Svenska forskares samarbete med Monsanto hotar den svenska skogen

Artikel på Kostdemokrati.se.
Monsanto med flera företag håller på att skaffa sig internationellt monopol på utsäde som förgiftar natur och människor.

 

Comments

 1. 1

  Jo… – Annika – och måhända kan programmet – Kaliber 14 maj 2006: ”Reportaget belönat med en Guldspade 2006 ! – Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad ?” – bidra till att inse varför det har blivit som det blivit med den av industrin VANSTYRDA forskningen.

 2. 2
  Eva Ivarsson säger

  Det knyter sig i magen, adrenalinet rusar. Hur kan jättarna få klampa på utan större protester? Orden fattas mig! Känns som om allt som vi ska leva av är i riskzonen med GMO-manipulation som blir oåterkallelig i evigheter.Varning-stoppa!

 3. 3
  ragnhild säger

  Jag undrar; Var är miljø-organisationerna sitt engasjement när det kommer till detta. Vem i regeringen uttaler sig – ingen?

  #2 – Jag känner med dig – fruktansvärd. Kan det vara så att med medlemskap i EU så försvinnar möjligheten att säga till. Din mening trycks ner – you accepted that – då du stämde ja ? Usj, det låter inte bra. En sak vet jag – kommer frågan om gmo eller EU-medlemskap upp i Norge, då har du mig kampberedd!!! Meanwhile I better get all the knowledge I can absorbe – from here and there 😉

  Men Sverige är vårt nabo-/broderland, så detta reagerar jag på – som ni.

 4. 4
  Lars Bern säger

  Det är viktigt att hålla isär Monsanto och modern växtförädling med genteknik: https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/onodig-skepsis-mot-genmodifierat_6946505.svd

 5. 5

  Lars, har du oberoende forskning om detta? Du vet nu ändrar vi på enskilda gener (lite hur som helst) tittar vi på hur det historiskt gått tillväga kan vi inte lita på dessa storbolag även om det handlar om det du kallar ”modern växtförädling ” Med margarin, Agent Orange, och neurosedyn m.m har de historien emot sig. Varför ska vi ännu en gång blint lita på dessa megabolag tycker du?

  Är du godtrogen eller vet du något som inte vi andra som följer denna debatt inte vet? Ta fram oberoende forskning som visar att GMO är harmlöst så blir du världberömd!

  Jag säger kategoriskt nej till GMO, invändningsfri forskning först sen kan vi snacka om saken.

 6. 6

  Med respekt för dej Lars, vet att du har huvudet på skaft och skapat förnuftiga alster på t.ex Newsmill. Men här får du jobba hårt för iaf mitt förtroende i denna fråga.

  Glad påsk!

 7. 7
 8. 8
  Lars Bern säger

  Jag är nära bekant med ett antal genetiker som jag ingående diskuterat dessa frågor med vid många tillfällen. Och jag är enig med er här att det finns stora multinationella företag som bedriver ytterst tveksam GMO-verksamhet. Men därför ser jag ingen vetenskaplig grund för att dra all laboratoriemässig genmodifiering över en kam. All växtförädling genom historien har varit genmodifiering som genomförts den långsamma vägen genom korsbefruktning fram och tillbaka. Skillanden nu är att det går mycket mycket snabbare och då får man vara extra vaksam så att man inte begår olyckliga misstag. Det intressanta i detta sammanhang är att det inte finns någon egentlig opposition mot all den genmodifiering som förekommer på det medicinska området och i läkemedelsutvecklingen, medan många är rädda för den betydligt mindre omfattande gentekniken inom växtförädling. Det har jag svårt att förstå.
  Sedan är det så att vi kommer inte kunna försörja 9 miljarder människor som vi blir 2050 med mat på ett hållbart sätt om vi inte får fram flerårsgrödor och grödor som genetiskt är mindre känsliga för insekter och olika typer av infektioner. Ekologisk odling skulle kräva en nyuppodling motsarande hela Sydamerika och det skulle ställa till med oöverskådliga problem med miljö och klimat. Så vi har släppt ut anden ur flaskan i och med att vi tillåtit oss att bli så många på den här planeten.

 9. 9

  Du kan väl inte motivera en dålig sak med att något annat i ditt tycke är ännu sämre?

  De förändringar i gener som evolutionen stått för är gjorda i sitt sammanhang och ger en ekologisk anpassning och kan heller inte undvikas. Däremot kan vi undvika att vinstsugna forskare och hänsynslösa företag som Monsanto laborerar och tar patent på levande materia och riskerar vår framtid.

  Skadeverkningarna både av gifterna och grödorna börjar visa sig allt eftersom.. Jag är förvånad att du med så naiva argument ställer dig på dessa profithungrande företags sida, trots vad de åstadkommit i fattiga länder, Lars!

 10. 10
  Mariann säger

  Vad gör vi när genmodifieringarna har slagit snett och naturen inte längre kan återställas, när arter är borta för alltid och det naturliga kretsloppet är så förstört att vi inte längre har hjälp av det!?

  Vilka forskare funderar på det?

 11. 11
  Lars Bern säger

  Frank Nilsson, har jag någonsin ställt mig på Monsantos sida, visa isf var? Svara istället på hur du tänker dig ett globalt jordbruk som kan mätta 9 miljarder munnar på ett hållbart sätt? Om du har ett bättrre förslag så skall jag gärna annama det.
  Mariann människan har genmodifierat grödor i 10.000 år.

 12. 12

  Du banar väg för Monsanto på samma sätt som forskarna vid SLU, vars inlägg du refererar till.
  Läs Annikas länk!

  Polyface Farm är en bra modell.
  Folkmängden varierar beroende på tillgången av föda. Det gäller för övriga arter och måste slutligen också gälla för människan.

  Ditt resonemang kring de 9 miljarderna håller inte. Du tror visserligen inte att Peak Oil existerar, men det gör jag. Ett jordbruk baserat på olja och konstgödsel kan aldrig bli uthålligt. När vi har blivit 9 miljarder, vad händer sedan? Ska vi bli 11 miljarder, 15 miljarder. 20 miljarder…?

  Din argumentering för denna typ av jordbruk banar också väg för GMO-ivrarna. Den typen av jordbruk tar slut när oljan blir tillräckligt dyr.
  Om inte du och övriga GMO-förespråkare hinner att helt ramponera det arbetsintensiva jordbruket i Tredje Världen har de en större chans att klara sig.

 13. 13
  Professor Göran säger

  Lars Bern & Frank Nilsson

  Intressant diskussion!

  Själv är jag kluven när det gäller genmodifiering men i grund och botten så handlar ändå hela det moderna jordbruket om att vi nu på några decennier mer eller mindre totalt utplånar det ekosystem som under eoner av tid (> 100 miljoner år) format människan som art.

  Frågan om att vi ”förhäver oss” över ”Guds verk” är i ett kortare kulturellt perspektiv t är på intet sätt ny. Redan skapelseberättelsen i bibeln med Adam och Eva som åt frukterna på ”Kunskapens träd” och därför blev fördrivna ur Edens lustgård pekar på att människan tidigt förstått att vi måste ha en balans i vårt förhållande till ekosystemet. Många ”naturfolk” hade också utvecklat ett intrikat samspel med de naturliga resurserna som de var beroende av.

  Per definition är våra ekonomiska krafter idag anarkistiska och därmed asociala och där tyvärr politiken inte har någon egentlig kraft att sätta emot och det är kanske därför först när samhällen står inför ett uppenbart stup utan återvändo som detta system kan uppbåda någon självbehärskning. Eurokrisen är väl ett typexempel.

  Jag måste säga att ”Vegomyten” av Lierre Keith för mig var lite av en ögonöppnare när det gäller synen på vårt moderna jordbruk och dess förödande konsekvenser. Boken är förstås dystopisk vad gäller befolkningsfrågan – som Lars så väl påpekar – men enligt Lierre Keithär det bara en tidsfråga innan vi här nått ”vägs ände” och tyvärr tror jag att hon har rätt.

  På samma sätt kan man se den industriella utvecklingen i stort med ett i längden helt ohållbart resursslöseri. Men vem orkar ”bry sig” innan det är för sent?

  Det är betydligt lättare att lösa sina egna hälsoproblem genom att anta LCHF som livsstil än att lösa hela världens problem som förstås är av politisk-ekonomisk natur men i grund och botten ”moraliska”.

 14. 14
  Lars Bern säger

  Frank Nilsson, av ditt svar ser jag att du inte har någon idé om hur man skapar en hållbar värld för 9 miljarder människor. Din lösning är att vi minskar antalet människor och då är jag inte med längre.
  Vad gäller Peak oil and gas så kommer det säkert att inträffa men sannolikt inte under detta århundrade. Just nu har ny teknik möjliggjort utvinning av enorma fyndigheter som inte tidigare ansågs ekonomiskt intressanta. Som alltid när det gäller domedagsprognoser så sätter den mänskliga kreativiteten och uppfinningsrikedomen käppar i hjulen.
  Överallt runt om i världen utanför EU arbetas det för fullt med växtförädling så vi borde nog fråga oss om vi likt struttsen skall stick huvudet i sanden eller om vi skall delta och se till att bidra med hur man skall driva verksamheten på ett hållbart sätt.

 15. 15

  Lars, låt oss anta att du har rätt om Peak Oil och att vi kan fortsätta att äta olja ett bra tag till. När nu då ändå Peak Oil till slut är verklighet, hur många tror du att vi är då?

  Märkligt att det inte kommer ut något av den nya teknik du pratar om eftersom ny utvinning är betydligt lägre än den faktiska förbrukningen.

  Du har rätt! Överallt i världen är dina vänner kemikaliefirmorna ute och bedriver nykolonialism mot fattiga länders jordbruk och du och de av dig citerade forskarna på SLU gnäller över att vi inte får delta i detta. Men som Annikas länk visar, vänder ni er nu också inåt och menar att det är rätt att Monsanto och deras medföljare får ta över och profitera på den svenska skogen!

 16. 16
  Lars Bern säger

  Frank, du lägger en massa ogrundade påståenden i min mun som jag inte känns vid. När det gäller fattiga länder som Kina och Indien så bedriver de själva ett betydande arbete med modern växtförädling. Nya grödor har starkt bidragit till att minska svälten i dessa länder, så att bara döma ut tekniken som du gör tycker jag är inhumant. Oetiska metoder som t.ex. Monsanto använder skall man sätta stopp för med lagar och inte genom att döma ut ett helt vetenskapsområde.
  Enligt professor Hans Rosling som är en av världens främsta befolkningsexperter kommer världens befolkning att stabiliseras på ca 9 miljarder individer 2050, förutsatt att arbetet med att eliminera fattigdomen fortsätter i samma takt som nu.
  När det gäller olja och gas så tror jag att konsumtionen börjar avta om ett antal årtionden när alternativa energiformer blivit tillräckligt konkurrenskraftiga. Jag tror inte att brist på olja och gas blir det som sätter gränsen. Gasen kommer att bli den ledande energiråvaran under innevarande århundrade, den ger en ren förbränning och innehåller bara hälften så mycket kol som de andra fossilerna. Gaskraftverk är även de som är billigast att bygga idag räknat per kWh och gaspriserna är på väg ner. Användning av olja och gas för att tillverka gödningsämnen kommer också att avta i takt med att bruket av flerårsgrödor ökar i världen.

 17. 17

  Lars, du uppträder under falsk flagg när du jämställer växtförädling och genmanipulering.
  Växtförädling sker vertikalt inom en art, men genmaipulering överträder också artgränserna och man har t.ex. överfört gener från människa till andra arter. När gjordes det via avel eller vaxtförädling?

  De företag som bekostar forskning inom genmanipulering är bara intresserade av huruvida grödorna tål deras växtgifter. De är intresserade av att binda producenter till deras patenterade grödor och gifter. Det är detta som genererar deras vinst. Resten struntar de i!

  Hans Rosling vill samma sak som du vad gäller Afrika, nämligen att införa det industriella olje- och konstgödselberoende jordbruket. De familjejordbrukande bönder som då drivs in i städernas slum, vad ska de leva av?

  Vad gäller olja och gas i framtiden., kommer inte de resurserna på något sätt att fördelas jämnt. Ryssland kommer förmodligen att vara det sista oljeexporterande landet.
  Exporten i världen har minskat sedan 2005. När vi inte längre har någon som vill exportera olja till rimligt pris till oss, då vore det skönt om vi redan gjort den nödvändiga omställningen bort från oljesamhället.
  Ditt agerande bromsar en sådan omställning.
  https://cornucopia.cornubot.se/2010/08/peak-oil-exports-2005.html

  Inte heller kan du svära dig fri från att du gynnar Monsanto. Du stöder och citerar forskarna från SLU, som har ett organisatoriskt samarbete med Monsanto!

 18. 18
  Lars Bern säger

  Nej Frank, det är du som uppträder under falsk flagg. De grupper i samhället som du tillhör som försöker få folk att tro att vi klarar av en hållbar värld med den politik ni förordar är inte ärliga. Ni är innerst inne inte intresserade av att lösa världens problem utan profiterar bara på era medmänniskors rädsla för att skaffa er politiskt inflytande.

 19. 19

  Och vilka grupper är det?

 20. 20
  Vox Humanae säger

  Frank och Lars

  Jag ber om ursäkt att jag bryter in i er diskussion men jordens hållbara framtid ligger inte i att föda en allt mer växande befolkning utan i att begränsa befolkningstillväxten. Det är väl ganska tydligt att det är i tredje världen som det föds mest människor. Detta beror på att folk gillar att ha sex. Om man dessutom är fattig så är sex det enda nöje man kan ha gratis. Därför föds det så många barn i tredje världen, för att folk vill ha sex, inte att de vill ha många barn, I Sverige där vi har det bra och var tidiga med p-piller så har vi en negativ befolkningstillväxt, alltså bör den första åtgärden vara gratis preventivmedel till de som svälter. Då kan de trösta sig med sex utan att föda en massa barn som bara ökar deras belastning ännu mer. När vi vänt trenden så kan vi börja diskutera det bästa sättet att föda en stabil världsbefolkning.

 21. 21
  Lasse P säger

  Monsanto hade långt gångna planer på att köpa upp Black Water (senare bytte de namn till Xe och numera Academi)som är världens största privatägda armé, men av någon anledning vart detta inte av (gudskelov), men varför var ett biotechföretag så intresserade av att köpa in en legoknektarmé om man har rent mjöl i påsen?
  Däremot har Monsanto köpt uppdrag som har gått till systerföretaget Total Intelligence Solutions (TIS). TIS har försett Monsanto med underrättelserapporter om grupper och aktiviteter som kan utgöra en risk för företaget och dess personal.
  Nä…Monsanto är som ett isberg…1/10 del syns,9/10delar är dolt.
  Dessutom är Monsanto tätt länkad till CFR (Council on Foreign Relations) vilka i sin tur är länkade till Bilderberggruppen så då förstår ni vilket inflytelserikt nätverk Monsanto har tillgång till.

 22. 22

  Hmm, då är man väl rapporterad! Det var kanske det Lars Bern menade?

 23. 23
  Vox Humanae säger

  Annika
  Nu har mitt inlägg stått i moderatorskö över ett dygn för att jag tydligen använt ett ord som fastnar i filtret.

 24. 24
  Annika Dahlqvist säger

  @ Vox Humanae:
  Jag ber om ursäkt, jag har varit på jobb och resa och inte kunnat bevaka bloggen. Nu har jag frisläppt din kommentar.

 25. 25
  Lars Bern säger

  Vox Humanae, det är nog inte riktigt så enkelt som du tror. Västvärldens biståndspolitik under efterkrigstiden har varit starkt influerad av ditt sätt att resonera. Det började faktiskt med Malthus redan 1798 som var av samma uppfattning. Modern forskning har visat att tillgång till preventivmedel spelar en mindre roll, det som är den främsta drivkraften hos fattiga att skaffa många barn är faktiskt trygghet på ålderdomen. Den som har många söner har större sannolikhet att bli försörjd av någon av dem nar han eller hon blir gammal. Därför är det effektivaste sättet att minska befolkningstillväxten att se till att avskaffa fattigdomen och ge människor trygghet på ålderdomen. I Europa är vi nu på väg att återinföra fattigdomen genom vårt hämningslösa slöseri med pengar till en rad vansinniga EU-projekt, viket sannolikt kommer att visa sig leda till stigande födelsetal om några år med början runt Medelhavet.

 26. 26
  Vox Humanae säger

  Lars Bern
  Är det inte så att när man provat detta så har man delat ut ett preventivmedel avsett att användas av män i akuta situationer? även i västvärlden fungerar detta dåligt, män har svårt att hejda sig när det väl gäller.
  Jag tror att det är någon missriktad moraluppfattning som gör att vi tror att det är ”fult” att ange just driften som anledning till att människor får många barn. Nej, gratis p-piller, som man kan ta planerat, när man inte är ”uppjagad”, tror jag skulle ge ett annat resultat. Men, Lars, känner du till studier som faktiskt talar mot min uppfattning så får du väldigt gärna lämna information, jag är alltid intresserad av ny kunskap.

  Jag har skrivit detta inlägg ganska inlindat för att inte åter igen fastna i moderatorskön pga något speciellt ord. Bara så ni vet 🙂

  PS. jag säger inte att detta är den enda anledningen, man måste givetvis också ge människor en ökad trygghet, men jag tycker inte att man ska förneka att även enkla billiga p-medel kan hjälpa till att vända trenden.

 27. 27
  Lars Bern säger

  Ett intressant exempel är det djupt katolska Philipinerna där nativiteten gått ner när fattigdomen minskat, trots att man är emot preventivmedel. Självklart skadar det inte att människor lär sig använda preventivmedel, men den huvudsakliga kraften bakom många barn är nog ändå fattigdomen.

 28. 28

  #27, Lars,
  Man kan förstå att de som förblir fattiga och inte har råd med mat inte heller lägger pengar på preventivmedel. Tror man fortare skulle komma till rätta med överbefolkningen genom gratis p-medel än genom att utrota fattigdomen. Vad jag läst så finns det tillräckligt med mat i värden för att föda alla jordens människor, det är bara det att dom som har vill inte dela med sej till de som saknar….inte utan ersättning + vinst. Så de fattiga förblir fattiga, undernärda och de blir fler.

 29. 29
  Lai Yin Stenqvist säger

  I tittade på situation i US England Indian och Kina, och undrade varför det är så tysk i Sverige. Det är den första gång jag hör någonting tydligt.

  https://www.ksla.se/wp-content/uploads/2012/02/Rodomiro-Ortiz.pdf

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa