Äldres mediciner ska kartläggas

Artikel i SvD: Äldres mediciner ska kartläggas.
Medicinering till de äldre är en ofantlig kassako för farmakaföretagen. De satsar
stora summor för att påverka läkarna att ordinera olika mediciner till de äldre.
Demensläkemedlen är ett exempel.
Fabrikanten försöker inbilla läkarna att de har en bromseffekt på demensen, vilket
de inte har.

Statiner är ett annat exempel. Fabrikanterna försöker intala läkarna att de är nyttiga
för de äldre, vilket aldrig är visat. Däremot är de äldre mer biverkningskänsliga än
yngre människor.

Om läkaren har felaktiga uppfattningar om läkemedlens fördelar för de äldre
patienterna så hjälper det inte hela vägen med läkemedelsgenomgångar.

Comments

 1. 1
  hasse säger

  Oj tänk om du skrivit denna sanning för två år sedan. Vilket du också gjort på ett eller annat sätt.
  Då hade det blivit ett jäkla ramaskri mot dig fast det nu står i nyheterna också.
  Nu tror jag människor börjar förstå vad medicin handlar om.
  Det vi flesta har förstått länge men som du Dahlqvist har förklarat på ett bra sätt och
  det verkar som om du når igenom stort nu. Tror du har påverkat samhället väldigt mycket i rätt riktning
  det känns bra.
  Nu börjar det röra på sig. Och denna förgiftning av de äldre kanske kan börja avta med rätt kost och även visad respekt för den enskilde människan.

 2. 2
  Anhörig till äldre säger

  Medikalisering inte enbart ett äldreproblem (1)

  Den pågår från vaggan till graven och blir värre för var dag (USA tycks vara ”förebilden”).
  Medicinlistan blir längre och längre och till slut kallas man ”äldre multisjuk” om man hunnit fylla 75. Då år det dags för läkemedelsgenomgång (affärsmöjlighet för vissa).
  Jag tycker i stället att patienterna har rätt att kräva att man skall göra rätt vid varje
  vårdtillfälle.

  Sorgligt nog vet en del patienter varken namnen på sina mediciner eller varför de tar de. Det kan gälla mediciner som man fått order om att ta resten av livet i förebyggande syfte t.ex. blodtrycksmediciner och statiner (=kolesterolsänkande mediciner).

  Kan det vara så att medicinerna skapar ”multisjuklighet”?
  En del mediciner urlakar kroppen på vitaminer och mineraler, försvagar immunförsvar etc.
  Dessutom alla interaktioner och en kost som kanske är långt ifrån optimal.

 3. 3
  Anhörig till äldre säger

  Medikalisering inte enbart ett äldreproblem (2)

  Det ena problemet efter det andra dyker upp och misstolkas som ”nya sjukdomar” med ytterligare medicinering som följd. Detta leder till s.k. ”kaskadförskrivning”.

  Många medelålders och äldre patienter vågar inte ta upp biverkningsproblem eftersom de märker att vårdpersonal inte har tid/tycker om sådana diskussioner.
  En del patienter fortsätter, lydigt, med sin medicinering – andra slutar utan att säga något.

  Vårdpersonal behöver bättre – och oberoende – utbildning när det gäller läkemedel och skonsam utsättning.

  Vårdpersonal skulle också kunna lära sig mycket om mediciners verkningar/biverkningar om de vore mer tillåtande, lät patienter/närstående komma till tals och tog deras undringar på allvar. Det är ju, trots allt, patientens hälsa det gäller.

 4. 4
  Anhörig till äldre säger

  Medikalisering inte enbart ett äldreproblem (3)

  Det är dags att involvera allmänheten i folkbildande kampanjer och diskussioner. I Jönköpings Läns Landsting har man bl.a. haft kampanj under rubriken ”Må bra utan piller” – fler borde följa efter.

  Det är dags att börja diskutera vem som bekostar/alt. utför det mesta av en forskningen, hur läkemedelsbolagen ”säljer in ” nya diagnoser/mediciner i olika media, hur man delfinansierar många patientföreningar samt skapar samarbetsavtal med apotek och landsting och vilka konsekvenser detta kan medföra.

  Idag är det absolut nödvändigt att vara en kritisk och påläst patient/närstående.

 5. 5
  Anhörig till äldre säger

  Medikalisering inte enbart ett äldreproblem (4)

  Ett sätt att bli en medveten patient/anhörig är att läsa på.
  Sök även ”alternativ” information på nätet och i böcker.
  Tyvärr är mycket på engelska.
  Det brukar finnas översättningsfunktioner men ibland blir det nästan obegripligt.

  När det gäller svenska hemsidor om läkemedel/vård kan man t.ex. gå in på lakemedelsvarlden.se, dagensmedicin.se, janusinfo.org, dagensapotek.se, lakemedelsverket.se, lakartidningen.se och sbu.se (?).

  Men jag tycker också om att läsa patienternas/anhörigas egna berättelser och där rekommenderar jag medications.com, askapatient.com, peoplespharmacy.com och spacedoc.net (Forum).
  Du kan t.ex. söka på kolesterolsänkande medicinerna Simvastatin, Lipitor, Crestor, Pravachol etc. och jag lovar Du kommer att bli förvånad och kanske upprörd.
  Läkemedel kan ha många olika namn i olika länder. Den vanliga blodtrycksmedicinen Seloken (=Metoprolol) heter t.ex. Toprol eller Toprol XL i USA. Ibland kan man få hjälp på Wikipedia.

  Googla gärna ”Simvastatinfallet” samt ”Wonder Drug That Stole My Memory” (under artikeln i The Telegraph finns 140 kommentarer och en uppföljande artikel).

  Några boktips.

  Piller & Profiter (John Virapen)
  Pillret (Ingrid Carlberg)
  Hur läkare tänker (J. Groopman?)
  Vettigare Vård (Ragnar Levi)
  Läkemedelsanvändning & Patientnytta
  Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre (Ulla Gurner, Mats Thorslund)
  Hur kolesterolmyten hålls vid liv (Uffe Ravnskov)
  The Statin Damage Crisis mfl (Duane Graveline)
  The Great Cholesterol Con (Anthony Colpo)
  Bitter Pills (Stephen Fried – om en speciell grupp antibiotika – kinoloner)
  Malignant Medical Myths (Joel F. Kauffman)
  Overdosed America (John Abramson)
  Our Daily Meds (Melody Petersen)
  Selling Sickness (Ray Moynihan & Alan Cassels)
  Overtreated (Shannon BrownLee)
  White Coat Black Hat (Carl Elliott)
  Anatomy of an epidemic (Robert Whitaker – om psykiatri)
  The Antidepressant Fact Book (Peter Breggin)
  Your Drug May Be Your Problem (Peter Breggin)

  Googla gärna boktitlar/författarnas namn så hittar Du mer information.

  För övrigt väntar jag på en bok med titeln Overdiagnosed (Welch).

 6. 6
  Anhörig till äldre säger

  Pletal för fönstertittarsjuka m.m.

  För cirka ett år sedan träffade jag en äldre dam som bor på min gata.
  Hon hade/har problem med benen och var så lycklig för nu hade hon fått en ny medicin – den hette Pletal och den skulle vara så bra. Det hade doktorn sagt.
  Jag undrade om hon hade läst bipacksedeln. Nej, det hade hon inte.

  Jag lovade att kolla litet på nätet.

  Jag gick bl.a. in på SBU:s hemsida (Statens Beredning och Utvärdering …..?) och de hade gjort en sammanställning av olika behandlingar och det verkade som om Pletal i bästa fall kunde göra att man kunde öka sin gångsträcka med 50 m .

  Jag tyckte, trots det, att det var svårt att avgöra om de tyckte att det var en bra idé att ta Pletal eller inte.

  Häromdagen såg jag följande på Läkemedelsvärldens hemsida.

  ”…EMA utreder riskerna med Pletal> Europeiska läkemedelsverket ska se över risk-nytta-profilen för Pletal> (cilostazol) mot fönstertittarsjuka. En första säkerhetsanalys visade> en större risk för allvarliga biverkningar än vad tidigare sett..” Slut citat

  Jag tycker mig se ett mönster.

  Det kommer ständigt nya mediciner och allt snabbare.
  Människor har blivit indoktrinerade till att tro att nya läkemedel alltid är bättre än gamla, men det finns ingen sådan automatik. De är alltid dyrare (patent)I och mer osäkra eftersom man inte känner till alla biverkningar när ett läkemedel släpps.

  Det här är som vilken affärsverksamhet som helst och patienterna betraktas numera som ”kunder”.

  Sedan går det något år och så börjar det komma in strödda rapporter om olika biverkningar (försökspersonerna liknar inte de verkliga patienterna bl.a.) men bolagen förnekar ytterligare ett tag. Till slut blir det oundviktligt – man måste dra in medicinen.
  Ibland försöker man ”hitta” nya användningsområden osv.

  Kanske kommer Du ihåg hur det var med östrogenförskrivningen till kvinnor i övergångsåldern. Den visade sig senare kunna öka risken för flera olika sorters cancer bl.a. bröstcancer och den föebyggde varken hjärt- och kärlproblem, demens eller benskörhet som man påstod i flera år.
  Författaren Carl Elliott har bl.a. skrivit om den här historien i boken White Coat Black Hat.

  Ytterligare ett fall gällde det anti-inflammatoriska läkemedlet Vioxx som skulle vara mycket bättre än alla andra i samma grupp eftersom man skulle slippa magblödningar.
  I stället kunde man få hjärtinfarkt bl.a.
  Det tog lång tid innan läkemedelsbolaget drog in läkemedlet över hela världen och diverse rättegångar startade.

  För inte så länge sedan gällde det ett par diabetesläkemedel – Avandia ? bl.a.

  Sedan har det varit en mindre uppmärksammad indragning/utfasning.
  Det gällde Dexofen (och andra mediciner med samma aktiva substans) – en ganska vanlig värkmedicin som gärna kombinerades med Alvedon för några år sedan.

  För cirka ett år sedan läste jag på Läkemedelsverkets hemsida att Dexofen skulle fasas ut i hela EU eftersom dess verkan var jämförbar med Alvedon men den kunde förorsaka dödliga biverkningar. I en del medlemsländer var den redan indragen, men i Sverige fick det ta tills i mars i år.
  Riskerna har varit kände länge. Det finns bl.a. ett forskarpar som skrev en rapport åt Folkhälsoinstitutet för mer än 10 år sedan.
  Användarna får, som vanligt, veta sist av alla…..

  Så här skulle jag kunna fortsätta om flera ”läkemedel”.

  Vi är alldeles för godtrogna.

 7. 7
  Annika Dahlqvist säger

  Anhörig till äldre, Dexofen är ett problem för sig. Det är en smärtstillande medicin, och problemet är att vi inte har några bra sådana. Alvedon i stora doser är inte alls ofarligt, Tramadol (Tradolan) har mera biverkningar än Dexofen, men det är vad vi har nu. Därefter kommer Morfin-varianterna, och de är inte alls biverkningsfria heller. Jag tyckte att Dexofen var en bra smärtstillande medicin, men nu har vi inte tillgång till den längre.
  Smärta är ett svårt problem, det är inhumant att inte lindra smärta.

 8. 8
  Anhörig till äldre säger

  Googla ”Edit Munkberg + Bertahemmet”

  Äldres medicinering är problematisk i många länder bl.a. i Finland.
  Nyligen sändes några TV-inslag (det mesta är på svenska).
  Du hittar dem om Du googlar ovanstående rubrik.

  Jag citerar några rader ur text på hemsidan:

  ”93-åriga Edit Munkberg på Bertahemmet i Helsingfors är ett exempel på hur det kan gå vid övermedicinering. I flera år levde hon som i en dvala på grund av psykmediciner. Hör Edits historia i inslaget från programmet Spotlight på FST5.”

  Säkert kommer en del läsare ihåg historien om Gulli Johansson som Uppdrag Granskning visade 2008.

  De flesta historier kommer aldrig fram, men jag vill uppmana närstående att läsa på, våga ha synpunkter och ställa frågor. Tyvärr tog det lång tid innan de anhöriga i det här reportaget fick någon respons.

  Det kan också vara bra att föra dagbok.
  Ibland kan man ha nytta av en digitalkamera för att dokumentera saker som känns fel.

 9. 9
  F d anhörig säger

  Sjuka av sina mediciner?
  Mycket bra radioprogram Kaliber
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel

 10. 10
  F d anhörig säger

  Det går väldigt trögt med att komma tillrätta med övermedicineringen av äldre.
  https://www.expressen.se/gt/liselotts-mamma-blev-neddrogad-pa-boendet/

  Nu igen alltså!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa