Kon som klimatmarodör är en stor miljöbluff

Jag fick i mail en bild från en insändare i ATL 6/11 -12, av Carl Festin. Jag hittar den inte på länk så jag skriver av den:

Kon som klimatmarodör är en stor miljöbluff
Politiskt har nötköttsbluffen fått så stort genomslag att Socialdemokraterna har med den i sin skuggbudget.
Genom att minska sin mjölk- och köttkonsumtion så förleds allmänheten att tro att man bidrar till en minskning av växthuseffekten. Djur som idisslar släpper ut metangas vars växthuseffekt är 20 til 25 gånger starkare än koldioxidens. Dit är vi alla överens, men här börjar mina tvivel på denna kampanj.


Den viktiga och obesvarade frågan är hur stabil metangasen är i atmosfären innan den förenas med luftens syre och övergår till koldioxid och vatten. Den upplöses helt inom loppet av 10 till 15 år. Effekten av detta förändrar bilden fullständigt. En ko som mjölkar fem år och sedan slaktas har gett drygt 40 000 liter mjölk, och några hundra kilo kött. Vid slakten börjar dess metaneffekt att avklinga för att vara helt borta 10 till 15 år senare.

Om kons avföring under livstiden tagits omhand och rötats, vilket nu i allt större utsträckning görs, har hon under sin livstid ersatt fossila bränslen, och långtidseffekten av kons liv blir en ren reducering av växthuseffekten. Oavsett har hennes liv inte tillfört en enda extra kolatom till atmosfären. Däremot har man genom att en enda gång vrida på startnyckel på bilen tillfört mer kol än vad kon gör under hela sin livstid.

Varningsflaggans viftande tilltar när man granskar argumentationen för att minska sin nötköttskonsumtion. Kors och köttdjurs metangasutsläpp påstås ge mer växthuseffekter än transportsektorn. Metangasens effekter beskrivs också som undervärderade eftersom den motverkar luftföroreningars kylande effekt. Svaveldioxiderna tas som exempel, som hamnar i atmosfären främst från fartygstrafikens svavelhaltiga drivmedel.
Detta är klockrena argument som oljebranschens lobbyister lyckats plantera.
Starkt försurande svavelföroreningar framställs som välgörande avseende begränsningen av växthuseffekten.
Transportsektorns ständiga tillskott från fossila bränslen jämställs med den matproducerande idisslande kons tillskott.
Kornas metangastillskott fungerar som en sjö. Ökat inflöde ger ökat utflöde, men nivån påverkas bara marginellt. Korna ingår i kolkretsloppet och bidrar således inte alls till att öka växthuseffekten. Att sluta äta  nötkött är nog den tveksammaste miljöåtgärd man kan företa sig.

Transportbranschens fossila bränslen tillför kretsloppet kol som varit bundet i underjorden i miljontals år.
Ett tillskott som adderas från år till år och fyller på mängden växthusgaser. Den effekten är som att stänga sjöns utflöde.
Oljebranschens cynism flyttar fokus från sin egen skuld till någon annan syndabock så att de fortsatt kan pumpa upp kolväten i vår atmosfär.

Ett oerhört stort globalt risktagande för all världens flora och fauna. FN, forskare, politiker och miljörörelse satsar enorma mängder pengar och springer naivt oljebranschens ärenden.  Media hakar okritiskt på. Nu har det spritt sig ända ner i våra barns värld och i skolorna bedrivs kampanjer för en köttfri vecka.  Detta utan att någon hittills har lyckats peta hål på denna globalt riskfyllda och iscensatta miljöbluff.
Carl Festin (Junilistan)
Civ ing Industriell Ekonomi
Östersund

Comments

 1. 1

  Det här är ju egentligen något man lär sig i mellanstadiet, åtminstone gjorde jag det.

 2. 2
  Globalthinker säger

  Nu för tiden kan man skriva vad som helst utan vetenskaplig uppbackning och lova att det är sant.

  Här kommer ett fåtal saker du uteslöt ur din argumentation för att få teorin att hålla.

  1. Kor äter. Om man istället ger maten korna äter direkt till människor minskas mängden mat som behöver produceras för att hålla människor mätta.
  (Skillnaden i energi in i kon under sin uppväxt jämfört med energi ut i form av köttet är helt onödig.)

  2. Produktion av mat kostar 7 kalorier från fossilt bränsle för att producera 1 kalori mat. Att minska matproduktionen skulle således minska koldioxidutsläppen.

  3. Människans konsumtion av kött per capita ökar kraftigt. Det innebär en förskjutning från lägre miljöbelastande vegetarisk mat till högre växthusgasutsläppande köttkost.

  4. All odlingsbar landyta är redan använd. För att klara av att producera den extra mängd mat som korna förbrukar måste ny åkermark tas fram. Kor föds i allt högre grad upp på soja odlad på skövlad regnskogsmark. Skövling och förbränning av regnskog (kol blir till koldioxid) bidrar till en icke försumbar del av människans årliga utsläpp.

  Det finns ytterligare otrevliga konsekvenser såsom allt fler och allt farligare utbrott av ekoli-infektioner, ofta med dödlig utgång. Dessa bakterier avlas fram i kor som föds upp på soja, en föda de inte är anpassade för. De ska äta gräs, men vi har inte de mängden fält som behövs för att upprätthålla nuvarande köttproduktion i Sverige. Korna måste äta sådant de inte ska även ur ekonomisk synvinkel. Om de bara äter gräs växer de långsammare, köttet blir mångdubbelt dyrare, så som det en gång var innan vi började misshandla dem industriellt.

  Läs på innan du uttalar dig?

 3. 3
  Kärnfrisk säger

  Globalthinker, det var inte många rätt där inte. Nog på sin plats att du själv läser på en hel del. Bara smörjan om att vi ska äta kossornas mat istället för att äta kossorna. Lika dumt som att lejon skulle äta gräs eller att gnuer skulle äta kött. Alla djur ska äta det evolutionen har anpassat dem till, det mår de bäst av. Är det så svårt att fatta?

 4. 4

  Globalthinkers inlägg var bland det mest naiva Jag läst. Var hittar De allt trams?
  1: Älgar äter också. Ska Vi skjuta bort alla djur som idisslar, och Vi börja äta löv och kvistar?
  2: Vi borde minska matproduktionen således? Vi borde snarare se över hur Vi kan minska användningen av fossila bränslen vid matproduktionen.
  3: Ökad konsumtion av kött är snarare en fråga om pris kontra inkomst. Att fler människor på jorden äter kött om de får möjlighet att välja tyder snarare på att alternativet är påtvingat av bristande ekonomi.
  4: All odlingsbar landyta är redan använd? -Se dig omkring i sverige, Europa, Asien, Afrika, Amerika…
  Ja, att bryta ny åkermark tär på resurserna, men det gör också normalt skogsbruk. Återigen är det metoderna som måste ses över. Skövling av regnskogen kan däremot leda till katastrofala följder. Håller med där.
  Att kor ska äta gräs tror jag är en modern version av ”som det alltid varit”. Släpp ut korna i skog och mark så äter De nog lite av varje. Och om de får välja så plockar de nog främst det som de naturligt har i generna att äta. Stängsla in dem och de får äta det som serveras… Ungefär som barnen i u-länderna som inte har tillgång till kött.

 5. 5
  Kärnfrisk säger

  Det är skönt att se att både socker- och klimatmaffian börjar få på pumpen runt om i världen. Men så är det ju så att sanningen till slut alltid hinner ifatt lögnare. Två tomtar med varsitt diagram har sett till att världen blivit sjuk. Ancel Keys med sin Seven Country Study som såg till att nästan hela världen blev livrädd för naturligt och nyttigt fett, samt Michael Mann med sin hockeyklubbegraf över jordens påstådda accelererande värmeökning som påstods vara orsakad av koldioxid, livets gas. Vilket har fått till följd att världens länder satsar enorma summor på ett ickeproblem istället för att använda pengarna till reella problem. Framtida historiker lär dömma dessa tomtar hårt.

 6. 6
  Vox Humanae säger

  Jag gjorde en enkel uträkning av data jag fann på nätet. Tyvärr har jag inte alla siffror kvar för jag var bara intresserad av slutresultatet. Det gick ut på följande: om vi i Sverige använder all tillgänglig jorbruks- och betesmark i landet för att låta gräs växa, vi låter korna äta själva under 6-8 månader om året, skördar hö för att föda dem under vintern. Då kommer enbart mjölkfettet att kunna föda 19 miljoner människor. Köttet och fettet från kor som behöver slaktas för att hålla stammen i lagom ålder räcker för att föda ytterligare 3-4 miljoner. Energibehovet minskar till mellan 20 och 30% av vad som behövs när man odlar på samma mark.

  Ni vegantrudelutter ska inte tro att era grönsaker är miljövänliga. De odlas med enorma insatser av dieseldrivna maskiner, de konstgödslas och besprutas flera gånger och ofta fraktas de också runt halva jorden. Vegankost är bara nyttig och miljövänlig om du odlar den själv med handkraft, hacka och spade i din egen trädgård, på det sätt som vi bönder alltid har gjort med våra egna grönsaker.

 7. 7

  Global thinker. Jag tror inte du rätt på en enda slutsats och mycket lite av dina ansatser

 8. 8

  Mycket intressant. Tror folk på allvar att kossor skulle vara en bidragande orsak till växthuseffekten. Hur i hela fridens namn kan ett par kossor vara värre än den dagliga flyg, båt, bil och lastbilstrafiken?

  Till Annika vill jag säga att jag är väldigt tacksam för vad du har gjort och gör för LCHF-rörelsen. Att du vågade stå upp emot Socialstyrelsen och tampas med media är väldigt modigt gjort. Det är inte många som hade vågat göra detsamma. Tack!

 9. 9

  Att ens komma på tanken att djur skulle utgöra något hot är fullständigt rubbat!

 10. 10

  Globalthinker Skrev:

  Nu för tiden kan man skriva vad som helst utan vetenskaplig uppbackning och lova att det är sant.
  Här kommer ett fåtal saker du uteslöt ur din argumentation för att få teorin att hålla.
  1. Kor äter. Om man istället ger maten korna äter direkt till människor minskas mängden mat som behöver produceras för att hålla människor mätta.

  Har du prövat ditt påstående, hur ser då dina magar ut? Kanske som en KO.

 11. 11

  Förra onsdagen (31/10) handlade programmet ”En bok en författare” i Kunskapskanalen om boken ”Vår tid på jorden”. Författaren Johan Rockström intervjuades om innehållet i boken (han har skrivit den tillsammans med Mattias Klum).

  Han pratad också om jordbruket som den största miljöboven men för att förklara detta sa han att det var skövlingen av skogen för att få odlingsmark och plöjningen av jorden för att kunna odla som gjorde jordbruket till mijöbov. Han nämnde inget i programmet om att det skulle vara djurhållningen som var problemet, men det kanse står i boken.

  Jag reagerade i alla fall på det han tog upp som orsak.

 12. 12
  Konsument i Sverige säger

  @ Globalthinker:
  Nu var det ju inte så att det var Annika själv som skrivit dessa rader, oavsett rätt eller fel. Hon inleder ju med att säga, att det kom ett mail, och att det var en insändare i ATL.

  Å ena sidan – om växthusgaserna numer blir högre, så har väl kossorna i samma takt blivit allt färre i vårt avlånga land. Hur går det ihop med växthusgaserna.

  Å andra sidan – har jag sett att golfbanorna blir allt fler, som visserligen inte har med växthusgaserna att göra, men det var ju kossornas matbord tidigare. Det har jag sett flera exempel på, det finns påfallande många golfbanor numer, där det faktiskt en gång, för inte så himla länge sen, gick kor och betade. Undrar om det skulle kunna gå att återställa golfbanor till betesmark igen? Kanske inte, där växer numer inget ogräs, inga buskar och träd, bara fina gräsmattor så långt ögat når. Vad har man gjort för att få så fina gräsmattor – växtgifter/ogräsgifter?

  Slutligen – golfarna är ju inte så himla många, men har stora arealer till sitt förfogande, på väldigt många platser.

 13. 13
  Köttätare säger

  Om man till äventyrs av någon mystisk anledning är rädd för metangas så är det en god idé att äta kött.
  Minska mängden metan genom att äta kött.
  Här förklaras det.
  https://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/01/14/minska-metanutslappen-at-mer-lokalt-kott/

 14. 14

  @ mariahm:

  Intressant, boken finns att låna på bibliotek:
  https://biblioteket.stockholm.se/titel/189279

 15. 15
  JohanKarl säger

  För övrigt har många tusental hektar prima betesmark planterats över med skog det senaste århundradet, bara i Sverige. (Apropå bristen på gräsbetesmark)

 16. 16
  Maja gräddnos säger

  Globalthinker, ja som du ser har du nog skjutit dig själv i foten. Du var kanske inte beredd på att det här finns många som har gedigen kunskap på hur det VERKLIGEN förhåller sig! Jag kan inte låta bli att använda dina egna ord: Läs på innan du uttalar dig!! Visa respekt för andras åsikter och kunskap om du själv vill få respekt för dina åsikter.

 17. 17

  @ Globalthinker:
  Nötkreatur är viktiga för miljön. Om djuren betar mycket gräs (ekologiskt uppfödda djur), bibehåller man ett levande kulturlandskap, en viktig biotop att bevara med sin unika flora och insekter.. Den odlingsbara marken behöver heller inte konkurrera med fodergrödor, då det är bra med växelbruk för naturligt hållbara skördar. Gräsbetande djur tar också upp den koldioxid som finns i växterna det djuret äter, så den andelen måste man räkna bort, åtminstone den del som utgör naturligt gräsbete..
  .
  Om man tar tillvara på gödslet på rätt sätt ( som i ekologiskt jordbruk) så är det viktigt för att kunna odla vegetabilier. Det innehåller naturligt fosfor som behövs för att grödorna ska växa. Genom att ha betesdjur som tar upp fosfor i grödorna och vars spillning sedan blir gödsel, får vi ett naturligt kretslopp. Alternativet i en värld utan betesdjur är att vi inte får något kretslopp och vi behöver ta till konstgödsel. För att göra konstgödsel måste man bryta fosfor, fosfor och vissa andra ämnen i konstgödsel är en bristvara och ändlig resurs. Dvs, vi kommer att utarma våra möjligheter att odla i framtide om inte betesdjuren och naturgödsel är med i detta kretslopp.

  At jämföra hur mjölk och kött bidrar till koldiaoxidutsläpp med grödor är inte jämförbart, då kött och mjölk innehåller helt annan näring. Inte ens baljväxter går att jämföra näringsmässigt. Bönor ochandra baljväxter, växer för övrigt inte bra i Sverige, och måste importeras. Ofta skövlas regsskogar för att odla sojabönor och gmo är vanligt förekommande.

  I övrigt håller jag med om punkten att köttkonsumtionen är för hög. Kretsloppstänket bygger på en måttlig konsumtion och ekologiskt uppfödda djur, inte den massindustri av djur uppfödda på kraftfoder och som inte får gå ute, som mycket av det kött vi äter idag kommer ifrån.

 18. 18
  Birgitta säger

  Till alla veganer och vegetarianer: Läs Vegomyten av Lierre Keith. Korna, utebetande, är för oss människor en nödvändighet.

 19. 19

  @ Globalthinker:

  Jag ser en helt annan bild, det finns väldigt mycket fäbodmark som växer igen. Stora områden med sly som en gång var gräsfält och betades av djur. Och varför har det blivit så?
  Jo många fäbodbrukare lägger ner pga hård konkurrens från massproduktionen och globaliseringen, och dom har dessutom trycket på sig från den ständigt ökande vargstammen.

  Cerntraliseringen av politiken och avsaknaden av sunt bondförnuft är nog den största orsaken till många av problemen.

 20. 20
  Peter Andersson säger

  @ Globalthinker: Jag skall genast gå ut och börja äta det som korna äter på min fars lantbruk. Gräs. Tistlar. Dyigt vass nere vid ån. Halvruttna löv som hänger från träden. Äppelskruttar som blivit över från mammas ekologiska äppelmoskok. Ogräs som växer i kornas egna mockor på gärdet. Hö från ladan inklusive råttspillning. Halm som tilltugg. Tack för tipset!

 21. 21
  Peter Andersson säger

  Att antikosspolitiken har smugit sig in i sossarnas program har nog mest att göra med (förutom okritiskt okunskap) att det handlar om diskret tjuvskytte mot ett visst lantbruksbaserat centerparti samtidigt som det också ger interna pluspoäng hos miljöpartisterna.

 22. 22
  stålfarfar säger

  Man kan utfordra djur med spannmål, men det skapades de inte för. Spannmål existerade inte förrän vi människor domesticerade ettåriga grödor för ungefär 12000 år sedan.
  Kons förfader åt gräs och cellulosa redan för 2 miljoner år sedan utan att konkurrera med människan. De åt det inte vi kunde, cellulosa, och förvandlade det till något vi behövde: protein och fett.
  Globalthinker påstår att vi kan äta gräs och cellulosa men det skulle jag tro inte är så många fler än Globalthinker själv som klarar av.
  Idisslare som t.ex. kor ska inte äta spannmål därför att den känsliga våmmen inte klarar av det.
  Höns blir också sjuka av att äta enbart spannmål. Får och getter ska aldrig äta spannmål.
  Däremot så ska betesdrift av köttdjur ökas till fromma för vår miljö.

 23. 23

  Inte att förglömma att växterna är beroende av djur, att 60% av all jordbruksmark lämpar sig bäst för djurhållning. Att sädesfält faktiskt är en av de värsta miljömarodörerna, de slår ut hela ekosystem i området. Betande boskap berikar tvärtom ekosystemet. Köttdjur är som skapta att förvandla cellulosa till något ätbart.

 24. 24
  Kattmoster säger

  @ Peter Andersson:
  Adjö.

  Men jag hoppas, förstås, att du inte menar allvar utan tänker fortsätta leva ett tag till. 🙂

  Maken och jag var vegetarianer, och periodvis veganer, i tio års tid innan vi blev alltför sjuka för att kunna fortsätta med detta vansinne. Det är för övrigt fullkomligt absurt att tro att miljön skulle tjäna på att såväl kor som människor äter annan föda än den vi är skapta för och utvecklats av. Det hade liksom inte blivit någon värld, så som vi känner den, utan denna mat.

  Det vore också intressant att se hur klimatet påverkas av kolhydratätarnas fisar.

 25. 25

  Annika: Bryt ditt samarbete med Katrin Zytomierska!
  https://www.finest.se/userBlog/entry.php?uid=28711&beid=2272998

 26. 26

  Kan bara instämma med Jossan!

 27. 27
  Bo sura gubben säger

  Vore det för miljön så låg vi bra till hos sossar och andra partier tror jag men det är inte deras fokus, som vanligt önskar de söndra och härska från höger till vänster glöm inte det. låt oss inte tillåta detta regerande över människorna, så lite politiker och stat som möjligt så blir det bäst.

  Ett sätt att få det att hända är att ge kunskap värd namnet till skolelever så de kan se igenom politikernas dimridåer och därmed vara rustade för att själva styra sina liv men det kommer väl inte att hända om politikerna får bestämma. Genom kunskap tar vi makten ifrån dom.

 28. 28
  Annika Dahlqvist säger

  Jossan och Cissi, Jag ska fundera på saken. Det är kanske inte så juste att bara tvärsluta.

 29. 29

  Fundera ordentligt – på hennes syn på hälsa och det kategoriska att alla bör väga 55 kilo och sträva efter att vara så fit som möjligt etc. I TV4 inslaget lät faktiskt CM vettigare https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/katrin-zytomierska-och-claude-marcus-diskuterar-definitionen-av-en-sund-kropp-2238301

 30. 30

  @ Vox Humanae:
  jorden påverkas av spannmåls produktion, våra sädesslag är ettåriga växter och då vet man om man odlat i sin trädgård att ettåriga växter är som parasiter bara tar ger inte nämnvärt tillbaka fleråriga växter ger till jorden läs boken Vegomyten där finns det bra förklarat.

 31. 31

  #13 @ Köttätare:
  Mycket bra sammanställning pa kostdemokrati!
  Dock tror jag mig finna ytterligare argument till kossornas fördel…
  Vi är överens med ”Globalthinker” om att skog som återodlas ej bidrar till växthuseffekt och bränslen
  Minskat åter- eller ny-odlingsutrymme och mer öken bidrar däremot till växthuseffekt.

  Den inledande krönikan förklarar tydligt att metanproduktion som tidigare av många ansetts ett starkt miljöargument mot köttproduktion (och kolhydratskonsumption…) ej är hållbart eftersom det omvandlas till CO2 och vatten inom 10-15 ar. Alltså ok i ett kretslopp.

  Vid närmare granskning hamnar gräsbetande djur dock utan tvekan i samma kretsloppskategori som skogsbruk: Koldioxid som binds av gräs tas upp av t.ex kor som omvandlar detta till nyttigt fett, protein och CO2 som efter vår användning i slutändan blir CO2 vilket går tillbaks i samma kretslopp.
  Så länge djurfödan är gräs och djuren rör sig med egen kraft är det alltså ingen skillnad på skogsproduktion och djurproduktion , i växthusgasperspektivet.

  När gräsbetande djur dessutom lever lokalt och deras produkter konsumeras lokalt – till skillnad från global frukt och spannmålsproduktion – blir bidraget till växthuseffekten alltså mycket nära noll. Om mycket kraftfoder däremot läggs till – för att uppnå snabb tillväxt i köttindustriproduktion (försämrat näringsvärde) – blir även växthusekvationen dålig, kanske t.o.m så fruktansvärt dålig som ”Globaltinker” skrev: ”Produktion av mat kostar 7 kalorier från fossilt bränsle för att producera 1 kalori mat!
  Alltså Industriproduktion av grödor för köttproduktion och global transport av dessa och industrikött är ett stort miljöhot och bör snarast begränsas!
  Industriodlingar av soja och annat kraftfoder plöjs och sås varje år med kraftig erosion och knappt något humusskikt. Mycket kemikalier med stor förbrukning av fossila bränslen inte bara vid den direkta odlingen: Gräsbetesmarker däremot behöver/bör ej plöjas och harvas årligen. Flerårsgräs och en del växter som vissa klöver- sorter har dessutom mycket djupa rötter som kontinuerligt drar upp mineraler och näringsämnen till ytan och även binder kväve direkt från luften.
  Med småskalig återanvändning av gödsel blir en nettoeffekt också ökad tjocklek av humus, vilket binder ytterligare CO2 eller ökar ”växtmassan”. En annan effekt är mindre eller ingen (?) användning av konstgödsel. Vad har man för humusskiktstjocklek när man odlar soja eller växtoljor för margarintillverkning ? Det finns fler fördelar, som t.ex Helga ovan nämnde, bortsett från att vi blir mindre sjuka med mindre vegetarisk kost som Kattmoster påpekade och många av oss LCHF-are har erfarit!

 32. 32
  Globalthinker säger

  Oj vad många som skrivit. Får väl se vad jag kan svara på.

  @Kärnfrisk

  ”det var inte många rätt där inte”

  Vad var fel? Jag byter ståndpunkt på bevis, inte åsikter. Du presenterar inga fakta, bara din åsikt, din åsikt är kanske inte rätt. Kanske inte min heller.

  ”Bara smörjan om att vi ska äta kossornas mat istället för att äta kossorna.”

  Varför är det smörja tycker du?

  Du missade att köttkonsumtionen per capita gått upp kraftigt på bara 20 år?
  Det finns ingen anledning att äta så mycket kött per person och år som vi gör nu.

  Om vi jämför koldioxid-utsläpp för dieter med olika stor köttmängd så är läget sådant att dieten med mer kött ger mer utsläpp av växthusgaser. Inte för att korna fiser, utan för att korna förbrukar energi som inte kan komma människan tillgodo i köttet/mjölken.

  Tänk som så att du som människa intar massor av energi per år. Det mesta lagras inte i dina muskler utan förbränns. Den extra maten/energin som går åt att föda en ko under sin livstid är mao helt meningslöst producerad om människan inte behöver så mycket kött. Och det vet vi att människan inte gör eftersom vi åt så mycket mindre kött per capita för bara 20 år sedan.

  Kan du följa denna tankegång? Är den fel? Varför är den då fel?

  ”Alla djur ska äta det evolutionen har anpassat dem till, det mår de bäst av. Är det så svårt att fatta?”

  Det är ju just det jag säger.

  Varför ska vi föda upp kor på soja? De är INTE anpassade via evolutionen för att äta soja. De ska äta gräs klöver osv som de hittar i miljön de uppstått i.

  Människor kan äta både kött och vegetabilier och mår bra av en blandad kost. Därmed sagt mår vi inte bra av att utesluta vegetabilier och istället äta endast industriellt producerat kött som dessutom är fattigt på t.ex. Omega-3 (jämför halten i kött från kor som betar på äng och kor som fått enbart kraftfoder/soja…). Kött från förr var nyttigare än kött i butiken idag överlag.

  Är det svårt att förstå att vi inte behöver äta så mycket kött som vi gör idag?

  > Trenden för köttkonsumtion i Sverige är sedan 50-talet i stort sett obruten med en ökning från ca 50kg/person 1950 till ca 85kg idag.

  I USA äter man 125 kg kött/person och år. Amerikaner mår inte bra av det kan man väl se i statistiken.

  Vad var det för fel på att hålla sig vid 50 kg/person/år?

 33. 33
  Globalthinker säger

  @LHJ

  Alltid trevligt att börja med att säga att någon är naiv och att avfärda allt som trams på så sätt.

  ”1: Älgar äter också. Ska Vi skjuta bort alla djur som idisslar, och Vi börja äta löv och kvistar?

  Det var inte min slutsats. Det är ett påstående från dig. Och det finns ingen vits med att utrota älgar. Helt ointressant i sammanhanget. Vet inte vad du vill försöka motbevisa med detta påstående? Det är inget argument mot något av mina argument.

  Frågan var om kor har någon påverkan på klimatet. Svaret på den frågan är ja, vilket jag visade genom att det blir stora förluster när man föder upp kor för att äta dem istället för att i större utsträckning äta den odlade maten direkt.

  Du kan läsa t.ex. denna avhandling.

  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e00.pdf

  Det intressanta är detta:

  ”Enligt FAO:s rapport ”Livestock´s Long Shadow” används 70 % av all jordbruksmark globalt – åker och bete – till köttproduktion. Men kött och mjölk utgör bara 15 % av den sammanlagda matkonsumtionen.”

  Fundera på de siffrorna och kom fram till en slutsats på hur mycket mindre fossila bränslen som skulle gå åt om vi åt mindre kött.

  ”2: Vi borde minska matproduktionen således? Vi borde snarare se över hur Vi kan minska användningen av fossila bränslen vid matproduktionen.”

  Det bästa vore självklart att både minska matproduktionen och att minska användningen av fossila bränslen vid matproduktion. De utesluter inte varandra. Båda ger effekt.

  ”3: Ökad konsumtion av kött är snarare en fråga om pris kontra inkomst. Att fler människor på jorden äter kött om de får möjlighet att välja tyder snarare på att alternativet är påtvingat av bristande ekonomi.”

  Tre saker har hänt:

  1. Allt fler har allt högre inkomst, ta t.ex. Kina där köttkonsumtionen per capita närmar sig västerländska nivåer när nu allt fler kommer in i medelklassen.

  2- Priset på kött har som jag skrev gått ner, detta eftersom vi bl.a. föder upp kor på soja m.m. vilket i sig ger hälsoproblem för både kor och människor. Industriell produktion med ett enda fokus – att minska priset på ”produkten”.

  3. Befolkningsmängden ökar, vilket i sig är ett mycket större problem än att köttkonsumtion per capita går upp eftersom ökade utsläpp för köttkonsumtion trots allt är en liten del av de totala utsläppen per capita. Men de går inte att helt bortse ifrån.

  Dessutom har vi de indirekta problemen som industriell uppfödning av köttdjur för med sig så som antibiotikaresistens och allt dödligare ekolibakterieutbrott.

  ”4: All odlingsbar landyta är redan använd? -Se dig omkring i sverige, Europa, Asien, Afrika, Amerika…”

  All odlingsbar mark var överdrivet. Men all åkermark av sådan kvalitet att den är lönsammare att odla på än mark i nerhuggen regnskogen är definitivt redan i bruk.

  ”Ja, att bryta ny åkermark tär på resurserna, men det gör också normalt skogsbruk”

  Inte i frågan om växthusgasutsläpp vilket var artikelns huvudpunkt. Normalt skogsbruk innebär att skog återväxer och fångar upp samma mängd kol som den en gång hade innan den höggs ner.

  Regnskog håller mycket mer kol än jordbruksmark. (jämför regnskog mot sojaodlingar, det är självklart mycket mer kol bundet i skog per ytenhet än i sojaodlingen.) Därför innebär en konvertering från regnskog till åkermark en permanent ökning av koldioxidhalten.

  ”Att kor ska äta gräs tror jag är en modern version av ”som det alltid varit”. ”

  Jaja man kan avfärda allt med att det är fånigt att saker ska vara som det alltid varit, inte sant?

  Med det argumentet kan vi väl byta på gravitationen också så att den går åt andra hållet och vi alla faller ut i universum? Att gravitationen drar oss mot jorden, så har det alltid varit. Nu ska vi ha nya tag!

  Se filmen ”Food Inc”. Kor som äter soja får proppar i matsmältningssystemet, proppar av bakterier. Man löser det genom att mata dem med antibiotika vilket leder till antibiotikaresistens. Men det är väl inget problem det? När inte antibiotikan räcker så löser man problemen i kons magar genom ett permanent hål upptaget i magen varigenom man manuellt plockar ut skiten med handskar.

  Jag tycker att det var bättre förr när kon kunde äta och skita så som den är skapt, in i ena änden och ut i den andra. Och det utan att ha en plastring i kroppen på mitten med ett hål och att en lantbrukare ska in och gräva ur bakterier i kistan lite då och då. Men det är kanske bara jag som tycker att just det var bättre förr. Köttet är ju trots allt billigt nu! Billigt kött woho!

  ”Släpp ut korna i skog och mark så äter De nog lite av varje. ”

  Visa mig en ko som äter soja, antibiotika och kraftfoder i skogen.

  BTW jag är inte vegan, jag äter fisk ibland men vägrar sätta i mig industriellt producerat kött. Ekologiskt hos bonden jag vet hur han tar hand om sina djur kan jag tänka mig då och då. Men då pratar vi en annan nivå än 80 kg/år.

 34. 34

  Om inte kossorna äter gräset vad händer då? Jo gräset fall ner och ruttnar precis som all annan döende växtlighet. Och så bildas det metan ändå.

 35. 35
  Bo sura gubben säger

  Globalisten,
  Du måste sätta dej in i de fakta ”vi” presenterar, gå in på kostdemokrati -siten, titta på det de fakta de har vad gäller att äta kött vs vegankost klimatvis. Återkom sedan så kan vi ha en debatt. Så länge vi pratar fakta så blir det intressant och säkert en lärorik debatt.

  Tror jag talar för alla här: Varmt välkommen att debattera 🙂

 36. 36

  Global thinker:
  1. Vi kan inte äta det som kon äter. Kor äter gräs. Gräs behöver inte produceras det finns gott om öppen mark där gräset växer av sig själv. Dessutom går det utmärkt att ha kor på skogsbete. Under mer än halva året är korna enbart sådant som växer i naturen av sig självt utan någon mätbar produktion. Under vintern, ca 4 månader äter korna konserverat gräs, detta kräver en liten insatts med maskiner, dock inte i närheten av den insatts som krävs för att framställ vegetabilisk mat till människor.

  2. Den energi som förbrukas i kon har ingen miljöpåverkan och går inte att utvinna på något bättre sätt. Eftersom energin kon förbrukar för att leva kommer från mat som inte produceras så är det inte energi som produceras.

  3. Kor ska inte äta soja.

  4. Kött ska inte framställas indistruellt. Det är onyttigt och grymt.

 37. 37
  Globalthinker säger

  @Kärnfrisk

  ”påstods vara orsakad av koldioxid, livets gas”

  I tillräckligt hög koncentration är ”livets gas” dödens gas.

  * Utan koldioxid hade denna planet varit en isboll. Ingen säger något annat.
  * Med lagom mycket koldioxid är denna planet mysig.
  * Med för mycket koldioxid är denna planet… fortfarande mysig?

  Är detta verkligen logiskt eller är det bara en bekväm inställning utan grund i vetenskap?

  ”Framtida historiker lär dömma dessa tomtar hårt.”

  Bland tomtarna hittar man vetenskapsmän/kvinnor. Om jag får gissa så kommer man att döma de som vägrade tro på vetenskaplig fakta enbart för att kunna behålla sin planetdestruktiva bekväma livsstil.

 38. 38
  Globalthinker säger

  @A

  ”Global thinker. Jag tror inte du rätt på en enda slutsats och mycket lite av dina ansatser”

  Du tror. Då vet du inget. Ta reda på något. Bemöt mina argument med fakta. Googla. Fundera. Beräkna.

  Jag är ingenjör och van att räkna och se samband. Jag tror inte. Jag tar reda på.

  Varsågod att bevisa att jag har fel. Jag byter ståndpunkt om du visar att jag har fel. Nu påstår du att jag har fel. Finns ingen som helst anledning att byta fot av den anledningen. Om jag gjorde det skulle det ju vara samma sak som om du bytte fot bara för att jag sa att du skulle göra det. Gör det! 😉

  Eller så tar du reda på fakta och bildar dig en förståelse för sambanden istället för att tro på något blint.

  My five cents.

 39. 39
  Bo sura gubben säger

  Tycker globalisten kör Argumentun ad VoF -ilus. (att undvika det som debatteras genom att framhäva sin egen duktighet)

  Ta ett av ”våra” argument och bemöt argumentet.

  Väntar……..

 40. 40

  @ Globalthinker:
  Eftersom du drar all köttproduktion över en kam så blir det fel:
  #13 @ Köttätare:
  Mycket bra sammanställning pa kostdemokrati!
  Dock finns ytterligare argument till kossornas fördel …

  Den inledande krönikan förklarar tydligt att metanproduktion som tidigare av många ansetts vara ett starkt miljöargument mot köttproduktion ej är hållbart eftersom det omvandlas till CO2 och vatten inom 10-15 ar. Alltså ingen ackumulation utan i kretslopp.

  Vid närmare granskning hamnar gräsbetande djur dock utan tvekan i samma kretsloppskategori som skogsbruk: Koldioxid binds av gräs som tas upp av t.ex kor som omvandlar detta till nyttigt fett, protein och CO2 som efter förbrukning blir CO2 vilket går tillbaks i samma kretslopp.
  Så länge djurfödan är gräs och djuren rör sig med egen kraft är det alltså ingen skillnad på skogsproduktion och djurproduktion , i växthusgasperspektivet.

  När gräsbetande djur dessutom lever lokalt och deras produkter konsumeras lokalt – till skillnad från t.ex global frukt och spannmålsproduktion – blir bidraget till växthuseffekten mycket nära noll.
  Om mycket kraftfoder däremot läggs till för att uppnå snabb tillväxt i köttindustriproduktion blir växthusekvationen dålig, kanske t.o.m så fruktansvärt dålig som ”Globaltinker” skrev: ”Produktion av mat kostar 7 kalorier från fossilt bränsle för att producera 1 kalori mat!
  Alltså Industriproduktion av grödor för köttproduktion och global transport av dessa och industrikött är det stora miljöhotet, inte köttproduktion i sig som GT hävdat.
  Industriodlingar av soja och annat kraftfoder plöjs och sås varje år med kraftig erosion och knappt utan humusskikt. Mycket kemikalier med stor förbrukning av fossila bränslen inte bara vid den direkta odlingen.

  Gräsbetesmarker däremot behöver/bör ej plöjas eller harvas årligen. Flerårsgräs och en del växter som t.ex vissa klöversorter har dessutom mycket djupa rötter som kontinuerligt drar upp mineraler och näringsämnen till ytan och även binder kväve direkt från luften.
  Med småskalig återanvändning av gödsel blir en nettoeffekt också ökad tjocklek av jordens humus vilket binder ytterligare CO2 eller ökar ”växtmassan” del av den ”cirkulerande” koldioxiden.
  En annan effekt är mindre eller ingen (?) användning av konstgödsel. Vad har man för humusskiktstjocklek när man odlar soja eller växtoljor för margarintillverkning ? Det finns fler fördelar, som t.ex Helga ovan nämnde, bortsett från att vi blir mindre sjuka med mindre vegetarisk kost som Kattmoster påpekade och många av oss LCHF-are har erfarit.

 41. 41

  Trött man blir på veganerna som tror de är klimatsmarta för att de äter margarin och inte smör från svenska frigående kossor., hur miljövänligt är det att skövla regnskog för att plantera palmer till palmolja för att tillverka margarin bl a??

 42. 42

  Reflektioner…Jag mäktade inte med alla inlägg,men…
  Ang. vegetariskt-Vegetarisk mat behöver väl även den gödslas!?
  Ang.golfbanor-Hur många golfrestauranger serverar Lokalt/Svenskt/Ekologiskt?
  Ang.golfbanor 2-Hur mycket konstgödning används per hektar,jämfört med motsvarande jordbruksmark?

 43. 43
  Bo sura gubben säger

  Jonas,
  Precis, skeppa grönsaker och bönor över halva jorden för att veganerna här i subarktis ska bli mätta, lite mycket carbon footprints där kanske? För att inte tala om all olja som går åt för grödorna vad gäller gödsel. Samt att all natur dör på dessa enorma monokulturer….

  Odla gräsbeteskossor är soldrivet….. (har frysen full av sånt)

 44. 44
  Bo sura gubben säger

  Var veggare en tid så jag förstår och respekterar deras ide’ men de ska inte säga att det är hälsosammast eller mest miljövänligt för det är det inte…

  Samvetsskäl = ja, respekt.
  Miljö, hälsa = nej.

 45. 45

  Det som slår mig är hur de flesta så okritiskt accepterat det media ensidigt pumpat ut i mer än 10 år, dvs att koldioxiden är skadlig och orsakar katastrofala klimatförändringar. Det är nämligen ett politiskt påstående, inte ett vetenskapligt. Vetenskapligt tyder senaste forskning på att höjningen är måttlig och i stort av godo vid en fördubbling av koldioxiden. Och till en fyrbubbling räcker inte alla olja och kol till i världen. 0,7-1,5 grader är den senaste skattningen, det skulle livet må bra av. Växter behöver mindre vatten och de flesta växter trivs bättre med lite mer koldioxid.

  Större delen av de senaste 10.000 åren har det i snitt varit 2-3 grader varmare än idag. Se t.ex atlantisk tid:
  som varade i 3000 år https://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantisk_tid

  Klimatalarmismen är lika osann som fettskräcken. Det finns betydligt allvarligare miljöproblem att ta tag i.
  Och självklart är det bra att snåla på energi och annat, slöseri är aldrig av godo, men det är inte överdrifter heller.

 46. 46
  Annika Dahlqvist säger

  @ 32 Globalthinker:
  Kornas artegna föda är gräs, och det är det de ska äta för att bli friska, och ge bra mat till oss.
  Vi kan inte bryta ner den cellulosa som gräset består utav, och vi kan inte som korna leva på att äta gräs.
  Men vi ska inte äta mera kött än vi behöver för vårt näringsbehov av protein. Det energibehov vi har bör med fördel utgöras av naturligt fett, och för de som tål det, dvs inte är insulinresistenta, möjligen även ett visst mått av stärkelse. Socker är onyttigt och bör inte ätas av någon.

 47. 47
  stålfarfar säger

  De stora fabriker som producerar gödningsmedel är beroende av två saker, fossila bränslen och en man som heter Fritz Haber. Haber- Bosch-processen kräver enorm värme och tryck för att tvinga samman kväve och väte. Enorma mängder elektricitet behövs för att producera denna värme och detta tryck. Det som också behövs är kol, olja eller gas som behövs för att producera vätet.
  Processen kräver fossila bränslen från början till slut.
  Moderna jordbruk drivs med hjälp av fossila bränslen istället för av solen.
  Det första industriella systemet som kringgick gränserna för ett BIOLOGISKT system skapades 1947 när en ammunitionsfabrik i Alabama ställdes om till att producera kemiska gödningsmedel.
  Richard Manning säger: Jordbruk, är en årlig artificiell katastrof. Åkrar i Iowa kräver lika mycket energi som 4000 Nagasaki-bomber, varje år.
  Vegetarianer hävdar att 250 miljoner människor i Storbritannien kan försörjas som enbart äter grönsaker. Siffrorna baseras på en produktion som endast kan vara möjlig med gödningsmedel från fossila bränslen. Man måste också bortse från att matjord försvinner.
  En bondgård idag behöver någonstans mellan 4 och 10 kalorier i fossilt bränsle för att producera 1 kalori mat för människor.
  Fossila bränslen finns i både gödningsmedel och bekämpningsmedel. De behövs dessutom i de maskiner som används för att så, skörda, bearbeta och transportera spannmål.
  En hektar säd ”dricker” idag ungefär 95 liter olja.
  Djur togs bort från deras naturliga livsmönster och deras naturliga mat eftersom de inte behövdes på lantbruken längre. Förmågan att förvandla cellulosa till protein och fett var ingen tillgång när säd kunde odlas så billigt med fossila bränslen.

 48. 48

  @ stålfarfar:
  När oljepriserna var låga, havsbottnar ”oändliga” och inga miljöhot existerade, fanns det naturligtvis även inga rimliga gränser för hur mycket energi det fick gå åt att tillverka konstgödsel från kväve i luften i processen du talar om så länge det var billigast. Idag gäller andra normer.
  Tack for den spiken, Stålfarfar!

  Det verkar nu som om t.o.m. Globaltinker håller med om att ekologisk djuruppfödning är av godo – men menar dock att det inte finns tillräckligt med mark till detta. Siffrorna ser ut så här, i Sverige:
  Ca 1 miljon hektar har övergått från jordbruk till skogsbruk och annan mark i Sverige sedan 1945. (Markanvändning i Sverige Statistiska Centralbyrån 2005). 0.7 hektar per kossa räcker bra för ekologisk produktion enligt lantbruksverket. Alltså utrymmer för ytterligare minst en miljon kor/nötkreatur finns, eller fanns!
  Det motsvarar väl betydligt mer kött an vad vi tar in från Sydamerika i dag ( GM-soja-matade biffar som säljs i ICA och Konsum kommer ju därifrån idag! ) Från Irland kommer endast eftertraktat gräsbetat kött som säljs till mycket högre priser. Alltså finns det stort utrymmer for kvalitet istället for genetiskt modifierat billigt skräpkött(?) från Sydamerika, Monsanto’s riktiga(?) hemland. Tycker iallafall jag !

  Mark finns alltså i Sverige och mycket fortsätter dagligen(!) att övergå till skogsbruk – så länge ingenting görs för att reversera den politik som fortsätter att slå igen jordbruken. Kossor lönar sig ofta inte idag eftersom bönderna får alldeles för lite för mjölken och mellanhänderna på tok för mycket, ser det ut för mig i alla fall!

  Jag och många med mig frågar oss om en stor anledning till det levande Svenska jordbrukets förfall ligger i mejerimonopol och/eller karteller.
  Eftersom betalningen till bönder som producerar nästan färdiga mejeriprodukter endast utgör en liten bråkdel av vad konsumenten betalar (hur mycket idag?) kan man antaga att allt är långt ifrån öppet och ärligt.
  Speciellt då monopolen ar skyddade av att bönder ej lagligt får sälja direkt, p.g.a. hälsobestämmelser som egentligen/delvis kan ha tillkommit just för att etablera de monopol vi har idag. Om nuvarande monopol kan brytas kan vi få många fler hälsosamma och lönsamma småbruk, vilka behövs för att få miljövänligare kött och mejeriproduktion, och inte minst ett levande lantbruk!
  Om det är fråga om ”nödvändig pastörisering” är jag övertygad om att mindre och godkända apparater kan massproduceras och säljas till bönder som vill investera i direktförsäljning av mjölk, grädde och även smör!. (Finns säkert redan!) Men detta är knappast ”lagligt” i Sverige idag. Varför?
  Synpunkter och fakta från bönder och andra efterlyses !
  Kan vi t.om. Vara villiga att betala mer för hemproducerat kött, utan GMO ?

 49. 49

  OCH människan är ju FAKTISKT också ett djur, är inte våra fisar farliga? 😉

 50. 50

  Jag befinner mig för närvarande på Nya Zealand och har tillfälligt tillgång till internet. Jag har ”skummat” detta inlägg och kommentarerna och hinner just nu bara säga att under vår rundresa har ordet ”gräsbeteskött” farit genom mitt huvud mååånga gånger dagligen. Jag ska försöka återkomma med en rapport om vad jag har sett, när jag är tillbaka i Sverige.

 51. 51

  @ Globalthinker:
  Jag ser bara en ansatts som jag inte finner stöd för: 7:1. Resten tycks vara ett hopkok av åsikter, missförstånd och missledningar. Te.x ” All odlingsbar landyta är redan använd”

 52. 52

  Intressant artikel i ATL: Fler kor ska rädda klimatet

  https://www.atl.nu/lantbruk/fler-kor-ska-r-dda-klimatet

 53. 53

  Jag läser igenom dessa kommentarer med blandade känslor. Mest blir jag trött över att så mycket energi läggs på att kritisera varandra och tjaffsa kring vem som presenterar fakta och inte. Fakta och vetenskap har varit, är och kommer alltid att vara relativt. Vetenskapliga undersökningar genomförs av människor och människor har alltid tidigare erfarenheter, åsikter och önskemål som påverkar resultatet. Därefter kan nästa person som tar del av rapporten tolka den på det sättet som passar den bäst. Siffror går att räkna med lite hur som helst, diagram kan ha många utformningar beroende på vad vi vill visa. Därför säger dessa hänvisningar till vetenskapliga rapporter inte särskilt mycket.

  Jag tvivlar på att ett enskilt djur kan vara dåligt för klimatet men är övertygad om att en stor mängd djur tillsammans kan påverka klimatet. När ekosystemen inte får sköta sig själva skapas en obalans i mängden organismer och utbredning av dessa. Det här med vad kor ska och inte ska äta, vi kan ju börja med att släppa djuren fria så får vi se i vilka miljöer de har lust att befinna sig. Då slipper vi avsätta speciella monokulturella ”hagar”. Oavsett om det ska ätas kött eller inte så är vi ju överrens om att detta producerade kött inte känns särskilt lockande.

  Det finns delade meningar kring vad människan enligt evolutionen är gjord för att äta. Vissa menar att det absolut inte är spannmål eftersom våra kroppar ser ut likadant som innan vi blev jordbrukare. Vissa gör skillnad på mjölk från olika djur och menar att komjölkens uppbyggnad är ett problem. Vissa anser att vi når vår fullkomlighet som människor genom att avstå kött, att det är helt onödigt. Kanske är allt rätt för någon?
  Vi kanske bara ska börja med att känna efter? Lyssnar på kroppen, gör ni det? Vad tycker kroppen om mjölk, kött, fisk, spannmål, frukt, grönsaker, frön, nötter osv?
  Blir du uppsvälld av gluten, ät inte gluten.
  Får du ont i magen av mjölk, drick inte mjölk.
  Blir du pigg och mätt av kött, ät kött.
  Får du dåligt samvete av att äta kött, ät inte kött.

  Jag är säker på att vi kan förebygga och bota sjukdomar med hjälp av kosten, men just nu är det nog fler som blir sjuka än friska av att tänka på mat. Vi reagerar olika på olika sorters mat.

  Jag vill bara uppmana till en lite mjukare debatt. Oavsett hur ni äter så kommer ni inte må bra så länge ni känner detta agg mot dem som inte har samma uppfattning.

  Fortsätt tänk och diskutera, absolut, men glöm rätt och fel.

 54. 54
  Margareta säger

  Ämnet i denna tråd är komplext och kräver egentligen helhetsgrepp. Här några tankar, som kanske skall vara med. Det blir inget helhetsgrepp. men kanske lite mer komplett än ovan?

  1.Att konstgödsla, som vi nu gör är inte energihållbart, eftersom det går åt mer energi, (i dag mest i form av förbränning av olja), för att tillverka kvävekonstgödsel, än den extra energin i grödan det på grund av kvävegödslingen blir

  2. Skall man gödsla på annat sätt, måste man ha kreatur, för att få naturgödsel. ( Eller krossa berg, men då får man åter ett energiproblem , tex olja och man behöver även humusämnen i åkern, som man får av bla. naturgödsel.)

  3. På de marker, som lämpar sig för odling, ( på jorden är det 11% av all mark och det är så gott som ogörligt att framgångsrikt öka den arealen, resten av marken är ej så bördig), bör man odla föda för människor, tex grönsaker.
  Odlar man kreatursföda på sådana marker, blir energiförlusten mycket stor, ( och alltså särskilt då man konstgödslar)
  Det blir nämligen en energiförlust från vegetabilier till animalier, därför att djur ju använder mycket energi till att röra sig etc. Denna energi blir inte människoföda, utan blir till sist värme, (som om det inte hade funnits överskott av växthusgaser skulle stråla ut i rymden med ”rätt” hastighet, så att vi inte fick global uppvärmning.) Det är därför som man inte bör överkonsumera kött.

  4. På de marker, som inte lämpar sig för odling är det högst lämpligt att ha gräsbetande kor tex. Det finns stora arealer av sådan mark. Det har alltid funnits stora arealer på jorden för gräsbete. Det är alltså viktigt att ta till vara på naturgödslet. Mjölken från korna är mycket värdefull till föda.
  Att metangasen är kortlivad har det tagits hänsyn till i full utsträckning först på senare tid och jag vill se det behandlas mer utförligt.

  5. Tokigt är egentligen, att städer byggs på den mest värdefulla åkermarken på jorden. Det görs så därför att människor från början har bosatt sig, där det finns bördig mark och där växte infrastrukturen och till sist blir det städer där, som alltså växer mer.

  6. Vi bör återcirkulera fosforn. Den hamnar i reningsverkens rötslam, men där hamnar tyvärr också tungmetaller och läkemedelsrester, så det är en jättedålig idé att lägga rötslammet direkt på åkern. Då ökar mängden tungmetaller, tex kadmium i åkern mer och mer.
  Kadmium är det miljögift, som vi människor har lagrad i kroppen, i sådan mängd, att den endast behöver ”gångras” ett fåtal gånger, så har vi njurskador. Inget annat av våra miljögifter ligger så nära gränsen för förgiftning av dem man känner till.
  Det finns teknik för att ta reda på energin i rötslammet, genom förbränning och sedan bör man ta reda på fosforn i askan, utan att man också får med de farliga ämnena. Tekniken för detta kan jag ej i detalj, men jag tror det går. Jag får lita på de ingenjörer, som påstått att det går.(Jag är nämligen biolog, men inte ingenjör.)

  Sammantaget, enligt min förståelse:

  Vi bör vara rädda om vår åkermark och våra beteslämpliga marker, (som det inte går att odla på.)

  Vi bör utveckla ekologisk odling. Det har, tex i Sverige, funnits en konflikt parallell med och liknande den, som finns mellan kolhydratkramarna och LCHF ( bl.a. på SLU. Nu har många konstgödsel-kramare där gått i pension och nu existerar mer ödmjukhet mellan lägren.) Det finns säkert utvecklingsmöjligheter härvidlag.
  Många kvaliteer är högre i Kravodlat tex än i konventionell odling.
  Biologisk mångfald är högre i Kravjordbruk. Biologisk mångfald är en gren vi sitter på. Tänk tex bin där. Vi bör inte bespruta bort dem.

  Vi bör inte överäta kött, men äta det kött, som blir efter de gräsbetande djuren, som behövs för naturgödsel .

  Vi bör vara tacksamma för mjölkprodukterna. De ger värdefulla proteiner och mjölkprodukter innebär inte alls stort energitapp, som kött gör. (Gräsbetat, på icke odlingslämplig mark.)

  Vi bör betala mer för inhemsk jordbruksproduktion, så att vi kan behålla mer av ett vackert öppet landskap. Jag önskar Kravprodukter, som uppskattas för vad de är värda.

  Man kan också önska sig mer ödmjukhet och respekt mellan olika ” grupper.” Själv är jag lakto-ovo-vegetarian i princip, men äter fisk ibland, ganska sällan och med ojämna mellanrum (och kött om jag blir bortbjuden och inte vill vara krånglig för omgivningen.)

 55. 55
  Sandra säger

  Läs The China study.

 56. 56
  Annika Dahlqvist säger
 57. 57
  olle holmqvist säger

  Margareta Skrev:

  1.Att konstgödsla, som vi nu gör är inte energihållbart, eftersom det går åt mer energi, (i dag mest i form av förbränning av olja), för att tillverka kvävekonstgödsel, än den extra energin i grödan det på grund av kvävegödslingen blir

  Margareta !
  Jag fåt inte ihop det här. Konstgödningskväve betyder ju tillfört kväve till växten som därmed växer mer och större växt (mer bladgrönska = klorofyll) effektivt kan fånga solenergi. Hur ser beräkningen ut som visar att totalen blir minus när det gäller energi ?

 58. 58

  olle holmqvist Skrev:

  Jag fåt inte ihop det här. Konstgödningskväve betyder ju tillfört kväve till växten som därmed växer mer och större växt (mer bladgrönska = klorofyll) effektivt kan fånga solenergi.

  Lars Wilssons skrift Carbon Fields kan måhända räta ut något frågetecken.

 59. 59
  olle holmqvist säger

  @ Josef Boberg:

  men kan du inte svara själv ?

 60. 60
  LCHF-Bengt säger

  Av en tillfällighet när jag letade intressanta geologiföreläsningar eller liknande, dök denna duktiga föreläsare upp med bra utbildningsmaterial. Thomas Bennett. På engelska, men lättbegripligt. Det intressanta var när han tar upp istiderna bakåt i tiden. Genom analys av borrkärnor av is, visas data som sträcker sig 800000 år bakåt. De olika växthusgaserna, sotpartiklar osv. visas i diagram och som synes, alltid varierat historiskt sett.

  https://www.youtube.com/watch?v=pTQBuiGVta4&index=11&list=UU0unR7sStnGllkYnkHsOEjA

  Själv önskar jag att oljan tex. sinade i morgon, den har aldrig gynnat människan, och tvinga oss att hitta den lokala födan istället.

 61. 61
  Thutmosis säger

  Jag skriver en bok och där ingår att studera människors förhållningssätt till olika frågor.
  Av den orsaken råkade detta komma upp.

  Eftersom det ser ut att föreligga en upprörd debatt i denna fråga ser det ut att vara nödvändigt att påpeka några grundläggande fakta om hur människor fungerar.

  Personen som ligger bakom dessa påståenden är en fett och kött entusiast som bygger sitt liv på intag av stora mängder fett och kött.

  Det finns en dominerande mängd människor som dyrkar intag av kött och hyllar detta över allt annat.
  Hur tror ni dessa människor reagerar om deras älskade kött plötsligt utmålas som ett hot mot hela världen?

  Att de accepterar detta i tystnad och anpassar sig?

  Självklart inte!

  De börjar genast fundera ut hur de skall kunna komma på argument som kan förlöjliga, håna och skapa misstro mot köttkritiken.

  Vi ser samma sak med de som förnekar klimatförändringarna.

  Vi ser samma sak inom religionen där man hittat på begreppet ”intelligent design” för att kunna försvara sig mot faktumet att religionen har väldigt svag grund att stå på och av den orsaken förlorat makt och inflytande – en makt och ett inflytande man nu vill ta tillbaka genom att än en gång dupera människorna.

  Kött älskarnas agenda att gå till storms mot all kritik mot kött är bara ännu en strategi i raden från de som försöker få något dåligt att framstå som bra därför att de upplever kritiken mot det de älskar som ett hot mot deras personliga existens.

  Detta sätt att reagera, agera och fungera utgör en grundläggande egenskap i hur en människa normalt fungerar, man kan säga att lögnen sitter i den mänskliga ryggmärgen och alltid är beredd till omedelbar aktion när hot dyker upp.

  Det är nödvändigt att förstå detta så att man inte blir lurad av deras militanta argumentationer.

 62. 62
  Annika Dahlqvist säger

  @ 61 Thutmosis:
  Gäller i så fall inte samma för klimatalarmisterna och köttalarmisterna?

 63. 63
  Professor Göran säger

  @ Thutmosis:

  Det är nog snarast så att vi har en ’officiell’ religion som säger att ’kött är farligt’, dessutom ’politiskt korrekt’, och att människan dogmatiskt skulle vara anpassade till frukt och grönsaker. I mina ögon finns det dock knappast något förnuft i denna religion om man nu ser till människans verkliga evolutionen men en evolution som förstås förnekas av de så kallade fundamentalistiska kreationisterna.

  För mig, som naturvetenskaplig forskare, är LCHF det närmaste vi kan komma vetenskap, när det gäller kost och hälsa även om detta strider mot den ’officiella religionen’.

 64. 64
 65. 65
  Kalle Malmberg säger

  Är inte sojabönan rumsren i LCHF-kyrkan? Försöker bara förstå mig på ”logiken” den allmänna uppfattningen här. Men jag tackar för en guldgruva till mina elevers argumentbank!

 66. 66
  Annika Dahlqvist säger

  @ 65 Kalle Malmberg:
  Det jag har emot sojabönan är att den odlas i tropikerna och måste färdas långt för att vi ska äta den, att den oftast är odlad med GMO-teknik, och att den ofta odlas efter skövlade regnskogar.
  Annars är den en bra proteinkälla.

 67. 67
  Kalle Malmberg säger

  Tack för det raska svaret!

  Ursäkta mig om jag missförstår, men om man har något emot sojabönan (som t.ex. dina valida argument) så borde man väl också ha något emot kor som äter sojabönor, eller?

 68. 68

  @ Kalle Malmberg:
  Ja, kor som äter sojabönor ÄR inte bra föda. Veganers främsta argument verkar ju vara att det mesta av sojaimporten går till kossor, vilket är och borde vara helt fel, så där håller jag med! Men att som vegan försvara GMO-bönan utifrån detta är fortfarande fel, för fortfarande äts en betydande del upp av ovetande? veganer!. Kor ska äta gräs,och inte annan felaktig föda för dom!
  LCHF-kyrkan? Förklara dig? 😉 Men visst, vi som ätit oss friska på artegen kost blir lätt lite frälsta 😉

 69. 69

  Sojabönor är det giftigaste skit som går att äta. Man ska fermentera sojan för att minska gifterna och göra den ätbar! Vem gör det? Mer än Japaner som följer ett 5 tusen år traditionellt recept för att inte bli förgiftade. Det visste alla veggisar på 70-talet. Nu vet ingen veggis någonting.

 70. 70
  Annika Dahlqvist säger

  @ 67 Kalle Malmberg:
  Vi äter helst kor som ätit gräs. Sojabönor är inte rätt mat för kor.

 71. 71
  Annika Dahlqvist säger

  @ 69 Georg W:
  I min ungdoms studentstäder, på 70-talet, var vegetarianer frekvent förekommande. De var väldigt entusiastiska för sojabönor (pga deras höga proteininnehåll). De tycktes tämligen välmående. Hur kunde de vara det om sojabönor är så giftiga.

 72. 72
  malamatina säger

  Sojabönor är inte bra ur en annan aspekt, de innehåller ett östrogenliknande ämne. Kan det vara bra för män?

 73. 73

  @ Annika Dahlqvist:
  Vi blötlade sojan i två dygn och bytte vatten ett par gånger. Vet inte var man kan hitta lektinmängden i soja. Livsfarliga verket skulle kolla upp det här, sa dom. Men det har de inte gjort. Jag gissar att det inte passar deras agenda att växter är nedbrytande på dem som äter det.

  Lektiner, Fytinsyra och Solanin, tror jag, är det som bröt ner våra ungdoms kroppar. Vi betalar alla ett högt pris för vår veggislivsstil idag. Men jag tycker att det verkar som våra barn har rättat till de problem de drabbades av i sin ungdom, fetma. Såvitt jag kan se i alla fall. Epilektikern har nu funnit en fanatisk variant på LCHF och ska sluta ta mediciner. Spännande, han vill ha barn, men utan medicinberoende.

  Jag vill minnas att man får giftigheten redovisad i den traditionella produktionen av tofu och hur man blev av med gifterna. Soja är förrädiskt eftersom det är gott att äta. Fast jag tror inte ett smack på vegetabiliska proteiner. Vi använder 200 olika proteiner i vår kropp om jag minns rätt. Enligt Göran finns det över tusen olika proteiner och vi producerar tydligen själva proteiner. Men jag har märkt att jag mår väldigt bra av att äta kollagen. Var får en vegetarian sitt kollagen ifrån?

 74. 74
  Lars Henrik säger

  Georg W Skrev:

  Men jag har märkt att jag mår väldigt bra av att äta kollagen.

  Jag har för mig att proteinet kollagen finns i t ex brosk, senor och sådant. Vilka andra källor finns? Tar du det som tillskott?

 75. 75

  Nej, men jag har slutat att slänga skinn, senor och brosk. Hår äter jag inte, har inte kommit dit än. Men jag har babyhud och ståltrådshår. Mina naglar är utvuxna plektrum, som borde registreras som livsfarliga vapen. Går inte maten att tugga, så bara sväljer jag 🙂

 76. 76
  Lars Henrik säger

  Jag ska nog börja följa ditt exempel! Det framstår allt tydligare, tycker jag, att vårt nutida val att rata allt annat än muskelköttet är ett stort misstag ur nutritionssynpunkt. Vi bör nog snarare se på fett, brosk och benmärg som delikatesser 🙂

  Syrad vitkål och benbuljong lagar jag redan. Nu ska jag börja äckla min något oinformerade omgivning med kollagengrejerna också 😀

 77. 77
  Kalle Malmberg säger

  @ Erik:
  Ok, så om jag har förstått det rätt så skriver ni under på energiförlusten i spannmåls(soja)uppfödda nötkreatur? Men gräsätande djur är helt OK?

 78. 78
  Docent Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Jag ska nog börja följa ditt exempel! Det framstår allt tydligare, tycker jag, att vårt nutida val att rata allt annat än muskelköttet är ett stort misstag ur nutritionssynpunkt. Vi bör nog snarare se på fett, brosk och benmärg som delikatesser

  Syrad vitkål och benbuljong lagar jag redan. Nu ska jag börja äckla min något oinformerade omgivning med kollagengrejerna också

  Du är helt inne på min linje ser jag 🙂

 79. 79
  I LIke Neil Young säger

  På tal om kor och miljömarodörer och miljömarodörer i allmänhet.

  Åker hem på lunchen , sätter på radion som kör nyheter:
  Nyhet 1: Det Bondeägda Arla ska spara 500 tjänster genom att att vara mera ”snabbfotade” på en alltmer globalt pressad marknad.(Arla har ju verkligen varit i blåsväder på senaste).Jag har ju aldrig tänkt på det men Arla är alltså bondeägt? I Sverige räknar man med att 2 mjölkbönder om dagen kommer att lägga ner inom det närmaste (uppdrag granskning SVT sist) på tal om öppna landskap och ett BONDEÄGT Arla.
  Nyhet 2: Annie Lööf vill köra sitt nyliberala race och sänka ingångslöner för nyanlända så att dom kommer in på arbetsmarkanden. Jaha, jaha ..Det är vad hon tycker är viktigt nu. Är inte Centern ett Lantbrukarparti och därtill med viss miljöprofil? Varför säger centern ALDRIG ett ord om mjölkbönder och Arla och vad som gått sönder i Sverige? Att hålla på och gapa om flyktingar åt höger och vänster är det enda dom bryr sig om nuförtiden. Varför står dom inte på barrikaderna för bönderna och miljön? Dom är ju ett Lantbrukarparti? Eller?
  Nåt annat:
  Här på Småländska höglandet där jag befinner mig har dom verkligen Chemtrailat oss idag – har knappt sett nåt liknande – har varit tvungen att stanna bilen flera gånger bara för att filma. Eller så har vi VERKLIGEN exceptionella atmosfärförhållanden här idag….På tal om miljömarodörer alltså..

 80. 80

  En dokumentär om köttindustrin. Inget roligt alls.
  https://www.youtube.com/watch?v=uMVdrEo5130

  Jag har nästan lust att flytta ut på landet och bli självförsörjande så mycket det bara går. Man vågar ju inte lita på att ekologiskt är ekologiskt och att innehållsförteckningen stämmer till 100%.

 81. 81
  I LIke Neil Young säger

  Och här en hearing om chemtrails i USA 2014…det skulle vara bra om nån som vet hur man gör kan gå ut och mäta hur det ser ut med Aluminiumhalten i jord och vatten här i Sverige nuförtiden. Dom som kan det här säger att vi är väldigt illa utsatta här i Sverige.

  https://www.youtube.com/watch?v=FeTaejpg18g

 82. 82
  Docent Göran säger

  Med 25 år i flygindustrin har jag inga andra problem med att flyget förorenar med sina avgaser annat än att de borde minska. Jag har heller inga problem att förstå att kondensstrimmor uppstår när vattenångan som bildas vid förbränningen av bränslet kondenserar och bildar iskristaller vid de mycket låga temperaturerna på 10 000 m höjd på samma sätt som när vi själva andas ut vattenånga när det är väldigt kallt ute.

  Det finns säkert massa skumma ämnen som släpps ut eftersom avgaserna inte renas som i våra moderna bilar. Vad jag har problem med är däremot om man påstår att myndigheterna medvetet skulle försöka förgifta oss med några tillsatta kemikalier.

  För mig själv räcker det mer än väl att se den tydliga korruption, och den lobbyingverksamhet inom medicin- och jordbruksindustrin som jag nog med William Engdahl, om än motvilligt, måste betrakta som en ren konspiration på hög nivå och speciellt när det gäller GMO-grödorna.

 83. 83

  Apropos dessa s.k Chem trails;
  Hur stora mängder av påstådda gifter blir det i de enorma luftvolymer det gäller?
  Verkar som det vore en typ homeopatisk dos i bästa/värsta fall…

  Om man nu vill förgifta befolkningar. Varför inte gnm vatten och/eller livsmedel?

 84. 84

  En god vän (omedveten) besökte mig idag och berättade att han skaffat sig 6 skogskor. Det var mycket jobb med att fixa automatiskt vatten. Men det enda han gör nu är att han håller uppsikt över dom. Han lägger upp en hög med hö på golvet och sedan lägger han sig i höet medan korna äter. Jag ska lära honom att stycka djur och han är nu ännu en leverantör till mig. Jag har nu mer kött årligen än jag och hela min familj (9 barn och barnbarn) behöver.

  Eftersom vi just nu filmar mig så har jag fått klart för mig att hela min livsföring är kriminell. Det är förbjudet att köpa mat av bönder och ingen av dem vill bli identifierade på film. Oj oj, vi har mycket arbete kvar innan vi blir lagliga. Vi måste förändra vårt sinnessjuka samhälle i grunden. Försöka få politikerna att bli normala förnuftiga människor. Det är synd om oss.

 85. 85
  Annika Dahlqvist säger

  @ 84 Georg W:
  Det är synd om människorna.

 86. 86
  Lars Henrik säger

  @ Georg W:
  Var det inte Carl Hamiltons chef som sa att ”det är skillnad på guds lagar och människans förordningar” 🙂

 87. 87

  All mat måste säljas genom livsmedelsaffärer, för det är det enda som garanterar att alla bakterier i maten är mördade. För säkerhets skull så skickar de med lite bakteriedödande medel i maten så de kan vara säkra på att även tarmarnas bakterier dödas.

 88. 88
  I Like Neil Young säger

  Ja som ni förstår så oroar jag mig enormt över detta ämne som går under beteckningen Chemtrails.
  Nåt är det. Och vad det än är så är det nåt jag inte har bett om. Ingen har nånsin frågat mig om jag kan tänka mig att acceptera att bli sprejad som en insekt med diverse kemikalier och annat enligt ett av (förmodligen Nato/Det Amerikanska militärindustriella komplexet) fastställt schema.Jag har informerat mig en del i ämnet under det senaste halvåret jag varit medveten om det – och det är ingen snygg bild som framträder – långt därifrån. Det svåra är ju den mentala biten. Dom som sprejar, sprejar ju uppenbarligen också ”sina egna”. Det är svårt att förstå men det finns förklaringar på det också.

  Jag är i detta läge full medveten om att jag kan ha fel. Och att jag får stå där med dummerjönsstruten. Det känns dock inte så nu. Jag ser vad jag ser och jag vet skillnaden mellan hur en strimma vattenånga (Contrail) med något lite i ser ut och hur den andra typen av ”avgaser” ser ut (förmodligen Chemtrail) som ligger kvar jättelänge och har förmågan att efter en stund sprida ut sig till molnformation.

  Jag har köpt två tjocka böcker i ämnet som inte kommit än, jag anser att det är min plikt att informera mig. Jag vill veta allt om flygbränslen, motorer och atmosfäriska förhållande.

  Ni får inte glömma att det inte var länge sen som hela LCHF rörelsen ansågs som ”galen”. Hur som helst – gör er själv en tjänst – håll koll på kondesstrimmorna det närmaste halvåret så mycket ni kan.
  Ni kommer själva att se till slut – att det inte ”stämmer” riktigt.

 89. 89

  @ I Like Neil Young:
  För mig finns ett mycket mer närliggande och reellt problem. Riksdagen beslutade 2009 att 30% av Sveriges samlade rötslam ska spridas på åkrar för foderproduktion. Nu kommer kommunerna bara upp i 25%, men det är fortfarande Sveriges samlade giftdeponi som integreras i vår mat. Konsekvensen är att ett spädbarn idag föds med mellan 200-300 främmande hormonförändrande, persistenta (i generationer), bioackumulativa ämnen i sin kropp. Bebisen tar upp sin mors ackumulerade miljögifter. Googla rötslam! Det är våra politiska ansvariga, plus ett fåtal bönder utan moral som är de som utrotar oss och gör hela planeten icke regenererbar. De stoppar reproduktionen. De förorenar Sveriges hela varusortiment av livsmedel. Ställ dem inför folkets domstol! Jag har ett och annat att säga dem.

 90. 90
  I Like Neil Young säger

  @ Georg W:
  Jag vet inte om just det problemet är så mycket mera ”reellt eller närliggande” egentligen Hur mycket mera reellt och närliggande kan det bli än det dom håller på med i din egen atmosfär – d.v.s din luft, dina vattendrag, din jord – rubbet. Oavsett det – det du beskriver är ju inget annat än fruktansvärt och rent kriminellt. Vilka satt vid makten 2009? Det kanske inte spelar så stor roll egentligen – politik idag är ju bara en stor fars.

  Jag pratade för ett tag sen med en kille som jobbar på vattenreningsverket i trakten där jag bor. Han var mycket oroad över just deras oförmåga att filtrera bort medicinrester m.m.

 91. 91
  Andreas Rydström säger

  Det känns som att folk drar väldigt många snabba slutsatser på båda sidor av debatten här. Så fort någon ifrågasätter kött ur hälso- eller miljöperspektiv så är det en militant ”vegantrudellutt” och så fort någon står upp för kött så är det en heltokig och blodtörstig fett och protein-entusiast (jag vet att ingen annan hittills har kallat någon för det förutom jag… men jag var ju tvungen att dra till med något för att mitt argument ska fungera! Okej?)

  Här kommer jag med en galen tanke: Kanske är det både och? Både dåligt för miljön och bra för miljön? Att det kanske beror på vilken situation man befinner sig i? Samma sak med hälsan: kanske är det så att ibland är det bra att äta kött i vissa mängder och i andra situationer är det inte det. Ni får kalla mig tvetydig och lagom-tokig, men jag är starkt övertygad att det finns fördelar OCH nackdelar med ALLTING.

  Ta nötkött till exempel. Om kossorna går ute och betar gräs 9 månader per år, och dessutom är fjällkossor som nästan går i ide på vintern och därför inte behöver mängder av foder utan istället äter hö och kanske en liten gnutta spannmål, samt att bonden är så förnuftig att den tar allt koskit och rötar den i kontrollerade behållare som samlar upp metangasen så att den går att använda till biobränsle, ja då är kossan en gudagåva för miljön som bidrar till att hålla landskapen levande.

  Men om den å andra sidan är en modern inhemsk industrikossa på en storgård så får den en hel del mat som människor lika gärna skulle kunna äta för att få i sig det fett och protein som de behöver, tex havre och soja som tyvärr troligen är odlad på marker där man skövlat regnskog, istället väljer vi att filtrera det genom kossan (där 7-9 tiondelar går förlorade genom att kossan förbrukar det som energi) å bara få en tiondel av det kvar, kossan går på bete kanske 6-7 månader om året, men lever på en så stor gård att den måste få mycket av sin mat skjutsad till sig. Alltså förbrukas en hel massa fossila bränslen för att mata kossan och är inte längre en sån stor hjälte för miljön.

  Å i värsta fall så växer kossan upp i ett annat land, absolut värsta fall Brasilien där man skövlat regnskog för att skapa mer betesmarker åt boskapsuppfödningen och säkert ger den massa soja från sojaodlingen alldeles bredvid. Helt katastrofalt.

  Samma sak gäller vår fina gris och all annan boskap. Massproduktion i moderna industrier = Katastrof för miljön. Ekologiska lokala småbruk = Fantastiska för miljön!

  Nu är ju jag övertygad att alla de som står upp för köttätandet i detta forum aldrig någonsin skulle få för sig att äta annat än svenskt ekologiskt småskaligt producerat nöt-, fläsk kött, och därför har därför för det mesta rätt i sitt synsätt att kossan är bra för miljön. För visst äter ni aldrig något annat än svenskt ekologiskt småskaligt producerat kött??

  Vad gäller hälsan så har flera stora kontrollerade studier visat att det finns starka kopplingar med intag av rött kött och framför allt tjocktarmscancer, samt andra cancerformer, högt blodtryck och diabetes typ-2. Men det måste man ju inte tro på. Idag får man ju uppenbarligen välja och vraka bland alla studier, oavsett om de är av god kvalité eller ej.

  För att förstå att det dessutom går utmärkt att leva hälsosamt utan att äta kött kräver idag inte mer än en liten youtube-surfning: https://youtu.be/d_BdFj9UusU?t=30s och https://www.youtube.com/watch?v=OlVBELs9HKQ och https://www.youtube.com/watch?v=9ZrWIJF0i-s (Om ni inte tror på dessa videos, kolla upp namnen och läs på om dessa otroliga atleters prestationer under tiden de ätit vegankost!)
  (okej, alla dessa åt inte vegankost när de blev top-atleter, vissa har gått över till vegankost när de redan byggt sina otroliga kroppar, men alla har lyckats bibehålla, och många även förbättra, sin prestationsförmåga efter att de gått över till vegankost! Hur är det möjligt om det inte går att leva utan kött? De kanske är idisslare???)

  Hur som helst, nu borde jag göra min spanskauppgift (om skövlingen av amazonas), var bara det att den här tråden kändes lite död så jag ville bara liva upp den lite!

 92. 92
  Annika Dahlqvist säger

  91 Andreas Rydström
  Du har rätt i att kon inte ska äta kraftfoder som soja och havre. Den ska äta gräs och hö. Den blir sjuk av onaturlig föda som kraftfoder. Det är dessutom nyttigare för oss att äta fett från gräsätande kor. Och vi kan inte göra om gräs till fett och protein, vilket kon kan.
  Kons metangasutsläpp ingår i det naturliga kolkretsloppet, och ger inget nettoutsläpp.
  Vi får inte cancer av rött kött, många metaanalyser visar det. Men det beror förstås på var man letar. Man kan också säga att ingen art blir sjuk av sin evolutionära föda, vilket rött kött är för människan. Gräsbetat förstås.
  Jag tycker att det är ok att vuxna och beslutsmässiga människor väljer att äta veganskt, men vi bör inte tvinga människor med låg autonomi, som växande barn och gamla och sjuka, att äta näringsmässigt sämre kost vilket veganmatt är.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa