Socialdemokratisk tidning hånar GT:s godiskampanj

Notis i DN. Chefredaktören för Ny Tid, Johan Flanke, delar ut godisbilar utanför GT:s redaktion.

GT har inlett en kampanj: #godisstopp, där man uppmanar svenska folket att avstå från godis en månad.

Flanke uttalar sig att det är en motaktion mot att GT hade delat ut korv utanför Way Out West  som hade vegetarisk inriktning.
Han betonar att godiset de delar ut inte innehåller gelatin. Han tror alltså att gelatin (animaliskt) är farligare än socker.

 

Comments

 1. 1

  Så otroligt korkade kommentarer, Johan, dags att kliva upp ur sandlådan och visa att du är vuxen.

 2. 2

  Ann Fernholms kommentar.
  SLUTSATS: Godis tycks få vuxna människor att nå en sexårings logiknivå. Ge hit spaden och sanden!

  https://ettsotareblod.se/gts-godisstopp-provocerar/

 3. 3

  Dags snart för en kampanj om att dr Annika Dahlqvists artegna = hälsobringande LCHF-kost är rena miraklet för en god hälsa ❓

 4. 4

  Nja, nu drar du nog lite långtgående slutsatser, bästa Annika. Vi valde inte gelatinfritt godis av hälsoskäl. Vad fick du det ifrån?

 5. 5
  Lars Henrik säger

  @ Eric Öbo:
  I den ovan länkade artikeln kan jag se en annan långtgående och tyvärr mycket vanlig slutsats. Eller ska man kanske betrakta det som en alltför okritisk hållning till vetenskapliga studier?

  att äta mycket kött ökar risken för cancer. Så när GT delade ut korv bidrog de inte till ett hälsosamt liv, säger Eric Öbo, reporter på Ny Tid.

  De studier som påstås visa ett samband mellan ohälsa och rött kött förtjänar att granskas mer noggrant. Dessa studier har utförts i USA där läsk och vitt bröd går hand i hand med en hög konsumtion av hormon-, fosfat- och antibiotikahaltigt CAFO-producerat kött och chark-varor med höga halter av omega-6. Finns det något mer ’onaturligt’ kött att studera hälsoeffekter på? Stora liknande studier gjorda i Europa och Asien har visat att rött kött är neutralt respektive positivt för hälsan. Ann Fernholm skrev ett inlägg om detta förra året, vill jag minnas. Länkar till studierna finns på hennes blogg ettsotareblod.se. Så nej! Rött kött är inte hälsofarligt per se. Det är uppfödningen av djuren och den efterföljande behandlingen av köttet som avgör den saken. Om djuren tvingas äta en onaturlig föda så påverkas givetvis köttet. Man blir vad man äter gäller även för djur!

  I LCHF-rörelsen samt bland naturvänner förespråkas en ekologisk uppfödning helt baserad på gräs och örter, den naturliga födan. Då uppnås en naturlig fettsyrafördelning samt en mångfald som det konventionella jordbruket bara kan drömma om. Se t ex Naturskyddsföreningens material i ämnet. Se också dessa resultat från SLU:

  https://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/fettsyresammansattning-i-notkott/

  Det är som sagt lämpligt att anta en kritisk hållning. Dessutom kan man kanske förundras över att man nu av hälsoskäl kan döma ut en födokälla som människan använts sig av under hundratusentals år. Granska istället hur födan produceras och behandlas i dagens konventionella jordbruk och det heta spåret är antagligen återfunnet.

 6. 6

  Enligt flera vetenskapliga studier är vår ständigt ökande köttkonsumtion orsak till en stor del av koldioxidutsläppen som utgör ett hot mot det globala klimatet.

  Den största sammanställningen av kopplingen mellan nutrition och cancer som jag känner till kom fram till att en återhållen köttkonsumtion (Var det 0,5 kilo rött kött i veckan och inget processat kött alls? Jag kan givetvis minnas fel.) minskade risken för att drabbas av sjukdomen/sjukdomarna.

  Återkom gärna i frågan när allt kött som säljs i butikerna är producerat på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart vis. Själv hoppas jag på att fler och fler människor väljer att äta vegetariskt i högre utsträckning än i dag.

  Jag konstaterar vidare att Annika Dahlqvist har dragit felaktiga slutsatser kring vårt lilla godisjippo. Det kan ingenting ändra på.

  MVH.

 7. 7

  @ Eric Öbo:
  Du är en fara för mänskligheten! Du vet inte vad det är för skit du bjuder på och representerar! Inget i ditt godis är bra för människor eller planet. Är det inte för dj-gt att det skall till sinnessjuka monokulturer för att producera socker, som är det som förstör människor. Helt meningslös produktion och det som skadar människor förutom miljögifter från våra reningsverk. Likaså har du aldrig studerat en livsmedelsdatabas och konstaterat att du aldrig kan tillfredsställa dina NÄRINGSBEHOV med värdelös veggismat.

  Jag flyttade till Götet, blev veggis i 30 år med konstant undernäring och skador på påföljande generation. Kött innehåller all den näring som våra celler behöver för att arbeta friktionsfritt. Veggismat är tom bukfylla och skadar den som lever på det!

  Dessutom kan jag inte förstå att dessa hälsomänniskor kan bo kvar i storstan och föda upp barn där. Tyder på bristande verklighetsuppfattning. Får vi barn flyttar vi från storstäderna och slutar att leka unga. Du har stort behov av att förstå oss och att vi i princip kämpar för samma sak. Sluta med giftig industriproduktion av kött och grönt, med giftrester och för tusan sluta sprida rötslam i matproduktionen! Där har du något att jobba för. Ska du stoppa den industriella köttproduktionen. Så hjälper vi till. Men om du kan hitta något fel med att äta svenskt grönbeteskött. Så får du gärna attackera all köttproduktion! Men det kan du inte!

 8. 8
  Lars Henrik säger

  @ Eric Öbo:

  Återkom gärna i frågan när allt kött som säljs i butikerna är producerat på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart vis.

  Det hade ju varit en utmärkt framtidsvision kan jag hålla med om. Däremot tror jag vi gör oss själva en otjänst genom att vänta tills dess. Det är i dialoger som dessa vi kan forma framtiden och får möjlighet att sålla agnarna från vetet. Den möjligheten måste bejakas. I all synnerhet när all boskapshållning och alla produktionsmetoder för rött kött dras över en och samma kam. Då förmedlas en orättvis bild av verkligheten och det kan inte ligga i någons intresse.

  Men du sätter (oavsiktligt?) fingret på att vi behöver bättre och kontrollerade studier för att verkligen tydliggöra vad som är rätt och fel. Stora observationsstudier (enkätundersökningar) gör oss ej den tjänsten.

  Kan du leta fram en referens till den studien du nämner eller är det måhända en av dem som Ann Fernholm länkar till här:

  https://ettsotareblod.se/tre_halsomyter/

  Om du vill problematisera lite kring djurhållningens bidrag till växthuseffekten kan du också studera Alan Savorys arbete med återskapas av naturliga gräsmarker (bl a i FN-regi har jag för mig). Även Joel Salatin kan vara en uppfriskande utflykt i alternativa vägar som har börjat praktiseras även här i Sverige.

  Själv köper jag mitt hälsosamma röda kött från främst Norrbete.se. Besök dom gärna och beställ boken om dessa eldsjälars arbete att återställa gamla betesmarker.

 9. 9

  @ Lars Henrik:
  Hej,

  Intressanta svar, tack för dem.

  Tyvärr verkar detta forum inte vara den bästa platsen för dialog då den uppenbarligen frekventeras av extremister som George W ovan. Den typen av rättshaveristiska inlägg med anklagelser till höger och vänster är ingen bra grund för diskussioner. De hör snarare hemma i suspekta FB-forum för olika ”Stoppa bygget av den nya tågtunneln”-grupper.

  Själv äter jag numera kött (bara ekologiskt) men har stor respekt för människor som inte vill tugga i sig andra levande varelsers muskler, blodkärl och senor. Jag har inte märkt någon skillnad i mående mellan min tid som vegetarian och min tid som köttätare.

  Lev väl.

 10. 10

  @ Eric Öbo:
  Om jag uppfattat dig rätt så är du en progressiv göteborgare som dessutom inte behövt sälja sin själ till massmediekapitalet, typ ”oberoende liberal”. Jag gratulerar dig och finner det intressant med en journalist som inte behövt sälja sin moral.

  Jag är inte extremist! Jag är engagerad, liksom du. Och poängterar att det inte är självklart oförargligt att stå och bjuda på karameller på gatan. Det representerar något och om du följer dina karamellers kretslopp. Så finner du att Örtofta sockerbruk bedriver GMO-produktion. Alla milsvida åkrar med sockerbetor runt Örtofta är SVENSK GMO!!! Sockret är GMO, odlas på enorma monokulturer och förgiftar sedan människor och gör dem sjuka! Varför kallar du mig extremist istället för att svara på frågan vad du representerar? Du har gett sockermissbruket ett ansikte. Skäms du inte ens lite grand för att du agerar i okunskap, med övertygelse, men utan nyanser.

  Det är väl därför du kallar en broder extremist.

 11. 11

  Eric Öbo Skrev:

  Enligt flera vetenskapliga studier är vår ständigt ökande köttkonsumtion orsak till en stor del av koldioxidutsläppen som utgör ett hot mot det globala klimatet.

  Nja… – Eric – det är ej sant. Att CO2-utsläpp, p g a människosläktets leverne på jorden Terras ytteryta, i någon nämnvärd grad skulle kunna vara klimatpåverkande är helt enkelt en bluff – som dom som har hittat på den = uppfunnit den bluffen tjänar ofattbart med pengar på.

  Så CO2-frågan är helt enkelt bussiness – och den bussinessen går ju väldigt bra.

  Om vad jag grundar det på – på min blogg här.

 12. 12

  ”Du är en fara för mänskligheten.”
  ”Värdelös veggismat.”
  ”Att föda upp barn i storstäderna tyder på bristande verklighetsuppfattning.”
  ”Veggismat är tom bukfylla och skadar den som lever på det.”

  Nuff said.

 13. 13
  Professor Göran säger

  En sådan här, i mina ögon, töntig aktion, för att nu inte tala om kvaliteten på själva debattinläggen, speglar eller snarare tyvärr döljer något som är oändligt mycket mer allvarligt och det är precis den fråga som Georg W. försöker ta upp och som Öbo uppenbarligen inser men, som den typiska mediarepresentant han framstår i mina ögon, vill skyffla under mattan av rent medieopportunistiska skäl.

  Om man nu vill återfå sin hälsa med hjälp av att att minska ned på kolhydraterna och speciellt de snabba kolhydraterna gynnar dessutom en sådan här töntig aktion bara de krafter som under lång tid har lyckats sabotera vår hälsa. Att bjuda på Coca-Cola hade i det perspektivet förstås varit ’ännu roligare’.

  Det är knappast frågan om vegetarianism mot köttätande. Detta är en så kallad pseudofråga och som det därför ’gullas friskt med’ i media och bland ’politiskt korrekta’ politiker för att man då slipper ta i den laddade kärnfrågan och som det därför verkligen handlar om om man nu påstår sig bry sig om jordens framtid. Det handlar om industrijordbrukets vara eller inte vara och om hur vår jord nu föröds i en allt snabbare takt med hjälp av detta jordbruk.

  Om Öbo hade stått med ett plakat ”Stoppa GMO” kan vi vara mer än övertygade om att han inte hade fått sin ”kvart ’in the limelight’ ” som det berömda uttrycket lyder.

  Mediehistoria går ständigt igen och här som en skamlig fars i mina ögon.

 14. 14
  Annika Dahlqvist säger

  @ 6 Eric Öbo:
  Ursäkta min frånvaro hela dagen, men jag har varit på mitt arbete.
  Om du inte argumenterade mot gelatin pga hälsofaktorer, varför gjorde du det då?
  Det pågår en gigantisk global falsk mytbildning mot framförallt rött kött. En av ställena som dessa myter framförs är i ”The China Study” Läs tex Denise Mingers motargument.
  Varför ska man vänta med att äta nyttig ekologisk närproducerad animalisk mat? Är all vegetarisk mat nyttig, ekologisk och närproducerad?

 15. 15
  Lars Henrik säger

  Eric Öbo Skrev:

  köttindustrins

  Med risk att tala för döva öron:

  Just detta syftade jag på ovan: ”köttindustrins”! Det är den industriella produktionen av kött som är problemet, inte köttproduktion i största allmänhet. Här måste vi hjälpas åt att särskilja och media har förståss en avgörande roll att fylla när det gäller att presentera en korrekt, kunnig och detaljerad bild av verkligheten.

  Det GMO- och antibiotikauppfödda, hormon-, och fosfatspäckade köttet , med lågt pris från ett djur som kanske aldrig ens fått beta gräs har ett helt annat ’fotavtryck’ i vår miljö och i vår hälsa än det som följt naturens egna regler.

  Det handlar mindre om att sluta äta kött eller att äta mindre kött än att äta RÄTT sorts kött.

 16. 16

  Lars Henrik Skrev:

  Det är den industriella produktionen av kött som är problemet, inte köttproduktion i största allmänhet.

  Det GMO- och antibiotikauppfödda, hormon-, och fosfatspäckade köttet , med lågt pris från ett djur som kanske aldrig ens fått beta gräs har ett helt annat ‘fotavtryck’ i vår miljö och i vår hälsa än det som följt naturens egna regler.

  Sant – och etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

 17. 17

  MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Saga eller Sanning ?

 18. 18
  Lars Henrik säger

  @ Josef Boberg:
  Tack Josef!

  Artikeln från läkemedelsvärlden har jag sparat ned under taggen ”jäv & forskningsfusk”. Det blir tyvärr ganska mycket under den.

 19. 19

  @ Eric Öbo:
  Alla som kämpar för socker eller bjuder på socker är metabolt omedvetna och en fara för framför allt barnen. För mig är en sockerpropagandist en omedveten fara för mänskligheten. Speciellt om hen har stor skara läsare och följare. Vilket dessa omedvetna veggisprofeter tenderar att ha. ( Jag var en omedveten veggisprofet själv för 12 år sedan, grundlurad!)

  Jag var hälsokostare på Solrosen och åt tre fulla tallrikar mat till varje måltid och blev aldrig mätt ändå. Magen var uttänjd till bristningsgränsen men jag var fortfarande hungrig. Alla mina vegetariska ungdomsvänner skriver idag under på att den ”hälsokost” vi åt på 70-talet var värdelös näringsfattig, men suveränt god mat. Läser man en livsmedelsdatabas förstår man att det är omöjligt att tillfredsställa människans näringsbehov genom att vara vegetarian. Den tillät oss hur hög sockerkonsumtion som helst. Samma är det med dagens vegetarianer. De vräker i sig socker och besprutad frukt från andra världsdelar. Jag bor ihop med en veggis nu och jag VET att deras kosthållning är religiöst patetisk och fullständigt metabolt omedveten. Detsamma gäller för den ungdomsrörelse mina vuxna barn tillhör. Den är full av missledda och ohälsosamma pk. vegetarianer. De missar de animaliska mättade fetterna som gör vår hjärna till snälla tänkande människor. Vegetarianer är ideella visionära och djupt religiösa människor som aldrig medvetet skulle skada en levande varelse. Men omedvetet kan man mörda tiotusentals smådjur i åkerkulturen/monokulturen.

  Det som kännetecknar Göteborg är att det alltid blåser från havet, vilket betyder att vinden först plockar upp all industriventilation på sin väg till stan. Därför luktar det alltid död när man kliver ut i friska luften i Göteborg. Därför sa jag till mig själv att här skulle jag aldrig föda upp några barn. De gamla hippisar/veggisar som nu skaffat en akademisk utbildning och nu tar över de samhällsfunktioner och positioner som etablissemanget tidigare innehade. Dessa människor är patetiska där de går omkring i Haga med sina babybjörn och hippa storstadsbebisar. Dessa barn är utsatta för en hänsynslös miljöbelastning. Men föräldrarna saknar medvetenhet och tjänar alldeles för bra.

  ”Veggismat är tom bukfylla och skadar den som lever på det.” Det vet jag av livserfarenhet och ger man det till sina barn är man evigt förlorad. Man har skadat sina barn för livet. Jag har gjort det! Det är därför jag är så engagerad i den här frågan. Öbo är XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! Men skulle med en enkel knapptryckning kunna bli det godas tjänare. Men vi får nog vänta tills han blir gammal/vuxen och metabolt sjuk.

  Har han inte fattat än, så fattar han aldrig!

 20. 20

  ”Candida är en svamp som är orsaken till många olika typer av svampinfektioner, framförallt hos kvinnor, men även hos män. candidasvamp är visserligen inte farlig i sig, men tar den fäste på olika ställen i kroppen, tarmarna är vanligast, kan den ge upphov till en rad olika sjukdomstillstånd och jästinfektioner i kroppen. Vanliga symptom som candida ger är yrsel, viktökning, trötthet, okontrollerat sötsug, genitala svampinfektioner, hudproblem och huvudvärk. Det är inte heller ovanligt, om candida vuxit i kroppen länge, att man drabbas av nedstämdhet, minnesförluster och depressioner. (Får svampen tillräckligt med socker resulterar det i cancer. min kommentar)

  Vad är det då som orsakar candidasvamp i våra kroppar? Ja, det vanligaste orsakerna beror på det vi stoppar i oss. För mycket snabba kolhydrater, överkonsumtion av socker, mediciner, p-piller är vanliga orsaker till candida. det enda man i princip kan göra för att rensa ut candida ur kroppen är att låta denna svamp ”svältas” ut, alltså man äter livsmedel som tar kål på svampen och undviker mat som gör den värre. Man upplever då ofta ökade besvär i den så kallade detoxfasen, då gifterna och candidasvampen börjar drivas ur kroppen. Ju mer candida man haft i kroppen desto svårare blir också detoxen. Men vanligtvis börjar man må mycket bättre redan efter en vecka, och därefter är man piggare och mer symtomfri än man varit på flera år. Du kan läsa mer om en candida diet och vad man äter här. Många som anser sig vara sockerberoende, har i själva verket candida i kroppen.”

  När så Svenska folket samlar sig till en gemensam oorganiserad kampanj mot sockret. (Som från och med nu är SVENSK GMO-produktion. Tills motsatsen bevisats.) Då ställer sig socialdemokraterna i Göteborg och delar ut godis på gatan. Jag frågar honom vad han vill representera med det. Han svarar minskat köttätande och ökat växtätande, plus alla missförhållanden som finns i väst. Jag säger att Gbg är ohälsosamt för barn. Han säger att 900 västsvenskar dör av luftföroreningar i väst! Jag säger att rent faktamässigt är inte växtföda tillräckligt näringsrik, vår hjärna behöver DHA från mättat animaliskt fett. Han säger att jag är ”konspirationsteoretiker och mer eller mindre tillräkneliga människor”.
  Jag säger att miljögifter i rötslamsgödsel är det stora problemet och att han som folkets journalist borde engagera sig i den frågan istället. Ja så ser politiken ut idag. Rösta på Socialdemokraterna!

 21. 21

  Candida är en svamp som ger symtom som trötthet, allergier, immunförsvarsstörningar, depression, överkänslighet för kemikalier, yrsel, huvudvärk, störningar i matsmältningsorganen, akne, hudutslag och en allmän känsla av att vara sjuk hela hela kroppen. Det finns många orsaker till att man har candida i kroppen, en vanlig orsak är att man ätit mycket antibiotika genom åren, då är bakteriefloran i tarmen starkt rubbad och kandidat har haft lätt att få fäste. En candidainfektion får man bort med en särskild diet, som man måste äta enligt i minst två veckor. En candida diet bör innehålla kaprylsyra, ett enzym som finns rikligt i bland annat ekologisk kokosolja. Det är bra att inkludera kokosolja i en candidadiet, eftersom den är mycket effektiv.

  Flyktiga oljor från oregano, timjan, pepparmynta och rosmarin är effektiva medel mot svamp. Eftersom de flyktiga oljorna absorberas snabbt och kan orsaka halsbränna, så är det en god idé att ta dessa oljor i tablettform.

  I övrigt är det viktigt att du undviker:

  -raffinerade och enkla sockerarter
  -mjölk och andra mejeriprodukter
  -livsmedel med ett högt innehåll av jäst eller mögel, inklusive ost, alkohol, jordnötter, meloner och torkad frukt

  Att göra en sådan här diet för att bli av med en candidasvamp, är en utmaning för psyket och kroppen, och man kan ofta må sämre i början. Men redan efter en vecka kommer du att känna stor skillnad och vara piggare än någonsin.
  Be Sociable, Share!

  https://www.candidasvamp.se/candida-svamp/

  https://www.svtplay.se/video/2664489/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-4

  Nästa veckas Vet. Värld är andra delen om invärtes organismer. Jag hoppas att de belyser denna svamp då.

  När sockersvampen utvecklat sig i våra kroppar till ytliga och synliga svampinfektioner. Så betyder det att vi har förstadier till tumörer som skriker efter socker och fermenterade jästsvampar.

  90 % av oss har denna sockerkrävande svamp i kroppen (mao. du/ni och jag). Den tvingar (!) vår hjärna (belöningsreflex) att finna en väg för att ge parasiten mat. Om jag kan tillåtas att bli lite för djup(?) Så skulle jag vilja säga att svampen och elefanten i vardagsrummet är exakt likadana företeelser. Fast elefanten nu befinner sig inuti vårt huvud. Klart är att denna parasitsvamp nu tagit över vårt regeringsbildande parti. Eftersom de tycker att det är onormalt att protestera mot deras självklara sockergåvor.

  Candida styr Sverige!

  (Höjer detta mina aktier som en normal medborgare kanske?)

 22. 22

  Nämen titta, mina kommentarer till Annika har försvunnit. Nåväl, då tar vi dem igen:

  Annika: Var inte så snabb med att dra slutsatser utifrån en artikel (inte notis) i DN. Läs på om Västsvenska paketet, trängselskatt, infrastrukturprojekts samhällsnytta och kampanjjournalistik.

  Och framförallt: Försök se ironin i vårt lilla godisjippo. Det har ingenting med ditt korståg mot kolhydraterna att göra, eller din uppfattning om pasta och potatis som Djävulens påfund.

 23. 23
  Lars Henrik säger

  Med all respekt men jag tycker det är en smula olämpligt att överdriva andras åsikter. I all synnerhet när dessa inte har det minsta med budskapet man vill framföra att göra.

 24. 24

  Nu vet jag varför vi slutade i SSU 1974. Vuxna sossar nonchalerade det vi sa! Så vi fick bilda ett miljöparti istället.

  Jag är säker på att Annika sätter sig ner en månad för att tränga djupt in i dina intresseområden. Men då måste du i gengäld lära dig hur din kropp fungerar och svarar på olika livsmedel. Läs Biokemi och skaffa dig metabol kunskap!

  Varför kan man inte kommentera era debattartiklar i er tidning? Är ni rädda för en öppen debatt, eller?

  Nu har jag djuplodat dina intresseområden och förstår nu varför ni måste häckla Frida Boisens förslag till godisstopp. Allt är ju uppenbart Fridas fel! Je suis socialdemokrat!

  ”Försök se ironin i vårt lilla godisjippo.” Jag klarar inte det! Jag ser bara en svampparasit som fått alldeles för stort inflytande över en människas hjärna och sen med allmän folkmytslogik försöker att bortförklara en kemisk förgiftning av tanken.
  Frida Boisen är en folkets hjälte, Eric Öbo är inte någon hjälte. Han stöder och arbetar för sockerkapitalismen! Sockrets förespråkare är ett hot mot mänskligheten 🙂 Eftersom de legitimerar sockerkonsumtion.

  Nu slutar jag denna enkelriktade debatt vad Eric än skriver. Mina sossevänner säger att han inte är representativ för sossarna och att sossarna stöder Frida Boisen, inte Eric Öbo. Ni kan därför lugnt fortsätta att rösta på sossarna.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa