Vi måste skilja på Ketos och Ketoacidos

Angående fallet med ”ketoacidos” hos ammande kvinna i Mora. Det är frustrerande att beteckningen ketoacidos används för olika tillstånd.
Den vanliga betydelsen är pga insulinbrist hos typ 1-diabetiker.  Insulinbristen gör att blodsockret inte kan komma in i cellerna. Alfacellerna i bukspottkörteln känner av att insulinhalten är låg, och tror att blodsockret är lågt, och startar tillverkning av glukagon, som stimulerar levern att tillverka blodsocker – glukoneogenes. Vid glukoneogenes bildas ketonkroppar vilka är lätt sura, men med den enorma mängden som kan bli, kan blodet bli mycket surt, vilket är livshotande. Blodsockerhalten skenar dessutom till allt högre värden, vilket också är livshotande. Detta tillstånd kräver intensivvård, med infusion av vätska, insulin,  och basiska ämnen för att häva surheten, acidosen.

Sen finns det ett annat tillstånd – ketos – där man fått i sig otillräckligt av glukos för att täcka blodsockerbehovet. Då blir också insulinhalten fysiologiskt låg, alfacellerna uppfattar detta helt riktigt som glukosbrist, och utsöndrar glukagon som stimulerar levern att tillverka glukos = glukogenes. Alltså helt riktigt och friskt, och tillståndet hävs när blodsockret blivit normalt.

Det glukos som bildas kommer ifrån protein och fett i födan, och när man inte har ätit tillräckligt med mat så bildas det från kroppens förråd av fett och protein.

Dessa två tillstånd är alltså i grunden olika. Diabetisk ketoacidos går med skenande blodsocker och är ett dödligt tillstånd om man inte får vård. Glukosbristketos är ett godartat tillstånd som även uppfattas som positivt av många då de finner sig må bättre när de är i ketos. Vi måste definiera olika namn på olika saker, något annat är inte seriöst. Svältketos kanske skulle gå an för normalblodsockerketos (normalglykemiketos) (normalglykemiketoacidos?)?

Kostdoktorn skriver om detta idag. Det finns tidigare beskrivet i världen enstaka fall med djup ketos under amning på lågkolhydratkost. Ingen med dödlig utgång, men ändå inte bra.

(Jämför med den sjuklighet som blir på grund av för mycket kolhydrater, insulinresistens och metabola syndromet)

Amning är en extra påfrestning för kroppen när den ska producera mat åt en annan människa förutom sig själv. Därför är det kanske klokt att inte äta helt strikt LCHF under amning.

Denna kvinna hade tidigare ätit ca 50 g kh per dag, men det hade blivit mindre nu de senaste veckorna då hon haft en maginfluensa. Dessutom fick hon inte i sig någon annan mat heller.

Hon blev i alla fall frisk efter intravenöst stöd av vätska, glukos och elektrolyter.
Sen dess har hon med god hälsa fortsatt med sin LCHF, och dottern mår också bra.

Jag tror att ca 50-75 g kh kan vara bra under amning. Då borde inte risken vara stor att ketosen ska bli för kraftig för ett bra mående.Och känner man att något inte fungerar bra i kroppen kan det vara klokt att inta lite mera kolhydrater en kortare period för att avvärja en alltför djup ketos.

Det innebär kanske lite mera av rotfrukter och grönsaker. Som vanligt inget socker, och inga konstfetter, och spannmål kan man fortsätta att utesluta.
Någon bit av en potatis, och lite ris måhända kan man äta?

 

Comments

 1. 1

  Det är frustrerande att beteckningen ketoacidos används för olika tillstånd.

  Det gör det inte. Det är samma tillstånd i kroppen, d v s försurning av blodet, lågt pH, p g a för hög ketonhalt.

  Däremot finns det olika orsak till tillståndet ketoacidos, där insulinbrist inducerad är den vanligaste. Men insulinbrist är inte den enda möjliga orsaken till ketoacidos.

 2. 2
  Margareta säger

  Annika, du menar väl att man skall behandla med insulin, vätska och basiska ämnen i början av texten?

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  @ 2 Margareta:
  Jo ursäkta, jag har ändrat på det nu.

 4. 4
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 YAT:
  Jag tycker inte att man kan säga att det är samma tillstånd i kroppen när det ena gången är högt blodsocker och den andra gången normalt blodsocker. Det bör i alla fall följa med en skiljande term.

 5. 5

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 1 YAT:
  Jag tycker inte att man kan säga att det är samma tillstånd i kroppen när det ena gången är högt blodsocker och den andra gången normalt blodsocker. Det bör i alla fall följa med en skiljande term.

  Som jag skrev ovan så används ketoacidos som ett försurat tillstånd i blodet orsakat av okontrollerad ketonproduktion där inte kroppen klarar av att buffra försurningen genom utandning (av CO2) och urinen.

  När det gäller ketoacidos så följer det visst med en skiljande term när blodsockret är högt inducerat av insulinbrist. Ketoacidos inducerat av insulinbrist benämns Diabetisk ketoacidos (DKA) just för att skilja den den från övriga fall av ketoacidos.

  Men av vad rubriken antyder så vill du göra skillnad på Ketos och Ketoacidos? Det skillnaden, definitionen, är solklar. Den skillnaden ligger i att ketonproduktionen vid ketos är under kontroll medan den vid Ketoacidos är utom kontroll och orsakar en försurning av blodet. Ketos men leder inte till surare blod hos friska individer där kroppen tar hand om det genom utandningsluften och urinen.

  Av ditt resonemang så verkar du blanda ihop begreppen?

 6. 6

  Eller för att göra det enklare:

  Skillnaden mellan ketos och ketoacidos är en diskussion.

  Skillnaden mellan olika sorters ketoacidos en helt annan diskussion

 7. 7
  Annika Dahlqvist säger

  @ 6 YAT:
  Det viktiga är att göra en rutinmässig åtskillnad mellan tillstånden. Beteckningen diabetisk ketoacidos är bra, men den används inte rutinmässigt, utan man säger/skriver bara ketoacidos.

 8. 8

  Självklart ska man rutinmässigt göra skillnad på tillstånden. Men det stora problemet uppstår ju om man istället försöker skapa nya begrepp vilket då ökar begreppsförvirringen. I det här fallet är det främst Björn Hammarskjöld som står för begreppsförvirringen.

  Ketoacidos drabbar bara diabetespatienter som står på insulin och då de äter för mycket kolhydrater och har för litet insulin.

  https://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/08/25/bestam-sjalv-och-skilj-pa-ketos-och-ketoacidos/

  I den första tråden om det här fallet skriver Hammarskjöld också:

  Glukosvärdet på 4,4 mmol/L talar emot ketoacidos som definitionsmässigt har ett P-glukos på mer än 15 mmol/L

  https://annikadahlqvist.com/2015/09/14/ketoacidos-hos-nyforlost/

  vilket han skriver även på sin egen blogg:

  https://kostkunskap.blogg.se/2015/september/ketoacidos-var-svaltketos.html

  Av dessa uttalanden så är det lätt att dra slutsatsen att BH inte är medveten om att ketoacidos kan orsakas av flera olika orsaker, alternativt inte vill se den förklaringen. Istället börjar han tala om metabol acidos och svältketos. Men det stämmer inte med värdet på B-acetoner, 10 mmol/l, som är för högt för att det skulle röra sig om enbart ketos, vilket dock Hammarskjöld helt bortser ifrån i sin kommentar. Tyvärr mättes inte p-ketoner vid inläggningen men B-acetoner och en kraftig ketoureni ansågs tillräckligt för att fastställa ketoacidos.

  Så det är här begreppsförvirringen startar. Sedan köper du, Anna Hallén m fl Hammarskjölds felaktiga ”slutsats” som naturligtvis då sprider sig fort eftersom det är ett känsligt fall för LCHF.

  Men nu rörde det här fallet om en ketoacidos, och inte en ketos, så att prata om svältketos blir alltså fel. Man skulle kanske kunna tala om svältketoacidos men det är i det här fallet troligen sjukdom och stressrelaterat dessutom.

  Om vi sedan tittar på Andreas, Kostdoktorns, inlägg om samma fall så är det inlägget väldigt tydligt och klart och han håller ordning på både begreppen.

  På tal om begreppsförvirring, vad menar du förresten med ”djup ketos”? Är det en egen omskrivning för ketoacidos, eller vad?

 9. 9
  Annika Dahlqvist säger

  @ 8 YAT:
  Du framförde själv beteckningen DKA, Diabetisk ketoacidos, det måste ju vara ok, vid insulinbrist och högt blodsocker.
  Om man inte har högt blodsocker kan man kalla det för nondiabetisk ketoacidos, NDKA? En ketoacidos som beror på svält, eller annan (okänd) orsak?
  Eller har du bättre förslag?

 10. 10
  Docent Göran säger

  @ YAT:

  Ärligt talat förstår jag inte vad du har för ’agenda’.

  Är det en diskussion om påvens skägg som du försöker få igång?

  Om etablissemanget nu så tydligt hoppar på LCHF för att de känner sig hotade och nu har hittat ett ’halmstrå’ så får man nog bestämma sig på vilken sida om barrikaderna man vill stå enligt min mening.

 11. 11

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Du framförde själv beteckningen DKA, Diabetisk ketoacidos, det måste ju vara ok, vid insulinbrist och högt blodsocker.

  Absolut. Det är ju den korrekta benämningen så den ska såklart användas när det är klarlagt att ketoacidosen är av den arten, d v s diabetisk. Överhuvudtaget så ska självklart rätt benämningar användas efter definition.

  Om man inte har högt blodsocker kan man kalla det för nondiabetisk ketoacidos, NDKA? En ketoacidos som beror på svält, eller annan (okänd) orsak?
  Eller har du bättre förslag?

  Jag kan inte se varför det skulle behövas eller varför man ska samla ihop de övriga orsakerna under ett ickebegrepp (non-). I de allra flesta fall uttrycks det tydligt vilken typ av ketoacidos det i fallet är frågan om. När orsaken inte är klarlagd tycker jag inte man behöver benämna den särskilt överhuvudtaget, mer än möjligtvis som gjordes i detta fall som ”oklar”, just p g a att orsaken till ketoacidosen var just oklar. Hade ketoacidosen orsakats av omfattande alkoholintag skulle den ha benämnts ”Alkoholrelaterad ketoacidos”.

  Det blir heller inga problem förrän man blandar ihop olika begrepp, generaliserar eller uttrycker sig med begrepp som man inte riktigt behärskar. Men gör man det tycker jag däremot det är bekymrande och det sprider missuppfattningar. Det finns säkert ett stort antal personer som läst om det här fallet på olika ställen som fortfarande inte förstått att det verkligen rörde sig om en ketoacidos och inte en (svält-)ketos.

  Och som jag sa i förra kommentaren så tycker jag att Andreas, vars inlägg du länkar till ovan, lyckades väldigt bra med att vara tydlig och inte blanda ihop begreppen.

 12. 12
  Docent Göran säger

  YAT Skrev:

  Jag kan inte se varför det skulle behövas eller varför man ska samla ihop de övriga orsakerna under ett ickebegrepp (non-). I de allra flesta fall uttrycks det tydligt vilken typ av ketoacidos det i fallet är frågan om. När orsaken inte är klarlagd tycker jag inte man behöver benämna den särskilt överhuvudtaget, mer än möjligtvis som gjordes i detta fall som ”oklar”, just p g a att orsaken till ketoacidosen var just oklar.

  Sådana här resonemang påminner mig om de så kallade skolastiska övningar som prästerskapet höll på med under medeltiden och där man t.ex. kunde disputera kring hur många änglar som fick plats på en nålspets utan att knuffas.

  Deras skolastiska övningar förde knappast vetenskapen framåt utan snarare tvärtom.

 13. 13

  Nu är ju inte jag läkare men att det antingen handlar om svält eller om sviter efter förlossningen, som läkarna påstod att det inte kan vara! Dom lyssnade inte på henne varken när hon va inlagd eller va dit efteråt och försökte få rätt saker att stå i journalen, stog mycket som dom bara har taget i luften, antagligen, troligen va uttryck! Men värst att det va rena osanningar och påhitt!

 14. 14
  Docent Göran säger

  mamma Skrev:

  Men värst att det va rena osanningar och påhitt!

  Ja – efter detta möte med ’vården’ verkar det som att ni på samma sätt som jag själv har kommit fram till att det är ’vi’ LCHF-are som är på den ena sidan om staketet och det medicinska etablissemanget som försvarar lögnerna på den andra sidan.

 15. 15
  Örjan Tollbom säger

  Annika sats: ”Den glukos som bildas kommer från protein och fett i födan.”

  Glukos kan bildas från protein men aldrig från fett!

 16. 16
  Annika Dahlqvist säger

  15 Örjan Tollbom
  Enligt läroboken så kommer glukos, i glukoneogenesen, dels från aminosyror i protein, dels från triglyceridernas glyceroldel. Så glukos kan tillverkas även från fett.

 17. 17
  Örjan Tollbom säger

  Ja du har rätt! Tänkte inte på det!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa