Kor räddar planeten

Krönika av Göran Sjöberg   Professor Göran Sjöberg

Kor räddar planeten

Som vanligt är detta en krönika som inspirerats av en bok jag nyligen läst och som titeln på den här krönikan antyder handlar det nu om hur vi med hjälp av kor möjligen kan rädda vår jord från den omfattande förstörelse som det moderna jordbruket med sina monogrödor åstadkommer. Boken heter ”COWS SAVE THE PLANET” och är skriven av Judith D. Schwartz.

Tyvärr har jag själv med tiden tenderat att se vår framtid i allt mörkare färger och behöver därför läsa böcker som den här för att inge mig lite mer hopp om en ljusare framtid. Jag tror med Lars Bern att liten grupp superrika människor, oligarker, på alla sätt försöker styra världen för sina egna syften i kraft av den rent ofattbart stora ekonomiska makt de äger. Makten över matproduktionen är då deras främsta styrmedel genom företag som t.ex. Monsanto/Bayer. Nyckeln till makten över världens matproduktion går nu via våra ettåriga monogrödor som vete, soja och majs med genmanipulerat patenterat utsäde. Till skillnad mot alla normala utsäden, är dessa modifierade så att de tål att kraftigt besprutas med jordbruksgifter, pesticider, och i dagsläget är det främst glyfosat med storsäljaren Roundup som gäller men värre gifter och nya GMO-grödor finns redan ute på marknaden. Grundidén är att man på detta sätt kan ta död på allt ogräs utan att skada själva grödan och detta fungerar bra ända till naturen slår tillbaka med ogräs som även de blir resistenta mot gifterna.

Jag har en lantbrukarvän som tyvärr sedan länge är infångad i detta ”normala” jordbrukssystem men nu är för gammal att bryta sig ur detta och satsa på en giftfri organisk odling. Han berättar att det ständigt dyker upp resistent ogräs som tvingar hon att använda nya ”cocktails” av jordbruksgifter som jordbruksindustrin så gärna förser honom med men till höga kostnader.

Med Lars Bern tror jag att det enda som kan bryta detta system är de fria marknadskrafterna när de flesta gräsrötter skyr dessa cancerframkallande gifter som smyger sig in i våra livsmedelskedjor. Har man som många av oss LCHF-are gjort beslutat att undvika den kolhydratstinna mat som gör oss sjuka framträder snart en ”ruskig” helhetsbild av vår matproduktion där vi inser att vi också blir förgiftade av pesticiderna på många olika plan. Sjukdomar som cancer, fetma och diabetes men även havererade matsmältningssystem och skador på centrala nervsystem som ADHD och autism har dramatiskt ökat i takt med den ökande användningen av jordbruksgifter och införandet GMO-grödor. I denna belysning förstår man också den enorma ökningen av försäljningen av ekologiska produkter vi noterar idag trots att dessa produkter ofta har ett rejält högre pris. Det säger något om den ökade misstron hos allmänheten trots myndigheternas ständiga försäkringar om att jordbruksgifterna som smugit sig in i våra matvaror och i allt högre koncentrationer är helt ofarliga.

Någon kanske fortfarande minns den representant för en tillverkare som själv trodde på det ofarliga och som, för ganska många år sedan, inför TV-kamerorna tog en klunk av det växtgift de tillverkade och senare gick bort i cancer. En annan representant utsattes nyligen av en TV-reporter för en liknande provokation efter att ha hävdat just det ofarliga i sin produkt men när reportern då ställde fram ett glas vägrade dricka ur det med motiveringen: ”Du tror väl inte att jag är någon idiot?”

Vad som däremot inte är lika uppenbart för de flesta är att livsmedlens näringsvärden har försämrats under det senaste århundradet genom att våra jordar har utarmats på livsviktiga näringsämnen, mineraler (t.ex. magnesium, kalcium, mangan, järn, selen och koppar) som förkommer i låga koncentrationer och att jordbruksgifterna sedan gör att de inte heller kan tas upp ordentligt av växterna för att jordens eget ekologiska system har förstörts. Vi hör ständiga försäkringar av vårt Livsmedelsverk om att den industriella mat som vi utsätts för är ”fullvärdig” men återigen finns en allmän misstro hos marknaden mot dessa försäkringar och som driver oss till att uppsöka lokala producenter där vi själva kan övertyga oss om matvarornas naturliga kvalitet. Marknadskrafterna gör att producenterna svarar på konsumenternas krav och idag finns t.ex. många ”Gröna Gårdar” i Västsverige som garanterar att korna inte har utsatts för någonting annat än vad de är anpassade till, dvs. grönt obesprutat gräs och örter.

Det hela kan enkelt sammanfattas i att en frisk jord producerar friska livsmedel som även gör djur och människor friska. Den lantbrukare i Östersund som jag köper mitt gräsbetade kött hos berättade för mig att när han satsade på ett giftfritt jordbruk och utan kraftfoder till sina kor försvann också alla veterinärräkningar. En frisk jord innebär också att mängden organiskt material i jorden med tiden ökar och där den mikro- och makro-biologiska mångfalden också ökar med tiden.

Boken jag just nu läst, och som gör mig mer positiv inför framtiden, handlar just om hur man kan skapa en frisk jord med hjälp av betande kor. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt till samspelet mellan de betande djuren och det gräs de betar men inte minst om hur den biologiska aktiviteten i själva jorden kan påverkas positivt genom tillförseln av organiskt material. Förhållningssättet bygger på den princip som Alan Savory kommit fram till efter sina livslånga erfarenheter av djurlivet på Afrikas savanner och sedan egna experiment i stor skala. Grundtanken är att gräs ska betas intensivt under kort tid av täta djurbestånd. Djuren trampar då ned mycket organiskt material i jorden och gödslar samtidigt marken men djuren tillåts inte beta så länge att de skadar återväxten. Djuren drivs sedan till nya friska gräsmarker och den betade gräsmarken lämnas för att återhämta sig vilket den gör med bravur om den får möjligheten.

I ”COWS SAVE THE PLANET” beskrivs hur en omfattande verksamhet enligt dessa principer bedrivs i norra USA, i Dakota, som ligger i den amerikanska mellanvästern. Här talar vi om många tusen hektar och många tusen djur i ett regnfattigt område.

Som sagt en uppmuntrande läsning för alla som liksom jag tenderar till att drabbas av misstro till vår mänskliga framtid.

För övrigt läste jag nyligen att Mac Donalds verkar vara inne på samma linje som Savory.

Comments

 1. 1

  Har länkat vidare till kosdoktorns forum och skapat en ny tråd.

 2. 2
  XMargareta säger

  Verkar vara en mycket intressant bok om intressant metod.

  Återigen påminner jag dig om, att SNF ( Svenska Naturskyddsföreningen ), som ju bl.a. är en bra megafon, borde vara intresserad av sådant innehåll.

  Om du inte redan gjort det, berätta gärna om boken för dina SNF-kontakter, som förra gången, då du skrev en motion till deras årsmöte för några år sedan, om liknande ämne.

  Hittills har ju SNF mest spridit koskräck, pga metanavgången från kor, men jag tror att ekvationen kan se helt annorlunda ut om man talar om det slags kohållning, som Savorymetoden och boken du skriver om handlar om.

  Det bör i alla fall undersökas hur klimatpåverkansevationen ser ut.
  Jag tror inte det gjorts?

 3. 3
  Göran Sjöberg säger

  XMargareta,

  Jag är engagerad i SNF och sitter i också den lokala styrelsen i Trollhättan och ser precis det du ser men gör vad jag kan. Tillsammans med en annan medlem i styrelsen som är kraftigt engagerad i Permakultur lyfter vi fram denna, den mest grundläggande, naturskyddsfråga och hade tillsammans nyligen en föreläsning på centralbiblioteket.

  Problemet är att man inte når ut så långt, mer än till ett tjugotal åhörare i detta fall. Detta gör också att man inser, inte bara hur viktiga media som tidningar och TV är, utan också hur korrumperade de har blivit av de industriintressen som skapat den ekologiska katastrof vi befinner oss i.

  Jag ska nu skicka min krönika till styrelsemedlemmarna – vi är sju stycken lokalt.

 4. 4
  XMargareta säger

  Så bra!

  Underskatta inte spridning via nätet.
  Det är också från denna blogg ordet kan spridas.

  Därför är det bra, att det också här finns meningsutbyten i ämnet.

  Permakultur är jätteintressant.

 5. 5
  sten bjorsell säger

  ”…när han satsade på ett giftfritt jordbruk och utan kraftfoder till sina kor försvann också alla veterinärräkningar.” Även hästägare bör tänka till!
  Mycket uppfriskande läsning från dig Göran!
  Har nu köpt Kindleversionen och börjar läsa senare idag!

  Intressant att McDonalds blivit intresserade av riktigt kött istf det tveksamma dom säljer idag.
  Vem vill äta antibiotikabemängt kött från djur som ätit besprutat gräs och kraftfoder som förstör våra jordar och vattendrag och därigenom hela planeten?
  Naturligtvis ingen. Men tack vare ett förljuget MSM och förljugna lantbruksprofessorer och livsmedelsverk känner alla inte till hur dåligt det är. En del tror t.o.m. på Monsantos lögner att maten inte räcker till utan industrijordbruket och ”de nästan ofarliga giftresterna” är ”nödvändiga”.
  För Bayer och Monsanto är gifterna ”nödvändiga” men knappast för oss andra.

  Om McDonalds verkligen har planer på detta, och klarar övertalningsförsök av Bayer/Monsanto, betyder det att enorma arealer snabbt skulle återgå till kol-, jord- och vattenbindande obesprutade och ej längre konstgödslade marker. Enorma landvinningar även för omgivande vattendrag och fiske! Men jag hittar inga artiklar om dettta. Alla bör gå och fråga i McDonalds om dom vet när dom får in riktigt giftfrit kött.

 6. 6
  Göran Sjöberg säger

  sten #5

  Jag kommer nu inte ihåg var jag nyligen såg denna koppling till MacDonalds och när jag nu sökte hittade jag som du ingenting men det dyker nog upp genom vårt ”fantastiska” internet. Inte minst borde MacDonalds slå sig för bröstet skulle jag misstänka.

  På min sökning blev det ändå klart att det inom den ”etablerade” djuruppfödningen finns ett nyvaknat intresse för att utnyttja de uppenbara ekonomiska fördelarna med ett holistiskt jordbruk byggt på Savory’s betesprinciper.

 7. 7

  Jag har gjort en klimatpåverkansanalys för grönbetesdjur!

  Djuren äter biomassa, gräs,örter, buskar, sly, blad och bark. Biomassa skapas genom fotosyntesen. Där växten genom solens energi binder luftens kolatomer och skapar en glukosprodukt.

  När sedan denna biomassa blir uppäten och syret tar slut så börjar glukosen jäsa och gör om kolet till metangas. Denna metangas återvänder till den luft dess atomer kommer ifrån. Djuret bidrar med noll (0) kolatomer!

  När det blev känt att grönbetesdjur lever inom Naturens kolcirkel. Så handlar den egentliga diskussionen om kolet i luften eller den kortlivade men mer potenta metangasen. Och metangasen beter sig inte som vetenskapen förväntar sig och en ny förståelse för metangasen i atmosfären utforskas i detta nu.

  Grönbetesdjur, dubbelt så många eller hälften av vad vi har, har noll poäng i klimatpåverkan!!!

  Till och med stallade djur som lever på kraftfoder bidrar med noll i klimatpåverkan. Eftersom bonden odlar nytt kraftfoder varje år. Det går också runt.

  NEJ, flyg google maps/satelite och titta på vad vi gjort med vår planet för att alla djävlar ska äta vegetabilier. Trots att det inte är nyttigt!

  All klimatpåverkan, förutom olja kol och gas (underjordens kol), kommer från plogen och harven. Liksom arters utdöende. Liksom människors och djurs sjukdomar.

  Sluta äta växter från monokulturer, era skurkar!!! Köp inga blommor heller, eller bomullskläder. Det enda jag kan tolerera är ekologiskt kaffe.

  För övrigt så när Descartes var som mest hysterisk över sin tids vetenskapliga grumlighet (alkemi). Så klev en ängel fram och sade att endast det som är mätbart och repeterbart ska kallas vetenskap. Efter det skapades den moderna vetenskapen!

  Detta är faktiskt sant.

 8. 8
  Boel Engborg säger

  Tack Göran Sjöberg för din krönika! Jag håller med om allt du skrev. Har lagt boken i varukorgen hos adlibris och ser fram emot att senare läsa den. Sorgligt nog finns det ganska många bönder här omkring där jag bor som bara tror på konstgödsel och Roundup osv. Om man säger att det finns alternativ som ej utarmar jorden, dvs ekologisk odling, då går dom i taket och framför åsikterna om väldsvält mm.

  Ja det var lite kort, men tack än en gång och fortsätt du och Lars Bern och många andra och kämpa för en bättre värld!

 9. 9
  Göran Sjöberg säger

  George W.,

  Det ”livsexperiment” du håller på med är i mina ögon beundransvärt!

  Och det du säger stämmer med vad jag själv förstått!

  Ordet vetenskap är för övrigt ett ”lurigt” begrepp och som ständigt missbrukas men enligt min mening är alla uppfattningar som stämmer väl överens med verkligheten vetenskap. Själv tror jag inte på något ”övernaturligt” även om jag uppskattar den julgran som nu lyser så vackert i vårt vardagsrum.

  Vi blir ständigt dragna vid näsan av våra myndigheter och inte minst vad det gäller växthusgaser och klimatpåverkan. I boken som jag nu läst gör man upp med koldioxiden som man i det stora hela visar har en minimal inverkan på vårt klimat vilket är min egen uppfattning i denna fråga idag. Istället pekar man på hur vårt missbruk av jorden är den verkliga klimatboven. Det är vattnets kretslopp som är den viktigaste faktorn.

 10. 10
  XMargareta säger

  Vid tillverkning av kvävekonstgödsling åtgår mångdubbelt mer energi, än den merenergi i skördade växter denna extra kvävegiva ger och i monokulturer uppstår behov av ogräsbekämpning.

  All fosfatgödsling ger kadmiumtillskott till jorden.

  Plöjning ger avgång av matjord och kolföreningar till luften.

  Användning av jordbruksmaskiner och långa transporter ger tillskott till energiåtgång, vilket ligger bakom resonemanget om att man skall konsumera närproducerat och mer småskaligt.

  Den biologiska mångfalden går ner i landskap med monokulturodling, men ökar i betade landskap.

  Resonemanget, som Georg W ovan gör med kolets kretslopp vid naturbete, är även jag med på.

  Att konsumera animaliskt fett, för hälsans skull och dra ner på kolhydrater av samma skäl, skulle också tala för mindre mängd storskalig växtodling.

  Mot ovanstående resonemang brukar anföras att om vi återgår till ekologiskt, småskaligt och närproducerat, (även med så stor del naturbete, som möjligt?), så skulle en stor (större delen?) del av antalet nu levande människor behöva svälta ihjäl, därför att då skulle den matmängd, som i så fall kunde produceras inte räcka till.

  Så förutom klimatresonemang och annat miljöresonemang, så finns resonemang om mattillgång.
  Det är därför jag skulle vilja se ett helhetsgrepp på ämnet.
  Gärna med samvetsnoga forskare, utan koppling till sk ” vested interests.”

  De försök, som jag vet görs med permajordbruk är verkligen intressanta

 11. 11

  En bra bok med helhetsgrepp i detta ämne, om mattillgång, hur jordbruk borde bedrivas globalt o.s.v. tycker jag är ”Den stora ätstörningen – maten, makten, miljön” av Gunnar Rundgren.

  https://www.bokus.com/bok/9789170378850/den-stora-atstorningen-maten-makten-miljon/

  (Han har även en givande blogg i dessa ämnen: ”Trädgården Jorden”.)

 12. 12
  Elisabeth G säger

  Kan bara instämma med ovanstående debattörer.

  När det gäller att maten inte skulle räcka till tror jag att detta är ett hitte-på-argument. Enligt min erfarenhet går det åt betydligt mindre mängd mat när man äter LCHF. För att kunna äta mycket behöver man äta kolhydrater. Numera skulle jag aldrig kunna göra ett traditionellt julbord ”rättvisa”. Äter jag rätt saker blir jag mätt på väldigt lite.

 13. 13
  sten bjorsell säger

  Georg W. ”Stallade djur” har vanligen en klart negativ inverkan på klimatet åtminstone när dom som är vanligt äter kraftfoder odlat med konstgödsel. Åkerbruk med konstgödsel bidrar dessutom till algbildning som dödar fisk på fler än ett sätt. Först brer dessa alger ut sig på ytan så att ljus till den naturliga näringskedjan i vattendrag och sjöar reduceras så att det blir betydligt mindre liv som så småningom skulle blivit fisk, inklusive lax.
  Och när algerna dör och faller till botten kan de ofta göra slut på syret lokalt så att de fiskar som överlevt knappheten på mat får svårt att leva äverhuvudtaget. Och sedan, när syret på botten är slut bildas faktiskt snart metangas! Den bubblar kvickt upp och ”försvinner” då den är betydligt lättare än luft. Ca 0.7 jmf med 1.3, täthet.
  Det kan ha varit när Monsanto och Bayers forskare upptäckte de enorma kvantiteterna metangas som döende alger producerar som man skickligt avledde genom att börja prata om hur farliga kossorna var pga deras metanutsläpp. Ett vanligt knep. Anklaga först istället för att bli anklagad.
  Men all den algbaserade metangasen kommer från konstgödsel både direkt och indirekt genom onaturlig ackumulation av svin- och koskit via utsläpp på åkrar utan humus som inte kan gottgöra sig skiten utan den istället rinner bort tillsammans med konstgödseln i osynliga täckdiken och istället bokstavligen skitar ner vattendragen nedanför.
  Att detta får fortsätta när metoder som producerar mer kött och bättre jord utan utsläpp på samma ytor vittnar om att de flesta lantrbuksskolor och universitet är köpta av en industri som bedrar för att kunna fortsätta sälja livsfarliga produkter.
  Man indoktrinerar lantbrukarna med att ”maten inte skulle räcks till” utan konstgödsel, besprutning och GMO. Var finns de vetenskapliga studier som visar att detta är sant? Jämfört t.ex med Alan Savory, Gabe Brown och nu en mängd amerikanska farmare som vänt ekonomiskt nästan hopplösa gårdar till vinstgivande välproducerande enheter genom smart jordbruk utan utgifter för konstgödsel, giftbesprutning, plöjning eller bevattning.

 14. 14
  XMargareta säger

  sten bjorsell

  Just så.
  Naturgödsel behövs om man inte konstgödslar

  Mainstream-lantbruksivrare brukar då hävda, att om man stallgödslar, så blir det i stort sett samma läckage från åkrar.
  Och brukar man hävda, att om man konstgödslar, så kan man exakt anpassa givan.

  Fast om man då
  1. Har humusrik jord, som det bl.a. blir med naturgödsel.
  2. Har våtmarker o annan vegetation på ”vägen.”
  3. Förstås har så mycket naturbete man kan.
  Så hämmas läckaget.

  Kvalitativt resonemang det där, men kvantitativt, dvs med belagda data… finns det?
  Skulle nog behövas.
  Under tiden hejar jag på permakultur.

 15. 15
  sten bjorsell säger

  XMargareta Har inga direkta siffror. Men att Gabe Brown i North Dakota lyckats öka humushalten mätt som ”soil organic content” från 1.8% till over 6% i snitt och till över 10% lokalt indikerar inte förluster genom avrinning! Hans jord, som vid 1.8% humus kunde acceptera 15 mm regn i timmen absorberar idag över 10 ggr mer, alltså över 150 mm i timmen. Vatten som lagras. Med ”stallskit” blandat blir det fortfarnade ingen avrinning, bara större kolförråd för växterna som bara torde trivas bättre. Den Svenska åkerjorden lär ligga runt det lågvattenmärke som Gabe Brown startade ut med- Här kan det alltså bli svårt att ”anpassa”. En naturlig följd av den katastrofalt låga mullhalten i väst, i allmänhet, är att man måste reglera dyngspridningen så att den inte sammanfaller med för kraftiga höstregn eftersom den då vanligen följande massdöden på fisk i vattenreservoirer, sjöar och hav kan få opinionen att se kritiskt på jordbruket igen.

 16. 16

  En intressant bok i sammanhanget är ”Grass-fed Nation” av Graham Harvey. Undertitel: ”Getting back the food we deserve”… Någon borde översätta den till svenska!

 17. 17
  sten bjorsell säger

  XMargareta, sammanfattningsvis alltså ingen tvekan om att storleken av näringsläckage beror på
  markens halt av ”organiskt kol” vid given volym, ingenting annat. Men det verkar vara något man inte mäter alls i länder som är starkt influerade av ”modern” industrijordbrukspolitik, som i Sverige. Att vattenhållning ökar samtidigt som gödselhållning ökar är självklart och att det finns en gemensam nämnare kan det vara svårt att veta om man som lantrukare nuförtiden aldrig mätt sin jords halt av organiskt kol. Att konstgödsling gradvis minskar detta mätbara men ofta okända är något som bönder som använder konstgödsel kanske är ovetande om men kanske förstår då gradvis mer konstgödsel behövs för samma effekt, och jorden blir tunnare och lättare rinner av eller ned i täckdikena vid regn, och bäck- och flodvattnet snart blir brunt när det regnar lite mer än vanligt.
  Senaste siffror jag kan hitta från Naturvårdsverket upp till 2007 pekar på 2.4% ’organiskt kol’ i snitt i Svensk åkermark. Resultatet, med nästan genomgående täckdikning, blir helt enorma och närmast osynliga läckage av näringsämnen från åkerjordar. Men också gradvis försämrad buffring av regnvatten för torrsomrar samt ökad risk för katastrofala översvämmningar och landras vid kraftiga regnväder. Inga vackra utsikter.
  Boken Dirt av David Montgomery som ovan refererades till finns även som Kindle och är väl värd att läsa och kan genom insikter hur det gått för tidigare kulturer, både sådana som brytt sig om jorden och andra, likt vår idag, egentligen inte. Det fina med boken är att rönen baseras på sediment vars innehåll med hjälp av moderna geologiska metoder kan läsas som en noggran historia, opåverkad av de som ”skrev den”.

 18. 18
  Rolf Löfgren säger

  Kristina Belfrage SLU, menar att småskalig ekologisk odling mättar fler, tvärtemot den allmänna uppfattningen av stordriftens fördelar.
  https://www.nyatider.nu/smaskaligt-jordbruk-overlagset-det-storskaliga/

  Med fördubblad mängd kor, får och getter som går på naturbete, kan Sverige öka självförsörjningsgraden avsevärt.
  Idag är den NOLL!.

  När vi äter kött och mjölkprodukter från gräsbetesdjur, äter vi förädlad solenergi i dess renaste form. Gräs, örter och lövsly är de effektivaste omvandlarna av solenergi till betesväxter. Våra idisslare svarar för omvandlingen till mat för människor.

 19. 19
  Konsument i Sverige säger

  https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1?start=auto&tab=senaste

  Intressant video – Sista skörden!
  Utan jord inget liv. Inget liv utan jord!

 20. 20

  Från SVT Opinion 2015 av bl a Per Wikholm – lika aktuellt idag.
  https://www.svt.se/opinion/article2946951.svt

 21. 21

  Hon som gjort dokumentärfilmerna ”Den sista skörden” och ”Bieffekten” var med på P1s ”Meny” idag och pratade just om den viktiga matjorden och hur det står till med den globalt och om monokulturer och livsmedelsproduktion.

  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/993607?programid=950

 22. 22
  Göran Sjöberg säger

  Tack för alla intressanta kommentarer och länkar. Det verkar som en del positiva saker händer och allt verkar inte vara mörkt. Håller världen äntligen på att ”vakna upp”?

  Jag hittade nyss boken ”The MYTHS of SAFE PESTICIDES” av André Leu som hade varit borta ett tag i mina bokhyllor och läser nu om den. Det är verkligen en förskräckande bild av den dramatiska ökningen av de skador som jordbruksgifterna ger upphov till som kommer fram i boken så en motreaktion måste till slut inträffa.

  Tidigare skrev jag en krönika om boken.

  https://annikadahlqvist.com/2016/01/05/myterna-om-de-ofarliga-jordbruksgifterna/

 23. 23
  sten bjorsell säger

  Konsument i Sverige!
  Tack för länken till mycket sevärda SVT programmet sista skörden!
  Kul att se att även Gabe Brown var intervjuad i programmet!
  Vi behöver dock många fler sådana program på bättre(?) sändningstider!

 24. 24
  Göran Sjöberg säger

  sten,

  Jag håller verkligen med dig. Ett ”fantastiskt” program. Det är som om jag själv skulle kunna ha gjort detta program.

  Men jag förstår inte logiken bakom att MSM/SVT nu verkligen visar ett program som går emot ”main stream”. Det går ju de facto emot vad Livsmedelsverket hävdar om att våra livsmedel är ”fullvärdiga”. Jag får bara inte ihop ”pusselbitarna”.

  Kan du förklara detta?

 25. 25
  sten bjorsell säger

  Sändningstiden kan ge en liten vink. Det står ”publicerades” Fredag 22/12 kl 16, om det betyder att programmet sändes då. I så fall när de flesta av oss sprang i affärer eller julpyntade. Kan ha bedömts som en ”säker” sändnigstid med så få tittare som möjligt.

  I sammanhanget sökte jag på ”vattenhållning i Svensk åkerjord” och organiskt kol. Det första fanns ingenting på. För det andra uppgavs att endast 5% av Svensk jord ansågs ”dålig”, under 1%. Enligt Gabe Brown ansåg han sin jord som mycket dålig med en kolhalt på 1.8%, och mycket dålig vattenhållning mostvarande en absorbtionkapacitet på 15 mm i timmen, istf 150 mm i timmen vid ca 6%. Det verkar som om jordbruksverket inte vet vad som är bra och dåligt. Bara 18% låg över 3.6% i Sverige!
  Eller, sett på ett annat sätt, om vår åkerjord kunde infiltrera 150 mm per timme (6% organiskt kol) skulle vi knappt ha någon avrinning alls av kväve, gödsel, eller ren jord, vintertid från våra åkrar. Antingen vet jordbruksverket inte vad dom talar om eller också skyddar man medvetet dagens jord- och vattenförstörande konstgödselintensiva industrijordbruk, kanske för att man tror att det är det enda som fungerar! De kanske allra viktigaste faktorerena talar man inte ens om!
  Men en nedsmutsningsskatt på avrinning från åkrar baserad på areal och organisk kolhalt skulle kunna rätta till dagens situation på mindre än 10 år. T.o.m vild lax skulle då kunna leva i många av våra vattendrag igen!

 26. 26

  #24 Göran Sjöberg och alla andra som vill veta mer om hur bra det är med idisslande djur – hur fantastiskt de omvandlar grönska som är otillgängligt för människan till högvärdig näring för människan.
  Från YouTube av Dr Peter B? Finns också hos Kostdoktorn med svensk text. Upplysande och humoristiskt!
  https://m.youtube.com/watch?v=cRmwobXCc4c&ebc=ANyPxKoT8hji3GAfmmiFWkaK5FYNgruA2aS0SSbppHWo619eqxB03Cf1Pj3hRZpJ0tiUiaXVwIe9cHdGr01a2vBdibT0Pssm8Qfor

 27. 27

  Läkaren heter Peter Ballerstedt.

 28. 28
  Jonas Wangsten säger

  SNF är mycket väl medvetna om det betande djurens fantastiska egenskaper. Jag har pratat med de ansvariga på riksnivå ett flertal gånger. Både enskilt och i debatt. Dock är det inte PK att erkänna för dem.

  Trots detta så publicerade de en lång text av mig på sitt jordbruksnätverks sida för 5 år sedan. Läs gärna all kommentarer. Texten har sedan publicerats i anpassad form vid ett flertal tillfällen. Bland annat på SVT Debatt där den är den mest delade texten någonsin.

  https://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/2013/01/23/om-jordbruk-och-kott-ur-ett-klimat-och-energiperspektiv/

  https://www.svt.se/opinion/article6418335.svt

  Hälsar Jonas Wangsten

  Ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare

 29. 29
  Göran Sjöberg säger

  Jonas #28

  Det är min erfarenhet av SNF också.

  Jag fick igenom en motion utan vidare vid förra riksstämman vilket förvånade mig. Den var dock ”betad” med koldioxidfrågan som är väldigt ”korrekt” och verkar genomsyra SNF.

 30. 30
  XMargareta säger

  Jonas W.

  Mycket bra text.

  Är den spridd på annat sätt?

  Då är det ju ett opinionstryck, som behövs och andra handlingar, som gör detta till mer PK.

  Tex att fler SNF-medlemmar kommunicerar.

  Vad beträffar mediegenomslag, så är det visserligen ett vågspel att ha tex okunniga reportrar, som leder medieexponering, men det är väl ändå möjligt att få fram korrekta data, om det finns någon påläst duktig och medieduktig motpol, som kan ställa mot väggen?

 31. 31
  Gunnar Isaksson säger

  Jag kan berätta att min saliga far som föddes 1922 fick vara vallpojke åt korna som gick på skogen. Han berättade att kossorna var förtjusta i vissa örter och svampar. Även min mor berättade att kossorna var tokiga i svampar men de visste vilka de skulle undvika.

  Då gick kossorna på skogen och mådde utmärkt. Kanske vi ska gå tillbaka till detta för att få fin mjölk och friska kossor?

 32. 32
  sten bjorsell säger

  31 Gunnar Isaksson:
  Helt riktigt!
  https://www.op.se/jamtland/ostersund/lyxkrog-forvandlar-fjallkor-till-kassakor
  Se hur Thorsten Laxvik får fram det absolut bästa köttet med hjälp av kor i skog.
  Med rätt val av koras och hjälp-plantering av vissa växter kan korna dessutom gå ute även i snön och hitta maten, som Gabe Brown i iskalla North Dakota visat. Han har valt olika vintertåliga växter som djuren hittar och äter! Ett TV-program visades nyligen också om Norrbete.
  Djur i skogen innebär dessutom omvandling av snårskog till utrymme, gödsel för träd och lägre brandrisk pga bättre fukthållning och mindre sly. Gabe Brown säger också att boskapen trivs beydligt bättre ute i vinterkylan än inne. Samtidigt behövs minimalt med areal om knappt någon behöver avsättas för hö under vintern. Vinst för alla utom kraftfoder-, konstgödsel- och växtgiftförsäljare. Vissa ostar kan man inte få ”rätt smak” på med mindre än att korna äter vissa löv.

 33. 33
  XMargareta säger

  Fjällkor, vilka superkor, som kan gå på så magert bete och ge så fet mjölk!!!!!! : )

 34. 34
  Gunnar Isaksson säger

  # 32 & #33

  Det värmer verkligen i hjärtat att höra era kommentarer.

 35. 35

  Apropå fjällkor. Här finns en bra artikel om dessa kor – och som även på ett mycket konkret och pedagogiskt sätt beskriver fenomenet epigenetik:https://www.fjallko.se/pdf/Fj%C3%A4llkon-nr2-2010-s9-s11.pdf

 36. 36

  Reagerade på den länkade ÖP artikeln.
  8kr/kg för gräsbetad fjällko låter på tok för lågt, nog borde de få 45kr.
  Nedrans kunder som inte begriper och nedrans mellanhänder som tar för stor del av kakan.

  Runt Örebro får vi 20kr för vildsvin och 29kr för nöt och lamm.
  Vildsvin går dock inte alltid att sälja för uppköparna blir inte av med det.
  Det är en underutnyttjad välsmakande viltköttsresurs som skulle behöva få en mer framskjuten placering i mataffärerna.

 37. 37
  Göran Sjöberg säger

  Melker,

  Jag förstår ingenting. Är det levande vikt vi talar om?

  För mitt vildsvin i frysen betalde jag själv 60 kr/kg för köttet direkt till jägaren. Från en vildsvinsfarm betalade jag 160 kr/kg om jag minns rätt. För mitt lamm tror jag det var 70 kr direkt till uppfödaren och för mitt nötkött är det runt 160 från Norrbete.

  Benbuljong på vildsvin är för övrigt det absolut bästa jag smakat.

 38. 38

  Göran,

  Nej, det är slaktvikt.
  Det är dock stor skillnad på det pris som t ex en jägare får betalt av en viltdepå och det konsumenten betalar. Utöver arbetet är det är en del regelverk som kostar och sedan såklart moms.

  Här finns lite att läsa:
  https://www.emvilt.se/submenu/inkop-av-vilt

 39. 39
  Göran Sjöberg säger

  Melker,

  Tack för länken – intressant läsning!

 40. 40
  Göran Sjöberg säger

  Melker,

  Som LCHFare var jag nu tvungen att börja fundera på hur mycket av ett djur som normalt ”går till spillo” med vår ”moderna” syn på vad som är ”mat” på djur. Slaktvikten är det man ”räknar” och det är tydligen djurkroppen utan hud, huvud, inälvor och underben och på ett stort djur är detta ungefär 55% av den levande vikten.

  Hos samerna som levde traditionell tog man tillvara ”det mesta” och med inälvorna som delikatesser. Av blodet gjorde man blodkorv och palt. Märgbenen vara nästan ”heliga” och kokta (inte för länge) åts märgen med vördnad. Det mesta på huvudet togs också tillvara, allt kött och även hjärnan som också den var en delikatess liksom de kokta klövarna.

  Vid modern älgjakt verkar man slänga det mesta utom själva köttet och till och med de fantastiska märgbenen för att nu inte tala om allt blod. Älghudar var en suverän råvara för skinnkläder förr men nu slängs de till rävarna. På ett vandrarhem träffade jag dock för ett år sedan en äldre jaktledare som blev intresserad av vår kokkonst när han såg att vi stekte plättar av renblod. Han berättade, förutom att han själv hade lagt ned 80 älgar, att han gjorde sådana blodplättar på älgblod och blod som han tog tillvara i petflaskor på själva skottplatsen.

  Vi lever förvisso i ett sjukt samhälle när vi bara äter de delar som är de mest näringsfattiga på djuren, muskelköttet, och vem kokar idag det som är nyttigast av allt, benbuljong? Det finns dock några mästerkockar som satsar på sådan buljong men där gäster då betalar en förmögenhet för en mat som egentligen inte kostar någonting om man gör den själv. Har man den exklusiva möjligheten att få delta i ett traditionellt renkok ingår föstås buljongen (då är det förstås köttbuljong) som en viktig del som själva måltidsdrycken med ett en cm fettlager i dricksglaset. En i sanning dryck för ”gudarna”!

  Hur har man lyckats skrämma bort människor från den nyttigaste och godaste maten? Det hela är faktiskt ”perverst” i mina ögon.

 41. 41

  Ja, det har varit ett ganska stort antal år när det knappt gått att hitta inälvsmat i vare sig affärer eller restauranger och det har spridits sig nästan överallt.
  Det är väl bara några nya hippa ”mule till svans” restauranger och några få särskilt intresserade som tillagar hela djuret.

  Jag är själv inte överdrivet förtjust i lungmos eller lever från äldre djur men det blir bra mat till mina hundar.

 42. 42
  Göran Sjöberg säger

  Melker,

  Så sant!

  Levern och njurarna var rent heliga delar av djuren för både eskimåer och indianer. Säljaktlaget samlades omedelbart vid fångsten och medlemmarna delade då på den ännu varma levern. Levern är ju den utan jämförelse näringsrikaste delen på djuret och själva försöker vi få tag på så mycket inälvor vi kan från Norrbete och där levern och njurarna är favoriter. Det kostar ju bara en tredjedel av vad köttet kostar.

  Muskelköttet gav för övrigt indianerna till sina hundar i första hand.

  Vår värld är idag ”knäpp”!

 43. 43
  Göran Sjöberg säger
 44. 44
  Elisabeth G säger

  Vanliga affärer är helt hopplösa när det gäller inälvsmat. För 25 år sedan kunde vi köpa grishjärta m.m. i den vanliga ICA-affären utan förbeställning. Nu finns det inget sådant. Ibland finns lever men det är inte ofta.

  Men – vi har hittat såväl en bonde som säljer gräsbeteskossa och en som säljer utegående gris. Hos båda kan man beställa lite allt möjligt.

  Kobonden levererar lådor om 1/4 eller 1/8 kviga men han säljer också, till mycket ringa pris, t.ex. ben som vi kokar härlig buljong på. Jag tror att slaktaren annars bara skulle ha kastat benen. Det är synd och skam att man inte tar tillvara allt som går. Vi måste förvisso döda för att överleva men då är också vår skyldighet mot djuren att äta upp allt som går att äta.

  Hos grisbonden kan man beställa en hel eller halv gris. Vi köpte en halv i höstas. Eftersom det var första gången ville vi testa först och inte köpa för mycket men vi är supernöjda. Vi blev lite förvirrade när bonden frågade om vi ville ha ”biprodukter” också och visste inte vad det var. Jo, det var lever, hjärta, njurar och tunga. BIPRODUKTER?! Klart vi ville ha. Det är ju delikatesser! Med lådan följde också grisatassar. Jag har aldrig ätit det men det ska bli spännande att prova. Såväl mina föräldrar som mina svärföräldrar var mycket förtjusta i det.

 45. 45
  Göran Sjöberg säger

  Melker,

  Jag såg att ni också har en tiding ”Småbrukaren” som verkar vara intressant. Går det att få tag på den tidningen och kanske till och med prenumerera på den?

  Och nu får man också önska alla som deltagit och kommenterat min krönika ett riktigt Gott Nytt År.

 46. 46
  sten bjorsell säger

  Göran 43. Tack, nu hittade jag också artikeln.
  En liten korrektion till mitt inlägg no.5 där jag skrev:
  Vem vill äta antibiotikabemängt kött från djur som ätit besprutat gräs och kraftfoder som förstör våra jordar och vattendrag och därigenom hela planeten?
  Det bör stå:

  Vem vill bjuda sina barn på antibiotikabemängt kött från djur som ätit besprutat gräs och kraftfoder med tillhörande giftrester?

  Gott nytt LCHF-år till dig och alla andra.

 47. 47
  Jonas Wangsten säger

  Göran

  Din fråga om tidningen Småbrukaren var nog riktad till mig. Tidningen ingår i medlemskapet i Förbundet Sveriges Småbrukare. Den är på 32 sidor i färg och utkommer fyra gånger per år.

  Mer info finns på http://www.sverigessmabrukare.se

 48. 48

  Här en som föreläste om vikten av att skilja på gräsätande idisslare, som bygger upp matjorden, och idisslare från feedlots som ätit stor andel foder från monokulturer.
  Och för att kunna driva gräsbaserade jordbruk måste vi också äta så att det möjliggörs.
  8 minuter på konferensen ”EAT 2017”- ”Det verkliga priset på mat”.

  UR-play: https://urplay.se/program/202437-ur-samtiden-eat-2017-det-verkliga-priset-pa-mat

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa