Bok: Och cancern bara försvann

Och cancern bara försvann, Av Sven Erik Nordin.

Sven Erik berättar här om hur han framgångsrikt och utan komplikationer behandlade sin cancer med alternativa metoder. Det var ketogen kost, kolloidalt silver samt diverse kosttillskott, vitaminer och mineraler. Han skriver lättläst och bra. Jag rekommenderar boken.
Jag ställer mig dock tveksam till att rekommendera enbart alternativa cancerbehandlingar. Om det inte går bra är det risk att man ångrar att man inte tog emot skolmedicinens behandling. Det går bra att kombinera behandlingarna.
Om man inte känner sig hundra procent säker på hur man vill behandla sig, är det tveksamt att ta upp frågan med sin onkologläkare. Risken är stor att man blir avrådd från egna initiativ, och då är det ju kört med den chansen. Skolmedicinens läkare är oftast helt hjärntvättade beträffande alternativ behandling. De kan avråda även om de själva inte har något att komma med.

Lars Bern har recenserat boken.
(Lars kritiserar att det inte finns någon referenslista i boken. Sven Erik meddelar att referenserna finns på hans hemsida).

 

Comments

 1. 1
  Piltson säger

  Annika Dahlqvist: ”Hjärntvätt”

  Ja, det utbildas svenska läkare som inte får lära sig om Otto Warburg och Thomas Seyfrieds återuppväckande av ”Warburgeffekten”, och så stora kliniska framgångar (från andra länder än USA, eftersom sådan prövning inte tilläts där), att den nu måste anses bevisad och bör ligga till grund för all cancerbehandling.
  För att motverka sådan ”hjärntvätt” var vår idé att som present sända varje nybildad svensk läkare, och senare även varje nyantagen medicinstudent ett exemplar av Travis Christoffersons bok
  https://www.bookdepository.com/Tripping-Over-Truth-Travis-Christofferson/9781603587297?ref=grid-view&qid=1562494897793&sr=1-1
  där han på fängslande sätt berättar hela historien inklusive kliniska framgångar med ”ketogen” kost tillbaka till Linda Nebeling för ett halvsekel sedan.
  Det vore ett klokt sätt att använda fondmedel i kampen mot cancer. Men vilken fond?
  Cancerfonden vore inte att tänka på, för där har man inte upptäckt vare sig Warburg eller Seyfried. Men vi blev åtskilligt förskräckta av att se att inte heller ”Kostfonden” tycks ha insett att cancer är en sjukdom som primärt beror på ämnesomsättning och därmed matvanor.
  Så var kan man då lägga fram förslaget?

 2. 2
  Lars Bern säger
 3. 3
  Piltson säger

  Dahlqvist ovan: ”Det går bra att kombinera behandlingarna.”
  Det är det som Seyfrieds medarbetare gör. Det gäller att förvägra cancercellerna båda de bränslen de behöver, glukos och glutamin. Glukos tas om hand genom att ketokosten skapar ketokroppar, som de friska cellerna kan använda. Men glutamin måste man spärra ut med cellgift i låg dosering.
  Eller också har dom nåt som kallas DON, vilket tydligen inte angriper friska celler. Mer om detta här:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190530154220.htm

 4. 4
  sten bjorsell säger

  Läste just ut Nordins bok. Utmärkt skriven och lättläst, som sagt, vilket bör ge boken stora möjligheter att nå en bred Svensk publik, av vilka snart hälften statistiskt sett kan få cancer om de även i fortsättningen tror på idag vanliga fraser som ”socker och cancer har inget samband”. Det tål att vi repeterar och förtydligar bevisen för att hela den genetiskt inriktade cancerforskningen är som på ett stickspår i en öken, som även Nordin nämner. Han tar upp experimentet att en cellkärna, ”nucleus”, tas ut ur en cancercell och sätts in i en frisk cell, med resultat att den cancersjuka cellen tillfrisknar, oavsett sitt DNA.
  — Det DNA som dagens cancerforskning inriktar sig på sitter just i cellkärnan, vårt ”eget” DNA. —
  I cellen utanför cellkärnan sitter mitokondrier med ” sitt eget” DNA. Men genomteorin kartlägger bara ”vårt” DNA, cellkärnans, vad jag förstår. Den andra delen av experimentet är att när en frisk cellkärna från en frisk cell flyttas till en cancersjuk cell bestämmer även då omgivningen, alltså resten av cellen inklusive mitokondrierna, utgången och den friska cellkärnan blir cancer sjuk oavsett sitt DNA.
  ——————Följaktligen saknar DNA i våra cellkärnor betydelse för cancerbenägenhet.————!
  Trots detta enkla bevis för att nuvarande cancerforskning är på fel spår fortsätter forskning här i väst på den inslagna DNA-vägen och applåderar varje litet framsteg på stickspåret man valt såsom banbrytande, eftersom ingen vågar knysta om att det verkar som om man har kört fel. Helt i enlighet med HC Andersons ursprungliga beskrivning av våran ej så ovanliga PK-mentalitet som förbjuder oss vuxna att säga även det uppenbara, i sin världsberömda ”Kejsarens nya kläder”. Liknande mekanism som att ingen vågar meddela det uppenbara eftersom ”budbäraren oftast blir skjuten” i varje PK-miljö. PK-styre är alltså snarlikt öar av total mental diktatur inom vad vi idag kallar idemokrati.”Öar” där fri diskussion ej tolereras. Där ”fel” synpunkter eller personer aldrig får höras då de som yttrat sådana tidigare bestraffats på ett eller flera sätt inklusive uteslutning och därigenom även stärkt den inre PK-mentaliteten.

 5. 5
  Piltson säger

  4 Bjorsell: ”…stora möjligheter att nå en bred Svensk publik”
  Ja, materialet på Nordins hemsida är så fylligt och sakkunnigt att han framstår som landets största auktoritet rörande cancer. Men kan vi hoppas att medierna lägger märke till boken?
  När vi gjorde sökning på Seyfried hittade vi inget om honom i de vare sig största tidningarna eller STV. Däremot refererar man Cancerfonden, som slösar testamenterade pengar på forskning som tycks nästintill meningslös i det perspektiv som Seyfried har gett oss.
  Och lägg märke till att cellbränslet glutamin inte är en del av Warburgeffekten! Det var Seyfrieds egen upptäckt ganska nyligen. Utan den hade Warburg inte kunnat läggas till grund för pålitlig, total behandling.

 6. 6
  Mormor säger

  Piltson…
  Varför inte försöka med ”The Sjöberg Foundation”???

 7. 7
  Piltson säger

  Mormor, en blick på denna stiftelses verksamhet antyder inget tydligt intresse för cancer som metabol sjukdom. Man skulle få lov att förbereda marken genom att sända Seyfrieds egen bok till var och en i stiftelsens “vetenskapliga råd“, alltså följande personer:
  Carina Berterö, Vinjar Fönnebö, Roger Henriksson, Erik Holmberrg, Pernilla Lagergren, Mef Nilbert, Peter Söderkvist and Rune Toftgård.
  Och sedan ge dem ett halvår att ta till sig och smälta informaionen. Boken kostar inemot hundra dollar, det har vi inte pengar till.

 8. 8

  Men jag har faktiskt gjort mig besväret att översätta den mer populärvetenskapliga sammanfattningen av Seyfrieds bok – gjord av Georgia Ede. Den finns i form av fyra pdf-filer på min hemsida, under rubriken ”Litteratur”. Direktlänk här: http://www.svaradoktorn.se/425408168

  Jag bjuder på den!

 9. 9
  Mormor säger

  Sven Erik…hemskt snällt av dej….men den är just mycket populärvetenskaplig, kanske lite i överkant??
  Enligt min uppfattning skulle det räcka med att Piltson, med sina utmärkta inlägg, gör fonden och dess medlemmar uppmärksamma på problemet om cancerns högst förmodliga metaboliska ursprung….
  Fonden vill ha ett svar på frågan om det är möjligt att hindra dess framfart och hur bäst gå tillväga…
  Pengar för att köpa några exemplar av både Seyfrieds och Christofferssons böcker, för att själva sätta sej in i dessa innovativa och övertygande teorier, har dom i överflöd…och deras intresse för en helomvändning av de toxiska terapierna, som hittills används, är genuint….r
  Är ganska övertygad om att responsen skulle bli positiv…?
  Vore väl värt ett försök i alla fall….
  Räkna med Cancerfondens stöd, och andra liknande konventionella institutioner, är ju tyvärr helt uteslutet…

 10. 10
  Piltson säger

  OK, mormor, vi har sett närmare på dessa åtta personer, och det ser ju inte helt hopplöst ut.
  Det är en besvärlig sak, både sakligt och diplomatiskt, först det vetenskapliga argumentet och sedan ett praktiskt förslag som knappast är i linje med vad såna här fonder normalt gör. Man måste räkna med tvivel grundat i osakliga hänsynstaganden, ängslighet och prestige. Men vi skall fundera på om man kan skriva ihop en vädjan med gedigen saklig underbyggnad, riktad till var och en av dessa åtta. För mera privat utbyte finns email.

 11. 11
  Mormor säger

  Bra, Piltson….
  För jag kommer ihåg när Bengt blev sjuk…..och redan innan hade han ju ett projekt att skänka en större summa till just cancerforskning, eftersom han alltid varit intresserad av just cancer….men då började det ju brinna i knutarna i och med att han själv fick just denna diagnos…….och han hade då naturligtvis inte den tid och energi längre, som hade behövts för att göra en rättvis analys av alla olika påståenden om cancerns uppkomst, alltså blev uppföljningen av den riktning som forskningen tog just då, lite mer i den konventionella så kallade ”vetenskapliga” uppfattningen om cancer, som en genetisk åkomma…och dit gick alltså fondens medel….men allting utvecklas och är i ständig rörelse och är resultaten otillfredsställande, så byter man kanske både häst och fantino..
  Antagligen var Seyfrieds teorier och hans bok i det skedet fortfarande grovt okända för både den större allmänheten och även för de onkologer, som dock kunde ha hört talas om den, men som såg sina revir hotade av denna nya revolutionerande vy på en sån komplex sjukdom, som man förgäves hade försökt bekämpa i många decader……utan några speciellt tllfredsställande resultat, trots enorma rikedomar som hade slösats bort på studier och forskning under alla dessa år….
  Som Seyfried själv säjer i sin bok på sidan 17 ..”How many times must we beat the dead horse before we realize that it will not get up and walk??”

 12. 12
  Piltson säger

  Mormor, det skulle stämma med grundarens avsikt och ändamål. Där står t.ex.
  “Min förhoppning är att stiftelsen ska bidra till en delvis ny syn på behandling av cancer, där man är lika öppen för att utvärdera både konventionella och okonventionella behandlingsmetoder, likväl som en kombination av båda.“
  Stämmer precis, och på annat ställe antyds att det behöver inte gälla forskning utan även “andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö.“ Men det känns besvärligt att som okvalificerad och obekant person tvingas mästra en grupp högkvalificerade potentater rörande något som de i sin yrkesroll bör känna väl till. Här krävs grundlig eftertanke.

 13. 13
  ulrika säger

  Jag har inte koncentrerat mig på cancer ännu i alla fall. Men läst neurologen David Pearlmutters bok Hotet mot din hjärna, där talar han om socker, samt gluten. Jag har fått en rejäl inblick i denna bok, om vår allmänna hälsa i 90% av fallen, kommer problemen med hälsa från mag-tarmkanalen. Nu ska vi göra ett litet roligt rent hypotetiskt scenario. Säg att alla anammade, att merparten av tiden, äta sockerfritt, glutenfritt, samt det dr pearlmutter säger i boken skydda din hjärna, tillsätta pro-biotika, samt pre-biotika. HUR skulle patienttillströmningen, se ut om ett år? om 90% av patienterna försvann?? sorry, det är inte populärt alls, och bergis, har cancerfonden, och andra fonder, kanske betalt av läkemedelsverket. Cancerpatienter skulle minska, polisens jobb skulle minska, häktena fick lite mindre våldsbenägna fångar, adhd, och övriga diagnoser, skulle minska. hörni. detta är inte poppulärt, för vad ska alla arbetslösa syssla med? Bönderna, får lägga om sin produktion till andra grödor, om vi dessutom införde basinkomst, skulle ytterligare patienter inom psykvården kraftigt minska. Detta är ”sammhällsomstörtande”, så det är tur, att vi inte är för många, som tror, att det går att göra något åt hälsan, via kosten. OM ni vill läsa böckerna, så vi kan bli flera, som vet, och förstår, det är bra, mycket bra, så kom ihåg, att inte lägga alla skeenden i kroppen på minnet, utan mer greppa sammanhanget, för den beskriver skeenden i kroppen, och det är korrekt, cancer, kan inte livnära sig på ketos.

 14. 14
  Mormor säger

  Men Piltson, det är ju precis det dom inte gör!! Potentater har inte varit till någon nytta i det här fallet och vore dom så högkvalificerade, som dom själva och många andra tror, så skulle vi inte vara på den punkt vi är i dag!!?
  Med hur många döda av cancer per dag, var det som statistiken säjer….??

  Var det inte ett tusen sex hundra människor varje dag bara i USA som dör av cancer…och vad gör potentaterna??
  Om nu Seyfried och Warburg har rätt vill säga…vilket är betydligt mera troligt än den hypotes som har varit den gällande dogmen hittills och aldrig ens varit ifrågasatt av dessa högkvalificerade onkologer trots dessa deluderande resultat……how come??

  Sen är det inte frågan om att du och jag, och andra som skriver här på Annikas blogg, är okvalificerade i ämnet, utan att vi lyckligtvis har råkat läsa både Seyfried och Christoffersson, två forskare och läkare som mera kompetenta än så, kunde dom inte vara…..bara det att göra Bengts fond-medlemmar medvetna om Warburg o hans teorier och att det finns onkologer, som fortsätter att tro på hans hypotes….och finslipar den….men att dom flesta onkologer aldrig ens har hört talas om denna Nobel-pristagare…en skam för yrkesgruppen…
  Och vem vet? Kanske Seyfried blir belönad med ett dylikt pris om några år…?

  Klart att vi är nollor….och dessutom obekanta….who cares?….men vi kan dock göra yngre läkare och forskare medvetna om att det finns lika vetenskapligt alternativa lösningar, som dom som har florerat de senaste 50-60 åren utan större resultat….och om vikten av att tänka innovativt på gamla problem, som faktiskt i stället för att förbättras, helt enkelt försämras till den vilda grad att vår sjukvård kollapsar, om det fortsätter på det här viset…insane var ordet…och nu syftar jag inte enbart på cancer utan även på andra metaboliska sjukdomar.

  Du, som är född författare (nästan?), är passionerat intresserad och dessutom insatt i problematiken, skulle kunna sätta ihop ett förslag, som sen skulle kunna integreras med andra uppfattningar…o underskrivas av alla som tycker att ett byte av mentalitet i cancervården skulle vara behjärtansvärt…!? Kanske kunde Lars Bern el nån annan, som har tid och ork, ställa upp med stöd och hjälp…?
  Vad har vi att förlora..??
  Ingen prestige…ingen karriär….inga pengar…inte nånting, utom vårt hopp om mindre lidande för två pers av tre??
  Eller hur??

 15. 15
  Piltson säger

  Mormor, vi håller på att mjukna. Men: “…att dom flesta onkologer aldrig ens har hört talas om denna Nobel-pristagare…“
  Är det verkligen så?
  Javisst, all nyutbildad vårdpersonal, det stämmer – t.ex. en dotterdotter och en brorson, ja just det, och det var vårt incitament här – förutom förtvivlan när vi insåg att Thomas Seyfried kanske hade kunnat rädda en nära anförvant som för 12 år sedan avrättades med cellgift. Då var Warburg en obekant storhet här, så det begrep vi inte förrän tio år senare. Men lägg nu märke till detta:
  Det förslag som vi vill framlägga, om vi hittar lämpligt forum, kommer att anses provokativt och kanske innebära framtida belastning för den som omsätter det i aktion. “Vad har vi att förlora..??“ Ingenting, men ledamöter i detta forum kan höra till det “etablissemang“ som därmed indirekt ogiltigförklaras. Vilka stämningar kan det utlösa? Det vore kul att veta lite mer om dessa åtta än de CV som kan läsas på internet.

 16. 16
  Karl Nilsson säger

  Vad är det för överkonsumtion av socker som har givit ett 8 månaders spädbarn, som ammats från födseln, en cancertumör i hjärnan?

  Står Sven Erik Nordin, Piltson och andra dilettanter, beredda att bota?

 17. 17
  Piltson säger

  Nej. Socker vållar inte cancer. Men socker behövs för att hålla cancerceller vid liv.

 18. 18
  Karl Nilsson säger

  Alla (levande) människor har socker (glukos) i sitt blod.

 19. 19
  Annika Dahlqvist säger

  18 Karl Nilsson
  Ja vi behöver ett normalt blodsocker. Men vi behöver inte äta kolhydrater för att få det. Kroppen ordnar via ’glukoneogenesen’ att säkerställa detta normala blodsocker, även utan tillförda kolhydrater i födan.
  Det är förhöjda blodsocker, som man får från tillförda kolhydrater i stor mängd, som göder cancerceller.

 20. 20
  Karl Nilsson säger

  Varför göds inte cancerceller av befintlig glukos?

 21. 21
  Piltson säger

  Cancerceller göds av befintlig glukos. Det är ju orsaken till den ketogena kosten, just därför skall de svältas ut. Det gör man genom att den ketogena kosten skapar ett bränsle som friska celler kan utnyttja, men inte cancercellerna. Det tror vi oss ha förstått även som dilettant.

 22. 22
  Karl Nilsson säger

  … och fastevärdet för plasma-glukos är 4.0 till 6.0 mmol/l hos en icke-diabetiker.

  Det är bara för cancercellerna att ta för sig av glukosen, oavsett om personen är diabetiker eller ej.

 23. 23
  ulrika säger

  Enligt neurologen Pearlmutter, tillverkar kroppens lever de kolhydrater, som du behöver. Jag läser gärna Seyfried och Warburg, för att se, vad de har att säga. Men jag har i dr pearlmutter, läst, att vi bör leva ketogent, en ketos på mellan 5-15. Och jag tror honom, han ger exempel på studie efter studie, som pekar i samma riktning. Han pekar på sina egna patienter, de kommmer med MS, och han ger dem alternativ, de kommer med ADHD, och han ger dem samma rekommendation, symtomen hävs eller dämpas, han har hjälpt autister, allla autister blir inte fria från sin autism, men deras mag-tarm-problematik, är ju ett minne blott åtminstonne. Hans grundrecept är kött fisk ägg, skaldjur. (Grönsaker rättar till tarmfloran på en punkt). Sen prebiotika, samt probiotika, som rättar till andra bakterier i tarmfloran. Däremot sågar han medel mot fria radikaler. Det har kroppen ett bra mycket effektivare försvar emot. och 90% var väl väl att ta i men många, skulle försvinna ur kösystemet/ mer sällan söka vård. Tror banne mig, att cancern, om den inte försvann, så skulle förloppet kraftigt minska, med dessa kostråd, kolloidalt silver och vitamineral-preparat, av god kvallite. missförstå mig inte, vad gäller autism och NPF= neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, givetvis skulle dessa problem, inte försvinna, men de skulle bli mer diffusa, så att det inte påverkade livet i samma omfattning.

 24. 24
  Annika Dahlqvist säger

  22 Karl Nilsson
  Men det är förstås onödigt att äta en massa kolhydrater som kan göra att blodsockret stiger till över 10 efter måltid. Det göder ju cancercellerna ändå mycket mer.

 25. 25
  ulrika säger

  Ps! Jag har någonstans läst, att cytostatika är stridsmedel, som användes i Vietnamn till bomber, men frågan är om de verkligen gör nytta eller inte??? Troligen hjälper de en och annan att leva längre, till vilket pris? Jag begriper inte, varför det så sällan tittas på, om det finns alternativ. Och om det har likvärdig eller tom bättre verkan. Eller om kombinationen är att föredra, men nej nej, alla blir ju inte sjuka eller???

 26. 26
  Piltson säger

  Karl Nilssons fråga i 16 ovan var ett klassiskt retoriskt bustrick: man skapar en fantom utan verklighetskoppling för att sedan angripa den och få det till att se ut som att man vinner ett argument. Cancerfonden gör likadant. Speciellt duktig på sånt: finansminister Gunnar Sträng, om ni minns honom.
  Uppsatserna av Gergia Ede som Nordin översatte och länkade till i 8 ovan är den fylligaste svenska framställningen av temat, lättfattlig men knappast ”populär i överkant”. Utskrifter av dem kommer med i det material vi sänder ledamöterna i Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd.

 27. 27
  Karl Nilsson säger

  Frågorna behöver ställas en gång till:

  Vad är det för överkonsumtion av socker som har givit ett 8 månaders spädbarn, som ammats från födseln, en cancertumör i hjärnan?

  Står Sven Erik Nordin, Piltson och andra dilettanter, beredda att bota?

 28. 28
  Piltson säger

  Oh vi kan naturligtvis också upprepa svaret för var och en med bristfälliga fattningsgåvor:
  ”Socker vållar inte cancer. Men socker behövs för att hålla cancerceller vid liv.”
  Om här behövs instruktion i elementär logik, så är Piltson beredd att även leverera detta.

 29. 29
  Karl Nilsson säger

  Det får anses vara elementär kunskap att (levande) människor har glukos i sitt blod. Blodet genomflödar kroppens alla vävnader, såväl friska som cancerogena vävnader.

  Cancercellerna lider ingen brist på näring hos en (levande) människa.

 30. 30
  Piltson säger

  Nej, inte så länge denna (levande) människa får kost där glukos inte har omvandlats till ketonkroppar som är otillgängliga för cancerceller. Det är själva kärnan i den terapeutiska tillämpningen av Warbuirgeffekten.

 31. 31

  #27 Detta är ett klassiskt ”fult” trick – att skapa upprörda känslor, som döljer den konkreta verkligheten.

  Men detta ämne är så känsligt att det knappt går att vidröra, utan att man bli ”halshuggen” Självklart vill ju ingen ge en förälder, vars barn drabbats av cancer, dåligt samvete. Och det är ju också sjukvården (mödravården) som skall ha detta dåliga samvete. Varje mamma försöker självklart göra det bästa för sitt kommande barn – OCH FÖLJER EFTER BÄSTA FÖRMÅGA DE RÅD HON FÅR FRÅN VÅRDEN!

  Innan nu någon vill halshugga mig, vore det trevligt om han/hon gjorde sig besväret att läsa mitt inlägg på hemsidan för något år sedan. Det finns här:
  http://www.svaradoktorn.se/427029039/5308020/posting/v%C3%A5r-start-i-livet-ett-inl%C3%A4gg-p%C3%A5-minerat-omr%C3%A5de

 32. 32
  Karl Nilsson säger

  All glukos omvandlas inte till ketonkroppar vid ketos.

  En hjärna kan inte fungera utan glukos. Så cancercellerna får näring även vid ketos.

  Sven Erik Nordins hopkok under den postade länken, är just bara hopkok på hans eget svammel.

  Han skriver t.ex.:”Undernäring och felnäring tycks i dag vara ett gigantiskt problem i befolkningen – och är sannolikt en viktig anledning till den explosionsartade ökningen av sjuk­domar som diabetes, cancer, Alzheimer´s m.fl.”.

  ”Tycks”, ”sannolikt”. Sven Erik Nordin får fundera kring dessa båda ord.

  Den elektromagnetiska strålningen som han också pladdrar om, kan han väl klara sig undan, om han skyddar sig med en pyramidformad mössa av aluminiumfolie.

 33. 33

  #32
  Jag får tacka särskilt för Karl Nilsson genuint vetenskapliga inlägg. Och jag drar mig diskret tillbaka med mitt ”hopkok på eget svammel”! Vore intressant emellertid att få veta hans förklaring till den verkligen explosionsartade ökningen av de sjukdomar jag nämner. Eller han kanske förnekar detta (också)?

 34. 34
  Karl Nilsson säger

  Jag gör inget anspråk på att vara vetenskapsman.

  Därför har jag inte kunnat konstatera om påståendet om ”den explosionsartade ökningen av sjuk­domar som diabetes, cancer, Alzheimer´s m.fl.”, som Sven Erik Nordin(SEN) gör, verkligen är sant.

  SEN gör påståendet. Då bör han stå för bevisandet av dess riktighet.

  SEN kan ju söka i Socialstyrelsens databaser, kanske från 1960 och framåt. Men han får se till att få ICD-koderna rätt.

  ”Explosionsartade” är ett odefinierat ord i detta sammanhang.

  En del av ev. ökande prevalens av nämnda sjukdomar kan förklaras av bättre diagnostik.

  Jag blir arg när jag ser rundgången på Internet, vad gäller vissa sjukdomar och deras påstådda botande genom diverse kvackarbehandlingar. Därför uttrycker jag mig elakt.

 35. 35
  Piltson säger

  Mormor / Sven Erik Nordin, här undrar vi om man hos Piltsons tilltänkta adressater hos Sjöbergstiftelsen skall vänta sig sådan konstig sofistik och direkta personangrepp som ”Karl Nilsson” erbjuder Nordin. Det skulle kräva ett uppfostringsarbete som vi inte skulle klara av, faktiskt inte vet hur det kunde utövas. Då kan det inte bli mer härifrån.
  Det var nåt liknande som fick oss att avbryta ”Rössnerkommentaren” för drygt tio år sedan, men denne ”Karl Nilsson” väcker större obehag än dåvarande ”Mikael”, eftersom han är så tydligt ondskefull och inte vill beakta sakupplysning. Dessutom har vi här ett mera seriöst ämne än den gången: dödsbringande cancerterapi, inte bara felaktiga kostanvisningar.
  Alltså, ”Karl Nilsson”, vad är syftet med dessa aggressiva dumheter mot Nordin? Det kan ju inte på något sätt vara till fördel för folkhälsan, men det väcker olust i flera läger.

 36. 36

  # 34
  Karl Nilsson, om det är som jag misstänker – att du själv är anhörig till ett barn som tidigt drabbats av cancer – så ber jag om ursäkt om jag sårat dig! Men om du kollar Socialstyrelsens officiella cancerstatistik (som förts sedan 1958), så framgår det bara alltför tydligt att ”prevalensen har ökat explosionsartat” hela tiden sedan statistiken började föras. Det går inte att bortförklara. Det riktigt pinsamma är sedan att den medicinska vetenskapen och forskningen i huvudsak har inriktat sig på genetiska förklaringar! Vårt genom (de gener vi föds med) har i princip varit desamma i kanske 40 000 år eller mer – i alla fall sedan oändligt långt innan cancern ”exploderade”. Däremot har vår kost och vår livsstil förändrats ungefär i samma takt som cancerns utveckling. Vore det inte uttryck för enkel logik, att då söka efter cancerna orsak där (liksom möjligheter till att bota sjukdomen – som jag själv har gjort). Men ett av problemen är, att cancern har blivit en gigantisk mångmiljardindustri – som självklart inte vill bli av med sin ”kassako”. Ingen skall förstås lita enbart på mig. Men om man t.ex. läser böcker som Lars Berns ”Den metabola pandemin”, Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket” eller Peter Götzsches ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”, så inser man kanske att jag inte är någon förvirrad galning, som är ensam om mina iakttagelser.

 37. 37
  Jösses säger

  @ 32. ”En hjärna kan inte fungera utan glukos”. Se nedan.

  Kan det möjligen göra någon som helst skillnad för hälsan om blodsockret är en bra bit över 7 flera gånger om dagen, eller om det alltid befinner sig mellan 4 och 5? De åtföljande insulinnivåerna kan svänga mångfaldigt mer beroende på personens hormonkänslighet.

  Vad hade mamman till den stackars 8-månaders babyn för glukos och insulinvärden under graviditeten?
  Satt hon med wifi:n påslagen mest hela dagarna med telefonen nära magen?
  Åt hon vitt industribröd med nötkräm till frukost, nedsköljt med läsk?
  Var hon väl exponerad för allsköns kemikalier från hygienprodukter, smink och sämsta billigaste sortens överprocessade ”livsmedel”?
  Andades hon storstadsluft från den vältrafikerade leden intill lägenheten? Som till råga på allt har ett knippe 1000 watts telefonsändare på nära håll som råkar vara riktade direkt mot barnkammaren?
  Ingen som helst tobaksexponering?
  Radon i brunnen?
  Dålig på att skölja ut flouret?

  Fast allt sådant spelar väl ingen som helst roll, babyn hade väl bara otur med generna.

  Wiki om hjärnan:
  The brain gets a portion of its fuel requirements from ketone bodies when glucose is less available than normal (e.g., during fasting, strenuous exercise, low carbohydrate, ketogenic diet and in neonates).
  In the event of a low glucose concentration in the blood, most other tissues have alternative fuel sources besides ketone bodies and glucose (such as fatty acids), but current research indicates that the brain has an obligatory requirement for some glucose.
  After the diet has been changed to lower blood glucose utilization for 3 days, the brain gets 25% of its energy from ketone bodies.
  After about 24 days, ketone bodies become the major fuel of the brain, making up to two-thirds of brain fuel consumption.
  Many studies suggest that human brain cells can survive with little or no glucose, but proving the point is ethically questionable. During the initial stages the brain does not burn ketones, since they are an important substrate for lipid synthesis in the brain. Furthermore, ketones produced from omega-3 fatty acids may reduce cognitive deterioration in old age.

 38. 38
  Karl Nilsson säger

  Jag GISSAR att miljögifter har en stor inverkan på prevalensen av många sjukdomar.
  Utan att vara särskilt insatt, TROR jag att mängden miljögifter har ökat enormt sedan 1950-talet.

  Det vore kanske något att tänka på, innan man i alla sammanhang enbart fördömer intag av kolhydrater.

  Miljögifter får vi i oss via proteiner, fett, kolhydrater och via den luft vi inandas.

 39. 39
  Annika Dahlqvist säger

  38 Karl Nilsson
  Du har inte alls svarat på synpunkten att det borde vara en stor skillnad på ett stabilt normalt blodsocker – och ett blodsocker som är förhöjt hela tiden eller stora delar av dygnet, för en cancer som älskar socker, och tar sin energi att växa från socker..

 40. 40
  Karl Nilsson säger

  Bränslet, glukosen, finns tillgängligt hela tiden, oavsett om glukoshalten är låg eller hög.

  Att sjukligt hög glukoshalt skadar blodkärlen, med allvarliga konsekvenser, vet vi.
  Att förhöjd glukoshalt gynnar cancer, vet vi inte.

  Skyll inte allt ont i denna värld på kolhydrater.

  Hur mycket miljögifter innehåller smör, bacon, ägg, fisk och gräsbetat kött?

 41. 41
  Annika Dahlqvist säger

  40 Karl Nilsson
  Diabetiker har en kraftigt förhöjd risk att få cancer och att dö i cancer. Det tyder på att halten av socker i blodet spelar stor roll för cancerutvecklingen.

 42. 42
  Mormor säger

  16 Karl Nilsson

  Är det inte lite taskigt att nominera ”dilettant” en person, som på eget bevåg har lyckats besegra en sjukdom som cancer..? Det borde väl i stället den onkolog förtjäna, som gav den livshotande diagnosen av cancer…med åtföljande stympning…??
  Så vilka av oss, som är dilettanter eller inte, kan följaktligen diskuteras…
  Dessutom tycker jag att Sven Eriks ”svammel” var en utmärkt sammanställning av viktiga koncept….och att Jösses inlägg nummer 37 träffade huvudet på spiken…
  Av dina kommentarer att döma verkar du inte ha någon aning om hur varken glukos eller fett metaboliseras i vår organism…
  Du kan hitta uppgifter om de viktigaste reaktionsvägarna i vissa seriösa biokemiböcker….man kan även låna dom på bibliotek, om så skulle vara.
  Där förklaras även var i cellen dessa reaktionsvägar försiggår och varför mitokondrier är nödvändiga för en korrekt produktion av energi i form av ATP.
  Där förklaras även konceptet av ”reducing power” som erhålls genom oxidationen av glukos till ribos, som ingår i exakt alla celler ( utom röda blodkroppar, som inte har vare sej cellkärna eller mitokondrier), eftersom nukleinsyrorna utgör basen för allt liv.
  Du har säkert hört talas om både DNA, RNA, AMP-ADP-ATP och kanske även om Acetyl-CoA, en molekyl som kan verka mera obekant för de flesta…
  Till den reaktionsväg, som förser cellen med dessa livsviktiga molekyler, behövs det just glukos…
  Nu är det ju så att glukos-molekylen bildas i en oerhört komplex reaktion, som går under namnet FOTOSYNTES och försiggår i växter.
  Därtill behövs både solljus, koldioxid, klorofyll och hear, hear……”reducing power” i form av NADPH…..
  Samma reaktionsväg alltså, som vi människor använder oss av för att omvandla glukos till ribos, och på köpet tillhandahåller den ”reducing power”, som varje människa behöver för sina individuella behov av uppbyggnad och tillväxt.
  Problemen med den explosionsaktiga ökningen av metabola sjukdomar uppstår just av den exceptionellt överdrivna konsumtionen av kolhydratrika matvaror och produkter, som innehåller på tok för mycket av både socker och stärkelse.
  Kolhydrater…alltså socker och stärkelse…är enbart tillväxtbefrämjande och uppbyggande, tack vare de två alternativa reaktionsvägarna, som kallas…den ena, den ”anaeroba” glykolysen (för att undvika missförstånd benämner man den ofta ””Embden, Meyerhof, Parnas”) och den andra, den ”aeroba glykolysen”, kallar man för Pentose Phosphate Pathway eller bara PPP, fast den har olika namn, typ Hexose Monophosphate Shunt (och även där för att undvika förklarliga missförstånd, benämns ofta ”Warburg, Horecker, Racker”).
  Båda dessa reaktionsvägar ledde till olika Nobel pris för de forskare, som var med och klargjorde dessa intrikata reaktioner i cellens cytosol.
  Måste nog nämna att PPP är oxidativ i de första reaktionerna och att den sista delen kan återknyta till den anaeroba glycolysen, som omvandlar glukos till pyrovat, genom två enzymer, transchetolase och transaldolase…är bra att veta, men räcker med det…
  Märker att det blir för långdraget det här inlägget…får nog korta ner det..!! Bespar er resten….
  Ville bara försöka besvara din två ggr upprepade fråga…med en personlig hypotes…det första enzymet i PPP är glukos 6-fosfat deidrogenase, som ofta kan vara defekt, en defekt som dock skapar en viss protection mot malaria…så i vissa fall kan alltså en enzymdefekt innebära en fördel för organismn…. Men kan också innebära att en sjukdom uppstår, finns vissa andra exempel på några genetiska fel, ett är fenilchetonuria…ett annat är galattosemia..
  Och om just detta första enzym är felsyntetiserat är det svårt för kolhydrater att ta den vägen, som leder till ribos o ”reducing power”…altså tillväxt och uppbyggnad…och då är en tumör någonstans antagligen lätt uppstådd eftersom den andra reaktionsvägen poängteras oerhört och det bildas för mycket lactic acid av pyrovat som reduceras till just lactic acid, går till levern och genom gluconeogenesi höjer blodsockret ytterligare…
  Men detta var bara en idé..!?
  Har missat mycket, men blev långt ändå…tar gärna emot både rättelser och förtydningar….

 43. 43
  Piltson säger

  Mormor, efter kommmentaren av ”Karl Niisson” stod det klart att vi måste avstå från det projekt som var på tal.
  I Sverige är det vanligt att när man inte kan anföra något sakrelevant i en dispyt så tillgriper man vulgära kommentarer om motparten som person. Det förekommer inte i tre andra länder, där vi har bott. Arbetskamrater från USA och Österrike, som bodde i Sverige, hade också upptäckt det, de såg det som brist på normal civilisation.
  Vi drabbades av det när vi berättade om förskräckelsen att se aspartamsötade läskedrycker i patientkiosken på sjukhuset här. Vår auktoritet, Russell Blaylock, var inte önskvärd i Sverige, och därför måste Piltson skällas ut. Det var för många år sedan, och hade fallit ur minnet. Vill inte uppleva något sådant igen.
  Tänk nu på att Warburgeffekten är ovedersäglig. Den kan inte förnekas med iakttagelser, forskningsrön eller annan erfarenhet, och sakliga invändninjgar har aldrig anförts. Helt oklart varför dess terapeutiska tillämpning inte är självklar.
  Om tänkta adressater inte vore beredda att vara så provokativa som skulle föreslås, så öppnar vi oss för sådana angrepp. Alternativet vore att sända material anonymt och utan argumentering, men det känns inte så tilltalande.
  Men tack för din hänvisning, det var precis rätt adressat.

 44. 44
  Karl Nilsson säger

  Alkohol är ett gift.

  Alkoholkonsumtion bör därför minimeras och helst helt undvikas.

 45. 45
  Mormor säger

  43 Piltson

  Det vet vi, Piltson….
  Men vi åttio-plussare kan tillåta oss att rycka på axlarna och fokusera på viktigare saker….
  Min pappa brukade i dylika situationer säja ”löss ska man skaka av sej…”…

 46. 46
  Mormor säger

  44 Karl Nilsson

  Kände en kille som drack för mycket vatten…..han dog…

 47. 47
  Ann Fernholm säger

  1 Piltson. Här kan du läsa vad Kostfonden skriver om cancer:
  https://www.kostfonden.se/sjukdomarna/cancer/

  Många former av cancer har starka kopplingar till metabol ohälsa. Personligen tror jag dock inte att Warburgeffekten är den starkaste drivkraften. Då skulle personer med typ 1-diabetes ha lika stor risk för prostata-, bröst-, och tjocktarmscancer som personer med typ 2-diabetes har. Det verkar dock inte vara fallet, se bland annat denna studie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4826427/

  Mycket talar istället för att de höga nivåerna av insulin i kroppen vid bukfetma och typ 2-diabetes är det stora problemet. Insulin är en stark tillväxtfaktor. Vid typ 1-diabetes tar inte heller insulinet vägen från bukspottkörteln till levern, vilket kan förklara den lägre risken för ex prostatacancer. I levern hämmar insulin tillverkningen av IGFBP-1, som är en viktig tillväxthämmare. Jag skriver om det i ”Ett sötare blod”.

  En annan sak som börjar dyka upp är också att cancerceller verkar kunna livnära sig på fruktos, exempelvis metastaser i levern: https://pratt.duke.edu/about/news/liver-cancer-fructose

  Jag hoppas att Kostfonden kan stödja studier av kost och cancer i framtiden!

 48. 48

  SKOLMEDICINEN OCH ETABLISSEMANGET DÄR I KRING ÄR UPPENBART EN MYCKET FARLIG ”SEKT”, DÖM SJÄLV:

  Medicinsk behandling vanligaste dödsorsaken?

  http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 49. 49
  Georg W säger

  Jag har ofta undrat vad onkologen säger till cancerpatienten, för att strunta i vad vi försöker säga. Onkologen säger att kroppen är full av glucos och att en cancertumör alltid har energi att hämta ur kroppen. Därför är det viktigt att äta vad man vill, bara man äter. Att en tumör äter glukos går inte att påverka.

  Grottmannen aka voffaren aka onkologen aka foliehattutdelaren, som har många ord att fundera på, ser liksom jag en charkuteridisk och mjölkdisk i livsmedelsvaruhuset, som är proppfyllt med främmande kemiska ämnen, som är bioackumulativa, persistenta, hormonförändrande. Ja, rent ut sagt giftiga. Så giftiga att blivande mödrar som duktigt äter den mat som bjuds, föder ett barn som innehåller cirka 300 främmande kemikalier. Det är ett mirakel at Naturen kan prestera hyffsat friska bebisar fortfarande. Trots det helvete en flicka växer upp i. Föroreningarna i maten kommer från våra industriavlopp som läggs på åkrar för djurfoderproduktion. Djuren äter detta kraftfoder och gifterna förs från växterna och vattnet in i djurens kroppar. Kretslopp kallas det för när vi äter gammelmors mediciner genom ett kraftfoderuppfött djur.

  Något som verkar vara helt nytt är på bloggen, är den tsunami som sveper över världen, och precenteras övertygande av Sally K Norton. En gudinna som nu lämnat forskning för att tjäna pengar på sina kunskaper. Jag pratar om något som jag tror vi alla förbisett, utom Olle Holmkvist, från Halland (:

  Oxalsyra!!! Vi har ett helt liv fyllt våra kroppar med oxalsyra från växtriket!!! Dessutom kan inte våra kroppar minska detta gift eftersom vi fyller på nytt varje dag!!! Med minst två tredjedelar av våra LCHF-recept Det är dags för oss alla att ta en tidning, vika ihop en foliehatt, sätta den på huvudet, på tvären och sticka handen innanför skjortan och känna oss som Napoleon, liksom Karl Nilsson, känner sig när han delar ut sina.

  Idag blir 10 000 veganer carnivorer, efter att ha lyssnat på Sally K Norton! Det är inte vetenskapligt belagt utan mer ett rykte på youtube.

  Vi vet alla att importerad växtföda är av ondo!!! Endast ett mycket litet antal växter är ätliga utan att skada oss. Är det här verkligen en nyhet NU?

 50. 50
  Piltson säger

  Ann Fernholm, det där var intressant. Vi har inte sett Warburg/Seyfried nämnd någonstans i Kostfondens material, men du lockade oss att göra en sökning. Och hittade då en herre som vill vända på Warburgeffektens kausalitet.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4860798/
  Biokemin kan vi inte ta ställning till, men det är tydligt att situationen inte är så entydig som vi hade trott: “…the question of a hen or an egg remains: is the Warburg effect just a consequence, or could be the very cause of carcinogenesis“. Speciellt som där erbjuds hänvisning till liknande rapporter i högerkanten:
  Och det väcker i sin tur frågan om Christofferson kan ha varit lite för kategorisk i sin framvisning av Seyfried. Eller om detta kanske var mest akrobatik i pillerindustrins intresse?
  Det måste andra bedöma. Men i vad mån har det betydelse för de “otroliga“ kliniska framgångar (i Turkiet och Egypten), som Seyfried berättar om? Vi hamnar en situation, idéhistoriskt väl bekant alltsedan Galilei: “Vad du berättar gills inte så länge det inte stämmer med aktuell teoretisk åskådning.“
  Vi har hoppats att Seyfried inte skall hamna i samma avskrädeshög som t.ex. Semmelweis, Yudkin och Warburg själv. Första steget är redan taget, det ligger i etiketten “alternativ“ behandling.
  Det har sedan 1920-talet förekommit en rad sätt att behandla cancer med naturmedel, vilka spärrats och ogiltigförklarats fastän man inte kunnat påvisa skadliga effekter men i vissa fall påfallande framgångar. Här några namn från en dokumentar om detta: René Caisse, Harry Hoxsey, Max Gerson, Simonvicini… Ett par av dem flyttade till Mexiko, där det fortfarande finns en klinik som besöks av tusentals patienter, som sägs bli av med sin cancer tack vare material som inte får tas in i USA.
  https://www.youtube.com/watch?v=NAMYAoiCSsI&list=PLcZOswp3ZQnCwRWsCHYAQHeUJo1ouW-32&index=7
  Ja, det är 1½ timme, men man kan hoppa över de första 20 minuterna om konventionell terapi och pillerindustrin. Här föll vi i gråt vid 34 minuter, när Caisses tidigare patienter kom på besök när hon fyllde 90 år.
  Så hur kan Seyfried räddas från sophögen? Piltson skall återkomma till det.

 51. 51
  Piltson säger

  36 Sven Erik Nordin: “…inte är någon förvirrad galning.“
  Nej, den dokumentär som vi just länkade till ger massiv uppbackning av din berättelse och metod att komma tillrätta med cancer. Likaså kommentaren att det måste ha rört sig om feldiagnos. Det tycks vara läkares standardreaktion när en cancer bara försvunnit. Det är svårt att förstå hur man först kan erbjuda så radikala ingrepp som du berättar om och sedan så lättvindigt bortförklara sitt tidigare förslag.
  Nu säger en kollega att många i Sverige inte gärna ser presentationer på andra språk. Det väcker tanken om den kan förses med svenska undertitlar och hur det kunde finansieras.
  Vi har börjat fundera på om man inte kan förmå engagerade fonder att använda pengar till publicitet också, inte bara forskningsprojekt. Det känns extra angeläget just nu, på grund av den s.k. KAM-utredningen, i vilken en ensam f.d. professor vill förmå regeringen att kriminalisera den typ av behandling som dokumentären handlar om.

 52. 52
  Mormor säger

  Hade inte Georg W. kommit upp med en liknande idè för nåt tag sen…??

 53. 53
  Ann Fernholm säger

  50. Piltson. Oavsett om det handlar om Warburgeffekten eller höga insulinnivåer i blodet, bör en strikt lågkolhydratkost testas som behandling av cancer. En annan orsak är att en hämmare av östrogen, SHBG, kan påverkas av lågkolhydratkost (intressant vid hormonberoende bröstcancer) + att inflammationen i kroppen kan minska när blodsockret går ner.

 54. 54
  Sigge Johansson säger

  1- Piltson says 7 juli, 2019 at 12:33

  Travis Christoffersons bok ”Tripping Over the Truth” finns även översatt till svenska med titeln ”Den metabola terapin mot cancer” av översättare Ulrika Junker Miranda, ISBN 9789188729286 — säljs inbunden från 189kr inkl frakt.

 55. 55
  Piltson säger

  TAck för denna upplysning, hade vi ingen aning om! Visste att den finns på tyska och spanska, men svenska nämns inte i våra källor. Då blir det lättare att locka fondstyrelser etc att befrämja vad vi menar skall befrämjas, se 51 ovan.

 56. 56
  Inger Boman säger

  Hej!

  Jag har obotlig cancer och tänker prova ketogen kost, eller i vart fall kolhydratreducerad sådan tillsammans med de av Nordin avvända kosttillskotten. Nedanstående läste jag på Dietistbloggen. Det är ett inlägg som gjordes 24/2 -16. Jag lyckades inte länka direkt till sidan. Hoppas ni hittar genom googling.

  ”Detta betyder i sin tur att cancercellen ser till att få tillgång på glukos oavsett. Äter man inte tillräckligt med kolhydrater omvandlas proteiner och delar av fett till glukos. Proteinet kan då hämtas från muskulaturen vilket i sin tur kan minska vår viktiga muskelmassa. Cancercellen har även mekanismer som gör att kroppen blir insulinresistent och ej svarar lika effektivt på insulin som ska sänka blodsockret, och då höjs i sin tur blodsockret vilket även då ger cancercellen tillgänglig energi.”

  Stämmer det som sägs? Jag ber om ursäkt om detta redan finns kommenterat i något inlägg. Det är ju väldigt långa texter och jag har inte haft ork att läsa dem noggrant.

  // Inger

 57. 57
  Annika Dahlqvist säger

  56 Inger Boman
  Dietisterna är felinformerade av någon elak typ.
  Om man äter minimalt av kolhydrater tillverkarkroppen själv glukos genom ’glukoneogenes’. Men det blir inte mer än den basala nivån av blodsocker, och därmed den basala nivån av insulin. Det är blodsocker och insulin som göder och stimulerar cancern, och äter man lågkolhydrat får man den minsta gödningen av cancern.
  Glukoneogenesen sker genom nedbrytning av protein och fett från födan i första hand. Det är bara vid svält som musklerna bryts ner.

 58. 58
  Inger Boman säger

  Tack Annika Dahlqvist!

 59. 59
  Georg W säger

  Om man ger en cancerpatient radioaktivt glucos. Så kan man med teknik studera hur i princip allt glukos samlar sig hos tumören.

  Jag har gått igenom mina 10 år gamla länkar från sciense daily bl.a.

  Minns speciellt en studie som visade hur en tumör växer med oralt tillför glukos och spred metastaser med fruktos. Samma studie visade att ketonkroppar är anticanceriogena (?) och motverkade tumörbildningen.

  Jag hittar inte den studien nu och den verkar nästan för bra för att vara sann? Dock har jag läst det och trott på det och tror det fortfarande.

  En ny sökning på SD visade ett sammelsurium av forskning. Där man klart förstår att alternativet till en hälsosam grönsaksätare, är en hamburgarätare. Eftersom de kommit på att en sötade drycken där förmodligen är en egen kategori, i orsakssammanhanget.

  Återigen ställer jag mig frågan om Onkologerna är helt dumma i huvudet och inte kan något om biokemi och metabolism och faktiskt själva tror på det de säger? Eller är de kriminella mördare som inte bryr sig om det som är sanning i tillvaron. Svaret är att de saknar bildning och intelligensen: Nyfikenhet! Och de biter inte den hand som föder dom. De lämnar helvetet och gör något annat istället, tror jag.

  Led jag av en obotlig sjukdom så skulle jag göra det jag gör nu. Jag äter bara ekologiskt kött, gräsbetesmjölk och ägg. Tråkigt men en stor sanning och tror jag, det bästa sättet att restaurera en människokropp. Bort med all förb. växtlighet, som låter kroppen arbeta som en slav, varje dag!

  https://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100723112715.htm

 60. 60
  Mormor säger

  Georg W…..se, där har vi ju igen Thomas Seyfried och hans vanliga medförfattare…..den artikeln du hänvisar till skrevs redan 2010 och då hade hans bok inte kommit ut än…..den publicerades visst 2012, om jag kommer ihåg rätt…
  Nu har alltså den teorin blivit ännu mer finslipad, eftersom dessa forskare har gjort nya rön, som ytterligare förbättrar utsikterna till att kunna ”manage the disease” och alltså ger än större hopp för de stackars utsatta, som måste genomgå de konventionella toxiska terapierna…och mister livet mer p g a dessa förödande terapier än av själva sjukdomen.

  Intressant också vad Piltson säjer i kommentaren 51 om att många svenska vårdhavare av cancerpatienter inte gärna läser eller hör presentationer på annat språk….då vore det väl en idè att även föreslå en översättning av Seyfrieds egen bok? Om Travis Christoferssons bok nu lyckligtvis blivit översatt till svenska vore det än mera behjärtansvärt om Seyfrieds egen bok bleve det….för det är svårt att förstå hur de intrikata sambanden till kosten kan uppstå om man inte går till själva originalet i stället för att förlita sej på andras referat, hur professionella sen dessa referater än kan vara.

  Har en känsla av att ingen på t ex Kostfonden haft tid att läsa boken…..för då skulle Piltson alla gånger ha funnit åtminstone någon hänvisning till honom i det material han tydligen gått igenom från denna fond..??
  Seyfried är alldeles för övertygande om sin nyuppfunna teori av Warburgs redan nobelprisbelönade hypotes om den otillräckliga energiproduktionen i de skadade mitokondrierna.

  Ingen, som har läst boken, kan låta bli att överväldigas av de otaliga bevis han framlägger i den, att även cancer är en metabol sjukdom, i gott sällskap med många andra plågor människor lider av i vår moderna tid. Och som bara fortsätter att förvärras….
  Hur är detta möjligt??

 61. 61
  Piltson säger

  Tack för det, mormor. Och just därför, menar vi, är den nu mest angelägna uppgiften att sprida information om dessa ovedersägliga kliniska resultat, inte mera genetisk eller biokemisk eller immunologisk forskning.

 62. 62
  Piltson säger

  Nu har Lars Bern återigen uppmärksammat Cancerfondens konstigheter.
  https://anthropocene.live/2019/07/28/borja-dra-in-lakarlegitimationer-fran-okunniga-lakare/

 63. 63
  I Like Neil Young säger

  Jag rekommenderar alla att köpa hjärtkirurgens Dr Steve R Gundrys nyutkomna bok , The Longevity Paradox. Det är i såna fall med all säkerhet mycket väl investerade pengar – speciellt om man kommit upp lite i åren. Underbar läsning.

 64. 64
  I Like Neil Young säger
 65. 65
  Mormor säger

  Skulle också vilja rekommendera en bok, som jag hittade på Arlanda för några veckor sen….
  En tyvärr hårresande läsning….men otroligt fängslande och mycket välskriven….
  Det rör sej om boken, som journalisten Bosse Lindquist skrivit om den hänsynslöse s.k.
  ”Stjärnkirurgen” Paolo Macchiarini och Karolinska Institutet/Sjukhusets bedrägerier och försök att tysta ner denna oerhörda skandal…..
  Mycket väldokumenterad….
  Läs den.
  Man undrar hur dessa välrenommerade och högt uppsatta personer, som B.L. skriver om, kan sova på nätterna.
  Inget är tydligen för skamligt att utsätta de svaga och de sjuka för, om det gäller att försvara sin egen karriär och prestige.

 66. 66
  piltson säger

  Der är denna bok som avses:
  https://www.bokus.com/bok/9789100170806/macchiariniaffaren-sanningar-och-logner-pa-karolinska/
  Lägg då också märke till de böcker som aviseras i höger marginal!

 67. 67

  Intressant länk om hans metod!
  http://www.svaradoktorn.se/441550183

 68. 68
  Mikael Eriksson säger

  En fråga till Sven Erik Nordin…

  Jag har läst din bok.

  Finns det någon nylig gjord forskning på att cancerceller lever på socker? Den forskning från 1902 (om jag minns rätt) som du hänvisar till i din bok känns inte riktigt relevant.

 69. 69
  Annika Dahlqvist säger

  68 Mikael Eriksson
  Man brukar hänvisa till att om man sprutar in isotopmärkt socker i en ven så blir det en distinkt bild av tumören i monitorn. Det torde betyda att tumören suger till sig socker för att den använder det.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa