Köttfri måndag igång igen

Jonas Paulsson, Köttfri måndag, är igång igen med insändare i ST: Satsa på växtbaserat till barnen.

Jonas tycker att vi ska avstå från kött för miljöns och klimatets skull, och därför ge växtbaserat till barnen. Han tror också att det är bättre med växtbaserat för hälsan.

Det är körsbärsplockade studier som visar att det är bättre med vegetariskt än animaliskt. Många studier visar att det är bättre för hälsan med animaliskt. Om man undrar vad som är rätt får man som vanligt titta på evolutionen. Människan har under evolutionen ätit animalisk kost, och därför kan det inte vara fel för hälsan. Ingen biologisk art blir sjuk på sin evolutionära kost.

Att djuruppfödning skulle vara dåligt för klimatet är som ett stort skämt. Det har i tusentals år funnits mera gräsbetande djur än det finns nu, och de har aldrig orsakat någon växthuseffekt.

Den animaliska maten har ett bättre näringsinnehåll än den vegetabiliska. Det animaliska fettet är perfekt för oss, och det animaliska proteinet har en perfekt uppbyggnad för våra behov. Därför tycker jag att vi ska ge animalisk mat till de som har särskilda behov: barn, äldre och sjuka. De bör givetvis få ekologiskt och närproducerat, för bästa kvalitet.
De som själva kan bestämma vilken mat de ska äta får naturligtvis göra det.

De matvaror han räknar upp har jag inget emot, jag vill bara påpeka att havremjölk bara har bråkdelen av de nyttiga näringsämnen som finns i mjölk, men desto mer av kolhydrater.

 

Comments

 1. 1

  Sista paragrafen i artiklen: ”Den mest kostnadseffektiva lösningen för skolorna i Sundsvall att erbjuda eleverna både miljövänlig och nyttig kost är att ersätta det dyra köttet med billiga baljväxter och att byta ut komjölk mot havremjölk som standard.”

  Priset för havredryck är väl högre än priset för komjölk? (Ja, och har dessutom sämre näringsvärde)

 2. 2

  Fullständigt huvudlöst. Det är skygglappar på inför ny forskning som tydligt visar vad vi är ämnade till att äta. Sedan att hänvisa till miljön är ju löjeväckande. Vi behöver inte rapa upp allt som bevisligen är förkastligt med besprutningar o.s.v. det där kan vi. Vad som skall bestämmas en gång för alla är att vi är ämnade att äta kött, fisk, ägg och vissa utvalda grönsaker, ja ni vet. När så alla (utopi, jag vet) är överens om detta, ja då skall man se till att denna föda framställs på ett för miljön bästa sätt. Idag förespråkas att vi skall äta allt från växtriket för att ”det är bra för miljön”. Alltså, skit samma om vi mår tjyvtjockt och drar på oss en massa sjukdomar som förföljer oss från vaggan till graven, det gör inget, vi måste ju ”rädda miljön”. Anser jag, en hängiven miljövän. PS. Havremjölk, låter som mjölkersättning till ett föl. Men, då skulle ju stackaren få tarmvred.

 3. 3

  ”Det har i tusentals år funnits mera gräsbetande djur än det finns nu, och de har aldrig orsakat någon växthuseffekt.” Tvärtom skulle jag vilja lägga till:
  Finns inget som motsäger att den enormt tjocka svartjorden som täcker det som var gräsbetesmarker för Europeisk Bison på den här sidan atlanten och motsvarande prärieområden i Nordamerika helt enkelt byggts upp av enorma hjordar av Bison/Buffalo under årtusenden. Helt i enlighet med Alan Savory’s försöksverifierade teorier, på senare tid ofta repeterat i liten skala då kallat ”mobgrazing”. Ofta åts endast 1/3 av gräset upp medans resten trampades ned tillsammans med urin och avföring under betning och följande natt då djuren ofta stod tättpackade i skydd för bl.a. varg och människa. Dan därpå drog djuren självklart vidare och lämnade då efter sig ett välgödslat skyddande täcke ovanpå jord och nyss nedtrampat organiskt material (gräs). Med hjälp av detta satte mikrober igång och bröt ned till mer humus under följande månader så att jorden gradvis växte i tjocklek. I frihet med tillräckligt stora betesmarker fanns det aldrig anledning att komma tillbaka innan dyngan gjorts om till nytt fint saftigt gräs.
  Eftersom vattenhållningen förbättras så enormt med tjock svartjord blev de platser som besökts tidigare alltid återbesökta eftersom det växer bäst där. Dessa hjordar höll naturligtvis skog borta från slätterna, men djuren bygger likt skogen upp jordtjockleken år från år. De minskar inte existerande jordtjocklek för varje år som går likt vårt moderna plogjordbruk. Ett bruk som samtidigt helt blundar för den därigenom oundvikliga apokalypsen när jorden tar slut och bara berget finns kvar att plöja i. Den rikedom som finns i våra slättland som för en begränsad tid kan förse oss med spannmål har alltså ofta skapats av djur. Ett djurfritt jordbruk innebär dessutom ofta endast oljeförbrukande konstgödsel och ett begränsat utnuttjande av näringsämnen/mineraler (fosfor) i jorden då en hel del blir otillgängligt utan hjälp av den typ av gödsel djur bidrar med.

 4. 4

  Har Jonas Paulsson aldrig hört talas om Allan Savory?
  Hemma är vi allätare och har ofta en helt vegetarisk dag. Finns massor av goda vegetariska rätter. Men enligt Allan Savory´s teorier och praktiska experiment så är det bäst att hålla gräsbetande djur som skiter och myllar ner både sitt eget och det vegetariska avfallet i jorden och bildar ett tjockt näringsrikt humuslager. Och återskapar grönska på döda jordar.

 5. 5

  Baljväxter kräver enligt WWF lika mycket fossilt bränsle per kg bönor som naturbeteskött per kg. Eftersom bönor enligt Livsmedelsverket har halva proteinmängden eller mindre per kg jämfört med kött krävs det dubbelt eller mer så mycket bönor som kött.

  Sedan har protein från bönor begränsningar då det gäller livsnödvändiga aminosyror, proteiners byggstenar. Därför behövs ytterligare protein från bönor jämfört med kött, det behövs 10-20 gånger mer bönor än kött för att tillgodose behovet av livsnödvändiga aminosyror. Kor är självgående automatgödslande gräsklippare som bygger mull medan bönor kräver ändliga resurser av fossilbaserad konstgödsel som tär på jorden.

  Björn Hammarskjöld

 6. 6

  I vår familj har vi hakat på den trenden. Vi har en köttfri måndag.
  Det är den dagen vi 24-timmarsfastar 🙂

 7. 7
  Lars Johansson säger

  En kommentar till Ulrika. Mjölken är dyrare både vad gäller pengar och miljö men det syns inte när du tittar i affären för mjölken är subventionerad. Egentligen kostar den mer både i pengar och miljö.

  En kommentar till Sten och Javo. I en debatt från Aftonbladet i oktober förklarar Jonas Paulsson att när djur föds upp extensivt dvs genom bete har de större klimatpåverkan per kilo kött och att lösningen istället ligger i det som FN:s klimatpanel United Nations Environment Programme rapporterade 2010 att vi omgående och drastiskt minskar konsumtionen av kött och mejeriprodukter.

 8. 8
  Dan Persson säger

  @ Lars Johansson: Att rapa upp vad Jonas Paulsson säger är väl knappast av något värde.
  Kan du själv peka på någon vetenskaplig studie som backar upp det Jonas säger?
  Jag kan i allafall inte hitta att Jonas refererar till någon vetenskap som stöder det han pratar om.

  /Danne

 9. 9

  Tyvärr pågår denna antiköttkampanj på många fronter. Fick nyligen detta från Kurera som hänvisar till en nutritionsstudie där man menar att kött skapar fetma.
  Kanske ett trick för att ta bort vår uppmärksamhet från överätandet av billiga kolhydrater som vi vet är den ”verkliga fettmaboven”. Kött är alldeles för dyrt och oöverkomligt för många på vår jord till skillnad mot kolhydrater.

  Tyvärr har nutritionsstudier ofta låg kvalitet och starka jävsbindningar till livsmedelsindustrin. Jag har inte hunnit läsa den men lägger upp länken till artikeln som är ganska kort.

  https://kurera.se/ny-forskning-kott-har-samma-effekt-som-socker-pa-vikten/

 10. 10

  @ Lars Johansson:
  Tack Lars, för att du försöker föra en dialog! Och din referens är viktig eftersom det är ett grundläggande fel från ett FN-organ, en lögn som fått spridning. Kor skapar INGA klimatgaser!!! De omvandlar årets biomassa som är framväxt genom fotosyntesen ur luftburna kolföreningar och fiser och rapar helt planenligt, enligt kolkretsloppet, ut dem i luften igen.

  Samma kol används för att bygga nästa vårs biomassa. Om en växt vissnar så frigörs växtens kol till luftrummet i alla fall. Det bästa är om växten äts upp av en gräsätare, som då omvandlar fotosyntesens näringslösa kolbindning i biomassa, till fullgod näring för människan med alla de 23 essentiella mineraler och fettsyror OCH proteiner som vi behöver för att fungera optimalt som människor.

  Efter närmare 30 års vegetarianism kan jag bara konstatera att vegetarisk mat är mycket nedbrytande för människans biokemi och otillfredsställande ur näringssynpunkt. Näringsinnehållet ÄR ALLT!!! Se fineli.fi

 11. 11
  Elisabeth G säger

  @ Bustas:

  Instämmer fullständigt med det du skriver Bustas.

  Dessutom vill jag tillägga att det är rent löjeväckande att tro att den kost som är bra för människan skulle vara farlig för miljön. Det vore i så fall en paradox som heter duga. Människan har utvecklats i samklang med naturen och det är först när man sätter igång med sin eländiga spannmålsodling i stor skala som man börjar förstöra miljön. Jonas Paulsson och hans likar är en fara för såväl människan som miljön.

 12. 12

  Det som är dåligt för atmosfären är den allför snabba förbrukningen av fossila bränslen. Om man ser på Kinas storstäder. 1990 införde man privatbilism, och luften har försämrats drastiskt.

  I ett avseende har de varit smarta. Endast eldrivna mopeder är tillåtna.

  Livsmedelsindustrin använder veganer för att sälja värmebehandlade växtoljor och spannmåls produkter. Veganernas ”forskning” är lika oseriös som sockerindustrins. Se:

  https://thebigfatsurprise.com/critique-dean-ornish-op-ed/

 13. 13

  @ Lars Johansson:
  Vänligen vidarebefodra den undersökning Jonas Paulsson stöder sin förklaring på.
  Gräsbetande djur skadar faktiskt ofta mark när de tillåts gå för länge på samma område.
  Ett klassiskt exempel på markförstörelse är en häst som får ca ett tunnland att beta.
  Gräset är då vanligen nedbetat till mycket kort. Det smakligaste är nytt gräs vilket betyder att inget gräs får tid att växa upp. Tillväxten i gräs sker i cykeln
  1/ förråd i rötter mobiliseras till grönt skott
  2/ gräset växer sedan till med en hastighet som i början ökar i proportion till gräsets storlek och sedan minskas samtidigt som en ökande del av den uppsamlade solenergin blir lagras i rötter som reserver.
  3/ För maximalt utbyte skördas eller betas gräset bäst straxt efter maximal tillväxt nåtts. Då lösgör även gräset en del av sitt rotöverskottet som blir mat till mikroorganismer och ökar kolhalten i jorden.

  I exemplet med hästen ovan reduceras den totala avkastningen gradvis till nära noll om systemet inte ändras ( Man blir tvungen att köpa och distribuera höbalar till hästarna på den då ofta gyttjiga marken). Liknande men sällan lika dåligt tillämpas ibland även med kreatur. Med sådana metoder blir djuruppfödning både dyrt och slösaktigt.
  Men med Savorianska metoder ökas både kortsiktig och långsiktig avkastning, det senare med hjälp av konstant ökande kolhalt i marken. Hög kolhalt i jord är viktig för vattenhållning som dels innebär att mer regnvatten under våta säsonger bibehålls i jorden i proportion till hur mycket kol (humus) som finns i jorden, så att konstbevattning vanligen aldrig behövs.
  Hög kolhalt gör även att mer näring lagras i jorden och jorden blir då vattenresistent i så att när det regnar löses inte jorden upp och rinner bort som ”smuts” och gör floder ofta bruna så snart det regnar lite mer än vanligt. (Innan plogjordbruket flöt floder vanligen helt klara även vid översvämmningar). Jordbruksjorden slösas alltså inte bort ökar även i tjocklek och kvalite med rätt odlingsmetoder, samtidigt som tom laxfisket kan komma tillbaka i våra floder om vi slutar eller kraftigt minskar användningen av konstgödsel. Konstgödselns läckage förstör den naturliga näringskedjan i våra vattendrag. Vid algblommningen täcks ofta vattenytorna så att det naturliga bottenlivet först kvävs på ljus, sedan på syre när algerna dör. Inte bara smådjur/fisk utan även syreproducerande växter behöver syre på natten.

  Alltså är dagens spannmålsbruk med hjälp av konstgödsel och plog det mest destruktiva vi kan utsätta våra jordar för. En nästan skräckinjagande inblick i hur mänskligheten har förstört de tillgångar som fanns innan jordbruket sattes igång på allvar för bara 10,000 år sedan fås genom att läsa boken DIRT av David Montgomery. Samtidigt pekas där även på att det både finns och praktiserats långsiktigt hållbara metoder under denna tid och idag, dock i mycket begränsad utsträckning men befolkningar har där överlevt utan dramatiska minskningar eller nödvändiga folkvandringar på samma jord i många tusen år.

 14. 14

  Vill bara hälsa att jag och de mina äter mer kött än någonsin.
  Vi väljer naturligtvis ekokött från glada kossor. Köper även mjölken direkt från bonden.
  Det är alltid kö hos bonden. Dessutom har vi tagit bort det vita mjölet och sockret
  i den mån vi kan.
  Våra allergier har i stort försvunnit.

  Varma och glada hälsningar från Lena med familj

 15. 15
  Lars Henrik säger

  Utmärkt svar Sten!

 16. 16

  Georg W Skrev:

  Kor skapar INGA klimatgaser!!! De omvandlar årets biomassa som är framväxt genom fotosyntesen ur luftburna kolföreningar och fiser och rapar helt planenligt, enligt kolkretsloppet, ut dem i luften igen.

  Oktober 2015 – ”MÄNSKLIGHETENS FRAMTID HÄNGER PÅ KORNA”: …och vi behöver först skämmas, sedan be dem om ursäkt och lova bättre respekt för vårt 8000 år gamla samarbetsavtal”, skriver Jörgen Andersson.

  När kor och andra betesdjur får uttrycka sig naturligt, samspela med gräs, svampar och mikrober som miljoner år av evolution lärt dem, då pumpas koldioxid från atmosfären ner i matjorden som därmed blir mer mullrik och bördig för varje år som går.

  Utan betande djur bryts det här samspelet och mullhalten sjunker.

 17. 17

  Jag har grönsaksfria tisdagar istället. Då äter jag bara kött! 😉

 18. 18

  SMYGINDOKTINERING ?? Såg filmen BFG (Big Friendly Guy) med barnbarn alldeles nyss.
  Den jätten i filmen som vägrade äta kött/människor framställdes naturligtvis som ypperligt sympatisk medans hans köttätande släktingar i min åskådning endast kunde liknas med björnligan. Men köttätarna var dessturom enormt stora och feta medans vegetarianen var stor jämfört med oss, men mager och i stort sett stannat i växten. Det stämde inte alls med verkligheten där vegetarianer ofta blir feta pga insulindrivande kolhydrater, och framförallt inte med de ”feta köttätarna” som höll sig feta trota att de i filmen aldrig sågs äta någonting. Annars som vanligt en mycket vacker film av Spielberg, dock kanske även han gör smygreklam för massproducerad kolhydratsbaserad skräpmat.
  När de sista djuren är slaktade blir det ganska dött på landet.

  Det är väl knappast så Jonas Paulsson vill ha det ?

 19. 19

  RS Skrev:

  Jag har grönsaksfria tisdagar istället. Då äter jag bara kött!

  Jag har köttfritt varannan dag – för då äter jag vildfångad fisk.

 20. 20
  Lars Johansson säger

  Vildfångad fisk räknas som kött av Köttfri måndag och hela vetenskapen.

 21. 21
  Elisabeth G säger

  Josef Boberg Skrev:

  RS Skrev:

  Jag har grönsaksfria tisdagar istället. Då äter jag bara kött!

  Jag har köttfritt varannan dag – för då äter jag vildfångad fisk.

  Från Smedjeån då? 🙂

  När jag var liten älskade vi att stå på bron vid kvarnen och kasta något i vattnet och sedan springa tvärs över vägen för att se när det kom flytande. Ja, det var tider det.

 22. 22

  Elisabeth G Skrev:

  Från Smedjeån då?

  Nej – mest bara vildfångad fisk från haven. Det finns dom som fiskar i Smedjeån fortfarande – men jag har ej sett att dom får fisk som räcker till en måltid. Men å andra sidan så har jag sett lax som tar sig igenom laxtrappan en gång under de drygt två år jag har bott här – ca en kilometer utanför Ränneslöv i Laholms kommun – så vem vet ?

 23. 23
  Docent Göran säger

  Elisabeth G Skrev:

  När jag var liten älskade vi att stå på bron vid kvarnen och kasta något i vattnet och sedan springa tvärs över vägen för att se när det kom flytande. Ja, det var tider det.

  Det gjorde ”Nalle Puh” också 🙂

 24. 24

  Min personliga erfarenhet (ej så stor dock) är att veganer blir ”glåmigare” än köttätare ju äldre de blir – någon som uppmärksammat samma sak? De jag känner till ser lite gråbleka ut och inte så fräscha i hyn…

 25. 25
  Docent Göran säger

  @ EvaLi:

  ”Vegomyten” av Lierre Keith beskriver hur den mat som de veganer hon levde bland åt inte bara gjorde henne själv långsamt allt sjukare utan även de flesta av hennes vänner. Det slog henne efter många år de alla faktiskt såg så glåmiga och sjuka ut som du beskriver på gemensamma tillställningar och att den maten till slut stod henne upp i halsen. Egentligen ville hon inte äta den maten annat än av moraliska skäl och de gör hon också upp med i boken. Det är ungefär det som George W. också berättar.

  Veganerna hon kände drabbades inte bara av kroppsligt förfall utan även mentalt. En väninna som hade bjudit henne hem för att bjuda på lunch visste när Lierre dök upp inte varför hon hade kommit och hälsat på och det är är bara ett exempel i boken.

  Läser man den boken och inte från början är en religiöst övertygad vegan tror jag inte det är möjligt att ansluta sig till till den nuvarande ”politiskt korrekta” antiköttkampanjen.

  Innan jag och min fru själva övergick till en LCHF-kost var vi på väg att bli vegetarianer (dock inte veganer) men detta slutade i katastrof, framför allt med allvarlig diabetes för min fru men som efter sju år nu är en sjukdom som nästan helt försvunnit. Bland annat finns idag inte längre några spår av den diagnostiserade ögonsjukdomen grön starr. Även nervskadorna i fingrar och tår (sk. perifer neuropati som är ett sent stadium av diabetes) är idag borta.

 26. 26

  – Laboratorietillverkat ”kött” för veganer – vilket skämt!

  https://magasinmaltid.se/omojlig-veganburgare-har-blivit-verklighet/

  – Alla dessa negativa nedslag rörande köttätande, och så producerar man sen köttlikande rätter… ???

  – Även jag hör till dem som blev allt sjukare av vegetarisk kost!

 27. 27

  Tjatigt med denna köttfria Måndag som inte ens ville kolla in näringstabeller utan påstår en massa från körsbärsplockade studier…
  I Australien är det nog etter värre. Vetenskapsjournalisten Anthony Colpo skriver om detta t ex här

  https://anthonycolpo.com/why-are-vegans-so-full-of-anger-and-hatred/

  Där t ex Lierre Keith blev fysiskt attackerad med bl a paj med cayennepeppar vid ett föredrag.

  Ett par vegankändisar Down Under vid namn Harley “Durianrider” Johnstone och Leanne Olivia Ratcliffe som bl a äter typ 50 bananer om dagen och som skryter att de bara behöver duscha en gång i veckan…och är superkändisar i vegankretsar + de tjänar sitt livsuppehälle på sina åsikter och Youtube videos. Hon har bl a ett inslag där hon anser att köttätare borde avrättas!!

  Tar mig friheten att kopiera ner en synpunkt från Anthony som jag tycker sammanfattar bra:

  ” I don’t pretend to be a philosopher, nor an ethicist. I focus my nutritional writings on nutritional science, not musings about ethics and animal rights. But if you vegan jokers want my opinion on the ethics of veganism and meat-eating, then fine, here it is:

  -Lying to people about the health effects of veganism, using misleading epidemiological research from pro-vegetarian and pro-vegan outfits like Loma Linda University (run by Seventh-day Adventists whose religion promotes vegetarianism, based upon the alleged visions of its prophet Ellen G. White) and Oxford University (home of the Oxford Vegetarians) is UNETHICAL. As is citing supposedly impartial reviews like that of the American Dietetic Association position statement on vegetarianism (which was in fact written and reviewed by vegetarians).

  -Staunch vegetarian researchers (namely, the Loma Linda crowd and a certain Oxford researcher) who consistently fail to declare their blatant ideological conflicts of interests in the ”competing interests” sections of their published papers are UNETHICAL. Especially considering these papers are used as ’evidence’ to convince people to switch to vegetarianism.

  -Banging on about animal rights while ignoring the well-documented adverse effects that vegetarian and vegan diets have on human beings is UNETHICAL.

  -As a person who unashamedly places the welfare of his family and friends (and himself) above that of livestock, I think campaigning for a global switch to a diet that will potentially worsen millions of people’s health is EXTREMELY UNETHICAL. Especially so in the case of infants and children, who are likely to experience a quicker onset of symptoms and to be most severely impacted by such harmful health effects.

  -As much as vegans wish to pretend it isn’t so, the fact is humans have an evolutionary ingrained need for animal foods. Nutrients such as vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc are indisputably necessary for optimal human health, and are either entirely absent or found in pitifully low amounts in plant foods. Many of these nutrients are also found in very low amounts in eggs and dairy, which explains why not only vegans but also lacto-ovo-vegetarians are far more likely to be deficient in these nutrients.

  It also explains why, for the last two million+ years, humans have gone to the trouble of hunting, and then domesticating, animals for their meat. Humans did not do this for kicks – hunting was often a dangerous and time-consuming activity. Given that humans have a biological need for meat, and are hardwired to seek out meat for the nutrients it supplies, accusing humans of being unethical when they eat meat is STUPID.

 28. 28
  Thomas Jansson säger

  En av våra mest meriterade LCHF:are, Läkaren, trubaduren, skådespelaren med mera, Tore Persson har avlidit.

  En mera mångsidig människa än Tore är det nog svårt att hitta,

  Jag tycker det här inlägget passar bra i den här tråden – artikeln är en av mina absoluta favoriter!

  https://www.st.nu/opinion/debatt/lchf-ar-traditionell-mat

 29. 29

  Sorg och bedrövelse! Lyckligtvis finns hans glasklara och medvetna ord publicerade och bevarade här på nätet. Han lyfte det kollektiva medvetandet till högre nivåer och dimensioner. En mycket stor man.

  https://integrativ-medicin.se/forelasningar/#lightbox/13/

 30. 30

  Den här texten lyfte mitt medvetande till nya nivåer.

  https://np.netpublicator.com/netpublication/n76048372/12

 31. 31

  Någon som har tips på en tidskrift som tar upp detta kring LCHF som en nybörjare kan förstå och som kört på tallriksmodellen väldigt länge och behöver få till sig vettigare vanor ? Finns det något eller är det en bok som gäller?

 32. 32
  Lars Henrik säger

  @ Dennis:
  Kanske ”LCHF för nybörjare” hos Kostdoktorn: https://www.kostdoktorn.se/lchf

 33. 33
  Annika Dahlqvist säger

  @ 31 Dennis:
  Mina böcker Dr Dahlqvists guide till bättre hälsa och viktkontroll, och Dr Dahlqvists LCHF, guide och kokbok, fungerar bra som introduktion till LCHF.

 34. 34

  @ Georg W:

  Stort Tack för att du förmedlade Tore Perssons artikel om C-vitamin, den klargjorde mycket för mig personligen! – Nypon (och nässlor) använder jag dessutom mycket!

  – Jag håller med dig om att vi ”har förlorat en klart lysande stjärna” – en av få här i Sverige, och som verkligen lyckades med att ”sätta spår” när han talade. – Och som du också skriver, så hade han absolut förmågan att kunna ”höja det kollektiva medvetandet till nya dimensioner”. – Han hade verkligen behövts längre här på jorden, så vetgirig som han var – och med tanke på all kunskapsförmedling han ägnade sig åt… !!! – Han var visst också en ”suverän läkare”. – Stor Sorg!

 35. 35
  Lars Henrik säger

  Lite OT: Det går visst dåligt för den norska kemilaxen. Antagligen dras alla andra laxodlare med i raset oavsett nationalitet. Även om det inte nämns i nedan artikel antar jag att denna vanskapta föda börjar få ett dåligt rykte. Jag arbetar av och till för att förstärka detta 😀

  Laxbolag faller tungt på Oslobörsen
  https://www.privataaffarer.se/borsguiden/laxbolag-faller-tungt-pa-osloborsen-870255

 36. 36
  ByPass x2 säger

  Stefan Skrev:

  …Lierre Keith blev fysiskt attackerad med bl a paj med cayennepeppar vid ett föredrag.
  …Harley “Durianrider” Johnstone och Leanne Olivia Ratcliffe… skryter att de bara behöver duscha en gång i veckan…
  … hon anser att köttätare borde avrättas!!

  Verkar som att när evolutionära rovdjur konverterar till gräsätare, reduceras den kognitiva förmågan… 😉
  Finner det märkligt att när diskussion uppstår mellan ”normal-ätare” och veganer/växt-ätare tar grönsaksfrossarna ofta till fysiskt våld.
  Vad kan det bero på, undras förbryllat?

 37. 37

  @ ByPass x2:

  Brist på DHA i hjärnan leder till ett aggressivt beteende, har jag läst och konstaterat.

 38. 38

  Det är möjligt att man kan hitta fall där man blivit frisk av mer kött. Men antagligen långt fler fall där man blivit frisk från vegetariskt.

 39. 39
  Annika Dahlqvist säger

  @ 38 Johan:
  Vi säger inte att man ska äta mer kött, utan att man ska äta lagom mycket av naturliga och rena proteinkällor. Inte industriellt processade. Där ingår kött, fisk och ägg, med perfekt kombination av essentiella aminosyror. Man kan också äta en viss mängd av bönor och linser, om man inte är för kolhydratkänslig, även om dessa inte innehåller den optimala aminosyrakombinationen.
  Men särskilt barn, gamla och sjuka behöver den högsta kvaliten på maten och där ingår det animaliska proteinet. Antalet rapporter från personer som blivit friska på LCHF-kost stiger hela tiden.

 40. 40

  @ Johan:
  Varför måste vegeterianer och veganer äta extra b12?

 41. 41

  @ Johan:

  Jag tror säkert att det i vissa fall kan vara bra att som en kur eller liknande äta veg. en period för vissa åkommor. Eller i af testa. Men i det stora hela så anser jag som A. Colpo skriver ovan och det kan man enkelt se i vilken livsmedelstabell som helst;

  ”-As much as vegans wish to pretend it isn’t so, the fact is humans have an evolutionary ingrained need for animal foods. Nutrients such as vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc are indisputably necessary for optimal human health, and are either entirely absent or found in pitifully low amounts in plant foods. Many of these nutrients are also found in very low amounts in eggs and dairy, which explains why not only vegans but also lacto-ovo-vegetarians are far more likely to be deficient in these nutrients.”

 42. 42

  Johan Skrev:

  Det är möjligt att man kan hitta fall där man blivit frisk av mer kött. Men antagligen långt fler fall där man blivit frisk från vegetariskt.

  Tack Johan för att du med två rader ifrågasätter allt vi vet och lärt oss. Bristen på bevis måste innebära att du saknar egentliga bevis för din hypotes och baserar det på ditt sunda förnuft och de fall du hittat istället.

  Helt enkelt underbart! jag var själv ett sådant barn i större delen av mitt liv. Jag åt hälsokost! En vegetarisk kost med medicinska hälsoskapande örter och växter. Jag samlade kunskaper från hela världen. Det livet tog slut vid 48. Inget högkostnadsskydd eller läkare i min kommun kunde hitta något som kunde rädda min trasiga veggis-kropp. Inga antidepressiva eller sömnmedel hjälpte. Endast rullstolen återstod. På detta blev jag deprimerad av D-vitaminbrist, skörbjugg av C-vitaminbrist, trots allt frukt och grönt.

  Då läste jag Lars Wilsons bok ”Naturlig mat”, 7 gånger och insåg klart att jag varit totalt grundlurad i hela mitt liv. Jag hade fattat absolut noll, efter 10-15 års vegetarisk forskning.

  Då läste jag äntligen Livsmedelsdatabasen (fineli.fi) och fann att 100 g ekologiskt närproducerat grönbeteskött dagligen gav mig, i princip alla de essentiella näringsämnen som min kropp behöver för att fungera optimalt, tillsammans med 100g animaliskt mättat fett och kokosfett.

  Då behöver min mage och tarmar endast bearbeta ett fåtal hg livsmedel för att tillgodose min kropps alla behov, resten av dygnet sover innanmätet och jag inbillar mig faktiskt att jag inte åldras när magen sover.

  Samtidigt så kollade jag min gamla hälsokost i livsmedelsdatabasen och fann att jag skulle behöva äta 7 kg livsmedel varje dag för att få de flesta av de livsviktiga ämnena och fortfarande skapas näringsbrister eftersom upptaget av näring försvåras av den vegetariska matens aggressiva struktur. Växter dödar allt som äter dom, i långa loppet. Det har evolutionen sett till. Växtätare ÄR riktigt bra, näringsrik mat för oss Homo Sapiens! Vegetariskt är ALLTID otillräcklig bukfylla, som ger näringsbrist! Hur gott det än är.

 43. 43

  @ Georg W:

  Fråga ang”vegetariska matens aggressiva struktur. Växter dödar allt som äter dom, i långa loppet”

  Blir inte detta neutraliserat och t om nyttigt ifall man på olika sätt kokar, syrar, fermenterar, torkar osv som gjorts i tusentals år?

 44. 44

  @ Stefan:
  jo

 45. 45
  Lars Johansson säger

  En kommentar till Annika nr. 39. Vi som tycker det är bra med vegetarisk mat tycker inte att kött är en optimal aminosyrakombination för det höjer de insulinkurvor som man vill undvika och kroppen reagerar med samma reaktion som om det är socker. Vi tycker därför att växtbaserat protein är det optimala och om man önskar äta LCHF med lågt socker och istället får rekommendationer som gör tvärtom så så tycker vi att det är missvisande. Det tycker vi är att man ändrar i LCHF-principen för att foga in köttet till varje pris och blundar för vad som borde vara rätt. Vi förstår inte kritiken av Köttfri Måndag och när man läser så har du ingenting emot maten som föreslås. Vi tycker däremot att kritik ska riktas mot allt som höjer insulinet och speciellt det som med kraft kan påverkar kurvorna som socker och kött och vi vill att man prioriterar att rädda personer från diabetes och andra sjukdomar. Det är sådant som har skrivits av Paulsson och Bengmark varje gång de skriver och det blir alltid kritik som man sedan precis som nu inte förstår riktigt vad kritiken består i eftersom det som sägs är rätt.

 46. 46
  Annika Dahlqvist säger

  @ 45 Lars Johansson:
  Man kan ju inte så där bara tycka att animaliskt protein är dåligt för hälsan och att det är insulindrivande. Rimligen om man äter bara lagom med animaliskt protein så borde det inte ha någon negativ effekt. Eller har du riktiga jämförande randomiserade studier som visar att animaliskt protein har skadlig effekt jämfört med vegetabiliskt.
  Vi LCHF-are bedömer att animalisk mat ger bättre näring. Tex av essentiella aminosyror, vitamin B-12, järn, långkedjigt omega-3 etc.

 47. 47
  Lars Johansson säger

  Mark Sisson har tagit upp det så det är verifierat Så det ska vara någon slags kompromiss då mellan insulinkurvor och näring. Vi tycker att allt som har den här skadliga effekten på kroppen ska undvikas. Vi tycker inte det ska vara några undantag bara för att det är kött eller det är sportdryck med näring från jordens alla hörn eller vad det kan vara utan vi säger rakt av att om det här ger konstiga insulinkurvor så är det dåligt för hälsan.

 48. 48

  En politisk majoritet i Västerviks Kommun beslutade att genomföra ”Köttfria Måndagar”. Centerpartiet drev frågan och Miljöpartiet röstade mot förslaget (!). Detta trots att jag en gång själv varit med och beslutat att vårt lokala MP skulle driva den frågan. De övertalade mig och jag böjde mig och röstade slutligen för denna idioti (Jag skäms). Det blev också ändpunkten på min politiska karriär. Men faktum blev att mina vegetariska vänner i Miljöpartiet röstade mot ”köttfria måndagar”.

  Det blev en våldsam debatt i vår lokala tidning och kontentan blev att lärarna tyckte det var ett mycket lyckat förslag med riktigt bra mat. Medan barnen nästan unisont var överens om att linser med morötter smakar skit. Barnen var hungriga och lärarna mätta. Inget barn fick ihop den ekvationen, lärarna måste ha något kollektivt fel och nästföljande måndag var köttet tillbaka och ett otroligt korkat försök att införa näringslös skolmat hade blivit totalt fiasko! Eftertankens kranka blekhet räddade barnen med lite sunt förnuft. Vegetarianism i teorin kan låta vackert men verkligheten är brutal. Maten är helt värdelös även om Internet är fullt av vackra matbilder.

 49. 49

  När jag gick i skolan kunde vår middags-matsedel (hemma) se ut ungefär såhär:

  Måndag — Pyttipanna med Rödbetor (helgens rester) — eller Ugnspannkaka med Fläsktärningar
  Tisdag — Stekt Sill med Potatismos — eller Makaroner med Köttbullar
  Onsdag — Bruna Bönor med Fläsk — eller Blodpudding med Lingon
  Torsdag — Ärtsoppa (ev. med Fläsktärningar) — eller Redd Grönsakssoppa
  Fredag — Fiskpudding med Skirat Smör — eller Kåldolmar
  Lördag — Fläskkotlett med Kokt Potatis, Ärtor o’ Morötter — eller Omelett (ofta svamp)
  Söndag — Slottsstek — eller Gulasch — eller annan kött- eller fisk -rätt..

  Till efterrätt kunde vi få: Fruktsallad med grädde, Glass, Äppelkaka med vaniljsås, Pannkaka med sylt, Saftsoppa med grädde, Ris a´ la´ Malta, Ananas-skivor (konserv) med grädde, Persika-halvor (konserv) med grädde, Päronhalvor (konserv) med grädde, Plättar med sylt…

  Drycker — Mjölk eller vatten. Den opastöriserade(!) mjölken kom i stora kannor där grädden, som samlats överst, skummades av. Man använde oftast flott i matlagningen och smör på brödet.

  Så mycket riktig mat, för att inte tala om giftfri(!), man hade på 50-talet och första halvan av 60- talet!

  Eftermiddagskaffe (med vetebröd, sockerkaka och en och annan kaka) serverades förstås varje dag – med (svag)saft till barnen. Godis hade man inte i vardagslag – ibland rörde vi en äggula med socker. Godis var nog mest på födelsedagar och till jul o’ påsk -helger eller annat firande. Nötter hade man bara till jul – dock åt vi mycket (säsongs)frukt.

  På hösten 1972 läste jag Are Waerlands ”I Sjukdomarnas Häxkittel” och lade (nästa dag!) om kosten till vegetarisk – mest i förebyggande syfte men även för min kärlek till djur. Jag levde vegetariskt i minst 25 år – dock använde jag ägg och mjölkprodukter hela tiden. Sedan, för ca 15 år sedan, då jag såg kalkonskivor (vanligt smörgåspålägg i UK) i affären blev jag plötsligt sugen på det och, eftersom jag alltid lyssnar på kroppen, köpte jag några skivor. Efterhand har fisk och kyckling lagts till menyn och idag äter jag även annat kött.

  Min morfar älskade Får i Kål och (till min mammas ständiga besvikelse 😉 ) vankades det varje söndag! Så hos oss vankades det aldrig någon som helst produkt från får eller get -riket..
  Nu har jag varit hungrig en lång stund! Den ekologiska lammgrytan väntar.. 🙂

  Jag känner mig starkare och mår bättre av att ha en blandad kost men har ingenting emot att ha en kött-fri måltid emellanåt. Däremot reagerar jag starkt på att ha en kött-fri dag varje vecka som någon slags regel (oskriven eller ej) – avskyr överförmynderi!

  Så, Nej Tack till kött-fri måndag(regel) för min del – och att ”..satsa på växtbaserat till barnen..” är jag bestämt emot. Ett barn behöver riktigt fett för bl a hjärnans utveckling och även om skola/daghem skulle gå in för en kött-fri dag i veckan, anser jag att barnen bör ha riktigt (ekologiskt!) fett t ex smör, helmjölk, grädde, jogurt etc. – och inga syntetiska halv-messyrer som margarin, lättmjölk etc.

 50. 50
  Annika Dahlqvist säger

  @ 47 Lars Johansson:
  Kompromiss? Kan du ange länken så får vi läsa själva?

 51. 51
  Lars Johansson säger

  Nej jag vet ingen länk till någon studie utan det här är hur kritiken ser ut på vegetariska sidor av sidor på nätet med LCHF. Med det vill jag visa att vi är petigare för vi gör inte liberala avsteg för en föreställning om evolutionen eller att det ska vara animaliskt utan vi tittar på vad som är bäst för diabetiker och prediabetiker. Det här att vi är onaturliga för att vi äter margarin från en fabrik eller olja och vegetariska biffar, det skrämmer ju folk för det här och de kan då äta fel bara för att vara ”naturliga”. Det naturliga ska väl vara att äta utan socker och kött som har de här konstiga effekterna på kroppen.

 52. 52
  Annika Dahlqvist säger

  @ 51 Lars Johansson:
  Eftersom du inte har någon relevant forskning att hänvisa till så tycker jag att vi lägger ner diskussionen. Det finns avsevärd forskning som visar att LCHF har bra effekt på blodsockersänkning för diabetiker, och viktnedgång för överviktiga. Kostdoktorn.se har samlat många forskningsstudier på det.

 53. 53

  @ Lars Johansson:

  Med tanke på att bra kött har så högt näringsvärde/näringstätt jmf med veg-varianter så är det värt att inmundiga detta i 99 fall av 100!
  läs nedanst citat:

  -As much as vegans wish to pretend it isn’t so, the fact is humans have an evolutionary ingrained need for animal foods. Nutrients such as vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc are indisputably necessary for optimal human health, and are either entirely absent or found in pitifully low amounts in plant foods. Many of these nutrients are also found in very low amounts in eggs and dairy, which explains why not only vegans but also lacto-ovo-vegetarians are far more likely to be deficient in these nutrients.

  It also explains why, for the last two million+ years, humans have gone to the trouble of hunting, and then domesticating, animals for their meat. Humans did not do this for kicks – hunting was often a dangerous and time-consuming activity. Given that humans have a biological need for meat, and are hardwired to seek out meat for the nutrients it supplies, accusing humans of being unethical when they eat meat is STUPID

 54. 54

  Kan man inte få sig de fetter och aminosyror man behöver om man äter vegetarisk kost?

 55. 55

  @ qws:

  Troligen kan man det, men jag tar mig friheten att återigen citera från ovan!

  ”Nutrients such as vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc are indisputably necessary for optimal human health, and are either entirely absent or found in pitifully low amounts in plant foods.”

 56. 56

  @ Stefan

  Om man får i sig tillräckligt med näringsämnen så spelar det väl inte så stor roll om det finns mindre av vissa av dem i vegetabilier än i animalier?

 57. 57
  Docent Göran säger

  Det hela är egentligen för sorgligt!

  Veganer och vegetarianer går av någon religiös anledning omkring och känner sig moraliskt förträffliga och tror att de kan rädda jordens framtid genom att äta sojabönor, bönor som bevisligen gör både dom själva och inte minst de djur som tvångsmatas och inte kan välja bort bönorna så sjuka att deras tarmarna inte ens kan användas till korvskinn. Dessutom blir veganerna sjuka av näringsbrist. Ja, det är för sorgligt.

  I själva verket spelar ju veganerna med i Big Pharmas smutsiga verksamhet som föröder vår jord i rasande takt.

  Varför håller dom med detta kan man fråga sig? Det finns inget förnuft!

 58. 58
  Lars Henrik säger

  @ Docent Göran:
  Jag vill minnas att den gode Jonas Paulsson för inte så länge sedan skrev en artikel där han, i princip, tog avstånd från det ekologiska jordbruket. Han inser förståss att detta jordbruk är beroende av naturgödseln, vilket man inte tillnärmelsevis kan få fram i tillräcklig mängd om kött- och mjölkdjuren skulle försvinna från jordbruket. Således går han glatt och aningslöst hand i hand med det katastrofala industrijordbruk som du nämner Göran. Jag undrar hur många som egentligen reflekterar över detta?

 59. 59
  Lars Henrik säger

  Även förståelsen för betesmarkernas betydelse för naturen verkar vara som bortblåst.

  Det som kanske började som en högst förståelig omtanke om djuren i barnaåren blev med vuxenhetens efterhandsrationaliseringar till en avgrund som vi nu alla tvingas ned i.

 60. 60

  @ qws:

  Förvisso, men problemet är att det behövs väldigt stora mängder veg för att få samma mängd näring i de relativt få fall de kan ersätta animaliskt, dock ej b12 av den Rätta Formen, dvs animalisk, finns ju ej i tillräcklig form i den vegetabiliska (+ creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc) och t ex där vi nu bor i Norden så finns inte dessa att producera i tillräcklig miljömässigt och ekonomisk mängd. Utarmade jordar + låga näringsvärden och långa transporter i dagens vegetabilier tänker jag.

  Kom att tänka på Fi-politikern som ville att vi skulle odla mer veg här uppe och utmanade bonden Erik om detta;
  https://www.vk.se/1667681/motpoler-i-debatt-om-maten-och-klimatet
  ”Erik Johansson på Hälje Gård hade skickat över gåvan, ett gratis helårsarrende på två hektar åkermark i Klabböle. Det utlovades också hjälp med maskiner för att odla marken. ”

  Natrurligtvis så antog hon inte utmaningen utan väljer att fortsätta leva i sin flumvärld…

  Skulle väldigt troligt äta mer frukt, vego ifall jag /vi bodde i djungelklimat alt. mer fisk, musslor o dyl. om det var nära havet.

 61. 61

  @ qws:

  En grundfråga är bl a i VILKA vegetabilier finns det en teoretisk tillräcklig mängd av : Citat:
  ”vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc”
  Gärna länk till livsmedelstabell som påvisar detta!

  En annan sak jag kom att tänka på beroende på var jag bor. Bodde jag i Namibia skulle jag nog haka på ko-köret:-)
  https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2012/08/20/vi-anvander-vara-kor-for-att-hela-var-jord/

  Eller vad vore ditt alternativ till det?

 62. 62
  Lars Henrik säger

  Stefan Skrev:

  Bodde jag i Namibia skulle jag nog haka på ko-köret:-)
  https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2012/08/20/vi-anvander-vara-kor-for-att-hela-var-jord/

  Tack för länken till det blogginlägget! Jag läste boken de skrev för ett par år sedan med stor behållning.

  Jag tillåter mig att citera ur inlägget:

  Vad vi kanske glömmer bort är att på många håll i världen är köttuppfödning ett miljö- och resursmässigt bättre alternativ än odling.
  Ungefär två tredjedelar av världens jordbruksmark används för bete till djur och det finns skäl till det. Merparten av marken går helt enkelt inte att odla på, den är för mager, för brant, för torr, för blöt eller för kall (tänk på vår renskötsel). Däremot växer gräs.

  Det bör tilläggas att även söder om renområdet finns gott om mark lämpad för bete men olämplig för odling.

 63. 63

  Lars Henrik Skrev:

  Även förståelsen för betesmarkernas betydelse för naturen verkar vara som bortblåst.

  Det som kanske började som en högst förståelig omtanke om djuren i barnaåren blev med vuxenhetens efterhandsrationaliseringar till en avgrund som vi nu alla tvingas ned i.

  Tack för dessa tre rader!

 64. 64

  Stefan Skrev:

  @ qws:

  En grundfråga är bl a i VILKA vegetabilier finns det en teoretisk tillräcklig mängd av : Citat:
  ”vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc”
  Gärna länk till livsmedelstabell som påvisar detta!

  En annan sak jag kom att tänka på beroende på var jag bor. Bodde jag i Namibia skulle jag nog haka på ko-köret:-)
  https://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2012/08/20/vi-anvander-vara-kor-for-att-hela-var-jord/

  Eller vad vore ditt alternativ till det?

  Vegetarisk kost är ju inte fri från animalier, så de animalier som man kan äta kanske kan täcka behovet av de näringsämnena?

  Bönderna i Namibia har verkar inte ha så mycket till val.

 65. 65

  @ qws:

  Om jag nu förstår dig rätt så menar du den variant av vegetarism där en del animaliskt kan ätas och det är ju inte det som diskussionen handlar om. Köttfri måndag ger inte tillräckligt av;
  ”vitamin B12, creatine, carnitine, carnosine, taurine and bioavailable iron and zinc”

  Betr. att ersätta komjölk med havremjölk så är det inte heller jämförbart ang näringsvärde.

  Ang bönderna i Namibia så tror jag att det inte skulle vara speciellt svårt att hitta många fler länder där det eg. vore nödvändigt med betande djur osv. T o m den enorma Nordamerikanska prärien är ju i princip förstörd av allt odlande senaste 100 åren.

 66. 66

  @61 Stefan

  Karnitin

  https://ods.od.nih.gov/factsheets/Carnitine-HealthProfessional/

  “The body makes sufficient carnitine to meet the needs of most people. For genetic or medical reasons, some individuals (such as preterm infants), cannot make enough, so for them carnitine is a conditionally essential nutrient [1].”

  “Healthy children and adults do not need to consume carnitine from food or supplements, as the liver and kidneys produce sufficient amounts from the amino acids lysine and methionine to meet daily needs [1-3].”

  Taurin

  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/kosttillskott/amnen-i-kosttillskott/taurin/

  “Det taurin som kroppen själv producerar är tillräckligt för människans behov och taurin behöver därför inte finnas i kosten.”

  ”Spädbarn kan inte själva bilda tillräckligt med taurin under de första levnadsmånaderna. Det gör att de behöver det taurin som finns i modersmjölk och det är också därför taurin tillsätts i modersmjölksersättning.”

  https://www.veganhealth.org/articles/amino

  ”Taurine is not an essential nutrient; in other words, the human body makes its own taurine.”

  ”Taurine is not found in plant foods. Non-vegetarians typically eat 40 – 70 mg of taurine per day (1). Vegans have been shown to have lower blood levels of taurine (3). It is not known whether this compromises health in any way, but very few vegans supplement with taurine, including healthy teenagers who have been vegan from birth.”

  Järn, zink och b12

  https://ajcn.nutrition.org/content/70/3/586s.long

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa