Friska herdar – Friska LCHF-are

Krönika av doc Göran Sjöberg  Professor Göran Sjöberg

Det är alltid lika roligt att få vår LCHF-kultur bekräftad från vetenskapligt håll och inte bara från likasinnade. Då blir man övertygad om att det inte bara är frågan om en tro och någon ”placebo-effekt” utan om äkta vetenskap. Vår kultur stämmer helt enkelt med den materiella verkligheten så långt vi nu kan förstå denna verklighet.

Just nu diskuterar hustru och jag livligt som vanligt när vi läser någon intressant bok tillsammans. Den aktuella boken handlar om hur vår moderna värld skapades när inlandsisen drog sig tillbaka för mer än tiotusen år sedan. Boken är ett ”mästerverk” skrivet av en antropolog, professor David W. Anthony, som inte bara behärskar antropologin utan också arkeologin och lingvistiken. Boken heter ”THE HORSE, THE WHEEL AND LANGUAGE – HOW BRONZE-AGE RIDERS FROM THE EURASIAN STEPPES SHAPED THE MODERN WORLD” och som fick 2010 års bokpris av ”Society for American Archaeology” – med andra ord en ”seriös” bok på styvt 500 sidor.

Vi har nu kommit lite mer än halvvägs i boken och här beskrivs kampen mellan jordbrukare och nomadiserande herdebefolkningar som utspelades för så där fem, sex tusen år sedan – dvs. några tusen år efter att själva jordbruket uppstod i Mellersta Östern – på slätterna och i floddalgångarna ovanför Svarta Havet, bergskedjan Kaukasus och det Kaspiska Havet från Balkan i väster till Altaibergen flera hundra mil längre bort i öster. Det var i väster som jordbruksinslagen var som störst men bortom Volga på stäpperna i öster fanns, inom den så kallade Yamnayakulturen, i stor sett inga odlade sädesslag utan all föda kom från de hjordar av djur man höll ordning på från hästryggen. Att döma av de benrester man funnit vid arkeologiska utgrävningar gällde följande fördelning mellan djuren, får och getter 65%, nötboskap 15%, hästar 8% och hundar 5%.

Det var när vi läste om detta som jag nu blev inspirerad att skriva en krönika. Med andra ord fick jag vetenskapligt återigen bekräftat att LCHF-kulturen, som i stort sett motsvarar matkulturen hos dessa herdebefolkningar, när det gäller vår hälsa är helt överlägsen den vegetariska kulturen hos de bofasta jordbrukarbefolkningarna.

Den gradvisa förbättringen av hälsan från väster till öster i det aktuella området vid denna tid har man kunnat konstatera genom att undersöka skeletten i gravarna. Herdebefolkningar var ståtligare än jordbruksbefolkningar, hade kraftigare skelett men framför allt hade de en fantastisk tandhälsa. T.ex., hos 428 undersökta tänder i Samara fann man, på samma sätt som man alltid gör hos jägar- och samlarbefolkningar, att inte en enda tand var angripen av karies. Bland alla krukskärvor man undersökt mikroskopiskt har man inte heller kunnat hitta en enda skärva med spår efter något sädeskorn vilket antyder att man inte åt något bröd.

Man var inte jordbrukare annat än indirekt eftersom man bara vaktade de hjordar som skötte om jorden. Däremot har man funnit tecken i bosättningarna, bland annat genom pollenanalyser, som tyder på att man samlade in frön från örter av olika slag och framför allt mållor. Mållor använde vi som ett viktigt inslag i kosten tidigare även i Sverige.

En intressant observation som professor Anthony gör i sin bok rör de befolkningsgrupper som levde något väster om herdebefolkningarna, Mitten-Volga, och som i huvudsak levde i en mjölkultur. Här var tydligen järnbrist vanlig hos barn med färre röda blodkroppar, anemi, vilket man kan konstatera genom typiska skador som då uppstår, med lokala områden med poröst ben, framför allt i skallbenet, ”cibra orbitalia”. Orsaken är enligt Anthony troligen en alltför stor del av mjölkprodukter i kosten och där den stora mängden fosfor i mjölken blockerar upptaget av järn. En alternativförklaring han ger är att barnen möjligen kan ha varit drabbade av parasiter på grund av den nära kontakten mellan djur och människor som är karaktäristisk för en mjölkkultur. En annan intressant kommentar kring denna mjölkkultur är att genen för laktostolerans, som över huvud taget kan göra en mjölkkultur möjlig, uppenbarligen uppstod genom en mutation hos dessa befolkningar för omkring 6000 år sedan.

Men som sagt, en huvudsaklig köttdiet med måttligt inslag av mjölkprodukter (om man nu tål laktos) och grönsaker som växer ovan mark har alltid gett oss människor en optimal hälsa.

Comments

 1. 1
  Lars Bern säger

  Fantastiskt intressant Göran. Får jag med angivande av källan skriva en redigerad variant på min blogg Anthropocene?

 2. 2

  Min svärfarbror är herde. 100 år gammal och jobbar fortfarande, frisk och stark. Jag fnyser åt dem som säger att modern teknik ska lösa våra moderna problem. Min svärfarbror har ingen modern teknik. Vi måste istället lära oss av med en massa och lära om gammal visdom. Ibland drömmer jag om att slå mig ihop med min svärfarbror. Ja till och med mina små barn sa att de vill det, så kloka och ännu inte helt fellärda.

 3. 3

  Även jag har studerat ämnet och funnit att det inte finns mer fascinerande forskning än den geneatologiska forskning som Svante Päbo leder nere i Tyskland. Norrmännen är 50% yamnaya. Sicilanare och Sardinier har ca 2% yamnaya. Södra Sverige, Göterna är uppblandade men Svearna har lyckas behålla sin blodgrupp ganska enhetligt. Samma blod finns också i södra Finland och människorna innanför Baltstaterna. För att sedan i huvudsak centraliseras i Polen. Sedan har en gren av oss bosatt sig nere i Kroatien och Slovenien. Vi är alla bröder och systrar och det som kännetecknar vårt folk är att vi är ljushylta, blonda och blåögda.

  Det tråkiga när man söker kunskap om detta är att man plötsligt befinner sig på nazistiska sidor och man förstår, att den inavel våra gener utsatts för i sin isolation, inte bara sorterat ut oerhört starka människor. Även riktiga idioter fulla av ondska och självförhärligande (Sverigedemokrater).

  Tydligen var inte inlandsisens tillbakadragande en enhetlig aktion. Utan isen gick fram och tillbaka. Under långa perioder av isolation var rå, obehandlad mjölk den enda näring som fanns att tillgå.

  Vår mjölktolerans har skapat de friskaste och starkaste människor som finns på jorden. Eftersom det inte är svårt att konstatera att det är vårt folk som äger den här planeten idag. Vi var de som fick kämpa hårdast för vår överlevnad och de som övertog och koloniserade Europa, är de som dominerar över andra folkslag och blodgrupper. Synd att vi är så hänsynslösa.

  Roligast är att våra gudasagor och gamla folkmyter, numera får ses som ett faktiskt ursprung. Gudarnas urheim är även vårat urheim, borta i Ukraina. Gudasagorna är vårt ursprung. Lokes mamma var neanderthalare. Fascinerande, om det är sant.

 4. 4
  foie gras säger

  Botticelli (1445-1510 i Florens) målar alltid ljushylta kvinnor med långt blont hår (som ”Våren” och ”Venus födelse”). För den skull tror ingen han skildrar möten med damer från Sverige.

 5. 5
  Docent Göran säger

  @ Lars Bern:

  Det får du mer än gärna göra och illustrerar ”nätet” när det är som bäst 🙂

 6. 6
  Lars Henrik säger

  Georg W Skrev:

  Sedan har en gren av oss bosatt sig nere i Kroatien och Slovenien.

  Kan det möjligen vara de hemska herulerna? 😀

  https://popularhistoria.se/artiklar/herulerna-vittfarna-vildar-med-nordiskt-ursprung/

  De heruler som inte följt med upp till detta märkliga land [Götaland – min anmärkning] utan stannat på kontinenten slog sig ner i Illyrien, mellan Donau och Adriatiska havet.

 7. 7
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Roligt att se hur väl påläst du verkar vara.

  Min hustru har länge ”forskat” på detta för att försöka förstå hur hennes samiska rötter har förnekats och misstolkats genom tiderna och inte minst i början av förra seklet. Folk vill ju så gärna veta ”vem ÄR jag” och speciellt när ens egen bakgrund sopats under mattan.

  Arkeologin har länge varit ”förgiftad” på grund av det historiska arvet efter Nazismen som hävdade den ”germanska” rasens överlägsenhet och där man med arkeologiska ”bevis” försökte påvisa hur denna ”överlägsna” ras av ”naturliga skäl” spridit sig i Europa. I motreaktionen mot detta hävdades sedan att all kultur uppstår ”lokalt” vilket i mina ögon är fullständigt absurt.

  Jag kommer fortfarande ihåg när jag för 20 år sedan efter att ha lyssnat på ett föredrag av arkeologen professor Staffan Burenhult, som hävdade denna ”politiskt korrekta” syn, ställde en naiv fråga om detta verkligen kunde vara möjligt att all utveckling skedde lokalt. Jag har aldrig blivit så snabbt nedsablad genom ett kategoriskt förnekande som vid detta tillfälle. Detta förvånade mig och fick mig verkligen intresserad av frågan och att börja ”tänka”.

  Själva idén om en renodlad ”germansk” ras är idag, som du påpekar, fullständigt pulveriserad med hjälp av den moderna gentekniken och analyser av historiskt material.

  På senare tid har även den ”politiskt korrekta” antimigrationsidén pulvriserats. Här är det framför allt historikern Jean Manco som gjort ett fantastiskt jobb med hjälp av resultaten från just den moderna gentekniken tillämpad på hela befolkningar idag och även på historiskt arkeologiskt material (professor Päbo är här som sagt en portalfigur) att påvisa hur olika folkgrupper i Europa nästan fullständigt blandats med varandra under årtusendena. Ändå kan men genom dessa övergripande genanalyser (av mtDNA och Y-DNA) se hur migrationsströmmarna i stora drag ägt rum. Om jag ska rekommendera någon bok i detta sammanhang är det Jean Mancos ”ANCESTRAL JOURNEYS” som jag nu för andra gången läser. Jean Manco vet vad hon talar om.

 8. 8

  @ Lars Henrik:
  Nja, allt är nog mest spännande spekulationer, kombinerat med ett gigantiskt faktaunderlag i blodprover. Men tydligen och enligt blodgrupp så är inte vi germaner. De döptes till det av romarna. Innan hette de skyter och spekulationerna säger att de var en av Isaks stammar, Israeliter, kusiner till judarna. Germanerna är (?) en blandning av polska slaver och israeliter 🙂 Sedan utvecklades och särskiljdes olika stammar till goter, göter (?),saxare, franker, vandaler och säkert att otal folkgrupper. De enda som inte hör hemma någonstans är Irländare och basker, från norra Spanien. De verkar vara före kelterna och unika i sin blodgrupp. annars är vi ett folk och en myriad av stammar. Det skandinaviska inslaget i Irland är endast 30%, trots alla våldtäkter genom historien. Irländska kvinnor väljer inte en nordman frivilligt. Även om nu jag råkat hitta en som gör det 🙂

  Tydligen kom tre invandringar från Turkiet och Gibraltar. Den fjärde invandringen till Europa kom från Krim/Ukraina. Där har diverse invandring skett från Kaukasien under perioder med varmare klimat. En del forskare kallar oss kaukasier.

  Det verkar kanske som om jag vet något om det här. Men så är det inte. Jag vet ingenting, men vansinnigt roligt är det i alla fall.

  Summa summarium: När en blond och blåögd säger att hen är laktosintolerant, så har de ingen aning om vem dom egentligen är. De är mjölkdrickarna, som inte dör/utrotas av näringsbrist, utan utvecklas ständigt från generation till generation. Därför att deras gener sällan drabbas av långvariga näringsbrister. Näringsbrister som bryter ner och försvagar hela släkten och stammar.

 9. 9
  Lars Henrik säger

  @ Georg W & Docent Göran:
  Jag läste ANCESTRAL JOURNEYS med god behållning på din rekommendation Göran. Därefter hittade jag också boken ”Sapiens : en kort historik över mänskligheten” av Yuval Noah Harari som jag läste ut tidigare i år och tyckte var mycket bra!

  https://www.adlibris.com/se/bok/sapiens-en-kort-historik-over-manskligheten-9789127140394

 10. 10

  @ Docent Göran:

  Nu pratar vi i mun på varandra 🙂 Tack för att du och din fru visade upp ett sätt att söka sina rötter. Vi behöver förstå att det är något speciellt med oss LCHF-are. Varför är det bara vi som kan det här med biokemi och metabolism? Varför är vi smartare än alla andra? Svar: Våra gener är uppbyggda av en suverän näringskälla, mjölk!

  Tyvärr är det vår uppgift att undervisa resten av Europas befolkning i det vi lärt oss här. Jag har den senaste tiden kommunicerat på engelska och känner att de fattar noll, ALLIHOP. Det verkar som att det är vi och vår rörelse som ska rädda mänskligheten. Det lämpligaste sättet att nå ut till folk är via Youtube. Sök ämnen och kommentera! Världens befolkning håller på att bli vegetarianer! De högaktar monokulturer med traktorspår i!

 11. 11

  Mänskligheten har två vägar att välja mellan:

  Först puckot:

  https://www.youtube.com/watch?v=BuLayth6xWA

  Det är på youtube vi hittar debatten med vegetarianerna. Säg dem sanningen, krossa lögnen!

  Sedan hjälten:

  https://www.landetsfria.se/artikel/123053

  Ge honom en kram från mig om ni möter honom! Han gör det jag försöker göra.

 12. 12
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Jo – jag tror att vi bidrar till att sprida en vetenskaplig syn på verkligheten och framför allt när det gäller vår kost och hälsan men här har vi enorma krafter på alla plan emot oss. Vår tröst är kanske inte bara att verkligheten inte går att förneka och utan också att världens befolkning i denna fråga nått ”vägs ände”. Det är nog på grund av en viss självbevarelsedrift som vi kan glädja oss åt framgångarna för ”low carb” och som nu växer lavinartat (?) i hela världen.

  En av mina favoitbloggar är Malcolm Kendrick’s, som tar strid mot det medicinska etablissemanget, och här verkar de flesta kommentatorer, och det är ofta flera hundra inlägg på trådarna, försvara en low carb linje. Dr. Kendrick själv verkar dock vara mer tveksam kanske på grund av den indoktrinering som alla läkare utsätts för i sin grundutbildning.

 13. 13
  Docent Göran säger

  Georg W Skrev:

  Våra gener är uppbyggda av en suverän näringskälla, mjölk!

  Det är ”lurigt” det hela! Vi försöker som ”äldre” minska ned på mjölk och grädde men hustru gör nu kefir själv och i denna process förbrukas all laktos av de bakterier som bor i de kolonier som behandlas som ”barn” och flyttas från den ena burken till nästa. Detta verka fungera hyfsat.

 14. 14

  @ Docent Göran:
  Vi är alla skadade av framför allt gluten-/lektinsjukdomar och homogeniserad och pastöriserad mjölk! Varför jag inte kan äta syrade mjölkprodukter är dock ett mysterium.

  Jag älskar min mathållning. I snart 10 år har jag bara ätit närproducerat ekologiskt grönbeteskött. Vi äter så mycket vi själva vill och det som blir över fortsätter vi att äta med nästa dags middag. Vi slänger aldrig mat och äter förvånansvärt lite kött, jag max 200g. Ekologiska grönsaker är ett utmärkt sätt att garnera tallriken och variera maten. Även fett går i perioder, med mer eller mindre konsumtion. Det jag saknar är giftfri fisk och obegränsad tillgång på ekologiska ägg.

  Däremot är jag övertygad om att jag ändå inte skulle klara mig i ett enda år om jag inte kunde komplettera med D3, Omega 3 och Askorbinsyra. Jag förstår inte hur människor kan klara sig utan dessa kosttillskott?

  Nu visar vi mänskligheten att vi kan leva optimalt, även om det kräver näringstillskott. Det är nödvändigt för omvärldens människor att de förstår att det går att leva optimalt. Återigen är alla sjuka runt omkring oss men vi blir nästan aldrig sjuka, jag och mina barn. Payoff för fascistpappan!

 15. 15

  Apropå köttdiet med måttligt inslag av mjölkprodukter (om man nu tål laktos) och grönsaker som växer ovan mark har alltid gett oss människor en optimal hälsa – så är det ju bra miljömässigt också – minst sagt.

  Oktober 2015 – ”MÄNSKLIGHETENS FRAMTID HÄNGER PÅ KORNA”: …och vi behöver först skämmas, sedan be dem om ursäkt och lova bättre respekt för vårt 8000 år gamla samarbetsavtal”, skriver Jörgen Andersson.

  När kor och andra betesdjur får uttrycka sig naturligt, samspela med gräs, svampar och mikrober som miljoner år av evolution lärt dem, då pumpas koldioxid från atmosfären ner i matjorden som därmed blir mer mullrik och bördig för varje år som går.

  Utan betande djur bryts det här samspelet och mullhalten sjunker.

 16. 16

  @ Georg W:
  jag har ätit fisk varje dag i 5 år.jag har fiskat med nät.. ingen mask i fisken.
  sjön ligger i Västerbottens inland. du får gärna fiska där. båt och åror 200 meter från vägen.
  ingen industi eller avlopp eller konstgödsel som rinner ut i sjön

 17. 17
  Rolf Löfgren säger

  SVT Nyheter håller på med ett drev mot hälsokostbutiker och arbetar med dold kamera. Precis som det vore något mycket allvarligt det handlar om.

  Och det är det, maktens försök att hålla oss i okunskap.
  De som vet, ska täppas igen med munkavle. Kunskaper får inte spridas. Så mycket är det fria ordet värt.

  Makten gör allt för att vi INTE ska kunna hålla oss friska.
  Detta är ett ytterligare exempel.

  ”Gurkmeja, kokosolja och andra naturmedel hjälper mot Alzheimers. Det påstår en rad hälsokostbutiker som SVT Nyheter besökt med dold kamera. Påståendena bryter mot lagen. ”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/halsobutiker-bryter-mot-lagen#

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa