Vår naivt sofistikerade sjukvård

Professor Göran Sjöberg

Krönika av professor Göran Sjöberg
Vår naivt sofistikerade sjukvård

Det ligger en stor fara i att börja tänka självständigt och när slöjorna skingras se den nakna sanningen. Man förlorar den trygghet man tidigare kände – sin egen naiva barnatro. Som min läsare känner till började jag, redan för femton år sedan, förlora min tro på att medicinen var en naturvetenskap på samma sätt som den kemi och fysik jag är utbildad i och i vilken jag har bedrivit forskning under i stort sett hela min yrkeskarriär. Hade jag då inte, efter min allvarliga hjärtinfarkt, omedelbart och med min utbildning, börjat intressera mig för medicin, som för mig då var en främmande disciplin, och sedan dragit undan slöjorna och sett vad jag då såg hade jag inte tackat nej till bypass-operationen och lydigt tagit de fem hjärtmedicinerna som man glatt skrev ut. Jag tog istället tag i själva orsakerna till mina egna hälsoproblem och mår idag alldeles förträffligt om man nu får skryta på det sättet. Men tryggheten som min naiva tro på medicinen som vetenskap innebar är för alltid förlorad.

Ingen tvivlar på att medicinsk forskning i dag är tekniskt väldigt sofistikerad och därför inbillar sig många att den också måste vara till nytta för mänskligheten och allra minst tvivlar kanske de forskare som själva är direkt inblandade i de avancerade medicinska projekt som pågår på många ställen i världen idag. Professor Peter M. Nilsson som nyligen dök upp här på Annikas blogg kan kanske ses som ett exempel på en sådan forskare.

Mycket har sagts om människans hybris genom tiderna och redan den grekiska mytologin genomsyras av vad som kunde hända om vi människor sätter oss upp mot gudarnas vilja och där berättelsen om Ikaros högtflygande övermod kanske är det mest kända exemplet.

Två saker som jag läst nyligen triggade den här krönikan. Dels var det en förnyad läsning av filosofen och samhällskritikern Ivan Illichs bok ”Den farliga sjukvården” från 1975, dels en artikel i Ny Teknik 5 november i år, ”Människan har fått innehållsförteckning”, som handlar om de senaste ’framstegen’ inom genforskningen och det 900 miljoner kr stora internationella projekt, ”Human Protein Atlas”,  som letts av KTH-professorn Mathias Uhlén.

Som den store filosof Ivan Illich var placerade han med chockerande klarhet in medicinen i ett historiskt samhälleligt perspektiv, och vill man som medicinsk forskare bevara sin naiva tro på samhällsnyttan hos den ’evidensbaserade’ medicinen kan jag bara inte rekommendera en läsning av  ”Den farliga sjukvården”. För att klara av en sådan läsning med tron i behåll måste man i så fall först mentalt bepansra sig mot alla samhällskritiska synpunkter.

Artikeln i Ny Teknik genomsyras, som artiklarna i den tidningen av naturliga skäl gör, av just den naiva synen på fördelarna med den teknikutveckling som genomsyrat större delen av min egen tillvaro från den första modersmjölken. I sin entusiasm är dock den aktuella artikeln exceptionellt naiv med mina ’nuvarande’ insikter.

Ur teknisk synpunkt blir man dock som vanligt imponerad av hur man i detalj, via modern DNA-sekvensering, har kunnat kartlägga var ungefär 10 000 av våra ca 20 000 proteiner befinner sig i våra kroppar – ett tekniskt stordåd. Vad som med häpnad slår denne glade professor är att samma proteiner finns överallt, i alla våra olika organ.

Själv är jag dock inte det minsta förvånad över detta nu bevisade faktum. Om man har tendenser till naivitet, vilket de flesta av oss verkar ha, så måste man nog ändå vara exceptionellt naiv om man med denna nya kunskap skulle tro att de målsökande ’precisionsstyrda robotar’, som de moderna medicinerna ofta karaktäriseras som, eftersom de angriper enskilda specifika proteiner, därför kan gå in och ’rätta till’ något som ’gått fel’ på något speciellt ställe i kroppen. Eftersom nu alla proteiner finns överallt åstadkommer ’medicinerna’ förstås skador överallt vilket normalt brukar betraktas som biverkningar men som egentligen är medicinernas verkan.

Samma sak gäller förstås det medicinska etablissemanget med dess etablerade syn på  kolesterolmolekylen som en ’demon’ som lämpligast bekämpas med ’målstyrande robotstatiner’. Nu är kolesterol förvisso inte en protein men detta hindrar den inte ifrån att på samma sätt som proteinerna ha livsviktiga fysiologiska funktioner i kroppens alla tio tusen miljarder celler, speciellt i nervcellerna. Har man en naiv barnatro som statinforskare vill man nog inte ens tänka i sådana naturvetenskapliga banor.

Comments

 1. 1

  ”Peter M. Nilsson som nyligen dök upp här på Annikas blogg”

  Vi känner denne Peter M. Nilsson nästan enbart som medarbetare i S. Rössners katastrofala lärobok ”Fetma” (Studentlitteratur 2007), där han bl.a. gör propaganda för ”kostnadseffektiva behandlingsmetoder” (sid. 137).

  Vi funderar nu på i vad mån detta stämmer med hans senaste utgjutelse rörande statinpiller..

 2. 2

  ”Men tryggheten som min naiva tro på medicinen som vetenskap innebar är för alltid förlorad.”

  Jag kan tänka mig att Din trygghet med LCHF-kosten är mycket större – och skulle Du mot förmodan ändå bli sjuk så finns ju alternativ till skolmedicinen: Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av läkemedel.

  Apropå etablissemangets ’evidensbaserade’ medicin – så finns det lite om vad det innebär här.

 3. 3

  ” Eftersom nu alla proteiner finns överallt åstadkommer ’medicinerna’ förstås skador överallt vilket normalt brukar betraktas som biverkningar men som egentligen är medicinernas verkan.”

  Viktig slutledning som dom flesta ännu inte har klart för sig.
  Genetik hade som någon påpekade här nyligen en storhetstid senast under Nazitiden, men ser nu ut att komma tillbaka i skepnaden av ”alltförklarande” genkoder som för de som tror på detta mer eller mindre bestämt våra individuella öden kanske från urminnes tider! Egentligen har genetiken alltid varit en ursäkt för dåvarande överklass att status quo är det enda rätta.
  Att den idag kraftigt ökande sjukligheten samtidigt relateras till dessa koder är en riktig ologisk slutsats eftersom ökningarna skett utan dessa geners förändring måste vara mycket svårsmält för dom nya genetisterna, om dom skulle tänka till alltså. Exempel: Cancergen diabetesgen,…

  Att Darwin hade fel när han argumenterade att generna inte anpassas bevisades för inte så länge sedan, vilket känns tryggt eftersom det innebär att vi kan överleva även helt oprogrammerade utvecklingsskeden! Jag skriver mycket dataprogram själv och att genom att bädda in sådana mekanismer kan program alltså bli nästan levande! En viktig skillnad mellan robot och liv?

  ”Genom” och ”kartläggning” har också mycket att göra med den livsfarliga GMO-industrin och det är därför viktigt att som du gör ta ned dessa förhoppningsfyllda vetenskapsmän – vår tids alkemister – på jorden och förklara för dom t.ex vad du skrev först härovan. Om dom lyckas landa lagom oskadade bör dom då läsa ”Hotet mot livet” t.ex.. Gäller även ett helt koppel – 4 – professorer från Ulltuna. Letar fortfarande efter vilka företag som sponsrar dessa herrars professurer! Någon ?
  Blir mycket förvånad om det inte är i stil med Pfizers sponsring av M-LH:s ”Livstilsproffesur” på KI.
  Har ännu bara haft tid att läsa om ”Hotet mot Livet” , men vid Jul får jag tid…

 4. 4
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Intressanta funderingar tycker jag!

  Det du citerar från min krönika tror jag själv är det väsentliga och fångar effekterna av den medikalisering av vår hälsa som är så brutal idag. Ivan Illich insåg detta redan 1975 men från andra utgångspunkter. Hans bok är därför mycket läsvärd om man nu kan få tag i den.

  Själv ’älskade’ jag att programmera på 80-talet – jag blev som besatt av processen. Jag la som tur var ned detta datorintresse när äktenskapet höll på att haverera på grund av min ’besatthet’. Jag är idag glad att jag då tog mitt förnuft tillfånga.

  Hela idén med en linjär datorkod som matematikern Turing utvecklade i början av femtiotalet och hur denna ’kunskap’ kunde kopieras tillsammans med den nästan samtidiga upptäckten av DNA-koden i våra gener av Watson och Crick är ändå oerhört fascinerande. Det är svårt att hålla ’tassarna borta’ tycker jag själv. När jag om några veckor får den nya sjätte upplagan av Alberts et al. ”Molecular biology of THE CELL” kommer jag därför åter dyka ned i detta ’genetiska träsk’ – det har hänt mycket sedan femte upplagen kom ut.

  Bara för att det hela är så ’enkelt’ i sin linjäritet vill man också så gärna tro att man förstår konsekvenserna. Vår mänskliga tillvaro och den hälsa som är så intimt sammankopplade med vårt sätt att leva är oerhört komplex och kan inte reduceras till någon enkel ’vetenskaplig evidens’ runt DNA-sekvenser. Det är denna medicinska hybris som vi måste rädda oss ifrån så långt som det nu är möjligt.

  Som du är inne på hävdade Nazisterna att deras genetiska rasforskning var vetenskaplig och man får anta att de forskare som då var verksamma, och även de hyllade svenska som livligt deltog, också var helt övertygade om att de höll på med vetenskap även om de främsta vetenskapsmännen samtidigt var tvungna att fly för sina liv för att de var av fel ’ras’. Vilken vetenskap!

  Forskningen idag på generna och DNA-koden är egentligen bara en fortsättning på denna tyska genetik. I William Engdahls ”Hotet mot livet’ avslöjas obehagliga fakta kring dessa kopplingar som jag själv tidigare inte hade en aning om. Det är nog ingen tillfällighet att det i Tyskland är förbjudet för enskilda personer att beställa undersökningar av sina gener – man försöker göra upp med sitt förflutna trots allt.

  GMO-grödorna är egentligen bara en annan variant på samma hybris och en hybris som bygger på en grundläggande missuppfattning om vad vetenskap är.

  Att etablissemanget tror att man vet är inte samma sak som att de vet, vilket vår gräsrotsrörelse ständigt bevisar. Redan Sokrates påpekade med emfas detta faktum även om han fick betala det högsta priset för sin insikt.

 5. 5

  @ Professor Göran:

  ”Att etablissemanget tror att man vet är inte samma sak som att de vet, vilket vår gräsrotsrörelse ständigt bevisar.”

  Så bra skrivet, läste meningen flera gånger så jag inte skall glömma detta.
  Även denna är helt fantastisk, jag är så glad att jag får ta del av detta det känns för min del utvecklande.

  ” Eftersom nu alla proteiner finns överallt åstadkommer ’medicinerna’ förstås skador överallt vilket normalt brukar betraktas som biverkningar men som egentligen är medicinernas verkan.”

 6. 6

  Bosse Skrev:

  åstadkommer ’medicinerna’ förstås skador överallt

  I USA uppges nästan åttahundratusen dödsfall per år ha varit vållade av medicinering och andra fel av läkarna. Se denna sammanställning:

  https://www.ourcivilisation.com/medicine/usamed/deaths.htm

 7. 7

  Göran, Menar du att det finns en tveksamhet i nyttan av en bypass operation?

 8. 8
  Anders S säger

  Dennis skrev:

  Menar du att det finns en tveksamhet i nyttan av en bypass operation?

  39 Reasons to Avoid Cardiac Bypass, Angioplasty and Stenting

  https://jeffreydachmd.com/reasons-to-avoid-cardiac-bypass-angioplasty-stenting/

 9. 9
  Lennart Thol säger

  Till Göran
  Du lyckades undvika bypass operation
  Önskar tips hur man kan förbättra blodcirkulationen utan operation.
  Kan man på något sätt öka flödet i ett något igensatt blodkärl.
  Lennart

 10. 10
  Professor Göran säger

  Dennis Skrev:

  Göran, Menar du att det finns en tveksamhet i nyttan av en bypass operation?

  Ja verkligen!

  Om jag nu förstod saken rätt för femton år sedan, då jag tackade nej efter att ha ’korsförhört’ kardiologen, så var ’fördelen’ med en multipel by-passoperation i mitt fall att risken för att drabbas av en ny dödlig infarkt inom ett år skulle minska från 12 % till 8 %. Idag är jag näst intill allergisk mot läkemedelsindustrins ”riskbedömningar” där jag inte ser någon vetenskap utan bara ett intresse för snygga vinstresultat i kvartalsrapporterna. Men då för för femton år sedan hade jag fortfarande en ’tro’ på vad ’specialisterna’ påstod så jag tog ’den ökade risken och avstod’ och speciellt eftersom jag inte kände mig så sjuk som man påstod att jag var.

  Sedan började jag läsa på ’lite grand’ och insåg att man i en by-pass tar vener från andra ställen i kroppen och kopplar förbi de igensatta kärlen i hjärtat. Trots att dessa nya kärl är ’kroppsegna’ betraktas de ändå när de hamnat i hjärtat som främmande inkräktare och kan lätt stötas bort genom naturliga immunologiska reaktioner. Man måste då ta farmakologiska preparat som försämrar immunförsvaret för att undvika en avstötningsreaktion och vad jag förstod måste man göra detta under resten av livet.

  Ju mer jag läste på med kritiska ögon ju mer insåg jag att det var smartare att göra något åt de troliga orsakerna till infarkten och där sjukvården var helt ute och ’cyklade’. De främsta orsakerna var uppenbarligen de stora mängder godis, i form av wienerbröd och kakor, som ständigt hittade in i min mun. Frågan om de transfetter de innehåller genom margarinet dök nästa omedelbart upp i mina efterforskningar och när jag sedan blev ’utsatt’ för en dietist i efterbehandlingen kunde jag knappast tro mina ögon när hon propagerade för margarin med hjälp av Margarinbolagets presentationsmaterial. Jag tänkte då att det är ju fullständigt absurt att en människa som är satt att hjälpa oss människor som hade drabbats av hjärtinfarkter genom att berätta om ’sund kost’ i själva verket propagerade för något som bevisligen skulle ta livet av oss.

  Min tro på att det finns någon vetenskap inom medicinen fick då sin allvarligaste knäck och idag finns som sagt inte mycket av denna tro kvar. Efter ett halvår hade jag kommit fram till att hjärtmedicinerna i stort sett var meningslösa i det långa loppet och slutade därför med allihop utom den trevliga medicin min hustru började köpa på Systembolaget efter min mångåriga återhållsamhet.

  Och den instabila kärlkramp som dök upp häromåret tog jag också tag i med egen forskning och den känner jag nu inte heller av (utom vi ansträngning) när jag dagligen tar 1600 IU naturlig alfatokoferol (E-vitamin).

  Med detta sagt så tror jag fortfarande att när man svävar mellan liv och död kan man bli räddad tillbaka till denna ’jämmerdal’ med hjälp av en akut by-passoperation.

  Betydligt mer vetenskapligt är dock att göra något åt själva orsakerna och på så sätt förebygga framtida hjärthändelser.

  Strikt LCHF ser jag som det viktigaste.

 11. 11
  Professor Göran säger

  Lennart Thol Skrev:

  Till Göran
  Du lyckades undvika bypass operation
  Önskar tips hur man kan förbättra blodcirkulationen utan operation.
  Kan man på något sätt öka flödet i ett något igensatt blodkärl.
  Lennart

  Eftersom du har ett problem så är det väldigt klok att skaffa så mycket kunskap som möjligt kring detta och här gäller det att tänka självständigt och söka alternativ kunskap också. Varför ska vi blint lita på dem som vill tjäna stora pengar på våra sjukdomar?

  Det viktigaste som jag själv ser det är att förbättra immunförsvaret eller snarare att inte sabotera det. Det gäller alltså att minska ned på inflammationerna i kärlen. (Med detta argument försöker läkemedelsbolagen nu ’kränga’ de statiner som jag själv aldrig skulle drömma om att stoppa i min mun.)

  Här är det känt att kolhydrater försämrar immunförsvaret och gynnar inflammationer och att detta gäller även för de stora mängder av omega-6 som vi ständigt får i oss genom växtfetterna i margariner och oljor för att nu inte tala om transfetterna som sipprar in i nästan all processad mat.

  En av de få punkterna där jag är överens med sjukvården är nyttan av regelbunden motion vilket jag själv satsade på efter infarkten. Tidigare, under femtiotalet, hade sjukvården även här haft en ’mordisk’ inriktning när man tvingade hjärtpatienter att ligga helt orörliga efter en infarkt då också ungefär 50 % strök med. Man hånade till att börja med öppet den hjärtläkare som fick de flesta infarktpatienter att överleva genom att tvinga upp dem efter infarkten men verkligheten var så övertygande att ’översteprästerna’ var tvungna att överge den tidigare trossatsen om nyttan med att ligga still. Dessa historiska fakta stoltserar knappast sjukvården med idag.

  Kraftig motion är också känd för att kroppen då bygger nya blodkärl vid sidan av de igensatta, s k. kollaterala kärl, som en del av kroppens naturliga återhämtningsmekanism.

  För övrigt kommer vi alla en dag dö och varför då inte dö ’frisk, glad och lycklig’ som jag brukar säga när jag hugger in på den fetaste lammsteken.

  Igen – LCHF är för mig vetenskap.

 12. 12
  Lennart Thol säger

  Har Du läst Ann Fernholms Ett sötare blod
  Hon menar att inflammation i blodkärl kan sägas vara en autoimmun sjukdom
  Dvs vårt immunförsvar angriper blodkärlsväggen.
  Du är vad jag förstår kunnig inom kemi.
  Jag har läst att intag av två matskedar granulerat LECITIN om dagen ska kunna minska beläggningen i blodkärlen.
  Finns det ngn kemisk förklaring på detta eller är det bara en idé för att sälja mer hälsokost.
  Önskar kommentarer
  Lennart

 13. 13
  Professor Göran säger

  Lennart Thol Skrev:

  Har Du läst Ann Fernholms Ett sötare blod
  Hon menar att inflammation i blodkärl kan sägas vara en autoimmun sjukdom
  Dvs vårt immunförsvar angriper blodkärlsväggen.

  Det verkar vara en rimlig hypotes!

  Jag tror också att lecitin kan vara nyttigt men jag vet egentligen inte varför, annat än att jag inte stött på någon uppgift om att det på något sätt skulle vara farligt.

  För övrigt tror jag det är farligt att stirra sig blind på att något enda kemiskt ämne skulle kunna lösa våra hälsoproblem. Ett sådant synsätt hör mer till läkemedelsbolagen där statinerna är skolexempel på det vansinne som pågår i mina ögon. Våra kroppar är otroligt komplexa ’kemiska’ system som påverkas av massor av yttre fysiska och psykiska faktorer och med ’underfundiga’ interna fysiologiska mekanismer som försöker behålla jämvikten eller hälsan under varierande förhållanden – en mekanism som är känd under beteckningen homeostas.

  Att tro att ett enda kemiskt ämne som man stoppar i sig skulle verka specifikt i våra kroppar är faktiskt absurt och det är detta som min krönika handlar om.

 14. 14

  @ Lennart Thol:

  Hej Lennart Thol
  Angående förbättrad blodcirkulation så tipsade Professor emeritus Karl Arfors, här på bloggen, om att man kan dricka rödbetsjuice. Jag kommer inte ihåg exakt hur han skrev men han tar det själv för ”att hålla kärlen spänstiga”. Även Jonas Bergqvist (som brukar föreläsa tillsammans med Kostdoktorn Andreas Eenfeldt) framhåller fördelar med rödbetsjuice men då i idrotts/motionssammanhang för att öka syreupptagningsförmågan/prestationsförmågan. Karl Arfors har forskat kring inflammation under sin yrkesverksamma tid och kommenterar här på bloggen ibland.

  Även om jag inte (så vitt jag vet) har problem med kärlen så köper jag ändå en flaska rödbetsjuice och tar det som en kur då och då, ca ½ dl per dag i samband med mat. Som Prof Göran ovan säger så kan nog inte ett enskilt ämne ”göra hela jobbet”. Med bra mat, motion och något/några tillskott av nyttiga ämnen så kan man komma långt

 15. 15

  Bra skrivet Göran och jag håller med dig. Som gammal valsverksprogrammerare brukar jag jämföra att ge medicin, är som att byta säkringar. Man sätter i fler och fler säkringar och har ingen aning om hur dom påverkar varandra eller vad som händer om man vill ta bort en säkring. Man får en röra som är nästan omöjlig att lösa. Orsaken till felet kvarstår ju.

  Som exempel kan jag nämna min son som fick medicin för epilepsi. Efter några månader så fick han fler kramper och de stora anfallen som medicinen skulle dämpa påverkades inte alls. Nu har det gått 2 år sedan vi satte ut medicinen, han mår jättebra men, han har fortfarande sviter från medicinen. De biverkningar som medicinen har kommer med jämna mellanrum. Dom har minskat betydligt på senare tid och vi är glada att numera få sova på nätterna. Doktorerna nekar bestämt. Det är omöjligt att medicinen finns kvar i kroppen så länge. Läkemedelsföretaget vill inte svara på något utan en doktors inblandning. Mini-Kramperna som kom i samband med medicinering stoppar andningen och han vrider huvudet till vänster. Den stora krampen, som behöver medicineras, andas han och vrider huvudet åt andra hållet.

  Det roliga i det här är att storkramperna kommer vid månens 4 olika faser. En jämn multipel på ca 7 dagar och ca 1-2 dagar efter t ex halvmåne. Det kortaste uppehållet är 14 dagar och längsta hittills 70 dagar. Doktorerna skrattar åt det här, men vi vet och kan idag planera våra aktiviteter efter det. Han får LCHF mat och vi har tagit bort allt gluten. Han är idag 21 år och bor hemma och vi har avlastning.

 16. 16
  Professor Göran säger

  @ conny:

  Du verkar vara ordentligt påläst när det gäller epilepsi.

  Jag läste för ett tag sedan en bok, GAPS, av barnpsykiatrikern Natasha Campbell-McBride och hon hävdar att en väldigt strikt LCHF kan hjälpa personer som fått sina nervsystem skadade. Det är ju känt att ketos kan hjälpa mot epilepsi. Hennes teori är att jordbruksprodukter och framför allt säd av olika slag saboterar tarmväggarna så att de släpper in ämnen som de normalt inte ska göra och som ställer till skador på olika ställen i kroppen pss. som de mediciner vi alltför villigt utsätter oss för.

  Jag skrev förresten en krönika för ett tag sedan om Natasha Campbell-McBride och vad hon förespråkar.

 17. 17
  Sven Erik Nordin säger

  @ Professor Göran:
  I samband med förra årets Nobelprisutdelning (i medicin) skrev jag en insändare och konstaterade bl.a. att samtliga de sjukdomar man hoppades kunna hitta mediciner mot också kunde lindras/botas med hjälp av kosten. Jag tog då också upp detta med ketogen kost mot epilepsi, som ju sedan många år använts dagligen på barn, som inte kan hjälpas med mediciner (som alltid tycks vara förstahandsmedlet!). En kvinna läste min insändare och skrev följande mail (hon har lovat att jag får använda hennes uppgifter):

  Hej Sven-Erik!
  Jag läste din insändare i dagens HT. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad du har för egna erfarenheter av detta ämne. Det är så intressant förstår du. Jag har en dotter på 19 år som fick ett stort epilepsi-anfall för drygt ett år sedan, när hon gick på Bromangymnasiet. Hon kom in till sjukhuset med ambulans och hela den biten. Hela hösten gick i utredningens tecken; vi var till Hudik-sjukhuset och vi var till Gävle vid ett flertal tillfällen. Sista besöket på Gävlesjukhus (i början av dec) fick vi träffa en neurolog som upplyste henne om att man i regel väntar ett par, tre anfall, men i detta fall var anfallet så stort och hennes EEG visade så stora utfall i hjärnan, så det var inte frågan om OM utan NÄR nästa anfall skulle inträffa. Resultat: Medicin i mist 10 år! Vi frågade denna läkare om det inte fanns annat att göra, men NIX!… Fast när jag såg min bestörta dotter, så frågade jag om vi fick kunde få litet betänketid… Och visst, ta er två veckor och fundera!

  Under hela hösten sökte både min dotter (utan min vetskap) och jag information om epilepsi på nätet. Jag hittade bl a från USA massor av info om ketogen kost och upptäckte också att det finns t o m på Astrid Lindgrens sjukhus!! Hör och häpna. Jag undrar om Neurologen i Gävle har någon aning… Men OM han hade det, så kanske han ändå inte trodde på det…
  Nu har vi haft stadig kontakt med naturmedicinare och min dotter har ätit LCHF sen dess – och inga anfall har inträffat. Det här är nu över ett år sedan (och nu har det alltså gått ytterligare ett år!).
  Det var en oerhört, fantastisk känsla jag fick när jag läste din insändare idag, och jag ville ta reda på vad du har för kunskap om detta. Det kändes hoppfullt! När man hamnar i sådana situationer känner man sig VÄLDIGT ensam!

  Hoppas jag inte tråkade ut dig med mitt långa mail!
  Ett stort tack!!
  Vänliga hälsningar/Gunilla E

 18. 18

  Lennart Thol Skrev:

  Har Du läst Ann Fernholms Ett sötare blod
  Hon menar att inflammation i blodkärl kan sägas vara en autoimmun sjukdom
  Dvs vårt immunförsvar angriper blodkärlsväggen.

  Hej Lennart! Efter Ann Fernholms bok kan Du ta dig an Agneta Schnittgers: Insulin – den felande länken. Där kan Du få en massa kemi och fysiologi vad gäller de flesta folksjukdomarna och vilken roll vår mat har för att återvinna hälsa. Den finns att köpa, den finns också att låna på de flesta bibliotek och den finns som e-bok.

 19. 19

  Sven Erik Nordin Skrev:

  Det var en oerhört, fantastisk känsla jag fick när jag läste din insändare idag, och jag ville ta reda på vad du har för kunskap om detta. Det kändes hoppfullt ! När man hamnar i sådana situationer känner man sig VÄLDIGT ensam !

  Jo… – Gunilla E – det vet jag också utifrån helt nyligen gjorda egna erfarenheter.

  Men ifall Wi vinnlägger oss att publicera sådana här händelser – så blir det ju per automatik så att fler och fler får upp ögonen för att kosten i allt väsentligt är det som gör att hälsan raseras eller blir bättre och bättre. Att publicera på nätet är ju fritt fram för alla att göra – än så länge i vart fall.

  Go on ❗

  …Att gå till en vanlig läkare – och förlita sig på vad hen säger – är MINST lika LivsFarligt – som att vara soldat vid fronten i ett krig !

  Ifall Du råkar på en läkare som lyssnar på Din sjukdomshistoria fullt ut – och sen frågar: ”Vad äter Du ?” – då har Du träffat en som förstår sig på vad sjukdomars grundorsak ÄR. Men sådana finns det bara ett ytterligt litet fåtal av, tyvärr tyvärr… 😥

  Så det som kvarstår är att själv ta reda på saker och ting = bli sin egen läkare. Det har jag nu under ca 7 år ägnat mig åt några tusen timmar som bl a nätmedborgare. Resultatet av det är att jag har ätit bort min, för ca fyra år sedan, MYCKET illavarslande kärlkramp + att jag numera ej har ont någonstans – och äter inga mediciner. …

  – slut citat härifrån.

 20. 20

  Professor Göran Skrev:

  Att tro att ett enda kemiskt ämne som man stoppar i sig skulle verka specifikt i våra kroppar är faktiskt absurt och det är detta som min krönika handlar om.

  Naturligtvis har Du rätt i Din ståndpunkt. Men det finns alltid en andra sida, nämligen vilka grupper av kemiska ämnen vår föda är uppbyggd av och hur de verkar i kroppen. I dagligt tal kanske vi inte inbegriper kolhydrater fetter och proteiner bland kemiska ämnen, fast de är lika kemiska som preparaten vi köper på apoteket. Höga halter av kolhydrater, som vi proppar i oss far vi inte alltid så väl av, som bekant och stora mängder omega6-fetter inte heller. Problemet i ett nötskal är ju att akta oss för sånt som skadar, så vi inte behöver ta till sådant, som ska lappa ihop skadan.

 21. 21

  Erling Skrev:

  Problemet i ett nötskal är ju att akta oss för sånt som skadar, så vi inte behöver ta till sådant, som ska lappa ihop skadan

  Sant.

  By the way – länken på Ditt namn fungerar ej.

 22. 22
  Professor Göran säger

  Erling Skrev:

  Men det finns alltid en andra sida, nämligen vilka grupper av kemiska ämnen vår föda är uppbyggd av och hur de verkar i kroppen.

  Börjar man ’tänka’ är man ’förlorad’ 🙂

  Hela vår biosfär är de facto en väldigt avancerad och sanslöst komplicerad kemisk ’reaktionskammare’ och där vi endast ’förstår’ en bråkdel av alla de biokemiska reaktionerna som ständigt pågår. I denna ’obegripliga’ kemiskt känsliga miljö är nu livsmedels- och läkemedelsindustrin inne och ’pillar’ men ärligt talat utan att ha en susning om vad som kommer hända på lång sikt. Och varför skulle de bry sig med tanke på att konsekvenserna aldrig kommer drabba deras bokslut?

  DDT, dioxiner och freoner är förstås några exempel på kemisk hybris som slagit tillbaka.

  När det gäller ’naturlig’ mat tror vi att vi som art befinner oss i någon slags utvecklingsmässig symbios men tittar vi i längre perspektiv, säg några hundra tusen år, talar inte så mycket för att vi kommer att finnas kvar av just symbiotiska skäl. Evolutionen har knappast något inneboende ansvar för människan som art och denna obehagliga tanke undviker man förstås om man väljer att inte tro på evolutionen. Här hittar vi nog också de lyckligaste eftersom de inte tänker så mycket hädiska tankar.

  I detta perspektivet är det kanske förvånansvärt att man verkar bli på så gott humör på LCHF-kosten enligt min egen erfarenhet. Till och med barnen blir lugna och fina när de slipper äta godis.

 23. 23

  @ Anders S:
  Utmärkt nyttig information! Sade själv nej tack till stentning 2005 eftersom det inte påverkade orsakerna till min kärlkramp utan var endast ett nödvärn, efter någon månads läsning av ämnet. Men jag visste inte att statistiken var så fruktansvärt dålig som länken visar! Ingreppen är alltså endast befogade vid annars nära dödande hjärtattacker.

  Själv tog jag mediciner ett par månader men insåg – troligen mot alla odds med dessa i cirkulationen- att sidoeffekterna gjorde mig mer eller mindre tokig. Sedan tog det mig 6 år att till slut hitta hit till strikt LCHF, varefter min kärlkramp (endast anekdot!) upplöstes inom en månad. Själv anser jag att blodsockertoppar måste undvikas till varje pris vilket innebär att kvarvarande metabolt syndrom även måste trimmas ned för att hålla sen natts- och morgonblodsocker nere. Kärlsjukdom kommer oftast (?) tillsammans med metabolt syndrom eller pre-diabetes vad jag förstår. Forskning redovisad av William Davis (WheatBelly/trackyourplaque) visar att blodsocker under ca 5 ofta kan reducera förkalkningar. The way to go!

 24. 24
  Professor Göran säger

  Som jag skrev triggades denna krönika bl.a. av:

  … en förnyad läsning av filosofen och samhällskritikern Ivan Illichs bok ”Den farliga sjukvården” från 1975 …..

  Läsningen börjar nu närma sig slutet och jag måste säga att jag åter har blivit helt överväldigad över de perspektiv på vår sjukvård som genomsyrar boken. Det är samma perspektiv som Maria Gouras gav uttryck för i sin kommentar nyss på den nya tråden om Slamspridningen.

  Återigen och ännu mer entusiastiskt vill jag rekommendera denna tunna bok till alla. De som hyser en devot beundran för vår ’moderna’ högt industrialiserade värld och den ’vetenskap’ som vi så gärna vill tro sitter i högsätet och ’styr’ utvecklingen till gagn för alla kanske inte kommer klarar av att ta sig igenom boken. För de som gör det ger den ett formidabelt perspektiv på det vi kallar medicin och sjukvård idag men man får då inte vara allergisk mot kritik av vårt samhälles grundvärderingar – i så fall är det risk att man slänger boken i väggen – den är helt enkelt för stark!

  Och boken är definitivt i samma klass som ”Vegomyten” av Lierre Keith och klarade man av att läsa hennes bok med behållning lovar jag en ännu mer givande läsning om man nu lyckas få tag i ”Den farliga sjukvården”.

 25. 25

  Josef Boberg Skrev:

  By the way – länken på Ditt namn fungerar ej.

  Sorry, jag stavade fel.
  Hoppas det funkar bättre så här.

 26. 26
 27. 27
  Professor Göran säger

  @ Daniel:

  Den lär också finnas för nedladdning från nätet såg jag hos Malcom Kendrick.

 28. 28
  Professor Göran säger
 29. 29
  Professor Göran säger

  Låt mig få bjuda på de sista raderna i den svenska upplagan av ”Den farliga sjukvården” från 1975

  ”Den moderna medicinens mirakel är diaboliskt. Det består i att få inte bara individer utan hela befolkningar att överleva på omänskligt låga nivåer av personlig hälsa. Att hälsan skulle avta när produktionen av hälsoservice ökade var något som bara hälsoadministratörerna själva var oförmögna att förutse, och detta just därför att deras strategier är resultatet av att de inte kan inse att livet själv vägrar att låta sig göras till en främling.”

  I den senaste engelska upplagan ser den absolut sista meningen ( följd av ungefär 400 referenser) lite annorlunda ut även om betydelsen är samma men om än något mindre anklagande.

  ”Medical nemesis is the negative feedback of a social
  organization that set out to improve and equalize the opportunity for each man to cope in autonomy and ended by destroying it.”

  Nemisis är ett grekiskt ord som ingår i den engelska titeln och som betecknar gudarnas straff när människan blivit övermodig.

  Formuleringen

  ”… att de inte kan inse att livet själv vägrar att låta sig göra sig till en främling.”

  tycker jag dock själv är verkligt genial.

 30. 30

  @ Professor Göran:

  ivan-illitch

  ”The more intense the reliance on techniques making for dependence, the higher the rate of waste, degradation, and pathogenesis which must be countered by yet other techniques and the larger the work force active in the removal of garbage, in the management of waste, and in the treatment of people made literally redundant by progress.”

  Sjukvården är inne i en spiral som kommer att ge dem oändligt mycket arbete. Med tanke på hur mycket arbete de skapar, när de motar ”Olle i grind”.

  Samtidigt finns det oändligt mycket arbete för forskning och framsteg i att hantera de problem som ny teknik skapar. Allt istället för att fundera baklänges och försöka hitta vart allt gick snett. Allt enligt den urgamla Karma-lagen. Vi sitter som i ett skruvstäd i Karmalagen om aktion och reaktion.

  Tack Någon, för att jag har sluppit att söka hjälp hos sjukvården i 11 år och Tack Annika, för att jag fått vara frisk så länge, trots min ålder. Jag borde vara 60-årigt skräp, men jag är en kärnfrisk pojk på 60. Enda skillnaden är att jag inte överanstränger mig längre. Då kan man låtsas att man är ung länge än. Men en god hälsa kan man inte låtsas.

 31. 31

  Georg W Skrev:

  Sjukvården är inne i en spiral som kommer att ge dem oändligt mycket arbete. Med tanke på hur mycket arbete de skapar, när de motar ”Olle i grind”.

  Samtidigt finns det oändligt mycket arbete för forskning och framsteg i att hantera de problem som ny teknik skapar. Allt istället för att fundera baklänges och försöka hitta vart allt gick snett. Allt enligt den urgamla Karma-lagen. Vi sitter som i ett skruvstäd i Karmalagen om aktion och reaktion.

  Det går ej att lösa ett bekymmer med samma tänkesätt och agerande som det som skapade bekymret – punkt.

 32. 32
  Professor Göran säger

  Anders S Skrev:

  39 Reasons to Avoid Cardiac Bypass, Angioplasty and Stenting

  https://jeffreydachmd.com/reasons-to-avoid-cardiac-bypass-angioplasty-stenting/

  Man blir ständigt påmind om hur sjuk vår sjukvård är.

  Jag håller på att snickra på mitt gamla hus och min elektriker som är lite yngre än vad jag är tittade till min ledningsdragning idag men sa att han inte kunde ta på sig några större jobb förrän nästa år. ”Men några timmar kan du väl offra på mig före jul?” frågade jag. ”Nej”, sa han, ”jag tar inte på mig mer jobb nu för jag hade min tredje hjärtinfarkt för ett tag sedan!” och då var snacket förstås igång.

  Han berättade att han hade fått två stentar insatta, tog fem mediciner på morgonen och tre på kvällen.

  Jag blev förstås alldeles utmattad och frågade om han också fick statiner utskrivna.

  Jodå – men han vägrade att ta dom för han hade i sitt jobb träffat en man som två veckor efter att han fått statiner blivit så skadad att han blev tvungen att använda rullator. Han slutade då med statinerna men har ännu inte blivit återställd.

  När det gäller beta-blockerare, som är en väldigt ’effektiv’ psykofarmaka, hade han gått på dessa i 10 år. Själv minns jag hur jag förvandlades till en zombie 1999 av dessa beta-blockerare och det var också en av anledningarna till att jag drog öronen åt mig, ’läste på’, och sedan upphörde med all medicinering efter ett halvår vilket jag idag är oerhört glad för.

  Vad jag har förstått blir man helt enkelt fast i psykofarmaka efter längre tids användning och kan sedan inte komma ur detta beroende vilket jag har hört från väldigt många håll och inte minst från nära bekanta. Man har, som det heter, blivit läkemedelsberoende. Mekanismen har att göra med att kroppen hela tiden försöker uppnå en jämvikt, homeostas som det heter på medicinsk jargong, vilket betyder att den försöker kompensera sig om den utsätts för något ämne som stör den.

  Alla moderna psykofarmaka fungera på så sätt att de blockerar specifika receptorer i nervcellerna och de gör detta väldigt effektivt. Kroppen är då inte ’dum’ utan kompenserar då denna blockering genom att producera fler receptorer vilket förstås gör medicinen mindre effektiv men då kan förstås dosen ökas. De verkliga problemen uppstår då man tvärt avbryter medicineringen och kroppen helt plötsligt har en hel uppsjö av receptorer som fungerar för att de gamla inte längre är blockerade och nu fungerar tillsammans med alla nybildade. Resultatet av den avbrutna medicineringen blir då kaos i nervsystemet och folk hamnar lätt i psykoser. När man läser i tidningarna om de vansinnesdåd enskilda människor utfört beror dessa ofta på att de som utfört dem tvärt har avbrutit sin medicinering av psykofarmaka. Den tidigare utrikesministern Anna Linds mördare är här ett typexempel. I min egen utvidgade bekantskapskrets känner jag själv till två fall.

  Med tanke på att det idag är mer än tio procent av befolkningen som går på psykofarmaka är det egentligen konstigt att inte fler sjuka handlingar utförs men detta beror nog på att folk omedelbart mår så dåligt att att upphöra med medicineringen att de direkt åtgår till den.

 33. 33
  Professor Göran säger

  Med Ivan Illich gäller det att skaffa sig en helhetsmönster av samhället i vilken medicinen och sjukvården kan passas in som pusselbitar. Varje samhälle har sin egen grundläggande syn på detta och i vårt nuvarande västerländska samhälle, som dominerar och penetrerar varje litet hörn i världen idag, består denna grundsyn i att tjäna så mycket pengar som möjligt på sjuka människor vilket per definition också måste innebär att man inte vill att sjuka människor ska bli friska för då förlorar man istället pengar.

  Jag har just nu på lördagskvällen tillsammans med hustru bläddrat igenom en bok som handlar om så kallade tradionella folk i hela världen, dvs. sådana vars kultur ännu inte hade suddats ut av vår egen. Boken, Decorated Skin, A World Survey of Body Art, av Karl Gröning, handlar som titeln anger om kroppsdekorationer och är en fantastisk genomgång av alla ”tokigheter” folk har sysslat med när det gäller att på sina egna kroppar markera sin etniska tillhörighet. Om någon enda av alla dessa dessa dekorerade människor geografiskt snabbt skulle omplaceras till vår egen kultur skulle chocken vara nästan total – den människan skulle knappast passa in någonstans.

  Vad som slår mig i detta är hur oerhört svårt det är att bryta ett etablerat kulturellt mönster hur tokigt det än kan tyckas vara för en enskild individ. Jag inser därför att det jag själv kommit fram till angående dagens medicin i denna krönika, trots att jag anser att det är en helt vetenskaplig ståndpunkt, inte har en chans mot den kulturellt etablerade synen på den enorma medikaliseringen av vårt samhälle. Nu är jag förstås inte helt ensam i denna kritiska inställning och det kan ju vara en tröst i min egen dystopi,

  Som vanligt är mitt enda hopp att en stor del av befolkningen av självbevarelsedrift skall ansluta sig till vår gräsrotsrörelse och detta är ju inte helt otroligt med tanke på den världsomfattande hälsokatastrof som lurar framför oss att gräsrotsrörelen ska nå sådana dimensioner att den kan förändra själva grundsynen på medicinen som Ivan Illich ansåg vara nödvändig.

  Men krafterna som vi utmanar är trots allt gigantiska och jag har en svag misstanke, som egentligen är ganska trolig, om att LCHF snart kan komma att ’demoniseras’ för att vi i grunden ifrågasätter den etablerade grundsynen på mat och häla. Ett tecken på detta ser jag i den avsnäsning som Ralf Sundberg nu råkade ut för i programmet om fetmaoperationer av programledaren: ”Du är ju en sån där LCHF-are!” eller hur hon nu uttryckte det hela, andemeningen gick knappast att ta fel på.

 34. 34
  olle holmqvist säger

  Är jag den ende här som vägrade gå på buk-aorta-screening ? Ngn som gick ? Hörde att gubbarna i väntrummet hade rätt kul – vadslagning om bästa värde – när dom väntade på resultat. Fakta:
  drygt 700 gubbar måste screenas för att hitta en som ska ha nytta av förebyggande operation.
  Fyra kvalar in här – varav en alltså kunde nytta. Risken att ngn av de fyra dör pga den förebyggande operationen är ca en på tio. Ingrepppet förlänger inte livet i behandlingsgruppen, möjligen pga att den s har taskig aorta har taskiga blodkärl annorstädes.

  Ngn som gick ?

 35. 35
  Rolf Löfgren säger

  C-vitamin är mycket viktigt för att hålla hjärta och kärl i bra skick. Läs gärna boken ”Varför djur inte får hjärtattacker, men människor dör av dem” av Matthias Rath. I boken går han igenom orsaker och hjälpmedel när det gäller problem med hjärta och kärl. C-vitamin har en central roll i detta, och vårt behov är 2000 – 4000 mg per dag. https://www.adlibris.com/se/bok/varfor-djur-inte-far-hjartattacker-men-manniskor-dor-av-dem-9789197880664

  Boken ”Medicinsk Motbok” av Ulf Brånell ger en bra bakgrund och perspektiv på konflikten mellan Sjukvårds medicin och Holistisk medicin. Han skriver också om Ivan Illich bok i slutet. Brånell ger en skarp bild genom att jämföra sjukvårdens tes ”Orsak — Verkan” med holistisk tes ”Målsättning — Medel”.
  https://www.klokast.com/product_info.php?cPath=76&products_id=606&osCsid=bad31d4084c39bad972169623bdd3ed7

 36. 36
  Rolf Löfgren säger

  Jag avstyrde buk-aorta-screening direkt när jag fick brevet. Enligt dr Wallach beror problem med aortan på brist på mineralet koppar. Vår mat är ofta väldigt fattig på mineraler och vitaminer mm beroende på ett stressat jordbruk, och man bör lära sig vad som är bra för kroppen.

 37. 37
  Professor Göran säger

  @ Rolf Löfgren:

  Jag håller nog på att bli alltmer ’allergisk’ mot sjukvården men om jag bröt benet eller drabbades av någon allvarlig infektion skulle jag ändå inte tveka att uppsöka den – man kan ju alltid backa ur utom när man har blivit intagen på psyket förstås. En kommentar som var genomsyrad av denna min misstro och som jag till min förvåning fick in i Läkartidningen igår har idag mötts med tystnad från den annars debattlystna läkarkåren om nu inte redaktionen dragit öronen åt sig efter mitt inlägg och lagt locket på.

  https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/11/Ytterligare-sankning-av-LDL-kolesterol-gor-nytta/#comments

  Som du och Olle Holmqvist skulle jag själv heller aldrig drömma om att utsätta mig för någon aorta-screening och tackade också omedelbart nej när jag fick brevet för ett par år sedan; om man nu inte aktivt tackar nej verkar man ändå bli debiterad en avgift vad jag förstod.

  Det är själva idén med ’förebyggande’ screening inom sjukvården som är högst diskutabel. Det hela är som jag misstänker bara en del av del av den korrupta läkemedelsindustri som penetrerat denna verksamhet trots att förebyggande åtgärder låter ’så oemotståndligt bra’.

  Dessa misstankar fick en kraftig puff framåt då jag läste boken ”Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health by Dr. H. Gilbert Welch, Dr. Lisa M. Schwartz, and Dr. Steven Woloshin” för ett par år sedan.

  https://www.nytimes.com/2011/01/25/health/25zuger_excerpt.html?pagewanted=all&_r=0

  Vad gäller vitamin C är jag helt övertygad om de farmakologiskt positiva effekterna, både de förebyggande och kurerande, efter att ha läst två böcker av Linus Pauling; ”Vitamin C the common Cold and the Flu” FRÅN 1970 och ”HOW TO LIVE LONGER AND FEEL BETTER” från1986. I den senare boken fick jag nys om E-vitamin som farmakologisk behandling av min kärlkramp om nu vitaminer kan räknas till farmakologin. Kärlkrampen för ett år sedan är som bekant idag blott ett obehagligt minne med 1600 IU alfatokoferol.

 38. 38
  Rolf Löfgren säger

  Matthias Rath har fortsatt Linus Paulings forskning, vad gäller hjärt – kärl problem. De samarbetade under Paulings senare år.

 39. 39

  @ Professor Göran:
  Det finns ingen ”evolution” på det sättet som pseudoscience har som en TEORI.
  Det finns däremot Devolution och evilution…

  Människan är ingen utveckad apa. Den VoF-fare som tror att hans/hennes mor var mer apa än personen själv, kan ju skriva det.

  Tack Rolf, annars… 😉

 40. 40

  @ Professor Göran:
  Ang kärlkramp
  Kan manfå ta del av hela ditt recept för daglig kärlkrampsbehandling
  Tex finns fiskolja med i ditt recept
  Tillämpar Du strikt LCHF och hur länge har Du kört LCHF meny.
  Har detta påverkat blodtryck o blodsocker?

 41. 41
  Professor Göran säger

  Lennart Skrev:

  Kan manfå ta del av hela ditt recept för daglig kärlkrampsbehandling

  Idag ser receptet ut ungefär så här

  1. Strikt LCHF (minimera kolhydrater så mycket som möjligt) på gräsbetat kött, framför allt inälvsmat och vildfångad fisk och ekologiskt smör

  2. Egen filmjölk gjord på mjölk direkt från ko

  3. Egengjord surkål på ekologisk kål

  4. Koststillskott Mg 800 mg som citrat, Q10, selen , koppar, 5000 IU D3

  5. ’Läkemedel’ mot kärlkrampen 1500 IU E-vitamin som naturlig alfatokoferol – det är viktigt att det är rätt sort och mängd om jag förstått saken rätt. Sedan jag började med detta har jag inte märkt av något av den instabila kärlkrampen utom när jag alltför sen dricker ett glas vin – jag tror att jag blivit känslig på grund av just E-vitaminen (en slags antabus??)

  Som någon sa så blir urinen ’dyr’ men det tycker jag min hälsa kan vara värd.

  Blodtryck stadigt vid vila 110/60, blodsocker 5 – 6

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa