GMO – En vägran att titta i vetenskapens teleskop

Krönika av prof Göran Sjöberg            
Professor Göran SjöbergGMO – En vägran att titta i vetenskapens teleskop!

Länge har jag med sorg noterat att den vetenskapliga forskningen har urvattnas alltmer och detta till och med på de tekniska högskolorna. Denna trend har tyvärr funnits länge men har accelererat i och med att man idag ägnar sig åt datorsimuleringar av verkligheten på bekostnad av väldefinierade modellexperiment genom vilka man försöker förstå de grundläggande mekanismerna i vår materiella verklighet. Jämfört med bristerna i forskningen på de tekniska högskolorna har jag ändå blivit förstummad av vad som tydligen pågår inom medicinen och som jag därför idag betraktar som en rent dogmatisk disciplin och i rent religiös mening.

Men när jag nu avslutat boken ”Altered Genes – Twisted Truth” av Steven Druker har jag dock blivit rent förfärad av det Druker avslöjar om GMO.  Med den kunskap han skaffat sig under 20 år visar han med briljant logik hur vetenskapen på många olika sätt har förnekats och detta av rent politiska skäl men också manipulerats av MAJORITETEN av högt rankade vetenskapsmän inom detta område. Vad som är än värre är att denna uppenbara korruption nu försvaras av de mest framträdande vetenskapliga institutionerna i världen som ”National Academy of Science” i USA och till och med den äldsta av alla vetenskapliga institutioner, ”Royal Society” i England, även om ”Royal Society” i Kanada för femton år sedan inte ställde upp bakom påståendet att GMO inte skulle innebära större risker för vår hälsa än konventionella grödor.

Jag är därför övertygad om att ett uppenbart och allvarligt förräderi har begåtts mot vetenskapen och som gjort det möjligt att bedriva det praktiska hasardspel som nu bedrivs mot hela mänsklighetens hälsa genom GMO-grödorna.  Man vill som naturvetenskaplig forskare bara gråta över den obotliga skada som detta inneburit för det ’naturvetenskapliga företaget’ efter fem hundra års kämpande för att bättre försöka förstå vår komplicerade verklighet utan hokus pokus.

Hela GMO-företaget startade på 70-talet och snabbt blev det klart att etablissemanget inte var intresserad av några kritiska röster från sina egna led. Vetenskap förutsätter ett öppet diskussionsklimat. Inkvisitoriska knep började alltmer tillämpas mot de kritiska rösterna. Druker beskriver i detalj turerna kring detta.

Genom införandet av själva begreppet GMO, ”Genetiskt Modifierade Organismer”, har korruptionen medvetet satts i system. Eftersom alla organismer, från de enklaste till de mest komplicerade är genetiskt modifierade (GMO) har man av rent politiska, populistiska skäl infört detta begrepp för att dölja vad det egentligen är frågan om. Verkligheten återspeglas istället av det tidigare använda begreppet GE ”Genetic Engineering”, som klart säger att det hela är frågan om en ingenjörsmässig genetisk verksamhet och därmed knappast något naturligt. GMO-begreppet är ett betydligt mer oskyldigt begrepp. Med detta markandsföringsknep har man lyckats få den ingenjörskonst som är inblandad att framstå som ’helt naturlig’.

Begreppet GMO döljer därför vad den så kallade rDNA-tekniken står för och sopar därmed verkligheten under mattan med det uttalade syftet att inte oroa den allmänhet som man för övrigt anser ”ändå inte kan begripa någonting” av den molekylära cellbiologins vetenskaplighet. GMO låter i detta perspektiv betydligt mer aptitligt än GE för vi alla är som sagt GMO och då kan GMO inte vara något märkvärdigt annorlunda. Men GMO som det praktiseras inom gentekniken är precis märkvärdigt annorlunda! Ingen skulle heller drömma om att påstå att vi människor är GE, ingenjörsmässigt skapade av människohand, även om vi definitivt nu är GMO inte minst på grund av det faktum att vi alla är en genmodifierad produkt genom blandningen av generna från våra båda föräldrar. Det blir lite hårdraget att påstå att GE är något lika naturligt som det våra föräldrar ägnade sig åt men med hjälp av en professionell reklambyrå kan man förstås även göra detta troligt.

Samtidigt har själva idén om genetiken som ingenjörskonst en viss lockelse och speciellt bland de som är involverade.  Denna konst gör då att man som en del av etablissemanget kan inbilla sig att den rDNA-teknik som tillämpas också äger en ingenjörsmässig precision när det gäller resultatet.  Man vill så gärna se det faktum att när man med denna teknik nu lyckas föra in främmande gener i en organism kan detta liknas med att man i ett existerande datorprogram inför nya subrutiner på ett kontrollerat sätt.

Ingenting kan dock vara mer främmande än en sådan jämförelse med datorvärlden vilket blir uppenbart om man har den minsta kunskap om hur datorprogram i verkligheten fungerar. Hela denna optimistiska jämförelse bygger på den ytterst förenklade uppfattningen man hade för 40 år sedan om hur gener fungerar och att de skulle fungera på samma sätt som ett linjärt datorprogram. Om vi nu vill se våra gener som en slags datorkod är det dock frågan om en oändligt komplicerad parallell datorkod i vårt DNA.

Varje normalt funtad cellbiolog måste erkänna att han bara inte vet hur den så kallade källkoden fungerar. Den som har läst sin Alberts et al. och förstått vad han läst måste också erkänna att han helt enkelt inte vet hur det hela hänger ihop när det gäller styrningen av våra cellers metabolism annat än i dess mest elementära funktioner vad det gäller överföring av denna DNA-kod till själva proteinframställningen.

När det gäller vårt DNA kan man då verkligen tala om ”spagettikod” av den typ som ingen datorprogrammerare ens skulle våga drömma om att gå in och peta i, dvs. en kod som fungerar förvånansvärt väl i praktiken men där man inte kan få ett vettigt grepp om hur den fungerar i sin övergripande struktur. Den försiktiga attityden att inte gå in och ändra på koden är därför rimlig när man dels inte förstår hur koden hänger ihop över huvud taget dels inte har en susning om vad som skulle hända med cellmaskineriet som styrs av denna komplicerade, hopflätade kod om man nu går in och petar i den på måfå. Man blir då snarast en hacker som dessutom inte vet vad han håller på med.

Denna totala okunnighet om hur vårt DNA fungerar blir alltmer uppenbar genom de senaste åren forskning som har visat att det finns koder som är överlagrade på själva DNA-koden och som bland annat påverkar hur generna uttrycks. Man har hittat ett antal sådan överlagrade koder och rimligen kommer flera att hittas framöver. Problemet är återigen att man inte har en susning om hur dessa överlagrade koder fungerar.

För mig i alla fall finns det därför ett oändligt glapp mellan den officiellt glättade framställning av gentekniken som en precisionsartad teknologi där man förstår vad man håller på med och verkligheten som istället talar om det hela som ett hasardspel inte bara med mänsklighetens omedelbara hälsa utan också med hela vårt ekologiska system och där dessutom det utlovade fördelarna om ökad produktivitet lyser med sin frånvaro.

Detta är verkligen ett oförlåtligt vetenskapligt bedrägeri i mina ögon.

Comments

 1. 201
  Professor Göran säger

  olle holmqvist Skrev:

  Jag respekterar folk som helt enkelt inte tycker om att demonstrera

  Demonstrera gör man självklart bara om man tycker att en fråga är väldigt viktig och att den inte uppmärksammas på ett rimligt sätt i media och hos de politiska partierna.

  Det är därför lika självklart att man stannar hemma om man inte tycker att frågan är viktig. Själv anser jag dock i dagsläget dock att det är hela vår ’friska’ framtid som står på spel och som hotas av just Monsanto och att det är därför det är så viktigt att jag visar upp var jag står i denna fråga. Så såg jag inte på detta för tre år sedan men detta bevisar för mig själv att det är möjligt att ändra uppfattning och inse allvaret i en fråga som man inte gjorde tidigare.

  Jag anser dessutom att det är min plikt som samhällsmedborgare att engagera mig om jag tycker att något är allvarligt är fel i vårt samhälle. Annars kan man fråga sig vad som är meningen med ett ’samhälle’. Att ’fjäska med’ ett sjukt etablissemang låter inte något vidare i mina öron.

  Vad Ryssland under sovjettiden har med detta göra förstår jag bara inte. I vårt land är det knappast frågan om att etablissemanget tvingar någon att demonstrera mot Monsanto. Det är ju tvärtom. Jag har i alla fall inte hört något om dessa kommande manifestationer i media och alla partier verkar dessutom sluta upp bakom Monsanto och deras GMO-projekt om jag inte har missuppfattat något. Tycker man att denna tystnad är OK så tycker man det förstås och då har man också tagit ställning.

  Det är vi gräsrötter som inte vill ha något GMO!

 2. 202
  Professor Göran säger

  olle holmqvist Skrev:

  Tack Lady M.
  jag har funderat på några slagord

  G-M-O
  to hell you go

  G-M_O mat
  aldrig på mitt fat

  G-M-O gröda
  ska aldrig bli föda

  kan ngn ge länkar funderar på Köpenhamn eller Malmö
  tid & plats

  🙂

 3. 203
  Cristina Kronlund säger

  Vem som helst har rätt att säga ” jag visste inte ” men kan sedan när katastofen är ett faktum
  inte heller beklaga sig och säga ” Jag visste ju ingenting, ingen talade om för mig ”,
  vilket inte betyder att man måste gå i demonstationståg om det inte är möjligt, men det
  betyder att man protesterar på alla för en själv möjliga sätt mot Monsantos GMO med till-
  hörande bekämpningsmedel.

 4. 204
  Anders S säger

  olle holmqvist skrev:

  Ni har ingen rätt att utfärda det här tvångsvalet: gå i tåget eller du för GMO.

  Instämmer. Har du en anarkopacifistisk grundinställning och jämställer demonstrationståg med maktutövande eller våld kanske du dessutom föredrar att protestera på ett annat sätt, till exempel genom att sittdemonstrera, fasta, civil olydnad, bojkott eller publicistisk verksamhet.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-pacifism

  olle holmqvist skrev:

  kan ngn ge länkar funderar på Köpenhamn eller Malmö
  tid & plats

 5. 205
  Anders S säger

  Professor Göran skrev:

  Med glädje konstaterar jag därför att jag knappast kommer vara ensam på Järntorget i Göteborg på lördag kl 11

  Troligen inte men demonstrationen börjar kl 13:30 om jag sett rätt.

  De över 64000 deltagarna i Göteborgsvarvet passerar inte Järntorget men du hinner kanske titta på dem också. Man räknar med 200.000 åskådare.

  https://www.goteborgsvarvet.se/goteborgsvarvet-21-km/#bana

 6. 206
  Lars Henrik säger

  Lite OT men kan kanske kännas viktigt för fler än mig i det större sammanhanget:

  Både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet är satta under press som en följd av de avregleringar som EU-kommissionen under president Jean-Claude Juncker strävar efter. Dessa båda direktiv, som ofta kallas naturdirektiven, har oerhört stor betydelse för Europas natur, djurliv och växtliv. Nu kan du själv vara med och visa EU-kommissionen att vi är många runt om i Europa som sätter stort värde på både naturen och de direktiv som skyddar Europas natur.

  https://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/birdlife-international/nature-alert/

 7. 207
  Professor Göran säger

  Anders S Skrev:

  Göteborg 13:30 Järntorget

  Nu har jag tappat bort länken till Facebook där man organiserar manifestationen lokalt men där fick jag för mig att det hela började kl 11 på Järntorget.

 8. 208
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Nu hittade jag tillbaka till FB

  https://www.facebook.com/events/612590875473527/

  och läser:

  March Against Monsanto!

  We meet kl. 11.00 at Järntorget. Kl. 11.30 we begin marching to Gustaf Adolfs torg where we will have speeches.

 9. 209
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @ 210
  Hörrdudu Olle, nu får du sluta upp med att provocera.
  Varför ’krigar’ du hela tiden? Vi diskuterar här – som vänner och har inget behov av att ’vinna’ eller tvinga andra att ’bevisa’ det ena efter det andra.
  Oavsett vad som diskuteras i den här tråden är du genast där och ditt senaste utspel är bara grälsjukt ..så himla onödigt. Att protestera på ’alla för en själv möjliga sätt’ innebär just det – det som är möjligt för en själv.

  Personligen gör jag (varje dag!) vad jag kan för att mina barnbarns barn ska kunna leva ett hälsosamt liv i en värld där både djur, växter och allt annat liv mår så bra som möjligt -men eftersom jag lever med SLE betyder det att mitt ’strå till stacken’ kan variera.
  När jag har bra dagar kan jag klara att gå med i ett protest-tåg (ett tag iallafall) och de dagar kroppen trilskas har jag antingen en campingstol eller en käpp för att underlätta.
  Mår jag inte bra får jag nöja mig med att skriva på petitioner, att dela länkar på bloggar och på fb osv.

  Ett annat sätt att protestera mot GMOs (o’ annat elände) är att köpa ekologiska produkter. Mitt hushåll är numera ’rent’ – från minsta krydda till rengöringsmedel och kroppsprodukter – en av anledningarna är förstås att jag själv har en överkänslighet mot diverse man-made kemikalier.

  Ta nu av dig ’rustningen’ ..utom på lördag! 😉
  Med vänlig hälsning,
  Lady M 🙂

 10. 210

  @ Lars Henrik:
  Klickat och skickat.

 11. 211

  Kan möjligen anses vara OT men fan så viktig information.
  ” Den organiserade brottsligheten har gett sig in i fusket med mat och det resulterar i falsk olivolja, besprutad ekomat och utspädd juice.

  I Sverige riskerar de skyldiga på sin höjd böter, så riskerna med matfusk är liten. I ett internationellt tillslag, hittades 1.200 ton förfalskade livsmedel och 430.000 liter förfalskad dryck. Matfusket är i dag en storskalig global verksamhet. ”

  https://4health.se/matfusk?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=matfusk

 12. 212
  Rune Geistrand säger

  Anders S Skrev:

  Arla använder ostenzym även i KRAV-märkta produkter som man också bör undvika:
  Arla® Västan, Arla KESO® Cottage Cheese Ekologisk Naturell och Arla Billinge® Ekologisk

  OM det verkligen är så – maila till KRAV (info @ krav.se eller regler @ krav.se) om dina observationer. Ingen GMO tillåts i KRAV (inte heller där produkten tagits fram med hjälp av t ex GMO-bakterier men där ingen GMO sägs vara krav).

 13. 213
  Rune Geistrand säger

  Skulle efter resa använda material från bokmärken inför lördagens marsch mot Monsanto – men kan fortfarande inte öppna och inte heller nå google mm. (Därmed kommer också svaret ang den obskyra boken ”Den ekologiska drömmen” först nästa vecka, eftersom jag vill vara detaljerad).

  Gör gärna egna plakat. Jag har ”Monsanto-bläckfisken” från i fjor, men hoppas hinna göra en eller två;
  Kanske en tomat med en fisk i (man har inte lång tid kommunicera med dem som ser ett plakat några sekunder).

  Men kanske allra viktigast lyfta fram TTIP.
  Får vi detta handelsavtal kan det bli fritt fram för nya GMO och omöjligt ha nya EU-regler mm.

  Motsvarande TPP (USA med 20 andra länder andra sidan oceanerna) – som Obama försöker trycka igenom med ett snabbförfarande – kommer göra det omöjligt för de delstater som nu beslutat att märka GMO (blir ju handelshinder!). Hur blir det här? Kommissionens förhandlingsmandat ger stora friheter och garanterar inte alls miljö och hälsa som man sagt från kommission och pro-GMO.

  EN VÄDJAN
  Ta gärna kontakt med olika media och påminn om demonstrationen där du är.
  Media kan inte så mycket om GMO, Monsanto (eller TTIP),
  Ring dem eller använda en tipslinje så de bevakar demonstrationen

  Vi ses i tågen!

 14. 214
  Rune Geistrand säger

  olle holmqvist Skrev:

  Malmö
  tid & plats

  kl.13 Gustav Adolfs Torg (Malml; 23 maj

 15. 215
  Rune Geistrand säger

  Apropå kemiindustrins samfällda skrik om att neonikotionider inte fått användas från nov 2013 (utvärderas nu innan tvåårsgränsen gått till ända). Det skulle inte gå att odla raps för alla rapsbaggar.

  Jag har kollat raps på många platser (i går och förrgår). Inte en rapsbagge eller något annat djur.

  Antingen går det att odla vårraps utan dessa gifter (eller så har man använd betat frö trots EU-förbudet).

  Att dessa ämnen skapar bidöd och än mer att vi tappar de effektiva vilka pollinatörerna visar svensk forskning (och i USA där man sprutar friskt med medlen så har för första gången bidöden varit större på sommaren än på vintern, och mer än hälften av bina drabbade).

  Måhända o t, men det ska bli spännande att se vad beslutet blir. Att det tillfälliga förlängs ’är ett minimum (är ändå begränsat till att mest gälla vårraps).

  Liksom vi får se om EFSA ger ett nytt godkännande av glyfosat. Tyskland sköter analysen (och de godkände det sist, så risken är att de inte vill ha haft fel. Men inte kan de negligera WHO??)

  Kan inte låta bli reflektera över att vårt KEMI skötte analysen av kreosot (vårt åtminstone mängdmässigt största gift i Sverige) och som först sa nej, sedan ändrade sig efter en studie. Vem gjorde den? En sak att titta på.

  Men än mer o t, förlåt. Låt oss samlas och marschera mot Monsanto och GMO på lördag

  Malmö kl. 13, Gustav Adolfs Torg
  Stockholm kl.14, Mynttorget
  Göteborg kl.11, Järntorget
  Umeå kl. 12, Rådhustorget
  Falkenberg kl.11, Stortorget

  Örnsköldsvik och Molkom i Värmland har jag inte tid och plats på, men rimligt att vår enda GMO-fria region är med…

  Viktigt att demonstrera mot GMO. Är ett tryck få in mer GMO, inte minst som foder.
  Hur det blir med nya EU-reglerna är oklart, men om TTIP blir verklighet blir det kanske fritt fram…

  Ungern är första namn i ”Alliance fopr e GMO-free Europe”
  Vi har väl dels inte den politiska viljan, dels på tok för mycket provodlingar för detta, tyvärr.

  Men Ungerns idé att märka ägg, kött, mjölk som INTE ätit GMO-foder är en intressant idé.
  (Minns att Nordiska Rådet för några år sedan ville ha märkning av de som ätit GMO, men sedan hände inget mer….Och med TTIP blir allt handelshinder…I ”handelsfrihetens” namn blir miljö – och hälsoregler HANDELSHINDER.

  Så låt oss demonstrera mot GMO!
  Jag gör nog en skylt med TTIP!

  TTIP
  förstör miljö
  och hälsan

  till exempel

 16. 216
  Cristina Kronlund säger

  Märkligt men föga förvånande – har varit i kontakt med SVT:s och TV4:s nyhetsred. De undrade lite förvånat var Demonstrationerna skulle hållas och var något förvånade över att demonstrationerna hålles i 38 länder och fler än 600 städer. Nu vet de var ”För livet – mot Monsanto” hålls, om det sedan rapporteras eller om de tar reda på fakta om det hela återstår att se.

  Förhoppningsvis fler som hör av sig till nyhetsredaktionerna så de förhoppningsvis nämner eller rapporterar, de har ju Stockholm, Göteborg, Malmö som borde vara enkelt att följa.

 17. 217
  malamatina säger

  Sveries Radio verkar ändå vara lite uppdaterade. När vi demonstrerade mot TTIP på Medis i Stockholm i tisdags, var en ung kvinnlig reporter där och fotade och intervjuade för utlandsradion. Det tyckte vi var glädjande. Tyvärr var vi inte jättemånga demonstranter.

 18. 218
  Professor Göran säger

  malamatina Skrev:

  Tyvärr var vi inte jättemånga demonstranter.

  Det förekommer ju inte någon mediadebatt kring TTIP och då är det kanske inte så konstigt att det är väldigt få som känner till vad dessa hemliga avtal kommer att innebära för demokratin. Inga partier tar ens i frågan. Men en och annan samhällsmedborgare ser trots allt igenom detta och försöker försvara demokratin och vår hälsa så gott det nu går.

  Jag hoppas att motståndet mot de pågående attackerna på vår demokrati ska växa på samma sätt som under 60-talet och 70-talet även om det är svårt att spå om framtiden.

  Det ska bli intressant att se hur många som nu ställer upp på lördag mot Monsanto och GMO. Detta är trots allt en mer greppbar fråga än TTIP och intresset för organisk giftfri odlad mat fullkomligt exploderar idag över hela världen. Dessutom verkar Monsantos aktier falla idag.

 19. 219
 20. 220
  Konsument i Sverige säger

  jala Skrev:

  https://www.kostdemokrati.se/opinion/2015/05/22/marsch-mot-gmo-over-hela-varlden-stockholm-goteborg-malmo/

  Nu har jag skickat tips till:
  Tidningen Metro
  Sveriges Radio
  Aftonbladet
  Expressen
  DN
  SvD

 21. 221
  LCHF-Bengt säger

  @ jala:

  Många bra länkar på din länk, Tex. Birke Baehr som är en 11 årig grabb som vi nog får se mer av i framtiden. Min känsla blev betydligt mer positiv med så unga duktiga föreläsare.

  https://www.youtube.com/watch?v=TUmdC3C2B4w

 22. 222

  Ett stort tack till alla för positiv respons.

 23. 223

  Så bra – man kan också genmodifiera människor och bli av med genetiska sjukdomar och designa embryon! Fattas bara, vad forskarna kan!
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/522253?programid=412

 24. 224
  Professor Göran säger

  Ja – i morgon gäller det över hela världen!

  Jag har nu skaffat tågbiljett till Göteborg.

  Min ’intuition’ säger mig nu att vi kanske blir 200 hundra som fått tillräcklig energi för att ge oss ut på marschen från Järntorget 11.30 till Gustav Adolfs torg – samling 11.00. Förra året var det något hundratal deltagare men då visste jag själv inte om att det fanns några världsomfattande manifestationer – nu är det demonstrationer i 600 städer – mot GMO och jordbrukskemin. Då hade jag också deltagit med min redan då vunna insikt om allvaret i frågan om jag känt till detta.

  Motståndet mot förgiftad mat växer nu lavinartat runt om i världen om man ska tro på ’marknaden’ för EKO-produkter även om vissa LCHF-are fortfarande anser att detta manifesterade motstånd bara är frågan om ’nonsens’ och därför inte vill ta i frågan. Hos Kostdoktorn har det tyvärr också varit helt tyst om dessa protester mot det nuvarande giftiga jordbruket och detta förvånar mig lite grand för han är ju ändå för ’Riktig mat för att revolutionera hälsan’.

 25. 225
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Jag har sån tur att jag inte behöver resa till ’tåget’ i Torquay – ska ha matsäck med (riktig mat!) i händelse det blir långvarigt.. 🙂

 26. 226
  XMargareta säger

  Jag fick först för några timmar sedan reda på att demonstrationståget går nära mig.
  Det kan eventuellt vara för lite känt och för sent för många.
  Jag hinner delta, men jag gissar, att många får veta för sent.
  Viktigt,att försöka sprida så mycket som möjligt, även om det kan verka sent.

 27. 227
  Professor Göran säger

  XMargareta Skrev:

  Jag hinner delta, men jag gissar, att många får veta för sent.

  Roligt!

  Då kanske vi ses i morgon 🙂

  Vädret lär bli kanon.

 28. 228
  XMargareta säger

  @65+

  Eftersom det finns allvarlig genetisk sjukdom i min släkt, så är det för mig hoppfullt, att det kan finnas möjligheter till att kunna bota genetiska sjukdomar med hjälp av genteknik.
  Om sådant skall ske, skall det naturligtvis ske på ett säkert sätt.
  Som jag tidigare i denna tråd nämnt, så är det då, enligt min mening, viktigt, att vara på det klara med hur man skall använda denna teknik etiskt sett..
  Det vore olyckligt, tycker jag, om tekniken till exempel användes till, att kunna välja egenskaper hos blivande barn och att man på detta sätt skulle klassa egenskaper och det skulle gå modetrender i det hela.

  Att som Monsanto använda tekniken, för, att kunna bespruta med glyfosfat, vilket innebär ytterligare minskning av biologisk mångfald i närheten, eller se till att de modifierade plantorna tillverkar insektsgifter, som man påstår är ofarliga för människor och som de troligen ändå är och att man stoppat djurförsöken innan biverkningarna kommit, eller mörkar försöksbetingelserna, eller att besprutningen riskerar att komma till andra åkrar med vinden, eller att man förföljer människor, som ofrivilligt råkat ha fått in Monsantofrön i sina odlingar. o.s.v. o.s.v….. ( Läs gärna Hotet mot livet av Engdahl.)……………….Det är anledning till att jag går i demonstrationståget i morgon.

  Enligt min mening är det inte i sig genetisk modifiering, som är dåligt.
  Man kan använda ett skarpt redskap till gott, eller till ont. (Tex kan man döda en människa med kniv, men man kan också genom operation rädda livet på en människa)

 29. 229
  XMargareta säger

  @ Professor Göran.

  Vi ses inte, eftersom ”mitt tåg” går i Stockholm, men det är roligt ändå

 30. 230
  Professor Göran säger

  XMargareta Skrev:

  Enligt min mening är det inte i sig genetisk modifiering, som är dåligt.
  Man kan använda ett skarpt redskap till gott,eller till ont. (Tex kan man döda en människa med kniv, men man kan också genom operation rädda livet på en människa. ),

  En utmärkt synpunkt enligt min mening!

  Det är ingen tvekan om att genetiska faktorer påverkar vår hälsa men enligt vad jag själv förstått finns det en ’hybris’ i ’etablissemangets kunskap’ om att en viss gen kan associeras med en viss sjukdom och att ’genterapi’ därför skulle vara lösningen på sjukdomen.

  Vissa människor är genetiskt mer disponerade att drabbas av diabetes men vad jag själv har förstått drabbas ingen om man kan hålla sig borta från alltför mycket kolhydrater. Även om man har drabbats kan man ’räddda’ sig om man satsar på en strikt variant av LCHF.

  När det gäller vissa unika sjukdomar kan dock genterapi erbjuda en lösning men tyvärr tenderar läkemedelsindustrin att generalisera detta till våra vanliga ’vällevnadssjukdomar’. Och här finns de stora pengarna att hämta!

 31. 231
  Cristina Kronlund säger

  Jag är själv en produkt av genetismens felprogrammering men kan inte se att genmanipulation
  skulle förbättra mitt eget eller min avkommas liv. Min son vet vad som gäller och måste in-
  rätta sitt liv därefter. Vem har rätt till modifierade liv och vilka måste dö ut är den stora frågan.
  Det är väl så att de friska överlever och vi andra får lämna plats för mänsklighetens överlevnad.
  Vad vi som kollektiv kan göra är att som art göra det bästa av de möjligheter som står till buds.
  Jag vill i vilket fall inte att genforskare och geningenjörer skall bestämma vilka som skall fort-
  leva eller inte. Människan är inte Gud hur gärna hon själv vill, utan endast ett däggdjur med en
  fördel den mänskliga intelligensen som inte alltid används till det allmännas bästa.
  Min ståndpunkt naturen vet bäst – ju mer inblandning – ju värre blir det. Det finns så mycket vi
  kan göra för allas bästa frågan är vilka skall vi satsa på och hur kan vi avgöra vilka som skall
  satsas på.Är det kapitalet eller mänsklighetens väl. Enligt mig reservdelsmänniskan är för ett
  fåtal och bör skrotas, likaså genmanipulation.Har vi felaktiga gener bör vi dö ut för rasens
  fortlevnad. Livets helighet in absurdum– nej tack-det gynnar ingen.

 32. 232
  piltson säger

  @ jala:
  Prtoblemet med den vilseledande vetenskapliga rapporteringen som du tog upp behandlas rätt intressant av den portförbjudne Rupert Sheldrake: ”The Science Delusion” kap. 10, sid 267-270.

 33. 233
  Professor Göran säger

  Nu har vi varit och demonstrerat mot GMO i Göteborg tillsammans med miljoner (?) andra i 600 hundra städer runtom i världen.

  Vi var ungefär 300 hundra i Göteborg och vi träffade också en LCHF- frände som vi sedan gick och firade det hela med ett glas vin i det soliga Göteborg. Man måste tänka lite på sin hälsa också 🙂

 34. 234
  XMargareta säger

  Cristina Kronlund Skrev:

  Jag är själv en produkt av genetismens felprogrammering men kan inte se att genmanipulation
  skulle förbättra mitt eget eller min avkommas liv. Min son vet vad som gäller och måste in-
  rätta sitt liv därefter. Vem har rätt till modifierade liv och vilka måste dö ut är den stora frågan.
  Det är väl så att de friska överlever och vi andra får lämna plats för mänsklighetens överlevnad.
  Vad vi som kollektiv kan göra är att som art göra det bästa av de möjligheter som står till buds.
  Jag vill i vilket fall inte att genforskare och geningenjörer skall bestämma vilka som skall fort-
  leva eller inte. Människan är inte Gud hur gärna hon själv vill, utan endast ett däggdjur med en
  fördel den mänskliga intelligensen som inte alltid används till det allmännas bästa.
  Min ståndpunkt naturen vet bäst – ju mer inblandning – ju värre blir det. Det finns så mycket vi
  kan göra för allas bästa frågan är vilka skall vi satsa på och hur kan vi avgöra vilka som skall
  satsas på.Är det kapitalet eller mänsklighetens väl. Enligt mig reservdelsmänniskan är för ett
  fåtal och bör skrotas, likaså genmanipulation.Har vi felaktiga gener bör vi dö ut för rasens
  fortlevnad. Livets helighet in absurdum– nej tack-det gynnar ingen.

 35. 235
  XMargareta säger

  @Cristina Kronlund

  Till ditt citat:
  ”Har vi felaktiga gener bör vi dö ut för rasens
  fortlevnad.”

  Säger jag, så förskräckligt.
  Jag vill ha ett mänskligt samhälle.

  Vilka gener är ”felaktiga?”

  Förr. för tusentals år sedan kunde det nog mycket väl hända, att det var riktigt fatalt, att var närsynt.
  Då dog kanske många närsynta ut.
  Numera kan vi hjälpa till med glasögon.

  Förr var det kanske bra, att ha genetisk disposition för att kunna lagra fett, för då hade man energidepåer för svältperioder.
  I dag är detta kanske gener för disposition till diabetes. Nu har vi tex LCHF, som hjälp.
  Skulle vi inte förr tillåtit människor med disposition till diabetes att överleva, vilket citatet ovan antyder, kanske 60 %? ( gissningsvis exempel på så många som har gendisposition.)
  Skulle de gå under?
  Eller förbjude! kanske ha utrotats på nazityskt maner.(”Rasens fortlevnad.”)
  I det fallet skulle man ha gjort sig av med ett antal gener, som kanske kunde vara värdefulla för framtiden.
  I det samhället skulle jag inte vilja leva.

  Nej ett Mänskligt samhälle förespråkar jag. Vi är människor, med allt vad det innebär av empati o.s.v.
  Vi är inte djur.
  Vi har vår intelligens och kunskap, som fördelar, men detta MÅSTE balanseras av etik och just mänsklighet.

  De gener, som finns i min släkt är dominanta anlag för sen debut av att njurarna slutar att fungera, Kallas cystnjure.
  Det finns dialys. det är ganska ok, men ännu bättre är transplantation.
  I min släkt har man hjälpt varandra med att donera njurar inom släkten.
  Det kallar jag mänskligt.

  För övrigt anser jag att:
  Det finns bara en religion: Kärlekens.
  Det finns bara en ras. Mänskligheten.
  Låt ett människors samhälle vara mänskligt!

 36. 236
  piltson säger

  XMargareta Skrev:

  bara en ras, Mänskligheten.

  När Albert Einstein flydde till USA skulle han vid gränsen fylla i ett formulär om sig själv. Där frågades om ”Race”? Han funderade lite och skrev ”Human.”.

  Det godtogs. Numera ställs inte denna fråga. Istället frågas efter ”etnisk tillhörighet”. Det är språklig kosmetik..

 37. 237
  Professor Göran säger

  Den här krönikan handlar om hur jordbruksindustrin i sin ’vetenskapliga’ hybris laborerar med gener och växter och hur detta kan leda fram till jordbrukets och mänsklighetens kollaps i framtiden och det var detta som demonstrationerna över hela världen handla om igår.

  Vid de avslutande talen på Gustav Adolfs torg passade jag själv på att säga några ord för att uppmuntra de ungdomar som nu engagerar sig. Jag talade om att vi redan på 70-talet protesterade i Göteborg mot Monsantos verksamhet som resulterade i hundratusentals missbildade människor i Vietnam för att nu inte tala om de som drabbade de amerikanska soldaterna egna familjer på grund av de spermier som skadades. Världsprotesterna, på gräsrotsnivå, som också då började i liten skala växte lavinartat och till slut hade de nått sådan stormstyrka att vi lyckades få stopp på detta vansinniga krig.

  Efter mitt tal kom en kvinna fram till mig och berättade att hon hade läst vid Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU i Alnarp Utbildningen där hade för henne varit en absurt sjuk erfarenhet i hyllandet av det giftiga ’Normaljordbruket’. Här fanns bara ingen kritisk diskussion. Dessutom hävdade hon att de som hade genomgått denna utbildning efteråt tycks väldigt obenägna att vilja erkänna detta faktum

  Laborerandet med människans ’mindervärdiga gener’ har tyvärr en ruskigt mörk historia under de senaste hundra åren och som vi alla helst skulle vilja glömma. Vad jag för några år sedan inte kände till och som gjort mig väldigt obehagligt berörd var när jag fick klart för mig att de ekonomiska krafter som ligger bakom Monsantos verksamhet, och framför allt Rockefeller men även Bill Gates, uppenbarligen också har samma rasistiska ’agenda’ och som sådan sträcker sig tillbaka till detta mörka ursprung. William Engdahls bok ”Hotet mot livet” var här ögonöppnaren för mig.

  När vi var inne på ett litet trevligt kafé och tog en kopp kaffe innan vi tog tåget hem kom vi i samspråk med ett grannbord och berättade att vi demonstrerat mot GMO och fick då en föreläsning om GMO, Bill Gates ’mörka sidor’ och de avslöjande djurförsök som utförts med GMO. Så medvetenheten om det sjuka i vårt jordbruk verkar sprida sig. Ägarna av kafét verkade för övrig vara helt inne på ett naturligt jordbruk och serverade också Naturviner – dvs viner som produceras utan jordbruksgifter och kemiska tillsatser. Ägaren var väldigt engagerad i detta.

  Vi är nu fyllda av tillförsikt inför tanken att vi gräsrötter kan påverka framtiden på de sätt vi förmår.

 38. 238
  piltson säger

  “There’s a conflict at the heart of science between science as a method of inquiry based on reason, evidence, hypothesis, and collective investigation, and science as a belief system, or a worldview.” – Rupert Sheldrake

  Mera här:
  https://thegreenmanweblog.wordpress.com/2013/06/13/dogma-division-and-downright-lousy-science/

 39. 239
  Professor Göran säger

  @ piltson:

  Har vi inte bestämt oss, en gång för alla, för att inte dyka ned i allmän vetenskapsteori, hur intressant den än kan vara, utan försöka hålla sådana djupa diskussioner borta från Annikas LCHF-blog?

 40. 240
  piltson säger

  @ Professor Göran:
  Det är OK.

  Därför tar jag bara fram hänvisningar i praktiska, tillämpade, just aktualiserade ärenden Här var det GMO.

  Eller är det så att vissa personer måste hållas undan i princip, även när de har information och synpunkter i sådana ärenden?.Vilka isåfall, och varför?

  Det, menar vi, vore just dogmatism, som det klagades om härovan. Detta, läser man i ordboken, är ”envist fasthållande vid en gång fastslagna lärosatser.”

 41. 241
  Lars Henrik säger
 42. 242
  piltson säger

  @ Professor Göran:
  För att exemplifiera saxar jag ur programförklaringen från https://healthinsightuk.org

  People and ideas we think are sane:
  • Doctors who diagnose and prescribe based on who you are and what your life is like, not just on blood tests.
  • Dieticians and doctors who don’t warn that cutting carbohydrate consumption and replacing it with fat is dangerous and unhealthy.
  • Consultants who take a positive interest when you tell them a diet or some non-drug therapy greatly improved your symptoms.
  • Clinicians who don’t dismiss placebo effects as worthless.
  • Government policy that doesn’t just urge people to eat more healthily but puts proper money into schemes to help them do it.

  People and ideas we think are silly
  • Commentators who believe randomised controlled trials are the only valid way of proving a treatment works and is safe.
  • Commentators who turn a blind eye to the evidence that many prescribed drugs are neither effective nor safe.
  • The lip service paid to the benefits of lifestyle in cutting disease risk that is rapidly followed by repeat prescribing.
  • The belief that everyone can still absorb the same amount of minerals and vitamins from their food when they are 60 as they did at 20.
  • That the best way to treat older people is to give them a standard amount of drugs to treat each disorder as it emerges
  • Calling for non-drug treating to be properly tested in trials and then ignoring the results when they are shown to be safe and effective.

  Är detta praktiskt angelägna punkter eller alltför teoretiska? Bakom detta program hittar vi Malcolm Kendrick – värdefullt och intressant? Men där hittar vi också Rupert Sheldrake – alltså teoretiskt och ”ovidkommande”? Eller hur skall jag förstå dessa ställningstaganden?

 43. 243
  Professor Göran säger

  @ piltson:

  Men Piltson – den här krönikan och tråden handlar om GMO, för och emot!

  Det kanske kommer en krönika framöver och som kommer att handla om om just hur läkemedelsbolagen missbrukar vetenskapen i sina ’evidensbaserade’ RCT’er och då blir ju dina nuvarande kommentarer mer relevanta. Varför ska vi ’snöa in’ på Sheldrake just nu?

  På den här tråden ser jag istället kommentar som nu den senaste av Lars-Henrik som klart mer relevanta till det aktuella ämnet.

  Din egen ståndpunkt i GMO-frågan är också mer intressant om du nu har tagit ställning i frågan.

 44. 244
  Lars Henrik säger

  Inte riktigt om GMO men viktigt och bekämpningsmedel brukar ju ofta komma i samma ’paket’.

  Låt inte humlor och bin dödas av nikotin

  Tommy Hammarström skriver i Expressen:

  https://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/lat-inte-humlor-och-bin-dodas-av-nikotin/

 45. 245
  Professor Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Intressant!

  Sådana här omedelbara förgiftningseffekter är lätt att reagera på.

  Det är de långsiktiga effekterna av t.ex. glyfosat som är så svåra att väcka opinion kring, dvs. kring själva försiktighetsprincipen. Detta hindrar förstås inte den dramatisk ökningen av intresset, som marknaden noterar idag, kring EKO-matvaror som inte besprutats.

  Människor har trots allt en inbyggd självbevarelsedrift.

 46. 246
  Rune Geistrand säger

  Professor Göran Skrev:

  Tidigare var jag själv också biodlare men för så där för 10 år sedan försvann helt plötsligt alla mina bin spårlöst och lämnade all honung i kuporna kvar. Mycket märkligt i evolutionärt perspektiv.

  Själv misstänker jag starkt besprutningarna av de omgivande åkermarkerna. Glyfosat + xxx, där vi inte vet något om xxx, är en given misstänkt kandidat. Med GMO blir det hela horribelt.

  Jag letade efter en annan post jag lovat svara på och snubblade över denna.

  Tillsatsämnena till bekämpningsmedel kan dels mångdubbla effekten, dels i sig vara giftigare än huvudingrediensen, men då ”tillsatsämnen” betraktas som affärshemligheter får vi inte veta vilka de är. EFSA vet, KEMI vet men det är hemligt enligt en EU-förordning. Uppgiften kommer från Naturskyddsföreningen Ön (Öland).

  Ett av de ämnen man ändå känner till är POEA (polyetoxilerad talg-amin) i Roundup Original Max, som är oerhört giftigt för vattenlevande djur. De ryggradslösa som testats når LC50 48h det vill säga hälften dör inom två dygn MED EN KONCENTRATION AV ENDAST TVÅ MILJARDDELAR.

  Men det är affärshemligheter enligt EU:s CLP-förordning…

 47. 247
  Stefan säger

  Antar denna film kommer att öka medvetenheten en del:

  GMO OMG
  https://www.gmofilm.com/

 48. 248
  Lars Henrik säger

  Consumers Becoming More Aware Food Ingredients as Non-GMO Certified Brands Offer Healthier Options – Company Receives Non-GMO Certification for Products

  https://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/prnewswire/enUK201506090478.htm

 49. 249
  Professor Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Tack för länk!

  Jag läser där bland annat om följande uppmuntrande utveckling.

  Non-GMO PVP is the fastest growing label in the natural products industry, representing $11 billion in annual sales and more than 27,000 verified products. With consumers today, the Non-GMO Project seal is the most trusted sign that a product comes from best practices for GMO avoidance.

 50. 250
  Rune Geistrand säger

  Nyhet att skåla för, men förlåt för lite smolk i bägaren

  Denna info från CNN (som lär ha bestämt att begränsa GMO-kritiska artiklar i sitt vanliga nyhetsutbud) kommer alltså med detta onekligen intressanta rader…

  En liten försiktighet kanske; Läser bland annat om Mondelez International Inc (där vissa uppgifter säger att Monsantos ägarkrets har stora innehav) och USDA organic.

  Det finns signaler att EPA, FDA,USDA förbereder möjlighet för mindre ekologiska ämnen ska accepteras i ”USDA organic” Det gäller även GMO även om vi får avvakta detta.

  Nano är man helt klart på väg godkänna i USDA organic.

  Tendenserna gör att det finns förberedelser att skapa en ny ekologisk märkning om USDA organic-märkningen efterhand eroderas (och här i CNN-artikeln gäller det alltså USDA organic). Dessa förberedelser blir nog inte mindre nu när biotechindustrin har sitt folk i allt från presidentkandidater till FDA (där Obama nyligen såg till att en Michael Taylor från Monsanto åter finns på FDA

  Frågan är också vilka märkningar som blir ”handelshinder”. I det snabbförfarande utan debatt som gäller TPP (handelsavtalet USA vill ha klart före TTIP, med 13 andra länder) kommer GMO-märkning att betraktas som ett ottillåtet handelshinder (och det märkliga är att detta avtal mellan länder kommer att ha stor betydelse inom landet för Vermont och andra delstater som beslutat om GMO-märkning, i Vermonts fall om ett år, efter stort motstånd, reklamkampanjer och stämningar från Monsanto). Apropå TPP och TTIP så har jordbruksdelarna för USA skötts av en BigAg-lobbyist även om han pensionerade sig för ett drygt år sen (men antar att han rekryterade sin efterträdare)

  Jag ska kolla det med lite USA-folk, men tills vidare kinkar jag. ”Mendelez” och ”USDA organic” ger mig lite smårysningar…

  Ska kolla mer, även fundera över vad som händer med Europa om och när USDA organic blir mindre ekologiskt; enligt ett avtal från 2012 ska EU och USA acceptera varandras märkningar som sina, det gäller även om varan kommer från tredje land. Det blir ju allvarligt om reglerna blir vidlyftiga. Jag köper inget det står USDA organic+europolövet om det inte även har KRAV (eller det suveräna SOIL)

  Nu kan TTIP ställa allt överända. Ska märkningskravet tas bort? Kommissionens förhandlingsmandat är ju mjuka, men de vill nå resultat. Skulle USA som nu exempelvis ökar gränsvärdena för glyfosat och godkänner ”2,4-D Ready” och där många stora företag har inflytande över förhandlingarna plötsligt gå med på sänkta gränsvärden, högre hälso- och miljökrav? Där hormoner ännu används för mjölkkor, kycklingar klordoppas, antibiotikaanvändningen för exempelvis grisar är frekvent osv.

  Kolla gärna på ttippen, Stoppa TTIP Sweden med flera. Är du i Malmö så passa på att se det verk som graffittikonstnärer i går målade vid Södra Parkgatan på graffittiplanket mot Folkets Park…
  Med bland annat den trojanska hästen….riden av Cecilia Malmström. (så var planen i alla fall, jag har inte sett verket än. Passa på!)

  ————————————————————————————————————————–
  Det är ett bra tecken att amerikaner – där en klar majoritet är emot GMO och vill ha märkning – använder nya märkningar och informationer för att slippa GMO. Det vill dock till att det finns en omfattande testverksamhet…… Jag vill inte annat än få goda nyheter… kanske är detta i någon mån en sådan, hoppas det, men…

  Administrationens (Obamas, men även Bush- och Clintonadministrationerna om vi räknar in en kommande Hillary) sätt att inte få samma regler som i Europa vad gäller att märka GMO är två

  1) Få igenom en fereral lag (även om formellt Pompano står för den) som tar bort delstaternas rätt att införa GMO-märkning

  2) Få GMO-märkning att vara ett olagligt handelshinder i TPP (och vad händer då med TTIP och med handel EU-TPP-länderna?). Man skyndar ju på för att få igenom TPP utan debatt, har passerat senaten och tyvärr lär det också skjutsas igenom representanthuset.

  Så, vad händer då i EU – hemligt.
  Men vi kan konstatera att professorerna Jansson och Fagerström vill ta bort kravet på GMO-märkning. Det ska göra maten billigare – eftersom motståndet är stort mot GMO, ta bort märkningskravet och vi får in mycket billig GMO är deras tanke som de uttryckt i artiklar (och säkerligen i sin bok jag ska tvinga mig läsa i sommar). Torbjörn Fagerström har drivit kravet i EU-råd, och Stefan Jansson vill låta hallängarna andas in sina GMO-pollen från sina träd i Halland.

  De driver tesen att GMO är ofarligt. De bryr sig inte om senare genforskning som visar att 90-talsbilden (till och med 2000-bilden) inte stämmer, generna visar sig fungera annorlunda. Nobelpristagarna sade nyss att vi hittills bara vet mycket lite om generna.

  Men dessa professorer med sina ekonomiska intressen bryr sig inte. (marknadsföring förklädd i akademiska titlar)

  Ursäkta, blev för långt. Men en viss försiktigthet ändå inför nyheten……

 51. 251
  Rune Geistrand säger

  Snabbehandlingen av TPP utan debatt effektuerades av senaten. Dessbättre är den åtminstone nu fördröjd i representanthuset som måste ta samma beslut.

  Det framgår att GMO-märkning kommer att bli ett olagligt handelshinder – ska då Australien, Japan, Chile med flera ha anonymt GMO i sina varor? Ja.

  Dessutom kommer Vermonts och andra delstaters beslut om märkning inte att gälla (från sommaren nästa år skulle lagen gälla i Vermont)

  Idén att ta bort kravet på märkning märks nu i Sverige. Är det kommissionens plan att acceptera USA:s önskemål i TTIP-förhandlingarna??

 52. 252
  olle holmqvist säger

  kunde inte låta bli att tänka följande ”kringgående” rörelse i märkningsfrågan:

  – GMO ? vi får inte berätta.-

 53. 253
 54. 254
  Konsument i Sverige säger

  Nu äter jag själv inte ris, så mig gör genmodifierat ris ingenting, men kanske andra.

  Här läser jag nu att genförändrat ris minskar utsläpp:
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/genforandrat-ris-minskar-utslapp

  ”– Fler riskorn mognar. I genomsnitt har plantan 100 mogna korn jämfört med 70 på andra plantor och varje korn ger mer stärkelse, säger Anna Schnürer, professor vid Institutionen för mikrobiologi vid SLU, till TT.”

 55. 255
  Konsument i Sverige säger

  Nytt ris ger mer mat med mindre utsläpp av växthusgas: Genförändrade plantor
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6216821

  ”– Risodling är ett ganska stort klimatproblem i och med att det bildas ganska mycket metan i de här odlingarna. Så det bildas mycket mindre metan från de här nya risplantorna, säger Anna Schnürer.”

 56. 256
  Konsument i Sverige säger

  GMO-toppen

  De största genmodifierade grödorna i världen är:
  1. Soja
  2. Majs
  3. Raps
  4. Bomull
  Odlingen sker främst i USA, Brasilien, Argentina, Indien och Kanada.

  https://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Genmaten-raddar-liv-men-hotar-miljon/

 57. 257
  Rune Geistrand säger

  Schnürer säger också att de kan ta fram motsvarande ris med traditionell växtförädling på 3-5 år, och då är ju det det enda raka.

  Med en ny gen via GMO har man upp till sju andra effekter man inte vet mycket om och som kan ha både miljö- och hälsoeffekter, och det tar tre år att göra en hälsostudie – som man ändå inte gör, inte i Europa och tveksamt om man gör det i Kina.

  (Men man ska kanske inte ta det för givet, de har ju långt tuffare utsläppskrav för kolkraftverk exempelvis)

 58. 258
 59. 259

  Via samma länk kan man hitta denna artikel
  https://www.theecologist.org/News/news_analysis/2560697/changing_to_nongmo_soy_transformed_the_health_of_my_pigs.html
  från en dansk grisuppfödare, och numera även forskare, som studerat effekterna av foder med eller utan glyfosat (GMO-soja).

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa