Göran Sjöberg: En korrupt medicinsk värld

Professor Göran Sjöbergs krönikaProfessor Göran Sjöberg
En korrupt medicinsk värld

Som många av mina läsare vet har mitt förtroende för medicin som en vetenskap och nu även för sjukvården, som en vårdande instans, dalat från nästan 100 %, för 14 år sedan, till nära noll idag. För varje konfrontation med sjukvården slås ytterligare en spik in i denna ruttna kista. Det som nu ytterligare har spätt på denna min mörkersyn, och som faktiskt är inspirationskällan till denna krönika, är den oerhört intressanta boken ”LA VÉRITÉ SUR LE CHOLESTÉROL” (Sanningen om kolesterolet) av den franske medicinaren Professor Philippe EVEN. Boken formligen kokar äkta fransk vrede (faktiskt värre än min egen) mot dem som, mer eller mindre köpta av läkemedelsbolagen, förespråkar behandling med statiner för att bekämpa det kolesterol, som är ett av våra kroppars nyttigaste ämnen, och en behandling som inte bara är meningslös utan även direkt skadlig.
 

Denna uppfattning, som ser statinbehandlingarna som en oerhörd skam för vår så kallade sjukvård, stämmer helt med min egen syn på detta och den syn som jag blev övertygad om efter att ha läst Uffe Ravnskovs böcker om kolesterolmyten. Evens bok pekar inte bara indignerat på allt det forskningsfusk som genomsyrar den medicinska forskningen utan går också i detalj igenom all den forskning som gjort att statiner idag kan skrivas ut i den rent makalösa omfattning som sker.  Har man läst Ralph Sundbergs bok ”Forskningsfusket” så blir man förstås inte det minsta förvånad. I sanning en korrupt medicinsk värld.

Hur fuskar man då när det gäller kolesterolet och hur kommer man fram till de påstådda fördelarna med satinbehandlingen?

Som med all forskning så måste man ha en idé om vad man vill visa med sina undersökningar. Det går tyvärr inte att närma sig vår verklighet utan att ha ”förutfattade meningar” hur konstigt det än kan låta. Och den förutfattade meningen som driver läkemedelsbolagen är naturligtvis att kolesterol är ett farligt ämne i kroppen men i denna uppfattning finns över huvud taget inget vetenskapligt förnuft. Kolesterol finns överallt i våra kroppar och alla våra celler omges av ett skyddande membran som till 30 % består av kolesterol. Våra nervceller och våra muskelceller är speciellt laddade med kolesterol för att fungera på ett optimalt sätt och det är därför knappast förvånande att de vanligaste biverkningarna av de statiner, som så effektivt minskar våra kolesterolnivåer, är muskelförtvining och minnesförluster. Jag talade nyligen med en granne som har samma hjärtproblem som jag själv och som nu äntligen hade slutat med statinerna för att han just hade upplevt dessa två allvarliga biverkningar och han blev då av med dessa problem när han slutade med statinerna.

Om det hade varit någon nytta med att sänka kolesterolet när det gäller att påtagligt minska risken för nya hjärtinfarkter så skulle man förstås kunna acceptera denna typ av biverkningar, som förstås är mindre allvarliga än en hjärtinfarkt, men läkemedelsbolagen, som tjänar så otroligt många miljarder dollar på att sälja sina statiner, har bara i ett fåtal undersökningar lyckats visa på ytterst marginella förbättringar och de flesta undersökningar kan därför över huvud taget inte heller visa på några fördelar. Nu ska man också veta att utvärderingen av alla dessa oerhört dyrbara undersökningar helt är i händerna på läkemedelsbolagen och det finns dessutom ingen möjlighet att granska rådata i undersökningarna – företagshemligheter. Och forskningsfusk är här legio. Det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har i 22 fall tilltvingat sig rådata från läkemedelsbolagen och i SAMTLIGA 22 fall var forskningsfusket uppenbart och mångmiljardbelopp har därför utdömts i skadestånd men dessa skadestånd är ändå bara ”peanuts” i jämförelse med de gigantiska vinster läkemedelsbolagen gör.

Hur går då läkemedelsbolagen tillväga?

Om det finns en uppenbar fördel med en medicinsk behandling för någon sjukdom så visar sig detta ganska omgående och ofta har då mediciner av olika slag en effekt på kanske 50 %. Då behövs heller knappast så många deltagare, för att visa på dessa medicinska fördelar, i den medicinska utvärdering som alltid måste föregå introduktionen av ett läkemedel och en utvärdering som också måste godkännas av myndigheterna (FDA i USA och Medicinalstyrelsen i Sverige) innan introduktionen kan ske.

När det gäller dödliga hjärtinfarkter så är dessa trots allt ganska sällsynta innan man kommer långt upp i åldrarna – runt 80 år – och detta innebär att ett oerhört stort antal patienter (tusentals) måste involveras under lång tid för att eventuella skillnader mellan den behandlade gruppen och den obehandlade gruppen, som placeras på placebo, över huvud taget ska kunna påvisas. Kostnaderna för sådana medicinska utvärderingar är nästan ofattbara – tusen miljoner kronor är typiskt och det är alltid läkemedelsbolagen som står för dessa pengar och som sagt också då för själva utvärderingen av resultaten men där också rådata från försöken som sagt finns i väl bevakade arkiv.

Till att börja med är läkemedelsbolagen väldigt noga med vilken den typ av patienter som man tar med i sina undersökningar och om man hade 40 000 till att börja med så är det kanske ”bara” 4000 som sedan får vara med och vi kan vara ganska säkra på att dessa har valts ut för att risken skall bli så liten som möjligt för att det ska bli några negativa resultat. Trots detta visar det sig att det i de allra flesta undersökningar inte går att uppvisa några fördelar över huvud taget med statinerna och de har därför så kallade negativa resultat. Av de 31 stora undersökningar som Philippe EVEN i detalj går igenom så är det bara 3 till 4 stycken, dvs. cirka en tiondel, som visar några positiva resultat över huvud taget när det gäller att förebygga dödliga hjärtinfarkter hos en frisk befolkning och samma sak när det gäller att förebygga nya infarkter hos de som redan är drabbade där 22 av 25 undersökningar visar negativa resultat. I de få undersökningar som är positiva är dessutom de absoluta riskerna väldigt små. I den senare högriskgruppen så minskar man risken att drabbas med 0.5 % per år vilket innebär att medicineringen med statiner är utan mening i 99,5 % av fallen. När man i dessa fåtal positiva studier i denna grupp visar att (med mer eller mindre öppet forskningsfusk?) att dödsfallen i den icke behandlade gruppen är något större så talar man inte längre om de absoluta riskerna utan om de relativa och framställer dessa som revolutionerande och talar då istället om 25 till 40 % förbättring vilket låter betydligt bättre i marknadsföringssammanhang än 0,5 % minskad absolut risk att drabbas.

Hela idén för att påvisa några minimala fördelar med behandlingen med statiner är att man har en oerhört stor grupp deltagare i den medicinska utvärderingen.  Man kan då genom det stora antalet deltagare visa att dessa obetydliga fördelar är statistiskt ”signifikanta” och därmed också få behandlingen godkänd. Statistik erbjuder som bekant oerhörda möjligheter att skapa dimråder kring verkligheten och detta utnyttjar läkemedelsbolagen maximalt – de är experter på alla plan och de är cyniska. Detta är därför helt enkelt svårt att se igenom detta om man inte är en expert inom statistikområdet.

Philippe EVEN är inte nådig mot sina kollegor inom kardiologin och han hävdar att den helt överväldigande majoriteten av dessa inte tänker en enda självständig tanke utan bara sväljer den officiella bilden med hull och hår och en bild som de facto produceras av läkemedelsbolagen och dessutom på ett oerhört medvetet sofistikerat marknadsföringsmaner. Att det är på detta sätt fick jag senast idag bekräftat när min hjärtläkare ringde (för att jag per brev tackat nej till fotsatt behandlig) och då enträget försökte övertala mig om det lämpliga att följa deras behandlingsråd vilket naturligtvis bl. a. innebär att ta de fem olika medicinerna som jag redan avstått från i fjorton år och även den bypassoperation som jag då också avstod ifrån.  Bland dessa fem mediciner ingår bl. a. en blodtrycksmedicin. Jag vill inte ens tänka tanken (och än mindre min hjärtläkare) vad som kan hända med tanke på att mitt nuvarande blodtryck i vila stadigt ligger på mindre än 110/60. Att kosten jag äter skulle ha någon positiv betydelse fanns över huvud taget inte i hans världsbild. Ett sådant förhållningssätt var enbart löjligt. Han och jag befinner oss därför faktiskt på olika planeter även om jag inser att han trots allt ”bara vill väl” och att han verkligen tror på de rådande doktrinerna.

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 101
  ragnhild säger

  Jag är ju så enig med dig.

  Men det du antyder är at om du MÅSTE ha stenter/bypass-operationer för att överleva (akutta fall); så säga efteråt NEI til medisinerande i i fortsätningen – statiner i allafall. Jag skulle nog göra det med.

  Svar på mekaniske stenter/plack kontra medisinering har jag inte mottatt ännu 😉

 2. 102
  ragnhild säger

  Svaret är kanske ”blodförtunnande” medisin – så skippa statiner trygt?

  https://query.nytimes.com/search/sitesearch/?vertical=health/#/stents

  Denne länken antyder att stenter har ingen berettigelse – då kontra konventionell behandling – och DÅ
  säger JAG – LCHF – samt ”läva livet NU” (sitat) 🙂

  Prof. Göran – jag loggade inte in på artikkeln i the nuyourktimes – kan du göra det och kommentere lite mera. Logga in = abbonera/paying service?

 3. 103
  ragnhild säger

  En när anhörig møtte en langsom død efter 3 år med Albyl E /blodförtunnande medisin efter hjärtinfarkt…. Så jag är skeptisk även till den sort medisinering: Efter lång kamp för diagnostiserande (1/2 år) – neglisjerad af fastläkaren som så en kvinna upp i åren, kände på magen och uttalde: ”Her är det mjukt och fint”. 5 månader senera var läget så dårlig at hon måste läggas in på sjukhus där hon mottok liknande överflatiske undersökelse, blev kasteball en månads tid, varpå (min kamp) hon endad upp på sjukhuset igen – där vi krevde mera = konstaterad omfattande magkorrotioner/magsår – men då var det kommit til slutstadiet – kropp och hjärta ville inte mera.

  Ett verdig liv – en värdig slut ……. utan medicinering så långt det går, så långt man vågar. Man lär sig …

 4. 104

  @ ragnhild
  Jag har redan stentat..så därför denna panik… Och jag har ju inte högt kolesterol, tycker jag LDL = 3,0. Och när så Uffe Ravnskov säger att det är farligt för annat med för låg kolesterol, plus andra biverkningar…Ja så blir lagom ner… Men tack för goda tankar… Kram

  @Björn Hammarskjöld
  Tack för det… Har en källa till ”kohjärtan” och ska beställa… Det är ju ganska godt också.. Men det börjar bli för mycket info för mig…och detta att det sägs så olika är ”mördande”, spes när dessa stent står där, och jag ska sätta inn 2 till…

  @Ann Kristin
  Tråkigt att höra med din stroke, men resten av din berättelse är ju ingen tröst ang dom j.la statinerna, men mycket relevant för mig. Så frågan är ju om man ska skita i statiner, och lita på Uffe Ravnskov, som säger att det är gift… J..lar vad förbannad jag blir på detta, og psyket går åt h..te 🙁 Men det du skriver om stress är också nåt jag ska kolla upp. För jag har gått under negativt stress i hela mitt liv = KORTISOLINNSPRUTNING 24/7… Nåt jag nu hittat ska øka risken för hjärtevent med 3 till 4 ggr. Men det snackar dom inte om.. Nej… kolesterol ska de va, KORTISOL (naturlig kortison, som alle vet vilket gift det är) bryr dom seg inte om….

  @Professor Göran
  Vi får ta ett ”kohjärtepartaj” nån gång, om vi lever så länge 🙂

 5. 105

  Vad ska man säga.. På norska men det går väl….

  https://www.naturdoktor.no/index.php/kolesterolbedraget

 6. 106
  Ann Kristin säger

  @ Lennart Lundholm:
  Har jag förstått dig rätt, att dina kolesterolvärden är bra? I så fall skulle jag avstå från statiner. Kostdoktorn tog upp det i en kommentar i sin blogg. Det finns många vägar att gå ner i varv, naturen (oslagbar medicin) lagom motion, en hund, yoga (hjälper mig enormt) även tai chi och andra lugnande verksamheter. Också bra samtal med en kurator el liknande. Stress är ofta en rädsla för att inte räcka till.

 7. 107

  @Ann Kristin
  Jag tycker dom är bra…..4,7. LDL 2,8 – 3,0… Och när somliga säger att det faktiskt är farligt med för låg LDL, att hjärnan behõver det…ja då tenker jag mitt.

  @ragnhild
  Blodförtunnande (Plavix) MÅSTE man gå på efter isatta stent..i ett år. Men albyl-e måste man ta resten av livet, vad nu det betyder…

 8. 108
  Professor Göran säger

  Med tanke på alla kommentarer här så är det uppenbart att ämnet för denna krönika ”En korrupt medicinsk värld” engagerar ovanligt många och i ovanligt hög grad.

  De läkare som vi patienter möter är trots allt ”bara” länken till denna korrupta värld. Läkaren har ärligt talat därför inte heller mycket handlingsfrihet med tanke på att de måste följa ”guidelines”, för att inte bli av med sin legitimation, vilket den kardiolog jag själv mötte upprepade som ett mantra samtidigt som han mycket bestämt påpekade att han ansåg det som jag hållit på med vara nonsens och därför över huvud taget inte var intresserad att diskutera detta med mig. Stackars honom om han inte hade haft denna attityd!

  Hur ska man då se på en sådan läkare? Är han bara okunnig? Eller är han bara inkompetent? En obildad ”nolla”? Alla dessa tre epitet stämmer förvisso enligt min uppfattning men det förklarar knappast den absurda situationen som råder idag men som Professor Philippe EVEN så förnämligt bänder i i sin bok ”Sanningen om kolesterolet”.

  Som jag ser det är kardiologerna fångade i de fällor som gillrats av läkemedelsbolagen och där betet är sådant som vädjar till läkarnas högfärd. Och som alltid är högfärd (”det är vi som VET”) förenat med dogmatisk okunnighet och därmed också till total brist på nyfikenhet på äkta vetenskap. Denna attityd förstärks också av att det inte finns någon väg ut för en kardiolog som börjar tänka självständigt annat än i form av ett ”yrkesmässigt självmord”.

  Den enda räddningen för en läkare undan skammen över sin egen inkompetens måste därför vara att bli cynisk och och denna attityd är förstås en integrerad del av högfärden enligt min mening.

 9. 109

  @ Professor Göran: ”Hur ska man då se på en sådan läkare? Är han bara okunnig? Eller är han bara inkompetent? En obildad ”nolla”?

  Jag tror att det finns en rejäl portion rädsla med i bilden! Har man följt regelverket och det går fel så har man ju trots allt gjort ”rätt”, men om man inte följt regelverket och det finns i journalen och det går fel kan det bli otrevligheter som slutar med indragen läkarlegitimation …

 10. 110
  Professor Göran säger

  @ gt:

  Jag tror du har rätt i att rädslan finns i botten – varför skulle annars denna kardiolog vara så kategorisk i förhållande till mig? Han visste att jag var en forskare inom naturvetenskapen och ”ordentligt påläst” inom hans eget område

 11. 111

  @ Professor Göran:

  Likafullt är det märkligt att han inte tar chansen att informera sig, samarbeta med och följa upp en så välinformerad patient? Mitt framför ögonen har han ju praktexemplar att diskutera med sina kollegor 🙂

 12. 112
  ragnhild säger

  For almen info – Jag vågar inte stressa dig mera Lennart. Du gör det du känner är bäst – och har nog att tänka på.

  Ja svaret är väl blodförtunnande i fortsätningen – och i fortsetningen kan du/vi reflektera vidare. Här om plavix:

  ……”Cholesterol lowering and antihypertensive drugs do help lower overall cardiovascular risk, but they do not stop the platelets from clumping together to form clots. Plaxix does that – it helps reduce the risk of a future stroke or heart attack by keeping the platelets apart; by stopping them from sticking to each other and forming clots.

  Plavix is used to prevent blood clots in patients..:
  ..who recently had a heart attack
  ..who recently had a stroke
  ..with coronary artery disease (CAD) – when one or more arteries do not supply enough blood to the heart, usually caused because the arteries have hardened (atherosclerosis).

  CAD causes many illnesses and deaths. It starts when plaques (hard cholesterol substances) collect within a coronary artery. As the plaques build up, they can lead to the formation of small blood clots which can block blood flow to the heart muscle.

  The patient experiences angina pectoris (chest pain), he/she may suffer a myocardial infarction (heart attack), or sudden death. CAD patients are commonly treated with balloon angioplasty, bypass surgery, and stents”. Hentat från:

  https://www.medicalnewstoday.com/articles/247925.php

  Rädda läkare – de har ju inte en sjangs idagen läge – nå.. då får vi bruka nätet och ta saker i våra egna händer … om vi orkar.

  Det lilla jag läst – statiner – inte på tal. De forhindrar inte tilstopning af åror – blodförtunnande kan vara något, men får du biverknader är det viktig med läkarkonsultation – för annan typ blodförtunnande. Magondt ska du också kreva undersökning for – snappt – inte venta när du tar dessa medisiner. Och husk – alla: När vi kommer ovanpå – så studera själva … nätet är fantastisk. Var frågevis i efterkant – och i förkant 😉

  Tack för länken Lennart – fin länk att få: Jag har aldrig havt behov for alternativ behandling – inte läkarbehandling heller … men det förste har jag sansen för – mycket god gml. konskap att henta fram – och ny … där finner man folk/människor med ett öppent sinne – yes 🙂 – och profitaspektet – upp till oss att sortera der med. Jag är nog i botn litt af en skeptiker – men fornekar intet … som de derre Vof´arne som alltid skriker: ”Studier, bevis ..” – annars blir du forvillar-stänkt … hark …. = forsöker skratta …

 13. 113
  LCHF-Bengt säger

  Efter mina operationer av hjärtat, (förstorat) och tumör, blev jag kollad varje halvår, och allt ser helt bra ut, men det visste jag nästan före undersökningarna, för jag kände mig frisk och pigg, men efter 2 år efter op. tröttnade jag på dessa undersökningar, som tog hela dagar att utföra, pga resor, och meddelade läkarna att jag istället hör av mig om det uppstår ohälsa istället. Läkarna varnade mig för farliga konsekvenser av mitt beslut, men för mig känns det som rätt beslut, hälsan förbättras hela tiden, och är nu friskare än de flesta jag känner. Läkarna tyckte nog jag var en märklig figur som ifrågasätte meningen med dessa undersökningar. Undrar vad de skrev i min journal?

  Jag hade gärna fortsatt undersökningarna, om läkarna visat lite intresse för att jag käkade lchf-mat, när tillfrisknandet gick med rekordfart, Det borde varit riktigt intressant att följa mig, men de föreslog istället att jag bör ändå äta kolhydrater varje dag, trots att mina värden är bra. Då försvann tron för min del,

  Vad som nu är rätt eller fel beslut, det visar sig, skulle jag valt läkarvägen, med mediciner osv, tills naturalförloppet tagit livslusten ur mig efter hand? Nej, då provar jag hellre lchf-vägen, som samtidigt gjort mig nyfiken och framåt igen, och kostfrågor är ett otroligt spännande ämne.

 14. 114
  Bokmal säger

  Till Lennart Lundholm mfl

  Här några tips innan Du påbörjar ev. statin-medicinering.
  De spelar ingen roll vad de heter – simvastatin, Lipitor, Crestor etc.
  De har alla likartade biverkningar. De kan visa sig snabbt – eller gradvis över åren.
  Det händer att biverkningarna förväxlas med andra sjukdomar (=ytterligare mediciner).
  Jag har aldrig tagit statiner, men har sett problemen på nära håll. Det fick mig att börja söka information, läsa böcker, patientberättelser etc.

  Här några tips på böcker, hemsidor, artiklar, videos etc.
  Jag förmodar att Du redan läst Uffe Ravnskovs – Hur kolesterolmyten hålls vid liv.

  Cassels, Alan – Seeking Sickness (om olika typer av screening inkl. kolesterol)

  Colpo, Anthony – The Great Cholesterol Con

  Graveline, Duane – The Statin Damage Crisis

  Groves, Barry – Trick and treat

  Kendrick, Malcolm – The Great Cholesterol Con (www.drmalcolmkendrick.com) ?
  Boken har samma titel som Anthony Colpos (överst på sidan), men har annat innehåll.

  Roberts, Barbara. H – The Truth About Statins (2012)

  Smith, Justin – $29 billion resasons to lie about cholesterol
  – making profit by turning healthy people into patients

  Sundberg, Ralf – Forskningsfusket

  Taubes, Gary – Good Calories, Bad Calories

  http://www.askapatient.com (=patientberättelser) !!!!!!
  Sök på t.ex. simvastatin, Lipitor, Crestor mfl.

  http://www.peoplespharmacy.com
  Sök på t.ex. statins , simvastatin, Lipitor, Crestor mfl.

  http://www.spacedoc.net (patientberättelser i Forum)

  G o o g l a:

  ”Högt kolesterol är ofarligt för kvinnor och friska män” ( DN-debatt 2011-04-26)

  ”Ett piller för mycket” (DN 2011-04-27).

  ”Simvastatinfallet” (hemsida av Lars Olenfeldt)

  ”Jag blev sjuk av medicinen” alternativt ”Kolesterolsänkande medel förstörde Åkes liv”, artikel i Aftonbladet 2001-09-06 (obs. artikeln är över 10 år gammal men lika aktuell)

  ”The Lipitor Paradox” – roligt, lärorikt och sorgligt videoklipp på u-tube (gäller alla statiner)
  Det finns fler videoklipp om statiner m.m. på u-tube.

  ”Wonder Drug That Stole My Memory”
  Intressant artikel skriven av Christopher Hudson i The Telegraph , mars 2009.
  Under artikeln finns 140 kommentarer.

 15. 115
  Professor Göran säger

  @ Bokmal:

  Tack för alla lästips!

 16. 116

  @ Bokmal:
  Många intressanta böcker.

  Här är Sthlms läns landstings KLOKA LISTAN! T ex Hjärta-Kärl
  https://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Kloka-Listan/Kloka-listan-2013/

  Det verkar ganska uppenbart att läkarna har denna lista att hålla sig till, beslutsunderlag, oavsett vad läkaren själv har för uppfattning.

 17. 117
 18. 118
  Tombola säger

  Många intressanta inlägg i den här tråden,,,,

  Verkar vara dags att varudeklarera mediciner – idag finns ju biverkningarna listade men hur stora är fördelarna, lever vi bättre och längre med pillrens hjälp eller är den förväntade ökade livslängden oförändrad, bara marginellt längre eller t o m kortare,,,,

  Statiner verkar ju vara en ytterliggare megabluff och befäster ännu en gång att medicin inte är vetenskap utan en fråga om affärer!

 19. 119
  Ann Kristin säger

  Mycket intressant att få mer kunskap. Jag har ännu inte anmält biverkningar, dels orkar jag inte fullt ut än, dels måste man (helst) ha en läkare med på tåget. Jag har diskuterat mina biverkningar med flera läkare, men ingen vill anmäla och jag har inte propsat. Nu har jag tagit nya tag och kommer att stå på mig. Jag fick t ex väldigt högt blodtryck, vilket inte finns listat i FASS. Efter två dagar var trycket normalt igen.

  Jag har iofs mött bra läkare, totalt sju stycken under tio månader, dels akutläkare, dels rehab och vårdcentralen. Lite för många, men Dalarna är i kris på många sätt. När jag har förklarat att jag inte vill äta medicin som gör mig sjukare har de visserligen försökt övertala mig, men också sagt att patienten bestämmer. Vilket är sant, men inget lätt beslut.

  Om jag inte hade bra värden i grunden skulle jag kanske inte våga, men varför ska man äta medicin när kolesterolvärdet ligger bra? Och man kan ju alltid testa att sätta ut en medicin, tex blodtryckssänkande, och se vad som händer med värdena. Jag har följt mitt tryck under tre veckor och även gjort kurvor (eftersom mitt minne sviker) så att jag kan uppvisa svart på vitt.

 20. 120

  Du kan rapportera själv som privatperson alla biverkningar om du inte får läkare att göra det.
  https://www.lakemedelsverket.se/rapportera

  Jag skulle nog be läkare rapportera men eftersom de verkar vara ovilliga så skickar jag in en egen biverkningsrapport också. Sedan kan du efter ett tag begära ut en kopia på de rapporter som gäller dig.

 21. 121

  @ LCHF-Bengt: ”Vad som nu är rätt eller fel beslut, det visar sig, skulle jag valt läkarvägen, med mediciner osv, tills naturalförloppet tagit livslusten ur mig efter hand? Nej, då provar jag hellre lchf-vägen, som samtidigt gjort mig nyfiken och framåt igen, och kostfrågor är ett otroligt spännande ämne”

  Håller med om att Kostfrågor är ett otroligt spännande ämne; detsamma gäller intuition/intuitiv logik ….

 22. 122
  ragnhild säger

  @ gt:

  Sitat: … ”detsamma gäller intuition/intuitiv logik” … Gillar den der! Den kan få en till att søka annan och även bättre information – mitt eks. er då jag ramlade över artickel med dr. Annika och lagde om kosten – voila – det blev en revolutionerande upplevelse (som så många har fått).

  Jag skrev härovan att jag inte hatt bruk för läkare – det är ju fel. Också jag måste ty till dem ibland. Min observation är att de är duktiga på att rekvirera röntgen, ultralyd af hjärta, se dig som patient m.m.v. Ja, de är snälla 🙂 Svåra sjukdomer har jag inte råkat ut för …. tackar dr. Annika och lchf ….

  Statiner kommer jag aldrig – inte i någon situation; stentoperationer, hjärtinfarkt – whatever – ser ingen, absolut ingen plausibel orsak til att inta – absolut no way: ”Ta en tablett lipitor, många även läkare tar det som förebyggande”, sa ung läkare (bekant) til mig: Jag har högt kolesterol f.n. – det gäller også ldl (kamuflerar med små bokstaver 😉 ) – resten är perfect! Jag undrar forfarande om mina kaffekrus med ”sur” kaffe + grädde inte är så bra för mig???? Svårt att sluta – men har funnit jättegod te som faktisk även är bäst utan grädde – nei fettskrämd är jag långt ifrån … men som sagt … och undran hör till…….

  Statiner forts.: Who are they kidding – och de vet inte att udefinerte biverknader även kan drabba dem på längre sikt. Der kommer väl efter också efter ha läst på …. den intuitive logiken fram – inte rynka på nesan nu – ni karlar ell. kvinnor – 🙂

  När det kommer til blodförtunnande – knyttat til eks. stentoperationer – finns där ingen motföreställningar (ref. biverknader) undrar jag. Jag tänker: Ta dem i början, men 1 år ….. hela livet – studier/tankar om detta?

  Ja,ja vi hoppas alla på det evige livet – så ät ”du” snällt statinet …. 😉

 23. 123

  @ ragnhild:

  Här kommer en liten anekdot som kan passa under detta inlägg. Om det är ett exempel på ”intuitiv logik” Pettersson använde sig av vet jag inte … kanske

  Pettersson gick till doktorn, som undersökte honom och skrev ut medicin. ”Detta måste ju doktorn få göra, även doktorn måste ju få leva” tyckte Pettersson. Sedan gick Pettersson till apoteket och köpte medicin, vilket var helt okej eftersom även ”människorna på apoteket måste få leva”. Därefter gick Pettersson hem och spolade ner medicinen i toaletten med motiveringen att ”även jag måste ju få leva!” .

 24. 124

  Historien är bra, jag har läst den på 70-talet. Då var man inte så medveten om miljökonsekvenserna som man påstås vara idag. Så recipientvattnet fick försöka överleva.

  Idag borde Pettersson ha gått till apoteket som glatt tar emot alla outnyttjade läkemedel och sedan skickas läkemedlen till destruktion, det vill säga man bränner upp resterna. Och alla, inklusive Indien och Kina där man tillverkar läkemedlen med undermåliga produktionsprocesser, så naturen tar alltid stryk.
  Men tanken är god, alla, inklusive patienten, ska överleva.

  Denna historia pekar på problemet med LCHF. Antalet patienter kommer att minska vilket leder till att sjukvården blir överetablerad vilket leder till ökad arbetslöshet hos sjukvårdsarbetarena, apoteken, läkemedelsbolagen, livsmedelsindustrin.

  Så det enda sättet att undvika en global ekonomisk kris är att fortsätta att äta kolhydrater!

  Vi som äter kolhydratfattig kost måste ta vårt globala ansvar och äta oss till döds i förtid med hjälp av mera kolhydrater. Då spar vi också pensionspengar. Eller?

  Men det finns alternativa arbeten för alla arbetslösa. Börja odla boskap igen! Öppna fäbodarna, återuppta småjordbruken, ta betalt för bra jordbruksprodukter genom att sälja direkt till kunderna och affärerna utan en massa mellanhänder som vanligtvis genererar överskott utanför den lokala ekonomin.

  Vi kommer då att kunna producera mer inhemsk mat än den ynka 50 % självförsörjningsgrad Sverige har idag då det gäller livsmedel.

 25. 125

  @ ragnhild:
  Rekommenderade till en bekant att använda gurkmeja av andra orsaker än problem med blodet. Visste inte då att personen använde Waran. I läkarkontrollen kom det fram att värdena hade förbättrats radikalt efter att hållit sig stabila under flera år. Läkaren frågade om personen ändrat något i kosten och då kom detta med gurkmeja fram. I detta fall kände doktorn till att gurkmeja har blodförtunnande effekt. Skulle man kunna tänka sig att använda gurkmeja i stället för Waran? Inga biverkningar för friska människor även i stora doser. Men om man har blödarsjuka, gallsten, högt blodtryck, magsår och äter mediciner så skall man inte börja med gurkmeja utan att ha samråd med sin doktor! Effekten av gurkmeja höjs med samtidigt intag av svartpeppar eftersom gurkmeja inte upptas så lätt annars av kroppen.

 26. 126
  Annika Dahlqvist säger

  @ 125 Hannu Kiviranta:
  Det finns inga ”förbättrade” värden när det gäller PK-värden vid Waranbehandling. Man får ett PK-värde på koaguleringsbenägenheten i blodet och ställer in Warandosen efter det. Det som är bra är när PK-värdet ligger stabilt så att man inte behöver ändra Waran-dosen. Vid ett för högt PK-värde måste man sänka Warandosen. Vid övergång till LCHF så brukar PK-värdet ofta sjunka så att man måste höja Warandosen. Ett lägre PK brukar innebära en friskare lever, så det är inget negativt. Unga Waranpatienter kan behöva 4-6, eller mer, tabl Waran per dag, medan gamla multisjuka kan dra ½-1, eller mindre, tabl per dag.
  Man kan gärna meddela sin doktor att man börjar med gurkmeja, men man ska inte ha några förväntningar på att doktorn har någon aning om dess medicinska effekter.
  Jag tror inte att man kan förutsätta att man kan ersätta Waranets effekt med gurkmeja.
  Interaktionen mellan gurkmeja och svartpeppar har jag ingen aning om. Finns det någon studie på det?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa