Rädda vår framtida mat och hälsa – Stoppa TTIP!

Professor Göran SjöbergKrönika av professor Göran Sjöberg

Vi är många miljoner människor som nu har drabbats av allvarlig ohälsa, som t.ex. diabetes, hjärtsjukdom och cancer. Ingen av dessa sjukdomar fanns bland våra förfäder som levde i ett naturligt förhållande med sin omgivning som jägare och samlare, och det är därför inte så svårt att inse att sjukdomarna framför allt måste ha med maten att göra men även med de olika typerna av mer eller mindre sofistikerade kemiska gifter, från tungmetaller till dioxiner, som nu okontrollerat har spridits över jorden. Av moraliska skäl upprörs vi idag också över vad som pågår i våra djurfabriker men även av katastrofala konsekvenserna av ”normaljordbruket” på jordens ekologi.

Den utvecklingsoptimism som lett fram till dagens situation har idag förvandlats till sin motsats. Trenden är tydlig när många, och framför allt vi som har drabbats av ”vällevnadssjukdomar”, nu söker oss till den mest naturliga, giftfria mat som vi kan hitta i våra butiker eller genom direkta kontakter med lokala producenter som bedriver ett etiskt försvarbart giftfritt jordbruk.

Det som är mest upprörande är att denna accelererande förstörelsen av vår jord drivs av gigantiska jordbruksföretag, som Monsanto, som verkar i det fördolda och utan demokratisk agenda eller insyn och att de försöker skaffa sig en monopolsituation över hela världens matförsörjning. Ännu mer upprörande är kanske att våra massmedia knappast tar upp denna livsavgörande och därmed starkt laddade, grundläggande framtidsfråga till diskussion.

Trots att jag själv anser mig vara en kritiskt tänkande person kring mat och läkemedelsfrågor, sedan jag drabbades av min hjärtsjukdom för nu sexton år sedan, har jag i stort sett varit ovetande om vad som pågått inom det internationella jordbruket. Det var först för ett par år sedan som jag fick upp ögonen för det som jag nu ser vara en ohygglig utveckling för vår gemensamma framtid och där frågan om GMO verkligen var en väckarklocka för mig men konsekvenserna av det internationella handelsavtal som denna krönika tar upp, TTIP, är det först under det senaste halvåret som jag har börjat kunna ta till mig. Det är många som här kommenterar hos Annika som genom att hålla ögonen öppna åt olika håll som hjälpt till genom länka mig till vettig kunskap kring dessa frågor.

Speciellt intressant för mig var det som Sten nyligen länkade till genom följande kommentar:

—————-

Om det finns någon här som fortfarande tror att TTIP kan innehålla ofarliga saker som vi alla kan acceptera, se på den här videon för att förstå vad ”bilaterala investeringsavtal” betyder. till att börja med. Talare David Malone.

https://www.youtube.com/watch?t=881&v=6fDCbf4O-0s

——————

Detta har nu fått mig att sent omsider inse att den absolut viktigaste frågan idag för vår framtida mat och hälsa är att med alla möjliga lagliga medel hindra detta avtal att komma till stånd. Det är betecknande att han kalla TTIP för ”Demokratins död!” och jag tror tyvärr att han har rätt. Även om det i Sverige knappast sker någon debatt verkar det hända en del inom EU-parlamentet.

Man har här för tillfället skjutit upp beslutet om att godkänna avtalet med USA och en av orsakerna är troligen den namninsamling som pågår mot avtalet och idag har samlat mer än två miljoner underskrifter.

https://action.sumofus.org/a/stop-ttip-eci/

 

Skriv på för vår framtida hälsa och demokrati!

 

 

 

Comments

 1. 1

  ”Detta har nu fått mig att sent omsider inse att den absolut viktigaste frågan idag för vår framtida mat och hälsa är att med alla möjliga lagliga medel hindra detta avtal att komma till stånd. Det är betecknande att han kalla TTIP för ”Demokratins död!” och jag tror tyvärr att han har rätt.”

  Göran – jag är in i märgen övertygad om att TTIP-avtalet är ett och detsamma som ”Demokratins död !”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp – som jag ser det = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte ! ! !

  Om den framtiden på min URL-adress.

 2. 2
  LCHF-Bengt säger

  Ja nog har man trott att våra myndigheter håller koll på allt som händer runt oss, så att vi arbetare kan lägga energin på att jobba.
  Men ju mer man börjar undersöka saker, så verkar det mesta handla om pengar, det gäller att sko sig så gott det går, oavsett vad som händer i nästa generation.

  Allt ska ju vara så miljömedvetet idag, och vi varnas hela tiden från myndigheter och media om gamla kemiska ämnen som plötsligt blivit riktigt farliga. men samtidigt uppfinner kemibolagen hela tiden nya ämnen, som utan några försiktighetsåtgärder nästan direkt måste ut på marknaden för att kunna ge vinst på någon god egenskap i det nya ämnet. Det aktiva ämnet behöver ofta andra ämnen, för att kunna hanteras, lagras, spridas, färgas, konsistens osv, Ju fler ämnen som ingår i ett preparat, gör bara medlet ännu mer lömskt. Kanske tar det några år innan något negativt händer, då gäller det att sälja snabbt innan någon myndighet upptäcker någon skadlig effekt. Det är kemibolagen som själva gör testerna, och de visar naturligtvis inte de negativa effekterna.

 3. 3
  FOIE gras säger

  i det stackars Sverige finns inte mycket till opinion mot TTIP men i Europa finns starkt motstand! Det utgar valorganiserat fran Berlin kommer till Paris och fortsatter vidare till rader av lander med avsevarda demonstrationer som aldrig noteras i svenska medier.

 4. 4

  Att påverka beslut i vår demokrati är svårt även innan TTIP med skiljedomstolar. Dom flesta av oss har nog inte fattat att det finns liknande avtal fast på betydligt mindre baser redan idag i EU. När Tyskland efter mycket kraftig inre opposition tog beslut att lägga ned sin kärnkraft och satsa på en kombination av vind- och direkt solenergi med bl.a. vätgaslagring i bergsbehållare fanns ett kontrakt med Svenska Vattenfall som levererade tjänster till Tysklands kärnkraftverk. Vattenfall har fått betalt för utförda uppdrag men stämmer nu Tyskland för att nedläggningen innebär slut på den försäljningen! (Man stämmer sin kund för vinstförlust orsakad av att denne slutar köpa nya tjänster!)

  Vi vanliga dödliga får alltid räkna med att marknaden kan ändras eller t.o.m ta slut som i det här fallet. Men med flerårsplanering försvinner affären gradvis ned till noll, alltså inga direkta förluster. Men Vattenfall stämmer Tyskland för ”expropiering” av de vinster vattenfall beräknat kunnat göra om ingen ändring gjorts! Så vansinnigt är det finstilta i dessa avtal som skrivits på.

  Och Tyskland har redan förlorat INNAN förlikning (arbitration) sker eftersom dessa avtal skrivs så att om en ”förlust” sker pga lokla regler eller nya regler gäller det för skiljedomstolen endast att avgöra förlustens storlek! Otroligt att något land kan skriva på sådana avtal i fredstid utan tvång!
  ”Förlust” inbegriper framtida extrapolerade förluster…
  Skandal hur ansvariga sätter sina namn på egentligen helt outredda avtal. I fallet TTIP har förslagen – i den mån text har gjorts tillgänglig, blivit utredda av TTIP-förespråkande EU-utskott som tydligen – enligt min lokalpolitiker- rapporterat till EU-länder att ”allt det ser bra ut”.
  Han hade inte en aning om vad avtalet innehöll annat än att det kunde betyda fler jobb ! (”kunde”)

  Jag rekommenderar varmt att var och en talar eller skriver till sin lokala politiker och därmed genererar ett kraftigt tryck på dessa. Om TTIP går igenom betyder det inte bara att demokration upphör utan även att det inflytande dagens politiker har på dagens politik förminskas kraftigt. Behovet att bjuda ut politiker på gratisresor och andra bjudningar kan nästan helt elimineras eftersom deras röster ej längre behövs med TTIP.
  Beträffande investeringar och sysselsättning betyder avtalen med deltagande låglöneländer att minimilöner och förbättrade villkor för arbetare, miljö och beskattning kan kosta oanade belopp vilket betyder att investeringar i låglöneländerna blir säkrade. Och fler jobb i dessa länder innebär färre här. De investeringar som ”skyddas” i vår del av världen bir enorma matfabriker där nästan all slags behandling och sterilisering kan tillåtas enligt djurfabriker i USA idag. Klorerade kycklingar uppfödda med antibiotika i fodret som nu är förbjudet här verkar stå först i kö. Visst kan Sverige undvika sådant men det kan kosta tiotals miljarder i ”skadestånd” till företaget som fick ett nej.
  Utan TTIP kan vi behålla alla miljöregler vi har och även lägga till sådana som kan behövas, utan kostnader.
  Alltså inga vinster och bara kostnader för deltagande länder. Inte undra på att man spenderar obegränsat med pengar från industrihåll för att få igenom avtalen.
  Polen har tydligen efter att ha kastat sig i armarna på USA och NATO skrivit på ett flertal TTIP-liknande avtal med USA och redan blivit bötfällda ett otal gånger. De större företagen betraktar naturligtvis TTIP som en guldgruva och de mindre har inte råd i den dansen utan åker istället på nitar som ibland medför nedläggning om det större företaget gör jätteinvestering i t.ex Haiti pga garanterade skatte- och arbetskraftkostnader där, via NAFTA-TTIP. Och ingen kompensation för de Svenska småföretag som drabbas av denna nya ”investeringssäkerhet” TTIP bjuder på.
  Dom kan inte ens stämma Svenska staten för att ha orsakat nedläggning genom att ha skrivit på TTIP.

  Se gärna videon som Göran länkade till, och skicka länken till lokala politiker!
  Här länken igen: https://www.youtube.com/watch?t=881&v=6fDCbf4O-0s

  Avslutnigsvis om det även går käpprätt åt H-E med ”DARK” i USA så får vi med TTIP även in omärkta GMO produkter i hela EU. Är det nu dags att ansöka om Norskt pass innan köerna blir för långa?

 5. 5
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Det är ju i EU-parlamentet som besluten tas och jag kom just på fördelarna med internet och Googlade på våra Svenska representanter och fick snabbt fram en lista med e-postadresser till var och en.

  https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE

  Nu har jag inget förtroende för våra politiker i den här frågan men det skadar ju inte att få höra vad de tycker så jag skickade en fråga till ett antal representanter (nio stycken) för de olika partierna med följande lydelse.

  ————-

  Hej,

  Jag har på senare tid blivit alltmer övertygad om att om vi skriver på TTIP kommer vi i grunden att förlora vår demokratiska självständighet när livsavgörande frågor sedan kan beslutas utan demokratisk insyn då internationella företag kan stämma enskilda länder och där beslut sedan fattas genom ’medlingsförfarnade’ där utgången till företagens fördel är given på förhand.

  Canada förlorade t.ex. frågan om ’fracking’ för ett tag sedan genom ett sådant förfarande.

  Hur ser du på detta?

  Med vänliga hälsningar

  Göran Sjöberg

  Professor på Chalmers

  ————-

  Vi får se om de svarar och i så fall vad.

 6. 6

  @ Professor Göran:
  Det var en bra idé. Det får bli nästa veckas projekt. Jag skriver till alla i ett och samma mail så att alla ser att alla fått samma. Det blir liksom lite svårare att inte svara. Dessutom är det bra att skicka kopia till registraturet. Gjorde du det?

 7. 7
  Professor Göran säger

  @ Arvid:

  Din idé är nog bättre!

  Jag skickade separat till var och en – jag hade ingen e-postlista. Någon registratur tänkte jag knappast på.

  För mig är det hela ändå lite som att slåss med ’väderkvarnar’. Jag har liksom inga illusioner kvar även om politiker per definition knappast kan vara helt immuna mot vad deras väljare tycker.

 8. 8

  @ Professor Göran:
  Det är ju alldeles för lätt att trycka på Delete för en enstaka politiker, som tror sig vara ensam om mottagandet. Apropå förtroende.

 9. 9

  Ja, det som har läckt ut om TTIP är fruktansvärt. Jag såg föredraget av David Malone för några dagar sedan och det fick mig att må illa. Jag förstår inte hur man kan sälja ut ett lands demokratiska rättigheter på detta vis. Dessutom kan man fråga sig varför utländska företag ska ha fördelar som inte inhemska företag har. Fast tolka inte denna undran till att jag vill att även inhemska ska få denna rätt!!!

  Det finns flera sevärda videofilmer på https://stop-ttip.org/what-is-the-problem-ttip-ceta/videos/
  Undrar om det stämmer som det påstås i den översta filmen. Där hävdar man att det är de europeiska bankerna som är drivande till detta avtal med USA.

  Jag hoppas verkligen inte att vi får detta TTIP-avtal. Varken via omröstning eller via någon bakdörr så som David Malone sa i sitt föredrag.

  Jag har skrivit på men tycker att det är bedrövligt att inte fler än 2 miljoner av EU:s befolkning har skrivit på. Det är även bedrövligt attt inte det inte skrivs om detta i media. Och på regeringens sida om vad TTIP är för något så kan man inte ana någon fara. https://www.regeringen.se/artiklar/2015/03/vad-ar-ttip/

  Googlade och kom till en sida som ställt 6 frågor till de svenska EU-kandidaterna. Fast jag har inte satt mig in i vem som står bakom sidan och vad de står för. Men oavsett vilket så var det tankvärda frågor som förtjänar ärliga svar och att de redovisas öppet.

 10. 10
  Daniel säger

  Jag mailstorma EU–parlamentariker när jag fick en länk från skiftet. Jag kan inte hitta mailet nu, men hittade en blog som har lagt ut det:
  https://corneliadahlberg.wordpress.com/2015/06/09/ttip-mailstorma-eu-parlamentariker/

  Kampanjen är dock inaktiverad nu.

  Jag fick två svar:

  ——————————————-

  Hej!

  Stort tack för ditt mail! Visst finns det många problem med TTIP-förhandlingarna, och vi har från Miljöpartiets sida länge varit tydliga med att vi säger kategoriskt nej till den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. Samtidigt är vi oroade för många av avtalets potentiella effekter för exempelvis miljön, kemikalier, djurskydd, livsmedel och klimatarbetet.

  I omröstningen på onsdag kommer vi att rösta för ett entydigt nej till ISDS och skarpa krav när det gäller ex. miljön, klimatet och våra livsmedel.

  Följ gärna nyhetsrapporteringen och vårt arbete kring TTIP via bloggen ttippen.se. Den går även att gilla på Facebook för de senaste uppdateringarna;
  https://www.facebook.com/pages/TTippen/657855084245189?fref=ts

  Vänliga hälsningar från Miljöpartiets EU-parlamentariker,
  Max Andersson
  Bodil Ceballos
  Linnea Engström
  Peter Eriksson

  Fler länkar om vårt arbete kring TTIP;

  https://www.mp.se/eu/inte-sista-ordet-om-ttip

  https://www.mp.se/eu/fyra-utskott-sager-nej-till-isds

  https://www.flamman.se/striden-om-ttip

  ——————————————

  Hej kära TTIP-motståndare!
  Tack för ditt brev till mig. Jag delar din kritiska syn på TTIP.

  Det finns många skäl för mitt TTIP-motstånd, till exempel:
  – Hemlighetsmakeriet som gör det mycket svårt för allmänheten att få veta vad som sker i förhandlingarna. Det inskränker möjligheterna till en demokratisk debatt.
  – Investeringsgarantin (ISDS) som hotar demokratiskt valda regeringars rätt att fatta beslut, eftersom det ger storföretagen rätt att stämma stater om de inför nya lagar som inskränker företagens förväntade vinster.
  – Råden för regleringssamverkan som ger storföretagen rätt att påverka lagstiftningsförslag innan de nått de demokratiskt valda församlingarna.
  – Förhandlingarna som handlar om icke-tariffära handelshinder innebär stor risk att lagar och regler som berör livsmedel, miljö, och folkhälsa försämras.
  – Den uppenbara risken för att arbetsrätten undergrävs, vilket är en viktig anledning till både EU:s och USA:s fackliga organisationer (ETUC och AFL-CIO) är kritiska till TTIP.

  I den grupp jag tillhör i EU-parlamentet, Förenade Vänstergruppen (GUE/NGL) med 52 ledamöter från 14 medlemsländer, kommer vi fortsätta arbetet mot TTIP-avtalet.
  Vi vill ha ett annat Europa. Ett Europa som prioriterar rättvisa och jämlikhet, som arbetar för en socialt och miljömässigt hållbar ekonomi, och som därför också vill ha en rättvis världshandel.

  Din, och alla andra medborgares mobilisering och engagemang, för en rättvis och hållbar handelspolitik kommer vara avgörande för om vi lyckas stoppa TTIP och dess lilla kusin CETA (handelsavtalet med Kanada). Så tack för att du tar dig tid att skriva till oss Europaparlamentariker!

  Vänliga hälsningar,
  Malin

  Malin Björk
  Europaparlamentariker för Vänsterpartiet

  ————————————————————

 11. 11
  Bo Wahlqvist säger

  @ Professor Göran:
  Lägg alla adresser på samma rad så ser mottagarna att det är fler som har fått samma mail.

  Tack till alla för att ni engagerar er.

 12. 12
  Lars Henrik säger

  Jag hyser visst hopp att Miljöpartiet, som sitter i regeringen, kan påverka sina Socialdemokratiska kollegor i rätt riktning när det gäller TTIP. Hade det varit det andra lägret som suttit vid makten skulle situationen varit betydligt mycket sämre.

  Men jag håller med Ann här ovan. Nog borde det finnas betydligt fler än dryga 2 miljoner som stödjer kampanjen mot TTIP inom ett område med 500 miljoner invånare.

  Ps. Kanske kan NSA:s nya avlyssningsskandal ge ytterligare en knuff i rätt riktning på EU-nivå? Ds.

 13. 13

  Jag avstår gärna 1700 kr/årligen för rätten att kunna stifta lagar utan att företags vinningar ska gå före människors rätt till demokrati, hälsa och ett hållbart samhälle och miljö.
  https://2op.se/2013/12/18/sverige-lanserar-strategi-for-frihandelsavtal/

  I mitt inlägg nr 9 föll länken till frågorna bort.
  Jag vet inte vem som står bakom, vad deras agenda är osv men frågorna förtjänar som sagt ärliga svar. https://attac.se/blogg/3968/vad-tycker-vara-eu-kandidater-om-ttip.

 14. 14

  Mozaffarian D, Ludwig DS. The 2015 US Dietary Guidelines: Lifting the Ban on Total Dietary Fat
  JAMA. 2015;313(24):2421 doi:10.1001/jama.2015.5941
  https://20.fi/13783

 15. 15
  Lars Henrik säger
 16. 16

  Mitt i vår kamp kan det vara läge för lite skön musik och sång.
  https://forum.kostdoktorn.se/topic/7080-h%C3%A4rlig-coca-cola-video-typ/

 17. 17
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Jag hyser visst hopp att Miljöpartiet,

  Ja – Peter Eriksson från Miljöpartiet var faktiskt den enda av våra EU-parlamentariker som svarat ordentligt på min fråga till sammanlagt nio stycken representanter.

  Här är hans svar som kan var av intresse.

  —–

  Hej!
  Jag håller med dig om att det system för förlikning och konflikthantering som utvecklats är djupt problematisk ur demokratisk synvinkel. Jag har blivit mer kritisk till detta under tiden här i Europaparlamentet. Denna kritik är också mycket vanlig här och omfattar antagligen en majoritet. Det är också skälet till att Talmannen i EP stoppade omröstningen i Strasbourg häromveckan om TTIP. Parlamentet skulle ge input inför fortsatta förhandlingar, men majoriteten skulle sannolikt ha röstat mot det s.k. ISDS-systemet, vilket ledningarna i de stora partigrupperna har svårt att hantera och acceptera.
  Peter
  ——-

  Jag vet fortfarande efter detta svar inte om Miljöpartiet är emot TTIP som helhet – det var min fråga – typiskt politiker får man väl säga. Det verkar som att det bara är själva ’skiljedomsförfarandet’ man inte kan svälja men accepterar att det med TTIP skulle vara fritt fram för t.ex. GMO att hejdlöst skölja in över Europa.

 18. 18

  Det finns många fler fall där TTIPs skiljedomstolar skulle få stora effekter.
  Vi såg nyligen ett inlägg om ansökan till jordbruksverket för att använda ”reshinder för sugga”, som flera av oss skrev på via Djurskyddsföreningen, för att tvinga suggor att ligga ner dag och natt utan möjlighet att resa sig.
  Detta och många eller alla andra regler om djurskydd som Sverige har men inte t.ex uppfödare i USA (eller Danmark i detta fall) har kan direkt slås sönder av TTIP om avtalet accepteras. Alltså inte bara naturskydd slås ut med TTIP utan även djurskydd.

  Natur- och Djurskyddsföreningar bör snarast informeras om vad en framtid med TTIP kan innebära i dessa avseenden. Jag skrev ett brev till Djurskyddsföreningen i morse, men det behövs säkert ett större antal brev om samma sak för att få dem att vakna upp till att hela deras verksamhet är på väg att saboteras.

  I Österrike har småföretagsföreningen KMU insett farorna och gått ut offentligt emot TTIP.
  https://stop-ttip.org/blog/austrian-smes-against-ttip/
  Liknande slutsatser bör småföretagsföreningar i alla EU-länder komma fram till efter att ha tagit del av samma som vi har gjort här på bloggen. Som jag skrev ovan i #4 betyder TTIP att produktionsjobben genom TTIP i låglöneländerna ökar och alltså minskar i EU och USA. De enda produktionsinvesteringar som kan bli lönsamma i EU blir i färskmat. Annars i ökad försäljning av alla slags produkter som storföretagen kan producera billigare med större säkrade långtidsinvesteringar i de anslutna existerande låglöneländerna. Vi kan naturligtvis även vänta väpnade konflikter i de av dessa länder som vill ta sig ur slavkontrakten, alltså sådana länder som inte har ”vänligt sinnade” ledare som säljer ut sin befolkning till vilket pris som helst.

  Och färskmat producerad lokalt bör alltså komma till priset av minskat djurskydd, antibiotika i djurmaten, mer koncentrerad uppfödning med salmonellarisk som minskas med klordopp som man gör idag i USA. GMO till våra djur har redan genomförts. Omärkt utom om organisk djurföda inköps.

  Många nya produktionsjobb blir det knappast i EU eftersom TTIP gör att det blir säkert att investera i högautomatiserade uppfödning-, slakt- och hanteringsanläggningar i våra länder, alltså minimalt med jobb bortsett från en kraftig tillfällig uppgång i byggnationsfasen för varje projekt.
  Minskningen i småföretag ser ut att bli omöjlig att kompensera för. Kanske blir ökad sjukvård p.g.a. sämre föda med mer gifter i maten en gren med ökad sysselsättning till ett tveksamt pris.

  Om tvångsvaccinering av alla skolbarn i California -nu på förslag – går igenom och sprids till andra stater i USA kanske vaccintillverkarna kan lobba för samma regler här, eller kräva böter för förlorade extrapolerade vinster igen.
  Moral ersätts med pengar genom TTIP. Områdena som avtalen griper in i verkar ändlösa. Inga några skyldigheter för storföretagen i TTIP, bara krav som skattebetalarna måste betala efter att ”skiljedomstolarna” bestämt storleken. Alla stater är skyldiga om dom har någon regel som det kostar mer att producera med än annorstädes. Suck.

 19. 19

  TTIP och Monsantos affärsmetoder gentemot den sk 3e världens bönder är en modern form av kolonialism. Det krävs inga soldater eller krigshandlingar med blodsutgjutelse, men det skapar livegenskap, slavkontrakt och ekonomisk dominans över andra nationer.

  Undrar vad som sker om en stat struntat i att betala ut skadestånd. Kommer man att mäta ut statlig egendom, t ex riksdagshus eller vägnät???

 20. 20

  @ Erling:
  Om dom är helt utfattiga, javisst då blir det försäljning av ”allt”. Kliva ur avtalet? Vet inte men misstänker att åtminstone måste alla ”skulder” betalas då, inklusive de som orsakas i och med utträdet. Och har dom slantar och vägrar kommer Presidenten i landet ifråga att att ej längre ses som ”vänligt sinnad”. Om det fortsätter börjar man skriva via de nyhetsbyråer man kontrollerar via tidningsägande att det är många fel på presidenten, eller att det helt enkelt handlar om en ”warlord”, som slaktar barn och meningsmotståndare. Demoniseringen fortsätter och ”ändrar” han sig inte blir det till slut som förr, krig, vilket dom flesta av oss efter 6 månaders plågande historier om honom tycker att han förtjänar. Ofta direkt enligt den Goebbelska modellen att skriva åtminstone en (ovidkommande och helst välkänd) sanning till varje lögn så att 50% av uttalandet blir sant. med två sanningar blir 66% eller en majoritet(!) av uttalandena sanna vilket gör att man ofta böjer sig för att acceptera allt som sant om man inte vet själv. Gläm inte bort att Kristian Tyrann som invaderade Sverige hemma i Danmark var mycket uppskattad och känd som ”Kong Kristian den fromme”. Spin är inget nytt och sanningen ofta svårfunnen.

  Den där Mugabe t.ex. vet jag inte mycket om men han är tydligen vald till ordförande in en organisation av ganska många Afrikanska stater som vill behålla oberoende från oss, från väst och Norr. Om någon har direkta erfarenheter skriv gärna om honom. Jag tror inte längre på mycket som står i våra dagstidningar, framförallt det som skrivs i Engelsk press eftersom koloniserat land togs tillbaks från många engelsmän. Exploatering av människorna i Afrika var nog inte ens under kolonialismens stora dagar så omfattande som idag. I Etiopien m.fl länder låter ”vänligt sinnade” ledare utländska investerare köpa upp allt användbart land på vilket grönsaker och andra grödor odlas och skeppas bl.a till storvaruhus i Sverige och Dubai på några timmar, medans de som skött och plockat ofta inte vågar ens smaka produkterna eftersom de då skulle förlora jobbet och det lilla de tjänar. När ”aids for Africa” konserten organiserades hade de fattiga blivit avlurade det land deras förfäder hade haft i århundraden och drivits upp i bergen utan möjligheter att odla. Och precis samma år exporterade Etiopien sin största bomullskörd någonsin, odlad på bl.a just samma mark. ”Vänligt sinnade” statsmän.

 21. 21

  Var och en är sig själv närmast, det är nog både nedärvt och inpräglat i oss. Sen finns det kulturer, (t ex i USA) där detta är särskilt utpräglat. Sloganen FREEDOM gäller för alla, som gynnar de amerikanska intressena, nota bene det amerikanska kapitalet – nu låter jag som de forna kommunisterna. En implikation av freedom är att alla har rätt att bära snart sagt vilka vapen som helst för att försvara sig och sin egendom, vilket har som följd ett visserligen långsamt, men ändå inbördeskrig mellan de besuttna och de obesuttna. Freedom fungerar så att San Francisco kommer att stämmas för att man inte tillåter att kommunala medel används för inköp av läsk och sötsaker till skolbarnen, om jag inte fått allt om bakfoten. Denna typ av freedom kommer att drabba oss i någon grad, om frihandelsavtalet kommer till stånd.

 22. 22
  Professor Göran säger

  @ Erling:

  Ja börjar man ’nysta’ i detta med konsekvenserna av TTIP framträder ett hemskt framtidsscenario för vår hälsa.

  Det ruskiga är att detta knappt debatteras i våra media över huvud taget. Det mesta kring TTIP verkar ske bakom stängda dörrar där den demokratiska processen är långt borta.

  Jag såg nyligen att Hillary Clinton, som möjligen kan bli USA’s nästa president, har anställt en Monsantolobbyist – hemska framtidsperspektiv!

  ———————-
  Hillary Clinton is hiring Monsanto lawyers to help her become President.

  Jerry Crawford is a lobbyist for big agriculture in the American state of Iowa, and Monsanto is one of his largest clients. He’s also a consultant for politicians, fixing political campaigns to elect candidates most likely to preserve Monsanto’s hold on the state’s farmers, so it can continue to rake in billions in profits a year.

  Now, Crawford has been hired by Hillary Clinton to help her win the critical early state of Iowa, in her campaign to become President of the United States.

  Tell Hillary Clinton to fire Monsanto lobbyist Jack Crawford from her Iowa state campaign.
  ———————–

 23. 23

  sten Skrev:

  Moral ersätts med pengar genom TTIP.

  Sant.

  ”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst” – sagt av Napoleon Bonaparte 1815.

  Mera ingående i sak om detta på min URL-länk.

 24. 24

  Hillary may have a ”presidential complex” after her not too perfect husband was president.
  But only way to become president in the US today seems to be to get support from those who can provide the largest financial support, be it Rockefellers or Monsanto, which unfortunately may not be a distinction. Wallenberg’s motto was to be but not to be seen, he may well have picked up from the Rockefellers. Without superior financial backing a presidntial ”dream” is bound to end, soon, at least in America where everything is for sale.
  John Kennedy I believe is the last ”independent President”, supported by own family finance. But the same that goes for Mrs Clinton goes for Obama, who was probably ”selected” for his excellent audience binding oratory skills long before we saw them. I can see no other explanation to why he is fasttracking slave deals like TPP and hails it as an instrument to generate more US jobs, without mentioning that the new US jobs will be in sweat shops in Haiti, Indonesia, Mexico etc.
  Sigh.

 25. 25
  I Like Neil Young säger

  Man brukar tala om systemfel. Jag anser att vi nu har ett gigantiskt systemfel internationellt – över hela jorden. Dessvärre tror jag att det kommer att sluta illa – först för alla andra arter och därefter, efter en relativt kort tid även människan. Finns det nån väg att backa utvecklingen nu? Jag är tveksam – den ekonomiska krafterna är för starka – och helt självgenererande.

  Vad ser jag för slutscenario? Med vad jag känner till idag – krig. Naturkatastroferna som vi framkallat åt oss själva – klimatförändringar och utrotning – kan både komma tidigare och senare – men dom kommer. Och det blir inget vackert skeende.

 26. 26

  I Like Neil Young Skrev:

  Vad ser jag för slutscenario? Med vad jag känner till idag – krig. Naturkatastroferna som vi framkallat åt oss själva – klimatförändringar och utrotning – kan både komma tidigare och senare – men dom kommer.

  Ingenting är ”hugget i sten” – som jag ser det.

 27. 27

  Josef Boberg Skrev:

  Ingenting är ”hugget i sten” – som jag ser det.

  Vår generation kommer kanske inte att ta allt för mycket stryk, vi har på sin höjd 15-20 år kvar att exponeras. Nästa generation kommer att försöka ”gilla läget” och kommer att drabbas både hälsomässigt och ekonomiskt.
  Människan är sin värsta fiende. Alla epoker och kulturer i den mänskliga historien hittills, har haft en livscykel av mödosam etablering, blomstring och kvalfylld död. Det finns inget, som tyder på att industrialismen, eller vad historikerna kommer att kalla vår kultur, kommer att överleva särskilt länge – snarare tvärt om.
  Europa är ett härligt byte för ekonomisk kolonialisation, de flesta nationerna här beundrar USA och är väldigt bra på amerikansk engelska, intrummad via skola, hollywoodprodukter och internet. Dessutom har vi någon sorts tacksamhetsskuld mot USA sedan kriget och starka band försvarsmässigt, vilket kommer att accentueras vartefter Putins ego blir större. Vi gör bäst i att inte stöta oss för mycket med våra forna kolonier i väst.

 28. 28
  I Like Neil Young säger

  Det finns ett annat tänkbart scenario – befolkningsminskning – d.v.s minskning av antalet människor på hela planeten. Och varför då – jo på grund av automatiseringen – vi producerar som aldrig förr, både varor och tjänster men färre och färre människor behövs till detta. Vad har vi då? Jo ett fördelningsproblem – detta problem sammantaget med stressen vi utsätter själva planeten för, vår egen livsmiljö, gör att jag bara ser ett tänkbart scenario – krig. Dessvärre tror jag att demokratiska, politiska lösningar är för långsamma, det blir för lite för långsamt och gärna feltänkt – för det här kommer att gå fort – och människan är inte så benägen att snabbt tänka om och göra rätt snabbt.

  Automatisering och eknomisering ställer just nu om hela den värld vi känner till – precis som ett självspelande piano – politikerna ser det inte och även om dom gjorde det är jag inte säker på att lösningar kan nås den vägen längre.

 29. 29

  Erling & I Like Neil Young,

  Fan vilken pessimism – och jag kan bara rekommendera att ni klickar på min URL-länk – och noga läser och begrundar mitt senaste blogginlägg där.

  Måhända lättar då pesemism-dimmorna en aning, kanske… 🙄

 30. 30
  I Like Neil Young säger

  @ Josef Boberg:
  Jag gick in och läste hos dig lite snabbt. Mycket kloka saker där. Kan du lite snabbt sammanfatta hur vi – enligt dig – ska komma ur den rävsax som den numera globala och alltmer automatiserade ekonomin sätter oss i?

  Om vi återvänder lite till TTIP – kan nån förklara vad vi som vanliga medborgare har att vinna på det hela. Förklara som om jag vore 5 år.

  Samma sak med EU (som den idiot jag är, anser jag idag, röstade jag en gång ja) kan nån förklara vad jag som enskild svensk medborgare vunnit på EU – återigen 5 åringen.

  Någon?

 31. 31
  Lars Henrik säger

  Jag tillhör väl inte dem som lyst med positivism här på forumet precis. Snarare har kanske min mörkersyn ofta lämnat en dyster eftersmak då jag skrivit av mig, för det är nog det som det ofta handlat om tror jag. Jag hade gärna levt med samma tilltro till mänskligheten som Josef har men av någon anledning hamnar tankarna i andra, kanske invanda, banor.

  När jag talar med bekanta om dessa frågor, eller försiktigt försöker ta upp frågorna rättare sagt, är det svårt att hålla modet uppe. Medvetenheten kan vara skral och intresset lågt. Men ändå kan jag långsamt långsamt se en attitydförändring jämfört med tiden då jag själv högst tveksamt tog mina första LCHF-steg, för snart sex år sedan.

  Vissheten om att socker och ett övermått av kolhydrater är skadligt för hälsan börjar slå rot, i alla fall hos de medelålders som börjat känna av effekterna. Samma sak gäller nog miljön och naturen. Men ju fler vi blir som väljer annan mat och ett mer skonsamt sätt att leva desto lättare blir det för andra att följa efter. Kufskimret tunnas liksom ut. Det är lång väg kvar men med tiden så… För tusan: även jag har lyckats få några personer på andra tankar!

  Kanske är det så att den förändring vi vill se helt enkelt tar mycket längre tid än vi vill inse. Att vi måste fortsätta att enträget nöta på stenen utan att egentligen kunna förvänta oss det stora resultatet inom vår egen livstid. Kanske måste vi t o m acceptera att en framtida Paulus från industrin tar åt sig äran för alltsammans.

  Jag tror vi måste ligga i utan betalning och parera varje nytt initiativ i fel riktning. Särskilt användningen av vetenskapens högst tveäggade svärd är ett aktuellt dilemma tycker jag. Det syns i striden om TTIP och i debatten om ekologiskt kontra konventionellt jordbruk likaså. Tyvärr verkar alla sidor kunna använda sig av vetenskapen för att sabla ned sin opponent. Vad är då den vetenskapliga sanningen? Och vad är lösningen, mer vetenskap eller något annat?

  Jag tror nog också att själva idén att man kan uppnå förståelse för planetens levande helhet genom att studera det levandes minsta beståndsdelar är en utopi idag. I all synnerhet om man redan bestämt sig för vad som är ett önskat resultat.

  Själv har jag en liten lisa i form av nära ett halvt hektar mark där jag kan praktisera naturvård efter förmåga. Där kan jag kompensera, ja t o m vara radikal! Det ger hopp eller distraktion efter behov. Men dystopin lär fortsätta vara en trogen följeslagare ännu en god tid framåt 🙂

 32. 32
  Kenneth Johansson säger

  Det är tänkvärda saker som har skrivits ovan. De råd som jag annars har kunnat läsa mig till antingen det gäller TTIP eller dollarkrasch så måste odlandet av mat ner på lokal nivå. Alla människor måste börja odla mat i liten skala. På youtube finns en del bra filmer om sådant. Det är viktigt att få tag på ekologiska fröer innan någon säger att det är förbjudet att köpa dem. För egen del kommer jag att tillverka odlingslådor för produktion av grönsaker. Dessutom har jag planer på att bygga ett rejält växthus samt så småningom inköp av höns en lantrashöna som är extra härdig.

  Det är alltid bättre att i handling göra något som motar det negativa än att bara tänka på problemen.

 33. 33
  Lars Henrik säger

  Kenneth Johansson Skrev:

  För egen del kommer jag att tillverka odlingslådor för produktion av grönsaker.

  Jag har några pallkragar förutom trädgårdslandet och ett litet växthus där olika grönsaker samsas.

  Nyheter för i år är ett försök att producera egen syrad vitkål samt egen tobak, vilket förståss inte tillhör de nyttigaste av produkter men dock ett exempel för egen del på vad man kan göra om man önskar.

  Jordmandel är också ett nytt tillskott.

  Det är alltid bättre att i handling göra något som motar det negativa än att bara tänka på problemen.

  Så är det. Det känns bra för egen del och kanske kan det motivera någon annan 🙂

 34. 34
  Professor Göran säger

  Intressant vändning den här tråden har tagit och intressanta synpunkter kommer fram.

  Själv känns det som jag just nu har lämnat min djupaste mörkersyn bakom mig. Anledningen är främst att jag äntligen har noterat att det finns ungdomar som organiserar sig mot det pågående vansinnet och att jag själv dessutom har kunnat vara aktiv i dessa initiativ.

  Namninsamlingen med 2 miljoner underskrifter mot TTIP och som jag länkar till i krönikan är ett bra exempel på att det finns ett växande intelligent motstånd. Att själv kunna delta i de demonstrationerna mot Monsanto som ägde rum i 600 städer runt om i världen i maj kändes också fint.

  Och LCHF som gräsrotsrörelse växer så det knakar. Ekologiska produkter säljer som aldrig förr. Så läget är som sagt inte helt mörkt.

  Att man sedan stöder lokala producenter och kanske odlar lite giftfritt på sin egen täppa är också steg i rätt riktning. Senast idag besökte jag en lantbrukare med en mindre gård i närheten för att bli lite klokare. När jag fotograferade en av hans 50 kor ropade han entusiastiskt till mig att jag råkade fotografera hans ’favoritko’. På hemvägen passade jag på att hälsa på en gammal vän som har ett ’normaljordbruk’ men som nu har installerat en värmeanläggning med flisförbränning som kommer ersätta en stor mängd olja och han får då 25 % bidrag detta och detta får man se som positivt tror jag.

  Man gör vad man förmår!

 35. 35

  I Like Neil Young Skrev:

  Om vi återvänder lite till TTIP – kan nån förklara vad vi som vanliga medborgare har att vinna på det hela. Förklara som om jag vore 5 år.

  Samma sak med EU (som den idiot jag är ,anser jag idag, röstade jag en gång ja) kan nån förklara vad jag som enskild svensk medborgare vunnit på EU – återigen 5 åringen.

  TTIP har ingen av Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – någonting gott att få ut av. Så det är bara att försöka stoppa det – genom att skriva på protestlistan t ex här.

  Ingen av Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i EU – har fått – eller kommer att få ut NÅGOT gott av EU-eländet. Jag har en länksamling om varför det är så på min blogg här.

 36. 36

  Lars Henrik Skrev:

  Men dystopin lär fortsätta vara en trogen följeslagare ännu en god tid framåt 🙂

  Jo… – Lars Henrik – det kan jag också skriva under på – men jag har ett knep för att mildra min dystopi – och om det i det följande;


  Var kommer jag ifrån ?


  IMMATERIELL ENERGI = LIVET SJÄLVT ! ? !
  = mer än 99 % av wåra fysiska Kroppar i volym sett – enligt kvantfysiken.

  Den immateriella LivsGnistan = GudsGnistan (som ej skall förväxlas med religioners påhittade gudDomar) har två ”ansikten”. Dels den immateriella kosmiskt SuperIntelligenta oändliga LivsEnergin – och dels det tillika kosmiskt SuperIntelligenta immateriella svarta hålet.

  Den immateriella LivsEnergin som sådan – är det som i allt väsentligt ger den fysiska Kroppen den energi som den behöver – för att wåra ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller skall fungera på ett bra sätt. Den mat och dryck som Wi petar i Oss har relativt sett bara en marginell betydelse.

  Wåra Kroppar kan ej ett enda ögonblick fortsatt fungera – ifall den immateriella LivsEnergin skulle falla bort. Helt utan mat och dryck går det att Leva ett bra tag. Har Wi undermålig kontakt med den immateriella GudsGnistan – så får vilken mat och dryck Wi petar i Oss större betydelse – än om Wi är i bra kontakt med GudsGnistan. Jesus körde ju sin Kropp efter plusfästelsen under sex veckor helt utan mat och dryck – och det gick ju bra.


  Att få kontakt med den immateriella GudsGnistan handlar om att följa andningen. Och då menar jag följa = ej alls styra andningen med operativsystemet. Andas jag med operativsystemet – så blir inandningen ”större” än utandningen – och när jag bara följer andningen så blir det tvärtom + att mitt tankefokus helt automatiskt landar i bröstområdet = den immateriella GudsGnistans säte i den fysiska Kroppen = där känner jag mig Hemma – minst sagt – och alldeles oavsett ifall jag är i min bostad eller annorstädes.

  När jag andas med operativsystemet – så blir jag t ex stressad, drabbas av självkritik, nedstämdhet osv. När jag bara följer andningen – så hamnar jag helt automatiskt i bröstområdet – och det immateriella svarta hålet ”slukar” då allt som har med stress, självkritik, nedstämdhet osv att göra – och oavsett hur mycket sådant som mitt operativsystem producerar.

  Operativsystemets kapacitet är stor – men det immateriella svarta hålets kapacitet att förinta det operativsystemet producerar är större = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte !


  Följa andningen kan jag göra under dagen vid många tillfällen – utan det det stör det jag för stunden håller på med. Kan det bli enklare än så att befria mig själv ifrån stress osv ? – och som bonus få att vara vid gott mod !

  Operativsystemet = de ca 10-15 % av hjärnan som vuxna använder. Alla nyfödda barn använder 100 % av hjärnan – för de har inget operativsystem – och deras GudsGnista interagerar med deras hjärna utan störningar. Barn yngre än fem år har ett ”tamt” operativsystem – som gör att deras GudsGnista och hjärna fortfarande i mycket hög grad kan interagera = samverka.


  Men sen kommer skolan in i bilden. Vuxna ”klistrar” mer och mer på barnen sina operativsystems förut fattade meningar om sig själva och världen. Barnen förlorar därmed mer och mer av sin naturliga kreativitet och spontanitet = dom blir mer och mer som vuxna är = har väldigt lite kontakt och interaktion med GudsGnistan, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut. Livet i kött löper – och som vanligast senast vid 70-90 års ålder är det dags att dra sitt sista andetag = operativsystemet raderas = GudsGnistan tar över det hela till 100 %. Så den fysiska döden kan ju ses som LivRäddare, faktiskt…

  Barn lär sig upp till ca fem års ungdom – lika mycket som Wi sen lär Oss under hela resten av wårt liv. Så att dagligen vara i kontakt med GudsGnistan – har sina poänger – om hen så säger. I grund och botten handlar ju detta om att upphöja mig själv till små barns nivå = företrädesvis tänka och tala med hjärtat.


  Går det som vuxen ? Javisst gör det det – men det krävs ju då att Wi ej alls så sällan även ”landar” i bröstområdet under dagen. I så fall sköter sig det mesta av sig självt = det ordnar sig !

  Det kan ju vara värt att testa mer än en gång – för hur Wi än vrider och vänder på saker och ting – så handlar ju allt i grund och botten om att: ”Det Gäller Livet !”

  All fortsatt lycka till med Ditt Liv ! 🙄

 37. 37
  Professor Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Ja – Josef!

  Du har djupa kritiska funderingar kring vår tillvaro och världsekonomin och detta tycker jag är intressant med tanke på att de flesta människor i vår värld just skyggar inför sådan tankegångar.

  För att trådarna nu inte ska spåra ur in i några metafysiska obegripligheter brukar jag påpeka att vi ska försöka hålla oss borta från alltför djupa filosofiska funderingar men efter ditt senaste långa inlägg kan jag inte låta bli att nu lägga mer ’ved på brasan’ eftersom jag just för tillfället läser ett verk, ”Om den mänskliga viljans frihet”, av min favoritfilosof Schopenhauer.

  Här är ’vedträet’ om ’människan och hennes vilja’.

  ”Ty hon själv är så som hon vill och vill så som hon är. Att därför fråga henne , om hon också skulle kunna vilja något annat än det hon verkligen vill, är att fråga henne, om hon också skulle kunna vilja vara en annan än den hon själv är – och därpå kan hon icke giva något svar

 38. 38
  Georg W säger

  Det finns många som tycker synd om mig för att jag lever med en ångest för vad miljöföroreningar gör med oss. De tycker att det är skönt att jag nu har pausat min kamp för en renare miljö och de vill gärna att jag ska finna styrka i Gud och mig själv. Så att jag kan leva ett liv i harmoni trots att vi alla är döende och gräver vår egen grav.

  Andlighet utan en aktiv kamp mot Djävulen är bara sk-tsnack. Vår uppgift är inte att se till så vi mår bra i kropp och själ. Vår livsuppgift är att ge våra gener optimala förutsättningar för att utvecklas till friska starka individer som kan förverkliga sig själva.

  Därför krävs en kamp på liv och död, alla dygnets timmar. För att stoppa de krafter som förstör livet för oss.

  Skit i Gud och Andligheten. Kämpa! Vakna! Sluta lev i överhög förnekelse! Tro inte att ni religiösa står står över den fysiska verkligheten! Tro inte att ni vet bättre för att ni inte har ångest. Ångest är en korrekt fysisk känsla i dagens situation.
  Att inte kämpa för framtiden är ett svek mot allt!

 39. 39

  Professor Göran Skrev:

  som nu har installerat en värmeanläggning med flisförbränning som kommer ersätta en stor mängd olja och han får då 25 % bidrag detta och detta får man se som positivt tror jag.

  Men flisen kommer från skogen och utgör en del av skogsmarkens kolreserv. Uppeldad ger den koldioxid i atmosfären! Hur man än vänder sig har man ändan bak – och skulle den komma på framsidan vore det ännu värre!

 40. 40

  Georg W Skrev:

  Att inte kämpa för framtiden är ett svek mot allt!

  Sant – George – och framförallt ett svek mot mig själv.

 41. 41
  Professor Göran säger

  Georg W Skrev:

  Att inte kämpa för framtiden är ett svek mot allt!

  En alldeles utmärkt inställning i mina ögon och också helt i linje med vad jag försöker säga genom den här krönikan.

  Att kämpa för förändring till det bättre av det i vårt samhälle som man på olika vägar kommit fram till är ’sjukt’ är faktiskt den ’plikt’ man har som den kugge man nu råkar vara i samhällsmaskineriet. På så sätt bidrar man till en harmonisk sammanhållning som måste vara själva definitionen av ett ’gott samhälle’. Denna plikt är synonym med god samhällsmoral i mina ögon.

  Det motsatta alternativet är förstås att som Monsanto, utan moraliska hänsyn till någon global sammanhållningen mellan oss människor, maxa ut för egen del.

  Det är detta vi i dagligt tal kallar girighet och som i mina ögon verkar vara den mest grundläggande drivkraften i vårt nuvarande samhälle och det som skapar de sociala sammanbrotten lokalt och globalt . De stora företagen är per definition fullständigt ointresserade av människor annat än som en ’förbrukningsvara’ som vilka andra råvaror som helst som de behöver för att just ’max ut’. Intressant är att man på engelska talar om HR (Human Resources) när man talar om företagets personal och när det gäller denna ’resurs’ missbrukar man den så långt lagen tillåter.

  Folk gör kanske vad de förmår och problem blir det när de träffar på någon som aktivt kämpar för vår framtid och som dessutom får betala ett högt pris för sin kamp. Då får de dåligt samvete och försöker försvara sin passivitet.

 42. 42

  Professor Göran Skrev:

  Det motsatta alternativet är förstås att som Monsanto, utan moraliska hänsyn till någon global sammanhållningen mellan oss människor, maxa ut för egen del.

  Jo… – Göran – och om det under rubrikerna ”Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna” och ”We Are All ONE !”


  ”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst” – sagt av Napoleon Bonaparte 1815.

  – slut citat från mitt senaste blogginlägg.

 43. 43
  Lars Henrik säger

  Georg W Skrev:

  Att inte kämpa för framtiden är ett svek mot allt!

  ”When injustice becomes law, resistance becomes duty”
  Thomas Jefferson

  Det kunde lika väl vara en kommentar till TTIP!

 44. 44
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  ”When injustice becomes law, resistance becomes duty”
  Thomas Jefferson

  Det kunde lika väl vara en kommentar till TTIP!

  Det sista man skulle kunna misstänka den katolska kyrkan för att vara är nog att den skulle vara så radikal att den angriper vårt kapitalistiska fundament. Därför både förvånar det och samtidigt gläder mig att nu läsa hos Mercola att påven idag går ut ’stenhårt’ mot giftjordbruket som ju är synonymt med detta fundamentalt giriga system. Anledningen är att påven har kommit till full insikt om det hot som GMO och jordbruksgifterna innebär för livets framtid, i dess nuvarande mångfald, här på jorden. Jag undrar här om inte William Engdahls bok ”Hotet mot livet” varit en del av denna nyvunna insikt hos påven.

  Vidare läser jag att en av mina favoritartister, Neil Young, har skapat ett nytt album, ”The Monsanto Years”, och som titeln antyder riktar det sig helt mot att få stopp på Monsanto’s vidriga giftverksamhet.

  Att Neil Young tar denna ställning är kanske inte så konstigt, med tanke på att han är känd som en ’radikal’ artist, även om det är ytterst ovanligt att en världsartist av denna dignitet i ett helt album tar en så tydlig politisk ställning. Med andra ord täcker nu motståndet mot förstörelsen av jordens framtid hela den politiska skalan från höger till vänster. Det är ’bara’ alla våra politiska partier som har stoppat huvudena i sanden.

  Till min stora glädje har mitt hopp nu åter väckts om att en världsomfattande gräsrotsrörelse ska växa fram och på samma sätt som på 70-talet kunna få stopp på det mest uppenbara vansinnet som pågår. Jag ser också fram mot ett långt LCHF-liv och att därför åter kunna få gå med i många stora demonstrationer tillsammans med världens ungdom och att åter uppleva en ny seger för de goda samhällskrafterna.

  Tyvärr misstänker jag att våra politiska partier, nu som på 70-talet, kommer fungera som bromsklossar i denna förändringsprocess – allt tyder på detta. Men det kanske uppstår ett nytt miljöparti istället och som är värt namnet?

  Men kommer LCHF-rörelsen att, som de politiska partierna uppenbarligen gör, också att fungera som en bromskloss för en ’matrevolution’ ? I min värld kan vi bara inte fega oss på detta sätt för då tar vi faktiskt död på oss själva. Vi har helt enkelt inte råd att vara ’politiskt korrekta’ !

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/06/30/beekeepers-genetically-modified-crops-toxic-pesticide.aspx?e_cid=20150630Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150630Z2&et_cid=DM78402&et_rid=1013976593

 45. 45
  olle holmqvist säger

  excessive use of toxic pesticides. (Mercola)@ Professor Göran:

  just det – excessive – överdrivna – bruket av toxiska pesticider.
  Det finns sålunda ett – icke – överdrivet bruk av alternativ, så gör det
  krympande och snart utrotade svenska normaljordbruket.

  Konkret neonikotinoider – visst måste det gå att anlägga randzoner
  t ex mitt i rapsfältet förstärkt med humlebon, det lönar si g ju för
  rapsbonden.

  Om kapitalism: Branting/Per-Albin/Erlander. ” Om kapitalism är den
  åsna (oxe om ni vill) som kan dra arbetarklassen upp ur fattigdomsträsket
  – då djävlar ska vi ha kapitalism.

  Alltså, f a travestera Churchhill, som inte var ngn arberklasskämpe:
  ”Kapitalism är ett system med många brister – alternativen är sämre”

  ”en tuktad kapitalism” Curt Nicolin

  GMO mm är ekonomisk otukt – worldwide.

 46. 46

  Den 6/10 avslutar STOP TTIP sin namninsamling. Man hoppas få ihop 3 miljoner. I skrivande stund fattas det ca 204 000 underskrifter.

  Har du inte skrivit under? Då har du möjlighet att göra det på följande adress.
  https://stop-ttip.org/underteckna/

 47. 47

  Var i Sverige kan man köpa Tshirt med ”Stop TTIP” på ?
  Alltså som på länken här.
  Hade ingen aning om hur många modeller det finns!
  https://www.google.ie/search?q=stop+ttip+tshirt&espv=2&biw=1526&bih=655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7cG4nq6DyAIVpzTbCh1o_AU0

  Ett populärt avtal alltså.

 48. 48
  Lars Henrik säger

  stenB Skrev:

  Var i Sverige kan man köpa Tshirt med ”Stop TTIP” på ?
  Alltså som på länken här.
  Hade ingen aning om hur många modeller det finns!
  https://www.google.ie/search?q=stop+ttip+tshirt&espv=2&biw=1526&bih=655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7cG4nq6DyAIVpzTbCh1o_AU0

  Ett populärt avtal alltså.

  Här är ett ställe: https://m.spreadshirt.se/#!ttip-L-ttip

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa