Till köttets försvar

Krönika av doc Göran SjöbergProfessor Göran Sjöberg

Det finns en växande vegetarisk/vegansk trend som alltsedan 70-talet, med moraliska förtecken, hävdar att köttätande är en stor anledning till att det finns en svältande befolkning i världen. Förespråkarna har då bestämt sig för att blunda för det faktum att det är fattiga människor som går hungriga och att det idag produceras mer än tillräckligt med mat för att mätta alla munnar på jorden men att de fattiga inte har råd att köpa denna mat. Förespråkarna av vegetarisk kost vill heller inte riktigt förstå att den proteinbrist som drabbar de fattiga knappast beror på att de frivilligt skulle ha valt bort köttet till förmån för vegetabilierna utan för att de faktiskt inte har råd med något kött.

Att då som del av en välmående medelklass i den rikare delen av världen i solidaritetens namn själv avstå från att äta kött är i mina ögon bara frågan om idealistiskt trams eftersom varje realistisk eftertanke säger att denna typ av ”solidaritet” inte kan hjälpa dessa fattiga människor på något sätt.

Att djur stängs in i stora fabriker i vår del av världen och i en miljö som inte har med djurens naturliga livsbetingelser att göra och förhållanden som därför kan liknas vid avancerat djurplågeri är upprörande för alla människor med normal empatisk förmåga men den frågan löses knappast av att jag själv skulle sluta äta kött. Detta är en industripolitisk fråga, en ”elefant i rummet”, som etablissemanget i vanlig ordning blundar för. Här kan jag dock göra ett personligt moraliskt val som kan ha en viss effekt i vår marknadsekonomi och det är att välja kött från djur som fötts upp under etiskt försvarbara förhållanden.

Det senaste moraliska argumentet mot kött är att köttätande skulle påverka klimatet negativt. Oberoende av om man nu verkligen tror på att en förändring mot ett varmare klimat pågår eller inte så faller även detta argument platt till marken när man börjar syna det i sömmarna.

Alla argument mot kött av denna typ synas nu ordentligt i en bok, ”Defending Beef”, av, hör och häpna, en vegetarian som blev djuruppfödare. Författarinnan, Nicolette Hahn Niman, är både utbildad biolog och advokat och arbetade under flera år med miljöfrågor relaterade till den industriella djurhållningen i USA innan hon blev delaktig i ett jordbruk med gräsbetande köttboskap i norra Kalifornien. Lite förvånande är det, att trots att hon nu ivrigt försvarar köttet ur många perspektiv, fortfarande är vegetarian. Hon har själv ingen bra förklaring till detta annat än att hon hade varit vegetarian i mer än 20 år innan hon slog sig ned på köttfarmen där hon fick utlopp för sin empatiska förmåga och lärde sig att ”älska” dessa djur.

Ett av kapitlen i boken handlar om miljöpåverkan från djuruppfödning vilket är Nimans egen specialitet. Hon visar bland annat hur siffrorna för växthusgasernas andel av de totala utsläppen medvetet har överdrivits av FAO och i detalj benar hon sedan ut hur det i själva verket kan var frågan om hälften, dvs. runt 10 %, och troligen ännu mindre beroende på hur man räknar på den avskogning som är inblandad. Hon visar sedan att denna miljöeffekt helt skulle förvinna om man satsar på ett vetenskapligt förhållningssätt, i Alan Savorys anda, med täta djurbestånd och där jordens humuslager effektivt kan byggas upp igen och också binda växthusgaserna och inte bara den lilla del som kommer från djuren utan också de 90 % som släpps ut genom industriella processer.

Jordens hälsa är central och vi befinner oss alla till sist i ett ekologiskt samspel med denna jord och här spelar djurhållningen med betande boskap en viktig roll för balansen. Ett ämne i jorden som jag själv inte kände till, glomalin, finns det tydligen 15 -20 % av i en frisk humusrik jord och det är en kolbaserad molekyl med viktiga funktioner i jordens intrikata ekosystem av mikroorganismer. Glomalin gör att kol binds i jorden och inte i atmosfären. Genom det industriella jordbruket förstörs istället detta känsliga ekosystem i grunden. Niman beskriver hur enorma arealer jordbruksmark idag måste överges för att det inte längre går att bedriva jordbruk där. Det finns många historiska exempel på hur jordbruket har inneburit en ekologisk katastrof som resulterat i att hela befolkningar tvingas fly. Man kan se det hela som en form av ekologiskt långsiktigt självmord.

En viktig fråga i samband med jordbruk är frågan om hur vårt grundvatten påverkas, återigen en av Nimans specialiteter, och här får man vara väldigt naiv om man inte håller med henne om att inte bara den industriella sädesodlingen utan även den industriella djuruppfödningen innebär en katastrof. Missuppfattningen att kött skulle kräva mer vatten än sädesodling tillbakavisar hon i detalj. Mot det moderna jordbrukets missbruk av vår gemensamma jord ställer hon de fördelar som stora hjordar av gräsbetande boskap innebär för att återskapa ett tjockt humuslager som effektivt kan binda vatten, hindra jorderosionen och på detta sätt stoppa förstörelsen av grundvattnet Hon hänvisar här, förutom till Savoys omfattande verksamhet, till den självklarhet som ligger i kunskapen om de enorma hjordar av vilda stora djur som en gång i tiden fanns på de stora slätterna i Amerika och trampade omkring med sina hovar på en halv meters humuslager. Att, som vegetarianer tenderar att göra, anklaga själva köttätandet för att orsaka den pågående vattenkatastrofen visar bara hur långt deras missriktade idealistiska ideologi skiljer sig från vetenskapen och verkligheten.

Själva gräsbetandet är centralt i boken eftersom ”allt kött är hö” och att alla levande varelser är mer eller mindre anpassade till en viss typ av födoämnen. Att kor ska äta gräs är en självklarhet på samma sätt som människan kan leva på både kött och vegetabilier men det mesta tyder på att vi trots allt är mer evolutionärt anpassade till en köttdiet.

Andra halvan av boken ägnas åt hälsofrågor och att visa att kött är vår näringsrikaste och mest smakliga mat och att försvara denna vetenskap mot de argument som ständigt, och inte minst av vegetarianerna, framförs mot LCHF. Att vi under miljontals år utvecklats mot en alltmer köttbaserad diet talar för en ekologisk anpassning vilket man inte kan säga om de olika sädesslag eller om de gifter och GMO-grödor som används både i det moderna jordbruket och inom den industriella djuruppfödningen.

De flesta av dessa frågeställningar är vi LCHF-are väl bekanta med och för att krönikan nu inte ska bli alltför lång avslutar jag den med att varmt rekommendera boken för att bättre kunna stå emot de ständiga ”moraliska” anklagelserna från det politiskt korrekta etablissemanget.

Comments

 1. 101

  @ Docent Göran

  Missade din kommentar till mig ovan. Du har delvis rätt.

  Att påstå att befolkningskurvan är linjär, en kurva som ökar exponentiellt, eller negativt linjär eller exponentiellt negativ hänger på hur verkligheten ser ut och vilken tidsperiod man avser.

  Tittar man ex. på diagrammet med Sveriges folkmängd de senaste tusen åren inkl. effekten av digerdöden 1350 – 1400-talet är detta tydligt.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/01/15/population-i-balans-med-naturen-den-13e-februari-ar-250-arsdagen-av-prasten-thomas-robert-malthus/

  På tal om kaninernas exponentiella tillväxt och exponentiella nedväxt i pest är detta också uppenbart. Tittar man ex. på en kurva för antalet utrotade djurarter kan vi dock anta att den inte plötsligt kommer bli negativ och att vi plötsligt kommer få extrem tillväxt av nya arter … i alla fall inte naturliga sådana… på tal om GMO…

  Att imponera på de vanliga människorna och därmed dölja verkliga sociala orsaker bakom befolkningstillväxten med metaspråk, som både matematik och statistik kan utgöra, är givetvis fel. Jag anser inte att jag gör mig skyldig till det. Om det verkar så är det alls inte min avsikt.

  Matematik och statistik bör givetvis användas för att öka förståelsen av verkligheten, inte för att stötta fastfrusen religiös eller politisk ideologi, ej heller för att göra Vetenskap otillgänglig för människor. En normalintelligent tolvåring ska kunna förstå resonemanget.

  Vad filosofer och författare säger i saken är givetvis av intresse om det har relevans. Citera gärna! Även John Lennon hade en åsikt om saken som musiker, men det betyder inte automatiskt att alla författare, filosofer eller musiker är kompetenta på området. De kan ej heller känna till sin inkompetens. För att förstå sin inkompetens, Göran, krävs exakt den kompetens som man saknar.

  För att vara relativt intelligent måste man alltså först vara öppen för att man kan sakna kompetens på ett område. Så… Citera gärna dina författare och filosofer! Jag är öppen för att kunna ha fel.

 2. 102
 3. 103
  Docent Göran säger

  Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet Skrev:

  De kan ej heller känna till sin inkompetens. För att förstå sin inkompetens, Göran, krävs exakt den kompetens som man saknar.

  För att vara relativt intelligent måste man alltså först vara öppen för att man kan sakna kompetens på ett område. Så… Citera gärna dina författare och filosofer! Jag är öppen för att kunna ha fel.

  Eftersom du ber mig om att citera filosofer med bäring på matematik är ju Parmenides i Platons samlade verk typexempel på det nonsens som kan rymmas i en övertro på att eviga sanningar kan rymmas inom aritmetiken slående. På ett högre plan inom aritmetiken framträder matematikern Frege i slutet av 1800-talet, som klargjorde grunderna, och hos vilken filosofen Wittgenstein fick sina grundläggande positivistiska idéer och som sedan materialiserades i den så kallade filosofiska Wienercirkeln och som gjorde att han till slut fick överta professuren i matematik efter Bertrand Russel i England. Wittgenstein hade inte varit den store filosof han var om han inte sedan hade övergivit positivismen och allt han skrivit i sin Tractatus och istället satsat på sitt stora ’holistiska’ språkprojekt. Och sedan har vi förstås det matematiska dravel man finner spår av hos postmodernisterna och något mer nonsensartat får man nog leta efter. Och sedan har vi förstås min favorit Karl Popper men som kan var lite lurig och inte minst när han lämnar vetenskapsteorin. Han var inte för inte i luven på Wittgenstein.

  Se detta som en parentes med tanke på din direkta fråga. Vi har kommit överens om att vi inte ska borra oss ned i filosofiska djup här hos Annika även om det är frestande ibland.

 4. 104
  Docent Göran säger

  Här den motion som jag nu skickat in till Naturskyddsföreningen Riksmöte i juni.

  —————-

  Gräsbetande djur och frisk jord

  Motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 2016

  En frisk jord med ett tjockt humuslager täckt av gräs och träd i öppna landskap binder kol och är det mest naturliga sättet att ta hand om växthusgaserna från våra industriprocesser. Under våra fötter utarmas idag en osedd natur som myllrar av organiskt liv och våra grundläggande livsbetingelser förstörs sakta men säkert. Det är framför allt en bristande kunskap om humuslagrens stora betydelse i det ekologiska samspelet mellan jord och luft som gör att vi idag tillåter det industriella jord- och skogsbruket att allvarligt skada naturen och hota vår framtid.

  Efter årmiljoner av ekologisk balans mellan stora hjordar av gräsbetande djur och humuslager försvinner dessa lager allt snabbare och snart finns inte många gräsbetande djur kvar. Istället har vi sterila ettåriga monokulturer, ökad användning av pesticider och kemiska gödningsmedel som stör jordens naturliga balans. Pesticiderna dödar inte bara insekterna på grödorna, de dödar även bin och andra pollinerare men inte minst skadas livet under markytan och där grundvattnet till slut blir odrickbart. Vi måste med kraft försvara det som finns kvar av livet under markytan och samtidigt arbeta för att återskapa det som har förlorats och här är Naturskyddsföreningens arbete viktigt.

  Faktum är att livskraftiga humuslager kan byggas upp igen på mycket stora arealer om vi bara bestämmer oss för att göra detta.

  Detta förutsätter att vi erkänner och lär oss förstå den komplexa ekologiska samverkan som råder mellan de gräsbetande djuren, markens växtlighet och det organiska livet i humusskikten. Omfattande praktiska försök på många håll i världen har visat att det går förvånansvärt snabbt att återställa humusskikt med hjälp av sådan kunskap men är detta möjligt i Sverige? Gräsbetande djur i stora hjordar gör detta möjligt men djuren måste beta på ett kontrollerat sätt. Återskapade humuslager tar inte bara dynamiskt hand om växthusgaser, de utgör samtidigt en effektiv vattenreservoar som förhindrar jorderosion samtidigt som grundvatten och vattendrag tillfrisknar.

  Djur som betar gräs är naturligt friska. Pesticider och farmakologiska preparat behövs inte i ett jordbruk som är baserat på gräs. Med ett sådant jordbruk kommer inte heller skadliga kemiska ämnen in i vår mat. Utan tvekan är matproduktion med gräsbetande djur etiskt försvarbar men framför allt talar miljö- och hälsoskäl för detta. Detta är speciellt slående om man jämför med effekterna av industriell köttproduktion där stora mängder kraftfoder från ettåriga monokulturer används. Att stänga in gräsbetande djur med sådant foder som föda är inte naturligt och den som själv upplevt ett ”kosläpp” då djuren släppts ut på grönbete efter en vinter i ladugården, förstår vad som är ”lycka” för både människor och djur. Det är i det gröna gräset livet börjar.

  Beslutsförslag:
  Jag föreslår riksstämman besluta att Naturskyddsföreningen uppvaktar regeringen med krav på omfattande vetenskaplig forskning kring de komplexa ekologiska samband som råder mellan gräsbetande djur och markens biotop så att de humusskikt som är grunden för vår existens kan återskapas.

  Trollhättan 2016-01-31

  Göran Sjöberg

 5. 105
  I Like Neil Young säger

  Bra jobbat Göran!!

  Och här kan ni läsa lite om den raka motsatsen.Skrollar ni ner lite kanske ni överväger att bli vegetarian t.o.m, USA är ju horribelt.

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/kottet-ingen-vill-ha-serveras-pa-krogen-1/

 6. 106
  Lars Henrik säger

  Bra Göran! Nu har föreningen inom loppet av ett par år fått åtminstone ett par motioner med ungefär samma innebörd. Förhoppningsvis leder det till en diskussion hos dem om dagens vegetariska övertro!

 7. 107

  @ Docent Göran:
  Utmärkt.
  Jag hittade nyss den Amerikan i Missouri som förordar både djurbruk och/eller covercropping för att behålla – öka humuslagret. Det är han som övertygat dussintals av amerikanska farmare att tänka om och använda djur och/eller covercropping för att förbättra jorden och minska konstgödsel och besprutning. Han heter Ray Archuleta. Nedan länk till en 20 minuters föreläsning som slutar med ett mycket avslöjande jorderosionstest som visar hur regnet antingen sugs up av jorden eller spolas bort med jorden när dropparna fallit.
  https://www.youtube.com/watch?v=9uMPuF5oCPA

  Se det som ”nästa steg” !

 8. 108

  Göran, så vitt jag kan se en oklanderlig text! Nu är det bara att vänta, fröet är sått.

 9. 109
  XMargareta säger

  @ Docent Göran!

  YES!!!!!!!

  Här hoppas jag även på ett utredande av klimatpåverkan med gräsbete.
  Jag menar, att det ju är en stor skillnad mellan klimatpåverkan av kött/mjölk, som är industrijordbruksframställt och gräsbetat dito.

  Finns det förresten utrett ordentligt angående ”gräsbetat metanutsläpp” och klimatpåverkan, med hänsyn tagen till metanets korta omloppstid?
  Jag har en känsla av att när man dissar kött/mjölk, med klimatargument, så blandar man samman korten, genom att räkna klimatpåverkan och vattenåtgång av kraftfoder med konstgödsling och transporter.

  Skall man odla ekologiskt, så behövs ju även naturgödsel.

  Det finns gott om marker, som inte lämpar sig för odling, men för bete. På dessa kan man kanske behöva skydd mot rovdjur och kanske kan herde med hund bli ett nygammalt yrke?

  Vi kan få ett vackrare landskap osv. osv….

 10. 110

  Det finns ingen mark som lämpar sig för odling. Det är exploatering av en resurs och förstörelse av biologiska system.

 11. 111
  I Like Neil Young säger

  @ Georg W:
  Ska man se på det krasst så är det ju så…

 12. 112

  @Göran
  Du är välkommen att bevisa dina hypoteser om verkligheten på VP-bloggen. Denna tråd kan vara passande:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/02/15/nedvaxt-inte-tillvaxt-partiets-och-varldens-viktigaste-fraga/
  .

 13. 113
  Docent Göran säger

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Jag vet inte om du fick ut något av de referenser du bad om men själv anser jag mig för tillfället vara ”färdig” med vetenskapsfilosofi och moralfilosofin även om jag fortfarande för nöjes skull varje kväll läser ett par sidor i Platons samlade verk och med denna takt bör jag nog bli klar om ungefär ett år med läsningen av den återstående tredjedelen.

  Men jag har nu som sagt i stort sett lämnat detta filosofiska ämne bakom mig, efter fem års studier, och fokuserar istället på kosten och vår framtida hälsa som kanske min motion indikerar.

 14. 114

  @ Docent Göran:

  Kort video som alla konsumenter och farmare snarast bör se!
  Hur kemijordbruk förstör våra jordas förmåga att hålla ihop i vatten, släppa igenom vatten och lagra vatten. 73 sekunders extrakt från långt föredrag, av en USApionjär , Ray Archuleta.

  Göran, tänk om du fick tilfälle att efter din motion visa den här videon efter årsmötet!

  https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEhCrLoQ

 15. 115

  För att piffa upp stämningen och samtidigt hålla mig till trådens ämne. https://intelligentunionswe.wordpress.com/2011/07/02/historien-om-hur-djuren-loste-problemet-med-den-manskliga-befolkningselefanten/

  …och f.ö. förstår jag alls inte hänvisningen till de utmärkta tänkarna i sammanhanget, mer som ett sätt att försöka rädda ansiktet mot till synes oomkullrunkelig logik och sannolikhet, bevisad genom arkeologi och matematik.

 16. 116
  Docent Göran säger

  Det senaste om motionen till SNF.

  ————

  Hej Göran!
  Tack för motionen! Den kommer nu att vara med i processen och behandlas på styrelsens möten i februari respektive mars. Senast 45 dagar innan stämman, dvs i början av maj, kommer styrelsens yttrande att delges föreningen, troligen på Naturkontakt.

  Mvh
  Katarina Tynong

  Styrelsesekreterare
  Naturskyddsföreningen

 17. 117

  @ Göran

  Dessa rader (från inlägg 99) – uppskattas innerligt av mig:

  Du skriver att vi formulerar en
  – gräsrotsagenda för världens framtid,
  vilket absolut är en ypperligt stark kontrast till den officiella agendan, där det mesta går utför…

  Jag läser även litet här och var i inläggen att du tar många kontakter, vilket är fascinerande att få ta del av!

  Det är absolut så här som vi alla tillsammans kan bidra till andra agendor, än de som faktiskt i så många fall är dolda för insyn.

  – Vi läser och lär av varandra, och ringarna sprider sig på vattnet, ja nästan med vindens hastighet. Allt detta är tillfredsställande, och glädjande… och med gemensamma krafter kommer vi absolut att bidra till förändringar – vilket är vår gemensamma intention, eller hur?

 18. 118
  Docent Göran säger

  @ Ingrid:

  Tack för uppmuntran!

  Det är just dessa ’gräsrotsringar’ som ger mig hopp om en bättre värld i framtiden.

  Man förstår att eliten i vårt etablissemang ser med starkt blandade känslor på vårt internet som gör det möjligt för vanliga ’tänkande’ människor att bilda sig en egen översiktsbild av vår sjuka värld och till och med bota sina sjukdomar genom att göra ’tvärtom’.

 19. 119

  @Alla
  14% av oss alla ska sannolikt inte äta extra kolesterolrik föda påstår denna artikel:
  https://www.vegsource.com/sarah-taylor/vegans-with-high-cholesterol.html

 20. 120

  @ Docent Göran:

  Idag läste jag om ytterligare en USA-farmare, Gabe Brown, som övergivit både konstgödsel och växtgifter i stor skala i North Dakota. Han odlar med cover cropping, som videon börjar med men tar även fram bl. a. gräsavslutad biff. Han kombinerar mobgrazing med cover cropping så att istället för att ”rulla ned” det som skall täcka jorden under produktionstiden låter han biffkorna äta ca 1/3 och 2/3 blir nedtrampat, en gång om året vad jag förstod. En bonus av djurens inblandning blev förbättrad biotillgänglighet av både fosfor och kalium, som visas i videon. Själv tycker jag det är mycket viktigt att både odling med hjälp av cover cropping och djurbete lyfts fram tillsammans som alternativ till dagens bönder som behäver verkliga alternativ. Speciellt att betesdjuren kan göra en ”Rolls Royce” av plöjfritt jordbruk, helt utan konstgödsel och växtgifter! Videon är smäckfylld med detaljer för intresserade bönder! Men Gabe påpekar också att man måste behandla jord som brukats med konstgödsel som en droganvändare: Minska ”drogerna” gradvis under några säsonger samtidigt som humuslager byggs upp med hjälp av verktygen ovan och andra i videon!
  Det viktiga med dessa metoder, som redan provats ut i stor skala, är att glyfosat, kvävegödsling och GMO helt kan undvikas med bibehållen skörd och ökade marginaler redan då utgifterna sjunker. Att priserna på giftfri odling stiger och ”vattenimmunitet” fås genom det ökande humuslagret tillhör bonusdelarna. Den dagen som utsläpp av jord och gödsel med avrinnande regnvatten -även i osynliga täckdiken- betraktas som förgiftning av vattendrag måste resterande industrijordbruk stängas.

  https://www.youtube.com/watch?v=9yPjoh9YJMk&ebc=ANyPxKoQrBJkUjzJHdOX2gIgIYJz0hxawFS5o0NRXXwAA_MEo02BX3CkI3OVPflltd3MhV2StBOpB2v-jLm3AK7K_CFLTl3nVg

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa