Mejerifett kan skydda mot diabetes

Artikel i The Telegraph: Say cheese: saturated fat in dairy may protect against diabetes.

Forskarna vid Cambridge University gjorde en stor epidemiologisk studie avseende kostfaktorer och diabetesutveckling. Man fann inget samband mellan mejerifett och diabetesdebut. Snarare såg man ett samband mellan intag av mejerifett och minskad frekvens av diabetes typ 2.

Detta talar knappst för att smör skulle vara farligt för hjärtat. Diabetes typ 2 har ett starkt samband med hjärtsjukdom.

Många tidigare epidemiologiska studier har också visat samband mellan intag av mejerifett och bättre hjärthälsa.

 

Comments

  1. 1
    Anders S säger

    Say cheese…

    Lagrad ost innehåller dessutom lite K2 vitamin som påstås vara nyttigt eftersom förkalkning av hjärta och kärl motverkas. Fast nattõ ger många gånger mer K2.

    Kan dock vara lämpligt att påminna om att ”all importerad mjölk och alla importerade ostar kommer från produktion med genmodifierat foder”, enligt Jan Eksvärd från LRF.

    ”Och ingen verkar ha något problem med det”, säger Jan Eksvärd från LRF som vill införa GMO och kräver att regelverket ses över.

    https://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/minskat-motstand-mot-gmo_3818316.svd

    Ett sätt att undvika genmanipulerade produkter är att enbart köpa ekologiskt.

  2. 2

    Du säger att Diabetes 2 har ett starkt samband med hjärtsjukdom. Är det inte i stället så att personer med diabetes 2 löper större risk än andra att drabbas av hjärtsjukdom enbart p g a sjukvårdens felaktiga kostråd och felaktiga medicinering (insulin) som försämrar sjukdomen? Med rätt kostråd och inget insulin till diabetes 2 patienter har de flesta normalt blodsockervärde och löper inte större risk än andra att drabbas av hjärtsjukdom.

  3. 3

    @ MagnusH:
    VIsst drabbas DB-2 mer av hjärtsjukdom. Ca 70% av DB-2 dör (i förtid) av hjärtsjukdom.
    Men dessutom visar det sig att en stor majoritet långt över 50% av de som har diagnosticerad hjärtsjukdom är prediabetiker, eller har starkt försämrad blodsockerreglering
    SLV’s kostråden orsakar tidig död i flera läger.
    Problemet verkar mycket förenklat vara att ”allting” i kroppen klibbar ihop och får minskad användbarhet vid för högt blodsocker för ofta.
    Det kallas ”glykering” och resultatet kallas ”AGE”. Även LDL-partiklar ”drabbas” och utgör förmodligen enda skälet för att dessa anklagats för att vara farliga.

    .

  4. 4

    Det har blir förmodlgen långt ifrån sista artikeln om hur viktigt naturligt mättat fett är för hälsan!
    MS t.ex fanns knappt innan margarin introducerades på 1910 talet under/efter WW1.
    Antalet MS fall ökade sedan 3-4 ggr 1920-1930, och hjärtattackerna blev också vanligare samtidigt som det mättade fettet gradvis byttes ut mot kemiska preparat, som ju margarinet egentligen är.

    Efter WW2 exploderade antalet hjärtattacker och ökade sedan kraftigt i samklang med råd om mindre fett i maten. Idag ses en nedgång i antalet dödsfall i hjärtattacker, vilket är välkommet. Dock verkar det svårt att hitta siffror på hur antalet hjärtsjuka ändras idag. Men om man rimligen betraktar alla som tar någon form av hjärtmedicin som hjärtsjuka har det varit en fortsatt lavinartatad ökning sedan 1950. Men så vill inte läkemedelsbolagen alls att man räknar!
    Tror inte längre att det var någon udda händelse att min kärlkramp försvann när jag tog bort dom vanligaste kolhydraterna ur kosten. Med kännedom om skadorna som högt blodsocker orsakar blir effekten att dra ned detta helt logisk.

    Förhoppningsvis kan vi snart förlora den mesta ohälsan som Unilever m.fl. givit oss under 1900-talet, nu när värdet av det mättade fettet börjar uppskattas igen.

  5. 5

    @Sten
    Ja, men min poäng är att om diabetiker typ 2 får riktiga kostråd och inte får insulin så får de flesta normala blodsockervärden. De löper då troligen inte större risk än icke-diabetiker att få hjärtsjukdom. Det är troligen för högt blodsocker som triggar hjärtsjukdom. Därigenom är det sjukvården som med sina dåliga kostråd åstadkommer att diabetiker typ 2 löper större risk att få hjärtsjukdom.

  6. 6
    Maja gräddnos säger

    Vetenskapens värld i kväll: Nu är det dags igen att varna för rött kött! Michael Mosley möter forskare som pekar på riskerna för hjärt-kärl och tjocktarmscancer. Om jag minns rätt har han gjort än pudel ang mättat fett, få se hur det går med köttet i framtiden!

  7. 7

    @ MagnusH:
    Kosten absolut, men insulinbehandling med ökande doser har nu länge varit den enda ”realistiska” behandlingen för diabetiker, framförallt pga djupt inpräntad fettskräck. . Den obevisade fettfaran är det direkta och enda skälet till att diabetiker i åratal varnats för annars för blodsockret välgörande lågkolhydratskost!

    Därför är denna studie om att mejerifett SKYDDAR mot diabetes så oerhört viktig!
    Den följer i spåren av ett flertal sammanställningar som har visat att mättat fett inte är farligt.
    Tidigare ”studier” som bl.a SLV stöder sig på har ofta slagit ihop naturligt fett med bl.a. socker, transfett och skräpmat.
    Ancel Keys, som bör bära huvudansvaret för den felaktiga antifettindoktrineringen av i stort sett hela världen sedan 1950-talet, inkluderade t.om sockerladdade bakverk som mättat fett för att få sina teorier att hålla ihop!
    När mättat fett testats på råttor för att framkalla diabetes har fettet visat sig vara uppblandat med 20% socker och utan kommentar levererat som ”fettföda för att framkalla diabetes”.
    Utan sockret lär råttorna inte ätit maten, och, viktigare, knappast utvecklat någon diabetes! Här kan man tala om ”spin”!

    Att dagens enorma livsmedelsuindusti ligger bakom fettskräcken är obevisat. Dock bygger denna industri på att naturliga närproducerade fetter byts ut mot billiga oljor och billiga kolhydrater och även mycket hållbara men bevisat skadliga transfetter. Då sjunker råmaterialkostnadenna, inklusive smakämnen och (tveksamma) syntetiska vitaminer, till ca 5-10% av utförsäljningspriset så att resten kan spenderas på reklam, distribution och läggas till vinst, tillväxt, m.m.
    Med mycket naturligt fett som t.ex smör i basen åker råmaterialkostnaden snabbt upp runt 50% och slantarna räcker då knappt till för att distribuera varorna vilket gör att en sådan maknadsmodell varken kan ge reklam eller vinst med lands- eller världsomspännande distribution.

    Med hjälp av demoniseringen av fettet kunde man byta ut hälsosam närproducerad och ofta fettrik föda mot dagens fettsnåla och kolhydratrika distansdistribuerade föda. Värt Svenska SLV som numera måste ta direktiv från industrisponsrade ILSI kommer därför aldrig sluta demonisera mättat fett, som jag ser det.

    Frågan om vilka intressen som sponsrade Ancel Keys och såg till att hans obevisade ideer fick första plats i hela världens nyhetsmedia på 1950 talet är obesvarad och jag ser fram emot vilka länkar som kan hittas. Att John Yudkin som redan då hävdade att socker var boven blev ordentligt marginaliserad samtidigt, trots goda skäl som håller än idag, visar klart att det inte handlade om vetenskap tycker iaf jag.
    Yudkin’s teorier går bara inte ihop med en sockerberoende livsmedelsindustri. Follow the money.

  8. 8
    Mats Lindberg säger

    @ MagnusH:
    Blanda inte ihop insulin och högt blodsocker på det sättet. Insulin är i sig inte något problem utan snarast livsviktigt. Det är dålig blodsockerkontroll och nedsatt insulinkänslighet som är problemet. Om en diabetiker behöver insulininjektioner för att tillfredställande reglera blodsockeret så är det en MYCKET bättre lösning än att låta blodsockret skena. Att sedan god kosthållning underlättar detta är en annan sak.

  9. 9
    Lennart N. säger

    Lite OT men Lennart Bengtsson har skrivit ett inlägg som i vissa delar kan vara provocerande på Lars Berns blogg.

    https://antropocene.se/2014/august/om-hallbar-utveckling-och-liknande.html

    Han anser att genmodifierade grödor innebär fantastiska möjligheter för människors liv och hälsa…?

  10. 10

    Som vanligt får någon ”expert”, någon professor, uttala sig om, att det bestämt inte är bra att öka på intaget av mejerifett. Det är konstigt att dessa marodörer alltid ska få sista ordet…

    Det som jag undrade lite över i artikeln, är uppdelningen av mättat fett. Mejerifett ska tydligen vara bra för kroppen, medan mättat fett från rött kött skulle vara sämre. Hur ska vi nu tro om detta? Och var hamnar månntro kokosfettet?

  11. 11

    Mats Lindberg Skrev:

    @ MagnusH:
    Blanda inte ihop insulin och högt blodsocker på det sättet. Insulin är i sig inte något problem utan snarast livsviktigt. Det är dålig blodsockerkontroll och nedsatt insulinkänslighet som är problemet. Om en diabetiker behöver insulininjektioner för att tillfredställande reglera blodsockeret så är det en MYCKET bättre lösning än att låta blodsockret skena. Att sedan god kosthållning underlättar detta är en annan sak.

    Som Du säger är det jätteviktigt att hålla blodsockret under farlig nivå. Det påverkas naturligtvis av den föda vi får i oss och tillgången och funktionen av insulin i kroppen. Diabetes typ 1 och typ 2 är i grunden skilda sjukdomar. Typ 1 är brist på insulin, därför att en autoimmun sjukdom slagit ut de insulinproducerande cellerna. Typ 2 är i grunden insulinresistens, som under en lång period av år tröttat ut de insulinproducerande cellerna. Insulinresistens, dvs kroppens allt sämre förmåga att reagera på insulinets signaler, innebär att de insulinproducerande cellerna tvingas pressa ur sig mer och mer insulin, för att hålla blodsockret i ofarlig nivå. Men det extra insulin, som behövs, påverkar inte bara sockernivån (undanlagring av socker i muskler och fettceller). Insulin i höga doser driver bl a på inflammationen i blodkärlen och skapar ibland okontrollerad celltillväxt såsom vid vissa cancrar.
    Insulinresistensen äter man sig till genom att överäta kolhydrater, särskilt snabba sådana, typ socker, mat gjord på vitt mjöl, potatis i alla formar etc. Kolhydraterna ger, förutom mycket blodsocker, underlag för levern att producera små partiklar av LDL-kolesterol, som lätt tränger in i de inflammerade kärlväggarna. En kombination av dessa LDL-partiklar, förhöjd blodsockernivå och extra mycket insulin gör att plack, en sorts sårskorpa, bildas i kärlen. I bland lossnar ett sådant plack och sätter sig t ex i hjärtmuskeln, hjärtinfarkt, eller i hjärnan, hjärninfarkt eller stroke (den sortens stroke, som beror på proppar).
    Dåligt fungerande blodsockerreglering är hårt kopplat till hjärt-kärlsjukdom. Insulinresistensen är ett tyst tillstånd. Ofta hittar man inte insulinresistensen förrän vid första infarkten.
    Insulinet har många olika funktioner i kroppen. En orientering om dessa finns att läsa i boken Insulin – den felande länken, av Dr Agneta Schnittger.

  12. 12

    @ Mats Lindberg
    Om personer med diabetes 2 redan från början får riktiga kostråd så så får de flesta normalt blodsocker och sjukdomen FÖRSÄMRAS INTE! Om man som sjukvården gör råder dem att äta ordentligt med kolhydrater och så småningom ger dem insulin för att kontrollera det stigande blodsockret så försämrar man sjukdomen. Dessutom är mycket insulin skadligt för kroppen. Det är ett tillväxthormon som får cancer att växa och troligen ligger bakom prostataförstoring m m. Tillfört insulin reglerar i regel inte blodsockernivån lika bra som en frisk kropp gör. Blodsockerproblemet kvarstår därför delvis, vilket kan medföra hjärt- kärlsjukdomar. Stora mängder insulin kan troligen också medverka till hjärt- kärlsjukdomar. Min uppfattning är att om diabetiker typ 2 får riktiga kostråd i stället för felaktiga kostråd och så småningom felaktig medicinering i form av insulin, som ytterligare försämrar patientens tillstånd, så slipper troligen patienten hjärt- kärlsjukdomar och andra komplikationer som hänger samman med diabetes typ 2.

  13. 13

    ”Hungrig? Sugen på fett eller socker? Det kan vara dina magbakterier som lurat dig. Nya rön antyder att bakterierna kan kontrollera våra sinnen. Deras behov styr sedan vad vi äter.”

    https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bakterier-styr-vad-vi-ater/?l

  14. 14
    Mats Lindberg säger

    @ Erling:
    Tack, jag vet i stort sett hur det funkar. Min poäng är att man inte ska skrämma folk för insulin så att de hellre lever med högt blodsocker än med insulininjektioner. Det är nämligen riktigt farligt!

  15. 15
    Annika Dahlqvist säger

    @ 14 Än slant hon hit och än slant hon dit:
    Jag skriver ju också ”kan skydda” vilket inte är så starkt. Det är ändå ett intressant statistiskt samband eftersom myndigheterna snarare påstår tvärtom, och det inte bör finnas en ”bias” utifrån att folk tror att smör är nyttigt.

  16. 16
    agneta belfrage säger

    Fråga om OST verkligen är hälsosamt i LCHF-kosten.

    Ost rekommenderas av Annika Dahlqvist i hennes kostprogram sid 66 i Boken Dahlqvists LCHF

    När jag undersöker innehållet i ett par ost-sorter med hög fetthalt finner jag att andelen mättat fett ingalunda motsvaras av ostens fetthalt

    Exempelvis En Emmenthaler som per 100 g ost har 29 g fett, varav mättade fettsyror 18,5 g.

    Jag undrar: vad är resten d v s 10,5 % ….för sorts fett?

    Eftersom det inte redovisas vet jag ju inte om jag får i mig ohälsosamt fett såsom omättat eller t o m transfett för resten?

    /Finner också att jag går upp i vikt av LCHF och får fett-depåer med lös-hull på lår och rumpa????/

    Ska jag sluta äta ost?

  17. 17
    Annika Dahlqvist säger

    @ 17 agneta belfrage:
    Det finns inga riktiga vetenskapliga belägg för att säga att ost är dåligt. Därför tycker jag att var och en får prova ut hur de mår på ost. Det finns absolut inget underlag för att säga att alla människor ska låta bli ost.
    Fettet i ost är väl samma komposition som i smör, dvs ca hälften mättat och hälften enkelomättat, dvs samma som våra egna fettdepåer består av.
    Om du går upp i vikt av LCHF så tycker jag att du kan prova att äta mindre av LCHF-mat.

  18. 18
    Georg W säger

    Jag kan nu glädja alla med att det inte längre finns bara en ätlig ost. Det finns faktiskt 3 ätliga ostar av de ca hundra sorter som finns i butiken. Det är Boxholms ekologiska på ICA och dessutom har jag nu hittat två ekologiska ostar på Willys, SOM INTE ÄR DOPPADE I ANTIBIOTIKA!

    Alla andra ostarna tar död på vår bakterieflora i tarmarna. Det går att äta de andra ostarna, men det går tydligen att äta en hel del gift, rötslamsrester och antibiotika enligt myndigheter och livsmedelsföretag. Jag undrar om kunderna skulle hålla med, om de visste vad som pågår? Risken är stor att det är skadligt och de orsakar förmodligen svårigheter att gå ner i vikt också. Eftersom man ger djur antibiotika för att bli feta.

  19. 19
    Anders S säger

    Georg W Skrev:

    Det finns faktiskt 3 ätliga ostar av de ca hundra sorter som finns i butiken. Det är Boxholms ekologiska på ICA och dessutom har jag nu hittat två ekologiska ostar på Willys, SOM INTE ÄR DOPPADE I ANTIBIOTIKA!

    Köp inte Arla Hushållsost. Min närmaste ICA-butik har den till extrapris, ca 50 kr/kg, just nu. Det står SVERIGES MEST SÅLDA OST på förpackningen. Men tittar man noga står det ett DK också. Den är inte alls svensk. Hushållsosten är tillverkad i Danmark av mjölk från danska kor som fått äta GMO-foder.

    Ett bättre val är Ekologisk Herrgård som är tillverkad av svensk mjölk från ekologiska gårdar. Om den är doppad i antibiotika framgår inte. Men den har inte konserveringsmedel E202 kaliumsorbat som de andra ostarna.

  20. 20
    Lars Henrik säger

    Om det står E235 (Natamycin) bland ingredienserna så har antibiotika använts.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa