Miljöpartiet på villovägar?

Lars Bern har skrivit en artikel på Newsmill: Miljöpartiet på villovägar i bruket av jorden.
Kommentarer?

 

Comments

 1. 1
  Fedtmule säger

  Mycket intressant och välskriven artikel av Lars Bern.

 2. 2

  ”…Människan är inte genetiskt anpassad till dagens kolhydratrika kost som leder till stor överkonsumtion och som orsakar en epidemisk ökning av fetma, högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjuklighet, cancer, senilitet plus en rad andra åkommor. Vi glömmer ofta att det var när människorna gick över till animalisk kost som våra hjärnor växte och den moderna intelligenta människan Homo Sapiens utvecklades. Trots den här kunskapen driver Miljöpartiet en oansvarig kampanj för att öka kolhydraterna i kosten ytterligare, när vi borde göra tvärt om. …”

  Väl talat av Lars Bern – tycker jag.

 3. 3
  ulf pohl säger

  Håller med #1. Men blogginläggen på Newsmill är för bedrövliga. Att det kan vara så svårt att debattera sakligt och konstruktivt! Istället blir sanningssägaren alltid angripen, fast han bara yttrar sig i bästa välmening och vill lösa uppkomna och/eller befarade framtida problem. Tyvärr har det alltid varit så. En del får upprättelse under sin livstid, de flesta inte.

 4. 4

  Det som sänker inlägget är:

  ”Genom modern växtförädling kan vi även få fram högproduktivt spannmål som likt vall är fleråriga och som kräver mindre giftanvändning och markbearbetning.”

  GMO är ingen framkomlig väg – där har Lars Bern gått vilse.

 5. 5

  Han har låg trovärdighet eftersom han är en klimatförnekare. ”Klimatförändringar lyser med sin frånvaro” påstår han, är han blind? Önsketänkande rakt igenom. Han har poänger när det kommer till jordbruk, men att påstå klimatförändringar inte har skett är på gränsen till vanvett.

 6. 6
  HelgeK säger

  Lars Bern har ofta kloka synpunkter, inte minst denna gången. Man kan undra varför det har tillåtits gå så långt, var finns alla kloka politiker och tjänstemän? Var finns de som kan styra upp debatten till en mer verklighetsbaserad, dvs mer baserad på fakta än gissningar. Idag skakar man mest på huvudet åt alla populistiska utspel inom områden som hela samhället välfärd hänger på, inte minst kostråden.

  Nytt för mig är att jag uppfattar ofta de som säger sig representera miljörörelsen som de minst miljövänliga, och de tillåter inget samtal om det kloka i utspelet eller om det finns alternativ. Samtal runt viktiga frågor tycks generellt minskat, det är bara enkelriktad kommunikation som gäller. Och ändå ger oss Internet otroliga möjligheter.

 7. 7
  HelgeK säger

  @ JAUS:
  Vill man missförstå så missförstår man. Det finns för det första inga ”förnekare” (det är ett påhitt av ”alarmisterna”) och om de skulle finnas är definitivt Lars Bern inte en av dem. Det han skriver är att uppvärmningen avstannat och inte följer de antaganden som gjorts innan, vilket gör att man kan misstänka att hypotesen kring klimatdrivande faktorer fortsatt behöver utredas, man vet för lite helt enklet.

  Klimatforskningen handlar inte ”om” klimatet förändras, utan vad som påverkar klimatet och hur stor andel människan ev påverkar. Men detta är inte en klimatblogg så jag stannar här.

 8. 8
  Anders S säger

  En GMO- och kärnkraftsförespråkare som går storindustrins ärenden….. Lika trovärdig som Erlandsson och Paulsen.

 9. 9
  Anders S säger

  Christian Azar, professor Energi och Miljö, Chalmers tekniska högskola, i DN om ””Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid”

  https://www.dn.se/debatt/solen-ar-en-guldgruva-som-kan-ge-oss-energi-for-alltid

 10. 10
  HelgeK säger

  @ Anders S:
  Jo har man inga sakargument gäller det att kasta skit på personen, ett ganska tråkigt förhållningsvis och ett rent slöseri med tiden. Det säger mer om personen som kastar skit än om den man förtalar.

 11. 11

  Jag tycker att det är synd att Lars Berns goda argument vad gäller jordbrukets problematik drunknar i hans aversion mot miljöpartiet. Detta parti har förvisso en naiv övertro på vad vegetarianism och sjundedagsvegetarianism (läs köttfria måndagar) kan uträtta vad gäller miljö- och klimatfrågan men det är inte det partiet som har varit drivande för ett storskaligt, kemikaliebaserat jordbruk med monokulturer.

  För övrigt:

  Kära Örebroare… och LCHF:are, besök gärna bokmässan i Örebro på Conventum arena nu på söndag den 15 april. Kl 11.00-12.15 har jag och Johanna Björklund en diskussion om LCHF, hälsa, miljö och klimat.

 12. 12
  HelgeK säger

  @ Per Wikholm:
  ”Aversion”? Han tar konkret upp Miljöpartiets förslag och sakargument för analys och har synpunkter på dem. Ser inte ett enda generellt osakligt påhopp eller likande i artikeln, så detta med ”aversion” får du förklara. Eller är det bara ännu en variant av osakliga påhopp på person för att undvika sakfrågan i en utmärkt skriven debattartikel?

 13. 13
  Humlan säger

  Lars Bern skriver att ekologiskt jordbruk tyvärr har en produktivitet per ytenhet som oftast är högst hälften av industrijordbrukets.
  Denna produktionssiffra per hektar har tagits fram genom att man har delat allt som producerats ekologiskt på något sätt, även EU-ekologiskt, i Sverige med antal hektar som odlats ekologiskt på något sätt, även EU-ekologiskt, och fått fram hur mycket som produceras per hektar.

  Här ingår alltså en avsevärd andel mark som brukas helt extensivt, ofta sämre mark eller mark belägen långt bort, ofta en väldigt gammal gräsvall som inte får någon stallgödsel alls men som man istället
  som EU-ekologisk och tar ersättning för.
  Dessa marker drar naturligtvis ner produktionsresultaten betydligt.

  Om man istället bara ser till den ekologiska mark där man verkligen satsar på attden ska producera
  och har ordentlig stallgödsling och genomtänkt växtföljd så ligger man på 80-100% av vad
  industrijordbrukets mark avkastar.

  Dessutom kan tilläggas att dom ekologiska odlingsmetoderna och växtförädling av passande sorter
  inte är i närheten av dom ekonomiska anslag som lagts på utveckling av det konventionella jordbruket
  när det gäller forskning, så det finns stor utvecklingspotential där.

 14. 14
  Anders S säger

  HelgeK Skrev:

  @ Anders S:
  Jo har man inga sakargument gäller det att kasta skit på personen, ett ganska tråkigt förhållningsvis och ett rent slöseri med tiden. Det säger mer om personen som kastar skit än om den man förtalar.

  Vill du argumentera emot så gör det!

  GMO-förespråkare? ja/nej motivering
  kärnkraftsförespråkare? ja/nej motivering
  går storindustrins ärenden? ja/nej motivering
  lika trovärdig som Erlandsson? ja/nej motivering
  lika trovärdig som Paulsen? ja/nej motivering

 15. 15
  Ingvar Bejvel säger

  Att ge idisslare ’kraftfoder’ är kvalificerad djurplågeri!

  F ö är talet om GMO löjligt med tanke på den genmanipulering av sädesslag och andra nu använda vegetabilier som människan tillämpat sedan jordbrukets införande. GMO är bara en funktion av ett ’över’-utvecklat industrisamhälle.

 16. 16
  HelgeK säger

  @ Anders S:
  Frågar du om min åsikt? Min kommentar gällde din sågning av Lars Bern debattartikel med ett inlägg som jag endast såg som smutskastning av person istället för att bemöta hans sakargument. Jag känner inte Lars Bern personligen men såpass mycket har jag läst hans böcker och debattartiklar att jag vet att han inte går någons ärenden.

 17. 17
  Lars Bern säger

  När det gäller klimatet skriver jag att den enda statistiskt fastställda klimatförändringen hittills är att det under 1900-talet blev 0,7 grader C varmare. I övrigt har faktiskt inga klimatförändringar skett, alla de extrema väderhändelser som uppfattas som klimatförändringar ligger inom vädrets normala variabilitet. Den som säger det är inte jag utan Sveriges mest prominente klimatforskare professor Lennart Bengtsson. Och jag tror på honom.
  Det stämmer att jag tror att vi blir tvungna att använda modern växtförädling med GMO för att klara en hållbar matförsörjning för 9 miljarder människor, det innebär på intet sätt att jag gillar det sätt på vilket Monsanto uppträder.
  När det gäller kärnkraften så är min övertygelse att den kommer att bli utkonkurrerad av naturgas de närmaste 50 åren. Man bör dock ha i minnet att antalet dödsfall och sjukdomsfall orsakade av kärnkraft är enormt mycket lägre än de som kolkraften orsakar.

 18. 18
  HelgeK säger

  @ Lars Bern:
  Håller med dig Lars utom när det gäller kärnkraften och att jag tycker GMO ska användas mycket försiktigt.

  Möjligen har du rätt såtillvida att naturgasen fördröjer en större utbyggnad av kärnkraft. Gen IV kärnkraft kommer att finnas i kommersiellt bruk ca 2030. Gen IV har flera fördelar som kan komplettera naturgasen, bl.a att den kan destruera vårt avfall genom att använda det som bränsle, kan ej härdsmälta, händer det något stannar den bara utan avkylningsbehov. De kan dessutom drivas av Torium som det finns betydligt mer av än Uran. Är miljövänliga. Avfallet från Gen IV reaktorer är i princip ofarligt. De kan byggas i små storlekar. Allt detta till ett lågt pris. Vårt eget avfall skulle räcka som bränsle i minst 500 år. Långtidsförvaringen behöver ej tas i bruk och frigör därmed enorma summor avsatt kapital.

  60 reaktorer byggs just nu i 14 länder av Gen 3 och 3½. Även länder med gott om gas och olja bygger kärnkraftverk, bl. för att få billig pålitlig energi för avsaltning av vatten till jordbruk.

 19. 19
  Lars Bern säger

  HelgeK, det låg ingen värdering i mitt konstaterande. Jag vet bara att gasturbinverk är så enormt mycket mindre kapitalkrävande att vid låga gaspriser klarar in ngn kärnkraft av att koinkurrera. Gen IV är säkert ett stort steg mot en säkrare kärnkraft.
  Det viktiga är trots allt att vi värnar om människoartens hälsa och fortsatta utveckling och därvidlag kommer LCHF-revolutionen att förändra vår värld och vi kommer att släppa ut bråkdelen så mycket läkemedelsrester i vår och djurens miljö. Det jag vill åstadkomma är att öppna alla miljövänners ögon för att delar av miljörörelsen spelar med falska kort, för dem är miljö inte ett mål utan ett medel.

 20. 20

  Hej Lars!
  Det var en bra artikel!

  Jag håller med dig om att veganspåret bara är ren opportunism, som kommer att straffa sig i längden.

  Enda plumpen i artikeln i mina ögon är det du kallar växtförädling men som egentligen är genmanipulering och i vars spår hela planeten just nu förgiftas.

  Där är faktiskt Miljöpartiet rätt ute. Dock inte du, men det har vi ju diskuterat förut…

 21. 21
  ragnhild säger
 22. 22
  Olav Gjelten säger

  Efter att i åratal följt klimatdebatten har jag mycket grundligt fått lära mig èn sak. Nämligen att ens försöka föra en vättig diskussion med klimatalarmister är tveklöst något av det mest hopplösa man kan ge sig in på.
  Klimatalarmister är helt fanatiska i sin tro. De erkänner ALDRIG någon ting som kan sätta deras tro i gungning. Inte ens historiska fakta om klimatet vill de höra talas om. När de saknar svar (och det gör dom väldigt ofta) då bemöter dom sina meningsmotståndare med grova förolämpningar som ”plattjording” och ”neandertalare”. Sådana är klimatreligionens utövare. För mig har de den absoluta nollpunkten i förtroende.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa