Läkaruppropet

Pressmeddelande idag: Läkaruppropet .

De underskrivande läkarna anser att biverkningsrisken av Pfizers vaccin mot Covid19 är stor och vinsten är liten.

 

Comments

 1. 1

  Kan det vara så att vi, som nu lever får uppleva hur Big Pharma & Etablissemanget profit- och
  makthunger avslöjas, med förödande konsekvenser för vinster & människors förtroende för skolmedicinen och börjar läsa Fass, innehåll och alla biverkningar av det som läkaren skriver ut?
  Det visar sig hur enkelt det kan vara att hålla sig frisk utan alla syntetiska preparat?

  Människor, boende i Sverige från länder utanför Europa, är en kategori med lägst Covid vaccinering. Har lärt sig att inte lita på etablissemanget.

  Till exempel Titaniumdioxid (E171), Nano partiklar, som troligen är vår tids asbest, men mycket värre. Ämnet förbjöds i Frankrike 2015. På gång i EU 2022, men tillåts forsatt konsumeras. Inte aktuellt med någon återkallning. Alla antidepressiva preparat jag hittat innehåller titaniumdixoid, Cipralex, Setralin m.m. Även solskyddcreme.

  Tack Annika för denna info

 2. 2
  Christer Kamb säger

  Svagt att så få vågar invända och kritisera, dvs skriva under, mot ambitionen att rekommendera (i praktiken ”tvinga”) barn&ungdomar att ta jabbarna.

  Här något för samvetsbristen att fundera över; Peter Doshi BMJ från mötet med vaccinskadade/efterlevande under senator Johnson.

  ”Everybody knows”

  https://m.youtube.com/watch?v=OvM5meOXk9o

 3. 3
  Ann-Margret Lundgren säger

  Men alla coviddöda då, miljontals i hela världen, varav över 15000 i Sverige! Och alla deras sörjande anhöriga! Och alla med långtidscovid!
  Nu är smittorisken på väg upp igen, och de som blir sjuka är de ovaccinerade, och de som vaccinerades för mer än 6 månader sedan, de sistnämndas vaccin har slutat verka nu, därför behövs tredje sprutan.
  Nuvarande vacciner är vår enda räddning än så länge, tills det förhoppningsvis kommer ännu bättre vacciner!

 4. 4

  Har känt mig misstänksam mot Pfizer hela tiden då det läckt ut en del negativt. Varför ska man helt plötsligt vaccinera barn i stor skala.

 5. 5

  Då de som satsar pengar på Big Pharma har en avkastning på 20 ggr pengarna ( sagt av Bill Gates) samt att bolagen friskrivits från ansvar så ligger den egentliga nyttan av att även vaccinera barn i vinstoptimering.
  Fundera över vilka som vart utslängda från Indien för att nyttjat barn som försökskaniner för ett vaccin mot livmoderhalscancer?
  Samma skrupelfria människor är djupt involverade i vaccineringskampanjen mot Covid-19.
  För att bibehålla bilden av vaccineffektivitet så är rekommendationen numera att INTE covidtesta de vaccinerade så då är det de ovaccinerade som kan beskyllas för att driva pandemin.

 6. 6

  #3 A-M Lundgren
  Så gott som alla covidavlidna i Sverige har en eller flera underliggande sjukdomar. 89% är över 70 år (medelålder 84 år).
  Det är väldigt få som har avlidit AV covid-19.
  I Italien som var hårt drabbat så har det visat, enl en rapport från Higher Institute of Health, att 3% hade covid-19 som dödsorsak.

 7. 7
  Ann-Margret Lundgren säger

  Lasse, jaså det gör ingenting om 70+ dör, tycker du.

 8. 8

  Det konstiga är att om nu vaccinet är så farligt och Covid är så ofarligt att man inte enkelt kan bevisa det med makrostatistik , dvs överdödlighet och sjukhusinläggningar….

 9. 9

  Ann-Margret Lundgren: ”Nu är smittorisken på väg upp igen,”
  Ja, och anledningen kan vara att alla ”vaccinerna” har visat sig ge mycket tidsbegränsad immunitet, Det rör sig om ett par månader, högst ett halvår. Påpekades utförligt i Sebastian Rushworths bidrag i igår, grundat på en bred svensk undersökning.. Det tycks passa väl ihop med denna nya uppblomning.

 10. 10

  Angående läkemedelsfusk så har SVT just lagt ut filmen Kvinnan från Brest / La fille de Brest

  https://www.svtplay.se/video/30818582/kvinnan-fran-brest

  Den ligger endast ute fram till 5:e december

 11. 11

  #8

  Det kan ses i statistiken från SCB. Dödstalen från 2019 till 2020 steg med ca 7 – 8 procent eller vad det nu var. Men, 2020 var ett helt normalt år sett i ett längre perspektiv. Det år som sticker ut är istället 2019 som var ett år med ovanligt lågt dödstal. Observera att denna statistik skall inte läsas i absoluta utan i relativa tal då populationen är högre nu än t ex i början av 2000-talet, då dödstalen under flera år låg betydligt högre än för 2020.

  Det tragiska är att när t ex SVT tidigare i år rapporterar ökningen från 2019, så sätter de inte in siffrorna i sitt rätta sammanhang. Det gör däremot SCB som kortfattat skriver att variationen av dödstalen i huvudsak beror på variationen av antalet äldre i befolkningen.

 12. 12
  Ann-Margret Lundgren säger

  Till Piltson:
  Ja det sa jag ju, att vaccinet slutar verka efter ca ett halvår. Därför behövs tredje sprutan.

 13. 13

  Man kan välja att titta på överdödligheten under de perioder smittspridningen var hög istället för att smeta ut det över hela året.

  Men nu var det inte min poäng, det jag skrev var att om vaccinet är så farligt som man säger så borde det synas tydligt i makrostatistiken, antalet personer som vaccinerades var extremt under en kort tidsperiod. Det borde lett till överdödlighet och överbelagda sjukhus utifrån hur retoriken sett ut från många vaccinmotståndare.

  Med ovan sagt så ursäktar det förstås inte forskningsfusk….

 14. 14
  Christer Kamb säger

  #3,7 A-M Lundgren

  Tittade du på videon med ledarskribenten från BMJ?

  Tog Du intryck och kontemplerade över budskapet?

  Vi har det individuella och det kollektiva perspektivet när vi diskuterar. Blanda inte ihop dem i en samma diskussion! Tyvärr sker det hela tiden. Läkaruppropet handlar om den stora gruppen barn&ungdomar som som har hela livet framförsig samtidigt som de har små möjligheter att själva bedöma deras behov av ”vaccinet”, dvs risk vs nytta.

  Data är det viktigaste vi har när vi ska bedöma graden av risk vs nytta. Ber Dig se följande video med Ivor Cummings gällande avlidna i bl.a Sverige 2020.

  https://m.youtube.com/watch?v=3odjlEn8qXY

  Du skriver att Covid tagit 15.000 liv i Sverige hittills. Har du sett siffror på hur många ”som avlidit av förkylningar och influensa (sammanlagt)”? I USA beräknade CDC att endast 6% av de som fått Covid som dödsorsak saknade formell diagnos från underliggande allvarlig sjukdom (1 eller flera). Motsvarande i Sverige (region Östergötland) var 15%. Extremt få barn har underliggande sjukdomar.

  Vet Du att orsaken till Covid är själva Spikproteinet. Nu ”vaccineras” människor med detta genom att kroppen bli en fabrik av samma gift. Vi vet ännu inte hur länge dessa proteiner stannar i kroppen? Men vi vet att Pfizer ljög om var dessa proteiner skulle hamna.

 15. 15
  Dick Broman säger
 16. 16
  Christer Kamb säger

  Förstör genterapin människors naturliga immunsystem?

  Vi vet att ”vaccinet” eller något i det (datakoden) påverkat toll-receptorerna men här behövs mer forskning.
  Däremot har man i studier sett en försvagning av T-killer celler hos vaccinerade!

  I varje fall pågår en debatt som inte tillåts i MSM och den handlar om riskerna att ”vaccinet” försämrar immunförsvaret:

  https://theexpose.uk/2021/10/30/gov-reports-show-fully-vaccinated-and-children-developing-ade/?fbclid=IwAR1skDcf1UWVvD0mj3mw0JtPdqbbHEE2MNpTWBU7_FhS_trLC-ZcE8G6Q1g

 17. 17
  Ann-Margret Lundgren säger

  Jag litar på Folkhälsomyndigheten och på våra regioners smittskyddsläkare, m.fl.
  Vaccinerna räddar oss från allvarlig covid-19!
  Även Annika har ju vaccinerat sig, eller hur Annika.
  Det är de ovaccinerade som driver smittan vidare, så sägs det och det tror jag på.
  Jag tar även numera, sedan jag blev pensionär, den vanliga influensasprutan varje år, och har sedan dess sluppit influensan! Innan dess blev jag sjuk ungefär vartannat år i influensan.
  Hurra hurra för alla vacciner som finns mot många olika sjukdomar!

 18. 18

  #7
  Naturligtvis är det tragiskt för alla anhöriga då någon dör, men det var inte det som var poängen utan att det nu börjar visar sig att covidnarrativet upprätthålls på felaktiga grunder.
  Det kan inte ha undgått dig att de som fått diagnosen Covid-19 även klassas som avliden av Covid-19 inom 30 dagar från diagnostillfället, oavsett dödsorsak.
  Det kan inte heller undgått dig att man nu rekommenderar att inte testa fullvaccinerade för Covid-19 även om symtomen är samma.
  De 70+, framför allt på våra äldreboenden, som avlidit skulle kunnat skyddats bättre och inte blivit diagnosticerad och ordinerad morfin som försämrar andningen av läkare per telefon utan adekvat undersökning eller att en del helt enkelt nekats akutsjukvård utan satt på palliativ vård. För mig borde det klassas som aktiv dödshjälp men det kanske du anser vara ok än att påstå att jag inte bryr mig om dom som är äldre än 70.

  #8
  Har du kollat hur det set ut med dödligheten per 100 000 under de senaste 15 åren jmf med nu?
  Hur ser det ut på akutvårdsregistret, har det varit fler eller färre inlagda under pandemin?
  Hur var det under första vågen då sjukvården i Stockholm frågade de privata vårdalternativen om kapacitetshjälp men fick till svar att ”Det ingår inte i vårat uppdrag” ?
  Är överbeläggningar på sjukhusen enbart på grund av Covid-19 eller kan politikerinducerade besparingsbeslut och/eller privatisering, påverkat kapaciteten, dvs är det omöjligt att vi hade sett en likartad situation om vi haft en kraftigare säsongsinfluensa isf pandemin? (Den senare frågan är rent hypotetisk)

 19. 19

  #17 ”Det är de ovaccinerade som driver smittan vidare, så sägs det och det tror jag på”.
  Vart placerar du de ovaccinerade som genomgått sjukdomen och som har full immunitet eller de vaccinerade vars skydd nu är obefintligt?
  Pausades AZ och Modernas vaccin för att det var effektivt och säkert eller…?
  Du är tydligen mer rädd för Covid-19 än covidvaccinet, vilket är helt ok, men varför skuldbelägger du de som är mer rädd för covidvaccinet än Covid-19?
  Det finns faktiskt fog att oroa sig för vaccinet.

 20. 20
  Christer Kamb säger

  #17 A-M Lundgren

  Grattis till Ditt utfall med det årliga influensa-vaccinet. Du tillhör därmed inte majoriteten (om man haft en klar diagnos varje år med influensan (låg effektivitet). Förresten, kanske Ditt nya liv som pensionär förändrat Din sjuklighet generellt? Träffar färre människor?

  Ann-Margret, jag respekterar till fullo Ditt eget beslut om denna genterapi. Men här påstår Du flera saker som Du inte har fullt stöd för mer än att Du verkar stödja Dig på uttalanden från svenska auktoriteter, dvs det globala narrativet från WHO, ECDC, FHM, NAID/CDC/FDA osv. Javisst, spikproteinet provocerar immunförsvaret och skapar antikroppar så att allvarlig sjukdom förhindras. Få ifrågasätter det. Men det finns en baksida som alltmer börjar visa sig sedan våren men framförallt sommaren. Bryr Du Dig om det? Nej, Du lyssnar bara på FHM och MSM som ”duckar”. Ok för mig men Dina påståenden om att ovaccinerade driver smittan håller inte nu när Delta slagit igenom i först Israel, sedan UK och nu i USA enligt forskningsdata. Jag hade hoppats på att Du skulle nyansera Dina åsikter efter Doshi’s korta uttalande.

  Du får tro vad Du vill men att uttala åsikter publikt innebär att man också får vara beredd på att ifrågasättas och att lämna källor, dvs forskningsdata. Israel och UK för att ta några ex är mycket oroande samtidigt som deras utfall motsäger det Du påstår om smittspridning. Kan kan t.o.m vara tvärtom sedan Delta tog över där Sverige ligger lite efter m.m. Vi har aldrig tidigare någonsin ”vaccinerat” ALLA under en pågående ”pandemi”. dessutom med ett oprövat ”vaccin”. Immunologi ABC säger att sådana åtgärder leder till immunitets-flykt.

  Varför vill inte våra auktoriteter inkl MSM diskutera med kritiker vilka har forskningsstöd för sina åsikter?
  Data kommer nu som visar att fler fullvaccinenerade än ovaccinerade dör på sjukhus i UK och i USA.

 21. 21
  I Like Neil Young säger

  Covidiotin är världens största IQ-test.

 22. 22
  I Like Neil Young säger

  Ny viktig video av Robert Lustig. – Levern, leverförfettning , processad mat , metabolisk sjuklighet.
  I princip hela konceptet i ett nötskal.
  https://www.youtube.com/watch?v=o-QO33hfadY

 23. 23

  @17 Ann-Margret Lundgren

  Jag håller med dig till iaf 75%! (Ungefär som vaccintillverkarna anger som effektivitet:-)
  Sen finns det en gråzon på 25% där vi har biverkningar, korruption, Big-money-Big Pharma, alternativa metoder, div tolkningar och åsikter och confirmation bias osv och ”göra Hönor av några fjädrar” osv.

  Önskar nästan det vore som i USA där det finns sajter och info om offentliga ”Anti-vaxxare”, alltifrån privatpersoner på olika sociala media , politiker, radiopratare, alternativa inom vård o hälsa, olika religiösa och andra grupperingar. Det som gör det hela lite otäckt är att det handlar då om personer som själva åkt dit på Covid och i de flesta fall dött, trots sina bensäkra fakta osv. Man kan alltså klicka på deras namn och där få info om deras historia.
  https://www.sorryantivaxxer.com/

  Vet inte ifall det finns motsvarande som ovan som lyfter fram folk som dött trots fullvaccinerade.
  Skulle liksom bli lite mer verkligt då…
  Dyker visserligen upp info ibland om genombrottsdrabbade, nu senast Colin Powell som ju var över 80 år gammal och tyvärr avled. Jon Bon Jovi en annan kändis som blev genombrottsdrabbad trots fullvaccinerad, men han verkar ha bara fått milda symptom. Antar det är främsta anledningen till att vi nu börjat med en tredje dos.
  Antar att lilla Sverige är för litet för nåt liknande.

 24. 24

  #23 Stefan
  https://healthimpactnews.com/2021/28103-deaths-2637525-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-european-members-of-parliament-speak-out/

  Siffrorna kommer från EudraVigilance, EU:s egna databas.
  Motsvarande data står att finna i Yellow Card (UK) eller VAERS (USA)

 25. 25
  Uffe Ravnskov säger

  Historien om Pfizer-vaccinet förvånar mig inte. Sedan år 2000 har Pfizer till exempel betalat mer än 70 böter på iallt mer än 4 miljarder dollars; de flesta pga falsk marknadsföring:
  https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
  Uffe Ravnskov

 26. 26
  Christer Kamb säger

  #22 ang R Lustig

  Klockrent. Är själv ett offer för ett liv i okunskap om att en smärt kropp (arvsanlag) kan vara allvarligt fet inuti trots ”normal” diet och en hel del motion. Upptäckte för ett par år sedan ett tofi-öra (utan att då förstå) och i samband med fördjupad metabol sjuklighet i år ledde det till bl.a min premiär med begynnande gikt, oxalat(dumpningar) och förvärrad Candida-överväxt. Mina normala glukosvärden har sannolikt dolt många års insulin-resistens och/eller kronisk inflammation (som man aldrig testat). Har själv de sista 25 åren hänfört t.ex min mentala trötthet till psykiatriska orsaker för vilket jag behandlats (vilka iofs hänger intimt ihop). Nu vet jag bättre och det kommer bli en lång resa. Har varit undernärd länge….

 27. 27
  Christer Kamb säger

  #25 Uffe R

  3:e statsmakten (kallades den förr) har all heder av sitt arbete 🙂 För folk i branschen (utkomsten) och oss från finanssektorn är Din info ingen nyhet. Pfizer är en riktig outlier medan ModeRNA aldrig haft en produkt på marknaden, däremot knuten till flerårigt samarbete med US DOD och Darpa (och Pfizer och NIH(Fauci)).

  Tack för länken. Fler behöver se.

 28. 28

  Finns som sagt många Real life, Real people historier på nätet ,
  T ex tråkigt och tragiskt med nedanst 40 -åriga fyrabarnsmamma.
  https://7news.com.au/travel/coronavirus/unmasked-unmuzzled-and-unvaccinated-mum-40-dies-of-covid-in-us-c-4029432

 29. 29

  På tal om Phizer:
  New York-börsens breda S&P 500-indexet steg 0,4 procent, Dow Jones industriindex ökade 0,6 procent och Nasdaqs tekniktunga kompositindex klättrade 0,2 procent.

  En av fredagens kursraketer var Pfizer sedan läkemedelsjätten redovisat en studie om en ny covid-19-medicin. Bland patienter som tog pillret, och som riskerade att bli svårt sjuka, minskade antalet sjukhusinläggningar och dödsfall med nästan 90 procent. Pfizers aktie rusade nästan 11 procent.

 30. 30

  #28 Stefan
  Ja..som sagt, det finns även historier som du efterlyser i #23
  https://rumble.com/vn212d-the-testimonies-project-the-movie.html

  Pfizers nya piller….aktien rusade nästan 11%, fattar ni varför bl.a Ivermectin baktalats och förbjudits användas mot Covid-19.
  Effekten är likvärdig men Ivermectin har utgånget patent och genererar inga 11% hos Phizer.
  Phizer gjorde samma taktiska fint med pillret som med sitt vaccin, avslutade testet i förtid med argumentet att utfallet är så bra att placebogruppen får det oxå…..puff….nu har vi ingen kontrollgrupp att jämföra biverkningar mot.
  ”Based on the strength of the trial’s results, Pfizer says it will stop enrolling people into more clinical trials for the pill and will instead send the results it has so far to the U.S. Food and Drug Administration to seek emergency use authorization”
  ”results it has so far”, smaka på den meningen, nödgodkännande igen, utan att veta långtidseffekter så blir folket försökskaniner…igen.
  Enligt FDA:s egna regler så ges inte några nödgodkännanden om det redan finns fungerande alternativ, om det ges ett nödgodkännande, innebär det då att vaccinen inte är ett fungerande alternativ? (som oxå vart nödgodkänt trots att det fanns fungerande alternativ)
  ”Cirkus Covid…i ett piller nära dig”
  Att Big Pharma inte är sinnesbilden för hederlighet framgår klart i Uffe Ravnskov #25

 31. 31
  Christer Kamb säger

  Vi måste ha klart för oss att Pfizer ingått i en tät krets av människor och organisationer som ända sedan HIV/AIDS-tiden arbetat med bl.a Corona-virus. Genombrottet för mikrobiologin på 80-talet och senare gentekniken (mänskliga genomet) och nu senast Crispr-tekniken (gensaxen) har gett upphov till intensiva samarbeten mellan korrupta myndigheter (Fauci) och bolag samt hemliga försvarsprojekt (Darpa). Flera 100 patent på Corona-virus finns bland de nämnda (inkl vaccin) med Fauci i spetsen. Varför tror ni att denne tsar stannat kvar som GD i samma organisation så länge!

  Självklart finns det skäl att tro att de vaccin-produkter som ges mot Covid idag i stort sett varit grundpreparerade sedan mycket länge. David Martin m.fl har dokumenterat en hel del av både penningflöden och patent i sitt arbete från 1999. Hela läkemedelsindustrin är f.ö genomkorrumperad av skattebetalarnas pengar (t.ex ”war against cancer” med mdf dollar helt utan framgång men bara dyrare hälsoförsäkringar för folket).

  Pfizers piller är också den produkt vars introduktion sannolikt varit en länge planerad händelse. Att skörda när tiden väl infinner sig, Timing is essential as always!

  De böter Pfizer betalat är nog bara toppen av ett isberg av ”brottsliga” aktiviteter genom åren.

 32. 32

  Varför sätta brottsliga inom citationstecken? Döms de till böter har de väl begått brott?
  Peter Götsche kallar det organsierad brottslighet eftersom det sker gång på gång.

  https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

  Och återigen, titta på Kvinnan från Brest. Den filmen ligger ute på SVTplay nu, klart sevärd.
  Tro sedan inte att sådant bara händer i Frankrike. Vårt eget Läkemedelsverk fungerar rimligen på samma vis.

 33. 33

  #32 Jösses
  Apropå Läkemedelsverket, Generaldirektören Björn Eriksson har jobbat som läkemedelsutvecklare på AstraZeneca!
  Undrar hur långt och vart hans lojalitet sträcker sig?

 34. 34

  Den medskickade länken om vaccinbiverkningar fick mig att inse hur stor skillnad det kan vara mellan anekdoter med information osv:-)

  Ang Ivermectin så fick jag info för ngn månad sen från ”säker källa” om dess effektivitet och att den inte riktigt kan konfirmeras av studier på PubMed avseende kvalitet och säkerhet på gjorda studier.
  Googlar man hittar man mkt info om det. T ex:
  https://www.bbc.com/news/health-58170809
  Man kan även t ex söka på ivermectin på https://www.sorryantivaxxer.com/
  https://www.sorryantivaxxer.com/search-results/q-ivermectin/qc-blogs

 35. 35
  Mayne Sundewall-Hopkins säger

  @21 – I like Neil Young ..helt rätt som jag ser det! Jag har själv nyligen testats positiv för ..Sunt Förnuft 🙂

  @25 – Uffe Ravskov ..tack för den länken (som jag ska spara och dela med mej av). Konstigt nog ser man iband på TV-nyheterna och i tidningar (i UK) om de astronomiska böter LM-företagen betalar för förskningsfusk etc.

  @30 och @31 – Lasse P och Christer Kamb ..betr. detta ’fantastiska’ piller läste jag att HIV-medicin skulle tas samtidgt. Då undrar man vad detta piller (egentligen) innehåller. — ’Cirkus Covid i ett piller nära dig” får vi nog höra mer om längre fram.

  För övrigt kan jag tillägga att jag slutade med ’spruteriet’ då jag drabbades av pleurisy (pleurit i Sverige) efter ett vaccin på 80-talet. Dessutom har jag inte haft minsta snuva (eller magsjuka) sedan jag började använda KS (gör eget) och ändrat min kost till ekologisk LCHF för.. kan det verkligen vara nästan 20 år sedan?! Milde tid ..vad den springer! Tack Dr Annika! 🙂

  Jag lagar all mat från grunden och praktiskt taget allt i mitt hushåll är ekologiskt numera. Min paroll är att ’själv är bäste smed’ och med ’naturligt allt’ behandlar jag min SLE med gott resultat – kosttillägg inte att förglömma – t.ex. Q10 är en god hjälp vid hjärndimma och fatigue. Det finns mycket vi kan göra själva för att påverka vår hälsa! Jag skulle kunna ta ett skutt över bilen – om det inte vore för min kassamento höft!! Den håller jag igång något så när med hjälp av kiropraktik, massage o’ essentiella oljor.

 36. 36

  Ja du Stefan, det finns många studier men BBC och sorryantiwaxxer?
  Inte direkt det mest opartiska man kan hitta.

 37. 37

  Lasse P,
  skulle du vilja ange mer exakt vad som du tycker är problemet med t ex sorryantiwaxxer ?
  och även BBC och vad det är som är faktafel i deras artikel?

  .

 38. 38
 39. 39

  Om Pfizer i Samma blaska som ovan:
  En forskare anställd av en underleverantör till Pfizer menar att företaget förfalskat data och äventyrat patientsäkerheten, enligt den medicinska tidskriften British Medical Journal.

  Underleverantören ska bland annat ha anställt otillräckligt utbildad vaccinpersonal och ha påverkat blindtesterna. När forskaren påtalat problemen för amerikanska läkemedelsverket FDA ska underleverantören ha avskedat henne.

  Forskaren ansvarade för 3 av de 153 testlaboratorierna i Pfizers fas 3-studier av vaccinet. De 3 labben ska bland annat ha:

  Placerat försökspersoner i en hall efter injektion, utan övervakning av personal.
  Varit sena med att följa upp och rapportera in patienter med oönskade reaktioner av vaccinet.
  Inte ha rapporterat avvikelser i protokollen.
  Vaccin har inte förvarats vid rätt temperatur.
  Labbprover ska ha märkts upp fel.
  Personal som rapporterar in problem har ”markerats”.
  Tidigare anställda hos underleverantören bekräftar vissa av forskarens uppgifter för BMJ.

  Dagbladet har pratat med Pfizer i Norge som menar att man tar uppgifterna på allvar, men att de inte påverkar studierna eller patientsäkerheten.

  – Pfizer har ett robust kvalitetssystem på plats för alla delar av våra kliniska studier, säger kommunikationschefen Joachim Henriksen till tidningen.

  Företaget säger att BMJ borde kontaktat dem innan artikeln publicerades.

  – Det kan bidra till att skada tilliten för ett viktigt vaccin som har solid dokumentation och har getts till många hundra miljoner människor.

  Underleverantören har fått kontrakt på fyra nya kliniska vaccinstudier av Pfizer. För Dagbladet uppger Pfizer att man inte hittat något som ”ogiltiggör datan eller sätter studiens integritet i fara”.

 40. 40

  ”Från politiskt håll växer frustrationen över det faktum att en stor majoritet av dem som behöver sjukhusvård är ovaccinerade.

  – I över 90 procent av fallen rör det sig om patienter som haft chansen att vaccinera sig, men tackat nej, säger Klaus Holetschek (CSU), hälsominister i den svårt drabbade landsdelen Bayern.”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVQVJM/varsta-smittspridningen-hittills-i-tyskland

 41. 41
  Christer Kamb säger

  #39 Stefan

  Klassisk lojalitets-försvar av anställda på lägre nivåer; ”…..inte påverkar studierna eller patientsäkerheten”, ”inte hittat något som “ogiltiggör datan eller sätter studiens integritet i fara”.”.
  Har jobbat tillräckligt länge i näringslivet för att veta hur anställda förväntas ljuga inför media vid skandaler, Mao obligatoriska uttalanden. Förvisso kan jag inte bedöma det enskilda fallet men trovärdigheten hos anställda som tystas internt och ist blir visselblåsare är nog mycket hög. I synnerhet när vi har att göra med branschens eller en av näringslivets värsta syndare.

  Du ref ofta till Aftonbladet Stefan. Försök använda dig av bättre grundkällor lite oftare. Ivf sådana som inte slaviskt följer narrativet som BBC som tar emot pengar från Bill Gates. Silicon Valley-miljardären Steven Kirsch har utlovat 1 Miljon dollar till den som kan visa att NAID/Fauci eller CDC uttalat något som från början stämt med verkligheten i ”pandemin”. Ingen hörde av sig. På samma sätt har han riktat sig till media vilket inkl CNN och BBC med ännu högre belopp. MSM ljuger eller är inkompetenta tyvärr eftersom de valt att inte utföra sitt jounalistiska kall. De har slaviskt följt myndigheternas uppgifter/påståenden och istället ansvarat för miljoner människors dödsrädsla vilka pga stress orsakat typiska sjukdomsförlopp hos särskilt mycket gamla människor. Sälja lösnummer mot förtida död. Ingen verkar bry sig om verkliga data eller ifrågasätta något i denna ”pandemi”.

  #38

  Tittar du själv på data? T.ex har överdödligheten i Sverige hela hösten legat över siffrorna från f.å. Förvisso behöver inte det avspegla Covid direkt men i högsta grad indirekt. Rapporten utkommer veckovis och publiceras av FHM. Det ser alltså lite värre ut än ifjol trots uppgifterna.

 42. 42
  Christer Kamb säger

  #40 Stefan

  Så kan det naturligtvis vara men glöm inte att det kan skilja sig mellan länder och även betr grad av vårdbehov som inte redovisas. Israel och UK som varit tidigaste ute i vax-cykeln och har hög täckning visar på s.k genombrottssjuklighet inkl allvarlig sådan och dödsfall.

  Här från Belgien som är ett av Europas värst drabbade i Covid.
  https://m.youtube.com/watch?v=1vUJKgtinvg

 43. 43
  Christer Kamb säger

  #32 Jösses

  ”Varför sätta brottsliga inom citationstecken? Döms de till böter har de väl begått brott?”

  I det enskilda fallet kan jag inte bedöma huruvida utdömda böter avser brott enligt brottslagstiftning. Inte sällan är böter den lägre graden så frågan är vilken typ av lagstiftning som domarna avser. Inom finanssektorn har myndigheter föreskrifter där böter tillämpas. Som jag tidigare skrivit om gäller liknande trend i USA från 90-talet. Böter ist för fängelse vid finanskriser (skandaler). Under 80-talets Savings&Loan skandaler dömdes över 1000 bankchefer till fängelse i USA. Sedan dess inga (förutom enskilda lägre tjänstemän typ mäklare etc).

  När presidenter i USA installeras kan man alltid i bild urskilja en eller flera chefer i storföretag närmast presidenten. Alltså sponsorerna. Varje president brukar sedan starta sin ämbets-tid med ny eller ändrad lagstiftning.

 44. 44
  Christer Kamb säger

  #32 Jösses 2

  Egentligen har du rätt. Upprepade genombrott av lagstiftning/regler är ett mönster som nog påkallar beteckningen brott/brottslingar. Faktum var att jag hade beteckning ”kriminell” mer i åtanke när jag skrev.

  Betr Pfizer kan man nog med fog påstå att en hel del tycks vara systematiskt, dvs avspegla medvetna handlingar, Betr Covid-vaccin har vi t.ex den ej redovisade japanska studien om att vaccinet ej stannar som uppgivet i armen (råttor). Borde haft betydelse vid FDA-godkännande (EUA) men inga konsekvenser?

 45. 45
  Christer Kamb säger

  #35 Mayne

  Betr Hiv-medicin och Covid.

  Jag antar att DI känner till att ”man infogat” delar av Hiv-viruset till produktionen av SARS-CoV-2-virusreplikering hos smittade personer. Alltså man har funnit Hiv i cellers plasma (ej o nukleus-kärnan) hos alla som smittats av ”Covid”(replikering).

  Jag skriver att ”man infogat” för att det finns inget i dagsläget som talar för att Sars-Cov-2 är ett HELT naturligt virus (och ett s.k zoonos).

  Hiv-delen skulle vara en förutsättning för att öka mottagligheten för ett vanligtvis ganska ofarligt Corona-virus (förkylningsvirus). Det har också pratats om att hiv-delen bidrar till inträdet via receptorn på cellen.

 46. 46

  Christer Kamb,

  Marc ”Mr Anti-vaxx” Bernier skulle ha varit stolt över ditt sätt att argumentera;-)
  https://www.adn.com/nation-world/2021/08/30/floridas-mr-anti-vax-is-third-conservative-radio-talk-show-host-to-die-with-covid-in-a-month/

 47. 47

  The number of patients hospitalized in serious condition due to the coronavirus dropped to 460 on Friday, the lowest recorded number in nearly two months.

  Of those patients, 349 were unvaccinated, 68 received only two of the three vaccine doses, and 29 patients had received all three shots.

  Researchers at the Weizmann Institute of Science said earlier this week that the total number of serious coronavirus cases could fall to as low as 250 by the end of the month.
  https://www.timesofisrael.com/serious-covid-cases-hit-lowest-rate-in-nearly-2-months-most-are-unvaccinated/

 48. 48
 49. 49

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9K8wJW/coronapillret-halverade-dodsrisken–fatt-forsta-godkannandet

  Lite lustigt är att det här ”superpillret” inte kommer från Phizer utan Merck…

 50. 50
  Christer Kamb säger

  #46 Stefan

  Försök med egna ord beskriva det du påstår för en gångs skull 🙂

  Ja, som vi vet dukar extrema kritiker på båda sidor under av dålig hälsa. Alltså även bland de som tagit ”vaccinet”. Därmed kan jag bara dra slutsatsen att du vill försöka kompromettera och skuldbelägga mig utan att i sak argumentera. Att använda andra personers död för att göra sig rolig över andra visar på en intressant diskussionteknik och person-karaktär för att nu vara lite artig.

 51. 51
  Christer Kamb säger

  #46, 50 Stefan

  Här en Florida-granne som tydligen skuldbelagt andra för att inte tagit genterapin samt kallat dem okunniga m.m

  https://healthimpactnews.com/2021/41-year-old-florida-man-who-cursed-anti-vaxxers-found-dead-in-his-home-by-neighbors-after-second-covid-19-pfizer-shot/

 52. 52
  Christer Kamb säger

  Stefan

  Låt mig presentera en analogi:

  Se bif korta video från okt 2019 där Fauci och HHS R Bright pratar om hur de önskar hoppa över det krävande regelverket inför introduktion av nya vacciner och jämför det med SVT långfilmens handling där huvudpersonen i megalomanisk stil lyckas med precis det som Fauci nu också genomfört. Huvudpersonen en falsk kapten övertygar en del av ledningen i ett tyskt fångläger i slutet av kriget 1945 att de tillfångatagna tyska desertörerna kan hanteras på ett smidigare sätt än att invänta en tidsödande juridisk process.

  Se SVT-filmen, ca 6 min, från -1.01 till – 0.55 (=tid kvar) men se först Fauci här;

  https://healthimpactnews.com/2021/bombshell-video-emerges-where-fauci-and-others-planned-for-a-universal-mrna-flu-vaccine-which-became-the-covid-19-mrna-vaccine-because-people-were-not-afraid-enough-of-the-flu-virus/

  ….sedan SVT;

  https://www.svtplay.se/video/32842059/bodeln-fran-emsland?position=3144&id=jkdWDXd

  (Kul att Fauci sade dessa bevingade och självsäkra ord på Milken Institute. Michael Milken dömdes till fängelse för att bl.a ha manipulerat obligationsmarknader under lång tid på 80-talet. Kommer ihåg det som igår)

 53. 53

  @51 Christer,

  En fråga om den där Floridagrannen som fick ett genombrottscovid och tyvärr dog av det. (Det är ju därför en tredje spruta påbörjats). Kunde inte se att han var Radiopratare och propagerade för att avstå vaccin osv? Dock ”småroliga” kommentarer i artikeln!
  Länken jag skickade gällde ju även för andra radiopratare som propagerade för att avstå vaccin och tyvärr sedermera avled i Covid…

  Återkommer senare med övriga spörsmål!

 54. 54

  ”– I över 90 procent av fallen rör det sig om patienter som haft chansen att vaccinera sig, men tackat nej, sade Klaus Holetschek, hälsominister i den svårt drabbade delstaten Bayern, till Süddeutsche Zeitung i måndags”
  https://www.gp.se/nya-m%C3%B6rka-rekordet-50-000-tyska-covidfall-1.58984946

 55. 55
  Dick Broman säger

  Är det någon här som kan nämna en politiker som ställer upp på de ovaccinerade?
  Är det någon här som kan nämna en politiker som ställer upp på de demokratiska rättsregler som skall skydda människor i en demokrati mot
  ett totalitärt styre mot bla tvångsinjektioner?
  Har människor i Sverige det demokratiska skydd som FNs mänskliga rättigheter, Europakonventionen och Barnkonventionen skall försäkra? att alla medborgare i en demokrati själva får bestämma vad som skall injekteras i våra kroppar?
  Och att banens rätt till skydd mot osäkra injektioner och en osäker framtid ovillkorligen skall skyddas?

  Om svaren är nej på på dessa frågor så lever inte det svenska folket i en demokrati.

  Jag är beredd att dö för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, även med covid-19.

 56. 56
  Christer Kamb säger

  Kan bara instämma!

  Fredrik Reinfeld skrev boken om svenskarna ”Det sovande folket” och valde sedan att agera därefter.

  Vad gör han efter förrättat värv (= BofA)? Och sedan?

 57. 57

  Jag förstår inte varför vi inte följer WHO:s rekommendationer? De säger att endast barn under 15 år med underliggande sjukdom ska vaccineras. De säger att det saknas vetenskapligt underlag för att vaccinera friska barn 12-15 år.
  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

  Skyddseffekten är obefintlig efter 7 månader och i vissa fall (AZ vaccin) är immunförsvaret till och med sämre 7 månader efter två vaccindoser, än vad det var före vaccinerna…
  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

  Och vi vaccinerar 12-åringar? Mot WHO:s rekommendationer? Jag förstår ingenting.

  På tv säger de å ena sidan att de vill vaccinera barnen för att skydda de fullvacciinerade äldre (trots att tillverkarna själva säger att vaccinet inte stoppar smitta) och å andra sidan att det är för att skydda barnen (trots att sjukdomen inte är farlig för barn). Jag tycker hela situationen är fullständigt obegriplig.

 58. 58
  Christer Kamb säger

  # 56 Ewa

  Våga säga som det är kanske?

  Ja det kostar lite men samvetet mår bättre! Och i längden kommer Du bidra till att allt fler vågar säga det som egentligen är uppenbart för pålästa och lyhörda människor.

 59. 59

  Vaccinera mot Covid kan vi göra till de med flera underliggande sjukdomar. Varför pratar ingen om vikten av att ha ett bra immunförsvar som var och en kan preparera sig med. Jag har även av en kollega fått ett recept att tillreda ifall jag får Covid som är samma blandning som till Malaria.

 60. 60
  XMargareta säger

  Undrar om jag minns rätt, men jag tycker mig minnas, att nya generaldirektören för FHM Karin med-långt-efternamn i radiointervju, uttalat, att hon vill inte/tycker inte/rekommederar inte, att personer, som haft Covid, eller som har konstateras ha antikroppar skall testas för Covid.
  Min reflexion: ”Om man inte konstaterar smitta hos de kategorierna, är det kanske lätt att säga, att det är de ovaccinerade, som insjuknar”?

 61. 61

  En brittisk nättidning, ”Exposé” kommer nästan varje dag med ny information om ”vaccinerna” som tigs ihjäl av de allmänna medierna, detta är dagens bidrag:
  https://bap.navigator.gmx.net/mail?sid=125fa90396fdc15939eb35589ef9e683df0592b216751d04ba7866e53427adaa8b96961932be49563694535efee76fa7

 62. 62

  @ 56 Ewa,

  Håller med dig. Även om artikeln är ”gammal” (från juli i år och nya upptäckter och data tillkommer kontinuerligt.) så skrev jag till ansvarig Smittskyddsläkare för en månad sedan och gav nedanst länkar:
  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/
  https://www.krisinformation.se/barn
  https://mobile.twitter.com/agneswold/status/1297288215737643008
  fick dock en stund senare nedan länk från hnm, som jag dock tycker anger att det blir väldigt överdrivet om att ta det säkra före det osäkra…
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b94fcd113eef4c5c8ecaccbffa96518a/covid-19-vaccination-barn-12-ar-sverige.pdf

 63. 63

  @57 Sinikka,
  Tror det resonemanget är ganska så osäkert. Länder och myndigheter tar ju det säkra före det osäkra även om vaccinerna bara anger 75% effektivitet – och nu är vi på vår tredje dos…
  Tror dock att många friska kan åka dit som jag tycker anges och som jag tycker bör begrundas t ex här:
  https://www.sorryantivaxxer.com/post/dr-christopher-foley-md-71-dellwood-mn-naturopath-doctor-anti-vaxxer-dead-covid

 64. 64

  @55 Dick,

  Känner inte till nån politiker här i Sverige. Däremot i ”Land of the Free” – USA finns det nog ganska så många. Tyvärr klarar sig även politiker inte från ödesdigra konsekvenser:
  https://ballotpedia.org/Government_official,_politician,_and_candidate_deaths,_diagnoses,_and_quarantines_due_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic,_2020-2021#Diagnosed_incumbents.2C_candidates.2C_and_government_officials

 65. 65

  Det är ju inte fel att även lyssna på dom som vet vad dom pratar om.

  https://www.bitchute.com/video/7XXmStI8VINb/

 66. 66

  Varför får de länder som propagerat för hård lockdown så kraftiga bakslag?
  Vaccinering verkar ju inte vara svaret för att komma tillbaka till normalläge.

  https://mailchi.mp/tomwoods/lockdowneurope?e=96166882a3&fbclid=IwAR1BqwqDgixyu_DExFNACTt6fPDQIOkVTmxXE7Udx1CMrD6ATQH3qR4D26w

 67. 67

  Förlåt, länken i 61 ovan leder vilse. ”Exposé” anländer indirekt och det går inte att
  erhålla en direkt adress. Men försök hos ”follow.it” och ange där önskad adress.

 68. 68
  Eva Wahlbeck säger

  Vad ska man tro om Valneva, tydligen ett vaccin på gång?

 69. 69

  Den indirekta adresseringen kan bero på en strävan att undvika bli raderad, vilket Google tros göra med upplysningar som inte anses önskvärda. Men här har vi sökt upp just gårdagens inslagj, och från det kan man söka vidare, dom har väldigt mycket material.
  https://theexpose.uk/2021/11/12/england-83-percent-covid-deaths-fully-vaccinated/

 70. 70

  @69 Piltson,

  Önskvärda eller inte kanske har att göra med hur information presenteras osv!?
  Onödigt att folk hamnar i samma sits som nedanst ”informationsspridare”
  https://www.sorryantivaxxer.com/
  (ser att en politiker hamnade där för 16 timmar sedan: Doug Ericksen, 52, Ferndale, WA, State Senator,)

 71. 71

  @69 Piltson,

  Bor förresten inte herr Piltson i Tyskland. Verkar hända saker o ting där:

  Berlin förbjuder från och med måndag ovaccinerade människor att besöka restauranger, barer, biografer och andra nöjesställen.

  I huvudstadsområdet kommer vuxna människor också att portas från alla utomhusevenemang med fler än 2 000 besökare, beslutade förbundslandet Berlins styre tidigare i veckan.

  Landet brottas med den högsta ökningen av covid-19-fall hittills. Hälsomyndigheterna rapporterade under torsdagen 50 196 nya upptäckta fall, den fjärde dagen i rad där Tyskland har slagit rekord för nya infektioner.

  Förbundskansler Angela Merkel uppmanade ovaccinerade människor att tänka om i ett videoinspelat tal på lördagen. Hon efterlyser en nationell insats för att bryta den fjärde våg av coronavirus som sveper över Tyskland.

  – Svåra veckor ligger framför oss, och du kan se att jag är mycket orolig. Jag ber omgående alla som ännu inte har vaccinerats: vänligen ompröva det beslutet, sade Merkel i talet enligt Reuters.

  Tyskland har fullvaccinerat 66,7 procent av sin befolkning, vilket lämnar en av tre personer oskyddad.

  Sjudagarsfrekvensen – antalet personer per 100 000 som smittats under den senaste veckan – steg till 277,4 på lördagen, visar data från Robert Koch Institute. Rekordet i den tredje vågen av pandemin i december förra året var 197,6. (TT)

 72. 72
 73. 73

  Stefan,
  Och i Österrike uppmanas nu ovaccinerade att ”hålla sig hemma”. Om det innebär totalt utegångsförbud kan det ifrågasättas under grundlagarna. Åtskilliga av de ovaccinerade har avböjt för att de haft infektionen och besegrat den med eget immunsystem. Det gäller t.ex. Piltson. Det kan upprepas. Det är då inte så lockande att i onödan utsätta sig för en ny dödsrisk. Här en bit från länkat stycke i Expose:

  ”…the vaccinated population accounted for 58% of Covid-19 cases between October 11th and November 7th 2021 , whilst the not-vaccinated population accounted for 42%. However, if we remove under 18’s from the equation, many of whom aren’t eligible to be vaccinated, the figures are far worse for the vaccinated population.”

  Gäller UK. läget kan vara likartat på andra håll, men sånt rapporteras inte i medierna.. Expose kungör att de blivit spärrade av Google och Facebook. Det verkar som om världens folk och deras regeringar och allmänna medier har gått på en propagandakampanj lanserad av dem som tillverkar dessa ”vacciner”..

 74. 74

  @ 62 Stefan

  Det står tydligt att man vet att risken för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och/eller inflammation i hjärtsäcken (perikardit) är ökad hos barn om man ger barn vaccinerna. Det står också tydligt att det är okänt hur vaccinrelaterad myokardit utvecklas på lång sikt. Det är okänt! Hur är överlevnadsprognosen på fem år? Den är okänd. Tio år? Den är okänd. Och i nästa andetag: ”Vaccinerna är säkra och effektiva, och så länge barnen vaccineras för sin egen skull anser vi att vi uppfyller barns rätt till en god hälsa och att nyttan överväger riskerna.”
  Barnen själva tror att de måste vaccinera sig för att ställa upp på samhället. Det har de lärt sig på SO:n när de har tittat på ”Lilla Aktuellt”. De har klart för sig att Covid-19 inte är särskilt farligt för barn. De gör detta för att skydda fullvaccinerade mormor och för att skydda sina fullvaccinerade lärare. De läser inte den senaste svenska studien som säger att efter 7 månader är skyddseffekten inte längre 75%, utan noll. Om de hör talas om hjärtfel så får de höra att det bara är lite ”ont i hjärtmuskeln”.

 75. 75

  73 Ewa,

  Håller som sagt med dig.
  I en TV interview för nån månad sedan försvarade barnläkaren mm vaccineringen av barn.
  Kanske maila hnm?
  https://medarbetare.ki.se/people/petter-brodin

 76. 76
  Nisse Hult säger

  Vart tog uttrycket ”fullvaccinerad” vägen?

  Någon som vet?

  Hur skall FHM & Co pudla sig igenom detta är för mig en gåta

  Kommer ”vaccinpass” att återtas nu?

  Tillbaka till ruta ett?

 77. 77
  Christer Kamb säger

  # 2 Borttagen video på YT med Peter Doshi BMJ

  För er som inte han se videon kommer här en ny länk;

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/15/pfizer-whistleblower-scientific-fraud.aspx

  Doshi är en av de mest respekterade personerna inom den medicinska vetenskapens forskningsjournaler. När t.o.m han plockas bort är vi på ett brant lutande plan gränsande till synlig korruption för censur ( han är dock ej ensam bland sådana personer). Orsaken är förstås medias avtal med regeringar och WHO där varje åsikt/fakta som går emot WHO’s påståenden (styrda av bl.a Wellcome Trust och Bill Gates) inkl ”Safe and Effective” förhindras att nå ut till allmänheten.

 78. 78

  Flera statistiska data tyder på att man kan bära på infektionen utan att sjukdomen bryter ut men att man då trots detta kan sprida smittan till andra, på vilka den mycket väl kan bryta ut. Och detta vare sig man är vaccinerad eller ovaccinerad! Därav nu den ”fjärde vågen” här i Tyskland.
  Ett oroväckande läge. Vi minns ju Typhoid Mary. Det var en kokerska i New York som själv aldrig blev sjuk sjuk men trots det infekterade ett femtital personer med tyfus, varav nio dog.
  Till slut spärrade man in henne i karantän på en ö intill Manhattan. Där blev hon kvar i 23 år tills hon dog 1938. Läs här om henne:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Mallon
  Ön finns kvar, numera obebodd. Den är den den största sevärdheten i New York, menar vi här. Men man får inte gå iland utan speciellt tillstånd. Här den stuga där hon måste bo, karantänsjukhuset Riverside Hospital och diverse andra ruiner på ön:
  https://www.google.com/search?q=north+brother+island&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-6c6V4pz0AhXEgf0HHZ-5B8AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1144&bih=635&dpr=1.5
  Om jämförelsen stämmer, så sitter vi i ett ödesdigert läge. De nödgodkända ”vacciner” som hittills presenterats tycks ju bara ha kortvarig effekt. Måste alltså alla kanske tvingas på en ”uppfriskning” varje halvår resten av livet? Vilka ruiner kommer Covid19 isåfall att lämna efter sig?
  Så låt oss hoppas att den inte stämmer. Men nog hade det väl varit bättre att från början propagera för individens egen immunitet än för dessa bristfälliga ”vacciner”.

 79. 79

  Och som slutkläm på historien om Typhoid Mary kom dagens inslag från Exposé, ett statistiskt resonemang, som visar att
  1. de vaccinerade representerar en större andel av nya allvarliga Covid-fall än de ovaccinerade och
  2. att vaccinationerna tycks försämra individernas eget immunförsvar.
  Här en bit av sammanfattningen på slutet:
  ”…the fully vaccinated have a much higher hospitalisation-fatality rate and the projected hospitalisation-fatality rate is predicted to be up to 241% higher in the fully vaccinated than the unvaccinated this coming winter.
  This … cannot be explained away by the fact that the vaccines are ineffective, but can only be explained by the fact that the vaccines must make the recipient worse and do this by decimating the immune system.
  …UK Health Security Agency have admitted the fully vaccinated are much less capable of producing N-antibodies following infection… However, this wouldn’t explain the decimated immune system performance in the fully vaccinated compared to the unvaccinated.”

  Hela texten här;:
  https://theexpose.uk/2021/11/16/are-the-fully-vaccinated-developing-covid-19-vaccine-induced-acquired-immunodeficiency-syndrome/

 80. 80

  Dagens bidrag från Exposé handlar om en mystisk ökning av barnadödligheten sedan man börjat
  vaccinera dem mot covid-19:
  https://theexpose.uk/2021/11/17/57-percent-increase-in-deaths-among-young-girls-over-12-since-covid-vaccine-roll-out/

 81. 81

  Sedan tre månader bildar de som vaccinerats en majoritet av dem som läggs på sjukhus med Covid-19, skriver nu Exposé och hänvisar til offentlig statistik:
  https://dailyexpose.uk/2021/11/18/91-percent-covid-19-deaths-among-the-fully-vaccinated/
  Det är kanske inte så överraskande, eftersom de som vaccinerats ju bildar en allt större andel av befolkningen i stort. Men nog bör det få oss att fundera över i vad mån dessa s.k. vacciner kan vara värda den propaganda de ägnas av både myndigheter och medier.
  Det var statistik av denna typ som engagerade dem i “Läkarupproret“, och altmer sådant dyker efterhand upp tack vare Exposé.

 82. 82
 83. 83
 84. 84

  Vaccinet är effektivt och säkert…..eller?

  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

 85. 85

  Nej, Exposé kommer varje dag med nya officiella data som tycks antyda nåt annat, Här är en del av dagens skörd:
  https://dailyexpose.uk/2021/11/23/dr-vernon-coleman-we-finally-have-medical-evidence-that-administering-a-covid-19-vaccine-is-murder/
  Abonnera på dem om du vill veta mer. Deras snack om den allmänna mortaliteten efter Covid-vaccinarering stämmer med vad en fransk l’äkare (Hennepin?) , meddelade redan för ett år sedan, men han försvann sedan från Google.

 86. 86

  Vi lever ganska långt ifrån en perfekt, svart-vit värld där bl a vaccinen bara kan utlova 75%.
  Sannolikt hade personer som valt att inte vaccinera sig och sedan avlidit i Covid haft betydligt högre chans att ha överlevt om de hade valt att vaccinera sig, oavsett väldigt ovanliga biverkningar i olika grad.
  Tänker f.n speciellt där barn blir föräldralösa pg a föräldrar som inte vaccinerar sig och sedan går bort i covid.
  https://duckduckgo.com/?q=mother+of+*+dies+in+covid&t=ffab&ia=web
  Läs även på https://www.sorryantivaxxer.com/
  Som även den är ”lätt” att konfirmera och som visar på en otäck verklighet där åsikter tycks vara viktigare.

 87. 87

  Ja men nu handlar publikationen om allvarliga hjärtrelaterade biverkningar hos en population som tydligen löper större risk för allvarliga biverkningar av vaccinet än allvarlig sjukdom i Covid-19.

 88. 88

  För Finland, gissar på nåt liknande för övriga länder: Ursäkta för formateringsproblematiken nedan!

  https://www.fimea.fi/web/sv/om_fimea/coronavirus-covid-19-/coronavaccinernas-inrapporterade-biverkningar

  Antalet behandlade anmälningar 16.11.2021 (uppdaterad 18.11.2021)

  Vaccintyp (produktnamn) Totalt antal anmälningar Icke-allvarliga anmälningar Allvarliga anmälningar * Antal givna doser (THL)
  mRNA-vaccin Comirnaty 3791 1057 2734 6 640 318
  mRNA-vaccin Spikevax (Moderna) 826 283 543 1 033 041
  Adenovirusvektorvaccin Vaxzevria (AstraZeneca) 1112 317 795 553 457
  Sammanlagt 5686** 1654** 4032** 8 226 816

 89. 89

  I Sverige med ~10 miljoner och inte speciellt korrupt osv torde det vara ganska enkelt att ta fram hyfsat tillförlitlig statistik.

 90. 90

  Fundering betr. siffrorna…handlar det om totalt antal inrapporterade fall eller hittills behandlade fall? Jag läste länken och tabellen men förstod inte vad som avses.
  Om det är behandlade fall, hur många totala fall rör det sig om och om det är totala fall så säger statistiker att det är, i bästa fall, 10% av biverkningar som rapporteras in.

 91. 91

  Av 8 226 816 doser är det 4032 anmälda allvarliga

  Biverkningsanmälningarna behandlas i prioritetsordning
  De allvarliga biverkningsanmälningarna prioriteras i behandlingen och informationsutbytet mellan Fimea, Europeiska läkemedelsmyndighetens databas Eudravigilance och innehavaren av försäljningstillståndet för vaccinet. Prioriteringen och bedömningen av anmälningar och eventuella signaler som följer av dem sker på medicinska grunder, dvs. den baserar sig inte enbart på anmälarens bedömning.

  Var nåt liknande för Sverige

 92. 92

  #91 Stefan
  Tack för klargörandet, men hur görs en medicinsk bedömning av en anmälan då?
  Träffar medicinsk expertis patienten för att fastställa ursprunget till problemet (sker det provtagning t.ex) eller är det godtycklig bedömning utifrån någon mall?

 93. 93
  Nisse Hult säger
 94. 94
 95. 95

  Lyssna på samtalet mellan Sven Roman och Sebastian Rushworth om vaccieringens effekter:
  https://www.youtube.com/watch?v=Y5hDA9LumPI
  Efter vaccinering högre allmän dödlighet – stämmer med Hellepins redovisning av sex länder, numera raderad från Google. Och på sikt dessutom sämre naturligt imunförsvar för den vaccinerade befolkningen.

 96. 96

  #94 Stefan
  Jag antog bara att du visste utifrån ditt svar i #91 men det var tydligen inte din egen text.

 97. 97
  Eva Wahlbeck säger

  #90
  Längre ner på Fimeas sida står det: ”För närvarande finns det 13800 anmälningar om coronavaccin som väntar på noggrannare bedömning. 540 av dem är allvarliga, främst enligt klassificationen gjort av anmälaren”.

 98. 98
  Eva Wahlbeck säger

  #90
  Så det handlar tydligen om antalet behandlade fall. Invecklat dethär.

 99. 99
  Eva Wahlbeck säger

  En liten rättelse, det ska vara ” antalet behandlade anmälningar”.

 100. 100

  Eva W
  Ja det är inte lätt att hänga med i svängarna.
  Hur relevant är klassificationen om det är anmälaren som gör det?
  Är det förbehållet medicinsk personal att göra anmälan eller kan vem som helst göra anmälan och hur subjektiv är bedömningen?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.