Blodtrycksmedicin kopplad till hudcancer

Medscape.com.

Blodtrycksmedicinen Hydroklortiazid har en stark koppling till hudcancer, framför allt skivepitelcancer.
Så det är inte bara solen som orsakar hudcancer – läkemedel kan också bidra, samt förstås socker, raffinerade kolhydrater och vegetabiliska omega-6-oljor.

Land.se: Fördubblad hjärtrisk av att undvika solen.

 

Comments

 1. 1
  kicki säger

  Väldigt vanligt preparat – Hydroklortiazid = Candesartan, Orifarm, Enalapril, Losartan m fl. Tycks ge hud- och även cancer på läppar.
  – Det var ett obehagligt besked – speciellt som det är många som medicinerar med dessa mediciner.

 2. 2
  Arvid säger

  Det är svårt det här med namnet på den aktiva substansen i stället för namnet på läkemedlet.
  Jag fick slå upp i Fass:
  https://www.fass.se/LIF/result?query=Hydroklortiazid&userType=2

 3. 3
  kicki säger

  En otäck medicin – leder också till njurskador. Se inlägget om ”Njurhälsa dålig vid hög ålder”.

 4. 4
  kicki säger

  #2 Arvid – Jag gav en del namn i mitt inlägg ovanför ditt. Titta där. – Ett mycket vanligt preparat för blodtryckssänkning,

 5. 5

  Jag opererade bort ett basaliom häromåret och blev förvånad att läkarna så kategoriskt skyllde på solen. Verkade enfaldigt på något sätt. Stämde i alla fall inte på mig som alltid undvikit solen.

  Nu är jag inte medicinskt utbildad så jag har svårt att läsa artikeln och förstå allt. Gällde det bara de svåra typerna av cancer eller även sånt som basaliom?

 6. 6
  kicki säger

  Ja basalcells cancer också.

 7. 7
  Kenneth Thorberg säger

  Frågan är ju om solen – öht – orsakar hudcancer ?

 8. 8
  Hans Nilsson säger

  Bekymmersamt! Vad ska man ta sig till om man, som jag, inte vågar sluta med Candesartan? Jag är normalviktig, äter LCHF och lever ett i övrigt hälsosamt liv, om än inte innehållande fasta och 100 procent ketogen kost. Trots detta är blodtrycket ofta högt… möjligen till följd av att all typ av hälsomätning i sig (i mitt fall) är oroande och stresshöjande.

 9. 9
  Kerstin Krantz Dürhagen säger

  Jag håller med dig Hans Nilsson. Vad tar man sig till när man inte vågar sluta. Det är sannerligen bekymmersamt.

 10. 10
  jala säger

  @ 7
  Det är nog snarare solskyddsmedlen som orsakar cancer.

 11. 11
  Bokmal säger

  Litet allmän information …………..

  När en ny medicin släpps till försäljning får tillverkaren ett mångårigt patent (ensamrätt) som även kan förlängas under vissa omständigheter.

  Medicinen får ett produktnamn t.ex. Seloken. När patentet löpt ut får fler tillverka och medicinen får ett annat namn, namnet på den aktiva substansen följt av tillverkarens namn t.ex. metoprolol Bluefish. Apoteken är då tvungna att byta ut till kopian, om inte annat förskrivits, eftersom den är betydligt billigare.

  Ibland kan man med hjälp av substansnamnens ändelser härleda vilken typ av medicin det rör sig om.
  Följande gäller vissa blodtrycksmediciner.
  -prolol = betablockerare (t.ex. metoprolol och bisoprolol)
  -sartan = angiotensinreceptorblockerare, även kallade angiotensin-2-antagonister (t.ex. losartan, kandesartan)
  -pril = ACE-hämmare (t.ex. enalapril, lisinopril, ramipril)

  Mediciner som tillhör samma grupp har ofta likartade biverkningar.

  Går man in på nedanstående länk kommer man att upptäcka att det finns en mängd olika tillverkare av hydroklortiazid och inte nog med det – det finns en mängd olika kombinationer av hydroklortiazid tillsammans med någon annan typ av blodtrycksmedicin.

  https://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POBUU91ZCVERT1

 12. 12
  Georg W säger

  Nej! Kött och sol ger inte cancer!!! Sjukvård ger sjukdom och död!!!

  Det är den verklighetsbild vi måste anamma för att inse och erkänna vad som faktiskt är verklighet.

  När vi blir sjuka kan vi inte gå till sjukvården för att få hjälp. Vi måste själva lära oss vad som är fel och vilka livsmedel det är som förstör vår livskvalité. Och anpassa oss därefter.

  God hälsa utesluter ett modernt liv i urbana områden! DET är sjukdomsframkallande.

 13. 13
  kicki säger

  #12
  ”När vi blir sjuka kan vi inte gå till sjukvården för att få hjälp. Vi måste själva lära oss vad som är fel och vilka livsmedel det är som förstör vår livskvalité. Och anpassa oss därefter.”

  Håller helt med. – Ju snabbare människor förstår detta desto större chans har de att återfå hälsa genom att ändra sina kost- o levnadsvanor – man måste själv sitta vid rodret.

 14. 14
  Annika Dahlqvist säger

  5 Moventia
  Det var främst skivepitelcancer som var kopplad till hydroklortiazid. Både basaliom, aktinisk keratos och skivepitelcancer är kopplade till solbestrålning. Inte lika stark koppling för malignt melanom.

 15. 15
  Annika Dahlqvist säger

  8 Hans Nilsson
  Om blodtrycket är högt bara ibland kan man be om en 24-timmars blodtrycksmätning. Då får man se hur det ligger över dygnet. Om det ligger mest bra så kan du troligen sluta med medicinen.

 16. 16
  Annika Dahlqvist säger

  7 Kenneth Thorberg
  Tex hudcancrar som äldre herrar får i pannan och uppe på flinten, är troligen solorsakade.
  Om personen inte har varit mycket i solen, och cancern kommer på icke solbestrålat område så är den troligen inte solorsakad.

 17. 17
  olle holmqvist säger

  Massajerna i Kenya o Tanzania
  är välstuderade för sina levnadsvanor, nomader med enorm konsumtion av kött och mjölk
  – och lite av västerländska välfärdssjukdomar. Skyddar deras mörka hudfärg
  mot hudcancer ?
  https://sciencenordic.com/maasai-keep-healthy-despite-high-fat-diet

 18. 18
  Tomas Johansspn säger

  Man pratar i studien om 50 000 och 200 000 mg av den aktiva substansen. Tabletterna ligger ofta på 12,5 mg. Är det då ett årligt intag man menar? Det ger et intag på ca 4 000 mg. Kan det inte vara. Ska det då vara ett livslångt intag?
  Kan någon förklara vad som menas.

 19. 19
  Hans Nilsson säger

  # 15. Jag har genomfört 24-timmarsmätning vid två tillfällen under våren. Medicinerade vid båda tillfällena. Första gången var blodtrycket utmärkt i stort sett hela dygnet, och läkaren menade att de blodtryckssänkande läkemedlen var ”rätt inställda”. Vid andra tillfället var dygnsvariationen större. Det var högt (över 160) vid fler tillfällen. Enligt min egen tolkning beroende på mer stress och framförallt sämre sömn.

  Självklart vill jag ”ta kontroll” över min hälsa och undvika all medicinering. Problemet för en lekman, hur mycket jag än försöker sätta mig in i ämnet och orsak och verkan, är att förstå vad som är ”normal dygnsvariation”, och acceptabel blodtryckshöjning under vissa (möjligen stressrelaterade) omständigheter. Och att våga upphöra med att inta föreskrivna läkemedel.

 20. 20
  kicki säger

  Jag tycker att det är nästan omöjligt att hitta bra information om hur vårt blodtryck varierar dels under dygnet normalt – dels vilket blodtryck som är rimligt vid högre ålder.
  Nu ska ju alla människor dras över en kam oavsett ålder och ha ett bltr på ca 120/80 – för det har läkemedelstillverkarna bestämt. – Många gånger bidrar ett så lågt bltr hos äldre till yrsel och demensliknande sympton pg sämre hjärngenomblödning. Jag tvivlar på att det kan vara rätt.
  Finns det överhuvudtaget nägon nytta påvisad vid konstant intag av blodtryckssänkande i preventivt syfte?
  Min doktor vill hela tiden att jag ska medicinera eftersom mitt bltr pendlar mellan 145-155/80 men jag vägrar – med tanke på de giftiga medicinerna och deras biverkningar. Jag följer mitt blodtryck med egenmätning så jag har koll på det. -Jag kan tillägga att jag är 65+ och är för övrigt frisk utan några riskfaktorer – normalviktig. bra blodvärden, kolesterol mm u a bra blodsocker osv.

 21. 21
  Gunnar Isaksson säger

  Jag är så glad och nöjd med att jag slutade med Enalapril för 4½ år sedan. Som jag har förstått det så vill läkarna hålla ned blodtrycket på oss äldre så blodkärl inte sprängs i hjärnan och orsakar en dödlig blödning.

  Det problemet finns endast om vi har stela och förkalkade blodkärl. Jag har ätit vitamin K2 över 4 år för att slippa dessa förkalkningar.

  Då jag anstränger mig hårt så vidgar sig blodkärlen i händerna och underarmarna och de blir rosiga. Jag svettas inte som förr. Lite besvärligt är att om jag sätter mig ned och vilar så känner jag ett blodtrycksfall. Blodkärlen är öppna och jag har inte tillräckligt med blod. Så småningom går rodnaden på huden ned och blodtrycket kommer tillbaka.

 22. 22
  Bokmal säger

  För några år sedan (2012) läste jag den här artikeln på Peoples Pharmacys hemsida.
  https://www.peoplespharmacy.com/2012/08/15/hypertension-heresy-are-we-overtreating-high-blood-pressure/
  (finns en hel del kommentarer)

  Googlade vidare till Cochrane.

  https://www.cochrane.org/CD006742/HTN_benefits-of-antihypertensive-drugs-for-mild-hypertension-are-unclear

  Forskarna kom i denna studie fram till det här.
  (Min högst ovetenskapliga översättning/tolkning av slutsatsen. Kanske kan den vara till hjälp för någon).
  Blodtryckssänkande mediciner som används för behandling av vuxna (primärprevention) med måttligt förhöjt blodtryck (systoliskt 140-159 och/eller diastoliskt 90-99) har inte visat sig reducera dödlighet eller sjuklighet i randomiserade, kontrollerade studier. Nio procent av patienterna avslutade behandlingen på grund av biverkningar. Ytterligare RCT (=randomiserade kontrollerade studier) behövs för att se om nyttan överstiger riskerna hos den här vanliga populationen.

  Här finns en förklaring till vad Cochrane är.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration

  Klistrar in ytterligare några länkar från 2012 och senare.

  https://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2012/08/blood_pressure_drugs_for_mild_hypertension_not_proven_to_prevent_heart_attacks_strokes_or_early_death.html

  https://www.cochrane.org/CD011575/HTN_blood-pressure-targets-hypertension-older-adults

  https://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001841.pub3/full

  .

 23. 23
  Annika Dahlqvist säger

  22 Bokmal
  Det tyder ju på att man inte behöver ta blodtrycksmedicin om man inte ligger över 160 i övertryck. Gäller för de som är i övrigt friska.
  Vilken gräns gäller för de som är sjuka?

 24. 24
  kicki säger

  22 Bokmal
  Tack för alla bra länkar! – Jag fortsätter som tidigare, ingen blodtrycksmedicin.
  För övrigt så har jag alltid fått besvärliga biverkningar, bl a stark huvudvärk när jag provat medicin.

 25. 25
  Bokmal säger

  Annika Dahlqvist undrar – ”Vilken gräns gäller för de som är sjuka?”

  Jag är nog inte rätt person att svara på det, men jag hiittade en artikel på Cochrane (2017) som handlade om att man hade gjort jämförelser mellan patienter (hjärt- och kärlsjuka) som hade fått standardbehandling och de som hade fått behandling till ännu lägre värden. Se länk längst ned. Här kopierar jag in delar av texten.

  ”Background
  Many people with heart or vascular problems also have high blood pressure. Some clinical guidelines recommend a lower blood pressure goal (135/85 mmHg or lower) in people with previous heart or vascular problems compared with those without (≤140 to 160 mmHg systolic and ≤ 90 to 100 mmHg diastolic are standard blood pressure goals). It is unclear if the lower goals lead to overall health benefits.”

  ”Authors’ conclusions:
  No evidence of a difference in total mortality and serious adverse events was found between treating to a lower or to a standard blood pressure target in people with hypertension and cardiovascular disease. This suggests no net health benefit from a lower systolic blood pressure target despite the small absolute reduction in total cardiovascular serious adverse events. There was very limited evidence on adverse events, which lead to high uncertainty. At present there is insufficient evidence to justify lower blood pressure targets (≤ 135/85 mmHg) in people with hypertension and established cardiovascular disease. More trials are needed to answer this question.”

  https://www.cochrane.org/CD010315/HTN_blood-pressure-targets-people-cardiovascular-disease

  P,S.
  Sedan får man väl hoppas att Cochranes underlag är någorlunda bra. Den som vill lära sig mer om historiken bakom ”The Cochrane Collaboration” kan läsa Alan Cassels bok med samma titel.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa