Göran Sjöberg: En korrupt medicinsk värld

Professor Göran Sjöbergs krönikaProfessor Göran Sjöberg
En korrupt medicinsk värld

Som många av mina läsare vet har mitt förtroende för medicin som en vetenskap och nu även för sjukvården, som en vårdande instans, dalat från nästan 100 %, för 14 år sedan, till nära noll idag. För varje konfrontation med sjukvården slås ytterligare en spik in i denna ruttna kista. Det som nu ytterligare har spätt på denna min mörkersyn, och som faktiskt är inspirationskällan till denna krönika, är den oerhört intressanta boken ”LA VÉRITÉ SUR LE CHOLESTÉROL” (Sanningen om kolesterolet) av den franske medicinaren Professor Philippe EVEN. Boken formligen kokar äkta fransk vrede (faktiskt värre än min egen) mot dem som, mer eller mindre köpta av läkemedelsbolagen, förespråkar behandling med statiner för att bekämpa det kolesterol, som är ett av våra kroppars nyttigaste ämnen, och en behandling som inte bara är meningslös utan även direkt skadlig.
 

Denna uppfattning, som ser statinbehandlingarna som en oerhörd skam för vår så kallade sjukvård, stämmer helt med min egen syn på detta och den syn som jag blev övertygad om efter att ha läst Uffe Ravnskovs böcker om kolesterolmyten. Evens bok pekar inte bara indignerat på allt det forskningsfusk som genomsyrar den medicinska forskningen utan går också i detalj igenom all den forskning som gjort att statiner idag kan skrivas ut i den rent makalösa omfattning som sker.  Har man läst Ralph Sundbergs bok ”Forskningsfusket” så blir man förstås inte det minsta förvånad. I sanning en korrupt medicinsk värld.

Hur fuskar man då när det gäller kolesterolet och hur kommer man fram till de påstådda fördelarna med satinbehandlingen?

Som med all forskning så måste man ha en idé om vad man vill visa med sina undersökningar. Det går tyvärr inte att närma sig vår verklighet utan att ha ”förutfattade meningar” hur konstigt det än kan låta. Och den förutfattade meningen som driver läkemedelsbolagen är naturligtvis att kolesterol är ett farligt ämne i kroppen men i denna uppfattning finns över huvud taget inget vetenskapligt förnuft. Kolesterol finns överallt i våra kroppar och alla våra celler omges av ett skyddande membran som till 30 % består av kolesterol. Våra nervceller och våra muskelceller är speciellt laddade med kolesterol för att fungera på ett optimalt sätt och det är därför knappast förvånande att de vanligaste biverkningarna av de statiner, som så effektivt minskar våra kolesterolnivåer, är muskelförtvining och minnesförluster. Jag talade nyligen med en granne som har samma hjärtproblem som jag själv och som nu äntligen hade slutat med statinerna för att han just hade upplevt dessa två allvarliga biverkningar och han blev då av med dessa problem när han slutade med statinerna.

Om det hade varit någon nytta med att sänka kolesterolet när det gäller att påtagligt minska risken för nya hjärtinfarkter så skulle man förstås kunna acceptera denna typ av biverkningar, som förstås är mindre allvarliga än en hjärtinfarkt, men läkemedelsbolagen, som tjänar så otroligt många miljarder dollar på att sälja sina statiner, har bara i ett fåtal undersökningar lyckats visa på ytterst marginella förbättringar och de flesta undersökningar kan därför över huvud taget inte heller visa på några fördelar. Nu ska man också veta att utvärderingen av alla dessa oerhört dyrbara undersökningar helt är i händerna på läkemedelsbolagen och det finns dessutom ingen möjlighet att granska rådata i undersökningarna – företagshemligheter. Och forskningsfusk är här legio. Det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har i 22 fall tilltvingat sig rådata från läkemedelsbolagen och i SAMTLIGA 22 fall var forskningsfusket uppenbart och mångmiljardbelopp har därför utdömts i skadestånd men dessa skadestånd är ändå bara ”peanuts” i jämförelse med de gigantiska vinster läkemedelsbolagen gör.

Hur går då läkemedelsbolagen tillväga?

Om det finns en uppenbar fördel med en medicinsk behandling för någon sjukdom så visar sig detta ganska omgående och ofta har då mediciner av olika slag en effekt på kanske 50 %. Då behövs heller knappast så många deltagare, för att visa på dessa medicinska fördelar, i den medicinska utvärdering som alltid måste föregå introduktionen av ett läkemedel och en utvärdering som också måste godkännas av myndigheterna (FDA i USA och Medicinalstyrelsen i Sverige) innan introduktionen kan ske.

När det gäller dödliga hjärtinfarkter så är dessa trots allt ganska sällsynta innan man kommer långt upp i åldrarna – runt 80 år – och detta innebär att ett oerhört stort antal patienter (tusentals) måste involveras under lång tid för att eventuella skillnader mellan den behandlade gruppen och den obehandlade gruppen, som placeras på placebo, över huvud taget ska kunna påvisas. Kostnaderna för sådana medicinska utvärderingar är nästan ofattbara – tusen miljoner kronor är typiskt och det är alltid läkemedelsbolagen som står för dessa pengar och som sagt också då för själva utvärderingen av resultaten men där också rådata från försöken som sagt finns i väl bevakade arkiv.

Till att börja med är läkemedelsbolagen väldigt noga med vilken den typ av patienter som man tar med i sina undersökningar och om man hade 40 000 till att börja med så är det kanske ”bara” 4000 som sedan får vara med och vi kan vara ganska säkra på att dessa har valts ut för att risken skall bli så liten som möjligt för att det ska bli några negativa resultat. Trots detta visar det sig att det i de allra flesta undersökningar inte går att uppvisa några fördelar över huvud taget med statinerna och de har därför så kallade negativa resultat. Av de 31 stora undersökningar som Philippe EVEN i detalj går igenom så är det bara 3 till 4 stycken, dvs. cirka en tiondel, som visar några positiva resultat över huvud taget när det gäller att förebygga dödliga hjärtinfarkter hos en frisk befolkning och samma sak när det gäller att förebygga nya infarkter hos de som redan är drabbade där 22 av 25 undersökningar visar negativa resultat. I de få undersökningar som är positiva är dessutom de absoluta riskerna väldigt små. I den senare högriskgruppen så minskar man risken att drabbas med 0.5 % per år vilket innebär att medicineringen med statiner är utan mening i 99,5 % av fallen. När man i dessa fåtal positiva studier i denna grupp visar att (med mer eller mindre öppet forskningsfusk?) att dödsfallen i den icke behandlade gruppen är något större så talar man inte längre om de absoluta riskerna utan om de relativa och framställer dessa som revolutionerande och talar då istället om 25 till 40 % förbättring vilket låter betydligt bättre i marknadsföringssammanhang än 0,5 % minskad absolut risk att drabbas.

Hela idén för att påvisa några minimala fördelar med behandlingen med statiner är att man har en oerhört stor grupp deltagare i den medicinska utvärderingen.  Man kan då genom det stora antalet deltagare visa att dessa obetydliga fördelar är statistiskt ”signifikanta” och därmed också få behandlingen godkänd. Statistik erbjuder som bekant oerhörda möjligheter att skapa dimråder kring verkligheten och detta utnyttjar läkemedelsbolagen maximalt – de är experter på alla plan och de är cyniska. Detta är därför helt enkelt svårt att se igenom detta om man inte är en expert inom statistikområdet.

Philippe EVEN är inte nådig mot sina kollegor inom kardiologin och han hävdar att den helt överväldigande majoriteten av dessa inte tänker en enda självständig tanke utan bara sväljer den officiella bilden med hull och hår och en bild som de facto produceras av läkemedelsbolagen och dessutom på ett oerhört medvetet sofistikerat marknadsföringsmaner. Att det är på detta sätt fick jag senast idag bekräftat när min hjärtläkare ringde (för att jag per brev tackat nej till fotsatt behandlig) och då enträget försökte övertala mig om det lämpliga att följa deras behandlingsråd vilket naturligtvis bl. a. innebär att ta de fem olika medicinerna som jag redan avstått från i fjorton år och även den bypassoperation som jag då också avstod ifrån.  Bland dessa fem mediciner ingår bl. a. en blodtrycksmedicin. Jag vill inte ens tänka tanken (och än mindre min hjärtläkare) vad som kan hända med tanke på att mitt nuvarande blodtryck i vila stadigt ligger på mindre än 110/60. Att kosten jag äter skulle ha någon positiv betydelse fanns över huvud taget inte i hans världsbild. Ett sådant förhållningssätt var enbart löjligt. Han och jag befinner oss därför faktiskt på olika planeter även om jag inser att han trots allt ”bara vill väl” och att han verkligen tror på de rådande doktrinerna.

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 1
  sören kristiansson säger

  Är detta antagande och spekulation? Om så inte är fallet, är det då inte dags att börja eller åtminstone försöka processa? Bara här på denna webbplats finns väl ett tillräkligt stort antal människor som kan intyga om muskelförtvining och ständig värk, minnesproblem……Att få stopp på den misshandeln såväl fysiskt och psykiskt som troligtvis statiner åstadkommer.

 2. 2

  ja, du Göran, du har kommit till precis samma insikter som en annan. Men det finns faktiskt riktig statistik också. Den som beskriver den spretiga verkligheten som den är. I vår tidning 2000-Talets Vetenskap (www.2000tv.se) nr 3/12 gick vi ut med det kraftfulla budskapet att den tredje största dödsorsaken i vårt land Sverige (På förstaplats hjärt-kärl, på andraplats cancer) så kommer faktiskt de dödsfall som orsakas av vården själv. Vi satte ut talen 6000 – 12 000 av de årliga ca 100 000 dödsfallen som sker i Sverige påskyndas av vården. När man från politiskt håll begärde att SoS och Läkemedelsverk skulle ta fram dem fick man inget svar. När ”Fråga doktorn i Tv-rutan skräms med vitaminer och andra kosttillskott kan man inte redovisa ett enda dödsfall. – Det finns inga, alltsedan ett japanskt bioföretag tog fram ett högervridet fenylalanin, för många år sedan.

  Men Tv-doktorerna tiger om dödsfallen inom vården.

  Här finns en jätteuppgift att säkerställa dessa. Exempelvis ta reda på alla som avlider av Alzheimer på tok för tidigt därför att de tidigare i livet fick kvicksilver insatt av tandläkaren. Men också hyfsa statistiken. Den som dör av biverkningar av statiner hamnar nu självklart under orsak hjärt-kärl sjukdomar – men borde hamna under rubriken iatrogena sjukdomar. Och de som kortar sina liv pga av en diabetes 2 och som förskrivs metformin och insulin i stället för att få LCHF förskriven borde i en statistik som beskriver verkligheten hamna under rubriken skolmedicinens dödsfall.

  När vi gjorde dessa siffror utgick vi från de mätningar som utförts i USA-Kanada, mycket metodiskt. I Sverige finns, vad jag vet, bara två mindre studier som enbart granskar vissa typer av biverkningar. Men de visar ändå på att de amerikanska siffrorna står i överensstämmelse med svensk sjuk vård.

  Kunde vi åstadkomma mer undersökningar av detta slag – så blir alternativa hälsosamma livsstilar ännu mer attraktiva – samtidigt som läkemedlesindustrins förtroende undermineras hos allt fler.

  Ingemar Ljungqvist Dr sc (OIUCM) tillika chefred. för 2000-Talets Vetenskap

 3. 3
  ragnhild säger

  Satinist-behandling – whops – jag menar ”statinbehandling” – mina fingrar flög iväg – ursäkta.

  Dimman viker, solen kommer till – från små pusselbitar kommer det fram en hel sammanstält bild – Utan dessa krönikor så ville bl.a. jag fortfarande varit i någon sort – dimma. Hjertelig takk igjen.

 4. 4
  ragnhild säger

  Från Wikipedia:
  Ref; kommentar 2 –

  ”IATROGEN” (fra gresk: iatros, lege/behandler + gennan; forårsaket av behandler eller av behandlers tiltak) og iatrogen sykdom er betegnelser for sykdomsbilder og -tilstander som skyldes legebehandling, reseptpliktige legemidler eller sykepleie. Begrepet brukes i hovedsak når medisinsk behandling har forårsaket skader på helsen og er vanligvis oppfattet som negativt. Det kan dreie seg om bivirkninger, reaksjoner, komplikasjoner, sykdom eller død som er forårsaket eller et resultat av medisinsk behandling eller rådgivning. Begrepet brukes ikke bare i forbindelse med legeyrket, men også andre kategorier helsepersonell. Dessuten brukes det i forbindelse med tilsvarende, uønskede hendelser innen komplementær og alternativ behandling”.

 5. 5

  ingemar Ljungqvist Skrev:

  När ”Fråga doktorn i Tv-rutan skräms med vitaminer och andra kosttillskott

  https://www.svt.se/fraga-doktorn/se-program/4-3-18-15?autostart=true
  (time 3:10 – 6:19)

  Den kvinna som ringde in till programmet talade om en DN-artikel, som handlade om den missvisande innehållsförteckningen på D3-vitaminburkarna, dvs det kunde vara mer eller mindre än angivet innehåll i kapslarna. Alltså, styrkan var felmärkt! Fusk eller misstag? Må vara vilket som, men utifrån sådan felmärkning döma ut D3-vitaminet är inte särskilt professionellt.
  https://www.dn.se/ekonomi/halsofarlig-styrka-pa-felmarkta-d-vitaminpiller

  Just detta har ju absolut inget att göra med huruvida D3-vitamin skulle vara nyttigt eller ej. Sådant förstod den inbjudna professorn Lena Hultén inte alls. Frågan är ju om ens programledaren eller tv-doktorn öht läst den artikeln som hänvisades till.

  Dags att lägga ner Fråga doktorn i TV och låt det bli en veckotidning i pappersformat!

 6. 6
  Gustaf säger

  Utmärkt krönika Göran tack ! Och hörde just häromdagen att dom skriver ut mer narkotika till ADHD barn trots att inga studier på det finns .. men läkemedelsbolagen tjänar ! Skrämmande … 🙁
  Har ökat lavinartat nu på bara några år ..

 7. 7
  Kjell Holmsten säger

  @ 65+:
  Dessa läkare som skrämmer om vitaminerna är så dåligt pålästa så det är skrämmande. De är bara ute efter en sak och det är att dra in storkovan till lönekuvertet. När det gäller D-vitamin så förstår de eller vill inte tala om för oss att vi får i oss fantastiskt stora mängder D-vitamin under soliga semenstermånader, då är vi uppe i miljoner IE – D vitamin dagligen när solen skiner och badande, spelande, stojande barn och gamla tar upp så mycket D-vitamin att vi inte kan tillgodogjöra oss allt. För att under solfattiga vintermånader lida en svår brist av D-vitaminer. Om detta är det tyst. För att inte tala om sydänningarna, afrikaner, latinamerikaner som får i sig miljoner IE D-vitamin dagligen.

 8. 8

  Kjell Holmsten Skrev:

  och gamla tar upp så mycket D-vitamin att vi inte kan tillgodogjöra oss allt.

  …och gamla…???
  det var nog att ta i. Just gamla får alldeles för lite sol-vitamin av solen. Gamla sitter mest i skuggan om de öht är utomhus. De varken badar, spelar eller stojar, men jag förstår ju att du närmast tänkte på barnen.

  Hur gammal man är när man är gammal är ju också lite olika. 65+ kan vara lika gammal som 85+ i vissa fall. ”Gamla” har ju också alldeles för lite fett och kolesterol i sig för att kunna tillgodogöra sig solens nyttighet. Bor man dessutom på ett äldreboende så är det riktigt illa – där råder både fettsnålt och inomhusvistelse, vanligtvis i rullstol och med storköksmat.

 9. 9
  Kjell Holmsten säger

  @ 65+:
  Ja ibland slinker fingrarna före hjärnan. Jag menar ju självklart deras föräldrar och mor- o farföräldrar. Men det var inte det som var poängen med min kommentar utan att många tror att det är farligt med för mycket D-vitaminer och springer till doktorn och frågar om man behöver d-vitamin utan att förstå sambanden. På vintern behöver vi mycket och på sommaren då solen skiner behöver vi inte äta extra D-vitamin. Men som det var förra sommaren här i Örebro var det behövligt med mellan 5000-10000 IE D-vitamin dagligen för oss som väger runt 70-80 kg och äter animaliskt fett. Är det någon som har en annan uppfattning så är jag intresserad att få ta del av den.

 10. 10

  Dessa läkare som går i industrins ärenden är som advokater som står på åklagarens sida istf klientens!

 11. 11
  Anders S säger

  Fråga: Vad ska man äta?

  Svar: Did God make it?

  Lchf.se har en länk till en amerikansk religiös kanal där man inte tror på statiner eller att kolesterol är farligt:

  https://youtu.be/AwkBB2Z6914

  Gudomligt! Allt rätt! Lorie Johnson är fantastisk. Den omstridde gamle helvetespredikanten Pat Robertson får knappt en syl i vädret, men han är bra han också!

  Bästa rådet ”Did God make it?” Självklar anpassning för kanalens målgrupp. Perfekt! Fast jag brukar säga ”Fanns det på stenåldern?”

  Kommentaren om att Atkins brukade komma när han behövde klippa håret var dråplig (6:50).

  Hoppas att Kanal-10 återutsänder.

  Lästips om hjärtsjukdomar och inflammationer:

  https://www.potbellysyndrome.com/

  om boken The Potbelly Syndrome av Russell Farris och Pär Mårin, Göteborg.

  Läsvärt inom området är annars Göran K Hansson rapporter:

  Göran K Hansson är sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och dess Nobelkommitté, samt ledamot av Kgl Vetenskapsakademien. Göran K Hansson forskar kring hjärtkärlsjukdomar, inflammation och autoimmunitet, och är projektledare vid Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska Universitetssjukhuset.

 12. 12

  Nu har det äntligen kommit en artikel som visar att socker orsakar sockersjuka. Läs mer:
  https://kostkunskap.blogg.se/2013/march/sockersjuka-orsakas-av-socker.html

  Kolesterol och mat(te) visar att kolesterol i maten inte kan påverka kolesterolmängden i kroppen.
  https://kostkunskap.blogg.se/2012/december/kolesterol-och-matte.html

  Inte nog med att läkare och forskare verkar sakna kunskap i fysiologi, biokemi och hormonlära, de saknar kunskap i matematik också.

 13. 13
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Tack för fina länkar!

  Jag har beställt boken.

  Med tanke på vad man vet idag, och som så tydligt beskrivs i CBN-programmet, så tar jag mig åter för pannan när jag bara tänker på det totala ointresse som de två hjärtläkarna, jag träffat de senaste veckorna, visade för vad jag hade ätit under 14 år och det bara hade varit frågan om tur att jag överlevt. Man tror knappast att en sådan total brist på kompetens kan finnas bland personer som påstår sig vara ledande experter på hjärtsjukdomar

  Det hela är egentligen sanslöst..

 14. 14
  Professor Göran säger

  @ Björn Hammarskjöld:

  Ja detta med kolesterolvärdena, och inte minst mätningarna, är förvirrande på alla plan och det är knappast meningen att normala människor ska förstå något. Jag anser förstås själv att alltihop är rent nonsens från början till slut. Redan på femtiotalet indikerade den vetenskapliga blodforskningen att det var triglyceriderna (som framför allt drogs igång av kolhydraterna) och inte kolesterolet som kunde associeras med hjärtsjukdom.

  För mig räcker det att veta att kolesterol är ett av kroppens nyttigaste ämnen och jag bruka säga att detta bevisas av att hjärnan till stor del (30 %) består av just kolesterol om jag nu inte har missuppfattat något.
  Det skulle betyda att det finns mer än 300 g kolesterol bara i våra hjärnor om de nu väger mer än ett kilo.

  Allt kosterol är dessutom gott eftersom det bara finns en enda typ av kolesterolmolekyl. Allt tal om ont kolesterol är därför komplett nonsens och när man hör kardiologer svamla om detta så inser man att man har att göra med religösa dogmer utan förankring i den mest elementära fysik eller kemi. Man förstår att de knappast är intresserade av att ha någon seriös diskussion kring vetenskap med en patient som är påläst.

  Man kan ju undra varifrån de får sitt självförtroende. Det måste nog vara någon typ av högfärd som driver detta.

 15. 15
  Bokmal säger

  Tack Professor Göran för ytterligare en intressant krönika.
  Jag delar Dina uppfattningar.

  Du har, tidigare, berättat att Du tycker om Alan Cassels bok – Seeking Sickness (om screening). Jag tror också att Du skulle uppskatta artikeln ”The Best Place On Earth (for Pharmaceutical Companies) som finns på hans hemsida alan.cassels.com (mars 2013).

  Den handlar om Kanada, Jag tror att Läkemedelsverket har inlett något slags samarbete med den kanadensiska motsvarigheten.

  Alan Cassels brukar också skriva artiklar på commonground.ca (oftast i början av varje månad).
  Han har skrivit om statiner, Herceptins (cancermedicin) ”medialiv” och mycket annat.

  Jag har sett statinernas biverkningar på nära håll.
  Det bästa man kan göra för sig själv – och närstående – är att söka information på många olika ställen (böcker, nätet m.m.) och försöka att bilda sig en egen uppfattning.

  För övrigt hoppas jag att många lyssnade på Vetandets Värld under den gångna veckan. Det var två program som handlade om jäv och nya jävsregler. Det går säkert att höra programmen ett tag till på SR:s hemsida (P1).

 16. 16
  Anders S säger

  Här är en fungerande fulltextlänk till professor Göran Hanssons artikel:

  Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease
  Göran K. Hansson, M.D., Ph.D.

  N Engl J Med 2005; 352:1685-1695April 21, 2005

  https://vtcardsfellows.com/pdf/Guidelines/Reviewarticles/Mechanism_of_Diease_Atherosclerosis_and_CAD.pdf

  ”Recent research has shown that inflammation plays a key role in coronary artery disease (CAD) and other manifestations of atherosclerosis. Immune cells dominate early atherosclerotic lesions, their effector molecules accelerate progression of the lesions, and activation of inflammation can elicit acute coronary syndromes. This review highlights the role of inflammation in the pathogenesis of atherosclerotic CAD. It will recount the evidence that atherosclerosis, the main cause of CAD, is an inflammatory disease in which immune mechanisms interact with metabolic risk factors to initiate, propagate, and activate lesions in the arterial tree.”

  https://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=33900&a=98307&l=sv
  https://www.cmm.ki.se/sv/Global-navigation/Nyheter/Hollandskt-medicinpris-till-Goran-K-Hansson/

  Min kommentar:

  Det finns säkert bättre sätt att hindra inflammationer än att ordinera statiner! Lågkolhydratkost där man undviker gluten (spannmål), vetestärkelse och A1-kasein (mjölk), E-tillsatser samt vegetabiliska fleromättade oljor med mycket omega-6 och istället äter vildfångad fet fisk från friska hav och kött från idisslare är anti-inflammatoriskt! Se också upp för fästingar som kan orsaka livslånga besvär och residenta inflammationer!

 17. 17
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Tack Göran, för ännu en fantastiskt bra artikel. Läkemedelföretagens dimridåer måste bort! Jag har också läst kommentarerna med stort intresse och tackar för länkar och boktips. Ser framemot fortsättningen … …

 18. 18

  Tack för att du fortsätter att skriva om detta!

 19. 19

  Jag blir helt bestört och naturligtvis förbannad när jag läser om statinernas ohejdade framfart. Jag har inte känt till så här mycket tidigare.

 20. 20
 21. 21
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Intressant att du nämner fästingar och underförstått Borrelia.

  Här hade jag också en fight med sjukvården för tio år sedan som eroderade mycket av det förtroende jag hade kvar vid den tidpunkten.

  Jag hade en hemsk inflammation i min högeraxel som jag först trodde var en musarm men de facto var en Borreliainfektion och det var först sedan jag bildat mig en egen uppfattning och konstaterat att det var en kroniska sådan jag hade, i motsats till vår officiella som hävdar att sådana inte finns, jag kunde bli frisk. Man till och med hånar folk som kräver långvarig behandling med antibiotika. Det finns en grupp läkare i USA som tar strid mot den officiella linjen och jag träffade en representant och fick då ett recept för en ettårig behandling med en långsamt verkande antibiotika och har idag inga besvär över huvud taget. Den behandlingen hade jag aldrig fått i Sverige utan recept.

 22. 22

  Tack professor Göran och Alla Andra som kommenterar krönikan. Återigen, detta är en fantastisk mötesplats för kunskapsutbyte.

 23. 23
  Ann Kristin säger

  Jag tar också ”risken” att klara mig utan statiner och blodtryckssänkande. Jag blev så sjuk att livet kändes meningslöst, i alla fall vissa dagar. Det du har skrivit tidigare om stroke stämmer i mitt fall – det blodtryckssänkande jag tog gjorde att jag kände mig konstant dimmig. När jag slutade för två veckor sedan fick jag ett champagnerus i skallen, det formligen bubblade och jag kände dimman lätta. Mina minnesproblem kvarstår till viss del, men orken och lusten kom tillbaka. Mitt blodtryck ligger nu på 144/65, senast i morse. Jag går inte över 160/90 ens när jag rör på mig.

  Både statinerna och det blodtryckssänkande gav mig en outhärlig muskelvärk. Jag hade hamnat i rullstol om jag hade fortsatt. Det känns styrkande att läsa på om detta, och kunna bevisa för läkarna att de hade fel.

  Efter en stroke stiger både tryck och blodfetter under en period, sa en ung och ganska vettig läkare till mig, så man ska avvakta några veckor innan man sätter in medicin. Att man kan få förhöjt tryck av stress och olika bekymmer i livet stämmer ju också, men det handlar oftast om tillfälliga höjningar. Det bästa är att skaffa en bra blodtrycksapparat och hålla koll själv, om man tror att man har eller kan få högt blodtryck.

 24. 24
  Professor Göran säger

  @ Ann Kristin:

  Intressant det du berättar om ditt blodtryck och jag tror att du gör helt rätt i att avstå från medikamenterna med tanke på det ganska låga blodtryck du har. Vid strokebehandling idag har man tydligen backat på att ge blodtryckssänkande medel och acceptera upp till 170 för att skadorna blev värre om man omedelbart sänkte blodtrycket om jag nu fattade hjärtläkaren rätt.

  Tidigare trodde jag faktiskt att det inte spelade någon roll hur högt blodtrycket blev utan såg det mer som ett kroppens försvar mot att den hade förgiftats av för mycket kolhydrater under lång tid och det tror jag faktiskt fortfarande gäller. Genom att höja trycket kan blodet passera genom de finaste kapillärerna som har tagit skada på grund av denna ständiga misshandel med höga blodsockervärden.

  På den här punkten har jag nu faktiskt ändrat mig. Även om kroppen försvarar sig med högt blodtryck så drabbas den tydligen ändå allvarligt på ett sekundärt plan om trycket är för högt och speciellt då det diastoliska (låga) trycket. – 90 tycks här vara en magisk gräns där 110 definitivt är för högt – men även för det systoliska (höga) där 160 tycks här vara en gräns och där högre än 200 är alarmerande. Genom att sätta in blodtryckssänkande medel så minskar man uppenbarligen dramatiskt risken för dödsfall, stroke, hjärtinfarkter, njurskador och blodutgjutningar i ögats fina blodkärl.

  Jag förstår inte riktigt logiken (orsakssammanhanget) bakom denna dramatiska effekt men jag har ändå blivit helt övertygad om att blodtryckssänkande medel är mer än försvarbart i sådana fall när jag nu börjat läsa i boken ”OVERDIAGNOSED” av Dr. H. Gilbert Welch et al.

  Det verkligt intressantanta är förstås att den absolut bästa metoden att sänka blodtrycket är att ta bort själva orsaken till att det blev sjukligt högt, d.v.s.kolhydraterna och alltså följa en strikt LCHF-kost. Men denna möjlighet verkar knappast någon inom den tradionella medicinen ens beakta och inte heller Gilbert Welch. Men boken verkar ändå klart läsvärd och han resonerar fönuftigt till skillnad mot min egen hjärtläkare.

  Annika har kanske koll på alla oss ”anekdoter” som bekräftar detta?

 25. 25

  Angående muskelskador av statiner,betänk att hjärtat är en muskel.

 26. 26

  Tipsar om några intressanta inlägg på BMJ:

  Det sjuka vårdsystemet:
  https://blogs.bmj.com/bmj/2013/03/07/rachel-hendrick-on-the-selling-sickness-people-before-profit-conference/

  Återupprättelse av Yudkin…
  https://www.bmj.com/content/346/bmj.f307

  Forskningsfusk inom Big Pharma:
  https://www.bmj.com/content/346/bmj.f1458/rr/635054

 27. 27

  @ Anders S:
  Har läst Göran Hanssons artikel. Att det var inflammatoriska processer bakom plack-bildningen beskriver han på ett utomordentligt sätt. Inflammation är kroppens försvar mot olika sorters skador och angrepp. Tyvärr satsar Göran Hansson på symtombehandling genom att föreslå att dämpa inflammationen med medikament typ statiner – dyrt, fullt av ruskiga biverkningar och vad avser hjärtinfarkt mycket ineffektivt: 0.5% verkan på årsbasis. Visst är det bättre att laga sina tänder och avsevärt minska sitt intag av kolhydrater och omega6-fett. Varför ska man försöka slåss mot kroppens försvar? Enda situationen är vid autoimmuna sjukdomar.

 28. 28

  @ Professor Göran:
  Dr. H. Gilbert Welch lyssnade jag till på Karollinska Institutet i november 2012. Han pratade om dilemmat med alla förfinade undersökningsmetoder, som nu står till buds, alla fynd man gör och svårigheten att avgöra vad, som är vettigt att försöka behandla. Han berörde också att statistiken förrycks. Man upptäcker allt fler förekomster av små och harmlösa förändringar och rapporterar diagnoser. På det sättet förefaller det falskeligen som vi blivit mycket sjukare.

 29. 29

  Professor EVEN har läst in sig på kolesterol och statiner, och vid mogen ålder, han är 80 fyllda, tror jag, har han nu gett ut boken. Han är väl inte lika radikal eller uppdaterad på andra områden, t ex hävdar han att salt är mycket farligt. Kolhydrater, och metaboliserandet av dessa, insulinresistensen, som orsak till inflammatoriska processer etc kunde han också behöva en uppdatering av. Men han är imponerande, när han avslöjar den kreativa bokföring man tillämpat för att visa statinernas förnämlighet, där de egentligen är helt verkningslösa. Kan förstå att beslutsfattare har svårt att genomskåda att man genom att leka med skalorna i diagram kan få svart att bli vitt. Den statistiker som kommit på den tekniken har säkert tjänat grova pengar!!!

  Kul att Du gillade boken, Professor Göran!

 30. 30
  Anders S säger

  Dacke Skrev:

  @ Anders S:
  Har läst Göran Hanssons artikel. Att det var inflammatoriska processer bakom plack-bildningen beskriver han på ett utomordentligt sätt. Inflammation är kroppens försvar mot olika sorters skador och angrepp. Tyvärr satsar Göran Hansson på symtombehandling genom att föreslå att dämpa inflammationen med medikament typ statiner – dyrt, fullt av ruskiga biverkningar och vad avser hjärtinfarkt mycket ineffektivt: 0.5% verkan på årsbasis. Visst är det bättre att laga sina tänder och avsevärt minska sitt intag av kolhydrater och omega6-fett. Varför ska man försöka slåss mot kroppens försvar? Enda situationen är vid autoimmuna sjukdomar.

  Göran Hansson satsar på vaccin, inte statiner.

  Samma diskussion om effekterna av statin tas upp av Uffe Ravnskov:

  https://www.ravnskov.nu/svmyte6.htm

  Uffe Ravnskov skriver också om vaccinering:

  https://www.ravnskov.nu/svmyte7.htm

  Tänderna är nog inte enda orsaken.

 31. 31
  Anders S säger

  Dacke Skrev:

  @ Anders S:
  Har läst Göran Hanssons artikel. Att det var inflammatoriska processer bakom plack-bildningen beskriver han på ett utomordentligt sätt. Inflammation är kroppens försvar mot olika sorters skador och angrepp.

  ..bättre att ..avsevärt minska sitt intag av kolhydrater

  Läs Pétur Péturssons avhandling från förra året vid Göteborgs Universitet. Aspects of Abnormal Glucose Regulation in Various Manifestations of Coronary Artery Disease.

  https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28511/1/gupea_2077_28511_1.pdf

  Han har studerat samband mellan blodsocker och död i hjärtsjukdomar. Borde varit förstasidesnyhet och obligatorisk läsning för de legitimerade läkemedelsförsäljarna på vårdcentralerna.

 32. 32

  @ Professor Göran:

  ” På den här punkten har jag nu faktiskt ändrat mig. Även om kroppen försvarar sig med högt blodtryck så drabbas den tydligen ändå allvarligt på ett sekundärt plan om trycket är för högt och speciellt då det diastoliska (låga) trycket. – 90 tycks här vara en magisk gräns där 110 definitivt är för högt – men även för det systoliska (höga) där 160 tycks här vara en gräns och där högre än 200 är alarmerande. Genom att sätta in blodtryckssänkande medel så minskar man uppenbarligen dramatiskt risken för dödsfall, stroke, hjärtinfarkter, njurskador och blodutgjutningar i ögats fina blodkärl.”

  Högre blodtryck än 160/90 är alltså att betrakta som en kraftig riskfaktor?

 33. 33
  Ann Kristin säger

  Jag har nu levt utan Enalapril (blodtryckssänkande) i två veckor, och i morse låg trycket på 133/80. Alltså lägre än med medicin. Mina muskel- och ledsmärtor, samt muskelkramperna avtar i fallande grad. Jag har haft outhärdlig värk under ett par månader, först orsakat av statiner, sedan påspätt av E. Och jag anser mig vara en tuff brud, födde barn utan bedövning, tar aldrig värktabletter osv. Men nu var det på vippen att jag kunde klara mina hundar, eller ens bo kvar i huset. Vansinnigt…men man litar ju på doktorerna.

 34. 34
  Tombola säger

  @ Professor Göran:

  ” På den här punkten har jag nu faktiskt ändrat mig. Även om kroppen försvarar sig med högt blodtryck så drabbas den tydligen ändå allvarligt på ett sekundärt plan om trycket är för högt och speciellt då det diastoliska (låga) trycket. – 90 tycks här vara en magisk gräns där 110 definitivt är för högt – men även för det systoliska (höga) där 160 tycks här vara en gräns och där högre än 200 är alarmerande. Genom att sätta in blodtryckssänkande medel så minskar man uppenbarligen dramatiskt risken för dödsfall, stroke, hjärtinfarkter, njurskador och blodutgjutningar i ögats fina blodkärl.”

  Högre blodtryck än 160/90 är alltså att betrakta som en kraftig riskfaktor?

  Eftersom vi inte själva är utbildade inom läkarkonsten måste vi ju ibland lita på några personer, det är ju näst intill omöjligt för en lekman att sätta sig in i detaljer om blodtryck, kolesterol och så vidare.

  Och det verkar vara en ganska vanlig uppfattning att blodtryck under 160/90 inte behöver medicineras hos en frisk person – förr hade man ju som tumregel att det övre trycket kunde ligga på 100 + åldern.

  Det är väl troligen sockerkosten som gör att våra ledningar slammar igen – naturfolk har ju inte alls denna höjning vilken vi betraktar som ”normal”,,,,,

  Troligtvis är massor med folk som äter blodtrycksmediciner i onödan – ofta med biverkningar som följd och ofta bara symptomdämpande och med ett verkningssätt som gör det ännu svårare att åtgärda orsaken till övertrycket.

  Alla borde ta som vana att ställa frågan till sin läkare hur mycket längre de förväntas leva om de tar en viss medicin – då skulle det nog lite mindre klirr i kassan för läkemedelsbolagen?

  För gång på gång visar det sig att ökat läkartäthet och ännu mera piller har rätt så lite med friskhet att göra – jag börjar tro att pillren tar livet av lika många som de räddar,,,,

  I egenskap av akademisk bonnsmed håller jag på att försöka sammanställa ett eget ”forskningsprojekt” – att försöka sammanställa effekten av livstilsförändringar som kost, vikt och motion – det finns en del ledtrådar även bland ”etablissemangets” skrifter men märkligt nog är dessa inte särskilt lättåtkommliga och framför allt – de finns inte samlade på ett och samma ställe,,,,,

  Nyttan av motionen är diskuterad – det har gjorts studier som lagts ned på grund av uteblivna resultat men man behöver ju inte vara särskilt insatt i vare sig träningslära eller medicin för att inse att de har ”motionerat” på alldeles för låg nivå – ingen bodybuilder tränar med knappnålar och det går heller inte att ”rulta” omkring i varuhustakt om det ska bli resultat – det krävs mera,,,,

  Så den här studien är intressant:

  https://diabetesdoc.bloggsida.se/motion/easd-berlin-dag-3-att-valja-ratt-motion

  Men detta är egentligen inga nya kunskaper bland idrottare men blir mera aktuellt för vanliga soffpotatisar – det är bara att välja, piller eller rätt sorts motion,,,,

  Det pågår en del intressant forskning kring högintensitetsträning och blodsockerkontroll – det fungerar utmärkt verkar det som,,,,

  Själv körde jag cykel med högintensitet inomhus men efter att en skada i ett knä orsakat av ett rådjur som struntade i högerregeln sprang framför min mc ”återuppstått” har jag gått över till högintensitetsträning med kettlebells och skivstång – en otrolig turbometod som tränar större delen av kroppen samtidigt och sänker blodsockret rejält utan insulin,,,,

 35. 35
  Göran Sjöberg säger

  @ Sofia:

  Det ruskiga är ju att man inte kan lita på sjukvården och man därför måste vara kritisk och skaffa sig egen kunskap. Läkemedelsindustrin pressar på för att man ska sänka gränsvärdet på blodtrycket för att en så stor del av befolkningen som möjligt ska förvandlas till sjuka människor trots att de känner sig fullt friska och faktiskt blir sjuka när de börjar med medicinerna.

  160/90 är den gräns under vilken det är väldigt svårt att motivera någon medicinering över huvud taget men läkemedelsindustrin jobbar oförtrutet på för att pressa ned gränsen ytterligare för här finns en giganstisk marknad om man lyckas. De som sätter dessa officiella gränser är också mer eller mindre uppköpta av läkemedelsbolagen.

  För mig är det som pågår idag helt huvudlöst ur vetenskaplig synpunkt. Om man däremot tar bort själva orsaken till våra välfärdssjukdomar, dvs. kolhydraterna, har man löst grundproblemt och samtliga läkemedelsbolag skulle då antagligen på i konskurs tillsammans med de flesta privata sjukvårdsinrättningar. Å andra sidan skulle resurser frigöras som skulle betyda att vi skulle kunna ge gamla och verkligt sjuka en vård som är mänsklig och därför värd namnet.

 36. 36
  Tombola säger

  @ Göran Sjöberg:
  Det är inte fel på kolhydrater i sig – det är de processade kolhydraterna och den stora mängden som utgör prpblemet,,,,,

  En ”frisk” person kan nog utan vidare äta runt 30 E% riktiga kolhydrater utan att ta skada.

  Och ibland måste vi dela ut några enstaka poäng till vår favorit. Rössner – vi äter för mycket,,,,

  Tror det finns statistik på att vi i snitt stoppar i oss cirka 800 kcal mer idag än för 30 år sedan samtidigt som vi rör på oss allt mindre,,,,

  Undrar om inte sockret i alla dess former samt spannmålet och då mest vetet som gör oss riktigt sjuka?

  Tittar man på andra dieter – helt olika LCHF så håller de sig friska – men de utesluter i stort samma livsmedel som vad vi inom LCHF gör,,,,

  Finns nog en del samband med att samhället började drogas med olja för cirka 150 år sedan, jordbrukets mekanisering och starten på det metabola syndromets,,,,

  För övrigt verkar kroppen tåla max 40 E% kolisar – sedan händer något – det är väl därför ”etablissemangets” forskning alltid innebär minst 40 E% kolhydrater,,,,

 37. 37

  Idag var jag till hälsocentralen för att ta blodprov inför en kommande årlig hälsokontroll.
  Sjuksköterskan frågade om jag varit fastande eller hade jag diabetes? Jag har inte ätit ej heller har jag diabetes vad jag vet, dessutom går jag på LCHF, svarade jag.
  Men du har 8,1 i blodsocker! Omöjligt sa jag. När jag kom hem 1minut senare tog jag ett eget prov, då visade mätaren 5,7
  Jag gick tillbaka och talade om min upptäckt. Intressant att följa detta i fortsättningen.
  Är det någon mer än jag som råkat ut för detta?

 38. 38
  Tombola säger

  @ Conny:

  Din mätare visar sannolikt +/-10% fel, vart provet tas och hur det går till har oxå betydelse!

  Därför är det inte helt otroligt att din vårdcentrals mätvärde mycket väl kan vara rätt,,,,

  Att du äter strikt LCHF betyder inte att att ditt blodsocker med automatik ligger lågt – din glykoneogenes kan mycket väl gå på ”högtryck” då din lever inte fattar att ditt blodsocker är tillräckligt högt!

  Om du har övervikt och rör dig för lite så fixar du nog till ditt blodsocker så att det kommer under gränsen enbart genom att minska i vikt och börja motionera,,,

  Men inget hindrar att du äter lite Metformin under en period – fungerar utmärkt som ”bantningspiller” och används oxå som sådant i bland annat USA (och det minskar risken för cancer oxå,,,) – när du gått ned och fått upp ”flåset” kan du troligen sluta med dessa piller som nog verkar rätt så harmlösa!

  Dock – låt dig inte pådyvlas insulin vilket verkar vara ett nytt påhitt från okunniga läkare som slaviskt följer pillerindustrins rekommendationer – då är det kört,,,,,

  https://annikadahlqvist.com/2013/03/05/mera-insulin-okar-vikten/

 39. 39
  Tombola säger

  Ena dagen ”livsfarlig” diet – andra dagar mirakelkur – aftonpressen i desperat kris för att sälja lösnummer?

  https://www.aftonbladet.se/wellness/article16091967.ab?teaser=true

 40. 40
  Göran Sjöberg säger

  @ Conny:

  Jag fick tips om en doktorsavhandling från Sahlgrenska om sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdomar och där noterade jag att fasteblodssockret var en väldigt dålig mätare på om man hade diabetes eller inte – 70 % fel. Man måste göra en glukostest (75 gram och sedan mätning under 4 timmar) men som annika noterade så måste man först ha ätit normalt med kolhydrater under någon vecka för att provet ska vara rättvisande.

  Nå – för höga blodsockervärden tycks alltid vara ett gift i kroppen oberoende av om det kommer från socker eller kolhydrater om jag nu fattat detta rätt. Här verkar nästa alla vara överens. Vad man som vanligt slåss om är själva förklaringsmodellen till något som är kontroversiellt. Det gällde på Gallileos tid och troligen under hela mänsklighetens historia.

 41. 41
  Anders S säger

  Göran Sjöberg Skrev:

  för höga blodsockervärden tycks alltid vara ett gift i kroppen

  Kort sammanfattning av avhandlingen. Folk med diabetes eller högt blodsocker dör som flugor på sjukhusen. Speciellt illa ute är de som har insulinbehandlad diabetes. För dem är varje kontakt med sjukvården livsfarlig.

  Min egen tolkning är att risken för komplikationer är extra stor för diabetiker som blir intagna på sjukhus just därför att man där inte bryr sig om att sköta deras diabetes. Det är fel mat och dryck, fel eller bortglömd medicinering och fel aktiviteter. Dessutom är de nollade! Jag har en beteckning för det som inte är tillåten att använda på Annikas blogg….

 42. 42

  Tack för svar, Göran och Tombola

  Min första tanke som valsverksprogrammerare och tekniker, hur kan två mätare skilja 42%, där den jag äger säger, du är okey, och vårdcentralens, du kanske har diabetes och måste medicineras?? Sjuksköterskan hade en likadan mätare som min privat dessutom. Om det är en viktig mätare borde man kanske kalibrera den ibland eller använda 2 olika varje gång och jämföra? Jag kommer att diskutera detta vid mötet.

  När det gäller medicinering och läkemedel så hörde man ofta på 70-talet, (när jag bodde utomlands). Man pratade om ”The biggest con ever”. Kanske är det statinerna, osv som vi ser idag.

  Vår lokala Kronblom’s affärside’ var att kasta nubb på landsvägen och sedan ha en gummiverkstad 1 km längre bort.

 43. 43
  Pre-diabetiker säger

  Conny Skrev:

  Vår lokala Kronblom’s affärsidé var att kasta nubb på landsvägen och sedan ha en gummiverkstad 1 km längre bort.

  Det var väl Chaplins idé också – Chaplin var glasmästare och före honom gick en pojke och slog sönder glasrutor.

  Ta med dig din egen blodsockermätare till vårdcentralen nästa gång och gör två mätningar, din egen och deras. Var noga med att tvätta av fingret och kassera första droppen.

 44. 44
  Tombola säger

  @ Conny:

  Om du antar att sköterskans mätare ligger på maxgräns och din egen på minvärdet så blir det inte så dramatiska siffror att bådas resultat kan anses vara ”godkända” – det kan skilja en del mellan olika mätningar tagna efter varandra även med samma mätare,,,,

  Ponera att ditt blodsocker skulle ligga på medelvärdet av vad de båda mätarna ger skulle det innebära att du hade ett fasteblodsocker på 6,9 vilket skulle vara lite för högt enligt denna artikel:

  https://www.ssdf.nu/tidningen/artikel.php?id=404

  Artikeln anger långtidsblodsocker enligt det gamla sättet – här kan du omvandla siffrorna om du vill jämföra med de värden som gäller idag;

  https://www.hba1c.nu/

  Men de har bättre mätare på VC än den du har hemma – be att få faste och långtidssockret mätt med en ”riktig” mätare men jämför gärna med din egen,,,,

 45. 45

  Tack för alla tips, kommer att bli påläst. mvh Conny

 46. 46
  Anders S säger

  SR Studio Ett 17-timmen

  ”Journalisten Maciej Zaremba, DN, debatterar med Mats Eriksson från Sveriges Kommuner och Landsting. Hör också Robert Svartholm, Norrlandsuppropet, distriksläkare i Norrbotten. ”

  https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637

 47. 47

  @ Göran Sjöberg:

  Så motionerande LCHF-fan jag är så kan jag bara konstatera att jag har bekanta normalviktiga 60+ som inte motionerar, röker och äter kolhydratstinn kost och är lågtryckare. Man blir lite avundsjuk, men vem har sagt att just jag kom till världen för att få perfekt blodtryck. Nog finns det allt fler faktorer än kolhydrater som kan ställa till det …

 48. 48
  Tombola säger

  47@ Sofia:

  Och smala, vältränade som äter bra och har skyhöga blodtryck,,,,,

  Mycket av problemen kommer nog ifrån det metabola syndromet men de psykiska orsakerna till högt blodtryck är nog inte helt försumbara,,,,,

 49. 49
  Göran Sjöberg säger

  @ Sofia:

  Du har helt rätt.

  Det är förstås vi som har hamnat i det metabola syndromet som inte verkar tåla kolhydrater och det verkar ju också som att det är först då som man har tillräcklig anledning att ta tag i sitt allvarliga hälsoproblem. De som tål kolhydraterna, och alltså inte har några hälsoproblem, har ju därför ingen omedelbar anledning att satsa på LCHF om de nu inte vill vara förutseende. Men det är svårt att avstå från allt godis.

  För oss som blivit sjuka verkar dock kolhydraterna fungera som ett gift eftersom de flesta av oss blir friska när de slutar med dem och sjuka igen om vi återgår till gamla vanor.

 50. 50

  Tombola Skrev:

  47:

  Mycket av problemen kommer nog ifrån det metabola syndromet men de psykiska orsakerna till högt blodtryck är nog inte helt försumbara,,,,,

  Absolut! Många får nog vara glada om de håller sig runt 140/80 med ett litet piller 🙂 Det finns värre åkommor. Vissa får aldrig en lindring …

 51. 51
  Annika Dahlqvist säger

  @ 40 Göran Sjöberg och @ 37 Conny:
  Jag tycker inte att någon ska utsätta sin kropp för den metabola misshandel som ett glukostoleranstest utgör.
  I stället kan man följa blodsockret före måltid, och sedan varje halvtimme efter en kolhydratinnehållande måltid. då ser man hur insulinresistensen slår igenom. Om man inte har ätit så gräsligt mycket kolhydrater bör blodsockret vara nera på normalvärde efter två timmar.
  Man kan tex enklast ta blodsocker före lunch, och sen två timmar efter.
  Ett högt fastesocker på morgonen kan vara måttligt förhöjt, som ditt, beroende på att glukoneogenesen är livlig under natten för vissa vid ketogen kost. Jag vet inte om det är farligt, eller om man kan/bör göra något åt det. Framtida forskning får utvisa det.

 52. 52
  Göran Sjöberg säger

  @ Annika Dahlqvist:

  Jag håller helt med om detta men tydligen betraktas glukostesten som en ”gyllene standard” inom vården för att faställa om man har diabetes eller inte.

  Men om min hustru skulle utsätta sig för denna test vågar jag inte ens tänka på konsekvenserna med tanke på hennes känslighet för socker som ett gift. Det skulle säkert ta flera månader för henna att reparera de skadorna efter en sådan test. Det är ingen tillfällighet att hon vägrar utsätta sig för inkompetensen hos dietister och diabetessjuksköterskor.

 53. 53
  Tombola säger

  @ Göran Sjöberg:

  Tycker inte glykostesten verkar vara mera metabol misshandel än ett skrovmål på McDonalds – har jag missat något av det som ingår i testet?

  Hur som helst har jag aldrig hört att någon testat sig på detta sätt men det beror säkert på att både fasteblodssocker och långtidssockret varit mer än övertygande högt för att utan tvivel kvala in som diabetiker,,,,

 54. 54
  Annika Dahlqvist säger

  @ 53 Tombola:
  Ett skrovmål på McDonalds, med en stor sockerläsk och en massa pommes med kolhydrater och solrosolja, är förstås också metabol misshandel.

 55. 55
  Anders S säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 53 Tombola:
  Ett skrovmål på McDonalds, med en stor sockerläsk och en massa pommes med kolhydrater och solrosolja, är förstås också metabol misshandel.

  Att äta och dricka det som erbjuds på sjukhus och äldreboenden, ”solutioner” gjorda med konsistensgivare, potatismos, söta drycker, saftsoppor och krämer plus söta ”näringstillskott” samt glukosdropp är också metabol misshandel. Det är längesedan det erbjöds någon diabeteskost. De som drabbas är de svårast sjuka som inte kan värja sig vilket visas med den redovisade dödligheten:

  https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28511/1/gupea_2077_28511_1.pdf

 56. 56
  Tombola säger

  @ Annika Dahlqvist:

  Min jämförelse med ett skrovmål på McDonalds var tänkt som att påpeka att många av oss utsätter sig för en sån metabol misshandel dagligen – det är vanligare än man tror att folk t ex dricker flera liter Coca Cola om dagen,,,,

 57. 57
  Anders S säger

  Beslutsunderlag från myndigheten Tandvårds- och ­läkemedelsförmånsverket, TLV

  Genomsnittlige patienten – 69 år gammal – arbetar inte efter behandlingen.

  ”Förlängd överlevnad för den här ­åldersgruppen ger därmed upphov till ökade samhällskostnader”, skriver myndigheten.

  https://www.svd.se/nyheter/inrikes/alder-vags-in-i-medicinnota_7982636.svd

  https://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article16393166.ab

 58. 58
  Tombola säger

  @ Anders S:

  Politik är att prioritera samhällets resurser på ett sätt som de flesta anser vara vettigt,,,

  Så det är bara att välja vad man vill göra av pengarna, fri Viagra till de som behöver, fler lärare till skolan, en ny idrotshall eller en frikostig invandring – allt detta är en fråga om politisk prioritering,,,,

  Så klart att ett liv har ett värde – statistiskt kan vi direkt räkna ut hur många liv som skulle sparas om vi sänkte hastighetsbegränsningarna med 20 % överallt – flest liv sparas genom att inte åka bil alls!

  Så jag blir inte ett dugg upprörd över den här prioriteringen – men det var enklare förr då all konstgjord livsuppehållande teknik inte fanns – då slapp man göra såna här val,,,,

  Men man kan ju börja undra om SLV´s kostråd kanske är utformade så att vi ska dö i lagom tid – i mitt senaste pensionsbesked stod det att jag måste jobba i 2 år till för att kompensera för den ökade medellivslängden.

  Så det måste vara brist på arbetskraft, speciellt på den äldre eftersom arbetslösheten hos våra unga ligger på 25% och den skulle ju vara ännu högre om vi inte haft Norge att skicka våra unga till där de kan förkovra sig med att rensa fisk, skala bananer och servera öl medan vi sitter kvar i värmen och gnäller över den uteblivna potensen – sånt gör mig mera upprörd än någon enstaka prioritering i vården,,,

 59. 59

  Kan jag ställa en fråga direkt till Göran Sjöberg här? Ang stent/statiner

 60. 60
  Göran Sjöberg säger

  @ Lennart Lundholm:

  Även om stentar är ett mindre ingrepp är det knappast utan risker. Vad jag förstått så håller inte dessa lagningar heller så länge och då är nog by-pass aktuell och en sådan håller i sin tur i genomsnitt 7 år då den måste göras om och då blir det jobbigt.

  Min egen filosofi är därför att undvika ingrepp om det nu överhuvud taget går och istället minska inflammationsgraden (stärka immunförsvaret) i kroppen genom att undvika de kolhydyrater och omega 6 som gjorde kroppen mer känslig för bakterie och virusangrepp.

  Det är möjligt att kosttillskott, som antagligen inte har några biverkningar, kan förbättra allmänna läget och här ingår för min egen del C-vitamin, vitlök, gurkmeja, magnesium, omega 3 och D3-vitamin och något glas vin varje dag. Vid akut kärlkramp så tar jag 4 cl whisky som fungerar lika bra som nitrospray men utan dess biverkningar.

 61. 61

  Göran Sjöberg Skrev:

  Det är möjligt att kosttillskott, som antagligen inte har några biverkningar, kan förbättra allmänna läget och här ingår för min egen del C-vitamin, vitlök, gurkmeja, magnesium, omega 3 och D3-vitamin och något glas vin varje dag. Vid akut kärlkramp så tar jag 4 cl whisky som fungerar lika bra som nitrospray men utan dess biverkningar.

  MYCKET bra förhållningssätt – men…

  What You Need to Know About Vitamin K2, D and Calcium: ”Vitamin K2 is an important fat-soluble vitamin that plays critical roles in protecting your heart and brain, and building strong bones. It also plays an important role in cancer protection
  …The optimal amounts of vitamin K2 are still under investigation, but it seems likely that 180 to 200 micrograms of vitamin K2 might be enough to activate your body’s K2-dependent proteins to shuttle calcium to the proper areas
  …If you take oral vitamin D, you also need to take vitamin K2. …”

  https://www.youtube.com/watch?v=ET_2w9OOdtY&feature=

  https://www.youtube.com/watch?v=ET_2w9OOdtY&feature=


  ”Vid tillskott av D-vitamin bör man även se till attt få i sig ett tillskott av K2-vitamin
  …Det finns evidens för att högre nivåer av D3 ökar kroppens förbrukning av K2 – eftersom den läkande effekten på skelett och leder gör att det finns mera kalcium i blodet, vilket vitamin K2 reglerar så att blodkärlen ej blir förkalkade. …”
  – slut citat ifrån sid 459 i ”Första boken i serien om ”de vita gifterna” behandlar ämnet gluten och mjölk”.

  Så rimligen borde Omega-3, D-vitamin och K2-vitamin kunna ”husera” i samma förpackning. Vid min sökning på nätet så fann jag en sådan produkt HÄR – som jag har beställt och skall prova. Som bonus innehåller produkten även den fettlösliga E-vitaminen.

  Min kärlkramp har jag helt och hållet ätit bort med strikt LCHF-kost. Om hur det gick till HÄR.

 62. 62
  Professor Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Intressant information men länken fungerar inte.

 63. 63
  Professor Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Nu har jag ”forskat lite mer” på internet och informationen är ju vara väldigt övertygande om att K2 vitamin kan ha en positiv effekt på igensatta kärl och dessutom verkar det inte vara någon risk involverad.

  Detta måste jag prova.

  Tack för tips!

 64. 64
 65. 65
  Tombola säger

  Ninnan Skrev:

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tilltappta-karl-inget-nytt

  Ett bättre samlingsnamn kanske skulle vara åldersförkalkning och skulle då oxå underlätta en mera övergripande diagnos då även vaskulär demens skulle kunna ingå?

 66. 66
  Annika Dahlqvist säger

  @ 64 Ninnan:
  De som blev mumifierade var ofta högreståndspersoner och de hade god tillgång till både spannmål och honung.

 67. 67

  Annika 66
  Speciellt folket i Alaska åt väldigt mycket honung och spannmål och där fanns säkert många
  högreståndspersoner…

 68. 68

  J Boberg 61

  Forska och forska..

  https://sv.wikipedia.org/wiki/K-vitamin#Dagligt_behov
  Det är nog mest i annonser för försäljning av K2 som talar för det.
  Behovet av K2 finns nog tillräckligt i en naturlig kost.
  Placebo kan man naturligtvis inte förakta.

 69. 69

  GS 60
  Whisky eller nitrospray?
  Nitrospray har i stort sett inga större biverkningar men mer effektivt än alkohol.
  4 cl alkohol är i stort sett nada.
  Troligtvis får du tredubbla ditt intag för att om än långsamt få ngn effekt.

 70. 70

  Professor Göran Skrev:

  @ Josef Boberg:
  Intressant information men länken fungerar inte.

  Vilken av de många länkarna fungerade ej ❓

 71. 71

  Ninnan Skrev:

  J Boberg 61
  Behovet av K2 finns nog tillräckligt i en naturlig kost.

  Jo… – Ninnan – det har Du nog helt rätt i – ifall Wi ej tar kosttillskott i form av D-vitamin. Men då finns det behov också för K2-vitaminen – ifall jag förstått bl a Micke Skribent och det följande rätt.

  What You Need to Know About Vitamin K2, D and Calcium: ”Vitamin K2 is an important fat-soluble vitamin that plays critical roles in protecting your heart and brain, and building strong bones. It also plays an important role in cancer protection
  …The optimal amounts of vitamin K2 are still under investigation, but it seems likely that 180 to 200 micrograms of vitamin K2 might be enough to activate your body’s K2-dependent proteins to shuttle calcium to the proper areas
  …If you take oral vitamin D, you also need to take vitamin K2. …”

  https://www.youtube.com/watch?v=ET_2w9OOdtY&feature=

  https://www.youtube.com/watch?v=ET_2w9OOdtY&feature=

 72. 72

  JB 71

  Det är roligt hur man tar ett kosttillskott och sedan ska balansera det med andra kosttillskott..
  Du inser inte det absurda?

 73. 73

  @Göran Sjöberg

  Var inge vidare kul svar..då jag redan satt inn stent… Frågan skull vara om huruvida det är befogat med statiner när man satt inn stentar…för du säger ju att statiner är värdelöst… Och nu är ja illa ute altså.. Vet inte vad/hvem man kan lita på längre…

 74. 74
  Tombola säger

  Ninnan Skrev:

  JB 71

  Det är roligt hur man tar ett kosttillskott och sedan ska balansera det med andra kosttillskott..
  Du inser inte det absurda?

  Man tar tillskott för att kompensera en brist eller obalans av något slag, orsaken kan vara brist i kosten eller sjukdom.

  Att bara tillsätta ett tillskott kan ge upphov till nya obalanser – därav flera tillskott på samma gång,,,,

  Det bästa är att äta rätt sorts mat men hur mycket ”riktig” mat hittar du i en vanlig affär idag?

  I stort sett allt kött är uppfött på spannmål och växtoljor, likaså den odlade laxen, tomaterna uppfödda på sandbädd – stora och röda men innehållet?

  Det går idag inte att äta enligt SLV´s kostråd och få i sig deras rekomenderade dagsintag utan att äta för mycket,,,,

  Nej – det är inte konstigt om folk äter tillskott med mer eller mindre framgång, en del fungerar säkert enbart som placebo men den effekten är inte försumbar,,,

 75. 75

  Rubriken till detta inlägg här på bloggen är: En korrupt medicinsk värld

  Allt oftare tappar man förtroendet för forskningen. Nu senast i Apotekets tidning, nr 1 2013, där det finns en frågespalt som kallas ”Fråga Forskaren”. En fråga från ”MIcko” och ett svar från ”Professor Sven Bölte”, som är professor i Barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, under rubriken Adhd och kosten. Att varna för kostförändring är det mest korkade jag läst på länge, inte minst med tanke på diverse kemiska preparat, sk mediciner, vården mer än gärna ordinerar:

  Frågan:
  Jag har hört att adhd-symtom kan förbättras av kostförändringar. Finns det några teorier om vad det är i kosten som påverkar och hur det går till?

  Svaret: (Citerar svaret delvis)
  ”Det vetenskapliga underlaget för att behandla adhd-symtom med kostförändringar är begränsat. En del studier visar små men positiva effekter på adhd-symtom genom kosttillskott med omega 3 och elimination av färgämnen. … Trots bristen på evidens provar många föräldrar till barn med adhd och andra neuropsykiatriska funktionshinder olika kostförändringar med hopp om att symtomen ska förbättras, ofta utan kontakt med läkare. Enligt min mening bör man vara mycket försiktig med att prova kostförändringar på egen hand. …”

 76. 76
  Ann Kristin säger

  Måste bara dela med mig av glädjen i att se ett ständigt sjunkande tryck, senast 130/75. Jag ska träffa läkare snart och ska ta med mig kurvan. Trots att jag egentligen inte har gått ner i vikt, men tappat i midjemått, mår jag klart bättre.

 77. 77
  ragnhild säger

  @ Lennart Lundholm:

  Intressant fråga – måste man m.a.o. inkludera ”livslångt” medisinerande med statiner när man är stent-opererad? Eller kan man skippa den medicineringen. Om inte:

  Tätta åror är inte att ta lätt på. Om operationen har varit ”nödvendig” – kan man då i efterkant se något positivt endå? Trygghet? Fokus på liv – – och glädje över att man har fått för nuvarande … kontroll. Släppa hjärtkramp, rädsla m.a.
  Ta ett år i taget – det måste vi ju alla … garanti för något annat har ingen af oss 🙂

  Lennart: Kräva en ”seriös” samtal med läkaren på sjukhuset – (inte din privata läkare): om fortsettelsen – som ett midlertidigt avslutande för ditt del. Antagelsesvis blir du fölgt opp med kontroller. I mellantiden: LEVA LIVET –

  p.s. Nätet har mycket om stent-operationer – Läs på, men efteråt – lägg det bort.

  Ut och över til professor Göran´s mickrofon 😉 :

 78. 78
  Tombola säger

  Ann Kristin Skrev:

  Måste bara dela med mig av glädjen i att se ett ständigt sjunkande tryck, senast 130/75. Jag ska träffa läkare snart och ska ta med mig kurvan. Trots att jag egentligen inte har gått ner i vikt, men tappat i midjemått, mår jag klart bättre.

  Att bli avsevärt smalare utan att gå ned i vikt är mycket vanligt då man går över till LCHF – det gäller att hålla andelen fett på 80% så fungerar det utmärkt! Själv lyckades jag minska byxomfånget med 15 cm utan att gå ned ett enda gram,,,,

  Det är ju inte bara vikten som har betydelse för blodtrycket – den minskade insulinhalten ger cellerna tillgång till det magnesium som de behöver och dina ledningar får tillbaka sin elasticitet!

 79. 79

  @ragnhild

  Blev inte så lett att leva livet efter svaret från Göran Sjöberg, där han skriver att stentar bara är skit som går sönder, och att man snart måste by.pass opereras… Och ”alla” säger ju olika..så problemet kan vara att man läser på för mycket. För det finns ju en uppsjö av meningar. Men min hjärtspesialist har satt mig på statiner… En Uffe Ravnskov säger att statiner dõdar dig…jo det är kul… Men för mig är det altså frågan om det är extra farligt/spelar ingen roll med ellerutan statiner efter stentning som är viktig.. Tar statiner bort nåt skit, som annars sätter sig stenten och pluggar direkt… Och när man hör om läkare som fått sparken för att avråda nån från att ta dom, ja då blir man änn mer osäker….. Och jag tror mina kärlproblem kommer från kortisol, och inte koresterol….

 80. 80

  Det är så sant att större delen av befolkningen är hypnotiserade, hur är det annars möjligt att kapitalet / industrin kan fortsätta? Alla som kan tänka själva borde läsa om kolloidalt silver och lära sig hur enkelt det är att framställa själv, speciellt nu med nya rapporter från cancerfonden.

  Men den största lögnen är förbränningen av fossila bränslen, det finns över 200 paten som går hundra år tillbaka som enkelt beskriver hur vi kommer 20 mil på en liter men gissa vad oljebolagen kämpar och framför allt USA som skulle gå i konkurs om det blev känt. Jo vad handlas olja i för valuta?

 81. 81

  @ Bengt:
  Hur hittar man hur man tillverkar kolloidalt silver??

 82. 82
  Professor Göran säger

  @ Lennart Lundholm:

  Blev du bättre av stentarna? Mindre anfådd? Mindre kärlkramp? I så fall var detta förstås utmärkt. Jag är ledsen om du uppfattade min attityd som att allt bara var ”skit”. Som jag sa så har jag uppfattat det hela som att dessa stentar har begränsad livslängd. Informerade läkarna om detta?

  Livet är fullt av risker och jag har som du förstått blivit alltmer skeptisk till sjukvården och däför beredd att ta riskerna. Men detta är ett beslut som man själv måste fatta efter att ha ”läst på” efter bästa förmåga. Detta måste du också göra efter att tagit in synpunkter från olika håll inklusive från mitt.

  Troligtvis skulle min kärlkramp förbättras om jag accepterar en kranskärlsoperation men så länge jag klarar mig utan den lever jag med min kärlkramp men kanske måste jag till slut gå igenom operationen men det är ju inte så dåligt att ha klarat sig 14 år. ”Ren tur!” sa hjärtläkaren. Att hålla på med LCHF-kost som minskar inflammationerna i ådrorna ansåg han bara vara nonsens. För honom gällde däröfr bara att skriva ut statiner trots att mina kolesterolvärden var helt perfekta och blodtryckssänkande medicin trots mitt normala blodtryck i vila på 110/60 vilket är extremt bra för en hjärtsjuk 65-åring.

  Okunnighetenoch ointressset är bland dessa kardiologer i mina ögon rent monumentala.

 83. 83

  @ Professor Göran..

  Jo smärtan i bröstet är borta. men jag var alldrig spes anfådd… Men det är denna ambivalens jag känner som är i färd med att göra mig sjukare. Jag har heller aldrig haft högt kol. (4,5-5). Lågt blodtryck, fint socker. Och så blir man satt på gift ( Uffe Ravnskov), för att ta bort kolesterol, som är livsviktigt. Och både du och han säger att det är lâkemedelsindustrien som pushar endast för pengar, medan min hjärtspes, säger at jag måste käka skiten. Och när jag på toppen av detta är en bruten mann psykiskt, som troligen gått fullpumpad av kortisol hela livet, och jag därför har 3-4 ggr större risk för hjärtprobs, så blir det lite mycket. Och är det så att dessa stent går sönder, ja så blir det hela plötligt HELT meningslöst. Och nu ska jag sätta inn dom sista 2 stentsen om vecka… Jo framtiden ser så där ut….

 84. 84
  Professor Göran säger

  @ Lennart Lundholm:

  Hjärtläkarna verkar konsekvent överdriva fördelarna med behandlingar av olika slag och tona ned riskerna. Herregud vilken övertalning blev jag inte själv utsatt för!

  Börjar man ”rota” i detta, = bilda en egen uppfattning, så blir denna bild allt annat än entydigt positiv.

  Här är t.ex. en artikel i New York Times som jag hittade efter ett par minuters sökande och som hävdar att stentar inte har några större fördelar på lång sikt. Däremot är det ingen risk att metallen går sönder.

  https://www.nytimes.com/2012/02/28/health/stents-show-no-extra-benefits-for-coronary-artery-disease.html?pagewanted=all&_r=0

  Å andra sidan förespråkar man i artikeln medicinering och det är jag som sagt själv mycket skeptisk till utom till en måttlig mängd alkohol som både förebyggande och akut medicinering.

  I mina ögon är det bättre att skaffa så mycket kunskap som möjligt om sina egna hälsobesvär än att mer eller mindre bli ständigt lurad genom att förlita sig på en korrupt medicinsk värld. En dag måste man ändå ”lämna in” och det är ju synd att göra detta neddrogad.

  I ditt och mitt fall tror jag att väldigt strikt LCHF (sk. ketogen kost) är optimalt. Att på alla sätt minimera omega 6 i kosten minskar nog inflammationsgraden i ådrorna.

  Att kämpa på och skaffa så mycket egen kunskap som möjligt är därför mitt ständiga råd.

 85. 85
  Anders S säger

  Lennart Lundholm Skrev:

  Men det är denna ambivalens jag känner som är i färd med att göra mig sjukare.… Jo framtiden ser så där ut….

  Peter Langsjoen rekommenderar stora doser av Q10 för att läka biverkningarna av statiner:

  https://www.spacedoc.com/peter_langsjoen

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16873939

 86. 86
  Anders S säger

  Anders S skrev:

  Peter Langsjoen

  Vid utdelningen av Leo Huss Walin Prize 2007 i Göteborg till Uffe Ravnskov medverkade Peter H. Langsjoen, M.D. från Texas som under många år behandlat de som drabbats av biverkningar från statiner med coenzyme Q10 (ubiquinone)

 87. 87

  @ Professor Göran.
  Jo det kan man säga..men hur illa är det, att man ska komma i en sits där man kan ramla av pinn, bara av osäkerhet…och ska hålla på med egna ”studier”.. Somliga grejer kunde man ju prøva seg lite fram på, men lite illa att hålla på och testa på pumpen, spes när ens behandlare bara rykker på axlarna och säger at det är ditt val. Men statiner är bäst…! Har betsällt 2 bøcker av Uffe Ravnskov om fett/kolesterol/statiner (han är för fett), så får jag se..Men att man inte ska kunna känna att man litar på sin hjärtläkare är hemskt.

  @Anders S..Ja då är vi över i naturprep avd. Kjoper redan nåt som nån ska ha fått nobelpris för, notrooxid, som sägs göra at man får blodådror som en 20 åring..men det handlar nog om pengar det också… Nej för mig gäller det att slippa statiner…

 88. 88
  ragnhild säger

  https://wiki.answers.com/Q/How_long_do_cardiac_stents_usually_last

  Här en annan länk:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Drug-eluting_stent

  Wikipedia har seriös info när det gälder stent-operationer.

 89. 89

  Lennart, speciellt hjärtmuskel innehåller stora mängder CoQ10. Så ät gärna hjärta för att få i dig Q10.

  Sedan får vi vitamin K2 från våra snälla tarmbakterier så normalt behöver man inte äta något K2-tillskott.

  Jag brukar hävda att kor äter cellulosa och kan med hjälp av mikroorganismer omvandla cellulosan till vattenlösliga kortkedjiga fettsyror (2-6 kolatomers längd) som tas upp direkt i blodet. Inga transportmolekyler behövs.

  Dessa fettsyror går till levern för att processas till längre och kortare fettsyror som stearinsyra (18 kolatomer) och till AcCoA, vårt bränsle i mitokondrierna (cellens energifabriker)

  AcCoA är den centrala molekylen i vår ämnesomsättning. Bildas från fett, protein och kolhydrater, kan omvandlas till energi, till fett, protein och kolhydrater, till mevalonsyra och sedan till kolesterol och många andra molekyler som vi behöver.

  Sedan äter kon alla vitaminer och mineraler den behöver.

  Det enda vi behöver göra är att äta upp kon som innehåller allt vi behöver i perfekta mängder för att vi ska må bra.

  Proteiner behöver vi inte mer än 0,5 g/kg kroppsvikt, överskottet bryts ned till fettsyror.
  Fett är liksom protein livsnödvändigt, vi måste äta, helst animaliskt, fett för energiförsörjning och byggnadsmaterial.

  Kolhydrater behöver man ha 1,5-3,0 gram glukos i blodet hos 70 kg person. Detta för att förse röda blodkropparna med energi, RBC saknar mitokondrier och behöver därför glukos nedbrutet till mjölksyra.

  Mer än 15-25 g glukos i blodet är en dödlig mängd glukos.

  Så låt bli kolhydrater, ät lagom med protein och fett så mår du bättre. Tyvärr tvingas du då äta gourmetmat som vanligtvis är billigare än kolhydratstinn mat. Gamla svenska husmanskosten, gamla franska köket. är perfekt. Pannacotta till efterrätt, eller Björntårta https://kostkunskap.blogg.se/2012/june/tartor-helenatarta-och-bjorntarta.html

  Så njut av livet idag i stället för i morgon!

 90. 90
  ragnhild säger

  Fråga som består: Måste man äta statiner när man är stentopererad?

  Har stenter laget av metal lett for å bli tette av kroppens organiske stoffer – bl.a. kolesterol som passerer?
  Kan statiner hindre dette?

  Er lchf et alternativ her.
  Eller – som frågat – er statiner ett måste.

  Ja, kommer der svar till på detta – då vet jag ALT —- og frågar inte mer 🙂

  Lykke til Lennart – men si nei til stenter dersom ikke årene er mer enn bare litt (lite) tette – det sista är säkert mine også – men her blir det lchf m.m. Evnt. kan du säga att du är osäker, ønskar mera information och af den grunn önskar utsätta operationen.

  Jo, jag är på tunn is – så ta vad jag säger med ”en klype salt” – men man bryr sig – du vet!

 91. 91
  Professor Göran säger

  @ ragnhild:

  Tack för länkar!

  Speciellt Wikipedialänken talade om vilken oerhörd ”bussiness” detta är frågan om. Jag blir än mer övertyga om att man bara ska utsätta sig för något sådant som stentar och bypass om det är absolut nödvändigt i en akut situation.

 92. 92
  Anders S säger

  Björn Hammarskjöld Skrev:

  Lennart, speciellt hjärtmuskel innehåller stora mängder CoQ10. Så ät gärna hjärta för att få i dig Q10.

  Hjärta från svin och kyckling ligger dock högt i omega-6 medan hjärta från idisslare, nöt och lamm, ligger lågt.

  När jag frågade för en tid sedan gick det att beställa nöthjärta hos City-Gross. Tror kostnaden var ca 28 kr/kg. Har tidigare beställt från ICA och betalat 25 kr/kg fast då kom det med väldigt mycket talg. Nöthjärta/oxhjärta/kalvhjärta är kortfibrigt kött och kan användas till mycket. I delar av Sydamerika grillar man nöthjärta och säljer i gatustånd.

 93. 93

  @ Anders S:

  Absolutmängderna omega-6 i gris och fågel är låga. Omkring 0,6 g/100 g.
  Överskott på fleromättade fettsyror används som bränsle i form av Acetylcoenzym A (AcCoA) eftersom kroppen inte kan lagra fleromättat fett mer än den behöver. Man måste äta mycket mer än 3,3 kg gris per dag för att komma över gränsen för cancer på mer än 20 g/dag.

 94. 94
  Anders S säger

  Björn Hammarskjöld Skrev:

  @ Anders S:
  Absolutmängderna omega-6 i gris och fågel är låga. Omkring 0,6 g/100 g.
  Överskott på fleromättade fettsyror används som bränsle i form av Acetylcoenzym A (AcCoA) eftersom kroppen inte kan lagra fleromättat fett mer än den behöver. Man måste äta mycket mer än 3,3 kg gris per dag för att komma över gränsen för cancer på mer än 20 g/dag.

  Intag av vegetabiliska oljor ger oerhört mycket mer omega-6. Men värdena i SLV:s databas för grishjärta och kycklinghjärta är betydligt högre än du anger:

  Från SLV om
  Linolsyra (18:2, n-6)
  Arakidonsyra (20:4, n-6)

  Per 100 gram hjärta
  Gris/kalv nöt/kyckling/lamm
  Fettsyra 18:2 g 1,6 0,2 1,8 0,3
  Fettsyra 20:4 g 0,5 0,0 0,7 0,1

  Per 100 gram
  Palmolja/Rapsolja/Sojaolja/Solrosolja
  Fettsyra 18:2 g 9,8 18,8 51,1 56,2
  Fettsyra 20:4 g 0,0 0,0 0,0 0,0

 95. 95
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Tack för tips igen.

  Jag ska också jobba på att få tag i nöthjärta. Det nog bättre än kosttillskott.

  Synd att jag inte kan jobba på ett konstruktivt sätt med min kardiolog. Egentligen är det ju frågan om ett professionellt/vetenskapligt haveri. Är man inte intresserade av orsaker till ett fenomen och att därför ta tag i själva orsaken till det som hänt så är man knappast heller intresserad av något som definieras som vetenskap. Det är för sorgligt.

 96. 96
  Anders S säger

  Professor Göran Skrev:

  @
  Jag ska också jobba på att få tag i nöthjärta. Det nog bättre än kosttillskott.

  Har inte hittat några mätningar hur mycket Q10 det finns i olika livsmedel. Vet inte heller påverkan av lagring, t.ex. frysförvaring, och tillagning.

  Peter Langsjoen ordinerar en dos som är avsevärt mycket större än rekommenderat för de preparat som säljs i hälsokostbutiker. Fast där anges kanske en dos som är overksam för att de inte ska klassas som läkemedel.

 97. 97
  Anders S säger

  Citat från professor Göran Peterssons rapport Fetter – Kolesterol – Statiner, maj 2007, professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik, Chalmers

  http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/fettkolstat.pdf

  ”Koenzym Q10, statiner och hjärta

  Det ämne som går under beteckningen Q10 eller koenzym Q (ubikinol – Q10H2 i reducerad form) har en viktig dubbelroll som koenzym och antioxidant.

  Koenzymroll: Ett av stegen i den enzymatiska andningskedjan i mitokondrierna är beroende av koenzym Q. Det pendlar där mellan reducerad och oxiderad form och är nödvändigt för cellernas energiförsörjning.
  Antioxidantroll: Den reducerade Q10-formen ubikinol är en kraftfull fenolisk antioxidant som kan avge två väten enligt figuren. Antioxidantskyddet måste vara särskilt starkt i mitokondrier med deras höga produktion av syreradikaler. Ubikinol kan i vissa miljöer reagera med syre till väteperoxylradikaler (HOO●). Bäst skydd ger Q10 då i samverkan med främst α-tokoferol (E-vitamin).

  Tillskott: Biosyntesen av Q10 avtar oftast med åldern och kosttillskott av Q10 har därför blivit vanliga. Sådana förbättrar energiförsörjningen i energikrävande mitokondrietäta organ som hjärtat. Samtidigt uppnås ett stärkt antioxidantskydd för LDL och andra lipoproteiner. Kosttillskott av Q10 når inte lika lätt hjärnan som är mer beroende av egen biosyntes.

  Statiner: Den inhiberade biosyntesen av kolesterol, steroidhormoner och Q10 innebär ett onaturligt kemiskt ingrepp i viktiga livsprocesser. Minskad tillgång på Q10 ger ofta muskelsvaghet, svagare hjärta och trötthet som biverkningar av statiner. För hjärnan har såväl kolesterol som Q10 stor betydelse för bibehållen vitalitet för äldre. Simvastatin passerar blod-hjärnbarriären och ger neurologiska biverkningar. Mindre Q10 ger försämrat antioxidantskydd för lipoproteiner och därmed sämre skydd mot ateroskleros. Brist på Q10 i mitokondrier är svårt att helt ersätta med kosttillskott på grund av både ojämn tillförsel och komplexa transportvägar från blod.”

 98. 98
  Ann Kristin säger

  @ Lennart Lundholm:
  Jag förstår din situation och villrådighet. Drabbades oväntat av en stroke för tio månader sedan. Bra värden i allt, äter lchf sedan flera å, överviktig men frisk och stressad, vi har en byggfirma och tusen andra järn i elden. Naturligtvis skulle jag äta statiner, blodförtunnande och blodtryckssänkande ”för säkerhets skull”.

  Naturligtvis gjorde jag som jag blev tillsagd. En överläkare tittade allvarligt på mig och själv var jag en smula yr. Jag rymde dock efter ett dygn, för jag ville hellre dö hemma i så fall. Tydligen var första månaden krisartad ur döendesynpunkt.

  Efter tre månader med statiner satte jag ut dem, eftersom jag fick feber och frossa nattetid, fick allt svårare att gå, olidlig muskelvärk och muskelkramper. Blodtrycket steg till 220/130, trots medicin, så då slutade jag. Efter två dagar sjönk blodtrycket.

  I januari blev jag ännu sjukare i värk och kramper, fick ödem i halsen (svårt att andas) och ansiktet, biverkningr av blodtrycksmedicinen, så då slutade jag med den, efter viss vånda. Nu har jag lägre tryck än med medicin, just i morse 130/65.

  Tyvärr verkar muskelförtviningen vara irreversibel, än så länge, men jag äter magnesium, kelp och D-vitamin. Äter extremt bra, med bara ekologiska, omega-6-fritt och i rätt proportioner. Kokosfett lär vara bra. Kanske nöthjärta eller Q10 skulle hjälpa mig. Äter gärna inälvsmat.

  Jag tycker att du ska känna efter hur mycket oro du klarar, men läkare vet verkligen inte allt, och har som regel bara operationer och tabletter att erbjuda. Jag har haft en svår upplevels i samband med ett kejsarsnitt som gick fel, så jag aktar mig för kniven. Skulle jag däremot få t ex cancer skulle jag nog köpa det mesta i form av operationer och gifter. Tror jag.

  Om du inte äter lchf skulle jag i alla fall råda dig att undvika kolhydrater, som orsakar inflammationer i kroppen, satsa på ren mat, gräsbetat kött och vildfångad fisk (makrill t ex) samt inga färdiga rätter eller annat i butik. Låt bli öl, svårt för visa killar 😉

  Jag känner för dig, det är svårt att drabbas av sjukdom och råden är många och spretar åt alla håll. Jag tror dock att kunskap från olika håll kan hjälpa dig att hitta DIN väg. Lycka till!

 99. 99
  ragnhild säger

  Denne fråga – är den verkligen inte intressant? Jag undrar på frånvaron af svar. Ingen som vet? Om stenten samlar på sig plack – då måste åtgärder komma til. Men vilka? Blodförtunnande af något slag…

  Kopierer min fråga: ”Fråga som består: Måste man äta statiner när man är stentopererad?

  Har stenter laget av metal lett for å bli tette av kroppens organiske stoffer – bl.a. kolesterol som passerer?
  Kan statiner hindre dette”?

  Snälla – är inte detta viktig att reda ut/formedla, ref. Lennart´s dilemma i denna omgång: Björn Hammarskjöld eller andra?

  Eller är det ingen som vet – are we and even the doctors relying on hypotesis only, whatever aspect = no wonder the industry – har oss i sitt grepp.

  Jag menar jag läste ett ställe (undrad länge på detta) at MIN hypotes varför medisinering var det rätta – var nettop benägenheten att tättas til (stenterna – de mekaniske). Men är statiner svaret – ser ni – jag undrar och undrar – …….. Svara då ”Karl” …..

 100. 100
  Professor Göran säger

  @ ragnhild:

  Min uppfattning är att det medicinska etablissemanget inte ”har en susning” om orsakssammanhangen.

  Om kardiologerna hävdar, som de gjort i femtio år, att mättat fett och kolesterol är något av det farligaste för kroppen – ja dess fiender nummer ett – hur kan man då över huvud taget inbilla sig att de har en aning om de mer komplicerade fysiologiska reaktioner som äger rum vid medicinering av olika slag. Det hela verkar vara en gissningslek och ett exprimenterande med sjuka människor som läkemedelsbolagen tjänar oerhörda pengar på.

  Allt sunt förnuft säger i alla fall mig att man inte ska utsätta kroppen för några statiner över huvud taget och själv kommer jag definitivt aldrig att göra det.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.