Fattiga vita dör mera i USA

Sverigesradio.se: Vita medelålders dör i elände i USA.
Man tror att det beror på alkohol, narkotika och självmord.
Det är dock känt att socioekonomiskt svaga grupper äter mest skräpmat, inklusive socker. De blir då mer insulinresistenta och överviktiga. Deras dåliga kost är troligen en bidragande orsak till deras ökade dödlighet.

 

Comments

 1. 1

  Det finns väl anledning att tro att maten spelar en negativ roll, såväl vad gäller missbruket som hopplösheten i livssituationen. Dålig ekonomi hänger väl ihop med missbruket. Det är kanske även så att de inte ens äter billig mat, de kanske dessvärre inte äter alls dagligdags.

 2. 2

  Legalt förskrivna ”läkemedel”

  Jag tror att det kan finnas många olika bakomliggande orsaker. Man nämner bl.a. missbruk – men inget om vad legalt förskrivna ”läkemedel” kan ställa till med. USA är det land i världen som använder mest läkemedel och psykiatriska diagnoser är t.ex. mycket vanliga. Det är känt att antidepressiva av SSRI-typ kan ge självmordstankar (www.fass.se – sök på t.ex. sertralin och citalopram).

  Malcolm Kendrick. författare till den utmärkta boken Doctoring Data, har skrivit om utvecklingen i England och Wales (kapitlet om polyfarmaci). Här kommer några lösryckta meningar som jag översatt (ej bett om lov).

  ”Tjänstemän undersöker en plötslig ökning av dödsfall bland äldre, speciellt bland kvinnor. Hittills i år (min anm.= 2014?) har cirka 600 fler, huvudsakligen äldre, avlidit varje vecka, jämfört med genomsnittet för de föregående fem åren enligt officiella siffror.”

  ”Sedan början av 2012 har det inträffat 23,400 fler dödsfall än förväntat i England och Wales. Tjänstemän från Public Health England – den nya myndigheten som ansvarar för uppföljning av sjukdomar – håller på att undersöka om det beror på en speciellt aggressiv form av ett nytt virus.”
  (några meningar uteslutna).

  ”Som Ni kan gissa nämner man ingenstans att det skulle kunna bero på just de mediciner som sägs hålla vårdtagarna vid liv – den alltmer aggressiva medicineringen som ”skyfflas ned” i de äldres strupar. Men – jag vet vad jag tror.”
  (en mening utesluten).
  ————

 3. 3
  Docent Göran säger

  Ja – detta var verkligen en brutal inblick i det ”klassamhälle” som enligt min uppfattning utgör själva kärnan i landet USA med sin extremt lilla ekonomiska elit – Soros är som vi nyligen lärde oss en del av denna hycklande elit – som innehar den verkliga makten och där allt tal om jämlikhet därför uppfattas som ett rent hån av en stor del av den normala befolkningen i detta land och som inte har så stora möjligheter att få lätta på trycket i sin social frustration – alienering är ett annat ord för detta ’utanförskap’.

  När jag för 25 år sedan under en längre tid bodde och arbetade i detta land kunde jag med min egen något ’radikala’ läggning som svensk inte undgå att se de enorma sociala klyftorna som existerade och som var så uppenbara om man inte som många andra av mina svenska kollegor utan denna läggning valde att helt enkelt blunda för denna ytterst obehagliga verklighet. Den främsta anledningen till detta förnekande var nog att vi alla som jobbade där på kontrakt på olika sätt var relativt privilegierade. Det är nog samma mänskliga ’självbevarelsemekanism’ som gör att vi blundar inför de Romska tiggare som nu sitter utanför våra butiksdörrar där de utgör ’obehagliga’ påminnelser hur vår värld egentligen ser ut.

  Att skräpmatsverkligheten i första hand drabbar de fattiga med den lägsta bildningsnivån är också uppenbart för alla som vill se denna sanning. Matfrågan är nog ändå bara en del av förklaringen till detta samhälleliga sjukdomstecken.

  Det intressanta i det aktuella radioinslaget är för mig att man inte har någon direkt ’förklaring’ till denna uppenbart mänskliga katastrof; en kvarts MILLION i överdödlighet i denna relativt begränsade medelålders grupp är som påpekas rent alarmerande.

  Som vanligt, skulle jag vilja påstå, är nog inställning i dubbelmoralens huvudland:

  ”Who cares?”

  ”Mind your own business!”

 4. 4
  Per-Olof Persson säger

  Under 1960-talet protesterade de fattiga i USA mot de höga matpriserna. Politikerna återställde ordningen genom att subventionera fram billig matproduktion. Satsningen på stordriftsfördelar, GMO och spannmål gjorde livsmedlen relativt sett billigare.

  Man lät livsmedelsbolagen ta fram kostråd för att sälja maten. Detta är några orsaker till den sämre hälsan i USA. Man måste vara relativt beläst för att kunna se igenom storbolagens och den statliga propagandan.

  När det gäller USA:s ekonomiska system, har det ifrån 1930-talet alltmer gått ifrån att vara en marknadsekonomi till att bli ett fascistiskt ekonomiskt system (= den italienska fascismen under Mussolini = korporativism). Detta innebär att staten/politikerna är beroende av storbolagen och storbolagen är beroende av staten/politikerna.

  Fascismen är ett socialistiskt system som bygger på statlig planekonomi och där ett fåtal stora företag får rättigheten att producera alla varor och tjänster. I Italien skedde detta genom direkta statliga beslut. Men idag sker det indirekt genom att storbolagen gynnas genom skatter, bidrag och regleringar.

  Det som är absolut nödvändigt för att korporativismen idag ska fungera, är att staten/politikerna gynnar bank/finanssektorn gentemot att staten kan låna till de offentliga utgifterna (annars kan staten inte växa). Detta system kan endast fungera om bankerna får lov att skapa helt nya pengar utav ingenting vid sin utlåning.

  Centralbankens uppgift är att öka likviditeten i bankerna när det behövs, exempelvis genom att centralbanken skapar helt nya pengar utav ingenting och köper statsobligationer ifrån bankerna. Systemet gör det möjligt för staten att låna pengar och ha höga utgifter, samtidigt som höga vinster uppkommer i bank/finanssektorn.

  Varför förlorar vanliga (fattiga) människor på detta system?

  1). Systemet ger artificiellt höga vinster inom bank/finanssektorn. Pengarna investeras där vinsterna är som högst. Detta missgynnar producerande företag som får relativt sett lägre vinster. Investeringarna sjunker och den ekonomiska tillväxten blir lägre. Fattiga människor har missgynnats genom att reallönerna har stagnerat.

  2). Systemet överför välfärd ifrån de fattiga till de rika. Det är främst rika människor som kan låna pengar och de som först får tag på de nya pengarna, kan köpa varor/tjänster eller spekulationsobjekt (fastigheter, aktier etc) innan de nya pengarna har fått en prisökande effekt.

  De som får tag på de nyskapade pengarna sist, har redan under lång tid drabbats av prishöjningarna.

  3) Systemet har en tendens att gynna starka fackföreningar genom lagstiftningen om kollektivavtal eller om minimilöner. Problemet är att fackföreningar endast kan höja lönerna genom att de minskar utbudet av arbetskraft (= skapar arbetslöshet). Detta innebär att de lågproduktiva inte kan få något arbete eftersom anställningar endast uppkommer om om intäkterna är större än kostnaderna (alla gör ekonomiska kalkyler vid ekonomiska beslut).

  4) Systemet gör det svårt att starta små företag, vilket missgynnar de fattiga. I exempelvis USA måste människor ha en statlig licens för att kunna arbeta som frisör, rörmokare, taxichaufför etc. för att kunna arbeta inom yrket eller starta ett företag.

 5. 5

  Det är ju väldigt synd om den vita delen av befolkningen som har en ökad trend av dödlighet, inte ett ord om den svarta delen av befolkningen som redan befinner sig där.

 6. 6

  @ Per-Olof Persson:
  Himla roligt att jag hade totalfel om dig! Nu vet jag inte hur jag ska be dig om ursäkt? Men jag är innerligt ledsen för att jag var dum mot dig och kommer inte ihåg vad vi bråkade om. Förlåt mig!

 7. 7
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Min hustru säger här nu att hon tycker att du är så jättegullig 🙂

 8. 8

  Soros måste väl glädja sig åt den amerikanska befolkningsminskningen. Han och andra amerikanska megakapitalister jobbar ju hårt med att minska jordens befolkning, inte minst medelst att försöka kväva energitillförseln till fattiga länder med hjälp av klimatbluffen.

  Någon på nätet påstod att den nästa största gruppen som begick självmord i USA var lantbrukare. GMO, besprutningar, monokulturell odling gjorde dem så hopplöst beroende av industrin att de inte stod ut. Det syns dock inte i statistiken, det maskeras som olyckor, så att anhöriga inte blir utan försäkringspengar.

  Så hörde jag en amerikansk demokrat berätta om frihandelsavtalen som sluts. också på megakapitalisternas önskan. Genom dessa kan företagen placera tillverkningen i andra länder samtidigt som arbetarklassen blir utan jobb. För övrigt såg jag också att Apple och Nike är de företag som har stoppat undan mest pengar i skatteparadis för att slippa USA-skatt. ”Avtalen gynna megakapitalisterna men inte landet”.

  Lägger vi till alla krig som megakapitalisterna vill att politikerna startar så är det otroligt att så många här ser USA som det stora, fina landet.

 9. 9
  Hanveden säger

  En skildring från Pakistan om GMO bomull…

  https://www.dawn.com/news/1189685

  mLCHFh B-) .

 10. 10
  Gammal husmor säger

  TV-programmet Go´kväll har ”restfest”.
  https://www.svtplay.se/video/4443687/go-kvall/go-kvall-35?start=auto

  Några manliga ”bror duktig” läxar upp svenska folket och talar om att – varje svensk – slänger 54 kg mat i soporna per år, mat som kunde hamna i magen istf i soporna.

  I programmet får man lära sig hur man ska använda gamla kanelbullar och gammalt bröd och baka nya sockerrika brödpuddingar och sockerrika muffins.

  Rent förskräckligt att sända sådana program på näst bästa sändningstid!

  Är det någon som håller med? Eller är jag ensam som gammal husmor i den debatten?

 11. 11
  Annika Dahlqvist säger

  @ 10 Gammal husmor:
  Jag såg också en liten stund på programmet och reagerade på hur mycket socker man skulle dryga ut sina rester med.

 12. 12

  @ 10 Gammal husmor:
  Jag är så TRÖTT på alla dåliga matprogram i TV – slår om direkt när det börjar. Tittar dock någon gång på ”halv åtta hos…” för det är stundtals roligt, men resten vill jag oftast slippa. Det behövs lite mer LCHF-kockar som kan laga ”reedi” mat som man säger på småländska!!
  Brödet kan de väl ge till grisarna – fast de kanske inte heller ska äta bröd???? Någon som vet?

 13. 13

  Bokmal Skrev:

  Legalt förskrivna ”läkemedel”
  Jag tror att det kan finnas många olika bakomliggande orsaker. Man nämner bl.a. missbruk – men inget om vad legalt förskrivna ”läkemedel” kan ställa till med. USA är det land i världen som använder mest läkemedel och psykiatriska diagnoser är t.ex. mycket vanliga. Det är känt att antidepressiva av SSRI-typ kan ge självmordstankar (www.fass.se – sök på t.ex. sertralin och citalopram).

  Malcolm Kendrick. författare till den utmärkta boken Doctoring Data, har skrivit om utvecklingen i England och Wales (kapitlet om polyfarmaci). Här kommer några lösryckta meningar som jag översatt (ej bett om lov).

  ”Tjänstemän undersöker en plötslig ökning av dödsfall bland äldre, speciellt bland kvinnor. Hittills i år (min anm.= 2014?) har cirka 600 fler, huvudsakligen äldre, avlidit varje vecka, jämfört med genomsnittet för de föregående fem åren enligt officiella siffror.”

  ”Sedan början av 2012 har det inträffat 23,400 fler dödsfall än förväntat i England och Wales. Tjänstemän från Public Health England – den nya myndigheten som ansvarar för uppföljning av sjukdomar – håller på att undersöka om det beror på en speciellt aggressiv form av ett nytt virus.”
  (några meningar uteslutna).

  ”Som Ni kan gissa nämner man ingenstans att det skulle kunna bero på just de mediciner som sägs hålla vårdtagarna vid liv – den alltmer aggressiva medicineringen som ”skyfflas ned” i de äldres strupar. Men – jag vet vad jag tror.”
  (en mening utesluten).
  ————

  Bokmal!

  Det lutar åt att din analys av läget väger tungt:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dodstalen-okar-bland-vita-amerikaner

  ”Fler självmord, ökad användning av alkohol, droger och smärtstillande och lugnande mediciner.”

 14. 14
  Docent Göran säger

  EvaLi Skrev:

  Jag är så TRÖTT på alla dåliga matprogram i TV – slår om direkt när det börjar.

  När man som LCHF-are en gång för alla insett att våra massmedia bara är en del av ett större samhällssystem som inte på allvar vill ta i de mest grundläggande frågorna kring vår mat och vår hälsa blir den tidigare ’enkla tillvaron’ man levt i helt plötsligt komplicerad.

  När media berör frågan om sambandet mellan kost och hälsa blir det därför oftast i förbigående, som i t.ex. matprogrammen, och då är det uppenbart, för oss som nu blivit friska genom att göra helt tvärtom mot vad som rekommenderas officiellt, att vad mediavärlden förmedlar är en i grunden förljugen bild av vår verklighet och inte minst när det gäller livsmedels- och sjukvårdsindustrin.

  Sorgligt nog är det i första hand de fattiga och outbildade som drabbas av denna ytlighet och har man som svensk bott i USA är det lätt att uppfatta hur det ständiga glättiga TV-babblet i bakgrunden i USA fungerar som ett rent bedövningsmedel – som ren psykofarmaka för att tala klarspråk.

  Har man som vi väl insett att maten och läkemedlen i dagens samhälle skadar oss på olika sätt genom de så kallade välfärdssjukdomarna är man ’illa ut’ för helt plötsligt börjar man också klart inse att hela mediavärlden i grunden är förljugen. Verksamheten går istället ut på att hindra folk från att bli nyfikna på vad jag kallar riktig, gedigen kunskap och som man bara kan få om man själv kritiskt börjar undersöka olika frågor på djupet. I denna strävan är internet fortfarande fantastiskt för att man så snabbt och enkelt idag kan få tag i stora mängder av oberoende information vilket också är nödvändigt om man nu ska kunna bilda sig en egen och självständig uppfattning. Man förvandlas till en kritiskt granskande journalist. Många här på Annikas blog verkar vara av denna kaliber.

  Fördelen med denna nyfikna inställning är att man också tenderar att allt mindre ”glo på TV” och som i vårt fall, för nu redan ganska många år sedan, innebar att vi helt enkelt gjorde oss av med apparaten när vi så ytterst sällan hade den påslagen. Att inte ha någon TV är fortfarande ovanligt men tendensen är idag tydlig, inte minst bland unga. Bland äldre betraktas man dock fortfarande som lite underlig då man säger att man inte längre har någon TV och när vi allt emellanåt får ett samtal från Radiotjänst i Kiruna om eventuellt TV-innehav brukar vi fråga om det nu har kommit någon lag som säger att man ”måste ha TV”. Det verkar inte som om tjänstemännen brukar få den typen av frågor av förvåningen att döma.

  Nu slipper vi i alla fall betala TV-licens för vår internetanslutning.

 15. 15

  Intressant läsning om amerikansk ”sjukvård”!

  Ibland händer det att jag googlar och så fastnar jag för något helt annat än det jag egentligten tänkt mig. Så var det i det här fallet. Jag gjorde utskrift och sträckläste här på morgonen. Undrar om det finns någon liknande ”genomgång” av svensk sjukvård?
  Undrar hur de svenska siffrorna skulle se ut?

  Texten – Death by Medicine – har några år på nacken (jag kan inte se, men de senaste referenserna verkar vara från 2003).

  Här är länken + introduktionen.

  https://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

  INTRODUCTION
  Never before have the complete statistics on the multiple causes of iatrogenesis been combined in one article. Medical science amasses tens of thousands of papers annually, each representing a tiny fragment of the whole picture. To look at only one piece and try to understand the benefits and risks is like standing an inch away from an elephant and trying
  to describe everything about it. You have to step back to see the big picture, as we have done here. Each specialty, each division of medicine keeps its own records and data on morbidity and mortality. We have now completed the painstaking work of reviewing thousands of studies and putting pieces of the puzzle together.

 16. 16
  Docent Göran säger

  @ Bokmal:

  Tack för denna länk!

  Jag har nu lagt in dödsstatistiken från ”sjukvården” i mitt föredrag.

  En alldeles utmärkt inledning till den andra timmen som nu kommer handla om den största medicinskandalen, ”kvacksalveriet” genom tiderna – statinerna!

 17. 17

  Edward Snowden intervjuad i Dagens Nyheter!

  Efter att ha sträckläst artikeln om amerikansk sjukvård (kommentar 15) åkte jag på stan och köpte DN. Nästan hela lördags-bilagan var fylld av en intervju med Edward Snowden. Den mycket intressanta och välskrivna texten – ”Fem timmar med Edward Snowden” – är författad av journalisten Lena Sundström. Här kommer ett citat av ES.

  ”Det är inte så att någon på NSA är en skurk. Det är goda människor som gör onda saker för att de tror att de gör det av goda skäl”.

  Det påståendet skulle kunna appliceras på många andra områden, sådana som avhandlas på den här hemsidan..

 18. 18
  Lars Henrik säger

  Bokmal Skrev:

  ”Det är inte så att någon på NSA är en skurk. Det är goda människor som gör onda saker för att de tror att de gör det av goda skäl”.

  Det påståendet skulle kunna appliceras på många andra områden, sådana som avhandlas på den här hemsidan..

  Jag tror du har alldeles rätt! Jag tycker också att citatet var mycket väl formulerat.

 19. 19
  Docent Göran säger

  Bokmal Skrev:

  ”Det är inte så att någon på NSA är en skurk. Det är goda människor som gör onda saker för att de tror att de gör det av goda skäl”.

  Det påståendet skulle kunna appliceras på många andra områden, sådana som avhandlas på den här hemsidan..

  När det gäller sjukvården och läkarens roll tror jag själv att det är ytterst få läkare som tror att de gör ”onda saker”. Detta skulle inte minst strida mot den HIppokratiska läkareden om att ”först av allt inte skada” och som jag tror att de flesta läkare är övertygade om att de verkligen följer i sitt yrke även om det i praktiken inte förhåller sig på detta sätt som din länk om den amerikanska sjukvården så tydligt visade. Troligen finns det däremot en stark tendens att blunda inför obehagliga fakta som pekar på ’onda effekter’ av läkemedlen och att det goda med medicineringen uppväger ’enstaka’ ’onda’ biverkningar. Statinerna är nog här paradexemplet på denna attityd.

  Det är väl snarast inom underrättelsetjänster som den Jesuitiska devisen om att ”ändamålet helgar medlen’ tillämpas och då är det underförstått att medlen är ’onda’ medan ändamålet är gott.

 20. 20
  Kjell Holmsten säger

  @ Docent Göran:
  Jag håller inte riktigt med dej där Göran. När det gäller framförallt Onkologer är de totalt okritiska till användandet av cellgifter och strålning vid cancer. Allt fler läkare VET JAG! Ser till sina anhöriga och sig själva att inte! Använda Cellgifter eller strålning. Bland annat åker allt fler till Tyskland eller Frankrike, USA och Mexico för att få alternativ behandling men i sitt yrkesverksamma liv är de helt okritiska till den behandling de dagligen arbetar med. Sedan kan det ju inte gå dem förbi att på internet finns massor med tips om alternativ och den starka kritiken mot cellgifter som oftare stjälper cancerpatienter än hjälper dem. I USA börjar allt fler onkologer bli kritiska till cellgifter samtidigt som de söker alternativ vård vid cancersjukdomar.

 21. 21
  Docent Göran säger

  Kjell Holmsten Skrev:

  Allt fler läkare VET JAG! Ser till sina anhöriga och sig själva att inte! Använda Cellgifter eller strålning. Bland annat åker allt fler till Tyskland eller Frankrike, USA och Mexico för att få alternativ behandling men i sitt yrkesverksamma liv är de helt okritiska till den behandling de dagligen arbetar med.

  Är detta verkligen sant?

  Jag tycker jag själv hade nått botten i min misstro mot det medicinska etablissemanget i alla dess skepnader men framför allt på de högsta nivåerna. Men om nu det du säger är verkligen är sant finns det tydligen en större korruption och cynism och tydligen även på ’låg’ nivå och som jag inte hade kunnat föreställa mig.

  Men detta kanske bara gäller cancerbehandlingar som är erkänt diskutabla?

 22. 22
  Docent Göran säger

  Bokmal Skrev:

  Edward Snowden intervjuad i Dagens Nyheter!

  Intressant läsning – den finns öppet tillgänglig på nätet!

  https://fokus.dn.se/intervju-edward-snowden

 23. 23
  Lars Henrik säger

  Lite OT:

  Industrin kopplar onyttig kost till depression

  Även livsmedelsindustrins eget forskningsorgan Ilsi kopplar nu samman risken för depression och andra sjukdomar med inflammationsdrivande mat som innehåller onyttiga former av fett och kolhydrater.

  https://www.svd.se/industrin-kopplar-onyttig-kost-till-depression/om/sverige

  Hur ska detta nu tolkas?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa