Är LCHF förståndigt eller bara en fantasi?

Professor Görans krönika:

Är ett levnadssätt enligt LCHF förståndigt eller är det bara en fantasi?Professor Göran Sjöberg

Inspirationen till denna Lördagskrönika har jag huvudsakligen fått från 1700-talsfilosofen David Hume och den första boken, ”Om förståndet”, i hans avhandling i tre delar om den mänskliga naturen publicerad anonymt 1739. Idag lever vi i en värld där myndigheterna anser att i stort sett alla samhällsmedborgare inte längre är kapabla att fatta egna, förståndiga beslut ens i de allra enklaste frågor som rör det vardagliga livet utan bör följa myndigheternas utfärdade föreskrifter eller möjligen bli omhändertagna. Detta var det huvudsakliga kritiska budskapet i den socialpsykologiska filosofi som den kontroversielle tänkaren och historikern Christopher Lasch förde fram i sin bok ”Den narcissistiska kulturen” och ett budskap som jag tog till mig för trettio år sedan och bättre har det definitivt inte blivit idag som vi alla LCHFare känner till.  Även filosofen och kritikern av vårt nuvarande sjukvårdssystem; Ivan Illich, är inne på samma linje.

Det är faktiskt inte meningen att vanliga människor idag ska tänka självständigt kring sin hälsa och frågan är om det någonsin varit meningen att de skulle ha gjort detta. Det finns idag en uppsjö av myndigheter med mängder av s.k. professionella ämbetsmän, men egentlig utan uppbackning av någon riktig vetenskap, som, i ett allt finmaskigare nät, VET vad som gäller och därmed utfärdar myndighetsdirektiv (doktriner) som vi har att följa efter bästa förmåga. Våra nuvarande kostråd är ett typexempel på en sådan doktrin. Det värsta är att de flesta av oss också tenderar att slaviskt följa alla dessa direktiv (och t.ex. skär bort minsta fettstrimla på våra små köttbitar – jag lider varje gång jag ser en professorskollega göra detta) eller tror i alla fall att vi borde göra detta om vi inte riktigt klarar av det. Vi blir därför alltmer detaljstyrda i våra liv och därmed både vilsna och osäkra på om vi verkligen äger någon egen tankeförmåga. I klartext har vi faktiskt blivit fråntagna vårt förstånd.

Vi blir förstås hela tiden itutade att vi är helt fria människor som just fattar självständiga beslut men i själva verket är de flesta av oss bara alienerade maskrosfrön som driver med vinden och som dessutom bör förverkliga oss själva på alla sätt i en lika sann som meningslös narcissistisk anda enligt de senaste trenderna i hälsomagasinen. Frågan är förstås hur många av oss som någonsin kommer att landa och gro. Har ni hört ordet ”mindfulness” någon gång – ett ord som jag själv uppfattar som ett hån mot en verklig mänsklig och samhällelig gemenskap.

David Hume redogör i sin bok ”Om förståndet” på ett alldeles enastående intressant sätt om hur lätt vi låter oss luras av hokus, pokus och filiokus genom att vi oavbrutet exponeras för ett ”religiöst” budskap. (Kom i ihåg de tyska Nazisternas propagandaministern Göbbels beryktade uttalande. ”Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger blir det en sanning.”) Trots att vi idag har lämnat vår religiösa tro bakom oss trodde vi under mer än tusen år, mer eller mindre, på det helvete efter döden som vi dagligen hotades med om vi inte uppförde oss enligt den rätta tron men detta har inte hindrat de ivriga företrädarna för någon speciell existentiell syn från att också fysiskt slå ihjäl dem som inte delat deras egen uppfattning redan i jordelivet. Det finns förstås många exempel på detta i historien och massakern på de protestantiska Hugenotterna under den barbariska Bartolomeinatten i Paris 1572 var enligt Hume bara ett exempel; men ett exempel som klart bevisade att de katolska översteprästerna knappast själva trodde på sina egna predikningar om att de kommande helvetiska bestraffningarna efter livet och döden skulle vara mer än tillräckliga för de protestanter som förnekade den rätta tron för i så fall hade ju de fysiska massakrerna och kättarbålen varit fullkomligt obehövliga, eller skulle ha varit ”peanuts”, enligt modernt idiomatiskt språkbruk, i förhållande till senare ”verkliga” och ohyggliga bestraffningarna.

Under de senaste femtio åren har vi i ”helvetespredikningarna” från SLV hotats med att vi kommer att dö som flugor i hjärtinfarkter (om nu flugor har hjärtan och dör på detta vis förstås) om vi nu inte äter våra omega-6 fetter (margarinet!), de fiber- och mer eller mindre sirapsberikade limporna och sedan knaprar de statiner som myndigheterna i sin religiösa nit uppmanar oss att göra. Till skillnad mot deras mer andliga kollegor så misstänker jag dock att de på SLV kanske själva tror på vad de säger och äter just margarin, sirapslimpor och statiner och det skulle därför vara väldigt intressant att göra oannonserade hembesök hos de tidigare och nuvarande direktörerna på SLV och titta in i deras kylskåp och brödburkar.  Vore de ärliga så skulle vi där förstås enbart hitta Becel och limpor av olika slag.

Detta resonemang påminner mig om debatten för många år sedan kring ogräsmedlet Hormoslyr, som användes för att bekämpa sly i skog och mark och som nu är förbjudet i Sverige men fortfarande används i många andra länder.  I debattens hetta stod en av direktörerna inför TV-kamerorna och till allas bestörtning drack upp ett glas av sitt eget Hormoslyr för att bevisa ofarligheten. Här fanns uppenbarligen ingen cynism utan bara en ärlig övertygelse om ofarligheten hos produkten om vi nu kan vara säkra på att det verkligen var Hormoslyr i glaset för misstanken finns där och cynism är inget helt ovanligt i direktörsleden enligt min egen erfarenhet. Men om det nu var ett ärligt experiment så var det helt i Sir Francis Bacons, David Humes och Claude Bernards anda.

Ännu värre är det förstås att de absolut flesta människor så villigt låter sig intellektuellt ”lobotomeras”. En av mina favoritkonstnärer, den tyske grafikern Paul A. Weber, hade med största sannolikhet samma kritiska filosofi som Christopher Lasch. I ett mycket starkt grafiskt blad skildrar han hur ”fånigt leende” män i en lång rad väntar på sin tur för att få sin ryggrad snabbt bortopererad av en grotesk kirurg, med den stora operationskniven mellan tänderna och med uppkavlade ärmar  ( https://www.weber-museum.de/werk/geskrt/images/2076.jpg ), och som utför denna operation på löpande band. Bilden med högen av de bortopererade ryggraderna och raden av de nyopererade männen som sedan kryper iväg utan ryggrad är en synnerligen obehaglig bild och i speciellt för opportunister av alla olika schatteringar kan jag tänka mig. Den tyska titeln är ”Rückgrat aus!”, och utan att vara någon språkexpert, låter detta mycket starkare på tyska i mina öron än det svenska uttrycket ”Ut med ryggraden!” men meningen är förstås densamma. Konstverket är en bra illustration av den eftertankens kranka blekhet som rådde i Tyskland 1951, då verket skapades, mot bakgrunden av de ohyggligheter som utfördes i koncentrationslägren, och som då ännu var i färskt minne, och som effektuerades av ”vanliga enkla tjänstemän” .

Mot denna bakgrund kan man fråga sig om det verkligen är så förståndigt av oss att anamma LCHF som ett levnadssätt, just för att detta dels strider mot myndighetsdirektiven och dels för att de flesta av oss har vant oss av med att tänka självständigt.

Därför är det desto mer förvånande, men framför allt mer hoppingivande, att så många som 25 % av Sveriges befolkning nu trotsar myndigheternas direktiv och äter det ”farliga” mättade fettet, skippar margarinet tillsammans med de ”nyttiga” kolhydraterna .  Orsaken till denna gräsrotsrörelse är förstås, till myndigheternas stora fasa, att många av oss nu börjar bli av med den övervikt som vi kämpat förgäves med under många år och även blivit av med begäret att äta fler sirapssmörgåsar och nu till slut också lyckats med detta utan det lidande som det är att ständigt gå omkring och vara hungriga men framför allt genom att hälsotillståndet dramatiskt förbättras för de allra flesta av oss som nu satsar helhjärtat på LCHF.  Denna realitet, vad gäller viktstabilisering och hälsoförbättring, påverkar förståndet så att ett självständigt, kritiskt tänkande skapas och inte minst i ett följdriktigt, och därmed vetenskapligt, ifrågasättande av de etablerade auktoritära doktrinerna.

Verkligheten är oändligt mycket starkare än de fantasier som alla helvetespredikningarna kan frammana, hur exalterad än predikanten kan lyckas få sin församling, som David Hume så sant påpekar. Auktoriteten tappar därmed fotfästet hos gemene man och detta är faktiskt väldigt lovärt när auktoritetens doktriner, som i detta fall bevisligen lett till en världsomfattande hälsokatastrof, grundar sig på ett rent ovetenskapligt svammel och detta svammel är mer än bevisat idag och det var dessa bevis som faktiskt gjorde att Annika fick behålla sin läkarlegitimation 2008 om än med nöd och näppe. Inkvisitionens klor var för tillfället tvungna att dra sig tillbaka men lurar trots allt i mörkret bakom hörnen.

Detta betyder förstås inte att jag lovordar anarki – snarare tvärtom. Men när något helt uppenbart är så galet i samhället som våra officiella kostråd måste man för att bevara sin mänskliga värdighet och moral säga ifrån, när man nu inser detta, och att efter förmåga bidra till en sund samhällsutveckling genom att protestera. När alla blundar och servilt följer med av rädsla och självbevarelsedrift i ett uppenbart korrupt samhälle så fortsätter detta samhälle att vara korrupt och också ett samhälle där opportunister av olika slag också cyniskt maximerar utdelningen för sin egen del utan tanke på den gemenskap som är det självklara adelsmärket för varje humant samhälle. Men när det hela gått för långt, som det nu har gjort inom sjukvårdssystemet i hela världen med USA i spetsen, så kan en ”grönsakshandlare” som Annika sätta igång en präriebrand så att det ska bildas en jordmån för en ny frisk växtlighet.

Som både Lierre Keith och Christopher Lasch förespråkar är nog den enda metoden för att motverka det pågående galopperande vansinnet och den metod som kan bädda för själva präriebranden att verka för demokrati på lokalplanet (bl. a. på bloggar som denna) och att dessutom stödja en alternativ och hållbar produktion av närproducerade livsmedel. Vi LCHFare förespråkar förstås detta men även om myndigheterna i ord säger sig stödja detta så talar de ekonomiska och politiska realiteterna ett helt annat språk – ett klarspråk.  Utformningen av jordbruksstödet idag gör att en lantbrukare knappast kan överleva om han inte inlemmar sig, som en hårt belånad kugge, i det väldigt tekniskt avancerat jordbruket som producerar den mat som med åren gör oss feta och sjuka, en mat som därmed också är diskutabel som människoföda och ett jordbruk vars enda syfte är att göda banker och de gigantiska, världsomfattande och omänskliga industrikonglomeraten inom livs- och läkemedelssektorerna.

Vi som är högutbildade och välbetalda har större möjligheter att se igenom detta och även skaffa den s.k. ”extrema LCHF-maten” som inte föröder vår hälsa, och till och med kan återställa den, men som för de allra flesta alienerade maskrosfrön är utom räckhåll, inte minst i USA, vilket Robert Lustig så tydligt konstaterar i sin bok ”Fat Chance”. De fattiga har därför egentligen inte en enda chans att leva sunt i detta omänskliga samhälle även om de skulle vilja och också vill kämpa för det.

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 1

  Om jag inte minns fel så va det vd-n på BT Kemi som drack hormoslyr och om inte mitt minne sviker mig rent, så dog han av levercancer efter något år. Man skulle senare undersöka hur det gått för lokförarna som körde SJ-s spruttåg ca: 15 år senare. Dessa skulle då ha uppnått en ålder mellan 60-70 år, man kunde bara konstatera att alla var döda!

 2. 2

  @ cgs, det verkar tyvärr som om minnet sviker dig avseende BT-kemis VD som drack hormoslyr, han levde i trettiotvå år efter den groggen – vilket iofs inte bevisar ofarligheten… https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Foss

 3. 3

  @ cgs:
  @ paleoLITE:

  Lite bra att färska upp minnet. Jag googlade på lokförarna + hormoslyr och hamnade på på ”arbetarskyddet”
  https://www.arbetarskydd.se/asikter/ledare/article3393557.ece

  …”Då, i början på 70-talet, var hormoslyret populärt på många håll. USA bombade 72 miljoner liter över Vietnam. Där gick medlet under kodnamnet Agent Orange. Den täta djungeln avlövades och fienden blev synlig. Att 150 000 vietnamesiska foster dog av missbildningar – eller föddes som vanskapta – skulle komma fram långt senare.”…

 4. 4

  @ cgs:
  Du hade mer rätt än fel – det är huvudsaken.

  Det finns tydligen en bok skriven av en författare Johansson, Karl Erik ”Dödens tåg”
  https://www.legimus.se/work/tags?workId=057cefb4-cb12-46e5-b105-547b96fa857e

  Den kanske man skulle leta efter på biblio.

  Att dricka en klunk hormoslyr var tydligen inte så farligt som att varje dag andas in ångorna!
  VD:n hade tur.

 5. 5

  Tack för mycket bra krönikor, prof. Göran

 6. 6
  ragnhild säger

  ”Det är faktiskt inte meningen att vanliga människor idag ska tänka självständigt kring sin hälsa och frågan är om det någonsin varit meningen att de skulle ha gjort detta. Det finns idag en uppsjö av myndigheter med mängder av s.k. professionella ämbetsmän, men egentlig utan uppbackning av någon riktig vetenskap, som, i ett allt finmaskigare nät, VET vad som gäller och därmed utfärdar myndighetsdirektiv (doktriner) som vi har att följa efter bästa förmåga. Våra nuvarande kostråd är ett typexempel på en sådan doktrin. Det värsta är att de flesta av oss också tenderar att slaviskt följa alla dessa direktiv (och t.ex. skär bort minsta fettstrimla på våra små köttbitar – jag lider varje gång …… ” sitat slut

  Fråga: Har industrien avlad bort fläskvoren på eks. kotletter (nack-/och den vanliga). Eller är svaret att de följer myndigheternas råd – och skjär bort den? – If so – ja då är också industrien i myndigheternas klor – och för mig pr. Göran blir kroniken din även mer aktuell. Jag letar och letar efter fläsksvor at grilla, men det är som ”nålen i høystakken” här vest – ibland – men bara ibland lyckas jag ;).

  Dette är ju eksempler på hur bunden/knytat köttindustrien är till kvasieksperterna (myndigheterna).

  p.s. Hestköttskandalen får landbruksministeren till at uttala att köttindustrien måste utökas innanlands så en inte blir så avhengig af import. Bra.

  Embedspersoner som opphøyer sig till eksperter och agerar ”befalspersonnel” över en hel befolkning när det kommer till naturlig mat är ju bara løjligt. De skulle fremme naturlig mat och låta träffsäkra kanoner hitta sockermål – skulle bety ett himla bråk mot industrien – gå ut over nattesövn m.m. – helt ok 🙂

  Tack för kronik – 2ndre gangs läsning – nu – och så tur ut (inte til köpsenter) till vissent landskap med vår i luften, tørt – snöfritt stille och vackert på sitt vis även utan sol – här vest 🙂

 7. 7
  ragnhild säger

  ”på sitt vis” = på sitt sätt

 8. 8

  Tack prof. Göran för ännu en intressant lördagskrönika!

  Kroppen är bossen! Den sinnrika konstruktion som vi alla bor i bekräftar med all önskvärd tydlighet att bl.a. diabetiker och överviktiga är förståndiga som struntar i SLV m.fl. och testar LCHF.

  Det blir tydligare och tydligare att många ”experter” är både okunniga och oförståndiga, därför måste var och en bruka sitt eget förstånd. Det värsta i kråksången att SLVs kostråd endast riktar sig till friska och normalviktiga individer .Hur många vet det 😉

 9. 9
  Helena Hesselmark säger

  ”Även filosofen och kritikern av vårt nuvarande sjukvårdssystem; Ivan Illich, är inne på samma linje.”

  Monsignore Ivan Illich var präst i den romersk katolska kyrkan. HAn vägrade ta emot vård för svår cancer.
  Han var emot det mesta här i världen, förutom sjukvården också skolan.
  Han skrev en skrift som upprörde många ”good-doers” , To Hell with Good Intentions.
  Kan läsas här:

  https://www.swaraj.org/illich_hell.htm

 10. 10
  Gunnar Lkpg säger

  Farliga idéer. Tänk om folk tex börjar använda mariuana i stället för den av samhället foreskrivna och beskattade alkoholen. Eller helt slutade att döva sina sinnen med droger, då kan det bli riktigt otrevligt.
  Folk skulle kunna kräva att själv få bestämma över nästan allt själv, hua!

 11. 11
  Professor Göran säger

  @ Helena Hesselmark:

  Tack för en alldeles enastående intressant länk från den tid då det ”begav sig”.

  Exakt mitt sätt att se på världen!

  På sjuttiotalet var jag själv en av de miljontals unga människor som ville förändra världen till en bättre (ett ungdomssyndrom?) inte minst genom att på hemmaplan delta i den enorma politiska rörelse som då pågick för att stödja de olika befrielerörelser runt om i världen (Sydafrika, Vietnam och på många håll i Afrika) och rörelser som dessutom ofta var väldigt framgångsrika i sin kamp mot det månghundraåriga koloniala förtrycket, där förstås missionärerna hade varit en väldigt viktigt del för att bryta sönder de existerande religösa strukturerna som had utgjort den ideologiska ryggraden i de olika samhällena för att istället ersätta denna med kolonisatörernas egan ideologier (inte minst religösa) och associerade med de mindervärdighetskänslor som alltid är kolonialismens skamliga arv – dvs. att skämmas för sin egen historia och kultur. Jag minns fortfarande de fullständigt enorma demonstrationerna i Stockholm och i alla andra städer i Västvärlden mot de amerikanska bombningarna av Vietnam. Då trodde vi att vi kunde förändra världen till en bättre – nu vet vi bättre.

  Octavio Paz har på ett ypperligt sätt beskrivet hur den mentala delen av koloniseringen gick till i Latinamerika för fem hundra år edan. I Sverige skedda samma sak med den samiska befolkningen på 1500 – 1600-talet och för dessa illdåd har den svenska kyrkan nu officiellt har bett om ursäkt, för vad detta nu kan vara värt efter ”le faite accompli” och om det nu inte, som Ivan Illich antyder, kan vara fråga om ett rent hyckleri för att få ett rent samvete och dessutom ifallet med de svenska samerna helt utan extra kostnad. Min fru som är av samiskt ursprung har som konstnär gjort en schamandräkt för att just hedra sitt ursprung och när den ställdes ut i en konstutställning i parken till prästgården i Västra Tunhem så ställde prästen, Lennart Fridefors, villigt upp att ikläda sig schamandräkten.

  https://migrated.ifokus.se/uploads/a5d/a5d6540c701967ff92f48e55665e30b2/artikel.jpg

  Denna akt kändes inte som något ”hyckel” – snarare tvärt om.

  Detta tal av Ivan Illich får mig nu att återigen reflektera över mina egna personliga erfarenheter för snart trettiofem år sedan, då jag, efter just ha doktorerat inom metallurgin, accepterade ett erbjudande att, som en av de volontärer (svensk förstås) Illich ”hånar” i sitt tal, arbeta i landet Mocambique där befrielserörelsen FRELIMO just hade segrat över kolonialamakten Portugal, istället för att anta ett av lukrativa erbjudandena från industrin.

  Jag inbillar mig idag att jag gjorde någonting nyttigt under ett år genom att undervisa i metallurgi men insåg snabbt att man som enskild individ inte kan uträtta speciellt mycket. Frågan om man istället inte spädde på de mindervärdighetskänslor som portugiserna hade lämnat efter sig genom de fem hundra åren av ”civilicerande” av den inhemska befolkningen. Jag vill helst inbilla mig att det inte var på det senare sättet.

  Återigen tack för den fina länken!

 12. 12
  Professor Göran säger

  @ Gunnar Lkpg:

  Kan du utveckla din tankegång – den verkar intressant!

 13. 13

  En härlig artikel. Ett vidgat perspektiv. Väldigt intressant.

 14. 14
  Gunnar Lkpg säger

  @ Professor Göran:
  @Professor Göran: Nja dels har jag en ganska liberal åskådning och tycker att människor bör få göra vad de vill så länge det inte går ut över någn annan. När det gäller olika droger vill jag inte framså som att jag förespråkar droger, de skall man vara försiktiga med.Själv brukar jag bara alkohol och ganska måttligt. Jag förstår att alkohol är helt omöjligt att ta bort men det är lite komiskt att staten bestämmer (eller föredrar att folk dövar sig med sprit) att alkohol är tillåtet men andra droger som är mindre problematiska skall bestraffas. Ett kul exempel är att man förbjöd KAT som vissa nysvenska föredrar framför sprit. Detta trots att spritbruk är en del av vår kultur som det vore bra om nysvenskarna inte tog del av.
  En bekants bekant fick förra sommaren sitta en månad på kåken pga inblandning i organiserad cigarettsmuggling. Och statens ciggaretter, är de ofarliga eller?
  Ja, tänk om folk började tänka kritiskt själv och ifrågasätta saker och ting. De kanske skulle vilja bestämma själv hur deras pengar skulle spenderas tex.

 15. 15
 16. 16

  14 @ Gunnar Lkpg:

  Det handlar nog inte så mycket om drogernas farligheter utan mera om skatteintäckter – börjar folk använda KAT och annat som i princip kan odlas i vilken lägenhet som helst kommer staten att gå under!

  Detsamma gäller ju piratimporterade rökverk, det mesta är ju faktiskt skatt,,,,

  Titta bara på spritförbudet i USA – när någon fick den lysande iden att beskatta spriten blev den snabbt legal igen (och konsumtionen påstås ju ha minskat – det dracks ju ansenliga mängder under förbudstiden).

  Här är en gosse med åsikter (han äter LCHF oxå!)

  https://www.youtube.com/watch?v=xsdyqGOU4os

 17. 17

  Om man äter förståndigt (LCHF) kan detta handa.

  ”LCHF räddade ögonen!
  Även en gammal kropp kan läka. Jag kan inte nog beundra kroppens vilja till ”överlevnad”. Vid min ålder och efter så många år med felaktig kost så kan den fortfarande läka sig självt. Sakta men säker känner jag den ena förbättringen efter den andra. Inget stort och inget man kan beskriva men med tålamod och fortsatt rätt kost så är jag övertygat om att min hälsoresa med LCHF fortfarande inte är slut än. Men det tar tid för en gammal kropp att läka och man får ta det varsamt”.

  https://ettsotareblod.se/

 18. 18

  17 @ Mirakel finns!:

  Själv fick jag ont i ryggen och huvudvärk i början av mitt liv med LCHF – orsaken var en klart förbättrad syn vilket gjorde mina terminalglasögon alldeles för starka – från att vara avsedda för ett synavstånd på ungefär 75 cm blev de efter ett par månader lämpliga som läsglasögon och är det fortfarande efter 8 år,,,

  Det tog ett tag innan jag förstod att jag fått tillbaka en betydligt bättre syn, ryggontet och huvudvärken försvann så klart när jag skaffade nya, svagare glasögon,,,,

  Att jag fick en 25% nedsättning av hörseln i stort sett återställd var en annan effekt – idag måste det till en riktig hörselundersökning för att upptäcka att hörseln på höger öra är något mindre än på vänster sida,,,

 19. 19
  MIrakel finns! säger

  @ Tombola:

  Grattis Tombola!
  Många gånger verkar ju LCHF vara rena rama ”mirakelmedicinen”.

  Här är en d1 blogg.
  https://diabetestypettlchf.blogg.se/2013/january/mitt-forsta-blogginlagg.html

 20. 20

  @ MIrakel finns!:
  Jag känner väl igen listan som tjejen har på bloggen,,,,,

  Hittade en rolig film på nätet,,,,

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U36XJaETbh8

 21. 21

  LCHF är det enda rätta! Då får myndigheterna säga vad de vill!

 22. 22
  Anders S säger
 23. 23
  Helena Hesselmark säger

  #11
  Läs gärna Dick Harrisons
  ”Världshistoria om ofrihet -SLAVERI” , i 3 delar utgivna av Historiska Media 2010.

  Jag tror att enskilda individer kan ha stor inverkan. Vi bodde 5 år i Tanzania 1980-85. Min make var lärare och rektor vid en nystartad optikerskola. Utsänd av Synskadades Riksförbund. Nu finns det minst 300 optiker i landet, innan 1980 fanns det inte en enda.
  Vi har varit tillbaka i Tanzania ungefär vartannat år med stora mängder läsglasögon som delas ut efter synundersökningar. Vi har också kontakt med många av hans forna elever.

 24. 24

  Anders S Skrev:

  Om att leka affär:
  https://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b

  Detta kan bli intressant att följa:
  Detta är den första av fyra artiklar i Maciej Zarembas artikelserie om konsekvenserna av systemskiftet i vården.

  Nästa artikel i serien handlar om vad ett vanligt läkarbesök egentligen går ut på. Den publiceras i DN Kultur på onsdag.

 25. 25
  Professor Göran säger

  @ Helena Hesselmark:

  Jag har läst de två första delarna och de var väldigt intressanta och inte minst avsnitten om de nordiska vikingarnas livliga deltagande i denna lukrativa slavhandel.

  Jag förnekar naturligvis inte att enskilda människor kan göra insatser (kanske till och med min egen) som kan ha någon betydelse men det är just den helhetssyn som Ivan Illich presenterar, i den länken du gav, som skildrar helheten och där enskilda självuppoffrande insatser (även om de som i ert fall är lyckade i sig) i denna helhet bidrar till att bevara den mentala ärvda koloniala ordning som sattes med kulsprutornas hjälp i slutet av 1800-talet. Eller som vikingarna uttryckte det så ”bor makten i spjutstångs ända” och det gäller förstås även om spjutstängerna idag kallas drönare. Till denna koloniala mentala ordning är jag övertygad om att även missionärernas närvaro bidrog.

  Om vi antar att det är samma, mer än åttahövdade, hydra, som låg bakom slavhandeln, men som idag med oändligt mycket större ekonomisk kraft ”sätter agendan” för de före detta kolonierna så inser man hur effekterna av enskilda goda gärningar, och som Ivan Illich och jag själv är inne på, snarare blir kontraproduktiva. Själv insåg jag väldigt snabbt som metallurg hur otroligt chanslösa utvecklingsländerna var när det gällde att stå på egna ben och att på något sätt över huvud taget kunna konkurrera tekniskt med de forna kolonialmakterna. Ingen tillfällighet att Tubal-Kain ansågs vara en väldigt viktig person.

  Min syn på det hela är att hydran fortfarande, och ännu starkare, regerar världen från sitt träsk och att det är en illusion att tro att vi ska kunna hugga av hennes huvuden. Men som alla levande varelser har hon förstås inte evigt liv om nu denna insikt kan inge något hopp.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa