LCHF-kulturen och våra friska tänder

Krönika av Göran Sjöberg    Professor Göran Sjöberg
Efter 40 år med allvarliga tandproblem, till och från, är nu mina tänder åter friska trots de ärr som uppstått. Vi människor är faktiskt skapta för att bära med oss friska tänder hela livet vilket alla naturfolk bevisade innan de utsattes för våra moderna livsmedel. Världens erkänt bästa tandläkare för hundra år sedan var Weston Price som skrev en bok, ” Nutrition and Physical Degeneration”, där han övertygande visar detta, inte minst genom ett fantastiskt bildmaterial.

Weston Price bok var resultatet av hans omfattande undersökningar av matvanor och hälsotillstånd, framför allt tandhälsan, hos de kvarvarande naturbefolkningar som han besökte på 1930-talet och hos befolkningar som ännu inte hade utsatts för vår moderna, industriellt processade mat, och framför allt det socker och mjöl som de europeiska kolonisatörerna förde med sig som ”lockvaror”. En grundtes i boken är att det är de viktiga mineralerna, vitaminerna och speciellt fetterna som förvinner genom de industriella processerna som ger upphov till alla sjukdomar och att det var bristen på dessa viktiga ämnen som också var anledningen till att varorna tålde långa transporter och långvarig lagring genom att göra dem oattraktiva för skadedjur av olika slag.

Enligt både min tandhygienist och tandläkare ser det nu väldigt fint ut i munnen förutom de skadorna som tidigare uppstått på tänderna. Det är många LCHF-are som kan berätta liknande historier och om tandläkarräkningar som blivit betydligt mindre efter övergången till vår matkultur. I mitt eget fall beror besöken de senaste åren hos tandläkaren och de dyra behandlingarna med bryggor och titanskruvar på de skador som orsakades redan för 40 år sedan av det socker och mjöl som genomsyrade min kost, men ärligt talat startade processen redan i barndomen. Förhoppningsvis dyker nu ingenting mer upp som behöver åtgärdas. Min frus tänder är nu så vackra att vår jovialiske tandläkare blir väldigt förtjust varje gång hon kommer på besök och att han vid något tillfälle till och med kysst henne på handen till tandhygienistens storögda förvåning.

Jag har visat honom Weston Price bok men trots att han är en framstående tandläkare i Sverige verkar han vara helt ointresserad av själva orsakerna till de tandsjukdomar han behandlar. Han gläds istället tillsammans med sin personal åt den ständiga strömmen av patienter till kliniken. Denna inställning grundar sig troligen på samma psykologiska ”skyddsmekanism” som genomsyrar hela vår sjukvård, från dietister till hjärtspecialister. Tanken på att alla patienter skulle kunna försvinna genom att anta en annan matkultur måste vara en rent skräckinjagande. När det gäller hans förtjusta inställning till min fru beror den nog därför i första hand mer på att han ser hennes fina tandpärlor som ett resultat av klinikens ansträngningar än ett resultat av vår strikta kostomläggning.
Det råder inte den minsta tvekan om att många av våra moderna sjukdomar ofta uppträder tillsammans och att tandsjukdomarna därför är en integrerad del av dessa. Typexemplet är sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom. Den grundläggande fysiologiska mekanismen bakom båda dessa sjukdomar är det som kallas insulinresistens och som gör att cellerna inte längre reagerar normalt på insulinet och kan ta hand om allt blodsocker som vår kolhydratrika mat ständigt ger upphov till. I kroppens komplexa fysiologi inträder istället balanserande skyddsmekanismer, de som ingår i den så kallade homeostasen, och som i detta fall innebär att alltmer insulin produceras i bukspottskörteln i en ond spiral eftersom höga insulinhalter i blodströmmen ger upphov till skador på blodkärlens väggar. Man har då blivit något som kan kallas ”hyperinsulinemiker”. I första hand drabbas då de finaste blodkärlen, kapillärerna, av de höga insulinhalterna och det är också genom förändringarna i dessa fina kärl man först kan se de sjukliga förändringar som är kännetecknande för diabetes. Med hjälp av elektronmikroskopi visade man detta redan i början av 70-talet. Troligen är det är samma sjukliga kärlförändringar som ger upphov till inflammationerna i tandköttet och som får det att blöda. Att kärlen hos hjärtsjuka är skadade är för övrigt synonymt med hjärtsjukdomen.
En läkare som kanske mer än någon annan belyst dessa samband är Dr. Kraft som i kliniska undersökningar under 40 år av 14 000 patienter parallellt mätte både blodsocker och insulin efter den typiska sockerbelastningstesten med 75 gram glukos. Han påpekar bland annat att den som är hjärtsjuk men inte anses ha diabetes helt enkelt är odiagnostiserad. För Dr. Kraft skall diabetiker, typ II, först och främst betecknas som ”hyperinsulinemiker”.
Att näringsfattig kolhydratrik mat nedsätter vårt immunförsvar är odiskutabelt vilket vi LCHF-are också ständigt bevisar genom att sällan drabbas av allvarliga förkylningar. I mitt eget fall kan jag så länge jag kunnat minnas haft en men ofta flera allvarliga förkylningar eller influensor varje år. Efter kostomläggningen, nu för sju år sedan, har jag bara haft en enda sådan som jag vill kalla förkylning och där förloppet inte ens var i närheten av vad jag tidigare har upplevt och som oftast fick mig i sängläge under någon vecka eller två med hög feber. Någon månad innan den allvarliga hjärtinfarkt drabbade mig 1999 hade jag en sällsynt vidrig influensa så det är mer än rimligt att anta att alla moderna sjukdomar hänger ihop med ett försämrat immunförsvar som grundläggande fysiologisk orsak.

När man har ett försämrat immunförsvar blir man, som i fallet med förkylningarna, lättare offer för virus och bakterier. Detta gäller även för de bakterier som gömmer sig i inflammerat tandkött och även inne i den porösa tandroten hos rotfyllda tänder och där det inte längre finns något aktivt immunförsvar efter rotfyllningen. Det har länge funnits misstankar om att bakterier som gömmer sig i tänderna kan spridas genom blodet och ge upphov till problem i olika organ i kroppen.

När jag för 16 år sedan blev remitterad till sjukhusets tandlossningsavdelning för att om möjligt rädda en tand som satt löst var den första frågan jag fick om jag hade någon hjärtsjukdom och jag berättade då om min infarkt året innan. Man påpekade då för mig att många av deras patienter hade just hjärtproblem. Att diabetiker har problem med tandköttsinflammationer är väl känt och trots att jag inte varit diagnostiserad som diabetiker så är jag idag helt övertygad om att jag, tillsammans med en stor del av västvärldens befolkning, var en sådan odiagnostiserad diabetiker som Dr. Kraft hävdar. Man får misstänka att de höga blodsockerhalterna hos diabetikerna också gynnar bakterierna i tänderna och där inflammationerna är sekundära och utgör en del av kroppens försvar mot bakterieangreppen.

Weston Price var även när det gäller rotfyllningar och gömda bakterier en föregångare med sin vetenskaplig inställning till fysiologin och i samma anda som den främste fysiologen under 1800-talet, Claude Bernard, använde i sin experimentella verksamhet för att försöka bryta den religiösa inställning som rådde inom medicinen. I en intressant bok, ”Root Canal Cover-Up”, skriven av George Meinig, lyfter Meinig ur arkiven åter fram Weston Price banbrytande fysiologiska djurexperiment genom att placera rotfyllda tänder från sjuka patienter under huden på försöksdjur, kaniner, för att sedan studera sjukdomsförloppet. Till och med sådana tänder som först hade steriliserats visade sig kunna åstadkomma omfattande organskador hos försöksdjuren. Logiken är här att en rotfylld tand är en tand som inte längre har något aktivt immunförsvar och som i likhet med all annan benvävnad måste vara porös för att kunna tillåta ett näringsutbyte med blodet. I dessa porer kan bakterier gömmas och som den normala sterilisering vilken genomförs vid alla rotfyllningar inte kan komma åt.

Att bakterier sedan kan komma ut i blodomloppet och ge upphov till allvarliga sjukdomar visades på detta eleganta sätt av Weston Price. Att dessa vetenskapliga försök, genomförda av världen främste tandläkare på sin tid, har kunnat gömmas undan under alla dessa år är i mina ögon ett bevis på att medicinen idag fortfarande utgör en religion och en religion som existerar för att kunna hålla igång en gigantisk industriell sjukvårdsapparat.

Comments

 1. 1

  Jag har aldrig haft så friska tänder sedan jag började med strikt LCHF, mycket animaliskt fett, framför allt smör och sedan jag slutat borsta tänderna:
  Friskt tandkött, inga hål på 8 år och inga irritationer.

  Mats@FriskaDiabetiker.se
  LCHF@MatsWiman.se

 2. 2

  Kan bara hålla med inte ett hål och ingen tandsten heller. Inte ens en förkylning på tre år. Trots att övriga familjen var riktigt tvärförkylda för en vecka sedan. Verkar inte som att man bränner sig i solen på samma sätt som förut heller. Rena revolutionen med andra ord

 3. 3
  Lars Pekkala säger

  Har inte behövt laga några tänder de senaste tio åren sedan jag lade om kosten, har tagit lite tandsten för ca 4 år sedan. Har heller inte tagit någon insulinspruta under samma tidsperiod.

  Sist jag var till diabetessköterskan tyckte hon att jag skulle fortsätta som jag gör.

 4. 4

  Delar din erfarenhet Göran. Har löjligt friska tänder nu. Pricken över i var när jag bytte ut tandkrämen på eltandborsten mot neutral kokosolja.

 5. 5

  Mycket bra inlägg av Göran Sjöberg!

 6. 6
  Hanveden säger

  Tore Persson, nyss avliden, frid över hans minne, visar i en video på Youtube varför vi som äter Low Carb inte blir förkylda mm. En kvinna i England EH Baker har visat att glukos uttrycks i luftvägssekret vid ett B glukos över 7,8 – 8,2 mmol. Som Tore uttrycker det är vi då att likna vid en Agarplatta i övre luftvägarna, då är det inte så konstigt att vi som äter Low Carb inte gynnar bakterier att föröka sig och alltså undviker vi problem i luftvägarna…
  Tore hade förmågan att tänka utanför ”boxen”. Innan han avled hade han påbörjat experiment med ljudterapi i frekvenser liknande en katts spinnande…
  Sök på Youtube efter: ”vatten vatten” då hittar ni videon om luftvägströskeln…

  mLCHFh .

 7. 7

  @ Hanveden:
  Intressant, den har jag missat…allt stämmer de du säger dock!!

 8. 8

  Poddavsnitt om att amalgam och rotfyllda tänder är en riktig hälsofara https://www.halsosant.nu/avsnitt-21/

 9. 9

  @ Magnus:
  Vad är det bästa alternativ till amalgam/rotfyllning?

 10. 10
  Docent Göran säger

  Calle Skrev:

  Vad är det bästa alternativ till amalgam/rotfyllning?

  Det är nog att dra ut tanden och acceptera gluggen eller kanske kosta på en brygga för att dölja gluggen. Alternativt bör rimligen kompositfyllningar vara mindre giftiga än kvicksilvret i amalgamet. Själv bestämde jag mig för att sanera alla mina gamla amalgamfyllningar och ersätta dem med kompositmaterial för några år sedan efter att läst några böcker om saken, bl. a. Bruce Fifes ”Stoppa alzheimer nu!”

  https://www.plusbok.se/stoppa-alzheimer-nu-bruce-fife-9789172412637/?gclid=CJK5ho-O2M4CFYfbcgodSBEK-A

  Själv har jag nu också en titanskruv i käken och titan litar jag som metallurg på eftersom det är den metall som efter guld och platina är minst benägen att reagera med våra kroppsvätskor.

 11. 11

  Här finns fler som dokumenterat relationen mellan munhälsa och kroppshälsa:
  Patrik Störtebecker, Hal Huggins, Thomas Levy , Sune Wikner, Olle Redhe, Irene Brednert, Margareta Molius, Anders Lindvall m.fl och allra senast disputerade nysvensken Boxi Zhang på detta i Örebro förra året.

  Om dessa kan man , åtminstone omsider läsa av och om i 2000-Talets Vetenskap.
  Ingemar Ljungqvist, chefred http://www.2000tv.se

 12. 12

  Sanerade bort mina amalgamfyllningar för många år sedan – blev osams med min dåvarande tandläkare men bytte till en som sanerade lååångsamt. Sedan LCHF har jag inte haft något enda hål (”peppar peppar ta i trä”) och jag borstar tänderna en gång om dagen (kvällen) med min blandning 1 tsk kokosolja, 1 tsk bikarbonat + några droppar pepparmyntsolja (apoteket). Geggar ihop i en liten burk och det räcker 1-2 veckor. Har fått receptet här på Annikas blogg, tror jag. Fungerar UTMÄRKT – känns så rent och gott i munnen…

 13. 13

  Socialstyrelsen hade en stor genomgång i början av 90-talet då debatten om amalgamets påstådda farlighet var som störst. Man kunde inte hitta några samband mellan amalgam och ohälsa. Vid den tidpunkten hade de flesta tandläkare redan då gått över till andra material så någon kommersiell drivkraft att ”manipulera” undersökningen fanns knappast.
  Alltså är det tveksamt om det ger några effekter att byta ut gamla amalgamfyllningar.

 14. 14

  Själv har jag helt sluppit hål sen jag började att skölja fluor…

 15. 15

  @ Mikael:
  Så om man dricker detta slipper man hål på insidan oxå

 16. 16

  Min parodontit upptäcktes 1991 och ingen visste vad den berodde på. Jag har haft så djupa tandköttsfickor som 11 mm (minst) och gick till tandhygienist var tredje månad för att hålla parodontiten stången. Vid varje besök blödde det och gjorde så fruktansvärt ont ända in i ryggmärgen.
  Jag har därefter slutat med fluor (vilket hygienisten tveksamt godkände) och äter LCHF sedan några år tillbaka. Vid senaste besöket är den djupaste fickan 5 mm och flera är helt läkta och borta, det gör inte ont och blöder inte alls längre vid borttag av tandsten. Går numera två ggr om året till tandhygienisten som jag på hens fråga informerat om att jag inte längre äter mjöl och socker. Jag äter en liberal LCHF men tror att i mitt fall är det mjölet/gluten som är boven. Det finns alltså fler orsaker till parodontit än högt blodsocker/insulinresistens. Nu tror tandhygienisten på att det är kosten och jag lämnade ett recept på frukostpannkakor utan mjöl. : )
  Jag siktar på att få bort alla tandköttsfickor och är övertygad om att jag lyckas!

  Till Mikael ovan kan jag säga: Jag slipper ilningar sedan jag slutat med fluor! Tänk så olika det kan vara…

 17. 17

  Tack för denna krönika. Och för de olika kommentarerna som på olika sätt ger en bild av de problem som alltför ofta inte uppmärksammas i dagen sjukvård.
  Har själv problem med djupa tandköttsfickor och begynnande tandlossning. Opererad för cancer och tror att det finns ett samband, något som dock varken tandläkare eller läkare ser. De tycks bara se små små delar, dvs sitt lilla fält, av det som är en människa.
  Blev ordinerad fluorsköljningar. Reagerade ganska kraftigt men långsamt. Hade redan tidigare lite låg ämnesomsättning vilket nu blev ett stort problem. Svullen buk, stigande viktkurva och början till depression. Hällde ut giftet i vasken (förlåt) och övergick till renhållning av tänderna med kokossköljningar och kolloidalt silver. Mår bra och även tandköttet verkar trivas. Vad läkare och tandläkare kommer att säga vet jag inte men jag vet vad jag känner.
  Och är så tacksam för att kunna läsa det som står här.

 18. 18
  Docent Göran säger

  Av försiktighetsprincip undviker jag själv fluor eftersom det bevisligen är ett gift. Borstar tänderna med en blandning av bikarbonat och salt. Billigt, bakteriedödande och ofarligt.

  Det är samma försiktighetsprincip som gör att jag undviker konventionellt odlade grönsaker för att de innehåller jordbruksgifter.

 19. 19

  Tack för ännu en viktig krönika.

  Jag har också haft (långvariga) problem med tandfickor, lösa tänder, inflammationer, hemska ilningar och sår i munhålan – allt typiskt för SLE-patienter (..liksom vid en del andra auto-immuna sjukdomar).

  Jag bytte ut allt (hade massor!) amalgam (hos tandläkare specialiserad i ämnet) och slutade med tandkräm och fluor. Undviker även klor, så har ett filter (under vasken) för dricksvattnet och gör inga besök i klorerade bassänger.

  Jag använder en ’water jet’ som rensar mellan tänderna och motverkar tandfickor. Min ’tandkräm’ är bikarbonat. Jag gör oil-pulling med kokosolja regelbundet och sköljer ur munnen med vatten efter varje mål. Huttar också KS ett par ggr/dag.

  Sedan jag började med detta har jag inte längre några smärtsamma sår i munhålan, tandfickorna är borta, tänderna har ’växt fast’ och vid mina två tandläkarbesök per år finns det sällan ngt att åtgärda.

  Efter att ha hittat till Dr Annikas blogg för fyra år sedan (..vart tog tiden vägen!) lade jag om kosten till (ekologisk) LCHF och trivs med det – har också märkt (som ngn nämnt längre upp i tråden) att jag tål solen bättre än tidigare.

 20. 20

  Har inte borsta tänderna med fluor på 38 år och borstar tänderna med bikarbonat har jätte fina tänder

 21. 21

  Angående bikarbonat, så har min påse förlorat kraften på något sätt. Det brusar inte i vattnet och sänker inte ph-halten på askorbinsyran. Det smakar väldigt konstigt salt och löser sig inte i vattnet.

  Vad har hänt med mitt bikarbonat?

 22. 22

  @ Georg W:
  Kanske den har dragit i sig fukt när påsen varit öppen??

 23. 23

  Om bikarbonat och hur det kan användas på många bra sätt: 🙂

  https://www.kennetjacobsson.se/bikarbonat%201_3.pdf

 24. 24

  Om man bakar och använder bikarbonat så känner man till att bikarbonaten blir ”gammal” och förlorar jäskraften om den ligger länge i öppnad påse.

 25. 25

  @ kicki:
  Tack för länken! Vi pratar trolleri på husmorsnivå 🙂 Jag har clips, men det hjälper inte. Jag får helt enkelt köpa en ny påse. Kanske förvara den i lufttät burk också.

  Plötsligt är bikarbonat lika viktigt som askorbinsyran.

 26. 26
  Lars Henrik säger

  Jag har haft turen att vara försedd med bra tänder redan innan jag började dra ned på kolhydraterna. Jag fick dock ett par hål i 20-årsåldern som upptäcktes vid ett och samma tandläkarbesök. Det ena hålet, som satt på sidan av en tand, var gigantiskt och fick lagas. Det andra satt i en visdomstand som ändå skulle ut. Sedan dess inga hål, bara lite tandsten. Jag kommer ihåg att jag brukade ha s k fluorfläckar och tandläkaren undrade varje vid varje besök om vi hade egen brunn men det hade vi inte. Det var kommunalt vatten.

  Kanske funderar jag alldeles galet men borde det inte ringa en liten larmklocka hos var och en när vi måste borsta tänderna med borste och kräm varje dag för att slippa allvarliga kariesangrepp och tandlossning redan innan lastgammal ålder. En liten klocka som säger att tänderna är konstruerade att hålla lite längre än detta så det kanske inte är riktigt rätt grejer som stoppas in i munnen?

 27. 27

  @ George W – Vi köper flera kg bikarbonat åt gången som jag sedan pytsar över i glasburkar med tättslutande lock. Jag äter surkål (går åt en burk i veckan) som förrätt varje dag och sparar många av glasburkarna. Dessa är utmärkta att förvara bikarbonat, epsomsalt eller MSM-pulver i. Sist köpte vi 10kg bikarbonat (även bra till bad eller fotbad) och har ännu inte haft ngt som tycks ha blivit ’gammalt’ – så kanske var det fukt som letade sig in i din påse. Kan det duga som fotbad tro?

 28. 28

  @ Mayne Sundewall Hopkins:

  🙂 Jag ska göra ren duschen med det och tusen andra saker det kan användas till.

  Jag kan konstatera att askorbinsyra med gammal bikarbonat ger mig förstadier till skörbjugg. För mig motverkar alltså ren askorbinsyra vitaminupptaget (?). Jag måste ha bikarbonat i för att det över huvud taget ska fungera.
  Men då är jag på något konstigt sätt allergisk mot C-vitamin (och socker), sedan födseln. Det är dessa problem som fört mig hit.

 29. 29

  Jag behöver bara spendera 5 minuter med en tandläkare för att hen ska hata mig och min tandläkarskräck växer varje gång.

  Jag söker en tandläkare som INTE drar ut tänder utan lagar dom så gott det går?

  Vår Folktandvård är den mest obehagliga institution jag besökt. Till sist sa jag till dem att från och med nu bestämmer jag om en tand ska dras ut och de får bara dra ut den om jag tigger och ber om det.
  Det gillade de inte att höra. Så sista gången jag besökte tandhygienisten så bröt hon loss den provisoriska lagning jag fått av en trasig tand. Hon gjorde det medvetet för att hämnas mina ord och min inställning till deras jobb och deras brist på vetenskap.

  Jag köper en svindyr salttandkräm på hälsokosten som jag är beroende av. Jag har åter börjat borsta tänderna regelbundet eftersom espresson ger mig svarta fula tänder och det vill man ju inte ha när man nu äntligen fått en flickvän igen <3 efter 7 år i stutabåset.

 30. 30
  Docent Göran säger

  Georg W Skrev:

  Jag behöver bara spendera 5 minuter med en tandläkare för att hen ska hata mig och min tandläkarskräck växer varje gång.

  Kan du inte byta tandläkare?

  Georg W Skrev:

  Jag köper en svindyr salttandkräm på hälsokosten som jag är beroende av.

  ?

  Bikarbonat (färsk ?) + lika mycket havsalt borde väl fungera inte minst för att ta bort missfärgingar. Tandhygienisterna använder bikarbonat när de blästrar tänderna rena med sin lilla spruta.

 31. 31

  @ Docent Göran:

  Det finns en tandläkare 15 mil härifrån som lagar tänder (Aneby). Får jag tid går jag och fixar tanden. Fast det verkar som det går att leva med det. Jag t.o.m. tuggar med den numera. Det är min hälsomarkör. Inflammation betyder att jag inte sköter mig, normalt har jag inga problem alls av det.

  Jag har insett att bikarbonat kommer att få en större betydelse i min mun och jag är inte rädd för några överdoser längre 🙂

  Ska strax gå och köpa en ny påse. Min kropp längtar efter c-vitamin (och min nya flickvän).

 32. 32
  Anders S säger

  @ Georg W:

  Ät natto till första frukost varje dag innan morgonduschen.

  Här en sida med reklam för vitamin K2 men man får mycket högre dos med en portion, 50 gram, natto – helst ekologisk. Släng medskickad senap och sås som innehåller en massa tillsatser. Istället kan man ta en klick hemgjord majonnäs.

  https://k2vitamin.se/fakta/tanderna-visar-om-din-halsa-ar-god/

 33. 33

  @ George – vi använder också bikarbonat till städning i badrum ..och annorstädes. Funkar också bra som tand-slipmedel. Tål du inte Acerola (C-vit) heller? Jag huttar KS också dagligen. KS är bra även att spraya tänder och tandkött med – mot infektion och inflammation.
  Allt gott med nya relationen! 🙂

 34. 34

  Tack allihop! Jag inser att jag är en konservativ LCHF-are, som väntar på andras resultat innan jag provar själv.

  Jag gick till ICA och köpte en liten hermetiskt tillsluten påse bikarbonat! Gick hem och hällde upp ett glas vatten med askorbinsyra. Med yster glädje häller jag i en rejäl dos bikarbonat och väntar på att det ska börja brusa. Vad händer? Ingenting och det löser sig inte ens i vattnet och smakar som mitt gamla bikarbonat. Nu blir jag lite rädd. Ska man behöva testa påsarna i affären för att se om det fungerar? Återigen måste jag agera pinsamt och lämna igen en produkt och dessutom hitta en lösning med hermetiskt tillslutna påsar.

  Vad gäller KS, så har jag nu utforskat det i några månader och resultaten är häpnadsväckande. Jag använder det numera mot livets alla problem, utom ekonomiska. Jag förstår att medicinkapitalisterna fruktar KS. Det botar allt!!!

  Då säger min flickvän att, har du tänkt på vad folk kissar bakteriedödande medel numera? Vad tror du händer när det möter bakteriehärden i avloppet? Risk för resistens! Vad tycker naturen om att vi sprider KS i naturen?

  Jag har aldrig träffat en sån här djup kvinna förut!

 35. 35

  @ George — Kolla i fb gruppen Kolloidalt Silver 3.0 &… – där finner du svar på alla frågor om KS – och massor av annat smått o’ gott beträffande hälsa. Tidningsartiklar i gammelmedia som varnar för KS är skrönor skriva av Skeptiker-rörelsens ’journalister’ ..ren smörja.

  Tyvärr finns det gott om farligheter i avloppet som ställer till det i naturen – men det har ingenting att göra med det naturliga silvret. Naturen älskar KS. 🙂

  De som är ansvariga för förgiftning av vår natur är istället big food, big pharma och big agro!

  Förresten, varför ska bikarbonat ’brusa’? Det gör inte mitt ..såvitt jag märkt.

 36. 36

  @ Mayne Sundewall Hopkins:
  Facebook-nä, Youtube-ja!
  Jag känner mig färdig med det teoretiska och för min kropp som ju är en del av naturen verkar KS vara enormt bra. Hur mycket placebo som finns med, vet jag inte. Men jag tvättade bort en ögoninfektion hos hunden på 2-3 dar, likaså hundens plötsliga magsmärtor upphörde. Dotterns örsprång försvann på 5 minuter. Massor av småkrämpor är borta!
  Kvar finns endast tveksamheten att KS kan separera mellan onda och goda bakterier. Vi är inte färdiga i vetandet om KS och endast praktisk erfarenhet kan nu ge svaret. Dock kan det vara lämpligt att lägga sitt eget ekologiska försilvrade kiss i sin egen trädgård, kanske? 🙂 På någon buske som får kämpa för sin existens.

  Jag vill också poängtera att det finns en fjärde Big, den störste av dem alla, Big Jag. Även om just jag känner mig ganska liten i sammanhanget. Eftersom jag är en ansvarskännande person.

  Jag köpte en stor påse bikarbonat på Willys. När jag hällde i det i vattnet brusade det som en brustablett och det gjorde askorbinsyran mer smaklig. Det löste sig även snabbt i vattnet. Nu löser det sig inte, det brusar inte och det smakar äckligt salt.

  Livet är ett ständigt mysterium och det här måste lösas 🙂

 37. 37

  Jag kan glädja alla med att jag hittat lösningen och jag får återigen ett gott skratt på min egen bekostnad. Efter att ha tillbringat dagen med att skaffa information. Där jag bland annat numera måste likställa bikarbonaten med KS. De är Guds gåva till oss hälsofreaks!

  Nåväl till slut slog det mig att det kunde vara askorbinsyran det var fel på. I min desperation beslöt jag mig för att testa. Vad finner jag? PÅ min askorbinpåse står det bikarbonat??? Och på min bikarbonatpåse står det också bikarbonat.

  Bikarbonat måste blandas med en syra för att reagera!!! Jag öppnade en ny påse med askorbinsyra (med glasögonen på) och häller därefter i bikarbonaten och vips har jag en kolsyrad dryck som renar mig inifrån ända ut i yttersta hudlagret och sänker min PH-halt så tumörerna inte kan växa längre.

  Denna dag har länkat en ny pusselbit till ålderdomens hälsa och det är bara ögonen som tar skada av LCHF. Allt läsande här på bloggen gör att inte ögonen fungerar som de ska. Mina tänder var illa ute. Men nu skiter jag i att de är dåliga. Det går bra ändå, med LCHF.

 38. 38
  Kristina, supporter säger

  Min tandläk. sa idag, att min kariesaktivitet har stannat upp,troligen p.g.a. LCHF ! Fantastiskt . !

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa