Harvard har varit anti-kött i 30+ år. Varför?

Harvard har varit anti-kött i 30+ år. Varför?
Nina Teicholz skriver i Unsettled Science. Hon har studerat Walter Willets utveckling under 30 år.
Sedan ca 30 år har vi tilltagande blivit avrådda från att äta rött kött, och i förlängningen avrådda från allt animaliskt. När Nina har tittat på upprinnelsen till detta så återkommer Walter Willet på Harvard oupphörligt. Han har samarbetat med diverse vegetariska institutioner och organisationer, kommersiella krafter som försäljer vegetabiliska produkter, religiösa samfund som Sjundedagsadventisterna, vilka propagerar vegankost. Det senaste har varit EAT-Lancet som har propagerat för vegankost, där har också Willet suttit med i ledningen.
Harvard har tagit emot stora summor sponsring för detta arbete. Willlet själv sitter i styrelsen för flera av dessa organisationer.
Vetenskap ska gå till så att man kan utgå ifrån epidemiologiska studier, som inte kan bevisa orsakssammanhang, vilka kan generera en hypotes, och sedan gå vidare till riktiga jämförande studier mellan lottade grupper, så kallade RCT-studier. Sådana har Willets grupp gjort, men resultaten har inte blivit som de har önskat. Då har de återgått till epidemiologiska studier, och har gått ut brett till media och allmänhet med skruvade epidemiologiska resultat.

Effekten har varit framgångsrik. Ett talesätt är ”En lögn har nått halvvägs  runt jorden innan sanningen har fått sina stövlar på”.
Willet har i Ancel Keys’ anda ägnat sig åt aggressiv kritik (mobbing) av personer som hävdat att kött är näringsmässigt överlägset vegetabilisk mat.

Klimataspekten är inte heller relevant.  Vegetabilisk mat producerar mycket mera klimatgaser är en ko som betar gräs på mark som inte går att odla på.

 

 

 

Comments

  1. 1

    Ja att komma underfull med hur fantastisk kon är. Det har alltid fungerat så. Men sen är korruptionen så stor att folk tror att odling i konstgödning och besprutning, har ett dugg med hälsa och ett fungerande ekosystem att göra. Fasansfulla mängder fossila växthusgaser som aldrig försvinner är vad kommersiellt sk. Jordbruk bidrager med. Samklang med naturen är rätt väg till ett fungerande ekosystem och hälsosamma näringskällor.

  2. 2
  3. 3
    Nils Engström säger

    Det du tar upp, Annika, utgör en del av det som bekräftar att huvuddelen av de uppgifter som sprids på nätet, vad gäller bl.a. kost, är uppdelat i grupper som till stor del är företagssponsrade. Antingen framhävs produkter som tillhör den animaliska sidan eller den vegetariska. Den springande punkten – vad som är bäst för människan – är oväsentlig. Kapitalet styr så att säga ända in i kaklet. Den senaste s.k. pandemin och de s.k. ”vaccinerna” har ytterligare med kraft medfört att människor börjat inse BigPharma vara styrt enbart av kapitalet, helt oberoende av den eventuella nyttan för de människor som lurats till att låta sig injiceras med ett livsfarligt genetiskt baserat preparat. Vad de flesta inte vet, är att BigPharma representerar den otvetydigt mest lönsamma av alla företagssektorer i världen. Nu är klart belagt att en lång rad allvarliga biverkningar finns i kölvattnet på mRNA-preparaten (minskad nativitet, ökad barnadödlighet, 90 % förstörelse av de för immunförsvaret viktigaste tarmbakterierna etc.). Den stora mängden biverkningar och dödsfall avspeglas i överdödligheten, som enbart drabbar länder med stor andel injicerade medborgare. Siffrorna hittills på onödigt avlidna är höga, vissa talar om 17 miljoner människor. Om man utgår från den danska studien om stora avvikelser i dödstal beroende på vaccinbatch (4,2% av de injicerade döda), skulle dödstalen på de 5,6 miljarder hittills ”vaccinerade” i längden kunna uppgå till mer än 200 miljoner människor. Trots detta har WHO godkänt distribution av nya genbaserade produkter. Hur kan våra politiker acceptera att i maj 2024 tillerkänna den rent kriminella institutionen WHO oinskränkt makt över våra vårdsystem?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa