Myterna om de ofarliga jordbruksgifterna

Krönika av doc Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg

Hela mänsklighetens framtida hälsa står nu inför en katastrof på grund av vår förgiftade mat och en katastrof som få vanliga människor ännu insett den fulla innebörden av. Denna horribla situation har uppstått genom att intressena från den gigantiska internationella jordbruksindustrin, framför allt den USA-ledda, långsamt och i skymundan har tillåtits komma att få dominera inte bara teknikutvecklingen utan även hela det medialandskap vi lever i. Genom ett dolt missbruk av genetiken för sina egna syften har man effektivt lyckats sopa de obehagliga sanningarna om GMO och jordbruksgifterna under mattan. Men dessa obehagliga sanningar börjar nu ändå krypa fram i ljuset. Det är därför knappast någon tillfällighet att marknaden för KRAV-märkta produkter idag fullkomligt exploderar och detta på grund av ren självbevarelsedrift – i alla tider har människor flytt undan den mat som de har blivit förgiftade av.  Att våra myndigheter försäkrar att det inte är någon skillnad mellan ”vanlig förgiftad mat” och giftfri organiskt odlad mat är en skandal.

Men det är kanske först när man själv, som LCHF-are, allvarligt har drabbats av denna långsamma ”matförgiftning” och insett vad det kan vara frågan om som man är villig att också på allvar börja ifrågasätta vad som pågår bakom kulisserna och som lett fram till dagens skräckscenario. Då kanske man inte bara köper KRAV-märkta varor för att rädda sitt ”eget skinn” utan även försöker göra sin plikt som samhällsmedborgare och oegennyttigt engagera sig i kampen för hälsan hos sina medmänniskor. Hur en sådan kamp bör föras kan diskuteras men den pågår idag för fullt på gräsrotsnivå över hela världen och själv vill jag som LCHF-are vara en del av denna kamp för en ”bättre värld” även om det utan tvekan ofta är frågan om att kämpa i uppförsbacke mot etablissemanget och deras lakejer.

För den som vill engagera sig ger internet idag som bekant oanade möjligheter att hitta de vetenskapliga fakta som sopats under mattan och som kan ge moraliskt stöd om man nu vill kämpa mot vansinnet. Hos Mercola har jag de senaste åren lyssnat på en hel del avslöjande intervjuer som belyser de skumraskaffärer som ligger bakom dagens förgiftade tillvaro. Just när jag nu började skriva på den här krönikan dök ett nyhetsbrev upp från Mercola med en oerhört initierad film och som inte bara beskriver den pågående katastrofen utan även kampen som förs mot denna katastrof. En film som jag verkligen kan rekommendera.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5fEO9UkpkVk

Bakgrunden till denna krönika är dock en intervju för någon månad sedan med en internationell företrädare för organisk odling (typ KRAV), André Leu, och som är ordförande i ”Federation of Organic Agricultural Movements” med 800 medlemmar i 120 länder. Intervjun skedde med anledning av att Leu nyligen (2014) gett ut en bok, ”The Myths of Safe Pesticides”, som avslöjar myterna om att jordbruksgifter skulle vara ofarliga för oss människor.

https://www.amazon.com/The-Myths-Safe-Pesticides-André/dp/1601730845

De myter som grundligt kläs av i boken är följande.

 1. Att jordbruksgifterna har blivit rigoröst testade
 2. Att det rör sig om så små mängder att gifterna är ”ofarliga”
 3. Att gifterna bryts ned i naturen
 4. Att vi kan lita på att myndigheterna har gjort sitt jobb när de påstår att gifterna är ofarliga
 5. Att jordbruksgifterna är nödvändiga för jordbruket

Det finns oerhört mycket information i boken men för att krönikan nu inte ska bli för lång ska jag bara nämna de två mest avslöjanden som berör mig mest.

Den ena är myten om att de mängder av jordbruksgifterna som återfinns i naturen skulle vara så små att de är oskadliga. Det rör sig då framför allt om de ämnen som i oerhört låga koncentrationer påverkar våra hormoner och då bl.a. kan ge upphov till allvarliga skador vid fosterutvecklingen. DDT, PCB och dioxiner är i detta sammanhang välkända och gravida kvinnor avråds som bekant från att äta fisk från Östersjön av denna anledning och den fisken får heller inte säljas i Europa. Vad jag inte kända till, men som grundligt diskuteras i boken, var att när det gäller giftverkan på hormonsystemet går det inte att extrapolera fram en nedre ”ofarlig” gräns från giftstudier vid högre halter. Det har visats sig att hormonsystemet kan luras vid dessa extremt låga halter och att ”oförutsedda” skador då uppkommer, alltså vid gifthalter långt under en sådan extrapolerad gräns. ”Ofarlighetsnivåerna” måste därför testas genom vetenskapligt relevanta studier vid dessa låga giftnivåer vilket inte görs idag. Skadorna visar sig därför ”som vanligt” långt senare när miljökatastroferna blivit ett faktum som t.ex. med DDT och Dioxinerna.

Myten om att myndigheterna skyddar oss mot farliga ämnen i maten är riktigt skrämmande när den här avslöjas. Framför allt är det då FDA i USA som på grund av korruptionen inom denna myndighet inte gjorde sitt jobb när de körde över sina egna vetenskapsmän och godkände GMO-grödor som likvärdiga med normala grödor i början av 80-talet och därför heller inte krävde någon testning innan grödorna snabbt hamnade på marknaden. I en tidigare krönika berättade jag om en advokat som stämde FDA och på detta sätt lyckades komma åt de interna handlingar som avslöjade den kriminella verksamhet som låg bakom godkännandet av GMO.

https://annikadahlqvist.com/2015/05/05/gmo-en-vagran-att-titta-i-vetenskapens-teleskop/

Leu visar i sin bok på de oerhört starka och skrämmande associationer som nu finns dokumenterade mellan införandet av GMO-grödor i början av 90-talet i USA och den samtidigt dramatiska ökningen av olika sjukdomar som autism, dödlig fetma, död i Alzheimer, antalet diabetesfall, cancer i urinblåsan, död i MS, dödliga tarminfektioner och levercancer. När man ser de överlappande kurvor och dessutom vet hur man på de mest horribla sätt har försökt lägga locket på och tysta ned de ytterst obehagliga resultaten från de få långtidsförsök som har utförts på laboratoriedjur av oberoende forskare, och forskare som man dessutom på många infama sätt försökt ta heder och ära ifrån, får man faktiskt rysningar i hela kroppen. En Kafkavärld framträder klart och tydligt.

Som det flera gånger påpekas i filmen jag länkade till i början av krönikan har det aldrig visats att GMO-grödorna i det långa loppet skulle vara ofarliga för vår hälsa. De få försöken som de oberoende forskare har lyckats genomföra visar dock klart och tydligt på de oerhörda risker som mänskligheten nu utsätts för genom dessa grymma och cyniska fullskaleexperiment.

Comments

 1. 1

  ”Genom ett dolt missbruk av genetiken för sina egna syften har man effektivt lyckats sopa de obehagliga sanningarna om GMO och jordbruksgifterna under mattan.”

  Jo… – Göran – bl a GMO-eländet kan alla leva bättre utan – bönderna inkluderade.


  ”Den ena är myten om att de mängder av jordbruksgifterna som återfinns i naturen skulle vara så små att de är oskadliga.”

  Finns det överhuvudtaget någon säker gräns för gifter i naturen – än den som fanns innan människor började med att förgifta NaturRen med sina kemiska produkter ?

 2. 2

  I det här sammanhanget ska även antibiotikaanvändningen i boskapsskötsel uppmärksammas. Vissa sydeuropeiska verkar rätt hiskliga. Men mer ska kanske Tyskland uppmärksammas här med tanke på att Lidl drar allt mer folk. De har en del tyska mjölkprodukter för dem som använder det. Kostdemokrati skrev om det för något år sedan:
  https://www.kostdemokrati.se/snabbanyheter/2014/11/28/sverige-bast-i-eu-friska-djur-behover-inte-antibiotika/
  Ska vi se Ryssland som landet där vi börja importera maten från? Det har förklarat att de odlar bara GMO-fri mat. Men då kan vi inte ha politiker som bländas av NATO.

 3. 3

  Utmärkt att du håller den här debatten levande Göran! Dom viktigaste motargumenten blir vad jag förstår antingen ”Svårt att få ekologiskt lönsamt” eller ”enda sättet att producera mat till världens växande befolkning”. Det kanske finns fler, och vi är tvungna att söka oss till debatter där alla möjliga skäl ventileras, både för att nå en bättre välbalanserad ståndpunkt som dagens Svenska bönder kan acceptera och klä av ihåliga argument som t.ex. de två ovan och förklara en del viktiga orsakssammanhang. Produktiviteten blir nog det viktigaste för bonden, vilket kan lösas.

  I USA görs nu stora framsteg med ”cover cropping”, som inte bara kan ersätta allt syntetiskt kvävegödsel på en gård idag, utan faktiskt även eliminera dagens ”nödvändiga” växtgifter.

  Att kvävegödsel ger snabb tillväxt av både nyttoväxter och opportuna ogräs leder till ofta ”nödvändig” besprutning verkar inte välkänt. Att första årens skörder med tillsatt kväve blir större vid skifte från organiska metoder än motsatt då kvävet tas bort och ersätts med ”cover cropping” kanske är den största nedsidan för existerande bönder att ens tänka på att byta, eftersom man ofta inte har råd med någon långsiktighet när dagens större grossister bara blir större och pressar priser så att vinsterna hamnar hos dem istf ofta låsta bönder. Stegen ut blir svåra och vi behöver artiklar från Svenska bönder som vågat, vilka bör kunna hittas via den växande skaran som idag säljer ekologiskt. Finns det en tidning/website för dessa i Sverige? En lösning för alla bönder blir ju att man provar de nya metoderna i några varianter på ett par mindre fält för att se vilka möjligheter finns dels i produktivitet och dels i nya prisbilder till nya kunder.

  Själv är jag nu på en månads semester/delpension på en ekologisk apelsinfarm i New Zealand och diskuterar med farmaren (min bror) hur han fortsättningsvis kan styra sin odling genom träsket av snabba eller långsiktiga helst självregenererande lösningar. Mycket intressant och som jag ser det nu kan problemen vara enkla så länge fokus hålls på humus och vattenhållning med minskad direkt bevattning genom framförallt cover cropping och mulching. Men det är idag och mycket finns att lära men tack vare internet kan nya lösningar snabbt siktas fram bl.a. därifrån, oavsett var man befinner sig idag, istället för att det tar åratal innan nya böcker i ämnet kan köpas eller bli tillgängliga från bibliotek som det var förr.
  Här länk som förklarar skillnaden mellan organisk och kemisk gödsling. Cover cropping kan kombineras med organisk gödsling framförallt vid övergång till ekologisk odling för att upprätthålla produktivitet som ju ofta minskar när kvävegödsling tas bort eller minskas kraftigt. Länken är från en firma som säljer organisk gödsel, vilket man även bör veta.
  https://www.monroeworks.com/organic-fertilizers-vs-chemical-fertilizers.html

 4. 4
  Patricia säger

  Själv upptäckte jag LCHF för 4,5 år sedan och jag fyller nu snart 65. Det känns som en omöjlighet att reversera allt elände jag fått i mig under mitt liv. Jag är fortfarande frisk och känner att jag mår bra, men vetskapen om allt elände som jag utsatt mig och mina söner för under alla år är skrämmande. Hur går jag vidare?

 5. 5
  Docent Göran säger

  @ stenB:

  Tack för den väl genomtänkta kommentaren.

  Produktivitetsargumentet är ett av de viktigaste även om kanske hälsan är det viktigaste. Leu tar i detalj upp produktivitetsargument i det kapitel där han tillbakavisar den femte myten ”Att jordbruksgifterna är nödvändiga för jordbruket”.

  Vad jag tidigare har kunnat läsa mig till så har man klart kunnat visa att man med ett vetenskapligt förhållningssätt på sikt kan få samma produktivitet med ett ekologiskt som med ett konventionellt giftjordbruk och det handlar som du är inne på då att återskapa en bördig humusrik jord som behåller fuktigheten med hjälpsamma mikroorganismer. Problemet är som jag inledde min krönika med är att den monopoliserade jordbruksindustrin inte är det minsta intresserad av några lösningar där jorden återfår sin hälsa och bönderna sedan själva gör de största vinsterna.

  Jag har tidigare skrivit två krönikor som belyser konflikten mellan bonden och jordbruksindustrin.

  Den första berättar om den japanske jordbruksforskaren och alternativbonden Fukuoka som genom praktiska försök redan för femtio år sedan visade på den produktiva överlägsenheten hos ett långsiktigt alternativjordbruk utan gifter och kemikalier

  https://annikadahlqvist.com/2015/02/08/radda-jorden/

  Den andra krönikan handlar om den amerikanska vetenskapsjournalisten Kristin Ohlson som gav samma bild som Fukuoka i sin ”The Soil Will Save Us”. Problemet är jordbruksindustrin igen och att viljan till vetenskap saknas när denna industri inte kan göra pengar på den.

  https://annikadahlqvist.com/2015/06/07/jorden-kommer-att-radda-oss/

  Konflikten mellan bonden och jordbruksindustrin genomsyrar världen så det borde finnas väldigt mycket läsvärt om detta som jag ännu inte känner till.

 6. 6

  Lenart Hardell är den enda svenska cancer forskare som platsade i IARC:s expertgrupp om mobilstrålning o dyl. Han är oberoende, och går ditt vetenskapen pekar.
  Han har skrivit om Round up: https://lennarthardell.wordpress.com

 7. 7
 8. 8
  Docent Göran säger

  @ Patricia:

  Intressant kommentar!

  Kroppen har en viss förmåga att reparera sig själv om man tar bort orsakerna till att man blivit sjuk som de flesta LCHF-are kan intyga. Kroppen utsätts för en hel del och ju mer man kan ta bort ju bättre.

  ”Hur går jag vidare?” Detta är ju en svår fråga som beror på den person man är. Min egen erfarenhet säger att det bästa man kan göra är att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt och från alla olika håll.

 9. 9
  Docent Göran säger

  @ Helge:

  Tack för intressant länk!

  Jag har inte studerat detta med mobilstrålning och här är det faktiskt första gången jag sett övertygande argumentering för att mobilstrålning samverkar med cancerframkallande kemiska ämnen. Oerhört intressant!

  Att elektromagnetisk strålning påverkar organisk vävnad är känt men då är det framför allt den kortvågiga strålningen man har bekymrat sig för och inte de längre våglängderna från mobiltelefoner.

 10. 10

  Detta med gifter i maten. På 60 talet när jag var en grabb på 7 – 9 år Var jag med grannbonden ner till en sjö och hjälpte till att spola ur giftsprutan efter traktorn. Rätt ut i sjön. Jag kommer ihåg att när vi spolade ur tanken på hösten (efter sprutning av höstsäden) efter sista sprutningen. Brukade jag gå dit ett par dagar efter och plocka död fisk. Jag frågade bonden om fiskdöden berodde på insektsgiftet som vi spolade ur tanken. Nej, Det är mycket sumpgas i den här sjön. Så det är av den gasen fisken dör. Det vi häller ut i sjön är så lite att det inte kan påverka fisken. Jag tvivlade på hans påstående och frågade min far. -Den där är inte klok. Det förstår du väl att det är växtgiftet som dödar fisken. Jag talade om för bonden vad min far hade sagt -Hälsa du din far att han vet ingenting av detta.

  Samma bonde körde även i skogen med traktorn. Han hade en relativt ny traktor så han bytte olja och hydralolja en gång om året. Oljebytena gjordes ute i skogen. Han öppnade bottenpluggarna och släppte ut oljan direkt i marken.

  Där fanns det inget miljötänk. Jag vet att min far var förbannad över bonden för att han gjorde detta.

 11. 11

  Docent Göran Skrev:

  och inte de längre våglängderna från mobiltelefoner.

  Nåja, man använder frekvenser upp i gigahertz-området, vilket får anses vara riktigt högfrekvent, eller hur?

  https://www.induowireless.com/s/g/gsm-3g-4g-frekvensband/

  Det är i samma område som mikrovågsugnar arbetar.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnetron

 12. 12

  När jag sätter mig i den nya bilen och ansluter mobiltelefonen till bilens dator via Bluetooth har jag en högfrekvent radioförbindelse praktiskt taget i knät under hela färden vid sidan om mobiltelefonens uppkoppling till telefonnätet.

  https://illvet.se/teknologi/prylar/hur-fungerar-bluetooth.

  Ännu bättre blir det hemma, där en stor del av det lokala datanätet går med Wifi:

  https://www.comhem.se/kundservice/support/bredband/valj-routerns-frekvensband-70876

 13. 13

  Här hittade jag en rätt komplett sammanställning av de vanligast förekommande källorna för elektromagnetisk strålning med tips om hur man undviker de värsta riskerna:

  https://maxicom.se/Stralningskallor.php

  När det gäller matlagning finns numera sk induktionshällar, vilka arbetar med oerhört starka magnetiska fält. Jag har dock inte lyckats få kläm på vilka frekvensband, som används. Det är en väldigt praktisk spishäll – vi har en själva – snabb, lättreglerad och dessutom lättstädad. Ingenting bränner fast. Men kanske inte så hälsosam? 🙁

 14. 14

  Erling – den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

 15. 15
  Docent Göran säger

  Erling Skrev:

  Nåja, man använder frekvenser upp i gigahertz-området, vilket får anses vara riktigt högfrekvent, eller hur?

  Jag vet att jag vid något tidigare tillfälle här hos Annika ”benade” lite i detta med de elektromagnetiska våglängderna och den så kallade växelverkan med organiskt material men kommer inte nu ihåg i vilket sammanhang.

  Den oerhört kortvågiga radioaktiva strålning är många tusentals gånger mer högfrekvent än de cm-våglängder det är frågan om vid de så kallade radiofrekvenserna i mobiltelefoner och mikrovågsugnar.

  Grundprincipen är att alla växelverkan med materien sker vid samma storleksordning som de använda våglängderna har. Dvs de kortvågiga radioaktiva våglängderna har förmågan att slå sönder de allra mindre beståndsdelarna i kroppen. Denna princip används bl.a. vid växtförädling för att skapa ”artificiell” oordning hos DNA-molekylerna och som då ger upphov till mängder av mutationer där man hoppas att en del ska föra med sig positiva egenskaper hos växterna.

  Cm-våglängder ger svängningar i organiskt material av samma storleksordning och den interna friktion som detta ger upphov till resulterar i lokal uppvärmning. Det är principen för mikrovågsugnen. I närheten av antennen på mobiltelefonen sker därför samma sak. Vid de cancerförsök som Lennart Hardell refererar till ökar tydligen den skadliga effekten hos de cancerframkallande ämnena man gav försöksdjuren och det var detta var något som jag själv inte kände till men det är för något som förefaller fysikaliskt rimligt för mig.

  Tidigare trodde jag att det var själva uppvärmningen som var det skadliga och det kanske är där skruven också sitter i denna växelverkan. Redan några graders temperaturökning i våra kroppar innebär stora påfrestningar på vår fysiologi. Att använda ett headset är nog inte en så tokig idé för då undviker man direktkontakten med antennen.

 16. 16

  Förra veckan publicerade DN en ledare där man förklarade argumenten mot GMO som nonsens.

  Detta om detta, men märkligt är det att DN har, i ledaren, den hållningen.

  Man grips av vanmakt över all den påverkan vårt leverne har och kan ha på vår hälsa.
  Ta detta med fluor i tandkräm som exempel. Mängderna är så små av detta potenta gift att de saknar betydelse, sägs det.
  Normalt borstar vi tänderna två gånger per dygn med fluortandkräm. Annan finns knappt.
  På ett år tillför vi detta gift fler än 700 gånger. Hur små är då mängderna? På 10 år …

  Jag slutade med fluor ungefär samtidigt som jag började med LCHF, alltså snart åtta år sedan.
  Sedan dess har jag inte haft ett enda hål i tänderna.
  På fråga till min tandläkare om han kunnat se att jag inte använt fluor på så lång tid trodde han mig inte.
  Naturligtvis har LCHF stor betydelse, sockersnål som den är.

  Det är mycket man själv ska värdera och kritiskt granska numera.
  Annikas forum här är nyttigt.

 17. 17
  Pre-diabetiker säger

  Brelle Skrev:

  Annikas forum här är nyttigt.

  Håller verkligen med dig – Annikas forum här är nyttigt.

  Tänk så många som har surfat på hennes LCHF-våg med framgång. En helt ny värld av matrecept inte minst.

  Tänk all den kunskap om kosthållning som dr Annika är upphov till, ett järngäng av personer som dr Annika, Skaldeman, Litsfeldt, Margareta Lundström och därefter Kostdoktorn, Monique och en mängd andra.

  Tänk den blåslampa dr Annika riktat mot livsmedelsindustrin och faktiskt har industrin i mångt och mycket fått krypa till korset.

  Tänk den kunskapen om diabetes som dr Annika spridit! Från början fattade jag inte att diabetes och sockersjuka hörde ihop.

 18. 18
  Docent Göran säger

  Brelle Skrev:

  Förra veckan publicerade DN en ledare där man förklarade argumenten mot GMO som nonsens.

  Detta om detta, men märkligt är det att DN har, i ledaren, den hållningen.

  Min egen syn på detta är att GMO-frågan nog är den största politiska frågan världen stått inför på mycket länge. Detta är förstås redan uppenbart idag om man ser sig om i världen. I den film som jag länkade till var det en demokratisk senator (?) som också framförde denna syn. I bakgrunden på denna politiska fråga skymtar därför en Kafkavärld som jag skrev i krönikan och där DN bara är en pipande ’kackerlacka’ för att nu travestera på Kafkas mest berömda bok.

  William Engdahls bok ”Hotet om livet” öppnade ögon på mig inför detta sjuka scenario för bara två år sedan och den synen förstärks hela tiden. Då blev det också en krönika. Det hela blir inte mindre skrämmande när jag nu ägnar väldigt mycket tid åt att fördjupa mig i den molekylära cellbiologin för att bättre kunna förstå vad det hela är frågan om.

  Allt tal om ’precision’ i den genmanipulation man håller på med bleknar nu fullständigt bort när jag då inser hur lite man egentligen vet om de processer som pågår mellan alla beståndsdelarna i cellerna. Vi vet bara inte hur livet fungerar även om vi inbillar oss att vi förstår det.

  På en högre tillämpad fysiologisk nivå blir det hela frågan om en ren happening. Så länge man inte i varje enskilt fall av genmanipulation kan visa att produkterna man till slut stoppar i munnen inte är ofarliga vid långtidstestning på försöksdjur är detta som pågår bara ett vansinne. De få oberoende långtidsförsök som utförts visar just att det är frågan om detta.

  Som jag nyligen skrev till professorn i växternas molekylär cellbiologi, Stefan Jansson i Umeå, ser jag kunskapsnivån på denna högre tillämpade nivå som en ren öken i jämförelse med vad man trots allt vet om vad som händer på cellnivån.

  Den 21 maj blir det en ny Marsch mot Monsanto över hela världen och jag själv tänker då utnyttja min demokratiska rättigheter och delta i Göteborg

 19. 19

  På tal om gifter. Trafikverket är väldigt frikostig med salt på våra vägar. Huruvida det är bra eller dåligt i trafiken lämnar jag osagt men jag oroar mig över hur länge det kan pågå innan det påverkar grundvattnet och växterna.

 20. 20
 21. 21
  XMargareta säger

  En bekant till mig tipsade DN om Engdahls bok för nästan ett år sedan..
  Inget svar, annat än sagda artikel!!!!!

 22. 22
  I Like Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  https://se.linkedin.com/in/carl-johan-von-seth-b6754230

  Carl Johan Von Seth , skrev krönikan i DN. Vad han har för grund att skriva detta han skriver annat än monetära och ttip-vänliga är svårt att se. Det enda han gjort enligt Linked In är att grotta runt i Ekonomi och dylikt.

  Det är faktiskt nästan komiskt dumt när en person, på krönikeplats i DN dessutom, uttalar sig på ett så tvärsäkert jakande sätt om ett såpass allvarligt ämne. Nåt han inte rimligen kan veta. Annat än att det kan vara bra för affärerna.

  När det gäller dom här frågorna är det nog bäst att skynda väldig långsamt.

 23. 23

  Ja, det var en märkligt kommentar för att komma på DN:s ledarsida.
  Skynda långsamt är nog ett villkor. Om GMO ska ö h t finnas på agendan.

 24. 24
  Rolf Löfgren säger

  Den viktigaste nöten när det gäller GMO.
  Är med vilken rätt har Monsanto o Co beviljats patent-rättighet på sina fröer.
  Vem har mandat att bevilja patent på levande organismer?
  Den som har utfärdat sådana patent, vem har tilldelat denne rätten att utfärda patent på levande organismer?

  Min åsikt är att den ende som har patenträtt på levande organismer är GUD själv.

 25. 25
  Rolf Löfgren säger

  Min syn på hållbart jordbruk, och det ska vara småskaligt och GMO-fritt.
  De gamla bönderna kunde odla jorden på ett ekologiskt och hållbart sätt, och det är i den riktningen vi måste utveckla jordbruket. Basen för det jordbruket är de perenna gräsen och örterna, som betas av idisslare, kor, får och getter. Från de djuren får vi kött och mjölk. Solenergin är grunden.

  Grisar och höns är kretsloppsdjur som äter avfallet och överskottet från övrig produktion. Den odling av grönsaker och spannmål som är möjlig, är beroende av gödsel från idisslarna och kan bara ske i liten skala. Växtnäringen räcker inte längre helt enkelt. Så för att människor ska få bra och näringsriktig mat är kött och mjölk och mjölkprodukter helt nödvändiga.

  Lär dig se en plöjd åker som ett gigantiskt skrubbsår i Moder Jords hud och det blöder. Grönsaker och spannmål kräver att stora arealer plöjs på detta, för Moder Jord skadliga sätt.

 26. 26
 27. 27
  Docent Göran säger

  Nu hörde jag till min förskräckelse på vetenskapsradion idag att man kommer att plantera genmanipulerad, GMO- Backtrav i år i Sverige. Det är tydligen en professor Stefan Jansson i Umeå som lyckat få Jordbruksverket att godkänna en försöksodling och med hänvisning till att det är en ’annorlunda’ teknik man nu använder sig av som kallas CRISPR-cas.

  Själv försöker jag nu förstå vad denna teknik går ut på men även om jag ännu har långt kvar är min absoluta känsla att man försöker smyga in GMO bakvägen med denna virusteknologi. Problemet som jag ser det är att man pss som med ’standard’-GMO-tekniken inte vet vad man ställer till med i EKO-systemen när dessa modifierade gener släpps lösa för att nu inte tala om vad som kan hända när dessa oprövat fungerar som föda.

 28. 28

  Jag oroar mig inte för mikrovågsanvändning eller strålar av nån sort i min vardag. Jag tror att många oroar sig för allsköns varningar tills de blir sjuka av oroandet, och inte av det de oroar sig för!

  Nu är det mobilnätet som oroar och på 50-talet var det FM-bandet. Men visst snurrade det i handen då jag justerade min Wifi-extender, så jag vill ju inte ha den intill sängen förståss!

  Jag är inte mot GMO i alla lägen. Många sätter likhetstecken med GMO och Monsanto men det stämmer inte. Om man t.ex kan ta fram en resistent potatis som normalt ska sprutas 6 gångar för att odlas kommersiellt, som ersätts med en genmodifierad potatis som inte ska sprutas alls, ja då är det väl intressant hur detta åstadkommas. Kanske inte så illa jämförd med den sprutade?

  Det var en intressant artikel om GMO från Alnarp för ca. nått år sedan i IVT-nytt (Gratistidning!) och jag kan bara uppmana andra att läsa lite på och inte bara skrika Monsanto var gång GMO dyker upp.

  Om man odlar giftfritt själv, tycker jag det verkar intressant med en produkt som heter Basaltmineral (Rockdust). Det har 74 mineraler och ska inte behövas tillföras varje år, men har en buffertfunktion.
  Lite enklare att gå till än att fixa gödsel från en gård, kanske med Rudolf Steiners tillsatser, men visst kan man odla, där man sår efter Maria Thunes kalender ändå.

 29. 29

  Stig Hastrup Skrev:

  Jag är inte mot GMO i alla lägen.

  Stig – jag gillar ej GMO som har tillkommit och yttrar sig så här.

 30. 30
  Docent Göran säger

  @ Stig Hastrup:

  Jag tror att det grundläggande problemet är att man inte tvingas långtidstesta GMO-grödorna innan de släpps ut på marknaden och de få sådana försök som utförts på försöksdjur visar att stora skador uppträder på djurens organ. Nu pågår förstås ett långtidsexperiment med en stor del av mänskligheten som försökskaniner och vi får tids nog se utfallet.

  Dessutom är det välkänt att tarmarna på de djur som föds upp på GMO grödor blir så skadade att de inte längre går att använda dem till korvskinn. De bönder som har slutat mata sina djur med GMO-mat noterar också att djuren omedelbart blir friskare.

 31. 31
  Docent Göran säger

  Josef Boberg Skrev:

  Stig – jag gillar ej GMO som har tillkommit och yttrar sig så här.

  Detta var faktiskt den bästa sammanfattningen jag sett av de negativa effekterna av den nuvarande kollektiva hybris som kännetecknar teknikutvecklingen.

  Det första och bäst kända exemplet på faran med hybris i teknikutvecklingssammanhang är nog när den den mästerlige grekiske chefskonstruktören Daidalos, som var i tjänst hos kung Minos på Knossos på Kreta, för 3000 år sedan uppfann flyget för att han och hans son Ikaros skulle kunna undkomma den människoätande monstertjuren Minotaurus, som faktiskt råkar vara den första GMO-produkten då generna hos människa och tjur hade förenats.

  Daidalos som var en äldre och försiktig konstruktör tog det lugnt vid själva provflygningen till Sicilien där han fick en ny tjänst hos kung Kokalos men värre gick det för sonen som när han i sitt ungdomliga övermod, hybris, flög för nära solen och överhettade konstruktionsmaterialet i flygmotorn (faktiskt min specialité – därav mina kunskaper här). Vaxet som höll fast vingarna smälte och han störtade i det hav som uppkallats efter denna flygplansolycka, det Ikareiska havet. Skadorna från denna flygplanskatastrof blev begränsade och omgivningen ryckte på axlarna men minnet om faran med hybris lever ändå kvar även om detta minne inte i någon större grad tycks genomsyra teknikutvecklingen av idag.

  Det mest intressanta i din referens tycker jag var det som står i slutet och handlar om mobilstrålningen och att det är själva formen på radiovågorna som är kritisk. En normal sinusformad våg var det tydligen inga problem med men tydligen med de andra vågformer som förekommer vid ’normal’ mobilkommunikation.

  Det är faktiskt första gången jag hör talas om detta men om det nu är som jag därför, efter att ha läst detta, har kommit att misstänka så är det rimligt att elektromagnetiska vågor med branta stigningar, i överensstämmelse med de grundläggande elektrodynamiska lagarna, har en påverkan som är proportionell mot själva lutningen på vågen, dvs. ju brantare lutning ju större påverkan. Kan man misstänka att vågorna i mobiltelefoner liknar fyrkantsvågor? I så fall är stigningarna väldigt branta. Detta måste jag nu ta en titt på.

 32. 32

  Docent Göran Skrev:

  Detta måste jag nu ta en titt på.

  Jo… – Göran – det är väl värt att fördjupa sig i. Lite mera om den trådlösa tekniken-myntets baksida på min URL-länk.

 33. 33
  Lars Henrik säger

  Nya forskningsresultat bekräftar att vilda bin påverkas av bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider.

  https://www.ja.se/artikel/49385/vilda-bin-paverkas-negativt-av-neonikotinoider.html

 34. 34
  Docent Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Jag Googlade lite på vågformer och såg att de verkar vara spikformade och här kan vi verkliigen tala om branta stigningar. Vad som däremot inte passar in i min nuvarande ”naturvetenskapliga” syn på dessa vågfenomen är när författaren talar om de ’långvågiga’ komponenternas påverkan. Här finns mycket att lära sig och det är befriande att få kunskaper även om man då tendera att bli dystopisk som jag själv. Redan kung Salomo påpekade i Predikaren faran med att skaffa sig kunskap (boklig lärdom) för att nu inte tala om vad som hände Adam och Eva när de åt av kunskapens frukt och förlorade sin ’oskuld’.

  Den allmänna hållningen till vetenskap som genomsyrar denna sammanfattning stämmer helt med min egen syn på vetenskap och teknikutveckling. Jag tycker faktiskt att sammanfattningen är rent suverän.

  Det är ju själva missbruket av vetenskapen som är det upprörande i dagens samhälle och det verkar tyvärr inte finnas någon bortre gräns för detta cyniska missbruk och utan den minsta hänsyn till vår gemensamma hälsa.

 35. 35

  Docent Göran Skrev:

  Det är ju själva missbruket av vetenskapen som är det upprörande i dagens samhälle och det verkar tyvärr inte finnas någon bortre gräns för detta cyniska missbruk och utan den minsta hänsyn till vår gemensamma hälsa.

  Göran – var vid gott mod – därför att så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp – därför att allt som har en början har ett slut. 🙄

  Lite om mitt hopp för Sverige och världen på min URL-länk.

 36. 36

  Hej till Annika, och till alla er andra som debatterar flitigt här – jag är oerhört tillfreds med att ha funnit er, och för vidare erhållande av mängder av insikter, länkar och allehanda reflektioner!

  Stort tack till Göran, för det alltid vederkvickande innehållet i dina krönikor, och då med tanke på allas behov av ett uppvaknande vad gäller ”världen såsom den ser ut idag”… – Jag är personligen starkt förundrad över att vi inte har ”det absolut bästa” som fokus för vår jordiska utveckling, utan att det är i det närmaste det motsatta som får råda, och via all lobbyism och allting annat som tyvärr existerar…

  Göran, det var en sevärd film du länkande till i just denna krönika, och samtidigt avskräckande som så mycket annat informativt rörande allting som går emot en resilient framtida utveckling!

  Jag vill här bidra med information omkring en tribunal som är tänkt att hållas under hösten, och rörande Monsanto: https://foodrevolution.org/blog/monsanto-trial-crimes-against-humanity/

  Vad gäller glyfosat, används det i enorma mängder i Sverige, och då framför allt av Trafikverket, som besprutar sina banvallar med den allra starkaste sorten av medlet (info finns på deras hemsida). I min kommun som säger sig vara en ”miljökommun” – har de avtalat med Trafikverket att detta är ok (vi har järnväg som delar kommunen centralt). Jag har hört att vattnet har kontaminerats och blivit otjänligt av dylik besprutning inte så långt härifrån, men då handlade det visst om man själv hade besprutat gångarna vid odlingar på egen hand – det var alltså inte på grund av Trafikverket vill jag förtydliga.

  Ingrid

 37. 37
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Tack för de uppmuntrande och värmande orden som jag nu läser på morgonen. Jag behöver sådant för att motverka min nuvarande tendens till mörkersyn på framtiden. Min fru påstår dessutom att jag är ovanligt svag för ’beröm’ 🙂

  Din länk pekar också i positiv riktning när organiserade krafter, från de i världen, de indiska bönderna, som drabbats hårdast av det kriminella vansinnet som Monsanto står för nu ställer detta bolag till svars vid den internationella domstolen i Haag.

  För att citera från din länk:

  ”Vandana Shiva, physicist, author, activist and founder of Navdanya, and member of the RI Steering Committee said: “Monsanto has pushed GMOs in order to collect royalties from poor farmers, trapping them in unpayable debt, and pushing them to suicide. Monsanto promotes an agro-industrial model that contributes at least 50 percent of global anthropogenic greenhouse gas emissions. Monsanto is also largely responsible for the depletion of soil and water resources, species extinction and declining biodiversity, and the displacement of millions of small farmers worldwide.”

  Det är nog ingen tillfällighet det är just Vandana Shiva som har skrivit till ”The Myths of Safe Pesticides”, den bok som denna krönika bygger på.

 38. 38
  I Like Neil Young säger

  Om vi tar hela dom frågor som vi brottas med här. Som i stort sett kan sammanfattas med:

  Varför händer inget? Varför är det hela så dysfunktionellt?

  Så har ni svaret här: Ni behöver bara översätta det till LCHF , vitaminer , cancer , inflammation , mineraler , BigFood , Big Pharama , Monsanto m.fl. Samma krafter som ni kommer att höra om här om ni har öppet sinnelag , samma krafter vill att ni snällt håller er i fållan , dricker eran Coca Cola äter ert GMO och får er cancer och andra sjukdomar.

  https://www.youtube.com/watch?v=cKfmnlBwb4Q

 39. 39

  Någon skrev:
  ”Varför händer inget? Varför är det hela så dysfunktionellt?”

  Det gör det visst.

  Folk, likt undertecknad, startar nya partier och ansluter dem till Valsamverkanspartiet för att ersätta de korrumperade partierna.

  Folk äter mer och mer ekologiskt vilket effektivt motverkar GMO och deras medföljande gifter.

  Icke-korrumperade politiker i 17 länder, i vilka människorna verkligen bryr sig om varann, går på den linje vi alla här endast gafflar om.

  Bevis:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/10/02/17-lander-strax-gmo-fria-i-europa-men-inte-sverige-vad-pysslar-mp-och-s-med/

 40. 40
  Docent Göran säger

  Jag försöker nu efter förmåga sätta mig in i CRISPR/Cas teknologin som helt klart är en form av GMO men där nu Jordbruksverket har gjort något slags undantag. Det hela är väldigt ’subtilt’ när det gäller skillnaderna mellan de två teknologierna och jag kommunicerar både med Stefan Jansson som ligger bakom den godkända ansökan och Jordbruksverket för att komma åt detaljerna och även den offentliga kommunikationen med EU-kommisionen. Jag hoppas kunna återkomma med en krönika när jag fått en mer övergripande förståelse vad som döljer sig bakom den ’glättade ytan’.

  Tur att vi fortfarande har offentlighetsprincipen annars skulle detta företag vara helt dolt i mörker.

 41. 41
  I Like Neil Young säger

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Vi får hoppas du har rätt.För definitionen på Idioti är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig andra resultat , eller hur?

 42. 42
  Lars Henrik säger

  @ Docent Göran:
  Tack Göran för att du gräver i detta suspekta ämne! Det är oerhört viktigt att syna sådant ordentligt i sömmarna.

 43. 43
  I Like Neil Young säger

  @ Docent Göran:
  Du har min fulla respekt!!

 44. 44

  I Like Neil Young Skrev:

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Vi får hoppas du har rätt. För definitionen på Idioti är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig andra resultat, eller hur?

  Din hypotes om ordet ”idioti” kan falsifieras genom wikipedia:

  ”Idiot (grekiska idiotes, av idios, ’egen’), ursprungligen en enskild man eller kvinna i motsats till en offentlig,[1] sedermera någon ur hopen, en okunnig, obildad person. Även föråldrat uttryck för en person som är oförmögen att begripa eller lära något (grav eller måttlig utvecklingsstörning; även: fåne, sinnesslö, förståndssvag, ärkedum, kretin). Ordet introducerades för att ta bort det tidigare mera nedsättande begreppet dumbe, men har senare fått samma stigmatiserande betydelse.”
  Källa: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Idioti

  Vetenskapliga centralkommitté är ingen ”enskild man”, dessutom är i alla fall jag offentlig, yttermera är vi knappast någon ur ”hopen”.

  Huruvida vi är kunniga eller okunniga är svårt att själva svara på. Det beror väl på vilken nivå betraktaren befinner sig och inom vilket område saken avgörs. Är jag inkompetent inom ett område är det nämligen svårt att förstå detta. John Cleese förklarar problemet med inkompetens på Youtube under rubriken ”Stupidity”.

  Hur bildad, utbildad eller inbillad vi kan anses vara i Centralkommittén beror säkert mest på betraktaren. Två individer med religiösa fantasier och en negativ individ, vilken inte ville ändra uppfattning när bevisen stirrade honom i vitögat, har uteslutits ur Vetenskapliga partiet.

  Att jag skulle vara oförmögen att begripa eller lära något är knappast sanningen då jag vid ett flertal tillfällen löst sista uppgiften som ensam elev i klassen på ex. Teknikum i Växjö, ex. i teknologi vid en kranuträkning, i matematik vad gäller glykolmängd i en kylare, uppställt och uträknat medelst andragradsekvation och i fysik vad gäller höjden en satellit bör ligga på om den skall ligga stilla över en punkt på planetens yta. Alla dessa uppgifter innebär att man måste begripa kursen långt över genomsnittet av eleverna och kunna sätta samman kunskaperna genom egen tankeförmåga. I datakunskap skrev jag ett felfritt program på en A4-sida där endast ett semikolon fattades för att kunna fungera. IQ ca 130. Högskoleprovet 1,6.

  Nåväl. Kanske kan jag ha en måttlig utvecklingsstörning på något område, men ingen har lyckats bevisa den saken … än. Den som alltså försöker kalla mig ex. ”fåne, sinnesslö, förståndssvag, ärkedum” utan bevis om den saken talar alltså sannolikt om sig själv.

  Vetenskapliga centralkommién har alltså en positiv och konstruktiv inställning och förslag på lösning av flera olika politiska problem. Du har inte gett någon rimlig anledning till varför vår lösning inte skulle kunna fungera. Det minsta som bör redovisas vid en sådan negativitet är åtminstone ett förslag på en bättre lösning.

  Jag vill inte kalla dig sinnesvag eller medioker. Men om du skulle komma fram till att du är det, acceptera då faktum! Sanningen gör inte ont. Sanningen kan hjälpa. Endast moståndet mot sanningen gör ont och är det jag sagt inte sanningen så rätta mig gärna!

 45. 45
  I Like Neil Young säger

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Sorry – det var inte riktat mot dig eller vetenskapliga partiet överhuvudtaget Det var bara en rent allmän kommentar om tillståndet i sjukvården/allmänna kostråden idag och som Vetenskapliga partiet kan vara en del i att sopa banan med.

  Jag kanske var oklar.

  Så återigen – för att vara tydlig, kommentaren var inte riktad mot dig/er utan mot det s.k etablissemanget.

 46. 46

  I Like Neil Young Skrev:

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Sorry – det var inte riktat mot dig eller vetenskapliga partiet överhuvudtaget Det var bara en rent allmän kommentar om tillståndet i sjukvården/allmänna kostråden idag och som Vetenskapliga partiet kan vara en del i att sopa banan med.
  Jag kanske var oklar.
  Så återigen – för att vara tydlig, kommentaren var inte riktad mot dig/er utan mot det s.k etablissemanget.

  Missförstånd alltså. Nåväl. Då förväntar jag mig att du är med och sopar banan genom att stödja och rösta på Valsamverkanspartiet i valet.
  https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/varfor-valsamverkan/
  …om inte ange gärna skälet!

 47. 47
  Bengt D Nilsson säger

  Jag skickade en länk till denna sida till Livsmedelsverket och fick mitt hittills längsta svar från dem:

  Hej!

  Tack för ett intressant inlägg via artikeln. Vi är osäkra på om du har någon specifik fråga angående det som påstås i texten. För det första är det svårt att veta vad Göran menar när han pratar om jordbruksgifter. Våra livsmedel kan dessvärre innehålla olika gifter som kan vara helt naturliga (t ex solanin i potatis och mögelgifter), eller föroreningar som finns i jord och vatten (t ex arsenik, kadmium, dioxin) eller till sist bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) som används för att skydda grödorna mot angrepp från olika typer av skadegörare.

  Göran verkar blanda ihop de olika substanserna och problemen och använder jordbruksgifter lite svepande till att omfatta allt möjligt. Eftersom han nämner KRAV misstänker jag att han egentligen menar växtskyddsmedel. När det gäller DDT har han rätt i att det är ett bekämpningsmedel, men det togs fram på 1940-talet och genomgick inte alls de grundliga tester som krävs idag för att ett ämne ska bli godkänt för användning som växtskyddsmedel. DDT visade sig senare ha oönskade egenskaper, bland annat att den är mycket långlivad i naturen och ger hormonstörande effekter, och den förbjöds i Sverige redan på 70-talet. Eftersom det är ett miljögift som tyvärr ännu finns kvar i naturen kan den hittas i livsmedel, främst i animaliska livsmedel och i fisk eftersom den är fettlöslig. De andra båda ämnena som Göran nämner, PCB och dioxiner, har aldrig använts som växtskyddsmedel, utan är föroreningar som spridits till naturen och därmed maten av andra anledningar. Vi på Livsmedelsverket håller med om dessa ämnen är problematiska och skulle kunna orsaka hälsoeffekter (dvs de är absolut inte ofarliga), och det är därför vi har särskilda kostråd när det gäller vissa fiskar som kan innehålla höga halter av dessa ämnen. Mer information finns här. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=PCB&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.177.11.54&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_ccfcb9fe-4d1c-4880-8c07-16e93881ca99_sv&_t_hit.pos=1

  Idag har man betydligt mer kunskap och är mer medveten om de möjliga negativa effekterna vid användning av bekämpningsmedel, och därför har man inom EU en av de mest stränga lagstiftningarna när det gäller godkännande och användning av växtskyddsmedel. Du kan läsa mer om det här: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/bekampningsmedel-fordjupning/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bek%c3%a4mpningsmedel&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.177.11.54&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_52b32f01-8b3f-4957-bd3c-b3e49042c144_sv&_t_hit.pos=2 Både det faktum att bekämpningsmedel måste testas innan de blir godkända och att det sker en kontinuerlig kontroll av resthalter i livsmedel, både i Sverige och inom EU, gör att vi har betydligt bättre kunskap och kontroll på dessa ämnen, än vad vi har på t ex naturliga gifter och föroreningar i maten (både vad gäller giftighet och förekomst). Tack vare det omfattande underlaget har vi även kunnat göra beräkningar av den sammanlagda exponeringen för växtskyddsmedel som svenska konsumenter får, och de tyder på att de mängder vi får i oss från maten är mycket lägre än vad som skulle kunna orsaka en långsiktig negativ hälsoeffekt.

  Göran skriver också om att GMO-grödor skulle orsakat flera olika sjukdomar, men vi anser inte att det är vetenskapligt bevisat. Liksom bekämpningsmedel finns det en hård lagstiftning för genetiskt modifierad mat, och den testas grundligt och man har inte kunnat se några negativa hälsoeffekter på försöksdjur. Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/genmodifierad-mat-gmo/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=GMO&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.177.11.54&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_e631dd2a-dc4c-4812-92f2-21c6b05ed490_sv&_t_hit.pos=1

  Till sist kan man konstatera att vår mat är mer säker nu än den någonsin har varit, och att många av de folksjukdomar som finns idag till stor del beror på kosten i sig och inte kemikalier i maten. I en stor internationell studie (GBD, 2013) om vilka faktorer som orsakar störst sjukdomsbörda och dödsfall i världen visar att kosten nu (2013) påverkar mest (13 %), med de mest bidragande faktorerna till sjukdomsbörda i kosten: för låg fruktkonsumtion, för mycket salt, för lite fullkorn, samt för lite grönsaker, nötter och frön. Om människor skulle äta mer frukt och grönsaker och fullkorn och mindre salt skulle man kunna minska sjukdomsbörda av t ex hjärt- och kärlsjukdom, cancer och fetma. I denna studie togs inte hänsyn till det totala kaloriintaget, men om man hade gjort det hade kosten haft en ännu större betydelse för sjukdomsbördan.

  Mvh,

  Anneli
  Riskvärderare/toxikolog, Fil. Dr.
  Teamchef Reglerade produkter

  Risk- och nyttovärderingsavdelningen

  (Jag suddade ut avsändarens efternamn när jag publicerade svaret här.)

 48. 48

  Med tanke på inlägg nr 47 – Det borde vara dags för att lägga ner Livsmedelsverket, och låta någon mer insatt ny organisation ta över, eller hur?

  Angående gifter i mat och annat:

  https://ullagabay.com/2016/01/18/syntetisk-citronsyra-kan-ge-eksem-battre-info-pa-sociala-medier-an-pa-livsmedelsverket/

  Citronsyra är vi många som reagerar på… !!!

 49. 49
  Docent Göran säger

  Bengt D Nilsson Skrev:

  Jag skickade en länk till denna sida till Livsmedelsverket och fick mitt hittills längsta svar från dem:

  Tack för denna insats!

  Tyvärr såg jag inte din kommentar till min krönika förrän nu.

  Vad som förvånar mig att de verkligen gick i ’svaromål’ och så omfattande. Det är ju trots allt Livsmedelsverket som har den dogmatiska kunskapen så frågan är varför de bryr sig över huvud taget. Kan de vara så att de känner sig hotade av en gräsrotsrörelse som vår LCHF?

  Att glyfosat idag klassificeras som en ’trolig’ carciogen och att långtidstestning av GMO-grödor visar på horribla hälsoeffekter verkar inte finnas med på deras världskarta där den största harmoni tycks råda.

  Ingrid Skrev:

  Det borde vara dags för att lägga ner Livsmedelsverket, och låta någon mer insatt ny organisation ta över, eller hur?

  Jag är inne på din linje.

  Den korruption vi har att göra med är i mina ögon ytterligt subtil och sofistikerad och organiserad i ett internationellt nätverk och det enda som skulle kunna förändra detta är nog gräsrotsrörelser som inte är insyltade med jordbruksindustrin. Tur att vi fortfarande har demokrati som gör att vi kan yttra oss och visa vårt missnöje på gatorna som jag tänker göra igen den 21 maj i Göteborg tillsammans med människor i 600 andra städer i världen.

 50. 50

  Ulla Gabay väcker minnen från min tid i Göteborg i slutet av 60-talet. Gift med en känd svensk skådespelare. Som jag minns det så var Ulla en väldigt trevlig människa som jag träffade på yrkets vägnar under några års tid.

 51. 51
  Docent Göran säger

  jala Skrev:

  Ulla Gabay

  ?

 52. 52

  Ulla Gabay har skrivit den artikel jag lade in länken till ovan, och rörande citronsyra – En mycket bra och sammanfattande text, samt med en koppling till Livsmedelsverket!

  https://ullagabay.com/2016/01/18/syntetisk-citronsyra-kan-ge-eksem-battre-info-pa-sociala-medier-an-pa-livsmedelsverket/

 53. 53
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Tack för länken – intressant läsning som för mig bekräftar det sunda i att tillämpa försiktighetsprincipen så långt man nu mäktar med.

  Det lär finnas runt 200 000 kemiska ämnen som är tillåtna som tillsatser i olika industriella produkter, inkluderande vår mat, och som i stort sett saknar relevant testning och nya dyker upp hela tiden och här råder ett önsketänkande om att inga katastrofer ska inträffa i likhet med DDT och dioxiner eller för den delen flamskyddsmedel. Någon rigorös testning av olika ämnens inverkan på vår hälsa har aldrig genomförts och kommer heller aldrig att genomföras. Om detta hade skett skulle förstås inte dessa ämnen någonsin ha tillåtits.

  I den omfattande kommentaren från livsmedelsverket (jag är fortfarande förvånad) är det uppenbart att man inte är intresserad av någon försiktighetsprincip utan helt är i händerna på industrin.

  ”Göran skriver också om att GMO-grödor skulle orsakat flera olika sjukdomar, men vi anser inte att det är vetenskapligt bevisat.”

  Detta är symptomatiskt för den rådande inställningen hos myndigheterna till GMO. När långsiktiga försök verkligen genomförts som ’bevisat’ detta vetenskapligt gör man allt för att misskreditera både resultaten och forskarna.

  Om detta inte är korruption så vet jag själv inte vad som kännetecknar korruption. Hur kan man med hedern i behåll komma med sådana dumheter.

  Deras ’vetenskapliga’ lista över referenser kring deras kostråd brakade fullständigt samman när några av våra pionjärer tog sig för att granska referenserna.

  Har de som arbetar inom Livsmedelsverket och påstår sig hålla på med vetenskap ingen skam i kroppen kan man undra.

 54. 54

  Docent Göran Skrev:

  Har de som arbetar inom Livsmedelsverket och påstår sig hålla på med vetenskap ingen skam i kroppen kan man undra.

  Jo… – Göran – det tror jag att dom har – men deras omedvetna okunskap förefaller vara ”oändlig”.

 55. 55
  I Like Neil Young säger

  @ Josef Boberg:
  Och det är väl samma sak som att inte ha nån skam i kroppen…;) man är helt enkelt för korkad för att begripa hur korkad man är. Eller så har man en fet lön att försvara…. och man tycker ja, ja det går väl ett tag till, alla gör ju likadant så varför skulle inte jag…? Det är egentligen ett briljant upplägg – håll käften och få lön. Snacka om att vi hålls fångar i alla ändar.

  Fram för mindre demokrati och mera centralmakt vettja…så kan vi snart glömma den här planeten och människorasen för gott. Låt Kleptokrater och Oligarker styra skutan mot stupet.

 56. 56

  I Like Neil Young Skrev:

  Låt Kleptokrater och Oligarker styra skutan mot stupet.

  Nej – aldrig kommer jag att tillåta det utan att påvisa alternativa vägar. T ex Hälsopartiet kan vara en väg ut ur oligarkernas strupgrepp.

 57. 57
  Lars Henrik säger

  @ I Like Neil Young:
  Även om jag många gånger uttrycker mig annorlunda så tror jag egentligen som Josef om jag nu tolkat det rätt. Dvs att de allra flesta på t ex SLV faktiskt är övertygade om att de gör det rätta för folkhälsan. De som vet hur det verkligen ligger till finns nog mycket ’högre upp’ i hierarkin.

  Detsamma gäller nog andra verk som läkemedelsverket och jordbruksverket osv. De stakar ut vägar som kantas av välvilja men leder någon annanstans. Och i och med att förändringarna i folkhälsa och för demokrati går så långsamt är det svårt för vanligt folk och tjänstemännen på verken att ’se’ förändringarna och orsakssambanden döljs.

  Även läkare och antagligen de flesta forskare sitter i samma sits. Ingen har det fågelperspektiv som krävs för att se skogen. Och att snegla åt de alternativa perspektiv som finns utanför de ’godkända’ kanalerna, t ex på Internet-sidor som denna, anses nog inte vara rätt. Då ligger nog kollegornas foliehattkommentarer nära. Kan vi göra något åt den saken?

  Man hade kanske kunnat kräva mer av forskare men tydligen finns sällan den intellektuella frihet som skulle krävas för att hamna rätt. Även ute på universitetetens institutioner kan man hamna ganska galet ibland och mycket av forskningen bedrivs ju idag bakom industrins låsta dörrar.

 58. 58
  I Like Neil Young säger

  @ Lars Henrik:
  Du har givetvis rätt – exakt så beskriver Dr Greer att det går till i t.ex Bilderberggruppen. De flesta i den gruppen har egentligen ingen aning om vad som ”egentligen” pågår bakom kulisserna högst upp. Det finns ett antal verkligt initierade i varje sån grupp, det gäller t.ex FN också. Dessa initierade har till uppgift att helt enkelt ljuga för sina bröder och systrar i dessa församlingar. På så sätt behåller man makten hos ett fåtal initerade som VERKLIGEN styr i bakgrunden. Det gäller dom flesta regeringar också.

 59. 59
  Docent Göran säger

  Docent Göran Skrev:

  Någon rigorös testning av olika ämnens inverkan på vår hälsa har aldrig genomförts och kommer heller aldrig att genomföras. Om detta hade skett skulle förstås inte dessa ämnen någonsin ha tillåtits.

  Det slår mig att detta är själva kärnfrågan så länge industrin får sätta agendan och själv vakta hönshuset speciellt som jag just nu råkar läsa en intervju med en vetenskapsman som hoppat av GMO-forskningen av etiska skäl.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/01/17/growing-doubt-gmo-issues.aspx?e_cid=20160117Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160117Z2&et_cid=DM95500&et_rid=1315317403

  I ingressen till intervjun läser jag följande:

  ”Scientific misconduct and fraud: most of us have no concept of how they influence our food. Jonathan Latham, a scientist with a master’s degree in crop and a Ph.D. in plant virology, sheds much-needed light on this issue.”

  Latham framhåller som sitt viktigaste budskap just att testningen som utförs inte möter några som helst vetenskapliga kriterier vilket inte hindrar myndigheterna att försäkra att de produkter de godkänner är ofarliga och det är det enda som industrin är intresserade av att höra från myndigheterna. Detta stämmer också med Steven Drukers syn på den rådande korruptionen inom livsmedelsindustrin och hos myndigheterna.

  Ingen människa vill se sig själv som en korrupt individ och det gäller nog på alla nivåer inom Livsmedelsverket. På de lägre arbetande nivåerna får man dock misstänka att det finns medarbetare som ’kämpar på’ men det spelar nog ingen roll så länge de befinner sig i en korrupt organisation. När advokaten Steven Druker stämde FDA fick han tillgång till stora mängder interndokument som visade på hur korruptionen fungerade i praktiken och de politiska/industriella kopplingarna hos ledningen.

  Jag har svårt att tro att det skulle gå annorlunda till på Livsmedelsverket.

 60. 60

  @ Josef Boberg:
  Så länge ditt Hälsoparti inte valsamverkar exempelvis genom a href=”https://valsamverkanspartiet.wordpress.com”>Valsamverkanspartiet är det tyvärr slöseri med tid och kraft, min käre Josef, …tyvärr, tyvärr… och det vet du eftersom du vet hur det gick med FI, PP och DD som inte valsamverkade enligt din egen rekommendation. Resultatet: 0, 0 och 0 mandat, alltså lika många mandat som vetenskapliga partiet som uppmanade sina väljare att taktikrösta istället. 😉

 61. 61
  Rolf Löfgren säger

  @ Docent Göran:
  Göran. Jag hoppas att du skriver en artikel om detta snart. Avslöjanden om GMO är så viktiga.

 62. 62

  * För den som är intresserad av att förstå mer av GMO och glyfosat, samt rörande Monsantos förehavanden, länkar jag här till några utomordentliga sammanhang och som vidare kan bekräfta problematiken:

  * Filmen – Seeds of Death: Unveiling the Lies of GMOs, kan ni se på denna länk:
  https://video.cpt12.org/video/2342350115/

  * En gedigen och avslöjande intervju med en väl insatt kvinna, och rörande konsekvenserna av glyfosat, kan ses här:
  https://vimeo.com/65914121

  * Göran hänvisar i sin krönika här ovan också till en sevärd film:
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5fEO9UkpkVk

  * Boken – The Myths of Safe Pesticides, som också Göran tipsar om:
  https://www.amazon.com/The-Myths-Safe-Pesticides-André/dp/1601730845

  * Gällande miljögifter, bör alla läsa boken:
  Makt, Plast, Gift & Våra Barn, vilken är skriven av Ethel Forsberg, som tidigare var generaldirektör för Kemikalieinspektionen under nio år, tills hon en dag fick nog och hoppade av. Hon blev tyvärr allt mer insatt i maktspelet mellan kemikalieindustrin, marknaden, myndigheterna och politikerna. – ALL HEDER ÅT DENNA KVINNA, SOM AVTÄCKER SÅ MYCKET AV SPELET BAKOM ALLT… !!!

  * All lobbyism som dessutom existerar överallt, är en fasansfullt stor del av all FÖRGIFTANDE MILJÖPROBLEMATIK! Se bara hur det gick till vid REACH’s tillkomst. – Och TTIP, som det skall beslutas om, utan att någon egentligen har blivit informerad om konsekvenserna etcetera till fullo, och med beslutsfattare som inte heller erhåller information. – Tyvärr existerar tystnad överallt, och i alla sammanhang – det är dylikt som vi gräsrötter behöver hjälpas åt med att avslöja, eller hur?

  * För att inte tala om hela ”vaccinations-industrin” – styrd av Big Pharma… Läs gärna på vad vaccinationerna innehåller!

  – Tänk att så många av oss trots allt överlever (ja ännu så länge)… – Det är ett högt pris vi människor får betala på grund av ”business as usual” – via all cancer som allt fler drabbas utav, och på grund av att somliga vill profitera – helt utan etiska betänkligheter…

  * Trafikverket använder tonvis med glyfosat till att bespruta banvallarna, på somliga ställen verkar det också göras med handspruta (stackars dem som har det arbetet) – och det glyfosat som används av dem är av den starkaste sorten. Detta sägs dock enbart vara någon, eller ett par procent av all glyfosat som används i hela Sverige…

 63. 63
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Tack för länkarna.

 64. 64
  Ingrid säger

  – Dr. Mercola, Monsanto och Glyfosat… :

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/03/22/monsanto-glyphosate.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art2&utm_campaign=20160322Z2&et_cid=DM100953&et_rid=1410018990

  – En oerhört väsentlig text att begrunda angående (kanske) den värsta av alla miljögifter som ännu tillåts idag…

 65. 65
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Jag skulle önska att fler vore lika uppdaterade som du verkar vara 🙂

  De flesta har nog nog av ’sin egen plåga’ och orkar därför inte engagera sig skulle jag misstänka. Heder förstås åt alla som oegennyttigt trots allt orkar kämpa mot den korruption som alltmer breder ut sig inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

  Apropå Mercola och detta tema hade han nyligen en tråd om ett antal vetenskapsmän inom FDA som man från lednings sida gjort allt för att tysta ned då de visade på de katastrofala effekterna av jordbruksgifter på pollinerare av olika slag.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/03/22/usda-corporate-lobbyist-group.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160322Z2&et_cid=DM100953&et_rid=1410026584

  Det finns trots allt en och annan som har ’civilkurage’ och tvekar inte att säga sanningen offentligt trots det stora personliga pris de då måste betala.

 66. 66
  Ingrid säger

  GMO och alla så vanligt förekommande MILJÖGIFTER kräver ett GRÄSROTSENGAGEMANG…

  GMO:

  Varsågod, här serveras en helt färsk inspelning med neurologen Perlmutter, och den kanske mest väl insatte i GMO – Jeffrey Smith:

  https://www.drperlmutter.com/empowering-neurologist-david-perlmutter-md-jeffrey-smith/?utm_source=DrPerlmutter.com+Newsletter&utm_campaign=559021311f-Jeffrey_Smith4_5_2016&utm_medium=email&utm_term=0_3e059546f6-559021311f-99274249&mc_cid=559021311f&mc_eid=991b09b4f7

  En av de bästa dokumentärerna om GMO – av Jeffrey Smith:

  https://www.youtube.com/watch?v=YV2TPVg_xKY

  Jeffrey Smith’s hemsida:

  https://responsibletechnology.org/

  –> Jag ber er alla om att ”vederkvicka” er med dessa så nedslående fakta – för att sen ta ett initiativ till att marschera emot Monsanto lördagen den 21 maj – aktiviteter finns runt om i landet… – Det står er även helt fritt att starta marscher och aktiviteter på nya platser… :

  https://www.facebook.com/MAMSweden

  –> Allas engagemang är väsentligt för att stoppa spridandet av dessa ohälsosamma och påtagligt skadliga produkter… – Dessutom, vad kan tänkas hända med GMO, och tillsammans med TTIP? – Så mycket försiggår bakom ”tysta och stängda dörrar” idag… – Låt oss bidra till att avslöja ännu mer av allt det spel som pågår… Till det behövs sannolikt många – så mycket ovärdigt (läs korrupt) spel som pågår…

  –> KUNSKAP måste till för att vi skall veta hur illa det är med GMO och glyfosat, och som resulterar i de olika sjukdomar som omtalas i ovanstående film och intervju, där – Jeffrey Smith – är den enastående och gemensamt drivande länken – i en aktivism emot GMO…

  Sprid informationen… !!! Sprid länkarna… !!! Sprid möjligheten till att vara aktiv den 21 maj… !!!

  – Rätten till mat fri från gifter och annat dåligt innehåll, och moraliskt producerad – det är en mänsklig rättighet – eller hur?

 67. 67
  Ingrid säger

  Till @ DOCENT Göran – och Alla Andra:

  NU ÄR DET DAGS FÖR EN GIGANTISK AKTION EMOT MOSANTO (och glyfosat), och spelet som pågår i EU:

  Läs och begrunda djupsinnigt vad som NU SKER, och skriv sedan en INLAGA till Romson och gänget:

  https://secure.avaaz.org/en/glyphosate_eu_vote_sam_sweden/?bhbyqjb&v=75873&cl=9891762177

  Detta är alltså ett ALLVARLIGT UPPROP…
  … … … … … … … … VILKET KRÄVER ALLAS ENGAGEMANG…

  AVAAZ är en ypperlig organisation som tidigare har lyckats med många PETITIONER, tack vare att så oerhört många har bidragit världen runt med sina röster, och underskrifter.

  Nu är ett fokus riktat emot Sverige, och då måste vi gemensamt som gräsrötter agera tillsammans… Och snart stundar även den 21 maj – med MARSCHEN EMOT MONSANTO (se även tidigare inlägg i denna tråd – ex mitt eget nr 66, liksom de inlägg där Göran ständigt återkommer rörande denna fråga… ).

  OM DETTA ELÄNDE FÅR FORTSÄTTA – VEM VET HUR DET GÅR MED VÅR FÖDA? – SOM ALLRA VÄRST KANSKE ALL MAT BLIR FÖRGIFTAD… ???

  JORDEN BLÖDER AV ALLA MILJÖGIFTER – BIDRA MED ATT GÖRA DIN RÖST HÖRD – DET KAN VARA JUST DEN SOM BLIR AVGÖRANDE…

  / Hälsningar från Ingrid – som Värnar Människans och Jordens Framtid… tillsammans med många andra…

  –> –> –> TILLSAMMANS SOM GRÄSRÖTTER ÄR VI EN ENAD KRAFT ATT RÄKNA MED INFÖR DET OBEHAGLIGA SOM NU TILLDRAR SIG… – OCH EFTERSOM VI LEVER I DET LAND SOM NU ÄR I FOKUS , SVERIGE – BEHÖVS VI ALLA SOM RÖSTER FÖR DEMOKRATINS RÄKNING… – HÄR KAN INTERNET VISA SIN POTENS, ELLER HUR?

 68. 68
  Ingrid säger
 69. 69
  Ingrid säger

  European commission plans to relicense ’carcinogenic’ weedkiller (The Guardian)
  https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/european-commission-glyphosate-weedkiller-leaked-proposal

  Two-thirds of Europeans support ban on glyphosate, says Yougov poll (The Guardian)
  https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/11/two-thirds-of-europeans-support-ban-on-glyphosate-says-yougov-poll

  European Parliament votes to ban most uses of glyphosate (The Ecologist)
  https://www.theecologist.org/News/news_round_up/2987554/european_parliament_votes_to_ban_most_uses_of_glyphosate.html

  EU states rebel against plans to relicense weedkiller glyphosate (The Guardian)
  https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/04/eu-states-rebel-against-plans-to-relicense-weedkiller-glyphosate

 70. 70
  I LIke Neil Young säger

  @ Ingrid:
  Vaket av dig!!

  Vi har ju ett parti som heter MILJÖ-partiet – var är dom i denna fråga?

 71. 71
  Docent Göran säger

  I LIke Neil Young Skrev:

  Vi har ju ett parti som heter MILJÖ-partiet – var är dom i denna fråga?

  Det finns väl knappast någon med hyfsade kunskaper i miljöfrågor idag som tror att detta parti längre har någonting positivt att komma med när det gäller vår miljö. Partiet är i mina ögon helt enkelt uppköpt av ett korrupt etablissemang och försöker hela tiden vara ’politiskt korrekt’. Politikerföraktet har här en bra grogrund.

 72. 72
  Ingrid säger

  @ 69: I Like Neil Young: TACK!

  Tja, miljöpartiet verkar ha så mycket annat att stå i numera, eller hur? Och då kommer ju det verkliga livet, människan och jordens framtid längre ner på prioritetslistan, antar jag…

  – Jag skrev först ett längre inlägg till länken, men det bara dunstade ut i cyberrymden…

  – Vad jag hoppas på, det är att många tar sig ett ögonblicks tid och skickar in några rader rörande denna så väsentliga fråga… – se länken i inlägg 67 (men kolla även på inlägg 66 och 68)…

  Om detta elände med MONSANTO och GLYFOSAT fortsätter, då kommer vi förmodligen inte att ha något mat värd namnet att tillgå I EN KOMMANDE FRAMTID…

  21 MAJ KAN VI GRÄSRÖTTER DESSUTOM MARSCHERA EMOT MONSANTO I AKTIVITETER PÅ FLERA PLATSER… – se mer inlägg 66…

  –> –> –> UPP TILL KAMP ALLA GRÄSRÖTTER!

 73. 73

  Den tidigare generationen som startade Miljöpartiet var kunniga aktivister och brann för miljöfrågor. De som nu sitter på politiska poster har inte mycket intresse eller kunskaper för detta, det är min bestämda erfarenhet.

 74. 74
  I Like Neil Young säger

  @ kicki:
  Kanske dags för ett namnbyte då.Som jag skrev förut på Lars Berns blogg – Centern har idag ungefär lika mycket landsbygds och småbruksperspektiv som Miljöpartiet har miljöperspektiv. Det finns säkert en och annan lokalpolitiker som har det grundläggande miljöperspektivet kvar men frågan är om inte dessa enstaka eldsjälar borde göra sig själva en tjänst att snarast gå ur eller starta ett nytt parti värt namnet och som inte är totalt genomkorrupt.

  Center och Miljöpartiet är i min mening två partier som idag seglar under totalfalsk flagg. I Centerns fall kan man ju inte utläsa det ur själva namnet utan måste känna till en viss historik.

 75. 75

  Varför envisas ni med att fokusera på problemet istället för på lösningen?

  Makten vid köttgrytorna önskar sig att ni lägger er energi på meningslösa namnlistor, demonstrerar och blir förminskade i girigbukarnas massmedia. Även att ni skriver brev som de kan skratta åt eller ignorera gillar de.

  Makten vill ABSOLUT INTE att ni startar nya partier som valsamverkar så att de utgör ett hot mot deras köttgryta.

  Vad är då mer positivt än att göra exakt det som det som makthavarna fruktar mest av allt?

 76. 76
  Ingrid säger

  Genmodifierad mat säljs omärkt i Sverige:

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2522206

  – En några år gammal text – MEN hur är det idag i denna ”tystnadens kultur”… ??

  – Spåren från Livsmedelsverket verkar tyvärr långsiktigt…

 77. 77
  Ingrid säger

  SKIFTET INFORMERAR OM GLYFOSAT VIA NY FILM:

  https://www.facebook.com/Skiftet.org/videos/10157083947910647/

  – Att sprida filmen är väsentligt, eftersom det nu finns tillräckligt med information om att glyfosat som finns i Monsantos ROUNDUP – är skadligt för människan, djuren och naturen…

  – Röstningen i EU rörande GLYFOSAT närmar sig… – SE SKIFTETS FILM!

  – Glöm inte heller den viktiga – MARSCHEN EMOT MONSANTO – DEN 21 MAJ… – SE TIDIGARE LÄNKAR HÄR OVAN…

  – OCH FÖLJANDE LÄNK:https://www.facebook.com/MAMSweden

  EN ANNAN VIKTIG LÄNK OM GMO:

  https://www.facebook.com/GMOfrittSverigeF4

  @ Docent Göran – Vilken tid är det i Göteborg? – På vilka andra platser i Sverige förekommer aktiviteter? Vet du?

 78. 78
  Docent Göran säger

  Ingrid Skrev:

  Docent Göran – Vilken tid är det i Göteborg?

  Klockan 11 på Järntorget – kommer du vara där?

  Detta är förvisso en gräsrotsrörelse så ”organisationen” är trots allt lite skakig.

  Länken som du gav till MAMSweden ger en hyfsad bild av aktiviteterna.

 79. 79

  Vill bara tipsa om en bondeorganisation…
  https://viacampesina.org/en/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa