Är böter bra medel mot överbeläggningar?

Artikel i Läkartidningen.
Sjukvården i Sverige befinner sig vad jag förstår i fritt fall. Alla verksamheter tycks gå på knäna. På den vårdcentral där jag arbetar är vi till ca 30% bemannade med ordinarie läkare. Stafettläkare finns för tillfället inte att få tag i.
På sjukhuset har de också problem med läkarbemanningen och stafettläkeri. Där har de dessutom problem med sköterskebemanningen.
Lanstinget befinner sig i ekonomisk kris.
I detta läge ämnar Arbetsmiljöverket att kräva in nya böter för överbeläggningar.  Är detta det bästa motmedlet mot problemet?

Själv anser jag att om Livsmedelsverket ändrade på sina kostrekommendationer till befolkningen, till LCHF,  så att folk blev friskare, så skulle sjukvårdskrisen sakta minska i stället för att öka.

 

Comments

 1. 1

  För att en sådan enkel lösning som att rekommendera LCHF skulle kunna antas av ett sjukvårdsdistrikt, t. ex., behövs det förstånd och information.
  Och när detta inte finns i tillräcklig mängd hos beslutsfattare måste annat till.
  1/ T.ex att det föreligger en ordentlig resurskatastrof – vilket tydligen är fallet
  2/ Finnas trovärdiga större exempel på att det fungerar.

  Hur går man från ”ett större antal anekdoter” till statistiska bevis på att vi som använder oss av LCHF har färre sjukhusbesök och kostar samhället BETYDLIGT mindre årligen, bara efter något år?
  Hur kan vi samla ihop dessa data för LCHF?
  Riksmedelvärden lär väl finnas att jämföra med?
  Nätformulär med frågor och stickprov för att ge undersökningen kredibilitet?

  Bara en tanke.

 2. 2
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 sten:
  Ett datainsamlande som skulle kunna visa att LCHF-are är friskare än HCLF-ätare kräver begränsningar enligt PUL som är oöverstigliga, enligt vad jag har hört.
  Och skulle vi samla in data så skulle etablissemanget smula sönder tolkningen, tex säga att vi var friskare från början, eller nåt.

 3. 3

  På en arbetsplats med anställda är det arbetsgivarens ansvar att de anställda inte tar skada pga förhållanden på arbetsplatsen. Ett sjukhus eller en vårdcentral utgör inget undantag. För att arbetsgivare ska förstå allvaret krävs påföljd, antingen böter eller frihetsberövande av den ansvarige.
  Stafettläkare kostar mer än anställd läkare och den lösningen är typ Ebberöds bank. Problemet faller tillbaka på politikernas flathet, men också på sjukvårdshuvudmännen, som satsar för dåligt vad gäller vidareutbildning av läkarstudenter. Finns det för få utbildningstjänster typ AT blir det för få legitimerade läkare!
  Om en nyutbildad läkare vill satsa på Njurunda eller inte, hänger på många irrationella faktorer, men lön och status inverkar naturligtvis också.
  Jag hoppas att ett rejält tilltaget straff på arbetsmiljöbrott ska skaka om landstings- och rikspolitikerna tillräckligt, för att söka laterala lösningar, inte bara titta på budgetsiffror. Att implementera en hälsosammare livsstil hos svenskarna skulle på sikt lösa överbelastningen. Det krävs dock att de beslutsfäiga fattar att ökad medikalisering inte är lösningen.

 4. 4

  Här en aktuell artikel med peil på de sjukvårdsanställda:
  https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/09/Omfattande-samsjuklighet-vid-utmattningssyndrom/
  Tidigare har redovisats statistik, som visar att självmordsbenägenheten är högre bland läkare än hos den genomsnittliga befolkningen. Särskilt narkosläkare var utsatta, om jag inte missminner mig.

 5. 5
  Professor Göran säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Och skulle vi samla in data så skulle etablissemanget smula sönder tolkningen, tex säga att vi var friskare från början, eller nåt.

  Jag tror att du som vanligt har helt rätt!

  Att försöka ”övertyga” etablissemanget om att de är ute och ”cyklar” (eller håller på med en rent kriminell verksamhet som med statiner och psykofarmaka) vore i mina ögon att som Don Quijote mot alla odds slåss med väderkvarnar.

  Det finns många, mer eller mindre subtila, metoder att ifrågasätta även de mest välgjorda vetenskapliga undersökningar då de inte faller etablissemanget på läppen.

  T.ex. de franska undersökningarna med möss som utfodrades med GMO-majs, och drabbades av cancer i en chockerande omfattning, var rigoröst genomförda av väl etablerade forskare men dessa resultat har man som väntat attackerat och ifrågasatt. Även de skotska undersökningarna som nu för många år sedan visade att hjärnorna krympte hos möss som matades med GMO-potatis var också genomförda med rigorös vetenskaplighet men här använde sig etablissemanget av de fulast tänkbara metoder för att ifrågasätta resultaten. När den väletablerade forskaren tillkännagav sina resultat i media dröjde det tydligen bara ett dygn innan han hade tvingats lämna sitt forskningsinstitut genom ingripande från ”högsta ort” och bakom kulisserna. William Engdahls bok ger här i sanning en skrämmande bild av de metoder som en hotad livsmedelsindustri kan ta till.

 6. 6
  Annika Dahlqvist säger

  @ 3 Erling:
  Hur kan du säga att sjukvårdshuvudmännen satsar för lite på utbildning? Jag tror inte att det går några utexaminerade läkare arbetslösa idag pga brist på AT-tjänster?
  Du nämner Njurunda, jag vet inte varför. Jag arbetar inte där, utan på Hälsocentralen Centrum i Sundsvall. Det är emellertid inte bara där det är läkarbrist, utan i stort sett i hela Sverige.
  Det hjälper nog inte med andra lösningar än att ändra kostråden, och det är svårt för landstingen att ordna det utan att det blir ministerstyre. Det är Livsmedelsverket som måste ändra sina kostråd.

 7. 7

  Problemet är att en och samma instans, Landstingen, bestämmer innehållet i den offentligt finansierade vården, driver i princip alla vårdföretag och dessutom är de som betalar. Som upplagd för misslyckande alltså. Så stora och viktiga system måste ha inbyggda system för checks and balances. I de flesta andra västländer är det olika instanser som beslutar vilken vård medborgarna har rätt till, erbjuder vård, och betalar för vården. Men som det är i Sverige kommer landstingen att mörka sina egna tillkortakommanden. När de lekmän som styr landstingen kladdat upp pengarna täcker de själva upp för sina misstag genom att dra in på vården. Som medborgare har man ingen möjlighet att kräva vård, utan måste stå med mössan i hand och hoppas att det landsting man tillhör erbjuder och betalar den vård man behöver.

  Det sjukvårdssystem som brukar ges mest beröm är det holländska. Där bestämmer staten vilken vård alla medborgare har rätt till. I princip alla vårdinrättningar drivs privat, av människor som kan vård. Och vården betalas av privata försäkringsbolag. Alla måste ha en grundläggande sjukförsäkring. De som inte har råd får bidrag av staten för att betala det.

  Holland hade liknande problem som Sverige tidigare med långa vårdköer. Sedan införde de sitt nuvarande system och köerna försvann. Vårdkvalitet, tillgänglighet och kostnad är i bästa klass.

 8. 8

  @ Annika Dahlqvist:
  Läkarkåren håller på att pensioneras. Åldersfördelningen är skev bl a pga att när landstingen fick ansvaret för AT-utbildningen sparade man in på platserna, för studenter betalar sig dåligt kortsiktigt. Därför är tillgången på läkare strypt.
  Läkarna har fått vidkännas stora förändringar vad gäller status och arbetsinnehåll över tiden. För ett trettiotal år sedan hjälpte ett biträde doktorn på med läkarrocken och ett hov av funktionärer servade. Nu har doktorn knappt tid med patienterna för allt administrativt arbete.
  Njurunda eller inte – det är ett allvarligt systemfel, när sjukvårdspersonal hellre reser till Norge var annan vecka än tar anställning ute i den svenska landsorten. Den pressade arbetssituationen kanske får studenter att välja annan yrkesinriktning – jag skulle nog fundera i dom banorna, om jag var i det läget. En allmän trend här är att de stora sjukhusen lockar mer an landsorten. Är det lika dant i Sverige?

 9. 9

  Erling Skrev:

  Läkarna har fått vidkännas stora förändringar vad gäller status och arbetsinnehåll över tiden. För ett trettiotal år sedan hjälpte ett biträde doktorn på med läkarrocken och ett hov av funktionärer servade. Nu har doktorn knappt tid med patienterna för allt administrativt arbete.

  Det ligger en hel del i det – som jag ser det. Så att läkarna får lite mera service med det administrativa skulle ju per automatik medföra mera tid för patienterna – eller ?

 10. 10
  Professor Göran säger

  Börjar man tänka är man förlorad!

  Man inser då att hela medicinen har lämnat sin grundtanke, den Hippokratiska, om att göra patienten frisk. Istället har vi hamnat i ett ”systemfel” som drivs av vinstmotiven i en gigantisk sjukvårdsindustri. Vi har att göra med ett helt korrupt system och här har både patienter och sjukvårdspersonalen samtliga blivit offer och det är därför knappast lönt att ens tänka i banor av att enskilda personer skulle kunna göra ett bättre eller sämre jobb.

  Dystopin slår i detta läge lätt till som en slägga.

  Klara sig den som vill och har förmåga att se igenom detta system!

  Jag vet inte om det kan vara någon tröst att inse att all korruption alltid måste ha en bortre gräns då systemet helt enkel brakar ihop.

 11. 11

  Professor Göran skrev:

  Istället har vi hamnat i ett ”systemfel” som drivs av vinstmotiven i en gigantisk sjukvårdsindustri. Vi har att göra med ett helt korrupt system och här har både patienter och sjukvårdspersonalen samtliga blivit offer..

  Klara sig den som vill och har förmåga att se igenom detta system!

  Eustace Mullins (1923-2010) kontroversiell amerikansk författare om amerikansk sjukvårdsindustri och sin bok Murder by Injection, 1995:

  https://www.amazon.com/Murder-Injection-Medical-Conspiracy-Against/dp/0880606940

  https://youtu.be/IWkqSncY3fg

 12. 12
  Thomas Jansson säger

  @ Erling:
  Efter narkosläkarna vore det inte förvånande om det är röntgenläkarna som kommer i självmordsstatistiken. Även tandläkare ligger tydligen högt – ska vi gissa att en lång utbildning som slutar i ett tråkigt och repetitivt jobb inte är en särskilt lyckad kombination?

 13. 13

  Professor Göran Skrev:

  Jag vet inte om det kan vara någon tröst att inse att all korruption alltid måste ha en bortre gräns då systemet helt enkel brakar ihop.

  Jo…. – Göran – allt som har en början har ett slut.

 14. 14
  Professor Göran säger

  Om man vill ha ett perspektiv på sjukvårdsfrågan skadar det inte att göra detta historiskt och fundera på vad som hände redan vid den tid för 2500 år sedan då Hippokrates med sitt naturvetenskapliga synsätt bröt med den tidens konsensus som bestod i att betrakta sjukdomar som ”Gudarnas straff”. Han ansåg att var det omgivningen och vad man stoppade i munnen, framför allt maten, som var orsaken till sjukdomarna och att det var genom att ta tag i dessa orsaker som man kunde bota patienten i ordets riktiga betydelse och knappast genom att åkalla gudarna. Detta vetenskapliga synsätt var därför ett totalt brott mot den rådande ordningen och att det kunde vara farligt att ifrågasätta denna Gudarnas ordning fick Sokrates erfara vi denna tid då han tvingades tömma giftbägaren för just anklagelsen av att ha ifrågasatt Gudarnas allomfattande inflytande.

  Sedan årtusenden hade vid denna tid annars vidskepelse av olika slag genomsyrat ”sjukvården”.
  Hustru och jag läser nu med intresse en bok, ”Caves and the Ancient Greek Mind” av Yulia Ustinova, och som handlar om hur man på den tiden på olika sätt försökte uppnå andliga tillstånd och komma i kontakt med ”de högre makterna” genom att uppsöka underjordiska kryptor där religiösa företrädare för olika gudar residerade.

  Var man sjuk, och efter fem tusen år av jordbruk fanns det redan på den tiden några stycken som hade fått sitt immunförsvar allvarligt skadat av kolhydraterna, var det naturligt att uppsöka en grotta och delta i de kulturella riter där – med andra ord ”healing”. Här var det framför allt Guden Ascleipos som åkallades och han stod för just medicinen i det forntida Grekland

  https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius

  Enligt Yulia Ustinova uppstod denna kult troligen i en grotta i Tricca och spred sig sedan, möjligen som en metafysisk löpeld, till många andra heliga grottor. Enligt Yulia Ustinova var överbeläggningen redan ett faktum på den tiden och patienterna utsattes under den inledande fasen i väntrummet under flera dagar för de giftiga ångorna i grottorna innan de rituella övningarna tog över på dem som hade överlevt.

  I mina ögon upprepar sig därför historien idag och som vanligt som en fars eller snarare tragedi genom den rådande ”religiösa” övertron på den evidensbaserade medicinen. Det räcker faktiskt med att bara nämna statinerna här.

  Nej!

  Åter tillbaka till det vetenskapligt Hippokratiska: ”Låt maten vara din medicin!”

 15. 15

  Professor Göran Skrev:

  I mina ögon upprepar sig därför historien idag och som vanligt som en fars eller snarare tragedi genom den rådande ”religiösa” övertron på den evidensbaserade medicinen. Det räcker faktiskt med att bara nämna statinerna här.

  Nej!

  Åter tillbaka till det vetenskapligt Hippokratiska: ”Låt maten vara din medicin!”

  Jo… – Göran – etablissemangets evidensbaserade vetenskap är ju ej så mycket att hänga i julgranen – om hen så säger.

  Så – ”Låt maten vara din medicin !” – är ett utmärkt bra tips – som jag ser det.

 16. 16
  Professor Göran säger

  Anders S Skrev:

  Eustace Mullins (1923-2010) kontroversiell amerikansk författare

  Ja man lär sig hela tiden om man nu är intresserad av att kritiskt ifrågasätta!

  Eustace Mullins kände jag inte alls till men det var en intressant video som i stort sett bekräftar min egen syn på detta med cancer och sjukvården.

  Sedan kunde jag ju inte låta bli att Googla på vem Eustace Mullins kunde vara och då blev bilden mer komplicerad.

  När man som Eustace Mullins uppenbarligen gör, om detta nu inte bara är rent förtal, förnekar nazisterna förintelseläger och anser att det hela bara är frågan om en ”Judisk komplott” så försvinner tyvärr mycket att tilltron till vad han annars har att säga och ett eventuellt intresse av att läsa hans böcker. Att läsa böcker av personer som man har anledning att i grunden misstro är minst sagt jobbiga företag eftersom alla kontroversiella påståenden om konspirationer då kräver allvarliga ansträngningar för att kunna syna dem närmare.

  Det gäller enligt min mening att skaffa sig en ”bra” översiktsbild där de enskilda bitarna av verkligheten måste kunna passas in på ett hyfsat sätt i mönstret. När en viktig pusselbit inte gör det, och en pusselbit som man inte kan kasta bort utan vidare, så vågar man bara inte lita på mönstret.

  Som vanligt dyker då frågan om vad den ”verkliga agendan” går ut på eller för att med filosofen Schopenhauer efterfråga vilket ”motiv” som kan tänkas driva den kontroversiella agendan.

 17. 17
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:
  Eustace Mullins beskrivning av cancer och hur kapitalet i USA styr all sjukvård och utbildning (uppdelning av läkare och dietister) är dock oomkullrunkeliga fakta oavsett hans inställning till judarna & nazityskland,,,

 18. 18
  Professor Göran säger

  Thomas Jansson Skrev:

  Eustace Mullins beskrivning av cancer och hur kapitalet i USA styr all sjukvård och utbildning (uppdelning av läkare och dietister) är dock oomkullrunkeliga fakta oavsett hans inställning till judarna & nazityskland,,,

  Självklart är det så och det han säger i intervjun stämmer som sagt väl med min egen uppfattning.

 19. 19
  Lars Henrik säger

  Thomas Jansson Skrev:

  @ Professor Göran:
  Eustace Mullins beskrivning av cancer och hur kapitalet i USA styr all sjukvård och utbildning (uppdelning av läkare och dietister) är dock oomkullrunkeliga fakta oavsett hans inställning till judarna & nazityskland,,,

  Alldeles sant. Tyvärr blir en sådan referens ganska oanvändbar i de flesta normala sammanhang just p g a hans minst sagt kontroversiella åsikter om förintelsen. Dessa drar det vettiga han har att säga i smutsen och det känns därför lite problematiskt att koppla ihop en hälsomission med en sådan person.

 20. 20
  Thomas Jansson säger

  @ Lars Henrik:
  Det var oxå min tanke när jag fick upp resultaten efter en enkel sökning, själv har jag dock inga större problem med att skilja på folks olika egenskaper,,,,

 21. 21

  Eustace Mullins förnekade att han var antisemit. Däremot var han i högsta grad antisionist vilket är något helt annat. Det väldigt många, t.ex. William Engdahl, som bygger vidare på det Eustace Mullins skrivit och dokumenterat men undviker att citera honom.

  https://www.rense.com/general39/eustace.htm

  Numera har jag börjat betrakta det som en merit att ha blivit begravd eller Expo-nerad. Kan man inte bemöta fakta begraver man! Eller hittar på kopplingar till antisemitism.

  https://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2883

  Mikael Cromsjö skriver:

  ”Att vara antirasist, antinazist och antisionist går alltså hand i hand. Det handlar om att man helt enkelt är emot att människor exploaterar och våldför sig på andra för egen vinning.”

 22. 22

  Svea Vårdcentral i Säffle och Centralsjukhuset i Karlstad

  ”De skrattade åt honom på vårdcentralen när han ringde första gången och sa att han inte skulle ställa en diagnos utefter vad han läst på internet”

  https://www.expressen.se/gt/lexgt/mikael-avled-i-cancer-efter-ar-av-vardmissar/

  https://www.expressen.se/gt/lexgt/sjukhus-erkanner-flera-fel-efter-mikaels-dod/

 23. 23
  Thomas Jansson säger

  @ Anders S:
  Man får som värmlänning försöka hålla sig frisk på egen hand – det värsta jag hört om vården i Karlstad är när de dödförklarade en fullt levande man. Det är ju en himla tur att de inte kremerar folk direkt på sjukhuset i Karlstad,,,,

  De ansvariga verkade dock inte tycka denna händelse var något att bry sig om – misstag händer,,,

  Nu består allt för stora delar av Värmlands befolkning av sömniga dödansare även om lysande undantag finns, jag undviker det mesta vad gäller affärer och service – varför betala dyrt för att få fel reservdelar eller annat när man kan få rätt detaljer till drygt halva priset på nätet?

  Naturligtvis är jag glad så länge som jag slipper konfronteras med den Värmländska sjukvården – den är mer än lovligt sömnig och okunnig,,,,

 24. 24

  Thomas Jansson Skrev:

  Man får som värmlänning försöka hålla sig frisk på egen hand

  Vårdcentral i Karlstadområdet

  Ont i onödan?

  https://www.expressen.se/gt/sokte-vard-i-onodan–och-dog-dagen-efter/

 25. 25
  Thomas Jansson säger

  @ Anders S:
  Min subjektiva bedömning är att 50% av alla som söker vård är kostförgiftade medan 25% utgörs av hypokondriska simulanter och arbetsskygga individer,,,,

  Om folk sökte läkare enbart vid riktiga behov skulle vi slippa sådana här rubriker – därmed inte sagt att vårdcentralen handlade rätt men folk springer till vårdcentralen för ett ynka myggbett numera.

  Själv skulle jag inte stå ut med att jobba på en vårdcentral, samma gäller ambulanspersonal som ibland tycks uppfattas som en ren färdtjänst,,,

  Detta som hänt den äldre mannen är ju inte bra men förvånar mig inte alls,,,,

 26. 26
  Anders S säger

  Allergiker fick hjärnblödning av sjukhusmat. Undersköterskan från bemanningsföretag.

  https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2509805-man-fick-hjarnblodning-av-sjukhusmat

  Pfizer levererade fel innehåll i medicinburkarna. ”I stället för den blodtrycksänkande Salures hade Behepan hamnat i burken.”

  https://www.expressen.se/gt/skulle-ta-medicin–fick-bara-b-vitamintabletter/

  Man bör vara ung och stark samt helt frisk för att våga utsätta sig för vården.

 27. 27
  Anders S säger

  ”Svenska sjukhusläkare träffar allt färre patienter, 1,9 patienter per sjukhusläkare och dag. En anledning är det förlegade joursystemet”, skriver DN i en ledare:

  https://www.dn.se/ledare/huvudledare/schemalagg-doktorerna/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa