Den känsliga frågan om cancer II

Krönika av prof GöranProfessor Göran Sjöberg

Den här krönikan blir nu en liten fördjupning på min förra krönika.

https://annikadahlqvist.com/2015/03/15/den-kansliga-fragan-om-cancer/

Den krönikan byggde på det senaste numret av ”2000-talets Vetenskap” och speciellt på den artikel som handlade om den omfattande cancerforskning som Professor Thomas Seyfried har ägnat sig åt under många år och som gjort att han helt förkastat de senaste 50 åren av forskningen kring cancer som en genetisk sjukdom. Jag tycker egentligen det är lite förvånande att han har kunnat bedriva en så omfattande forskning eftersom hans forskning är så kontroversiell i detta klimat. Det finns dessutom väldigt lite för läkemedelsbolagen att hämta från resultaten.

Seyfried har nu sammanfattat sin forskning i boken ”Cancer as a Metabolic Disease” och som titeln anger anser han att cancer i första hand är en metabol sjukdom och en uppfattning som återknyter till de forskningsresultat som nobelpristagaren Otto Warburg kom fram till för många år sedan och som han sammanfattade i mitten av 1950-talet men som av olika skäl sedan misskrediterats och fallit i glömska. Jag har nu läst denna oerhört gedigna bok av Seyfried med sina över tusen referenser och det har varit en väldigt lärorik läsning trots att man knappast kan säga att boken är speciellt lättläst om man nu inte behärskar alla turer inom den molekylära cellbiologin och vår fysiologi.

Kort sammanfattat anser Seyfried att cancern har sitt ursprung i våra små energifabriker, mitokondrierna, som det finns ett stor antal av i varje cell. När dessa blivit allvarligt skadade på grund av oxidativ stress (fria radikaler) som uppstår i all inflammerad vävnad på grund av infektioner, virusangrepp, strålning, kemikalier eller annan stress slutar mitokondrierna att fungera genom den normala förbränningen av blodsocker och fetter med hjälp av syre och övergår istället till en syrefri förbränning (trots att syre hela tiden finns närvarande) så kallad fermentation av blodsocker men där även aminosyran glutamin ingår som nödbränsle. De stressade mitokondrierna har då redan signalerat till cellkärnan att aktivera just de gener som styr över till fermentation så att tillräckligt med energi, ATP, ska kunna produceras för att hålla cellen vid liv. Denna marginella energisituation gäller då för alla typer av cancerceller och är deras främsta karaktäristika vilket också var Warburgs huvudtes.

Cellerna har då hamnat i en ”nödsituation” vad gäller sin energiförsörjning och denna kritiska situation gör sedan att den genetiska koden i cellkärnan blir instabil och det är då de mutationer uppstår som man sedan finner i alla cancerceller och där finns faktiskt miljontals olika typer av mutationer – rent kaos råder.

Denna förklaringsmodell strider mot de gängse teorierna men bäddar för en ny syn på cancerbehandling. Medan den officiella synen på cancer gör att man försöker angripa de enskilda genetiska mutationer, vilket förstås blir meningslöst när det rör sig om miljontals varianter, förespråkar Seyfried att man istället tar fasta på skillnaderna i energiproduktion mellan de friska cellerna och de sjuka cancerceller och anpassar terapier efter detta faktum. Även om man ofta försöker framställa cancerceller som exceptionella överlevare i Darwinistisk mening håller Seyfried absolut inte med om detta. Tvärtom är cancerceller sjuka med ett trasigt genom och därför försvagade i förhållande till våra vanliga friska celler och de facto är de därför inte lika anpassningsbara till olika bränslen.

Friska celler lever utmärkt på fett och ketonkroppar medan cancerceller inte kan utnyttja detta bränsle utan måste förlita sig på glukos och glutamin. Om man därför går över till en mycket strikt ketogen kost (extrem LCHF) får de friska cellerna ordentligt med näring, från just fett och ketonkroppar medan cancercellerna berövas sitt huvudsakliga bränsle, blodsockret och det gäller därför att pressa ned detta så långt det över huvud taget är möjligt.

Seyfried anser att ketonvärden bör vara  2.5 – 7.0 mMol/L och blodsockervärden så låga som 3.1 – 3.8 mMol/L för att nå en terapeutisk effekt. Utan ’halvsvält’ är dock så låga värden på blodsockret svåra att uppnå om jag nu förstår honom rätt. Han har även förslag på hur förbränningen av glutamin skulle kunna minskas med hjälp av läkemedel för att nu hjälpa till att svälta ut cancercellerna.

Han går också igenom den gängse behandlingsmodellen med operationer, strålbehandlingar och cellgiftsbehandlingar i belysningen av sina egna förklaringsmodeller. Operationer där man tar bort cancersjuk vävnad har han ingenting emot. Däremot anser han att man inte ska ha så bråttom med operationsinstrumenten utan först ge den strikta ketogena kosten en chans under några veckor för att se om man kan påverka utbredningen av tumören och då även bättre avgränsa tumörerna från omgivande vävnad så att de sedan blir lättare att avlägsna genom operation.

Strålbehandlingar är han dock principiellt emot eftersom strålning är känd för att just generera cancer och framför allt genom att vävnaden som omger cancersvulsterna då blir inflammerad av strålningen och sedan gynnar återkomsten av cancern och på lång sikt också i förvärrad form. Samma aversion hyser han mot kemoterapi i form av cellgifter eftersom de ofta skadar mer än de gör nytta. Även här är det frågan om uppkomsten av inflammerad vävnad som faktiskt gynnar cancern.

När hela denna arsenal av behandlingar används på aggressiva tumörer talar man enligt Seyfried ofta om cancerpatienter där en överlevnad på 3 år anses vara lång och där alla dessa metoder dessutom bara marginellt förlänger livet.  De flesta av dessa drakoniska behandlingar är med rätta fruktade på grund av de lidanden de ofta innebär för patienterna och som troligen accepterar dem för att de verkligen tror att de ska bli botade och inte bara leva en kort tid längre. Seyfried tvivlar på att cancerläkarna verkligen informerar sina patienter om dessa sakförhållanden – de kanske inte vill beröva patienten hoppet men till vilket pris kan man fråga sig. Det är också mycket stora pengar inblandade för läkemedelsbolagen i dessa nya cellgifter men som sagt inverkan på överlevnaden är marginell.

Han menar också i sin bok att om läget verkligen är så allvarligt för cancerpatienten är det mycket mer humant att avstå från denna ”gyllene” standard och istället satsa på en strikt ketogen kost som ger en mycket högre livskvalitet under den sista tiden i livet om man nu inte lyckas bli av med cancern som ibland rapporteras. I praktiken verkar det dock vara väldigt svårt att leva så strikt som det skulle behövas även om detta inte på något sätt är omöjligt. Han är heller inte främmande för att en ketogen kost kan kombineras med konventionell behandling för att förbättra resultatet av den konventionella behandlingen.

Comments

 1. 1
  Inger Nyman säger

  Ja vad besvärligt, jag har just opererat bort cancerknöl i bröstet och det var en liten knöl 13 mm utan spridning. Om 3 veckor får jag besked om resultatet/analysen av det borttagna och planen är strålning i 3 veckor. Strikt Ketogen kost har jag ännu inte klarat men får se om jag får kraft att göra det?? Har varit mycket kolhydrat-beroende men har från cancerbeskedet hållit mig till låg halt kolhydrat, men de sista dagarna fuskat!

  Så strålning verkar inte vara ett bra alternativ, även om cancern har god prognos utan strålning vilket jag inte vet ännu säkert?? Får fundera mera! Hälsn Inger

 2. 2

  Hejsan Inger!
  Du gör, har gjort helt rätt. Ann Fernholm hade för kanske snart ett år sedan inlägg om just bröstcancer och blodsockrets betydelse….. dvs. Studier finns!

  https://ettsotareblod.se/?s=br%C3%B6stcancer

 3. 3
  Professor Göran säger

  @ Inger Nyman:
  @ Zonen:

  Tack för länken till Ann Fernholm och där hon länkade vidare till intressanta forskningsrapporter.

  Allt talar för att kolhydratberoende är ett gissel som när det gått så långt att vi blivit insulinresistenta underminerar vår hälsa. De höga blodsockervärdena och insulinhalterna som då kommer som ett brev på posten gynnar då tillväxten av cancer i största allmänhet. Och det är därför klokt att jobba på att minska på kolhydraterna så långt man nu förmår även om detta är svårt med ett klart beroende. Min hustru har lyckats ganska bra med sin diabetes trots ett och annat återfall men efter sex år blir det nu allt glesare mellan återfallen.

  Seyfried har i sin forskning varit inriktad på de svåraste typerna av hjärntumörer och som den försiktiga och seriösa forskare han är uttalar han sig också försiktigt om effekten av strikt ketogen kost på annan cancer men en rimlig gissning är att en minskad blodsockernivå bör ha bättre effekt ju mindre elakartad cancern är. Mekanismerna är för övrigt samma i alla cancerceller – de lever på alla socker och aminosyran glutamin men den senare är svårare att göra någonting åt.

 4. 4
  Lars Bern säger

  Tack Göran,
  för den mycket bra sammanfattningen av Seyfrieds bok. Vi måste fortsätta att gräva i den här frågan och föra ut det vi finner till en större allmänhet.

 5. 5
  Professor Göran säger

  Inger Nyman Skrev:

  Så strålning verkar inte vara ett bra alternativ, även om cancern har god prognos utan strålning vilket jag inte vet ännu säkert?? Får fundera mera!

  Som jag skrivit i krönikan finns det mycket förnuft i att ta bort den enda näring som cancerceller kan leva av men behålla den näring som de inte kan leva på men som våra vanliga friska celler mår utmärkt av. Detta är trots allt relativt okontroversiellt och man kan därför fråga sig varför man inte jobbar mer intensivt med detta alternativ inom cancervården.

  En förklaring är att vården helt enkelt har gett upp tanken på att försöka hjälpa folk att bli av med sitt kolhydratsberoende. ”Folk klarar ändå inte av det!” Dessutom förespråkar sjukvården i grunden just en kolhydratrik kost och varnar dessutom för fett och detta är i mina ögon helt absurt i detta sammanhang. Seyfried tar sig för pannan när han noterar att cancerpatienter får en massa söta energidrycker för att de ’behöver energi’ efter behandlingarna men att man då i själva verket göder de cancerceller som överlevt dessa.

  En annan förklaring till att man inte vill ’ta i denna fråga’, och som är betydligt mer kontroversiell, är när förklaringen ifrågasätter alla de aggressiva behandlingarna med strålning och kemoterapi som är den ’gyllene standarden’ idag. Det är väl känt att sådana behandlingar bara har en ytterst marginell effekt på överlevnaden hos cancerpatienter, trots ofta väldigt obehagliga biverkningar och försämrad livskvalitet, men det är här de verkligt stora pengarna finns att hämta för sjukvårdsindustrin. Från denna industri finns det därför ett enormt tryck på alla instanser i samhället, och speciellt på sjukvården, att utan ifrågasättande acceptera de nya och extremt dyra terapivarianter. Inom kostterapin finns egentligen inga vinster alls att hämta bara massa ’olydiga’ patienter.

 6. 6

  Mycket bra sammanfattning Prof Göran, en inte helt lätt bok för även för en naturvetare. Även läst i en annan bok ”Oxygen” om hur läckande mitokondrier (sannolit pga av ”wear & tear” bidrar till oxidativ stress som till stor orsakar vårt åldrande.

 7. 7
  FOIE gras säger

  ska man som enskild patient saga nej till stralning och kemoterapi och begransa sig till ketogen kost?

 8. 8

  Jag gjorde det och det är jag glad för.

 9. 9
  Erik 2 säger

  Tack Göran för en utmärkt sammanfattning.

 10. 10
  Professor Göran säger

  FOIE gras Skrev:

  ska man som enskild patient saga nej till stralning och kemoterapi och begransa sig till ketogen kost?

  En utmärkt fråga!

  Du använder ordet ”ska” men om du istället använder ordet ”får” är mitt svar ja.

  Som patient har man fortfarande rätt att tacka nej till en behandling (utom inom psykiatrin där det är tillåtet med ’tvångsvård’) och även i sista stund. Själv gjorde jag det 1999 till en by-passoperation några veckor innan den skulle utföras och då jag hade övertygat mig själv om att det var väldigt lite nytta med denna allvarliga operation. På samma sätt var det med hjärtmedicinerna. Min fru var inlagd för en ”påse på magen” operation för fyrtio år sedan men ’smet’ från sjukhuset i sista stund och utan ’straffpåföljd’.

  Till slut är det ändå man själv som måste ta ansvar och kontroll över sin egen sjukdom genom att skaffa sig så mycket oberoende kunskap man kan komma över och väga för och emot. Från vad jag idag har lärt mig om cancer, och det är förhållandevis mycket nu under den senaste tiden, skulle jag själv tacka ja till operationer men nej till strålnings- och kemoterapi för att jag inte anser att fördelarna på något sätt väger upp nackdelarna. Jag kan inte heller se den fysiologiska logiken i dessa båda typer av behandlingar.

  Om jag nu skulle hamna i denna situation skulle förstås läkemedelsindustrin ytterligare gå miste om några hundra tusen på grund av mina ’obstinata’ attityder men den förlusten skulle jag själv ta med fattning och dessutom tror jag att denna industri säkert skulle har råd med en sådan liten förlust när de nu rycker på axlarna åt de böter i månghundramiljonerklassen de drabbas av då de ertappats på bar gärning i sitt läkemedelsfusk.

  Dessutom skulle jag satsa på den ketogena regimen som Seyfried föreslår. I dagens kostklimat är detta knappast lätt att genomföra men det bör gå och några obehagliga biverkningar lär inte finnas – bara fördelar om man nu lyckas. Det är egentligen skandal att vi har en officiell sjukvård som inte ens verkar vilja behärska det mest elementära inom näringsfysiologin och där man därför knappast heller kan förvänta sig något stöd om man försöker själv.

  Är det så att man måste ha skaffat sig en egen forskarutbildning för att kunna våga lita på sitt eget omdöme?

 11. 11

  @ Professor Göran. Seyfried talar om ett restriktivt kaloriintag. Skriver han i sin bok vad han menar med restriktivt kaloriintag, i mängd kalorier?

 12. 12

  Tack för en mycket bra krönika Göran! Jag sysslade själv under ett par år i början på 1990-talet med just cancerforskning kring onkogener. Jag minns den totala optimismen. Nu skulle man hitta en handfull gener som man sedan kunde skräddarsy mediciner mot eller byta genom genterapi. Segern i det av Richard Nixon utlysta kriget mot cancern låg inom synhåll. Nu är alla mänskliga gener kartlagda och denna typ av forskning har helt gått vilse i en skog av tusentals och åter tusentals gener. Vi behandlar fortfarande cancer med samma metoder som på Nixons dagar.

  När jag först läste om Warburgs teorier tyckte jag spontant att de lät mycket rimliga. Fråga: Säger Seyfrieds bok något om immunsystemets egen förmåga att bekämpa cancer? Den ena delen i förklaringen till den explosionsartade, globala cancerepidemin ser jag numera som beroende på att vi gynnar cancertillväxt med historiskt extrema mängder socker och lättsmälta kolhydrater. I alla tidigare delar av historien var dessutom perioder av ketos mycket vanligare, inte p g a ett överflöd av fett utan p g a återkommande svältperioder och religiöst instiftade fasteperioder. Möjligen spelar ett antal miljögifter och nya kemikalier också in men även tidigare under evolutionen har vi utsatts för faktorer som kan initiera cancer såsom cancerframkallande rök från lägerelden, bakgrundsstrålning, UV-strålning och virus. En intressant hypotes är att 100 % av oss alltid har drabbats av cellförändringar som kan utvecklas till cancer men att vårt immunförsvars förmåga gör att bekämpa detta gör att cancern aldrig växer till sig.

 13. 13
  Lars Henrik säger

  Professor Göran Skrev:

  Är det så att man måste ha skaffat sig en egen forskarutbildning för att kunna våga lita på sitt eget omdöme?

  En träffsäker fråga i dagens debattklimat tycker jag!

  Bildning utan titel, egen erfarenhet och eget omdöme räknas nog som kvacksalveri nuförtiden misstänker jag.

 14. 14

  Tack för ytterligare en fin krönika. Själv så fastar jag tre dagar sammanhängande ungefär varannan månad för att hålla immunförsvaret på topp så det kan ta hand om små cancerceller som dyker upp ibland i normala kroppar.

 15. 15
  Bengt Nilsson säger

  @ Professor Göran. I din förra krönika: https://annikadahlqvist.com/2015/03/15/den-kansliga-fragan-om-cancer/

  Skrev du:

  ”Jag frågar mig nu ändå om man idag inte kan skönja en svagt förändrad attityd inom medicinen om att cancer kanske gynnas av socker. Jag har nu flera bekanta som drabbats av prostatabesvär och nu uppmanats av sjukvården att minska ned på kolhydraterna och framför allt sockret.”

  Finns det möjlighet att få reda på vetenskapliga utvärderingar som stödjer sjukvårdens råd att minska på kolhydrater/socker?

 16. 16
  Professor Göran säger

  tipp Skrev:

  Skriver han i sin bok vad han menar med restriktivt kaloriintag, i mängd kalorier?

  Jodå!

  Det gäller enligt honom framför allt att få ned blodsockervärdena medan ketonerna egentligen inte är något problem. Är blodsockervärdena för höga tenderar vi att istället att göra oss av med ketonkropparna i urinen ( kroppen kan då klara sig på det existerande blodsockret över typ 4 mMol/L) och det är därför han anser att man ska mäta nivåerna på ketonerna i blodet istället för i urinen.

  Vad gäller kaloriintaget talar vi nu för att nå terapeutiska nivårer om ’halvsvält’ dvs. med ett intag på runt 500 kCal per dag, dvs. en femtedel av normalt kaloriintag. Det är också sedan länge ett känt faktum att ren svält (0 kalorier) får cancer att backa.

 17. 17
  Professor Göran säger

  Per Wikholm Skrev:

  Fråga: Säger Seyfrieds bok något om immunsystemets egen förmåga att bekämpa cancer?

  Jodå!

  Han diskuterar en hel del kring detta. Jag tror att du med din bakgrund skulle kunna tillgodogöra dig hans bok utan större svårighet. Den är faktiskt en ovanligt dyr bok men det kan den faktiskt vara värd enligt min uppfattning. Han vet vad han talar om!

  En av Seyfried´s centrala hypoteser är att det är först när cancercellerna i de så kallade epitelcellerna förenar sig (fusion) med makrofagerna i immunförsvaret som de kan invadera de underliggande vävnaderna och bli ’maligna’ eller elakartade.

  Som jag betraktar Seyfried framför han fram väldigt förnuftiga och väl underbyggda hypoteser men ärligt talat är de dock hypoteser.

  Hans grundläggande hypotes är att det, i överensstämmelse med Warburg, är själva den grundläggande energiproduktionen i mitokondrierna som först blir skadad på grund av ett stort antal olika ’miljöfaktorer’ och som sedan drar med sig en genetisk instabiiitet i cellkärnan.

 18. 18
  Professor Göran säger

  Bengt Nilsson Skrev:

  Finns det möjlighet att få reda på vetenskapliga utvärderingar som stödjer sjukvårdens råd att minska på kolhydrater/socker?

  När det gäller vetenskapen så tror jag inte vi behöver tvivla på att det är bra att blodsockervärdena är låga. Det är väl antagligen detta faktum som ligger bakom Socialstyrelsen accepterande av LCHF som en behandling för överviktiga och diabetiker. Det är väl också detta som nu ’sipprar igenom’ när man försöker ge råd till överviktiga som står inför allvarliga operationer.

  Däremot finns det här en uppenbar konflikt när man samtidigt säger att man ska minska på fettet i kosten. Någonting måste man äta!

 19. 19
  Professor Göran säger

  Pingo Skrev:

  Själv så fastar jag tre dagar sammanhängande ungefär varannan månad för att hålla immunförsvaret på topp

  Detta stämmer med vad Seyfried förespråkar.

 20. 20
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Bildning utan titel, egen erfarenhet och eget omdöme räknas nog som kvacksalveri nuförtiden misstänker jag.

  Intressant synpunkt tycker jag.

  Vetenskapligt sett har det verkligen ingen betydelse vilken titel den har som framför hypotesen.

  Men inom medicinen har det dock som du påpekar en oerhörd betydelse vilken titel man har om man nu råkar tillhöra detta medicinska etablissemang men saknar samtidigt fullständigt betydelse om man nu inte inte tillhör detta etablissemang och ställer upp på vad man dogmatiskt påstår. Man blir då automatiskt ’ex-kommunicerad’ som en ’kvacksalvare’ som du påpekar. Detta epitet sattes för övrigt på en av våra främsta naturvetarna, Linus Pauling med sina två nobelpris, när han utmanade detta etablissemang med sin alternativa medicin.

  Det är bland annat detta som gör att jag anser att medicin har mer att göra med religion än med vetenskap.

 21. 21

  @ Professor Göran:
  Glöm inte hur högt blodsocker och insulin gynnar cancertillväxt: IGF-1 , Insulin Growth factor -1.
  De som saknar fritt-aktivt IGF-1 får aldrig cancer trots ibland mycket dåliga matvanor, alltså Laron – dvärgarna i Israel och Peru. Lägg härtill att IGF-1 ökar direkt med ökad insulinresistans, enligt ett flertal studier.
  Om man har cancer gäller det alltså att minska insulinresistensen så att även IGF-1 nivåer sjunker. Att bara undvika kolhydrater kanske inte räcker pga konstant högt morgonsocker vid insulinresistans. Levern producerar mer glucose än vi gör av med när vi sover, vid IR.
  Antingen har styrningen av insulin och glucagon som sker i bukspottskörteln med hjälp av motor- och sensornerver försämrats, eller så reagerar levern inte längre riktigt. Högt insulin verkar normalt i levern genom att lagra glukos som glykogen, eller att minska omvandling av glykogen eller fett till glukos. Insulinresistens medför ökad, eller inte minskad, glukosproduktion när konsumtionen av glukos minskar. Insulinresistens har visats vara direkt förknippad med leverförfettning både operativt på möss och ”frivillig tvångsvältning” på försökspersoner. Eftersom högt morgonsocker orsakar fettinlagring när överskottsglukosen inte används och ökad förfettning leder till förvärrad insulinresistens, ökar även IGF-1 som kan öka cancer.
  En ketogen kost bör hjälpa men helst bör även insulinresistensen minskas. Hur då?

  Här gissar jag att ”gammalt visceralt fett” är ”oaptitligt” för våra mitokondrier. Kanske för att det är delvis uppbyggt av en hel del fleromättat fett som kan vara delvis oxiderat, eller innehåller upplagrade tungmetaller/gifter från tidigare i livet. Här tror jag att antioxidanter kan vara mycket viktiga så att mitrokondier som ”tvingas äta det fettet” blir skyddade och reparerande före under och efter förtäringen. Vitamin C i större doser bör alltså kunna hjälpa en sådan (nödvändig) metabolism. Hur annars kan man minska visceralt fett på ett acceptabelt sätt?
  Annars förbättras morgonsocker med alkohol kvällen innan, vilket kan accepteras med tvekan.
  För att levern inte skall slås från ett annat håll då, bör vitamin C intas före, diskret under, och efter alkoholintag. Ser ut som en nödlösning. Vid omvandlingen av etanol i levern bildas aldehyder och snabb neutralisering av dessa krävs för att undvika skador, vilket förbrukar antioxidanter. Vitamin C är den starkaste antioxidanten vi har. Tar nu över 6 gram om dan och märker att metabolismen ökar. Varmare, piggare, utan alkohol alltså! Nästa vecka blir det bara ett mål om dan med nästan bara vatten med citronsmak emellan. En slurk kaffe på morgonen… Visceralt mått, alltså midjemått som referens på Söndag….

 22. 22
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  Glöm inte hur högt blodsocker och insulin gynnar cancertillväxt: IGF-1 , Insulin Growth factor -1.

  Jodå!

  Seyfried ägnar mycket uppmärksamhet åt IGF-1 och hur dess signalvägar påverkar gener som p53 som är inblandad i den så kallade programmerade celldöden, apoptosen, och som cancercellerna saknar – det är därför de inte kan sluta att växa.

  Det hela blir lätt väldigt komplicerat! Och det hela är förvisso komplext.

  Vi talar dessutom hela tiden om hypoteser medan vi all älskar kategoriska ’one-liners’. Det verkar dessutom, med mina begränsade kunskaper, som om Seyfried verkligen behärskar de flesta turerna i den molekylära cellbiologin. Själv blir jag tyvärr oftast nedslagen av den oerhörda komplexiteten i alla våra fysiologiska processer. Det spelar egentligen ingen roll var jag börjar gräva – efter ett tag är jag ändå ’förlorad’ i ett virrvarr.

 23. 23
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  Vitamin C i större doser bör alltså kunna hjälpa en sådan (nödvändig) metabolism.

  Jag tror du har rätt. C-vitamin har ju en känd antioxidativ verkan och inte minst Linus Pauling har visat att stora intravenösa doser har inverkan på cancer.

  Seyfried tar dock inte upp frågan om C-vitamin. Jag har faktiskt ställt en direkt fråga till honom men han har av någon anledning undvikit min fråga.

 24. 24

  Nice summary of Professor Thomas Seyfried ketogenic diet cancer research. Additionally Travis Christofferson’s has some informative writings on the metabolic theory of cancer worth looking into.

  Thought to add that there is a nice web sight with additional information concerning the metabolic theory of cancer. It can be seen at:

  https://www.singlecausesinglecure.org

  All on the sight was interesting to me! The interview of Dr. Dominic D’Agostino concerning combining hyperbaric oxygen treatment with a ketogenic diet with cancer therapy seemed appealing. Hopefully someday that idea will be examined in greater detail.

  The interview of Dr. Peter Pedersen, described as the last believer of the Otto Warburg theory for a time, explaining the exploitation of hexokinase II by 3-BP was worth learning about.

 25. 25
  Bengt Nilsson säger

  @ Professor Göran:
  Vårdguiden berättar tyvärr inte något om lämplig kost vid prostatabesvär:
  https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Prostatit/

 26. 26
  Professor Göran säger

  Att skriva om att cancer gillar socker är knappast någon ’kioskvältare’. Att däremot som Seyfried gör påstå att man kan få den mest aggressiva cancern i hjärnan och av den ’värsta sorten’ att stanna i tillväxt och till och med retardera genom att ta bort den enda näring som den kan metabolisera är högst kontroversiellt även om detta rymmer en fysiologisk vetenskaplig logik.

  Men detta kräver som sagt nästan ’drakoniska’ åtgärder i kosten för att minska tillgängligheten på blodsocker.

  I följande, nyligen publicerade papper, går han igenom förutsättningarna för att detta ska kunna ske,

  https://www.nutritionandmetabolism.com/content/12/1/12

 27. 27
  Professor Göran säger

  Bengt Nilsson Skrev:

  Vårdguiden berättar tyvärr inte något om lämplig kost vid prostatabesvär:

  Att påstå att prostatan tillväxer på grund av överskott på tillväxthormon som IGF-1 (Insulin – Growth – Factor) och som induceras av insulinresistens (dvs. metabola syndromet som man hamnat i på grund av för högt intag av kolhydrater under lång tid) och därmed sammanhängande höga insulinnivåer i kroppen borde inte vara kontroversiellt men intresset från ’prostataetablissemanget’ är tyvärr i stort sett noll när det gäller att se på sådana orsakssammanhang. Här gäller mediciner och operationer när det redan är ’kört’.

  Jag besökte igår min bekant som för några dagar sedan genomgick en omfattande operation på grund av en aggressiv cancer i urinvägarna och hans framtidsutsikter är definitivt diskutabla. Vad som gjorde mig speciellt betryckt var det som fanns på hans bord vid sängen. Här var enbart söta drycker, dvs. sådant som eventuellt kvarvarande cancerceller älskar. Detta är i mina ögon som att rädda någon i sjönöd med en livbåt och samtidigt borra hål i skrovet på livbåten.

  Det är lätt att bli imponerad av de ytterligt sofistikerade operationsmetoder man tillämpar i sådana här fall och att sedan förväxla det tekniskt avancerade med någon typ av ’vetenskap’. Men vetenskap har faktiskt att göra med att se själva orsakssammanhanget, dvs. att förstå vad som är den grundläggande orsaken till cancer i urinvägarna i detta fall och att sedan göra någonting åt själva orsaken i samhällelig skala. Man behöver faktiskt inte vara någon ’Einstein’ eller ’raketforskare’ för att misstänka att det är ett onaturligt högt intag av kolhydrater som är den viktigaste faktorn.

 28. 28
  Inger Nyman säger

  Ja rent bedrövligt med vårdens okunskap ang socker och vad den gör med våra kroppar och sinnen!
  Jag opererades under dagen 14/4, förra veckan på KS (för bröstcancer) och efter uppvaket lämnades jag en stund på vårdavdelning innan jag skulle gå hem. Den första frågan jag fick där var bokstavligen detta: Vill du har röd eller gul? Frågade vad de menade och de sa: alltså vilken sorts saft vill du ha? Svarade förfärad att jag inte vill ha socker men ett glas vatten och kaffe. (Tog även emot en fullkornsbröd macka med skinka OCH ost o bad om mycket smör – får jag erkänna)

  Dessa var utbildade sjuksköterskor som jag själv, men vi får ju ingen kunskap ang socker/ kolhydrater, så den får man skaffa sig själv! Tack och lov för Annika och Er alla andra som ger mig kunskap. Ni ska veta att på mitt arbete så är vi just nu 5 st mentalskötare och sjuksköterskor som äter LCHF!
  Det sprider sig!!!

 29. 29

  @ Professor Göran:
  Tack för svaret Professor Göran. Kanske jag ska köpa Seyfrieds bok och läsa på. Varför jag fastar som jag gör beror på att alla genetiska defekter i immunförsvaret rensas ut mha fasta och tre dagar räcker. Tidigare gjorde jag det en gång i månaden men sedan jag blev helt avskriven av sjukvården som diabetiker för ett år sedan efter att blodproverna visat sig vara som för en vältränad 20-åring så gör jag det bara varannan månad.

 30. 30
  Professor Göran säger

  Pingo Skrev:

  Kanske jag ska köpa Seyfrieds bok och läsa på.

  Jag vill på inget sätt avråda dig från att köpa boken. Den är oerhört gedigen med sina mer än tusen referenser men den förutsätter att man hyfsat måste behärska den molekylära cellbiologin och även grundläggande fysiologi. Har man bara ’ytliga’ kunskaper kan den kanske bli väl tungläst och då är de närmare tusen kronor som boken kostar en tveksam investering om man nu inte är vid väldigt god kassa.

  Det där med periodisk fasta är oerhört intressant och tanken på att immunförsvaret då kan ’återhämta’ sig är ju ytterligt tilltalande och speciellt om man nu tenderar att tro på Seyfried’s grundläggande hypotes om att det är själva inflammationsnivån i kroppen som driver fram cancern. Skulle jag själv drabbas av cancer skulle jag verkligen inte tveka om att satsa på fasta – den ingår ju dessutom som en del av Seyfried’s hypotes om cancerbehandling. Höga blodketonvärden och extremt låga blodsockervärden är ’hard endpoints’.

  Det hela handlar om ett växelspel mellan vad våra kroppar utsätts för och som orsakar inflammationerna och hur våra kroppar sedan förmår hanterar dessa yttre stressfaktorer, ett friskt immunförsvar, och då kunna dämpa inflammationerna utan att överreagera vilket tyvärr tenderar vara fallet vid alla autoimmuna sjukdomar.

  Vad som ständigt slår mig själv, och som väldigt tydligt framgår av texten i boken, är hur oerhört komplexa de fysiologiska processerna är när det gäller just cancer. Det är därför jag själv blir så beklämd av etablissemanget kaxiga och kategoriska fördömandet av alla alternativa och ofarliga medicinska behandlingar av cancer som t.ex. just strikt ketogen kost, kolloidalt silver och även intravenös behandling med stora doser C-vitamin. Det är mer än betecknande att etablissemanget fortfarande inte har ’löst’ cancerns gåta och detta gör det kategoriska föhållningssättet än mer beklämmande i mina ögon. Med sin kaxighet borde man förstås kunna bota cancerpatienterna!

  Det finns mycket annat inom den ofarliga alternativa medicinen som också kan tänkas ha en terapeutisk effekt – man få läsa på efter bästa förmåga och prova sig fram. Internet är som vanligt en guldgruva! Det är ju också känt att om cancerpatienten har en stark ’livsvilja’ betyder detta mycket i sammanhanget och en sådan livsvilja kan också stärkas med alternativa medicinska behandlingar som arbetar på mer psykologiska plan.

 31. 31
  LCHF-Bengt säger

  @ Pingo:

  Hur hårt fastar du dessa 3 dagar?

  Ska testa hur mitt förmaksflimmer reagerar på denna metod, tillsammans med lite träning kanske.
  Har gått på 6000 mg C sista månaden och flimmren har minskat i antal, Sista cykelturen klarade jag 85 km innan första flimret, så det blir bättre och bättre hela tiden.

 32. 32
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Tack för ännu en lärorik krönika med likaledes intressanta kommentarer.

 33. 33
  Professor Göran säger

  De flesta av oss som är aktiva på Annikas blog är det i första hand för att vår egen hälsa skadats av den mat som vi under många år trott vara ofarlig och speciellt när myndigheterna som ska kontrollera den saken ser mellan fingrarna och tillåter att mat som förstör vår hälsa på sikt får saluföras.

  Eftersom den här tråden handlar om cancer och kostens betydelse vill jag peka på den stora faran med det vanligaste besprutningsmedlet inom jordbruket, Roundup. Detta hänger också ihop med GMO-grödorna.

  Över hela världen finns ett växande motstånd mot GMO och besprutning och det verkar nästan bara vara i Sverige där vi är ’tysta och snälla’ i denna fråga. Ändå är det knappast någon tillfällighet att försäljningen av ekologiska produkter ökar dramatiskt idag.

  Mercolas senaste tråd handlar om det växande motståndet mot de krafter som förgiftar vår värld och gör oss alltmer cancersjuka.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/04/21/boycott-gmos-roundup.aspx?e_cid=20150421Z2_DNL_NB_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150421Z2_DNL_NB&et_cid=DM72994&et_rid=923053143

  Dessutom har jag precis börjat läsa en intressant bok som handlar om hur det politiska och industriella krafterna tillsammans sopade vetenskapen under mattan när GMO godkändes i USA för så där trettio år sedan.

  ”Altered Genes, Twisted Truth” av Steven M. Druker. En väldokumenterad bok! Det kan nog bli en framtida krönika.

 34. 34
  Lars Henrik säger

  Professor Göran Skrev:

  ”Altered Genes, Twisted Truth” av Steven M. Druker. En väldokumenterad bok! Det kan nog bli en framtida krönika.

  Tack Göran!

  Jag ser fram mot en sådan krönika!

 35. 35
  Bengt Nilsson säger

  Mats Lindgren skriver om sol och cancer på sin blogg:
  https://fethalsa.wordpress.com/2015/04/22/cancer-av-solstralar/

 36. 36
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @ 35 Bengt Nilsson:
  Bra länk Bengt.
  Det är mer troligt att det är den stora mängden man-made giftiga kemikalier i både kost och miljö som orsakar störningar i immunförsvaret med sjukdomar, bl a cancer, som följd.

 37. 37
  Professor Göran säger

  Bengt Nilsson Skrev:

  Mats Lindgren skriver om sol och cancer på sin blogg

  Mycket förnuftiga synpunkter1

  Det stämmer helt med Seyfried’s hypoteser kring försämrat immunförsvar som grundorsak till uppkomsten av cancer – stress och fria radikaler som måste tas om hand innan de hinner skada för mycket. Det spelar egentligen ingen roll vad som orsakar det försämrade immunförsvaret även om vissa ämnen är kända för att ganska omgående ge upphov till cancer.

  Vad som är oroande är alla nya okända ämnen som ständigt dyker upp och här kan GMO misstänkas generera sådana i stor omfattning.

 38. 38
  LCHF-Bengt säger

  75% av läkarna skulle vägra cellgifter om de själva drabbas av cancer.

  Här fanns en hel del samlad information runt cancer.

  https://www.thenhf.se/du-har-fatt-cancer-lakaren-ska-det-vara-lite-kemiskt-stridsmedel-fran-forsta-varldskriget/

 39. 39

  Den 18/4 lades en 45-minutersintervju med dr Jason Fung ut på kostdoktorns medlemssidor. Där tar han bl.a. upp det här med hur bra fasta är för att få bort sockret och insulinet ur kroppen vilket är bra även för annat än diabetes. Han pratar lite om att fastan stimulerar autofagin, dvs processen ”äta sig själv”. Man börjar göra sig av med skadade organeller och skadade celler samtidigt som tillväxthormon bildar nya ben- och muskelceller osv. Med andra ord så renoverar sig kroppen själv och åldringsprocessen går lite långsammare.

  Jag tycker att det här låter väldigt intressant. Själv äter jag efter 16:8 och mår bra av det. Ibland har jag hoppat över lunchen så att det har råkat bli 24-timmars fasta. Det är kanske dags att införa det lite mer regelbundet?!?

  Tänk vad LCHF kan ställa till med. Jag mår mycket bättre än tidigare och jag har fått två nya intressen: ekologisk odling för husbehov och ett intresse att försöka förstå hur kroppen fungerar. Tyvärr har jag även drabbats av biverkningar i form av tappad tro på politiker, livsmedels-, läkemedels- och kemikaliebranschen.

 40. 40
  Professor Göran säger

  Ann Skrev:

  Han pratar lite om att fastan stimulerar autofagin, dvs processen ”äta sig själv”. Man börjar göra sig av med skadade organeller och skadade celler samtidigt som tillväxthormon bildar nya ben- och muskelceller osv. Med andra ord så renoverar sig kroppen själv och åldringsprocessen går lite långsammare.

  Intressant!

  Seyfried är också inne på samma tankegångar.

  Dessutom är det känt att svält, i begränsad omfattning, förlänger livet. Den evolutionära logiken är här att kroppens åldrande sätts på sparlåga under perioder av brist på föda för att istället kunna reproducera sig med framgång då tillgången på föda ökar igen. Hur det faktum att kvinnor som förgäves försökt bli med barn men ofta blir det då de satsar på LCHF passar in i detta scenario förstår jag dock inte riktigt.

  Intressant är också det faktum att det under de stora världskrigen, då tillgången till mat var mycket begränsad, minskade dödligheten i bland annat diabetes och hjärtsjukdom markant.

  En fördel med periodisk fasta är också att detta inte är något kontroversiellt koncept till skillnad mot LCHF.

 41. 41
  Lars Henrik säger

  Ann Skrev:

  Tyvärr har jag även drabbats av biverkningar i form av tappad tro på politiker, livsmedels-, läkemedels- och kemikaliebranschen.

  Om det är till någon tröst så är vi nog många här som delar dina biverkningar. Om man gjort tvärt emot de gällande råden och blivit friskare och mer välmående har man samtidigt valt en annan väg genom livet. Förhoppningsvis en bättre och vackrare om än inledningsvis en ensammare .

 42. 42

  Efter en högst personlig geografisk rundresa med många möten med proffs inom hälsa i Norden, så har man lärt sig mycket. I Stockholm sa Ingemar Ernberg att Warburg undersökte hela tumörvävnaden med avseende på dess metabolism. Han undersökte allt som fanns i tumören. Sedan har hans efterföljare förenklat detta till att det måste röra sig om cancerceller, därmed uteslutande alla andra faktorer. Man går alltså från komplexitet till överförenkling. Tänk om tumören åtföljs av fler komponenter som har utpräglade sockerslukande egenskaper?
  Min egen resa gick från Ernbergs Stockholm till Erik Enbys och Michael Nordfors Malmöanförande. Sedan via Skånes Mistelgård med de cancerdödande laetrilerna till Löddeköpinges bakterie- och svampdödande kolloidala silver. Massor med vittnesmål har vi samlat på oss. I Falkenberg samtalade vi med magnetmadrassernas kunskapare. Vad sägs om vittnesmålen att tre stycken läkare, alla själva diagnostiserade med cancer, skaffar magnetmadrasser och undviker den terapi de själva tidigare skrivit ut år andra; Skära, Bränna och Förgifta.
  I Trollhättan följer sedan den filosofiska diskussionen med professor Göran, kompletterad med utsökt LCHF-lax. Filosofi omsatt i egen praktik. Sedan blev det Nordiskt grannutbyte med Norges akupunkturapostel nummer ett Wilhelm Schjelderup . Ett kjaempemöte. Läs gärna Wilhelms bok om LYS som helbreder.
  Då når man hälsa. Tack alla inspiratörer: Wilhelm, Göran, Anette, Anders,Michael, Kai, Stefan, Erik och inte minst Siv Wernborg som med hela sitt ansikte visade att alternativ finns till amputation
  Ingemar Ljungqvist, Dr Sc (OUICM)

 43. 43
  Anders S säger

  @ Ingemar Ljungqvist

  Gjordes det några inspelningar av föredragen den 19/4 i Malmö?

 44. 44
  Anders S säger

  @ Ingemar Ljungqvist

  2000-Talets Vetenskap länkar till ett antal video-föredrag av Joel Wallach.

  Roade mig med att fylla i ett formulär som en av hans återförsäljare lagt upp.

  https://www.wallachonline.com/healthsurvey

  Svaret blev:

  ”Dr. Wallach recommends a gluten free diet including avoiding all wheat, barley, oats, and rye. Also avoid all fried foods and vegetable oils including cooking oils, margarines, olive oil, and oil based salad dressings. Avoid cooking meat well done. Salt food to taste. Consume 3-6 eggs daily with runny yolks.”

  Ganska precis så jag äter…

  Jag tänker komplettera med vitaminer, mineraler med mera. Dock vill jag undvika att få i mig en hiskelig massa skräp samtidigt. Vill ha GMO-fritt och ekologiskt utan sötningsmedel och konsistensgivare. Var hittar man det utan att bli ruinerad?

 45. 45
  Professor Göran säger

  Som Ingemar Ljungqvist påpekar finns det flera olika alternativa medicinska behandlingar som dessutom utmanar den etablerade ’evidensbaserade medicinen’. Själv är jag idag väldigt mycket för just alternativa medicinska behandlingar när jag insett hur korrupt och religiöst dogmatisk skolmedicinen är. Jag har nästan förlorat all respekt för sjukvårdsindustrin.

  Det enda problemet jag ser i den alternativa medicinen är egentligen samma som jag ser med skolmedicinen då man tenderar att bli kategorisk (med andra ord dogmatisk) i sina förklaringsmodeller som när man hävdar t.ex. att jordade madrasser, magneter i skor eller virvlat vatten har klara hälsobringande effekter. Med min naturvetenskapliga skolning har jag i dagsläget väldigt svårt att passa in dessa fenomen i min nuvarande världsbild. Jag utesluter inte deras existens men jag finner dem idag högst osannolika.

  Min nuvarande ståndpunkt är att människan tyvärr har en inneboende (”hard wired”) tendens att bita sig fast i, eller med andra ord ’envetet hävda’, dogmatiska förklaringsmodeller. Detta (med andra ord förutfattade meningar) verkar för övrigt, och tyvärr, vara en nästan en nödvändig förutsättning , och helt i överensstämmelse med filosofen Schopenhauer’s syn, när vi medvetet måste närma oss vår omgivande verklighet.

  Vi hamnar då så lätt i det vi kallar TRO i kategorisk mening på samma sätt som när aposteln Paulus kategoriskt hävdade att själva tron var det viktigaste i debatten om kristendomens vara eller icke vara. Det må vara skolmedicinen, magnetmadrasser, LCHF, veganism, strålningsbehandlingar vid cancer eller att cancer är en svampinfektion; den kategoriska principen är samma.

  Problemet med all dogmatism är att man oftast hamnar i en pajkastningsituation med opponenter om man nu antar en sådan position. Vad jag själv gillar är den attityd som Ingemar ger uttryck för. Lyssna och lär dig av andra, bilda en egen uppfattning och och testa på dig själv om du har ett problem som du vill lösa.

  Men framför allt. Bli inte kategorisk! (Intressant ’kategoriskt’ påstående – eller hur?)

  Det är detta jag gillar hos Annika också.

  Prova och se om någonting ’ofarligt’ som t.ex. om LCHF fungerar och fungerar det så är det troligt att det gör det annars är det ju inte troligt att det gör det.

  Senast igår hälsade jag på en bekant som berättade om sin kamp med sin migrän. Jag frågade då om han hade testat LCHF och han berättade då att han hade provat en månad men att det inte hade fungerat för honom av olika skäl. Däremot hävdade han att medicinen Diklofenak var ’fantastisk’ mot just migrän även om den troligen inte angriper själva orsaken till migränen.

 46. 46

  @Anders S och Göran S
  Gjordes det några inspelningar vid mötet i Malmö den 19 april?

  Ja och dessa sköttes av Canal 2nd Opinion, eller http://www.2op.se men eftersom de flesta arbetar till stor del ideellt kan det dröja före redigering och uppläggning på deras på hemsida. Förhoppningsvis blir det ett fint inslag med Yiping Thelander tillsammans med Yonna Nelson. Det är så långt från kategoriskt man kan komma. Likadant avslutade Michael Nordfors med en enorm kunskap om cancer och undanstoppade terapier.

  Men min tankeställare är denna: Är det inte oerhört kategoriskt att påstå att alla celler i själva tumören är just förändrade kroppsegna celler, dvs cancerceller. Här vill jag öppna för en större ödmjukhet genom att ställa fler frågor.
  Kan väl gärna erkänna vi från vår sida avvaktade i bortemot fem år att publicera något om Simoncinis slutsatser, just därför att han så kategoriskt gick ut med att tumören till en avgörande del utgjordes av en svamp; och ännu mer kategoriskt sa att den svampen var Candida albicans. Speciellt det sistnämnda kändes för ytligt – men tar man sig tid att läsa Tullio Simoncinis bok så är han inte lika kategorisk.

  Vad jag själv skrivit kan man faktiskt läsa i en lång artikel från 2007. Den finns att hämta hem från Internet på http://www.2000tv.se under Beställ gamla tidningar.

  Ingemar Ljungqvist, chefred. 2000-Talets Vetenskap

 47. 47
  Professor Göran säger

  Ingemar Ljungqvist Skrev:

  Men min tankeställare är denna: Är det inte oerhört kategoriskt att påstå att alla celler i själva tumören är just förändrade kroppsegna celler, dvs cancerceller. Här vill jag öppna för en större ödmjukhet genom att ställa fler frågor.

  Jag håller med dig!

  Det grundläggande problemet som jag ser det är själv komplexiteten i vår fysiologi. Patologi är förvisso också fysiologi som redan den berömde fysiologen Claude Bernard insåg till fullo för 150 år sedan. Komplexiteten blir knappast mindre av att man för in frågan om hur främmande mikrober kan bosätta sig i våra kroppar och hur vårt immunförsvar växelverkar med dessa. Borrelia är väl ett typexempel på sådan ’skum’ komplex växelverkan.

  Idag verkar det i och för sig finnas en större öppenhet även inom skolmedicinen inför hur bakterier kan sprida sig via blodomloppet och det är inte orimligt att det i framtiden också kommer visa sig att Enby och Simoncini i princip har rätt i sina hypoteser om att cancer kan kopplas till svamp. Ärligt talat begriper vi väldigt lite av hur bakterier, svampar och virus fungerar och än mindre i växelverkan med flercelliga organismer. Som du påpekar är ödmjukhet nödvändig inom medicinen men det är precis denna som saknas inom skolmedicinen.

  Som jag ser det idag är skolmedicinen som vilken religiös rörelse som helst med sina dogmer och som ofta är fastställda på väldigt lösa grunder – hel enkelt förutfattade meningar. Denna medicinska samhällsreligion har dessutom som alla religioner sina överstepräster med rätt att utesluta de församlingspräster som förkastar viktiga dogmer när de utför sitt arbete i sina respektive församlingar. Här gäller det att sälja avlatsbrev och reliker i forma av piller av olika slag och de flesta församlingsbor som uppsöker sin präst vill ju så gärna tro på sin helbrägdagörare och kraften i relikerna. Vi måste få in sann vetenskap i medicinen och rensa ut den dogmatiska tron på än de ena än det andra, by-passoperationer, socker till sockersjuka, psykofarmaka till folk som mår dåligt psykiskt, statiner mot kolesterol …

  Själv vill jag inbilla mig att vi inom LCHF-rörelsen har betydligt mer med vetenskap att göra än skolmedicinen har eftersom vi hela tiden försöker förstå orsaken till varför vi blivit sjuka och göra något åt denna orsak. Det är där, i orsaken, vi också ser vad man skulle kunna kalla för boten eller kanske ’helbrägdagörandet’ (fint ord!). Skolmedicinen är som bekant bara ute efter att i bästa fall ge tillfällig lindring genom att just sälja reliker till överpris – big busineess!

 48. 48

  @47 Göran
  Så här ser riktigt bra kunskapssökande ut. Tes- antites -syntes. Vi är så himla överens – nu, men dina slutord i punkt 47 var så fina att det borde vara en fin final för denna debattomgång. Jag föreslår du döper om dem så denna blir 47 och din 47:a blir 48.
  Ingemar Ljungqvist

 49. 49

  SR 7/9-15 Kosttillskott kan påskynda cancer: ”Antioxidanterna fördubblade metastaseringen i kroppen, alltså ökade möjligheten för en tumör att sprida sig. Och det är ju det som är det allvarliga, det är det man dör av om man har melanom.”

  Sant eller falskt ?

 50. 50

  Verkar lite luddigt med ”t.ex tillskott av vitamin E” o.s.v. Vore bra om någon kunnig läser studien.
  Personligen tror jag det är farligare att äta socker vid cancer.

 51. 51
  Georg W säger

  @ Josef Boberg:
  Sant, enligt ny svensk forskning. Antioxidanter som är för bra minskar ett anticancerprotein i cellen. Dessutom har tumörer blivit aggressiva av antioxidanter vid laboratorieförsök. Lungcancerpatienter (bröstcancer ?) får inte äta antioxidanter terapeutiskt.

  Förmodligen har jag läst även detta i någon av Görans krönikor?

 52. 52
  Georg W säger
 53. 53
  Docent Göran säger

  Utan att nu ’gräva ned mig’ i detta låter det i mina öron absurt att antioxidanter skulle gynna cancer; allt talar för att det är precis tvärtom. Sådana här ’larmrapporter’ om hur farligt det är med vitaminer luktar ”BigPharma”- korruption av vår sjukvård lång väg.

  Att t.ex. C-vitamin, som är en väldigt kraftig antioxidant, i stora doser kunde användas intravenöst för att just bekämpa cancer även i dess slutstadier visade redan nobelpristagaren Linus Pauling. Själv mår jag idag alldeles förträffligt med mina stora doser av naturligt E-vitamin (1600 IU per dag) och 6 gram C-virtamin plus magnesium och D-vitamin. Dessa antioxidanter och vitaminer verkar hålla inflammationsnivåerna i min kropp i schack eller med andra ord befinner sig immunförsvaret på topp och det verkar vara detta som hälsa handlar om. Mina tidigare vidriga förkylningar varje år är idag bara obehagliga minnen.

  Även om det skulle vara väldigt svårt i praktiken skulle jag själv försöka komma åt intravenös behandling med C-vitamin om jag drabbades av cancer trots att detta enligt läkemedelsindustrin är det mest horribla exemplet på kvacksalveri. Här finns inte en krona att tjäna för läkemedelsbolagen vilket kanske kan förklara deras inställning till sådana alternativbehandlingar.

  Samtidigt är det också klart visat att deras egna extremt dyrbara cellgiftsbehandlingar har ytterst begränsade effekter på cancer om det finns någon effekt överhuvud taget. Så länge resultaten av läkemedelsbolagens egna kliniska undersökningar, som ligger bakom myndigheternas godkännanden av preparaten inte kan granskas av någon oberoende forskare litar jag inte för ett ögonblick på alla försäkringarna om att läget är lugnt i hönshuset från dessa rävar som vaktar dessa hönshus eller sjukhus kanske man skulle säga.

  Vid de sällsynta fall då oberoende forskare efter domstolsförfarande tvingat bolagen att öppna sin låsta skåp och då lyckats komma åt resultaten har jag själv inte hört talas om något fall där man i inte har visat på en systematisk korruption.

  Vad jag själv nu har kommit fram till efter sex år som LCHF-are är följande.

  Det hela handlar om att stärka immunförsvaret som försvagats av:

  Höga insulinnivåer – Kolhydrater
  – Kör strikt LCHF

  Omega 6
  – Undvik alla växtoljor och satsa istället på eko-smör och kokosfett

  Stress
  – Jobba aktivt på att minska den negativa stressen – det finns många sätt. Att t.ex. hålla någon man tycker om i handen under promenader är en ideal sysselsättning.

  Jordbruksgifter som kommer in i kroppen och på vägen förstör tarmfloran och då bland annat ger upphov till just cancer.
  – Kör stikt eko-mat så långt det är möjligt

 54. 54
  Georg W säger

  Jag tror att det är viktigt att förstå att antioxidanter, vitaminer och mineraler kan slå åt två håll i det universa som är vår metabolism. Har man lungcancer så skyddar/reparerar antioxidanter även tumören och gör det protein (glömt beteckningen) som reglerar och stänger av cancerceller inaktivt.

  Det visar åter vilken dj-sk sjukdom cancer är. Det är nog klokt att förstå att allt här i världen har en baksida också. Allt vi gör får konsekvenser och ju mer vi förstår om dessa mekanismer. Desto större blir vår helhetsbild.

  Det är med en enorm tillfredsställelse som jag konstaterar att diskussionsgrupper på Internet för det kollektiva medvetandet framåt med en mekanisk obönhörlig kraft. Det känns som en växande del av allmänheten är på väg mot ökad metabol biokemisk medvetenhet. Ny forskning diskuteras inte bland ett hundratal akademiker. Idag är det många tusen som utvärderar och sprider nya rön. Tidningarna har förlorat sitt monopol. Fuskforskning är snart inte värt pengarna. Det är ingen vits med vetenskapliga fakta som bara Livsmedelsverket och ointresserade tror på.

 55. 55
  Georg W säger

  ”–När antioxidanter angriper reaktiva syreradikaler i kroppen avaktiveras ett protein kallat P53. Proteinet verkar hämmande på tumörer, och när det försvinner kan tumörerna växa snabbare och mer aggressivt, säger Martin Bergö, professor och en annan av forskarna bakom studien.

  Fortsatta studier

  I sina fortsatta studier ska gruppen undersöka om antioxidanter har liknande effekter på andra typer av cancer och om andra typer av antioxidanter har liknande effekt. De ska också undersöka om antioxidanter i friska möss påverkar deras framtida cancerutveckling.

  Artikeln Antioxidants accelerate lung cancer progression in mice är publicerad i Science Transnational Medicine.”

  https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2014/Januari/Antioxidanter-i-kosttillskott-kan-forvarra-cancersjukdom/

 56. 56

  Docent Göran Skrev:

  Sådana här ‘larmrapporter’ om hur farligt det är med vitaminer luktar ”BigPharma”- korruption av vår sjukvård lång väg.

  Jo… – Göran – jag håller med Dig.

  Är antioxidanter farliga vid lungcancer? Och varför varnar man för kosttillskott när det är ett läkemedel man testat?

 57. 57
  Inger Nyman säger

  Hej igen!
  Rekommenderar alla intresserade av behandling av Cancer och hur kroppen reagerar på den konventionella behandlingen av cancer, OCH beskrivning av alternativa, icke toxiska behandlingar av samma sjukdom, att läsa boken

  ”Överlista din cancer” (orginal: Outsmart Your Cancer”) av Tanya Harter Pierce 2014

  (Boken inkluderar beskrivning av behandling med Protocel)

  Hälsning från Inger
  (som nu använder Protocel förebyggande, el behandling mot min bröstcancer)

 58. 58
  Docent Göran säger

  På morgonen hamnade mer ved på denna ’metabola brasa’ och det var ett nyhetsbrev från Mercola med en intervju med en person som på samma sätt som jag själv har en examen inom ”Materials Engineering and Science” och också lutar åt cancer som en metabol sjukdom efter att ha läst Thomas Seyfrieds bok. ”Klockrent” som vi brukar säga!

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/02/07/metabolic-theory-cancer.aspx?e_cid=20160207Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160207Z2&et_cid=DM97584&et_rid=1346096519

  Så här introduceras intervjun.

  ——-
  Travis Christofferson is the author of a phenomenal book called ”Tripping Over the Truth: The Return of the Metabolic Theory of Cancer Illuminates a New and Hopeful Path to a Cure.”

  I read 150 books last year and this was one of the best. In my view, it’s required reading for anyone who has cancer or knows someone who has cancer. This book has inspired me to passionately review the medical literature on mitochondrial metabolism for a book that will be published next year.

  The Return of the Metabolic Theory of Cancer

  In this interview, Travis — who has a Pre-Medical undergraduate degree and a Master’s degree in Materials Engineering and Science — reviews some of the details covered in his book.

  ”I was doing a class on cancer theory and I stumbled on this book by Thomas N. Seyfried, Ph.D. called ’Cancer as a Metabolic Disease,'” Travis says. ”It was just an incredibly well-written book ….

  It laid out this elegant argument for this non-genetic origin of cancer; the metabolic origin of cancer.

  I was so stunned and taken aback by this, and that more people didn’t know about it, that I compiled a huge list of questions and actually flew out to see Tom in Boston … He answered all my questions, which really served to pique my interest more.”

 59. 59
  catherine andersson säger

  Tack för denna ytterst intressanta läsning.
  Själv har jag haft bröstcancer och avstod från cytostatika behandling.
  dock lät jag mig, efter många månader,övertalas till strålning.
  detta var 1989.
  Fick sedan kännedom om Dr Erik Enby, där fick jag behandling.
  Mycket tacksam att jag hittat mina egna vägar, med hjälp av olika ”alternativmetoder”.
  2000-talets Vetenskap är för mig en guldskatt att få info av.

  Catherine Andersson

 60. 60

  @ 59 catherine andersson:
  Hej Catherine!
  Jag har läst en hel del om Dr Erik Enby´s forskning. Så intressant att du behandlats av honom! Skulle gärna vilja veta mera om detta, är det möjligt? Det är framför allt för en bekants räkning, men jag är även intresserad för egen del. Jag har inte haft cancer som behandlats men väl två olika typer av ”förstadier” till cancer som ”gått tillbaka” eller helt enkelt feldiagnosticerats? Själv tror jag att jag fått cancern att ”backa” genom kostomläggning till LCHF men det kan jag aldrig bevisa naturligtvis. Om jag får ta kontakt med dig via mail så ange det här så får du min mailadress.

 61. 61
  Docent Göran säger

  EvaLi Skrev:

  Själv tror jag att jag fått cancern att ”backa” genom kostomläggning till LCHF men det kan jag aldrig bevisa naturligtvis.

  Väl uttryckt i mina ögon!

  För mig är också logiken tydlig.

  Kolhydrater och växtfett sänker bevisligen vårt immunförsvar och ersätter man dessa ämnen i kosten med nyttigt fett stärks rimligen immunförsvaret och då ökar förstås kroppens förmåga att överleva alla de sjukdomsalstrande mikroorganismer och skadliga kemiska ämnen som vi ständigt utsätts för.

 62. 62

  Förlåt om jag upprepar mig. Vid senaste cancerkontrollen läste en ny (ej ung) läkare i journalen att jag var lchf:are. Han böjer sig fram mot mig, lägger huvudet på sned och säger dramatiskt: ”Du vet att man kan dö av sån’t!”. Rätt komiskt. Vid skanning för cancer så får man ett fluor-glukosmedel som snabbt sugs upp av cancercellerna, och sen vill sjukvårdspersonal att man ska mata cancercellerna med kolhydrater. Det är väl det som kallas sjuk-vård, vård av sjukdomarna?
  Tack till alla välförklarande skribenter här.

 63. 63
  Docent Göran säger

  @ tipp:
  Det otroliga är i ditt fall att det tydligen vara en cancerläkare som borde veta bättre. Jag läste någonstans att man på vissa amerikanska sjukhus reducerade kolhydraterna för cancerpatienter men jag har inga direkta referenser till detta.

 64. 64

  @ tipp:
  Du skulle bett honom beskriva lite mer exakt , hur man kan dö av LCHF. Då skulle du få höra en doktor som börjar stamma. Alternativt ett flöde av obildat skitsnack.

  Jag visste inte att det var fluor-glukos de använde vid skanning? Jag trodde det var radioaktivt glukos?

  Det verkar som varje vanlig människa som man beskriver skanningsprocessen för. Förstår att principen är att en cancertumör drar till sig glukosen i blodet och därför drar konsekvensen att det nog vore lämpligt att helt avstå från glukos. För att inte i onödan göda cancercellen!

  Men cancerläkarna nämner inte det med ett enda ord, de tycker att det räcker att ”minska” sockerintaget, äta ”normalt” med kolhydrater (så mycket man vill), öka mängden frukt och näringsrika (pesticid-)grönsaker. Minska rött kött och charkuterier. Sen vet ju ”ALLA” att mättat animaliskt fett är raka vägen till igenkalkade ådror och hjärtattack, för att inte säga fetma.

  Hur kunde Världen bli så sjuk? Är det något mer folk i Världen som ifrågasätter detta enorma globala lurendrejeri? Än dessa några tusen, på Annikas Blogg?

  Vem fördunklade människors hjärnor så att de inte längre förstod att det är kemiska föroreningar hen äter? Hur kan nästan alla på Jorden vara lurade samtidigt? Varför ser inte människor klart? Är det inre föroreningar som gör att vi inte ser och förstår de yttre? OCH ständigt återkommer detta Planetens farligaste gift, FLUOR!!!

 65. 65
  I Like Neil Young säger

  @ Georg W:
  Precis så.Och för att ytterligare spä på galenskapen: Det är dags att ta Chemtrails på allvar.
  Jag vet hur normala Contrails ser ut – och det är INTE det jag ser på himlen numera i många fall.

  Det hela liknar ett ”gridpattern” i många fall och vad jag vet så uppförde sig normala flygplansavgaser inte på detta sätt ”förr i tiden”. Antingen har atmosfären ändrats , flygplansbränslen ändrats , motorer ändrats….ELLER så är det nåt annat.

 66. 66
  Docent Göran säger

  @ I Like Neil Young:

  Trots att jag nu övergivit det mesta av min barndoms teknikoptimism tror jag fortfarande att naturvetenskapen är på vår sida och jag ser därför en fara i att vända den ryggen. LCHF har nytta av den men inte av missbruk. Detta betyder också att jag ansluter mig till försiktighetsprincipen som säger att man måste erkänna att man inte vet om man inte vet.

  När det gäller flyget, och med mina 25 år i branchen, tvivlar jag inte ett ögonblick på att flyget förorenar mer än de mesta i motorväg. Vad som däremot gör mig nervös är när ”chemtrails” diskuteras i rent ’konspiratoriska’ termer som att ’etablissemanget’ medvetet skulle ha tillsatt något till flygbränslet för att förgifta mänskligheten. Det är däremot ingen tvekan om att finns det ämnen som bildas vid förbränningen, och det finns faktiskt väldigt många, som är dåligt undersökta med avseende på långsiktiga hälsoeffekter vilket för övrigt gäller de flesta av de ungefär 180 000 kemikalier som tillåts i olika produkter.

  Däremot, angående läkemedels- och livsmedelsindustrin har William Engdahl och andra övertygat mig om att det finns en så oerhört omfattande lobbyingverksamhet att det konspiratoriska bara inte går att förneka. Inom den ekonomiska oligarkin verkar det dessutom finnas klart rasistiskt människofientliga drag då man på olika sätt vill hindra befolkningstillväxten av ”oönskade” fattiga människor istället för att ändra på den ekonomiska ordningen så att frågan, som Rosling så klart visar, därmed löser sig själv. Nu är det mer frågan om ”vi” och ”dom” när den rasism som utvecklades under hundra år, och med kulmen i slutet av 30-talet, har tvingats bita i gräset, genom den moderna genetiska forskningen som visar att ’människor är människor’ eller alla utan tvekan är av ’rasen’ Homo Sapiens.

  Frågan om ett ”vi” (rika och ’lyckade’) och ett ”dom” (fattiga och ’misslyckade’) genomsyrade för övrigt redan Platons idealistiska filosofi och har sedan impregnerat vår västerländska ”civilisation” (och många andra), med religionens ständiga välsignelse, under mer än 2000 år. I motsats till denna filosofi om en klassmässig olikhet (med kungar och adel) skedde den franska revlotionen på 1700-talet med sitt motto ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap”. USA grundades på denna princip men redan i slutet av 1800-talet hade den ekonomiska oligarkin totalt raserat denna demokratiska idé om den nu någonsin hade etablerats med tanke på det utbredda slaveriet och folkmordet på urbefolkningen redan från början.

  Tanken om demokrati är dock svårt att ta livet av så länge det finns människor.

 67. 67
  I LIke Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  Jag fattar vad du menar Göran och jag kan hålla med dig ! Jag är personligen inte av naturen vare sig dragen åt det rättshaveristiska eller överdrivet konspiratoriska hållet. Jag är fortfarande teknikoptimistisk, faktisk , rätt använd och vriden ur händer på storfinansen tror jag att teknik är frälsning för planeten i stort. Jag kan inte se nån motsättning i Naturvetenskap och Chemtrails. Tvärtom , utan naturvetenskap så hade det aldrig gått att forska fram – vad det nu än är.
  Men som sagt jag ska under detta året sätta mig in i frågan på riktigt. Översiktligt och vad jag förstått så här långt så när det gäller flygplansmotorn i sig så är den renare än nånsin. Moderna jetmotorer lämnar knappt ens nån vanlig Contrail efter sig i dag så som dom gjorde förr enligt dom intervjuer jag sett på Youtube med amerikanska piloter i ämnet. Så då är det hela ännu underligare.
  Om man nu ska se det från det hållet. Dessutom verkar det inte som man i första hand blandar ut bränslet utan man har helt enkelt separata sprayanordningar och tankar för just detta ”chem” installerat i dom flygplan det gäller. Vad jag förstått så är piloten inte direkt inblandad i att slå på och av dessa anordningar när det är dags att lägga ”trailet” utan det sker via satellit.

  Vissa saker är otroligt svåra att ta in och möter ett sensationellt stort psykiskt motstånd hos dom flesta – så även hos mig mig – men jag vart till slut tvungen att erkänna för mig själv att jag ser det jag ser.
  Vad , vem och varför. Ja det är frågan? Det hela kan verka för galet för att vara sant och dom flesta människor blir lite blanka i blicken och varma i pannan när man tänker djupare på det hela.

  Jag tycker inte tanken är det minsta galen nu. Jag har vant mig vid tanken, gråtit av mig och jag tänker undersöka.

  Om man tittar ur synvinkeln att man hellre låter människor dö och lida av diabetes , cancer och whatever än att ge dom korrekt bot, om man ser hur vi fortfarande är beroende av olja , gas och kol. Om man tittar på hur mataffärerna är fyllda med smörja – när vi skulle kunna klara oss med 100 – 150 varor matvaror kanske egentligen.

  Om man tittar på hur banksystemen skapar pengar ur tomma intet och hur vi kan tillåta att krig pågår på planeten i det oändliga. Om man tittar på hur Monsanto , USA och diverse bankkonglomerat vill gör om hela Ukraina till ett enda stort GMO-slagfält…..Ja..jag är inte det minsta förvånad om vi har Chemtrails också…

  Men det är bara att göra det enkelt för sig – bestäm dig för att hålla koll på himlen – det kommer att se underligt ut till slut.Inte som det gjorde förr. Vad det än är eller inte är. Nåt är det som inte är som förr. Om det är farligt eller inte och vilket syfte det har – återstår att se.

 68. 68
  Docent Göran säger

  @ I LIke Neil Young:

  Du har rätt i att moderna motorer har bättre förbränning än äldre. Utan att var någon direkt expert på förbränningsteknik i jetmotorer bör de äldre motorer lämna mer kondensstrimmor efter sig än de moderna eftersom det är på oförbrända partiklar som vattenångan i avgaserna kan kondensera och bilda de iskristaller vi ser som de vita strecken. Dessutom har bränslets kvalitet rimligen betydelse.

  Det är väl som med allting annat väldigt komplext när man börjar tränga in i detaljerna.

  Om det nu skulle ’vara’ någonting lurig måste det rimligen också finnas något syfte med det hela och det är nog det som jag har svårast att se någon vettig logik i överhuvud taget. Nu tror jag inte heller på några konspirationsteorierna kring 11 september men här går det ju ändå att konstruera någon form av pervers militär logik om man anstränger sig riktigt ordentligt. Usama bin Laden var ju för övrigt på samma sätt som IS en pervers skapelse av denna militär. Kan du få ihop något angående ’chemtrails’?

  Att man spred Monsantos växtgifter över Vietnam på sextiotalet hade ju ett syfte trots allt och det var att göra de omöjligt för befrielsearmén att gömma sig och livnära sig. Att dessa gifter dessutom orsakade hundratusentals missbildade vietnamesiska barn grät knappast den amerikanska militären över men möjligen över att gifterna bevisligen även drabbade deras egna soldaterna och deras familjer. Cancer uppkom ju också för att på något sätt åter anknyta till tråden. Jag undrar om inte soldaterna också fått någon form av ersättning för skadorna de drabbats av.

 69. 69
  I LIke Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  I rest my case – tills vidare. Jag kan varken säga bu eller bä.

  Spekulationsmässigt så går ju diskussionerna i ett ganska brett spektrum vad jag har förstått.

  *Man kan nämna orden HAARP , LOFAR , LOIS , o.s.v.

  *En Amerikan som var här i Sverige på besök sa att vi var väldigt illa utsatta med tanke på vad vederbörande såg på himlen.

  *Försvarspiloter som ser dessa plan komma in har order att inte stoppa dom när dom kommer in över svenskt luftrum.Just denna försvarspilot visste vad det handlade om – han var väldigt deprimerad eftersom han visste vad han hade att göra med.

  *Viss personal på SMHI har fallit i gråt när dom fått frågan för många gånger.

  *Det spekuleras i att Finnair har tagit emot stora summor för att installera denna utrustning i vissa av sina trafikflyg

  Osv , osv – nu saxar jag bara lite snabbt ur minnet vad jag läst här och där på senaste.

  Om man ska tacka vår förra försvarsminister och kanske också NATO-ivraren Jan Björklund för att vi har det som vi har det låter jag vara osagt.Det är möjligt att det går mycket längre tillbaka.

  Hursomhelst – om det nu är sant så måste det vara nån typ av folkrättsbrott – eller nåt liknande. Och vad jag förstår så kämpar dom inom regering och militär som små illrar för att frågan INTE ska komma upp på bordet och att den ska förlöjligas, förnekas, försmåttigas och härröras till konspirationsteorier.

  Här är en länk ur högen:

  https://chemtrails-sverige.blogspot.se/

  Jag måste också hålla med dr.Greer , Internet i stort är ju en ”trashdump” – så det gäller att hålla tungan rätt i mun när man tar till sig av informationen där ute.

 70. 70

  @ 67 I LIke Neil Young:
  Fick en smärre chock när jag läste det du skrev om GMO i Ukraina! Jag har totalt missat det och googlade och fick upp en sida på svenska. Men detta har väl inte talats om i svensk media eller? Nu för tiden blir man ju inte förvånad över något, dessvärre. Det är väl ingen slump med GMO i Ukraina i så fall – granne till Ryssland? De kanske tänkt att det ska ”spilla över” till Putin?
  USCH!!!!

 71. 71
  I Like Neil Young säger

  @ EvaLi:
  Ja om man skulle kunna tala om Djävulens verk på planeten Gaia så måste det vara i form av Monsanto.Ett mer djävulskt företag är svårt att tänka sig.

  Det är inte ofta jag tar till ordet hat – men Monsanto , det dom står för och alla dess hantlangare hatar jag hett och innerligt.

 72. 72

  @ EvaLi:
  Ukraina lovades visst stora krediter av World Bank, om dom accepterade GMO…

  Men Ukraina har fortfarande kvar metertjock naturlig mylla som binder både näring och vatten så att även torksomrar kan ge utmärkt skörd, utan konstbevattning. En mylla som förmodligen skapades av enorma hjordar vildboskap under årtusenden:
  I enlighet med Alan Savory och modern forskning binds kol i marken vid bete när betet sker på ”rätt sätt”, som i det vilda. För många dar på samma plats medför erosion och stora kolförluster medans inget bete alls medför stagnation av både växtlighet och kolbindning, tills skog kan ta över. I det vilda flyttar sig en hjord om den kan så snart maten är slut. En viktig del av kolbindning i betesmark sker varje gång gräs betas av ordentligt. Då ”släpper” växten motsvarande mängd rötter vilka då binds som kol i marken.
  Som jag ser det bör Ukraina fortsätta som Ryssland och inte introducera GMO idag eftersom dom inte har något ”jordresursproblem”. ”Kolet” i jorden är vår största odlingsresurs och eftersom konventionell odling och GMO odling minskar kolet bör vi naturligtvis använda bevisat kolökande metoder. Även no-till cover cropping (Plogfritt med täckväxter) ökar också kolet i jorden. Dessutom fås bunden gödsel från täckväxterna så att kemisk konstgödsel gradvis kan minska till noll. Mindre kemisk gödsel blir mindre läckage till vattendrag och mindre växtgiftanvändning, och ökat mikroliv och kolbindning. Konventionell odling med NPK och besprutning eroderar kolhalten genom snabb oxidation av exponerad jord och vind och vattenerosion, bl.a. Med ”hjälp” av Monsanto kan större skördeuttag ske till priset av snabbare erosion, alltså under en förkortad period. Med Ukrainas enorma humuslager kan det dröja 100 år innan ”botten” nås där, även med Monsantos metoder.
  Ukraina kan under den tiden spinnas som ett exempel på hur bra GMO är…

 73. 73

  Jag hittade en dokumentär på Svenska UR som förklarar saken. Det här är konsprationernas Konspiration! Dessutom faktamässigt bevisad. Allt klarnar och jag får återigen bekräftelse att det liv vi lever är den kamp som eventuellt kan rädda vår Jord. Men vem är skyddad för schock-doktrinen. Överallt där samhället går sönder är den lilla 1%-liga eliten framme och för över samhällets resurser i sin egen ägo. Går inte samhället sönder, så tar de själva sönder samhället.

  Oerhört klargörande av 50 års samhällsutveckling en ligt Milton Friedmans nobelprisvinnande koncept. Samhällsapparaten ska sakna all makt. Den ska tillhöra den ekonomiska eliten. Vi måste även sluta rösta friliberalt!

  https://urplay.se/Produkter/190627-The-shock-doctrine

 74. 74

  Jag vill kommentera cancerdebatten tidigare i tråden. Jag citerar sammanfattningen av hur Seyfried anser att cancer uppkommer: ”att cancern har sitt ursprung i våra små energifabriker, mitokondrierna, som det finns ett stor antal av i varje cell. När dessa blivit allvarligt skadade på grund av oxidativ stress (fria radikaler) som uppstår i all inflammerad vävnad på grund av infektioner, virusangrepp, strålning, kemikalier eller annan stress slutar mitokondrierna att fungera genom den normala förbränningen av blodsocker och fetter med hjälp av syre och övergår istället till en syrefri förbränning”.
  Min fråga är då – varför uppstår cancertumörer ofta på enskilda ställen, ialla fall i början, och inte överallt i kroppen?
  Min teori är att detta sammanfaller med vad vi inom alternativmedicinen kallar ”blockeringar”, dvs avgränsade områden med störd funktion som alternativmedicinare är tränade att leta upp och behandla på olika sätt.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa