Alla felaktigheter angående förvillarpriset

Gästblogg av Rickard Berghorn (uppdat. 05 apr kl. 20:00, 2011):

Först en bakgrund: 2009 var den stora pandemins år. Myndigheter förordade massvaccinering, och tidningar och TV målade upp en skrämmande hotbild kring svininfluensan. Annika Dahlqvist var en av dem som ställde sig kritisk till alarmismen och framhöll att influensan egentligen var ganska lindrig, och att massvaccineringen riskerade att skada mer än den gjorde nytta, inte minst eftersom vaccinet var nytt och oprövat. Hon målade upp en bild som gick på tvärs emot den som generellt förmedlades i media.

Följaktligen blev Annika utsatt för ett våldsamt kvällstidningsdrev under hösten och vintern 2009. Speciellt ihärdig i drevet var Aftonbladet, men  drivande var också Anna Bäsénpå Expressen, som hade utnämnts till Årets Folkbildare 2008 av föreningenVetenskap och Folkbildning.

Strax efter jul det året offentliggjorde VoF att Annika Dahlqvist tilldelades priset Årets Förvillare 2009. Detta slogs upp stort på främst Expressens löpsedlar, med mycket gratispublicitet för VoF som följd.

Under 2010 växte dock kritiken mot influensahysterin och massvaccineringen. Kritiken är numera i stort sett stadfäst efter EU:s granskning som offentliggjordes i januari 2011, och sedan bekräftades av FN:s granskning i mars 2011. Vaccinet Pandemrix har också visat sig orsaka en drastiskt höjd risk för narkolepsi hos barn och ungdomar, och Socialstyrelsen i Sverige avrådernumera från att vaccinera barn under 18 år. De betänksamheter Annika Dahlqvist och andra kritiker hade framfört redan i ett tidigt skede, har visat sig stämma generellt sett.

Annika Dahlqvist har inte bara fått rätt i sak. Den bitvis illa skrivna motiveringen till förvillarpriset är i sig full av sakliga felaktigheter och använder kvällstidningstexter som källmaterial, vilket naturligtvis är oacceptabelt i en påstått vetenskaplig bedömning. Föreningen Vetenskap och Folkbildning har kravet på sig att ta tillbaka förvillarutnämningen.

På grund av all kritik som riktades mot VoF efter utnämningen, fann styrelsen sig tvingad att två månader i efterhand tillägga ett ”förtydligande” till motiveringen. I det följande kommer först huvudmotiveringen att granskas, och därefter förtydligandet. Båda texterna finns i original här: Årets Förvillare 2009.


HUVUDMOTIVERINGEN

Citat: ”Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.”

— Vid denna tid fanns inga empiriskt grundade siffror över hur många dödsoffer svininfluensan skördat; VoF kunde alltså inte uttala sig om detta. I efterhand har det visat sig att dödstalen inte översteg en vanlig säsongsinfluensa; tvärtom var dödsfallen betydligt lägre. Inte heller kunde någon skillnad påvisas mellan de länder som vaccinerat jämfört med länder som inte vaccinerat.

Citat: ”Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer.”

— Detta är taget från en kvällstidningsartikel, som hon dementerade samma dagden publicerades. Annika D förklarade där att de som äter LCHF sannolikt bara har ”en bättre förutsättning att slippa cancer” (min kurs.). Att kosten inverkar på cancerrisken är ingen kontroversiell åsikt, och ingen vet ännu bestämt vilken kost som är optimal hälsomässigt sett.

Efter kritik mot detta lyckades styrelsen få fram några citat från andra källor, som till synes gav stöd åt det uttalande om cancer och LCHF som Aftonbladettillskrivit henne. Men samtliga dessa citat hämtades i själva verket från kommentarsfält efter olika bloggartiklar — alltså förmodligen tillspetsade ögonblickskriverier som också saknar värde som källmaterial.

Citat: ”Hon påstår att ’etablissemangets’ kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas. Ett sådant uttalande riskerar att leda till att kvinnor avstår från mammografi och till att fler fall av bröstcancer inte upptäcks i tid.”

— Denna anklagelse bygger på samma kvällstidningsartikel som ovan.Aftonbladet var (i likhet med VoFs styrelse) till synes okunnig om den diskussion om mammografi som verkligen pågick i medicinska kretsar 2009. Som länken visar var nyttan med mammografi starkt ifrågasatt och Socialstyrelsen tillsatte en utredning. Detta var alltså inte en åsikt som Annika D ensam stod för, och den var verkligen inte avgjord när förvillarpriset utdelades. Diskussionerna fortsatte under 2010 och pågår fortfarande.

När Annika D uttalade sig kritiskt mot mammografin fanns det alltså ett starkt ifrågasättande mot det från ”etablissemanget”. Men det fanns också sedan ett antal år tillbaka seriösa studier som påvisade samband mellan kolhydrater och bröstcancer: ref och ref. Det var alltså inte på något sätt långsökt av Annika D att associerade den pågående kritiken mot mammografi med LCHF.

Citat: ”Bakom myndigheternas råd ser hon en konspiration av industriintressen. […] I stället för att förstå att det ligger diskussioner bakom varje beslut, där fördelar vägs mot nackdelar med de rekommendationer som ges, föredrar Annika Dahlqvist konspirationsteorier.”

— VoF undviker att specificera vilka dessa ”konspirationsteorier” skulle vara, men uppenbarligen syftar man på resonemanget att ekonomiska intressen drivit fram felaktiga kostråd och massvaccinationer. Detta är ingen ”konspirationsteori”, utan bara ett exempel på hur pengastinna marknader (i detta fall medicinmarknaden) alltid fungerat, historiskt sett. Läs också denna klassiska studie.

Och därmed har man smulat sönder hela motiveringen. Den håller alltså knappt på någon saklig punkt.
STYRELSENS FÖRTYDLIGANDE

I sitt förtydligande radar VoFs styrelse upp fyra citat, som de påstår är speciellt komprometterande för Annika Dahlqvists trovärdighet. Dock undviker de att redovisa sina källor på ett tydligt sätt — av uppenbara anledningar, visar det sig.

Citat 1: ”Jag brukar inte heller gå på mammografi eller cellprovtagning. Dels har jag inte tid, jag är mest ute på resa Sverige runt, dels så känns det som en droppe i havet när man tänker på all sjukdomsframkallande kost och medicinering som industrin förser oss med.”

Citatet är härifrån, och kan knappast betraktas som särskilt kontroversiellt; speciellt inte med tanke på att mammografins nytta är omtvistad. Dessutom är det oklart vad Annika D egentligen menar. Mediciner är ofta sjukdomsframkallande (ett annat ord för detta är ”biverkningar”). Påståendet att mycket av den kost vi äter är sjukdomsframkallande, är inte heller kontroversiellt.

Citat 2: ””Äter man en riktig kost får man inte cancer.”

Också detta citat kommer från den tidigare nämnda kvällstidningsartikeln, som Annika D dementerade på publiceringsdagen.

Citat 3: ”Jag tycker att vaccinfabrikanterna får tåla att jag misstänker dem för att ha konstruerat och planterat ut viruset för att få sälja mycket vaccin.”

Detta var ett av få dumma uttalanden som Annika Dahlqvist gjorde 2009. Hon hade snappat upp ett rykte som spridits på nätet, att viruset hade konstruerats i laboratorium. Men detta tog hon också offentligt avstånd ifrån på ett tidigt stadium. Den sortens ärlighet och uppriktighet kan rimligtvis inte motivera ett förvillarpris.

Citat 4: ”Smittskyddsinstitutet säger att minst 80% bör vaccinera sig om vi ska få en bra vaccinationstäckning. Jag tycker att det är bättre om betydligt färre vaccinerar sig. Då får vi människor kvar som kan ta hand om de som får influensa, resp de som ev blir vaccinationsskadade.”

Detta citat — som naturligtvis bara var ironiskt menat — skrev hon långt ner i en diskussionstråd på sin blogg. En sådan kommentar kan naturligtvis inte heller användas som underlag till ett förvillarpris.

Allt detta visar tydligt hur svårt VoF verkligen har att motivera sin utmärkelse. Man skramlar ihop ett antal lösa citat från tvivelaktiga källor, och hoppas att ingen kollar upp bakgrunden. Det är falskt och ohederligt — och mycket ovetenskapligt.

/ Rickard Berghorn (gästbloggare)

 

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa