Njurhälsan dålig i högre ålder

Meddelande från Lunds universitet. Det är en avhandling av Karin Werner.
Njurhälsan är så låg bland friska 80-åringar att den hos hälften kan klassas som njursjukdom.
Karin tycker att man ska mota detta med mediciner.
Vi kan efterfråga en studie som jämför effekten av lågkolhydratkost med lågfettkost, på njurfunktionen.

Sten Björsell länkar till en närliggande studie: Could a High Fat, Low Carb Diet Replace Dialysis?  Sten skickade länken även till Lund.

 

Comments

 1. 1

  Det är nog i många fall all blodförtunnande medicin som ställer till det.

 2. 2
  sten bjorsell säger

  Inget om sidoeffekter på just njurar av mediciner i Lundrapporten. Iställer fler mediciner!
  Sidoeffekter av livstidsmedicinering mot högt blodtryck, statiner, och syrahämmare, t.ex. är i bästa fall kartlagda över några år och aldrig i kombination som de oftast ges, vad jag vet.
  Speciellt njurtester, då dessa idag måste sortera bort de för dem oftast helt nya substanserna.
  Här kunde läkemedelsverket göra stora insatser genom att kräva opartiska studier av bi- och samverkan av varje ny medicin med existerande.

  Innan jag blev sjuk antog jag att alla standardmediciner provats i mycket lång tid även i kombination. Snart insåg jag att man skjutit från höften i många år.
  Själv blev jag frisk genom LCHF utan mediciner, tack vare bl.a. Annika.

 3. 3
  Lennart säger

  #1 Blodförtunnande medicin, hur påverkar det våra njurar?
  Är det lika skadligt som högt blodsocker och insulin som skadar små blodkärl.

 4. 4
  Lennart säger

  Kan någon förklara sambandet mellan låg njurhälsa och högt blodtryck

 5. 5
  sten bjorsell säger

  Annika, Här ligger nära studien du frågade efter.
  Presenterad alldeles nyligen visar hur njursjukdom botats på möss efter bara 8 veckor.
  https://www.livescience.com/35630-ketogenic-diet-reverses-mice-kidney-disease.html
  En riktig högfettdiet, 87% fett, alltså ketogenisk.

  Skickade en länk även till Lund!

 6. 6

  Till Lennart!
  På Eliquis som är det senaste stjärnskottet som blodförtunnande medicin står det tydligt i bipacksedeln att vid allvarlig njursjukdom finns det varningar om försiktighet . Det står dock inte varför. Man ska inte ta Eliquis om man har bland annat ”förändrad” leverfunktion och mycket högt blodtryck, som inte kontrolleras av medicin. Det ska inte tas av personer över 75 år. Jag är 78 år och läkare viftar bara undan det som står med ”det beror på studiens upplägg”

  Själv har jag lurats på Eliquis av grunda orsaker. Har själv trappat ner till minimal dos men all skrämselpropaganda läkare har gett mig har gjort att jag inte vågar gå över till naturligt blodförtunnande kosttillskott. Detta då jag är lite överviktig och minns släktingar som var lite runda och fick stroke. Men medicinen är också svindyr. Kostar 2000 kronor innan bidraget är intjänat. Sist jag tog ut eländet låg det också mindre antal tabletter i brickorna så de har gått upp i pris i smyg.

  Men för att övergå till Lundastudien så undrar jag om det inte bara är ett nytt försäljningstrick som läkemedelsindustrin försöker lura på vården.

 7. 7
  kicki säger

  Jag för min del skulle aldrig välja Eliquis utan istället det väl beprövade Waran. Visserligen behöver man följa doseringen noga med provtagning, men det finns en antidot som snabbt kan ges vid hotande blödningstillstånd. K-vitamin är dessutom billigt och finns vid varje vårdinrättning.förmodligen o vilket land man än befinner sog, Man kan snabbt få hjälp i nödsituationer.
  Eliquis har INGEN antidot – behandling av blödningstillstånd blir mycket komplicerat och förmodligen blir risken stor att man avlider akut.
  Saxat nedan från Fass om Elequis:
  ”Det finns ingen antidot mot Eliquis. Överdosering av apixaban kan leda till ökad risk för blödning. Om blödningskomplikationer tillstöter måste behandlingen avbrytas och blödningskällan lokaliseras. Inledning av lämplig behandling, som kirurgisk hemostas eller transfusion av färskfrusen plasma, bör övervägas.

  I kontrollerade kliniska prövningar orsakade oralt administrerat apixaban som gavs till friska försökspersoner i doser upp till 50 mg dagligen under 3 till 7 dagar (25 mg två gånger dagligen i 7 dagar eller 50 mg dagligen i 3 dagar) inga kliniskt relevanta biverkningar.

  Hos friska frivilliga, som administrerades aktivt kol 2 och 6 timmar efter intag av en 20 mg-dos apixaban, reducerades medel-AUC med 50 % respektive 27 %, utan påverkan på Cmax. Medelvärdet på apixabans halveringstid reducerades från 13,4 timmar till 5,3 timmar respektive 4,9 timmar, då aktivt kol administrerades 2 och 6 timmar efter apixaban. Därmed kan administrering av aktivt kol vara användbart vid hantering av överdosering eller intag av misstag.

  Om livshotande blödning inte kan kontrolleras genom ovanstående åtgärder kan administrering av protrombinkomplexkoncentrat (PCC) eller rekombinant faktor VIIa övervägas. Reversering av Eliquis farmakodynamiska effekter, visat vid analyser av ändringar i trombinbildning, var tydligt vid slutet av infusionen och baslinjevärden uppnåddes inom 4 timmar efter starten av en 30-minuters infusion med en 4-faktor PCC hos friska individer. Det finns emellertid ingen klinisk erfarenhet från användning av 4 faktor PCC-produkter för reversering av blödning hos individer som har fått Eliquis. För närvarande finns inga erfarenheter av användning av rekombinant faktor VIIa till individer som får apixaban. Upprepade doser av rekombinant faktor VIIa kan …”

 8. 8
  XMargareta säger

  Preventivt, för att inte vid sjukvårdsbesök bli föreslagen blodförtunnande tar en del, som jag känner tex. kanel, eller/och vitlök, eller/och fiskolja, eller/och e-vitamin.

  Man vet ej dos förstås.

 9. 9

  xMargareta:
  Vad smart. Men ofta skrivs det ut utan blodprov har tagits.

 10. 10
  kicki säger

  #8 XMargareta
  Hur menar du att man kan vara preventiv inför läkarbesök? När läkare sätter in blodförtunnande så utgår man väl inte från blodprov? Det är väl andra riskfaktorer som påverkar om man uppmanas att ta blodförtunnande medicin? Att ta omega3 eller vitlök eller kanel är ju bra men menar du att sjukvården accepterar detta istället för medicin?

 11. 11
  XMargareta säger

  # 10

  Vid ett ifrågavarande fall kom blodprov före, för att se om koagulationstiden var för kort.
  Den var inte för kort, men man vet ju inte om det berodde på det preventiva intaget.

  Vederbörande och en närstående tar sedan dess det jag refererar till.
  Skulle jag hamna i samma situation skulle jag nog be om ett blodprov för att utröna.

 12. 12

  Ja, Kicki jag har insett att Eliquis ger risk för blödning, som inte går att stoppa då det inte finns någon stoppmedicin. Men problemet är att jag sitter fast med den här medicinen. Har trots allt vågat sänka utan problem. Men att sätta ut helt känns nervöst.

  Vad gäller xMargaretas inlägg så visar det att bland annat Omega 3, vitlök och kanel ger en blodförtunnande effekt. Skulle gärna gå över till det men har svårt att inse vilka doser som krävs. Vilka mängder tog din bekant?

 13. 13
  sten bjorsell säger

  Inser hur vådligt det här kan vara. Kanske inventering av tandbaketerier kan hjälpa?
  Döda tänder och rotfyllda ditto dsprider gifter och bakterier som kan orsaka just det som Waran etc tas som skydd för, tromber:

  A very recent study has shown that bacterial DNA “typical for endodontic infection” is present in over 75% of the thrombi (blood clots) aspirated from patients with acute myocardial infarction.
  Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23418311

  Från Bok:
  Levy MD JD. Death by Calcium: Proof of the toxic effects of dairy and calcium supplements (Kindle Locations 3261-3263). Medfox Publishing. Kindle Edition.

 14. 14
  kicki säger

  Blodprov tas först när man blivit insatt på blodförtunnande medicin för att utröna om man har rätt dosering. Dvs blodprovet talar bara om att du har rätt medicindos – rätt – eller för låg eller för hög dos. Utifrån provsvaret ordinerar läkaren vilken dos du ska ha om du står på en medicin.
  Man ska inte blanda ihop detta prov med om man tar olika naturpreparat Om man samtidigt tar naturmedel när man tar blodförtunnande måste man berätta för sin läkare – det är klokast så – eftersom naturmedel tunnar ut blodet på andra vis och det är inte inte säkert att den effekten i sig är optimal för behandlingen.
  Jag tänker att för att doktorn ska kunna ordinera rätt så måste läkaren ha alla fakta.
  Om man misstror läkemedel kanske det är bäst att sluta att ta dem???

  Man kan inte ”be om ett blodprov för att utröna” någonting (som sagt, det berättar bara att du har rätt dos av den aktuella medicinen)

 15. 15
  XMargareta säger

  Blodprovet togs på en patient, som hade höga Hb-värden och enligt personen i fråga var det pga detta höga värde, som läkaren i fråga bestämde om provet.
  Det fanns ingen stroke-eller annan hjärt-kärlhistoria i bakgrunden.
  Enligt uppgift från personen i fråga, så var avsikten hos den behandlande läkaren att skriva ut Waran ifall koaguleringstiden visat sig vara för kort.

  Personen i fråga tog enligt uppgift lite vitlök och fiskolja osv. på måfå och det är ju inte säkert att det var på det viset koaguleringshastigheten blev mätt som normal.
  Jag vet ej mängden och det kan säkert inte personen i fråga heller exakt redogöra för.

  Står man på blodförtunnande kan det vara livsfarligt att mixtra med diverse av det jag nämnt på egen hand och på egen hand försöka ta ner medicindosen.
  Tricket är väl tyvärr att aldrig hamna där.

 16. 16

  Instämmer verkligen med din sista mening XMargareta.

 17. 17
  kicki säger

  ”Står man på blodförtunnande kan det vara livsfarligt att mixtra med diverse av det jag nämnt på egen hand och på egen hand försöka ta ner medicindosen.
  Tricket är väl tyvärr att aldrig hamna där.”
  Tack för ditt förtydligande – Håller helt med om din konklusion!

 18. 18
  kicki säger

  #4 Lennart.
  ”Kan någon förklara sambandet mellan låg njurhälsa och högt blodtryck?”

  Här har du ett svar på din fråga:
  Hydroklortiazid som leder till hudcancer (se Annikas senaste post) leder också till allvarliga njurskador.

  Njurar och urinvägar
  Vanliga: Stegring av halten urinsyra i serum
  Sällsynta: Njursvikt, interstitiell nefrit – Man skriver att det är sällsynt – men test av medicinen är gjord på friska, unga personer under tämligen kort tid – ca 3 månader. Inte alls på äldre som tar medicinen många år – läkare förordar livslång behandling mot hypertoni.

  Skrämmande giftighet hos denna medicin!

 19. 19
  Lennart säger

  Just det.. urinsyra i blodet och högt blodtryck har samband.
  Hur många läkare kollar detta innan blodtrycksmedicinering?

 20. 20
  Hans Nilsson säger

  Dagligt intag av kemikalier är knappast hälsosamt. Högt blodtryck är inte bra. Hydroklortiazid = Candesartan är inte bra, kan ge hudcancer och njurskador.

  LCHF, diverse kosttillskott, god sömn, lagom motion etc är bra, återställer och/eller bevarar hälsa. Ända sedan jag för ca fem år sedan insåg detta har jag tyckt att LCHF, och den syn på kost och hälsa som följer, varit mycket hoppfull. Möjligheten att i stor utsträckning själv kunna påverka sin hälsa, och i viss mån livslängd, gör livet lättare att leva.

  De nya uppgifterna om blodtryckssänkande läkemedel, som Hydroklorazid – mitt fall dagligt intag av Candersartan 16 mg (tillsammans med Felodipin 2,5 mg) – är minst sagt skrämmande. Känns hopplöst. Det räcker uppenbarligen inte att leva ett hälsosamt liv. Blodtrycket är ändå (i mitt fall) högt vid traditionell mätning. Sjukvårdens lösning och bot är farliga kemikalier. Något alternativ finns inte?

 21. 21
  Annika Dahlqvist säger

  20 Hans Nilsson
  Hydroklortiazid ingår som komponent i många kombinationspreparat, men jag kan inte se att Candesartan innehåller hydroklortiazid?

 22. 22
  Hans Nilsson säger

  Tack, Annika! Härligt om det är så. Men då är det väl något annat hälsovådligt innehåll i de preparat som, på konstgjord väg, sänker blodtrycket… och som några av oss inte vågar, eller av strikt medicinska skäl inte kan eller bör, avstå?

 23. 23
  Annika Dahlqvist säger

  22 Hans Nilsson
  Ja var och en måste själv läsa på och bedöma vilket ev preparat den ska använda.
  Jag har fått intrycket att Candesartan är ett av de snällare preparaten. Andra åsikter?

 24. 24
  XMargareta säger

  Såg en rubrik hos Natural News om alternativ till blodtrycksmedicin och eftersom man här i tråden tagit upp preparat för blodtryckssänkning, så ger jag länken.

  Jag vet ingenting själv om detta. Jag förmedlar endast.
  Föreställer mig, att om man vill pröva metoden att ersätta medicinering, det bör ske i samarbete med sjukvården.

  https://www.naturalhealth365.com/?s=lower+blood+pressure

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa