Statiner korrelerade till ökad frekvens av ALS

Springer Link. Intressant koppling mellan statinmedicinering och incidens av ALS, och ALS-liknande syndrom.

 

Comments

 1. 1
  Lars Bern säger

  I min bok Den Metabola Pandemin skiver jag:
  År 2007 rapporterade WHO:s Uppsala uppföljningscenter (UMC) resultatet av ett flertal säkerhetsrapporter (ICSRs) som gällde statin-användning där det förekom muskelskador inklusive allvarlig rabdomyolys som leder till njurskador och neuropati (det senare drabbade mig när jag stod på statiner på 90-talet). Där ingick även en ny ytterst alarmerande signal om möjlig biverkan i form av disproportionerlig förekomst av motoriska ALS-liknande neuronskador.
  ALS är en dödlig neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Den är den allvarligaste sjukdomen i gruppen motorneuron sjukdomar. Sjukdomen orsakar tilltagande kraftnedsättning följt av borttynande muskler och slutligen generell förlamning. Den direkta dödsorsaken är ofta väldigt plågsam förlorad andningsförmåga och att hjärtat inte längre orkar pumpa. Hjärtat är ju vår viktigaste muskel och statiner ger muskelförtvining.
  Orsaken till ALS är okänd i över 90 procent av fallen, övriga beror på ärvda anlag. De underliggande mekanismerna inbegriper skador på både de övre och undre motoriska neuronerna. Sjukdomen saknar idag bot, det finns bara en föga effektiv bromsmedicin som på sin höjd skjuter upp döden med några månader. Sjukdomen kan slå till i alla åldrar men uppträder oftast i 60-års-åldern. Sjukdomen drabbar två till tre personer per 100 000 per år i västvärlden.
  Det finns således en misstanke att statiner kan öka förekomsten av ALS. Visserligen finns det studier redovisade att biverkningarna främst drabbar muskulatur genom olika grad av nedbrytning, men att nervsystemet inte angrips. WHO-rapporten från 2007 indikerar att den slutsatsen kan vara fel. I februari 2018 publicerades en studie i tidskriften Drug Safety som tyder på att statinbruk kan leda till nervskador och ALS.[48]
  En hypotes är att orsaken till skadorna på nervcellerna är att statiner inhiberar kolesterolsyntesen och att nervernas synapser primärt är uppbyggda av just kolesterol. Kolesterol är nödvändigt för att underhålla ett hälsosamt myelinhölje som omger och skyddar neuronerna. Glialcellerna i hjärnan bevarar myelinhöljet genom att syntetisera sitt eget kolesterol och föra ut det till neuronerna. Med kunskap om hur viktigt kolesterol är för friska neuroner ligger det nära tillhands att misstänka att statiner som sänker kolesterolhalten kan leda till någon sorts skador på neuronerna i hjärnan. Denna misstanke stärks även av studier som visar att äldre med högt kolesterol är friskast och lever längst.
  Resultaten från den nämnda studien är minst sagt alarmerande. Den relativa ALS-förekomsten låg i undersökningen på från 9 till 107 gångers ökad förekomst. De två vanligast förskrivna statinerna är simvastatin och atorvastatin som medför en ökad risk med 23 respektive 17 ggr. Jag kan förutse invändningen från industrin att samband inte innebär kausalitet. Statistiker menar dock att en ökad förekomst över 6 gånger är bevis för kausalitet. Effekterna som uppmätts är helt enkelt alldeles för stora för att man ska kunna bortse från dem.
  Vi kan alltså förvänta oss en ökande förekomst av ALS efterhand som statinbruket blivit allt vanligare, nästan en miljon svenskar står på dessa preparat och i USA och UK rör det sig om långt över 50 miljoner.
  Problemet är att antalet ALS-fall inte är tillräckligt stort för att hamna på sjukvårdens radar direkt. En läkare kanske kommer att stöta på ett nytt statinorsakat ALS-fall mindre än vart tionde år. När en sådan patient dyker upp med misstänkta symptom är även risken stor att det uppfattas som ålderskrämpor och därför förblir odiagnosticerat i många år, flertalet statinanvändare är nämligen äldre och biverkningarna påminner starkt om just typiska ålderskrämpor. Det är inte ens säkert att man ställer rätt diagnos när någon äldre patient dör av ALS. Dödsfallet kan mycket väl registreras som en lunginflammation eller hjärtsvikt.
  Statinanvändningen har bara några decennier på nacken och ALS-sjukdomen kommer smygande under många år, så risken finns att man kraftigt underskattar denna biverkan från statinerna. Det finns vissa alarmerande siffror redan. I Finland har antalet ALS-fall redan tredubblats sedan introduktionen av statiner och i Norge dubblerades antalet diagnoser under 90-talet. Också Australien rapporterar en ökning under 2000-talet. Även i USA stiger antalet ALS-fall, men detta avfärdas av myndigheterna som beroende på bättre diagnosmetoder och rapportering.
  Den amerikanska astronauten och läkaren Duane Graveline drabbades av ALS som han själv tillskrev de statiner han stått på. Han publicerade hela sin sjukdomshistoria med ALS innan han dog i september 2016.
  Vi har alltså starka signaler om att ALS-förekomsten ökar markant sedan man börjat massförskriva statiner. Om sjukvården följde den gamla etiska principen ”Primum non nocere”, skulle statinförskrivningen kraftigt reduceras tills vi vet bättre. Men med statiner som är industrins lönsammaste preparat är det väl för mycket att hoppas på. Som patienter får vi helt enkelt lära oss själva och strunta i att ta dessa livsfarliga kemiska preparat som en stor del av läkarkåren dagligen ordinerar – till sannolikt ingen nytta men till stor skada.
  Jag tror att det omfattande bruket av preparat som sänker kroppens viktiga kolesterol kommer att utvecklas till kanske vår tids största medicinska skandal – och det säger inte lite!

 2. 2
  Karin säger

  Tack Lars Bern för din bok.
  Hade en ny bekant vars fru dött i ALS och som själv fick den diagnosen för ca 1 år sedan. Han dog i lunginflammation i början på jan.
  Det lilla jag kände till om honom gav i alla fall mig en tanke på att både han och hans fru gärna la sitt liv i sin läkares händer.
  Mannen var drygt åttio år så jag kan tänka mig att han hunnit äta eländet rätt länge.
  Han hade arbetat inom läkemedelsbranschen.

 3. 3
  Bokmal säger

  Peoples Pharmacy och ’Spacedoc

  Genom åren har jag gjort många besök på den amerikanska hemsidan http://www.peoplespharmacy.com som står till allmänhetens tjänst. Sidan är en mix av medicinska artiklar och husmorstips.
  De har också samlat på sig mängder av patientberättelser när det gäller statiner. Klistrar in några länkar.

  https://www.peoplespharmacy.com/2009/07/31/statins-and-als/
  (från 2009. 637 kommentarer)

  https://www.peoplespharmacy.com/2014/02/06/statins-irreversible-muscle-damage-als-like-syndrome-and-myositis/
  (från 2014, 266 kommentarer)

  Peoples Pharmacy publicerade också Dr. Duane Gravelines statin-berättelse när ingen annan ville.
  Senare startade han en egen hemsida http://www.spacedoc.com och skrev flera böcker. Den första som jag läste var Lipitor – thief of memory (Lipitor = atorvastatin).

  Dr. Graveline avled 2017 men hemsidan finns kvar. Där kan man bl.a. finna den här berättelsen.
  https://spacedoc.com/articles/my-statin-story

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa