Borde mammografiscreeningen slopas?

Artikel i Läkartidningen: Dödligheten i bröstcancer minskar – men inte tack vare screening. Det är Cochrane-forskare som skriver artikeln.
Den förbättrade överlevnaden efter bröstcancer beror på förbättrad cancerbehandling och inte tack vare screeningen.  Mammografin ger upphov till betydande överdiagnostik och onödiga bröstoperationer.

Jag tycker att det är helt ok med generösa möjligheter till mammografi för de kvinnor som så önskar, men professionen och media borde sluta att propagera mammografiscreeningen som oändligt värdefull.

 

Comments

 1. 1

  ”Jag tycker att det är helt ok med generösa möjligheter till mammografi för de kvinnor som så önskar, men professionen och media borde sluta att propagera mammografiscreeningen som oändligt värdefull.”

  Väl talat – Annika – och personligen är jag rätt säker på att ultraljuda foster ”stup i kvarten” kan ifrågasättas också.

 2. 2

  Peter Göetzche et al har förmodligen helt rätt. Men kanske ännu viktigare. Antalet fall av bröstcancer har reducerats kraftigt. Min huvudtes är att sedan man drastiskt minskade förskrivningen av östrogen mot PMS, klimakteriebesvär som komponent i p-piller osv så syns nu resultaten. Är beredd att skriva om detta men behöver hjälp med bättre statistik.
  Redaktören för 2000-Talets Vetenskap

 3. 3
  aviator1945 säger

  Ett intressant uttalande i Läkartidningens artikel:

  ”I stort sett all denna forskning är gjord av forskare med en intressekonflikt i relation till screening (ofta är de knutna till nationella screeningprogram), och forskningen innebär ett komplicerat statistiskt modellbygge med antaganden som inte kan verifieras och som av allt att döma är felaktiga.”

  Intressekonflikter existerar inte enbart inom mammografiscreeningen……

 4. 4

  @ Ingemar Ljungqvist:

  OT, men på tal om ”2000-talets vetenskap, så har Mats Lindgren, som överröstades i ett ”Debatt” program, mycket att komma med. Så här skriver han om prostatabesvär: ”Mina prostatabesvär har jag lidit av från och till sedan tonåren. De senaste tre åren med LCHF – kost har förändrat allt. Jag har inga som helst besvär av det längre. Jag minns att en Dr Bengmark för många år sedan påstod att jag suttit för mycket på kalla bilsäten och att det var det som orsakade min prostatainflammation. Jag tror att många läkare har samma idéer idag 30 år senare. Att det skulle kunna ha något med kosten att göra var och är något helt främmande. Jag tror att den kolhydratrika kosten är inflammationsdrivande för många människor men att de allra flesta som drabbas inte har en aning om att det finns enkla vägar för att häva inflammationerna”..

  https://fethalsa.wordpress.com/

 5. 5

  Här är något jag läste i februari angående detta:

  Jack Kruse shared a link.
  5 February near Nashville, TN

  I hope every woman reads this article and gets the meaning. This is why my wife dies not get mammograms and gets thermagrams instead. It makes no sense to screen for breast cancer with a device that causes breast cancer (radiation) unless of course you own the mammogram equipment and make bank on it. You wear pink you really need to think…………a lot better.

  https://karendecoster.com/susan-g-komen-and-big-cancers-crawl-for-the-cure.html

 6. 6

  Mammografi tycker jag är en oerhört kontroversiell fråga. Jag ser en parallell med diabetesindustrin, som inte har något intresse av att varken förhindra eller bota diabetes II. Det är en alltför lönade industri.

  Samma sak med cancerindustrin, det finns ett stort intresse av att diagnostisera cellförändringar och ta hand om katastrofen när den inträffat. Ett stort intresse att utveckla diagnostiska hjälpmedel, kemoterapi, strålning, operationsmetoder. Det behövs självklart också. Men hur mycket av de pengar som samlas in till bröstcancerforskning- rosa bandet och liknande, går till att ta reda på varför cellförändringarna överhuvudtaget inträffar.

  Vem bryr sig om vad vi stoppar i munnen vad vi stryker på koppen och vad vi andas in?
  Kadmium som nyligen uppmärksammats är bara ett exempel, om än ett mycket allvarligt, som via slammet sprids på våra åkrar och tas upp av det som vi förväntas äta.

  Eller vem bryr sig om vad vi inte stoppar i munnen på grund av demonisering av vissa födoämnen som naturligt fett . Eller på grund av det som vi inte får i oss av mineraler och vitaminer och på grund av intensivjordbruket, som utarmar våra jordar.

  Eller på grund av de kemiska preparat som läkemedelsindustrin marknadsför.

  Man har inbillat människor att mammografi är lösningen på cancerns gåta. Man läser förtvivlade insändare från människor som inte blivit kallade till mammografi eller blivit för gamla för att komma i fråga.

  Hur många av oss som har blivit mammograferade har fått en objektiv information om fördelar och nackdelar med mammografi så att man kan ta ett eget informerat beslut?

  Här är ett: https://www.cochrane.dk/screening/index-se.htm
  Se den bifogade PDF:en

 7. 7

  Dr Dahlqvist rubrik är ju faktiskt formulerat som en fråga; om mammografiscreening borde slopas?
  Jag skulle vilja svara ja, i den formen som den nu förekommer. Den är både brutal, smärtsam och använder sig av farlig radioaktiv strålning.
  Om vi skall ha kvar mammografiscreening skall vi kräva en annann diagnostisk metod. Det finns metoder som använder värme som medel att upptäcka tumörer.
  Risken är att man investerat så mycket kapital och marknadsföring i denna prmitiva riskfyllda metod att ingen är intresserad av att utveckla någon annan.

  Det krävs att vi som utsätts för detta informerar oss om riskerna och kräver en ofarlig metod.

  Jag tycker att dr Dahlqvist har tagit ett bra initiativ genom sin fråga.

 8. 8
  hajeem säger

  Jag tycker att det borde slopas. Jag har efter att ha läst Barry Groves book ´trick or treat´ beslutit att tacka nej till näste mammografi. Jag tyckte alltid att mammografierna är brutalt, obehaglig och skadar mer än att de tillfogar.

 9. 9
  LenaKa säger

  Efter att min väninna fick sin elakartade bröstcancer upptäckt genom mammografin så är jag nog säker på vad jag som lekman tycker.
  Hon kände inga knölar själv och hade inte undersökningen gjorts hade det antagligen hunnit sprida sig till magen.

 10. 10

  Livsmedelsverket lanserar nu ett ”verktyg” för bättre skolmat:

  https://www.skolmatsverige.se/

  Det tycks mest bestå av byråkratiskt frasmakeri. Det skall vara ”näringsriktigt”. Det betyder fortfarande lite mättat fett och mycket fleromättat, Man tycks inte ha beaktat föräldrauppror på diverse håll i landet.

 11. 11
  LowCarbGran säger

  En vanlig fras som anv’nds i cancersammanhang men även om andra sjukdomar är
  ””early detection is prevention”.
  Naturligtvis är det bättre att hitta cancern tidigt en sent.
  Men att påstå att detta har en förebyggande effekt saknar grund.
  Man talar i cancersammanhang inte mycket om reelt förebyggande, däremot vill man gärna att det man gör ska se ut att vara förebyggande. Jan Hammastens cancer resultat och många andra talar ett mycket tydligt språk. Förhöjda insulinnivåer och -spikar (postprandial) göder cancer. Men cancerindustrin talar aldrig om detta. Man skriver artiklar som istället går ut på att man kan i stort sett inte göra något förutom att ej röka, motionera äta mycket frukt och grönsaker och gå på dom regelbundna kontrollerna.
  Varför skygglappar? Har Hammarsten m.fl fel?
  Finns det någon möjlighet att undersöka hur cancern far fram i lchf+arna jämfört med riket?
  Vi har ju lägsta insulinnivåerna så om insulinteorierna är uppochnedvända blir vi i alla fall då varnade.

 12. 12
  Humlan säger

  O.T.
  Reportage om LCHF och hälsan i Västerbotten idag.
  Kostdoktorn och Annika D. kommer till tals.
  Roligt att så många är LCHFpositiva i kommentarerna.
  https://www.vk.se/604379/diet-far-lakarna-att-sla-larm

 13. 13
  40talist säger

  Ingemar Ljungqvist Skrev:

  Min huvudtes är att sedan man drastiskt minskade förskrivningen av östrogen mot PMS,

  Det stämmer med några i min bekantskapskrets, att ett antal års östrogenordination sammanföll med senare bröstcancer och borttaget bröst. Jag tror mao som den citerade skribenten att en minskning av förskrivningen av östrogen har minskat bröstcancerfallen.

  Men, nog måste det väl finnas klarlagt bland bröstcanceropererade huruvida dessa intagit östrogen eller inte. Knappa 10% lär ha ärftliga orsaker till bröstcancer.

 14. 14
  anhörig säger

  @ Margareta Lundström, Göteborg:

  ”Hur många av oss som har blivit mammograferade har fått en objektiv information om fördelar och nackdelar med mammografi så att man kan ta ett eget informerat beslut?”

  B ra fråga. Jag vet ingen som blivit informerad! Tack för länken.

  Och nu skall landets småflickor utsättas för försöksverksamhet i form av vaccinering mot livmoderhalscancer 😉 Bråttom är det och biverkningarna talar experterna inte om annat när de ställs mot väggen och då svävas det en hel del på målet.

 15. 15
  Peter Jensen säger

  Cochrane-artikeln säger väl allt och det är bara att instämma. Såsom mammografin är utformad är hela screeningen meningslös. Orsaken till detta tas inte upp i artikeln men är självklar om man tänker efter lite: nuvarande mammografi är baserad på röntgenstrålning. Detta är en undersökningsmetod som är utmärkt för att titta på t.ex. benbrott men som är dålig om man vill titta efter tidiga tumörer i mjukdelar. Man ser ju inget! Det som detekteras vid mammografi är det lilla kalcium som tumörcellerna utsöndrar. Problemet är att även andra celler än tumörceller utsöndrar en smula kalcium… Det krävs således stor erfarenhet av den röntgenläkare som bedömer bilderna, så att falska svar kan sorteras bort. Konsekvensen är att man missar en del tumörer eller tror sig se en tumör trots att vävnaden är normal.

  Det hela är hasardartat och ett slöseri med pengar, samt att en hel del patienter tyvärr felbehandlas. Skall nuvarande röntgenmetod användas måste den kompletteras med någon typ av kontrastvätska eller målsökande markörer som specifikt letar upp tumören så att den syns ordentligt.

  Men det finns bättre metoder! Magnetresonanstekniken, som i dagligt tal kallas magnetkamera (ej magnetröntgen), är mycket bra för att söka efter t.ex. hjärntumörer men kass på att se på benbrott… Varför använder man då inte denna teknik? Ja. jag är inte röntgenläkare men jag kan tänka mig att röntgenavdelningarna på sjukhusen varit snabba att hitta ett expansionsområde för en befintlg teknik man redan var familjär med. Dessutom är röntgenundersökningar mycket billigare och kräver inte högutbildad personal, vilket kan bidra (att man inte ser så mycket verkar spela mindre roll…).

  En annan faktor är att undersöknings- ”möbeln” vid magnetresonans inte är optimerad för mammografi – magnetresonans bygger ju på att föremålet som undersöks sakta förs genom ett ringformat magnetfält samtidigt som mätpulser skickas iväg och svaren fångas upp. Mätpulserna ligger i radiofrekvensområdet (typ radions P3…) och är helt ofarliga, till skillnad från röntgenstrålning. Resultatet är en bild av vattenfördelningen i patientens vävnader (vid den vanligaste tekniken). Olika organ innehåller olika mängd vatten och efter databehandling med Fourieranalys erhålles en tydlig bild. Intressant är att man i Norge nu vid ett av sjukhusen i platsannonser söker doktorander för att utveckla nya system för magnetresonansbaserad mammografi. Det finns hopp mao.

  Under tiden kan man skrota nuvarande röntgenbaserade mammografi och istället lägga pengarna på att undersöka kostens inverkan på förekomsten av bröstcancer. Cancerceller gillar ju som bekant socker…

  Peter Jensen, Fil. Dr i Biokemi, Göteborg. Epost: jensen-snabel a-one.se

 16. 16
  Bokmal säger

  För flera år sedan läste jag Joel M. Kauffmans bok – Malignant Medical Myths.
  Han skrev bl.a. om mammografi.

  Sedan läste jag boken Overdiagnosed som författats av följande:
  Welch,Gilbert H,
  Schwartz, Lisa M
  Woloshin, Steven

  och beslöt mig för att inte göra fler mammografiundersökningar om jag inte själv upptäckt något alarmerande.

  Overdiagnosed tar även upp andra områden för screening t.ex. för prostatacancer.

  Båda finns på svensk nätbokhandel till en ringa penning.

 17. 17
  Lekman säger

  Margareta Lundström, Göteborg Skrev:

  Kadmium som nyligen uppmärksammats är bara ett exempel, om än ett mycket allvarligt, som via slammet sprids på våra åkrar och tas upp av det som vi förväntas äta.

  https://www.kostdemokrati.se/nyheter/2012/03/24/brod-och-potatis-okar-risken-for-brostcancer-med-nastan-30-procent/

  Citat: …”Kvinnor som ofta äter bröd, potatis och rotfrukter ökar risken att utveckla bröstcancer med nästan 30 procent.

  Men det är inte bara för att livsmedlen är dåliga – det är också för att de mest sannolikt innehåller kadmium, en giftig metall som finns i gårdens gödselmedel. Växtbaserade livsmedel och spannmål, inklusive bröd och andra spannmål, potatis och rotfrukter som rovor och palsternacka – innehåller de högsta halterna av kadmium, som orsakar bröstcancer.'”

 18. 18
  Lekman säger

  Koppling mellan kadmium i mat och bröstcancer
  (IMM, Institutet för MiljöMedicin)

  https://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=38309&a=140039&l=sv

 19. 19

  Ur folkhälsosynpunkt och ekonomi kunde ett årligt blodsockerprov vara bra att ha som obligatoriskt för alla medborgare?

 20. 20

  Besök gärna denna hälso blogg: https://traningsgurun.wordpress.com/
  tack i förhand!

  I bloggen avslöjar jag flera sanningar om hur du just ska må bra och lyckas bäst med dina träningsmål!
  MVH

 21. 21
  Pre-diabetiker säger

  Monicas Mat Skrev:

  Ur folkhälsosynpunkt och ekonomi kunde ett årligt blodsockerprov vara bra att ha som obligatoriskt för alla medborgare?

  År 2007 började jag med LCHF-kosten. I samband med att medvetandet kost-hälsa steg, så fick jag för mig att jag skulle begära ut kopia av min journal från vårdcentralen. Det gjorde jag år 2008. Jag har inte varit hos vårdcentralen särskilt ofta under årens lopp. Journalen omfattade några enstaka papper.

  Det följde också med ett lab-prov som togs år 2002. Alla de vanliga analyserna fanns inkl P-Glukos, som blev stjärnmärkt och hamnade utanför referensramen: 6,5 mmol (ref. 4.0-6.0), men det fanns också ett särskilt papper, en analyskommentar – Diagnosgräns för diabetes mellitus: >=7.0 mmol/L.

  Man kan ju tycka att dom borde ha hört av sig! Eftersom jag låg så nära gränsen. En uppföljning borde varit på sin plats.

 22. 22
  Professor Göran säger

  Här kommer en ”Lördagskrönika” som kanske inte är helt OT.

  Tankar kring vetenskap och medicin

  Jag själv, min fru och många andra känner sig faktiskt idag ”grundlurade” efter att ha satsat på LCHF och blivit friska genom att ha gjort tvärtemot vad det medicinska etablissemanget, inklusive livsmedelsverket och läkarkåren ständigt uppmanar oss att göra. Vi blir friska när vi låter bli de mediciner som påstås göra oss friska och också äter det mättade fett som påstås göra oss sjuka. Situationen är absurd!

  Läkarvetenskapen, av vilken den medicinska vetenskapen är en del, hävdar alltid att den vilar på en naturvetenskaplig grund. Och här är det uppenbarligen något som inte stämmer. Det som inte stämmer med verkligheten – som t.ex. att man blir sjuk av att äta mättat fett – kan i min värld helt enkelt inte vara vetenskap. De experimenten som många LCHF-are har genomfört på sig själva och då blivit friska visar att den officiella kostlinjen helt enkelt inte kan ha mycket med vetenskap att göra.

  Detta sätt att försvara vetenskapen tror jag är helt i linje med vetenskapsteoretiker Karl Poppers syn på vad som är just vetenskap.

  Många inom läkarkåren (frågan är om det inte är majoriteten) älskar att framställa oss LCHF-are som religiösa fanatiker. Samtidigt vill man utmåla sig själva som försvarare av vetenskapen och där är en läkare som Mats Reimers en ovanligt högljudd representant.

  Om jag inom mitt eget område, metallurgin, brottas med ett allvarligt problem (av samma grundläggande slag som sambandet mellan mättat fett och hjärtinfarkter) och inte får någon ordning på detta problem och till slut bestämmer mig för att göra något som strider mot den allmänna uppfattningen och då löser detta problemet i ett slag genom att göra tvärtom så får jag förstås räkna med mothugg i den vetenskapliga debatten. (Sådana exempel finns inom metallurgin även om jag inte känner till något av samma dignitet.) Däremot förekommer det knappast att man blir anklagad för att vara en religiös fanatiker om man löst problemet.

  Ibland är saker också helt uppenbara. Om en person med sockersjuka slutar äta socker och då inte längre blir sjuk och inte heller behöver ta sina mediciner så tycker jag inte att man behöver vara speciellt ”vetenskaplig” för att fatta att detta är en vetenskaplig logik som stämmer med verkligheten i sin enkelhet. Att istället som de officiella kostråden gör hävda att sockersjuka ska äta socker är för mig mer frågan om religiöst dravel av värsta slag eftersom denna uppmaning faktiskt gör människor sjuka så att de måste ta medicin. Det är på något sätt som att uppmana alkoholister att dricka alkohol och sedan be dem att ta mediciner som ska mildra de skador som uppkommer.

  Det är förstås sällan frågeställningen kan formuleras så entydigt som när det gäller sockersjuka och när det gäller vår hälsa så är detta förstås en oerhört komplex fråga och när någon därför uttalar sig om hur man ska leva för att hålla sig frisk och påstår att han eller hon har vetenskapen på sin sida så finns som bekant ingen bortre gräns för hur långt diskussioner kan föras.

  Själv påstår jag t.ex. att ”Kolhydrater är ett gift för kroppen och därför ska man äta så lite kolhydrater som möjligt!” och att detta är ett vetenskapligt påstående.

  Jag påstår helt enkelt att denna hypotes ligger nära sanningen eller uttryckt på ett annat sätt. Jag tror att det finns en verklighet – i form av människan som art, dess hälsa och kosten – och i denna verklighet så stämmer hypotesen på så sätt att med ett minimum av kolhydrater så är också ”förgiftningsfaktorn” minimal. Det finns här ett dos responsförhållande! Däremot kan vi förstås hitta individer som tål mer kolhydrater än andra. Men är påståendet vetenskapligt? Är det helt enkelt sant?

  Som jag förstått detta med vetenskap och sanning (och här tror jag att jag ligger mycket nära Karl Popper och Xenophanus) så är en hypotes mer vetenskaplig eller sann än en annan hypotes om det är svårare att tillbakavisa den första hypotesen genom något kritisk experiment. När det gäller kosten kan vi ställa två hypoteser mot varandra; ”Kolhydrater är giftiga” mot hypotesen ”Kolhydrater är nyttiga och hälsosamma”.

  Det kritiska experimentet för att motbevisa det första påståendet är t.ex. att hos sockersjuka människor ta bort kolhydraterna. Blir de då sjukare så har påståendet förstås tillbakavisats. Sådana experiment som många diabetiker och andra med olika välfärdssjukdomar har gjort på sig själva genom strikt LCHF har så långt jag har förstått inte kunnat tillbakavisa påståendet att ”Kolhydrater är giftiga!”. Tvärtom har folk då blivit dramatiskt mycket friskare.

  När det gäller den andra och officiella hypotesen ”Kolhydrater är nyttiga och hälsosamma!” så består det kritiska experimentet i att man ökar mängden kolhydrater i kosten och ser vad som händer. Om folk då blir sjukare så har man förstås lyckats tillbakavisa hypotesen och den är i så fall samtidigt en mindre vetenskaplig hypotes än ”Kolhydrater är giftiga!” Detta experiment har som bekant redan genomförts i en gigantisk skala genom införandet av de officiella kostråden runt 1980 i USA och i hela världen och som gick ut på att just öka på mängden kolhydrater i kosten. Den som förnekar att detta orsakade en hälsokatastrof skulle jag vilja påstå fara med direkt osanning. Hypotesen ”Kolhydrater är nyttiga och hälsosamma!” är helt enkelt tillbakavisad och ovetenskaplig.

  Den andra delen i ett vetenskapligt synsätt (förutom att hypotes stämmer bättre med verkligheten än alternativa hypoteser) är att det finns en logisk förklaringsmodell som passar in i ett större metabolt/fysiologist mönster och här har oerhört mycket hänt sedan 50-talet då den förhastade idén om de ”hälsosamma kolhydraterna” dök upp – eller snarare idén om fettets farlighet. Vi vet att hela immunförsvaret ”förgiftas” (försvagas) av kolhydraterna. Hjärtsjukdomar och alla reumatiska sjukdomar inklusive diabetes har med immunförsvaret att göra. Vi förstår i detalj hur insulin fungerar i kroppen. Vi vet att höga sockervärden får proteiner att klibba ihop – AGE. Vi vet att hjärnan fungerar bättre på ketonkroppar än på glukos. Cancerceller gillar både insulin och socker.

  Vi vet idag väldigt mycket och i detta mönster passar hypotesen ”Kolhydrater är giftiga!” alldeles utmärkt som ett vetenskapligt förhållningssätt.

 23. 23

  Återigen Annika, du är bra många år före din tid vad gäller att tycka/tro…… månne VoF:are hukar sig i skyttegraven eller det är dom nog för dumma för……och en pudel därifrån med om spetsföreträdare dom nu har kommer nog aldrig! Jättebra inlägg Annika och tack för det!

  Prediabetikers inlägg vad gäller prov/test är nog mångdubbelt effektivare Dvs. en bättre riskmarkör för väldigt många sjukdomar!

 24. 24

  @ Professor Göran:

  ”Om en person med sockersjuka slutar äta socker och då inte längre blir sjuk och inte heller behöver ta sina mediciner så tycker jag inte att man behöver vara speciellt ”vetenskaplig” för att fatta att detta är en vetenskaplig logik som stämmer med verkligheten i sin enkelhet.”

  Precis, och VARFÖR skulle en kost som ger så dramatiska hälsovinster för diabetiker vara hälsovådlig för icke diabetiker?

 25. 25

  Är det inte logiskt LCHF förebygger sockersjuka?

  I radiodebatt mellan SLV representant och Per Wikholm ang. kostens betydelse för viktnedgång drar SLVs representant till med att ”SLVs kostråd inte är till för att gå ner i vikt utan för att förebygga viktnedgång ! Hur logiskt känns det 😉

 26. 26
  Peter Jensen säger

  Norge avbryter mammografin?

  Norges nationella hälsomyndighet (”Helsedirektoratet”) överväger nu att avbryta allmän mammografiscreening i Norge, enligt en artikel den 3 april i Aftenposten (norges motsvarighet till DN):

  https://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Opptil-1900-kvinner-har-fatt-unodvendig-kreftbehandling-6798496.html#.T3q4HS-DuuI

  Det framgår av artikeln att upptill 1900 kvinnor har fått onödvändig cancerbehandling och vidare att mammografiundersökningar är mer til skada än till nytta, enligt en norsk-amerikansk studie.

  ”Bara 47 kvinnor har räddats från att dö av bröstcancer efter 10 år med mammografiscreening i Norge. Därför har 30 gånger så många blivit skadade än de som har haft nytta av screeningen, säger Mette Kalager som är huvudförfattare av studien.” (övers. av undertecknad).

  Man kan förmoda att förhållandena i Sverige är jämförbara med vårt grannland och att tusentals kvinnor har blivit felbehandlade här i landet också. Frågan är om vi klarar att följa Norges exempel och avbryta masscreening med röntgenmammografi eller om prestigen hos ansvariga myndigheter i Sverige väger tyngre…

  Peter Jensen, Fil.Dr i Biokemi, Göteborg

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa