Klimatändringar i historiskt perspektiv

Klimaendringer i historisk perspektiv. Kjell B Mortensen berättar om klimatförändringar under historiens lopp. Det är sannolikt solaktiviteten som har orsakat svängningarna. Koldioxiden som ger växtligheten liv spelar en marginell roll för klimatet.

 

Comments

 1. 1
  KRISTINA BODÉN säger

  Ja, det är nog så att solen påverkar mest. 30-talet var väldigt varmt. Sveriges värmerekord sattes 1933. Forskare kan inte förklara varför det var så varmt under det årtiondet – definitivt inte pga co2. 40-talet under krigsåren hade väldigt kalla vintrar. Etc. Unga människor skräms att jorden snart går under. Till vilken nytta? Sälja mer antidepressiva läkemedel?
  Fokus bör ligga på de miljöproblem som är manmade.

 2. 2

  En klimatförnekare med andra ord. Jag håller på att läsa David Wallace-Wells bok Den obeboeliga planeten. Han är rasande och boken är en uppgörelse med det önsketänkande som länge präglat klimatdebatten och ger en passionerad uppmaning till handling. Förra veckan läste jag ”Att lära sig dö i antropocen” av Roy Scranton. Han är nu filosof och universitetslärare men tidigare soldat i Irak. Han berättar hur han på morgonen innan patrullering i Bagdad hade en tankeövning där han föreställde sig att han kommer att dö under dagen. Sen när han var ute på dagens uppdrag så gav han allt för gruppen. Tänkte inte på sig själv för han var ju redan död. Hur man kan applicera det på jordens undergång funderar jag på medan jag gör leverpastej. Ack ja, Hur ska det gå för vår underbara planet.

  Önskar dig en God Jul och tackar dig för ditt trägna arbete med att få människor förstå hur vilseledda vi är när det gäller maten.

 3. 3

  Funderar allt oftare på hur vi kunnat bli så ansvarslösa.
  Det finns massor av stora problem inom natur, miljö och hälsa. Även i samhällsfrågor finns stora akuta hotbilder som måste tas tag. Miljoner människor dör varje år.

  Ändå domineras debatten nästan helt av ett hypotetiskt klimathot baserat på koldixid. Åtgärderna är kostsamma men gör ingen skillnad. Vi ska skrämmas med sämre väder men inte vara rädda för ett totalt förändrat samhälle.

 4. 4

  Jag har svårt att se några nackdelar med att minska förbrukningen av fossila bränslen. Tvärtom!

 5. 5
  Elisabeth G säger

  # 2

  Sant, Helge K. Klimatfascismen hotar att ställa till med stor skada. Tyvärr tror många på propagandan fastän det är så lätt att själv söka reda på fakta. Samtidigt struntar man i verkliga miljöproblem.

 6. 6

  Alla klimatalarmister borde titta igen på den film som Al Gore (kommer inte ihåg hur han stavas på engelska) gjort om klimatförändringar. Han fick ju t o m Nobels fredspris för det. Ingenting dock inträffat än och isarna på Nordpolen har inte smält än (skulle ha gjort det enligt honom så där 2007). Inget liv på jorden utan koldioxid! Däremot måste vi sluta skräpa ner vår planet så att alla kan andas ren luft och dricka rent vatten.

 7. 7
  Lars Henrik säger

  #4 Helge K:

  Jag har svårt att se några nackdelar med att minska förbrukningen av fossila bränslen. Tvärtom!

  Du har helt rätt Helge! Var och en av oss begriper att det är helt nödvändigt att minska förbrukningen av fossila råvaror. Förbrukningen måste minska för att minska mängden gifter i miljön och för att framtida generationer ska ha råvaror kvar för viktig tillverkning, t ex av vissa plastartiklar inom vården.

  Så oavsett vad man tycker i denna fråga måste både vi och industrin minska beroendet av olja och kol. Därom borde det inte finnas några tvivel.

 8. 8
  XMargareta säger

  Jag håller med både Helge och Lars Henrik i att det borde vara rätt att styra bort ifrån fossilberoende.
  jag håller också med om, att andra viktiga miljöfr¨ågor nog fösummas.
  Dessutom om man studerar kurvorna, som redovisar beräknade medeltemperatur under de senaste 65 miljonerna år, tycker jag följande gäller.

  Sant att medeltemperaturen på jorden har gått ner med flera grader sedan drygt 50 miljoner år tillbaka.
  Sant också, att den senaste temperaturuppgången efter den senaste istiden väl överensstämmer med ett rytmiskt mönster, där istider och värmeperioder avlöser varandra.
  Sant också att det funnits värmeperioder i detta rytmiska mönster, som haft högre medeltemperatur än den vi har idag. Tex Holstein- och Eem-perioderna.
  ag finner det troligt av många skäl, att det kan vara solaktiviteten, som långsiktigt styr klimatet.

  Lennart Bengtsson som med rätta av många anses, som den mest meriterade klimatforskaren i Sverige, skriver dock i sin bok, citat:
  ”…Den relativa betydelsen av olika klimatprocesser visar tydligt att växthuseffekten, under de senaste drygt 50 åren, har varit en dominerande faktor bland de yttre processer som påverkar klimatet……….
  …Rådande paradigm inom klimatforskningen säger oss att det är den snabba ökningen av växthusgaserna i atmosfären som är huvudorsaken till klimatuppvärmningen .Detta är väl underbyggt i såväl teori som observationer. Andra orsaker som kosmiska effekter eller mer genomgripande interna fluktuationer i klimatsystemet kan dock inte uteslutas, och det är viktigt för forskningen att bevara ett öppet sinne.
  …………Men även om det finns andra processer som kan påverka klimatet är ändå växthusgaserna en realitet, och därför är det nödvändigt att på lång sikt minska deras mängd i atmosfären för att förhindra en potentiellt farlig klimatförändring.
  Men med den tröghet som finns i de fossilbaserade energisystemen, i kombination med andra växthusgasutsläpp, är sannolikt en fördubbling av atmosfärens halt av växthusgaser oundviklig. Den kommer sannolikt att inträffa omkring 2035.
  Vi kan inte göra mycket för att förhindra detta utan måste istället systematiskt och långsiktigt arbeta för att begränsa växthusgaserna i atmosfären till vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt och samtidigt tolererbart för mänskligheten.”

  Mina kommentarer:
  Om temperaturförändringen går för fort oavsett orsak, kan man emotse att arterna, som i ekologiskt samspel är anpassade till en annan temperatur, kanske kommer i otakt med varandra och inte hinner anpassa sig så bra.
  Det kommer att kunna innebära att energin från solen inte kan utnyttjas så effektivt och en del arter minskar och kanske dör ut.
  Anpassning kommer så småningom, men det är inte givet att människor kommer att gå skadefria.
  Också eventuellt ökade antal och värre översvämningar drabbar de samhällen människor har byggt upp nära havet.
  Tillgång till dricksvatten kan äventyras osv.

  Skulle man däremot gripas av panik och göra förhastade saker skulle många få lida och panikåtgärder brukar bli kontraproduktiva.
  Om man däremot, som Lennart Bengtsson skriver, långsiktigt och systematiskt arbetar för att få till teknologi osv, så blir det som brukligt långsam takt i början, men accelererande efterhand.
  Det ena brukar ge det andra.

  Jag ansluter mig till åsikten, att det finns en hel del miljöproblem, som borde komma mer i förgrunden.
  Tycker man borde fundera på om det vore bäst, att utnyttja det nu förbrukade kärnbränslet i nyare generationers kärnkraft, för att få ner nödvändig lagringstid till några 100 år i stället. Det är inte särskilt bra, att behöva ha koll på farligt atomavfall i så många 1000-tals år.

  Till sist önskar jag alla en riktigt god jul.

 9. 9
  Lars Henrik säger

  Tack XMargareta för den utförliga kommentaren.

  God Jul!

 10. 10

  Tack Margareta!

  Vi får inte glömma att det finns starka krafter som inte har något emot att öka växthusgaserna i atmosfären:
  https://www.theguardian.com/business/2019/mar/22/top-oil-firms-spending-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-says-report

  För några år sedan gick ”Skeptiker”ledaren James Randi ut och uttryckte åsikter som var skeptiska till klimatförändringar. Vid den tiden hade tidskriften Mother Jones kommit över info från lobbyorganisationen ACSH som visade att ACSH hade tagit emot ”donationer” från ett välkänt oljebolag, och ACSH är känt för att många lobbyister i Skeptikerrörelsen. Tidigare var de mer öppna om det och ACSH stod på James Randis blogg CSI med som en ”skeptisk resurs”, och bland de ”ledande skeptikerna” som utnämnts till ”CSI-fellows”,
  så var de många som var ”scientific advisors” från ACSH. Se:https://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Science_and_Health

  PS
  En av ”Skeptiker rörelsen”uppgifter har varit att kontrollera visa sidor på wikipedia, så att de ”ledande skeptikernas synsätt” är det som förs fram (Det syns också på svenska wikipedia) Men i USA verkar de försvagats, om man skall döma av vad som skrivs på wikipedia sidan om ACSH. se:
  https://en.wikipedia.org/wiki/American_Council_on_Science_and_Health Men det är möjligt att några
  ”skeptiker” redigerar om sidan igen så att ACSH beskrivs som varande höjden av vetenskap, sådant ägnar de sig åt. Tyvärr. (Som alla säkert förstått, så är kommentar 3 ovan skriven av någon annan än jag.)

 11. 11

  Elisabeth G #5

  Kan du inte förklara mer ingående varför vi som vill förbättra luften i storstäderna bl. a. är fascister.

 12. 12
 13. 13
  Elisabeth G säger

  # 11

  Att vilja förbättra luften är bra men det har ingenting med klimatet att göra. Väder, klimat och hälsovådliga utsläpp är tre helt olika saker. Koldioxiden är inte hälsovådlig. Den är bra för växtligheten och produceras t.o.m. i våra kroppar och finns i vår utandningsluft. Blir koldioxidhalten för låg dör både vi och växterna.

  Däremot kan användning av fossila bränslen ge upphov till utsläpp som faktiskt är hälsovådliga. Därför bör man satsa på kärnkraft. Utan kärnkraft får vi lita till intermittenta källor till el (vind och sol) vilka måste kombineras med el från antingen de vanliga fossila bränslena eller gas. Alternativet till detta är att vi saknar el när vi behöver den som bäst, dvs. under vintern. Att det samtidigt som denna omställning till ett el-fattigt land pågår propageras för el-bilar är huvudlöst.

  Klimatrörelsen är fascistisk eftersom den är totalitär. Läs gärna KTH:s rapport om hur ett framtida fossilfritt samhälle kommer att se ut. Ett rent helvete, skulle jag säga; ett samhälle som det inte är värt att leva i: http://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d1d12/1543239101524/2.Slutrapport_Bortom%20BNP.pdf

 14. 14

  # Rapporten som du refererar till kan anses bygga på en Marxistisk/Fascistisk idémix. Kusliga idéer som tvingar människor till underkastelse o misär. De idéer som förespråkas kan enbart genomföras genom ett totalitärt maktutövande. — Ett samhälle av slavar o herrefolk.

 15. 15
  Elisabeth G säger

  # 14

  Visst är det så, Kicki. Vi måste alla slåss mot detta, så gott vi kan.

 16. 16
  XMargareta säger

  Det är möjligt, att det hade gått att undvika kärnkraft om man redan tidigare slagit in på fossilfritt och löst vissa olägenheter, som kan finnas med exempelvis vätgas som energibärare.
  Nu finns emellertid kärnkraft i världen och då har man tagit Fan i båten.
  Man måste ro fanskapet i land.

  Kommer ni ihåg Moratoriet?
  Dvs. förbudet, att forska vidare på kärnkraft.
  Så dumt. I och med, att man fick kärnkraft, så var det ju dubbelt viktigt, att man kunde komma vidare.
  Läs: Så att man kunde fortsätta med att kunna säkert utnyttja senare generationers kärnkraftsteknik.

  Det är nämligen då man kommer undan med några 100-tals år av lagring och bevakning och slipper de många 1000-tals nödvändiga år av bevakning av avfallet.
  Man är ju inte ens säker på att den metod med bentonit och kopparkapslar man är inne på kan vara tillräckligt.

  Totaltt maktutövande och kusliga idéer.
  Ja så sant, att det skulle bli ett samhälle ingen vill ha om man med klimathotet som bevekelsegrund skyndar i panik och tar till tramsåtgärder och tar dåliga beslut.

  Om man inte är optimist, så ser man kanske inte några lösningar.
  Därför hoppas jag att man med förstånd och effektivitet och med fokus på ren och utvecklad teknologi och nödvändig infrastruktur kommer igenom de problem man ser framför sig.

  Hjältarna jag hoppas på är ingenjörerna och politikerna och allmänheten. Och internationellt!
  Många som hör det skulle kanske säga, att då är det ju kört, men som sagt alternativet till optimism är värre.

 17. 17
  Lars Henrik säger

  Ja, vi har nog inget annat val än att ha kvar kärnkraft i energimixen men det hade varit mycket bättre med andra former av kärnkraft än den som främst används nu. Kanske bridreaktorer eller torium (eller fusion i en avlägsen framtid) så att mängden avfall minskar och inte behöver lagras lika länge.

  Slutligen tror jag man måste ta med en ökad befolkning på planeten i kalkylerna, både när det gäller utsläpp, råvaruförbrukning, markanvändning, ekologi och biologisk mångfald.

 18. 18

  Samtalet mellan David attenborough och Geta Thunberg, som BBC4 sände denna morgon, kan ses och höras här:

  https://www.news18.com/news/buzz/greta-thunberg-set-to-interview-sir-david-attenborough-on-climate-crisis-and-twitter-cant-wait-2438937.html

  Något nytt sades knappast, men det var ändå ett minnesvärt möte av världens på sikt kanske två viktigaste personer.

 19. 19

  Nej, ljudet hade inte hunnit med i det där klippet, men här är båda i ett tidigare sammanhang. Plus Jane Goodall:
  https://www.youtube.com/watch?v=CMOEcUPGi9c
  vi återkommjr när vi hittar rätt klipp.

 20. 20
 21. 21

  Jag hörde att Greta blivit vegan! Hon gör det för att minska kornas metangas-rapande och växtföda ger mindre fotavtryck på planeten. Budskapet är klart och enkelt att förstå. Alla måste bli vegetarianer för att rädda vår planet.

  De urbaniserade stadsborna som lämnade Naturen för några generationer sedan, har räknat ut allt själva, tillsammans i betongen. De som inte följer stadens kulturella regler är onda och miljösvin och djurplågare.

  Därför har svenska skolsystemet bestämt att utbilda alla barn till vegetarianer. Då blir de snälla fredliga framtidsvarelser, som minskar klimatutsläppen. Så har skolsystemet gjort sin plikt och räddar vår planet från alla hemska köttätare som inte begriper något.

  Jag tittar ut på vintern och ser ingen vinter? Något eller någon har ändrat klimatet. Vi kan tydligen utesluta solen eftersom den inte börjat sin nerkylning som skulle ha visat motsatta vintrar, med snö.

  Eftersom människan är oskyldig så måste det vara någon alien som står bakom solen och blåser på den för att värma Jorden.

  Goda nyheter! Jorden har gått under 16 gånger de senaste 150 tusen åren och vi lever och sparkar fortfarande. Att Jorden går under ibland tillhör normen. Däremot så är det mer sällan som människan utrotar sig själva. Vi får se om vi lyckas den här gången Förutsättningarna för utrotning är goda. Det räcker med några års missväxt i Ukraina. Så svälten får riktigt fäste i människorna, för att allt ska rasa samman.

  Svensk kärnkraft var en gång supermodern. Nu är det stenåldersteknik i fritt förfall. Många forskare och ingenjörer söker sig utomlands och lämnar ett läckande vrak här i Sverige.
  NEJ, det finns ingen lösning för slutförvaret. Därför väljer man att bortse från verkligheten och dumpa avfallet med en ogiltig lösning som med tiden skapar giftiga områden på planeten.

  Dessutom dödade miljöpartisten Bo Bylund fullständigt den svenska kärnkraftsdebatten. I sin interpellation till energiministern om att det konstaterats fördubblad andel barn med leukemi och cancer i kärnkraftens närmiljö. En omöjlighet enligt kärnkraftindustrin men ändå ett signifikativt vetenskapligt faktum De flesta av oss som följer energidebatten inser att det inte går att prata kärnkraft i Sverige. En nysatsning är otänkbar med tanke på att vi inte riktigt vet vad vi sysslar med. Försiktighetsprincipen styr Sverige, liksom håll käften-argumentet.

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4390676

 22. 22

  1971 byggde japanerna ett av världens störta och säkraste kärnkraftverk. Även om slutförvaringen inte är löst: https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/11/sju-ar-senare-arren-efter-fukushima-bestar

  Men olyckor kan alltid uppstå, som en professor på KTH sade…

 23. 23

  Häe är en mera utförlig version av det samtal som vi erbjöd i 19 ovan:

  https://www.bbc.co.uk/programmes/p07ysljz

  I den sända versionen var ungefär hälften bortklippt, här är hela samtalet.

 24. 24
 25. 25
  Piltson säger

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa