Havsmiljöinstitutet föreslår köttskatt

Artikel på Havsmiljöinstitutets sida: Övergödning av havet är kopplat till vår köttkonsumtion.

Forskarna där har funnit att vår köttkonsumtion orsakar övergödning av havet. Det tror att en köttskatt ska minska problemet.

Ger odling av vegetabiliskt protein mindre gödning av havet?

 

Comments

 1. 1

  Jag lyssnar på Hans Rosling på tv2, på hans stora dag, Statistikdagen. Han säger att köttkonsumtionen kommer att försvinna och bli en kräftskiva. Han äter själv mycket lite kött, vilket förklarar varför han är så emotionellt ilsken i sina föreläsningar. Han säger att de rika och utbildade redan nu slutar med köttkonsumtion.

  Han har alltså inte gjort statistik på livsmedelsdatabasen!
  Han borde tipsas om hur mycket mat han måste äta som grönsaksätare och som köttätare. Han påstår att det är helt fel och slöseri att mata grisar. Han har inte funderat ett ögonblick på vad ett vildsvin lever av! Ännu en svensk hjälte har fallit. Han får dricka öl på Valhall hädanefter.

 2. 2

  Vilken samling av felaktiga slutsatser ! Men den här är helt riktig:
  ”Övergödning av havet är ett globalt problem som beror på utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. Det leder till ökade växtplanktonmängder, algblomningar och syrebrist i djupvattnet där stora områden ödeläggs då bottendjur och fiskar försvinner.”

  Men åkerbruk ock industrijordbruk är de största bovarna, inte kött i sig som man påstår.
  Antalet kreatur sjunker men förgiftningen ökar år från år! På 1930 talet rapporterades vad jag kommer ihåg de första mycket stora algblommningarna, efter konstgödselns införande. I början av 1900 talet fanns det 1.5 miljoner kor och idag mindre än en halv miljon.

  Det verkar vara mycket svårt för många att begripa att ekologisk uppfödning av kreatur på vall kräver ingen konstgödsel och ger noll utsläpp, så länge antalet kor per hektar och betesperioder begränsas och access till vatten drag inte tillåts bli söndertrampade.
  Istället för att spillning rinner ut och igenom i jorden som vid spridning av flytande gödsel hinner mikroorganismer med att ta hand om spillning så att denna blir en resurs istället för en miljöbelastning. Då byggs även humusskiktet tjockare up år från år. Vilket gör att avkastning och även vattenhållning ökas utan artificella medel.

  Åkerbruket däremot, nämndes inte i artikeln. Upp till 1/3 av konstgödsel som sprids på åkrar kan rinna bort, beroende på regnmängnd, när det regnar och humusskiktets tjocklek. Vid modern väldränerad mark med täckdiken ökar dessvärre avrinningen, även beronde på hur mycket överskott man sätter. Ökad användning av växtgifter som med i längden okända hälsoeffekter för alla inblandade dödar även mikroliv i jorden vilket medför minskad humusskikt, och därmed minskad gödsel- och vattenhållning. Den minskade vattenhållningen gör att konstbevattning oftare blir nödvöndig samtidigt som vattendrag och grundvattten minskas avsevärt, framförallt i Nordamerika. Lägg till detta industrijordbruk enligt amerikansk modell, sk CAFOs. Spillningen blir flytande mycket kväverik gödsel som rinner igenom jorden mer och mer år från år pga det minskat humusskikt. Istället för att beta gräs som är miljövänlight matas dessa djur med spannmålsfoder ca sista 6 månaderna före slakt. Spannmål som är odlat på läckande jordar enligt ovan. Denna ”besparing” i tid kan representera 90% av djurbrukets utsläpp. Förhoppningsvis ökar konsumentmedvetenheten om att det är GMO spannmål som djuren i fabrikerna matas med och allt som innehåller GMO tål mer växtgifter och därför kommer med mer gifter än något annat, eller har växtgiftet ”inbyggt” som Bt-corn, något som även är registrerat som ett växtgift! (Bt- dödar genom tarmförtunning)

  Den här amerikanska artikeln går stick i stäv mot vad de svenska forskarna hävdar och menar att algblommning och förgiftning av Missisippi ökar med den ökade spannmålsodlingen. https://www.scientificamerican.com/article/fertilizer-runoff-overwhelms-streams/

  Att fyra Svenskar koncentrerar angreppet på djurbruk utan att separera miljövänligt djurbruk från resursintensivt förgiftande CAFO-bruk, och helt ”glömmer bort” konstgödselns roll i sammanhanget gör att man verkligen undrar om det rör sig om brist på kompetens eller beställningsjobb.
  Inga jäv angivna i artikeln.

 3. 3
  Lars Henrik säger

  Detta är en del av en större galenskap som verkar få allt mer fäste bland människor. Jag kan bara spekulera i vad som är drivkraften bakom denna trend men jag tror inte att det i första hand handlar om omtanke om naturen i termer av mångfald och bevarande av arter och naturtyper.

  För de som ogillar animalisk människoföda av moraliska, etiska och politiska skäl ses förståss dylika nyheter som ett användbart stöd. Att det är cherry picking ser man inte.

 4. 4
  I Like Neil Young säger

  Den här frågan är precis lika felvänd som den om att fett i sig skulle vara farligt rent automatiskt. Det hela bottnar ju i tankefel som utvecklats till systemfel. Det är inte alls svårt och komplicerat utan egentligen så enkelt så att det blir svårt bara av just själva enkelhetens anledning. Man ska inte på något sätt anta att människor med högre utbildning automatiskt förstår dessa frågor bättre än någon annan – kanske tvärt om. Sunt förnuft i dessa frågor råder INTE!

  Fett är feltänkt från början och ur det har det har det utvecklats ett helt tankesätt och hela skrån och industrier som finns till av helt fel anledning. Var och en begriper ju givetvis vad allt detta leder till på snart 60 års sikt…Det kostar mycket kraft och mycket prestige och mycket pengar att vända skutan efter så lång tid.

  Samma sak gäller jordbruket med konstgödsel, pesticider och monokulturer, värre och värre blir det speciellt för ett land likt Sverige som snart bara har gigantiska industrijordbruk och granåker kvar, beroende först och främst på EU och senare blir det givetvis ytterligare värre om TTIP går igenom.

  Vi har gjort helt fel och galet i båda dessa frågor och låser i den heliga fria handelns och tillväxtens namn in oss i system som är skadliga för oss och blir otroligt svåra att baxa sig ur.

 5. 5

  Är det dags att förbereda och påminna om sin existens inför kommande budgetäskanden eftersom vi nu överflödas av konstiga påståenden som sägs härröra från sk forskare.

  Marknaden för domedagsprofeter tycks vara oändlig. Läste för en tid sedan att våra fyra stora banker beslutat att jorden hotas av 2 graders temperaturökning. Väntar med spänning på beslutet om köttmängd.

  För att kunna upprepa studierna måste vi få reda på vilken kaffesort de har i sumpen.

 6. 6

  @ I Like Neil Young: Sverige – gigantiska storjordbruk? Beror på vad man jämför med. Sverige för 50 år sedan och t ex Norge – Ja!
  Väljer man andra jämförelseparametrar kan svaret te sig annorlunda. Gentemot hur det kan se ut på sina håll finns det endast ” småbruk ” i Sverige.
  För övrigt håller jag med dig.

 7. 7

  Det pågår en gigantisk kamp i mediavärlden. Mellan de som försöker få oss att förstå att allt är köttätarnas fel. Sen finns det sinnessjuka glädjeämnen som nästan gör att det tåras i ögena. Läs och njut! Den här texten är lika bra som den fantastiska text som StenB producerat här ovan.

  https://www.svt.se/opinion/jorgen-andersson-om-kor

  Ni ska se att de, säkert hundratals miljoner som industrin nu satsat i den pågående kampanjen för att förleda allmänheten, nu slår tillbaka. Ett fåtal vanliga människor tar udden av en gigantisk massmediakampanj. David och Goliat får en ny innebörd och vem har egentligen en chans att argumentera mot oss. Det är bara en tidsfråga. Det börjar bli svårt att vara korkad i Sverige. Det kräver nästan en akademisk titel.

 8. 8

  Jag tror som ”Hans” – Havsmiljöinstitutets skriverier är medvetet mot bättre vetande men det gäller att formulera sig så att statens okunniga häver ut pengar till dem.
  Det är som en engelsk forskare sa: söker jag anslag för att studera ekorrarnas inverkan på naturen i Essex så får jag inga anslag men om jag söker anslag för att studera ekorrarnas inverkan på naturen i Essex som en följd av klimatuppvärmningen” så får jag mängder.

 9. 9

  @ tipp:
  Ligger mycket i din kommentar om ekorrarna! I det här fallet kan man förmodligen även få bidrag från andra välkända källor så länge åkerbrukets direkta inverkan på algblommning aldrig omnämns eller nämns ”försumbart”. Att simma omkring i höga halter av växtgifter är troligen en faktor som både dödar fisk och gör den olämplig som regelbunden föda.
  Heller inget man får nämna för då kan man aldrig säga att Monsanto stöder med 100000 om staten kan komma upp med resten… Se på motsatsen: Mängder med forskning som visar att vårt vettlösa åkerbruk spyr ut konstgödsel, flytande djurspillning från industriuppfödning och matjord i vattendrag, sjöar och hav och luft, huvudorsak till fiskdöd och förgiftning som ofta återcirkulerar, inte bara genom ansvarslös rötslamshantering.
  Monsanto m.fl. blir genom sådan forskning snabbt utpekad som bovarna. Men sådan negativ publicitet kan alltså enkelt undvikas genom ”punktbidrag”. EN del går som vi misstänker bl.a. till prostituerade Uppsalaforskare.
  ”Informationskorruption” tycker jag man kan kalla det, något jag tidigare trodde bara hände i vissa U-länder och sedemera i USA där ju snart sagt allt kan köpas med pengar. Informationskorruption (IK) är alltså troligen mycket utbredd i hela västvärlden, inte bara inom läkemedelsvärlden.
  Om vi kan få igång kostfonden bör det så småningom bli utrymme för att evaluera även gifter i jordbruksprodukter både direkt och långsiktigare som i det här fallet.
  Själv skrev jag nyligen på som månadsgivare till kostfonden även om det kommer ta ett tag innan ”första svampen” blir synlig.

 10. 10
  Elisabeth Henriksson säger

  Vi uppmanas äta mindre nöt kött eftersom utsläppen av kväve och svavel från nötköttindustrin förorenar luft och hav.
  Samtidigt uppmanas vi att stödja de svenska mjölkbönderna och mejeriprodukterna blir allt fler på hyllorna i livsmedelsbutikerna.

  Men skiter inte mjölkkor lika mycket som köttkor??

 11. 11

  Vad Annika verkar ha glömt är att de flesta kor inte enbart livnär sig på bete utan de får stora mängder spannmål, soja etc som hade kunnat gå direkt till människoföda. Djur som föds upp i Sverige såsom gris och kyckling äter i stort sett endast foder som istället hade kunnat användas till livsmedel för människa.

 12. 12
  Annika Dahlqvist säger

  @ 11 elin:
  Precis! Därför tycker jag att vi ska sträva mot att djuren ska få äta sin artegna föda, vilket för korna innebär gräs, och på vintern hö.
  Att korna ges felaktig föda som dels kostar mycket resurser, dels gör djuren sjuka, är inte anledning till att sluta äta kor, utan att i stället ge korna rätt föda.

 13. 13
  Lars Henrik säger

  @ elin:
  @ Annika Dahlqvist:
  Och om djuren får gå på naturbete så konkurrerar de heller inte med ytor som lämpar sig för annan odling. Dessutom ökar vi mångfalden och håller landskapet pastoralt öppet 🙂

  Som om inte detta vore nog ges vi just den mjölk, grädde, smör och det kött som är nyttig kost. Precis den animaliska mat som INTE ätits i de studier som sägs visa på köttets farlighet!

 14. 14

  Det finns bara ett djur som jag vet, som evolutionen anpassat till att äta spannmål. Råttor har utvecklat förmågan att oskadliggöra Fytinsyra. Men det innebär inte att råttor bara kan äta spannmål. Det innehåller fortfarande Lektin som ger även råttor mjölsjuka, eller skörbjugg som är det mer kända namnet. Fullkornsmjöl har enligt min livserfarenhet en nedbrytningseffekt som tar cirka 35-40 år för att förstöra en människas metabolism.

  Sojabönor är något helt annat i Lektinväg. Är man inte Japan och har 5000 år av kulturella kunskaper i hur man fermenterar soja för att oskadliggöra Lektinerna. Så säger min vegetariska erfarenhet att soja bryter ner människokroppen fullständigt på 10 år. Det är fullständigt giftig mat och gravt nedbrytande på vår organism och förrädiskt gott.

  Men det är bara bildade människor som har kontakt med den vilda naturen som vet om detta. Stadsbor och ungdomar har blivit förstörda av virtuella världar och miljögifter och saknar den vetenskapliga analysen från verkligheten i sina liv. Man kommer långt på en go känsla. Man ska var snäll mot djuren och inte äta upp dom. Det räcker i moralfilosofi för dom metabolt okunniga.

  Alla som lever på monokulturer är de miljösvin som evolutionen kommer att radera ut och deras barn föds metabolt störda och börjar sina liv med söt välling. Tyvärr drar de med sig resten av världen i sin uppriktiga önskan att alla i hela världen ska få en smörgås, för att slippa undernäring. Dessa ”naturvänner” är de som förstör vår planet med sin konsumtion och förhärligande av fullkornsmat.

  Att vi föder våra husdjur med spannmål är ett ännu större brott mot naturen än att vi är så korkade att vi gör oss själva feta med bröd. Kon binds fast vid en matskål och tvingas stå där och äta kolhydrater tills hon blir tillräckligt fet.

  Naturligtvis så måste vi konsumenter styra vår matkonsumtion från industriproducerande monokulturer och köttfabriker. Vi ska inte odla mer spannmål än vi kan, UTAN TRAKTOR. All traktorproducerad mat är av ondo för människan, Djuren på Jorden och Naturen själv.

  Varför förstår inte vegetariska debattörer och monokulturförespråkare, att det är monokulturerna som ligger bakom att artrikedomen och mångfalden håller på att dö ut på Jorden. Svaret är att alla djur som äter skräpet blir exakt lika korkade.
  Jä-a antigrönbetesfascister och naturmördare!

  Kan någon ge mig ett exempel på ett (1) enda faktafel i min text. Så jag kan rätta till det?

 15. 15
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Ett suveränt inlägg i miljödebatten tycker jag!

  Den ’elefanten i rummet’ (våra spannmålsgrödor och sojan – det moderna jordbruket med sina monogrödor) som det här är frågan om är i mina LCHF-ögon är väl värd att avslöja och kämpa mot så ofta man nu har möjlighet eftersom den ofta är själva grunden till de sjukdomar som gjorde oss alla till LCHF-are.

  Jag är själv sugen på att använda dina kraftuttryck mot dom som vägrar inse att elefanten är närvarande men undrar om vi verkligen ska falla för den frestelsen. Jag misstänker att vi då kanske bara jagar bort personer som börjat intressera sig för LCHF istället för att göra dom mer intresserade. Jag tror att LCHF då kanske lättare framstår som en sekt på samma sätt som veganerna framstår.

 16. 16

  Huvudet på spiken, Göran. Exakt samma sak säger min äldste son. Det är förmodligen därför jag har problem med min kommunikation. Men för mig är det sanningen och jag är inte ute för att omvända någon. Bara säga att de går baklänges. Jag är bad cop, ni är de goda poliserna 🙂

 17. 17

  Jag tycker det är bra att någon vågar slå i spiken i kistan.
  Stå på dig Georg W

 18. 18

  Charkuterier med alla tillsatser klassas som cancerframkallande, medan rött kött, en produktgrupp med luddig definition, bedöms som ”troligen cancerframkallande”.

  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/10/26/kott-listas-som-cancerframkallande/

 19. 19

  @ 18 Erling:
  Detta diskuterades i P4 Östergötland under eftermiddagen när jag satt i bilen. Reportern frågade folk vad de tyckte/trodde. Vad folk trodde och tyckte varierade. En del tyckte ”ja, man kanske ska äta mer vegetariskt men jag gillar kött” och någon sa ”det struntar jag i, jag kommer fortsätta äta kött och det jag gillar”. Till sist intervjuades Professor Fredrik Nyström i Linköping. Hans svar var befriande. Han skrattade och sa att det här är ju i princip redan utrett tidigare, här har man ju inte lyckats hitta samband, det hela är omodernt och visar ingenting!!!!
  Heja Fredrik Nyström!

 20. 20

  Det är lugnt, jag blir inte arg. Våra motståndare visar nu att deras argumentation må vara hänsynsfull och tjusig. Likväl är det mycket nära subjektiva lögner. Jag blir så ledsen för att en bondmoras charkuterikultur, som egentligen ska vara en historietyngd förädling av kött. Men det är ett faktum att fabrikstillverkade korvar och dylikt, idag har en massa ingredienser som är onödiga och processerna har nog tyvärr lämnat det människovärdiga bakom sig. Men DN framstår mer och mer som en falsk kluven tunga, i tjänst hos Hin Håle. Sorry, jag försökte vara snäll, men det gick inte.

  Collins Kocmoc
  Delas offentligt

  Om naturligt grönbeteskött inte förde människan framåt i evolutionen. Så skulle det inte finnas några människor idag. Homo sapiens är ett resultat av högt näringsintag. Som kunde mata vår hjärnas och kropps behov. Då duger inga grönsaker. Jag saknar verkligen nyanser här och håller med om att all mat en maskin bajsat ut är något man bör förkasta och hålla sin dagliga kost till naturliga grundläggande och näringsrika livsmedel. Där köttet står i särklass enligt livsmedelsdatabasen. All form av vegetarianism och rekommendation av grönsaker är en uppmaning till näringsbrist. ÄT grönbeteskött, stoppa växthusgaserna. Eftersom grönbetare är en viktig del av kolkretsloppet och människans räddning. till skillnad från monokulturer. Kritisera vetenskap som kommer med ologiska sanningar. Det måste vara urusel rötslamsgödslad industriproducerad GMO-kött av absolut sämsta världsklass om det är cancerframkallande. Ett vildsvin eller skogsko är en välsignelse för människor och deras näringsbehov.

  WHO listar kött som cancerframkallande – DN.SE
  dn.se
  Världshälsoorganisationen klassar charkuterier, som korv, skinka och pastej, som cancerframkallande för människor. WHO har aldrig förr listat livsmedel som sådant.

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/who-listar-kott-som-cancerframkallande/

 21. 21

  @ 20 Georg W:

  Jag håller FULLSTÄNDIGT med dig om att naturligt grönbeteskött är bra för människan. Kött utan konstiga tillsatser och uppfödning av djur utan hjälp av spannmål, soya, majs och annat som inte betande djur ska äta. Varje art ska naturligtvis äta det den är skapt att äta. En del av oss människor kan dock äta ”lite av varje” utan att bli sjuka, förmodligen beroende på våra gener (?)

  Jag tror också precis som du att det är viktigt att se till att det finns betande djur i vårt land och andra länder av miljöskäl också. Jag tror det är en farlig utveckling om vi inte har den typen av inhemsk mat att luta oss mot om det händer något i omvärlden som gör att vi har svårt att importera mat, t.ex naturkatastrofer, krig eller annat…

  S.k. processad mat (korv, skinka, osv) tror jag KAN produceras på ett bra sätt och således inte vara skadligt för oss – vi kan ju exempelvis göra egen korv osv som inte är farligt och som inte innehåller massa kemikalier. Varför skulle då industrin inte kunna göra det? VI måste efterfråga det i så fall, tror jag.

  Tillagningssättet av kött (och annan mat också) har kanske den avgörande betydelsen (men det vet ju inte WHO och ingen annan annan heller), vilket Professor Fredrik Nyström påpekade i Radio P4 Östergötland i går.

  Kom att tänka på det gamla uttrycket ”Nu är det kokta fläsket stekt” och betydelsen av det. Docent Göran – kanske något att fördjupa sig i och göra en krönika på????? Förr kokte man således köttet och blev det stekt (glömde på spisen eller härden) så blev det dåligt… Eller vad tror ni

  För övrigt tror jag inte WHO´s utspel har något med köttets nyttighet eller farlighet att göra – tror tyvärr att det finns en annan agenda bakom detta och många andra larm – till fromma för oss människor – mycket tveksamt!

 22. 22

  EvaLi Skrev:

  Till sist intervjuades Professor Fredrik Nyström i Linköping. Hans svar var befriande. Han skrattade och sa att det här är ju i princip redan utrett tidigare, här har man ju inte lyckats hitta samband, det hela är omodernt och visar ingenting!!!!
  Heja Fredrik Nyström!

  Ja Heja!!!

  Har försökt spåra intervjuen, men kanske Du kan ge lite mera exakt tidsangivelse för att göra det lättare?

 23. 23

  @ 22 Erling:
  Hej Erling
  Jag satt i bilen utanför Mariannelund (Småland) men P4 slog över till P4 Östergötland. Jag har kollat i lokaltidningen och det kan ha varit ”P4 Extra” eller i en lokal nyhetssändning som brukar vara varje halvtimma. Nyström finns ju i Östergötland (Linköpings universitet) om jag inte missminner mig. Tiden borde varit runt 15.30 – 16.30. Kl.15.03 började Sportextra så jag tror det var en lokal nyhetssändning från Östergötland. Nyström kom in alldeles i slutet av inslaget och menade att sammanställningen av undersökningarna visar ingenting eftersom det finns så många variabler att ta hänsyn till – så som jag uppfattade honom. Hoppas du hittar inslaget!

 24. 24

  Erling Skrev:

  Har försökt spåra intervjuen

  Har hittat den! Där framgår att inte bara tjocktarm utan prostata och bukspottkörtel kan anfäktas av cancer hos de, som äter charkuterier, fast kopplingen är svag och diffus enligt Nyström. Jag tror det lika gärna kan vara läsken man sköljer ner korven med och kanske hittar man koppling till bröstcancer också om man tittar extra noga i sina data. Där finns nämligen liknande celltyper på alla fyra ställena.

 25. 25

  EvaLi Skrev:

  Mariannelund (Småland)

  Ack ja, mitt Småland, med eller utan lingon 🙂EvaLi Skrev:

  Nyström finns ju i Östergötland (Linköpings universitet)

  Jo, jag har lyssnat på ett föredrag av honom på SÄLs (Sveriges äldre Läkares förening) möte i Linköping i början på maj. Han är skärpt och ganska tänd på LCHF, tror jag, men tyvärr skämtade han till sitt föredrag, så att det kändes smått oseriöst.

 26. 26

  @ 24 Erling:
  Låter troligt – man kan dock hålla lite koll på köttkvalité och tillagning tills vi vet mera…

 27. 27

  @ EvaLi:
  Naturligtvis – och inte överdriva portionerna. Tycker det blivit oerhört mycket på faten, när man får maten utportionerad. Jag åt älggryta på en vägkrog i södra Småland för ett par veckor sedan, tyckte att det skulle vara säker föda. Jag fick en portion, som gladeligen räckt till ett mål till och till det öste damen bakom disken upp ett 10-tal kokta potatisar, som jag med motstånd förhandlade ner till 4 och som jag sedan åt 1/2 av.

 28. 28
  Docent Göran säger

  Evolutionen från apa till människa är intressant

  Matsmältningssystemet i % säger en hel del

  Hos schimpansen som i huvudsak är vegetarian
  Mage 20
  Tunntarm 25
  Tjocktarm 55

  Hos människan
  Mage 10
  Tunntarm 65
  Tjocktarm 25

  Tunntarmen tar som bekant hand om kött
  Tjocktarmen om grönsakerna

  Rimligen borde det vara tunntarmen som drabbas av cancer om kött skulle var boven.

  Dessutom har människan ett ynkligt käkparti i förhållande de imponerande käkpartierna hos de ursprungliga människoaporna för några miljoner år sedan, Australopithecus t.ex. De måste inte ha gjort annat än att tugga på rötter och mala ned dessa mellan sina enorma molarer för att komma åt näringen i form av stärkelsen.

 29. 29

  Observera att DN.SE inte släpper fram någon kommentarsfunktion, till denna mycket vinklade artikel. Om de gjorde det skulle de bli motsagda och det vill de inte ha skrivit i sin tidning.

  Men jag vill så gärna hoppas och tro att det är en korkad akademiker på tidningen som färgas av sina vegetariska illusioner. Det får inte vara Monsanto som skriver detta i tidningen. Även om det är Monsanto som talar genom WHO.

 30. 30

  @ Docent Göran:
  Sen undrar jag hur lång apans tarmar är? Människan har tydligen ca 8m sammanlagt. Det tror jag är att jämföra med vargtarm.

 31. 31

  EvaLi Skrev:

  man kan dock hålla lite koll på köttkvalité och tillagning tills vi vet mera…

  Jag vill gärna utvidga området för hälsosam misstänksamhet till alla matvaror. Så här inför julen – må vara lite i tidigaste laget – vill jag göra en pudel vad gäller antibiotika och ostar. Den vackert röda Edamern, som svenskarna gärna ställer fram till jul, äter vi några skivor av varje lunch i vår familj. Jag läste häromdagen på etikettens innehållsförteckning i bra ljus och med välputsade glasögon och fann till min häpnad att under det röda skalet gömer sig ett tunt lager av E235, ett konserveringsmedel, som inte får användas i Frankrike, men som tillåts med restriktion i vissa produkter.

  Risques
  Divers , À haute dose, peut provoquer nausées et vomissements.
  Description
  Additif Pimaricine
  Fut interdit en France. Antibiotique. Autorisé seulement pour le traitement de surface de certains fromages (pâte dure, semi-dure, semi-molle) et des saucisses et saucissons secs.

  Konsekvens: Hyvlar bort ytskiktet runt osten innan vi njuter den.

 32. 32

  Ett svar på WHO’s köttlarm:

  ”Att Livsmedelsverket sätter upp rekommendationer och övre gränser på köttintag istället för att tala om att det inte är farligt om man äter rött kött några gånger i veckan, är oroande.

  En del av problemet är att det inte främst är personer i riskzonen för sjukdomar som tar till sig varningarna och rekommendationerna. Det är istället unga, friska kvinnor och män som blir avskräckta.”

  https://www.svt.se/opinion/jana-pickova-om-kottlarmet

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa