LCHF minskar kroppsvikten och LFHC höjer den vid samma energiintag

Anssi Manninen m fl har gjort en studie med jämförelse mellan LCHF och LFHC med samma energiintag, och fann att Högfettkosten med låg insulinfrisättning sänkte vikten medan högkolhydratkosten med hög insulinfrisättning ökade vikten.
Precis i analogi med att Typ1-diabetiker före insulineran magrade av.

 

Comments

 1. 1

  Verkar vara en modellbaserad studie, dvs inga riktiga data. Har då samma trovärdighet som t.ex. teknisk börsanalys, klimatmodeller, etc. Det enda en modellbaserad studie som denna kan säga är följande:
  Om jag skapar en modell som bygger på antagandet att LC reducerar vikt och HC ökar vikt och om jag sedan kör simuleringar m LC o HC så ger modellen de resultat som jag förväntade mig när jag skapade modellen.

  Det kan ju iofs ha ett värde i termer av att kontrollera att man har programmerat sin modell korrekt. Något som t.ex. ”pandemiexperten” i Storbritannien borde ha gjort med sin modell.

  Det säger ju dock inget om hur bra modellen återspeglar verkligheten.

 2. 2

  Som jag upplever det, har jag tvingats att lära mig att få tillräckligt med energi från LCHF. Magen och matkulturen har successivt fått vänja sig vid ett allt högre fettintag. Annars ger nog vilken fika och mellanmål som helst, ett alldeles för högt energiintag. För att inte tala om middagarna och dryckerna i ett normalt hushåll. Det förklarar varför sjukhusen är fyllda och varför läkemedelsindustrin är så lönsam!!!

 3. 3

  Georg W, mycket intressant vad du säjer….vi borde alla lära oss det!!
  Vad jag själv har lärt mej under dom här åren på Annikas blogg, är det just detta, som du säjer….
  att energin får vi från det mättade fettintaget….den evolutionära förklaringen säjs vara den att fett inte binder vatten…!?
  Fika och de sockriga mellanmålen har ingen chans att ge någon energi överhuvudtaget, för hur det nu än är, så kommer socker, dvs kolhydrater, aldrig ens i närheten av en enda molekyl av en bimolekulär syre-atom, eftersom kolhydrater tar i bruk helt andra reaktionsvägar i vår organism.
  Alla vet vi att våra celler jobbar hårt för att upprätthålla denna balans mellan nedbrytning och uppbyggnad… men ändå verkar denna förklaring inte ha tagit kål på den, sedan många år, inrotade vanföreställningen att båda dessa makronutrienter innehåller något, som våra kostexperter kallar för ”kalorier”….
  Men hur ska något som inte kommer i närheten av en enda liten syremolekyl någonsin kunna värma upp en viss kvantitet av vatten från 14,5 till 15,5 grader Celsius..!? Det lilla sunda förnuft jag besitter viskar till mej att det är helt omöjligt…och ändå så betraktas båda dessa två substanser, fett och kolhydrater, som energi-givare….och den viktiga regeln, som absolut ingen kommer ifrån, enligt våra kostexperter, är just den att energi in måste eguagliera energi ut…
  I en föregående tråd här hos Annika, för bara nåt tag sen, så var det en link om en bra video med Tore Persson…där säjer han bl a att fett brinner…men det gör inte socker….det brinner inte….
  och varför tar vi inte detta på allvar?? Vi blir lurade att tro att socker innehåller kalorier och är en multifunktionell substans, men är det verkligen på det viset?? Är både anabol och katabol..?
  Det mättade fettat ger dej energi…det brinner med syre i mitokondrierna, och ger, genom den oxidativa fosforiliseringen, ATP i slutfasen….är fascinerande reaktioner…och denna energimolekyl, som alltså härstammar från den katabola fasen, använder sej sen kroppen av för uppbyggnadsfasen, den anabola, som bygger upp och reparerar…men den energin, som kolhydrater ger i glykolysen genom fermentering, i form av en ytterst liten mängd av ATP, sker alltså enbart ”on substrate level” och är därför praktiskt taget omöjlig att mäta….Är svårt att mäta hur många protoner som övergår från ett ämne till ett annat..? Tycks det mej åtminstone…?
  Alltså borde inte kolhydrater innehålla kalorier överhuvudtaget…den räkningen står det mättade fettet för….men eftersom den uppbyggande fasen, representerad av kolhydrater och insulin, är lika viktig som den nedbrytande fasen, som ger oss energin, kan man ju inte säja att den enda substans människan inte behöver, eller utan vilken vi kan leva, är just kolhydrater….varenda cell i våra kroppar är proppad med ribos, en sockermolekyl, som bildas av glukos i pentos fosfat vägen och som vi också återfinner i systemet AMP, ADP och ATP…..det är adenosin i alla tre molekylerna, (alltså en kvävebas och en ribosmolekyl), plus monophosphate (MP) och diphosphate (DP). Dom här tre molekylerna är också jätteviktiga som signalsubstanser mellan våra celler i kroppen…plus då all ribos som återfinns i vårt DNA och i RNA…
  .i varenda liten cell..
  Därför så är det så ovetenskapligt att påstå att vi inte behöver kolhydrater för att leva…hörde t o m en professor från Harvard som uttryckte denna åsikt i en summit om fett för nåt tag sen…då kan man ju tänka sej vad han har fått för utbildning i biokemi och viken tilltro man kan ge hans böcker om kostråd för bättre hälsa…till oss stackare som fortfarande litar på professorer från Harvard…
  Men i konceptet LCHF är det inbegripet ett lågt intag av kolhydrater med högt näringsvärde och ett generöst intag av mättat fett, då borde vi få oss det vi behöver för att må bra långt upp i åren…
  Sedan måste vi också räkna med att av de intermediära metaboliterna i de tre huvudreaktionerna, som det mättade fettet och kolhydraterna genomgår, så bildas alla de andra ämnen som kroppen behöver för att bibehålla hälsan, typ aminosyror, porfyriner, kolesterol, carnitina och allt vad det nu är… med hjälp av mineraler och vitaminer, inte att förglömma…
  Ok, det här var bara några funderingar om våra metaboliska reaktioner så här på kvällskvisten…..
  kanske ett glas vin för mycket till den vanliga sena italienska middan, men därtill bidrar nog också den alltmer skräckfyllda corona-situationen här i vårt land…smittofallen ökar i en otäck potentiell hastighet, men det är svårt att förstå om alla dessa tester, som numera görs lite överallt, är adekvata eller inte!?

 4. 4

  Mormor, Tack för den ögon- o. dörröppnaren! Jag har klivit in och kan inte gå tillbaka till okunskap igen. Drick mer vin! (:

  Dock undrar jag om inte vår lever kan producera den glukos som cellerna behöver? Ska det verkligen vara nödvändigt att inmundiga glukos oralt för att våra celler ska fungera?

  Annars har ju livet lärt mig att allt går runt i cirklar. Så det skulle inte förvåna mig om jag får äta upp all sk-t jag sagt om oralt inmundigad glukos och tvingas äta det i framtiden. Man ska lyssna på sin kropp! Utom när den skriker efter socker, eller?

  Mycket intressant att socker inte brinner förrän det omvandlats till fett. Fett är livets smörjmedel! och bränsledepå! Jag skulle vilja utbrista i ett litet halleluja inför denna självklarhet (:

 5. 5

  En vetenskapsman säger förmodligen, ”Eureka”!

 6. 6
  Annika Dahlqvist säger

  3 Mormor
  Ett par kommentarer till din långa kommentar: Ja kroppen behöver kolhydrater, men vi behöver inte inmundiga dem. Kroppen kan själv tillverka dem, ifrån fett och proteiner, aminosyror, ifrån maten i första hand. Det sker i processen glukoneogenes. (Den som inte kan detta kan googla (wikipedia) på ordet glukoneogenes)
  Sen kan våra kroppar inte syntetisera proteiner från fett och kolhydrater, utan vi måste inta proteiner, aminosyror, via munnen. Det finns många aminosyror, varav ca 10 är essentiella, dvs vi måste inta just dessa. Det är det som är en del av problemen för veganerna att deras vegetabiliska mat inte innehåller alla essentiella aminosyror, varför de kan få näringsbrister. Animalisk mat innehåller dock alla essentiella aminosyror.

 7. 7
  XMargareta säger

  Glukos förbränns med hjälp av syre i kroppen och då binds energi in i ATP, som används till energiprocesser i cellerna. Det sker i många steg och omvandlingar,
  men först måste glykolys ske i cellplasman.
  Då spjälkas en glukosmolekyl till 2 pyrodruvsyramolekyler.
  I den processen blir nettovinsten 2 ATP. Ännu har ingen oxidation med syret skett.
  (Finns inget syre bildas i stället mjölksyra)
  Vid närvaro av syre, aerobt förhållande, fortsätter processen i mitokondrierna, först i citronsyracykeln och därefter till elektrontransportkedjan och det är i den som syret tillkommer och där kallas processen oxidativ fosforylering och det är också här, som de flesta ATP bildas, nämligen 36 stycken.
  Så totalt per molekyl gukos bildas 38 ATP, vars energi används i kroppens processer.

 8. 8
  Bengt D Nilsson säger

  7 XMargareta
  Det sista steget är det som saknas i cancer-celler. Därför behöver sådan celler massor med socker för att få energi.
  https://fof.se/tidning/2012/3/artikel/tumorens-enorma-sockersug

 9. 9
  XMargareta säger

  Bengt D Nilsson.
  Ja så är det och det är spännande med tanke på att det finns många tecken på, att det är just skador i mitokondrierna, som många tror att utgångspunkt finns för många sjukdomar.
  Som biolog tänker jag ofta i termer av att cellens ekologi blir rubbad och att högt blodsocker just kanske är en dominerande faktor? och att livsstilsfaktorer har stor betydelse.
  Sämre blodsockerkontroll betraktas av en hel del, som en ”naturlig” del av åldrandet.

 10. 10
  Göran Åkesson säger

  #8&9
  Frågan är varför den aeroba cellandningen upphör?
  Den kan upphöra av flera skäl.
  • En är brist på relevanta näringsämnen för att citronsyracykeln, elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering skall kunna fortsätta. Här finns flera alternativ: B1-vitamin kritiskt för det första steget i citronsyracykeln, magnesium kritiskt för steg tre i cironsyracykeln, svavel- och järn kritiska för elektrontransportkedjan, men syrebrist inaktualiserar den oxidativa fosforyleringen osv.
  • En annan är cellskador som påverkar mitokondrierna: exvis sänkning av den normala cellmembranelektriska kapaciteten från normalt 70-90 mV neråt. Sådan kan ske p.g.a. ackumulering av toxiner, som tungmetaller och svamp. En sådan poitentialsänkning är troligen orsak till cancerogen cellutveckling.

  Om den normala aeroba cellandningen därför inte kan ske, tar cellen till plan B anaerob energiproduktion (fermentering), utnyttjande endast steget före citroncyracykeln. Det betyder inte omedelbart att en cancercell finns. Däremot utnyttjar cancerceller den ändrade cellandningen. Kroppens cellmekanismer skyddar den förändrade cellen. Speciella enzym bildas då också, exvis
  • Betaglucosidase: produceras enbart i fermenterande celler, med funktion att spjälka socker från komplexa sockermolekyler; enzymet avscannar blodbanorna för näringsupptäckt, så att socker kan levereras till de fermenterande cellerna med förhöjt antal receptorer.
  • NAD+; ser till att den fetmenterande cellens omgivning förblir sur ( den inre basisk) genom att binda en vätejon /H i cellen och föra ut denna utanför cellen; överskottet där ger sur miljö; cancercell överlever inte i en miljö där PH är ca 7,9.
  • Alfa-N-acetylgalactosaminidase (nagalase); produceras genom påverkan från den sura miljön; dess funktion är att skydda den fermenterande cellen från angrepp från immunsystemet; troligen fungerar enzymet epigenetiskt så att tumörsuppressorgener ej tänds på hos makrofager.

 11. 11

  4 Georg W
  Den här intervjun med doktor Georgia Ede, hållen av Brian Sanders på Peakhuman Podcast, episode 15 och med titel ”The Shocking Facts of Plant Foods” verkar vara skräddarsydd för dej..!?!
  Hoppas du har sett den…

 12. 12

  Georg W, undrar så om du hörde den här intervjun med Georgia Ede nån gång??
  Den borde ha gett dej alla svar på dina frågor i kommentaren ovan…!?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa