Våra gener och våra sjukdomar

Krönika av doc Göran SjöbergProfessor Göran Sjöberg

Frågan om vilka vi ”egentligen” är har sysselsatt mänskligheten så länge vi som Homo Sapiens fick vår fantastiska hjärna med sina reflekterande pannlober. Nobelpristagaren Gerald Edelman har skrivit intressanta böcker om denna vår neurologiska förmåga som bor i dessa pannlober men han är knappast ensam om sina teorier. Om man nu inte tror på några övernaturliga fenomen tror man med Edelman att det som är ”vi” i grunden är vad som finns inprogrammerat i våra gener men att innehållet i dessa pannlober, som våra gener ger upphov till, formas i en ständig växelverkan med vår sociala omgivning.

Forskningen kring våra gener har en horribel historia, framför allt manifesterad i den ”vetenskapliga” rasforskning som florerade för hundra år sedan och som kulminerade med Nazismen. När ryggraden hos detta totalitära system knäcktes vid det oerhört grymma slaget vid Stalingrad 1943, med nästan två miljoner döda, sprack också den rasbiologiska ballongen. När koncentrationslägren öppnades 1945 var det uppenbart horribla som pågått inom rasbiologin ett faktum.

Detta hindrade inte forskningen kring generna från att fortsätta med oförminskad styrka men då utan dessa direkt rasbiologiska förtecken men dock med samma starka ekonomiska intressen i bakgrunden. William Engdahls bok ”Hotet mot livet” är här en väldigt avslöjande bok om dessa konspirerande mörka krafter bakom genforskningen. Även Steven Drukers bok ”Altered Genes, Twisted Truth” berättar samma historia, men ur ett juridiskt perspektiv, om hur intressena bakom GMO har korrumperat den vetenskapliga genforskningen.

Denna ständiga ekonomiska ”djävulskap” som dominerat genforskningen genom tiderna hindrar förstås inte att själva grundfrågan om vilka vi egentligen är oupphörligen fascinerar alla som på allvar börjar fundera på frågan.

Min egen fru som har en samisk bakgrund och under sin uppväxt i Gällivare lidit av detta faktum har av naturliga skäl funderat mycket och även forskat på denna fråga. Hennes djupa insikter har kommit till uttryck i hennes konstnärliga verksamhet. Under hela den gångna vintern hade hon t.ex. en antirasistisk utställning i Trollhättans konsthall. I en nyutkommen bok av Maja Hagerman har den skamliga svenska delen av den rasbiologiska forskningen i nazismens anda som utfördes på våra samer under trettiotalet uppmärksammats. En skrämmande läsning enligt min fru.

Till att börja med inser man, om man nu grundläggande sätter sig in i genetiken, hur oerhört lite som skiljer våra gener åt trots att de olika folkgrupperna i världen kan se så väldig olika ut. Detta senare faktum var också anledningen till att man kunde dra igång den så kallade vetenskapliga rasbiologiska forskningen för hundra år sedan för att på något sätt kunna motivera den hänsynslösa kolonialism som då hade utvecklats.

Det är dock väldigt svårt att framhärda som rasist då man tagit till sig den mest elementära kunskapen om hur så försumbart lite det är som genetiskt skiljer olika folkslag åt. Sverigedemokraternas framgångar i de senaste opinionsmätningarna kan i detta perspektiv tyckas lite förvånande och får kanske tillskrivas en generell brist på grundläggande kunskap inom genetiken tillsammans med en generell rädsla för ett mer holistiskt perspektiv på vår värld.

Ändå finns det klara, om än väldigt små, skillnader i våra gener, enstaka mutationer, som talar om en positiv evolutionär anpassning till omgivningen – de flesta mutationer som spontant inträffar är dock negativa och tenderar därför att försvinna evolutionärt. Denna evolutionära process är mycket långsam och det handlar då ofta om tiotusentals år. Samerna, som utgör den erkända skandinaviska ursprungsbefolkningen, följde inlandsisens kant redan för kanske 30 000 år sedan som jägare på jakt efter de djur som levde där, framför allt renarna. I detta perspektiv får samerna nog inom parentes betraktas som våra första verkliga invandrare medan huvuddelen av den svenska befolkningen snarare är invandrare av ett betydligt senare datum.

Vissa drag som indikerar en genetisk anpassning för samernas överlevnad i detta ständigt kalla klimat har kunnat identifieras och det rör sig framför allt om två evolutionära särdrag. Det ena är att benen har blivit något kortare hos jägarbefolkningen som levde vid iskanten vilket minskade avkylningen i det kalla klimat och det andra särdraget verkar vara att tunntarmen som tar hand om framför allt köttet i kosten verkar speciellt lång och kanske gör att samer därför är något sämre anpassade till en vegetarisk mat än de övriga delarna av Sveriges befolkning som inte har detta samiska ursprung. I jämförelse med våra närmaste släktingar bland aporna, Schimpanserna, som bevisligen är vegetarianer har för övrigt Homo Sapiens ett mer omfattande tunntarmssystem jämfört med tjocktarmen där grönsakerna processas med hjälp av förhoppningsvis vänliga bakterier.

Detta med långa tunntarmar har klart dokumenterats hos min fru och kanske kan detta förklara varför hon drabbades av ett tarmvred som sjuttonåring och som hon nätt och jämt överlevde. Själv misstänker hon att det var hennes förtjusning i franskbröd som orsakade detta tarmvred. Om man vill tänka snällt så räddes hon ur dödens gap av den moderna sjukvården. Vill man tänka elakt så kan man istället se franskbröden som ett slags mordförsök på den samiska ursprungsbefolkningen. Hur som helst innebar övergången till en strikt LCHF-kost en dramatisk hälsoförbättring för hennes tarmsystem – hennes tarmproblem försvann på tre (!) dagar. Hon är förstås inte ensam om erfarenheterna av dramatiska hälsoförbättringar i matsmältningssystemet vid övergång till LCHF – väldigt många andra svenskar oberoende av om de är samer eller inte har också konstaterat detta.

Vi kan ju nu vända på själva frågeställning med tanke på titeln på krönikan, ”Våra gener och våra sjukdomar”, och betrakta människans långa tunntarmar som en genetisk missanpassning till våra moderna kolhydratsstinna livsmedel för att nu inte tala om vad som väntar runt hörnet när veganerna nu helt kommer att ta över världen. Då måste troligen hela jordens befolkning betraktas som genetiskt defekt.

Detta kommer dock skapa hittills oanade affärsmöjligheter för både livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin och underbara tider om man nu vill tjäna pengar på en ”genetiskt defekt” mänsklighet som är både godisbenägen och blir sjuk av godis. De vinster läkemedelsbolagen redan nu gör på de hundratals miljoner ”genetiskt defekta” diabetikerna som redan diagnostiserats får det säkert att vattnas ytterligare i munnen på läkemedelsbolagen med tanke på vad som är på gång.

För läkemedelsbolagen vore det ur detta perspektiv fasansfullt om vetenskapen om LCHF skulle vinna över veganerna och deras hopp och tro om en ”Du sköna nya värld”.

Comments

 1. 1

  Som vanligt en bra krönika.
  Lite info om Rasbiologiska institutet och vad de ägnade sig åt.
  https://www.samer.se/1028
  https://politikfakta.se/2013/04/atta-socialdemokratiska-regeringar-godkande-63-000-steriliseringar-pa-rasbiologiska-institutet/
  Georg W vurmar för Romer ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Resandefolket ) själv minns jag när jag i min gröna ungdom klappade till en klasskompis som var oförskämd mot en ( tattarflicka ).
  Beträffande Sverigedemokraternas framgångar så är jag övertygad att det handlar om en knäpp på näsan till de övriga partiernas självbelåtna beteende och vägran att föra en dialog.

 2. 2

  Jag har en god vän som har en Samisk mor. Han är en underbar musiker, förmodligen Sveriges bäste gitarrist. Men han är också den mest ”fucked up” vegetarian jag känner. Han är otroligt dålig/sjuk i sin kropp men vägrar lyssna på ett ord jag säger. Han ska bota sig själv med vegetarisk hälsokost. Det här är nog en ny vinkling som kanske kan nå honom.

 3. 3
  Anders Rydén säger

  Kontroversiellt ämne för många som du har valt Göran.
  Personligen anser jag att vi tillhör samma ras, så för mig är det inte särskilt mycket att diskutera.
  Men du nämnde något om anpassning till miljön man vistas i och dess påverkan av människan, det däremot är intressant.
  Eftersom jag är väldigt intresserad av permakultur har jag funderat en hel del om betydelsen av miljöns påverkan på vår (mat)kultur.
  Ett exempel är hur vikingarna på Island och Grönland tacklade klimatförändringarna som ledde till det något kallare klimat vi fortfarande har.
  På Grönland vägrade de att anpassa sig och gick under, medan de på Island anpassade sig.
  Ett annat exempel är D-vitaminets betydelse, länder där solen är mycket starkare är inte kostens innehåll av vitaminet lika viktig som den är här.

 4. 4
  Docent Göran säger

  @ Anders Rydén:

  Fina kommentarer tycker jag!

  Det är nog väldigt få seriösa forskare idag som på något sätt hävdar att det skulle kunna finnas olika mänskliga raser.

  Jag tror själv också på permakultur som en möjlig väg framåt.

  Angående Grönland och vikingarnas missanpassning har den kände författare och forskaren Jared
  Diamond skrivit en intressant bok om olika kulturers undergång när de inte kunde anpassa sig till sina naturliga förutsättningar Det finns många exempel på sådana katastrofer i människans historia enligt Diamond.

 5. 5

  Jag tycker det är fascinerande att Europas befolkning härstammar från 7st ursprungsmödrar som vid olika tidpunkter invandrade. Alla dessa 7 kvinnor har en mitokondrisk urmoder: Mitokondrieeva.

  Men om vi utgår från att det är ett tusental individer som Homo Sapiens härstammar från och att hälften av dem var kvinnor. Så kan man ju undra var de andra kvinnornas mitokondrier tog vägen?

  Evolutionen kännetecknas av s.k. flaskhalsar där endast ett fåtal överlevt och burit generna vidare.

  Fast jag som har adligt påbrå sedan 700 år tillbaka, VET att den maten som mina egna själar (ägda medborgare) åt gjorde dem underlägsna de härskande som skördade frukterna, av sina ägda medborgare. Med andra ord köttet och fettet som härskarklasserna åt skapade bättre studenter, idrottsmän och krigare. Medan pöbeln hölls i herrans tukt och förmaning med gröt och bröd.

  Sakta men säkert har jag funnit den mat som är lämpad för mig och det visar sig att jag fattig medborgare ska äta rikemansmat, för att må bra.

  Nu ska jag hämta 70kg älgkött som jag delar med mina barn. Den tillfredsställelse jag känner av att få leverera denna rikedom till mina gravida fattiga barn är obeskrivlig.

  Jaktmiljonärerna är ca 20 st per älg. Jag får en fjärdedel. Men jag är kompis med en mycket rik människa som av någon anledning gillar mig och mina barn. Avgörande i livet numera är att fjäska för rätt person.

 6. 6

  Intressant om samernas högre kolhydratskänslghet! Liknar mycket hur de buffalo-jagande smäckra och muskulösa indianerna i USA och Canada gradvis omvandlats till de (ofta) fetaste idag. Deras jaktmarker togs ifrån dom och sedan dess lever de överlevande på mjölmat, med en mycket större andel diabetiker än annars. Resten av oss har tydligen gradvis anpassat oss till mjölmaten, men eftersom vår reproduktion vanligen klarats av långt före 50 så drabbas även vi vanligen av samma åkommor som samer och indianer, fast senare i livet. Intressant nog var diabetesfrekvensen hos indianer ”normal” vid 1940 men ökade kraftigt efter 1950-talet och har idag i Canada nått epidemiska proportioner. Alltså samtidigt som genomsnittskosten i hela västvärlden styrdes om från ”normalfett” till lågfett. Över 300% högre DB frekvens bland de som lever i reservat idag jmf med icke indianer. Ca dubbla frekvensen indianer-icke indianer som lever ”som vanligt”.

  En möjlighet för vegetarianer att ”få i sig” tillräckligt med fett är att öka andelen resistent stärkelse som då producerar de viktiga fettsyrorna, i vårt korta slutsteg. Gorillorna har betydligt längre tjocktarm och kan därför leva på blad med mycket cellulosa i. Våra betesdjur är intressanta då ”slutprodukten” som tas upp i deras blod från gräs består av samma fettsyror vi kan tillverka i ändtarmen av RS: Butyrat, propionat och acetat. Tänk ”butter” !

  Gissar att med spannmål istf gräs för att biffarna skall växa dubbelt så fort före slakt blir det istället högt blodsocker och mängder med insulin som driver på tillväxten hos dessa djur idag, när dom väl kräkts sig igenom ”inkörningsperioden” . Undrar vad dessa insulinbad har för effekt på dom av oss som äter sådant kött dagligen?

  Beträffande permakultur tror jag avgjort på detta, helst blandat med djur som det ofta praktiseras idag, men då med mer inslag av intensiva korta betesperioder som beskrivits av Alan Savory, Joel Salatin, Paul Slomp, etc. För dom som vill förbli vegeterainer utan vattendrags- och fiskeförstörande konstgödsel och därtill nödvändiga växtgifter kan både permakultur och modern ”cover cropping” erbjuda alternativ som bygger upp humusskiktet nästan lika bra som korttidsintensivbete. Den direkt-efter-skörd-planterade covercroppen med ibland 7-10 olika sorters växter ”rullas då ned” ovanpå jorden strax innan huvudväxterna planteras på våren, med no-till metoder.
  ”Lagret” av nedrullad död cover-crop håller kvar fukt, stabiliserar temperatur, skyddar mot ogräs, ökar humusskiktet och mikroliv, förutom att det bundna kvävet förblir bundet och inte kan ”rinna av” i regntider, som konstgödseln gör. En gradvis ökning av jordens avkastning fås och de bönder i USA som tagit upp det här minskar gradvis andelen konstgödsel i takt med att humusskiktet byggs upp, och har rapporterat 90% minskning av konstgödsel och växtgifter. Så visst fins det ordentliga möjligheter helt utan förgiftning och potentiell genförstöring, alltså utan Monsanto och deras ”kem-bioteknik”.

 7. 7
  Per-Olof Persson säger

  Sverigedemokraternas framgångar i de senaste opinionsmätningarna har knappast någonting med genetik och rasism att göra. SD:s framgångar beror på att människor anser att välfärdssamhället är ett nationellt projekt och därför måste landet ha en gräns mot omvärlden. Vi måste sätta vissa gränser gentemot omvärlden (detta säger oss det logiska tänkandet, motsatsen till det logiska tänkandet är postmodernism och kulturmarxism).

  Människor i världen är genetiskt lika och detta anser säkert de flesta av SD:s sympatisörer. Men människor i världen är olika pga av kultur, religion, utbildning (propaganda) etc. De (ekonomiska) flyktingar som idag kommer till Sverige kommer ifrån ”misslyckade statsbildningar”. Sveriges generösa välfärdssystem har lockat till sig rika människor som inte direkt är drabbade av kriget. Det kostar ändå omkring 150 000 kr/person att ta sig till Sverige.

  Idag lånar staten pengar för att kunna ta emot flyktingar. Dessa flyktingar har de flesta fall ingen utbildning eller yrkeserfarenhet som gör dem anställningsbara. Lagen om kollektivavtal gör att höga minimilöner sätts på arbetsmarknaden. Detta gör att de lågproduktiva aldrig kan få ett arbete. Sysselsättningen i ett land beror på arbetsgivarnas ekonomiska kalkylering, dvs intäkterna som en anställning orsakar måste alltid överstiga kostnaderna en anställning orsakar (annars är en anställning omöjlig att genomföra).

  I exempelvis Syrien finns över hundra olika etniska/religiösa minoriteter som är i konflikt med varandra. Dessa minoriteter anser att etnisk rensning och plundring av andra minoriteter är nödvändigt och denna attityd tar de med sig till Sverige. Islam som religion gör det omöjligt för dem att integreras i det svenska samhället. Enligt Islam uppnås fred på jorden först när alla människor i världen är muslimer och Islam går inte att förena med demokrati.

  För att ett land ska kunna bygga upp ett fredligt samhälle med hög välfärd, krävs en viss kultur, religion och framförallt goda institutioner (spelregler). Viktiga institutioner är en stark äganderätt (annars kan investeringar uppkomma) och frihet för individen (individen får göra som den vill, så länge detta inte skadar en annan individ). Samarbetet mellan människor i en marknadsekonomi sker genom arbetsdelningen, dvs vi gör olika saker därför att vi är olika (vi är inte likadana).

  Människor är inte jämlika (har inte samma utbildning, erfarenhet, fysik, psyke etc). Men det är också därför som några kan bli läkare, några kan bli sköterskor, några kan bli lokalvårdare etc. Därför är det möjligt att skapa en marknadsekonomi byggd på arbetsdelning. Läkaren kan specialisera sig på vissa uppgifter och lokalvårdaren på vissa uppgifter. Läkaren är beroende av andra yrkesgrupper och lokalvårdaren är beroende av andra yrkesgrupper. Detta leder till en högre produktivitet och därmed till ett högre allmänt välstånd.

  Människor kan däremot vara lika inför lagen. Men då uppkommer problemet med lagstiftning som gynnar vissa minoriteter som exempelvis samerna. Lagstiftningen bör ge alla individer samma rättigheter (annars uppkommer diskriminering och motsättningar mellan olika grupper). Jag som skåning kan inte bli renskötare i Norrland, men måste betala skatt som går till bidrag till renskötseln. Detta innebär att samerna har större rättigheter (har ett större värde) än skåningarna. Detta skapar konflikter och motsättningar.

 8. 8

  Per-Olof Persson Skrev:

  Jag som skåning kan inte bli renskötare i Norrland, men måste betala skatt som går till bidrag till renskötseln. Detta innebär att samerna har större rättigheter (har ett större värde) än skåningarna. Detta skapar konflikter och motsättningar.

  Här pekar Du på den ständiga konflikten mellan olika kulturella företeelser. Nomaderna har inte brytt sig om att märka ut speciella markområden som privat egendom, vilket de bofasta t.ex bönderna behövde göra, som en förutsättning för sitt jordbruk. Därför kommer nomaderna alltid i underläge i konflikter om markområden. Jag tänker naturligtvis på samernas situation, men i samma andetag på massajerna eller varför inte den amerikanska urbefolkningen indianerna, som finns undanträngda i reservat, för att de europeiska immigranterna skulle ha mark att odla och bosätta sig på.

  Per-Olof Persson Skrev:

  Jag som skåning kan inte bli renskötare i Norrland

  Men Du njuter, utan att ge de ursprungliga brukarna av landområdena ersättning, av den energi, som alstras i våra nordligaste älvar.

 9. 9
  Hanveden säger

  Kunde inte låta bli att påminna om detta:

  Om Skåne hade förblivit danskt…

  https://www.sydsvenskan.se/kronikorer/daniel-ryden/om-skane-hade-forblivit-danskt/

  mLCHFh 😉 .

 10. 10
  Savoi Alit Sjöberg säger

  Det är inga stora summor som går till rennäringen, det är inte mer stöd än till bönderna i Sverige.

  Samerna har länge blivit behandlade som andra klassens medborgare, har förföljts i årtionden, ja, varit utsatta för intolerant rasism, tom steriliserats, för att inte ”smutsa ner” den rena fina svenska rasen.

  Det finns mycket dokumentation om detta bara man bryr sig om att ta reda på, och inte slänger ur sig floskler som en del gör, om samer.

 11. 11
  Docent Göran säger

  @ Erling:

  Jag tycker du svarar Per-Olof Persson på övertygande sätt.

  Om man ska lägga beslag på andra folks territorier måste man skaffa sig ett moraliskt alibi hur krystat detta alibi än kan vara. Nu går det inte längre att hänvisa till överlägsenheten hos den vita rasen med hänvisning till olika genetiska egenskaper utan nu är det mer subtila tag som gäller.

  Moral och kultur är nu alltid gångbart och per definition måste den moral och kultur som man själv representerar då vara överlägsen i jämförelse med den som det underkuvade folket representerar. Det som står i Bibeln har i många fall bistått med denna ’kristna’ ’överlägsna’ moral. Det var nog ingen tillfällighet att samerna med hot om dödsstraff förbjöds utöva sin egen shamanistiska religion och kultur när Norrland kuvades på 1600-talet.

  Då var det många ’trolltrummor’ som samlades in och brändes offentligt och några trilskande schamaner brändes på bål om de inte var lyckliga nog att bara hamna i fängelse. Den svenska kyrkan har nu sent om sider bett om ursäkt för sin roll i välsignelsen av den svenska erövringen av samernas land men det ju är så dags att be om ursäkt för sin ’drängtjänst’ när det hela redan är ’biff’ och samerna inte längre äger någon rätt till sitt ursprungliga land.

  Det senaste var väl när samerna fråntogs småviltsjakten med hänvisning till att alla minsann har samma rättigheter till att jaga på den mark som samerna bevisligen inte har kunnat försvara. I jämförelse med förlusten av skogen, malmen och vattenkraften är jakträttigheterna på fjällripa naturligtvis bara en symbolisk förödmjukelse som kanske en och annan skåning också utnyttjar idag.

  Den omfattande intensiva rennäringen är förresten en gammal svensk uppfinning för att få in skatt.

 12. 12
  Rolf Löfgren säger

  När det gäller innevånarna i norra Sverige, är det skamligt att de inte får en korrekt ersättning för det intrång som el-produktion inneburit.

  Fram för allt när det gäller samerna. De allra flesta av de fina fiskevatten som var deras ursprungliga näringskälla, fisk var en mycket stor del av samernas kost, har förstörts för alltid.

  Vad har samerna fått i ersättning? Staten tar in väldiga pengar på skatter på el, vad får samerna?

 13. 13

  När jag var 7 år skulle jag bli Same. En dag var det en samisk kvinna som sålde sameslöjd på torget. Hon blev så glad av vad jag ville bli så hon gav mig ett par näbbskor. Min barndoms favorit överlägset hette Plupp. Penti Varg, spelmannen från skogarna, kommer på andra plats.

 14. 14
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Savoi tycker att du är ”så gullig” 🙂

  När min svärfar hade flyttat ned till södra Sverige från Norra Lappland blev han trakasserad av sina arbetskamrater för att ”Norrland sög ut södra Sverige genom alla ’bidrag’ de fick från staten”. Han blev till slut så trött på alla ’skämtsamma’ trakasserier av norrlänningarna under en kafferast på byggarbetsplatsen att han tog tag i den blyertspenna som låg på bordet framför honom och höll upp den framför sina belackarna och sa högt och tydligt:

  ”Om inte Norrland hade funnits skulle er ”s k i t” inte vara tjockare än den här blyertspennan!”

  Detta var ett svar som man förstod och respekterade så det blev sedan helt tyst. Detta var också ett klart bevis på samernas kvicka intellekt, som Linné redan hade noterat på 1700-talet, och ett väldigt effektivt sätt att få slut på fortsatta trakasserier.

  Linné trodde för övrigt att samernas kvicka intellekt möjligen kunde ha att göra med den köttbaserade kosten och att skåningarnas trögtänkthet kanske hade göra med den i huvudsak mjölbaserade kosten om jag nu kommer ihåg saken rätt.

 15. 15
  In Mercato Veritas säger

  Rolf Löfgren
  Jag är obotlig optimist och hoppas på att LENR teknologin kommer ut på marknaden snart, ”kall fusion” vettu…

  Följ utvecklingen här: https://www.e-catworld.com/

  Senaste artikeln: https://www.e-catworld.com/2015/10/31/article-in-ukrainian-newspaper-mirror-weekly-calls-for-state-lenr-program/

  Då kommer vattenkraften att kunna avvecklas och samerna kunna njuta av ett Norrland som är fritt från skrattretande stenåldersteknologi som vind/älv, olja och kärnkraft som bara gynnar de transnationella bankirerna som äger skiten….

  In Mercato Veritas

  Är Sverige med på detta tåget? ja faktiskt, fast sjuk-klövern -politikerna är inte att tacka för det, det är ingenjörsfolket i administrationen vi är skyldiga ett tack.

  https://www.elforsk.se/LENR-Matrapport-publicerad/

  /Bo

 16. 16
  Lars Henrik säger

  Oscar Montelius (1843-1921) var en svensk arkeolog och även riksantikvarie. Han är nog mest känd för utvecklandet av den sk typologin inom arkeologin med vilken artefakter kunde inordnas kronologiskt eftersom artefakternas, föremålens, utveckling och form ansågs följa vissa mönster. Så kunde de för olika perioder mest typiska föremålen indelas kronologiskt och jämföras med varandra över stora avstånd och användas för åldersbestämning av en fyndlager. Kol14-metoden var ju inte känd på hans tid.

  Montelius var också känd för sina bidrag i utvecklandet av den kraniometriska forskningen, alltså skallmätning helt enkelt! Dock var det främst en annan herre som med rätta fått bära dumstrut för detta humbug. Anders Retzius (1796-1860) ståtar nämligen som uppfinnare av längd-breddindex, med vilket man senare försökte rasbestämma människor högt och lågt. Metoden blev snabbt populär i den vetenskapliga världen men redan innan nazisternas makttillträde hade den visat så allvarliga brister att den ersatts med andra metoder. Verkligheten var helt enkelt alldeles för komplicerad för att låta sig indelas med så enkla medel. Nazisterna sökte svar för att kunna tillämpa sina raslagar men rasbiologin kunde inte leverera. Det sägs att ett skämt i Tyskland under kriget löd ungefär: ”Som arier ska man vara blond som Hitler, smärt som Göring och reslig som Goebbels!”

  August Strindberg var samtida med Montelius och som den samhällskritiker han var ondgjorde han sig ofta mot hur gynnade grupper kunde skaffa sig meriter och titlar på arbeten som han uppfattade som rent humbug. Typologin kvalificerade sig för den etiketten enligt Strindberg och det i sådan grad att han tillägnade Montelius en hel novell med namnet ”De lycksaligas ö”. Huvudrollsinnehavaren är en herr Hylling som samlar på knappar och sätter sig att ordna dem efter utseende, storlek, antal hål, användning etc. Knappologin är född och herr Hylling blir känd och får en professorstitel!

  Såvitt jag vet används typologin i någon form fortfarande inom arkeologin så Strindbergs kritik kanske är något orättvis om än ganska rolig. Vad inom nutidens genetik, nutrition, läkekonst osv skulle man kunna kalla knappologi? Kolesterol-hjärtsjukdom? Kött-cancer?

 17. 17

  Krönikan är lite ”blurrig”, vilket kanske bevisas av alla inlägg ovan.

  Rasbiologi är inget enkelt ämne. Det tjänstgör i dag mest som något vi kan samlas och uttrycka vår förakt mot. 20- och 30-talens auktoritativt utförda mätningar av skallar, näsor och öron i lokalsamhällen ger i dag ett harmfullt intryck och något vi kan förakta. Krönikans kommentarer om samernas tunntarmar och förmåga att smälta vegetariska produkter tillhör också de rasbiologiska fyndigheterna, utan att vi tänker närmare på det. Dit kan väl också föras nordbors förmåga att spjälka komjölk och inuiters omvandling av fett till värme.

  Fosterdiagnostik är modernt och motiveras med nytta men ingår också i den rasbiologiska vapensamlingen. Det är i grunden fråga om att ”rensa ut” icke önskvärda individer.

  Nazismens behandling av judarna ses som rasbiologiskt betingad, men inte den växande anti-semitismen idag. Det kan finnas skäl att påminna om Netanyahus nyligen hållna tal i Knesset om att (den muslimske) Stormuftin av Jerusalem ”tipsade” Hitler om den ekonomiskt lämpliga lösningen att bränna upp judarna. Talet har i efterhand i grova delar vidimerats av Wiesenthal Center.

 18. 18
  Rolf Löfgren säger

  In Mercato Veritas. Det är mycket möjligt att det kommer ny teknik som gör vattenkraften obsolet.

  Men jag misstänker att de skador som kraft utbyggnaden gett på de vackra naturliga vattnen för all överskådlig framtid är förstörda.
  De kommer inte att fungera naturligt och med den rikedom på ädelfisk som fanns tidigare.

 19. 19
  Docent Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Du verkar var mer insatt i denna fråga om rasismens skamliga historia än jag själv även om nu själva krönikan handlar om kopplingen mellan vår gener och våra sjukdomar i vidare mening.

  ”Etablissemanget” försöker nu lämna denna rasfråga ’bakom sig’ och hävda att det hela var ett stort ’obegripligt’ misstag medan det hela i själva verket passar in i ett vedervärdigt helhetsmönster av erövring och förtryck som kännetecknar hela mänsklighetens historia. Religionerna, universiteten och politiken har här bistått med lämpliga ideologier som har kunnat göra det hela moraliskt försvarbart.

  GMO-forskningen är, som jag nämnde, kanske den främsta moderna varianten av denna kontinuerligt skamliga forskningen på våra gener. Som vanligt är det knappast själva ’vetenskapligheten’ i forskning som är det skamliga utan hur den kunskap som kommer fram förvrids och missbrukas på grund av den skumma agenda som finns hos en liten ekonomisk elit i USA och som Engdahls bok ”Hotet mot livet” handlar om.

  Läsningen av den boken är i mina ögon ett ’måste’ om man nu är seriöst intresserad av denna fråga.

 20. 20
  Anders S säger

  Docent Göran Skrev:

  GMO forskningen är, som jag nämnde, kanske den främsta moderna varianten av denna kontinuerligt skamliga forskningen på våra gener. Som vanligt är det knappast själva ‘vetenskapligheten’ i forskning som är det skamliga utan hur den kunskap som kommer fram förvrids och missbrukas på grund av den skumma agenda som finns hos en liten ekonomisk elit i USA och som Engdahls bok ”Hotet mot livet” handlar om.

  Läsningen av den boken är i mina ögon ett ‘måste’ om man nu är seriöst intresserad av denna fråga.

  Dags att starta bojkott mot GP:s annonsörer. Något annat biter nog inte.

  Citat från GP:

  ”motståndarna ha varit enormt framgångsrika med att sprida rena lögner”

  ”Politiker tar intryck av oroliga väljare som förläst sig på skrämselpropagandan”

  https://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2883172-adam-cwejman-svenskarna-ar-forda-bakom-ljuset

  Antagligen är GP:s ledare idag del i en kampanj vi kommer att se fler exempel av i MSM – main stream media.

 21. 21
  Rolf Löfgren säger

  I inledning till ledaren i GP framgår:
  ”en nysläppt undersökning som Föreningen Vetenskap och folkbildning tagit fram.”

  De vet alla, som är lite insatta, att detta är totalt nys.
  VoF har hittills inte producerat något, som är förenligt med verkligheten.

  Det skulle vara intressant att kolla upp hur ekonomin i föreningen fungerar, vilka donationer de tar emot osv.

 22. 22

  En spännande dimension vad gäller ärftlighet är Epigenetiken. Den innebär, om jag fattat rätt att bl a personer med samma genuppsättning kan få skilda uttryck pga olika miljöfaktorer. Kanske samernas långa tunntarm har utvecklat sig pga den kost samerna äter. Kanske delar av det vi kallat socialt arv kan förklaras mid epigenetik?

 23. 23
  Rolf Löfgren säger

  En debattartikel på Canal 2nd Opinion om Skeptikerrörelsen, riktigt upplysande.

  Debatt: Skeptikerrörelsens trosläror

  https://2op.se/2015/11/02/debatt-skeptikerrorelsens-troslaror/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa