Forskning för och emot ketogen kost

Jamanetwork : The Ketogenic diet

Författarna påstår att den ketogena dieten är farlig för hälsan. De anför att jämförande studier visserligen visar bättre viktnedgång av ketogen kost, men att hälsoeffekterna är avskräckande.
De menar också att viktnedgången är obetydlig. Vi inom LCHF-kretsar vet om viktnedgångar på 50-150 kg. Det beror säkert av metodskillnader.
De nedvärderar framgångarna inom diabetesvården och hänvisar till metodfel.
De påstår att insulinresistensen minskas enbart pga viktnedgång, och att inget har med kolhydratbelastning att göra.
De tar upp exemplet med ketogen diet för epilepsibarn. De nämner inte de mirakulösa effekterna på epilepsin, utan tar upp biverkningarna. Den ketogena diet som epilepsibarnen blev ordinerade var dock inte vår LCHF. Den var kalorisnål, fetterna bestod av industrimargarin och växtoljor etc.
De nämner inte att epilepsibarnen blev glada och harmoniska på den ketogena kosten.
De anför att vissa kolhydratkällor är av stort värde för hälsan. Det är fullkornsspannmål, frukt och baljväxter. De tycker inte att raffinerade kolhydratkällor är rekommendabla.
Att inuiterna var friska på ketogen kost  skyller de på en genetisk variant som orsakade det.

Att frukt skulle vara viktig för vår hälsa tror jag inte att det finns någon evidens för. Frukten är väldigt sockerrik, och alla vi insulinresistenta har märkt att viktnedgången stannar upp vid fruktintag.
Fullkornsspannmål är lika blodsockerhöjande som raffinerade spannmål. Inte bra för vare sig viktnedgång eller blodsocker och hälsa.
Baljväxter innehåller resistent stärkelse och kan vara bra för hälsan.

Forskarvärlden får fortsätta att diskutera och undersöka dessa frågor. Tills vidare får vi andra prova oss fram till om vi mår bäst på en strikt ketogen kost eller om vi ska inta en viss andel av oraffinerade kolhydrater. Det märker vi av viktutveckling, blodsocker, och välmående.
Jag väljer att undvika spannmål av alla slag, och frukt.

 

Comments

 1. 1
  Nisse Hult ( 7 månader med 23:1) säger

  Money talks som vanligt

 2. 2

  Nisse Hult har nog helt rätt. Källa nr 2 som studien hänvisar till är Kevin Halls pilot studie. Professor David Ludwig skrev om den här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5081724/ och de andra undersökningar är inte bättre.
  De ägnar sig inte åt en vetenskaplig debatt. Hade de velat göra det då hade de försökt motbevisa de många nya studier som visar den ketogena kostens överlägsenhet över lågfett kosten.
  Men i stället kommer de dragande med gammal dynga som redan är bemött många gånger.. VETENSKAPLIGT HAR DE REDAN FÖRLORAT, OCH DE VET DET.
  De kan inte lyckas med mindre än att de avskaffar yttrandefriheten. Men inte ens det skulle hindra oss att äta det vi vill. De kommer säkert att fortsätta en stund till, och sprida dynga av allehanda slag. Men i längden så kommer de att ändra sig för de är inne i det här för att tjäna pengar, och om konsumenterna ändrar sig, så har de i längden inget alternativ än att ändra sig de med.

 3. 3
 4. 4

  Tack Helge!
  Nina Teicholz en av mina favoriter som jag följer. Klok, modig och kunnig!

 5. 5
  Mormor säger

  Betydligt mera upplysande än den ofullständiga artikeln om ketogenic diet var de två intressanta kommentarerna på slutet av två läkare, båda med personliga erfarenheter av dylika vetenskapliga kostråd och respektive benefits för sina patienter.
  Synd att inte flera läkare rapporterar liknande fall…

 6. 6
  Lars Bern säger

  Samtliga författare har starka band till veganföretag vilket förklarar allt. Jag rekommenderar er att läsa boken ”the Metabolic Approach to Cancer” som ger mängder med starka vetenskapliga argument för ketogen kost och visar hur farlig vegankost är för hälsan (allvarliga bristsjukdomar). Slutsatsen är att en kost baserad på kombinationen ekologiska animalier och ekologiska grönsaker och mkt måttligt med frukt är den hälsosammaste.

 7. 7
  piltson säger

  ”Fakta är sanningens fiender”, förklarade Don Quijote för sin trogne vapendragare Sancho Panza. Denna tänkvärda devis blev ett storpolitiskt riktmärke för Winston Churchill. På sitt teatraliska sätt klargjorde han i Underhuset att ”när jag en gång har bestämt mig, så vill jag inte förvillas av fakta”.
  Det var hederliga uttryck för en principell inställning. Den som ser närmare på hur offentliga personer agerar idag, vare sig politiker eller ”sakkunniga”, finner strax att det även idag kan vara en styrande attityd, fast sällan så öppet redovisad.
  Det är just nu värt extra uppmärksamhet på grund av den s.k. KAM-utredningen. Där har en ensam f.d. professor, herr Kjell Asplund, uppmanat regeringen att kriminalisera medicinska behandlingsmetoder som inte stämmer med statligt legitimerad syn på saken.
  Här tvekar vi en smula rörande Lars Berns konstaterande att svenska riksdagsmän är för korkade att handla på annat sätt än diverse ”sakkunniga” föreslår. Vi hoppas till Gud att han har fel, för här handlar det om i vad mån människor måste dö i onödan. Det finns nämligen fakta, som otvetydligt visar hur den statligt legitimerade behandlingen av cancerpatienter varje dag vållar dödsfall som kanske hade kunnat undvikas.
  Bakgrunden finns i nästan hundraårigt Nobelpris.
  Det var ett svenskt organ som gav Otto Warburg priset 1931. Ingen skall hävda att Warburg erbjöd en ”lösning” av cancergåtan. Men man kan entydigt fastställa att han meddelade det hittills största steget mot en sådan lösning men sedan sin död fyrtio år senare systematiskt har skjutits åt sidan. Hans budskap hör inte till dagens ämne; det har Piltson tidigare meddelat i tidigare kommentarer här och Sven Erik Nordin ännu tydligare visat i flera sammanhang, t.ex. här: http://www.svaradoktorn.se/426070622
  Kärnan i de hemgjorda terapier som Nordin berättar om blev bekräftade av Thomas Seyfrieds mera vetenskapliga återuppväckande av Warburg och de framgångar som hans medhjälpare har haft i länder där sådan behandling tillåts. ”Ketogen kost” är inte hela metoden, men det är den största delen av metoden.
  Det vore tragiskt om Sverige nu skall sälla sig till länder där framgångsrik cancerperapi förbjuds. Därför bör denne Kjell Asplund skjutas åt sidan ännu mera resolut än på sin tid Otto Warburg.
  Och sedan hoppas vi att organ med kunskapsresurser och finansiella möjligheter kan använda dem till att befrämja en mera framgångsrik syn på hela frågam. Idéer om vad det praktiskt kunde innebära skall här framläggas om en mycket liten stund, om bloggvärden tillåter.

 8. 8
  Piltson säger

  Härmed Piltsons idéer om bekämpning av cancer, vilka vi nu framför till olika instanser som kan tänkas ha resurser för aktivt agerande. I prioritetsordning:

  SAMMANFÖRA SVENSKA F.D. CANCERPATIENTER,
  som först fått en hopplös prognos men överlevt och själva anser sig ha räddats med ”alternativ” terapi. Sammanfatta sådana fall i populärt skriven dokumentation. De kan bilda kärnan i en folkrörelse.

  SAMMANFÖRA PERSONER I VÅRDYRKEN,
  som ifrågasätter konventionell terapi och är beredda att redovisa erfarenhet och förklara varför. Så bildas en intern påtryckningsgrupp. Travis Christoffersons bok ”Tripping over the Truth” innehåller en lista med ett tiotal amerikanska läkare som står till patienters förfogande. Något sådant för Sverige vore förfärligt önskvärt.

  FINANSIERA PROJEKT AVSEDDA ATT PÅVERKA ALLMÄNT KUNSKAPSLÄGE OCH FOLKOPINION.
  Ett vore att sprida kunskap och insikter som nyutbildat folk i vårdyrken inte erhållit. T.ex. med Christoffersons bok som examensgåva. Andra projekt vore tänkbara.

  ENDAGSSEMINARIER FÖR MEDIAFOLK, INKL. REDAKTIONSCHEFER OCH JOURNALISTSKOLOR
  i avsikt att åtgärda tre brister i mediernas hantering av folkhälsofrågor, som vi ofta märkte när vi var engagerade i LCHF-rörelsen för tolv år sedan:
  1. Intervjuare verkade sakna baskunskap eller var illa förberedda i de frågor det gällde. Följd¬¬frågor som tycktes självklara ställdes inte.
  2. Den journalistiska principen framställning av ”båda sidor” fick till effekt att någon med överraskande ny information ställdes mot en välkänd auktoritet, som såg ett hot mot gäl¬lande ideologi och kanske sin personliga ställning. Så fick man ett balanserat resone¬mang med förhandsgiven obalans. Mötesledarna saknade kunskap för justering av sådant.
  3. Referat av forskningsrapporter innehöll ofta procentsiffror som fastställts på en liten, kanske t.o.m speciellt selekterad försöksgrupp. Men de meddelades och uppfattades som om de gällde hela mänskligheten.

 9. 9
  Piltson säger

  I kommentarerna efter den refererade artikeln kommer först tre kliniskt aktiva läkare, som lovprisar ketogen kost och hänvisar till mycken positiv erfarenhet med egna patienter (Riggs, Martin och Wortman). Sedan följer fyra forskare, som bara kan erbjuda tvivel och varningar, men de har ingen klinisk erfarenhet att redovisa vare sig för eller emot.
  Denna motsättning har vi ofta stött på. Den har fått oss att generellt tvivla på forskare som inte kan hänvisa till faktisk tillämpning på patienter. Vi erinrar oss Karin Boje: ”…alla dödens safter blir i en klok och varsam hand till goda läkekrafter.”

 10. 10
  Nisse Hult ( 7 månader med 23:1) says säger

  Som sagt vem vill tappa ”kunder”?

  Money talks

 11. 11
  ulrika säger

  Annika, du har helt rätt, det räcker med (lite förenklat) kött fisk ägg samt grönsaker, dvs inte ens rotfrukter som morötter behövs.

  Jag har läst hotet mot din hjärna, samt börjat plöja skydda din hjärna av David Pearlmutter, där har jag fått tips och kunskap, om viktnedgång, (hur jag kan mildra min ADHD, och även eventuellt minska mina problem med Aspergers).

  Åter till vikten jag var lite mullig, och vikten fastnade på envisa 76-77 kg, så fick jag se, ett diagram, där de som har överskott av Firmicus, la på sig för denna bakterie ockuperar vårt dna, samt att av bacterioitides är det för lite av. Lyckligtvis, är det enkelt att ändra på detta mer fibrer, heter receptet i form av grönsaker, så ändras proportionerna, och Firmicus minskar och nyttiga bacterioitides ökar, och därmed förbränningen.

  Har jag brådis på morgon, löser jag det med bra fil eller yoghurt och öser i riven kokos. Härom morgonen vaknade jag och hade en helt annan koll på vad jag gjorde med mina händer, som om någon dimma släppt, och när jag diskuterar det med andra, har en del hört andra, som vittnar om precis samma sak.

  Min kusin sa, alla autister kan inte hjälpas, jag replikerade 92% har problem med mage tarm, 85 med förstoppning. Det kan du komma åt, men det är inte troligt, att problemet i övrigt minskar. Det beror på, vad man vill åstadkomma. alla autister bör aldrig ha gluten, för att deras tarmar läcker, det åtgärdar man genom att utesluta gluten ur kosten.

 12. 12

  Tre bra videos av Stephen Phinney, där han reder ut en del problemfrågor:

  https://www.youtube.com/watch?v=1IEuhp8RFMU

 13. 13
  ulrika säger

  ps vi bör leva ketogent på ett värde 5-15 enligt Dr pearlmutter, jag tror honom, äter vi, som vi ska, är detta inget större problem för kroppen (vet inte om jag gör det själv, dvs, har inte köpt stickor på apoteket.), utom när vi har tillgång till frukt, dvs under fruktsäsong.

  ((själv jag följer hans rekommendationer som bas, det behöver jag. Jag har äntligen fattat precis Varför sam Hur, jag kan välja själv, samt att fusk är okej emellanåt.))

 14. 14
  ulrika säger

  ps 2 Ketogen kost är livsnödvändig för allas vår hälsa. Vi skulle spara massor med resurser, som kunde gå till annat än sjukvård, om alla anammade ”kött fisk ägg samt grönsaker”

  Mycket av våra hälsoproblem skulle vara ur världen, om vi åt vettigare. Men hur populärt skulle det vara, om mellan 50- 90% av patienterna försvann ur köerna till vår överbelastade sjukvård. Många odlande bönder fick lägga om sin produktion. Polisen skulle få det enklare på jobbet, för färre skulle bli så ilskna, sjukvården, skulle få till en början lägga om sina rutiner och bli hälsorådgivare, sjukvården skulle få transplantera friska tarmbakterier, som ”icke sa Nicke”, går att odla i laboratorier, eller går att ersätta med enbart probiotika på kapsel. Laboratorierna skulle få lov, att lägga om provtagningar. nä populärt. allt går förstås inte att ordna med rätt matvanor men mycket.

  Jag glömde säga, att de enda fetterna vi borde använda är smör, olivolja av god kvalité, samt en tsk kallpressad kokosolja samt möjligen linfröolja, men det omega tre, som finns i denna olja, är korta omega tre kedjor så ???

 15. 15
  sten bjorsell säger

  Beträffande kost för diabetiker är det väl känt i kretsar utanför pk-styrda att diabetes-2 snabbt vanligen försätts i remission av ketogen kost.
  Och nu publicerades i ”Diabetes &Metabolism” tre fallstudier där diabetes-1 gick tillbaks när det ”behandlades” tidigt med ketogen kost.
  ——– Bör vara av enormt intresse för varje läkarkår som har som mål att bota patienter.—-
  https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jul/low-carb-diet-leads-to-clinical-remission-in-three-case-studies-of-adults-with-type-1-diabetes-99607766.html

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa