Covid19

Jag brukar titta på antalet covidsjuka på IVA i Sverige varje dag. I april 2020 var det uppe på 558. Idag är det 11. Det ser ju lugnande ut. Antalet Covidsjuka på IVA tycker jag är viktigast för att bedöma allvaret i pandemin.

 

Comments

 1. 1
  Conny Larsson säger

  Bluffen är ju solklar. Media spelar med som vanligt.

 2. 2
  Rolf Mellberg säger

  Som jämförelse skulle det vara intressant att få veta hur många som hade säsongsinflensa eller förkylning och låg inne på IVA. (sannolikt i kombination med något allvarligare hälsoproblem för att hamna på IVA)
  Men det är väl så att man letar inte efter något som men inte lyckats skapa hysteri kring.
  Sagt av en 72-årig man, obesprutad som infekterade sig avsiktligen (med omicron) för ett år sen och fick en bagatellartad hosta några dar.

 3. 3
  Randi Siepen säger

  Är det bara covid-sjuka som ligger på IVA?

 4. 4
  Nisse Hult säger

  Vill man inte se elefanten i rummet så vill man inte och då
  passar dylik statistik perfekt för Svensken

 5. 5

  Det finns ingen medicinskt hållbar diagnos av Covid-19. Anspråken på diagnos baseras på ett PCR test enbart, vilket inte kan avgöra om förekomsten av vissa proteinsekvenser kommer från cellulär nedbrytning av naturliga ämnen eller från ett ’virus’. Vid vanlig sekventiell multiplicering 35 ggr, tillämpad inom Sverige, visar PCR test endast 3% ’korrekt resultat’ vad avser förekomsten av viss proteinsekvens, dvs 97% ej korrekt resultat. Dessutom är troligen PCR-test på flerinjicerade personer endast en bekräftelse på att de just blivit injicerade med en mRNA prototyp för storskalig duplicering av spikprotein i kroppen. Cirkelbevisning brukar man kalla sådant.

 6. 6

  Ska dom som har fått långtidscovid bara dö?
  Räknas inte dom som blir långtidssjuka?
  Det är många som har dött i vinter.

  Medelåldern är låg på iva dom äldsta får inte ens komma dit,
  tror det var 68 år.

  Överdödligheten är fortfarande hög.
  Vaccinet eller viruset kvittar folk dör.

  Det värsta kan vara över men vi vet inte om viruset muterar, viruset kan bli snällare eller farligare ingen kan veta.

 7. 7

  Det farligaste är inte viruset som de släppt ut, men vaccinationerna som skapar dödar och skadar genom myokardit, perikardit, turbocancer och en massa annat som ökar överdödligheten.

  Elefanten i vardagsrumssoffan: Det är de vaccinerade som dör, inte de ovaccinerade.

 8. 8
  Ann-Catrin Bergström Bergström säger

  hej Jo det är skönt om Covid 19 sjunker, så det inte förblir smitta hela tiden, man försöker hålla avstånd hela tiden. Det oroligaste nu är att allt har blivit dyrt när det gäller maten, Elen, och hemskt med detta krig på det, och gängkrigen, i stora delar av landet. Många krinminella… men hoppas i allafall vi får hålla oss friska?
  Önskar dig god Fortsättning på det nya året – 2023

 9. 9

  #3 Randi

  Googlat, kopierat…IVA:

  På en intensivvårdsavdelning där det är högre personaltäthet och en högteknologisk miljö vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning. Intensivvården är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvården.

  (Alltså, inte alls bara Covid)

 10. 10
  Johan Larsson säger

  3 Randi och 8 Lekman

  Jo, det där är antalet intensivvårdade som har covid. Därutöver är det en hel del som ej diagnostiserats med just det. Däremot räknas de positiva som MED covid, vilket betyder att kanske hälften av dem är så fragila att covid har gjort att de hamnat där, medan andra halvan ligger inne av helt andra skäl och har inga eller i sammanhanget obetydliga covidsymtom. 50/50 är bara mitt exempel, mest troligt, med utgångspunkt från förra året, är att det är lägre andel som är där på grund av covid än andelen som har det som sekundärdiagnos (dvs MED covid).

  Tittar man t ex på Annikas länk, så finns där uppdelat hur många i varje ålderskategori som varit inskrivna senaste månaden. En grupp som sticker ut är de yngsta barnen 0-9 år jämfört med 10-19 år. Är de känsligare för covid? Ja, det kanske de är, men framförallt är de allra yngsta mycket känsliga för RS-virus. Många 0-3 åringar har vårdats denna tid för RS, och några av dessa kan fått positivt även på covid. Min gissning är att detta gäller minst 4 av de 5 som för dagen anges.

 11. 11

  https://twitter.com/noren_elisabeth/status/1617554666556100611

  Den värsta smittspridningen och överdödligheten kan vara över, nu dör bara lagom många enligt en del.
  Frågan är vad vi ska göra med alla som inte blir friska.
  Enligt covidförnekarna är lösningen enkel låt dom bara dö.

 12. 12
  Nisse Hult säger

  Varför lär man inte ut ett sedan länge känt protokoll i detta land för att skydda
  sina medborgare från lede fi?
  Zinc + ”dörröppnaren till cellen”(Ionophore) i form av Quercetin + Vitamin C i rätt dos?
  Lägg sen till Vitamin D i rätt dos för att hålla nivå 150 nanomoles/liter, men först ett test via blodprov.
  Jo för att sjuka människor är långt mer ”lönsamma” än friska.

 13. 13
  Annika Dahlqvist säger

  3 Randi Siepen
  Nej det ligger även många andra på IVA. Hurså?

 14. 14
  Annika Dahlqvist säger

  6 Covid19
  Absolut räknas de med långtidscovid. Det är ett potentiellt fruktansvärt tillstånd. Det har hänt att personer har suiciderat av förtvivlan över långtidscovid.
  Vet du någon sammanställning av hur många som lider av långtidscovid, och hur det har gått för dem?

 15. 15
  Annika Dahlqvist säger

  7 Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet
  Det är väl både vaccinsjuka och ovaccinerade covidsjuka som blir långtidssjuka och dör?

 16. 16
  Annika Dahlqvist säger

  11 Covid19
  Vet du om någon bra bot mot långtidscovid? Hjälper vaccin ?

 17. 17

  Elefanten i vardagsrumssoffan är att nästan ingen dör av Covid-19 om de får bra behandling, men att de som är vaccinerade dör av biverkningarna från injektionen, enligt de data som Steve Kirsch m.fl. redovisar.

  Jag är ingen läkare, men mot Covid-19 misstänker jag att LCHF är utmärkt, såväl som daglig lågintensiv motion och Ivermektin, både som profylax och som behandling, bl.a. föreslaget av Dr Glenn Dormer i Sverige från botasverige.se.

  Dr Mikael Nordfors på medicdebate.org föreslår även klordioxid. Han är en mycket modig läkare som gjort mycket skitjobb för sina patienter, men har behandlats mycket illa av bankmaffians medier och myndigheter.

  När läkare kölhalas i fulmedia och blir av med sina licenser, men ändå står på sig, så är det ofta ett tecken på att det kan vara bra läkare, tror jag.

  Vetenskapen har, i spåren av monopolkapitalismen, nämligen tagit steg mot mörkret.

 18. 18

  Annika Dahlqvist
  Läs Twitter länken en läkare som berättar om senaste rönen och som själv är drabbad och inte längre orkar jobba som förut.
  Det är kanske obotligt för en del.
  Autoimmunt då kan det bli obotligt.
  Är viruset kvar som typ latent herpesvirus då är det obotligt.
  Reaktivering av andra skadliga virus är möjligt typ EBV

  Det finns ingen bot vitaminer o annat kan säkert hjälpa men skulle det bota så skulle alla pröva.

  I Sverige mörklägger man antalet drabbade för flockimmunitetsmålet är orsaken till många långtidsfall.
  upp till 10% drabbas av dom så blir en del allvarligt sjuka men jag vet inte mer för det håls hemligt.
  (vi tar inte fram statistik och då finns inte problemet så håls det hemligt)

  Dom sjuka lider och det blir inte bättre av att dom förnedras av en del typ viruset finns inte , det är bara en förkylning och sen tiga om långtisdcovid.

 19. 19
  Nisse Hult säger
 20. 20

  Martin Gustavsson
  ”nästan ingen dör av Covid-19 ” har du frågat dom som har dött?
  ”om de får bra behandling” vilket ingen får och då dör dom.

  Behandling var är alla som har blivit friska, var är dom?

  ” daglig lågintensiv motion” hur skulle det bota när dom blir sjuka av att röra sig, dammsuga om dom nu orkar det så är det sägnen nästa.

 21. 21

  Nisse Hult

  Behandling, nu har vi ett problem ingen kan få behandlingen du länkar till och vi vet inte hur effektiv den är.
  Slutsatsen är att DET FINNS INGEN BEHANDLING.

  Det finns ett till problem den som vill ha en behandling måste själv köpa alt och finns inte pengarna då är det kört.

  Sen ska personen kunna skilja på bluffsidor och på seriösa sidor om bot vilket är oerhört svårt.

  Behandling var är alla som har blivit friska, var är dom?
  Dom kanske finns men jag har inte sett dom.
  LCHF där finns det bevis, många har gått ner i vikt, länka till berättelser om bot av långtidscovid.

 22. 22
  Nisse Hult säger

  @ 21 Covid19

  Livsstilsändringar i kost, optimering av Vitamin D nivå samt daglig fysisk aktivitet
  kostar låga summor eller hur? Samma gäller andra viktiga vitaminer & mineraler
  Även viktoptimering, samt komma bort från metabola syndromet är ej kostsamt

 23. 23

  Utan specifik referens i ovan kommentarer:
  • Långtidscovid är ingen sjukdom utan ett sjukdomssyndrom
  • Det liknar obehandlad allergi, men det liknar bl.a. också hypofysunderfunktion, men dessa två kan vara relaterade.
  • En sydafrikansk läkare, vars namn jag tillfälligtvis glömt, behandlade framgångsrikt covidpatienter med bl.a. histamin och andra allergimediciner, efter det att patienter efter sju dagar uppehåll med covidsymptom/influensasymptom, fått besvär med trötthet, andnöd mm. som kännetecknar tidig långtidscovid. Alla tillfrisknade efter ett par dagar.
  • Långtidsobehandlad allergi kan resultera i autoimmuna reaktioner, beroende på patientens fysiologi, vars effekter inte kan förutbestämmas, vad gäller påverkan på specifika organ, t.ex. andningsorganen, njurar, hjärta etc. med symptom enligt långtidscovid.
  • mRNA-injektionerna kan ge upphov till toxisk överproduktion av spikproteiner med obestämda reaktioner. Spikproteiners storlek är sådan att de, som kringflödande i blodomloppet, kan passera blod/hjärnbarriären, och efter ’release’ där kan åstadkomma många felfunktioner, t.ex. hos hypofysen, och ge de karaktäristiska symptomen för underfunktion, likt syndromet ’långtidscovid’.

  Således kan normalsjuka i covid före injektioner, drabbas av allergireaktioner, som adevat obehandlade kan ge upphov till ’långtidscovidsyndromet’, inklusive anafylaktiskt chock och och död. Efter flera injektioner av mRNA-ickevaccin ökar sannolikheten för ’långtidscovidsyndrom’ genom dels toxiskt framkallade multireaktioner av spikproteiner, dels autoimmuna reaktioner p.g.a överproduktion av antikroppar mot spikprotein, ju mer allvarlig desto fler injektioner och ’boosters’ patienten tagit.

  Mina egna slutsatser, utan att ge några behandlingsrekommendationer: själv undviker jag injektioner av outforskad medicinsk behandling; Om jag skulle självbehandla förstagångscovid skulle jag tänka mig tillämpa protokoll enligt Nisse Hult ovan, vid tillkommande symptom efter några dagar skulle jag be konsulterad läkare pröva med antihistaminpreparat. Om jag, hypotetiskt således, hade varit injekterad av mRNA och fått spikproteininducerade symptom efter injektion skulle jag ha konsulterat naturopatisk fysiolog som kan administrera ivermectin samt prövat tallbarrste fram till dess. Tallbarrste ger viss mängd Suramin, som har med inhiberande verkan för spikproteinets tillväxt via epigenetisk effekt.

 24. 24
  Rolf Mellberg säger

  Kan läkarens namn vara Shankara Chetty, vilken otrolig man, vilken underbar skräck för Big Pharma. När jag såg honom första gången på Veijon health hade han behandlat 4000 patienter, ingen hade ens behövt åka till sjukhus. Jag bara gapade med tårar i ögonen.

 25. 25

  Nisse Hult
  Du länkade till en sida om mediciner, hur ska någon få tag i det här?
  Dyrt om du ska åka dit.
  Sen har du rätt om vanliga vitaminer relativt billigt.

  Vem har blivit frisk med endast vitaminer och LCHF, kan du ge exempel.
  Det borde finnas några.

  Viktigt att veta många som får långtidscovid lider inte av det metabola syndromet.

 26. 26
  Rolf Mellberg säger

  Jag råkade precis se en ny film med Shankara Chetty:
  https://twitter.com/GBNEWS/status/1616879185053585408
  Kort och koncis.

  Att denna kunskap inte blivit spridd är ett MASSMORD UTAN DESS LIKE i fredstid.
  WHO är bara värt ett bottenlöst förakt, det är en skam att sverige ger en enda spänn till dessa monster.

 27. 27

  Göran Åkesson
  Långtidscovid kom innan vaccinera kom sluta prata om långtidscovidsyndrom.
  Vaccinerna kan vara dåliga där kan du ha rätt, jag vet inte.

  Vi vet inte om det är autoimmunt allergiliknade eller om det är en aktiv covidinfektion eller andra reaktiverade virus.
  Allergi medicin mot en pågående virusinfektion kanske inte är så bra behandling.

  ”En sydafrikansk läkare, vars namn jag tillfälligtvis glömt, behandlade framgångsrikt covidpatienter med bl.a. histamin och andra allergimediciner,”
  Har hör om det och det kan kanske vara bra för en del men hur ska du får dom medicinerna här.
  Hur ska du få tag i medicinerna?

  Likheter med allergi finns mastcellen kan vara inblandad.

 28. 28

  Rolf Mellberg
  länk Shankara Chetty
  Han kan absolut ha rätt i det han sa men vad gör vi med dom som har fått långtidscovid, har han sagt något om det.

  Det han säger sa även läkarna här det är en överreaktion av immunförsvaret, vad som skiljer hans behandling mot det vi får av läkarna här vet jag för lite om.

 29. 29

  Göran. Antihistamin finns receptfritt på apoteken och en läkare kan skriva ut om du behöver en speciell sort. Shankara Chetty har säkert en hemsida med tips till din läkare, tror jag.

 30. 30
  Nisse Hult säger

  @ Covid19
  Har du koll på ditt eget Vitamin D värde i närtid?
  Om svar nej varför inte?

 31. 31

  Nisse Hult
  Jag äter D
  Nu en fråga till dig har du åkt till USA och köpt alt som olika protokoll rekommenderar?
  Piratimporterar du smugglar du in läkemedel?
  10- 100 tusen kan det kosta.

  Den som blir akut sjuk hänvisas till det sjukhusen erbjuder, det är bara att glömma några behandlingsprotokoll.
  Långtidscovid jag vet inte hur vi ska få tag i vissa läkemedel som används i vissa protokoll.

  Frågan är vad vi här kan få tag på, LCHF D vitamin o anat kan vi får tag på men vilka läkemedel kan vi får tag på.

 32. 32
  Annika Dahlqvist säger

  19 Nisse Hult
  Det såg verkligen multifarmakologiskt ut. Man blir matt!

 33. 33

  Annika Dahlqvist
  Persistent SARS-CoV-2 infection in patients seemingly recovered from COVID-19
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.6035

  Kan viruset vara kvar då är det illa.
  Påminner om gamla tider då det inte fanns läkemedel och vi bara hade sanatorier.
  Vi har kanske inte mer nu än solen och kosten att sätta in mot virusinfektionen

  Det har pratats om kvarvarande virus länge, om det är orsaken till långtidscovid då är det fruktansvärt.
  Vi är maktlösa om det är så.

  Det finns en överdödlighet kan den förklaras med kvarvarande virus?

  (vacinet kan kanske orsaka en del skador jag vet inte)

 34. 34

  Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection

  https://www.nature.com/articles/s41590-021-01113-x

  Det finns mycket skit i den moderna medicinen typ statiner men det finns nu möjligheten att göra avancerade analyser alt är inte dåligt.

  Vi kan hoppa över läkemedelsbolagens propaganda men vi måste läsa modern forskning.
  Det finns säkert mycket ny forskning, men jag orkar inte leta, läser mest det som någon länkar till

 35. 35
  Nisse Hult säger

  @ 31 Covid19

  Var ett exempel på protokoll
  Här kommer ett förebyggande annat

  https://covid19criticalcare.com/treatment-protocols/i-care/

  Själv kör jag som obesprutad 66+ med DR Zelenko protokoll sen ”pandemin” startade tidigt 2020
  Inget hokus pokus och svårt all plus billigt

  Zinc, Quercetin, Vitamin C och Vitamin D i RÄTT dosering

  Och bara för att du ”äter Vitamin D” så innebär INTE det att du vet vilket värde du har i blodet vilket är
  det VIKTIGA att veta och för det krävs besök på vårdcentral eller motsvarande för ett blodprovstest.

  Sen ditt värde på syreupptag är viktigt att veta ett sånt test gjorde jag nyss för 2395kr

 36. 36

  Avslutningsvis (själv skriver jag inte mer under detta inlägg ’Covid 19’) konstaterar jag att det verkligen är synd och skam att personer bivit drabbade av svåra verkningar från det som kallas ’långtidscovid’. Frågan är varför det uppstått och om vi kan utdela några ’ansvariga’ utanför personerna (egenansvar för sin hälsa) själva för uppkomsten?
  I denna fråga, höggradigt potentiellt kontroversiell, vill jag fästa uppmärksamhet på några förhållanden:
  • Det tycks av kommentarer ovan föreligga något slags fundamental oförståelse för hur ’virus’ (om de nu är verkliga externa mikroorganismer) förhåller sig till den kropp de en gång ’invaderat’. Alla virusvarianter finns kvar i kroppen i ’slumrande tillstånd’ eller som lagrat holografiskt efterminne, vilket kontrolleras av personens immunförsvar. Det senare har, efter fullgjord uppgift dvs. eliminerat så stor del av ’viruspopulationen’ att den inte längre kan åstadkomma felfunktioner, lagrat responsen i cellminne eller medvetandeminne, så att vid försök från samma virus eller tillräckligt lika (betingat av proteinsekvens) att reaktivera sig, snabbt kan sätta in adekvat motåtgärd från immunsystemet- nota bene att detta är fullt funktionellt och i beredskapsläge.
  • I början av ’covidepidemin’ närmare bestämt i februari 2020 beskrev ortomolekylärfysiologer ett protokoll för personlig profylaktisk behandling-med syfte att öka ett eventuellt slumrande immunförsvar till att ha mikronutriellt goda betingelser till att snabbt mobilisera immunförsvaret. Reagerade skolmedicinskt utbildade fysiologer i allmänhet på detta i syfte att öka personers immunförsvarskapabilitet? Nix!
  • I samband med utbrottet framkom att flera fysiologer, t.ex. tyska, amerikanska, ryska och franska dito, vägrade underkasta sig den av ’läkemedelsföretagen’ advokerade uppfattningen att ’covid inte kunde botas hursomhelst’, och framför allt inte med snabbt upptäckt verkan av specifika protokoll med enbart naturenliga mikronutrienter eller användning av parasitkontrollerande medel som hydroxyklorokin, ivermektin, suramin eller kombinationer därav med antibiotiska medel. Dokumentation av fallstudier negligerades av det stora antalet verksamma fysiologer inom skolmedicin och/eller ekonomiskt beroende av läkemedelsföretagens ersättningar och följdes inte upp.
  • Medvetet eller inte gjordes inte, och görs fortsatt inte, systematiska obduktioner av avlidna med dödscertifikat ’covid’, med följd att det inte gick att få adekvat återkoppling vad som i verkligheten orsakat dödsfallen, metabola bakomliggande orsaker eller en direkt destruktiv följd av ett ’virusangrepp’ eller en kombination. Det medförde att allmänheten stod villrådig i den propaganda som följde, orkestrerad av ekonomiska intressen bakom det ’läkemedelsindustriella komplexet’. Detta hade, bedömt i efterhand, kanske syftet att underminera att ’covid inte kunde botas av existerande läkemedel’, varför ett emergencytillstånd måtte kunna ges till ’vaccin snabbframställt utan vederbörlig långvarig kritisk utvärdering’, i detta fall mRNA orienterat. Sett till verkligheten är detta inte ett traditionellt vaccin, utan en experimentell behandlingsform utan bakomliggande evidensprotokoll. Ingen, med få undantag, i den traditionella skolmedicinens kader protesterade mot detta. Fanns den bakomliggande motivationen härtill endast att värdera utefter ekonomiska kriterier?
  •Statiska analyser av multipla injektioners effekt på immunförsvarets kapabilitet samt efterföljande frekvens av felfunktioner i organ, mm samt fysiologiska och epigenetiska analyser av injektionsinnehållets verkansprofil visar ett mönster av tilltagande felfrekvenser. Hur har det skolmedicinska kollegiet i allmänhet ställt sig till dessa? Alarm att orsaker och samband måtte närmare undersökas, att förorda tillfälligt stopp för fortsatta injektioner/boosters till dess samband kunnat klarläggas närmare, eller ’business as usual’? Vi vet nu svaret.
  • mm. osv. etc.

  Ovanstående har stor bäring på det som inlägget och diskussionen kring långtidscovid berör. För egen del drar jag bestämda slutsatser kring ansvaret för detta och det lidande som åsamkats i anslutning till covid och dess instrumentella åtgärder eller icke-åtgärder. Det innefattar inte endast den medicinska professionen utan i lika hög grad berörda myndigheter och politiska förtroendepersoner valda av folkflertalet.
  Ursäkta om någon tycker att jag slår in ’öppna dörrar’.

 37. 37
  Rolf Mellberg säger

  Göran Åkesson, Intressant.
  Men Robert Malone har i sina mailutskick – men även under konferensen i Stockholm i helgen (se lakaruppropet.se) börjat tala i termerna av the fifth generation Warefare. Ett nytt sätt att k*kmäta där man framför allt ”slåss på arenan – människors föreställningar”. Jag kan tänka mig att om hundra år kommer man att kunna läsa om ”Den Tredje VärldsKraftMätningen” – (eller Det tredje världskriget) i historieböckerna.
  Först serverades det en liten aperitif, med vilken man ville påbörja att ta kontrollen över folken, ja forma människors föreställningar och behov av ångest-kanalisering – Klimat-skräcken.
  Sen kom fas ett av Världskraftmätningen – Covid-19. Fan var det gick bra. 80 % gick på bluffen med hull och hår. Fogliga som små lamm.
  Därefter serverades Ukraina-kriget och därmed ryss-skräcken. Oj oj oj vad skickligt USA/UK/NATO/EU har torgfört att den ryska björnen var HELT oprovocerad. (v.v. studera John Mearsheimer och Jeffrey Sachs.)
  Vad blir nästa fas? Kanske en ny digital valuta som bygger vidare på de vaccin-pass som man försökte pracka på oss?
  Min tro är den att en 300-årig epok av Anglo-amerikansk dominans nu sjunger på sista versen.

 38. 38
  Annika Dahlqvist säger

  37 Rolf Mellberg
  Vad händer i så fall sen? Kommer Sverige att bli ockuperat av ryssarna? Eller Kina?

 39. 39

  Excess deaths in 30 countries
  Dr. John Campbell
  https://www.youtube.com/watch?v=av4Ej6om0WI

  vaccin,viruset, eller okänd orsak.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.