Mänsklighetens djupa LCHF-rötter

Professor Göran Sjöberg

Krönika av prof Göran Sjöberg:

Mänsklighetens djupa LCHF – rötter

Jordbruket som självförvållat drabbade oss människor för så där 10 000 år sedan innebar en hälsomässig katastrof i jämförelse med den långa tid vi hade levt som Homo Sapiens innan detta vårt öde slog till. Att jakten och insamlandet av diverse rötter, nötter, frön och frukter var det som vi i huvudsak ägnade oss åt i tidigare skeden av vår existens är de flesta överens om. För att förstå den hälsomässiga katastrofen som inträffade räcker det med att jämföra alla de skelett som arkeologerna grävt upp av jordbrukare och jägare/samlare för att bli övertygad om de hälsomässiga fördelarna med LCHF.

Vad som dock fortfarande är ett hett ämne, inte minst här på våra LCHF-bloggar, är om vi helt enkelt blev överlistade av de ettåriga gräsen. Denna överlistning har i så fall skett genom att gräsen gjorde oss drogberoende och framför allt genom den stora mängd kolhydrater de innehåller. Att även förekomsten av opiater i dessa gräs möjligen kan ha haft ett finger mer i spelet har också livligt debatterats. Genom ett drogberoende hos den intelligenta varelsen Homo Sapiens kunde gräsen trygga och även expandera sin evolutionära nisch. Vi blev frivilligt gräsens slavar och har nu har vårdat dem i 10 000 år på samma sätt som myrorna av uppenbara skäl vårdar sina bladlöss. Vi har nu som tack för denna drog spridit gräsen till jordens alla hörn.

 

Just nu har hustru och jag börjat läsa en ny och väldigt intressant bok som handlar om mänsklighetens djupaste rötter. På de 40 000 år gamla väggmålningarna som man upptäckt i grottor i södra Europa kan man med förundran få en inblick i en avancerad föreställningsvärld vilken visar att Homo Sapiens har en mental kapacitet som har gjort oss till den dominanta djurart vi bevisligen är. Men möjligen har vi som sagt blivit evolutionärt överlistade av gräsen. Boken vi läser heter THE MIND IN THE CAVE och är skriven av professor emeritus David Lewis-Williams.

Frågan som nästan omedelbart uppstod, då man för drygt hundra år sedan först upptäckte dessa fantastiska väggmålningar i Altamiragrottan i Spanien, var hur våra förfäder kunde producera så avancerade, naturtrogna och levande avbildningar av de djur som omgav dem. Att människor kunde vara minst lika mentalt utvecklade som vi själva betraktar oss 40 000 år senare stämde bara inte med den rasistiska bilden av den ’Vita Rasens’ överlägsenhet som dominerade i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet.

Grundtanken i THE MIND IN THE CAVE är att människan med sin stora hjärna alltid varit en social varelse i ordets verkliga mening. Tidigt skapade vi därför komplicerade sociala strukturer och världsåskådningar men som var väl förankrade i den omgivande verkligheten. Att djurmålningar antyder denna omgivande verklighet kan det heller inte råda någon tvekan om. Att vår kollektiva föreställningsvärld inte kan utgå från någonting annat än vår materiella verklighet är själva grundtanken i den filosofiska riktning som uppstod på 1950-talet och som går under namnet Strukturalism – en materiell världsåskådning. Det alternativa synsättet, förenklat uttryckt, är den idealistiska som hävdar att världsåskådningar istället är medfödda och inspirerade uppifrån. Detta är det platonska synsättet som genomsyrat Europa under mer än tvåtusen år. Det var bara naturvetenskapen som under en kort tid i någon mån har kunnat nagga denna idealism i kanten även om idealismen åter stärkt sina positioner när strukturalismen urartat och omvandlats till Postmodernism. Postmodernismen angriper vetenskapen och fräter idag sönder den akademiska världen inifrån på samma sätt som skolastiken gjorde under medeltiden.

Som det verkar, vilket stämmer med min strukturalistiska syn, har människor i alla tider skolat in sina ungdomar så att de ska omfatta den ideologi som håller samman det aktuella samhället och utan att protestera alltför mycket. Initiationsriter har därför förekommit i alla kända samhällen och de har varit av mer eller mindre omvälvande slag, ja ibland rent av brutala. En av de vanligaste formerna för initiationsriter är att ungdomarna isoleras från samhället under en viss prövotid för att just kunna acceptera den rådande mentala ordningen – och bli initierade. Här har bl.a. grottor fungerat som utmärkta isoleringsavdelningar. Vi behöver bara tänka på våra konfirmationsläger för att inse avskildhetens betydelse för ’själarnas modellering’.

Om man så vill kan man också se skolan som en sådan initiation om än en oändligt mycket mer avancerad institution. Själva ordet skola talar om en inskolning som ska få oss att fungera i samhället även om det förekommer en och annan Drop-Out som har svårt att existentiellt finna sig tillrätta i denna miljö. Det är nog ingen tillfällighet att det råder skolplikt och ve dem som opponerar sig mot denna plikt alltför mycket vilket inte hindrar att skolket idag tycks vara utbrett.

David Lewis-Williams hävdar, om jag nu förstått honom rätt så här långt, att dessa fantastiska grottor för 40 000 år sedan kan ha använts för att skola in den tidens ungdom i jägarsamhällets normer.

 

Comments

 1. 1

  Apropå skolan – Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också: ”Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. / Bildning är vad som återstår då hen glömt ALLT man har lärt sig i skolan !

 2. 2

  Jag kan rekommendera boken ”Mänsklighetens äldsta gåta” av Bertrand David, apropå grottmålningarna.

 3. 3

  Lite Rousseau-anda här ser jag med romantiserande av ”ursprunget”. Ingenting är svart och vitt men när människan blev bofast, började odla och producera mat så innebar det väl också att det blev bättre tillgång till föda och att människorna kunde såväl leva längre och bli flera. Jag har ingen forskning bakom mig men tycker det är ett rimligt antagande. Det var säkert inte så gulligt alla gånger att leva på jakt och det den vilda naturen kunde erbjuda. Man levde säkert farligare också.
  Hade det inte funnits en evolutionär vinst med odlandet hade väl inte det tagit över som det gjort.

 4. 4

  Einstein sa också något i stil med att man inte kan lösa ett problem med samma tankesätt som skapade problemet. Och det syns tydligt när det gäller näringslära och klimat med mera.

 5. 5
  Lars Henrik säger

  @ viola:
  Jag tror inte man med säkerhet kan svara på varför människor övergick till en spannmålsbaserad kost. En teori är att det just i nildalen och tvåflodslandet vid denna tid råkade finnas en större mängd av dessa grödor (sydsluttningarna i norra delen av mesopotamien verkar ha varit ett sådant område) och därför kunde man stanna där längre perioder. Det i sin tur underlättade säkert uppfinnandet av odling.

  En annan teori är att tillgången på vilt var sämre under denna period och i det området. Eventuellt tvingades man då under en längre period övergå till gräs som kanske alltid funnits där som ett komplement och ”nödproviant” vid sidan av de födokällor som Göran nämner.

  Folkmängd och befolkningstäthet var förståss oerhört mycket lägre under jägare- och samlartiden men den ökade långsamt även då, åtminstone under goda perioder. Konkurrensen om maten kan ha tvingat fram denna lösning.

  De beroendeframkallande ämnen man hittar i dessa gräsfröer underlättade säkert processen.

 6. 6
  Lars Henrik säger

  Lars Henrik Skrev:

  @ viola:
  Folkmängd och befolkningstäthet var förståss oerhört mycket lägre under jägare- och samlartiden men den ökade långsamt även då, åtminstone under goda perioder. Konkurrensen om maten kan ha tvingat fram denna lösning.

  Klimatförändringarna vid denna tid bidrog säkert också på olika sätt.

 7. 7
  Professor Göran säger

  viola Skrev:

  Ingenting är svart och vitt men när människan blev bofast, började odla och producera mat så innebar det väl också att det blev bättre tillgång till föda och att människorna kunde såväl leva längre och bli flera.

  Det är i mina ögon både sant och inte sant.

  Det blev förstås bättre tillgång till föda men den blev mer ensidig och proteinfattig vilket antagligen är huvudorsaken till att jordbrukarna var sjukare än jägarna. Jordbrukarbefolkningar drabbades också av missväxter vilket slog betydligt hårdare mot dem än mot jägarbefolkningarna som hade en mer varierad kosttillgång. Medan vikingarna som koloniserade Grönland dog ut efter några hundra år klarade sig Inuiterna lika fint som de ’alltid’ hade gjort.

  Sedan får man ta detta med en nypa salt att jordbrukare skulle ha blivit äldre än jägare. Varför skulle friska människor dö tidigare än sjuka? Däremot var livet säkert farligare för jägaren så medellivslängden kanske drogs ned med denna jämförelse.

  Däremot har du helt rätt i att vi blev många fler med jordbruket – faktiskt ungefär tio gånger fler än tidigare men vi blev som sagt betydligt klenare och sjukare.

  Som jag brukar säga så dör jag hellre frisk och glad än sjuk och ledsen 🙂

  Sedan kan man ju fråga sig vad man menar med att vara sjuk.

  Som jag också brukar säga så känner jag inte till någon som är sjukare än jag själv men jag känner inte av mina igentäppta ådror (sedan femton år) när jag håller mig till en strikt LCHF-kost (och en del kosttillskott) även om jag ofta saknar allt godis som jag tidigare proppade i mig. Jag KÄNNER mig därför inte sjuk och då kan man förstås fråga sig om jag verkligen ÄR så sjuk som jag påstår. Hjärtläkarna tvekar dock inte på den här punkten och är absolut inte intresserade av varför jag känner mig frisk utan skriver istället frikostigt ut fem olika farmaka som han vet att jag kommer vägra stoppa i mig liksom att jag vägrar gå igenom någon bypassoperation. Varför ska man tillåta sådant om man inte känner sig sjuk? För att uttrycka det milt så är jag och hjärtläkaren inte överens om hur vi bäst ska behandla min sjukdom.

 8. 8

  Professor Göran Skrev:

  För att uttrycka det milt så är jag och hjärtläkaren inte överens om hur vi bäst ska behandla min sjukdom.

  Jo… – Göran – ifall jag har förstått och förstår Dig rätt – så är Du inne på spåret att äta Dig frisk som en nötkärna – och medikamentläkaren att Du skall lindra sjukdomen med mediciner – som ju ALDRIG kan göra Dig frisk.

  Go on !

 9. 9

  Min allra tidigaste släkthistoria berättar om Josef, Isaks tolfte och yngste son. Som av bröderna blev såld som slav till Egypten. Han jobbade upp sig till skattmästare hos Farao och föreslog att man skulle fylla ladorna under de goda åren och mycket riktigt blev Egypten en supermakt när nödåren slog till. Det var till och med så att pappa Isak och övriga 11 bröder var tvungna att komma till lillebror för att få sitt dagliga bröd och överleva.

  Berättelsen beskriver ett oerhört maktinstrument för några tusen år sedan. Spannmålet skapade mäktiga människor, med stora krigshärar.

 10. 10
  olle holmqvist säger

  Vill man skryta inom biologi och exegetik: utan större ansträngning, är fackhandböcker ovärderliga
  Rek: Biblisk ordbok av Oscar Bensow. Nästan fyra spalter om ”bröd” t ex:
  1 Mos,47:16 ”Fören hit eder boskap så skall jag giva eder bröd…om I icke haven några penningar”
  Ordspt. 6:26 ”..för skökan måste du lämna dina sista brödkakor…”

  Har läst ngnstans att åkerbruket innebar klassamhällets uppkomst. nu kunde en tjänande underklass/soldatmtrl uppkomma och kunde överleva.u reprucera sig. Bra det – för överklassen.

  Nu behöver det inte finnas bara en orsak – Synnergi !

  är nedanst släktberättelse ännu äldre ?

  Nubierna berättar att människan kom till så här: gud gjorde en man av lera och gräddade honom i sin ugn. Han var ivrig att göra en välgräddad man och han lät honom stå för länge i ugnen. När han kom ut var han svart. Då skickade gud iväg honom – ”Vik hädan, dig vill aldrig mer se” uppför nilen till de brända ansiktenas land, Etiopien. Sedan gjorde gud en lerman till. Eftersom han inte ville att han också skulle bli bränd tog han ut honom för tidigt ur ugnen. ”Vik hädan, dig vill aldrig mer se”. Det blev en vit man och gud skickade honom nerför nilens ström till de nordliga länderna. Men tredje gången tog gud ut människan i alldeles rätt tid. Han blev vackert rödbrun. Så fick han stanna i Sudan där gud skapade människan. Sedan dess vet alla människor på jorden att nubier (nu somalier) är vackrast av alla.

 11. 11
  Anders S säger

  Missa inte Sean Croxtons ”The Digestion Sessions” som började igår och pågår med nya föredrag successivt i två veckor.

  https://digestionsessions.com/jeffrey-smith-reg/

 12. 12

  I min historiebok så uppstod odlingen i Kurdistan för cirka 10-12 tusen år sedan. Omedelbart uppstod behovet av att försvara ”ägorna” och vinterförråden och människor fick reumatism. Därigenom växte tvåflods-landets (Irak) stadsstater fram, varav Ur är den mest kända. Från vilken Abraham utvandrade till Kanaans land.

  Det var även dessa stadsstater som tullsystemet och att skriva upp noteringar och kvitton, på lertavlor, ett skriftspråk uppstod. Jag tror att den stadsstat som hade störst armé vann till slut och bildade en supermakt. Som i sin tur tvingade fram nya supermakter och pakter.

  Och nu sitter vi här och kan inte få stopp på det, med mindre än att Homo sapiens går dinosauriernas öde till mötes.

  Det finns en lösning: köp ett stycke mark och återställ naturlig biologisk flora och fauna. Dina barnbarn kommer att tacka dig.

  Den dag det privata ägandet av naturen upphör så får man hoppas att det är de snälla som regerar. och då är det nog lätt att avstå sin egendom till kollektivets gemensamma resursutnyttjande. Men tills dess måste det vara bättre att själv äga mark och vårda den, för eftervärlden. Skapa självförsörjande oaser i skogen, så att säga. Omvandla åker till hage och skog till blandskog.

 13. 13
  Professor Göran säger

  Vad som har slagit mig i min strävan att försöka förstå vad som är ’vetenskap’ under de senaste fem åren är att man måste skapa en helhetsbild som har ett bra ’förklaringsvärde’ för att man ska ’tro’ att det är vetenskap man håller på med.

  Boken THE MIND IN THE CAVE öppnar i sitt första kapitel med en omfattande, och som jag själv tycker ’genial’, genomgång av den vetenskapliga metodologin som man måste tillämpa för att just kunna skapa en sådan helhetsbild och med bra förklaringsvärde. När man väl lyckats komma fram till en sådan helhetsbild så blir det sedan lätt att få de individuella pusselbitarna man träffar på att falla på plats.

  Så är det för mig med LCHF och med denna ’vetenskapliga’ helhetsbild som ’färgade glasögon’ närmar jag mig nu verkligheten och även när jag idag har läst vår bibel. Man behöver inte komma längre än till början på Första Mosebok för att se hur pusselbitarna faller in på sina platser på ett naturligt sätt med denna LCHF-världsbild som utgångspunkt.

  Människan levde under lång tid i harmoni med naturen i Edens lustgård men när vi började skaffa oss kunskap försatte vi oss i en omöjlig situation och överutnyttjade naturen som jägare och samlare och tvingades då lämna denna behagliga tillvaro bakom oss för att ’slita i vårt anletes svett’ som jordbrukare. Kvinnan skulle sedan som straff (?) föda barnen med smärta vilket naturfolk normalt är förskonade ifrån för att, om jag nu inte missförstått något, benstrukturen både hos kvinna och barn utvecklas på ett naturligt sätt om man håller sig borta från de kolhydrater vi framför allt hittar i ’brödsäden’. Innan kvinnan drabbades av detta ’Guds straff’ kunde hon ensam gå ut och i avskildhet och föda sitt barn (som vilken annan djurart som helst), och ta hand om det nära sin kropp. Vi har sannerligen blivit tvingade att betala ett högt pris för vårt ’drogberoende’ och kanske kvinnorna det högsta!

  Och sedan har vi Kain och Abel, som ytterligare en pusselbit i bibeln, en berättelse som pekar på att man på den tiden då detta skrevs ned var väldigt medveten om det större värdet på det feta köttet när Gud ratade Kains offergåva i form av säd och den efterföljande striden mellan boskapsskötare/herdar (Abel) och jordbrukarbefolkningar (Kain) och där de senare drog det längsta strået. Att man funderade väldigt mycket på vad som var nyttigt att äta är ju uppenbart av alla förhållningsregler som finns listade i bibeln och genomsyrar också första Mosebok och idéer som sedan blev till religiösa tabun – t.ex mot griskött och ormar.

  Intressant i detta sammanhang är varför vikingarna dog ut på Grönland när jordbruket slog fel på grund av en kombination av överutnyttjande av naturresurserna och köldperioden under 1400-talet. Förklaringen enligt Jared Diamond, som jag själv tycker är trolig, är att det berodde på ett mattabu ledningen hade infört. Man åt helt enkelt inte fisk fast det bevisligen kryllade av fisk runt Grönland och att den var en del av Inuiternas stapelföda. Orsaken enligt Diamond kan ha varit att man hade drabbats av en tidig allvarlig matfögiftning genom en illa genomförd fermentering av fisk och att det sedan var ’kört’ när det gällde just fisken. Det är så mycket mer förvånande när man vet att vikingarna som koloniserade Grönland kom från Island där det fiskades för fullt och att det fanns ständiga kontakter mellan de två öarna. Det måste därför ha varit frågan om ett lokalt tabu mot fisk på Grönland.

 14. 14
  Professor Göran säger

  Efter diskussion med min hustru är hon nu inne på att , efter att precis ha beställt några böcker om smaskiga tårtor, vikingarna möjligen kunde ha gått under på grund av att de på samma sätt som jag själv åt för mycket kakor 🙂

 15. 15

  Intressant läsning, tack. Kan även rekommendera Lasse Bergs Gryning över Kalahari och Skymningssång i Kalahari.
  De ger en stor inblick i hur våra förfäder levde och vad de levde av.
  Inte var det många tårtor och kakor, inte… 😉

  Skriver på bloggen idag om vad som fungerat bäst för mig och min särbo under de senaste 6 åren på LCHF-kost.
  Det är många nybörjare som kommit till mig med frågor senaste tiden. Många vet inte riktigt hur man äter LCHF, det är väldigt många olika bud i forum och grupper.

  Försöker reda ut de begreppen genom att dela med mig av tips på det som vi äter och mina tankar kring LCHF-kosten 🙂

  Tårta blir det bara någon enstaka gång på kalas och då sötad så lite och så naturligt som möjligt, för att även de i släkten som inte hittat vägen till min kostmodell än ska kunna äta den utan att rynka på näsan… 😉

  https://birgittahoglundsmat.wordpress.com/2014/11/10/hur-en-matdag-med-lchf-kan-se-ut-och-om-min-matfilosofi/

 16. 16

  15@ Birgitta Höglunds mat:
  Har redan kikat och fastnade för fiskgrytan och aiolin.
  Hjärtligt tack för alla dina goda recept.
  Jag köpte Grillboken tidigare i höstas som någon ska få i julklapp. Vet ej vem ännu.

 17. 17
  Lars Henrik säger

  @ Professor Göran:
  Berättelserna i gamla testamentet om Eden och människans fördrivning därifrån är mycket intressanta i ämnet för tråden. Jag är, som du också verkar vara, övertygad om att de faktiskt återberättar historien om vad som hände i detta betydelsefulla skifte i vår och jordens historia. För vad skulle annars författarna ha velat säga med dessa texter?

  För de som levat nära händelserna i tiden måste detta ha varit mycket omvälvande och konflikten, inte minst i form av mark- och resursanvändning, bör ha präglat samhället i århundraden. Historien har levt som muntlig tradition under lång lång tid innan den kunde skrivas ned, kanske i form av kilskrift, någonstans i Tvåflodslandet Mesopotamien, varifrån judarna (semiterna) också har sitt ursprung. Kanske var det samma stam som genomled förändringen.

  Episkt! Men vad har vi egentligen lärt oss av detta? Sentida författare, t ex de som skrev evangelierna i nya testamentet har, troligtvis med rätta, beskyllts för att manipulera historien i religiös riktning. Troligen med resultatet att många nutida läsare har svårt att se gamla testamentets texter i sitt rätta historiska sammanhang.

  Som Birgitta nämner ovan finns det nutida paralleller i Afrika till Tvåflodslandets händelser för 10 000 år sedan. Detta utspelar sig just nu och Lasse Berg berättar finstämt om det i sina böcker.

 18. 18
  Professor Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Parallellt med THE MIND IN THE CAVE, som är den nuvarande gemensamhetsläsningen med hustru min och som ger ett 60 000 års perspektiv på vår sociala organisering, läser jag själv några andra böcker. Platos samlade verk ger här ett ’korttidsperspektiv’ på vår filosofiska/religiösa/kristna tvåtusenåriga filosofiska historia men även, och framför allt, nu också en ny bok av Jared Diamond, THE WORLD UNTIL YESTERDAY.

  Undertiteln på Diamonds intressanta bok är: ”WHAT CAN WE LEARN from TRADITIONAL SOCIETIES?” Nu är Diamond knappast inne på LCHF även om han pekar på den moderna livsföringens katastrofala inverkan på vår hälsa och att ’naturfolk’ knappast hade några av vår moderna sjukdomar. Det intressanta jag finner i hans bok är hur samhällen sedan ’urminnes’ tider har samverkat socialt på olika sätt och inte minst funderar Diamond på det krigiska och fredliga ’interagerandet’ mellan olika befolkningsgrupper. Här finns förvisso Lasse Bergs favoritfolk !Kung med som en delmängd. Resonemang stämmer väl med det som också förs i THE MIND IN THE CAVE.

  Man lär sig hela tiden om man vill ta sig besväret.

  Det ska därför också bli intressant att träffa Diabetikerförbundet nu på fredag och ’bryta och bända’ i eventuella frågor dyker upp.

 19. 19

  Gäst # 16. Vad roligt att du uppskattar mina recept 🙂
  Hoppas ”någon” tycker om julklappen 😉

 20. 20
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Historien har levt som muntlig tradition under lång lång tid innan den kunde skrivas ned, kanske i form av kilskrift, någonstans i Tvåflodslandet Mesopotamien, varifrån judarna (semiterna) också har sitt ursprung. Kanske var det samma stam som genomled förändringen.

  Intressant funderingar!

  Den första ’skönlitterära boken’ som skrevs skrevs på kilskrift och har en berättelse om hur vildmannen Enkidu tämjdes.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gilgamesheposet

  I denna version på wikipedia beskrivs inte hur själva tämjandet gick till men det var på följande sätt enligt vad jag tidigare läst.

  Enkidu lockades in i ett drogberoende med hjälp av bröd och alkohol (mjöd) men tydligen även med hjälp av sex som erbjöds av en prostituerad. På detta sätt blev Enkidu ’civiliserad’.

 21. 21

  Tacksamhet. En intressant post med många intressanta kommentarer.

  Trots att överbefolkningen idag kan hanteras (Kina har bevisat att det går) så kan klimatet givetvis variera pga. ex. vulkanutbrott, solens intensitet och meteoritnedslag. För mig är frågan hur vi bör gå vidare.

  Mer befolkning och mer veganism eller mindre befolkning och tillbaka till LCHF? Jag håller på det senare. Det verkar vara att rekommendera med det som finns vid handen. https://www.hartford-hwp.com/archives/24/042.html

  Införandet av LCHF på bred front i världen kräver dock att Vetenskapliga partiets politik införs där befolkningen och ekonomin nedväxer.

  Med balans med naturen kan vi bevara civilisationen och sannolikt nå längre i teknisk utveckling. Detta kommer vara till hela mänsklighetens fördel på lång sikt. Då kan vi kanske skydda oss mot meteoritnedslag, samt lagra mat för perioder då klimatet slår om eller rent utav styra klimatet med ogiftig aerosolbesprutning etc.

 22. 22

  Det här var den intressantaste tråden på länge! Att det var strid mellan låg- och högfett dieter dominerade av å ena sidan bröd och å den andra djurskötsel redan då säger för mig klart och tydligt att LCHF förlorade flera slag för många 1000 år sedan och att kriget definitivt inte är avgjort!
  Själv tror jag att brödsädets intåg blev möjligt just pga beteshjordarna. Någon skrev ovan ”..när vi började odla och producera mat så innebar det väl också att det blev bättre tillgång till föda och att människorna kunde såväl leva längre och bli flera”. Endast gissningar, och här följer flera: För dom flesta av oss gäller fortfarande att motgången är medgångens moder. Till att börja med blev vi mycket duktiga på att jaga men numerisk expansion fortgick som vanligt när tillgången på mat ökar utan konkurrens. Om de betande villebråden samtidigt minskar nås snart en brytpunkt, så att till slut svält och nära utrotning av villebråden kan ha uppstått. Lokalt kan man helt enkelt ha närmat sig utrotning av villebråden och desperat försökt alla möjliga alternativ som spunnits både här och där. Sädesodling bev då ett.
  Men vildboskapen lämnade efter sig vad vi idag känner till som ”svartjord”. En jord som är metertjock och mer och skapats framförallt på vildboskapen favoritslätter. Den hjorden garanterade först djurens föda även om det var torka i flera månader, och därmed vår mat. När djuren började ta slut försökte man mer med ”de ettåriga gräsen” som man förmodligen skakat på huvudet åt i många år tidigare. Andra gav upp och migrerade. Kanske visste dom t.o.m redan då, för 10,000 år sedan, att ”sotdöden” kom i säkert släptåg med spannmålet. Men Pga svartjorden garanterades skördar mer eller mindre år ut och år in, vare sig det var torka eller ej, eftersom svartjorden blir som en svamp på vintern eller när det regnar , och sedan förser sedan både bäckar, floder, grundvatten och allt som växer med vatten i sakta mak året runt . Och man kan tydligen odla i flera hundra år innan myllan ”tar slut”, alltså det bundna kolet blir CO2 igen och det blir som idag på de flesta ställen.
  Kolhydraternas benägenhet att orsaka blodsockersvängningar och därmed följande insulinpåslag passade utmärkt för de som blev spannmålsberoende, framförallt för de som styrde. Alltså fick man plötsligt en snabbväxande befolkning från vilken man snart kunde rekrytera större arméer. Att individerna inte levde lika länge som tidigare då både hjärtsjukdomar och cancer (Vanligt i Egypten iaf) kan antas ha tagit dom tidigt spelade mindre roll med hög nativitet och mycket kraftfulla 20-30 år per man. Intressant nog verkar Ukraina har varit en av de sista ”utposterna ” med svartjord, som fortfarande finns där, här och där. Det betyder för mig att innevånarna där levde längst av oss på ”buffeljakt”, ungefär som indianerna i USA. Alltså deras metabolism är idag den som är minst anpassade till brödsäd… USAs indianer ser ut att lätt bli överviktiga idag och ha mycket diabetes, och hjärtinfarkterna är mycket vanligare i Ukraina än i Europa i medeltal.
  Att idag dom flesta av oss ofta klarar oss till 60+ idag innan sotdöden sakta men säkert börjar slita tag i oss på olika sätt om vi fortsätter att äta vårt dagliga bröd som de styrande rekommenderar är långt ifrån ett godkänt betyg för den sk tallriksmodellen.
  Nej, jag tror verkligen LCHF visar oss vägen tillbaks till ett fungerande ursprung, en pusselbit i taget. Beträffande ’svartjorden’ har jag faktiskt inte läst något direkt om hur svartjorden byggts upp, men för mig verkar det nu naturligt att den åstadkommits av beteshjordar ”skötta” av rovdjur, en extrapolation av vad Alan Savory senare har lyckats med, alltså återvinning av öken utan annan bevattning än samma regn som tidigare orsakade flash floods och öken.

 23. 23
  olle holmqvist säger

  sten Skrev:

  flesta av oss ofta klarar oss till 60+ idag innan sotdöden sakta men säkert börjar slita tag i oss på olika sätt om vi fortsätter att äta vårt dagliga bröd som de styrande rekommenderar är långt ifrån ett godkänt betyg för den sk tallriksmodellen

  Kloke gamle herr Sten
  har naturligtvis som så ofta mk intressant att förmedla för oss s är intresserade av ”människoblivandet” (och ”människo-varandet”). Bland det s ingen kan ta ifrån oss är ju detta, en kort stund levde vi, in kom vi i medvetandet, så ut igen i dimman där Moder Dementia trycker oss till sin blöta barm – långtidsvården – hemsk den. En stund tillhörde vi mänskligheten.

  Men,
  Den förlängda medellivslängden är ett statistiskt fenomen, åtminstone fram till f ca ngt tiotal år sedan- Spädbarn överlevde- Den på Bellmans tid som väl blivit 50 hade om jag minns rätt
  ca 12 år kvar, 200 år senare drygt 20, inte mkt att tillskriva medicinen-hälsovården.

  Annat än inställningen att sjukdom är inte ditt eget fel, därför har du ”rätt” att vila o kroppens självläkande förmåga drar igång (lasarett).

  Spädbarnsdödligheten har varit vår följeslagare –

  Lille Charles sov sött i frid – du får tids nog vaka
  tids nog se vår onda tid
  och hennes galla smaka

  Världen är en sorgeö
  knappt man andas ska man dö
  – och bli mull tillbaka

  skaldade Bellman på ett av barnens dödsbädd
  Men nu skaldas icke så.
  Spädbarnsdödligheten – just den – måste in i tillvaroekvationen

 24. 24
  elsie oscarsson säger

  vad säger ni alla kloka människor här om alla e-nummer i mycket av maten? hormonstörande, t.ex, som säkerligen ger både cancer och diabetes. Låt höra, ni som läser så mycket klokt. mvh.elsie

 25. 25
  Annika Dahlqvist säger

  @ 24 elsie oscarsson:
  I mitt och många andras LCHF-begrepp ingår restriktion med industriellt tillverkade kemiska tillsatser. Vi vet inte om, och hur, farliga de är för hälsan, och därför ska vi undvika dem i möjligaste mån, och i stället äta så naturlig och oprocessad och obesprutad mat som möjligt.

 26. 26
  Professor Göran säger

  @ elsie oscarsson:

  Jag håller helt med Annika, som kanske är den klokaste av oss alla 🙂 , när hon hävder det naturliga. Kostdoktorn betonar också den naturliga maten.

  Frågan blir då förstås omedelbart vad man menar med naturligt. Det finns mycket som är farligt i naturen men de så kallade naturfolken som levde i en viss miljö under lång tid var genom erfarenhet väldigt väl medvetna om vad som var nyttigt och skadligt för hälsan. Den berömda Weston Price kom väldigt övertygande fram till detta redan på 30-talet. Jared Diamond som jag, som jag nämnde, förvånades över hur otroligt ingående de urinvånare som han levde tillsammans med på Nya Guinea kände till varenda växt och nyttan med den.

  Min filosofi är att man ska minska ned hälsoriskerna genom att undvika alla industriella kemiska ämnen som människan aldrig varit i kontakt med och som Annika brukar påpeka känna efter vilken mat man mår dåligt av och då undvika den..

 27. 27
  Lars Henrik säger

  @ sten:
  Intressant om den svarta jorden i Ukraina! Terra preta är ett begrepp i Sydamerika som på portugisiska innebär svart jord (inte min översättning). Jorden är djup och svart därför att den innehåller träkol och man tror att den är skapad av människan genom bränning av skog och påföljande nedmyllning av kolet. Även i Nordamerika sägs det ha funnits sådan jord.

  Lars Wilsson nämner denna jord. Se även: https://mobil.dn.se/nyheter/vetenskap/den-svarta-jorden-kan-radda-klimatet/

  Är det samma typ av jord i Ukraina eller pratar vi om två olika typer? Är det två olika sätt att återföra kol till marken. Ett via hjordar av djur och ett via kol?

 28. 28

  @ olle holmqvist:
  Olle, om du menar att den synbara medellivslängden ökat framförallt pga minskad spädbarnsdödlighet håller jag med. I vår släkt ser det ut som 85 i snitt på farfarstid, dock med en morfar till 97. Dom drack aldrig mjölk som vuxna utan måltidsdrycken var alltid vatten. ca 1 av fyra spädbarn dog, då det var närmast omöjligt att t.ex klara livet på de som kom med navelsträngen snurrad runt halsen på den tiden. Alltså det var oftast bristande kirurgiska resurser, inte mat eller näring som man lätt annars får ett intryck av. (Vad säger SLV? Är det tack vare välling som den minskat?)
  Men nästa generation blev klart sämre, i vårt fall, under tallriksmodellens blomstringstid. Utom en som blev 100 men hon var moderat i allt! Ingen LCHF. Sen var det mycket nära att jag landade eller gick ur tiden runt 60, som min mor. Men med LCHf känns det nu oftast piggare än vid 50-60. Ungefär som om det finns 30 till kvar idag! Extra skönt känns det efter att att ha gått igenom en längre period med sjuklighet där planer automatiskt var uteslutna eftersom morgondagens vara eller icke vara vanligen blev en besvärlig broms, utan bedövande mediciner i mitt fall efter ett tag.
  Alltså generationen som är runt 70 nu har -i allmänhet utan vetskap- exploaterat sina metabola resurser alltför hårt med alltför snabba kolhydrater alldeles för länge. (År * ( blodsocker-5) är en enkel förklaringsmodell för våra vanliga kroniska sjukdomar idag, tycker jag.)
  Så när vi idag kan återvända till det som jägar- och samlarfolket tydligen (se skelett bevis enl. Göran, ovan ) levde oerhört gott på, men utan att tvingas ut på livsfarliga jakter kan resultatet knappast bli annat än bättre. så länge man viker av på denna vägen i tid.
  Som många påpekat är medellivslängden ett trubbigt mått, framförallt när folkslag jämförs.
  När ”kostfonden” kommer igång kan det (om kanske 10-20 år) bli mer rättvisande siffror när både spädbarnsdödlighet och ond bråd död under eller från jakt bör kunna tas ur ekvationerna och vi jämför t.ex dödlighet för de över 60 med och utan LCHF. Plus samhällskostnaderna!

  Men det finns många mindre kostsamma och kortvariga studier som kan göras snarast.
  T.ex GI för helmjölk och lättmjölk ser ut att vara delvis framfuskat av livsmedelsindustrin, som ju är den enda (?) industri som köper och använder dessa siffror i sin försäljning. Harvard university påstår t.ex att lättmjölk har GI 32 och helmjölk 42 , något som verkar omöjligt. Även bortsett från att dom mätt på samma mängd, inte på samma kalorintag som ju den fettsnåla delen av ”vetenskapen” alltid annars gör. När mätningarna görs rätt på samma kalorimängd och publiceras ordentligt kommer flertalet diabetiker som idag går ned sig under namnet ”normalförloppet” känna sig grundlurade, tror jag.

 29. 29
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  När mätningarna görs rätt på samma kalorimängd och publiceras ordentligt kommer flertalet diabetiker som idag går ned sig under namnet ”normalförloppet” känna sig grundlurade, tror jag.

  Jag tror att du har helt rätt men det är nog först när de, som vi andra, har ’provat på’ LCHF som de samtidigt kan bli ’övertygade’. Det är när vi återfått vår hälsa som vi känner oss ’grundlurade’ av sjukvården vilket drabbade min diabetiske vän som nu ska följa med mig till Diabetesföreningens mingelmöte på fredag. Det ska bli intressant att se vilka diskussioner som kan komma igång mellan de ’traditionellt’ troende (medlemmarna i Diabetesförbundet) och en ’före detta’ diabetiker som då blev så upprörd efter att ha konverterat till LCHF. På ’väckelsemöten’ är det viktigt att ha med sig någon som kan ’vittna’ om fördelarna med den nya ’tron’. Att vår ’tro’ har naturvetenskapen på sin sida gör den inte sämre i mina ögon.

  När jag nu läser Jared Diamonds senaste bok med intresse blir det uppenbart för mig att att alla grupper sedan urminnes tider tycks ha försökt maxa ut det hela till sin egen fördel och där alla medel tycks ha varit tillåtna. Enligt professor emeritus David Lewis-Williams så gällde detta även under den övergångsperiod på 10 000 år (från 40 – 30 000 år sedan) då Neandertalarna långsamt ersattes av Homo Sapiens.

  Det spekuleras mycket om hur mycket vi samarbetade, idkade handel med varandra, och hur mycket man ägnade sig åt att slå ihjäl varandra. Enligt Jared Diamond lär detta ha pågått samtidigt i alla de traditionella samhällen han studerat och det är därför ett rimligt antagande att samma ’givande och tagande’ även genomsyrade förhållandet mellan Neandertalarna och Homo Sapiens. Att de levde sida vid sida under 10 000 år talar för att en sådan hypotes kan vara trolig.

  För att återgå till din fundering om lurendrejerier är det uppenbart att läkemedelsbolagen också ’maxar’ ut för egen del utan mer moral än de är tvingade till, speciellt som själva ’maxande’ är själva fundamentet i vårt nuvarande vårldsomfattande ekonomiska system. Den kriminella verksamhet som de ständigt beslås med är därför begriplig så länge den tillåts, dvs. så länge inte oberoende forskare kan komma åt och syna den forskning som läkemedelsbolagen påstår vara vetenskaplig. Så länge vi därför inte kan komma åt granska det som de själva påstår vara grunden för deras farmaka så har jag svårt att föreställa mig att det kan finnas någon verklig vetenskap gömd i deras låsta skåp.

 30. 30

  sten Skrev:

  Nej, jag tror verkligen LCHF visar oss vägen tillbaks till ett fungerande ursprung, en pusselbit i taget.

  Instämmer – därför att ett övermått av kolhydrater/socker i kosten – och på tok för lite av animaliskt fett och vegetabiliskt fett av typ kokosolja och olivolja – är ett säkert sätt att förstöra en god hälsa med – som jag själv har upplevt det.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa