Därför behövs Kostfonden!

Lars Berns inlägg Varför behövs Kostfonden?.
Redan 2001 begärde han in det vetenskapliga underlaget för rådet att äta fettsnålt och fiberrikt, och fann att det helt saknades. Och den låsningen finns fortfarande kvar.

Stöd Kostfonden!

 

Comments

 1. 1

  Det är en säregen text, eftersom han så rättframt och enkelt visar att den oförnekliga kunskapen redan finns. Så vad skulle vara avsikten och förväntningarna med ytterligare ”forskning” vara?!

  Det som direkt kan göras, och inte kosta något alls, vore för en intelligent reporter att söka upp t.ex. ”chefen för Karolinska Institutet Livsstilscentrum professor Maj-Lis Hellenius” och ställa frågor med utgångspunkt från vad han här redan meddelar.

 2. 2
  Professor Göran säger

  @ piltson:

  En intressant kommentar tycker jag.

  Kunskapen, i vetenskaplig tappning, finns redan för den som är intresserad av den. När jag säger vetenskap menar jag att vi har ett övertygande helhetsmönster som ger mycket goda förklaringar till många av våra sjukdomar och som säger oss att kosten har stor betydelse för vår hälsa. I detta helhetsmönster är det lätt att passa in enskilda pusselbitar som t.ex. att sockersjuka ska undvika socker om de inte ska bli sjuka. Med andra ord är det en väldigt trolig vetenskaplig hypotes som rimligen bör testas med kontrollerade experiment för att verifiera den med välkontrollerande experiment.

  Som Lars Bern själv har fått känna på blir man garanterat hånad när man inom etablissemanget föreslår att man ska använda samma metoder som läkemedelsbolagen använder i sin ’evidensbaserade medicin’ för att undersöka kostens betydelse. Även om det som Kostfonden rimligen kan finansiera kan ses som en droppe i havet i jämförelse med läkemedelsbolagens enorma satsningar kan även väl genomförda kritiska experiment göra stor skillnad eftersom väldigt lite forskning genomförs idag där konsensus ifrågasätts.

  Kostfonden är därför värd allt stöd den kan få.

  I USA har ett liknande initiativ tagits av Gary Taubes och Peter Attia i NuSi (som motsvarar Kostfonden) och forskningsverksamheten har redan pågått ett tag. De första resultaten bör dyka upp nu.

 3. 3

  Kanske kan Kostfonden bidra till denna studie? (Mats Lindgrens blogg Fet Hälsa)
  https://fethalsa.wordpress.com/2014/11/25/gront-ljus-for-koststudien/

 4. 4
  Lars Henrik säger

  Arvid Skrev:

  Kanske kan Kostfonden bidra till denna studie? (Mats Lindgrens blogg Fet Hälsa)
  https://fethalsa.wordpress.com/2014/11/25/gront-ljus-for-koststudien/

  Absolut! Jag tycker det skulle vara förståndigt att bidra till en studie som redan kommit en bit påväg.

 5. 5
  Piltson säger

  Vi har läst Kostfondens material om cancer. Där står mycket om cancerns samband med diabetes2 och fetma och man erbjuder hänvisningar till forskningsrapporter om detta.

  Men allt verkar bygga på synen om cancer som en genetiskt betingad sjukdom. Vi hittande inget om Otto´Warburg, inget om Thomas Selfrieds åtruppväckande av hans teori och de kliniska framgångar Selfrieds terapimetoder har haft och ingen hänvisning till Travis Christoffersons popularisering av denna historia. Fonden representerar en konventionell men idag förlegad syn.

  Eller missade vi något?

 6. 6
  Mormor säger

  5 Piltson
  Tror inte du har missat något alls….
  Saxar från kapitel 5 om ” Respiratory Disfunction in Cancer Cells” i Seyfrieds bok, några rader ur slutklämmen i ”Summary”:
  ”The bulk of the evidence from patient and animal data and from a broad range of experimental approaches indicates that mitochondrial structure and function is abnormal in cancer cells.
  I think the difficulty in recognizing the evidence for OxPhos deficiency in tumor cells could arise due to several reasons.
  First, there are many cancer researchers and oncologists who have never heard of Warburg or his theory of cancer. This is most unsettling. I know this firsthand from having spoken to numerous cancer researchers and clinical oncologists. How will it be possible to make real advances in cancer management and prevention if many researchers and therapists working on the disease are unfamiliar with the origin of the disease?
  Second, there are many cancer researchers and oncologists who simply do not know what Warburg actually found in his experiments. It is surprising how many people do not read the original papers and rely on third parties for their information.
  Third, there are many cancer researchers and oncologists with data from their own experiments that support Warburg’s theory, but this information is not recognized as supporting the theory.
  Finally, there are many cancer researchers and oncologists who feel that Sidney Weinhouse and others have effectively discredited Warburg’s theory and that respiration functions normally in most cancer cells.”
  Några rader längre ner slutar hans resonemang kapitlet med orden ”It is only through comprehensive evaluation of the evidence for insufficient respiration that we might be able to resolve this issue and move the cancer field forward.”

 7. 7
  Piltson säger

  Mormor, tack för dessa citat. De går direkt på den fråga som här sysselsätter oss. Det handlar om att påverka det allmänna informationsläget och folkmeningen i hopp om att vårdpersonal, framör allt onkologer, efterhand skall bringas att tänka igenom sina rutiner. (Antal cancerdöda/år i Sverige: cirka 22000).

  Det försöker vi göra med en kommentarserie på annat ställe här:
  https://annikadahlqvist.com/2019/06/04/cancerfonden-desinformerar/
  Där finns rätt utförligt material i form av referat av och videoklipp med Thomas Seyfried.

  Ett av de förslag vi har tänkt lägga fram vore att hitta nån fond som kan ge Christoffersons bok i present till varje person som godtas för medicinstudier. Det kunde väcka diskussion inom fakulteterna. Denna idé väcktes när vi fick höra att två släktingasr nyligen blivit legitimerade utan att ha hört talas om Otto Warburg.
  Att Cancerfonden vore otänkbar stod klart från början. Men förskräckelsen blev stor när vi fann att inte heller Kostfonden har upptäckt att cancer är en metabol sjukdom. Så nu vet vi inte vart vi skall vända oss med detta förslag. Ytterligare kommentarer efterhand på det andra stället.

 8. 8
  Piltson säger

  När det citeras texter på utländska språk orkar inte alla intressenter läsa, säger man här. OK, så då har vi fått ihop en hemgjord översättning av Mormors citat ovan:
  “1. Många cancerforskare och onkologer har aldrig hört talas om Warburg eller hans teori om cancer. Det är väldigt oroande. Och det står klart för mig, sedan jag talat med en mängd cancerforskare och kliniskt verksamma onkologer. Hur skall det bli möjligt att göra några egentliga framsteg i att vårda och förhindra cancer när forskare och terapeuter som arbetar med cancer inte känner till vad som vållar denna sjukdom?
  2. Många cancerforskare och onkologer känner helt enkelt inte till vad Warburg faktiskt kunde fastställa med sina experiment. Man blir överraskad av att så många inte läser forskningsrapporterna och litar på information från utomstående.
  3. Åtskilliga cancerforskare och onkologer har data från egna experiment som backar upp Warburgs teori, men det beaktas inte.
  Och så är det många cancerforskare och onkologer som tror att Sidney Weinhouse och andra effektivt har vederlagt hans teori och tror att cancerceller andas precis som andra celler.“
  Några rader längre ner slutar hans resonemang kapitlet med orden “Det är bara genom uttömmande bedömning av de bevis som bekräftar cancercellernas bristfälliga andning som vi kan hoppas komma tillrätta med detta och göra framsteg i cancerfrågan.“
  Detta skrev han alltså i en bok som kom ut för nio år sedan. Ännu tycks den inte ha haft nån effekt alls, och lägg f.ö. märke till att det redan före Seyfrieds arbete fanns läkare som räddade cancerpatienter genom att ta fasta på Warburg och behandla detta som metabol sjukdom. Den som ev. är intresserad av det föreslås göra en sökning på “Linda Nebeling“.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa