Swetox

I kommentarer till inlägget Fluorets effekter skriver Johan Lindberg om att kritiken mot fluor i tandvårdsmedel och dricksvatten bör vara evidensbaserad. Han anför mängder av referenser som stöd för sitt påstående.
Vi ska alltså snällt acceptera att få våra munnar och kroppar exponerade för det giftiga ämnet fluor, i olika föreningar, om vi inte har vetenskaplig grund för att protestera mot det.

Nu skriver Georg W att  Johan är chef för Swetox. Det tycks vara ett samarbetsorgan mellan universiteten och industrin. Alltså enormt utsatt för industrilobbyism. Stora skattepengar går tydligen till detta organ som får myndighetsstatus.

Jag försökte leta på deras hemsida efter vilka som var styrelsepersoner, men jag kunde inte hitta det.
Jag tycker att det känns skrämmande.

140109 OBS Flera personer uppger att Johan Lindberg som skrivit kommentarer i bloggen inte är identisk med den Johan Lindberg som är chef på Swetox.

 

 

Comments

 1. 1
  Elisabeth Jensen säger

  Herregud ja det låtet skrämmande verkligen. På tiden att det få komma fram i ljuset. .de har fått gömma sig länge pga att allmänheten inte haft kunskap. Tack för den informationen Annika! Du gör ett fantastiskt jobb! !

 2. 2
  Professor Göran säger

  Johan Lindberg går öppet ut med sitt namn här på bloggen och detta är hedervärt i internetdebatter och kanske här själv också kan deklarera sina ”affiliations”.

 3. 3
  Georg W säger

  Jag tycker det är fascinerande att jag inte kan säga ett enda argument mot Fluor, utan att den redan står nedskriven i Australiska myndigheters direktiv till hur man ska bemöta mig. När debatten startade för 40 år sedan fanns ingen debatt och kritiken klingade obesvarad.
  Nu kan man med en Svensk skola i botten som lärt oss att kritiskt granska texter, med egna ögon se hur århundradets största hälsobedrägeri, Fluoridering, drivs av samvetslösa cykloper.

  https://se.linkedin.com/pub/johan-lindberg/60/366/229

  Förlåt, för denna utlämnande länk. Men visst är han en spännande aktör i kampen för att rädda mänskligheten från de gifter som hotar hela vår existens. En kreativ debatt med honom kan föra mycket långt.

 4. 4
  Annika Dahlqvist säger

  @ 3 Georg W:
  Johan Lindberg på Linkedin
  Vad betyder förkortningarna TBA, TBD och CEO?

 5. 5
  Georg W säger

  Ingen aning. Men jag funderar på att skaffa en obegriplig titel med stora bokstäver själv. Vaktmästare låter för anspråkslöst, tycker jag.

 6. 6
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Frågan om Johan Lindberg dyker upp igen här på Annikas blog.

  Jag tror knappast det p.g.a. min tidigare erfarenhet av andra akademikerna som då och då uppträder här. Det verkar helt enkelt vara som om dessa besökare inte är intresserad av någon vetenskap som stämmer med verkligheten vilken är den som jag själv tror på. Tyvärr har få disputerade forskare någonsin seriöst studerat vetenskapsteori och därmed insett vad vetenskap egentligen innebär. Det är förstås bland de forskare som gjort detta man också finner dem som får nobelpris och de som bryter ny mark.

  Möjligen försvinner dessa tillfälliga gäster från vår arena på grund av denna bristande kompetens trots att diskussionerna skulle kunna utvecklas och bli ytterligt klargörande i detta vetenskapliga perspektiv – inte minst för min egen del.

 7. 7
  Anders Olson säger

  Eftersom Swetox är ännu ett ”Reserch Center” för ”tvärvetenskaplig forskning mm” som finansieras av en Wallenbergs-stiftelse och skattebetalarna och kommer att startas under 2014, så är det sannolikt dessa beteckningar:
  https://en.wikipedia.org/wiki/To_be_announced
  CEO är i princip den amerikanska varianten för VD.
  Det verkar som det är ett sätt att ta hand om en del av de forskare som blev uppsagda på AstraZeneca när man la ned forskningsavdelningen. Man kommer tydligen också att sitta i samma lokaler.
  Man kan naturligtvis fundera vad de skall göra med de 135 mkr som stoppas in där. Vi kan väl bara hoppas att det befolkas med i alla fall några med någon form av ambition att göra någon nytta för medborgarna, men risken är att det förmodligen blir en ”mysig mellanstation” för ett antal personer.
  Det är ju i sammanhanget intressant hur ”jävsbindningar” i fortsättningen blir ointressanta begrepp när tex KI och AstraZenca startar gemensamt ”utvecklingscenter”. Gränsen mellan de kommersiella och de enskilda medborgarnas intressen ”suddas” ut: https://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-karl/astra-zeneca-och-ki-i-samarbete/

  //

 8. 8

  Har inte denne Lindberg bättre på fötterna, får vi nog anse honom som en intrigmakare och försök till vetenskapligt Hokus Pokus. Det verkar vara en övergripande strategi av dessa globala aktörer, att klä upp sina suspekta aktiviteter i en vetenskaplig dräkt.

  Som gräsrot kan det ibland vara svårt att hänga med i ämnesinriktade diskussioner men kan ändå ana att här ligger en hund begraven om man beaktar vad som krävs för ett ärlig vetenskaplig diskussion. Såpass insatt i vetenskapsteori anser jag mig vara.

 9. 9
  Louis S säger

  Styrelsen ska bestå av representanter från dom 10 största univeriteten..

 10. 10

  …”För finansieringen står Karolinska Institutet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Forskningsrådet Formas och Stockholms läns landsting. Tillsammans har de bidragit med 145 miljoner kronor, vilket gör Swetox till den största svenska satsningen hittills på toxikologisk forskning.”…

  https://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=172065&d=2637&l=sv&newsdep=2637

 11. 11

  ”Swetox” ? Står det för ”Svenskt Gift ” ?
  I fängelser för länge sedan kunde man tvångsmedicinera med fluorid i dricksvatten utan att ta ansvar för konsekvenserna. Då visste man att flouret passiverade internerna så det var väl attraktivt för att spara in på personal. Skedde visst i Tyskland. Kanske på mentalsjukhus också? Andra fängelser?
  Men vet man att passivering upphör plotsligt vid mindre än 10-20 ppm, eller fortgår denna i en utsräckning som går ned till försumbar först vid 1-2 ppm ?

  Fluoret användes under andra världskriget för att anrika uran för framställming av atombomben och blev därför ytterst viktigt. Idag används det även för framställning av Teflon, polytetrafluoroethylene eller PTFE. I stekpannor t.ex. (Fluoret frigörs om man glömmer på spisen…)

  Fluor är bland de mest reaktiva material som finns, om inte det mest reaktiva.
  Det blev dock en hel del utsläpp och skador på benstommar (tjockt men poröst ben) på arbetare och lokalbefolkningar som utsattes för luftburen fluor i i närheten av de fabriker där bl. a. urananrikning skedde i största hemlighet.

  Efter kriget restes skadeståndsanspråk i USA som kunde kosta mycket pengar och dessutom stoppa fortsatt anrikning och användning av fluoret, som bl. a. försvagar ben enligt många studier, dock observations studier, även vid de låga koncentrationer som förekommer naturligt eller i fluoriderat vatten. Bl.a. antalet höftledsbrott sågs öka med fluorhalten i dricksvatten, och skedde oftare i lägre ålder. En del studier visar ingen negativ effekt av fluor på benstommen, men som vanligt vet man inte vilka forskare som var industrisponsrade eller ej. Balansen av studierna på benstomme ser ut att variera mellan skadlig och ingen effekt i områden med fluoridering. Alltså något som knappast kan vara nyttigt. Artikel: https://fluoridation.com/bones.htm

  Ungefär samtidigt kom någon på att karies kunde minskas genom att borsta tänder med tandkräm med fluor i. Man tog fasta på detta och gjorde pilotförsök i dricksvatten och redovisade snabbt statistik om ett nytt medel för att bevara tandhälsa. Hur mycket av detta som var sponsrat av fluoranvändarna på det ena eller andra sättet är fortarande okänt. Men vinklingen blev att ”hur kan något som är nyttigt för hälsan vara farligt”, och rättsfallen blev straxt mindre eller försvann. Samtidigt kunde den växande industrin nu enkelt bli av med de livsfarliga processresterna genom att sälja dessa för utspädning i dricksvattnet, vilket fortgår än idag.

  Så namnet Swetox passar utmärkt, tycker iaf jag.

 12. 12
  Lyx-LCHF säger

  Här i Stockholm blir vi nu bombarderade med reklam om Onicos fluorsnus. Tyvärr kommer många att falla för frestelsen att gå omkring med fluorprillor under läppen, i tron att det gör gott.

  Ett av deras slogans är ”Get down on the fluor”, och där kan jag bara instämma. You will get down on fluor…

 13. 13

  Om det kommer att bli fluoridering av dricksvatten i Sverige så blir jag tvungen att skaffa mig en destillationsapparat för att få bort eländet. Kanske jag möjligen kan ordna ett tillstånd för innehav av destillationsapparat för innehavet är annars olagligt.

 14. 14
  Lennart N. säger

  @ Pingo:
  Det finns en annan lösning i form av filter som jobbar med omvänd osmos att sätta på kranen om Du nu gärna inte vill skaffa destillationsapparat för andra ändamål? 🙂 Jag tror att denna teknik även tar bort fluor?

 15. 15

  @ Lennart N.:
  Jo omvänd osmos har jag också förstått ska fungera men det finns många kul kemiska experiment man kan göra med en destillationsapparat 😉

 16. 16
  Frida D säger

  @ Annika Dahlqvist:

  Från wikipedia:

  To be announced (TBA), to be confirmed (TBC), and to be determined (TBD) are placeholder terms used very broadly to indicate that although something is scheduled or expected to happen, a particular aspect of that thing remains to be arranged.

  Det låter som att personen i fråga är påtänkt för tjänsten men faktiskt inte fått den än.

  https://en.wikipedia.org/wiki/To_be_announced

  CEO står för chief executive officer och motsvarar VD för verkställande direktör.

 17. 17

  Jag tror förbudet mot tillsättande av fluorid i dricksvattnet står sig. Tvångsvis massmedicinering
  ansågs olämpligt förra gången diskussionen var uppe, och att gränsvärdet för fluorid till småbarn är betydligt lägre än för vuxna, så gissar jag vi klarar oss, om inte annat pga denna rapport:

  https://curezone.us/upload/pdf/Fluoride_exposure_in_drinking_water_and_osteosarcoma.pdf

  Men det beror naturligtvis hur långt korruptionen gått bland våra politiker. I USA säger man att de har de bästa politiker, som finns att köpa för pengar. Vi får väl hoppas på aktiviteter mot korruption bland politiker, statstjänstemän och forskare, så vi slipper ett och annat, och kanske till och med får kostrekommendationer, som stämmer med vetenskapen.

 18. 18
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Sverige tycks ’sitta i saxen’ riktigt ordentligt beträffande både kost och medicin, ja hela samhället!
  UR LED ÄR TIDEN! Kommer detta att kunna vändas ..medan tid är?

 19. 19
  Anders Olson säger

  Johan Lindberg kan ju också leta lite mer på Harvards PubMed och använda sökord som tex cancer, så kanske han finner andra studier än om man söker på karies?https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd

 20. 20

  Eller så är han som många andra på bloggar från myndigheter eller företag… argumenterar för sin sak och sen försvinner! Genomgående för dessa är att dom aldrig tar fajten!

 21. 21
  Professor Göran säger

  @ Anders Olson:

  Tack för en informativ länk!

  Försiktighetsprincipen verkar vara en klok princip och speciellt när man diskuterar att tillsätta ett ämne som fluor, ett erkänt potent gift, till vårt dricksvatten.

  Detta är ju samma typ av vansinne som uppträder när man har föreslagit att man skulle kunna tillsätta statiner till dricksvattnet för att minska mängden kolesterol hos alla människor trots att kolesterol är ett av de nyttigaste ämnena vi har i våra kroppar. När man sedan officiellt talar om det ”onda” och det ”goda” kolesterolet trots att det bara finns en enda kemisk kolesterolmolekyl anser jag själv det är frågan om rent kvacksalveri och som döljs bakom snygga fasader.

  Det är så att man kan gråta!

 22. 22
  Johan Lindberg säger

  @ Annika Dahlqvist

  Du har hängt ut fel Johan Lindberg till allmänt förtal och pajkastning i denna tråd. Jag tycker detta är upprörande beteende för en läkare. Jag är en vanlig ingenjör som jobbar inom industrin. Jag kräver att du går ut med en offentlig dementi och personlig ursäkt till både till Swetox och Johan Lindberg som jobbar där. Jag är inte han.

  Detta är ett typiskt exempel på hur ni skapar era konspiratoriska förklaringsmodeller. Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig att något sådant här skulle kunna hända. Förstår ni inte att ni skapar ett debattklimat där det blir omöjligt att gå ut med sitt namn om man inte vill få sig själv eller oskyldiga personer smutskastade. Jag är mållös!

 23. 23
  Georg W säger

  Det finns inga vanliga ingenjörer. Det finns bara ingenjörer. Du ljuger!

  Jag är inte en vanlig vaktmästare. Jag är vaktmästare! Jag fortsätter väl att vänta på att Fluor-branschen ska attackera oss med specialutbildade opinionsbildare. Förr eller senare måste de agera mot oss. För vi skadar dom ekonomiskt. De kommer förmodligen att vara ännu bättre än dig, Johan. Ska bli spännande att se.

 24. 24

  Sedan har USA relativt nyligen sänkt den rekommenderade nivån av fluorid i dricksvattnet.
  Så de tror nog inte helt på ofarligheten de heller.

  https://edition.cnn.com/2011/HEALTH/01/07/fluoride.recommendations/

 25. 25
  F d anhörig säger

  För några år sedan var jag med min gamla diabetesmamma (90 år) till Folktandvården. Hon hade 11 egna tänder såväl uppe som nere. Inget löst. Så gamla tänder var förståss inte så skinande vita och blanka. Hon hade inga hål. Tandläkaren tyckte dock att min mamma skulle börja med fluorsköljning. Jag frågade vad jag då skulle köpa? Då pekade tandläkaren på en stor reklamaffisch på väggen.

  Jag kunde ana att tandläkaren tyckte att det var lite pinsamt att peka på en reklamaffisch. Hon hade nog lite svårt att uttala produktens namn. Därför pekade hon bara.

  Kanske fick Folktandvården betalt för att rekommendera fluormedlet. Kanske fick Folktandvården någonting gratis som tack för hjälpen med marknasföringen. Man kan ju undra.

  Tandläkaren varnade inte för socker!

 26. 26
  Professor Göran säger

  @ Johan Lindberg:

  För att vara en ”vanlig ingenjör” så måste jag säga att jag, utifrån ett liv med forskning och ingenjörsverksamhet inom avancerad materialvetenskap, tycker att du är en väldigt ”speciell ingenjör”. Ärligt talat, och ta detta som en komplimang om du vill, så har du en formuleringsförmåga som jag knappast har funnit hos några doktorander, varken mina egna eller några andra jag har haft kontakt med, och än mindre hos några ”vanliga ingenjörer”. Ja inte ens hos nybakade doktorer har jag sett något liknande. Dessutom verkar du vara väl insatt i grundläggande forskningsproblematik och det är en insikt som man knappast erövrar som ”vanlig ingenjör”.

  Med ditt nu väldokumenterade intresse för toxiska substanser och dina uppenbarligen stora kunskaper i kemin är det därför ett mycket rimligt antagande att denne Johan Lindberg (om du nu verkligen heter så) är densamme som Johan Lindberg på Swetox som har just denna profil. Om detta nu är ett missförstånd så är det ett begripligt sådant. I och för sig verkar det finnas minst 385 med detta namn i Sverige enligt Eniro så det är därför inte uteslutet att det du hävdar om din person är helt rätt om än osannolikt.

  Men varför går du då inte ut helt öppet med vem du är så vi får klarhet. Dina åsikter är knappast kontroversiella och ingen har någonsin blivit straffad för att ansluta sig och försvara koncensus – snarare tvärtom.

  Vad har du att förlora på att göra detta?

 27. 27

  Jag tycker också att du borde träda fram på något sätt och visa att du inte är den Johan Lindberg på Swetox som du hävdar att du inte är. Om inte annat för hans skull. Johan Lindberg på Swetox är ju en person som går att kontakta. Vi måste ju få veta vem som är vem med samma namn.

 28. 28
  Nilserik lundin säger

  SLV
  ”Fluor har kariesreducerande effekt och stabiliserar benvävnad”
  Dom erkänner att dom skadar folket, påverkar det skelettet så är det en ren förgiftning fluor är INTE essentiellt.

  SLV går girighetens ärenden får dom betalt av dom som vill bli av med giftet?
  Mutor förekommer.
  När ska folket sätta dom bakom galler det är ett brott mot mänskligheten att förgifta barn och vuxna.

  Det finns ingen ofarlig dos av fluor, det finns bara en dos som inte ger tydliga skador men skador får man av första atomen fluor, VOF har lurat folket att under gränsvärdet så är det ofarligt men det är en ren lögn.
  Vatten är dödligt i för stor mängd men i lagom mängd nyttigt.
  Fluor är ett gift som skadar från första atomen och skadorna blir bara större och större med dosen.
  Myndigheter och industrin dödar människor för pengar.
  Psykiskt sjuka som går med i VOF gör det för att få makt och utöva makt.

  Det är SLV som har bytt ut fett mot socker i maten som har skapat våra hål i tänderna.

 29. 29
  Claes Tapper säger

  Johan Lindberg på Swetox har INTE skrivit inläggen ovan. Herregud.

 30. 30

  Onekligen obehagligt när individer namnges och utpekas utan klara belägg. Redan i kommentarerna borde sådant avrådas från. När bloggägaren själv sprider sådana utlämningar är det skrämmande på en helt ny nivå. Dags för lite självkritik?

 31. 31
  Louis S säger

  Hur många Johan Lindberg på Swetox finns det?

 32. 32
  Bo Blomberg säger

  Delvis lite OT, men bara delvis, Margareta Lundström har skrivit ett mycket bra inlägg om fluor baserat på en amerikansk bok

  https://www.kostdemokrati.se/margareta/2013/06/23/har-du-last-vad-som-star-finstilt-pa-dina-barns-fluortandkram/

  Där figurerar också en läkare/forskare som när hon visat att fluor skadar hjärnan fick sparken, dr Phyllis Mullenix.

  En parallell är hur den som (bland de första i världen) drog upp frågan om sockrets farlighet, John Yudkin, blev smutskastad, baktalad och på olika sätt trakasserad av ”Big Sugar” när han på ett övertygande sätt visar hur direkt livsfarligt socker (obs socker, inte kolhydrater i allmänhet) kan vara, i sin bok ”Pure, White and Deadly”. I slutet av den upplaga som gavs ut 1986 finns ett antal sidor där han berättar om den massiva kampanj som sockerindustrin startade och hur dom lyckades avskräcka andra forskare och med massiva annonskampanjer vilseledde oss konsumenter. Och socker är det som göder kariesen och som utgör motivet för att använda fluor, i stället för att ta bort orsaken, dvs socker och godis och läsk. (ja orsaken är ju bakterier men dom göds av socker)

  Boken är svår att få tag på, men här är en länk där man kan ladda ner den:

  https://docs.google.com/open?id=0B2FsXfJXQyd2QnNWYWpHQVJfLXM

  Även om Yudkin inte visste så mycket som man vet idag om cellernas ”inre liv” så är det en mycket övertygande beskrivning av den forskning han och andra gjort och det är skrivet för lekmän och tämligen lätt att förstå och det är dessutom befriande att få läsa om en riktig vetenskapsman, en sån som professor Göran brukar efterlysa! 🙂

 33. 33

  Louis S: Hur många Johan Lindberg jobbar inte på Swetox?

 34. 34
  Professor Göran säger

  @ Pekka S:

  Nu namnger Johan Lindberg sig själv här på Annikas blogg och då menar han att han uppträder ”helt öppet” men om han sedan, i nästa steg, ”döljer sig” så talar han med ”kluven tunga”. Det är detta beteende som har lett fram till detta ”obehagliga”, som du uttrycker det, men är enligt min mening helt självförvållat.

  Om Johan av någon anledning hade velat dölja sig bakom en pseudonym, vilket är helt OK enligt vår internetetik, så hade han kunnat gå ut med en uppenbar pseudonym istället för att insinuera, genom att uppge sitt eget namn, om det nu verkligen är så, att han går ut med helt öppet visir.

  I en normal debatt med vetenskapliga förtecken, som jag själv är uppfostrad och van vid inom en så grundläggande naturvetenskap som metallurgin, uppträder folk hel öppet med sitt namn och självfallet till vilken organisation de hör och detta är ett signum för en vetenskaplig diskussion men inte här i fallet Johan Lindberg där han hävdar vetenskapen i sina inlägg.

  När denna diskussion drog igång för några dagar sedan hade jag själv en neutral inställning till fluor utom att jag som kemist vet att det är ett giftigt ämne och av denna anledning själv undviker det – och även i dess joniserade tillstånd. Genom alla länkar som dykt upp har jag på kort tid fått en djupare insikt i den fara som fluor innebär för vår hälsa och det sunda i en försiktighetsprincip. Det är nog heller ingen tillfällighet att vår svenske nobelpristagare också är inne på den linjen.

  Det verkar i mina ögon som om Johan (?) nu binder ”ris åt egen rygg” och det vore intressant om han nu kunde klargöra eventuella missförstånd och han är faktiskt den enda som kan göra det och ”obehaget” kan knappast försvinna innan detta har inträffat.

  Man kan här fråga sig var hästen och var vagnen är men det är faktiskt Johan själv som kommit in här på Annikas blog och ifrågasatt hennes inställning att fluor är ett giftigt ämne och efter dessa ”påhopp” försöker framställa sig själv som ett ”offer” men ”mållös” som han påstår i sitt senaste inlägg verkar han knappast vara enligt min åsikt.

  Vi får se!

 35. 35
  Louis S säger

  Georg W DOU

  Drift & Underhållskonsulent.. 😉

 36. 36

  SBU har skrivit om fluor flera gånger, och även om den här skriften är lite gammal mycket har tillkommit sedan dess tillkomst, så finns det en del som är intressant.

  https://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/karies_2002/kapitel_3.pdf

  Några citat därifrån:

  ”Nyligen har NHS (National Health Service) Centre for Reviews and Dissemination (CRD) genomfört en mycket omfattande systematisk utvärdering av effektivitet och säkerhet vid vattenfluoridering [10,11]. Genom en förordning från Statens Livsmedelsverk får fluor inte tillsättas dricksvatten i Sverige [1]. Fluor finns inte medtaget på listan över godkända tillsatser. Därför har granskningsgruppen inte funnit det nödvändigt att åter kritiskt granska den synnerligen omfattande litteratur som föreligger i ämnet.”

  och

  ”I CRD-gruppens allmänna slutsatser betonas att det är förvånande att finna att så lite högkvalitativ forskning genomförts i ett så omdiskuterat ämne som vattenfluoridering. Översiktens kanske viktigaste uppgift är, enligt sammanfattningen, att förse forskare och myndigheter med en redovisning av de metodologiska och andra begränsningar som karakteriserar tidigare forskning om vattenfluoridering.”

  Det här bör ”Den vanliga ingenjören” JL betänka, när han verkar tro att en metaanalys han hittat utgör den ultimata sanning i ämnet.

  och

  ”Säkerhet och biverkningar – fluor
  De fluordoser som används i kariesförebyggande syfte ligger långt under de angivna så kallade toxiska doserna. Den dödliga dosen för vuxna är 2,2 gram fluor per kg kroppsvikt och för barn 15 mg fluor. För barn anges 5 mg fluor per kg kroppsvikt som den toxiska dosen. Akuta symtom på överintag är illamående, magsmärtor och kräkningar. Kroniskt överintag kan ge t ex skelettförändringar och njurpåverkan. I åldrarna noll till sex år är den i Sverige rekommenderade maximala dygnsdosen 0,75 mg fluor och i åldrarna sju till tolv år 1,0 mg [1].
  Den sidoeffekt som fluor i första hand kan ge upphov till är så kallad emaljfluoros eller fläckemalj, som syns som vita stråk eller fläckar framför allt på framtänderna i överkäken. Emaljfluorosen kan uppkomma om barn mellan noll och 6–7 år har ett alltför högt fluorintag och beror på en störning i kalciumfosfatinlagringen i tandemaljen under tändernas mineralisering. ”

  Det här sista citatet tar jag med för att visa att USAs rekomendationer år strängare än Sveriges.
  Jag tror en viktig orsak är Bassins undersökning, som visade att osteosarcom är 5 gånger vanligare, där dricksvattnet har tillsatt fluorid (alltså bland unga pojkar som utgör riskgruppen för osteosarcom).

 37. 37

  Allt går att sälja med mördande reklam!

  På väg hem passerade jag en busskur,
  Reklambudskapet på gaveln fick mig att stanna till och ta fram kameran.
  Bilden föreställde något som liknade en vanlig snusdosa och ovanför den stod i mycket stora bokstäver – EVERYBODY ON THE FLUOR!

  Nu har jag kollat. Det är tydligen en nikotinfri produkt som tas som en prilla, Den innehåller fluor för att skydda tänderna.

  På hemsidan (www.onico.?) står bl.a. detta (och mycket mer):

  ”Till Onico Pepparmint med Fluor har vi tillsatt fluor, som är en naturligt mineralämne. Fluor stärker tandytan dvs. emalj och dentin.

  VAD ÄR EFFEKTEN AV FLUOR?
  Fluor stärker tandytan dvs. emalj och dentin, genom att underlätta återbyggandet av skyddande mineraler efter ett syraangrepp och därmed minska nerbrytningen av mineraler. Onico Pepparmint med Fluor ger under normalt användande en långvarig förhöjning av fluoridhalten i munnen. Dessutom har forskning påvisat att fluorid minskar antal bakterier i munnen.

  FÖRDELAR MED FLUOR I ONICO PEPPARMINT MED FLUOR?
  För att på bästa sätt motverka karies är det viktigt att behandlingstiden är så långvarig som möjligt. Jämfört med fluortandkräm, munsköljprodukter och fluorsugtabletter så är behandlingstiden längre för Onico Pepparmint med Fluor vid normalt användande. Det leder till att tiden med förhöjd fluoridhalt i munnen blir längre, och därmed att tiden som fluoriden får verka också blir längre.”
  Slut citat

  Sorgligt – de borde t.ex. gå in på den här länken:
  http://www.fluoride-history.de
  och läsa The Fluoride Deception (Christopher Bryson) och The Devil`s Poison (Dean Murphy).

 38. 38
  Georg W säger

  Fantastiskt att se hur Fluordebatten utvecklat sig. Det är uppenbart att det folkliga internet-trycket vunnit kampen mot Världens förmodligen giftigaste gift. Nu återstår att få vår lokala icahandlare att förstå att vi behöver åtminstone EN (1), Jag upprepar, EN tandkräm utan Fluor, av de 50-60 som exponeras . Det blir en garanterad storsäljare, en försäljningssuccè. Min lokala hälsokostaffär säger att hon aldrig sålt så många fluorfria tandkrämer som nu och att det ökar ständigt.

  Om man reflekterar ett ögonblick vid Icas tandkrämshylla. Så förstår man hur mäktig Fluorbranschen är. Jag vill inte kalla det Fluorindustrin eftersom Fluor är en avfallsprodukt från industrin, inte något som tillverkas. Tidigare genom åren har enskilda tandläkare tagit Fluordebatten, med förödande resultat. Diskussionerna slutade oftast med referenser till lärare på tandläkarhögskolan. Bristen på vetenskapliga referenser var påtagligt och ståndpunkterna hade en Berlinmur mellan sig.
  Idag börjar bilden klarna. Fluor skadar oss på många sätt och skadar oss mycket. Ständig tillförsel har enligt myndigheters åsikt inneburit det positiva att Fluoriden lagrat sig i tänderna och ger därmed ett evigt skydd mot bakterier. Jag säger att tänderna kommer till slut till en punkt där fluormättnad uppstår. Det är då som tänderna spricker sönder och ramlar ur munnen som flisor.

  Om jag var CEO (VD) för ett fluorföretag, så skulle jag vakna på morgonen och vara orolig för den negativa publiciteten som svämmar över på Internet. Fluorbranschen har gått igenom samma utveckling som livsfarliga verket. Först så skrattade de åt oss, sedan hotade de oss osv. Och till slut vinner vi. Vi har ju sett åtskilliga myndighetspersoner som under pseudonym tagit debatten med oss. Är man som vi och styrs utav naturens och metabolismens egna lagar, så är det väldigt lätt att avslöja ett intellektuellt hopkok som inte passar in i det som vi upplever vara den vetenskapliga sanningen om hur naturen och metabolismen är i verkligheten.

  Världen är full av tokstollar och en del är faktiskt även lite nedlåtande mot sig själva. Många vanliga ingenjörer och vanliga vaktmästare tror faktiskt att Fluor är bra. Dom är inte bara okunniga, de VET att Fluor är bra. Många av dessa knegare kan till och med skriva snyggt. Man bör nästan akta sig för dessa mycket märkliga politiskt inkorrekta fanatiker. Vof är ett tydligt exempel på det. Intelligenta människor som är helt dumma i huvudet.

  Fluorbranschens CEO måste agera. Hen måste få stopp på spridningen av information på nätet. Han skulle behöva kontrollera det som skrivs om flour på nätet. Och det är bråttom, de förlorar fluoranvändare i tusental per dag.
  Inget problem för en CEO, han tar de arbetslösa killarna på forskningsavdelningen och låter dom härja fritt i bloggosfären. De får en snabbutbildning som Australienska myndigheter satt ihop. Så de förstår vilka kufar, artiklar och argument de har emot sig. Tydligen lägger de in ett par mille hos en pr-byrå i Stockholm också. Som vi nu kan se går in och kämpar för vår vanlige ingenjör + en av ovanstående beskrivna.

  Det här var första omogna nybörjarattacken. Johan kommer förmodligen aldrig mer att dyka upp under eget namn för hans företag får under inga omständigheter komprometteras av den här extrainkomsten. Jag skulle kunna vara kompis med en Wallenbergare och påverka hans bidragsgivare. Det skulle vara oerhört glädjande om jag bara var ute och cyklade och Johan på Swetox skriver en kommentar här att hans uppgift är som hans företag säger att han ska göra Sverige fluorfritt (giftfritt) till år 2020. Då skulle jag lägga mig på mina bara knän och be om ursäkt. Sedan skulle jag erbjuda mina tjänster gratis till hans företag för att genomföra den här storslagna giftfria visionen. Skulle det däremot visa sig att jag har rätt. Då är Johan Lindberg på Swetox folkets fiende nr 1.
  Georg Lowejko TBA CEO

 39. 39
  mamma till 80-talist säger

  Georg W Skrev:

  Det är då som tänderna spricker sönder och ramlar ur munnen som flisor.

  Ja, visst är det konstigt, att en 30-åring biter på en cachewnöt och en tuggtand gör sönder. Har fina olagade tänder i övrigt.

  80-talister fick fluorsköljning.

 40. 40

  Jag var in på Apoteket häromdagen och frågade efter Pepparmyntsolja. Jag sa att jag skulle göra egen tandkräm så att man slipper fluor! Fluor som är så bra sa expediten, det rekommenderar ju tandläkarna.

  Den lilla flaskan med Pepparmyntsolja kostade 45 kr och det var ren pepparmyntsolja. På Coop fanns en dålig variant på solrosolja och aromer. Den kostade runt 10-12 kronor tror jag.

  Nu ska jag även använda denna lilla flaska till morgondagens LCHF-ischoklad. 🙂

 41. 41

  Fluortandkräm är förmodligen väldigt bra
  för våra tänder.
  98% bra o kanske 2% dåligt.
  Tidigare generationer hade lösgomar i munnen.
  Och de åt inte ens lördagsgodis.
  Och aldrig chips.
  Och aldrig hamburger meals.
  Och aldrig cocacola.

 42. 42

  Lena Skrev:

  Fluortandkräm är förmodligen väldigt bra
  för våra tänder.
  98% bra o kanske 2% dåligt.
  Tidigare generationer hade lösgomar i munnen.
  Och de åt inte ens lördagsgodis.
  Och aldrig chips.
  Och aldrig hamburger meals.
  Och aldrig cocacola.

  Vet inte vilka generationer du menar, men födda på 1900-talets början, -10 -20 och lite till, åt väldigt mycket socker och stärkelse. Det var verkligen sockrets introduktion i blivande folkhemmet. Inte så märkligt att många vuxna på -50 -60-talet behövde både hel- och halvgommar.

  Vem minns inte ”En sockerbagare här bor i staden…

 43. 43
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Att skölja munnen med rent vatten efter måltid är ett enkelt och naturligt sätt att hålla rent i tänderna.
  Syntetiska ämnen är inte en lösning – tvärtom, och hur man än vänder och vrider på saken så kvarstår faktum att FLUOR ÄR ETT GIFT!!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa