Läkaren som shaman

Krönika av Göran Sjöberg   Professor Göran Sjöberg

Läkaren som shaman

Gränserna mellan de personer som representerar religion och de personer vars huvudsakliga uppgift är att få sjuka människor att bli friska, dvs. läkare i ordets rätta bemärkelse, har alltid varit luddiga. I ”primitiva” samhällen har ofta, men knappast alltid, prästen och läkaren varit en och samma person. Vi talar då ofta om shamaner som i första hand tog sig an allvarligt sjuka och döende samhällsmedlemmar. Prästens huvuduppgift var främst att organisera de rent religiösa ceremonierna men ibland flöt deras roller ihop. I takt med att världsreligionerna etablerades för några tusen år sedan separerades dock läkaren och prästens roll alltmer. Shamanismens klassiska exstatiska procedurer hade då också i stort sett upphört.

I Platons skrifter, som skrevs för 2500 år sedan, är det uppenbart att separation mellan läkare och präster redan var helt genomförd och läkaren hade blivit en specialist. Det var för övrigt då som medicinens ”anfader” Hippokrates myntade uttrycket: ”Låt maten vara din medicin och medicinen din mat!”. Detta var en tidig naturvetenskaplig syn på orsaken till de flesta sjukdomarna och är helt i linje med vår egen syn inom LCHF på sjukdomar och medicin.

Som vanligt har denna krönika inspirerats av en seriös bok, som i detta fall handlar om just shamanism, och som jag tillsammans med min hustru nu studerat under tre månader med högläsning av några sidor per kväll och med tillhörande livliga diskussioner. Boken som är en ”klassiker” i detta sammanhang heter ”Shamanism, ARCHAIC TECHNIQUES OF ECSTASY” och är skriven av religionshistorikern Mircea Eliade. Jag måste dock varna för att den boken är en tuff utmaning för varje läsare.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism:_Archaic_Techniques_of_Ecstasy

Shamanerna hade i likhet med läkaren i vår egen tid en hög status i sina samhällen över hela världen och var tvungen att genomgå en intensiv utbildning i händerna på en erfaren shaman innan han accepterades av det lokala samhället i sin yrkesroll. Denna initiering i läkaryrket kunde vara ganska brutal. Dessutom var det ofta frågan om att de blivande shamanerna hade fått en ”kallelse” men det var inte alltid som de var villiga att acceptera denna med tanke på prövningarna som väntade.

Läs mer och

 

Synen på orsaken till allvarliga sjukdomar har varierat genom tiderna men ursprungligen verkar den allmänna meningen ha varit att den sjuka hade sig själv att skylla för att han hade misshagat någon gud eller ande och därför drabbats av sjukdomen som ett straff. Denna uppfattning om den sjukes egen ”skuld” lever faktiskt kvar in i våra dagar och drabbar speciellt patienter med diffusa symptom där läkaren inte kan fastställa en diagnos. Då är det alltid frågan om den sjukes egen ”skuld”. Läkaren är per definition en ofelbar ”Gud” (eller shaman) i sina egna men även i de flesta patienternas ögon. Annars skulle patienterna knappast ta de statiner läkaren så gärna skriver ut som den ”Gud i läkemedelsbolagens tjänst” han bevisligen uppträder som.

För den som är riktigt seriöst intresserad av hur synen på sjukdomar har varierat under århundradena vill jag varmt rekommendera boken ”Genesis and Development of a Scientific Fact” av Ludwik Fleck och som skrevs redan på 1930-talet, glömdes bort men lyftes fram igen av vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn på 1960-talet

https://www.amazon.com/Genesis-Development-Scientific-Ludwik-Fleck/dp/0226253252

Även Susan Sontags bok ”Illness as Metaphor” belyser frågan om själva skuldbeläggandet av den sjuke.

https://en.wikipedia.org/wiki/Illness_as_Metaphor

Den sjukes själ ansåg man tidigare hade blivit besatt eller hade rövats bort av någon ond ande och shamanen, som var specialist på att hantera just onda andar, såg därför som sin främsta uppgift att hämta tillbaka den sjukes/döendes själ och återföra den till den sjuka för att han skulle bli frisk igen. Om patienten hade dött var shamanens roll ofta att se till att den dödes själv blev väl omhändertagen i dödsriket. Omfattande ceremonier genomfördes av shamanen och kunde pågå i många dagar och där han eller hon genom själva extasen kunde få kontakt med gudarna och andarna.

Till skillnad mot vår egen tid var det därför ofta frågan om ett totalt engagemang från läkaren/shamanen men där också hela det lokala samhället var delaktigt. Här kan man verkligen tala om vård av sjuka och det närmaste jag kan tänka mig i vår egen tid är den framgångsrika vård av schizofrena patienter i norra Finland som beskrivits av Robert Whitaker i hans bok Pillerparadoxen.

https://www.adlibris.com/se/bok/pillerparadoxen-varfor-lider-fler-och-fler-av-psykiska-problem-nar-medicinerna-bara-blir-battre-och-battre-9789187207198

Även här var det frågan om ett totalengagemang för att få någon frisk.

Motpolen till ett totalengagemang från läkaren/shamanens sida är förstås den sjukvård som genomsyrar vårt samhälle idag med ”tio minuter” hos en okänd läkare på en vårdcentral.

Som jag ser det finns det två sidor i föreställning om ”sjukvård”. Den ena och viktigaste sidan är hur sjukdomen skall kunna undvikas över huvud taget, dvs. botas, och då måste man ta tag i själva orsakerna till sjukdomen vilket knappast görs idag. Behandlingen av diabetes kanske är det mest flagranta exemplet på denna ovetenskapliga attityd då man föreskriver mat och medicin som gör att patienten aldrig kan bli frisk.

Shamanen tänkte trots allt på orsakerna till sjukdomen när han fastställde att det var onda andar det var frågan om och sedan gav sig ut i jakt på dem. Detta var alltså rätt tänkt vetenskapligt sett men man var praktiskt infångad i ett religiöst dogmatiskt moras – den experimentella vetenskapen saknades helt enkelt.

Den andra sidan i frågeställning om ”sjukvård” är de mediciner som skrivs ut. Dagens läkare hävdar gärna den så kallade evidensbaserade vetenskapen bakom dessa mediciner men denna vetenskap är i grund och botten snarare ett missbruk av vetenskapen eftersom den helt ignorerar själva orsakerna till sjukdomarna. Läkarna förskriver sedan bara de mediciner som i bästa fall lindrar symptomen men mediciner som de facto också är orsaken till var tredje dödsfall bland patienterna inom sjukvården. Återigen ett religiöst dogmatiskt moras men här saknas den vetenskapliga idén om orsaken som drev shamanen i sitt sökande efter botemedel.

Comments

 1. 1
  Rolf Löfgren säger

  Göran, mycket kloka ord. Klart visat hur dagens medicinska vård bygger på ovetenskaplighet.

  Begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” har kidnappats av medicin-industrin. Eftersom så mycket av medicinen bygger på fusk med forskningen, visat av bl.a. Ralf Sundberg och Peter Gøtzsche, så återstår endast ”beprövad erfarenhet”.
  Denna kunskap besitter vi inom LCHF-rörelsen och den kunskapen måste styra upp vården, för att verkligen ge bot för människor. Frågan är hur påverka Socialstyrelsen, SKL, med flera aktörer att börja tillämpa korrekt vård.

 2. 2
  Göran Sjöberg säger

  Rolf,

  Ja – det är just denna grundläggande ovetenskapliga inställningen inom sjukvården dvs. att inte seriöst bry sig om orsakerna till våra stora folksjukdomar som är det mest skrämmande men troligen också ”omöjligt” att ändra på i vårt nuvarande system som på alla plan domineras av läkemedelsindustrin.

  När jag själv och Peter Gøtzsche talar om ”kriminaliteten” hos läkemedelsindustrin är det, i alla fall i mina ögon, i första hand inte att de fuskar med sina egna forskningsresultat, för vilka de också har dömts i domstolar, utan för att de på de mest sofistikerade sätt förhindrar att sjukdomarnas verkliga orsaker klargörs genom oberoende forskning i samhällets regi.

 3. 3
  olle holmqvist säger

  ”världsreligionerna etablerades för några tusen år sedan separerades dock läkaren och prästens roll alltmer. Shamanismens klassiska exstatiska procedurer hade då också i stort sett upphört.”
  skriver Göran.

  Shamanismens ”extatiska procedurer” är högst påtagliga in i modern tid, t ex

  ”“hade tältpålarna skakat våldsamt och tältduken lysts upp av kraftiga ljusstrålar samtidigt som vilda skrik blandats med ljudet från en skallra Jag kunde inte sova på grund av oljudet. Därför svepte jag en filt runt kroppen och begav mig ut i skogen, till platsen för deras nattorgie. Jag kröp samman intill medicinhyddan för att överblicka vad som pågick. Det hela upphörde omedelbart och medicinmannen ropade att det fanns en vit man närvarande. Hur det kunde vara möjligt förstår jag inte – det var kolmörkt och mannen var instängd i ett litet tält utan något synligt titthål.” Paul Kane, artist 1848 … Från jesuitrelationer och Samuel de Champlains 1600-talsbeskrivningar i det nordöstra skogslandet framträder en kontinuitet som sträcker sig till 1900-talets yuwipi-ceremonier hos prärieindianerna. https://www.indis.se/?p=85

  Om Eliade (boken kom 1951):
  ”Den av Mircea Eliade länge vägledande bestämningen av schamanism som en arkaisk ritualteknik förbunden med ett universellt kosmologiskt systemtänkande och trancetillstånd tillbakavisas numera från allt fler håll.

  ”Doniger (lärljunge) : ”while he advanced the knowledge of his time ”within a body of assumptions that we no longer accept”,
  https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism:_Archaic_Techniques_of_Ecstasy

  Eliades bok från 1951 tycks ha mest intresse som belysande för dåvarande kunskapsläge,
  mer uppdaterad är nog följande:
  https://www.amazon.com/Shamanic-Healing-Ritual-Drama-Traditions/dp/0824516648
  förf var adopterad Shoshone-indian.
  https://media.humanismkunskap.org/2015/01/Witsens_Shaman.jpg
  sibirisk schaman 1692
  https://www.face-music.ch/bi_bid/mnshaman/shaman_026.jpg
  nutida schaman mongoliet

 4. 4
  sten bjorsell säger

  ”Dagens läkare hävdar gärna den så kallade evidensbaserade vetenskapen bakom dessa mediciner men denna vetenskap är i grund och botten snarare ett missbruk av vetenskapen eftersom den helt ignorerar själva orsakerna till sjukdomarna.”
  Om det inte finns oberoende randomiserade studier finns ingen evidens, vilket är fallet med nästan alla kostråd, inklusive mättat fett, rött kött, saltminskning etc.. Men om jag blir frisk genom att äta mer mättat fett och mindre kolhydrater så motbevisas hypotesen att fettet är farligt och vi ska äta 50% kolhydrater. Frågan är vad vi bör ersätta kolhydrater och socker med. LCHF ger svaret, dock tror jag efter att ha tagit del av Valter Longos studier att vi även bör dra ned på proteiner, fast i perioder, eller ren fasta ett par dar då och då. Proteinminskningen i sig ger kroppen mycket intressanta signaler, som t.ex ”återvinn proteiner”.
  ”Återvinningen” innebär att mer eller mindre defekta proteinstrukturer bryts ned och en del av dessa används för att tillverka nya stamceller och annat till bränsle, under fastan. När proteinintaget efter fastan går upp så går stamcellerna till verket och ersätter cellerna som plockades ned under (protein-) fastan.
  Systemet har provats ordentligt på möss och delvis på människor, och större försök pågår. När det provats på autoimmunsjukdomar som MS, Crohn’s och R.A, som beror på defekt immunsystem, alltså vita blodkroppar, bryts en hel del av dessa ned under fastan och ersätts sedan med nya. Lyckligtvis går det inte att ta patent på dessa suveräna kroppsliga funktioner, men man lär väl komma upp med medicininducerade varianter så att man kan få något nytt att sälja. Beträffande cancer upptäckte samma Longo något som han kallar ”differentiell stress resistens”, som gjort cellgifter verkligt effektiva utan att skada resten av cellerna som nu, också initierad av fasta.

  Förhoppningsvis är Shamanernas och troende läkares tid förbi. Men eftersom det bygger på troende patienter kanske vi ganska snart får se när korthusen faller och ersätts av genuin oberoende läkekonst, bl.a genom att använda en bättre kost på ett förnuftigare sätt än idag.

 5. 5
  Göran Sjöberg säger

  Sten,

  Intressant kommentar tycker jag.

  Som människor är vi infångade, eller snarare inskolade, i en kultur utan att vara medvetna om detta.

  I vår egen västerländska kultur gäller tron på en ”rationell” grundsyn på gott och ont men en grundsyn som är helt främmande för samhällen av ”primitiv” typ där shamanism är en självklar del av den gemensamma kulturen/världsåskådningen. Med min egen naturvetenskapliga forskarutbildning är jag själv ett typexempel på ett sådant ”infångande” och jag hade därför väldigt svårt att ta till mig den mer holistiska världsåskådningen som jag nu helhjärtat omfattar och där alternativa medicinska behandlingar ingår. Jag inbillar mig att en naturvetare som Lars Bern måste ha upplevt samma svårigheter för att komma fram till samma världsåskådning som han nu förespråkar på sin blog.

  Just nu läser jag en mycket intressant ”klassiker”, skriven för hundra år sedan, som belyser just de grundläggande svårigheterna med att bryta med vår västerländska världsåskådning. Det är ”Västerlandets undergång” av Oswald Spengler men som också tillhör avdelningen ”svårlästa böcker” men den ger mig själv ett nytt perspektiv på inte minst mitt eget ”paradigmskifte”.

 6. 6
  Hans Nilsson säger

  Det är inte enkelt att förstå orsak och verkan, få överblick, upptäcka och dra kloka slutsatser utifrån adekvata sammanhang. I viss mening är vi, som Göran säger, ”infångade” i en kultur, i trånga tankebanor. Synfältet är smalt.

  I denna blogg förefaller vi överens om synsättet att läkemedels- och livsmedelsindustrin, vilka av allt döma främst drivs av ekonomiskt vinstintresse, på ett negativt sätt påverkar möjligheten att förstå, för vår hälsa relevanta, sammanhang, dvs orsak och verkan. Mot den bakgrunden undrar jag hur ni ser på ekonomisk vinst som drivkraft överhuvudtaget.

  Finns det andra, bättre, drivkrafter? Är det rimligt att prata om ”lagom” stor vinst, övervinst, mer eller mindre egoistiska motiv… ? Är vinster överhuvudtaget, också i välfärden, ett bra incitament? Finns det andra drivkrafter – som på ett bättre sätt gagnar flertalet, hälsa, utbildning, förståelse, utveckling…? Vilka?

 7. 7
  XMargareta säger

  Människan mår gott av att göra gott.

  Vad skall man ersätta? de verkliga sanna värden, som i sin bästa stunder religion, filosofi stått för?

  Vilka är de mänskliga värdena?
  Sanning? kärlek?

  Vad är sann integritet?

  Hur koppla hedersbegrepp till sanna värden?

  Vad representerar ett sant samvete?

  Att lyfta fram hjältar är ett medel.

  Det svåra är att koppla sant värde till belöning, men diskussionen behövs.

 8. 8
  olle holmqvist säger

  Har inte läst Spengler, bara om, men vad jag förstår föreslår han en allmän regel om stormakter: uppgång, storhet, fall – Romarriket typ.Gäller det också österländska imperier eller ska just de ta över för gott enl Spengler ? Eller har även Kina den inbyggda undergångsmekanismen ?
  ”En filosofi om – varje – civilisations nödvändiga förfall som följd av det faktum att varje kultur är en organism med ett levnadslopp som liknar biologiskt liv.”
  https://tidningenkulturen.se/arkiv/164-oevriga-artiklar/ess/agora/21612-oswald-spenglers-undergang
  (Varje biolog begriper att analogin mellan stat och organism är trams).

  I så fall har Spengler uppenbara tro på ”historiska lagar” visat sig fel : Förutom Kina visas det av Putins Ryssland..

  En av mina husgudar, Popper skriver i ”Open Society – I, note 42: ”Spengler´s Decline of the West is not in my opinion to be taken seriously. But it is a symptom; it is the theory of one who beleives in an upper class, which is facing defeat..the ”World” is to be blamed, with its general law of decline and defeat…and it demands a new order… a regeneration of the Prussian ruling class by the adoption of a ´socialism´or communism…Toynbee´s work is so superior to Spengler´s that I hesitate to mention them in the same context”.
  (> https://sv.wikipedia.org/wiki/Arnold_J._Toynbee)

  Ett motiv till att ändå läsa Spengler är att förstå ”tidsandan” – undergångsstämningen, hur kunde sådant hopkrafs impa på samtidens intellektuella ?

 9. 9
  olle holmqvist säger

  Oswald Spengler :
  – Det darwinistiska försöket att förklara uppkomsten av högre organ genom naturligt urval,
  är fånigt. Djur använder de kroppsformer som nu en gång finns där.
  (”Der Darwinistische Versuch, die Entstehung höherer Organe als Ergebnis der Zuchtwahl zu erklären, ist albern. Tiere gebrauchen die Körperformen, die einmal da sind.” (övers OH)

  https://www.aphorismen.de/suche?f_autor=4586_Oswald+Spengler

  Såna där ”pseudodjupsinniga” figurer lyser och sprakar som fyrverkeripjäser ibland och tillfälligt.
  Just nu fylls rollen av en som heter Harari

  LCHF – samspelet med kroppens organ, förklaras just av ”naturligt urval”. Det har aldrig hunnit
  pröva mega-spannmäl, som kom med sen-stenålder-bronsålder eller megamängder raffinerat socker med rörsocker och betsocker. Men det naturliga urvalet har prövat LCHF.

 10. 10
  Göran Sjöberg säger

  XMargareta #7

  Jag tycker att dina funderingar och frågor vad gäller min krönika slår huvudet på spiken.

  Det är just goda relationer mellan människor som kanske är det viktigaste för vår hälsa och vårt välbefinnande och detta är faktiskt själva andemeningen kring schamanismen och läkarens roll i krönikan.

  En av mina favoritbloggar, förutom Annikas och Lars Berns, är den skotske läkaren Malcolm Kendricks blog. Där diskuteras just nu livligt inverkan av sinnestillståndet på vår hälsa.

  https://drmalcolmkendrick.org

  Han fokuserar på orsakerna till hjärtsjukdom i sina många inlägg och står ganska nära vårt LCHF-tänkade. Han hävdar ändå att det är de goda sociala förhållandena och framför allt frånvaron av social stress som oerhört mycket viktigare för ett hälsosamt liv än den speciella kost man äter. Jag tror att han rätt i detta.

  Apropå din fundering kring betydelsen av hjältar, religioner och myter som genomsyrat och fortfarande genomsyrar vår värld läser jag just nu en annan intressant klassiker från 1949 kring detta tema, ”THE HERO WITH A THOUSAND FACES” av Joseph Campbell. Här handlar det mest om hur alla kulturer skapar sina socialt trygga identiteter med hjälp av de ”andliga” företeelser du nämner.

  Och apropå att må gott av att göra ”gott” inspirerade faktiskt din kommentar mig själv idag när jag ringde en vän och hörde att han hade halkat i sitt hem och slagit sig illa i ryggen på en soffkant. Även hans dotter som nu bor hemma hos honom är sjukskriven för ryggbesvär. När jag sedan var ute och handlade tänkte jag på deras trista situation och köpte en bukett tulpaner för att muntra upp dem.

  Oj vad glada de blev när jag lämnade blommorna i dörren! Deras stora glädje gör nu att jag själv mår väldigt gott. Det räcker nu med att bara tänka på hur glada de blev.

  Man kan då förstås fråga sig om det kanske var frågan om en ”egoistisk” handling men att se blombuketten på det sättet tror jag själv nog vore lite väl ”skruvat”.

 11. 11
  Göran Sjöberg säger

  Jag kanske måste påpeka att avgöra vad som är en god och ond handling har varit filosofins stora ”huvudvärk” genom tiderna. Redan för 2500 år sedan genomsyrades Platons verk av just sådana funderingar.

 12. 12

  .
  Människan är inte anpassad till att konsumera syntetiska vitaminer och tillskott.

  Alla nödvändiga näringsämnen ska komma via födan.
  .

 13. 13
  olle holmqvist säger

  Ernst !
  säger som välskolad biolog och evolutionstroende : du har precis rätt. Det naturliga är inte en sytnetisk eller upprenad kemikalie utan vitaminet-mineralämnet på sin naturliga plats i maten.
  Om goda handlingar:
  Det har inte blivit av men nu ska det bli av i nästa vecka.Jag ska donera till en gomspalts-operation till ett fattigt barn i världen. Vilket barn vet jag inte och visad tacksamhet kommer jag inte att uppleva. Gomspalt är socialt förödande och säger de som kan saken – hyggligt lätt att operera. Otillgängligt för barn till fattiga föräldrar.
  https://www.operationsmile.se/volontarer

 14. 14
  Göran Sjöberg säger

  Hans Nilsson #6

  Intressanta synpunkter kring de ekonomiska drivkrafterna inom sjukvården men här finns en risk att en diskussion hamnar vid sidan om ämnet för krönikan.

  Själv tycker jag dock att det som har att göra med vår hälsa och vår sjukvård i princip ska drivas utan vinstmotiv, dvs. skall vara en gemensam samhällelig uppgift. Jag tycker att Lars Bern på ett övertygande sätt har belyst hur den korruption som vi nu ser genomsyra sjukvårdsindustrin idag har uppkommit på grund av att privata ekomiska intressen, oligarker, har tillåtits att ta över denna industri.

  Inom parentes sagt fick förstås även shamanerna betalt för sina ”sjukvårdstjänster”.

 15. 15

  Är det inte dags att börja kalla stora delar av den moderna medicinen för vad den egentligen är – ett rent kvacksalveri!

  För vad skall man annars kalla statiner och andra gifter som i stort sett är verkningslösa men som ger mängder med biverkningar.

  900 tusen svenskar äter den här smörjan – ofta utskrivna av ”läkare” som inte ens har elementära kunskaper om biokemi. När man ber dessa ”läkare” förklara hur statiner fungerar och på vilka prover som de grundar sin förskrivning på har de inga svar – allt går på lösa boliner och den som inte ifrågasätter ”läkarens” kompetens riskerar att äta en ”medicin” som sannolikt riskerar att förkorta livet men framförallt – sänker livskvaliten.

  Att man dessutom använder relativ riskbedömning för att sälja in smörjan gör inte saken bättre – jag har inte träffat en enda ”läkare” som kunnat redogöra för hur RR används men trots det så använder de dessa beräkningar för att lura i folk ”medicin” som de absolut inte borde äta.

  Den kost och medicinering som tillhandahålls för diabetiker tar bokstavligen livet av folk. Om jag skulle börja blanda in lite kemikalier i min frus mat i syfte att ta livet av henne om något år skulle det klassas som mord men om en läkare ordinerar insulinfrisättande medicin som avsevärt förkortar patientens livstid är det helt ok och renderar inga som helst påföljder – jag själv kallar det för ett långsamt mord.

  Läs mera här: https://www.dietdoctor.com/se/dodas-diabetiker-typ-2-insulinfrisattande-medicin

  Tyvärr har länken till Dagens Medicin försvunnit i kostdoktorns inlägg – man kan ju undra varför?

 16. 16
  Hans Nilsson säger

  Göran Sjöberg #

  Jag uppfattar att du i denna krönika och i andra sammanhang försöker förstå och beskriva en dagsaktuell situation. Analysen bottnar i en orubbad tro på sann (så långt möjligt – ren, oförfalskad) vetenskap som ett sätt/en metod att förstå tillvaron och vad som behöver göras. Du är mån om att belysa många aspekter och ser världen och våra ansträngningar i ett vitt perspektiv; historiskt, geografiskt, kulturellt… Du inser också, trots ihärdiga och noggranna ansträngningar, att perspektivet är snävt. Det är svårt att tänka utanför, vad vi uppfattar som, existerande ramar – i den egna kretsen rådande, synsätt, kulturmönster och paradigm.

  Jag delar din uppfattning att det är viktigt att vända och vrida på problem, att vara öppen, söka källan – så långt det är möjligt utreda problemets verkliga orsak. Det gäller generellt, men också, förstås, mycket allvarliga problem som ohälsa och sjukdom.

  I vår krets står det klart att ohälsa till stor del kan kopplas till frekvent intag av viss kost, som gör oss svaga och inte sällan bidrar till att skapa sjukdom. Det vi sällan berör, på ett djupare sätt, är varför vi överhuvudtaget gått på bluffen, låtit oss invaggas i falska förhoppningar (t ex på vissa kemiska preparat och dess verkningar). Varför förlitar många av oss alltjämt på ”hjälpande” auktoriteter (bl a läkemedels- och livsmedelsindustrin) som, av resultatet (ohälsa) att döma, drivs av dunkla motiv. Det är mot den bakgrunden jag tycker att mina frågor ovan – utifrån din, som vanligt läsvärda, krönika – är följdriktiga.

  Av samma skäl tycker jag att Margareta (# 7) vidgar perspektivet och pekar på ett i sammanhanget centralt, och lösningsinriktat, problem: ”Det svåra är att koppla sant värde till belöning…”.

 17. 17
 18. 18
  Göran Sjöberg säger

  Thomas #15

  Jag håller helt med dig.

  Ibland har jag dock lyckats få läkare som jag träffat inom vården att förstå att detta med kosten är viktigt för vår hälsa, men de är infångade i ett korrupt system som fler och fler inser. Jag läste nyligen att i USA litar nu bara en tredjedel av patienterna på sjukvården.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/02/06/declined-trust-in-conventional-medical-profession.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=mc1&utm_campaign=20180218Z2&et_cid=DM187725&et_rid=218727058

  Och när jag läste följande fullständigt sanslösa berättelse från en insider i Macchiarini-affären på Karolinska ökar knappast förtroendet:

  https://www.sciencemag.org/news/2018/02/romance-gone-bad-valentine-s-day-program-examines-biomedical-researcher-s-ignoble-lies?utm_campaign=news_weekly_2018-02-16&et_rid=112451559&et_cid=1855583

  Kvacksalveriet och den bevisade kriminaliteten finns framför allt på de högre nivåerna.

 19. 19
  Göran Sjöberg säger

  Hans #16

  Du har ”tolkat” mig helt rätt!

  Det är just de breda perspektiven i Oswald Spenglers och även Joseph Campbells bok som jag finner intressant fast de ofta går på tvärs mot den traditionella västerländska världsåskådningen. Att jag finner detta intressant betyder knappast att jag överger min grundläggande tro på en naturvetenskaplig världsåskådning och den så kallade materialistiska filosofin – snarare tvärtom. Jag tror helt enkelt inte på att andeväsen existerar men förstår mycket väl religionens/shamanismens enorma betydelse för att få samhällen att just hålla samman. Det är bland annat därför jag uppskattar XMargaretas inlägg så mycket.

  Det bredare perspektivet gör bara att jag får det allt svårare för folk som är kategoriska i sina omdömen. Inom filosofin fanns sådan framför allt inom en skola som kallades för positivism men en filosofi som idag tack och lov i princip är övergiven. Istället har vi fått den moderna postmodernismen som tyvärr genomsyrar universiteten idag och som i mina ögon är ett betydligt större hot mot den ”normala” experimentella naturvetenskapen som jag själv tror på. I postmodernismen är det frågan ett avancerat och de facto obegripligt ”ontologiskt” flum (”att vara eller inte vara”) och med förgrundsgestalter som den beryktade Heidegger omhuldad redan i trettiotalets Tyskland.

  Genom att på den mest elementära nivån studera den molekylära cellbiologin inser man snabbt hur oerhört komplext allt liv är med ofta mer än 10 000 faktorer som samverkar i den enklaste cell. De sociala faktorerna som gör sig gällande inom de högre livsformerna gör knappat livet mindre svårt att förstå.

 20. 20

  Göran #18

  Jag blir allt mer nyfiken på vad som ingår i läkarutbildningen – kanske är det som under min tid som lärare/programledare på KAU – vi utbildade högskoleingenjörer inom maskinteknik som alltför ofta hade problem att förstå hur ett spett fungerade och de kunde absolut inte konstruera en så enkel anordning som en skottkärra,,,

  Misstänker att nivån inom vården är lika låg – de lägger säkert många timmar på att lära sig kroppens alla ben på latin men har sannolikt inte tid att lägga mer än några timmar på kost & näring.

  Min tandläkare gick faktiskt en termin på läkarlinjen men hoppade av eftersom både kurskamrater och lärare var hårt åtgångna av svårartad hybris,,,,

  Frågan är – är dagens ”läkare” riktiga doktorer eller simpla försäljare?

 21. 21
  Hans Nilsson säger

  Mitt svar på Thomas fråga, # 20: Dagens läkare är som regel inga ”simpla försäljare”, utan ”riktiga doktorer”… vilka, i likhet med många av oss, har ett begränsat perspektiv.

  Göran, # 16. För att komma till rätta med problemet – låsningen vid ett (mer eller mindre inskränkt) synsätt, kunna vidga perspektivet och räkna med fler (nya, välgrundade, kreativa, innovativa…) aspekter, tycker jag fortfarande det är relevant att fundera över uppsåt och drivkrafter. Vilken betydelse har ett incitament som vinst? Och aspekter som egoism, makt, girighet…? Hur är det möjligt att manipulera (?) ett helt folk att åsidosätta hälsosam livsföring, äta dålig mat, börja röka…?

 22. 22

  Hans #21

  Jag är civilingenjör inom tillämpad mekanik (teknisk fysik) och som sådan är jag van vid att man studerar sambandet mellan orsak och verkan och så försöker man hitta en hanterbar modell över det fenomen som utgör problemet – något sådant resonemang har jag aldrig stött på inom skolmedicinen utan där gör man sitt bästa för att dölja symptomen med diverse gifter som alla har det gemensamt att de skall vara patenterade!

  Så det är bara att gratulera dig om du lyckats med bedriften att hitta en riktig doktor,,,

 23. 23

  Jag tycker att Karl Arfors har sammanfattat skolmedicinen bra:

  https://karlarfors.se/kost/

 24. 24
  Hans Nilsson säger

  Thomas # 22. Jag har ägnat mig åt konst ett helt liv, är van att tänka fritt, byta paradigm, överskrida gränser, se sammanhang och helhet. Kanske är det därför jag trots allt har ganska lätt att anamma oetablerade synsätt, också av naturvetenskaplig karaktär (vilket ligger fjärran från min disciplin).

  Jag förstår inte varför läkare i allmänhet skulle vara mindre ”riktiga” utövare av sitt yrke jämfört med t ex civilingenjörer och konstnärer, eller i högre grad ”simpla försäljare”. Menar du att brist på omdöme, girighet och inskränkthet är mindre utbrett inom vissa yrken? På vilka grunder?

 25. 25

  Hans #24

  Till skillnad från konstnärer & läkare så vilar utbildningen till civilingenjör på en ganska strikt vetenskaplig grund.

  Man har ju låtit schimpanser måla tavlor och handlat på aktiebörsen med synnerligen goda resultat – jag är dock tveksam till att låta schimpanser konstruera motorer eller bromsar till våra bilar. Fast ibland så blir man ju lite misstänksam när det gäller fordonsindustrin men där sitter det många som går under benämningen ”knappschimpanser” vilka kännetecknas av ett humant utseende men vars hjärnor till stora delar påminner oss om vårt ursprung.

  Ingen skall ju inbilla mig att det är riktiga doktorer som har skrivit ut statiner till 900 tusen svenskar eller att runt 10% av befolkningen ska knapra lyckopiller – är det riktiga läkare som har skrivit ut alla dessa gifter?

  Eller varför inte låta skära sönder en överviktig 13-åring istället för att ändra på kosten – är det riktiga läkare?

  Om inte jag minns fel så var det nära att läkarutbildningen i Göteborg för några år sedan var nära att mista sin examinationsrätt – de hade dragit in på läkaryrkets karakteristiska kärnämnen och ersatt dessa med kurser i hur man skriver ut recept – är det riktiga läkare?

 26. 26
  Göran Sjöberg säger

  Hans #24

  Intressant synpunkter igen och speciellt kring konsten.

  Min fru är också konstnär och vi har ofta haft livliga diskussioner kring konstens roll i samhället och där hon alltid har haft en större vidsyn än jag själv och detta är nog den viktigaste anledningen till att jag har lyckats ”bryta mig loss” från den dogmatik som hör till ingenjörsyrket, där verksamheten är inriktad på att lösa konkreta men begränsade problem med en strikt vetenskaplig logik.

  Vad gäller Thomas syn på läkare så delar jag den även om han kanske uttrycker det hela lite väl drastiskt men det är hans stil som jag själv uppskattar.

 27. 27
  olle holmqvist säger

  Ordet konst är som andra ord lite lurigt och betydelsen betingas av sammanhanget (på fikonspråk: kontext). Liksom t ex ordet ”anekdot” – i medicinskt sammanhang något intressant, kanske värdefullt. I trivialspråk lite nedvärderande – ”bara” en anekdot, inget att ta allvarligt. ”Läkekonst” är fingerfärdighet brukad med insikt.

  Ett konstverk är alltid något nytt – av den mänskliga tanken uttänkt, föreställt som sedan blir verkligt – verkar på andra, påverkar. De flesta målande konstnärer skulle svara ja på frågan: Kan du göra en oskiljbar kopia av MonaLisa? med orden: Ja djävligt nära i alla fall. – Jag har prövat frågan några gånger.

  Naturvetenskapen däremot upptäcker något gammalt, något som funnits sedan länge men som ingen sett. Galileo med Jupiters månar.
  https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/01/jupiter_moons.jpg
  För 100 år sedan upptäckte fransk-kanadensaren Felix d’Herelle virus hos bakterier som han döpte till bakteriofager. Dem forskade man på under kommande årtionden. Efter 1945
  utvecklades elektronmikroskopet. Fagerna kunde visas i bild.
  En som forskat på dem i några decennier fick se och utbrast:
  ”By Golly, they have tails !”
  https://www.carolina.com/images/teacher-resources/items/large/electron_micro.jpg

  Var och en som forskat inom naturvetenskap vet vad han kände.

  Känslan inför eget eller annans konstverk är av annan art. Verklig – verkar från
  någons skapande verksamhet. Ingen fransk-kanadensare förknippar d’Herelle´s upptäckt
  med ledorden – Je me soviens. Konst används däremot av minoriter för lyfta sig själva.
  https://media.nikkaluokta.com/2017/03/IMG_2711.jpg

 28. 28

  25 Thomas

  Milda makter vad jag håller med dig
  Riktiga Leekare, finns dom?
  För 6-7 år sen drabbades jag av Temporalis Artherit
  Vid omedelbart besök hos vård centralaren. ( Erfaren medelåld Leekare )
  förklarade han att det bara var att åka hem och vila sig. Jag lydde inte
  hans råd. Åkte direkt till akutmottagning som lade in mig och räddade mitt liv.
  Det sägs att läkarutbildn ger studenterna 12 tim av näringslära under utbildningen.

 29. 29
  Hans Nilsson säger

  Thomas och Göran, # 25, 26.

  Det finns ingen anledning att förlänga debatten. Vi är överens i sak. Även jag är besviken på den vård vi erbjuds på t ex vårdcentraler; korta sumptomorienterade (inte orsaksorienterade) samtal, recept på statiner… etc. Det är inte i förvissningen att bli varaktigt och i grunden hjälpt jag går till läkare. Den utbredda misstron mot LCHF och tilltron till kemiska medel är en starkt bidragande orsak, men också bristen på ett, av allt att döma, självständigt och seriöst intresse för orsak och verkan. Sjukvårdens svar på grundläggande, och för hälsan avgörande, frågor, som – varför blir vi sjuka? och – hur kan vi bli friska? – är inte övertygande.

  Dock är jag inte (lika) säker (som ni) på att detta exempel, på mänskligt tillkortakommande, är mer utbrett inom läkarkåren och vården, än inom andra yrken och områden i samhället.

  Det finns likheter mellan ett vetenskapligt och konstnärligt förhållningssätt. I båda fallen krävs bl a förmåga att identifiera (väsentliga) problem, kreativitet och noggrannhet. Men också avgörande skillnader. En konstnär registrerar (likt en seismograf) rörelser i tiden. Ingen förväntar sig något otvetydigt, än mindre slutgiltigt, svar. Snarare frågor… som öppnar för nya frågor och tankemönster.

  Det lustiga och på flera sätt häpnadsväckande experimentet med chimpansen Peter (Pierre Brassau) från 1964 har naturligtvis inget med konst att skaffa. Däremot med vetenskap, i den meningen att den socialpsykologiska observationen på ett tydligt sätt visar hur lätt det går att lura människor. En vetenskaplig pusselbit, med andra ord.

  Olle, # 27, menar att konst används av ”minoriteter för att lyfta sig själva”. En riktig iakttagelse. Men det gäller nog fler (än konstnärer) och inom många skilda områden. Både här och där finns exempel på att vi framhäver och liksom ”lyfter” oss själva utan rimligt fog.

  Det var allt (jag hade att säga) om detta. Tack för mig!

 30. 30
  Thomas Jansson säger

  Det allvarliga med skolmedicinen är att den faktiskt tar livet av folk, dels genom att förskriva gifter i en så stor omfattning att folk efter bara något besök börjar medicineras mot andra mediciners biverkningar – jag har varit med om att avgifta flera personer. Bland annat en kvinna som utreddes för astma men där problemen orsakades av blodtrycksmedicinen Enapril. Att hon dessutom har och haft ett blodtryck som anses vara idealiskt 120/80 gör ju inte saken bättre.

  Jag frågar mig, hur kan detta vara möjligt att en helt frisk människa ska äta blodtryckspiller?

  Och fråga nummer 2 är – känner inte läkarna till att rethosta är den vanligaste biverkningen av Enapril? Det är så amatörmässigt skött så man undrar ju hur det skulle se ut om vår bilmekaniker vore lika korkade.

  Vederbörande slutade naturligtvis med sina blodtryckspiller och efter att ha läst en artikel om statiner såmslutade hon med dem också – varför hon åt statiner hade hon ingen aning om. Den berörda ”läkaren” anser jag skulle tilldelas en varning alternativt bli av med sin legitimation men det är väl inte möjligt för då skulle det bli i stort sett tomt på våra vårdcentraler – så utbredd är nämligen inkompetensen.

  Ett annat problem är att så många äldre äter blodtryckspiller, det förstör deras liv i stort sett helt då de ragglar omkring som om de fått i sig en eller två flaskor vin. De äldre är en svår grupp då de tror blint på vad läkarna skriver ut till dem – nu är det ju på modet bland vitrockarna att pådyvla dem statiner – till vad nytta ger man en 88-årig kvinna statiner?

  Och kontrollera vad de äldre äter – då får det inte kosta något men i snitt 15 olika läkemedel får kosta hur mycket som helst – det är ju så att man funderar på om det är en kemisk ättestupa som pågår på våra äldreboende?

 31. 31
  Göran Sjöberg säger

  Thomas,

  Jag håller helt med dig i dina drastiska formuleringar men jag inser att det är en lång väg för vanliga människor att gå för att komma fram till vår syn på den ”kriminella” verksamheten som bedrivs inom ”vården”.

  Jag har en äldre nära vän som varit reumatiker sedan tonåren och han tror starkt på vår sjukvård. På äldre dar blev han diabetiker och prompt medicinerad på vanligt sätt. Jag övertygade honom dock om fördelarna med LCHF och han började då med vår kost. Efter ett tag talade diabetessköterskan om för honom att han inte längre var diabetiker och då blev han för första gången väldigt upprörd på sjukvården eftersom de inte hade sagt något om kostens betydelse utan alltid nämnt hur betydelselös den var. Han kände sig nu lurad helt enkelt. LCHF tror han därför fortfarande på och äter hyfsat i mina ögon.

  Däremot är han medicinerad för högt blodtryck som i hans fall var runt 200 när han började med medicinen och han är nu tvungen att ta flera olika för att få ned trycket till vettiga nivåer. Jag har dock svårt att argumentera mot medicinering vid så höga blodtryck. Jag lyckades också få bort honom från statinerna några år men han har fallit för trycket från läkarna och är tillbaka i statinträsket.

  Som jag berättade i en tidigare kommentar tappade han balansen hemma och slog sig illa i ryggen. Man kan bara spekulera om orsakerna. Äldre i vårt samhälle har ofta problem med balansen medan detta inte verkar ha varit något problem bland naturfolk som ännu inte hade utsatts för vår kost.

 32. 32
  olle holmqvist säger

  Jag är fortfarande intresserad av ursprungstråden. Shamanismen. ”arktiska shamanism återfinns hos sibiriska folkslag, samer, inuiter…nordamerikanska indianer..shamanen under en seans trummar och sjunger sig i trans…bybefolkningen deltar.
  https://humanismkunskap.org/2015/01/15/shamanen-hos-nordlig-urbefolkning/

  https://vignette.wikia.nocookie.net/ology/images/3/35/WIZ-Lapp-Shaman-port.jpg/revision/latest?cb=20170608163104

  https://www.samer.se/1139 >
  ”För att möta makterna i andra världar försatte sig nåjden i trance…jojka och slå på sin trumma kunde han sätta sig i trancen, kunde nåjdens själ resa till de andra världarna och förhandla med gudar och avlidna. Nåjden fick hjälp av sina hjälpandar: en fågel, en rentjur, en fisk eller en orm.

  Reste till de döda
  Vid sjukdom måste nåjden fara till de avlidnas värld. Man trodde att den sjukes själ hade blivit bortrövad av de döda. I underjorden fick nåjden förhandla med dödsrikets härskarinna, Jábbmeáhkko, om den sjukes själ. Mot löfte om offer till de döda eller deras härskarinna fick nåjden ta med sig själen tillbaka och den sjuke tillfrisknade. Om nåjden inte fick med sig själen hem igen betydde det att den sjuke dog”.

  Har inte hittat någon uppgift om hur länge samerna hade ”trolltrummans rytm i sitt blod” som den rockande samen sjöng. Men jag misstänker att de liksom vi som firar jul med skinka, och ännu inte blivit ordentligt kristnade.
  https://www.youtube.com/watch?v=drqj1HomHr4

 33. 33

  #31 Göran
  Det är ju välkänt att vi ”västerlänningar” tappar alltmer av balansen med ökad ålder – när jag var yngre brukade jag träna på hur många ”baklänges” kullerbyttor jag klarade av, testade av detta för några år sedan och efter 2:a varvet kändes det som om hjärnan fortsatte att snurra efter det att jag stannat. Det var en tydlig signal över att balansen inte längre var som den var som ung,,,

  Detta fenomen drabbar tydligen inte naturfolken i samma utsträckning.

  Visst, man kan som lekman inte gå in och bestämma vad andra människor stoppar i sig för några mediciner men är folk öppna så kan man ju alltid visa på passande artiklar eller nätsidor.

  Det är flera som slutat med Mindiab efter att ha fått tipset att läsa på Kostdoktorns sidor – en del blir förbannade över att ”läkaren” förkortar deras liv samtidigt som den ”medicinen” nästan ofelbart ger ökad vikt och därmed försvårar ytterligare att gå ned i vikt – men det är ett mycket säkert sätt att identifiera ”läkare” som inte har en aning om vad de sysslar med,,,

 34. 34

  #33 Thomas Jansson

  Bland naturfolken förekom varken baklänges eller framlänges kullerbyttaslående,

  Man hade viktigare saker för sig, som att jaga efter föda.

  Min första mening i detta inlägg är lika dåligt underbyggt som ditt påstående ”Detta fenomen drabbar tydligen inte naturfolken i samma utsträckning.”.

 35. 35

  #34 Ernst

  Jag tror dig, sannolikt var de upptagna med annat än att slå kullerbyttor.

  Men de hade till skillnad från flertalet av oss sannolikt kunnat göra det utan att bli yra i bollen,,,

 36. 36
  Göran Sjöberg säger

  Ernst, Thomas,

  Arkeologen Göran Burenhult studerade bl.a. befolkningen på ögruppen Trobianderna och där man normalt satt på huk på golvet i sina hyddorna. Han beskrev hur förvånad han blev av att se en mycket gammal kvinna direkt hoppa upp från denna ställning och springa iväg med full fart.

  Själv har jag stora svårigheter att överhuvud taget komma upp efter att ha suttit hopkrupen på detta sätt en längre stund. När jag snickrar på mitt gamla hus händer detta då och då och är min hustru i närheten ber jag henne alltid om en hjälpande hand för att komma upp. Jag misstänker att det är gamla kolhydratsskador det är frågan om.

  Tankarna går här till alla ledoperationer som utförs idag på grund av den artros som drabbat ungefär en miljon svenskar över 45 år. Kan detta ha med vår felaktiga kost att göra frågar jag mig. .

 37. 37
  Göran Sjöberg säger

  Här är en referens till Burenhults erfarenheter

  https://www.svd.se/omojligt-forneka-sitt-biologiska-arv

 38. 38

  #36 Göran

  Det var länge sedan som jag läste någonstans att få västerlänningar 50+ klarade av att göra en viss typ av balansövning som med lätthet gjordes av folk som drevs av naturlig kost.

  Man kan ju titta på japaner och folk i mellanöstern som sitter på golvet – det är ju skapligt civiliserat folk – få svenskar klarar av att sitta med benen i kors på golvet i 70-års ålder.

  När det gäller kolhydrater och Burenhult är jag nästan helt säker på att han i en av sina böcker började ett kapitel med texten, ”Jordbruket – början till slutet”,,,,

 39. 39

  #37 Göran

  Det verkar som om jag inte har helt fel i att naturfolken mycket troligt klarar kullerbyttor bättre än oss välfärdsskadade.

  Jag har läst en del av Burenhult tidigare men det var länge sedan – däremot har jag läst ett 10-tal böcker av den engelske zoologen Desmond Morris – startade med Den nakna apan.

  Han ställde till lite uppståndelse i boken ”The Naked Man” där han hävdade att ”mannen skall sprida sin säd och kvinnorna skall ta hand om avkommorna”.

  Jag tror att han har helt rätt i detta – äktenskap och liknande onaturliga sociala fängelser är med all säkerhet konstruerade av kyrkans mörkermän – de som inte kunde få några kvinnor utan en massa onaturliga påhitt.

  Fortplantning i syfte för att föra våra gener vidare är nog det enda syfte vi har som människor – sedan får feministerna tycka vad de vill,,,,

 40. 40
  Hanveden säger

  Hur stor del av de rullatorer man ser ute på gatorna i vilket samhälle man än tittar på i Sverige är orsakade av rullatorförarens statininnehåll i medicinlistan är det 50, 60 eller 75 %…

  Har någon statistik förts över detta?

  mLCHFh B-) .

 41. 41

  #40 Hanveden

  Man kan bara gissa – men sannolikt får många äldre en betydlig inskränkning av sin livskvalite ..på grund av okunniga läkare. Gissar att problemen med blodtrycksmedicin är större än för statiner men det är bara lösa tankar.

  Patenten på statiner är utgångna så som en sista säljinsats för smörjan är nog att rikta in sig på de äldre,,,

  https://anthropocene.live/2018/01/10/nu-vill-skolmedicinen-forpesta-var-alderdom/

 42. 42

  Jag har förstått att det metabola och biokemiska LCHF- medvetandet och det shamanistiska metabola och biokemiska medvetandet i grund och botten är samma sak. Möter vi en människa med tarmproblem så kan vi nästan omedelbart säga vad som är fel i den människans liv. Det är bara det att ingen LYSSNAR eller tror på vad vi säger. Det är där vi och shamanismen skiljer sig åt. En Shaman får inte misslyckas att få in budskapet om tillfrisknande i patientens huvud. Han är byns medicinman och han har ansvaret för människors hälsa

  En shaman vet inte vad placebo eller nocebo betyder. Men betydelsen av orden vet shamanen ALLT om sedan 10 000 år tillbaka. Shamanen vet att det är olika psykologiska hang ups och dåliga vanor som orsakar demoniska sjukdomstillstånd. Därför måste Shamanen förstöra patientens kulturella och hemsnickrade världsbild och utifrån patientens egna kulturella världsbild. Skapa en ny verklighet för patienten, som innebär att shamanen faktiskt kunnat förändra det kulturella livsmönstret hos en individ.

  Det lärde jag mig genom de numera förkastade böckerna ”Samtal med Don Juan”, av den numera förkastade Carlos Castaneda (min ungdoms husgud blev fullständigt galen. Eventuellt mördade han sina 6 fruar). Han berättar att en vän som har problem med sin ADHD-son. Ska enligt Shamanen Don Juan, gå ner i hamnen och hitta den fulaste hamnbuse som han kan hitta och avtala med honom att följa efter honom och pojken.

  Vid lämpligt tillfälle när pojken gör sig störd, ska busen rusa fram och slita tag i pojken och skrika ”djävla skitunge” allt vad han orkar, rakt i ansiktet på pojken. Pojken ska då räddas av sin arge far! Som blir en absolut fysisk trygghet mot den fasansfulle busen och Världen runt omkring. Den här pojken tror inte att han är Gud längre och hans lågt stående pappa är numera en allsmäktig fader. Pojken har fått en korrekt världsbild och är botad (:

 43. 43
  Göran Sjöberg säger

  George #42

  Intressant inlägg!

  Carlos Castaneda tillhörde 70-talets New Age rörelse som lyfte fram shamanistiska företeelser i vår moderna tid. Han fick många proselyter runt om i västvärlden och min fru läste som socialantropolog med stort intresse hans böcker (Castaneda var socialantropolog!) medan jag själv som naturvetare var helt immun mot allt övernaturligt. Detta hindrar inte att jag idag omfattar en holistisk syn på våra sjukdomar vilket inte står i någon motsättning till en strikt naturvetenskapliga syn på världen. Castaneda startade för övrigt en ren folkvandring till Mexico i sökande efter den mytiske shamanen Don Juan.

  Den shamanism som Castaneda torgförde har dock väldigt lite att göra med den shamanism som var en organiskt integrerad del hos alla ”primitiva” folk och detta är nog anledningen att shamanism helt enkelt inte fungerar i vår egen tid. När de organiserade religionerna tog över de shamanistiska procedurerna, oberoende när detta nu inträffade i tiden, försvann shamanens kulturella integrationen och därmed upphörde också hans ideologiska makt. Bland samerna inträffade detta för några hundra år sedan och den Svenska Kyrkan har idag officiellt bett om ursäkt för vad de ställde till med.
  MIn fru som har ett rent samiskt ursprung har för övrigt i sin konstnärsverksamhet tagit tag i detta och har gjort en shamandräkt med trolltrumma som bl.a. ställts ut på en prästgård i Västra Tunhem i Trollhättan där också prästen iklädde sig dräkten utan att tveka.

  Om jag nu förstår dig rätt så är du inne på liknande tankegångar.

 44. 44

  Förlåt mig, Göran! Men jag undrar om inte du är vetenskapsman och Shamanen naturvetare?

  Det du ger uttryck för är den KULTUR du anammat i ditt liv och du är övertygad om att det är det rätta rättesnöret. Men om man säger att all kultur är skit i naturen. Då är inte kulturen värt ett ruttet lingon. Det enda kulturen gör är att begränsa synfältet.

  Det hjälper inte med akademiska kunskaper om man vill försöka förstå helheten i naturen och människan. Det finns en annan kunskap. Man möter en människa och får omedelbart respekt för den människans kunskapsmedvetenhet. De kanske saknar betyg men de vet hur en människa och naturen fungerar.

  All kultur är bara ett påhitt och vi människor sitter stenhårt fast i våra kulturer. Trots att de bara har som syfte att begränsa oss.

  Nej, Shamanismen är inte död Hela planetens ungdomsrörelse mellan tonår och död söker sig till Amazonas djungler för att inta drogen ayoaska (?) och prata med naturgudarna. Shamanismen exploderar just nu i samhället och är den väg som människor ska lära sig natur och metabolism. Sök shaman på youtube. Världens mest spännande skola och tvärt emot allt man fått lära sig, total avsaknad av forskning

  Vår LCHF-röelse är bara en liten del i den globala naturmedvetenhetsvågen. Shamanism är den väg vi utvecklas mot och det är ett högre naturligt medvetande vi eftersträvar. Inte mer akademiska kunskaper.

  Jag ska också gifta mig med en shamanistisk kvinna. Hon vet inte om det än men hon heter Olena och är neo-shaman.

  Mycket nöje:

  https://www.youtube.com/watch?v=cBnFhT7aSPM

 45. 45

  Jag har faktiskt en fullt utbildad shaman i min bekantskapskrets, som dessutom har en hel del utbildning inom skolmedicinen i sitt baggage – mycket av det som shamanerna sysslar med anser jag fungera men inte på det sätt som de själva anser.

  Jag har samma åsikt om homeopaterna – mycket av det som de ägnar sig åt fungerar utmärkt på många men inte på det vis de själva tror – det är min åsikt om homeopatin.

  Annars brukar det ganska fort spåra ur inom den ”alternativa” läkekonsten – i de flesta forum brukar ”ormoljorna” och tveksamma produkter som FITLINE snabbt ta över,,,,

 46. 46
  Göran Sjöberg säger

  Det ligger mycket i vad ni säger.

  Själv tror jag som sagt starkt på naturvetenskapen men vad jag vänder mig emot är inte bara missbruket av denna vetenskap inom medicinen utan att man också ignorerar alternativa medicinska behandlingar (LCHF, kolloidalt silver etc.) istället för att just med naturvetenskapens hjälp försöka klargöra varför många av de alternativa behandlingarna faktiskt fungerar. Läkemedelsindustrins ekonomiska drivkrafter är i mina ögon det som sätter käppar i hjulet för en sådan naturvetenskaplig forskning.

  Själv är jag gift med en kvinna som härstammar från en samisk shaman som heter Heff och som levde i Karesuando på 1800-talet. Han ansågs av myndigheterna vara en odåga eftersom han ansågs uppvigla folk.

 47. 47

  LCHF är ju ingen alternativ medicinsk behandling utan en kost där man inom relativt snäva intervall har specificerat hur fördelningen av makronutrienter skall se ut.

  Desto mera jag förkovrar mig inom biokemi, desto mera övertygad blir jag av att det inte behövs mera forskning inom området LCHF – de frågor som kan ställas kan mycket väl förklaras av redan befintlig kunskap – därför är jag lite tveksam till att vissa med mycket små medel påbörjar forskning inom området när problemet istället är att föra ut det som redan är känt.

  De som däremot skulle behöva forska är däremot de som anser att fullkorn, gluten, lättmjölk och margarin är lämplig kost för oss. Och läkarna borde förklara varför man skriver ut insulin till nydebuterade typ 2 diabetiker – det är ju att betrakta som ett långsamt mord?

  När det gäller kolloidalt silver har jag inga problem med det så länge som det används utvärtes – det är ju känt sedan 100-tals år. Däremot så tror jag inte på invärtes bruk men jag låter mig gärna övertygas om någon har bra argument men jag ser det som ointressant.

 48. 48
  olle holmqvist säger

  # 44 George
  Spitze !
  Ex = extra, ovanför det vanliga + status, ung normaltillstånd > extatisk, utom sig. hänryckt = ryckt hän, nån annanstans,, utom kontroll Borde det inte heta ex-stas? Som alla skandinaver vet finns det tre slags flamenco: turistflamenco, kammar-flamenco en klassiskt skolad gitarrist spelar efter noter och och så den äkta varan. Inom högstdensenare kallas tillståndet ”duende” för dansarna.,
  Inom jazz kom man snart underfund med att Discipilin måste till för att tygla musikerna. Var och en, exkl den stackars ståbasen (Simon Brehm för min generation) och den stackars pianisten de två var ohörbara på 78:n. – var och en av övriga och fick upp och sola 90 sek eller så. en höll ordning på det.

  Därav uttrycket: av alla djävliga människor är kapellmästare de djävligaste (sant) Kan någon här vittna ?

  När ingenjören ”slukas av sin uppgift” stående vid ritbordet, kallas det ”flow” (Csikszentmihaly), namnet är enl Georg Klein icke uttalbart för en svensk. Kan också uppnås genom svält, på höga
  berg, berg med lite syre eller drog, t ex alkohol. På Suomen Baari på Rhodos serverar man inga svenskar. Det blir bara slagsmål.
  https://www.matkallamaailmalla.fi/282_8297.JPG

  Jag avundas alla som lyckats skaffa sig en U.Q. med trolltrummans rytm i sitt blod.

 49. 49
  olle holmqvist säger
 50. 50
  Göran Sjöberg säger

  Thomas #47

  Apropå KS. Vad tror du om Sven Eriks svar till professorn?

 51. 51
  Hans Nilsson säger

  Göran # 50. En synpunkt med anledning av den fråga du ställer till Thomas:

  Jag har inga invändningar mot innehållet i sak, tvärtom. Sven Erik är (nästan överdrivet) noggrann och argumenten förefaller väl underbyggda. Men tilltalet är inte bra. Jag tror – när vi missionerar om fördelarna med vår kosthållning, det gäller både LCHF och tillskott av olika slag – att vi skulle vinna på att hyfsa språket – inte agera, liksom ”med mössan i hand”, som ”tjuriga tonåringar”. Saklighet och tydlighet är bra, skapar förutsättningar att vinna anhängare för ”vår sak”. Annika är ett utmärkt föredöme. Överdrifter och subjektiva känslouttryck kan i värsta fall vara kontraproduktivt.

 52. 52
  Thomas Jansson säger

  #50

  Jag finner inget uppseendeväckande i de påståenden i Sven Eriks skrivelse till Larnhammar, det är man påstår att KS används invärtes och botar cancer och annat som jag blir lite fundersam.

 53. 53
  Thomas Jansson säger

  #50

  Råkade hamna på denna plats när jag googlade efter en amerikansk typograf, finns en hel del intressanta föreläsningar där,,,

  https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/160/video/3719

 54. 54
  Göran Sjöberg säger

  Thomas #53

  Intressant föreläsning och relevant för ämnet i denna krönika.

 55. 55
  olle holmqvist säger

  Har sett Motzi Eklöfs föredrag. Vilken var poängen ?

 56. 56
 57. 57

  Att vi har gymnast-läkare och medicament-läkare i dag precis som på 1800-talet….men kämpar med att få i gång en reform med helhetssyn och praktisk vård med inriktning på förebyggande åtgärder…många frågetecken…?? Hur ska detta sluta?

 58. 58

  49 Olle Holmqvist

  Blev jätteimponerad av dessa fantastiska konstverk…!! Tack!

 59. 59
  Piltson säger

  Jeanine Achterberg borde ha beaktats i denna diskussion! Hennes bok ”Imagery in Healing” (1985) gav kopplingen mellan schamanernas metoder och västerländsk läkekonst, inklusive cancer. Den saknas hos Eliade. Sedan tog Bruce Lipton i ”Biology of Belief” de första stegen mot en förklaring på cellbiologisk nivå. Den finns nu i ny upplaga, där Lipton infogat läsarnas kommentarer och sina egna reaktioner till dem:
  https://www.amazon.com/Biology-Belief-10th-Anniversary-Consciousness/dp/140195247X
  Lipton själv finns här:
  https://www.brucelipton.com/
  Lipton förklarar också fenomenet placebo, men han verkar inte tas på allvar av medicinarna. Det kan bero på att hans iakttagelser knappast är i pillerindustrins intressen.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa