Hoppet om en bättre sjukvård

Professor Göran SjöbergKrönika av doc Göran Sjöberg:

Hoppet om en bättre sjukvård

Jag kan inte komma ihåg någon bok som på samma sätt som den jag nu precis har avslutat, Travis Christoffersons ”Tripping over the truth”, har gett mig större hopp om att LCHF till slut kommer att erkännas på alla nivåer i samhället och inte minst som den vetenskap jag själv ser inbyggd i vår gräsrotsrörelse.

Den här boken och krönikan kan eventuellt ses som uppföljare till den ’tunga’ bok som professor Thomas Seyfried skrev om sin cancerforskning, ”Cancer as a metabolic disease”, och de två krönikor som den boken resulterade i här hos Annika.

Den känsliga frågan om cancer II

Det hela har att göra med bättre vetenskap. Med bättre vetenskap menar jag då att man upplever en förklaringsmodell som ger en mer övertygande förklaring än alla föregående modeller till något fenomen i vår verklighet. Klassiska exempel är när Galileos hypotes att jorden cirklar kring solen för 400 år sedan blev mer övertygande än kyrkans dogm att solen istället cirklar kring jorden fast båda modellerna hade sitt eget ’förklaringsvärde’. Ett annat klassiskt exempel är när Einsteins relativitetsteori övertygande införlivade Newtons klassiska mekanik i sin egen teori och en teori som dessutom ständig verifieras. Med andra ord innebär Einsteins modell av vår verklighet en ’bättre vetenskap’. Det är också så jag ser på LCHF. Vår teori har helt enkelt ett bättre förklaringsvärde eftersom den stämmer bättre överens med vår verklighet.

Det som jag nu finner speciellt intressant är att alla pusselbitar verkar falla på plats efter att ha läst ”Tripping over the truth”. Seyfried och Christofferson visar båda på de positiva hälsoeffekter på cancersjukdom som kan uppvisas om man eliminerar kolhydraterna ur kosten och då hamnar i ett strikt ketogent tillstånd och där även fasteperioder kan göra läkeprocessen ännu mer effektiv. Det intressanta är att vi noterar samma sak för alla andra ’välfärdssjukdomar’ som sockersjuka och hjärtsjukdom.

Den gemensamma grunden för alla dessa sjukdomar är att de har att göra med vår ämnesomsättning, vår metabolism, som till slut har havererat och då manifesterar sig själv i sjukdomssymptom av olika slag. Många LCHF-are är väl bekanta med det ’metabola syndromet’ där man finner markörer eller riskfaktorer som de populärt kallas och då talar vi om högt blodtryck, ’felaktiga’ blodfetter, dålig kontroll av blodsockervärden, insulinresistens och kraftig övervikt. Till det metabola syndromet räknas också direkt hjärtsjukdom och sockersjuka. Det verkar som att allt detta kan reduceras till ett för stort intag av kolhydrater och speciellt det socker som ger de snabba fluktuationerna av blodsockret och insulinpåslaget. När man insett detta lättar dimmorna och man ser då klart ’slagfältet’ framför sig med alla offer för detta metabola syndrom och förstår också varför man själv blev en av alla dem som allvarligt skadas på denna krigsarena genom den kemiska krigföring som vi utsätts för genom socker och växtoljor av olika slag.

När nu dimmorna har lättat framträder också alla de små fotsoldater på slagfältet och som utgör själva grunden i vår ämnesomsättning och de är våra så kallade energifabriker, mitokondrierna, där alla våra 10 000 000 000 000  celler var och en innehåller några tusentals fotsoldater. Dessa mitokondrier utgör minnet av den geniala förening som inträffade då våra encelliga förfäder som hade utrustat med en cellkärna, de s.k. eukarioterna, simmade omkring i världshaven och etablerade ett ekologiskt samarbete genom att helt enkelt svälja de bakterier som hade förmågan att använda syre för att skapa användbar energi. Energiproduktion kunde då öka mer än tiofalt i jämförelse med de metabola processer som tidigare inte använde syre, den s.k. syrefria förbränningen.

Fungerar inte mitokondrierna innebär detta av naturliga skäl en katastrof för våra celler och det är detta som inträffat i våra cancerceller som alla karaktäriseras av just ’kvaddade’ mitokondrier. Det metabola ’haveri’ som Seyfried och Christofferson talar om bygger på vad nobelpristagaren Warburg kom fram till redan på 1930-talet och han deklarerade klart att cancer är just en metabol sjukdom. I och med att gentekniken tog över under den senare delen av 1900-talet framstod Warburgs metabola förklaringsmodell som föråldrad men det är för mig knappast någon tvekan om att den snart kommer att återupprättas inte minst sedan en av genteknikens förgrundsgestalter, Watson, nyligen tagit bladet från munnen och erkänt att idén om att DNA-mutationer som orsaken till all cancer helt enkelt är ohållbar som förklaringsmodell.

Istället verkar det som att en sammanslagning av de två förklaringsmodellerna, det metabola haveriet i mitokondrierna och DNA-mutationer, ger en mer övertygande förklaringsmodell och där det metabola haveriet är den primärt drivande faktorn och DNA-mutationerna det sekundära.

Det hela påminner lite om hur Galileo med sitt teleskop övertygande återuppväckte och vidareutvecklade Kopernikus idé om att det är solen som står i centrum. Nå – inte ens Kopernikus var den första med dessa idéer utan de härstammar från de ’gamla grekerna’.

Att LCHF är bra för vår hälsa kan för övrigt alla intresserade också läsa om i de ’klassiker’ som finns bevarade från den tiden.

Comments

 1. 1

  Mycket bra sammanfattat!
  En sak som jag ser som viktig i sammanhanget är delförklaringen att mitokondrierna bränner fett/ketoner ”renare” än de bränner glukos. Att färre destruktiva oxidationsprodukter (ROS) bildas vid förbränning av fett (alltid via ketoner ?) gör alltså kolhydrater och glukos till reservbränslen och kolhydratsladdning framstår som en desperat åtgärd att ladda upp mer energi till priset av ”baksmälla” i form av snabbare avtagande hälsa, medans fettdrift blir ett långtidsbränsle inte bara i extraordinär uthållighet utan även i bevarandet och – i ofta som våra fall – återställande av hälsa,

  Min fråga till dig – och andra – är vilka studier, bevis, förklaringar det finns som fastlsår att glukos är ett mer nedsmutsande bränsle än fett ? Alltså något för ”faktaresistenta” att tugga på.

 2. 2
  Docent Göran säger

  @ stenB:

  Frågan om ROS är som du påpekar central. Christofferson benar klargörande i den kontroversiella frågan om antioxidanter och ROS i samband med cancer. Seyfried dyker i sin bok djupare i denna frågeställning men undvek min fråga om antioxidanternas betydelse när jag frågade om hans syn på Linus Paulings försök med stora doser C-vitamin på cancersjuka. Frågan är antagligen väldigt komplex och lite undersökt och man bör då kanske undvika enkla kategoriska påståenden vilket kanske också är ett karaktäristiskt drag hos ’välbalanserade’ forskare som Seyfried.

  Din fråga om glukos förstod jag nog inte riktigt. Man kan ju se glukos och alla andra sockerarter som redan till hälften oxiderat fett vilket också förklarar deras lägre energivärde per viktenhet men det var väl knappast svaret på din fråga.

 3. 3

  Frågan om glukos:
  ” …att glukos är ett mer nedsmutsande bränsle än fett ”. Alltså finns det klara/enkla försök som visar att glukos bildar mer ROS än fett per producerad energienhet?

 4. 4
  Hanveden säger

  I detta föredrag belyser professor Ingemar Ernberg detta…

  ”Cancerceller tycks älska socker – Otto Warburg hade rätt för 90 år sedan!”

  https://www.youtube.com/watch?v=wF2GuqZGJd8

  mLCHFh 🙂 .

 5. 5
  Docent Göran säger

  stenB Skrev:

  att glukos är ett mer nedsmutsande bränsle än fett

  Jag inser hur lite jag egentligen vet om de detaljer som är inblandade i våra energifabriker men ROS är inte ämnen som kan sväva omkring fritt utan är som namnet säger väldigt reaktiva och det är därför de kan ställa till oreda i cellmaskineriet. Men om energifabrikerna fungerar som de ska i friska celler kan de rimligen inte släppa ifrån sig mycket ROS

  Att det hela är oerhört komplext råder det knappast någon tvekan om. När jag nu tittar i min Alberts ser jag att det vid förbränningen av glukos finns minst 2000 enzymatiska processer dokumenterade. Eftersom fettet tillskillnad mot glukos direkt kommer in i mitokondrierna är det rimligt att färre processer är inblandade. Det är kanske därför man eventuellt tala om en renare förbränning när det gäller fettet. Det finns nog en viss risk med denna typ av förenklingar.

  Jag ser i registret i Seyfrieds bok att han tar upp ROS på runt 20 sidor i sin bok. Att ROS är en orsak till de skadade mitokondrierna i cancerceller verkar vara helt klarlagt.

 6. 6

  Alla paradigmskiften är svåra. Finns så mycket prestige, kapital och personligt förtroende, icke minst ett helt yrkesliv investerat i det gamla.

  Jag brukade tala om ”de små stegens revolution” för mina studenter. Att det på sikt är effektivare om man kan få 100 individer att ta ett steg var än att en individ tar 100 steg. De hundra personerna får 100 personer var att ta ett ett steg och så fortgår det…

  Det verkar trots allt motstånd, som den där Malous kommentar i TV-progammet som jag inte såg, så var det nog många tittare som ändå fattade.

  Tack för ännu en intressant krönika!

 7. 7
  Docent Göran säger

  @ Hanveden:

  Jag såg en föreläsning av Ernberg och uppskattade verkligen hans ödmjukhet i förhållande till det vi kallar ’epigenetik’ och framför allt vår bristande kunskap om hur cellerna kan ’komma ihåg’ vilken typ av cell de är när de delar sig.

 8. 8
  Hanveden säger

  @ Docent Göran:
  Jag har just lyssnat och tittat igenom videon med Ernberg och där är många intressanta uppslag och även professor Tore Persson är med och tar upp intressanta frågeställningar i frågestunden efter föredraget.

  På Integrativ Medicins sida här på nätet finns en hel rad intressanta föredrag inspelade bla med professorerna Tore Schèrsten och Karl E Arfors…

  https://integrativ-medicin.se/

  mLCHFh 😉 .

 9. 9
  Lars Bern säger

  Bra sammanfattning Göran! Lovar även återkomma till det du skriver om i mina skriverier.

 10. 10

  Hittade inget bättre ställe att lägga in det här på.

  Storbolag försöker ta patent på frukter, grönsaker och boskapsdjur.

  https://kampanj.skiftet.org/page/s/nej-till-patent-pa-livet

  Någon som har bättre koll på vad som händer?

  Är det en skenmanöver eller är det ett seriöst försök att ta patent på all mat?

 11. 11

  Här ett annat OT, en svidande kritik av Monsanto och deras produkt Round-up. reportaget om giftet börjar ca 30 min in i videon. Den är tyvärr på franska, men Göran och några andra kanske vill titta i alla fall!
  https://pluzz.francetv.fr/videos/envoye_special_,135446762.html?queryId=topic-81394#startTimecode=6245

 12. 12

  @ Erling:
  Ser ut som om endast visbart i Frankrike, iaf inte på Irland.
  Kanske det finns youtube-klipp av det ?

 13. 13
  Docent Göran säger

  @ Erling:

  Tydligen går den inte att se från Sverige av någon anledning.

  Nu missade jag därför en chans att ’friska upp’ min franska 🙂

  Professor Stefan Jansson som är Sveriges mest framträdande GMO-förespråkare klagade för övrigt bittert över Frankrikes hållning i GMO-frågan och speciellt när jag framhöll att Professor Seralini hade vunnit en rättegång i Frankrikes högsta domstol mot det förtal han utsatts för från Monsanto och dess handgångna män då han med sin forskning visat hur GMO-majs allvarlig skadar hälsan hos försöksdjur.

  Tyvärr har min intressanta kommunikation med Jansson nu upphört när vi gemensamt kom underfund med att vi har olika syn på vad som är vetenskap när han opponerade sig mot min uppfattning att konsensus aldrig kan vara samma sak som vetenskap.

 14. 14

  Här en annan vinkel på Glyfosat. Det sprayas på bomull. Alltså mycket av det vi betraktar som vanliga rentvättade kläder, av bomull, innehåller rester av glyfosatgiftet.
  Inte bara tamponger som beskrivs här: https://www.youtube.com/watch?v=1jm1ZdnUOsk
  Hur var köper man giftfria bomullsprodukter idag?

  Göran: Konsensusvetenskap går ju inte, så dessa faktaimmuniserade får kanske kalla det för konsensusskap, Modell SLV.

 15. 15
  Bo Blomberg säger

  @Sten
  Kravodlade bomullsplagg finns att köpa på många ställen. Hur regelverket ser ut kontra Glyfosfat vet jag dock inte…

 16. 16
  I Like Neil Young säger

  Efter en tuff arbetsvecka med en släng av Svininfluensa, som verkar gå nu, men där jag ändå lyckats hålla mig på benen med ett abnormt högt c-vitaminintag och kolloidalt silver, tillika mitt övriga vitamin och mineralintag, så sitter jag nu här njuter i sängen på lördag förmiddag, nästan helt frisk (vad jag hört så ligger folk runt om i samhället åt höger och vänster med hög feber i flera veckor, väldigt många är sjuka just nu) med en kopp kaffe och nyaste numret av tidningen 2000 talets vetenskap. Här finns en lång, UNDERBAR artikel om Mathias Rath och hans arbete med c-vitamin bland annat. Jag rekommenderar alla som har intresse av C-vitamin och hälsa, tillika GMO, Monsanto, Morgan – Rockefeller – Rothchild, det fria ordet, EU, Cancer och Reumatoida sjukdomar att läsa denna artikel – prenumerar ni Inte så gå ut och köp – det är näst intill en order..:) för det är VERKLIGEN läsvärt.

  Hursomhelst – det han beskriver hände efter andra världskriget är precis samma sak som enligt dr Greer hände det Amerikanska militärindustriella komplexet, fast från läkemedelssidan. Det hela är egentligen otroligt otäckt. Jag tror vi måste slåss för vår frihet så som vi aldrig gjort förut.

  Gifter man ihop det dr.Greer säger med vad Mathias Rath säger – så tonar ju en bild fram som nästan får en att kippa efter andan.

 17. 17
  I Like Neil Young säger

  Jag glömde lägga till biten om hjärt och kärlsjukdom – när jag räknade upp det man kan tillgodogöra sig i artikeln.

  https://www4.dr-rath-foundation.org/index.html

  Vill man kolla på dr,greer går man in på Youtube och söker på
  how the secret government works

  Men var beredda på att bli rejält Ilskna när ni inser hur upplägget är

 18. 18
  I Like Neil Young säger

  Ytterligare ett tillägg. Jag menar inte att Hijacka din tråd eller ditt ämne Göran. Jag tycker det du skriver hänger ihop med det jag skriver. Angående cancer så tror jag att man för länge sen har insett vad det ”egentliga” problemet i stort är. Jag skriver i stort – för cancer är svårt – det inser jag också. Men den korrekta ”sanningen” tillåts aldrig komma fram – och det beror på pengar, eller annorlunda uttryckt dom miljarder dollar man förlorar på att folk inte får cancer i så stor utsträckning. Det är min övertygelse att det största problemet ligger där. Precis som med diabetesindustrin.

 19. 19

  @ sten:
  @ Docent Göran:
  Synd, men inte helt förvånande. Många svenska program går tyvärr inte att se hos oss heller.
  En kort sammanfattning:
  En dansk grisuppfödare fick, med början för några år sedan, smågrisar med fysiska fel: Han visade ett antal nyfödda, sparade i frysen, vilka alla hade allvarliga fosterskador, en med två huvuden, en annan utan huvud – trynet satt direkt på kroppen, någon hade extremt stor tunga, som stack långt utanför trynet… Han kunde härleda epidemin från det tillfälle, då han bytte foder till suggorna. Det nya var mjöl av sojabönor. Sojan var genmodifierad och besprutad med glyfosat. Sedan skildrades situationen i Argentina, där man helt hämningslöst använder samma koncept. Där visade man skadade barn till familjer, som bodde och jobbade på odlingarna. En mamma skildrade hur hon, medans hon var gravid, blivit utsatt för flygbesprutning av glyfosat och fött en gravt skadad pojke. Fler exempel visades, men jag kroknade och försökte sova. Svårt att ta till sig allt elände!

 20. 20

  stenB Skrev:

  Min fråga till dig – och andra – är vilka studier, bevis, förklaringar det finns som fastlsår att glukos är ett mer nedsmutsande bränsle än fett ? Alltså något för ”faktaresistenta” att tugga på.

  Skillnaden är sättet att utnyttja glukos som energikälla. Bränner man glukos med god tillgång på syre i mitokondrierna blir det minimalt med ROS, medan om det är brist på syre pga stor ansträngning eller någon sjukdom eller inflammation måste mitokondrierna använda en jäsningsprocess, som ger mer ROS. Cancerceller har defekta mitokondrier och kan inte använda syre i sin energiomvandling och tvvingas till jäsning konstant. Mitokondrierna i en cancetcell kan inte använda ketoner, då dessa kräver tillgång till syre.

  Det var förklaringsmodellen, jag antar att Seyfried sitter inne med forskningsreferenserna.

 21. 21
  Docent Göran säger

  I Like Neil Young Skrev:

  Jag menar inte att Hijacka din tråd eller ditt ämne Göran. Jag tycker det du skriver hänger ihop med det jag skriver.

  Tvärtom tycker jag dina kommentarer alltid är relevanta.

  Apropå Svininfluensa undrar jag om det var detta som drabbade min hustru men som nu också verkar ha gått över på något dygn. Själv kände jag mig snuvig några dagar och undrade vad som var på gång men nu känner mig frisk som en nötkärna igen.

  Jag såg artikeln om C-vitamin i 2000-talets vetenskap. Själv är jag ’frälst’ sedan flera år och ’sippar’ dagligen i mig ett stort glas vatten med 6 gram C-vitamin

  När jag skriver att ’pusselbitarna faller på plats’ i min krönika så menar jag just att de flesta av våra så kallade välfärdssjukdomar beror på en och samma sak – ett havererat immunförsvar och där de största bovarna är vårt höga intag kolhydrater, speciellt socker och av växtfetterna omega-6. De gifter som vi utsätts för i vår miljö bidrar också till stora påfrestningar på vårt immunförsvar.

  Som Erling påpekar verkar det som om glyfosatet är det värsta jordbruksgift som har drabbat oss sedan DDT var på tapeten. För övrigt jobbar jag just nu med nästa föreläsning för Fläskligan och den kommer att handla om EKO-mat och alla miljögifter vi utsätts för. Detta med fosterskador hos djur och människor är ruskigt men väldigt belysande för hur celldelningen störs i tidiga fosterutvecklingsskeden. Avslöjandena om att de deformerade huvudena i Braslien inte beror på det Zikavirus som sprids av myggor men som basuneras ut i media utan istället på de besprutningsmedel mot mygglarver i dricksvatten som Monsanto så gärna tillhandahåller belyser ju samma sak.

 22. 22

  Bra artikel av professor Bengmark om D- vitaminets stora betydelse.
  Sedan två år tillbaka har maken och jag tagit 5000IE D3 varje dag på vintern och vi upplever en stor skillnad såtillvida att vi inte längre blir förkylda ett eller får influensa fastän vi träffar massor med snoriga och infekterade barn o vuxna. Man blir pussad på munnen av snoriga rara barnbarn men bassiluskerna verkar inte ”fästa” längre. För att inte tala om den fruktade vinterdepressionen som nu är ett minne blott.
  https://bengmark.com

 23. 23

  Läste om D-vitaminet men läste även de andra artiklarna:

  ”Hormoner följer i stort sett fettet när mjölken separeras i olika fraktioner och innehållet är därför störst i smör och ost”

  Borde vi sluta med smör?

  ”För optimalt upptag i grovtarmen borde man i stället äta enligt 80/10/10-modellen – 80% råa grönsaker, 10% vegetabiliska fetter och 10% vegetabiliska proteiner.”

  Trodde animaliska fetter och proteiner var bättre.

 24. 24

  Hormoner används knappast i Sverige för ökad mjölkproduktion, däremot i mängder i USA , vad jag förstår.

 25. 25

  @ Daniel:
  Ett optimalt näringsintag kan teoretiskt uppnås genom att man äter 7kg råa grönsaker varje dag. Såg jag i en BBC-dokumentär. Det innebär då 1,4kg margarin, eftersom hälften är vatten och lika mycket protein, men förmodligen mycket mer för att få de aminosyror som kroppen behöver. Tungt och katastrofalt för tarmen och en heltidssysselsättning. Jagad av en ständig hunger! Been there done that!

  Att jämföra med 250gr ekologiskt grönbeteskött och 250gr animaliskt mättat fett. Tarmen tycker det är optimalt med ett halvt kg ekologiska livsmedel att hantera varje dag och fiser åt all annan onödig biomassa/stärkelse du stoppar in. Ju mindre vi belastar tarmarna och ju mer de sover, desto längre får vi vara unga och friska!

 26. 26

  @ kicki:
  Bengmarks artikel om vitamin D var intressant, tack f länken! Intressantast var resonemanget om nivåer. För att nå samtliga bra egenskaper av vitaminet krävs högre doser än vad som anses normalt. Läs artikeln! Märk dock att statiner, som ju anses som universellt kosttillskott för alla 50+, hämmar syntesen av vitamin D!!! Vitaminet bildas ju utifrån kolesterol!

  Här är länken en g till
  https://bengmark.com

 27. 27

  Sanningen på tre minuter.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ix-so6ifG_0

 28. 28

  Kul Sugarlåt! Programmet Sugar … igår på TV var underhållande och inte alltför docerande, humor är altid välkommet. Kan ses på SVTplay DOX tills vidare för er som missade p@ Georg W:

 29. 29

  Heter Sockerfilmen på SVTplay

 30. 30

  Ett strålande experiment. Bara äta vanlig ”nyttig” mat i 2 månader. Ingen får missa denna dokumentär! Fler än Vi kämpar för en bättre värld. Det finns hyffsat medvetna människor här och där på Jorden. Denne Australiensare är mycket nära ett barn av LCHF och han är ett dödligt hot mot matindustrin. Han gör miljoner människors globala arbete och sprider sann kunskap. Vi vet redan allt men se den två ggr. i alla fall:

  https://www.svtplay.se/video/6614800/sockerfilmen/sockerfilmen-avsnitt-1

 31. 31
  Lars Henrik säger

  Tips angående professor Bengmark: Han håller på att utveckla en probiotika som någon med tarmproblem kanske kan vara intresserad av att testa.

  Att på laboratoriet kunna ta fram en kombination av effektiva bakterier och rikligt med aktiva fibrer framstår därför som ett mycket attraktivt alternativ. Detta kallas synbiotika, och sökande efter ett bra sådant alternativ är vad jag sysslat med de senaste 20 åren.

  På sajten Foodpharmacy finns en länk där man kan anmäla sig till informationsmejl om detta tillskott.

  https://foodpharmacy.se/category/stig-bengmark/

 32. 32

  @ Georg W:

  Sockerfilmen var riktigt bra, ska absolut se den igen.

 33. 33
  Docent Göran säger

  Nu har jag också sett sockerfilmen och inser att den är väldigt proffsigt gjord och dessutom har ’rätt budskap’.

  Antagligen är jag själv en ovanlig person i vårt samhälle eftersom jag själv så gärna vill vara ’seriös’ och en person som dessutom kastade ut TV’n för mer än 10 år sedan för att slippa bli ’indoktrinerad’ av det ytliga pladdret. Istället har jag ägnat tiden att skaffa egen kunskap av olika slag. I sockerfilmen störs jag av att ’vårt’ seriösa LCHF-budskap presenteras som ett rent underhållningsprogram och där den ’sexiga’ avslutningen kanske tar priset.

  Men det kanske ändå är på detta sätt som LCHF-budskapet bäst kan spridas och nå den breda publiken. Vår störste revykungen genom tiderna, Karl Gerhard, tog med sin satiriska glättiga revy ”Den ökända hästen från Troja” strid mot de femtekolonnare som fanns i de nordiska länderna i slutet av 30-talet. Jag har för mig att han hade en stor trähäst på scenen där det mot slutet hoppade ut ett antal balettflickor även om detta nu inte ses på i detta klipp. Revyn förbjöds för övrigt med omedelbar verkan med hänvisning till ’rikets säkerhet’.

  https://www.youtube.com/watch?v=E_PHRXL-EFo

 34. 34

  @ Docent Göran:
  Jag vaknade som en normal person, men så ringde min själs längtan, i professionen. Vi pratade i en timme och hon gav mig en lillfingernagel. Så jag har inte stått att känna igen idag och brinner upp inifrån. Inte ens strikt LCHF hjälper. Min humor blir okontrollerbar och jag publicerar en massa roliga saker på kanske fel plats.

  Din seriositet är idag en av grundpelarna i min egen världsbildsuppbyggnad (vackert ord) och det vore nog inte så bra om du släppte dig lika lös som jag kanske kan tillåta mig. Mitt sätt att vinna människor är ju annars att skrika idiot, åt dem.

  Alla röster behövs och den här Australiensaren tror jag skulle kunna få min Mor att förstå vad jag pratar om. Att även vanlig mat innehåller en massa socker.

  Att lägga in humor i det som egentligen är livets viktigaste fråga indikerar en hjälte som kämpat för länge och fyllts av ironi och en satirisk livsinställning till hopplösheten i ämnet.

  https://www.vt.se/asikter/debatt/bucht-har-fel-och-bor-ga-om4025963.aspx

  Jonas Paulson tycker att Bucht ska avgå! Och kommentarsfältet har återvänt efter tre veckors bortavaro!?! Hjälp till och svara köttfri måndag!!!

 35. 35
  I Like Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  Det är både det ena och det andra som förbjudits med hänvisning till ”rikets säkerhet” genom tiderna.Orden ”rikets säkerhet” känns som en omskrivning av nånting helt annat…..

 36. 36
  Docent Göran säger

  Apropå socker och kopplingen till alla sjukdomar inklusive cancer och glättiga budskap såg jag nu på morgonen att Mercola hade länkat till två korta video’snuttar’ och som i sin kontrastverkan mot varandra genialt illustrerar vad det är frågan om.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1VM2eLhvsSM

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3F1U95v0JPs

 37. 37
  Docent Göran säger

  Georg W Skrev:

  Jonas Paullson tycker att Bucht ska avgå! Och kommentarsfältet har återvänt efter tre veckors bortavaro!?! Hjälp till och svara köttfri måndag!!!

  Jag gjorde ett försök men för att skapa ett konto ville man ha en otrolig massa personuppgifter så jag tappade helt enkelt sugen.

 38. 38

  @ Docent Göran:
  Sveriges lokaltidningar genomgår tydligen någon kris av något slag. Jag tror de alla ägs av Shibsted-koncernen och de har alla stängt sina kommentarsfält nu i tre veckor. Jag har inte kollat de andra tidningarna. Nu verkar det vara öppet igen, men sammanställningen av läsarkommentarer är borttagen vilket gör att tidningarna kan döda en artikel, eller läsardebatten genom att inte exponera artikeln.

  Loggar man in på en lokaltidning så har man sedan tillgång till alla koncernens tidningar. Det är samma inloggning överallt och det är bara där man kan logga in, de stora tidningarna har funnit sätt att begränsa skribenterna, via bla. fäcebook.

  Det fanns en tid här när någon här gav en länk till debatt någonstans och omedelbart kastade sig ett tiotal LCHF-are över debatten och vi blev alltid överväldigande i vår bevisföring. Nu är det nästan bara en flinande hund som sprider kunskapen i lokaltidningar.

  Det viktiga är att vi här får kännedom om de debatter som pågår. Så vi kan ge genmälen. I den fria debatten så sägs det att ingen kan stå emot de unga vegetarianernas argument. Det tror jag inte ett ögonblick på. Det är bara vi smartisar som har lite kvarvarande idioti/tröghet i oss .)

 39. 39

  – För er som är intresserade av att fördjupa er kunskap rörande glyfosat, GMO och de därtill hörande problemen – har Jeffrey Smith massor av bra information.

  Här är några länkar:

  https://responsibletechnology.org/ – Hans hemsida med ytterligt ovärderlig info…

  https://seedsofdeception.com/

  – Ackumulerad sanningsenlig kunskap är väsentlig i dagens era… eller hur?

 40. 40
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Tack för länkarna!

  Det är fint med internet och grupper av vakna människor som tillsammans lyfter fram avslöjande fakta.

  Det är faktiskt så att jag just nu jobbar med mitt kommande föredrag som kommer att handla om ekologisk mat och den skrämmande bilden på Séralinis föröksdjur med cancersvulsterna, som jag såg på din första länk, finns redan med i mitt föredrag.

  Jag fick även tag på bilder av fosterskador på tyska griskultingar när grisarna uppfötts på GMO-soja från Argentina och där skadorna är så groteska att jag känner mig klart tveksam till att över huvud taget visa dom på min föreläsning.

 41. 41

  @ Göran – Suveränt att du är ute och informerar…
  … ja sannerligen behöver så mycket komma ut till allmänheten, och i synnerhet till alla dem som inte ser de extrema problem som existerar… så mycket som främst beror på människans girighet, och frånvaro av etik och moral…

  Jag sökte på den som hade skrivit boken – Altered Genes, Twisted Truth… Stanley M. Druker. Boken nämndes av Jeffrey Smith ( – han med gmo-länkarna ovan… )

  Han som har skrivit boken är följande person:

  https://allianceforbiointegrity.wordpress.com/about/?blogsub=confirming#subscribe-blog

  Här finns även texter av honom:

  https://www.independentsciencenews.org/science-media/the-gmo-dark-act-cannot-survive-the-light/

  På Youtube finns även intervjuer som Dr Mercola har gjort med honom…

  – Dylik info gör mig lättare till sinnes,
  och att det finns dem som avslöjar en del av all mörkning som pågår…

  – Vad gäller bilderna som du nämner på de tyska grisarna, så borde de visas upp överallt… hur kan vi bara hantera djur på det viset? – Jag minns också en smygfilmad dokumentär som jag såg för några år sedan, och hur djur hanterades vid slakten… så vansinnigt grymt…

  – Vi lever ju tyvärr ännu med ett paradigm där universum och allting annat är att betrakta ur ett maskinellt perspektiv – även människan där mycket har blivit utbytbart (på gott och ont) i våra kroppar – MEN, det borde nu vara dags att omedelbart bryta med den synen eftersom allting är levande, även naturen…

 42. 42

  Georg W Skrev:

  Så jag har inte stått att känna igen idag och brinner upp inifrån

  Detta är sann läkekonst! Brinn på för katten!

 43. 43

  Ingrid Skrev:

  MEN, det borde nu vara dags att omedelbart bryta med den synen eftersom allting är levande, även naturen…

  Jo… – Ingrid – utan NaturRen så hade människan ej kunnat existera.

  NaturRen är superintelligent – och det kan väl ej etablissemangets språkrör beskyllas för att vara – eller ?

 44. 44

  Josef Boberg Skrev:

  NaturRen är superintelligent

  Och det är inte självskrivet att mänskligheten accepteras fortsättningsvis av den superintelligenta naturen, utan elimineras så småningom.

 45. 45

  Tja… – Erling – det står skrivet i stjärnorna – men så länge som det finns Liv så finns det hopp.

  Så länge som NaturRen spirar om våren, frodas om sommaren, slowar ned under hösten och vilar under vintern – så finns det Liv – eller ?

 46. 46

  Angående glyfosat, så planeras det i EU för att Roundup skall tillåtas i 15 år till… Ja du läste rätt – 15 år… så avskyvärt… !!!

  Här är en länk med information:

  https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/24/weedkiller-glyphosate-controversial-european-commission-plans-relicense

 47. 47
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Ja – det är verkligen avskyvärt!

  Ju mer jag arbetar med att tränga in i hur olika pesticider påverkar den tidiga fosterutvecklingen ju mer förskräckt blir jag av vad som kommer upp till ytan. Speciellt nervsystemet och hjärnans utveckling är känslig så att den dramatiska ökningen av autism (en halv miljon registrerade fall i USA idag) och som tog sin början i början av 90-talet när GMO grödorna majs och soja på bred front infördes tillsammans med en våldsam ökning av av pesticider.

  Jag läser nu för andra gången noggrant igenom André Leus bok ”Myter om de ofarliga jordbruksgifterna” som jag skrev en krönika om för ett tag sedan och det är verkligen en skrämmande läsning.

  https://annikadahlqvist.com/2016/01/05/myterna-om-de-ofarliga-jordbruksgifterna/

 48. 48

  I USA fortsätter man att sprida myter om GMO, de grödor som sprider mest växtgifter till oss eftersom de är manipulerade att tåla dessa när det mesta andra dör. Man hävdar överlägset och helt felaktigt att motståndet till GMO bottnar i ”obildade konsumenter”.
  Vad vi förstår är det de mest bildade konsumenterana som står för motståndet, både i USA och i resten av världen.

  ”Meanwhile USDA Secretary Tom Vilsack, Rep. Robert Alderholt (R-Ala.) and Rep. Joe Donnelly (R-Ind.) were making the media rounds, spreading lies and fear, extolling the virtues of GMOs, and insulting the intelligence of consumers by claiming that we “just need more education.”

  Göran, du kanske vill kommentera vidare på senatorernas obevisade lovprisningar av GMO och hur försäljningen skulle kollapsa om folk fick allt GMO klart uppmärkt:

  “This very system-which produces the most abundant, the highest quality, and the most affordable food supply in the world-will be threatened with large economic costs without a national uniform solution to the biotech labeling issue.”

 49. 49
  I LIke Neil Young säger

  På tal om pesticider , gifter och brott mot mänskligheten. I dag Fredag den 26/2 och Torsdag den 25/2 så har man om man varit ute och farit lite såsom jag har gjort och eftersom det varit hyfsat klart väder kunnat uppleva flygplan som lämnat milslånga rökplymer efter sig som sedan sprider ut sig lite snyggt till molnformationer.
  Jag har suttit så till i bilen och åkt åt rätt väderstreck så att jag verkligen kunnat följa detta spektakel från start till mål med flygplan som kommit in från väster och fortsätter österut bl.a. Det är verkligen horribelt att det får fortgå.Ni måste vakna upp folk.
  Jag skulle ge bra mycket för att kunna flyga upp i ett sånt där vitt tjockt milslångt sträck och ta ”ett kemiskt avtryck”

  Den som hävdar att det rör sig om vanliga kondensationsstrimmor är ignorant och vet inte vad dom talar om.Det finns inga kondensationsstrimmor som uppför sig så här. Vilket djävulskap dom än håller på med där uppe så är det inget som tål att komma fram i ljuset eller diskuteras överhuvudtaget.

 50. 50
  Docent Göran säger

  @ I LIke Neil Young:

  Vi är nog överens om det mesta men i detta falla undrar jag om vi inte skjuter oss själva i foten när vi hävdar att myndigheterna medvetet försöker förgifta alla och envar. Ett sådant påstående är väldigt svårt att ta till sig.

  Jag tvivlar inte ett ögonblick på den utbredda cynismen hos etablissemanget, det är nästan definitionen på ’överklassen’ i mina ögon, men jag ser som jag tidigare nämnt inte logiken i det hela om man inte har som logik har att förinta själva mänskligheten, fattig som rik. Kemisk krigföring är enligt vag jag själv förstått från den omfattande utbildning jag fick i lumpen som skyddstekniker alltid specifik. Detta var också anledningen till att man inom det militära är väldigt försiktig med biologisk krigföring som är svår att få till specifik.

  Eftersom det är de rika som står vid rodret antagligen är mindre självmordsbenägna än ’fattiga satar’ så ser jag inte någon logik över huvud taget.

  Har du några bra idéer om vad som kan ligga bakom?

 51. 51
  I LIke Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  Jag förstår vad menar och jag fattar varför du skriver som du gör. Den här grejen, eller iden, vad man nu vill kalla den är verkligen ”far out” och det är inget man vill ta in överhuvudtaget. Det ger en ”oseriös” prägel på debatten möjligen, kanske sprider det även ett löjets skimmer över mig. Jag är mer än villig att ta det. Det är helt enkelt fruktansvärt deprimerande och suger fullständigt musten ur en. Man VILL helt enkelt inte att det ska vara sant. Men faktum kvarstår. Det bara att hålla koll på det vissa flygplan ”avger” numera. Varken mer eller mindre. Det hela är fruktansvärt konstigt om man titta ur en fysikalisk synvinkel. Det är fysiskt OMÖJLIGT för kondensationsstrimmor att uppföra sig så här. En kondensationsstrimma kan helt enkelt inte lägga sig som en milslång tjock sträng och sedan ligga kvar i timmar och sprida ut sig till ett fjädermoln eller ett dis.

  Men ok , jag förstår att 99.9 procent här inne tycker att det här är rena rama galenskaperna och mer därtill kanske.
  Dock har jag ett motargument.

  Vad är det jag ser? Lämna mig en rimlig förklaring på det….För om det INTE är kondensationsstrimmor, så är det nåt annat – det måste väl ändå dom flesta hålla med om.

  Och som jag skrev förut så verkar det ju handla om att USA har nåt vädervapen man håller på med.
  Geoenginering är en annan aspekt på det här. Jag har mina egna tankar om det här och dom är av det något mörkare slaget.

  Oavsett det – det är liksom inget som Svenskarna har folkomröstat om direkt.
  Hur skulle en sån röstsedel se ut?…Jag förstår att dom har mörkat det här stenhårt.

  Ingen önskar mer än jag, att jag har tvärfel. Men som jag skrivit förut, håll koll på himlen. Det är relativt lätt gjort ändå. Det mest iögonfallande är när du ser ett vanligt normalt trafikflyg med en snabbt försvinnande ”normal” kondensationsstrimma samtidigt som du ser ett annant plan av den andra varianten. Skillnaden kan inte bli mer uppenbar.

  Men ta inte mitt ord för det – titta själva, vår framtid är värd att ni tar er det lilla extra besväret.
  Vi måste få stopp på den här skiten.

 52. 52

  I LIke Neil Young Skrev:

  Vi måste få stopp på den här skiten.

  Jo… – jag håller med Dig – och jag har en länksamling om detta på min blogg här.

 53. 53
  Docent Göran säger

  Jag antar att vi kan argumentera i ’all oändlighet’ om fysikaliska fenomen men ett faktum är att under vissa väderleksförhållanden ’överlever’ kondensstrimmorna längre än under andra. Detta har jag med egna ögon själv iakttagit. Hög luftfuktighet eller lägre temperatur (högre höjd) förlänger tiden för hur länge ’frystorkningen’ av iskristallerna efter jetmotorerna kan pågå innan ”chemtrails” försvinner.

  Så länge jag själv inte kan se någon förnuftig logik i ’konspirationsteorier’ har jag svårt att köpa dem över huvud taget och nu speciellt när det gäller kondensstrimmor efter jetmotorer. Som jag nämnt har jag dock inga problem med att se konspirationsteorier vad gäller jordbruksindustrin, GMO och läkemedelsindustrin. För mig räcker korruptionen inom dessa industrier mer än väl även om det aldrig någonsin går att ”bevisa” någon korruption eller konspiration över huvud taget. Jag kan inte ens bevisa att spöken inte existerar! Man kan därför bara göra konspirationsteorierna mer eller mindre troliga och fortfarande är en sådan , vad gäller ”chemtrails”, för mig i dagsläget rent otrolig om nu någon mot förmodan inte kan påtala en uppenbar logik för att göra den mer trolig. Jag har dock ännu inte stött på någon sådan logik men berätta gärna.

  Bara för att man inte kan förklara ett observerat fenomen betyder detta faktum per definition inte att ’övernaturliga’ förklaringar är ’sanna’. Hela genetiken, som jag nu ingående studerar, är fullständigt genomsyrad av oförklarliga fenomen och jag köper därför inte påståendet att man påstår att man vet vad man håller på med när man manipulerar med våra gener.

  Det senaste jag såg i den vägen var att en griskulting, där mamman utfodrats med GMO-soja, som hade fått mänskliga testiklar istället för ögon och när sådant händer är det ju svårt att tro på dem som hävdar att de vet vad de håller på med. Detta blir en tankeväckande bild på min föreläsning!

  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/du-kommer-aldrig-kunna-gissa-vad-grisen-f%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2ddes-med-i-st%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2llet-f%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2r-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD1-2gon/ar-BBpxd5T

  Kan man lita på bilder?

 54. 54
  I Like Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  Förmodligen kan vi argumentera om det, precis som du skriver, i all oändlighet – om man nu förutsätter att det handlar om kondensationsstrimmor. Som jag skrev förut så verkar man ha separat utrustning för ”aerosolen” eller ”chemet”. Det handlar alltså inte om kondensationsstrimmor i vanlig bemärkelse i dom fallen även om det förekommit uppgifter om vissa blandningar direkt i flygbränslet också. Personligen så tror jag inte det blir så effektivt kanske, även om man säkert experimenterat med detta och använder det i vissa fall också.

  Och visst kan man argumentera om olika väderförhållanden etc…Jag håller fullständigt med i den frågan.
  Dock blir det hela lite svårförklarligare när du ser två flygplan på tills synes samma höjd under givetvis samma väderförhållanden eftersom du ser dom i realtid, där det ena lämnar en normal hyfsat snabbt övergående kondensationsstrimma och det andra lämnar en milslång plym som ligger kvar i timmar och sakta sprider ut sig till ett disigt moln.

  Som jag skrev, i Torsdags och Fredags hade vi klart väder med utmärkta siktförhållanden.
  Jag såg detta fenomen ett antal gånger eftersom jag rörde mig utomhus mycket.

  Det blir svårförklarligt – och jag tror att dom flesta inte tänker på det helt enkelt – man bara tänker att det är ett moln – och yngre människor reagerar nog inte nämnvärt alls, dom är ju uppväxta med detta och tycker att ”det är ju flygplansavgaser”. Därför har ju vi som varit med ett tag extra stort ansvar här – även om det psykologiska motståndet hos var och en är gigantiskt.

  Angående Logiken i detta så finns den nog där – men än så länge inte tillgänglig för allmänhetens breda lager – av förståeliga skäl. Motståndet skulle bli alltför stort.

  Håll koll på himlen säger jag bara – varken mer eller mindre.

  När det gäller bilden du postade så känner jag mig personligen lite tveksam till den – ärligt talat så ser den lite photoshoppad ut, även om det är svårt att veta idag. (photoshop är ett bildbehandlingsprogram utvecklat av Adobe som såg dagens ljus nån gång i slutet på 80-talet och utvecklas ständigt. I photoshop är det bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra med bilder).

 55. 55
  Docent Göran säger

  I Like Neil Young Skrev:

  Angående Logiken i detta så finns den nog där – men än så länge inte tillgänglig för allmänhetens breda lager – av förståeliga skäl. Motståndet skulle bli alltför stort.

  Vi är väl inga ’idioter’?

  Att det finns utrustning som sprider aerosoler från flygplan har ju funnits i hundra år – inte minst för jordbruksgifter. I Vietnam firade USA ’triumfer’ på denna punkt för 50 år sedan.

  Men kan vi inte själva komma upp med någon vettig logik vad gäller en konspiration så har jag svårt att tro att någon annan skulle ’bjussa’ på någon logik. Om nu inte någon kan presentera någon sådan över huvud taget köper jag bara inte någon konspirationsteori. Det låter faktiskt inte logiskt att oligarkin konspiratoriskt skulle vilja skapa en samhällssituation med ett totalt misstroende mot sin egen makt.

  Det enda logik jag själv skulle kunna komma på, om än oerhört långsökt, vore att oligarkin uppmanade till ’tokiga anklagelser’ från aktivisters sida och anklagelser som genom att falla på sin egen orimlighet skulle ta själva udden av all annan vettig kritik från dessa ’aktivister’. Men detta låter lite som an paranoid ’överkurs’ i mina öron.

 56. 56

  Om ”någon” vill skada mänskligheten genom flygbesprutning, så gör de det på natten när ingen kan se kondensstrimmorna. Liksom tjuvar, spöken, aliens och tomtar, endast agerar på natten när ingen ska kunna se dom.

  Den verkliga förgiftningen sker från dagligvaruhandeln, moderna byggmaterial, kläder, förpackningar, elektronik… Hela vår moderna civilisation är impregnerad av dessa moderna kemikalier. Som vi redan vet massor om och där det är endast snöd kortsiktig ekonomisk vinning som styr, på bekostnad av persistenta och bioackumulativa ämnens spridning. Personligen anser jag det vara sinnessjukt att vi lägger rötslammet på åkrar för foderproduktion. Det är ett närliggande och inre problem, det berör varje individ och framför allt våra barn.

 57. 57

  @ 54 I like Neil Young
  @ 55 Docent Göran

  Jag ger mig in i er debatt och vill uppmana alla att läsa Peter Krabbes serie ”När spåren suddas ut” och ”När molnen tornar upp sig” http://www.peterkrabbe.wordpress.com (Peter Krabbe är arkitekt och samhällsplanerare i Skåne) och Lars Berns serie ”Drömmen om världsherravälde”. (www.antropocene.live) Serien bryter av med andra inlägg ibland. Lars är ju känd sedan tidigare här och hans analysförmåga är, enligt min mening, knivskarp som är få förunnat. Peter Krabbe är av samma kaliber. Vad jag vill säga med detta är att i likhet med ”I like Neil Young” så är jag också fundersam över fenomenet ”chemtrails” TILLS VI FÅR EN VETTIG FÖRKLARING AV FENOMENET! Jag vet att bl.a. Lars Bern är skeptisk till att det är något fuffens men jag är inte lika säker med tanke på vad Peter Krabbe och Lars Bern skriver om vad som pågår i vår omvärld. Jag tro inte någon av dem fabulerar. Frågan är bara hur avvärjer man ett tredje världskrig med allt vad det innebär? På sitt sätt pågår det redan men hur undvika de riktigt farliga skeendena? Att västvärldens oligarker till varje pris försöker krossa Ryssland är uppenbart – kommer de att lyckas utan att drabbas själva? och hur kan det komma att drabba oss? Sverige med i NATO – NEJ TACK!!

 58. 58
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Jag skulle inte kunna säga det bättre själv.

  Rötslammet kan man ju faktiskt elda upp utan alltför stora besvär istället för att betala bönder för att förgifta sina marker med det.

 59. 59
  I LIke Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  Göran – jag hänger med på att du kanske blir irriterad över det här tjatet. Den hela bilden av det här återstår att se. Det jag egentligen bara vill är att ni alla här inne ska bli uppmärksamma på fenomenet. Det är ju som EvaLi skriver – vi behöver en förklaring. Och precis som du skriver – vi är väl inga idioter heller – Alla vet ju vad en kondensstrimma är men vad är det där andra? Dom flesta av oss har två ögon att se med – gör er omaket att hålla koll på flygplanen och vad som kommer ur vissa av dom. Ni kommer att se knepiga grejor till slut. Vi behöver en förklaring på det.

  Varken mer eller mindre.

  Jag kan tillägga att idag har jag också varit ute och farit i strålande väder och sett massor av flygplan komma och gå – men inga konstigheter alls. Helt vanlig kondens vad jag kan bedöma.
  Och det stämmer också in med vad som skrivs i den här frågan – man lugnar ner sig på helgerna när det finns fler ”ögon” ute.

 60. 60
  I Like Neil Young säger

  Jag skriver bara för att informera hur himlen sett ut dom senaste 2 dagarna.
  Söndag 28/2 Klart och fint väder – en stor dela av dagen tillbringades i naturen vid en av våra stora sjöar. Många flygplan men inga konstigheter.

  Måndag 29/2 klart och fint även då – med nån liten naturlig molntuss. Framåt eftermiddan (runt 13 -14) smäller det igång igen – låååånga streck som ibland nästan bildar rutmönster på vissa ställen och som sakta sprider ut sig till ett tunt dis.

  Och nej – Jag är inte galen. Jag rapporterar bara vad jag ser. Ser jag en kille i röda byxor på andra sidan gatan – så kan det hända att jag utbrister – kolla där, en kille i röda byxor.

 61. 61
  I Like Neil Young säger

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa