Ogräsgift lagras i våra kroppar

Svenska YLE. Ogräsgiftet Glyfosat kan ansamlas i bröstmjölk så att det blir högre koncentration än tillåtet i dricksvatten.
Det finns belägg för att Glyfosat är cancerframkallande.

Ogräsens resistens mot glyfosat ökar.

Så vi förgiftar människor och djur, men ogräsen klarar sig.

 

Comments

 1. 1

  Läs om hur bonden började pengar på att undvika GMO…
  https://www.theecologist.org/News/news_analysis/2560697/changing_to_nongmo_soy_transformed_the_health_of_my_pigs.html
  …så kommer varje kvinna med missfall strax kanske kunna stämma de ansvariga…

 2. 2

  Och kanske kommer varje homosexuell i framtiden kunna stämma för lidande också?
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/02/25/homosexuellt-beteende-skapat-av-gmo-gift/

 3. 3
  foie gras säger

  I min franska tv varnades häromveckan för besprutningen av sallad och tomater. Doserna uppgavs vara små i sig men med daglig konsumtion blir det en del. Rådet gavs att vara noga med att skölja före.

 4. 4
  Lars Bern säger

  Kommer ihåg Monsantos reklamkampanj för RoundUp som bröts ner till helt ofarliga beståndsdelar.

 5. 5
  Rolf Löfgren säger

  Jag tror att RoundUp finns i hela plantan så det hjälper inte att skölja tomaten eller vad det är.
  Att skölja tar bara bort det som är på ytan.

 6. 6
  Lchf-Bengt säger

  @ Rolf Löfgren:

  Precis så fungerar RoundUp . En droppe på ett blad dödar hela plantan. Glyfosat sprutas inte på tomat, måste ha varit något annat medel. Troligen något mögelmedel, som är minst lika illa.

 7. 7
  Lchf-Bengt säger
 8. 8
  Lars Henrik säger

  Det känns faktiskt riktigt bra att lägga lite extra pengar på ekologiska matvaror i dessa tider. De som vill får äta det besprutade för min del, men jag anar att många tyvärr väljer det helt aningslöst.

  Men när vår och sålunda även min miljö förstörs av sådan produktion, har nog en definitiv gräns passerats.

 9. 9

  Svårt det där med ekologiska produkter. Jag vill gynna min lokala lilla lanthandel, men där finns inte så mycket ekologiskt, även om det blir mer och mer, ivrigt påhejad av mig.

 10. 10

  Glyfosat (som finns i Roundup) får egentligen bara sprutas för att totalt avdöda ett fält, då blir man av med all kvickrot. Många som kör förbi ett sånt fält tänker nog bara att ”här har gräset vissnat (av sig själv)”.
  Men då och då ger Kemikalieinspektionen dispens. Då får man spruta i växande spannmål, ärtor och åkerbönor om skördeläget är besvärligt, t.ex. mycket grön fukthållande kvickrot som skjutit upp i spannmålen. Det ska gå ett visst antal dagar mellan sprutning och skörd men ingen kontroll för detta finns. Denna besprutade gröda får sedan utfodras till djuren (konventionella).
  Har hört att det är på gång dispens nu i höst också.
  https://www.lantbruk.com/lantbruk/kemi-ger-dispens-glyfosat

 11. 11
  Lars Henrik säger

  Lisabet Skrev:

  Svårt det där med ekologiska produkter. Jag vill gynna min lokala lilla lanthandel, men där finns inte så mycket ekologiskt, även om det blir mer och mer, ivrigt påhejad av mig.

  Ja, att försöka stödja de små handlarna ute på landsbygden är också viktigt. Och nog tycker jag att det finns beröringspunkter mellan denna strävan mot lokalt och kanske närproducerat å ena sidan och ekologiskt å den andra. Jag tycker i alla fall själv att de sjunger samma melodi 🙂

 12. 12
  Docent Göran säger

  Det är stimulerande att se hur folk idag gör sitt bästa för att komma undan den förgiftning och allmänna katastrof som industrijordbruket resulterat i. Detta bevisas av att LCHF nu växer så det knakar runt om i världen och ökningen av ekoprodukterna är rent dramatisk.

  En något oväntad positiv ’juvel’ damp ned i brevlådan häromdagen – rena LCHF-’propagandan’. Det var tidningen GRUS som ges ut av Västergötlands Ortnitologiska Förening; en tidning med vackert högkvalitetstryck som jag nu prenumererat på i några år.

  Den största delen av detta nummer handlade om hur viktigt det är med gräsbetande djur för mjölk och köttproduktion för att hålla landskapet öppet och som avspeglar sig i hur olika fågelarter utvecklas med tiden

  ”Solidaritet med mulen” är en artikel som hyllar ekoböndernas tuffa kamp för sin ekonomi och alla nya initiativ till gårdsförsäljning.

  Artikeln ”Färre fåglar i mulens marker” handlar om samspelet mellan landskapsvården i betesmarkerna och förekomsten av bohålor. Här påpekas t.ex. ’numera är det lätt att komma över naturbeteskött’.

  Den största artikeln i tidningen frågar ”Mjölk och fåglar – hänger det ihop?” och beskriver en ’lycklig EKO-bonde med lyckliga djur och där det finns en fin bild när favoritkossan Sköna får en puss av ägaren Niclas Fällström. Här är allt ekologiskt och närproducerat!

  En fjärde artikel ”Mulens fåglar – från småbruk till stordrift” skildrar som titeln anger de dramatiska förändringarna som skett inom jordbruket.

  Intressant är att jordbruksgifterna inte ens diskuteras i tidningen utan det anses som självklart att vi måste bort från allt sådant som hänger ihop med dagens monokulturer för vår egen och våra fåglars skull.

 13. 13
  olle holmqvist säger

  https://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/1337957-projekt-rd-glada

  Ett exempel på ”piecemeal ecological engineering” tydligen kompatibelt med intensivt normaljordbruk

 14. 14
  Docent Göran säger

  Detta med miljögifter är, om man tittar historiskt på fenomenet, oftast något väldigt subtilt där skadorna har visat sig över tid och sällan resulterat i omedelbara dödsfall. Undantag finns med kvicksilverkatastrofen i Japan som det kanske mest kända exemplet. Bevisbördan är alltid omvänd när det gäller skador på vår hälsa som uppkommer på sikt. Nu finns tiotusentals ’glada’ industriellt framtagna kemiska ämnen i omlopp där man egentligen inte vet om de är skadliga eller inte.

  Fast nu på morgonen fick jag mig en rejäl funderare kring vårt giftjordbruk och den omedelbara ’giftigheten’ och det gällde kaffet som jag är väldigt förtjust i. Att kaffe sätter fart på magen är väl känt men jag har själv aldrig haft några större problem med detta utom i morse då en fullständig katastrof inträffade efter en kort stund.

  Under någon månad har jag varit väldigt lös i magen och jag har då misstänkt det italienska kaffet som inte är ekologiskt eftersom det ekologiska kaffet inte gett några sådana effekter. Nu hade vi satsat på en två dagars fasteperiod och då blir magen extra känslig när man bryter fastan vilket” skedde nu på morgonen. För teknikoptimister och myndigheter går sådant alltid att bortförklara. ”Onödig oro – var inte oroliga – allt är helt ofarligt – lita på oss – vi vet!”

  När bevisen om skadligheten hos de miljögifter som jordbruket sprider inte längre går att förneka kommer varningarna så småningom och i första hand från naturvårdare och biologer och till slut blir de aktuella medlen förbjudna när bevisen blivit överväldigande men då dyker samtidigt nya ’glada’ kemikalier upp i en rasande takt.

  I senaste numret av ”fauna & flora” läser jag om uttrarnas återkomst och som inträffade 15 år efter det att man förbjöd PCB och DDT. Oron nu gäller de ökade halterna av PFOS i naturen och som finns i brandskyddsmedel men som där nu har förbjudits men fortfarande finns PFOS i många andra produkter. Att det är ett gift är alla överens om och ett gift som inte bryts ned i naturen likaså.

  Men är man teknikoptimist hindrar inte detta att man applåderar nya tekniska ’framsteg’.

 15. 15

  https://ograsradgivaren.slu.se/UserFiles/image/bilder_kontrolltexter/kemisk_bekampning/Fig_8-13_2013_pestcide_sale_b.gif

  Figur. Försäljning av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen under 1981 – 2011. Under perioden har två halveringsprogram genomförts för att minska hälso- och milöjriskerna. Minskningen i användning beror till en tredjedel på ökad övergång inom stråsädesodlingen från medel som sprids i höga doser till s.k. lågdosmedel. Andra tredjedelen på minskad stråsädesodling och ökad areal obehandlad åkermark. Den återstående tredjedelen på att reducerade doser används i större utsträckning än tidigare p.g.a. ökad forskning, rådgivning samt bättre spridningsutrustning. Den totala minskningen kan nästan helt tillskrivas en minskad användning av ogräsmedel (herbicider) i framför allt stråsäd.

  Ett biologiskt mått på ”sammanfattande” giftpåverkan är mångfald. Krageholmssjön ligger i intensiv jordbruksbyggd och ett av Skånes modernaste storjordbruk har strand där. Enligt Skånes ornitologiska förening har följande fågelarter observerats:
  Häckfåglar: Skäggdopping. storskarv, grågås, gräsand, glada, rör-kärr- och sävsångareknipa, brun kärrhök, vattenrall, mindre strandpipare, drillsnåppa, skedand, vigg, brunand stor- och salskrake,, lärkfalk, skogssnäppa, skogsduva, spillkråka, gransångare, stenknäck
  Under sträck:
  ,dvärgmas, svarttärna
  Tillfälligtvis:
  ägretthäger, svart stork, rödhalsad gås, brun glada, mindre o större skrikörn, vitvingad tärna, trastsångare, mindre flugsnappare, skäggmes,

  Där den avvattnande ån mynnar i havet finns rika ålgräsängar indikerande friskt vatten.

  https://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Fakta%20om%20sk%C3%A5nska%20sj%C3%B6ar/Krageholmssj%C3%B6n.pdf
  Här har Skånes Ornitologiska Förening observerat följande:

 16. 16

  https://pub.epsilon.slu.se/11755/1/kirchmann_h_150126.pdf
  sid 19 fig 3 sid 23 fig 4
  https://ograsradgivaren.slu.se/UserFiles/image/bilder_kontrolltexter/kemisk_bekampning/Fig_8-13_2013_pestcide_sale_b.gif
  https://www.dt.se/dalarna/gagnef/gladan-kom-till-gagnef
  https://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/1337957-projekt-rd-glada

  ovanst är exempel på framgångar enl den devis Popper utvecklade för samhällspolitiken: ”Piecemeal social engineering” – tillämpat som ”Piecemeal Agricultural
  -resp. Piecemeal ecological engeneering.

  ”Försiktighetsprincipen
  I tekniska sammanhang innebär principen att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. Här ingår även en viss skälighetsbedömning.” Wiki

  Försiktighetsprincipen upphäver sig själv. Historiskt exempel:

  ”Döbelnsmedicin är en kur som botar för tillfället, men samtidigt ger kommande negativa biverkningar.
  Ursprunget är de tre sista raderna i femte strofen av Johan Ludvig Runebergs dikt Döbeln vid Jutas i Fänrik Ståls sägner:
  Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre, Som gör mig för i morgon sjufalt värre,
  Men hjälper mig i dag på mina ben!” Wiki

  Aktuellt exempel DDT och malaria.
  ”Dr. Myers Lugemwa, Health Ministry of Uganda and Mr. Richard Tren, co-founder and chairman of Africa Fighting Malaria, insisted that DDT has no serious health impacts on people exposed to DDT used in Indoor Residual Spraying (IRS). ”
  https://www.malariaworld.org/blog/report-encounter-%E2%80%9Cddt-controversy-face-safe-and-effective-malaria-vector-control%E2%80%9D

 17. 17

  För den skräckslagne bonden ovan vill jag enbart lugna. Om alla bönder tvingas till samma åtgärder är konkurrenssituationen lika. Alltså finns ingenting att frukta. Det enda som finns att frukta för bonden är riksdagspolitiker som inte förstår att frihandeln med GMO-producerande länder måste stoppas samtidigt, dvs. (alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet) och givetvis Vetenskapliga partiet

 18. 18
  Lars Henrik säger

  Jordbruksaktuellt idag:

  EFSA: Glyfosat orsakar inte cancer

  Enligt EU:s livsmedelssäkerhetsorganisation, EFSA, är inte Glyfosat cancerframkallande. Glyfosat är det aktiva ämnet i Roundup och FN har tidigare klassat det som cancerogent.

  https://ja.se/artikel/48938/efsa-glyfosat-orsakar-inte-cancer.html

 19. 19
  Docent Göran säger

  @ Lars Henrik:

  En korrupt värld vi ser framför oss och den världen inkluderar definitivt Europa!

  Hur denna korrupta värld, där ”Staten och Kapitalet sitter i samma båt”, fungerar har advokaten Steven Druker tydligt visat i den bok han skrivit om korruptionen och ”olagligheten” bakom GMO och som jag skrev en krönika om för ett halvår sedan och en krönika som skapade en omfattande debatt där positionerna hos debattörerna klargjordes vilket måste vara resultatet av en konstruktiv debatt.

  I Mercolas nyhetsbrev som kom nu på morgonen såg jag en länk till ett föredrag och som verkar vara väldigt intressant att döma av de första tio minuterna, av denna tvåtimmarsföreläsning, som jag nu sett. Han talar, som den advokat han är, tydligt och klart och hans engelska är på samma sätt begriplig.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jgT3lbBXvfY

 20. 20
  Arvid säger

  Lars Bern Skrev:

  Kommer ihåg Monsantos reklamkampanj för RoundUp som bröts ner till helt ofarliga beståndsdelar.

  Järnvägen – Glyfosat – Round Up:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/glyfosatforbud-ger-problem-i-sparen-1

  ”Aaron Kitchen arbetar för företaget som sköter ogräsbekämpningen vid svenska järnvägar. Han står i kontrollrummet på det specialutrustade tåg som sprayar glyfosat på ogräs vid den här kvällens spårsträcka, mellan Åstorp och Ängelholm. Aaron Kitchen kämpar just nu mot cancer i bukspottskörteln efter att tidigare i livet spridit bekämpningsmedel utan skyddsutrustning. Enligt honom själv är sambandet uppenbart. Nu vill han minska användningen av bekämpningsmedel.”

 21. 21
  Ingrid säger

  @ Arvid:

  Tack ARVID för länken rörande Trafikverkets besprutningar av järnvägen! – Den mängd som Trafikverket använder, är relativt liten, i förhållande till den mängd GLYFOSAT som besprutas över odlingar i Sverige – vilket är mer än skrämmande…

  organicconsumers.org – förmedlar kontinuerligt ypperlig information om GLYFOSAT… I detta nyhetsbrev konstateras det bland annat att GLYFOSAT finns i våra kroppar, och allra mest hos barn… Dessa mätningar gjordes i USA…

  Här kan ni läsa mer om dessa mätningar, samt en del andra texter som alla relaterar till GLYFOSAT:

  https://www.organicconsumers.org/bytes/organic-bytes-511-marriage-made-hell

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa