Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Krönika av Göran Sjöberg   Professor Göran Sjöberg

 

Det finns bara ett område inom sjukvården där man kan tvångsmedicinera människor och detta är inom psykiatrin. Jag är själv väldigt glad över denna begränsning med tanke på att jag nu vägrat ta alla hjärtmediciner i 17 år. Jag håller det för helt osannolikt att jag hade varit vid liv idag om jag då hade accepterat by-passoperationen och sedan tagit alla dessa mediciner. Att den senaste kardiologen jag träffade gärna hade sett att hans egen disciplin skulle få samma tvångsbefogenheter som psykiatrin råder det knappast någon tvekan om efter hans kommentar: ”Det du har hållit på med i 17 år anser jag på gränsen till kriminellt!” Han skulle då med sådana tvångsmedel kunnat stoppa en ”kriminell verksamhet”. Är inte sjukvården fantastisk så säg.

Att det som pågår inom psykiatrin idag dock är något oerhört mycket mer tragiskt och kriminellt än det som sker på hjärtmedicinens område råder det knappast någon tvekan om med tanke på alla de människor som dör eller får sina liv havererade på grund av tvångsmedicineringen med psykotropa medel av olika slag. Det värsta är att denna medicinering sker under täckmanteln av ”omtanke om patienten”. Det hela är en dubbel förödmjukelse för en person som per definition är skör efter att ha drabbats av mentala problem i vårt samhälle. Istället för att få hjälp med professionell psykoterapi för att komma tillrätta med orsakerna, de sociala, till problemen klistrar läkare snabbt (efter 10 (?) minuter) och på mycket lösa grunder en etikett ”mental sjukdom” på patienten och skriver sedan lättvindigt ut preparat som bevisligen på sikt dödar om inte patienten lyckas bryta sig ur läkemedelsberoendet. Det ruskiga i det hela är att alla dessa psykotropa medel i stor sett är verkningslösa mot de mentala tillstånd som de påstås kunna ”bota”. Här finns över huvud taget ingen vetenskap, bara pseudovetenskap.

Denna bild blir väldigt tydlig när man läser Peter Götzsches nya bok ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”.

https://annikadahlqvist.com/2016/09/03/i-lakartidningen-om-dodlig-psykiatri/

I sin förra bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet: hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” visar han hur vårt sjukvårdsystem idag är helt i händerna på läkemedelsbolagen, från den grundläggande forskningen till den kliniska verksamheten. Det blev en krönika när jag hade läst den boken också.

https://annikadahlqvist.com/2014/02/15/vetenskap-eller-evidensbaserad-medicin-organiserad-kriminalitet/

Det jag gillar hos Peter Götzsche är att han kallar saker vi dess rätta namn, t.ex. ”Läkemedelsindustrin är kriminell och dödar medvetet oskyldiga människor!”

En av de största myterna kring de psykotropa medlen som Götzsche tar upp är att de skulle bota mentala sjukdomar medan de facto istället skapar verkliga hjärnskador som inte fanns där från början. Psykiatrin förnekar med en dåres envishet också att läkemedelsindustrins preparat inte är beroendeframkallande eller skadar psyket hos patienterna vilken var och en med den minsta erfarenhet av dessa medel vet är en ren och skär lögn. En bekant som inte ont anande blev beroende av Prozac berättade för mig att det var helt omöjligt för honom att komma ur detta beroende hur han än jobbade på detta.

I psykiatrins värld är dessa svårigheter snarare ett bevis för att medlen är nödvändiga eftersom folk blir sjuka när de slutar ta dem.

Det finns mycket hemsk läsning i Götzsches bok och det värsta är nog när man läser om ungdomar som fått dessa SSRI-preparat och direkt blivit självmordsbenägna och utan förvarning tagit livet av sig. Att läkemedelsbolagen förnekat sådana anklagelser ligger i sakens natur men faktum är att myndigheterna nu har satt stopp för detta och läkare idag inte längre får skriva ut sådana preparat till ungdomar.

En annan fullständigt absurd situation inom psykiatrin gäller diagnosen ADHD. ”Stökiga” ungdomar klassificeras idag nästan omedelbart som lidande av en mental sjukdom, ADHD, och grunden för en sådan diagnos är ett rent och skärt tyckande från t.ex. lärare. Ungdomarna får då som Götzsche klart uttrycker omedelbart ”knark” i form av ett amfetaminpreparat, Ritalin, som gör dem ”lugna och fina” i klassrummen till lärarnas belåtenhet. Att de samtidigt förlorar sin kreativitet och sitt intresse för omvärlden är i detta sammanhang ointressant. Som han nämner stod en fjärdedel (!) av lågstadieeleverna i Iowa redan på 1990-talet på ADHD-medicinering.

För en normalt tänkande människa är detta en helt grotesk situation med tanke på de långsiktiga skador som uppkommer av narkotiska preparat. Att de inte skulle vara beroendeframkallande enligt psykiatrin har här ett rent löjes skimmer över sig.

Jag fick för inte så länge sedan besök av två personer i trettioårsåldern som var väldigt intresserade av att diskutera detta med kost och hälsa men även medicinfrågor. De berättade då för mig att de båda i vuxen ålder hade fått en ADHD-diagnos och nu fick Ritalin för denna ”sjukdom” men ville sluta med medicineringen. Problemet var att de blivit beroende och kvinnan drabbades helt plötsligt av panik när hon insåg att hon hade glömt medicinen hemma och for då i ilfart för att hämta den – tala om beroende!

Som Götzsche nämner redan i titeln på sin bok är själva förnekandet av verkligheten inom psykiatrin en integrerad del av själva korruptionen. Det finns övertygande klinisk verksamhet som visar att tvångsmetoder inte är nödvändiga inom psykiatrin och där man med framgång använt psykoterapi med mycket måttlig medicinförskrivning och helt i samråd med patienterna. Problemet är återigen läkemedelsbolagens totala kontroll över hela sjukvårdsindustrin som gör att dessa försök att bryta deras behandlingsmonopol med mediciner inte har en chans i det långa loppet. Man har lyckats få myndigheterna att kväsa alla sådana försök – de utmanar hela systemet. Om jag idag tycker att det mesta inom sjukvården stinker av korruption så är jag nu övertygad om att korruptionen inom psykiatrin är den mest flagranta inte minst efter att på ganska nära håll själv ha upplevt hur flera människors liv har förötts av den psykiatriska ”sjukvården”.

Götzsche ägnar ett stort kapitel åt hur tvångsmedlen genom tiderna har missbrukats inom psykiatrin och det är en verkligt skrämmande läsning i samma klass som man kan ta del av i Robert Whitakers beskrivning av den historiska utvecklingen inom mentalsjukvården i sin bok ”Mad in America” https://www.bokus.com/bok/9780465020140/mad-in-america/

Som man kan förstå är Götzsche helt emot tvångsåtgärder av alla slag som förvandlar människor till tomma vegeterande skal och detta inkluderar både medicinering och elektrochocker. Som han formulerar det ” …. och psykiatriker borde vägra att spela kungar eller gudar som bestämmer över liv och död.”

Comments

 1. 1

  Vad jag förstår så om vården inte hittar något medicinskt via de traditionella proverna rätt snart också ”måste det ju vara psykiskt betingat” och en remiss ligger nära till hands för att slippa ta tag i problemet. Ett enormt otäckt problem när det inte finns någon vilja att kännas vid t.e.x. skador orsakade i arbetsmiljön och ett av fenomenen är elöverkänslighet. De symtom kopplade till elektromagnetiska fält har förnekats för att passa in i industrins värld så de b.l.a. får en friare passage för sina mikrovågsprodukter. Nu ska ju t.e.x. eriksson avskeda väldigt många och på sikt så lämnar de nog Sverige och vad har vi då kvar mer än en skadad befolkning. En hel del som tyder på att 3 respektive 4 g har påverkan på minnet också och demens slår till i allt tidigare ålder. Mer dödlig medicin att vänta.
  De flesta som är drabbade har inget annat val än att acceptera en psykisk diagnos eftersom vi lever i ett sådant ekonomiskt system att det är absolut nödvändigt med en inkomst. Nu blir det än värre för en läkare ska inte ens kunna bedöma arbetsförmåga längre. Vad har de sitt fackförbund till. (För övrigt så finns inte läkareden längre, den har ersatts av att Socialstyrelsens anvisningar ska följas).

 2. 2

  Äntligen! Vi befarade att Du slutat skriva krönikor!

  Jag är övertygad om att SSRI-preparat ligger bakom vansinnesdåd inom skolvärlden. Barn med bokstavsdiagnoser medicineras ofta med dessa preparat, som ger abstinenssymtom som liknar den initiala diagnosen så till den grad att läkarna uppfattar det som att sjukdomen förvärrats och ger ännu högre doser.

 3. 3

  Peter Götzsche är som den lille pojken i kejsarens nya kläder. Men alltför få reagerar.
  Peter Götzsche borde framträda i riksdagen och berätta om detta, för detta är en stor skandal!

  Professorn har visat att de som äter anti-depressiva mediciner tar livet av sig dubbelt
  så ofta, som de som äter placebo.

  Bovarna i dramat är läkemedelsindustrin, men också de som låter sig köpas av läkemedels
  industrin. De ynkliga farmakolog professorerna, som vet, men blundar.

 4. 4

  Dennis:
  Ett bra exempel på detta är att psykiatrer anses vara bäst lämpade på att behandla det allt vanligare förekommande utmattningssyndromet, som i de allra flesta fall beror på binjuresvikt – strypt produktion av de viktiga stresshormonerna adrenalin och kortisol. Utan dom blir det inte mycket gjort, man orkar inte ens sova!

 5. 5

  Ett bevis för att min tes om läkare/psykiatriker ”affärsmän i vita rockar”. Dessa personer har större lojalitet till läkemedelsbolagen och den medicinska sk. vetenskapen än vad de har till sina patienter. Det duger inte att som patientorganisationer skriker efter mer och dyrare mediciner när det är verklig vård och omtanke i terapiform som krävs. Konstigt nog gäller det både medicinen och psykiatrin. Diagnos inom psykiska åkommor är ett godtycke som i mina ögon är kriminellt. Att efter tabeller ställa in sort och styrka till ångestfyllda patienter är brottsligt mot de mänskliga rättigheter som idag formuleras av FN. Tvångsmedicinering är ett oerhört ingrepp i dessa människors integritet, vilket måste få ett slut. Vill till slut tillägga att det finns några få fåtal av läkare och psykiatriker som inte alls kan inlemmas i termen ovan, men tyvärr är de alldeles för få för att över huvud taget komma fram i debatten. Men tack vare bloggar som denna och på fb börjar det luckras upp, men vägen till befrielse av den sjuka vården från det ”affärsmannaskap” den idag ligger under är än så länge lång.

 6. 6

  Jag har jobbat inom psykiatrin och kan intyga att framför allt läkarna är insnörda i ett system de inte kan ta sig ur. Men allt som Göran visar på gäller också annan medicin. Håller själv på att försöka sätta ut betablockerare som jag felaktigt övertalades att ta. Jag får kraftig abstinens vid den minsta nedtrappning av Metoprolol med skenande hjärtklappning och yrselattacker. Jag kommer aldrig att kunna vare sig trappa ner eller slippa den här medicinen. För då får jag hjärtbesvär. Konstig situation.

 7. 7
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Erling

  Tack för uppmuntran!

  Orsakerna till våra mentala problem är externa och därför av de mest skiftande slag. De orsakas inte av några ”kemiska obalanser” i hjärnan som är läkemedelsbolagens mantra när det talar om sina SSRI-preparat. Detta förstår de också flesta av oss alltför väl. Skilsmässor, outhärdliga arbetssituationer, ekonomiska besvär, konflikter med nära och kära – listan kan egentligen göras hur lång som helst.

  Hur dessa externa mentala påfrestningar påverkar vår fysiologi är ofta subtilt och visar sig därför inte vid någon normal provtagning. Som du nämner är det knappast någon tvekan om att det är balansen i stresshormonsystemet som tar stryk i första hand och mellan det sympatiska och parasympatiska systemet som påverkar så mycket i kroppen – från hjärtat till matsmältningen och detta är också väl känt.

 8. 8
  Dr. Göran Sjöberg säger

  kronikor

  Ja – det hela är kriminellt som Götzsche påpekar.

  Detta har jag hört från andra med hjärtsjukdom också – de kommer inte bort från betablockerarna när de tagit dom för länge – läkemedelsberoende av psykofarmaka helt enkelt

  Därför att jag själv så glad att jag tidigt insåg detta vansinniga med medicinering redan några månader efter min infarkt 1999 och därför klippte all medicinering inklusive betablockerarna som gjorde mig så indifferent.

  Den senaste kardiologen hade oförskämdheten att skriva ut fem nya hjärtmediciner fast han mycket väl visste att jag aldrig skulle hämta ut dom. ”Jag följer guide-lines!” som han uttryckte det. Som en sista oförskämdhet ringde han också efter ett tag och frågade om jag hade tagit medicinerna.

 9. 9

  Dr. Göran S. Du har ju i alla fall en ”läkare” som bryr sig något? Inte alla har det, exempelvis har jag ingen läkare som ser om min diab-2 här i Örebro. Inte för att det gör något för jag sköter det hela själv med LCHF. Det är väl inte så bra att läsa lusen av läkare och diabetessköterskor man blir ju inte populär som patient när man vet mer om sin sjukdom än vad personalen gör. Konstigt?

 10. 10
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Kjell

  För att undvika missförstånd är jag inte medicine doktor utan har forskat inom naturvetenskapen i många år på Chalmers. Sedan 7 år har jag också ägnat mycket tid åt att ”forska” inom detta med kost och hälsa.

  Det är väldigt lätt att bli impopulär när man protesterar mot dumheterna inom sjukvården.

 11. 11
  ByPass x2 säger

  Lisa Öberg — fil dr, lektor i historia, Södertörns högskola, Huddinge — hade en högintressant artikel i Läkartidningen nr 37, 2001 om just det faktum att Svenska läkare tydligen är ganska ensamma på den internationella arenan om att INTE svära den berömda eden, ofta förkortad med det självförklarande ”Do No Harm”!
  https://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda23409.pdf

  Dessvärre bara ETT av alla Sveriges allt för många ”skam-rekord”….

  Och så sent som 2015-10-25 hade Kalmartidningen en artikel om samma ämne:
  https://www.barometern.se/ledare/dags-att-lakarna-borjar-svara/

  Har Sverige planetens sämsta läkare, kan man undra?
  Visst, vi har väldigt många duktiga kirurger och sjuksköterskor MEN de diagnostiserande läkarna….
  Vems ärenden går de egentligen?
  Handlar det bara om att sälja så mkt giftiga kemikalier som möjligt?

  På min vandring genom livet har mången ”diagnosläkare” korsat min stig och de flesta av dem har jag inte fått särskilt stort förtroende för. De har däremot varit väldigt flitiga med att ge mig ett oräkneligt antal rikligen ifyllda gula receptblanketter med ”hjärtmediciner” av allehanda slag.

  Som tur är klev jag av en slump på LCHF-tåget med dess hitintills fåtaliga RIKTIGA läkare och DET blev den riktigt STORA positiva förändringen i mitt liv, hälsomässigt och medicinskt sett…

  Stort TACK till dr Annika Dahlqvist och dr Andreas Eenfeldt — ni har berikat min vardag mer än de flesta!

 12. 12

  Hej Göran! Du skriver att psykisk sjukdom beror på yttre faktorer och att psykoterapi är den behandling som krävs. Det stämmer inte, vilket du säkert vet. Både bipolär sjukdom och schizofreni är ärftliga och enbart terapi fixar inte dem. Du gör oss med psykisk ohälsa en otjänst med såna här svartvita texter.

 13. 13

  Göran, tar du selen och Q10?

 14. 14

  Malin #12 Varför tar du inte och läser Peter Götzsches bok?

 15. 15

  Jag skulle vilja veta hur många av de ensamkommande flyktingbarnen och övriga flyktingar som är satta på medicinering. Man blir ju misstänksam när man läser i tidningen om diverse märkliga händelser och aggressivitet. Är det sprunget ur läkemedel tro? Hur tar man reda på detta?

 16. 16

  Många tror att de sitter i ett livslångt genetiskt fängelse. De stackars satarna finns det inget hopp för! Om de inte blir avlurade eller olurade. En närmast hopplös uppgift. Eftersom tvångsberoendet av medicin funkar från dag ett. Det är lätt att sortera ut dessa medicinberoende från andra eftersom de har samma spirituella utstrålning som knarkare.

  Psykisk sjukdom ÄR en biokemisk obalans i kroppens kemiska funktion. Förmodligen så enkelt som D- eller C-vitaminbrist, eller omega 3. Ska en människa fungera optimalt, så kan hen inte styras av tvångstankar. Patienterna offras för big pharmas inkomster.

  Jag trodde länge att det var D vitamin som befriade mig från mina regelbundna depressioner. Men jag har haft slut på D en tid och äter nu bara C och omega 3. Jag har full koll på min hjärnverksamhet ändå och sover gott på nätterna.

  Förmodligen är det en kombination med kokosfett och gurkmeja också.

  Man får inte skuldbelägga terapisidan i frågan. Då är det frågan om att använda sin sjukdomsproblemik för att manipulera sin omgivning att tvingas underkasta sig deras sjukdom. Rent ut sagt vidrigt. Även om det är omedvetet. Stackars omgivning.

 17. 17
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Malin,

  Av din hemsida förstår jag att du tycker om att läsa böcker så varför inte följa Helges råd. Det är många med psykisk ohälsa – bra att du inte använder ordet ”sjukdom” – som fått en helt ny syn på sin ohälsa efter att ha läst Götzsches böcker.

 18. 18
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Lars, jo jag satsar som du helt på alternativmedicin i form av kosttillskott där olika vitaminer ingår; C, D, A, K2 och framför allt E-vitamin mot kärlkrampen – fungerar alldeles utmärkt för mig

  Selen och Q10 ingår också även om jag oftast får i mig Q10 genom inälvsmaten, framför allt hjärta. Speciellt de som lurats att ta statiner måste få i sig Q10 vilket läkemedelsbolagen talar tyst om.

  I grund och botten är det nog en strikt LCHF-kost där vi undviker alla kolhydraterna det som kan rädda oss som blivit metabolt skadade av vår förgiftade mat. Detta gäller för övrigt även de som drabbats av psykisk ohälsa. En bekant som var allvarligt skadad av bipolär ohälsa åt typiskt bara mjölmat. Sjukvården lyckades för övrigt på något år med elchocker och psykotropa medel göra så att han aldrig mer kommer att kunna fungera i vårt samhälle.

  Psykiatrin är idag som sagt kriminell i händerna på läkemedelsbolagen.

 19. 19

  Jo lätt att bli impopulär är det. Det står väl bonus i form av resor på spel. Som du Göran skriver följer de flesta guidelines men de har ju ändå möjlighet samråda med ”kunden”. Utskällning ska de ha mer av.

 20. 20

  Personligen kan jag visst tänka mig att en medicinbehandling eller annan miljöbelastning kan ge skada på dna som i sin tur är ärftlig.

 21. 21

  Helt klart är det stress, näringsbrister och förgiftningar som är orsakar allehanda problem när vi blir sjuka eller känner ångest eller depression. Att sedan fylla på med mer stress i form av främmande kemiska gifter skapar bara ett bestående livslångt lidande. Det är ju det som är meningen, att vi heller helst ska avlida innan pensionen ska hämtas ut. Det som kanske finns kvar efter ett livslångt slit. Den som förstår detta förstår också att vi måste förändra allt från grunden. Riv ner och bygg upp på nytt efter folkets erfarenheter av hur allt blivit som det blivit. Det finns mycket att säga om Kuba, men en sak har de fattat och det är att utbilda sjukvårdskunniga och intresserade människor som ställer upp för billiga löner för att bistå skadade och sjuka runt om i världen. Själv har jag som naturläkare hjälpt många, framförallt kvinnor gratis. Visst det går inte att leva i detta samhälle så och man måste ha ett annat yrke vid sidan om som försörjer familjen.

 22. 22

  Är också, precis som Georg W, övertygad om att psykisk ohälsa är en biokemisk obalans i hjärnan och att det bästa man kan göra är att ta sina tillskott av vitaminer och mineraler, som Göran gör, för att stödja även alla dessa olika hjärnceller…och undvika i den mån man kan alla de farliga mediciner, som rekommenderas av psykiatrikerna, ofta med katastrofala resultat….
  Om man betänker att hjärnan består av 100 miliarder neuroner PLUS 900 miliarder glia-celler, typ astrocyter, oligocyter och microglia, alla med sina speciella uppgifter i hjärnan, och alla alla behöver näring…och så matar vi dom stackars cellerna med den dåliga kost industrin tillhandahåller i sina köpcentra… Och jag ryser bara jag tänker på godis-butikerna, där föräldrar går med sina barn och låter dom ladda ner godis av alla de slag med stora spadar i stora påsar, vilket jag sett nån gång… Inte undra på att ohälsan ökar och så även våldsdåden och brottsligheten, det är ju en fråga om både kroppslig och psykisk ohälsa. Suck..

 23. 23

  Indikationer att psykisk ohälsa kan vara relaterad till kosten (gluten och kasein):

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4809873/

 24. 24
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Johan,

  Det finns mycket som talar för detta.

  Framför allt tycks detta kunna kopplas ihop med en havererad tarmflora och som sedan göds av socker och kolhydrater. Den läckande tarmen som är resultatet släpper igenom proteiner (gluten är en del av detta) som skadar hjärnan om man ska tro läkaren Campbell McBride. Speciellt ADHD hos barn har hon specialiserat sin kliniska behandling på. Här är det väldigt strikt LCHF det handlar om som botemedel..

  https://annikadahlqvist.com/2016/07/20/fermenterad-mat-goda-bakterier-och-var-halsa/

 25. 25

  Enligt Peter Götzsches finns det ingen forskning som visat att kemisk obalans är orsaken till psykisk ohälsa. Han skrev detta i en kommentar på lakartidningen.se. Fick dessutom stå oemotsagd från rätt aggressiva psykiatriker på den pubkten, vilket jag tolkat som att det ligger mycket sanning bakom det påståendet. Många i vårt samhälle som åter medicin tror på denna lögnen eftersom dom fått den berättad för sig av sin psykiatriker.

  Har själv gått igenom ett par års lång terapi och kan bara hålla med honom. Det är helt enkelt något annat som ligger bakom psykisk ohälsa.. Vår biologiska syn på människans psyke är kanske 1900 talets största skandal. Jag har fått ett nytt liv och att tillfriskna var både en fysisk och psykisk upplevelse. Helt utan mediciner och kostråd.

  Medveten om att jag nu skriver på ett forum där människor blivit hjälpta av kost och har kanske en annan tro. Men därför kanske extra intressant att höra någon med ett annat perspektiv?

  Angående schizofreni så finns det vad jag vet minst två fungerande terapimetoder med forskningsstöd. Arv och miljö spelar ungefär lika stor roll för schizofreni om jag minns rätt. Finns säkert olika åsikter där, åsikter, inga sanningar.

  Allt gott
  Andreas

 26. 26
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Andreas,

  Tack för en intressant kommentar till min krönika!

  Som du påpekar får man aldrig bli kategorisk och dogmatisk. Det som fungerar för en person fungerar oberoende av vad andra kan tycka.

  Just nu läser jag en ny intressant bok skriven av en psykiatriker på KI, Anders Hansen. Boken heter ”Hjärnstark, Hur motion och träning stärker din hjärna”. Han måste med nödvändighet tro på psykotropa medel, annars kunde han knappast vara kvar som överläkare.

  Däremot argumenterar han väldigt övertygande för hur motion kan ha minst lika bra verkan som psykofarmaka. Regelbundna promenader kan enligt honom åstadkomma underverk på några veckors sikt.

 27. 27
  Anhörig säger

  Hej,
  Vill bara framhålla att en metod hjälper inte alla. Definierar dessutom inte vare sig autism eller adhd/add som en sjukdom, utan som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  Jag har läst om människor som mått mycket bättre av en strikt ketogen kost och det är bara att gratulera och glädjas med dem.
  Väl värt att komma ihåg är att funktionsnedsättningens yttringar kan se olika ut över tid. Det betyder inte att den är botad, men att en del vuxna personer kan hantera det på ett annat sätt. Men åter: Det gäller inte alla.
  Har själv erfarenhet av själva kosten, men åt motsatt håll. Person med Aspberger och add. Strikt lchf under flera år ändrade inte någonting. Ingen effekt alls. Däremot blev hen normalviktig och fick en lugnare mage, vilket självklart är ett bra skäl att fortsätta. Motion är också ett fantastiskt bra sätt att hantera funktionsnedsättningen. Jag har mött många med adhd som tränar för att må bättre.
  Så det jag vill ha sagt är att kosten inte alltid har effekt på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kanske har det mer effekt i fosterstadiet, under hjärnans utveckling? Jag tror att det är så, men att det finns fler saker som ligger bakom.
  Min erfarenhet är för övrigt att det inte alls är så lätt att få diagnos. Utredningsarbetet är omfattande och ger inte något utrymme för godtycklighet. Här finns fasta kriterier som måste uppfyllas. Problemet är snarare det motsatta: Vårdpersonal som fortfarande tror att adhd inte finns, skolpersonal som undviker utredning därför att det krävs extra resurser i en hårt pressad ekonomi.
  Jag hoppas på bra forskning, utan bindningar till läkemedelsindustrin eller någon annan part.
  Konstaterar också att en del människor verkligen behöver de här medicinerna. Andra behöver inte och alla får det inte heller.
  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är oerhört allvarligt. Det kan vara direkt livshotande. Hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt, det behöver inte alls vara fel, men vårt samhälle och dess uppbyggnad gör det fel, med oerhört lidande som följd.
  Apropå SSRI-preparat: Kloka läkare skriver inte ut det till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom det ökar risken för bland annat psykoser. Om hjärnan fungerar annorlunda kommer medicinen också att fungera annorlunda än vad som var tänkt.
  Har också erfarenhet av GAD, generaliserat ångestsyndrom. Här har många behandlats med Lyrica. Flera drabbade blev inlagda, i mycket sämre skick och i akut behöv av avgiftning. En läkemedelsskandal i mina ögon.
  Hela det här området är i skriande behov av mer forskning. Jag är inte övertygad om någonting, däremot hoppas jag på fler svar en dag. Orsakssammanhang, behandling. Vi behöver mer kunskap.
  Jag ska läsa Peter Götzsche med stort intresse. Eftersom vi pratar om livshotande tillstånd är all kunskap värdefull.
  Tack för ordet.

  PS Jag har läst den här bloggen i många år. Det här är första gången jag skriver. Eftersom jag är djupt engagerad i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ville jag ge min syn på det, vilket helt bygger på egna erfarenheter och samtal med drabbade, samt skolan och vården. Därför har jag inga länkar. Bara mina tankar där jag står just nu. Sen finns det ju mycket mer inom psykiatrin än just detta. Därför ser jag verkligen fram emot att läsa Götzsche.

 28. 28

  En länk som jag tror kan vara till nytta för dig när du försöker skaffa info. Anna har själv ADHD.
  https://www.annahallen.se/category/energibarn

 29. 29
  Anhörig säger

  Tack för länken. Följer Anna Hallén noga sedan flera år tillbaka.

 30. 30

  Göran,

  Intressant bok, håller med. Motion är helt klart nödvändigt. Däremot ser jag det inte som enda lösningen.

  Är man intresserad av att fördjupa sig mer i psykiatrin och varför den ser ut som den gör i Sverige idag kan jag rekommendera https://m.youtube.com/watch?v=FVy9cyyAi1Q
  Där intervjuas Tobias Nordin (verksamhetschef psykiatri affektiva på Sahlgrenska) av per Magnus Johansson som forskat i psykiatrins historia.

  Man får en liten inblick i att man inte riktigt kan ge den hjälp som man vill inom psykiatrin idag.

 31. 31
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Andreas,

  Apropå psykiatrins historia kan jag inte nog rekommendera vetenskapsjournalisten Robert Whitakers bok ”Mad in America” som jag tog upp i slutet av min krönika. Han har också skrivit en oerhört intressant bok om det moderna läkemedelsberoendet som är översatt till svenska ”Pillerparadoxen” – ytterst läsvärd.

 32. 32
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Anhörig,

  Tack för din initierade kommentar, vi behöver alla sådana berättelser för att få in patientperspektivet och en mer nyanserad bild än den som presenteras av det medicinska etablissemanget och som faktiskt utgör läkemedelsbolagens förlängda arm.

 33. 33
  Anhörig säger

  Min drivkraft är att adhd/add samt autism och GAD är tillstånd som är direkt livshotande. Jag vill att människor ska inse det.Jag har själv erfarenhet av flera självmordsförsök och ett tragiskt dödsfall. Jag lever i detta varje dag.
  Tycker det perspektivet ofta saknas. Istället pratar man om överaktiva barn, som om det vore det enda problemet.
  Tro mig, det är mycket värre än så. Därför är jag så mån om att det måste satsas ärlig forskning på detta. För att rädda liv.

 34. 34

  Tack för boktips Göran!

 35. 35
  Eskilstuna säger

  Anhörig, #27.

  Tycker du ger en nyanserad beskrivning av problematiken.

  Har själv en dotter med diagnosen ADHD med autismspektumtillstånd. Hon har under sju år fått diverse läkemedel utskrivna, något har kanske lindrat besvären någon grad, men inget som haft någon större påverkan.

  Inte heller träning eller en kortare period av LCHF-diet har hjälpt.

  Hennes största problem är sömnsvårigheter, och de besvär som följer därav.

  Sömnproblematiken är dock inget som någon inom vården verkar intressera sig för. När hon själv försöker göra något åt det blir det med hasch, amfetamin, morfin, heroin, subutex, samt diverse läkemedel som lycra, tramadol, benzodiazepin och linknande. När detta händer avbryter psykiatrin ”behandlingen”, och hänvisar till sin drogpolicy.

  Mitt intryck av dessa sju år är att vården helt enkelt inte vet hur man ska hjälpa i sådana här fall. Och inte någon annan heller.

 36. 36
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Anhörig

  Så sant!

  Du kommer verkligen att uppskatta Götzsches bok!

  I boken ”Hjärnstark” som jag nämnde berättar psykiatrikern, Hansen, som har skrivit boken en hel del om ADHD och nämner i förbigående att läkemedelsbolagen inte hinner tillverka så mycket Ritalin som behövs. Vilken ”genial” affärsverksamhet utan hänsyn till offren – slår maffian med hästlängder!

 37. 37
  Anhörig säger

  Dr Göran: Visste du att många är överkänsliga för både Ritalin och Concerta? För många tillsatser… Det gör mig förbannad..

  Tyvärr handlar mycket litteratur om adhd. Jag är mer intresserad av add, Den gängse inställningen är att det är samma sak, men min erfarenhet är att det inte riktigt stämmer.

  Hjärnstark finns på min läslista. Har en vardag som går i ett så ibland tar det lite tid innan jag läser ikapp!
  Tack för många kloka tankar i dina krönikor.

 38. 38

  Psykiatriska läkemedel är farligare än du någonsin föreställt dig

  Youtube film med Peter Breggin

  https://www.youtube.com/watch?v=luKsQaj0hzs

  Hans hemsida översatt till svenska

  https://translate.google.se/translate?sl=auto&tl=sv&u=https%3A%2F%2Fbreggin.com%2F

 39. 39

  Vi är så i händerna på läkemedels industrin att det är svårt att greppa.

  Dr. Peter Breggins – psykiatriska läkemedel är farligare än du någonsin föreställt dig.

  https://www.youtube.com/watch?v=luKsQaj0hzs

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa