Naturlig mat utan att skada naturen

Krönika av doc Göran SjöbergProfessor Göran Sjöberg
Naturlig mat utan att skada naturen

Naturlig mat som håller oss friska tror vi LCHF-are är den mat som vi människor är evolutionärt anpassade till och detta är knappast den säd som började produceras genom det jordbruk som uppstod för 10 000 år sedan och som bevisligen gjorde jordbruksbefolkningarna sjuka. För en evolutionär anpassning krävs minst tio gånger så lång tid, dvs. mer än 100 000 år och kanske till och med så lång tid som miljoner år. Detta förklarar varför människan som fysiologisk varelse i huvudsak också är anpassad till blandkost med kött och fisk som viktiga komponenter vilket bevisas av att jägar- och samlarbefolkningarna var betydligt friskare än sina genetiska kusiner som hade börjat med jordbruket.

Men hur ska vi få tag i sådan naturlig mat utan att skada naturen? Vi måste då få stopp på den galopperande förstörelsen av matjorden. Jag har nu kommit på att vi faktiskt har gemensamma intressen med Naturskyddsföreningen på den här punkten och eftersom jag nu är medlem i den föreningen har jag skrivit en motion till riksstämman i juni för att slå ett slag för en etiskt försvarbar köttproduktion genom gräsbetande djur samtidigt som vi då kan bygga upp de humusskikt som förstörs av jordbruket.

Det lär vara mer än 70 motioner inlämnade så frågan är förstås om den har någon chans att bli antagen. Här är min motion i alla fall och det skadar inte att få lite kommentarer kring den.

Gräsbetande djur och frisk jord

Motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 2016

En frisk jord med ett tjockt humuslager täckt av gräs och träd i öppna landskap binder kol och är det mest naturliga sättet att ta hand om växthusgaserna från våra industriprocesser. Under våra fötter utarmas idag en osedd natur som myllrar av organiskt liv och våra grundläggande livsbetingelser förstörs sakta men säkert. Det är framför allt en bristande kunskap om humuslagrens stora betydelse i det ekologiska samspelet mellan jord och luft som gör att vi idag tillåter det industriella jord- och skogsbruket att allvarligt skada naturen och hota vår framtid.

Efter årmiljoner av ekologisk balans mellan stora hjordar av gräsbetande djur och humuslager försvinner dessa lager allt snabbare och snart finns inte många gräsbetande djur kvar. Istället har vi sterila ettåriga monokulturer, ökad användning av pesticider och kemiska gödningsmedel som stör jordens naturliga balans. Pesticiderna dödar inte bara insekterna på grödorna, de dödar även bin och andra pollinerare men inte minst skadas livet under markytan och där grundvattnet till slut blir odrickbart. Vi måste med kraft försvara det som finns kvar av livet under markytan och samtidigt arbeta för att återskapa det som har förlorats och här är Naturskyddsföreningens arbete viktigt.

Faktum är att livskraftiga humuslager kan byggas upp igen på mycket stora arealer om vi bara bestämmer oss för att göra detta.

Detta förutsätter att vi erkänner och lär oss förstå den komplexa ekologiska samverkan som råder mellan de gräsbetande djuren, markens växtlighet och det organiska livet i humusskikten. Omfattande praktiska försök på många håll i världen har visat att det går förvånansvärt snabbt att återställa humusskikt med hjälp av sådan kunskap men är detta möjligt i Sverige? Gräsbetande djur i stora hjordar gör detta möjligt men djuren måste beta på ett kontrollerat sätt. Återskapade humuslager tar inte bara dynamiskt hand om växthusgaser, de utgör samtidigt en effektiv vattenreservoar som förhindrar jorderosion samtidigt som grundvatten och vattendrag tillfrisknar.

Djur som betar gräs är naturligt friska. Pesticider och farmakologiska preparat behövs inte i ett jordbruk som är baserat på gräs. Med ett sådant jordbruk kommer inte heller skadliga kemiska ämnen in i vår mat. Utan tvekan är matproduktion med gräsbetande djur etiskt försvarbar men framför allt talar miljö- och hälsoskäl för detta. Detta är speciellt slående om man jämför med effekterna av industriell köttproduktion där stora mängder kraftfoder från ettåriga monokulturer används. Att stänga in gräsbetande djur med sådant foder som föda är inte naturligt och den som själv upplevt ett ”kosläpp” då djuren släppts ut på grönbete efter en vinter i ladugården, förstår vad som är ”lycka” för både människor och djur. Det är i det gröna gräset livet börjar.

Beslutsförslag:

Jag föreslår riksstämman besluta att Naturskyddsföreningen uppvaktar regeringen med krav på omfattande vetenskaplig forskning kring de komplexa ekologiska samband som råder mellan gräsbetande djur och markens biotop så att de humusskikt som är grunden för vår existens kan återskapas.

Trollhättan 2016-01-31

Göran Sjöberg

Comments

 1. 1

  Alldeles utmärkt bra Göran. Vi behöver ta hand om vår miljö och gräsbetande djur är en viktig förutsättning för att få näringsrik mat och friska jordar. Hoppas din motion uppmärksammas som den bör. – För övrigt tycker jag att alla som värnar vår jord och förstår sambandet mellan mat och hälsa kan gå med i Naturskyddsföreningen så att den blir en stark röst i samhället.
  Är själv medlem sedan flera år och uppmanar er kära LCHF-are att bli medlemmar.

 2. 2

  Vi får se vad de svarar. Svarar de fel kan vi bli tvungna att exponera föreningens vetenskapliga brister massmedialt. Ingen mening med en Naturskyddsförening som i demokratisk anda förstör vår planet med monokulturer.

 3. 3

  Mycket bra! Bara att önska LYCKA TILL!

  ”Omfattande praktiska försök på många håll i världen har visat att det går förvånansvärt snabbt att återställa humusskikt med hjälp av sådan kunskap…” (ur din motion). Vet Naturskyddsföreningen om det här och var det sker i världen? Kanske ett exempel skulle behövas?

 4. 4
  Gunilla Jansson säger

  Tack mycket bra

 5. 5
  ByPass x2 säger

  MKT läsvärd samt intellektuellt stimulerande krönika.

  Borde vidarebefordras (med svarkrav!) till varje medlem av landets inkompetenta Riksdag… Men tyvärr är nog både begåvningsnivå och utbildningsplattform ej tillräcklig för att dessa individer ska kunna tillgodogöra sig innehållet.
  Eller oxo är förstörandet av Den-Naturliga-Ordningen en fastlagd punkt i ”elitens” New-World-Order i avsikt att t.ex. Monsanto och andra till ”elitens” närstående liknande företag, ska ta över planetens matproduktion. Och i så fall kommer ingen i Riksdagshuset att bry sig om de i Krönikan beskrivna Verklighetens system och spelregler…

  Eller är sådana tankar alldeles för ”konspiratoriska*”?

  (*: en vanlig benämning från etablissemanget/”eliten” då teorier/åsikter är farligt nära sanningen)

 6. 6
  Docent Göran säger

  Det behöver kanske inte påpekas men sprid motionen till alla som kan tänkas vara intresserade av att läsa den.

  Om den sprids tillräckligt brett och blir läst skapar detta kanske ett opinionstryck så att den har en chans att gå igenom på riksstämman och om inte annat tas upp till diskussion.

 7. 7

  Bra jobbat Göran, idisslare ock köttproduktion har fått både rättvis och felaktig kritik. En del hakar upp sig på växthusgaser från idisslare. Det kan vara bra att ta fram en siffra på totala utsläppet av växthusgaser från odling av ettåriga grödor i Sverige där plöjning och övrig jordbearbetning ingår ex. harvning, sådd, vältning, ogräsbekämpning etc. + växthusgaser från svart uppluckrad jord. + gärna en jämförelse med utsläpp från gräsbetande idisslare.

  Men tyvärr är det inte alltid som Naturskyddsföreningen tar hänsyn till helheten. Jag har varit medlem i NSF men gick ur för några år sen när NSF var totalt emot vindkraft i min hemkommun. Vi måste tänka på helheten i allt vi gör, låt inte egoismen bestämma. Så länge det finns kolkraftverk igång så måste vi ha mer vind och solenergi. Jag tycker vi ska vara rädda om våra fåglar och vår utsikt men om atmosfären är full av sot och partiklar……

 8. 8
  Docent Göran säger

  @ Lennart:

  Vi får se vad som händer men det är alltid bra med grundläggande fakta.

  Jag gjorde en överslagsberäkning som utgick från det faktum att ungefär hundra ton kol kan bindas i ett humuslager på en hektar mark. Detta skulle betyda att ett sådant humuslager skulle kunna ta hand om ungefär 40 x den mängd växthusgaser som har släppts ut sedan industrialismen började, dvs.100 ppm, och som befinner sig i lufthavet ovanför denna markyta. Invändninging blir omedelbart att det är bara en liten yta på jorden som kan användas för att återskapa ett humusskikt men då är diskussionen i alla fall igång om den stora förmågan som humuskikt har att lagra växthusgaser.

  För mig själv som är klart skeptisk till växthusgasteorin har dock inte detta så stor betydelse och jag ’bjuder’ på detta för frågan är ändå så mycket större än den pseudodebatt som döljer sig i diskussionen om klimatfrågan – det gäller att rädda hela vår natur och vår framtida hälsa. Jag har svårt att tänka mig att Naturskyddsföreningen skulle vara emot att återskapa dessa humusskikt och för den delen en forskning som skulle kunnna klargöra förutsätttningarna i Sverige för att komma bort från förgiftningen av människor och natur.

  En positiv debatt kan då skapas kring djurhållning för vår framtid.

 9. 9

  Applåder!!! Jag hoppas verkligen att de tar till sig den!

 10. 10
  S.Samelsson säger

  Jag läser det mesta av vad docent Göran Sjöberg skriver han är väldigt duktig och påläst om hur det ska vara för att vi ska må bra. Även Annika som drog igång den här bloggen, som jag i regel läser varje dag, så fort det är något på gång. Stort TACK Annika och Göran för det.

  Vi får hoppas att din motion kommer att bli antagen docent Göran Sjöberg och att NSF kommer att få upp ögonen för din utsökta motion.

  Det finns en ideell förening som förkortas NHF. Jag är medlem där nu, de verkar för att vi ska ha bra mat. Deras hemsida är http://www.thenhf.se

  Jag får inte till länken, ni får kopiera och lägga in, om det är någon som inte känner till den, och bli gärna medlemmar där. Bra Annika och Göran. TACK!

  http://www.thenhf.se

  Sam.

 11. 11
  Katarina G säger

  Mycket bra motion! Tack Göran för det arbete du lagt ner. Tack också Annika för din blogg som jag följer varje dag sedan många år tillbaka.

 12. 12
  Docent Göran säger

  @ S.Samelsson:

  Er förening kände jag inte men den verkar klart intressant. Jag såg att ni gör reklam för ”March mot Monsanto 24 maj” – ett gott tecken i mina ögon.

  Det enda jag har lite svårt för är den tydliga nationella flaggsymboliken med tanke på att nationalismen har så stor barlast av just ’nationell trångsynthet’ att släpa på. Kampen mot den förgiftade maten är i högsta grad en internationell företeelse vilket inte minst ”Marchen mot Monsanto” visar och som förra året ägde rum i 600 städer runt om i världen. Själv tänker jag vara med i Göteborg.

 13. 13

  Jag är rädd för att kampen är global men lösningen är konsumenter som bara köper svensk mat!

  Vi måste lära oss att bygga ett kontaktnät av lokala varor, som grönsaker, kött, mjölk och ägg. Där krävs en nyandlig nationalism. Maten i min by i Småland är den absolut bästa mat man kan få. Jag äter den varje dag och jag är så lycklig för att jag lever i Småland. Där världens bästa mat produceras. Håll ihop Svenskar, smålänningar, Gamlebybor. Bojkotta onödig utländsk mat. Allt utifrån är skräpmat.

  Det är det absolut nya, imorgon kommer alla att vara nationalister metabolt. Ut med pizza, sushi, mex, tex o kinamat osv. Ekologiskt svenskt är det nya lösenordet. Stackars bönder!

 14. 14

  Mycket bra Göran!! Det känns som om optimismen spirar om ett bra liv för våra barnbarn!
  Tror Du även att det skulle kunna vara bra för vår illa sargade miljö i Östersjön?
  Kanske våra barnbarn en dag kan äta nyttig fisk därifrån utan att vara rädd att få i sig gifter från jordbruket?
  Tack för att Du engagerar dig!

 15. 15
  Docent Göran säger

  @ bill:

  Vi vill ju så gärna tro på en väg framåt för mänskligheten och jag tror som du är inne på att min motion pekar ut en sådan väg och som dessutom är i samklang med vår gräsrotsrörelse och det är nog i detta hopp som motionens styrka ligger.

 16. 16
  Rolf Löfgren säger

  Göran, mycket bra skrivet. Om man ska vara ärlig så är intensivt bete, som drivs enligt naturens principer, vår enda väg att skapa hållbart jordbruk för att producera mat till vår befolkning.

  Våra gräs och örter är de effektivaste insamlarna av solenergin, som är basen för allt liv.

  Det är en skam för Sverige att vi inte har ordnat mat produktionen så att vi är till 100% självförsörjande på basvarorna. Vi snyltar på vår omvärld. Vår importmat behövs bättre i de länder där det produceras. Detta är ett krav av solidaritetsskäl.

  Dessutom finns resurser i Sverige att producera betydligt mera, än det egna behovet, av hög kvalitets mjölk och kött, som vi skulle kunna exportera med vinst. Men vi ska inte producera mjölkpulver av denna fina mjölk, utan ost och smör.

 17. 17
  Docent Göran säger

  @ Rolf Löfgren:

  Jag tycker allting är så enormt ”intressant” just nu och lär mig hela tiden hur oerhört stor frågan om hälsosam mat är i grunden och vilka enorma industriella, ekonomiska intressen som står på spel i hela världen och på alla politikska nivåer med BigAgro i bakgrunden och men också utmanas genom min egen ’lilla motion’ om än välformulerad.

  Frågan om GMO dyker också ofelbart upp och för att förstå denna bättre har jag varit i kontakt med Professor Stefan Jansson i Umeå som kanske är den främsta GMO-förespråkaren i Sverige och han har i princip fått grönt ljus av Jordbruksverket att odla GMO-grödan backtrav i år och som tagits fram med en ny teknik CRISPR/Cas9 som påstås inte vara GMO men framför allt kunna slinka igenom det regelverk som förbjuder GMO-odling i Sverige. Jordbruksverket har skickat Janssons förfrågan (alltså inte någon ansökan om tillstånd) EU-kommissionen för ’klargöranden’ och som förväntas snabbbehandla ärendet och komma med ett beslut i mars. CRISPR/Cas9 verkar nu vara den stora ’lekstugan’ bland alla tusentals GMO-forskarna och som knappast verkar lida av något vetenskapligt ifrågasättande.

  Själv trodde jag som bekant att GMO verkligen inte var något ”onaturligt” till för bara två år sedan men de ränderna har nu försvunnit. Nu inser jag att det gäller verkligen mänsklighetens framtid här på jorden vilket knappast är förvånande om man börjar tänka efter om nu inte Jansson kan få mig som gammal forskare att återigen ändra uppfattning och börja försvara GMO istället.

  Här är ett exempel som Jansson skickade mig som visar ett exempel på hur GMO-motståndare hånas och speciellt när det gäller den forskning som utfördes i Frankrike av Séralini som för övrigt nyligen vann ett förtalsmål i Frankrikes högsta domstol där det visade sig att GMO-förespråkare med Monsanto i bakgrunden med rent kriminella metoder som förfalskade namnteckningar från framstående forskare smutskastat Séralini.

  https://gmopundit.blogspot.se/2012/09/auchan-and-carrefour-financed-criigen.html

  Jag måste själv nu ta fram Séralinis papper och i detalj sätta mig in i resultaten. Bilderna på cancersvulsterna på försöksdjuren som under lång tid hade uppfötts på GMO-majs talar dock sitt tydliga språk även om de inte utgör några strikt ”vetenskapliga” bevis vilket inte heller Séralini, som den erfarne forskare han är, någonsin har hävdat men som tydligen ständigt insinueras av GMO-förespråkarna som inte gillar bilderna på cancersvulsterna.

  Hela denna fråga om pesticider och GMO påminner mig om de skolastiska hårklyverierna som kännetecknade de strider som fördes kring bevisen om Guds existens och om solystemets uppbyggnad under medeltiden och renässansen. Dåtidens etablissemang hade alltid det övertygande trumfkortet på hand att kunna bränna upp utmanarna på bål och detta skedde bevisligen med några miljoner av våra oppositionella förfäder i Europa så det var knappast några tomma hot i debatterna. För sin egen hälsas skull var det därför väldigt klokt att tro på vad etablissemanget påstod om vår verklighet och om man nu inte gjorde i alla fall sitta still i båten. Galileo klarade sig som bekant med nöd och näppe undan inkvisitions övertygande källarmetoder och jorden cirklar också fortfarande runt solen trots tidigare officiella påståenden om motsatsen.

 18. 18

  Jag är ganska säker på att Naturskyddsföreningen kommer att godkänna Din motion, men vad händer sen?
  Landsbygden i Sverige håller snabbt på att Dö, folk vill Bo i tätorter och vara fria för att tex flyga till Tailand med hela familjen, helst flera ggr om året.
  Känner Du ngn som kan tänka sig att börja med djurskötsel idag, det finns gott om betesmark att arrendera till lågt pris och dessutom EU stöd för Ekologisk betesdrift.
  Det måste till nya ideer så det blir lockande att arbeta med Ekologisk djurskötsel.

 19. 19

  Lennart Skrev:

  …Landsbygden i Sverige håller snabbt på att Dö, folk vill Bo i tätorter och vara fria för att tex flyga till Tailand med hela familjen, helst flera ggr om året…Det måste till nya idéer så det blir lockande att arbeta med Ekologisk djurskötsel.

  Ja du Lennart och ni andra som läser det här. Såg just på Uppdrag granskning på TV om hur Arla ”levt loppan” på böndernas pengar och sänker priset till dem och hellre ser att utländska mjölkbönder levererar till Arla. Svenska bönder som med ett bättre pris på mjölken hade kunnat ha sina kor på skogen och ute i hagarna och bidragit till att att bevara den biologiska mångfalden men som nu lämnat Arla och satsat på köttdjur istället.

  Det var ett ungt besviket par i 35-årsåldern, som inget annat ville än att fortsätta som mjölkbönder på landet i Småland. Vad är Thailand, mot en småländsk sommarhage med smultron, svamp, fjärilar, blommor och doften av sommar. Och skogen med sin fina undervegetation med Linnéa, Skogsstjärna, Ögonpyrloa, Tätört på mossmarkerna, kantareller av olika slag, Blodriska, Sotvaxskivling, Kremlor, Skogschmpinjion, Karl Johan och andra soppar, Blåbär, m.m.

  Bilderna från det här unga bondeparets gård jämfört med lyxlivet och de privata inköpen på Arlas företagskort skrämde verkligen. Verkar som det per automatik blir så när företagen blir så stora och fjärmar sig från verkligheten att man släpper alla hämningar vad gäller etik och moral – ja normal hyfs, sans o vett.

  Arlas reklamfilm om ”vaktombyte i Bregottfabriken” med svenksa kor i svensk hagmarksmiljö krackelerar och min tilltro till en bättre framtid med ledare med bättre moral och känsla för dem som de ska tjäna blir svagare och svagare. Jag har själv varit chef och fått beröm från medarbetare, ”.. du är den bäste chef jag haft!”, och utbildat i ledarskap på akademisk nivå och som konsult och aldrig har jag och mina högskolemedarbetare och konsultpartnes festat om på företagets/högskolans bekostnad så som man nu såg. Jag är pensionär sen 10 år tillbaka.

  De Arlachefer, som nu refererades till tillhör en generation som jag själv utbildat till att inte bete sig på det sättet. Jag tog initiativ till den andra utbildningen i etik och moral för ekonomer som gavs i landet (den först startades på Handels i Stockholm, men Carl Hamilton – ej folkpartisten med samma namn – som drev den fick sparken). Det blev snabbt ekonomprogrammet mest populära kurs utanför de fasta kurserna på programmet. Har det utbildats på annat sätt på andra universitet och högskolor än på den ”akademi” jag hade min tjänst? Eller har studenterna glömt när de kommit nära köttgrytorna och känt doften och fått smak på det ”gratisgoda”. Kursen försvann när jag pensionerades.

 20. 20
  Docent Göran säger

  @ Lennart:
  @ Javo:

  Intressanta tankegångar!

  Ett land får det jordbruk som de stödjer och sedan lång tid har stordriften fått det mesta av jordbruksstödet. Denna trend måste brytas genom en förändrad jordbrukspolitik och detta gäller inte bara i Sverige. Vi kan dock föregå med gott exempel även om ingenting verkar peka åt det hållet. GMO som bidrar till denna stordrift omhuldas i Sverige på ett anmärkningsvärt sätt om man t.ex. jämför med Frankrike eller Tyskland.

  Om nu motionen går igenom kanske Natruskyddsföreningen kan hjälpa till och dra åt rätt håll.

 21. 21
  Rolf Löfgren säger

  Jag vet inte så mycket om tekniken CRISPR/Cas9, men jag anar ugglor i mossen. Människor ska lära sig att högakta naturen, för naturen vet alltid bäst. Det gäller att samarbeta och inte ge sig på farliga experiment. Traditionell växtförädling sägs ge fördelar genom högre avkastning, men oftast med sämre kvalitet som följd.

  Våra kor har avlats sönder, så de ger enormt mycket mjölk, jag kallar den vattenskadad, eftersom halten av fett och protein har sjunkit allvarligt. De gamla ko raserna fjällko, rödkulla, SRB med flera gav en mjölk med hög fett och protein halt, dessutom med bättre kasein. Jordbruket måste satsa på hög kvalitet och naturligtvis få betalt för det.

 22. 22

  @ Docent Göran:
  Bra förslag docent Göran, fast jag tvivlar på att förslaget kommer förbi stoppklossarna och upp till ytan (riksdagen).

  Men håll krutet torrt,

  demokratiutredningen har på förslag att införa ”Folkmotion” så vem som helst kan skriva förslag och lämna in till riksdagen.

  Rent praktiskt är det tänkt att du registrerar motionen och har sedan 6 månader på dig att samla 1% underskrifter. Lyckas du få ihop underskrifterna tas motionen upp i riksdagen.

  //Nisse

 23. 23
  Docent Göran säger

  @ Nils:

  Jag är inne på din linje.

  Även om jag mot förmodan skulle lyckas och ”kommer förbi stoppklossarna” inom organisationen kommer effekterna vara obetydliga. Det viktigaste som jag ser det är därför att tankegångarna (LCHF) i motionen nu sprids genom aktiviteter på olika bloggar.

  Eftersom jag nu har ’bitit huvudet av skammen’ och gått med i FaceBook ser jag just spridningseffekten där och om jag ska tro Thomas Jansson så är det idag också där som det ’händer någonting’ medan bloggar av traditionell typ får allt mindre betydelse.

  Detta hindra inte att jag själv ser en kvalitet som tilltalar mig, t.ex. här hos Annika, och som jag tror kan tilltala dem som är villiga att tänka lite djupare på hälsofrågorna och inte stanna vid det mest ytliga. Dr Mercola och Dr Malcolm Kendrick är två andra exempel på kvalitetsbloggar av traditionell typ som jag verkligen uppskattar på grund av just den höga kvaliteten. Kostdoktorn verkar gå någon balansgång och det gör man kanske själv också i viss mån.

  Igår hälsade jag på ett par som på grund av hälsoskäl nu bestämt sig för att satsa på strikt LCHF ett tag för att se om det fungerar. De behövde lite stöttning som ’nybörjare’ och då hade jag inför mötet tagit mig för att köpa Expressens LCHF-bilaga som jag hade råkat få syn på i min matbutik. Normalt skulle jag inte drömma om att köpa några ’kvällstidningar’ men just denna bilaga som jag bläddrade i verkade i mina ögon vara OK med alla matrecept och den uppskattades verkligen av detta par som nu hade bestämt sig för att satsa på den ’smala vägen’. Det fina var att vid varje recept fanns en komplettering som tog upp två varianter av den aktuella rätten – en liberal och en strikt LCHF-variant. Jag tyckte faktiskt att bilagan var så bra att jag skrev följande uppmuntrande mail till Expressens redaktion och vet av egen erfarenhet att man ofta ’suger åt sig’ sådan uppmuntran och stärks i sin strävan att mot strömmen få fram riktiga budskap. Sådant gör jag för övrigt ofta när jag läser något som för ovanlighetens skull verkar vara bra i media.

  ————-

  Hej,

  Jag föreläser en del om fördelarna med LCHF på hälsan men har som naturvetenskaplig forskare aldrig varit speciellt dragen till den ofta glättiga ”Kvällspressen” med ’vinklade’ budskap.

  Jag måste därför verkligen ge er en eloge för det magasin som jag tycker balanser LCHF-budskapet väl och där jag inte hittar någonting som jag kan vara kritisk mot – snarare tvärtom. Magasinet köpte jag för att ge bort till ett par nybörjare och som har bestämt sig för att ’verkligen satsa på LCHF’ och jag tror att denna skrift är idealisk för dem.

  Tack därför för den lans som Expressen nu drar för LCHF som jag inbillar mig har oändligt mycket större betydelse för folkhälsan än det jag själv förmår åstadkomma med mina föreläsningar.

  Hälsar

  Docent Göran Sjöberg

  Trollhättan

 24. 24

  @ 23 Docent Göran:
  Bra initiativ till Expressen. Helt rätt man ska ge eloge till det som är bra. Jag tycker som du att det är en bra nybörjartidning oftast helt OK.

  OT Fråga, kanske på fel ställe men har en bekant med diabetes (typ 1 eller Lada?) och som fått hjärtflimmer. Hur kan man ”ofarligt” bekämpa hjärtflimmer??? Tyvärr helt okunnig på detta…

 25. 25

  @ Docent Göran:
  Bra det där med att du vänder dig till Expressen, som på gott och ont har an tung impact på läsarna. Och ditt brev till dem var utmärkt välskrivet.

  Och det är ju ett steg ytterligare i kampanjen för LCHF. För hur mycket vi än skriver här på Annikas blogg, så är ju läsekretsen redan en frälst skara.

  Så nya kanaler behövs, säger jag som gammal marknadsförare med lite koll på var dagens nya interaktiva sociala media kan åstadkomma. Dock har vissa bloggar en mycket stor genomslagskraft. Tänk på ”Blondinbella”, som tjänat miljoner på sin modeblogg. Hon är bara en av många, som företag betalar stora summor till för att komma med i deras bloggar.

  LYCKA TILL!

 26. 26
  Docent Göran säger

  EvaLi Skrev:

  OT Fråga, kanske på fel ställe men har en bekant med diabetes (typ 1 eller Lada?) och som fått hjärtflimmer. Hur kan man ”ofarligt” bekämpa hjärtflimmer??? Tyvärr helt okunnig på detta…

  Intressant är ju att en person i det paret jag besökte igår hade problem med sin hjärtrytm och var orolig för att LCHF kanske kunde vara ”farligt” eftersom vården stadigt varnar för mättat fett. En annan bekant blev utkastad från hjärtavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset också igår och efter en rejäl utskällning av en överläkare eftersom han vägrade, på samma sätt som jag själv för 16 år sedan, låta sig by-passoperaras. Det är inte utan obehag man ifrågasätter de dogmer som existerar inom sjukvården.

  Det enda man då kan påpeka, utan att riskera att åtalas för kvacksalveri, att det inte finns några vetenskapliga bevis att mättat fett på något sätt skulle kunna vara farligt för hjärtat. Däremot är de fleromättade omega-6 fetterna vi får i oss i stor mängd genom all processad onaturlig mat bevisligen skadligt för våra kärl.

  LCHF med naturligt gräsbetat kött och vildfångad fet fisk är nog det nyttigaste man kan få i sig om man råkar vara intresserad av sin hälsa på lång sikt.

 27. 27

  EvaLi (hittar inte ursprungsinlägget)
  Utan någon som helst personlig erfarenhet så är jag ändå övertygad om att det du söker är magnesium. Hjärtat är en muskel och flimmer tror jag beror på stelhet i hjärtmuskeln. Alltså omedelbart inköp av BRA magnesiumtillskott. obs. bieffekt: lös mage vid överdos.

 28. 28
  malamatina säger

  @ EvaLi:
  Jag håller med Georg W, prova magnesium! Jag hade stora problem med fladdrigt hjärta tidigare i samband med att jag gick över till LCHF. Likaså fick jag oftare kramp i vaderna. Magnesium har en avslappnande effekt på musklerna, och även hjärtat är en muskel. Varför det tycks rätt vanligt att få dessa besvär, när man äter LCHF vet jag inte. Jag har dock läst, att kosten nuförtiden är fattigare på vitaminer och mineraler än för bara ett par årtionden sedan, och att man därför gör rätt i att vid behov äta kosttillskott.

  Numera tar jag 1 tablett 250 mg Magnesiumcitrat till lunch och 1 tablett 375 mg Super Magnesium till kvällen och har inga som helst problem med hjärtfladder.

 29. 29

  @ 26 Docent Göran
  @ 27 Georg W
  @ 28 malamatina

  Tack för svar på mitt Mitt OT-inlägg @24
  Min ursprungliga undran gällde en person jag känner som har diabetes typ 1 eller Lada? Personen använder naturligtvis insulin men har fått problem med hjärtflimmer och min undran är om man kan göra något åt det på ett ”ofarligt” sätt.

  Docent Görans idé med bra fetter och bra mat i övrigt köper jag absolut. Det kan vara så att personen rekommenderats fettsnål mat – ska försöka kolla det!

  Georg och malamatina. Det kan ligga något i magnesiumbrist också. Har själv haft problem med det men blir bättre och bättre. Provade först Magnesium Sulfat, funkar bra på benkramper men tufft för magen. Tar nu Magnesium Citrate från Solgar, köpt från Life-butik Det funkar bra och bättre för magen.Inga benkramper nattetid med dosen 2 tabletter varje kväll. Hjärtarytmin (ofarlig i mitt fall) är också bättre.

 30. 30
  Lars Henrik säger

  Jag blev uppmuntrad av att läsa denna krönika och alla kommentarer! Det var kanske en behövlig kick bort från cynismen som sedan en tid lägrat sig hos mig. Jag har liksom inte känt att det tjänar något till att försöka omvända någon. Visst verkar jag gjort intryck på enstaka personer men i det stora hela är det väderkvarnsvarning över mina insatser på detta område. I all synnerhet de som ser sig själva som välutbildade eller i varje fall välinformerade vet ju i regel alltid bättre än mig 🙂

  Det kanske var den hoppingivande känslan av att kunna förändra som gjorde det. Eller en tanke om att det kanske är bättre att berömma och påverka de som i någon form redan påbörjat resan och helt strunta i de som står ’för långt bort’? Eller kanske ligger det en cynism även i detta? Ändå känns det lite tilltalande att beväpna sig med enbart moroten och lämna piskan därhemma…
  ———————————————————————————————————————–

  Jag försökte förra året tipsa Naturskyddsföreningen om att FN utsett 2015 till jordarnas år. De tackade för tipset men sedan verkar inget ha hänt från deras sida. Så här skrev jag:

  FAO utser 2015 till jordarnas år

  https://www.fao.org/soils-2015/en/

  Jag har hittills inte sett något i svensk media om detta, vilket är synd då så stora delar av det monokulturella jordbrukets jordar idag degraderas.

  Jag hoppas att Naturskyddsföreningen kommer att uppmärksamma detta på något sätt.

  I höstas skrev jag igen till dom, denna gång utan att ens få ett svar:

  Plogen och jordarnas år 2015

  FN utsåg 2015 till jordarnas år men här i Sverige verkar detta inte ha uppmärksammats så mycket. Kanske är det så att kunskapen om vad plogen i längden gör med våra matjordar är för låg?
  I sådant fall kanske denna upplysande artikel i tidningen Forskning och Framsteg kan hjälpa till.

  https://fof.se/tidning/2015/8/artikel/hotade-jordar#overlay=tidning/2015/8/artikel/hotade-jordar

  Nog hade både vi och naturen haft större nytta och glädje av några hektar mindre av monokulturer och mer av betesmarker. Då hade även det ekologiska jordbruket kunnat få mer av den välbehövliga naturgödseln!

 31. 31
  Docent Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Tack för denna information om dina försök att påverka SNF.

  Deras svar eller kanske brist på svar förvånar mig egentligen inte och kan möjligen vara avslöjande för en ’dold’ ’politiskt korrekt’ agenda mot kött som ledningen möjligen omfattar och kanske därför uppfattar förslagen om att förbättra vår jord genom gräsbetande djur som ett direkt hot mot en sådan eventuell agenda.

  Detta ska i alla fall bli en intressant övning i ’demokrati’.

  Själv har jag inte några stora illusioner nuförtiden även om jag inte känner mig lika dystopisk som för ett år sedan. Hoppet mitt står ständigt till våra gräsrotsrörelser och knappast till att några förändringar ska komma uppifrån. Att marknaden för EKO-mat fullkomligt exploderar idag är här ett väldigt positivt tecken i mina ögon på att folk inte längre går på den officiella ’propagandan’ om att vanlig mat är helt ofarlig och att vi ska ha fullt förtroende för de myndigheter som hävdar detta.

 32. 32
  Docent Göran säger

  @ EvaLi:

  Jag tror att kosttillskott av olika slag är väldigt viktiga för vår hälsa och själv tar jag därför en hel del olika av ren försiktighetsprincip. Det är nog en del bortkastade pengar trots allt på samma sätt som alla försäkringar är det. Det mesta talar dock för att man med dessa tillskott stärker sitt skadade immunförsvar. Hur som helst mår jag med tanke på min egen ’sjukdomshistoria’ ruskigt bara idag. Strax ska jag gå loss med yxan på min stora vedhög igen och detta känns bara fint när jag håller på med det.

  Magnesiumtillskott är lite speciellt för att det direkt ’botade’ de kramper i i benen som jag tidigare drabbades av vi övergången till strikt LCHF för några år sedan och som gjorde mig ’orolig’ men som tydligen drabbar en tredjedel av oss.

  Hustru och jag har under åren provat en hel del olika magnesiumpreparat och kommit fram till ett som verkar fungera bra, inte minst för magen.

  Det heter ”Super MAG” och är ett pulver som består av tre olika sorters magnesium och ett pulver som man löser upp i hett vatten. Det smakar dessutom bra även i högre doser. Detta kosttillskott hittar man t.ex. hos ”Bättre Hälsa”

 33. 33
  Per-Olof Persson säger

  Odla utan jord

  Metropolis Farms odlar grönsaker i staden Philadelphia. Det är således inte helt nödvändigt att ha en landsbygd, jord, långa transportvägar, GMO-gröder och besprutningsmedel. Det odlas inne i en byggnad och 36 kvadratfot ersätter 44 000 kvadratfot (enligt företaget).

  https://metropolisfarmsusa.com/

 34. 34
  Docent Göran säger

  @ Per-Olof Persson:

  Det är väl detta man kallar teknikoptimism.

  Själv lutar jag åt försiktighetsprincipen alltmer och som är själva andemeningen i min motion.

 35. 35
  Rolf Löfgren säger

  @ Docent Göran:
  Jag hittade denna artikel om CRISPR idag. Jag har inte hunnit läsa den, så jag vet inte hur relevant den är.

  https://www.technologyreview.com/s/543941/everything-you-need-to-know-about-crispr-gene-editings-monster-year/

 36. 36
  Helge Andersson säger

  Naturskyddsföreningen är en organisation som endast driver politiskt korrekta frågor.De drivs av rena egna affärsintresse, inte neutrala oberoende miljö- och naturintressen.

  Heltidsanställd personal som utförare och säljare av medlemskap. ”Etablissemanget” styr med hjälp av avdankade politiker i styrelsen och pengakranen av bidrag.

  Skulle aldrig stödja denna förening. Du kommer garanterat att bli besviken.

 37. 37
  Docent Göran säger

  @ Helge Andersson:

  Tack för dina ’dystopiska’ synpunkter eller om man nu ska kalla dem för insikter.

  Jodå, det är vad jag själv misstänker men Naturskyddsföreningen, som ’fristående’ förening, var det närmast jag kunde komma till för någon organisation av någon storlek som rimligen skulle kunna vara intresserad av att skydda naturen och hoppet lär vara det sista som överger människan.

  Man vill ju inte gärna tänka sig att allting i vårt samhälle är totalt korrupt utan att det ändå finns någon som står upp för de ideal som de förespråkar. Många, Lars Bern är ett framstående exempel, ser att de politiska partierna från höger till vänster idag ’stinker’ på den här punkten och sådant bäddar ju för en desperation och inte minst bland ungdomar som insett det oerhört avancerade hyckleri som är inblandat och som vårt ”demokratiska system” i grunden omhuldar och försöker istället på egen hand ta tag i världens framtid. Detta är väl också den troliga anledningen till att de söker sig till extrema organisationer.

  Jag har sett och ser fortfarande min egen aktivitet kring den här motionen som ett sätt att få kontakt med ’likasinnade’ och skapa en debatt kring denna fråga. Igår, t.ex,. skickade jag den till en professor i Lund, Håkan Wallander, som har skrivit en bok, ”Jord”, som jag nu beställt och som handlar just om detta ämne för att få hans synpunkter. Han tillhör också etablissemanget men borde vara intresserade av allt som stöder hans forskningsområde.

  Det ska verkligen bli intressant att se hur det hela utvecklas och på vilket sätt som SNF, som du är inne på kommer, kommer ’sänka’ motionen för det är också detta som jag själv tror kommer ske och då har jag ju ’svart på vitt’ på den totala korruptionen i vårt samhälle.

  Jag kommer nog som du är inne på bli besviken men jag är så att säga beredd på detta eftersom ’sänkning’ är det troligaste ödet för motionen. Styrelsen lär komma med utlåtanden om motionerna i slutet av april.

  Apropå ’extermism’ läser jag med fasa just nu i Platons samlade verk i ”Republic V” om den elitistiska synen på våra samhällen som genomsyrat hela vår historia. Det var uppenbarligen det jag nu läser i Platon som också låg till grund för ”Du sköna nya värld” som är en berömd dystopisk framtidsroman skriven 1932 av Aldous Huxley som redan då såg vad som var på gång i Tyskland. Här finns just tanken att en liten ’cynisk’ elit i ett hierarkiskt system som styr över den stora ’okunniga’ massan som är ’nöjda’ med sin lott för att de bara inte begriper någonting annat. Det är väl detta vi kallar cynism i den högre skolan och som också får ungdomar att flippa ut.

 38. 38

  @ Docent Göran:
  Här är en till, jag blev helt religiös av detta. Vet inte vem av er jag fått länken av. De finaste orden som någonsin blivit nedtecknade.

  https://effektmagasin.se/kan-kolbonderna-losa-klimatkrisen/

  Räcker inte den här kunskapen, behöver vi mer?

 39. 39
  S.Samelsson säger

  Jag har tagit reda på vad loggan står för när det gäller NHF.

  @ Docent Göran:
  Det enda jag har lite svårt för är den tydliga nationella flaggsymboliken med tanke på att nationalismen har så stor barlast av just ‘nationell trångsynthet’ att släpa på.

  Jag fick det här svaret:

  Loggan står för frihet. Jag har bett om att få byta just för att människor gör den kopplingen… men alla NHF organisationer har frihetsfacklan i sin logga. Scott Tips anser att bara för att andra har missanvänt symbolen för frihet så ska inte vi överge den.
  NHF finns i 20-tals länder, därav är flaggan i loggan. All loggor ska vara lika, men ändå olika och man vet via loggan vilket land som avses.

  Hjärtliga hälsningar

  Sara Boo, ordförande NHF Sweden

  Sam.

 40. 40
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Tack för den länken – det var verkligen en uppmuntrande!

  Vi får se hur det går med motionen men den detta värmlandsgäng måste jag ta kontakt med.

 41. 41

  Kära vänner, läs på om TTIP och vad det kan tänkas innebär för våra fri och rättigheter. Stor risk att multinationella företag får ett ännu fastare grepp om vårt samhälle. Stor risk att vi får ”svälja” ännu större mängd gifter och industriella metoder i djuruppfödning och i vårt jordbruk. Sverige kommer att få underordna sig ännu mer på en mängd områden.
  Informationen som finns är knapphändig, och man vill inte att något skall läcka ut utan förhandlingarna försiggår i hemlighet. Vad jag förstår får inte våra politiker några egna dokument som som de kan studera i lugn och ro utan man får under några timmar möjlighet att läsa det föreslagna avtalets innehåll. För mig är det naturligt att protestera mot detta odemokratiska spel som vi sedan bara får acceptera och inordna oss under. Jag uppmanar er att läsa på om detta, det är snart dags för Europa att underteckna.
  Detta är ganska okänt för de flesta medborgare, men tror att vi kommer att få uppleva många nackdelar om Sverige blir en del av detta. Cecilia Malmström är den svensk som är mest engagerad i detta. Jag själv har skrivit på en Protestlista.

 42. 42
  Docent Göran säger

  @ kicki:

  Jag håller med!

  TTIP är i mina ögon det största angreppet på vårt nationella självbestämmande och en katastrof för folkhälsan när dörrarna öppnas på vid gavel mot mängder av okontrollerade kemiska produkter och en suspekt affärsverksamhet från internationella storföretag och framför allt de amerikanska.

  Att detta inte har diskuterats i media är en stor skandal.

 43. 43
  I LIke Neil Young säger

  @ kicki:
  Varför protesterar politikerna INTE? Vem i hela världen kan skriva på ett så gigantiskt avtal under så konstiga former.Vad i hela friden är det som är så HEMLIGT och VARFÖR och för VEM? Är det inte vi som ska leva med detta avtal sen?Jag skulle vilja se exempelvis en företagsfusion som skulle gå till på det viset.Om den ena sidan inte får veta vad den skriver på – varför alls ingå ett avtal.Och om det inte är så ”farligt” VARFÖR får vi medborgare som absolut är dom som ska leva med detta inte veta vad det är frågan om.Man borde kunna dra regeringen inför riksrätt eller nåt för det här tilltaget.Det här är nåt av det mest odemokratiska jag nånsin varit med om.Det är helt enkelt horribelt.

 44. 44

  @ I LIke Neil Young:

  Skriv gärna till våra politiker, det kan vi var och en göra. Att medborgare hör av sig kan ge politiker ”råg i ryggen” så att de kan stå upp mot detta orimliga avtal.
  Det är så att politiker faktiskt ofta tar till sig av vad väljare skriver till dem om. Det är dock viktigt att uttrycka sig klart och sakligt och inte alltför ilsket i affekt.
  Skriv till Katarina Malmström t ex och till politikern Damberg m fl. Gå med och protestera och sprid denna information i ert nätverk och bland bekanta. Skiftet t ex har en protestlista.

 45. 45
  Annika Dahlqvist säger

  @ 44 kicki:
  Heter hon inte Cecilia Malmström?

 46. 46
  I LIke Neil Young säger

  @ kicki:
  Alltså….det ska inte behövas. Det är 2016 nu. Information – om man vill publicera den kan göras tillgänglig av i stort sett vemsomhelst för alla och envar via en Infosida på webben eller liknande.
  Jag antar att regering och riksdag har resurser till detta…för att uttrycka det milt. Var och en som har en hjärna att tänka med, t.o.m politiker bör kunna förstå detta. Att år 2016 hålla på som halvmafiosos och skumma bilhandlare med att förhandla om såna här saker i hysch-hysch bakom stängda dörrar är inte värdigt vårat samhälle. Vi kan bättre, politikerna kan bättre. Det här är skit helt enkelt och det är helt enkelt jättekonstigt att dom dessutom verkar komma undan med det.

  Att man gör på det här sättet leder bara till att allmänheten ytterligare spär på sitt politikerförakt och åsikten att man helt enkelt har nåt att dölja. För om det inte är så – varför informerar man helt enkelt inte? Det här är ju en jättegigantisk förändring för samhället vad jag förstår om det går igenom.

  Vad, exakt, är orsaken till hemlighetsmakeriet? Är det nån som har en rimlig förklaring?

 47. 47

  Initiativet till TTIP kommer (tror jag) från USA och som drivit på och naturligtvis från det globala näringslivet samt banker. Att som vi i Sverige ha så stor offentlig insyn i våra olika förvaltningar är nog mycket ovanligt i de flesta andra länder i Europa och andra utvecklade länder i världen. Inom EU brukar vår offenlighetsprincip mötas av irritation.

 48. 48

  @ I LIke Neil Young:

  Du har rätt – du har en uppgift där.
  Politiska människor är inte alltid några snillen tyvärr. Jag säger inte detta för att vara elak, mer som ett faktum. Hur menar du att man som medborgare ska/kan uttrycka sin vilja förutom vid val vart 4:e år? Tyvärr tror jag inte vår nuvarande regering har den handlingskraft och kunskap som behövs. Sedan så är människan ett flockdjur, mycket svårt för enskilda politiker att avvika från sin partilinje. Då blir de utskällda av sina egna kompisar. Våra politiker är många gånger mycket vanliga människor och reagerar på saker och ting på samma som vi andra. Reagerar vi på TTIP??

 49. 49
  I LIke Neil Young säger

  @ kicki:
  Jaha – ja med min nya syn på USA som dr greer öppnat mina ögon för så låter det ju som hand i handske.Det är ju precis det som det handlar om. A one world governement. Oj oj …finns det många delar i detta….eller? Att all valuta ska vara virtuell är ju ytterligare ett kommande steg….t.ex.

 50. 50

  Man kan gå in på webben och läsa om TTIP i USA-artiklar så kan man få litet mer klarhet i vad det handlar om. Man kan hitta upplysande och kritisk information. Hemlighetsmakeri – ja det finns nog mycket att vinna på att driva igenom något utan alltför mycket kritik och invändningar. Om stora näringslivsintressen är starkt representerade så vill de nog inte alls ha insyn som kan störa deras ekonomiska intressen. Det är ju pengar det handlar om och då är inte demokratin intressant. Det är ju betecknande att näringslivet inte alls vill vara öppet för insyn överhuvudtaget. Jag tror avtalet handlar om att big bussines vill gifta ihop sig med politiken som kommer att få underordna sig. Ja jag ser mycket mörkt på detta avtal. Det kanske redan nu är Big Bussines som för taktpinnen.

 51. 51

  Jag tror att det är viktigt att vi går samman med andra och protesterar. Ensam är inte stark, utan svag. Det är intressant att man lyckats få människor att lämna sina fackföreningar (med alla sina brister). När man förr uppnådde resultat var det genom hårt arbete och genom att sluta sig samman. Det är mycket arbete bakom de rättigheter vi uppnått och har många gånger tagit lång tid, men det kan gå mycket hastigt att förlora dem.
  Nyligen skrev en liberal ekonom om att han tyckte att man skulle sluta med den ”omoderna” ersättningen till personer som måste jobba på obekväm arbetstid. Ett mycket oblygt förslag! Vi vet att den (ob-ersättningen)har stor betydelse för människors möjligheter att försörja sig.

 52. 52
  Hanveden säger

  Läs om TTIP hos Lars Bern i hans blogg:

  https://anthropocene.live/2016/01/18/fortsatt-minskande-valjarmakt/#comments

  Inte minst kommentarerna tillför mycket i ämnet…

  mLCHFh 😉 .

 53. 53
  Docent Göran säger

  @ Hanveden:

  Den här videon såg jag för ett tag sedan och den är verkligen otroligt avslöjande för vad det hela går ut på. Tänk om våra miljöpartister hade samma klarsyn och kurage.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6fDCbf4O-0s

 54. 54
  Lars Henrik säger

  @ Docent Göran:
  Jag har även haft den dåliga smaken att informera på Naturskyddsföreningens frågelåda om TTIP och frågat varför de inte tagit ställning. De tog helt enkelt bort det inlägget 😀

 55. 55
  Docent Göran säger

  @ Lars Henrik:
  Du har inte frågat om GMO?

  Jag ställde också frågan om hur SNF ställer sig till GMO till prof. Stefan Jansson som är Sveriges främste GMO-förespråkare. Han hade själv varit aktiv i SNF och påstod att de var emot de ’dåliga’ delarna och för de ’bra’.

  Detta låter som en ’flexibel’ och definitivt en politiskt korrekt inställning.

  Just nu verkar det inte som om SNF’s stjärna är stigande i mina ögon men som sagt är hoppet det sista som överger människan.

  När jag nu fortsätter min ruskiga läsning av Platons samlade verk, i Republic V, om hur ett elitistiskt ’idealsamhälle’ skall kunna skapas ingår den typ av GMO som är ’naturlig’ och som tillämpades inte bara i Tyskland på 30- och 40-talet, dvs. att oönskade ’befolkningselement’ ’eliminerades’ mer eller mindre i skymundan.

  Enligt Platon gäller det för eliten i detta ’idealsamhälle’ att metvetet utsätta de ’lägre stående’ samhällsmedborgarna, och som förvisso betalde skatterna till den härskande eliten, för en propaganda om sakernas förträffliga tillstånd hos överklassen.

  En hemsk tanke om att denna cynism även skulle kunna gälla för ledningen inom SNF

 56. 56

  @ Göran

  Stort tack för länken till filmen om TTIP – en film som absolut alla bör se!!

  @ Georg W

  Stort tack för länken om gården i Värmland, innehållet i texten gav mig verkligen hopp om att det finns möjligheter rörande en bättre framtid!!

  – Jag fann att de även har en intressant blogg:

  https://www.ridgedalepermaculture.com/

  – All deras kompetens och kunskap är fascinerande, och samtidigt engagerar de andra med att även utbilda!!

  @ Göran

  Jag kom även att tänka på den här gården där man ägnar sig åt det du (vi alla här) i motionen förespråkar med tanke på djurens väl och ve, samt jordens fortlevnad:

  https://www.lammetochbonden.se/index.html

  – Gården ligger en bit utanför Göteborg, i Gråbo… så ni som bor i närheten bör absolut söka er dit!

 57. 57
  Lars Henrik säger

  Docent Göran Skrev:

  Du har inte frågat om GMO?

  Jag ställde också frågan om hur SNF ställer sig till GMO till prof. Stefan Jansson som är Sveriges främste GMO-förespråkare. Han hade själv varit aktiv i SNF och påstod att de var emot de ‘dåliga’ delarna och för de ‘bra’.

  Jag har frågat om även det faktiskt och fick då ungefär samma svar som Stefan återgav.

  Jag tror att SNF är ’fångade’ i en inställning att de stora problemen är klimathotet samt ett behov att kunna framställa mer mat än idag till en växande befolkning. Kanske blir GMO då en acceptabel lösning?

  Jag ser också att SNF eller i varje fall somliga av deras representanter fram tills för några år sedan skrivit ofta om behovet av ökad och bevarad mångfald samt att man med förfinade ekologiska metoder kan få stora skördar om man odlar rätt sak på rätt plats. Men dessa röster verkar liksom tona bort och ersättas av en köttjakt numera.

  Är det en vegangeneration som tagit över organisationen månntro.

 58. 58
  Docent Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Är det en vegangeneration som tagit över organisationen månntro.

  Detta är nog en sak som kommer att redas ut under motionens ’resa’.

  Om man ser på det hela ’negativt’ kan man kanske se på min motion som en slags skärmytsling liknande den i krig för att känna på ’fiendens styrka’.

 59. 59
  I LIke Neil Young säger

  @ kicki:
  Jepp – gifta ihop sig var ordet….detta nyliberala överklass/elit/bilderbergs/rothchilds/rockefeller/morgan nattståndena halvfacistiska förra sekel blabbande – jag är så j***a trött på skiten. Det är verkligen gårdagens gamla skitnyheter som planeten VERKLIGEN INTE behöver. Vi behöver nåt nytt. Inte nåt som ser nytt ut på pappret men bara är gammalt unket feodaltänkande. Det driver samhället och världen åt h…

 60. 60

  Dr Mercola skriver om ”organic food” kontra konventionella livsmedel. En intressant jämförelse tycker jag i dessa tider då vissa pratar om hur onödigt, för att inte säga olämpligt det är att köpa ekologisk mat.
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/02/29/organic-food-grass-fed-meat-milk.aspx?e_cid=20160229Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20160229Z2&et_cid=DM99281&et_rid=1379624348

 61. 61
  Lars Henrik säger

  Enligt denna artikel i Svenskt Lantbruk så finns det trots allt vissa inom Naturskyddsföreningen som ser skillnad på köttproduktion och köttproduktion. Det känns positivt 🙂

  https://www.lantbruk.com/lantbruk/naturskyddsforeningen-forsvarar-svenskt-kott

  Heja Gun Rudquist!

 62. 62
  Docent Göran säger

  Till min stora glädje och kanske positiva förvåning noterar jag nu att Riksstyrelsen ställer sig bakom min motion och uppmanar stämman att bifalla motionen.

  Det känns därför inte helt omöjligt att påverka demokratiska föreningar.

  ————-

  Riksstyrelsens yttrande

  Motionären yrkar att Naturskyddsföreningen ska uppvakta regeringen med krav på omfattande vetenskaplig forskning kring sambanden mellan gräsbetande djur och markkvalitet, särskilt innehåll av organiskt material. Markens mullhalt är essentiell för utvecklingen av hållbar produktion. Motionen lyfter särskilt fram sambanden mellan uppfödning av djur i betesbaserade system och markernas kolinnehåll.

  Riksstyrelsen delar motionärens åsikter. Redan idag driver föreningen frågan bland annat genom att verka för ekologisk produktion som ger mer organiskt material i marken, samt genom att driva att idisslare ska födas upp på gräs. Detta arbete kan stärkas ytterligare genom att kräva mer forskning kring frågan.

  Förslag till beslut

  Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta att bifalla motionärens yrkande

 63. 63

  @ Docent Göran:
  Det här är så stort Göran, att det måste smältas! Jag vill gratulera dig gränslöst mycket. Det här betyder att en era av krig med vegetarianer är över. Sanningen och förnuftet är ostoppbart! Det enda som behövs är att någon uttalar de rätta orden och vips, så är vi alla kompisar igen.

  Det ska bli oerhört intressant att följa vart detta leder.

  Bra Jobbat, får man väl säga!

 64. 64
  malamatina säger

  @ Docent Göran:
  Å så roligt! Tack för ditt outtröttliga engagemang Göran! Så roligt med en glädjande nyhet i dessa tider.

 65. 65
  Docent Göran säger

  Georg W Skrev:

  Det enda som behövs är att någon uttalar de rätta orden och vips, så är vi alla kompisar igen.

  Intressant synpunkt! Detta här är nog en av de texter som jag lagt ned mest energi på att ’putsa’. Jag har fått många synpunkter från olika håll och låt mig få tacka för de som du och många andra här hos Annika har kommit med. Orden var ’vägda på guldvåg’ som man brukar säga.

  Det är runt ett nittiotal motioner som lämnats in och när jag ögnade igenom dem och styrelsens kommentarer och rekommendationer såg jag att en överväldigande majoritet av motionerna faktiskt avslogs eller lämnades utan åtgärd; ett öde som jag själv misstänkte skulle drabba min egen just på grund av vegantrenden som är så tydligt politiskt korrekt inom SNF.

  https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/motioner_propositioner_rikstamma_2016_0.pdf

  Här finns en hel del intressant att läsa – TTIP verkar vara en het fråga.

  Frågan om köttätande är säkert infekterad inom SNF men på en skogsutflykt som SNF anordnade i lördags serverades korv som åts med god aptit av alla. Tyvärr måste man säga samma sak om det kaffebröd och kakor som också serverades – vi var dock ett par som avstod från kaffebrödet.

 66. 66
  Kicki säger

  Göran, Grattis till framgången med den viktiga motionen. Ett stort steg framåt.

 67. 67
  Lars Henrik säger

  Grattis Göran!

  De misstankar vi först kanske hade om att motionen skulle avslås kom på skam som tur är. Det finns tydligen olika syn på vad naturen kräver inom föreningen och förhoppningsvis även en sund debatt om det också.

 68. 68

  @ Docent Göran:
  Mycket roligt att det rört på sig så enormt bra , med motionsstöd tom från Riksstyrelsen!

  Det vore enormt om en del i SNF även läste en bok som iaf jag tycker är mycket viktig i sammanhanget. Den handlar om hur våra förfäder har ”sett efter” den odlingsbara mark vi började bosätta oss på ca för 10,000 år sedan, upp till idag. Engelsk titel: ”DIRT”, av David Montgomery.

  De största skadorna gjordes tidigt vanligen när befolkningen expanderade och skog i sluttningar höggs ned för att bryta ny mark för ökad befolkning. Erosionen på sådana sluttningar blev ofta 10-100 ggr snabbare än på slättland, samtidigt som vattentillgång året runt till slättlanden nedanför ofta försvann då trädens vattenbuffrande inverkan helt enkelt gradvis upphörde med färre träd. Istället blev det mer katastrofliknande floder vid större regn, och värre torka däremellan. Våra förfäder kallade det för ”naturkatastrofer” , precis som vi gör idag, trots att vi själva eller vår politik vanligen var/är ansvariga. Samma resultat världen över, med en del befolkningar som insett en del av problemen och vidtagit olika åtgärder för att behålla jordens vattenhållning och sett till att matjorden inte spolas bort så lätt. Jordbruket runt Nilen är/var det enda större långtidsöverlevande i mellanöstern pga översvämmningarna som årligen förde slam och näring till marken , något som dock upphört med Assuandammen. Egypten har sedan Romartiden varit en nettoexportör av spannmål, men importerar idag både mat ock konstgödsel för att klara sina behov, samtidigt som jorden inte längre förnyas som tidigare vilket pekar på att öken tar över även där i framtiden.

  Att det idag går än snabbare att erodera jorden med hjälp av konstgödsel och moderna jordbruksmaskiner har visats inte bara i det nu i stort ökeniserade mellanöstern utan även i USA och Sovjetunionen och världen över. Hur lång tid det tar innan vi bara har ökensand eller berggrund kvar att odla på kan studeras t.ex på Island som var mycket bördigt och skogsbetäckt innan Vikingarna anlände runt 1100-talet. Idag är över 90% av skogen borta och inlandet i stort sett ”rensopat”, eftersom skogen var det som samlade och höll kvar det material som gradvis byggde up jorden, samma världen över, men mer synligt på Island pga ofta mycket hårda vindar.

  Djurbruk även på gräs är definitivt en lösning, men för mycket djur för ofta kan lätt förstöra istället för att förbättra. Och djur som betar ”fritt” på kullar och berg sätter direkt stopp för skogsåterväxt av naturlig långtidsskog som skyddar vår vattentillgång, mikroklimat och jordökning, bortsett från att djur på sluttningar eroderar marken betydande, vilket gör att över en viss vinkel bör det endast finnas bestående skog. Sådana skogar är mycket viktiga då de ser till att vatten och näring fördelalas jämnt under året till nedanförliggande marker och floder, som kan få betydligt jämnare flöde. Men djuren har en mycket viktig funktion i att göra jordens näringsämnen tillgängliga igen.

  Ursäkta längden av inlägget!
  Boken är en ordentlig ögonöppnare som alla med något intresse av natur, historia och en bestående framtid bör läsa. Snarast!
  En Svensk översättning är en direkt försäkringspremie för vår framtid.

  Om fler köper boken kan vi kanske översätta ett kapitel var och sprida på den här och andra bloggar?

 69. 69

  Bra blogginlägg och motion, är inne på samma linje. Bedriver köttproduktion och kallar det ibland slarvigt för 100% gräsuppfött även om korna även äter en hel del annat som växer på våra marker som t ex klöver och örter. Ett av målen med vår verksamhet är att vi ska binda mer växthusgaser än vad vi släpper ut och då är uppbyggnad av jordens mullhalt en mycket viktig komponent. Vägen dit inkluderar bl a bete utanför traditionell växtsäsong, högdensitetsbete med lång återhämtning och att alltid ha jorden bevuxen. Vi måste stärka mikro- och makrolivet för ett regenerativt jordbruk. Sällar mig till den växande skaran med kolbönder och det är mycket glädjande och uppmuntrande att läsa den här typen av inlägg, bra jobbat!
  Jens Fjelkner
  Sjövången

 70. 70

  @ Jens Fjelkner:

  Tack för att du finns och gör det du gör. Du har nu titeln Svensk hjälte! En dag måste jag gå samma väg som du om mitt liv överhuvud taget ska ha någon mening.

 71. 71
  Docent Göran säger

  @ Jens Fjelkner:

  Tack för inlägget till min krönika.

  Det är lantbrukare med din inställning som praktiskt kan förändra världen även om man måste inse att det kommer att ta tid.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa