Ketoacidos (?) hos nyförlöst

Artikel i Läkartidningen.

Det gällde en ung kvinna som fött sitt andra barn för två veckor sen.

Hon hade mått illa efter förlossningen, pga en maginfluensa, och även haft lätta luftvägsinfektionstecken. Hon blev sjuk enligt artikeln och diagnosticerades ketoacidos. Efter några droppflaskor på intensiven blev hon återställd.

Man bedömde på sjukhuset att det var hennes LCHF-kost som orsakat tillståndet. Hon har med god erfarenhet ätit LCHF i flera år.
Hennes mormor ringde mig sedan, och berättade bland annat att kvinnan inte hade ätit lågkolhydrat på flera veckor när detta inträffade. Hon hade ju mått dåligt och ätit det hon fått i sig.

Hur ska vi tolka och bemöta detta? Vi kan ju inte acceptera att gravida kvinnor ska bli avrådda från LCHF pga denna fallbeskrivning. LCHF är ju den perfekta kosten för gravida eftersom graviditet ökar insulinresistensen, och LCHF ger en möjlighet att hålla blodsockret normalt, vilket är det bästa för barnet.

Björn Hammarskjöld har skrivit en kommentar som jag fogar in här:

Kommentar till
Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag
Jonas Wuopio, ST-läkare, medicinkliniken
jonas.wuopio@ltdalarna.se
Regina Schiborr, överläkare, anestesikliniken
Georgios Charalampakis, överläkare, medicinkliniken; samtliga Mora lasarett

Om man tittar på fallbeskrivningen så finner man följande

Ätit dåligt under nästan sex veckor, vätskemängd inte redovisad, ammar. Tappat 16 kg på 6 veckor

Vidare finner man acetondoft som tyder på ketoner, liksom urinprovet och blodprov där man finner ketoner i hög koncentration. Detta torde kallas svältketoner efterom P-glukos ligger på 4,4 mmol/L. Glukosvärdet på 4,4 mmol/L talar emot ketoacidos som definitionsmässigt har ett P-glukos på mer än 15 mmol/L

Patienten har jobbigt med andningen, hyperventilerar och även labprover tyder på hyperventilation med lågt aB-PCO2 och högt aB-PO2.

Har en kraftig metabol acidos och en kompensatorisk respiratorisk alkalos på grund av hyperventilation (lågt aB-PCO2, högt aB-PO2, lågt pH).

Kollar man Delta AG (21-12=9) och jämför med Delta HCO3- (27-2)=25 finner man Delta (HCO3-) gap= (9-25)=-16 vilket tyder på att det inte bara är metabol acidos utan även en respiratorisk alkalos

Till detta kommer att patienten troligen har druckit dåligt och fått en hypovolemi (relativt högt Hb, LPK, krea) som ökar Na+ värdet som annars på grund av att hon fått i sig litet mat och därmed litet salt skulle ha sjunkit.

Kolhydratmängden i maten har endast betydelse för ketonkroppsbildningen men inget annat

Sedan heter ekvationen från 1928 Hendersson-Hasselbalch formel och inget annat

Slutsats:
Patient som ätit och druckit dåligt kommer till sjukhus med klassiska tecken på hypovolemi, hyponatremi och svält.
Fallbeskrivningen belyser vikten av en god kosthållning även när man ammar. Med god kosthållning menas att man får tillräckligt med animaliskt protein, fett, mineraler, vitaminer och vatten. Kolhydrater saknar livsnödvändighetsstatus och ställer bara till det i kroppen. Därför tar kroppen omedelbart hand om kolhydraterna för att man ska slippa dö av hyperglykemi då man har mer än 25 g glukos i blodet

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

Referenser:
Läkartidningen. 2015;112:DIUF
Jan Gullberg, Vätska Gas Energi, ISBN 91-7260173-6, Kiruna 1979
Acid-Base Balance and the Anion Gap https://medsci.indiana.edu/c602web/602/c602web/lect_mp3/acid_base_tut.pdf

Björn har även lagt in detta inlägg i sin blogg.

Själv tänker jag på hur de relativa riskerna för ketoacidos respektive metabolt syndrom är vid olika koster.
Vid LCHF finns det en risk på miljarden (kanske) att drabbas av någon metabol störning (ketoacidos?) av okänd orsak. Kanske i samband med infektionssjukdom såsom viros. Inget känt dödsfall, utan tillståndet är snabbt övergående till totalt tillfrisknande, efter några droppflaskor.

Vid högkolhydrat-lågfettkost finns det en 50(?)% risk för långsiktig sjukdom som kallas metabola syndromet, som innefattar ökad risk för insulinresistens, diabetes typ2, cancer, demens, samt alla moderna folksjukdomar.

Då får man välja vilken risk man föredrar.

 

Comments

 1. 1

  Jag åt lchf som gravid förra året och har aldrig haft så fina värden under graviditet som den gången(tredje barnet). Jag åt inte strikt, men varje gång BM kollade urinen så blev hon orolig för att jag hade ketoner i urinen. Fullkomligt normalt tyckte jag och var nöjd. Skandal att hon inte förstod skillnaden mellan ketos och ketoacidos….
  Gick upp knappt 12kg istället för 17 och hade bara lite foglossningar mot slutet

 2. 2

  Kvinnan verkar ju varit i svälttillstånd på grund av sjukdom vid tillfället. Hon fick ju inte i sig någon mat. Jag kan inte förstå att det har något med LCHF att göra! Att hon TIDIGARE ätit lågkolhydratkost har väl inte med det akuta tillstånd hon hamnade i på grund av att hon inte kunde äta överhuvud taget. Man kan dock undra varför hon mådde så illa. Hade hon blivit förgiftad av något? Kanske hennes mormor vet mera vad som gjorde att hon mådde så illa?

 3. 3

  Kommentar till
  Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag
  Jonas Wuopio, ST-läkare, medicinkliniken
  jonas.wuopio@ltdalarna.se
  Regina Schiborr, överläkare, anestesikliniken
  Georgios Charalampakis, överläkare, medicinkliniken; samtliga Mora lasarett

  Om man tittar på fallbeskrivningen så finner man följande

  Ätit dåligt under nästan sex veckor, vätskemängd inte redovisad, ammar. Tappat 16 kg på 6 veckor

  Vidare finner man acetondoft som tyder på ketoner, liksom urinprovet och blodprov där man finner ketoner i hög koncentration. Detta torde kallas svältketoner efterom P-glukos ligger på 4,4 mmol/L. Glukosvärdet på 4,4 mmol/L talar emot ketoacidos som definitionsmässigt har ett P-glukos på mer än 15 mmol/L

  Patienten har jobbigt med andningen, hyperventilerar och även labprover tyder på hyperventilation med lågt aB-PCO2 och högt aB-PO2.

  Har en kraftig metabol acidos och en kompensatorisk respiratorisk alkalos på grund av hyperventilation (lågt aB-PCO2, högt aB-PO2, lågt pH).

  Kollar man Delta AG (21-12=9) och jämför med Delta HCO3- (27-2)=25 finner man Delta (HCO3-) gap= (9-25)=-16 vilket tyder på att det inte bara är metabol acidos utan även en respiratorisk alkalos

  Till detta kommer att patienten troligen har druckit dåligt och fått en hypovolemi (relativt högt Hb, LPK, krea) som ökar Na+ värdet som annars på grund av att hon fått i sig litet mat och därmed litet salt skulle ha sjunkit.

  Kolhydratmängden i maten har endast betydelse för ketonkroppsbildningen men inget annat

  Sedan heter ekvationen från 1928 Hendersson-Hasselbalch formel och inget annat

  Slutsats:
  Patient som ätit och druckit dåligt kommer till sjukhus med klassiska tecken på hypovolemi, hyponatremi och svält.
  Fallbeskrivningen belyser vikten av en god kosthållning även när man ammar. Med god kosthållning menas att man får tillräckligt med animaliskt protein, fett, mineraler, vitaminer och vatten. Kolhydrater saknar livsnödvändighetsstatus och ställer bara till det i kroppen. Därför tar kroppen omedelbart hand om kolhydraterna för att man ska slippa dö av hyperglykemi då man har mer än 25 g glukos i blodet

  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
  F.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi

  Referenser:
  Läkartidningen. 2015;112:DIUF
  Jan Gullberg, Vätska Gas Energi, ISBN 91-7260173-6, Kiruna 1979
  Acid-Base Balance and the Anion Gap https://medsci.indiana.edu/c602web/602/c602web/lect_mp3/acid_base_tut.pdf

 4. 4

  Bra Annika och Björn H! Lågkolhydrat, LCHF och Paleo har så stor potential att de ska vara officiellt legitima och en del av det som erbjuds och lärs ut. Folk ska vara upplysta inte avskräckta!

 5. 5

  Efter två veckor att mitt barnbarn fått sitt andra barn fick hon en kraftig influensa med hög feber och muskelvärk och dåligt med sömn som höll i sig en vecka. Kände sig bättre några dagar men matlusten kom aldrig tillbaka och hon fick inte i sig någonting varken kh. protein, fett eller vatten. Äter fortfarande LCHF och mår bra.

 6. 6
  Docent Göran säger

  LCHF uppfattas uppenbarligen som ett ’hot’ mot det medicinska etablissemanget och då är all vetenskap långt borta. Det gäller att med alla medel hitta ett halmstrå som man kan rädda den existerande ordningen med och att blanda ihop ketos och ketoacidos är ju ett gammalt trix.

  Ett annat halmstrå i argumenteringen mot LCHF från etablissemanget är att även om LCHF-kost bevisligen är väldigt nyttig på kort sikt så har det inte bevisats att det skulle vara det på lång sikt.

 7. 7

  Jag är 75 år och har ätit LCHF i tio år. Fick högt blodtryck efter att ha fuskat med LCHF när jag började med den moderna fastekuren. Inget ont i den men jag fick magkatarr och katastrofalt högt blodtryck (225). (Kan ju finnas andra orsaker till detta än fusket) Fick åka till akuten. Nåväl jag fick starkt blodtryckssänkande medicin, vilket tyvärr utlöste hjärtflimmer. Risken för detta stod i bipackssedeln. Fanns ingen uppföljning av detta. Började med ren LCHF-kost igen. Akuten missade magkatarren som utlösande faktor till det höga blodtrycket och såg bara till hjärtat hädanefter. Jag fick själv börja tänka annorlunda än doktorerna, som i och för sig gjorde vad de kunde i en stressig miljö och den kunskap de en gång lärt sig. Jag vägrade först ny blodtrycksmedicin av rädsla att få problem med hjärtat men tvingades börja på grund av höga värden och läkarens påpekande att jag annars blev sårbar för stroke. Hjärttest med bandspelare avslöjade ett normalt hjärta. Blodtrycket gick upp igen. Orsak enligt mig själv nya problem med magen i form av nattliga saltsyrekräkningar. Nu har blodtrycket sjunkit efter höjd dos av en mildare blodtrycksmedicin och mycket grönsaker i kosten samt ytterst lite mat efter 16–tiden på eftermiddagen för att förhindra saltsyrekräkningar på natten. Dessutom fortsatt LCHF.

  Ingenstans under den här processen har någon lyssnat på mina teorier om att det är magen som spökar. Om jag nämner LCHF så börjar doktorerna bli skelögda och jag ser i deras ögon att de tänker ”stackars vilseförda kvinna”. Det är som jag själv får köra mitt eget race bredvid doktorerna. Alla utom en på vårdcentralen, men han har tyvärr slutat.

  För mig är det självklart att LCHF är det rätta. Vilken nytta finns av bröd/potatis/ris annat än bukfylla. Är övertygad om att rätt fett också är det bästa efter noga ha läst rapporter från Westonanknutna fettforskare. Har dessutom under 10 år sett att LCHF förhindrat att jag fått diabetes och sänkt och vidhållit alla blodfettvärden normala. Detta trots att jag är överviktig och borde ha fått metabolt syndrom i min ålder. Det är häpnadsväckande att det gamla kostparadigmet är så segt och att läkarnas (och livsmedelsverkets) grunda kunskap om näringslära får råda. Tack för att ni andra finns som sakta men säkert sprider kunskapen om LCHF. För jag ser fortfarande mina barn och barnbarn äta Lätta till smörgåsarna. Ingen idé för en farmor att påpeka det farliga i detta.

 8. 8

  @ Björn Hammarskjöld:

  Lägg gärna in din kommentar hos läkartidningen, så får fler läsa dina kloka kommentarer..

 9. 9

  Jag var så sjuk när jag väntade barn att jag nästan inte kunde äta alls. När man är i det läget, (som jag antar även denna kvinna var) äter man det man kan oavsett om det är banan, kött eller bröd. Man har bara restriktioner på sånt som är rejält onyttigt som tvål eller bensin!

  Jag levde en stor del av min graviditet på hårdbröd och grönt te. Inte särskilt nyttigt, men jag kräktes inte upp det i alla fall och slapp åka in på sjukhus och få dropp.

  Skulle någon räknat på min kost de värsta dagarna, skulle kolhydraterna jag fick i mig ändå ligga på LCHF-låga nivåer eftersom jag åt så lite totalt sett.

 10. 10
  Annika Dahlqvist säger

  @ 5 Mormor:
  Det står i artikeln att hon fick gå hem efter dietistkontakt. Det gläder mig att de inte lyckades skrämma henne för LCHF, utan att hon kunde fortsätta med den kosten efter sjuktillfället.

 11. 11

  Hon fick höra hur mycket kh hon behövde av dietisten! Men det värsta är ju att dom snöade in på lchf, tror vem som helst hade blivit sjuk om dom ätit så lite och ammat! Konstigt att hon inte blev lika sjuk vid första barnet, åt ju lika då! Det är otäckt så lite dom lyssnar på patienter, hon blev totalt överkörd, inte så lätt att få fram hur det är då man varit så sjuk, orken finns inte när det kommer in läkare och låter som Hitler.

 12. 12
  Lars Henrik säger

  Varning i DN för LCHF för ammande mammor idag:

  Läkare: Undvik den här dieten om du ammar

  Kvinnor som ammar bör inte äta LCHF, eller någon annan diet med lite kolhydrater. Det kan leda till ett livshotande tillstånd som normalt bara förknippas med typ 1-diabetes och alkoholism.

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/lakare-undvik-den-har-dieten-om-du-ammar/

 13. 13

  @ Lars Henrik:
  Hahaha… Vilket skämt. Jag har nu ammat min dotter i 10 månader på lchf. Vi mår båda finfint. Den fasta maten hon får brukar bestå av ägg, kött/fisk, smör, grädde, grönsaker, rotfrukter och lite frukt emellanåt. Jag måste vara en hemsk mamma som vägrar korka i henne välling, gröt, bröd, pasta…

 14. 14

  Ja hemskt att inte unna sitt barn gröt med en stor klick flytande margarin… Horribelt

 15. 15
 16. 16

  Björn Hammarskjöld Skrev:

  Glukosvärdet på 4,4 mmol/L talar emot ketoacidos som definitionsmässigt har ett P-glukos på mer än 15 mmol/L

  Varför skulle glukosvärdet på 4,4 mmol/l tala emot ketoacidosis då det inte handlar om en av insulinbrist inducerad ketoacidosis?

 17. 17

  Kan inte alla som inte blivit sjuka av den livsfarliga lchf dieten när ni ammat mejla Jonas som skrivit artikeln och tala om hur bra ni mått? Mejladressen står ju uppe här!

 18. 18

  Ett inlägg med ”sanningen direkt från mamman” på Monique l R Fs blogg.

  https://www.lifezone.se/barn-2/lchf-och-amning-inte-farligt-sanningen/

  Det mamman mådde mest illa av i efterhand var ”Jo, psykiskt på grund av vad läkarna hotade med och anklagade mig för”

  mLCHFh B-) .

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa