Kan ”Crash Diet” vända diabetes 2?

Jag fick en länk till en artikel: Crash course diet reverses type 2 diabetes in a week.
Som jag förstod det fick några nydebuterade t2-diabetiker äta en lågkalori-diet (600 cal) under 1-8 veckor. Under den tiden fick alla tillbaka normalt blodsocker.

Frågan är ju hur ”Crash diet” är komponerad, och hur diabetikerna ska äta sedan för att förbli diabetesfria.

Men i vilket fall är det en intressant tanke att en nydebuterad diabetiker 2 skulle kunna ”bota” sin diabetes med en ”svältdiet” under några veckor. I analogi med att viktop-patienter ofta blir diabetesfria i flera år efter operationen.

Sen kan man forska på hur diabetikerna ska äta efter svältkuren: tallriksmodell, medelhavskost  eller LCHF?

Varje t2-diabetiker kan också själv prova kuren på sin egen kropp.

 

Comments

 1. 201

  @ Gerd Elisabeth Grini:
  Att säga att man ”blir kvitt diabetes 2 dar efter fetmaoperationen” är inte riktigt.
  Man slipper blodsockersvängningarna precise som direkt med LCHF, men den dåliga BS regleringen ligger säkert kvar. Vad Taylor visade med Newcastleexperimenten var att blodsockerkontrollen med vanlig mat återficks och höll i sig ett längre tag vilket knöts till att det viscerala fettet minskat runt och i lever och bukspottskörtel. Här ser vi ”diabetes” eller pre-diabets som t.ex att morgonsockret inte kan kontrolleras rätt av kroppen även vid LCHF.

 2. 202

  201@ sten:

  Det finns nog t o m anledning att tro att FS faktiskt kan öka då man äter LCHF, det finns en tråd i denna blogg om detta.

  Varför LCHF kan ge en aning förhöjt FS har jag ingen aning om – man ska dock inte enligt Annika medicinera detta (och då framför allt inte med insulin vilket ju tyvärr förekommer!!!).

  Personligen tror jag det är bra att lägga sitt motionspass tidigt för att få ned blodsockernivån,,,,

  ————————————————————-
  Vissa får tydligen högt blodsocker på grund av ”rebounce” – som jag fattat det kommer blodsockret att under natten att nå så låga nivåer att levern ”går för full maskin” för att kompensera den låga nivån.

  Signalhanteringen är dock lite defekt då blodsockret ger en rejäl ”översläng” under inregleringen.

  Har läst att vissa diabetiker därför äter mindre mängder kolhydrater eller protein strax innan sänggående för att säkerställa att nivån för blodsockret inte kommer att bli för lågt – tror detta fenomen enbart är aktuellt för personer som använder insulin eller insulinfrisättande piller som ex Mindiab (tveksamt piller – se https://www.kostdoktorn.se/dodas-diabetiker-typ-2-insulinfrisattande-medicin)

  Finns lite att läsa här om ”återstudsen”:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_Somogyi_rebound

 3. 203

  sten Skrev:

  Att säga att man ”blir kvitt diabetes 2 dar efter fetmaoperationen” är inte riktigt.

  Inom en period på 8-10 år har övervägande delen GBP-patienter återtagit sin gamla vikt. Även D2 återinfinner sig på sikt. Jag har inte tillgång till basdata för tillfället, men tendensen är att man köper sig lite tid, men väldigt få blir långsiktigt hjälpta av GBP. Vad man däremot måste dras med är underskott av viktiga vitaminer och andra näringsämnen, som normalt bearbetas och absorberas i den bit av tarmen man kortslutit. Det innebär livslång medicinering.

 4. 204

  Som jag skrivit tidigare. Väldigt intressant att följa era iakttagelser inte minst om blodsocker och dess svängningar. Kroppen är en otroligt komplicerad apparatur som i alla lägen strävar efter jämvikt.

  Tex Bas och syrabalansen som kroppen med bravur uppehåller på exakt jämn nivå. Att den kan klara detta är en fantastisk egenskap. Men den måste, bara en liten avvikelse kan få fatala följder.

  De flesta livsmedel som är blodsockerhöjande, spannmål, söta drycker, (utom kött) mjölk, potatis osv är även sura. Grönsaker är i regel basiska så de är viktiga för att underlätta för kroppen att underhålla denna funktion. För en sockersjuk person som fortsätter med de allmänna kostråden, så bidrar framförallt spannmålprodukter, även potatis, ris, ägg till surheten. William Davis har ett ganska fylligt avsnitt om detta i sin bok om brödberoende.

  Lchf borde underlätta denna balans med det kanske de flesta vet om?

 5. 205

  natan Skrev:

  Lchf borde underlätta denna balans med det kanske de flesta vet om?

  Alla utom de auktoriserade ”experterna” verkar känna till detta,,,,,

 6. 206

  @ Thomas Jansson:
  Thomas, det du hittade om ”Chronic Somogy” är en jätteintressant effekt!
  Hormonerna glukagon -för högre blodsocker och insulin – för lägre, utsöndras av bukspottskörteln. Vid metabolt syndrom så verkar det helt klart att styrningen av dessa utsöndringar är rubbad. Om det är avkänning och eller utsöndring som inte fungerar som det ska spelar inte så stor roll. Om man antar att regleringen ”bara” fördröjs p.g.a. försämrad reaktion fås vanliga diabeteseffekter som förvärras med ökad fördröjning. Om man t.ex antar att insulin börjar doseras över BS 5.5 slutar när BS sjunker till under 5.5 och Glukagon börjar doseras vid 5.0 så ”kan” inget gå fel OM allt sker ”direkt”. Men om det tar t.ex en eller flera timmar att börja och sluta insulin och glukagondosering så kan det lätt bli först svängningar som ökar med fördröjningstiden (försämringen) och sedan även dosering av bägge hormonerna samtidigt….
  Huruvida en förfettad bukspottskörtel inte kan känna av eller dosera dessa homrmoner lika snabbt som en frisk kanske någon med erfarenhet om detta kan svara på. Men professor Taylor har redan visat att när förfettningen avlägsnades (MRI före och efter) – t.ex. med svältkost – försvann den dåliga – eller fördröjda(?) – blodsockerregleringen. ”Gryningseffekten ” bör försvinna samtidigt. Har ej hört att barn som behandlas för epilepsi erfar gryningssyndrom. Inget gryningssyndrom utan metabolt syndrom är min enkla gissning!

 7. 207
  Thomas Jansson säger

  @ sten:
  Gryningseffekt ska man ju ha fast en måttlig effekt – den är naturlig.
  Ibland funderar jag på en liten frukost för att ge signal till levern att det är morgon – vet inte om det fungerar?

  Min teori har varit att lägga motionen direkt på morgonen för att få ned blodsockret – vet inte om det fungerar men det är en bra start på dagen,,

  Somogy-effekten var okänd för mig tills för en vecka sedan – fann den på ett engelskt forum. Tror den bara uppkommer om man manipulerar med insulin.

  Men använder man metformin och motionerar så blir resultaten sämre än metformin eller motion var för sig – någon funktion skyddar kanske mot flr lågt BS – detta måste utredas lite mer,,,,

  Igår bestod motionen av att bära in en pall med pellets – det gick mycket lätt och var inte tillräckligt – nu måste jag komma ugång med vikterna om det ska bli tillräckligt motstånd 30 minuters gång och lika mycket skrot är nog optimalt,,,

 8. 208

  @ Thomas Jansson:
  Igår blev allt lite upp och nedvänt för mig med långa bilresor, alldeles för stor kundlunch och ingen motion alls! Det reflekterade senare i ett ovanligt högt BS på kvällen, vilket jag mätte sent för att göra ett test…. med besvikelse till 6.1 !
  Eftersom man vid min ålder ofta har en prostata som ibland tvingar en upp på natten tog jag tillfället iakt och gjorde då en inplanerad extramätning. Nedan resultatet som enkelt förklarar ”hälften” av gryningsfenomenet åtminstone i mitt fall , eftersom det inte inträffade den här gången!

  2334 6.1
  0419 5.7 (-0.4) (gissade då att det borde bli 5.3 på morgonen om funderingarna stämde !)
  0750 5.3 (-0.4)

  Vad jag förstår beskriver tabellen ovan det linjära fallet ”innan Somogyeffekten”, eller innan gränsvärdet när glukagon börjar avsöndras för att öka BS. Alltså det gränsvärdet -för mig- nåddes knappast aldrig under natten eftersom 5.3 är lite högt värde att ”slå till” sockerproduktionen vid och minskningen fortsatte i samma takt på morgonkvisten.

  Nu på morgonen ser den ökade aktiviteten utan frukost till att BS i stort ligger still eller sjunker sakta tills/om gränsvärdet nås.

  Ofta har jag haft BS 4.5 vid 23 -tiden och då blivit förbluffad/besviken över högt BS morgonen därpå, vilket sedan sjunker mycket sakta …, vilket knappast gör att insulinet minskar eller vikten eller det viscerala fettet då bränns… Pudelns kärna!

  I mitt fall gäller det tydligen att ha ett kvällssocker under 6.1 men över 4.3, eftersom kvällssocker 4.3 gav mig morgonsocker 5.3!
  Från mätningar i natt blir minskningen ca 0.1 ”enheter BS” per timme. Jag gissar att efterföljande ökning kan bli minst 2-4 ggr större när glukagonet slår till. Något man ser bl.a. ser på lutningen på andra delen av kurvan vid din Somogy-länk vilken stiger 3-4 ggr snabbare än den sjönk!
  Åtta timmars sömn vid 5.5 på kvällen bör alltså ge mig ca 4.7 på morgonen. Det kan alltså få bli en liten brödbit på kvällen om BS är under 5, sedan blir det trimmning! Här gäller det alltså att börja uppifrån eftersom bara en timme med BS ökning ser ut att motsvara upp fyra timmars nedgång..!

  Om någon natt bör jag kunna få reda på ökningens hastighet och då blir det enkelt att räkna ut när minimum inträffade och hur lågt det var, men tydligen säkrare att ligga lite över gränsen !
  Träning på på kvällen/eftermiddagen gör säkert att BS sjunker snabbare än 0.1 enhet per timma.
  Ska bli kul att få bukt med det här gryningsfenomenet. Det lyckades ju av en händelse första gången att få en sänkning hela natten så nu kan det vare en fråga om intrimmning !
  En mycket annorlunda förklaring till s.k. ”fysiologisk insulinresistens” som förblir en förflugen hypotes om jag inte har helt fel!

 9. 209

  Jag är nog lite tveksam till om en person som inte manipulerar med insulin har någon Somogyi-effekt överhuvudtaget?

  Finns lite skrivet här om de båda typerna av förhöjt FS – notera att Somogyi-effekten sägs vara ”man-made”, d v s orsakad av dålig skötsel av diabetes och jag tolkar det som att man tar för mycket insulin inför natten – detta gäller inte oss,,,,

  https://www.webmd.com/diabetes/morning-high-blood-sugar-levels

 10. 210

  Ytterliggare info – nämner att Somogyi-effekten är ovanlig vid T2

  https://emedicine.medscape.com/article/125432-overview

  Mera gryningseffekt – se upp med enheterna då % står för absoluta tal då de skriver om långtidssockret,,,

  https://www.medscape.com/viewarticle/814001 (kräver antagligen registrering)

 11. 211

  Stört (upptag) D vitamin och kalciumbalans vid fettinlagring(visceralt fett) glykeringen ökar (orsakar) ledinflammationer och artros. Blodsockerhöjning(diabetes2) förvårar för motion vilket ökar fetman, en olycksalig spiral nedåt.

  När syrabalansen störs ger det urlakning av skelettet då kroppen till varje pris vill hålla upp Ph värdet. Det bästa sättet ur denna nedåtgående spiral skulle enligt Davis vara att eliminera vetet

  Vad som måste vara viktigt är att upprätthålla båda dessa balanser. Dvs så jämna värden som möjligt på både Ph värdet och blodsockerbalansen.

  Hur inverkar ”Crash Diet” på det här? Om crash står för fasta? borde det inte i så fall öka risken för svängningar då kroppen alltid kommer att kompensera för svängningar både nedåt och uppåt. Jag är lite novisen vid spisen vore kul att få veta(!), Inte ”vete” som på värmländska 🙂

  Kan det vara så att Ph värdet och blodsockret är mer beroende av varandra än vi vet om. Lchf borde gynna båda!?Lchf borde rekommendera mer basiska, dvs grönsaker i större mängd då kött är syrabildande! Speciellt om köttet är magert, även ost och mjölk ökar syrapåfrestningen. Som alltid handlar det om avvägningar och sunt förnuft. Förmodar att råa grönsaker är mera effektiva att hålla ph värdet intakt.

  Förmodar att vete inte är någon risk i ert fall då sådana kolhydrat – och fettinlagringskällor väl är eliminerade? Motion tycks vara en viktig bit för att komma ned. Är det inte bättre i så fall att få ned blodsockervärden med ökat motionerande som samtidigt stärker och skyddar lederna, utan några ”crasher”?

  Jansson verkar lite inne på denna strategi(mycket motion). Det kanske ändå är rätt strategi med ”crascher” plus motion i lagom doser?

 12. 212

  Inte helt oväntat,,,,

  Eat breakfast to limit the dawn phenomenon’s effect. By eating, your body will signal the counterregulatory hormones to turn off. This concept can be a little perplexing, as people often say, ”But if I don’t eat, shouldn’t my sugar go down?” The opposite is true. By not eating, or skipping meals, it is fairly common to see higher glucose values as a result.

  Hämtat från:

  https://www.dlife.com/diabetes/blood_sugar_management/garnero_0106

 13. 213

  @ Thomas Jansson:
  Dom här namngivna ”effekterna” tror jag beror på samma sak, som jag försökte förklara tidigare i det sista inlägget, och desa kan naturligtvis förvärras genom insulin men även metformin dosering.

  För mycket metformin på kvällen gör att BS sjunker hastigare och når minimum = tillslagsnivån för glukagon tidigare så att sedan en längre del av natten då ägnas åt BS produktion….
  Kanske alltså metforminet bidrar till ditt höga morgonsocker ?

  Om du provar med lite högre blodsocker på kvällen och helst tar ett mätvärde mitt i natten som jag gjorde så kanske även du kan få en minskning av BS under natten istället för dom mycket kraftiga ökningar du har redovisat. Kanske prova med att halvera metforminet?

  Jag blev alltså av med besvärande ”dawn phenomena” och ”Somogy fenomen” och ”fysiologisk insulinresistans” på en enda gång! Inte tycker jag det är konstigt eftersom alltihop bottnar i samma orsak: Dålig eller fördröjd blodsockerreglering som inte stänger av (glukagon-) dosering i tid, om produktionen påbörjas.

  I mitt fall hjälpte jag den dåliga underliggande blodsockerreglering genom att höja kvällssockret något (av en händelse!) så att det sakta sjönk under hela natten och därmed undvek jag den hastiga ökningen som annars sker så snart om BS går för lågt.
  Vinsten som jag ser den blir att jag slipper höjt blodsocker och därmed insulin dom följande morgontimmarna, dag efter dag, och därmed förbättrar min insulinkänslighet och viktnedgång avsevärt. Fler rapporter kommer!

 14. 214

  @ Thomas Jansson:
  Jag vet att du tidigare nämnt kromtillskott i bl a denna tråd. Har du sett effekter som du kan tillskriva det?

 15. 215

  @ sten:
  Det sista du skriver verkar väldigt vettigt. Att kroppen vet vilka förutsättningar som gäller. S.k Jojo bantare som går över till lchf har svårt att få till det då kroppen inte litar på att tillgången på fett kommer att fortsätta.

 16. 216

  @ Thomas Jansson:
  Det beror på ”var” man ligger. Om man redan ligger nära glukagontillslagsnivån bör ju glukagonproduktionen ”slå till” pga den ökade konsumtionen när man stiger upp.
  Om man då äter frukost så kan man ju hindra detta, vilket bör ge ett lägre FM-socker eftersom
  för oss med metabolt syndrom tar det lång tid att få av och på den här glukagon-switchen…

  Genom att mäta ett par ggr på natten bör man enkelt kunna räkna ut tillslagspunkten för glukagon som blir skärnings punkten mellan de två linjer man får från minskningen under förnatten och ökningen under efternatten. När den BS-nivån är känd gäller det bara att hålla sig ovanför, vilket kan betyda att frukost hjälper ibland och är helt onödigt eller stjälper andra gånger!

 17. 217

  214@ Lars:

  Det fanns tydligen en läkare i USA på 1950-talet som ansåg att krombrist hos diabetiker var en av orsakerna och om jag inte minns fel så ville han döpa om diabetes till ”krombrist” eller något liknande – han hade nog inte helt fel men knappast helt rätt,,,

  Efter att ha konsulterat min leverantör av D-vitamin och annat, Lena Aspholm

  https://praktikaspholm.dinstudio.se/

  så äter jag en multivitamin. Ring gärna henne – hon har bra koll på olika tillskott och en gedigen kunskap i botten. Man ska tydligen äta tillskott på ett balanserat sätt då de mot- och samverkar,,,

  Nej – jag har gjort så många olika förändringar samtidigt under senare tid att det är helt omöjligt att skilja de olika åtgärderna åt. Började med Mg, Omega3, C-vitamin och multivitamin samtidigt och fick bättre syn – av vad har jag ingen aning om,,,

  Tillskottet av D-vitamin gjordes ensamt vid den här tiden förra året och stod för en betydande sänkning av långtidssockret – ungefär 10%. Denna siffra kan man hitta i olika rapporter oxå så den verkar rimlig men är nog ganska personlig – där mäter man dock insulinhalter men rimligen så är blodsockret kopplat till insulinet?

 18. 218
  Gerd Elisabeth Grini säger

  @ Lars:
  https://daim.idi.ntnu.no/masteroppgaver/006/6924/masteroppgave.pdf

  Jeg var fristet til å svare på dette siden jeg selv tar kromtilskudd hver dag.
  Fedon Lindberg er den her i Norge som tidlig gikk ut med at krom var viktig ved insulinresistens.
  Nå spiser jeg også sjømat hver dag så det kan hende at dette hadde vært nok, men krom har også mange andre gode egenskaper har jeg forstått ved diabetes.
  Dette er ihvertfall et av de mineralene som det viste seg at før-diabetespasienter hadde lite av.
  Denne masteroppgaven fra 2013 var spennende lesning for meg, kanskje også for andre?

 19. 219

  @ Gerd Elisabeth Grini:
  Tack för länken! Är det troligt att en mineralanalys via hår kan avslöja mineralbrister för t ex krom, magnesium etc? Någon som har erfarenhet av det?

 20. 220
  Gerd Elisabeth Grini säger

  @ Lars:
  Jeg tror jeg ville valgt en blodanalyse som sikkert er billigere.

  Med fare for avbryte tankerekken til denne utmerkede bloggen legger jeg inn en lenke som jeg ofte har tenkt på: Pemmikan.
  https://www.nrk.no/telemark/lagkarbo-til-sorpolen-1.7878393

  Her i Norge har vi en rekke villmarksfolk som har overvintret i polare strøk på dette lavkarboproduktet. Kanskje noen ønsker å prøve ut hvordan dette virker på insulinresistensen?

 21. 221

  @ Gerd Elisabeth Grini:
  Ok, jag kan då bjuda på ett Pemmikanrecept:

  https://forberedd.se/recept-sa-gor-du-pemmican/

 22. 222

  Efter 4 veckor

  På vågen inte mycket nytt – uppskattningsvis lite drygt 2 kg minus sedan starten vilket är en mycket marginell minskning sedan förra veckan,,,,

  Däremot så fortsätter kroppen att möblera om sig – har under den gångna veckan börjat använda en överrock som inte har varit i bruk sedan mitten av 1980 – talet. På den tiden kunde jag ha kavaj under vilket inte får plats idag men det kommer – tacksamt nog är den som trångast över axlarna och inte runt magen :-),,,

  Fysiken har blivit betydligt bättre under den senaste veckan – och det är en enorm skillnad jämfört med starten för 4 veckor sedan,,,

  Dock har det funnits en ganska stor trötthet under veckan som gått – efter veckans massage kändes det som att vara ”drogad”. Man kan bli rätt så påverkad av massage men den här gången var det extremt.

  Det märks oxå en påtaglig skillnad i kroppens ”reglersystem” – efter en rask 1-timmes promenad vill kroppen ha lite mera mat – något som inte varit lika påtagligt förut.

  Stundtals lite ”yr i skallen” ungefär som av lågt blodtryck – skulle gissa att kroppen har ställt om sig till ännu mera ketosdrift under veckan som gått?

  ——————————————————————————————————
  Fasteblodsockret verkar ha parkerat sig på 7 mmol/l plus/minus 0,5 mmol/l

  Blodsockret under dagen ligger uppskattningsvis i snitt strax under 6 mmol/l

  Tittar jag på snittet för alla mätningar under 7, 14 och 30 dagar så ligger det på 6,3 mmol/l

  Några för mig riktigt låga resultat (4,3 mmol/l) har inte visat sig – snarare har snittet ökat något,,,

  ——————————————————————————————————-
  Fortsättning

  Fortsätter på ungefär samma sätt som tidigare, nu med spontan 16:8 vilket innebär att första målet intas mellan 10 – 14 beroende på hur det passar.

  Skrotlyftandet kom inte igång på allvar under förra veckan heller – men det är inte så bråttom – det kan nog vara bra att lägga mer tid på att få upp konditionen ett hack till innan man börjar lyfta skrot – men det ska bli intressant att se hur det kommer att påverka blodsockret,,,

 23. 223
  Thomas Jansson säger
 24. 224
  Thomas Jansson säger

  Efter 5 veckor

  På vågen inte mycket nytt – uppskattningsvis lite drygt 2 kg minus sedan starten vilket vilket betyder noll minskning sedan förra veckan,,,,

  Dock en fortsatt minskning av måtten så det händer saker även om vikten tycks ha parkerat sig – det handlar om en minskning av midjemåttet av storleksordningen knappt 1 cm/vecka,,,

  Under veckan som gått har energin åtekommit.

  Magen har förbättrat sig en hel del under veckan som gått – den var inte direkt dålig förut men fungerar ännu bättre nu. Tidigare åt jag en hel del ost som mellanmål samt hade grädde i kaffet – detta är borttaget sedan 5 veckor tillbaka och jag misstänker att det var osten som fungerade som ”klister”,,,,

  Säkert har den ökande motionen oxå påverkat magens funktion positivt.

  Spontant har kaffekonsumtionen sjunkit och sömnen har förbättrats sedan starten.

  Har slutat mäta blodsocker för tillfället – efter cirka 300 prov på kort tid börjar jag nog kunna vad ”pedagogisk” mätning innebär – kommer att återuppta mätningarna senare när styrketräningen kommit igång på allvar – fortfarande är den på nivån ”husmodersgymnastik” för att få lederna att hänga med den här gången – men den ger en behaglig träningsvärk,,,

 25. 225
  Gerd Elisabeth Grini säger

  @ Thomas Jansson:
  https://paljabekk.blogspot.no/2014/02/resistent-stivelse.html

  Thomas, jeg har også hatt litt mageproblemer som jeg har løst med å ta 1 ss potetmel i et glass vann morgen og kveld. Resistent stivelse var akkurat det jeg manglet ser det ut til. Fiber som ikke høyner blodsukkeret og påvirker inulinproduksjonen var en ny opplevelse.

  Kanskje det virker på deg også?
  Vektnedgangen har stoppet opp, men jeg mistenker hasselnøttene om kvelden for å være synderen.

 26. 226
  Thomas Jansson säger

  @ Gerd Elisabeth Grini:

  Förr – innan LCHF – tiden när jag var ”levande död” hade jag ofta inflammationer i tjocktarmen vilket nog sannolikt låg bakom alla möjliga symptom. På den tiden började jag ofta dagen med att känna efter var jag hade ont just den dagen – huvudvärk, leder, tänder, håglöshet och annat – påfallande likt det som brukar kallas för fibromyalgi,,,,

  Efter ett tag upptäckte jag att rörelse som t ex cykel eller spadgrävning påverkade magen positivt – det var nog en förbättrad peristaltik som låg bakom detta.

  På den tiden skulle jag nog anse att magens funktion låg på 2 av högst 10 möjliga. Några praktiska problem var det inte för min del – det hindrade mig aldrig så som för de som har ulcerös kolit

  ————————————————–

  Med LCHF skedde förändringarna snabbt – fullt märkbart efter bara några dagar – på samma skala 5,,,,

  ————————————————-

  Numera ligger funktionen på uppskattningsvis 7-8 av 10 möjliga. Jag är nästan helt övertygad om att det är den uteblivna osten som ligger bakom förbättringen men säker kan man ju aldrig vara.

  Men för min del stod nog osten för en betydande del av min överätning – det går lätt att få i sig 500 kcal extra om man går och småäter ost och nötter,,,

  Jag provade potasmjöl under en period i avsikt att sänka blodsockret – både mage & blodsocker kanske förbättrades men det är nog mera gissningar – det blev i vart fall inte sämre,,,

 27. 227
  Thomas Jansson säger

  Efter 6 veckor

  På vågen inte mycket nytt – uppskattningsvis lite drygt 2 kg minus sedan starten vilket betyder noll minskning sedan förra veckan – möjligen en liten sänkning men det handlar om enstaka hg.

  Däremot så fortsätter kroppen att möblera om – skjortan som egentligen inköptes före julen men aldrig användes då den var lite för trång går nu omlott med cirka 6 cm – det handlar således om cirka 5 cm på 6 veckor vilket jag nog får anse mig vara nöjd med – nu är det axelbredden som bestämmer storleken på skjortorna och inte ”kalaskulan”,,,

  Har bytt ut hela inredningen i min klädkammare under den gångna veckan för att få lite bättre ordning – en hel del skjortor har rensats ut då de har blivit lite väl stora – det har inte hänt tidigare,,,

  Under veckan som gått har jag sannolikt haft en ”influensa” – drygt ett par dagar försvann p g a huvudvärk och lite förkylningssymtom – hade detta varit på den gamla sockerdrivna tiden hade jag sannolikt varit sängliggande mestadels av tiden (vilket en del av mina spagettiätande vänner har gjort den gångna veckan,,,).

  Har nu äntligen kommit igång att läsa böcker av radarparet Jeff Volek & Stephen Phinney.

  Jag har stött på Volek gång på gång under åren som gått – mycket av den forskning som har efterfrågats då och då på denna blogg har han nog sannolikt redan gjort,,,

  Första titeln blev ”The art and science of low carbohydrate performance” för endast $ 7,49 som e-bok hos amazon.com – ett riktigt fynd om man har för avsikt att maxa fettförbränningen genom träning då man befinner sig i ketos,,,

 28. 228
  Thomas Jansson säger

  Efter 7 veckor

  Omfånget mätt med ”skjortmetoden” tyder på att kroppen fortfarande håller på att flytta om sina beståndsdelar. Lite drygt 5 mm mera överlapp sedan förra veckan,,,,

  Däremot börjar den sitta lite trångt över axlarna – glädjande nog så verkar det inte vara innehållet i kalaskulan som flyttat sig uppåt – på vågen händer absolut ingenting – snarare visar den lite mer idag än förra veckan men alla kläder sitter lösare så det är ok,,,

  Har läst ut ett antal böcker om högintensitetsträning – den som gav mest har nog varit

  dr Michael Mosley ”Fast Exercise” (det var han som gjorde programmen från BBC).

  En sänkning av insulinresistensen på 25 – 35% med HIT-träning 3 dagar i veckan verkar fullt möjlig.

  Mitt upplägg kommer att vara:

  – Cykel totalt ungefär 20 minuter varannan dag (uppvärmning – 8 cykler – samt ”avkylning”). Jag räknar med att nå ”full rulle” om 2 – 3 veckor. Det gäller att ta det lugnt i starten för att inte knäna skall skadas.

  – Lugn skrotlyftning varannan dag – huvudsakligen inriktad på kroppens överdel.

  – Kortare promenader om 30 minuter ungefär varannan dag, längre än så tror jag inte tillför något.

  Den enda skillnaden med ökad ålder tycker jag verkar vara risken att skaffa sig belastningsskador – bättre att ta det lite lugnt i början,,,

  Skall åka in till apoteket strax och skaffa 100 nya stickor – gissar att resultatet för kommande vecka blir ett snitt som ligger cirka 0,25 mmol/l lägre än tidigare (vilket var 6 mmol/l),,,,

  Den här gången kommer jag att göra mätningar 30 minuter efter uppvaknandet samt 18:00 samt 30 min före och efter aktivitet för att se hur det hela påverkar blodsockret,,,

 29. 229

  Har också gett upp med ”bara dieten”. Vikten ligger stilla och intervallträning 15 minuter en eller två ggr om dan går jag för nu. Hård ”Power walk” med 2 minuters vila efter 1-2 minuter verkar passa mig bäst just nu. Mäter endast magen nu, som ligger precis under 100 cm; med sikte på 90 cm alltså, om det verkligen går….

  Annars tycker jag att du modererar rätt!
  Kanske skulle du prova mäta BS mitt i natten om du vaknar.
  Beträffande den där O-linjen där BS sakta sjunker under natten tills glukoneogenesen (GNG) ”slår på” , kommer inte ihåg namnet!
  Alltså när BS sjunker till påslagspunkten för GNG ökar BS med minst dubbla hastigheten som den sjönk. Så länge tillslagspunkten inte nås förrän efter när man vaknar blir allt rätt igen.
  Eftersom som vaken förbrukar man betydligt mer än under natten.

  Men nu finns det en enkel lösning på det här problemet som ligger inom ramarna för LCHF!
  En ”nattmacka” av en långsamma (LCHF)- kolhydrater bör ge just effekten vi letar efter:
  Alltså ett långsamt tillskott av KH under natten så att BS aldrig hinner ner till glukogneogenesisens tillslagspunkt! Kanske föregånget av en liten BS förhöjning.

  Problemet med metabolt syndrom är – som jag ser det – att insulin av och på och glukagon av och på är fördröjda/suddiga och kräver ”overdrive” för att slå till och ifrån.
  Mycket likt en analog krets med felaktiga parametrar (för mycket hysteresis och/eller för lång fördröjning).

  Så när väl midjemåttet går ned ska även fettet som dom styrande organen tydligen är inlindade i försvinna så att regleringen blir mer precis utan överskjut.

  ”Nattmaten”:
  En kvällssallad eller några okokta eller halvkokta grönsaker kanske kan vara modellen att hålla BS konstant eller sakta sjunkande under HELA natten.
  Förslag på nattmat bör vara mest kolhydrater eftersom allt annat producerar BS genom GNG och det i våra fall skadade reglersystement. Vikten av detta är främst ”vikten” av det viscerala fettet: Genom att helt undvika högt morgonsocker undviks även det påföljande insulinpåslaget så att fettbränning kan hållas igång och fortsätta tära på visceralfettet, istf insulinspik, fettinlagring och tidigare sug efter mat Det visceral fettet har visst prioritet åt ”bägge hållen”.
  Och om metformin fungerar som jag läst, att det minskar glukogneogenesisen, behövs det inte alls på det här sättet eftersom GNG helt försvinner med rätt intrimmning.

 30. 230
  Thomas Jansson säger

  @ sten:
  Jag gav upp ”Crash dieten” i dess startform som kaloribegränsning ganska omgående (efter en vecka) då det helt enkelt inte fungerade med att orka jobba.

  Dock så är jag övertygad om att det inte är mängden mat vi äter utan det är frånvaron av kolhydraterna som gör ”jobbet” – det är många som hävdar detta och det verkar helt logiskt.

  Dock så slutade jag överätning av ost & grädde redan vid starten. Tittar jag på den minskade konsumtionen av grädde och ost så stoppade jag nog i mig upp 400 kcal/dygn som överätning. Nu är det möjligt att jag äter mera vanlig mat som kompensation men jag äter inte särskilt mycket mera än min sambo som är betydligt mindre än mig – dessutom så rör jag mig mycket mer än henne,,,

  Mycket talar för att HIT gör underverk för att få bort det viscerala fettet, en del författare jag läst anser att HIT är det sätt som barn rör sig spontant på och det stämmer nog bra. Och att dessutom HIT var vårt ”rörelseschema” då vi var jägare – även detta verkar mycket rimligt.

  Men HIT verkar vara mest effektivt även för övrigt kroppsfett – har läst spekulationer om detta att HIT inte utlöser aptiten på samma sätt som vanlig träning – dessutom uppges HIT ge en betydande ”efterförbränning”,,,

  Din kula ligger under det mått som anses vara i riskzonen vilket jag tror är runt 102 cm.

  Självklart så kommer vi att fixa till 90 cm vad det lider – tycker vi har börjat ganska bra,,,

 31. 231
  Ann Kristin säger

  Nu har jag maratonläst! Intressant. Jag har mitt egna experiment, efter att ha börjat binda vätska (något man gör vid för mycket insulin, tydligen) och inte få till någon viktreducering, förstås. Morgonsocker låg på 7, sjönk senare till 6 och 5 på kvällen. Jag har läst på och tittat på ett antal sidor och filmer för att hitta en metod.

  I slutet på januari blev det följande:
  Fettkaffe på morgonen.
  Ett ägg och sju äggulor till lunch (för maximal näring och protein runt 30 g) som äggröra med smör.
  5 dl buljong under kvällen, med kokosfett och asiatiska kryddor (gurkmeja, chili osv).

  Varannan dag halvfasta, runt 600 kalorier (färre äggulor) och varannan dag 1200-1800 kalorier, beroende på hungern.

  Tillskott som MSM, Mg, omega 3, D-vit, krom.

  Nyponpulver för c-vit, kanel, kardemumma och potatismjöl för att sänka bs och gynna magen.

  Efter ett gediget sökande för att förstå min sjukdomshistoria tror jag att p-piller var början på problemet (1975) då menstruationscykeln och vikten blev svajig. Jag slutade ganska snabbt. Under fyra graviditeter under sex år (varav den tredje innebar svår toxikos, inläggning på sjukhus, medicinering med betablockerare och kejsarsnitt) blev jag sjukare. Vikten steg, svår hypoglykemi, alltså ett bs som sjönk kraftigt ca fyra timmar efter måltid, tilltagande värk och sjukdomskänsla. Sjukskriven var jag aldrig, men aldrig frisk. Sömnen försvann och sjukvården hade som vanligt ingen direkt lösning. Jag åt många små mål (vilket triggade insulinsprutan ännu mer) med saker som banan och mjölk. Trots kalorireduktion och de vanliga råden slutade vikten på 113 kg och artros, toppat med en stroke.

  Numera vet jag att toxikos skadar endotelet (kärlväggens insida), skapar metabola syndromet och oftast resulterar i diabetes. Inget av detta visste man 1988, men jag har nyligen läst om det i Läkartidningen.

  Vikten är nu 97kg, midjemåttet 91 cm, jag satsar på att hamna på 70 kg max, och alla förslag mottages tacksamt. Jag har äntligen tjatat mig till en c-peptidmätning (tror jag) och ska gå vidare med provtagning av andra hormonella störningar som jag troligen har haft länge. Jag ska också återuppta bs och ketonmätning.

  Om någon har mer kunskap om toxikos, havandeskapsförgifting eller pre-eclampsi som det också kallas, ge mig gärna info. Det kan vara genetiskt betingat och jag har två döttrar.

 32. 232
  Thomas Jansson säger

  @ Ann Kristin:
  P-piller är ett gissel – en gång i tiden bestämde jag mig för att inte umgås med kvinnor som åt denna smörja. På den tiden, i mitten av 1970-talet var det enkelt att avgöra om en kvinna åt p-piller eller inte – det avslöjades direkt på ökad hårbeväxning och tyvärr oxå ofta på en störd hjärnfunktion och lite andra biverkningar,,,

  Senare adderade jag även LCHF-kost som krav för att umgås med kvinnor – p-piller är ju numera inte aktuellt då jag närmar mig 60 bast och i varje fall ännu inte är det minsta gubbsjuk – det är nog ett friskhetstecken att vara i ungefär samma ålder,,,,

  Just nu har jag monterat upp racern på min trainer och till och med lyckats hitta en cykelpump.

  Det är dags att börja få lite fart på kroppshyddan – men det blir ett lugnt program veckan ut,,,

 33. 233
  Thomas Jansson säger

  Så var första passet på cykel klart,,,

  4 minuters uppvärmning samt 8 cykler med 30 sekunders arbete och 30 sekunder vila. Totalt 12 minuter – sannolikt helt överläset att promenera i 1 timme,,,,

  Använder denna plats:

  https://www.tabatatimer.com/

  där man enkelt kan göra egna program och spara.

  Den här tråden har verkligen gett resultat – tror knappast jag har haft bättre kondition sedan 1980-talet då jag brukade cykla ikapp med mopeder och bilar – man orkar ju hålla 50 kortare perioder även om man inte klarar av Tour de France (har åkt vissa delsträckor på mc men det räknas knappast,,,,) och på den tiden skulle ju mopparna hålla sig till 30,,,,

  Nu gäller det bara att inte trampa sönder knän eller återfalla som soffpotat,,,,

  I möra ska jag runt 9-tiden göra en glykosbelastning för att se vad detta påhitt kommer att leda till,,,

 34. 234

  @ Thomas Jansson:
  Ska man ha Lchf som krav på umgänge med kvinnor då blir det en ganska begränsad krets ! Men ökande får vi hoppas.

  Jag är i din ålder och får väl hålla med om att hitta kvinnor i ungefär den åldern ger bäst förutsättningar för harmoni 🙂

  Rör man sig nedåt 30-50 årsåldern (med allt vad det innebär) brukar det bli mer komplicerat.

 35. 235
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Efter många timmars tankearbete understött med ett antal praktiska prov drog jag jag för några år sedan slutsatsen att livet fungerar bäst som eremit alternativt med någon som fungerar och då återstår bara kvinnor som äter LCHF,,,

  För många år sedan hade vi en diskussion på något LCHF-forum om hur många skilsmässor snabba kolhydrater & skräpmat orsakar – vi kom inte fram till någon exakt siffra men enades om att det var ”en betydande andel” – så det är dumt att chansa!

 36. 236
  Thomas Jansson säger

  Fasteblodsockret i morse låg på 7,3 mmol/l mot tisdagens 7,8 mmol/l. Nu får man inte ta skillnaden på för stort allvar p g a diverse mätfel och annat men nedgången p g a första passet blev större än väntat – kanske beroende på att tisdagens FS var något lite för högt mot vad det brukar vara för mig (p g a en stillasittande helg på resande fot,,,)

  Hela nätet är fullt av uppgifter för hur välgörande HIT är och det verkar som om man skulle kunna förvänta sig en nedgång av medelblodsockret på runt 15%. Till detta skall läggas den effekt som en viktnedgång medför så rent teoretiskt finns det goda möjligheter att bli helt symptomfri enligt de definitioner som nu gäller exempelvis här:

  https://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/2.-diagnostiska-p-glukosniv%C3%A5er-och-hba1-v%C3%A4rden-13713837

  Dock gäller max 46 mmol/mol för min ålder. Svårast att uppfylla tror jag att FS under 6 mmol/l kommer att vara,,,,

  Dagens ”skjortprov” visar ett överlapp på cirka 8 cm vilket i snitt skulle ha inneburit ungefär 1 cm i veckan sedan start – vågen verkar dock ha fastnat på 2 kg minus sedan starten,,,

  Dagens insats kommer huvudsakligen att bestå av att bära in 52 säckar pellets – totalt 832 kg – en synnerligen idealisk uppgift att utföra med HIT-konceptet,,,

 37. 237

  Närmare och närmare!
  På samma sätt som BS-kontrollen exponentiellt förvärras genom inverkan av (framförallt gammalt (?) ) visceralt fett, blir även förbättringen exponentiell, eftersom mindre VF innebär bättre BS-kontroll vilket innebär snabbare minskning av VF, alltså en klar positiv återkoppling.
  Precis lika enkelt som när förloppet går åt fel håll: Sista diabetesåren med normalkost blir plågsamma men få; en ruskig tröst.

  Läser fortfarande Davis Wheat Belly som heter ”Brödberonende” i Svensk översättning.
  En verklig guldgruva av information som klart pekar ut att alla våra långsiktiga hälsoproblem är direkt accelererade av högt blodsocker. Den största banditen är naturligtvis det som lyfter blodsockret mest eller snabbast, alltså det nya dvärgvetet. Det har sedan flera(?) år spridits till 99% av världen. Alltså förväntas fruktansvärda konsekvenser som vi knappt sett början på.
  Det är den direkta anledningen till t.ex Diabetesexplosion i Indien, som Annika hade som ämne för något år sedan, men missades då tror jag!

  Och snart räcker inte det nya vetet eftersom aptit och vikt hos konsumenterna går upp exponentiellt !
  Ett nytt fall för Inspektor Clusot? Eller kanske för professor Rössner snart kommer tala i TV och förklara hur viktigt kalorier och motion är i nytt världsperspektiv.
  Och sedan följer väl solskenshistorier i VA om Viktväktarna Internationals kraftiga tillväxt i Indien och Kina och deras börstillväxt.

 38. 238
  Thomas Jansson säger

  Det stämmer – asiaterna och andra är bara i början av början av sin metabola undergång – ibland undrar man ju om Moder Jord håller på att begränsa antalet människor?

  Det tycks finnas stora genetiska skillnader hos olika folkslag – gäller både toleransen mot alkohol & skräpmat. Nu var det rätt så länge sedan jag reste runt i Australien men det var ingen vacker syn att se alla alkoliserade aboriginer – värst var det på västkusten, rena slummen. Detsamma tycks gälla indianer och alla andra naturfolk,,,

  För min del verkar det som om spiralen är på väg ned – jag ska faktiskt ta fram min vägcykel om en kort stund, den här trådens resultat har verkligen gett mersmak.

  Min farkost är en måttbeställd helracer med rakt styre byggd av en av Bröderna Fåglums svärson vilken slutade som proffs runt 2000 och numera kränger cyklar. Man tar lätt en runda på 5 mil helt otränad på en slik manick – den är byggt för komfort och långa sträckor snarare än högsta möjliga hastighet men det finns många backar här som man ligger nästan jämsides med bilarna – som max har hastighetsmätaren stannat på drygt 110 km/t – då duger inga lågprisdäck från Biltema vars obalans gör att man skakar av vägen redan vid 70 – 80,,,,

  Om det dyker upp någon annan ”trampebock” uppstår nästan alltid en informell hastighetstävling – taktiken med extra kilon är att hålla jämt på rakorna, låta dem ta över uppför men ladda allt som går nedför – det är väl enda gången som man har lite glädje av kalaskulan – att det går fortare utför,,,

  Så det är bara att fortsätta i farans riktning men försöa öka frekvensen på tramporna – i alla fall i intervall,,,

 39. 239

  @ sten:

  Även Sverige lär få en ökad sjukvårdsbelastning med den globala hälsobomb du beskriver.

  I region Skåne ska man dra ned !! på antalet tjänster. Man undrar när sjukvården hamnar helt i brygga!?

 40. 240
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Ja – men vi har kommit betydligt närmare en vändning mot vad de gjort i många andra länder. På en del ställen härjar både analfabetism och rejäl fattigdom,,,

  Vad gäller sjukvården i Sverige skulle ju exempelvis en övergång till LCHF göra uppskattningsvis 50% av alla diabetiker typ 2 symptomfria på ett halvår,,,

  Att man drar ned på sjukvården är helt ok för min del – händer något med mig själv så är det så klart att man är tacksam för snabba insatser men ser man det utifrån så finns inget som tyder på att den sjukvård som nu ges har någon egentlig funktion för långsiktig friskhet, ännu mera normalkorkade läkare och livsfarliga piller har knappast gjort något för att folk skall hålla sig friskare.

  Att däremot upptäcka att ”vården” inte klarar av sitt uppdrag är nyttigt – då är det bara att välja om man ska ha sin ”sjukdom” som hobby och bli livslång kund hos Big Pharma eller så gör man något åt det egentliga problemet – som i mycket stor utsträckning är förgiftning av ”mat”,,,

  Att få folk att sluta förgifta sig med ”mat” skulle frigöra mycket stora resurser åt de som faktiskt är sjuka på riktigt – för de finns ju så klart!

  Bra för individen, bra för samhället och bra för läkarna som kan börja arbeta som riktiga läkare istället för som nu – långtidsutbildade försäljare av symptomdämpande kemikalier,,,

  Politikerna börjar vakna lite nu men hur i h-e kan någon komma på iden att starta ett ”sjukvårdsparti”? Den dagen som ett Friskparti bildas skall jag faktiskt överväga att bli lite aktiv i politiken igen – men dit har vi en lång väg att gå men å andra sidan kan vi ju betrakta denna blogg som ett politiskt organ. Man behöver faktiskt inte nöta rumpan i dammiga riksdagslokaler för att påverka – nu finns det bättre metoder,,,,

 41. 241

  @ natan:
  Kanske begränsas ”fetmabomben” i Norden genom en ökande hälsomedvetenhet som bl a eminerar från Annikas och kostdoktorns bloggar, och naturligtvis den ökande spridningen av Davis bok ”Wheat Belly”. mm.
  Trots att SLV m.fl gör vad dom kan för att så många som möjligt ska fortsätta konsumera deras käraste vetebaserade fullkornsprodukter tunnas deras troende ut på mer än ett sätt.
  Beträffande neddragring i Skåne, hoppas dom kan dra ned i hela landet snart med hjälp av LCHF. Men i Skåne verkar det vara av fel anledning eller också är skåningarna smartare!

  I Afrika gäller det väl bara att tiga och ta emot, annars så kallar vår fina världspress dom för ”War Lords”. Men i indien och Kina fortsätter mat- och viktinflationen just nu utan hörbara protester, förmodligen eftersom dom är i fortsatt ekonomisk tillväxt och inte har tid att tänka efter förrän det blir försent.

 42. 242

  Nu tänkte jag mer på den invandring på ca 100.000 pers per år vi har från framförallt MENA länderna(Mellanöstern/nordafrika). De är väl lika illa drabbade som vi av den västerländska kosten och har väl ett sämre utgångsläge i många fall med rökning, infektionssjukdomar osv.

  Det är inte menat som en skuldsättning visavi dem, men det måste tas med i vår sjukvårdsberedskap och inte dra ned! på sjukvården som det nu gjörs.

  Om inte jag är dum i huvet så måste det betyda mer resurser till sjukvården och inte personaluppsägningar som i region Skåne??

  Visavi våra invandrare lär det också behövas en massiv upplysning då många har låg utbildning och bristande kunskaper i svenska språket.

 43. 243
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Det går inte att ”vårda” bort alla symptom – det har sitt pris att ha fastnat i det metabola garnet men mänskligheten har överlevt långt större katastrofer än det vi är på väg in eller ut ur nu!

  Invandrarna kommer att få det mycket svårt – i många kulturer står både fetma & sockerkost högt i kurs vilket det även gjorde hos oss oxå för inte så många generationer sedan,,,

  Om någon tveksamhet om detta råder kan ju förslagsvis göra ett studiebesök i Rinkeby eller annan passande Stockholmsförort. Många unga mammor är så stora att jag inte begriper att de överhuvudtaget kunnat blivit gravida – ungarna som ännu inte lärt sig gå har påfallande ofta en godisklubba som komplement till napp – de är sannolikt prediabetiker redan som foster och har inte någon rolig framtid att se fram emot,,,

 44. 244

  Frågan kvarstår dock gällande sjukvårdsapparaten och de utmaningar den står inför. Som utvecklingen ser ut lär det krävas enorma resurser att hantera problemen med den tickande hälso-bomb (inte minst diabetesrelaterad problematik) vi ser både inom landet och den utifrån kommande.

 45. 245
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Bilda en stab bestående av Ravnskov, docent Sundberg, Ann Fernholm, Annika D, Kostdoktorn, Skaldeman o s v,,,

  Börja med att ge dem 20 miljoner och be dem åka runt till vårdcentral efter vårdcentral och utbilda folket där – certifiera de som gått igenom deras kurs.

  När pengarna tar slut – ge dem 5 miljoner åt gången tills att 90% av allt folk inom primärvården är utbildade.

  Det skulle vara de bäst utnyttjade skattemedel i svensk historia och vi skulle inom bara något år vara ett föredöme och världens friskaste folk – så enkelt är det!

 46. 246

  @ Thomas Jansson:
  Skicka det kravet till landstingen och socialministern snälle Göran 🙂 Du kanske får gehör ?

 47. 247
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Nej – det är nog en utopi – tyvärr,,,

  Och socialministern heter snart inte Göran heller så honom är det ingen idé att slösa bort tid på!

  Och Landstingen hör ju hemma på sen medeltid och borde avskaffas omedelbart – det är mest en lekstuga för den politiska adeln,,,

 48. 248
  Thomas Jansson säger

  Efter 8 veckor

  Midjemåttet enligt skjortmetoden fortsätter minska men under den gångna veckan har minskningen inte varit lika stor som tidigare – men det går åt rätt håll och minskningen märks på hela kroppen – till i stort sett oförändrad vikt,,,

  Blodsocker mätningen har kommit igång igen och visar på högre värden än tidigare – jag gissar att det har med intervallträningen att göra då fasteblodsockret verkar öka dagen efter ett pass.

  Det finns forskning som antyder på att motion & Metformin kan motverka varandra. Man vet inte varför utan gissar på att det är en reaktion från kroppen att inte få ett för lågt blodsocker. Jag ska ta fram den rapporten och läsa igenom den igen,,,,

  ———————————————–
  Blodsockervärden:

  medel 7,5 mmol/l vilket motsvarar ungefär 45 mmol/mol (då denna tråd startades – stämmer bra med provmätning på VC!)

  medel 6,5 mmol/l vilket motsvarar knappt 40 mmol/mol (med cirka 40 minuters promenad dagligen)

  medel 6,8 mmol/l vilket motsvarar drygt 40 mmol/mol (efter en veckas inledande HIT)

  https://www.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=728d8a72-079d-44ff-b2f6-412e5e6ee212&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_a3048a9d-e06c-4763-8df8-5d9be6b55471&FileName=4_Samband_medelblodsocker_HbA1c_(gemensam).pdf&Attachment=False

  Skillnaden mellan 7,5 och 6,5 i medelvärden motsvarar ungefär 10% sänkning av långtidssockret – från 45 till 40 mmol/mol vilket stämmer väl med de uppgifter jag hittat på nätet i olika sammanhang – värt att notera är att det har varit ganska intensiv gång – att gå sakta ger nästan inget vad avser blodsockret vilket har visats gång på gång i olika undersökningar,,,

  ——————————————
  Kommande strategi & mål

  Den gångna veckans HIT-träning är att anse som en mjuk upptrappning – behovet av återämtning mellan passen har visats sig stor så det blir en fortsatt mjuk upptrappning,,,

  Strategin för denna vecka blir 3 HIT-pass samt en lite längre resa på fötter eller med cykel.

  I första hand skall snittet på blodsockret tillbaka ned på 6,5 för att sedan på sikt förhoppningsvis kunna komma ned till kanske 5,5 mmol/l – om ingen vital kroppsdel går sönder så är det sannolikt fullt möjligt om uppskattningsvis 6 månader eller så – vilket råkar sammanfalla med tiden då mina Metformintabletter tar slut,,,,

 49. 249
  Thomas Jansson säger

  Efter 9 veckor

  Kan konstatera att återhämtningen mellan passen tar längre tid än vad jag räknat med.

  Senaste veckan har cykelingen kommit igång – enbart kortare turer från 1 till knappt 3 mil tills att kroppen börjar vänja sig – sedan är det dags att trappa upp. Optimalt ligger nog på runt 3 – 5 mil – längre sträckor håller man igen för mycket och det blir dåligt använd tid,,,

  Blodsockret har svajat rejält under senare tiden – verkar som om kroppen kompenserar ”utmattning” med ett högre BS?

  Igår avverkade jag 2,5 mil på cykel, stopp vid 17:00 – blodsockret var:

  kl 22:00 – 5,3 mmol/l

  kl 2:00 – 5,1 mmol/l

  kl 6:00 – 5,8 mmol/l

  Vilket är de lägsta siffrorna jag mätt upp någonsin vid de tidpunkterna – lägsta jag mätt upp ö h t har varit ungefär 4,4 mmol/l och inträffade på eftermiddag efter intervallträning med benpress – väckte nog en del förvåning i gymmet men var således effektivt,,,

  Vikten i morse var den lägsta under många år och den lägsta sedan starten på den här övningen, det har märkts att snittet på vikten är på väg ned men det går inte fort men kläderna sitter något lösare för varje dag så det är bara att fortsätta,,,

  ——————————————————————————————-

  Har läst ut Uffe Ravnskovs bok ”Ignore The Awkward” som tar död på kolestorolmyten på ett mycket lättläst sätt – passar utmärkt för lekmän som inte kan eller vill sätta sig in i detaljer.

  Intressant är att Uffe tar upp D-vitamin – den tar samma ”dörr” in i cellen och konkurerar med ett högt blodsocker – extra dos således för diabetiker,,,,

  Han tar oxå upp tandhälsans betydelse för kolesterolnivån i kroppen hos i övrigt helt friska personer – mörkertalet när det gäller tändernas funktion torde vara mycket stort och varken tandläkare eller läkare gör denna koppling – det hamnar mellan stolarna,,,

 50. 250

  @ Thomas Jansson:
  Kan läggas till att ”Ignore The Awkward” även finns i svensk översättning på t ex Adlibris.

 51. 251
  Thomas Jansson säger

  @ Lars:
  Vad heter den på svenska?

 52. 252

  Kula att det går bättre och bättre för dig! Rent fantastiska resultat i blodsocker!
  Det måste betyda att midjan minskar en hel del också?
  På slutet skrev du att Vit D och glucose har samma dörr.
  Menar du inte vit C ? ”Dörren” heter ”Glut-1” och jag hittar ingen koppling till D-dörren ?

  Däremot har Vit D visat sig förbättra blodsockerkontrollen i flera studier som jag hittade nu; något som du också påpekat tidigare! Den sista studien rekommenderar Vit D rakt av för diabetes-2 -behandling.

  V. D förbättrar BS kontroll: https://www.cardiab.com/content/13/1/48
  V. C och glut-1: https://www.naturalnews.com/034185_glucose_vitamin_C.html
  V.D och insulinkänslighet: https://www.dmsjournal.com/content/5/1/8

 53. 253
  MickeB säger
 54. 254
  Thomas Jansson säger

  @ MickeB:
  Nej – det är en tidigare bok om jag inte uppfattat det fel!

  Uffe kan skriva på ett för oss amatörer rätt så invecklat sätt – kroppen är inte så enkel,,,

  Och i ”Ignoring the Akward” hänvisar han till sina tidigare böcker för den som vill ha en mera ingående förklaring.

  Kan väl tillägga att ”Ignoring the Akward” är skriven på en mycket enkel engelska och är mycket välskriven för den målgrupp som jag själv tillhör – jag grottar inte ned mig på detaljer så detta var helt rätt nivå för mig och säkert de flesta andra på denna blogg. Å andra sidan behöver man inte läsa en hel bok – det finns massor med info på nätet – många med Uffe Ravnskovs böcker som grund,,,

  Läser man amerikanska böcker är det ofta rätt så mycket ”svammel” som egentligen inte behövs – de flesta amerikanska böcker jag läst skulle utan vidare kunna minskas ned till drygt hälften – detta gäller dock inte Uffes bok,,,

 55. 255
  MickeB säger

  Thomas, undrar om du inte blandar ihop det lite

  Ravnskov skrev först ”Fett och kolesterol är hälsosamt” 2008, den kom på engelska 2009.
  2010 kom både ”Ignore the awkard” och ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv” ut och som jag förstår det är det samma bok på olika språk. Den är en lättare version av Fett och Kolesterol, jag har bägge.

  Dessutom skrev han The Cholesterol Myths som gavs ut år 2000

 56. 256
  Thomas Jansson säger

  @ MickeB:
  Det är inte ofta som jag har fel 🙂

  Men – jag håller det inte för helt osannolikt att jag blandat ihop böckerna,,,

  The Cholesterol Myths som gavs ut år 2000 var en av de första böckerna jag läste då jag för drygt 9 år sedan började med LCHF – den var i svåraste laget för min del – åtminstone då.

  Å andra sidan finns det ingen anledning att gå mera på djupet – de förklaringar och modeller som finns i ”Ignore the awkard” räcker gott för min del och jag kommer aldrig att stoppa en statin i mig och inte heller ta någon diskussion med någon normalkorkad läkare – de verkar inte ha en aning om vad de håller på med utan följer Socialstyrelsens anvisningar av vilka det mesta verkar vara påhitt från läkemedelsindustrin,,,

 57. 257

  @ Thomas Jansson:
  Kort och gott: Hur kolesterolmyten hålls vid liv.

 58. 258
  Thomas Jansson säger

  Efter 10 veckor
  Det är väl bara jag som använder & läser den här tråden men den fungerar ju som anteckningar för min del så jag fortsätter väl tills jag blir utslängd,,,

  Sista veckan har vågen börjat lossna och lägsta noteringen är 5 kg minus från startvärdet som mättes upp 12 januari. Jag är nog rätt så säker på att 4 kg är en riktig minskning.

  Så minus 4 kg och ungefär 7 cm mindre runt ”kaggen” är jag nog nöjd med – folk som jag inte träffar så ofta tror nog att minskningen i vikt är betydligt större än vad den är,,,,

  Jobbade i verkstan igår och fick avbryta verksamheten efter en kvart för att gå in och göra ytterliggare ett hål i bältet för att inte tappa byxorna – det var det andra nya hålet under denna 10 veckor långa period och betyder ungefär 7 cm skillnad mellan hålen vilket ju stämmer bra med mätningarna med skjortmetoden,,,

  Har dubblat dosen av D-vitamin under senaste veckan och ligger nu på 10 000 IE/dygn – det går knappast att överdosera och jag skulle inte vara ett dugg orolig för att 2 eller 3 dubbla denna dos om någon kan påvisa nyttan.

  Träningen har intensifierats något men hålls tillbaka av att lederna inte riktigt hänger med – har vaknat de 2 senaste nätterna av att ha haft en svetslåga i vänster knä – går oftast över genom att ändra ställning eller ett litet piller av typen Voltaren.

  Däremot så har vänster ben ”kvicknat” till – efter en krock med ett rådjur med mc 2010 så kunde jag inte gå obehindrat i trappor under cirka 1,5 år efteråt och speciellt stortån har känts lite bortdomnad sedan smällen – det verkar släppa med hjälp av cykel – en nerv som sitter fel?

  Den kommande veckan blir riktigt intressant tror jag,,,

 59. 259

  @ Thomas Jansson: ”Det är väl bara jag som använder & läser den här tråden…

  Nänä, släpp inte tråden, jag gillar långa uppföljningar och spanar här efter uppdateringar med jämna mellanrum… observationer av förändringar inom ramen för några dagar eller ens veckor är oftast inte mycket att hänga i en julgran…

 60. 260
  stenbj säger

  @ Thomas Jansson:

  Aldrig i livet!
  Har bara inte tid att svara just nu!

 61. 261
  Thomas Jansson säger

  Det är ju bra att ha några som följer med så att man inte bara ”troppar” av på grund av ren lathet,,,

  Jag hade länge känt till ”Crash-dieten” som startade den här tråden – den har bl a varit uppe på Annikas blogg tidigare men inriktningen kom ju att förändras något ganska omgående – en förändring som jag tror var helt rätt även om jag numera försöker att minimera intaget men aldrig så att det påverkar min ork,,,

  Så nu blev projektet med den ”metabola renoveringen” äntligen av, tiden fanns, jobbet kan jag styra själv och årstiden är dessutom helt rätt och nu har jag dessutom fått en skaplig grundkondis att jobba med, det ska utan omsvep erkännas att det var rätt så trögt i början – men nu är det bara döden och andra allvarligare skador som kan hindra mig att nå i mål,,,

 62. 262
  Gerd Elisabeth Grini säger

  @ sten:
  https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskningsgennembrud-galde-rummer-noglen-til-varigt-vaegttab

  Siste nytt om alternativ til fedmeoperasjoner?

  Min søster døde av bukspyttkjertelkreft 58 år gammel. I månedene før hun døde hadde hun problemer med fet mat. Legene antok at kreften stengte for galleproduksjonen.

  Jeg er kjent med at inntak av for lite fett i maten kan resultere i gallestener, men hva gjør mye fett i maten med galleproduksjonen?
  Er det noen her som har tenkt i disse baner?

 63. 263

  Hej Gerd,
  Det har vi skrivit mycket om både här och där.
  Här en ganska ny länk till kostdoktorn fast på engelska
  https://www.dietdoctor.com/restoring-liver-function-lchf

  Teorin är:
  Ett lägre dagligt fettintag ger en galla som är mer koncentrerad än ett högre gör, som gör gallan tunnare.
  Vi har ett ungefärligt konstant behov att transportera ut vad levern tagit upp i blodet inkluderande bilirubin som regelbundet tas ur blodet men också alla gifter och allt annat som levern ibland med möda har filtrerat bort. Koncentrationen av det som levern tar upp ökar alltså vid ett lägre gallflöde. Med andra ord koncentrationen av ”avfallet” i gallan ökar med ett lägre fettintag.

  Med ett lägre dagligt fettintag under längre tid kan gallan bli så koncentrerad att den kristalliserar.
  Om detta fortgår länge kan små stenar bildas som kan växa i storlek tills dom nästan blockerar kanalerna där dom bildades.
  Att äta en enda måltid med mycket fett med gallstenar i gallgångarna kan som bi vet resultera i gallstensanfall när flödet ökar och stenar blockerar gallgångar.

  I vissa fall som gått mycket långt kan operation vara nödvändig.
  Om man ser på det kemisk/fysikaliska finnes däremot en betydligt enklare lösning.
  Generellt gäller att en lösning med salter som är mättad bildar kristaller eller stenar med en hastighet som står i proportion till hur övermättad lösningen och hur stor del av tiden lösningen är mättad.
  Å andra sidan löser en omättad lösning upp kristaller i proportion till hur omättad lösningen och hur stor del av tiden lösningen är omättad.
  Samma gäller för gallan som består av en mängd salter förutom ”avfall”.
  Med känd gallsten bör man alltså höja fettintaget något och sedan gradvis höja detta så länge man känner sig komfortabel. Gallstenarna löser då upp sig och fettintaget kan då höjas och då bör gallstenarna försvinna helt.
  Ett för högt fettintag för tidigt med känd gallsten resulterar i smärta så då måste man dra ned och skynda långsamt. Smärtlindrande kan då vara utmärkt för att klara sig ur en sådan temporär knipa, eftersom det inte kommer bli ett regelbundet intag.
  Om man har leverproblem och mäter bilirubin har man nått ett ”idealt” fettintag när bilirubinet sjunkit
  till helt normalt. Detta behandlas delvis i länken till dietdoctor ovan.
  Lycka till, Sten.

 64. 264

  @ sten:
  Tack för denna utomordentliga förklaring! Nu las ytterligare en pusselbit för mig.

 65. 265

  Nu är jag inne på min femte vecka med en form LCHF. Mitt blodsocker har höjts sedan jag började äta större portioner och ost. För mig gäller kolhydrater i närmast noll, moderata portioner, halvfasta dagligen, alltså jag äter middag kl 5 och äter nästa måltid dagen efter kl 11, och motion. Motion hjälper omedelbart. Om sockret ligger på 8 och jag går ut och promenerar i bra takt en timme så sänks det till 7,3. När jag åt o kolhydrater och promenerade flera timmar dagligen låg mitt faste socker på 5,5, när jag började äta ost och gå mycket mindre ligger det på 8-9. Så nu har jag gått över till kolhydrat nästan o igen. Och blodsockret sjönk åter igen efter ett dygn ca.

  Har gått ner 8 kg, sen fem veckor men vikten stannade upp omedelbart när jag började äta ost och större portioner.

  Jag har några frågor, finns det någon risk att under en längre period i princip inte äta några kolhydrater, utom ev lite broccoli dagligen? Jag är yr ofta men mår annars bra och det gör att mitt blodsocker ligger normalt. Jag äter inte medicin.

  Jag ska ju också motionera dagligen, promenader och snart även gym, och det sänker ju blodsockret ytterligare.

  Jag undrar också om det finns de som får olika följd skador trots att deras blodsocker ligger normalt, nu menar jag oss med diabetes 2?

  Jag tänker tex kärlförändringar i ögonen?

  Hur vanligt är det idag?

 66. 266

  Annika, jag skulle vilja prova på denna diet på 600 kl per dag. Men gärna under läkarkontroll. Jag vill se om jag får samma resultat som dessa elva deltagare. Jag undrar om vi skulle kunna samarbeta kring detta, du tar mina värden regelbundet, vikt osv och vi kan presentera resultatet på din hemsida och LCHF tidning.

  Jag bor i Stockholm. Jag är så motiverad att jag vet att jag klarar av att leva på 600 kl per dag.

 67. 267
  Thomas Jansson säger

  @ Lena:

  Jag har sänkt midjemåttet med 8 cm och minskat som mest 5 kg på mina 10 veckor.

  Jag tog bort grädde i kaffet samt slutade snaska ost som mellanmål – det var ett ganska stort intag som försvann där då jag vet ungefär hur mycket ost som köptes in,,,,

  Min motion ligger nog i dagsläget runt 40 min/dag – jag skaffade en app till min mobil som loggar mina aktiviteter och utnyttjar GPS för att sampla hastigheter och annat – inte alls nödvändigt men roligt,,,

  Den här har jag stor glädje av då mobilens GPS måste ha visuell kontakt med GPS-sateliterna för att fungera:

  https://www.naturkompaniet.se/Product/Product.aspx?id=144391

  och den app som passar mig utmärkt är:

  https://www.endomondo.com/

  Plastpåsen fungerar utmärkt och har jag hörlurarna på mig låser jag inte båda låsen för att få igenom kabeln – bra musik eller varför inte en ljudbok gör det roligare,,,

  Går du ned i vikt & ökar din insulinkänslighet samt äter LCHF kommer du sannolikt att bli en frisk diabetiker som har fullt normala värden på blodsocker och insulin – det borde säkerställa att du slipper komplikationer p g a diabetes.

  Annika har någonstans rekommenderat dig att överväga Metformin – jag tycker du skall läsa det inlägget en gång till och fundera på hur du snabbast slipper din övervikt – att få bort den kommer att göra underverk!

 68. 268
  Annika Dahlqvist säger

  @ 265 Lena:
  Om du får högre blodsocker när du äter mera ost och mera mat, då får du minska, eller utesluta, osten, och minska matmängden. Du får prova dig fram till vilken mat och vilka matmängder som fungerar bäst för just dig. Det kan vara olika för olika människor.
  En måttlig mängd av kolhydratsnåla grönsaker tror jag är bra, och det ger också volym och smak till maten.
  En diabetiker typ 2 som får ett normaliserat blodsocker med LCHF bör inte få diabeteskomplikationer senare. Jörgen Vesti Nielsen har provat LCHF på njursviktspatienter, och de blev förbättrade i sin njurfunktion.
  Ögonbottenförändringar kan också förbättras efter LCHF-kost, vilket är ett tecken på förbättring i hela kärlsystemet.

 69. 269
  Annika Dahlqvist säger

  @ 266 Lena:
  Jag kan inte ta dina prover på avstånd, men du kan sköta detta via din ordinarie läkare. Ett bra prov är HbA1c.
  Du får gärna rapportera hit till bloggen.

 70. 270

  Denna crash diet,; ”extreme diet” of specially formulated drinks and non-starchy vegetables, for eight weeks.

  Skulle vara intressant att veta vad dessa drinkar innehöll…och vad betyder non-starchy…betyder det icke-stärkelserika grönsaker? De åt alltså vegankost under 8 veckor?

 71. 271

  Annika; HbA1c. är det långtidssocker?

 72. 272
  Thomas Jansson säger

  @ Lena:
  Jag startade med runt 800 kcal/dygn men kroppen ställer om till svält efter drygt 30 timmar och anpassar då ”utgifterna” till vad som kommer in, pulsen går ned, kroppstempen sjunker, hjärnan går på sparlåga (i alla fall gjorde min det!) och du kommer knappast att orka gå långt,,,

  Börjar vi räkna på dessa dieter så finner man snabbt att det är en kolhydratrestriktion som blir resultatet – ät ungefär som vanligt men minska kalorimängden så blir resultatet just en kalorireducerad liberal lågkolhydratkost som jag är övertygad om är mer eller mindre förkastlig,,,

  Många forskare anser ju att GBP (GBP = Gastric By Pass) oxå är en onödigt krånglig och farlig metod att minska på kolhydratintaget,,,

  Jag har bekanta som gått hos dietister och de har gått ned mer än 50 kg på pulver men alla är de betydligt fetare nu än från start – hade de käkat LCHF (utan överätning!) hade de varit normalviktiga idag,,,

 73. 273

  Thomas har rätt. Och det finns ett steg till: Borttagande av alla mjölkproteiner kan vara en sista finslipad nyckel. Inte bara till ”METABOLIC RENOVATION”, som Thomas mycket träffsäkert döpte den här processen till för ett tag sedan, utan lösningen på ett annat vanligt problem för vissa.
  På strikt LCHF kan smör och ostintag öka en hel del, och mjölken har naturligtvis åkt för länge sedan. Och utan smör, ost och grädde började det plötsligt rinna betydligt bättre, och mindre än hälften så ofta ur gubben här! bara efter några dagar !

  Ser alltså ut att röra sig om insulinhöjande och blodsockerproducerande mjölkproteiner som spökat för oss. Och ju striktare LCHF desto mer smör kan det lätt bli, åtminstone för mig, och prostatan blev sämre ju striktare jag blev…

  Jan Hammarsten pekar ut just insulinet som huvudprovokatör i sin banbrytande forskning om prostatans förfall på manslivets höst. Åtminstone två flugor i samma smäll, och bra stora!
  Smörersättning utan industriolja jobbar vi på. En prototyp testas nu.
  Tror även att lite smör, ost och grädde kan avnjutas igen senare, då och då.
  När renoveringen är komplett och man fått stil på karossen måste man ju åka, då och då.

 74. 274
  Thomas Jansson säger

  @ sten:
  Jan Hammarsten är mycket intressant,,,

  Själv sitter jag numera sällan mer än 30 minuter i sträck – just av hänsyn till prostatan som ju inte utan orsak ofta benämns ”chaufförssjukan”,,,

  Kan jag så ligger jag – läsning från nätet utförs ju bäst liggande tycker jag även om vissa i mitt förra liv hade svårt att acceptera att man faktiskt kan jobba effektivt liggande i sängen,,,

  Sommartid brukar jag sola på de ofta 2 timmar långa arbetsluncherna och har då en rejäl badhanduk över huvud & och mini-PS för att kunna läsa på skärmen i solljuset,,,

 75. 275

  @ Lena:
  Jepp ! Det genomsnittliga blodsockret under 60 – 90 dagar.

 76. 276
  Thomas Jansson säger

  @ natan:

  Mycket talar för att det mesta långtidssockret beror på de senaste veckorna,,,

  Själv funderar jag på en kontinuerlig blodsockermätare kopplad till mobilen. Den torde vara helt överlägsen långtidssockret i funktion.

  Finns sådana färdiga?

  I annat fall får man väl slöjda lite själv – det är givaren som är knepig att få till – resten är enkelt men kan folk bygga egna dialysapparater i en bysmedja är inget omöjligt,,,

 77. 277
  Annika Dahlqvist säger

  @ 276 Thomas Jansson:
  Om du skulle uppfinna en bra och säker kontinuerlig blodsockermätare skulle du kunna göra en förmögenhet. Det finns en stor efterfrågan på sådana inom diabetesvården.

 78. 278

  Bra idé !
  Om du löser sensorfrågan kan vi nog tillhandahålla extremt krympt elektronik!
  Med tanke på hur blodsockertoppar påverkar kärlsjukdomar enligt Ann Fernholm och William Davis m. fl. blir användningsområdet kanske t.o.m. större än diabetesvård.
  Men eftersom metaboliska sjukdomar ligger i botten på dom flesta ”kroniska” sjukdomarna
  blir automatisk blodsockermätning en viktig del av ”metabolisk renovering”, förhoppningsvis långt innan 2100!
  Sten

 79. 279

  @ sten:
  Mjölkprodukter = prostatabesvär!? Känns inte bra om det skulle ligga till på det viset. Smör och grädde är ju stapelvara för en LCHF:are. Fast smöret består ju av ca 80% fett. Det borde väl innebära mindre risk än grädde och mjölk?

  Vad för fettkällor återstår då om man vill undvika omega-6 oljorna? Skirat smör? Fett kött? Pemikan?

 80. 280
  Thomas Jansson säger

  Annika & Sten

  Jag har jobbat med produktutveckling & innovatörer i ungefär 40 år hittills. Av den sortens arbete har högst några enstaka procent av den tid jag varit involverad gett något resultat i form av patent.

  Dock kan man göra bra uppfinningar men marknaden motarbetar effektivt och till slut så stoppas allt upp,,,

  Jag har under resans gång sett några av arvtagarna till Sveriges största företag spendera bort på liv och arv på uppfinningar, kvinnor och exlusiva bilar i nämnd ordning och det skulle förvåna mig mycket om de lämnade kvar såpass att det räckte till deras begravning,,,

  Hur mycket är ett eventuellt patent värt – ponera att en person i vår ålder kan skrapa ihop någonstans mellan noll till ett par miljoner innan de står barfota i bara underkläderna. Hur många timmars advokatarvode får man för 2 miljoner om någon med finansiella muskler gör ett intrång – 2 mille räcker i max någon månad!

  Nej – ska man hålla på med innovationer ska man vara på gränsen till det vansinniga – där får man vara skapligt ifred,,,,

  När det gäller kontinuerliga mätare finns de ju redan på marknaden – bl a kombinerade med insulinpumpar för T1,,,

  https://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/3/subkutan_glukosmatning/Kontinuerlig_subkutan_glukosmatning_diabetes_201304.pdf

  Om det finns kontinuerliga mätare att koppla in trådlöst på sin mobil vet jag inte just nu men det får jag reda på under helgen!

  ————————————————-
  Däremot så undrar jag om någon har gjort en inverterad insulinpump – det var den idén som fick mig att börja fundera på mätare kopplade till mobilen – T1 har ju stora problem med känningar om de motionerar med aktivt insulin i kroppen och min tanke var att tillsätta druvsocker som funktion av uppmätt blodsocker – jag tror nämligen att det är betydligt lättare att få en god följsamhet genom att justera tillsatt socker än att få en anpassad insulinnivå,,,

  Dessutom kliver man inte rakt ned i kistan av för högt blodsocker (i alla fall inte lika fort!) vilket kan vara fallet med en överdos av insulin – det har faktiskt utförts mord med hjälp av insulinsprutor,,,

  Har gjort en del mätningar på mig själv och det är ju busenkelt att räkna ut att hanteringen av insulin är betydligt ”segare” och mera komplicerad än sockerhalten,,,

  Kanske får vi i framtiden se en blandning av tillsatt insulin och druvsocker – det tror jag just nu,,,

  ————————————————-
  Om bara något år så tror jag dessutom att vi kommer att få se mätare som kontinuerligt mäter blodtryck, puls, blodsocker & insulin, ketoner och annat av intresse – att t ex följa en patient på hundra mils avstånd kommer att bli en bagatell i framtiden! Sannolikt kommer vi att få se givare så små att ingen märker av dem om man inte vet om dem – jmf med chipsmärkning på hundar,,,

  Om nu någon har några 10-tals miljoner över så ställer jag gärna upp och gör slut på de slantarna men jag tror det är totalt bortkastade slantar – detta finns med all säkerhet i något eller några labb redan men släpps inte ut på marknaden förrän de nuvarande kontinuerliga mätarna & pumparna har betalat sig,,,

 81. 281

  @ Lars:
  Bra fråga. Genom att försiktigt smälta smör och åtminstone låta mjölkproteinerna sjunka och hälla av det klara smöret får man Gee eller på svenska ”klarat” smör” , tror jag det heter.
  Om man vill använda för att steka i kan man då även koka bort vattnet, försiktigt och om man inte gillar att det sprätter kan man koka bort vattnet försiktigt.

  Gissar att utan mjölkproteiner blir det inga AGE när man steker i smöret.
  Man kan smälta i stekpanna om man vill men ser ut som om dom har lite för hög temperatur på den här länken, som annars är utomordentligt pedagogisk !
  https://www.wikihow.com/Make-Ghee
  Annars kan kokosolja och olivolja blandas. Återkommer om detta!
  Sten

 82. 282
  Annika Dahlqvist säger

  @ 279 Lars:
  Möjligen att man skulle kunna misstänka laktos och mjölkprotein, som kasein, för att påverka prostatan negativt, men smöret tror jag är helt oskyldigt i detta sammanhang. Den som beskyller smöret för skadlig effekt måste kunna försvara detta. Jag vet inte av något vetenskapligt belägg för det.
  Smöret är det bästa inhemskt producerade fettet vi har, och är vår fettbasvara.
  Det man kan önska är tillgång till gräsbetessmör.

 83. 283

  @ Annika Dahlqvist:
  Som hastigast Annika:

  ”Two pounds of clarified butter yields almost 2/3 cup of milk solids.”
  Se bild på den här siten, högst en sida ner.: https://whole9life.com/2011/10/butter/

  Deras tveksamhet bottnar i deras insikter om vådan av modern mjölkproduktion i USA.
  Här är det mindre antibiotika t.ex, men kor matas numera mer med spannmål än förr och en del av de nya proteinerna som finns där går naturligtvis rakt in i alla mjölkprodukterna.
  Så om smöret är gräsbetat ska det nog vara helt utmärkt!
  Dom spannmålsmatade kossorna lever bara halva tiden mot gräsbetande och en stor del av köttproduktionen i USA kommer därför från tidigt slaktade mjölkkor.
  Vetet(?) höjer produktionen kortsiktigt och sliter samtidigt ut djuret åratal tidigare än med naturlig kost!
  Hur är det i Sverige med detta?

  Vet inte om det blir samma mjölkproteiner kvar i smör som i ost.
  Själv provar jag nu med Ghee och ostfritt i några veckor så får vi se om det blir någon skillnad!

 84. 284
  Thomas Jansson säger

  Hanteringen av mejeriprodukter är inte trevlig sedan kan man ju fundera på hur östrogen i dessa produkter påverkar oss män – visst är det poppis med hen numera men,,,,

 85. 285

  @ Annika Dahlqvist:
  Med tanke på att smöret innehåller ca 80% fett tror jag du har rätt. Vad gäller de övriga mjölkprodukter som jag äter (grädde, yoghurt och ost) är det laktosfritt.

  Kommer dock att vara lite sparsam med dessa tills vidare. Smör, cocosfett och fett kött och fisk räcker långt.

 86. 286
  Annika Dahlqvist säger

  @ 283 sten:
  100 g smör innehåller 80 g fett och 0,5 g protein. Det är alltså en försumbar proteinkälla i smör. Det är bara höggradigt mjölkproteinallergiska personer som av medicinska skäl behöver äta Ghee.

 87. 287

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 283 sten:
  100 g smör innehåller 80 g fett och 0,5 g protein. Det är alltså en försumbar proteinkälla i smör. Det är bara höggradigt mjölkproteinallergiska personer som av medicinska skäl behöver äta Ghee.

  Tack! Jag älskar smör!

 88. 288
  Professor Göran säger

  Jag har på senare tid blivit alltmer ”misstänksam” mot rester av besprutningsmedel och speciellt Roundup.

  Den aktiva ingrediensen i Roundup är glyfosat som i sig själv inte är fettlöslig men tillsatser för att öka effektiviteten vid besprutningen innehåller ämnen som gör den mer fettlöslig.

  Och frågan är därför hur mycket glyfosat det kan finnas i vanligt smör och eftersom vi är storförbrukare av smör köper vi nu för säkerhets skull bara eko-smör.

 89. 289
  olle holmqvist säger

  sten Skrev:

  en del av de nya proteinerna som finns där går naturligtvis rakt in i alla mjölkprodukterna

  Pinglar i bakhuvudet: ”proteiner bryts ned till enskilda aminosyror som sedan sätts ihop till helt nya proteiner ” till skilnad från fett som drekt kan bakas i djurets fettvävnad. Stämmer det inte längre, eller minns jag fel (läste kemi 1974)

  olleh

 90. 290

  @ Professor Göran:
  Ja, Round Up är ju ett mycket vanligt gift inom konventionellt jordbruk idag. Om man haft en bild av pastorala idyller när man tänker på svenskt jordbruk i stort så är man nog 60 år för sent ute :-).

  Här hemma brukar bönderna köra ut med sin lilla tank på höstkanten och spraya åkermarken. Vi har på senare tid funderat på hur några årtionden av detta bruk kan påverka vårt brunnsvatten (djupborrad visserligen men bara 100 m från åkern). Det finns företag som kan testa för glyfosat och dess nedbrytningsprodukter
  (t ex ALcontrol). Förmodligen skickar vi efter ett testkit från dom förr eller senare trots att den testen är ganska dyr.

  Vi brukar köpa ekologiskt. Till stor del för att dra vårt strå till stacken när det gäller att påverka producenterna i en bättre riktning. Detta är tyvärr inget vi kan nämna högt i närhet av våra grannar, bönderna.

 91. 291

  @ Thomas Jansson:
  Ett genialt sätt att bli genuscertifierad 🙂 att dricka grädde? Det kanske blir ett krav framöver för att kunna inträda i akademien?

 92. 292
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Människan kommer med tiden att bli enkönad och vi män kommer att bli överflödiga. Den som vill vara väl förberedd inför framtiden kan ju dricka hormonberikade mejeriprodukter.

  Men faktum är att t o m SLV varnar för överdrivet mjölkdrickande och då måste det ju vara sant!

  Själv snickrar jag just nu på det kommande henshuset. Batteriet på motorcykeln är satt på laddning och jag tror att första turen kommer att gå till badplatsen för att exekvera årets första dopp. Rekordet i badsäsong har varit långfredag till 15 november hittills men borde kunna utökas i år – jag anser att kallbad sätter bra fart på blodomloppet och är vida överlägsen alla typer av massage.

  Samtidigt gäller det att odla imagen lite – många här tror ju att de måste eskorteras av ambulans och sjukvårdare om de går ut utan huvudbonad före midsommar – ja, de äter såklart Becel och statiner så klart.

  För att inbegripa lite om trådens egentliga ursprung kan jag låta meddela att en minskning på drygt 5 kg sedan start nu måste anses fullbordad. Omkretsen den här veckan har minskat med en knapp cm till.

  Har tagit 10 000 IE denna vecka – nästa vecka blir det 15 000 IE d-vitamin. Jag är helt övertygad om att detta är ett mirakelpiller!

 93. 293

  @ Thomas Jansson:
  D-vitamin ? då blir du ingen hen, bara mer testosteron-stinn ! Konstigt att hensen på SLV inte propagerar för mer östrogen till folket, i första hand män 🙂 ?

 94. 294
  Thomas Jansson säger

  Efter 11 veckor
  Nu var det 3:e gången under senaste veckan som vågen slog ”bottenrekord” vilket innebär exakt 5,3 kg minus sedan starten.

  En ny och ganska dyr dunväst börjar sitta ganska hyfsat – om två veckor är den lagom.

  Träningen vill inte riktigt få fart p g a ett knä som inte riktigt vill hänga med. Å andra sidan har jag massor med jobb utomhus och i verkstaden så det känns lite knepigt att gå ut och gå när man kan motionera på ett naturligt sätt – dock – arbete ger inte samma resultat,,,

  En step-up bräda inföskaffades för ett par dagar sedan. Det är min absoluta övertygelse om att en kvart klivande på den varje morgon gör underverk med knät. Jag märker redan förbättringar och även perilstatiken verkar må utmärkt av klivandet så den som är trög i magen eller konsumerar överdrivet med toa-papper rekommenderas liknande övningar. Mina beräkningar visar för övrigt att brädan kommer att vara betald på 26,3 år med avseende enbart på minskad papperåtgång. En ren skitsak kan tyckas men många bäckar små,,,

  Igår gav jag bort min tyska ”lyxbil” som mer eller mindre ruinerat mig under de år jag haft den – på tre år kostade den mer än alla bilar tillsammans jag haft sedan jag var 18 vilket innebär 40 års bilåkande jämfört med tre,,,

  Att jag slipper se eländet kommer att minska mitt insulin med flera procent.

  Man kommer till en viss gräns med antalet ägodelar – blir de för många så är det de som äger oss istället för tvärtom – vi köper oss in i ett omedvetet slaveri,,,,

 95. 295

  Thomas Jansson Skrev:

  Man kommer till en viss gräns med antalet ägodelar – blir de för många så är det de som äger oss istället för tvärtom – vi köper oss in i ett omedvetet slaveri,,,,

  Sant!

 96. 296

  @ Lars:
  Samtidigt kanske vi inte ska glömma att köpte vi inte något så finge vi ingen teknisk utveckling(om nu allt är utveckling ?)! Och den som köper en ny BMW stödjer med sin lyxkonsumtion de allra fattigaste.

  Säger du detta till en vänsteranhängare( oerhört provocerande) så hänger smockan i luften, men icke desto mindre ligger det mycket i det 🙂 Det är tack vare de rikas konsumtion(teknik) som de allra fattigaste kan ta sig ur sin misär.

  Du får väl trösta det med att ditt ”slaveri” kan ge bistånd till de allra fattigaste. Dessutom är teknisk utveckling det främsta vapnet mot miljöförstöring. Det finns de som vill ta fram häst och vagn igen men det är nog inte riktigt upp till vad samhället kräver framöver.

 97. 297
  Gerd Elisabeth Grini säger

  @ Thomas Jansson:
  Du skulle heller skaffet deg en god gammeldags Morgan som jeg kjører rundt med hele året.
  Den gir meg ofte lykkefølelse og fjerner både tanken på norsk helsevesen, høyt blodsukker og tarmproblemene for en stund.

  Jeg har forøvrig kommet til at det i hovedsak er like mye mage/tarmlidelse som er årsak til mitt høye blodsukker og ekstra kilo.
  Fastlegen sendte meg til coloskopi, rectoskopi, gastroskopi og CT, men ingen fant noe som skulle indikere hvorfor jeg hadde dårlige leverprøver. Det var ikke før jeg kuttet alle kornprodukter,
  melkeprodukter og dessuten frukt/sukker at leverprøvene ble normale.
  Blodsukkeret mitt er også normalt når jeg spiser riktig.
  Fastlegen forstår fremdeles ikke dette, men han har fått litt å tenke på.

  Boka til Wolfgang Lutz: Bedre uten brød har vært sentral for meg, selv om det var Annika Dahlqvist som var mitt første møte med lavkarbo. Jeg husker jeg tenkte at når en lege går gjennom ild og vann for sin rett til å hevde sine saker må det være riktig.
  Hurra, for alle mennesker som tør og tusen takk for denne bloggen!

 98. 298
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Det är nog så att det är just häst & vagn vi skulle behöva få tillbaka,,,,

  Men ditt teknikresonemang håller jag med om – det som var lyx på BMW för något år sedan finns numera på en liten billig Korean – det enda som jag saknar från BMW är regnsensorn.

  Och så fungerade den ju bra under tiden jag var singel – en några år gammal BMW går hem bättre än en ny Volvo hos damerna – av tveksamt värde men så är det även om mina retoriska talanger är sådan att jag klarar mig utmärkt på en rostig cykel. Fisk fångas ju som bekant med mask och kvinnor med ord fast i LCHF-sammanhang kanske ost fungerar bättre?

  Det har funnits 3 BMW här – 1 bil och 3 mc – nu är det bara 2 mc kvar och de är så gamla att de faktiskt fungerar någorlunda hyfsat. Men de åker oxå bort till förmån för en japansk customkälke – det är inte nyttigt att ha för många hästar under sig och körtkortet har suttit löst mer än en gång. Dock har jag med åren blivit expert på att prata mig ur polisens fartkontroller – dock höll jag på att bli lagförd för mutförsök en gång men det räckte med en ombesiktning efter några bra historier ur verkliga livet där det visade sig att jag var granne med en av polisernas gymnasiekamrat.

  En annan gång var det 2 unga representanter för lagen som stoppade mig men en av dem visade sig vara en gammal student som blivit polis så där sparade jag några tusenlappar till,,,

  Skulle jag vara ung idag så skulle jag nog satsa på att bli pastor eller psykolog, nu får jag nog nöja mig med at vara evengelist för LCHF.

  Fast en av mina söner hävdar att jag lär de smala att banta och det kan nog vara rätt – de som är kraftigt överviktiga är det knappast någon ide att slösa bort sin tid på,,,

 99. 299
  Thomas Jansson säger

  @ Gerd Elisabeth Grini:
  Morgan är en bil jag gillat sedan barnsben – lite för dyr möjligen,,,

  Däremot så har jag en liten dröm sedan många år om att svetsa ihop en Locost replica av Lotus Seven – bra alternativ till mc är det oxå på äldre dar,,,

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Locost

 100. 300

  @ Thomas Jansson:
  Som sagt, musen brukar gilla ost, apropå damer och Lchf 🙂

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.