Nytt läkemedel sänker hjärtdödligheten för diabetiker 2.

På SVT.se.
EASD-konferensen just nu så presenterades en studie som visar sänkt hjärtdödlighet för diabetiker 2 om de tar medicinen Empagliflocin, en blodsockersänkare. Professor Lars Rydén betraktar fyndet som ett paradigmskifte, som kan leda fram till nya mediciner.

Man kommer osökt att tänka på att de kunde jämföra med en grupp som äter LCHF i stället för medicinen. Men där finns det ju inga läkemedelsföretag som är intresserade.

Mats Lindgren har skrivit om saken.

Här en film om Jason Fung om behandling av typ 2-diabetes.

Abstract. Det visar sig att läkemedlet är av den typ som ökar utsöndringen av socker i urinen. Det är därför som försökspersonerna får ökad frekvens av urinvägs- och genitala infektioner. Socker göder bakterier och svamp.

Det är logiskt att det vore bättre att låta bli att äta stärkelsen och sockret från början än att låta det gå vägen via kroppens organ och ställa till med elände.
Men den möjligheten finns det inget läkemedelsföretag som är intresserad av att titta på.

Amerikanska FDA varnar nu för risk för biverkning i form av benskörhet och syraförgiftning av läkemedelsgruppen.

 

 

Comments

 1. 1

  Om jag förstod siffrorna rätt så minskade dödligheten från 5,9% i placebogruppen till 3,7% i medicingruppen, alltså en RELATIV förbättring med 38%. Vilka biverkningar tillkommer? Jag fortsätter med lchf.

 2. 2

  Vilken fantastisk nyhet att sänkt glukoshalt i blodet kan minska hjärt och kärlsjukdomar.
  Det låter som att det är helt revolutionerande i Folke Rydens värld.
  För en vanlig Bonde med sunt förnuft så är det en gammal självklarhet.

 3. 3

  Trots att det finns enkla och säkra lösningar envisas man med nya mediciner. Att drivkraften är densamma nu som den var för alkemisterna då gör forskningen knappast seriös; inte ens när den presenteras av professorer. Och som tipp påpekar ovan är biverkningarna ännu okända.

 4. 4
  Docent Göran säger

  På Malcolm Kendrick senaste tråd var det någon som länkade till en intressant föreläsning av Dr. Jason Fung kring diabetes.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FcLoaVNQ3rc

  Han visar tydligt i denna föreläsning att ’inga’ diabetes2-mediciner har någon botande verkan utan snarare förvärrar det så kallade naturalförloppet.

 5. 5
  Pre-diabetiker säger

  Det här är rätt bra (hos Kostdoktorn):
  https://www.kostdoktorn.se/jag-ar-radd-att-din-mamma-har-diabetes

 6. 6

  @ Pre-diabetiker:
  Instämmer!

  Tänk att det känns mera sexigt att hitta ett piller, som gör att man kissar ut onödigt högt blodsocker, i st f att ändra kosten lite, så att det aldrig blir nödvändigt att reducera blodglukosen! Känd biverkning: ökad risk för underlivsinfektioner. Mera socker i urinen ger bättre grogrund för bakterier, naturligtvis.

 7. 7

  @ tipp:
  Här är en annan vinkel på samma onödiga behandling:

  Citat fr Dagens Medicin: ”Allmänläkare 2015-09-17 23:00:09

  Resultaten visar att 3,7 procent av patienterna som fått behandling med någon av doserna empagliflozin dog av hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden på 3,1 år i median. Motsvarande siffra för placebogruppen var 5,9 procent. — INNEBÄRANDE absolut procentuell förbättring 5.9 – 3.7 = 2.2% . Vi måste behandla 46 personer i 3,1 år för att en skall ha nytta. ”

 8. 8

  Empagliflocin gör att socker inte tas upp i blodbanan utan det går ut via urinen istället. Man äter en lagom sockerstinn lunch på säg 800kcal, och kissar sedan ut kalorierna man åt. Det är klart man blir smal om man inte får i sig några kalorier. Lågt blodsocker blir det också, och hungrig är man fortfarande.

  Kan man inte hälla sockret direkt i toan istället så slipper man köra det genom kroppen först? Då slipper man också medicinen, och kan koncentrera sig på riktig mat istället.

  Biverkningar? FDA har synpunkter på Empagliflocin i en rapport: https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm446845.htm

  Men å andra sidan, FDA verkar vara vettskrämda för produktionen av ketoner i våra kroppar, precis som svenska diabetesmottagningar är. De greppar inte riktigt skillnaden mellan ketos och ketoacidos.

 9. 9

  Slutsats av det här nya sensationella piller fyndet och dess häpnadsväckande effekt:

  ”Den medicinska forskningen har gjort sådana enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns några friska människor längre”. (Aldous Huxley).

  Jag ser med bävan fram emot fler s.k. ”framsteg” och nya piller att peta i sig för att fortsätta att få vara sjuk och göda Big Pharma och dess lakejer bland professorer och dietistmaffian. Friska människor är inte LÖNSAMMA!

 10. 10

  Ketos är det farligaste ordet som finns inom sjukvården det hotar hela industrin! Det är via ketos en människa blir frisk och det är med socker hon blir sjuk. Det är därför sockerhalten är så hög på sjukhus. Undermedvetet men ändå kriminellt. Huga den dag alla inser sjukhusets dubbelmoral. Då får de, som alla trodde visste vad de gjorde skämmas. Och kunnig sjukhuspersonal får skämmas tillsammans med läkemedelsbolagen.

  Samhällsrötan måste fortsätta annars blir det anarki! Alla blir arbetslösa! Vi har byggt en underbar friliberal värld och gett all makt till dem som har pengar. Vare sig det är ärliga eller oärliga pengar.

  Inser ni vad som skulle hända om massmediabrusets förvirring plötsligt släppte och alla lyssnade på vad VI faktiskt säger. Vi skulle kanske gå mot en bättre värld men dö under tiden av kaos. Vi är dom farligaste människorna som finns i Sverige. Fascister och islamister kan skada landet. men vi är mycket farligare än så. Vi kan ta sönder hela den föreställning vi har om samhällsbyggnad. Ta bort monokulturerna, fabrikerna, butikshyllorna och lastbilarna och föreställ er Landet.

  Undrar vad njurarna tycker om att få hantera sockret?

 11. 11
  Docent Göran säger

  Erling Skrev:

  Vi måste behandla 46 personer i 3,1 år för att en skall ha nytta.

  Med tanke på att vi aldrig kan syna läkemedelsbolagens forskning kan man fråga sig om det finns någon effekt över huvud taget. Det finns lite för många medicinskandaler om man ser i backspegeln.

 12. 12
  Docent Göran säger

  Georg W Skrev:

  Samhällsrötan måste fortsätta annars blir det anarki!

  En helt genial kommentar enligt min mening!

  Vad som slår mig idag är att läkemedelsbolagens girighet och slughet någon gång måste slå tillbaka och det sker nog först när en majoritet sett igenom deras avancerade ’kvacksalveri’ och vägrar sedan ta medicinerna. Ännu är vi inte där men det är på gång.

  Om vi som samhällsmedborgare inte längre kan lita på sjukvården och inser det korrupta är det förstås mycket av tilliten i samhället som rasar samman och anarkin ligger då nära till hands som du är inne på. Själv tror jag inte att anarki kan föra något gott med sig.

 13. 13

  Anarki:
  Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället.

  Ordet anarkiskt betecknades av Marx som ett tillstånd av okontrollerat kaos, men noga åtskilt från ordet anarkistiskt som används inom anarkismen för det eftersträvade samhället utan regering, an archos. Motsatsen till en anarkist är språkligt sett en arkist eller etatist, det vill säga en anhängare av auktoritet, makt och egendom

  källa wiki

  Det senare samhället, där alla är anhängare av auktoritet, makt och egendom verkar ju fungera så där lagom bra, men det kanske är det minst dåliga trots allt?

 14. 14

  Folke Rydén? Hur många Folke Rydén finns det?

  Är ni säkra på namnet?

 15. 15
  Moderator säger

  Nizze Skrev:

  Folke Rydén? Hur många Folke Rydén finns det?
  Är ni säkra på namnet?

  Tack. Lars ska det vara.

 16. 16
  Docent Göran säger

  @ Lipofil:

  Inget samhälle, från de mest primitiva till de mest avancerade, kan fungera utan auktoriteter i forma av ledare och/eller myndigheter. Det är väl snarast frågan om i vilkas intresse dessa myndigheter verkar – medborgarnas eller läkemedelsbolagen, i det aktuella fallet. I vårt samhälle lutar det enligt min mening snarast åt läkemedelsbolagen och dessa kan definitionsmässigt aldrig vara intresserade av en frisk befolkning även om de vill göra sken av detta.

 17. 17

  Docent Göran Skrev:

  Erling Skrev:

  Vi måste behandla 46 personer i 3,1 år för att en skall ha nytta.

  Med tanke på att vi aldrig kan syna läkemedelsbolagens forskning kan man fråga sig om det finns någon effekt över huvud taget. Det finns lite för många medicinskandaler om man ser i backspegeln.

  Fast det är i alla fall bättre siffror än för Statiner!!! Där skulle en allmänläkare behöva jobba i 30 år för att rädda livet på en patient, fast jag minns nog fel?

 18. 18
  olle holmqvist säger

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26378978 abstract, sätt igång o räkna !

 19. 19

  @ olle holmqvist:
  I länken du angav kan man oxå läsa
  ”Among patients receiving empagliflozin, there was an increased rate of genital infection”
  Hoppsan…..det var bara den första varningssignalen.

 20. 20
  olle holmqvist säger

  @ Lasse P:
  in the empagliflozin group there were significantly lower rates of……… death from any cause (5.7% and 8.3%, respectively; 32% relative risk reduction).

  Ser alltså vid första anblick ut som om dom har nåt, 2,6 % färre döda (Abs risk) vi måste ha mer data om försökspersoner, ålder etc

 21. 21
  Annika Dahlqvist säger

  @ 20 olle holmqvist:
  Abstract. Det visar sig att läkemedlet är av den typ som ökar utsöndringen av socker i urinen. Det är därför som försökspersonerna får ökad frekvens av urinvägs- och genitala infektioner. Socker göder bakterier och svamp.

  Det är logiskt att det vore bättre att låta bli att äta stärkelsen och sockret från början än att låta det gå vägen via kroppens organ och ställa till med elände.
  Men den möjligheten finns det inget läkemedelsföretag som är intresserad av att titta på.

 22. 22

  @ Annika Dahlqvist: intressant med ett klargörande orsak-verkan och inte allmänt ”sämre immunförsvar” dvs varför just urinvägarna. Kan ngn skaffa hela artikeln ? Annikas kommentar :sluta med KH är ju très a point ! dvs studien stöder LCHF

 23. 23
 24. 24
  LCHF-Bengt säger

  @ ALn:

  Tack för den. Framstår något sjukt bra, är det något lurt.

  Under tiden pillren utvecklas rekommenderas LCHF.

 25. 25
  Docent Göran säger

  Man lär sig hela livet om man vill!

  Nyligen fick jag en länk hos Malcolm Kendrick till en intervju med en mycket erfaren forskare inom diabetes och insulinresisten, Dr Kraft, som jag inte hade hört talas om tidigare. Dr Kraft är nästan hundra år och har i min ögon samma klara briljanta intellekt som Professor Unger som är i samma ålderskategori och som också ifrågasatt de existerande dogmatiska uppfattningarna kring diabetes.

  Allt som rör diagnosen av diabets och dess patologi kan enligt Kraft kopplas till hur insulinhalterna varierar efter en glukosbelastning – här finns mycket logik i mina ögon.

  Han har tydligen också skrivit en bok som nu promt måste beställas och som troligen i framtiden kommer att resultera i en ny krönika om min intuition just nu är riktig.

  Jag uppskattade verkligen den eftertänksamma atmosfären i denna intervju.

  https://www.youtube.com/watch?v=w0nV-_ddXoc

 26. 26
  Docent Göran säger

  Nu fick jag ’nys’ om en dietist i Österike som nyligen fått sparken för att hon pss som Annika rekommenderade en lågkolhydratkost till en diabetspatient.

  Intressant läsning!

  https://vernerwheelock.com/?p=805

 27. 27

  @ Docent Göran:
  Väldigt trist! Det här är ett uttryck för modern version av häxprocess, där pålästa och lateralt tänkande personer måste elimineras, därför att de utgör hot mot Den Gällande Ordningen!!!

  Egentligen skulle representanterna för Den Gällande Ordningen lagföras för vållande av kroppsskada! Deras behandlingsmetoder håller typ2-diabetiker kvar i det sk naturalförloppet.

 28. 28

  Docent Göran Skrev:

  Allt som rör diagnosen av diabets och dess patologi kan enligt Kraft kopplas till hur insulinhalterna varierar efter en glukosbelastning – här finns mycket logik i mina ögon.

  Tack för den! Här framgår klart vilken trubbig metod blodsockermätning är för att diagnostisera insulinresistens och prediabetes. Att man inte intresserar sig för detta sätt att mäta bland läkarna måste bero på att insulinresistens innan blodsockret stiger inte går att ordinera piller emot. Här hjälper kostomläggning och i allra flesta fall ger en sådan total bot mot påverkan av höga insulin- och sockernivåer, vilket är avgörande för att skydda kroppen mot inflammation i blodbanorna och lurande hjärtinfarkter etc.

 29. 29

  Det, som slår mig är just anonymiteten för denne gigant. Trots ett enormt material från sin kliniska forskning har denna kunskap inte kommit till allmän kännedom. Undrar om ADA tycker han är en fake? Jämför Perskin i tråden om fett och bröstcancer!

 30. 30

  EASD, Europeiska diabètes associationen har hållit möte i Stockholm 14-18/9. Se rapport, skriven av Stig Attvall, docent, överläkare på Sahlgrenska:
  https://www.internetmedicin.se/material/Rapport%20EASDstigattvall-ver7_150929.pdf

  Här har 17000 personer från 130 länder suttit av 5 dagar och pratat om diabètes och det sexigaste var en blodsockersänkande medicin, som inte påskyndade hjärtinfarkter! Man kissar ut lite överflödigt blodsocker och får i bland underlivsinfektioner på köpet.

  Anmärkningsvärt nog inte ett ord om kostbehandling eller lågkolhydratkost, vare sig för eller emot. Tala om strutspolitik!!!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa