Köttskatt?

Dags för köttskatt?
Köttproduktionen anses belasta miljön och hälsan.
Det är helt befängt. Kött, liksom annat animaliskt protein, är den bästa proteinkällan för människan. Det består av samma aminosyresammansättning som våra egna kroppar, och är förstås optimal näring. Men vi ska inte äta mer protein än vi behöver. I LCHF ska vi ersätta den uteblivna kolhydratenergin med naturligt fett.

Miljömässigt har gräsbetande djur funnits i stora mängder på jorden under hela mänsklighetens historia. Djuren har inte varit någon miljöbelastning vare sig förr eller nu. Deras rapade och pruttade gaser innehåller en mängd kol, som ingår i naturens kolkretslopp. Det enda nettotillskottet av kol i atmosfären kommer från förbränning av fossila källor.
Närproducerat och giftfritt producerat kött är nyttigt och miljövänligt. Det som redan sker är en epidemisk nedläggning av svensk köttproduktion. I stället köper konsumenterna importerat billigt kött, som inte innebär någon värdig hantering av djuren, samt att det är kemikalier av olika slag inblandade i foder och direkt till djuren. GMO finns med.
Vem har intresse av att lobba för en köttskatt? Kolhydrat- och konstfettindustrin?

 

Comments

 1. 1

  När jag såg inslaget reagerade jag på att journalisten och nyhetsuppläsaren påstod att kött var farligt för hälsan som om det var en sanning. Var står det? Är detta god journalistik? Samtidigt kom jag att tänka på inslaget om lchf-lägret för barn och den debatt som sedan hölls. Jag vet att den anmäldes för osaklighet – vad hände? Kan man anmäla dagens nyhetsinlag där man utan belägg påstår att kött är ohälsosamt?

 2. 2
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 karin:
  Påståendet att kött är onyttigt är en myt om att rött kött är cancerframkallande.
  Det finns många genomgångar som visar det felaktiga i denna myt.
  Jag tycker dessutom att påståendet faller på sin egen orimlighet. Rött kött är människans ursprungliga föda, och en arts ursprungliga föda kan inte var sjukdomsframkallande.

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 karin:
  Påståendet att kött är onyttigt är en myt om att rött kött är cancerframkallande.
  Det finns många genomgångar som visar det felaktiga i denna myt.
  Jag tycker dessutom att påståendet faller på sin egen orimlighet. Rött kött är människans ursprungliga föda, och en arts ursprungliga föda kan inte vara sjukdomsframkallande.

 4. 4

  Jag tycker, som Annika, att vi skall äta den mat som är hälsosam för oss. Om det är så att dagens köttproduktionen är en miljöbelastning så får vi väl hitta på bättre sätt att producera kött, inte äta mat som i längden riskerar att göra oss sjuka.

  Men däremot tror jag att Annika missar poängen när det gäller utsläppen. Problemet med köttproduktionen är väl inte den tillför kretsloppet nytt kol? Problemet är väl att kolet omvandlas till metan, som är en stark växthusgas och bidrar mer till växthuseffekten än ex. koldioxid.

 5. 5

  Smörja – det är vad det är,,,,

  Där jag bor finns tusentals hektar med betesmark som skulle kunna användas på ett bättre sätt än att bara slås av årligen med bidrag,,,,

  – Samtidigt som massor med folk går utan jobb?

  – Samtidigt som folk blir sjuka av politik som bara går ut på att sälja ut landet?

  – Samtidigt som folk äter sig sjuka på spannmål?

 6. 6

  ”Miljömässigt har gräsbetande djur funnits i stora mängder på jorden under hela mänsklighetens historia. Djuren har inte varit någon miljöbelastning vare sig förr eller nu. Deras rapade och pruttade gaser innehåller en mängd kol, som ingår i naturens kolkretslopp. Det enda nettotillskottet av kol i atmosfären kommer från förbränning av fossila källor.”

  Jo… – Annika – men att mänsklighetens utsläpp av CO2 skulle ha någon avgörande påverkan på klimatet – är en ren bluff – som jag ser det.

  LCHF bevare oss väl för köttskatt ❗

 7. 7
  Eva Ivarsson säger

  Suck suck, nu är vi där IGEN! Den osakliga köttdebatten bossar upp- var är det logiska resonemanget? Naturbeteskött närproducerat fullt med goda näringsämnen och smaker = full potential! Gäller att välja rätt-bättre kött, mindre bit inte dyrare. På http://www.savoryinstitute.com finns bra upplysning eller studera ”Polyfacefarm ” . Utan betesdjur ingen ny matjord , öknar breder ut sig , torka, vattenbrist, svält. Våra stora hjordar av betesdjur har möjliggjort tillgång på mat, mänsklig utveckling . Kolhydratindustrin som orsakar stort lidande för oss, hundar o katter gnuggar väl händerna ihop med vissa veganer. Nog med skatter vi ska själva välja vår matkasse!

 8. 8

  Helt befängt är det väl inte. Det gäller dock att beskatta produktionen istället för Köttet. Dvs kött som producerat miljövänligt = låg skatt, icke miljövänligt hög skatt.

  Sen så öppnar ju sådant för smuggling se tex vitlöksmugglingen: https://www.aftonbladet.se/nyheter/article16042192.ab

 9. 9

  Man kan ju börja med flyget och kärnkraften,,,,,

 10. 10

  Det mera logiska vore väl i så fall att beskatta det spannmål som djuren äter. Det skulle möjligen förbättra villkoren för de som föder upp gräsbetande djur. Spannmål är det ju som vi numera vet ingen människa som behöver. Det kan vi gott lämna till fåglar och gnagare.

 11. 11
  Annika Dahlqvist säger

  @ 4 Pär:
  Den metan som djuren rapar ingår, och har alltid ingått, i naturens kretslopp.
  Dessutom producerar multnande gräs minst lika mycket metan som djuren som äter gräset i stället.

 12. 12
  Annika Dahlqvist säger

  @ 7 Eva Ivarsson:
  Alla som inte har läst Vegomyten av Lierre Keith – Läs den!
  https://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411872

 13. 13

  @ Pär:
  Metanet är inget problem. Det bryts ned inom ca 12 år, tillbaks till CO2. Eftersom det betr. kreatur har skapats av gräs som i sin tur skapats av sol och CO2 har kretsloppet ingenting med fossilt bundet kol att göra. Allt gräs som ruttnar, t.ex på golfbanor, blir det metan av. Träd producerar inte mycket metan i sin livstid men när träden fälls kan det bli kvar nästan lika mycket under jorden som vi nyttjar. Hur många år efter att skogen huggits som marken läcker ut metan från ruttnande rötter kan jag inte ens gissa!
  Men hur mycket det är bör gå lätt att uppskatta!

  Med ekologiskt gräsbetat djurbruk -alltså inget intensivbruk – ökar jordens humusskikt vilket då binder CO2 från luften. Med hjälp av djuprotat gräs och t.ex rödklöver kan näring och mineraler tas upp till ytan, samtidigt som kväve kan bindas direkt från luften och jorden kan då ta emot gödsel från kreaturen utan avrinning och vattendragsförstöring. Till skillnad från när större fabriksgårdar sprider för mycket dynga på fattiga åkerjordar. (Sydamerika – mest kreaturfabriker och i östeurpa svinfabriker och allt säljs i Sverige! )
  Konstgödselbehovet kan gå tillbaks ned till noll = jordbruk kan sluta konsumera fossila bränslen.

  Utan ekologiskt växande djur inget humusskikt att tala om vilket resulterar i avrinning av (fossilbränsleproducerat ) kvävegodsel, sjuka sjöar, fiskdöd och översvämmningar, växlande med torka. Tunt humusskikt medför liten vattenlagring. Permanent gräsvall kan kombineras med (större) lövträd vilket ökar
  humusskikt, vattenreservoirer och mineralupptag.
  Med ekologisk kreatursdrift kan betydande besparingar göras inte bara för bonden utan även för samhället som helhet. Att Jordbruksverket missar alla sambanden är obegripligt!
  Men det ser ut att vara ett internationellt ”missförstånd”. Metan i atmosfären i relation till CO2 är ca 1:210. En uppgift anger att metan har 20 x större växthuseffekt än CO2. I så fall representerar metanet endast 10% av CO2 effekten.
  Men att idag ignorera de långsiktiga stora växthusgasökningar som ligger i jordbrukets övergång till ökad konstgödseldrift och istället kortsktigt jaga metanutsläpp från djurbruk utan att ens veta var metanet kommer från är oförsvarligt!

  Det första vi bör göra är att skaffa maskiner som tar upp rötterna efter trädfällning så att vi dels kan tillgodogöra oss detta ekologiska bränsle och samtidigt radikalt minska skogens metanutsläpp, och avverka mindre. Kombinerat med ekologiskt gräsbetat djurbruk bör vi kunna återfinna verkligheten som den var för 100 år sedan.

  Att ca 1 milon hektar jordbruksmark blev skog eller annat sedan 1940-talet innebär att det finns en hel del mark som kan återställas.

 14. 14

  Varför är igen kött en miljö påverkan? Nej jag tror inte på det. Det att de rapar och pruttar är samma, eller förmodligen mindre utsläpp än förmultnande gräs som inte betas upp. Var finns de jämförande studierna? Hur samlar man upp och studerar metan som släpps ut från grödor kontra djuren som då betat av lika stora grödor?
  Torsk t.ex. har blivit dyrare, pga fisket har utarmat haven. Hur mycket av all föda slängs bort och skapar ”metan utsläpp” på ekonomigudens altare?

 15. 15

  @ us:
  Håller med! Men det enklaste vore att beskatta konstgödseln. Tillräckligt hög skatt och vi blir av med all övergödning av sjöar, algblommning och fiskdöd till att börja med.
  Ekologiskt jordbruk föjer av bara farten, med betydligt minskad CO2 produktion från fossilt bränsle.
  Tror dock inte att EU tillåter!
  Som man bäddar får man ligga.

 16. 16

  @ stenbj:
  Just det. Aldrig pratar man om konstgödsel som tar död på jorden. Vi behöver faktiskt jorden framöver som inte utarmats av konstgödsel. Har någon tänkt på hur beskattar man det?

 17. 17
  ragnhild säger

  https://www.utviklingsfondet.no/files/uf/documents/En_levedyktig_matframtid_web.pdf

  ………..Om du behöver något positivt.

  Där finns människor i våra länder som inte vill vara med på galenskapen. Andra forskar på syntetisk mat.

  Någon som vet hur det verkligen står till med köttproduktionen i Brasil och Argentina? Jo, regnskogen går åt, småbönderna svälter, någon få stora i industrien blir milliardärar. Men jag undrar – är det verkligen skickligt gräsbete som bjuds djuren? Vad med gmo (gras/föda), gmo-soya i foret – kemikaliebruk m.m.

  https://www.bondelaget.no/getfile.php/Dokumenter/Internasjonalt/brasilrapport.pdf

  ……….. denne är bra, även om du bara tittar på innholdsforteknelsen 😉 … Brasil och Argentina har utbredt samarbete.

  Någon sitter rundt omkring och delar ut maktområden eks.för köttproduktion. Gmo/kjemi/syntetisk mat-forskare är lakeier, bara de får forska så är de nögd … för vem ell. vad de forskar på – det bryr de sig inte om. Derfor är också EU-medlemskap en galenskap = utopi å tro att matproduktion i våra länder vill överleva …. – tyvärr. Maktkonsentration på få händer är framtiden – guderna blir flera och flera – vi önskar inte stoppa dem – tilslut är vi anhängare.

  Mr. X: Nu känner jag att jag övergår dig 🙂 Men alvarligt är det!

 18. 18
  Eva Ivarsson säger

  @ragnhild du har så rätt! Därför ska vi äta närproducerat och stödja våra bönder så de kan bli fler att vårda djur o natur så vi tillsammans skapar en hållbar framtid. Man får stora skälvan över röveriet runt om i världen! Otäck utveckling!

 19. 19
  Professor Göran säger

  Igår var en höjdare!

  När jag åkte till jobbet hörde jag inslaget om köttskatt på radion och visste vad som var på gång.

  När jag därför åt min, som vanlig, medhavda lunch tillsammans med mina kollegor så kunde de bara inte hålla sig.

  Nu var det bara så att jag råkade ha med mig vildsvinsstek och egenhändigt plockade trattkantareller. Vad kan vara mer ekologiskt än denna köttlunch?

  Före lunch hade dessutom Jon-Erik från Norrbete ringt och bekräftat att de precis skickat en låda äkta gräsbetat kött och som jag snart ska hämta på Göteborgs Fryshus och det kunde jag också med stor förtjusning meddela mina kollegor.

  Jag kände mig därför som en ”förträfflig” samhällsmedborgare där jag satt och frossade på min delikata lunch.

 20. 20

  Karin Bojs satt just på svts morgontv och sa att köttkonsumtionen kan ge både hjärtkärlsjukdomar och diabetes.
  Tycker de kunde varna för de 17kg godis per år som varje svensk i genomsnitt sätter i sej. Så totalt onödigt för både hälsa och miljö. Snacka om att sikta fel med våra skattepengar 🙁

 21. 21
  LCHF-Bengt säger

  Människan pruttar ju också, speciellt om man skulle fylla ut middan med spannmålsmat istället, tex livsmedelsverkets kostråd, så jag fattar inte vad vinsten skulle bli?

 22. 22

  ”Simma lugnt” – Anders Borg säger nej till köttskatt

 23. 23

  En tankeväckande betraktelse om kött och om ”group thinking” hittade jag på denna sida

  https://cornucopia.cornubot.se/2013/01/groupthink-hos-miljororelsen.html

  Bevare oss för idéinavel! Och jag som började fundera på att lägga min röst på Mp… Får tänka om. Kanske borde centerpartiet kunna samlas kring något nytt som t.ex. Svenskt hållbart jordbruk?

 24. 24
  Anders S säger

  Sökte på ”jäv” eller ”jävsdeklaration” i rapporten men det fanns förstås inte.

  Inte heller står det någonting om finansiering, bidrag eller sponsring.

  Rapportserien är däremot uppenbart inspirerad av GMO-företaget Monsanto vars hemsida http://www.monsanto.se har titeln: uthålligt jordbruk med minsta möjliga miljöpåverkan

  Synd att journalister sväljer allt med hull och hår.

 25. 25
  Madelaine säger

  @ us: Och vem ska betala för den extra skatten på spannmålet, om inte vi själva? Bönderna? Som redan nu lever på i princip existensminimum och därför inte har råd att satsa på vettig uppfödning av djuren, och detta är enbart slutkonsumenternas – vårt – fel på grund av att vi gång på gång väljer de billiga köttalternativen och på det sättet visar att vi inte vill betala extra för vettigt framtagen mat.

 26. 26
  Madelaine säger

  Alltså Annika Dahlqvist, jag började läsa här för att jag utgick ifrån att du var professionell och hade vettig och väl underbyggd input att dela med dig av. Men när det kommer sådana här inlägg blir jag bara trött, och upprörd.
  Jag ser i tråden av kommentarer att det glimtar till av viss insikt, men att du över huvud taget skriver ”Vem har intresse av att lobba för en köttskatt? Kolhydrat- och konstfettindustrin?” är ju helt urbota dumt. Snacka om att föra in diskussionen på fel spår.
  Tack och lov verkar det ju ändå finnas LCHF:are som har förståelse för det verkliga problemet med köttproduktionen i världen. (Heja Professor Göran, tänk om alla gjorde som du!)
  …och alla ni som kommenterar kreaturens naturliga gasutsläpp; ni har missat viktiga fakta i debatten. Läs på om konsekvenserna av den livsstil ni valt, så förstår ni att det inte är kossornas fisar som är problemet man vill komma åt med en eventuell köttskatt.

 27. 27

  Jag ser en möjlighet ”golden opportunity” att ”vrida till ” hur folk ser på Lchf i och med förslaget om köttskatt

  Jag tycker vi ska säga ”JA” till köttskatt

  Det ger oss en möjlighet att dels berätta att Lchf inte innebär att man äter mer protein än andra dels får vi en möjlighet att tala om att denna köttskatt givetvis ska användas till att gynna den positiva djurhållningen (gräsbetat)

  Då kan vi få ut budskapet att gräsbete farmodlat ranchdrift faktiskt påverkar växthuseffekten i rätt riktning och skyddar miljön

 28. 28

  Madelaine Skrev:

  ”Vem har intresse av att lobba för en köttskatt? Kolhydrat- och konstfettindustrin?” är ju helt urbota dumt. Snacka om att föra in diskussionen på fel spår.

  Madelaine – vänligen grunda Ditt påstående i något konkret.

 29. 29
  Kattmoster säger

  @ 6 Josef Boberg:

  Tänk, det är jag fullkomligt övertygad om också. För några år sedan läckte det ut några mail från forskare som sinsemellan erkände att det var hittepå. Detta tystades ner väldigt snabbt. Varför? Säkerligen därför att det nu finns så otroligt många som skaffat sig stora ekonomiska intressen i bluffen. Det gäller både enskilda företag, föreningar och politiker. Pengar, pengar, pengar.

  Och köttskatt är ju fullkomligt befängt. Vi ska inte ha någon extra skatt på vårt nyttigaste livsmedel. Människor ska inte i ännu högre grad än som redan sker styras över till att äta sådant som gör dem sjuka.

  För övrigt så kan ju miljönissarna börja fundera över vilken skada spannmålsodling gör på miljön.

 30. 30

  Så nu skulle kött vara farligt för hälsan???
  Synd att ingen talade om det för neandertalarna (som åt nästan bara kött).
  Då hade de kanske överlevt.

 31. 31
  Kattmoster säger

  @ 21 LCHF-Bengt:

  Exakt. Läste en gång i en läkarspalt att det skulle vara normalt att prutta två gånger i timmen. Då kan jag bara konstatera att sedan jag gick över till LCHF är jag inte längre normal.

 32. 32
  Kattmoster säger

  dufva Skrev:

  Jag ser en möjlighet ”golden opportunity” att ”vrida till ” hur folk ser på Lchf i och med förslaget om köttskatt

  Jag tycker vi ska säga ”JA” till köttskatt

  Det ger oss en möjlighet att dels berätta att Lchf inte innebär att man äter mer protein än andra dels får vi en möjlighet att tala om att denna köttskatt givetvis ska användas till att gynna den positiva djurhållningen (gräsbetat)

  Då kan vi få ut budskapet att gräsbete farmodlat ranchdrift faktiskt påverkar växthuseffekten i rätt riktning och skyddar miljön

  Och det tror du. Det skulle möjligen öka risken för en köttskatt men knappast leda till det andra. En köttskatt skulle däremot leda till att fler köper av det billigare köttet. Själv är jag noga med att köpa så närproducerat det går av kött från djur som haft det bra men det kostar pengar och behöver definitivt inte bli dyrare.

 33. 33
  Helge Andersson säger

  Tycker detta återigen visar hur dålig vår sk ”seriösa media” i själva verket är. Artikeln fullständigt lyser i sin brist på en balanserad rapportering och analys. Och detta gäller inte bara detta ämne.

  – Finns ingen forskning som visar att animaliska produkter är annat än nyttigt.
  – Finns ingen forskning som visar att normal köttproduktion skulle vara mindre ekologiskt än 1000-tals kvadratmil av vete
  – osv
  – osv

 34. 34
  Lennart N. säger

  Man kan undra om detta kommer att bli ”skattefritt”? 🙂

  https://www.atl.nu/lantbruk/modern-meadow-vill-skriva-ut-k-tt

  Hur många är det på denna blogg som längtar efter en artificiell hamburgare?

 35. 35
  Margareta Lundström (Göteborg) säger

  Detta är inget konstigt med utspelet om köttskatt. Det är så man gör när man vill lobba för sin sak.
  Det handlar inte om metan eller CO 2 eller om moral. Det är bara att söka pengarna! Har man odlat upp millioners hektar med spannmål så får vi ju se till att äta upp det.

  Det är som med Livsmedelsverket råd. De är bara ett eko av vad man kan läsa på ILSI:s sida. De stora oljeindustriernas , livmedelsindustriernas, kemindustrienas……. hemsida.
  Fossilt bränsle från ax till limpa -från vaggan till graven.

  Det som är så djupt tragiskt är att vi har journalister som har så låg integritet och som springer på allt.
  -som dessutom visar en sådan flockmentalitet. Både DN och SVD ylade med vargarna. Det är väl säkrast så. Karin Bojs i DN tar priset med sina påståenden om att kött framkallar både cancer och diabetes.

  Papperstidningarna gräver sin egen grav genom att vara så okritiska till myndigheters osakliga utspel.

  Ingen av journalisterna har med all säkerhet inte läst Lars Wilsson eller Veganmyten av Lierre Kieth.

 36. 36

  @ Helge Andersson:

  Men det kommer snart forskning som visar att vetefälten är ganska miljöfarliga:

  Andra metankällor, en del förmodligen större än från djurbruk.
  Soptippar, obehandlat avfall. Slurry från fabriksdjurbruk.
  Ruttnade gräs i högar golfklubbar, större gräsmattor.
  Ruttnande stubbar och rötter kvar i jorden efter skogsavverkning
  Ruttnande alger i vattendrag, stränder och på sjö- och havsbottnar.

  Den sista är förmodligen den allra största källan.
  Ursprunget är huvudsakligen kväve från 1/ konstgödsel och 2/ köttfabriker.
  Även kväverikt naturligt gödsel från ekologiskt jordbruk kan läcka ut i vattendrag.
  Läckaget blir större ju sämre jorden kan binda kväve och vatten. Alltså ju tunnare humusskikt
  desto större kväveläckage. Ekologisk odling som etaberats under flera års tid läcker minst,
  p.g.a. väletablerat humusskikt och åkermark med minimalt humusskikt läcker mest.

  När det regnar mycket blir läckaget extra stort från åkermark med tunnt humusskikt eftersom det mesta
  kvävet är obundet. När kvävenäringen kommer ut i vattendrag börjar det göda alger och algblommning sätter igång som alla vet. När syret tar slut i ruttnade alger på stränder, sjö eller havsbotten, då bildas bl. a. metangas. Den täta algmassan behöver inte vara särskilt tjock för att syret skall ta slut inuti, och då börjar det ruttna, och det är många ton som måste ruttna bort varje år!

  Det moderna djurfria åkerbruket som är beroende av konstgödsel är alltså huvudorsaken till algblommningen, och den med denna associerade ansenliga metanproduktionen.

  Det finns säkert oberoende studier eller uppskattningar som ger dels kg metangas per kg ruttnade alger, totaluppskattning av alger per år i ton i Sverige och naturligtvis metan per år per kreatur.
  Kan någon hjälpa till

 37. 37

  Kattmoster

  ”Och det tror du. Det skulle möjligen öka risken för en köttskatt men knappast leda till det andra. En köttskatt skulle däremot leda till att fler köper av det billigare köttet. Själv är jag noga med att köpa så närproducerat det går av kött från djur som haft det bra men det kostar pengar och behöver definitivt inte bli dyrare.”

  Någon köttskatt blir det inte i vilket fall som helst eftersom köttätning är djupt cementerat hos 95% av befolkningen

  Däremot är det en möjlighet att väcka tankar om bättre alternativ och vad som i grunden gör att man kan ”kasta sten” på köttätning vilket är att vi idag bedriver intustriell köttframställning på totalt felaktiga premisser

  Ett kategoriskt NEJ från Lchf-rörelsen är naturligtvis väldigt förutsägbart ur våra motståndares synpunkt vilket bäddar för ett ”oväntat schackdrag” som skulle kunna vända/väcka nya tankar hos en hel del av våra kritiker

 38. 38
  Lennart N. säger

  Debatten här ger anledning att återknyta till följande blogginlägg på Kostdemokratis hemsida.

  https://www.kostdemokrati.se/frank/2012/08/26/jorden-vi-arvde-kan-den-raddas-lar-av-namibia/

  Läs och begrunda ekobonden Anders Bergmans filosofiska funderingar på hur problemen med både CO2-utsläpp och matproduktion skulle kunna lösas. Det låter mer och mer som en vettig alternativ framtid istället för att som nu köra med 120 km/h rakt in i väggen genom att upphöja de s.k. ”marknadskrafterna” till någonting heligt där man fortfarande tror på ”ständig ekonomisk tillväxt” i en fysisk begränsad värld?

 39. 39

  22/1-13 GP – Jordbruksverket: Ingen köttskatt: ”Att Jordbruksverket diskuterar en extra skatt på kött av klimatskäl har väckt reaktioner i dag. Men något förslag är det inte fråga om, enligt verket. Jordbruksverket klargör på sin hemsida att verket inte föreslår någon köttskatt.”

 40. 40
  Madelaine säger

  Jordbruksverkets rapporter är offentliga. Där finns både statistik och undersökningar återgivna från års studier av vårt jorbdruk, fiskerinäring mm och effekterna av det. De måste ändå kunna anses vara förhållandevis oberoende.
  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/index.html

  Den enkla förhållningsregeln för varje hängiven LCHF:are måste ändå vara att om man nu ska äta så mycket kött, ska man välja i ordningen:
  1. viltkött från Sverige (som det faktiskt finns gott om)
  2. ekologiskt, närproducerat kött, gärna från gård med växeljordbruk
  3. annat ekologiskt kött
  4. närproducerat kött (eftersom det inte är transporten, utan uppfödningsmetoden som är allvarligast för miljön)

  Att välja ekologiskt gäller naturligtvis ALL mat. Det man är ute efter är att dra ner de extrema kväveutsläpp som kommer av all konstgjord matproduktion, kött likaväl som spannmål, frukt och grönsaker. Därför är det också vettigt att äta säsongsbetonat så att de produkter man väljer har odlats i ett naturligt klimat hellre än i någon som helst konstgjord miljö.
  Anledningen till att man pratar om en köttskatt, och inte extra skatt på allt, är troligen att köttproduktionen är en av de största bovarna för vår miljö och att den konsumtionen ökar. Plus att det var just köttproduktionen som den senaste rapporten handlade om – hade det varit spannmål hade antagligen löpsedlarna handlat om det..?

  I den bästa av världar skulle både konsumenter och bönder få skattebefrielser på mat som tagits fram på ett vettigt sätt, det som nu ofta märks som ekologiskt, och att de pengarna istället tas ut på andra produkter i förhållande till deras respektive miljöpåverkan per kg utvunnen föda. Förslagsvis. Men även då kommer köttproduktionen att få betala för sig eftersom den i nuvarande form genererar väldigt lite mat i förhållande till hur mycket den kostar på miljön.

 41. 41

  Det är komplicerat. Vi har två motståndare. Dels de multinationella livsmedelsföretagen och deras intima samarbete med våra skattefinansierade myndigheter. Det är ekonomi, makt och pengar mot våra hälso- o. kvalitetskrav. Den matchen vinner vi lätt. Det är värre med den vegetariska miljörörelsen. Till vilken jag själv tillhört över halva mitt liv. Vårt lokala miljöparti fick ta del av min personliga omvandling från vegetarian till slaktare. De talar numer tyst om köttfria måndagar och försöker att få sin livsstil att passa med de vetenskapliga verkligheter, de numera inte längre kan blunda för. Vår motståndare, den vegetariska miljörörelsen består av unga intellektuella, välutbildade och medvetna ungdomar. Deras kroppar tål ännu skiten de väljer att äta. De har vuxit upp med Walt Disney’s och Fablernas värld’s slogan ”djur har också männskors känslor”.
  Nu kan vi inte veta om det är den vegetariska miljörörelsen eller de multinationella som här visar sitt fula tryne genom ryggraden i Svenskt skattefinansierat myndighetsutövande, Jordbruksverket. Förmodligen båda, men det är inte en medicinskt/vetenskapligt kunnig tjänsteman som publicerat det här förslaget, det vet VI. Dessutom verkar inte vi LCHF existera enligt myndigheten. Det är illavarslande. Är VI nedtystade???
  OCH VI välkomnar att Jordbruksverket numera bejakar vetenskapen, även om det blev fel här. Den importerade och nationella industriella köttproduktionen som göds med genmodifierat foder från monokulturer Skall skattebeläggas tills inte ens de rika har råd med det och lokala landsbydsbor som du och jag, ska kunna ha en, två tre tjurar en sommar utan att EU och myndigheterna ska ha skit med det att göra. Då skulle allt bli bra, tror jag.

 42. 42
  Ingvar Bejvel säger

  Igår satte jag på radion just när den manlige reportern på P1s nyhetsmagasin gjorde en sammanfattning av reaktionerna på dagens inslag. Jag hörde ”shot-skatt…”, och i ett förvirrat ögonblick for tankarna till någon form av extra alkoholskatt, innan jag insåg, att det var det nya uttalet av tj-ljudet samt den moderna vokalglidningen från ö-ljud till å-ljud som moderna offentliga talare hemfaller åt!

  Detta var naturligtvis vid sidan av huvudämnet, men f ö anser jag att alla kolhydratkramare bör läsa Leirre Keiths bok Veganmyten.

 43. 43

  Margareta Lundström (Göteborg) Skrev:

  Det som är så djupt tragiskt är att vi har journalister som har så låg integritet och som springer på allt.
  -som dessutom visar en sådan flockmentalitet. Både DN och SVD ylade med vargarna. Det är väl säkrast så. Karin Bojs i DN tar priset med sina påståenden om att kött framkallar både cancer och diabetes.

  Papperstidningarna gräver sin egen grav genom att vara så okritiska till myndigheters osakliga utspel.

  Ingen av journalisterna har med all säkerhet inte läst Lars Wilsson eller Veganmyten av Lierre Kieth.

  Folk upptäcker ju båget med ”gammelmedia” i allt större utsträckning – hämtar istället information från nätet där mer eller mindre fria aktörer uttrycker sig utan att hänsyn behöver tas till varken annonsörer eller redaktionschefens Rotaryvänner,,,,

  Dock – de som bäst behöver alternativa källor klarar inte av att hitta dem, tror t ex inte att den ensamstående mamman ägnar sin lediga tid att surfa runt på nätet och söka information – det är därför bloggar som denna är så viktiga för folkhälsan,,,,,

  Men bara att gå ut med ”skatt på kött” är farligt såtillvida att det ger signaler att det skulle vara skadligt – det är ju så många uppfattar detta utspel,,,,

  Dock har köttkonsumtionen ökat ganska kraftigt, en utredning med fakta om denna ökning är befogad eller inte skulle vara intressant att se!

 44. 44
  Anders S säger

  Det sätt rapporten har presenterats av den ”objektiva” och ”oberoende” statliga propagandaradion och tv-n föranleder mig att upprepa min åsikt:

  Slopa SR, SVT och Radiotjänst och tv-licensen. Sälj ut till en betal-tv-kanal eller lägg ner!
  Slopa samtidigt marknätet.

  Dråpligt nog sammanföll gårdagens dravelmaximum med att SVT hotar att förstöra internet med kontinuerliga sändningar vilket skulle göra alla medborgare till licenspliktiga från och med februari, även de som valt bort TV enligt nuvarande stolliga lagstiftning.

 45. 45
  Maja gräddnos säger

  Madelaine, läs stenbj:s inlägg nr 36 så kanske du får insikt om att även andra orsaker finns till köttproduktionens sk ”miljöhot”. Det är även tragiskt att journalistkåren sväljer allt från våra myndigheter utan att granska riktigheten i alla befängda rapporter och påståenden! Tur att vårt folkuniversitet, nätet, finns som en motvikt till all sk ”forskning”!

 46. 46

  På P1 morgon frågar programledaren vad man ska äta istället för kött om man slutar med det för miljöns skull och får ”rotfrukter” som svar av miljöjournalisten Malin Olofsson.
  Hon kan inte ha någon kunskap om näringslära då kött innehåller alla tjugo aminosyror och framförallt alla dom åtta esentiella (livsnödvändiga) aminosyror vi måste få i oss med maten varje dag – totalt vilseledande.

  Jag efterlyser en debatt om aminosyror (!!) i olika födoämnen, vilket är avgörande för att kroppen ska fungera, bilda hormoner, enzymer, antikroppar och celluppbyggnad.
  Det är ett otroligt pussel av många vegetabilier varje dag om man avstår animalier.
  Soja är den enda som innehåller alla åtta, även om en del är i låg mängd, men vi kan inte odla sojan här i Sverige och den innehåller både lektiner och fytinsyra.
  Att lägga till mjölkprodukter och sedan inte äta upp korna och tjurarna ser jag inte som någon lösning.
  Från djuren får vi dessutom dom fettlösliga vitaminerna A, D, E och K, att man kan tro att detta bara går att bortse från är okunnigt och leder till sjukdom.
  Detta måste framkomma mer i debatten.

  Bra bok om vad olika näringsämnen gör i kroppen är ”Rädda vår mat” av biologen Lars Wilsson.
  https://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411708

 47. 47

  I går framkom från ”Svenskt kött” att i konsumtionssiffran kilo kött per person i olika länder ingick bl.a. svinn, puts och ben.
  Man kan undra om många andra länder har mindre ”svinn” och äter upp en större andel av djuret som inälvor, organ m.m. på varje djur? Jämförelsen kanske haltar något.
  (Tror även att en del länder med mindre hård byråkrati inte har registrerat alla husbehovsdjur som finns på landsbygden och äts upp.)

 48. 48

  @ Humlan:
  Intressant. Ja det vore onekligen intressant att undersöka sanningshalten i det påståendet. Från blogglänken ovan påstås det:

  ”På 30-talet åt vi betydligt mer kött i Sverige än idag. Uppgången i köttkonsumtionen är ifrån de rekordlåga nivåerna på 60-talet. Skillnaden idag är att vi importerar ungefär hälften av vårt kött. På 30-talet var det uteslutande svenskt kött på tallrikarna.”

  Att kött skulle medföra fler hälsoproblem är nog många överens om att det helt enkelt inte är sant.

  Då återstår miljöaspekten. I sin senaste rapport säger IPCC att det inte skett någon uppvärmning de senaste 14 åren. Den avstannade 1998. Därmed verkar även den globala uppvärmningen vara en myt.

  Ett efter ett faller köttmotståndarnas argument. Jag tror framtiden inte är speciellt ljus för dem.

 49. 49
  Bo Blomberg säger

  Susanna Birgersson har idag en signerad artikel på DNs ledarsida :
  https://www.dn.se/ledare/signerat/kott-och-klimat-blodig-biff-med-bismak där hon inte bara visar sin okunnighet om den obefintliga temperaturhöjningen dom sista 15 åren (trots kraftigt ökade utsläpp av CO2) utan också visar sig inte veta något om LCHF. Men hon kan inte avhålla sig från att ge ett ”tjuvnyp”:
  ” Fundamentalistiska LCHF-profeter gör inte saken bättre.”
  Var finns dom gamla hederliga journalisterna som åtminstone försökte vara objektiva och låta olika sidor komma till tals? Inte i våra pappersmedia eller i SVT/SR åtminstone!

 50. 50

  @ 49 Bo Blomberg

  Kan vi hoppas på biokemisten och journalisten Ann Fernholm ??? (boken ”Ett sötare blod”)

  Vore fint om hon även tog tag i myterna om fett/kolesterol – kanske med hjälp av Uffe Ravnskov ?? Och sedan myten om köttets farlighet…

  Håller på att läsa Lasse Bergs ”Gryning över Kalahari; hur människan blev människa”. Mycket intressant – han har levt med många naturfolk världen över och samtalar i boken med många forskare och arkeologer.

  Angående köttets farlighet – vi människor och våra förmänniskor har levt på kött och mycket fett i minst 120.000 år, sannolikt ännu längre tillbaka. Räcker det som långtidsstudie för jordbruksverket och för dem som tror att kött och animaliskt fett är farligt??

 51. 51

  Naturligtvis ska köttdjuren födas upp på för dem naturlig föda…

 52. 52

  Ca 80 % av svenska journalister tillhör vänstern och miljöpartiet. Naturligtvis är det deras agenda att agera som de gör.

 53. 53

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 1 karin:
  Påståendet att kött är onyttigt är en myt om att rött kött är cancerframkallande.
  Det finns många genomgångar som visar det felaktiga i denna myt.
  Jag tycker dessutom att påståendet faller på sin egen orimlighet. Rött kött är människans ursprungliga föda, och en arts ursprungliga föda kan inte var sjukdomsframkallande.

  Får en journalist på Svt påstå sådana här saker och presentera det som fakta? Det tycker jag är märkligt.

 54. 54

  Maja gräddnos Skrev:

  Tur att vårt folkuniversitet, nätet, finns som en motvikt till all sk ”forskning”!

  Apropå den s k ”forskningen” – Kaliber 14 maj 2006: ”Reportaget belönat med en Guldspade 2006 ! – Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad ?”

 55. 55
  Konsument i Sverige säger

  ■Det fanns som flest kor i Sverige under 1930-talet, ungefär 1 900 000 kor. Nu finns det runt 350 000 mjölkkor och 200 000 am- och dikor.

  ■År 1937 fanns det 390 000 företag med nötkreatur i Sverige. Nu är siffran runt 22 000 företag.

  ■År 1937 fanns det 8 nötkreatur per företag. Nu är siffran lite mer än 70.

  ■På 1930-talet beräknades en ko mjölka runt 2 500 kg/ko och år. Nu är siffran runt 9 000.

  https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/03/29/fascinerande-fakta-om-kor/

  https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

 56. 56

  Precis, nog är det de som har intresset att lobba för köttskatten! Inte lchf:are, men vanligt folk OCH vegetarianer dras med. En köttfri dag per vecka är bara ett exempel.

 57. 57

  Köttfärssås var inte något jag nån´sin hade ätit förrän på 70-talet. Köttfärssås och spagetti var något som hängde ihop med den unga ”rödvinsvänstern”! Likaså lasange. Vissa maträtter, som de nämnda, har möjligen ökat köttkonsumtionen i Sverige. Utbudet av köttvaror i affären har ju också exploderat med alla plastförpackningar med t ex köttfärs. En sådan förpackning är ju vanligtvis 500 gr. Det finns inte så mycket annat att välja på. Man kan t ex inte köpa 250 gr. Priset på stora förpackningar är ju också billigare, vilket påverkar vad man väljer att äta.

  Man kan ju inte bara skylla på folks ”efterfrågan” på kött!

  (Köttfärs hade jag förstås ätit i form av köttbullar o likn innan köttfärssåsen blev populär på middagsbordet).

 58. 58
  Kattmoster säger

  @ 58 65+:

  På scb:s hemsida kan man också se att kolhydratkonsumtionen ökat kraftigt. Och vad krävs för att man ska kunna äta mera? Just det – kolhydrater. Kolhydrater driver fram hungern eller kanske snarare omättnaden. Glömmer aldrig en sommar då vi testade att äta fet fjällfil (ingen LCHF-mat, men i alla fall) utan något till och samma fjällfil med ”nyttiga” flingor. Tog vi inga flingor var vi mätta efter en tallrik. Tog vi flingor till filen kunde vi äta hur mycket som helst.

  Den som tror att det ligger något i klimatalarmen kan ju påverka sin miljöpåverkan genom att äta mindre. Hur gör man då det? Jo, genom att lämna vegetabilierna och öka konsumtionen av animalier. Bättre hälsa får man på köpet.

 59. 59
  Professor Göran säger

  När kommentarerna blir många på en tråd så beror det på att ämnet engagerar och i det här fallet är det frågan om moral. Är det ’oetiskt” att äta kött och moraliskt riktigt att äta grönsaker? Då blir också känslorna lätt upprörda och ställs på sin spets mellan just veganer och köttätare och när detta inträffar så försvinner tyvärr lätt allt förnuft och man ser inte längre skogen för alla träd.

  Någon hänvisade föredömligt till boken ”Vegomyten” av Lierre Keith och den är också i mina ögon en lika läsvärd bok som Rachel Carsons ”Tyst Vår” även om det skiljer 50 år mellan böckerna men båda dessa borde enligt min mening alla som är seriöst intresserade av kostfrågor läsa – samma kompetenta, pålästa stringens och poesi! Böckerna ger helt enkelt övergripande perspektiv på frågan – övertygande mönster som förklarar hur verkligheten ser ut vilket för mig är synonymt med vetenskap.

  Jag tycker inte att vi ska blanda in politik (som några inlägg försökt med) utan hålla oss till själva sakfrågan men om vi som Lierre Keith (och även Robert Lustig i ”Fat Chance”) tror att det är de gigantiska multinationella livsmedelsföretagen som har satt världens sjuka ”kostagenda” och som driver oss in i ett ”kolhydratsträsk” med alla våra ”välfärdssjukdomar” så är det ju svårt att tro att detta skulle drivas av någon slags vänsteragenda även om det, som Lierre Keith är inne på, råkar sammanfalla med ett välmenande ”vänsterflum” om att rädda världen på det individuella moraliska planet genom att bli vegan men förstås samtidigt, individuellt, gå under hälsomässigt och det var ju också därför som hon övergav veganismen. Ingen kan ifrågasätta att hon verkligen inte seriöst hade försökt. Som hon också påpekar i sin bok blir frågan lätt väldigt infekterad för att den just handlar om moral och då ligger förstås livsmedelsföretagen väldigt lågt av förståeliga skäl.

 60. 60

  Maria Forshufvud, VD för svenskt kött, säger att de 85 kg vi konsumerar per år är slaktvikt plus 18 kg fågelkött. Enligt Maria redovisar Jordbruksverket även den styckade konsumtionen. vilket är 36 kg per person och år. En siffra som inte våra motståndare är intresserade av. Tillagat blir det en konsumtion av 23 kg kött per år för medelsvensson. Vilket sammanfaller med världscancerfondens rekommendationer 16-26 kg (som om de någonsin begripit något).
  Jag och mina fyra barn har konsumerat mellan 80 och 100 kg ekologiskt närproducerat kött, det senaste halvåret.
  ekologisk gris kostar 56 kr/kg för en halv styckad gris på ca 50-60 kg. Glada utegrisar är inte ekologiska men väldigt glada och kostar 42 kr/kg styckat. Ekologiska tjurar betalar jag 35 kr/kg slaktvikt. Det blir ungefär dubbelt så dyrt styckat.
  Lamm kostar ca 90 kr/kg styckat om man inte köper ett svart får. De kostar ca 30 kr/kg. Bonden får ca 11 kr/kg av Scan för lamm.
  Det är årliga engångsinvesteringar. Jag fyller frysen och går dit istället för till Ica. Mitt matkonto är skrattretande lågt för den bästa mat som pengar kan köpa. Nu har jag dessutom lärt mig att stycka djuret, vilket underlättar, även om det inte är nödvändigt.

  https://www.newsmill.se/artikel/2013/01/23/myt-att-vi-ter-85-kilo-k-tt-om-ret

 61. 61
  ragnhild säger

  https://troms.neitileu.no

  13.01.13

  ”…. og Sverige tilhører dem som taper mest, med en nedgang på 22 prosent i forhold til dagens budsjettperiode. LRFs styreleder Helena Jonsson har ikke sett tallene før, men konstaterer at en så stor reduksjon av landsbygdsstøtten vil være svært merkbar for svenske bønder. Og for en regjering som har framhevet landsbygdsstøtten som den gode delen av EUs landbrukspolitikk, vil det være en fiasko…… ”

  Intressant att ta med – …. hm. hadde Sverige folkröstning när det kom til medlemskap i EU ? Men ni har väl alltid hatt utsikt til Europa – eller hur? Vi sidrompa normenn som slenger ryggsekken på ryggen og tror at vi klarer oss selv….. 😉 Dock har vi en regjering som mycket gärna går med i EU, den nästa med – de later som de lyssnar till folket, men bak ryggen smiskar de med de ”store” i Brussel …. vil så gärna vara med i den stora globala makt-konsentrationen ….

 62. 62
  ragnhild säger

  @60
  Journalistikk, etikk, politikk, filosofi för den del – var går då gränserna …. Jeg innser at på en blogg som dette blir det fåfengt å tro at man kan utdype de som jeg vil kalle dem ”saksrelaterte sider” som dukker opp i diskusjonen – men synes det skal være ok å gi noen ”spor” til disse. Om de får ett snev af politik (eks. her) – det vill jag inte bry mitt huvud med. Censur?

  Og nu ska jag läsa ”rädda vår jord” – står i hyllan 🙂 Engasjement fra gräsrötterna är jätteviktig – men då måste man läsa mera – låta andres erfarenheter inspirera …..

  p.s. Jag tror inte man kan komma unnan politik i kostfrågan – ell. i andre samfunnsrelaterte frågor!

 63. 63
  Röstberättigad säger

  Köttskatt känns fullständigt absurt säger en Centerpartist i Blekinge.
  https://www.bltsydostran.se/opinion/insandare_sydostran/kottskatt-kanns-fullstandigt-absurt(3616966).gm

  Är detta sant så borde Godis/Läsk beskattas snarare än köttet!
  ”Enligt beräkningar står vår köttkonsumtion för 0,7 ton CO2 utsläpp/person. Godis/läsk står för ca 0,5 ton.”

  Godis och Läsk är absolut inte livsnödvändigt.

  Heja Centerpartiet, bra frågor att driva.

 64. 64

  På TV ikväll, programmet Debatt – Anna Maria Gorazza Bildt:
  Måste vi minska köttätandet? Gäst: Anna Maria Corazza Bildt.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa