TPP – frihandelsavtal

TPP – Trans Pacific Partnership, är klart att skrivas på.
Obama driver på för underskrift. Men motståndet är stort.

Jag ser inget om GMO i det avtalet?

När demokratin förhandlas bort

 

 

Comments

 1. 1

  Varför är detta viktigt?

 2. 2

  TTP eller TTIP är vansinne. Det tar bort nationernas rätt att bestämma för sig själv. Den tar helt enkelt bort demokratin. Den stora industrin får makten över nationella politiker och regeringar.
  mera info. på min facebook. Pentti.Raaste

 3. 3
  malamatina säger

  Det är skillnad på TTP och TTIP. Det är det senare, som gäller oss i Europa, ”Transatlantic Trade and Investment Partnership”.

  EU och USA håller på att förhandla om ett handelsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som beräknas vara färdigt under 2016. Förhandlingarna handlar inte om ökad demokratiskt inflytande eller skarpare miljölagstiftning, utan tvärtom: TTIP ska ge företag ökade rättigheter att stämma regeringar, och det finns en stor risk att de demokratiska möjligheterna att ha bättre miljöskydd, närproducerad och ekologisk mat i skolor, offentligt ägd välfärd med mera, begränsas kraftigt. Småföretagare och bönder riskerar att slås ut på grund av billig import från USA.

  Nu på lördag är det dags att demonstrera igen mot detta avtal, som är så dåligt känt och omskrivet i Sverige. Här i Stockholm samlas man på Stortorget kl 16.

 4. 4

  @ Pentti Raaste M.D.:
  Kanske har du (ni) rätt. Samtidigt, såg inslaget du länkat till var på rt.com. Rt är Kremls propagandakanal, som lär ha andra motiv än bara att värna amerikanarnas demokrati. Säger rt att det är dåligt betyder det nog främst att det är dåligt för Ryssland.

 5. 5
  Docent Göran säger

  Jag tror att vi betraktar ett väldigt smutsigt politiskt spel organiserat av ”Corporate Power” där vår hälsa är något fullständigt ointressant för de som deltar i spelet. GMO kommer att flöda över världen och inga nationella initiativ kommer att kunna hindra detta.

  Men vad kan man göra?

  Det jag själv kommit fram till är att det kanske kan betyda någonting om man ekonomiskt stödjer gräsrotsrörelser som kämpar mot denna övermakt och då tror jag att en organisation som ”Sum of Us” verkar vara ’hederlig’ och därför kan betyda något på samma sätt som Annikas blog betyder något för vår gemensamma hälsa.

  https://sumofus.org

  Om det blir någon demonstration i Göteborg mot TTP (och TTIP) nu till helgen som i Stockholm ska jag försöka vara med.

  Jag var ju med i maj när vi demonstrerade mot Monsanto och deras GMO. Det är nog detta företag som också har det största intresset av att TTP och TTIP går igenom och som är mest förödande för vår hälsa på lång sikt.

  Med TTP och TTIP tror jag i princip att demokratin och det nationella självbestämmandet i princip blir döda företeelser i vår värld och endast ett ’spel för gallerierna’.

 6. 6
  ByPass x2 säger

  @ Docent Göran:
  Du har så rätt
  Vill ogärna förstöra denna sajt med politik, men Vän-av-ordning frågar sig kanske:
  ”Men varför har ingen hört talas om detta — varför sägs inget i MEDIA — var är tv:s debatt- och soff-prgrm — varför klargörs inte det här av våra politiker?”
  Svaret är lika enkelt som skrämmande…
  Monsanto — vilken är den största av GMO-aktörerna — ingår nämligen i samma ”grupp” som den vilken t.ex. äger/kontrollerar all media (Main-Stream-Media) samt de flesta Banker (t.ex. Federal Reserve, Goldman Sachs, J P Morgan etc).
  Därför säger vår ”öppna och opartiska” media ytterst lite eller ingenting…
  Denna ”grupp” vill nämligen äga/kontrollera ALLT — World Wide!

  De läsare som är ”vakna” förstår innebörden, några andra kanske blev ”väckta” och börjar se The-big-picture… 😉

 7. 7
  Docent Göran säger

  @ ByPass x2:

  Det är tyvärr väldigt svårt att undvika ’politiken’ när man börjat studera hur vår hälsa påverkas av vad vi äter och speciellt bland oss som blivit sjuka av ’normalmaten’ men när vi satsat på LCHF återfått hälsan. Sådana dramatiska effekter på det personliga planet blir sedan en stark drivkraft för att börja fundera på på vad som egentligen pågår i samhället och försöka göra någonting åt missförhållandena.

  När vi då har känt oss lurade i grunden av etablissemanget är det naturligt att vi började fundera på hur det kunde bli på det sättet och inser så småningom att den internationella mat- och läkemedelsindustrin är helt korrupt och inte drivs av något intresse för vår hälsa på något sätt. (Coca-Cola är kanske typexemplet.) Politiken kommer med nödvändighet in när man blir på det klara med att inget av våra etablerade partier har det minsta intresse av att ta i denna centrala fråga.

  Ju mer man sätter sig in i frågeställningarna ju mer desillusionerad blir man tyvärr och själv ser jag som sagt att det framför allt är lagliga, utomparlamentariska aktiviteter och organisationer som kan få förändringar till stånd.

  När jag nu sökte på TTP dök bland annat följande ställe upp och som visar att det finns en hel del protester runt om i världen men protester som knappast kommer fram i vår vanliga massmedia.

  https://www.popularresistance.org/tag/tpp/

  Internet är, när det är som bäst, fantastiskt för att man lätt kan skaffa sig kunskap och aktivt bilda sig en egen uppfattning om olika saker istället för att passivt låta sig bli ’indoktrinerad’ genom att titta på TV. Med några musklick kan man också beställa intressanta böcker där man kan fördjupa sin kunskaper, en möjlighet som jag själv utnyttjat så flitigt att jag snart måste skaffa fler bokhyllor.

 8. 8
  foie gras säger

  Håller helt med docent Göran – avtalet syftar framför allt till att vidga USA:s marknader internationellt. Ingen ska tro att USA tänker öppna upp på motsvarande sätt för asiatisk eller europeisk produktion. Kolla hur det går till i film- och tvbranschen där USA slår alla rekord i avsiktlig isolationism dvs icke-amerikanska produktioner ges minimal spridning samtidigt som USA drar in enorma vinster på att ha skapat världens förnämsta distributionsapparat. Europa saknar detta tydligen även Asien. Det övertaget missar inte USA
  Heja demonstrationen i helgen mot avtalet. I Europa är motståndet starkt men så är också medborgarmedvetandet långt bättre utvecklat än i det Sverige där staten alltid vet bäst.

 9. 9

  Ni får sluta springa i de ryska desinformationstrollens plogfåror. Vad är det för dumt prat ni för om demokrati?

  Varför skulle ett avtal mellan USA och EU vara till ensidig fördel för USA? Företräds EU av idioter eller korrupta politiker?

  Att GMO inte ingår beror ju på att varje nation inom EU bestämmer självt över om GMO skall godkännas inom det egna landets gränser, bl a Tyskland och Frankrike har sagt stopp. Däremot uppges att Sverige ännu inte har fattat något beslut i frågan.

 10. 10
  ByPass x2 säger

  @ Hans:
  Du frågar:
  ”Företräds EU av idioter eller korrupta politiker?”

  • Ja, EU företräds av lågbegåvade OCH korrupta politiker!

 11. 11
  Georg W säger

  Hans Skrev:

  Företräds EU av idioter eller korrupta politiker?

  Det är det som är den stora frågan? Vilket är svaret, idioter eller korrupta? Något måste det ju vara.

 12. 12

  Trading
  Profit$ over
  People

  🙂

 13. 13
  Docent Göran säger

  Hans Skrev:

  Ni får sluta springa i de ryska desinformationstrollens plogfåror.

  Jag tror inte någon av oss LCHF-are springer i några ryska plogfåror.

  Vi är intresserade av vår hälsa och har efter att ha läst på ordentligt insett att vi inte har någon chans att undkomma t.ex. GMO om man nu inte ens behöver märka produkterna som kommer från USA om de innehåller GMO eller inte.

  Skulle vi kräva sådan märkning efter demokratiska nationella beslut (vilket vi teoretiskt skulle kunna) blir vi fällda i hemliga skiljedomsförfaranden för handelshinder och får sedan betala för den ’skada’ som detta inneburit och som det demokratiska beslutet också kommer att innebära i framtiden (framtida teoretiska förluster) för t.ex. Monsanto och detta kan komma att handla om oerhörda belopp. (Teoretiskt finns demokratin kvar!) Den handfull ’domare’ som avgör detta är handplockade ur en ekonomisk elit och som någon påpekade så skulle vi vanlig dödliga inte ens våga drömma om att få smaka på något av de viner som sådana herrar dricker.

  Det är just detta hemliga skiljedomsförfarande som inte kan överklagas som innebär själva ’nackskottet’ för vårt nationella självbestämmande. Det finns flera intressanta fall internationellt som pekar på vad som kan komma att hända när ett företag stämmer en stat med skiljedom. Fracking i Kanada och Vattenfall med kärnkraften i Tyskland är två exempel.

  Det är bara att läsa på så inser man vad det är frågan om. Tyvärr är hela proceduren kring dessa handelsavtal utan demokratisk insyn så det är bara vad som läcker ut man kan få reda på men det är ändå tillräckligt för få varje demokratiskt sinnad person att reagera.

  För ett par år sedan var jag förstås nog lika naiv som du verkar vara just nu.

 14. 14

  RT, ryska teven, är rysk propaganda precis som SVT är svensk propaganda, BBC är brittisk propaganda, precis som VoA är USA-propaganda. Den som tror bara på västpropagandan blir rätt lätt grundlurad. Vi ser det när det gäller klimat, energi, Mellersta Östern och inte minst när det gäller den ensidiga inriktningen på kolhydrater och läkemedel.
  Beträffande lantbruk, så tror jag det var Lierre Keith, hon med ”the Vegetarian Myth”, som i en intervju sa att främsta dödsorsaken bland jordbrukare i Indien och USA är självmord. Andra har skrivit om det beträffande Indien. I USA döljs siffrorna av att självmorden maskeras som olyckor så att familjemedlemmarna inte ska gå miste om försäkringar. I båda fallen lär det vara en grymma bindningen mellan Big Agro och bönderna. GMO-grödorna är lovande något år. Sedan tar problemen över. För såväl odlare som konsumenter.
  Såvitt jag förstår är Miljöpartiet för TTIP, liksom gröna i hela världen följer i hälarna på en rad megaindustrier.
  Det är inte bara det att Big Agro vill kunna stämma stater som förbjuder vissa saker. Nu lobbar man i EU för att länder inte ska få stifta lagar som är så kallat handelshindrande. Och allt som inte tilltalar Big …. av olika slag är ju handelsindrande.

 15. 15

  Jag hänvisar till mitt tidigare inlägg (nr 9).

  De som nu hävdar att vi företräds av idioter eller av korrupta politiker bör lämna uppgift om vilka som åsyftas, så att särskilt den senare kategorin kan lämnas till de rättsvårdande myndigheterna.

  Till numera Docenten Göran så kanske vi skall koncentrera oss på frågan om huruvida GMO ingår i avtalet eller ej. Den övriga texten är förmodligen skåpmat för läsarna på den här bloggen och bidrar inte till frågans lösning.

  GMO har stötts och blötts. Av den svenska självbilden att döma tycks vi vara de enda som har opponerat oss mot den typen av ”växtförädling” även om det förekommer sådana grödor eller produkter i landet. Sedan tidigare har unionen särskilda regler för GMO med självbestämmande rätt för unionens medlemmar. Även om kommissionen vil ha med GMO finns ingen enighet och förhandlaren Cecilia Malmström har tidigare sagt att den är exkluderad förhandlingarna.

  Av en artikel i gårdagens SvD (5/7) betitlad ”Hårda strider runt GMO-grödor” kan jag inte dra annan slutsats än att GMO fortfarande är utanför ramen för förhandlingarna.

  Sedan ser jag från något inlägg att Östen Undéns kålsuparteori fortfarande lever. Jag trodde i min enfald att Sovjetunionens fall var tillräckligt för att påvisa dess felaktighet. Överhuvudtaget är media i Ryssland i dag hårt statskontrollerat. Det har hänvisats till siten rt.ru, vilket är liktydigt med TV-kanalen RT; tidigare benämnd Russia Today. Det är en kanal som av svenska säkerhetsanalytiker tolkas vara hårt styrd av herr Putin et consortes. Det har även i svensk TV påvisats de sk trollens existens, dvs språkkunniga personer med uppgift att endast producera desinformation. Bl a är de baltiska staterna med sina rysktalande befolkningar måltavla för denna typ av aktivitet, vars viktigaste syfte är att skapa ekonomisk instabilitet mållandet (liksom i Ukraina).

  Jag tycker att den som hängt med kring Ukraina och Krim borde ha lärt sig något om tekniken. Det senaste i propagandaväg är, nu i helgen, en i kretsen i Kreml som i ett inhemskt talk-showprogram påstod att Syrien är ett ryskt home-land (ungefär som Serbien och Kosovo).

 16. 16
  Lars Henrik säger

  Hans Skrev:

  Ni får sluta springa i de ryska desinformationstrollens plogfåror. Vad är det för dumt prat ni för om demokrati?

  Om man enbart får sin information om TTIP och liknande frihandelsavtal från de dominerande svenska mediakällorna får man kanske en ganska snäv bild av vad politiker och folk egentligen tycker ute i Europa om ämnet. Se exempel nedan.

  I t ex Tyskland och Frankrike är kritiken kraftig mot TTIP. Går de i Putins ledband?

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/31/transparency-ttip-documents-big-business

  https://www.ip-watch.org/2015/09/09/german-bundestag-not-happy-about-being-kept-out-of-ttip-reading-room-in-berlin/

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/04/secrets-ttip-corporations-not-citizens-transatlantic-trade-deal

 17. 17
  Georg W säger

  Vi såg alla dokumentären om när Lena Ek kopierade industrilobbyns förslag och presenterade det som sitt eget. Samma ordalydelser. Det är urkundsförfalskning och vi fick ingen transparent ursprungsmärkning. Hon stoppade folkets ansträngningar i frågan. Svenska konservativa toppkvinnor sover med industrin!

 18. 18
  Docent Göran säger

  @ Hans:

  Det är väl ingen nyhet att rysk media är hårt styrd av Putin. Jag själv har aldrig sett någon rysk TV och känner ingen som har gjort det heller. Här hos Annika har jag aldrig läst att någon försvarar Putin eller hans mediapolitik. Jag förstår därför inte varför du ältar detta.

  Det räcker fullt upp med vårt eget mediamörker kring GMO-frågan och TTIP. Det är ju först nu när vi nästan står inför ’fullbordat’ faktum som en debatt över huvud taget har kommit igång.

  Att GMO sedan länge smygs in i Europa på ett lömskt sätt har du helt rätt i. Även om allt fler stater i Europa nu har förbjudit GMO, och fler verkar vara på gång, så är kanske detta bara något som faller USA på läppen om de samtidigt kan få fortsätta exportera sådana grödor och dessutom utan märkning.

  För att uttrycka det milt så är det knappast bevisat att GMO är mat som är ofarlig på sikt, varken för djur eller människor – snarare tvärtom. Även här är det bara att läsa på och när man gjort detta inser man att GMO knappast är någon man vill ge till sina barn eller för övrigt stoppa i sin egen mun. Om tarmarna på djuren som matas med GMO förstörs på några år kan man fråga sig vad som händer matsmältningssystemet hos människor som tvingas äta sådant utan att veta om det eller kunna välja bort under ett helt liv.

  Bortsett från dessa hälsofrågor så anser jag att det är en ren mediaskandal att frågan har skyfflats under mattan under så lång tid med tanke på den oerhörda betydelse som detta frihandelsavtal har för vår demokrati. För ett år sedan visste jag själv inte ens om att hemliga förhandlingar pågått under lång tid.

  För mig luktar detta väldigt mycket ’Putin – media’ – och på långt håll.

 19. 19

  @ Docent Göran:
  Tvivelsutan man sig till megafon för rysk propaganda när man länkar den.

  Monsanto har agerat oetiskt genom att lura fattiga bönder in i ett beroende att köpa utsäde från företaget. Men, på det hela taget, vad skiljer genmodifiering från traditionell växtförädling? Finns några skäl att tro att det ena i allmänhet skulle vara farligare än det andra? Har du någon referens när det gäller GMO:s farlighet? Är det inte snarare så att vi snarare kommer att bli tvingade använda genmodifierade grödor för att kunna föda jordens växande befolkning?

 20. 20
  Georg W säger

  @ Pär:
  Uppenbarligen ligger en blockering i människors hjärnor. Någon form av masshypnos.

  Jag har sagt det många ggr och förstår att det är något som måste repeteras till absurdum. De efterfrågade egenskaperna sorteras ut från växten genom att man gör den resistent. Sedan dödas övrigt material med antibiotika. Endast den resistenta och önskade egenskapen överlever och kan ympas in alla frön i utsädet. Som ger en skörd med produkter där alla celler bär resistenta egenskaper som borde hållas åtskilda från övriga livet för att inte skapa nya livsformer och egenskaper, där fantasin sätter gränser. Efterfrågade länkar kräver ett besök i wikipedia för några år sedan. Då sanningen stod att läsa. Nu tvivlar jag på att det finns att läsa.

  Det andra är, tror jag. Att Svenskarna i någon undersökning för ett decennium sedan. Så svarade 90% av Svenskarna att de var emot GMO. Likaså Svenska bönder visade i en undersökning att 80% var emot GMO. När GMO introducerades så pågick en hätsk stalinistisk debatt i svenska tidningar. Som på den tiden hade demokratiska diskussionsforum, där vi kunde sprida vår propaganda. GMO har sedan det misslyckade introducerandet varit en ickefråga för bönder och Sverige. Vi vill helt enkelt och kollektivt inte ha skiten. OCH vi blir förvivlade när svenskar köper utländsk mat medvetet eller omedvetet som är nedsmutsad med gmo-produktion. Moralen är låg bland anhängarna av ekonomisk profit. Därför är dagligvaruhandeln fylld med gmo-produkter, utan att konsumenterna förstår det.

  Och tydligen är Sveriges sockerproducenter tillhörande de 20% bönder som gillar gmo. Enligt obekräftade uppgifter ska all sockerproduktion i Sverige vara gmo.

 21. 21
  Rolf Löfgren säger

  Boken ”Hotet mot livet” av William Engdahl ger en mycket bra bakgrundsbild till dels GMO och dels den agenda som ligger bakom USA´s agerande i TTIP m.fl. förhandlingar.

 22. 22
  Docent Göran säger

  Pär Skrev:

  Men, på det hela taget, vad skiljer genmodifiering från traditionell växtförädling? Finns några skäl att tro att det ena i allmänhet skulle vara farligare än det andra? Har du någon referens när det gäller GMO:s farlighet?

  ”Hotet mot livet” av William Engdahl som Rolf Löfgren nämner var faktiskt den omtumlande bok som fick mig att ’öppna ögonen’ för vad som pågått och fortfarande pågår. Den fick mig att skriva en krönika för ett och ett halvt år sedan.

  https://annikadahlqvist.com/2014/03/30/hotet-mot-livet/

  Senare läste jag en minst lika omtumlande bok, ”Altered Genes – Twisted Truth” av Steven Druker, som handlar om det ’legala fifflet’ bakom GMO och hur det sedan blev ’godkänt’ i USA trots vetenskapsmännens protester. Den boken resulterade faktiskt i två krönikor.

  https://annikadahlqvist.com/2015/04/25/ar-var-gmo-varld-helt-korrupt/

  https://annikadahlqvist.com/2015/05/05/gmo-en-vagran-att-titta-i-vetenskapens-teleskop/

  Om man nu läser dessa två böcker och sedan inte inser vilken korruption som ligger bakom GMO och de faror som dessa grödorna innebär för vår hälsa måste man enligt mitt sätt att se på detta vara fullständigt indoktrinerad av den officiella jordbrukspolitiken eller vara en omänsklig cyniker.

 23. 23

  Pär! Såg du inte vetenskapsprogrammet från Tyskland som visade forskning på bin och deras arbete och hur det gick när ingredienser m tbh från GMO kom med i bilden! Inte konstigt att Tyskland och Frankrike är motståndare! Läste någonstans att Ukraina skulle få stora lån under förutsättning att den införde GMO! Möjligen en skröna??

 24. 24

  Att det skulle bli förbjudet för företag att märka sina produkter som GMO-fria även om det nu (mot förmodan) skulle bli förbjudet för enskilda länder att förbjuda alla typer av GMO-produkter har jag inte sett några belägg för. Så det handlar som vanligt om konsumentmakt.

  Om konsumenterna vill ha GMO-fritt så kommer det inte finnas några hinder för företag att producera GMO-fritt och märka sina varor med ”GMO-fritt”, och sen är det såklart upp till konsumenten att välja. Och i min värld är det bättre att ge konsumenten möjlighet att välja GMO-fritt snarare än att förbjuda dem från att välja varor som innehåller GMO, vilket i praktiken är vad man gör om man från politiskt håll skulle ta beslut om att mat innehållande GMO inte ska få säljas.

 25. 25
  Georg W säger

  Det de flesta länder verkar vara överens om är att det inte ska produceras gmo-grödor på åkrarna. Däremot är det helt ok att köpa gmo-producerade varor varor från länder som inte motsätter sig gmo. Jag anser att Svensk mathandel förgiftat mig med gmo MOT min vilja. Hade jag vetat att ICA,s egna märke representerade gmo-produktion så hade jag aldrig köpt något märkt ICA.

  Det är en konkurrensnackdel, enligt de ansvariga, att märka en vara som gmo-producerad. Nästan ingen skulle frivilligt eller medvetet köpa gmo-producerad mat. Därför är det en affärshemlighet, godkänd av våra myndigheter! Stadsfäst i EU av fd. miljöminister Lena Ek (C). Som ordagrant presenterar industrilobbyns förslag som sin egen kompromiss, vad gäller märkning av mat.

  Vi är helt emot gmo men vi äter nästan alla gmo, varje dag. Snacka om att vi har blivit lurade av dem som vill stoppa den svenska matproduktionen, nämligen svensk livsmedelshandel, politiska matköpare och livsmedelsverket. Det är lätt att börja hata. Bättre är att sluta handla mat av handlare och börja köpa den av seriösa lokala producenter istället. Det blir lite av en jakt på villiga och halvekologiska producenter. Vilket det finns gott om.

  ICA m.fl. handlare är väl de mest vinstrikaste företagen i Sverige idag. De tjänar storkovan på sitt hych hych och skräpmat, medan bönderna dör av självmord.

  Var evigt lycklig för att du inte är barn till en livsmedelshandlare. De barnen har enligt min livserfarenhet dålig prognos. De har fått äta vad de vill under sin uppväxt, uppväxta på snabba kolhydrater.

 26. 26
  Helge Andersson säger

  @ Docent Göran:

  Tror tyvärr Sum of us är en del av spelet. De är klimathotare och emot all form av fracking och förmodligen emot kärnkraft gen 4.

 27. 27

  Tack för era svar. Tyvärr saknas tid att läsa böcker men kom gärna med förslag på arbeten som publicerats i den vetenskapliga litteraturen så tar jag mig gärna en titt.

  När det gäller biodlingen, kan det ha handlat om någon gröda som gjorts motståndskraftig mot insektsangrepp genom att producera ett insektstoxin? Då är det kanske inte är så konstigt. Men det finns oändligt många sätt att förändra grödor, t.ex. kombinera olika anlag för ökad köldtålighet, mer snabbväxande etc. Personligen känner inte någon större oro för att bli förgiftad. Sedan kanske näringsinnehållet blir lägre om broccolin växt för snabbt, fast det tycker jag är en annan fråga. Men alla har ju rätt att göra sina egna val.

 28. 28
  Docent Göran säger

  T Skrev:

  Att det skulle bli förbjudet för företag att märka sina produkter som GMO-fria även om det nu (mot förmodan) skulle bli förbjudet för enskilda länder att förbjuda alla typer av GMO-produkter har jag inte sett några belägg för.

  Som vanligt är det ’bara’ att Googla på!

  I USA pågår en intensiv debatt kring just märkningen av GMO-varor och där en majoritet av konsumenterna just vill ha obligatorisk märkning och de har också tvingat fram omröstningar i olika stater. Samtidigt är Monsantos odemokratiska, ekonomiska inblandning i politiken uppenbar och speciellt kraftig i kongressen (kallas vackert för lobbying) där man lyckats få in ett lagförslag som nu ska hindra enskilda stater att fatta egna beslut om märkning – ett slags ’mini-TTIP’ kanske man kan se det som.

  Denna fråga är uppenbarligen väldigt politiskt het och man måste i mina ögon vara väldigt naiv om man inte inser konsekvenserna på sikt för oss själva och vår hälsa eftersom TTIP just är ett frihandelsavtal som för närvarande är hemligt.

  TTIP är och förblir ett ’nackskott’ för vår demokrati även om väldigt få ännu har insett detta med tanke på att förhandlingarna är så hemliga att inte ens enskilda länder som t.ex. Tyskland får läsa texterna.

  Själv närs tyvärr mitt ’politikerförakt’ då jag läser hur man viftar på sina svansar inför olika, och speciellt inför de amerikanska, industriintressena men samtidigt måste gläfsa lite grand för att detta hör till ’förhandlingsspelet’ och för att imponera på dom som de är valda av.

  Georg W Skrev:

  Bättre är att sluta handla mat av handlare och börja köpa den av seriösa lokala producenter istället. Det blir lite av en jakt på villiga och halvekologiska producenter. Vilket det finns gott om.

  Jag håller fullständigt med om detta och gör själv vad jag kan. Det är roligt att se att lokala producenter dyker upp som svampar ur jorden och att verksamheten nu blomstrar på alla håll och kanter.

  70-talet verkar återkomma och både miljöfrågan och storpolitiken kommer åter in på arenan men där Miljöpartiet redan har raderat ut sig själv på kartan annat än som livsmedelsindustrins förlängda arm. När jag förra helgen besökte en lokal eko-producent och berättade för honom att jag hade varit med i en demonstration i Göteborg mot Monsanto i maj påpekade han lakoniskt.

  ”Monsanto är ju den ’lede fi’ ”

  Men man måste försöka glädja sig så gott man kan i nuet som man brukar säga och just nu genom att titta ut över vår garanterat giftfria trädgård där vi planterat många bärbuskar och ser att det nu fullkomligt kryllar av fåglar i alla storlekar som flyger kors och tvärs mellan träd och buskar och till och med badar i våra dammar fast det nu börjar bli kallt.

  På den sterila åkern längre bort ser jag inte en enda fågel.

 29. 29
  Docent Göran säger

  @ T:

  Så fort man börjar ’gräva’ ordentligt börjar det stinka om allt som har med GMO och Monsanto att göra. TPP och TTIP är en stor del av detta ’byk’.

  Hos Mercola granskas nu en hel del och här är lite mer ruskig läsning för den som är seriöst intresserad av frågan.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/10/07/gmo-monsanto-folta.aspx?e_cid=20151007Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20151007Z2&et_cid=DM87172&et_rid=1157562932

 30. 30
  Konsument i Sverige säger

  Det är inte lätt att vara konsument.

  Idag köpte jag Fiberhusk 300 gr på Coop. Det var rätt länge sen jag köpte det, men mitt minne är att det inte alls kostade över 50 kr? Coop tog idag 79 kr.

  Jag tror jag ska börja skriva på paketen inköpsdatum och pris fortsättningsvis. Man tappar kontrollen när det gäller priser. Värre kanske det blir med TPP/TTIP.

 31. 31
  Konsument i Sverige säger

  Konsument i Sverige Skrev:

  Det är inte lätt att vara konsument.
  Idag köpte jag Fiberhusk 300 gr på Coop. Det var rätt länge sen jag köpte det, men mitt minne är att det inte alls kostade över 50 kr? Coop tog idag 79 kr.
  Jag tror jag ska börja skriva på paketen inköpsdatum och pris fortsättningsvis. Man tappar kontrollen när det gäller priser. Värre kanske det blir med TTP/TTIP.

  Kollade kvittot nu och det stod faktiskt 73:95, men rätt mycket ändå.
  Ska kolla hyllkanten härnäst, men den är sällan att lita på.

 32. 32
  Annika Dahlqvist säger

  @ 27 Pär:
  Det går inte att diskutera i dessa ämnen med personer som inte orkar/tar sig tid att läsa böcker och artiklar. Vetenskapliga studier ger bara spretig och oöverskådlig information, som i minst lika hög grad är färgad av författarens förhandsinställda åsikt.
  När det gäller biodlingen, handlar det om GMO-påverkan som dödar ogräs. Dessa toxiska ämnen går in i blommorna där bina äter nektarn. De tappar därav sitt orienteringssinne och hittar inte tillbaka till sitt samhälle, som därefter dör.

 33. 33
  Annika Dahlqvist säger

  @ Konsument i Sverige:
  Fiberhusk ger ingen näring utan är bara konsistensgivare. Man kan utan vidare minska mängden av det i recepten.

 34. 34
  Georg W säger

  Alternativet till fiberhusk och kli är att man använder en taggtråd istället. Den kan man återanvända hur många gånger som helst. Det är synd om de gamla på ålderdomshemmen som får sina gamla slitna tarmar misshandlade av grov biomassa. Jag är ganska säker på att det påskyndar de gamlas frånfälle. Undrar vad Rektoskopiavdelningen säger om kli och fibrer? Jag gissar att de säger att det fastnar i veck och bara skaver på tarmhinnan.

  Fiber och kli är motsatsen till det jag stoppar i magen. En målsättning att nå upp till och sträva efter är att aldrig äta mer än ett halvt kg mat per dag, tror jag. Det blir ett fullt näringsbehov om det är kött och fett.

 35. 35
  Spanstind säger

  @ Georg W: Good point!

 36. 36
  Helge Andersson säger

  En hel del dokument kring TTIP har släppts. Om det finns hemliga delar kan man väl aldrig riktigt säkert veta.

  https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#transparency

 37. 37
  malamatina säger

  Vi var bara ett par hundra personer, som igår demonstrerade emot TTIP på Mynttorget i Stockholm. Vi fick veta, att man samtidigt demonstrerade mot detta ”fulavtal” i Europa och USA. I Tyskland var man 250.000 på något ställe. Vad är det för fel på svensk media, som så totalt ignorerar TTIP? Varför informeras inte allmänheten? Varför smygs detta på oss, och sedan när det är påskrivet och klart, kan vi inget göra.

  Jag blir så upprörd och orolig, framför allt för mina barns och barnbarns skull!

 38. 38
  Lars Henrik säger

  På sverigesradio.se idag:

  Stor demonstration i Berlin mot handelsavtal

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6275945

 39. 39
  Konsument i Sverige säger

  ”Läget för jordbruks- och livsmedelsprodukter i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA

  EU och USA förhandlar sedan 2013 om ett frihandelsavtal, det så kallade TTIP-avtalet. Avtalet handlar inte bara om sänkta tullar utan även om att hantera handelshinder av olika slag. Frihandelsavtalet kan exempelvis gynna exporten av bearbetade jordbruksprodukter och alkoholhaltiga drycker från Sverige.”…

  https://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2015/lagetforjordbruksochlivsmedelsprodukterifrihandelsforhandlingarnamellaneuochusa.5.11118a7e1507cd294ace2999.html

  Kommer den bästa svenskproducerade maten att exporteras?

  Vart tog alla blåbär vägen som plockades av utländska bärplockare, här i Sverige, vägen? Jag såg inte att det gick att köpa blåbär i våra vanliga butiker som Coop, ICA m fl.

 40. 40
  Konsument i Sverige säger

  Jordbruksverkets hemsida:

  ”2015-10-16
  Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter

  Frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA är mycket omfattande, både vad gäller ambitionsnivå, antalet områden som avtalet avser täcka och den andel av världens samlade handel och ekonomi som berörs.
  Ett avtal kan medföra förbättrade förutsättningar för EU:s och Sveriges handel med USA, inte bara på grund av sänkta tullar utan även till följd av minskade handelshinder av annat slag. Exempelvis kan exporten av bearbetade jordbruksprodukter och alkoholhaltiga drycker från Sverige gynnas.
  Innan ett avtal kan ingås återstår dock att finna lösningar på ett betydande antal frågor, varav vissa, som exempelvis skydd av geografiska ursprungsbeteckningar och graden av marknadstillträde för kött, är mycket känsliga för parterna.”

  https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/patalomjordbrukochfiske/nyhetsarkiv2015/lagetifrihandelsforhandlingarnamellaneuochusamedfokuspahandelmedjordbruksochlivsmedelsprodukter.5.7fe230b01506bb1823f8d843.html

 41. 41
  Konsument i Sverige säger

  Svt – Kyckling kan få renas i syra (kemikalien peroxi-ättiksyra)
  https://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kyckling-kan-renas-i-syra

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa