Dietisternas svåra situation

Professor Göran SjöbergProfessor Göran Sjöbergs krönika:
Dietisternas svåra situation

Jag förstår äntligen hur svårt dietisterna i själva verket har det här i livet efter att nu deltagit på det möte som Dietisterna Riksförbund anordnade på Bohusläns Museum. Det som lockade mig till mötet var själva rubriken ”Våra matvanors betydelse för hälsa och livskvalitet” och dessutom en rejäl dialog kring detta tema under den andra halvan av mötet. Av mina förväntningar blev det inte ens en tumme. Jag insåg det meningslösa att delta i dialogen eftersom det redan under den första timmen blev klart att det knappast skulle vara aktuellt att ta upp frågan om vad man egentligen ska stoppa i munnen för att bevara sin hälsa.

Hade jag stannat kvar och tagit upp den fråga som jag förberett, dvs. om möjligheterna att förändra de råd som dietisterna idag försöker få patienterna att anamma, så hade jag bara gjort mig själv till en ”löjlig figur” i detta sammanhang. Själva innehållet i dessa råd fanns över huvud taget inte med på agendan. I stort sett var också samtliga deltagare antingen dietister eller politiker från alla partier som var närvarande och politiker som fick fem minuter var att ge sin syn på ett antal förberedda, patetiska frågor. Hela tillställningen handlade därför om att pränta in själva budskapet att ”dietisternas tjänster behövs” inom vårdapparaten och att dietisterna idag också är kraftigt underutnyttjade på grund av sjukvårdspolitikernas skeva prioriteringar och kanske allmänna njugghet. Karin Haby som modererade mötet påpekade att hon trots att hon utexaminerades som dietist redan 1984 först 2005 fick sin första fasta anställning.

Läs mera

Om man betraktar det hela som en slags bilsalong där det nu istället för bilar var frågan om att sälja dietisternas tjänster så måste jag säga att det hela var en ganska påkostad och professionell tillställning. Reklambyrån som tagit fram allt material i detta projekt måste ha gjort sig en förmögenhet. Äpplen och choklad (70 % förstås!) serverades frikostigt och nutritionspolitiskt korrekt i pausen. Det framgick också väldigt klart att ”efterfrågan” på ”bilar” är väldigt dålig. Det nämndes i förbigående av någon politiker att ”ambitionen” nu var att man skulle öka antalet dietister till 1 på 50 000 patienter. För en tekniskt sinnad åhörare var det då uppenbart att om man skulle ha hundra gånger så många patienter, dvs. fem miljoner stycken, skulle det faktiskt bara behövas totalt 100 stycken dietister och detta är ju inte så imponerande med tanke på att det tydligen utexamineras ett 80-tal per år. Jag frågade om detta i pausen innan jag avvek och man påpekade snabbt att dessa siffror endast gällde primärvården men någon annan vård hade förstås inte diskuterats. Frågan är hur många fler som behövs i den slutna vården men detta lyckades jag inte får reda på innan ”dialogen” började. Jag kommer med fasa ihåg hur jag utsattes för en sådan dietist inom slutenvården efter min infarkt 1999 och med denna insikt var detta en dietist för mycket.

Jag blev på mötet klart medveten om hur svårt dietisterna upplevde sin arbetssituation men även deras totala ointresse för själva innehållet i de råd som de ger. Här var det snarast frågan om att rädda sin egen födkrok och då är det patienternas ohälsa som ger möjligheten. Något intresse för patienternas tillfrisknande genom en vettig kost fanns knappast på kartan annat än som vaga floskler i munnen på både dietister och politiker.

Det verkar som om läkemedelsbolagen och livsmedelsindustrin klarar av att sabotera folkhälsan redan med det antal dietister som idag finns tillgängliga. Men man kanske ändå ska vara tacksam för att dietisterna inte är fler än de är och kanske också, i samma andemening, att de har svårt att hitta jobb.

 

Comments

 1. 1

  *skakar huvudet*
  🙁

 2. 2
  Thomas Jansson säger

  Ja – visst är det synd om dietisterna,,,,

 3. 3
  Lennart N. säger

  Skrämmande krönika! Man hoppas nästan att du överdriver men så väl är det väl inte? Känslan av maktlöshet blir verkligen påtaglig, speciellt nu i valtider. Hur tusan skall man rösta när samtliga politiska partier är rörande eniga om att allt är bra som det är på den här fronten?

  Hur stor är då inkompetensen inom andra områden där vi inte är så insatta?

 4. 4

  En modern ättestupa, följ dietisternas råd och dö i förtid.
  Nej tack till dem.

 5. 5
  Lars Henrik säger

  Lennart N. Skrev:

  Hur stor är då inkompetensen inom andra områden där vi inte är så insatta?

  Detta oroar mig också.

 6. 6

  Det sista dietisterna vill, är att prata mat. De vet numera att deras kunskaper är väldigt kontroversiella och ifrågasatta. Öppnar de munnen så gör de bort sig i kunskapens ljus.

  Det är faktiskt synd om dem. Bedrövligt sorglig okunnig och lurad yrkeskategori med en hälsoskuld mot enskilda individer som är gigantisk.

  Kan inte någon anmäla dietisternas ordförande? Någon gång måste hon väl jobba och ge råd till sjuka om vad de ska äta? Det borde väl kunna vara ett underlag för en seriös prövning?
  Undrar om hennes matfilosofi skulle klara en granskning av SoS? Vet någon här i Sverige om det finns något skrivet eller någon anekdot från ordföranden i dietisternas riksförbund? Eftersom hon gillar att utsätta andra för prövningar så borde hon kunna prövas själv?

 7. 7
  Professor Göran säger

  Lennart N. Skrev:

  Man hoppas nästan att du överdriver men så väl är det väl inte? Känslan av maktlöshet blir verkligen påtaglig, speciellt nu i valtider.

  Ja – man kan undra om jag överdriver och jag kan gå med på att jag ”spetsar till” det hela men det uppfattar jag som själva idén med en krönika.

  Före mötet kom en LCHF-are, som hade lockats till mötet av diskussionerna på Annikas blog, fram till mig och vi såg då båda fram mot den kommande diskussionen. I pausen träffade jag på honom igen och frågade om han tyckte att det skulle var lönt att stanna kvar. Vi var dock rörande eniga om att jag bara skulle göra både mig själv och LCHF ”löjliga” och en otjänst om jag skulle försöka ta upp frågan om matens innehåll i dialogen.

  Det enda som nämndes med anknytning till kosten var i en kommentar från en politiker som ungefär sa ”Man blir skrämd när man ser kvällstidningarnas löpsedlar ibland!” och detta fick man tolka som man ville förstås och här hade säkert de närvarande dietisterna en annan tolkning än min.

  Det fanns också en del glättat material från Dietisternas Riksförbund (DRF) på ett bord som jag försåg mig med och där hävdas någonstans att de har en akademisk utbildning och dessutom vikten av ”Vetenskap och kunskap om hälsosamma matvanor”.

  De är på samma sätt vi LCHF-are övertygade om att de har vetenskapen på sin sida. Uppenbarligen står här två ”trosuppfattningar” mot varandra och där DRF som tillhörande ett glassigt etablissemang har tolkningsföreträde om vad som är farligt och inte och uppenbarligen inte intresserade av att ta upp frågan till diskussion.

  Det hela blev ändå en lektion i ”praktisk politisk demokrati”.

 8. 8

  Skrämmande berättelse, men klart positivt att efterfrågan på deras tjänster är låg, låt det fortsätta så.

 9. 9
  Annika Dahlqvist säger

  @ 4 S Persson:
  Det värsta är ändå inte om vi dör i förtid. Det värsta är alla de år som föregår döden, med ruttnande fötter, ben, njurar, hjärta, ögon och hjärna, som är följden av fettsnål (bestående av margarin/lättmargarin) och kolhydratrik kost.

 10. 10
  Professor Göran säger

  En tanke till slår mig nu!

  Det är nog så att man inom alla yrkesgrupper från, för att nu gå lite till ytterligheter, vakter i koncentrationsläger till professorer inom filosofin måste skapa mentala skyddsmurar mot verkligheten för att man ska kunna bevara sin egen kollektiva och individuella hälsa innanför dessa murar. Det moraliska försvaret för de ogärningar som man utsätter sina ”samhällsbröder” för kan nog ta sig de mest absurda uttryck och det här mötet var väl ett typexempel på ett sådant uttryck.

 11. 11
  göran h säger

  ..som Nils Simonsson yttrade: ”Som läkare fick man INGEN utbildning alls i näringslära.” Fortfarande tydligen ingen adekvat sådan för läkare…Vet dietister detta bättre? Som alltid bör man fråga sig – för vem är dietisterna till för? Patienterna, vårdgivarna eller politikerna? Man kan fråga sig…

 12. 12
  Anders S säger

  Bedrövad över ditt svek och din feghet att inte strida mot hydrorna! 😉

  ”Dess andedräkt var förgiftad och spred död runt omkring sig.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydra

  Självklart måste deras framfart hejdas. Var är Herakles och Iolaos?

  Någon mer dokumentation än den redan framtagna?

  https://www.drf.nu/levnadsvanor.php

  https://drf.nu/levnadsvanor/wp-content/uploads/2013/01/Dietisters-samtal-om-levnadsvanor.-Presentation-p%C3%A5DRF-h%C3%B6stm%C3%B6te-2013.pdf

 13. 13

  Har sparat ett inlägg på Dagens Medicin från 2015-05-08 av Lena Hallengren (S) vice ordf. i riksdagens socialutskott. Överskriften är: ”Sverige behöver ett nationellt program mot diabetes”
  http:/www.dagensmedicin.se/Pages/PrintDebateArticle.aspx?printPageld=188037
  Hon skriver bl.a. att högt blodsocker under lång tid påskyndar utvecklingen av följdsjukdomar. Hon skriver dock inte vad man får högt blodsocker av. Någon som vet om detta är en person som går att visa hur det i verkligheten förhåller sig och vad som är det verkliga problemet??? Hon vill ju tydligen ha en förändring av något slag i alla fall…
  Förstår dig Göran att du kände att det var totalt hopplöst att delge din kunskap på mötet. Känner ofta detta när jag pratar med ffa välutbildade personer i min närhet som har ”noll koll” och som möter mig tystnad och tittar på mig som om jag vore en ”jubelidiot”…

 14. 14

  ”Jag blev på mötet klart medveten om hur svårt dietisterna upplevde sin arbetssituation men även deras totala ointresse för själva innehållet i de råd som de ger. Här var det snarast frågan om att rädda sin egen födkrok och då är det patienternas ohälsa som ger möjligheten. Något intresse för patienternas tillfrisknande genom en vettig kost fanns knappast på kartan annat än som vaga floskler i munnen på både dietister och politiker.”

  Jo… – Göran – det förefaller som om dietisterna, de flesta politiker, de flesta läkarna och livsmedels- och läkemedelsindustrin är som ler- och långhalm – än så länge.

  Men så länge som det finns liv så finns det hopp om en annan ordning – som jag ser det.

 15. 15

  Hej Göran! Varför är du rädd för att ta diskussionen med dietisterna? Det är ju det vi måste göra för att föra frågan framåt. Jag är medveten om att det är jobbigt förstås att mötas av hundratals ansikten som undrar om man kommer från en annan planet. Jag ställde en fråga för några år sedan på en diabeteskonferens anordnad av ett insulinföretag. Jag frågade om de, diabeteikerna, inte prövat att förändra kosten? För mig har det funkat. Ingen diabetes ingen kärlkramp! Först blev det alldeles tyst i lokalen och sedan ryckte några professorer i panelen in och menade att jag ljög. Det fanns ingen sanning i det jag sade. Någon chans till att att svara professorerna fick jag inte eftersom kostfrågan inte ingick i konferensprogrammet enligt konferensledaren. Men några deltagare fick sig en tankeställare den kvällen. Det vet jag eftersom några kontaktade mig senare.
  Intressant är att i den nya forskargruppen i Göteborg, som ska jämföra två kostmodeller för diabetiker, ingår bl.a. en docent som undervisar på dietistprogrammet. Flera andra forskare i gruppen har knappt en aning om vad LCHF är för något men de är nyfikna. Det kanske inte är helt kört ändå för dietisterna Göran och jag hoppas att nyfikenheten tar överhanden. Om dietisterna inser sitt eget bästa så har de en stor livsgärning framför sig när paradigmskiftet ska genomföras.

  Hälsningar från Mats Lindgren

 16. 16
  Hanveden säger

  #10
  Professor Göran

  Så här skrev jag i en annan tråd inför att du skulle på dietistmötet. Gå gärna till länken så ser du att Docent Ralf Sundberg också ifrågasätter att dietisterna går i samma spår som förut trots att de bl a har anmält flera och fått avslag på anmälan.

  Det blir kanske så när man ser att fler och fler psykopater är chefer och har tunga ordförandeposter i företag och organisationer…

  ”Hanveden says:

  21 augusti, 2014 at 12:16

  Svara | Citera

  #7
  Professor Göran

  Dietisternas ordförande och lokalpolitikern i Göteborg Elisabet Rothenberg har av vad jag tycker mig kunna bedöma psykopatiska drag och har inte ändrat någonting, inom rekommenderad kost till diabetiker och överviktiga trots två avslag efter anmälningar till socialstyrelsen…

  ”År 2008 frikändes Dr Annika Dahlqvist, som anmälts av två dietister till Socialstyrelsen för att ha givit påstått ovetenskapliga kostråd till diabetiker.”

  ”Samtidigt frikändes diabetesöverläkaren och forskaren Jörgen Vesti Nielsen, som på sin klinik i Karlshamn i flera publicerade studier visat att kolhydratreduktion i diabetikers kost förbättrar blodsockerkontrollen, minskar övervikten, minskar behov av medicinering och till och med reducerar dödligheten. Den som anmält honom var dietistförbundets ordförande Elisabet Rothenberg.”

  Allt detta går att läsa här av gästkrönikör: Docent Ralf Sundberg. Länk:

  https://www.dios.bz/2014/07/31/ny-oversiktsartikel-utmanar-praxis-inom-diabetessjukvarden/

  I artikeln kan man bl a läsa:

  ”Nu, sex år senare tvingas Annika Dahlqvist, Jörgen Vesti Nielsen, jag m.fl. fortfarande konstatera att diabetesläkare, diabetessköterskor och dietister inte ändrat praxis, trots att vetenskapligt stöd saknas för de förlegade kostråd som diabetiker ännu får.

  Värre än så, de diabetiker som själva kunnat konstatera att kolhydratreduktion ger minskat behov av medicinering motarbetas ofta i vården.”

  mLCHFh 🙂 .”

 17. 17
  Professor Göran säger

  @ Mats Lindgren:

  Nej – det var knappast av någon direkt ”rädsla” som fick mig att dra mig ur utan det var ett medvetet beslut och efter en diskussion med en annan LCHF-are som var där och en anhängare som var med mig till mötet. Jag hade nämligen förberett min fråga väl och jag brukar ställa mig upp på möten och ta mikrofonen för att ”konfrontera” om jag tror att vi kan vinna något på detta.

  Men det är ändå möjligt att du har rätt och att det hade lönat sig för mig att stanna kvar och väcka frågan. Det var tydligen också en annan LCHF-are där, som jag tyvärr inte fick kontakt med under mötet, men som tog upp frågan om kosten betydelse. Hade jag känt till detta hade jag säkert stannat kvar för då hade vi helt plötsligt varit flera personer som kunde ha gjort ett större intryck.

  Jag är verkligt imponerad av vad du håller på med och kanske är det mer ”fighter” i dig än i mig själv. Ibland har jag dock fått intrycket av att folk uppfattar mig som alltför ”extrem” och då stöter bort folk från LCHF istället för att föra vår vetenskapligt grundade kostlinje framåt.

 18. 18
  Hanveden säger

  Frågan har jag försökt väcka på kolhydrater i Fokus redan 2008 strax efter att utslaget efter anmälan mot Annika Dahlqvist blev offentligt.

  Så här skrev jag i en tråd jag kallade ”Varför är vi där vi är”

  https://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d716256b9cb46221d071624-varfor-ar-vi-dar-vi-ar

  Skrämmande att vi inte kommit längre sex och ett halvt år senare…

  mLCHFh 🙂 .

 19. 19
  Professor Göran säger

  @ Hanveden:

  Intressant!

  Som du är inne på och kanske också Ralf Sundberg så verkar det knappast finnas något intresse bland dietisterna att ändra någonting i grunden och framför allt inte att tänka självständigt. Själv tenderar jag också nu för tiden till sådana dystopiska tankar.

  Däremot så är jag som jag skriver ovan imponerad av den ”fighting spirit” och den energi som Mats LIndgren uppvisar för att åstadkomma bestående förändringar. Jag önskar att jag hade samma energi och förmåga som Mats men alla vi LCHF-are kanske bidrar på det sätt som vi har möjlighet till men själv har jag nog ingen sådan ”entrepenörsanda” som Mats så föredömligt visar upp. Det skulle finnas fler som Mats 🙂

 20. 20

  För ca tre år sedan blev jag bekant med en person som undervisade i hemkunskap på en skola i Halmstad – där ju kostkunskap ingår. Vid en kaffestund tillsammans kom det här med vad det var för kost hon i sin undervisning delgav barnen var den rätta. Det visade sig då att det var Livsmedelsverkets rekommenderade.

  Jag försökte då delge henne – vad jag genom egna gjorda erfarenheter hade kommit fram till = Livsmedelsverkets rekommenderade kost är LivsFarlig – bokstavligt talat.

  Men det tog ej alls ”skruv”. Ca ett år senare dog hon av cancer – bara ca 45 år ung.

  Vad jag med detta vill säga är att måhända är det viktigaste av allt att skolans hemkunskap förändras avseende kosten ❓ Barnen är ju en absolut förutsättning för en friskare framtid – som jag ser det.

 21. 21
  Professor Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Ja – det hela är skrämmande och väderkvarnarna vi slåss emot är ”gigantiska”.

  Man förstår att de människor som befinner sig ”längst ned” i den medicinska och ”nutritionistiska” hierarkin och dessutom är ”utbildade” under lång tid tror att de själva VET och att de dessutom har vetenskapen på sin sida medan de i själva verket bara för fram de dogmer som de blivit itutade under sin utbildning.

  Att utifrån ifrågasätta kompetensen hos dessa personer och deras kunskap blir i bästa fall som att hälla vatten på en gås och i värsta fall slutar det kanske i ren fientlighet om de känner sig hotade i grunden.

  Jag tror i första hand på vår gräsrotsrörelse men det ska mycket till för att ifrågasätta etablissemanget i grunden.

  Ingen vettig människa vill starta något ”bråk” i onödan men när man inser att man blivit frisk av att göra tvärtom är det förstås svårt att hålla tyst även om det blir bråk.

 22. 22
  Mats Lindberg säger

  Som tekniker inom IT-supportområdet känner jag igen beteendet. Jag går ogärna på centrala IT-möten, men slås vid dessa tillfällen av den förskjutning av fokus från klient (patient) mot tjänsteutövare (dietist) som nästan alltid sker. Det krävs ständig kontakt med verkligheten för att undvika denna förskjutning, men tyvärr strävar många organisationer mot en ”effektiviserad” centralisering. Resultatet blir sämre för alla, men ser bra ut i redovisningen

 23. 23
  Professor Göran säger

  @ Mats Lindberg:

  Bra observation tycker jag!

  Detta kanske ligger inbyggt i alla organisationer?

 24. 24
  foie gras säger

  Akademisk utbildning för dietister det låter något. Det som kallas dietistutbildning har av staten lagts på högskolenivå utan att på något sätt vara annat än lågbetalt kvinnoyrke i likhet med exempelvis sjukgymnaster, läkarsekreterare, laboratorieassistenter, bibliotekarier som alla utgör ett akademikerproletariat.
  Enda jämställdheten med övriga studerande är rätten till skuldsättning med samma studielån.

  Ingen enskilds ursinne kan ändra på det statliga akademikerproletariatet på den ursvenskt segregerade arbetsmarknaden. Jag skriver ursvensk för den svenska segregeringen är värst i hela västvärlden.
  Åtskilligt kan däremot åstadkommas med enkelt synliggörande av dietistutbildningens läroplaner och deras förhållande till aktuella vetenskapliga rön.
  Vem gör det?

 25. 25
  Professor Göran säger

  @ foie gras:

  Tja – vad ska man säga?

  På mötet trodde jag som sagt att man skulle diskutera och eventuellt försvara sina ”vetenskapliga” kostråd i en ”öppen dialog”.

  Mötet blev ju istället nu nästan till hundra procent ett uttryck för den frustration som dietisterna upplever i sin situation på arbetsmarknaden och som du nu är inne på. I mina ögon skulle en förbättring av deras arbetsmarknad i dagsläget förstås knappast vara till gagn för folkhälsan.

  Tyvärr så verkar det som att det är en ovetenskaplighet som genomsyrar hela den medicinska ”vetenskapen” och som för mig mer verkar handla om en religiös tro på dogmer om mirakel från farmakologiska preparat och i fallet med dietisterna om en ”medeltida tro” på fettets farlighet. När det gäller denna dogamtiska tro verkar hela sjukvårdsetablissemanget gå hand i hand och även i armkrok med eller kanske snarast släpas fram i en sådan armkrok av läkemedels- och livsmedelsindustrin.

  Patienternas hälsa verkar det knappast finnas något grundläggande intresse för. Kanske gäller istället att ju sjukare patienterna är ju bättre är det även om detta kan tyckas låta cyniskt.

 26. 26

  @ Professor Göran:
  Tyvärr verkar det ju vara som du säger. Att allt fler på äldreboenden får näringsbrist ska lösas med fler dietister! Att dietisterna ger råd om näringsfattig mat utan större mättnad verkar inte störa. Eva Kullenbergs parti vill detta: https://www.folkpartiet.se/lokalt/uppsala-lan/landstinget/var-politik-i-landstinget-a-o-/aldrevard-/
  Hon som förövrigt tycker att bröd är en bra stapelvara och nyttigt med bra näringsinnehåll!

 27. 27

  LCHF fungerar därför att dåliga magbakterier dör av svält när man slutar att mata dom med Socker och raffinerade kolhydrater.
  Då kan bakterierna inte längre manipulera vår aptitreglering,
  Läs DN https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bakterier-styr-vad-vi-ater/?l

 28. 28

  @ david:
  Jag tror att du har fel. Det är nu allt trams börjar. Hur ska vi ställa oss till att bakterierna styr vår hjärna och vilja???

  Jag har för ett halvår sedan konstaterat att det verkar som att det finns något i den sjukes kropp som skyddar den sjukes sjukdom. Detta är min erfarenhet efter att aktivt ha försökt rädda de som är metabolt sjuka i min omgivning. När mina argument blir för övertygande så beläggs jag med talförbud. Jag får inte förklara för en sjuk människa, vad som kan göra henne eller honom frisk. I alla andra frågor är jag väl respekterad. Men när jag hotar en sjukdoms bacillusker, då blir plötsligt människan fascistoid. Samtidigt som vetenskapen sammanställde sina resultat så räknade jag ut denna hypotes i mitt huvud. (Vet inte om bakterierna hjälpte till där, men det är kanske inte så omöjligt, ändå.

  Bland mina nära och kära så kan jag uppleva det som att en elak demon tagit över deras kroppar och nu driver mina kära in i döden och dessutom tvingar mig till tystnad. Men vi kan nu konstatera att det är elaka baciller det handlar om. Jag välkomnar ytterligare medvetandegöranden på området. Det är fascinerande! Och jag tror på det!

  Elisabeth Rothenberg är en intressant person och hon seglar nu upp till att bli en av våra huvudmotståndare. Hon är dessutom så smart att hon förnekar tallriksmodellen och endast använder den i pedagogiskt syfte??? Personligen så tror jag hon är den giftigaste kvinna vi någonsin uppmärksammat. Moderatkäringen sitter i centrum för kostetablissemanget och hon styr kostfilosofin i Sverige. Dessutom har hon 4:de plats på Göteborgs moderatlista och i egenskap av högt respekterad vetenskaplig auktoritet i de sammanhang hon deltar i, bland annat utbildar hon dietister. Så har hon ett enormt inflytande i dessa frågor. Hon kommer aldrig mer att ta någon debatt om det inte sker anonymt, för att visa hur grundläggande fel hennes kritiker har. Tycker jag mig kunna konstatera på Kostdoktorns blogg.

  Dietisterna gömmer sig för oss. De är livrädda för de vet att vi har rätt och de själva fel. De vill bara gå igenom transformationen som pågår utan att förlora i inkomst. Elisabeth R. tjänar 68 tusen i månaden men jag tvivlar starkt på att hon är köpt, även om de multinationella nog skulle betala en hel del för det hon tvingar oss ALLA Svenskar till. Kampen står mellan LCHF och dietisterna. Vi måste krossa deras ovetenskapliga föreställningar, som styr samhället i fel riktning. De är elaka baciller som vuxit fram i ett sjukt samhälle.

  https://www.medicine.gu.se/avdelningar/invartesmedicinochklinisknutrition/klinisknutrition/Personal/larare/rothenberg

  https://www.kostdoktorn.se/elisabeth-rothenberg-bjuder-pa-stor-underhallning-i-tv4-soffan

  https://kolhydrater.ifokus.se/discussions/4d715a09b9cb46221d069cf6-oppet-brev-till-elisabet-rothenberg

  Jag hoppas länkarna fungerar. Jag blir sämre och sämre på telefoner och datorer, ju mer LCHF jag äter.

 29. 29

  Lösningen är enkel. Dietister med självakting börjar titta på vetenskapliga bevis och ändrar sina rekommendationer. Ingen kan väl lastas för felaktig utbildning, inte ens läkare som utbildats av läkemedelsbolagen?

  En dag måste varje individ välja att se sanningen i vitögat och göra det riktiga. Det är utmaningen i en kapitalism som gått för långt. Vi har alla samma utmaning. Astrologer som överbevisas måste sluta med dravlet. Religiösa måste sluta med dravlet etc etc.

  Vetenskaplig metod måste på 2000-talet utgöra grunden för varje människas sanningsökande. Inget får bli religion, inte ens vetenskapen.

 30. 30
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Tack för alldeles utmärkta länkar!

  Jag kände inte till dessa.

  Den här Elisabeth Rothenberg kände jag heller inte till och inte att hon är ordförande för DRF. (För övrigt var ordet dietist, eller DRF, inte ens nämnt i utannonseringen av mötet på Bohusläns Muséum trots att de var själva arrangörerna – detta förstår jag bara inte.)

  Vad som skrämmer mig är att en sådan här människa som ur kunskapsmässig, vetenskaplig synpunkt till synes verkar vara helt förvirrad kan ha fått ett sådan inflytande över våra kostråd. Det stinker politiskt mygel om det hela – ja korruption på hög nivå.

  När jag hörde Karin Kauppis presentation av DRF och deras projekt, som var den stora inledningen på mötet, så var det uppenbart att det hela handlade om politik snarare än om våra matvanor och vår hälsa. Jag blev faktiskt imponerad av denna professionella svada som egentligen bara döljer vad det i grund och botten handlar om. Det hela var ett frälsningsmöte för redan troende dietister och politiker.

  Misstanken finns förstås att DRF medvetet går hand i hand med livsmedels- och läkemedelsindustrin och varför skulle de förresten inte göra det som vårt samhälle nu är organiserat.

  Det hela är i mina ögon en stinkande byk där det första som offrats på deras altare varit vad jag kallar vetenskapen, dvs. den kunskap och de förklaringsmodeller som stämmer bäst med den metabola verklighet där vi blir sjuka av kolhydraterna och inte av det mättade fettet.

 31. 31

  Professor Göran Skrev:

  Det hela är i mina ögon ett stinkande byk där det första som offrats på deras altare varit vad jag kallar vetenskapen, dvs. den kunskap och de förklaringsmodeller som stämmer bäst med den metabola verklighet där vi blir sjuka av kolhydraterna och inte av det mättade fettet.

  Jo… – Göran – så är det – som jag ser det.

 32. 32
  Professor Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Tack för att du håller reda på min ”dogmatiska” lista 🙂

 33. 33

  Professor Göran Skrev:

  Tack för att du håller reda på min ”dogmatiska” lista 🙂

  Göran – tack så väldigt mycket själv för att Du har gjort den 🙄

 34. 34
  Hanveden säger

  I #18 länkade jag till detta:

  ”Varför är vi där vi är?

  2008-02-01 15:47 #0 av: Hanveden

  Är det kanske så att margarintillverkarna har hittat ett bra affärskoncept med att lobba och ta ”hand om dietisterna” så margarinets lov sjungs. Läste någonstans att en dietist föreläste med hjäp av en ”ombudsmannarecpirator” och nere i hörnet på bilderna hade Unilever sin logga.

  Sedan har läkemedelsindustrin tagit hand om doktorerna och ger läkarkonferenser mm för att få ut statiner, blodtrycksänkande, kolesterolsänkande och magmedicin.

  Det lär ju vara så att de som hade ekonomiska intressen i tobaksindustrin har flyttat sina pengar till läkemedelsindustrin.
  Tänker man vidare kanske viktväkteriet också härstammar från samma ekonomiska intressen. För att inte tala om snabbmatsindustrin…

  Göra människor lite lagom sjuka så att man kan tjäna pengar på dem genom läkemedel mm. Tittar man på en utveckling av tex övervikten i USA så verkar de ju ha lyckats över förväntan där och det är på väg hit…

  Med LCHF hälsning Cool .”

  Skrev detta i kolhydrater i Fokus för mer än sex och ett halvt år sedan…
  Det var tydligen inte många som trodde mig då men med facit i hand tror jag att jag inte var långt ifrån verkligheten…

  Att sedan dietisternas ordförand är den samma då som nu kanske har en viss betydelse!

  När jag sett Elisabet Rothenberg uppträda i TV iklädd skinnjacka flera gånger är det kanske för att verka hårdhudad och att inget biter på henne. Hennes i mitt tycke psykopatiska sätt att styra över dietisterna och tex inte ta någon notis om anmälningar till SoS som gått emot dem kanske vi skall titta lite mera på och försöka hitta en anledning till en anmälan till SoS mot dietister som inte följer utslaget av anmälan mot Annika D.

  mLCHFh 🙂 .

 35. 35
  Lars Henrik säger

  Härom dan begick jag ett misstag. Jag åt kroppkakor som vi hade haft i frysen länge och ”behövde” förbruka. Jag visste att jag skulle må lite dåligt p g a det resulterande blodsockret men tänkte att jag skulle göra ett experiment.

  Så jag tog fram blodsockermätaren och mätte varje halvtimma efter måltiden med följande resultat:

  30 min: 7,8
  60 min: 9,4
  90 min: 7,6
  120 min: 6,4

  Kolhydratinnehållet i dessa kroppkakor var ca 27%. Hade det istället handlat om en stor tallrik pasta hade jag passerat 12 med råge.

  Jag berättade om detta experiment under lunchen på jobbet. Anledningen var egentligen självisk. Jag ville åskådliggöra hur min kropp reagerar på kolhydrater för att väcka förståelse för mitt kostval. Många verkar tyvärr inte tro att jag kan reagera annorlunda än de själva. Man dömer andra efter sig själv.

  Jag vände mig främst till en av mina LCHF-vänner men övriga lyssnade. Efter min berättelse och följande diskussion om insulinets effekter sade en av kollegorna som tidigare varit mest emot lchf, att ”förhöjda insulinnivåer kan ha många negativa effekter”!

  Han hade förstått! Han hade läst på och förstått vad det handlade om! Övriga vid bordet nickade medhållande. Ingen opponerade sig.

  Trots att det ser dystert ut om man riktar blicken mot det medicinska etablissemanget finns det ljuspunkter på annat håll. Det går sakta men det går framåt. När dietisterna måste försvara en sviktande arbetsmarknad kan det ses som ett gott tecken. När min läkare inte insisterar på att jag ska ta mina kolesterolpiller (som jag för övrigt aldrig hämtade ut) kan det kanske ses som ett gott tecken. När det allt oftare blir bakverk kvar efter fredagsfikat är det ett gott tecken. Likaså när allt fler har alternativ fika med korv och ost med sig. När sockrets försvarare blir allt mer isolerade är det definitivt ett gott tecken.
  Synen på kolhydrater har ändrats under de drygt fyra år som gått sedan jag ändrade kost. Men detta är förståss min utblick i min värld och det kan säkert te sig annorlunda för andra.

  Nästa diskussion ska handla om rimligheten i att ett till två grams ”överätning” per måltid kan utgöra skillnaden mellan fet och normal. Eller möjligen hur man kan ha ett normalt blodsocker utan att äta en endaste kolhydrat. Men jag måste vänta ett tag innan dess. Lunchpubliken orkar inte med alltför många ”kontroverser” i tät följd 🙂

 36. 36
  Anders S säger

  Georg W skrev:

  Jag får inte förklara för en sjuk människa, vad som kan göra henne eller honom frisk. I alla andra frågor är jag väl respekterad.

  Bland mina nära och kära så kan jag uppleva det som att en elak demon tagit över deras kroppar och nu driver mina kära in i döden och dessutom tvingar mig till tystnad.

  Många värnar sin sjukdomsvinst.

  Professor Göran skrev:

  Misstanken finns förstås att DRF medvetet går hand i hand med livsmedels- och läkemedelsindustrin och varför skulle de förresten inte göra det som vårt samhälle nu är organiserat.
  Det hela är i mina ögon en stinkande byk där det första som offrats på deras altare varit vad jag kallar vetenskapen, dvs. den kunskap och de förklaringsmodeller som stämmer bäst med den metabola verklighet där vi blir sjuka av kolhydraterna och inte av det mättade fettet.

  Ett exempel, säkerligen finns det fler:

  https://drf.nu/foretag.php

  I debatter kan det vara en fördel att använda begreppet antiinflammatorisk kost och kräva att omega-6 och spannmålssäljarna förklarar varför de förespråkar en inflammatorisk kost.

 37. 37

  Lars Henrik Skrev:

  Man dömer andra efter sig själv.

  Det är värre än så. Enligt gällande åskådning skall alla dömas efter samma mall trots starkt varierande genetiskt bestämda behov och förutsättningar. Schablonmässiga kostråd och genom epidemiologi. bestämda praktiska slutsatser leder vilse för många. Kostanvisningar och åtgärder vid metaboliska sjukdomar skall vara individanpassade. Det ser jag knappast ett tecken på någonstans. Skall skriva mera urförligt om detta på annat ställe.

 38. 38

  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/417747?programid=1027
  ”Och när storspiggen drabbas av en parasit förändras blir fisken oförsiktig och riskbenägen. Detta berättar Andreas Svensson, lektor i evolutionär ekologi, mer om i Naturmorgon”

  Att bakterier parasiter virus med mera kan påverka hjärnan är välkänt, sen tror korkade dietister att tarmbakterier inte kan påverka aptiten.

  Tusentals med studier bevisar detta
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii
  https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8

 39. 39
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Det går sakta men det går framåt. När dietisterna måste försvara en sviktande arbetsmarknad kan det ses som ett gott tecken.

  Du ser lite ljusare på utvecklingen än vad jag själv gör.

  Den positiva utvecklingen drivs egentligen från vår gräsrotsrörelse som tagit fasta på existerande vetenskap och omsatt denna vetenskap med resultat som oftast varit omvälvande positiva för vår hälsa. Det sanslösa är förstås att vi har hela det medicinska etablissemanget och livsmedelsindustrin som rena motståndare när det gäller vår hälsa och där det är betecknande att dietisterna står främst på motståndarnas barrikader.

  Det är inte så konstigt att det går sakta framåt men det fantastiska är ju att vi överhuvud taget lyckats rucka etablissemanget eller kanske ”skaka om” är ett mer rättvisande uttryck.

  Anders S Skrev:

  Ett exempel, säkerligen finns det fler:

  https://drf.nu/foretag.php

  Tack för länken – den förklarar en hel del av dietisternas ointresse för vår hälsa.

  piltson Skrev:

  Kostanvisningar och åtgärder vid metaboliska sjukdomar skall vara individanpassade. Det ser jag knappast ett tecken på någonstans.

  Detta är en ständig ”litania” och inte minst bland dietisterna. Jag ser detta bl.a. i det informationsmaterial från DRF som jag fick tag i på mötet. Just nu tenderar jag till att se dietisterna som ”ulvar i fårakläder”. Om dietisterna mot förmodan skulle lyckas med att ”individanpassa” kosten för oss metabolt sjuka får man nog misstänka att läkemedelsbolagens vinster skulle bli ännu större än vad de är idag. Bara på en enda person som mig själv har jag räknat ut att bolagen har förlorat minst en halv miljon under 15 år nu. Hade jag trott för ett ögonblick på dietisten som jag utsattes för då hade vinsten i mitt fall varit ”säkrad”.

  Hemska tankar!

  Men jag har förstås bevisat att jag har tendenser till dystopi även om jag är på ovanligt gott humör, speciellt nu efter en skiva getost dekorerade med några ekologiska smörrullar till morgonkaffet.

  🙂

 40. 40

  Anders S Skrev:

  I debatter kan det vara en fördel att använda begreppet antiinflammatorisk kost och kräva att omega-6 och spannmålssäljarna förklarar varför de förespråkar en inflammatorisk kost.

  Anders – Genialt ! – för det Det Gäller Livet folkhälsomässigt – bokstavligt talat – som jag ser det.

 41. 41

  Det har konstaterats att de enda i Sverige som följer Livsmedelsverkets kostråd är dietister och deras kunskaper är baserade på myndighetens samlade information och vetenskapliga referenser.

  Det som i huvudsak skiljer oss åt är att dietisten anser att besprutad frukt och grönt är basmaten och de anser att fullkornsbröd är bra mat. De har dessutom kopplat ihop mättat fett med transfett, liksom Livsmedelsverket. De verkar tro att mättat animaliskt fett härsknar i kroppen.

  Dietisternas forum påminner en del om våra diskussioner, med en enorm kunskap från Livsmedelsverket. Men noll kunskap om metabolism och konstiga gamla vegetariska föreställningar om näringsinnehåll i fukt och grönt. Det verkar som de flesta dietister har en dragning till vegetarianism. Vilket kan förklara varför det är så enkelt att få vegetarisk mat i skolorna.

  Det är uppenbart att ett flertal LCHF-are nu i flera års tid fört en kamp mot dietisterna på deras egna sidor. Min vän Bosse verkar till och med ha blivit bannlyst. Men jag tror att de samlade LCHF-kommentarerna där, i dietisternas forum, har knäckt hela yrkeskåren. De törs inte säga ”flaska” längre, utom i stängda sammanträdesrum och där refererar man konstant till myndigheten. När beslut fattas att barnen ska dricka lättmjölk i skolan. Så de stackars barnen inte får för mycket fett i sig.

  Klippt från Dietisternas bibel:

  ”Omorganisering i matpyramiden

  NNR-arbetsgruppens tankar kring omorganisering i matpyramiden efter en genomgång av studier där olika livsmedelsgrupper studerats i relation till övervikt.

  I presentationen av litteraturstudien om livsmedel och övervikt föreslogs en rejäl omorganisering av den nuvarande matpyramiden där allt raffinerat spannmål flyttas ända upp till det lilla översta planet där fettet tidigare fanns placerat, medan fettet (porträtterat som olja på bilden) flyttas ner två hela steg där frukt och grönt tidigare befann sig. Till samma plan flyttas även fullkornsprodukter, alltså upp ett steg från det nedre basplanet. Frukt och grönt flyttas istället ner till basen av pyramiden för att utgöra grunden i vår kost istället för spannmålsprodukter som tidigare.”

  Det rör på sig, eller?

 42. 42
  Lars Henrik säger

  Georg W Skrev:

  Det rör på sig, eller?

  Det verkar så. Om de föreslår sådana ändringar i kostpyramiden så rör det nog på sig. Om de inte vågar yttra sig är det kanske ett tecken på reträtt?

 43. 43

  @ Lars Henrik:
  Risken finns ju att de egentligen är smarta, men lurade och att de nu ser dagens ljus. Tänk om de blir LCHF-are allihop? Vad gör livsmedelsindustrin och Livsmedelsverket då? För att inte tala om industrijordbruket.

  Tänk om dietisterna helt plötsligt började ge korrekt information? Med stöd av NNR och Socialstyrelsen och tillgänglig vetenskap, plus biokemiskt kunnande.

  Då skulle en Ny dag randas!

 44. 44

  Georg W Skrev:

  Tänk om dietisterna helt plötsligt började ge korrekt information? Med stöd av NNR och Socialstyrelsen och tillgänglig vetenskap, plus biokemiskt kunnande.

  Då skulle en Ny dag randas!

  Japp… 💡

 45. 45
  Ingvar Bejvel säger

  Förstår att jag använde kvällen till trevligare saker än att åka till Uddevalla!

 46. 46

  När kommer boomen med hjärtsjukdomar av LCHF som dietister varnat för? För trots bra blodvärden så måste den ju komma av allt mättat farligt fett till slut? Eller? 😉 För att inte tala om bristen på fina kolhydrater vi missar med jättemycket fin näring i….( OBS ironi!)
  Blir dom inte det minsta nyfikna när det aldrig händer, utan vi blir allt friskare?

 47. 47
  Lars Henrik säger

  @ Gustav:
  Somliga i etablissemanget kommer nog att försöka framställa eventuella mätbara hälsoförbättringar i populationen som ett resultat av deras enträgna lågfettskostråd med lågt intag av rött kött. Föresten, har vi inte redan hört dylika lögner?

  Hursomhelst ligger det nog i etablissemangets intresse att ’äga’ sanningen. Deras trovärdighet står ju på spel. 🙂

 48. 48
  Lars Henrik säger

  Georg W Skrev:

  @ Lars Henrik:
  Risken finns ju att de egentligen är smarta, men lurade och att de nu ser dagens ljus. Tänk om de blir LCHF-are allihop? Vad gör livsmedelsindustrin och Livsmedelsverket då? För att inte tala om industrijordbruket.
  Tänk om dietisterna helt plötsligt började ge korrekt information? Med stöd av NNR och Socialstyrelsen och tillgänglig vetenskap, plus biokemiskt kunnande.
  Då skulle en Ny dag randas!

  En sådan utveckling är ju väl värd att stödja från vår sida 🙂

 49. 49
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Du verkar vara betydligt mer insatt i vad som händer bland dietisterna än de flesta andra här. Intressant det där om aktiviteterna på deras eget forum och att lite opposition där tydligen har knäckt hela kårens självkänsla.

  Möjligen är jag paranoid men jag tycker att grönsakerna annars kommer springande in från alla håll och kanske har jag själv blivit påverkad utan att veta om det. Till min lunch som bestod av vildfångad lax, Pinklax från Alaska som är den enda fisk som kan ätas med sinneslugn förutom makrill kanske, rev jag t.ex. en rödbeta som råkost. Resistent stärkelse är något trendigt idag som jag gått på. Jag tröstar mig också med att rödbetor innehåller nitrat som ska vara bra för mitt stackars hjärta. Jordelivet är förvisso en frustrerande vandring och man kan möjligen med Buddhisterna hoppas att man inte kommer att återfödas någon mer gång för att få till slut få frid.

  Jag råkade nyss lyssna på programmet Meny på P1 och här släpps veganerna fram på bred front och på fläskets bekostnad även om man beklagade att det är svårt att ersätta den goda smaken från fläsket. Detta stämmer med de rokader som du rapporterar om i kostpyramiden. Är detta också en internationell trend för något politiskt korrekt i korståget mot köttet?

  Det verkar på mig som att SLV och möjligen DRF snart kommer att behöva betala ut skottpengar för att få bukt med oss LCHF-are men som det ser ut idag så kommer man i så fall behöva betala ut ganska rejäla summor om man ska lyckas återskapa konsensus i kostdebatten.

  Spännande tid vi lever i!

 50. 50
  LCHF-Bengt säger

  Dietisterna tror verkligen på sina idèer. Otroligt tunga dagar om de skulle ljuga hela tiden på jobbet, det skulle ju knäcka de flesta inom några veckor.

  Finns någon skillnad idag och för låt oss säga, 200 år sen? Folket är lika lurade av de sk, vetenskapsmännen och lärda människorna trots internet och böcker i ämnet, det verkar som folk är korkade helt enkelt. Jag har också svårt att tro på någon stor matrevolution. Möjligen nästa generation.

 51. 51
  Annika Dahlqvist säger

  @ 46 Gustav:
  Dietisterna tror nog att det numera är vi LCHF-are som belägger sjukhusplateserna. Men de bemödar sig inte att ta reda på om det verkligen är så. Det vore ju enkelt att gå omkring på sjukhusen och intervjua patienterna om hur de äter.

 52. 52

  LCHF-Bengt Skrev:

  Finns någon skillnad idag och för låt oss säga, 200 år sen? Folket är lika lurade av de sk, vetenskapsmännen och lärda människorna trots internet och böcker i ämnet, det verkar som folk är korkade helt enkelt. Jag har också svårt att tro på någon stor matrevolution. Möjligen nästa generation.

  Jo… – Bengt – det finns en himmelsvid skillnad nu och för 200 år sedan – i meningen att då fanns ej nätet som vem som helst som verktyg SJÄLV kan ta reda på vad som helst om vad som.

  Folk är ej alls korkade egentligen – men Wi är mer eller mindre försmutsade i wåra tankesystem av att etablissemangets massmedia i all oändlighet basunerar ut samma felinformation i ”all oändlighet”.

  Men vem som kan ju slippa den skiten – genom att helt enkelt sluta med att konsumera dyngan.

  Kan det bli enklare och billigare än så ❓

 53. 53

  david Skrev:

  Hur kan människor vara så övertygade om en sak som bara är fria fantasier det är märkligt.

  Nja… – David – det är en himmelsvid skillnad på fria fantasier och egna gjorda erfarenheter – som jag ser det.

  Studien Du länkar till stup i kvarten i all ära – men där finns ju en hel del oklarheter = fantasier också.

 54. 54
  Annika Dahlqvist säger

  @ 53 Josef Boberg:
  David är den vi brukar kalla bakteriejesus. Det går inte att diskutera med honom, utan han ältar sina bakterieresonemang. Han kommer aldrig fram till vad man ska göra för att få bättre hälsa, annat än att äta LCHF, och möjligen att göra avföringstransplantation. Han beskyller oss med diverse okvädingsord utan att kunna formulera mekanismen bakom beskyllningarna. Jag har försökt att diskutera med honom, men det är lönslöst. Jag raderar honom därför.

 55. 55

  H@ Professor Göran:

  Här är nåt för dig Göran, karnismen som ett trossystem.

  https://www.svd.se/kultur/understrecket/sa-legitimerar-vi-var-kottkonsumtion_3814548.svd

 56. 56
  Anders S säger

  För bakterieintresserade:

  Prova att äta 50 gram japansk ekologisk nattõ innan morgonduschen.

  Ger dessutom tillskott av vitamin K2.

  Brukar säljas fryst 3×50 gram.

 57. 57
  Professor Göran säger

  @ Q:

  Intressant!

  Det jag fick ut av artikeln och min gissning är nog att boken kommer fungera som en del av det tunga artilleriet hos veganerna. Det hela verkar helt enkelt vara politiskt korrekt. Köttfri måndag!

  Vi kommer säkert få höra talas mer om denna bok.

  Själv är jag väldigt förtjust i ”Vegomyten” av Lierre Keith som till slut, efter tjugo år som sjuk vegan, insåg att även veganer lever på dött liv men där en del även äter saker som ännu lever om de nu inte har kokat grönsakerna först vilket då förstås betyder att veganerna först måste ha ”mördat grönsakerna” (för att nu kanske använda veganspråkbruket mot köttätare) redan i kastrullen istället för i sina magar.

  Men tänk på hur ruskigt det egentligen är om nu en vegan stoppar en levande morot i munnen som han eller hon sedan tuggar sönder till småflis och där dessa levande små delar slutligen långsamt dör i magens syrabad.

  Hua!

  Något så vidrigt mördande skulle inte en normalt funtad köttätare kunna göra. Då vore han eller hon faktiskt pervers! 🙂 🙂 🙂

 58. 58
  Anders S säger

  Upton Sinclairs Vildmarken (The Jungle) handlar om slakthusen i Chicago för 100 år sedan. Det är inte mycket bättre idag. Kanske till och med värre.

 59. 59
  Lars Henrik säger

  @ Professor Göran:
  😀

  @ Q:
  Det är inte så länge sedan som biologer kunde avslöja växternas kemiska språk. Hur de meddelar sig med sin omgivning med ämnen som de skickar ut från rötter och blad.

  Om en växt skadas varnar den sina grannar som lyssnar, gör sig styva, sänder ut växtgifter och skickar varningen vidare till andra. De kan t o m höra ”fienden” på samma sätt som de hör vatten för att veta vart de ska skicka sina rötter. De hör via vibrationer, i mångt och mycket på samma vis som vi hör genom vibrationer som fortplantas genom luften, ljudvågor.

  https://blog.svd.se/ennartshalsa/2014/07/05/vaxterna-hor-nar-larverna-kommer-och-dodar-dem/

  Vi är bara i början av att förstå växternas språk och liv, men en sak står redan klar: Växterna gör allt för att överleva och skapa bästa möjliga förutsättningar för sina barn. Det är nog synnerligen naivt att tro att växter inte lider bara för att de inte har försetts med ögon!

  Och då har vi inte ens börjat prata om den fullständigt enorma förstörelse av hela ekosystem som jordbrukets monokulturer har fört med sig. I sin industriella form i ännu perversare utsträckning.

  I detta ljus ska kor, betesmark, vall och äng ses!

 60. 60
  Professor Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Helt rätt!

  Det slår en ständigt att inte bara varje enskild livsform är sanslöst komplex utan även samspelet i naturen.

  Och att tro att vi någonsin kommer att förstå detta samspel i alla dess delar är förstås naivt. Detta hindrar oss inte att våldföra oss på dessa system och utan att begripa dem. Historien om alla gifter som vi har släppt ut som t.ex. DDT förskräcker.

  Lierre Keith ”Vegomyten” är suverän i mina ögon när det gäller att belysa denna problematik.

 61. 61

  @ Professor Göran

  Allt jag vet om dietister finns samlat i mina kommentarer här. Med andra ord ingenting. Det var du som gjorde mig uppmärksam på denna , av någon konstig anledning, bortglömda grupp. Samtidigt som vi vet att de finns överallt och kontrollerar att skolor, sjukhus och åldringsvård får den mat som Livsmedelsverkets vetenskapliga expertis bestämt att de ska ha.

  För att vinna ett krig och jag beklagar att behöva säga det, men vi är faktiskt förstalinjen på det tredje världskriget. Ett globalt intellektuellt krig mellan egennyttan och allmännyttan. Muslimer som ännu inte kommit så långt i sin utveckling, prövar den gamla metoden med vapen och bomber och VI förstår att de inte kommer att skjuta egennyttan i sank med vapen. Nej, det är vår kamp här, för en naturlig mat som bygger friska, FULLT fungerande människor, som förändrar världen och skapar en medveten väg för oss människor. För att stoppa egennyttans legitima miljökonsekvenser som vi alla vet leder till människans utdöende.

  Problemet för oss är ju egentligen inte vilsna vegetarianer och miljöaktivister. Vi kan heller inte göra så mycket åt att egenintresset och egennyttan med sin ekonomiska totalitära makt. Kontrollerar våra politiker, myndigheter och massmedia. Den kampen kan vi föra i en evighet och vi kommer att vinna varenda slag. Men egennyttan bara flinar åt den teatern.

  Nej, nu har motståndaren blivit identifierad. Det är Livsmedelsverkets fotsoldater, dietisterna som skapar ett samhälle med lättmjölk, bröd och vegetabiliska oljor och jag har ännu inte sett en dietist ta ordet kolhydrater i sin mun. Socker finns tydligen bara i glass, godis och läsk och även det får man äta om man inte äter det för ofta. De grundlägger matvanor hos våra barn att äta industriproducerat, färdigtuggad lågfettsmat.

  Problemet är att jag har aldrig träffat en enda av de dietister som det ständigt refereras till. Men nu efter ditt besök i fiendelägret så la jag ihop två och två. Så nu förstår jag att vi måste TVINGA varenda j-a dietist till ett samtal om vad små, sjuka och gamla ska äta. OCH vi får inte låta dialogen balla ur utan måste städat, vårdat och vetenskapligt föra fram vårt budskap. Så att de inte kan fortsätta med sina nuvarande smygande, bakom stängda dörrar, miljökatastrofer.

  Dra fram dom i ljuset och tvinga dem till en kreativ och konstruktiv dialog i kärlekens tecken. Framför allt kan vi inte gå in i den dialogen med alla negativa förutfattade meningar som jag gett prov på här. För att lyckas så måste vi sluta att tycka illa om dietister och hitta dom och inleda en kreativ (aldrig avstannande) dialog med dem. När dietisterna säger fetmjölk och smör. Då är vi klara.

 62. 62
  Annika Dahlqvist säger

  @ 61 Georg W:
  Hur ska vi bära oss åt för att få till denna fruktbara dialog med dietistkåren?
  När jag mailar dem så svarar de inte.

 63. 63

  @ Annika Dahlqvist:
  Huvudet på spiken Annika! Det verkar som de allihop är inlåsta i Fort Knox.

  Jag vet inte hur vi ska göra det. Jag vet bara att det är Det vi måste göra.

  Vi får utdela en belöning eller hittelön till den som kan hitta en dietist som vi kan få prata med 🙂

 64. 64
  Annika Dahlqvist säger

  @ 63 Georg W:
  Det har hänt att enstaka dietister har insett att LCHF/lågkolhydrat är rätt. De kan bli utfrysta och tom uteslutna ur Dietistförbundet. Jag tror att flera sådana har övergått till annan yrkesverksamhet, eftersom de känner det tröstlösa i att förändra förbundet.
  Dietisters samtal om matvanor.

 65. 65
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Tack för en fin ”krönika”!

  För att komma tillbaka till själva mötet på Bohusläns Museum så var det som jag nämnde väldigt ”professionellt” i sin glättiga framtoning som försäljningsreklam för dietisterna som yrkesgrupp. Dietisterna och även politkerna framstod här som yttterst välbalanserade människor och det var svårt att på något sätt uppfatta dem som ”Livsmedelsverkets fotsoldater” och med ett kostbudskap som redan har gjort oss sjuka.

  Som Annika nämner så är det svårt få igång en dialog med dietisterna om vad det är för slags kost de i grunden förespråkar. De är bara inte intresserade av en sådan typ av dialog. Däremot blir det ju väldigt tydligt när det hela sätts på sin spets som vid deras anmälan av Annika.

  Att frågan om kosten och hälsan är oerhört central i den offentliga debatten märker man på alla håll och kanter idag. Någon TV äger jag inte sedan länge men däremot lyssnar jag en del på radio och där ”poppar” matfrågan upp hela tiden och där frågan om ett hållbart samhälle är det centrala. Igår var det programmet ”Meny” där veganismens gastronomiska svårigheter ventilerades. Alldeles nyss lyssnade jag på ”Gomorron Sverige” och där har dom nu tydligen en hel serie med program om denna fråga. Idag talade de om någon näringsdryck ”Soylent”, alltså soja och linser, där veganismen åter måste ha firat triumfer. Gastronomin hade man problem med men det gäller då ”bita ihop”.

  Vegansimen har ju historiskt sett varit en slags motståndrörelse mot ett sjukt livsmedelssystem och en sjuk världsordning men veganismen verkar nu istället ha blivit livsmedelsindustrins nya kelgris. GMO-soja importeras som bekant i enorma mängder till Europa idag som djurfoder och man kan bara spekulera om de ekonomiska krafter som verkar i bakgrunden för att skapa ett ”poitivt debattklimat”. ”Money talks!” som det så sant uttrycks.

  Hur kampen mot detta ovetenskapliga trams, men med dess förödande konsekvenser för vår hälsa ska föras på bästa sätt, vet jag tyvärr inte och min bedömning på mötet var också att det inte ens var lönt att försöka föra en dialog kring kosten trots att jag från början hade uppfattat att mötet skulle handla om detta. Jag kanske gjorde en felbedömning som Mats LIndberg är inne på och därmed missat en möjlighet att föra fram vår positioner.

  Men som sagt, det är lätt att hamna i samma dystopiska tankegångar som Lierre Keith när man ställs inför den glättade ytan som dietisterna visar upp. Med Lierre Keith tror jag också på själva gräsrotsrörelsen som vi representerar och med gräsbetande djur i ett naturligt landskap och detta är trots allt också en snabbt växande trend på olika håll i världen om man nu ska försöka se någonting positivt i marknadsekonomin och inte bara det hela i konspiratoriska termer.

  Ytterligare en trend verkar vara att man nu i solidaritet med de fattigaste delarna av jordens befolkning, som inte har råd med kött, ska avstå från den näringsriktiga mat som gör oss friska men då av ideologiska skäl. Allt stinker det av dubbelmoral i den mediala och politiska retoriken.

  Och då är vi tillbaka till 70-talet och ”Mat för en fattig planet” där det hela började. Alla, och speciellt när vi är ungdomar, vill vi gärna ta ett ansvar för rättvisan i världen men tyvärr har vi hela tiden blivit lurade, och till åtlöje, i vår idealism av de enorma ekonomiska krafter som knappast varit intresserade av någon sådan.

 66. 66

  Jag kom just på det att jag aktiverade mig politiskt för 10 år sedan och jag deklarerade med en gång att jag ville komma in i kommunens kostråd. Vilket visade sig vara omöjligt och hela mitt politiska engagemang var bara bortkastad tid. Sedan har jag slagits mot ledningen för förskolan i många år och till och med vunnit. Men vårt bregottförsök stupade efter bara några veckor av ekonomiska orsaker, det var för dyrt, sas det. personligen tror jag att högre trådar drogs och dietisterna och politikerna satte stopp.

  Problemet är nog att vi vet för lite om hur det går till i dessa politiska institutioner, med tjänstemän som låter väldigt förnuftiga med sina diagram och siffror. Men, och det är med stor bokstav. Men politiska beslutande organ ska vara transparanta och öppna för ”lobbyism” från organisationer och enskilda. Det är det som är demokrati.

  Så det är väl bara för mig och föröka hitta dessa kanaler och begära ut handlingar om hur matfrågorna hanteras och börja skicka in vetenskapligt relevanta medborgarförslag.

  Vi har faktiskt en skola i det här ämnet. Han heter som vanligt Björn ”the biochemist” Hammarskjöld och sysslar framgångsrikt med just det här, hemma i Mora.

 67. 67
  Hanveden säger

  #66
  @Georg W

  På bloggen Kostkunskap kan man läsa en konversation mellan Björn Hammarskjöld och Brödinstitutet.

  https://kostkunskap.blogg.se/

  Där tycker jag mig se en resurs som om vi kan få med honom i dietistfrågan så kan han mala ned även Dietistförbundets ordförande Elisabet Rothenberg…

  mLCHFh 🙂 .

 68. 68

  @ Hanveden:
  Det är så oerhört befriande att läsa Björns texter och skrivelser. Tänk att vi i många år såg honom som ”bara” barnläkare. Det är endast för att få kredibilitet inför myndigheter och politiker som han använder sina titlar.

  Och det påminner mig om att: Vem bryr sig om vad en outbildad vaktmästare säger och tycker?

  (Omständigheterna tillät mig inte att bli CEO i år)

 69. 69

  Dietisternas gemensamma policydokument är totalt och märkligt intetsägande. Hela konflikten med oss finns i två små stycken. Som ska läsas snabbt och inte funderas så mycket på.

  VIKTEN AV SAMSYN OCH SAMARBETE
  Mat och hälsa utgör ett område som engagerar och debatteras flitigt
  både offentligt i massmedia och privat – i hemmet och på
  arbetsplatsen. Mat och matvanor är djupt integrerade med känslor,
  vanor, socioekonomiska förutsättningar, religion och etnicitet. Det är
  därför viktigt med en samsyn om vad hälsosamma matvanor innebär
  bland dem som arbetar inom vården. Framförallt är det viktigt ur
  patient-perspektiv, att råd förstärks och bekräftas av olika personalkategorier

  VETENSKAP OCH KUNSKAP OM HÄLSOSAMMA MATVANOR
  Kunskapen om hälsosamma matvanor vilar på god vetenskaplig
  grund. Vi vet att grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär,
  fullkorn, fisk, fågel, magert kött, magra mejeriprodukter och
  vegetabiliska matfetter minskar riskfaktorerna för våra vanligaste
  folksjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes samt
  övervikt och fetma.

  https://drf.nu/levnadsvanor/wp-content/uploads/2013/08/DRF-Policydokument_final.pdf

 70. 70
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Intressant att man över huvud taget inte berör det vi LCHF-are ser som själva kärnfrågan – mängden kolhydrater i kostrekommendationerna och dess koppling till det metabola syndromet. Hela världen talar om detta men det berör kanske inte DRF. Tydligen har man ändå i tysthet (?) ändrat rekommendationen från 55 till 45 % och detta är uppenbarligen någonting man inte ens tar upp här.

 71. 71

  Georg W Skrev:

  magert kött, magra mejeriprodukter och
  vegetabiliska matfetter

  Uppenbarligen ligger skiljelinjen i fett/kolhydratbalansen. Dietisterna hyllar tesen ”Ät mindre spring mer” i sann hallonbåtsprofessor-anda. Vad annat kan dom göra – det är så de är lärda!!!

  Jag tycker synd om dietisterna! Tillkomsten av denna yrkesgrupp är ett utslag av samhälleligt dåligt samvete. Läkarna kan inte nutrition – detta ämne togs bort från Läkarvetenskapens arena i samband med andra världskriget, tror jag. Då blev nutrition politiserat – det gällde att försörja soldater i strid. Där fanns också ett svältproblem att ta hand om bland USAs färgade befolkning. Ralf Sundberg har skrivit om det i Forskningsfusket. Senare har man förstått att någon sorts kostrelaterad behandling behövs för sjuka och potentiellt sjuka personer.

  Men jag tycker också synd om organisationen, som är toppstyrd av en torped med politiska ambitioner, där man skönjer maktberusning snarare än god matkultur som drivkraft.

 72. 72

  @ Professor Göran:

  Dietister står för besprutade frukt och grönsaker, Enda gången jag sett en dietist ta ordet ekologiskt i sin mun var när hon anklagar oss LCHF-are för att inte vara ekologiska.

  De anser att vi ska äta mycket fet fisk. Finns det någon ätbar FET fisk förutom industriproducerad antibiotisk odlad lax? Vill dietisterna verkligen att vi ska äta odlad lax, eller vilken fisk ska man äta?

  De anser också att man ska äta fågel eller vitt kött. Jag kan ju köpa gäss här i byn, men annars så måste det väl vara industriproducerad antibiotisk kyckling som menas. De tycker också att kadmiumhaltigt fullkornsbröd och ceralieprodukter är bra mat. Vegetabilisk olja är bra olja och ju mer man byter ut det mättade fettet mot växtoljor desto bättre enligt vetenskapen. (Jag börjar misstänka att de lider av EPA- och DHA-brist.)

  Anledningen till att de rekommenderar lättmjölk är inte för att fettet är borttaget utan för att det finns D-vitamin tillsatt i den mjölken och det vet varenda dietist numera. Att D-vitamin måste vi ha, annars så måste vi äta odlad lax.

  Dietisterna är hårda mot LCHF och anser oss okunniga och ovetenskapliga. Tyvärr går det inte att länka till bloggen matvett hos DRF längre. Men det går att söka sig fram till deras gästbloggare och deras beskrivning och utvärdering av LCHF. Med efterföljande kommentarer, där namnen på kommentatorerna försvunnit. När man läser detta förstår man varför de för ca 1 år sedan upphörde med en kommunikation med allmänheten och flyttade in diskussionen till medlemmar som måste registrera sig. En öppen debatt pulvriserar dietisterna och jag inser att vi är ett akut och gigantiskt hot mot det konsensus som löntagarna inom kostupplysning och hälsovård nu skyddar genom att göra sig osynliga och inte säga något kontroversiellt i allmänna sammanhang. Dietisternas utbildning och kunskap är numera inte tillgänglig. Vill man prata med en dietist så måste man remitteras dit.

  Alternativet är att få politikerna att förstå hur många miljarder folket sparar om man slutar att betala lön till dessa värdelösa samhällsbyggare. En Dietist orsakar STOR skada i samhället. Kanske den största skadan.

  https://www.drf.nu/blogg.php

 73. 73
  Professor Göran säger

  Erling Skrev:

  Men jag tycker också synd om organisationen, som är toppstyrd av en torped med politiska ambitioner, där man skönjer maktberusning snarare än god matkultur som drivkraft.

  Intressant kommentar!

  Till min oerhört stora förvåning blev jag i morse kontaktad på telefon av en av dem från DRF som organiserade mötet på Bohusläns Museum och som beklagade att jag inte hade deltagit i dialogen för att jag efter första timmen hade betraktat det som att förlöjliga sig själv om jag hade tagit upp frågan om kostens betydelse för vår hälsa.

  Hon hävdade, i vårt långa samtal, att anmälan av Annika hade varit ett stort misstag och jag frågade henne om man därför nu från DRF’s sida tänkte gå ut och officiellt be om ursäkt för denna anmälan med tanke på att hon även hävdade att DRF håller på att närma sig LCHF. Detta var tydligen inte aktuellt och då kan man fråga sig var trovärdigheten ligger i ”det stora misstaget” och deras ”närmande” till LCHF.

  Ja – det är mycket man inte förstår här i livet men det är roligt att vi blir tagna på allvar alltmer och jag bjöd därför in henne till en seriös diskussion här på Annikas blog.

 74. 74
  Professor Göran säger

  Georg W Skrev:

  Dietister står för besprutade frukt och grönsaker, Enda gången jag sett en dietist ta ordet ekologiskt i sin mun var när hon anklagar oss LCHF-are för att inte vara ekologiska.

  Det är nog bara att konstatera att DRF är en del av det medicinska etablissemang där livsmedelsindustrin också är en integrerad del. Om DRF mot förmodan skulle gå ut och ta ”strid” mot dessa krafter så skulle de knappast behöva avsäga sig sina sponsorer frivilligt. Det skulle gå med automatik enligt min egen erfarenhet från den metallurgiska industrin. Vi får se hur det är med deras deklarerade förändringsvilja – det ska bli intressant.

  Att de själva gärna vill tro att de hävdar vetenskapen råder det knappast någon tvekan om trots att deras ”vetenskap” ständigt måste backa, nu från 55% till 45% kolhydrater för att nu inte tala om det mättade fettet. Vi, och inte minst jag själv, vill också gärna hävda att vi har vetenskapen med oss men i motsats till DRF verkar det som om ”vår vetenskap” ständigt vinner terräng trots att den mot alla odds verkar på gräsrotsnivå eller också är det kanske på grund av detta förhållande som den vinner terräng.

 75. 75
  Lars Henrik säger

  Professor Göran Skrev:

  ”vår vetenskap” ständigt vinner terräng trots att den mot alla odds verkar på gräsrotsnivå eller också är det kanske på grund av detta förhållande som den vinner terräng.

  Jag tror att det är just därför. En allt starkare gräsrotsrörelse uppbackad med en allt starkare vetenskaplig bas och kända företrädare inom det medicinska skrået som vågar ta debatterna.

  Det blir, i den miljön, allt svårare att avfärda LCHF som en modediet eller ovetenskapligt flum. Dessutom drar man sig nog i det längsta att förolämpa en växande del av befolkningen.

  Däremot försöker man förmodligen att något ”rätta till” sina kostråd och sin vetenskap utan att behöva nämna LCHF vid namn…

 76. 76

  Georg W Skrev:

  Finns det någon ätbar FET fisk förutom industriproducerad antibiotisk odlad lax?

  Har Du försökt med sardiner i olivolja, eller för all del makrill, både färsk och som konserv?

 77. 77
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  @ Erling:

  Jag köper frusen vildfångad, certifierad Pinklax (den enda fisk mercola rekommenderar) från Alaska på Willys och trots att den är den optimala födan kostar den bara 50 kr kilot. Jag förstår inte detta och tänker att jag inte ska prata så mycket om detta av egoistiska skäl. Jag har förstås några stycken i frysen!

  Den kan ju ta slut om folk fattar detta 🙂

 78. 78

  @ Erling:
  @ Professor Göran:
  sardiner och makrill är det enda i fiskväg jag äter. Jag tror också på musslor.
  willys pinklax låter också bra och blir nog ett tillskott.

  Min poäng är att det är konstigt att alla ska byta ut det ”skadliga” röda köttet mot fisk som inte finns längre, förutom som naturkatastrof eller fettfri och det är dietistiskt uppenbart, liksom av kvällens Mosley-sökande efter kunskap-program. Att vi alla ska äta broilerkyckling i framtiden. Men om jag uppfattade programmet rätt så vann visst kossan och fåret till slut, i alla fall.

  Jag tycker det är omoraliskt att dessa skatteavlönade experter uppmanar folk att föredra fisk och fågel. Fisken är slut och fågeln är förstörd. Fullkornets lektiner och fytinsyra, blandad med vegetabilisk olja och socker förstörde min kropp . Vi ska enligt dem byta ut smör och grädde mot vegetabiliska omega 6-fetter.

  Det här är jätteilla, det är sjukt, det är vansinnigt och jag förstår att de vill närma sig oss. Men som tidigare sagts. Så finns det bindningar till en mycket smutsig industri. Ta en titt på deras samarbetspartners. Riktiga skurkar allihop, utom mjölkfrämjandet som av någon anledning kommit i mycket dåligt sällskap. Men de visar sig att det är moderna sockrade mjölkprodukter de samarbetar om.

 79. 79
  LCHF-Bengt säger

  Professor Göran Skrev:

  @ Georg W:

  @ Erling:

  Jag köper frusen vildfångad, certifierad Pinklax (den enda fisk mercola rekommenderar) från Alaska på Willys och trots att den är den optimala födan kostar den bara 50 kr kilot. Jag förstår inte detta och tänker att jag inte ska prata så mycket om detta av egoistiska skäl. Jag har förstås några stycken i frysen!

  Den kan ju ta slut om folk fattar detta

  Jag tror inte folk fattar detta, så vi kan fortsätta njuta av riktig lax länge än.
  De äter hellre odlad och portionsskurna bitar för 200 kr kg, och klagar på att riktig mat är dyrt.

 80. 80
  Lars Henrik säger

  Georg W Skrev:

  Men om jag uppfattade programmet rätt så vann visst kossan och fåret till slut, i alla fall.

  Så uppfattade jag det också. Fast det ska vara ekologiskt och hundra % gräsbetat och dessutom på lämpliga ställen i världen.

  I övrigt kunde jag dra följande slutsats av både detta och föregående program: Vi är alla här hos Annika förmodligen kunnigare inom nutrition än både Dyring och Mosley! 😀

 81. 81

  Professor Göran Skrev:

  Och då är vi tillbaka till 70-talet och ”Mat för en fattig planet” där det hela började. Alla, och speciellt när vi är ungdomar, vill vi gärna ta ett ansvar för rättvisan i världen men tyvärr har vi hela tiden blivit lurade, och till åtlöje, i vår idealism av de enorma ekonomiska krafter som knappast varit intresserade av någon sådan.

  Jag var multiindustrins gratis-reklampelare och kämpade hårt för att införa införa vegetarisk etik och moral. Till förmån för cerealier och margarin.

  Men så dök min fantastiska styrka upp. Jag insåg vilken lurad idiot jag var och bestämde mig för att bli en bättre människa.

  En gång (för länge sedan) så trodde jag samma sak som dietisterna. Men jag hade en tillräckligt mjuk hjärna för att omvärdera mina principer. Jag förstår att det är svårt för dietisterna att svälja sanningen i hela dess omfattning. De skulle behöva en dos ayowasca (eller vad det hette).

  Hur bar du dig åt för att lämna idioten bakom dig, Göran? 🙂

 82. 82
  Professor Göran säger

  Georg W Skrev:

  Hur bar du dig åt för att lämna idioten bakom dig, Göran?

  Jag förstår mer än väl din ”frustrerade” ironi när du använder ordet idiot. Och när man inser att man har blivit lurad är det lätt att man blir, för att uttrycka det milt, upprörd.

  Och ärligt talat uppfattade jag den dietist som 1999 stod där och föreläste på sjukhusets hjärtavdelning för oss nyblivna infarktpatienter om ”goda kostvanor” också som en ren och skär ”idiot”. På ca. en månad mellan min infarkt och detta möte med denna dietist hade jag själv använt mina forskartalanger och elementärt kunna sätta mig in i kostfrågans betydelse för hälsan hos våra artärer. Snabbt hade jag genom ”självständigt tänkande” och utan minsta tvekan kommit fram till att det var just margarinet med dess transfetter som var en av de viktigaste faktorerna i kosten som kunde kopplas till hjärtinfarkter.

  Idag är detta faktum kring transfetterna allmänt erkänt och det är fullt möjligt att det just är minskningen av transfetter som trots allt sker i maten idag som är anledningen till den allmänt förbättrade hjärthälsan i västvärlden om detta nu är sant.

  Nå denna ”idiot” står då där framför oss ivrigt lyssnande hjärtpatienter och föreläser med overheads, som det hette på den tiden, och alla hennes bilder var till min fasa framtagna av Margarinbolaget som nu är ett företag som ingår i Unilever. För mig var detta en rent chockerande upplevelse men med tanke på mitt allvarliga hälsotillstånd var jag ”tyst och snäll” på den tiden. Då var jag också satt på betablockerare som effektivt dämpar aggressiva beteenden. Den korrekt välklädda magra damen som nästan skrek åt dietisten ”Men jag har ju hela livet ätit precis som du predikar!” var väl den man sist hade väntat sig få ett sådan utbrott men hon kanske ännu inte hade fått sina betablockerare.

  Naturligtvis inser jag att denna ”stackars” dietist inte personligt var ansvarig för detta utan ”idiotin” var ett systematiskt lurendrejeri iscensatt av den högre skolans aktörer där hon bara var ett bondeoffer i deras arméer.

  Hjärtinfarkten och inte minst mötet med denna ”idiot” drog för mig för alltid bort de slöjor som dolde en korrupt medicinsk värld som jag bara inte trodde existerade. Innan dess trodde jag att medicin hade att göra med vetenskap men detta är som man brukar säga idag historia.

  Det ruskiga är, om jag nu inte missuppfattat något, att man forfarande ser Margarinbolagets logga på PowerPoint-bilderna som dietisterna presenterar för de nya oskyldiga infarktoffren men en logga som idag naturligtvis är ersatt med Unilevers även om budskapet inte har ändrats.

  Som jag påpekade för den trevliga dietist som ringde mig igår kommer jag tro på deras förändringsvilja och integritet om jag skulle se att de bröt med alla sina sponsorer från livsmedelsindustrin vilket knappast är så troligt som det ser ut idag. Men det är som sagt ett väldigt snyggt och proffsigt reklammaterial man ser från DRF vilket i mina ögon knappast bidrar till trovärdigheten. Bristen på vetenskap är nog synonymt med ett glassigt presentationsmaterial.

  Ingen betraktar som bekant heller de flotta broschyrerna från bilförsäljare som speciellt vetenskapliga men inte ens hos sådana försäljare misstänker man att de skulle sälja bilar med säkerhetsbälten som inte fungerar eller ännu värre med en grundkonstruktion på sina bilar som gör att folk kör ihjäl sig.

  Hade jag bara följt råden från denna ”idiot” – filosofen Schopenhauer har en fin definition på en idiot som en som bara inte förstår på grund av sitt mentala handikapp – så hade jag garanterat ”kört ihjäl mig” för många år sedan och inte, så här 15 år efter min mycket allvarliga infarkt, suttit här kaxigt framför min dator, eller för ett år sedan framför ”min” ointresserade kardiolog som istället ansåg att det jag hade hållit på med hade varit en ”på gränsen till kriminell” vansinnesfärd i hans ögon och som bara hade haft ”tur”. Även honom betraktar jag på samma sätt som ”min enda” dietist.

  Frågan är förstås hur vingligt sjuklig och lång tid den vansinnesfärd som etablissemanget föreskriver hade varit i form av kost och medicin hade varit i mitt fall; fem mediciner, två bypassoperationer och tio år är min egen gissning.

 83. 83

  Erling: ”Läkarna kan inte nutrition – detta ämne togs bort från Läkarvetenskapens arena i samband med andra världskriget, tror jag.”
  Så är det. Den utmärkta läkaren David Servan Schreiber skriver en hel del om kost som en del av det intresse han har för sambandet mellan kropp och själ. Han medger att det enda han fick lära sig om kost på läkarutbildningen var att överviktiga skulle äta mindre kalorier och att patienter med högt blodtryck ska äta mindre salt.

 84. 84
  Annika Dahlqvist säger

  @ 83 Maria:
  Om läkarna skulle få lära sig mera om nutrition skulle den utbildningen antagligen ges av en person som visste att berätta att mättat fett är farligt, och margarin är bra, och att det gäller att äta färre kalorier, oavsett källa.
  Nej vänta med att införa mera nurtition i läkarnas utbildning tills Livsmedelsverkets rekommendationer har ändrats.

 85. 85

  @ (28?)Georg W:
  Gör gärna det, tyvärr känner jag henne sedan innan hon fick examen. Bäst att inte säga mer än så.

 86. 86

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Om läkarna skulle få lära sig mera om nutrition skulle den utbildningen antagligen ges av en person som visste att berätta att mättat fett är farligt, och margarin är bra, och att det gäller att äta färre kalorier, oavsett källa.

  Mycket hänger på studenterna. Man kan dela upp de kunskapssökande i två kategorier:

  Plugghästar, som har lätt att läsa innantill och lära sig utantill och svara som professorn vill på proven.

  Informationssökande ifrågasättare, som utvecklar sig och ställer till det för professorn och som aldrig får till höga betyg.

  Plugghästarna, som jag misstänker är i majoritet bland läkarna, för att antagningspoängen är som den är, skulle säkert svälja ett budskap på det sättet Du antar. Hoppet står alltid till de få överbegåvade, som både svarar rätt på proven och har kapacitet att sätta i fråga. Nutrition är ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt, där kostens sammansättning ingår, men där kroppens reaktion i oändliga variationer av modeller, kallade metabola vägar, måste vara den tunga delen. Där finns biokemi och cellbiologi, för att inte tala om de hormonella systemen. Skulle tro att man får lägga till ett år i grundutbildningen.

 87. 87
  Professor Göran säger

  @ Erling:

  Intressant synpunkt men min egen erfarenhet från högeskoleundervisning är att det är ett ytterst fåtal studenter som ifrågasätter men som du säger är det förstås de mest begåvade och intresserade studenterna som gör det.

  Med Annika tror jag att det är meningslöst att i läkarutbildningen införa kostkunskap med ett innehåll som idag bara leder till ohälsa i sin kliniska tillämpning. Näringsläran måste först bli vetenskapligt förankrad och överge sina tragiska dogmer

 88. 88

  Professor Göran Skrev:

  Med Annika tror jag att det är meningslöst att i läkarutbildningen införa kostkunskap med ett innehåll som idag bara leder till ohälsa i sin kliniska tillämpning. Näringsläran måste först bli vetenskapligt förankrad och överge sina tragiska dogmer

  Näringslära i all ära, men den sortens utantilläxa, som exerceras av SLV betackar jag mig för. Av läkare kräver jag inte kataloginformation utan djupgående insikt om kroppens funktioner. Mättat fett eller inte – den pusselbiten faller automatiskt på plats om man förstått människokroppen.

  Tyvärr drar s k vetenskapsmän, eller forskare om man så vill, ganska tokiga slutsatser av sina fynd just på grund av dålig bredd och snävt perspektiv vad gäller kroppsfunktionerna. Ta till ex denna artikel, som kopplar fetma och ett antal andra vällevnadssjukdomar till varandra utan att ens diskutera eventuell insulinresistens som gemensam nämnare!!!
  https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/08/Overvikt-kopplad-till-en-rad-cancerformer/

 89. 89
  Professor Göran säger

  Georg W Skrev:

  Jag har för ett halvår sedan konstaterat att det verkar som att det finns något i den sjukes kropp som skyddar den sjukes sjukdom. Detta är min erfarenhet efter att aktivt ha försökt rädda de som är metabolt sjuka i min omgivning.

  Nu slår du huvudet på spiken igen!

  Själv har jag en nära anhörig som nyligen drabbats av cancer men frågan om maten är så känslig att jag inte ens skulle våga drömma om att nämna att cancern gynnas av socker. Då skulle det ta ”hus i h….e!” och jag måste därför lugnt observera det ständiga frossande i kolhydrater samtidigt med resultatet från cellgiftbehandlingarna.

 90. 90
  Professor Göran säger

  Erling Skrev:

  Ta till ex denna artikel, som kopplar fetma och ett antal andra vällevnadssjukdomar till varandra

  Intressant artikel!

  Ja – det är för sorgligt att man inte kan förstå i vilken ordning hästen och vagnen ska placeras.

  Jag gillar inte att använda ordet ”idiot” om människor men däremot känns det som ett adekvat uttryck för den nuvarande bristen på den mest grundläggande vetenskapliga förståelse och som man tycker att man borde kunna förvänta sig hos det medicinska etablissemanget, som ju hävdar vetenskapen, och då får man istället tala om ”idioti” som ett lite svagare uttryck om ett system än som den personifierade idiotin som man tyvärr ibland kommer i kontakt med inom hälsovården.

  Jag ser idag som bekant hela det medicinska etablissemanget mer som ett slags ”prästerskap” som med sitt tolkningsföreträde och med underförstådda hänvisningar till häxbål (indragna läkarlegitimationer) försvarar sina ovetenskapliga dogmer.

  Ve den ”präst” som bryter med den ”ovetenskapliga idiotin” hos etablissemanget, sticker ut huvudet och tar bladet från munnen i sin kliniska praktik och säger rakt ut att han bara inte tror på bibeln och att ”Jesus kunde ha gått på vattnet”. Exkommunikation tror jag fenomenet då kallas.

 91. 91

  Professor Göran Skrev:

  Jag gillar inte att använda ordet ”idiot” om människor men däremot känns det som ett adekvat uttryck för den nuvarande bristen på den mest grundläggande vetenskapliga förståelse och som man tycker att man borde kunna förvänta sig hos det medicinska etablissemanget, som ju hävdar vetenskapen, och då får man istället tala om ”idioti” som ett lite svagare uttryck om ett system än som den personifierade idiotin som man tyvärr ibland kommer i kontakt med inom hälsovården.

  Göran – en idiot är en som i sin omedvetna okunskap gör det hen gör – som jag ser det. Organisationer – som agerar idiotiskt – lika dant. Men organisationers omedvetna okunskap är väsentligt mera rigid än enskilda människors.

  Därför tror jag ej alls på idén att i första hand förändra organisationer – utan istället i första hand satsa all energi på att förändra enskilda människor – som i sig över lite tid sett ger en ”snöbolls-effekt. / Josef

 92. 92

  @ Maria:
  Det var två punkter till som han fick lära sig på läkarutbildningen: Diabetiker ska ha mindre socker (stämmer förutom att intaget inte bara ska minskas utan helst nollas) och hjärtpatienter ska ha mindre kolesterol (märks att sambandet mellan hjärtsjukdom och kolesterol inte var klarlagt).

 93. 93

  Maria Skrev:

  Han medger att det enda han fick lära sig om kost på läkarutbildningen var att överviktiga skulle äta mindre kalorier och att patienter med högt blodtryck ska äta mindre salt.

  Maria Skrev:

  Diabetiker ska ha mindre socker (stämmer förutom att intaget inte bara ska minskas utan helst nollas) och hjärtpatienter ska ha mindre kolesterol

  Menom man inte förstått varför, har man bara död kataloginformation i bagaget.

 94. 94
 95. 95
  Lars Henrik säger

  @ Maria:
  Verkar som hela artikeln är reklam från Becel !?

 96. 96
  Lars Henrik säger

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa